Přátelé,

 

jsme si jisti, že na tomto místě není zapotřebí blíže rozvádět a komentovat název právě otevřené záložky "CO NECHCETE SLYŠET".

Lidské bytosti zde na Zemi jsou ze své vlastní vůle a volby záměrně ovládány tak, aby sami nechtěly slyšet ani vidět skutečnou PRAVDU, jež je pouze uložena pod nánosy lží, klamů a nepravd, ve kterých žijí své pseudoživoty zde, na Zemi, v zóně vymístění.

I přes své ovládání ale lidské bytosti cítí, že poznání skutečné Pravdy, která stojí - neskrývá se - ZA jejich každodenními životními událostmi, povinnostmi, starostmi, strachem a otročením, by znamenalo vzdát se toho, co jediné se naučili žít. Znamenalo by to konec jejich "jistoty", že jednoho dne bude stejně "po všem" a to utrpení, tedy tento život. stejně jednou skončí. Lidské bytosti žijí v mylné představě, že je jedno, jak tento život prožijí, žádné následky svých negativních činů je nemohou dostihnout, žádné příčiny a následky se jich netýkají...

Lidské bytosti mají strach při pomyšlení, že by museli přiznat, že se zmýlili ve všem, co žijí.

A tak si lidé raději volí ponechat své životy tak, jak jsou: ve strachu, nespokojenosti, nemocech, zlobě, obavách, zklamání, a to jen proto, aby nemuseli nic měnit. Mají své pohodlí, své přesvědčení (které kupodivu funguje), své vůdce... co z toho, že jejich životy jsou vykoupeny klamy, otroctvím a nevědomostí o smyslu vlastního bytí.

Lidé žijí ve falešném světě falešných iluzí a zuby nehty se brání Pravdě, ke které se čas od času přiblíží. Proto si jí většinou nevšimnou. Pokud ano, označí ji za lež. Temné síly si jdou tvrdě za svým cílem. A do jejich sítí se chytá většina pozemšťanů naší planety Země. Nic než svobodná volba každé lidské bytosti.

Pravdu v tomto negativním světě falešných iluzí nelze na počkání vidět ani slyšet, negativní stav vám ji určitě nepoví.

Ale v tom spočívá smysl hry, kterou jste tady na Zem přišli dobrovolně hrát.

Většina lidstva prohrává.

Ten zbytek prosvěcuje lži negativního stavu Světlem, aby byla Pravda vidět a slyšet pro ty, co se ji rozhodli vidět a slyšet.

 

Negativní stav se činí, protože dokázal z lidských bytostí učinit loutky, kterým se příčí skutečná pravda a v případě, že na ni "narazí", budou ji náležitě odmítat, zesměšňovat, znevažovat a překrucovat, co budou živi. (Negativní stav samozřejmě myslí také na další životy, netroškaří pouze s tímto nejkratším, pozemským).

 

Tedy slyšte to, co negativnímu stavu hraje na nervy.

Sami na sobě tak poznáte, na čí straně této hry o váš pozemský život VY SAMI stojíte...

V následujících podzáložkách jistě naleznete, co právě potřebujete...