Vyžádejte si svou svobodu hned teď

Z rozhovoru Jenni s Ashian

 

Ashian: A vás všechny slavně zdravím.

Jenni (J): Právě jsem ve slově "Hello" - pozdravu - zahlédla slovo ʺpekloʺ (hell). Toho jsem si nikdy předtím nevšimla: poněkud to utlumilo mé nadšení z toho slova.

 

A: Což nás krásně přivádí k tomu, o čem chceme dnes mluvit. Normální: a nový normál - ʺočekávanýʺ... Přejeme si, abyste se zamysleli nad tím, co je "normální", co se od vás očekává. Tíha očekávání je těžká na bedrech každého z vás. Všichni máte některé oblasti svého života, kde jste stále zaháčkováni v tom, co se ʺočekáváʺ, a tím i v tom, co považujete za ʺnormálníʺ. Jsou to okovy, závaží, řetězy, které vás svazují.

Pojem "normální", "očekávaný", "běžný" a "obvyklý" je omezením kladeným na vaše skutečné vyjádření, na vaši tvořivost, na vaše autentické já. Kolik z vás skrývá některé své aspekty, od malých až po velké, protože si myslíte (nebo vás o tom ostatní přesvědčují), že tato část vašeho já není taková, jak se očekává? Není to ʺnormálníʺ. Zdálo by se, že koncept nového normálu je zkreslený, ale navrhujeme vám, abyste si znovu osvojili zárodek této myšlenky. V každém z vás jsou nové obzory, které si přejí být vyjádřeny a prozkoumány. Už nejste tím starým já a nikdy se nemůžete vrátit zpět: Radujte se jen z toho! Nejste uvězněni v minulosti ani v budoucnosti, pokud se tak sami nerozhodnete a sami se neuvězníte. Ve skutečnosti jste svobodní, abyste se mohli vyjadřovat, zkoumat, prožívat. Jste božští tvůrci, svobodní... Svobodní... SVOBODNÍ... To je váš Nový normál. To je vaše osvobození a vaše pravda. Jste výjimeční. Mimořádní. 

 

Slovo "normální" bylo utvořeno a je používáno jako slovo, které vás připoutává ke skále; ztvrdlá verze reality definovaná prostřednictvím omezení. Tato omezení se však rychle rozpouštějí a každý z vás je obdařen zvláštním souborem dovedností, zkušeností a projevů, skrze něž se rodí to nové, mimořádné. Ve svém srdci víte, kde toužíte růst a vyjádřit větší pravdu o tom, kým jste. To je váš dar Vzestupu a dar lidstvu: žít a dýchat větší verzi sebe sama, která čeká na zrození. Ano, vyžaduje to odvahu, odhodlání, flexibilitu, cílevědomost. Vyžaduje to, abyste byli tím, kým skutečně jste. Radujte se!

Nenechte se zmást, bude-li vás okolí považovat za namyšlené či sebestředné. Proč se neustále zaměřujete na druhé a na jejich hodnocení a posuzování? Co vám to v životě přineslo? Žijte svůj život pro sebe. Proto jste tady. Tuto lekci nelze skutečně vyjádřit v bohatství jejího božského výkladu, když ego řádí a člověk je posedlý ziskem a mocí. Žít svůj život pro své Já se stává božskou zásadou pouze tehdy, když sloužíte svému Vyššímu Já, ne své egoické mysli. Když sloužíte lásce, ne strachu. Přijměte tedy Nový normál. Přivlastněte si ho. Žijte ho. Milujte ho. Je to vyjádření toho, na čem jste tak tvrdě pracovali, abyste to zažili, a je to tady teď, čeká to na vás, abyste vyjádřili svou neomezenost, svou pravdu, své plné vyjádření.

(pozn. webu: Poznejte, přátelé, že vaše ego vám nikdy nedovolí být tím, čím opravdu jste, neboť ví, že by umřelo)

Hněv, rozhořčení a rozčilení, které se valí od těch, které rozrušilo, že vyjadřujete svou vyšší pravdu, není nic jiného než iluze: je to staré programování, které bezmyšlenkovitě běží. Kdyby se odpůrci na chvíli hluboce zamysleli, s širokým, soucitným srdcem, každý by viděl dokonalost ve vyjádření pravdy, nezkreslené strachem.

Nežijte tichým životem v zoufalství; vyžádejte si svobodu být nyní sami sebou.

J: Výborné postřehy. Hodně jsem zapracovala na tom, abych se zbavila toho, co si myslí ostatní, ale stále to trochu přetrvává...

 

A: Přetrvávání znamená rozpouštění. Je to historické a minulé. Vy, světelní pracovníci, jste průkopníci. Udržujte své světlo vysoko tím, že budete každý den žít svou pravdu, jak jen to půjde.