.....Naše lidská civilizace nyní již existuje jen díky tomu, že Vesmírní lidé již několikrát zabránili rozpoutání atomové války. Vždy se snaží myšlenkami lásky tlumit naše válečné konflikty, ale nebudou to dělat do nekonečna. Jsme jako malé děti, které se nechtějí poučit. Čas je limitovaný vesmírným řádem a vlády různých státních útvarů nechtějí navázat spolupráci s pozitivní Kosmickou konfederací planet. Tím si sami volí další osud. Někteří lidé navázali spojení s Vesmírnými lidmi na základě ezoterického zákona (stejné přitahuje stejné) a zákona lásky a mají již dobrý přehled o tom, kam jsme se dostali. Totiž do slepé uličky.

Jsou připravovány evakuační koridory a první evakuační vlna. Druhá evakuační vlna bude následovat za určitý počet let pro některé z těch, kteří se teprve narodí z Nebe a pro ty, kteří se ještě stihnou rozpomenout na Pravdu.

Síly temna dělají vše proto, abyste neprohlédli stahující se smyčku kolem každého z vás, včetně toho, jaké máte kolem sebe okolí. Nejste schopni se sami spojit s Vesmírnými lidmi, protože nechcete, nemáte vůli a nepracujete s láskou. Drtivá většina z vás dosud nechtěla ani využít možnosti spojení s Vesmírnými lidmi. .....

 

Přátelé,

pro POCHOPENÍ následujících událostí a informací, které je popisují, je více než nezbytné seznámit se především s těmi, kdo stojí za pseudostvořením NÁS SAMOTNÝCH - lidských bytostí, o nichž zde pojednáváme jako o těch, kteří si jako součást negativního stavu zcela SVOBODNĚ A Z VLASTNÍ VŮLE VOLÍ A NAKONEC TAKÉ ZVOLÍ ukončení existence naší planety Země v současné, dočasně existující minus třetí dimenzi zóny vymístění.

Není to STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ, jehož jsme v současné podobě a formě DÍLEM. NENÍ TO STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH, kdo je tvůrcem lidských bytostí schopných projevovat všechny ASPEKTY, FORMY A INTENZITY NEGATIVNÍHO ŽIVOTA a být ZDROJI NEGATIVITY V PLNÉ MÍŘE A POVAZE. ABSOLUTNÍ LÁSKA, tedy ABSOLUTNÍ POZITIVITA NEMŮŽE STVOŘIT NIC NEGATIVNÍHO. Znamenalo by to zánik sebe sama, zánik veškerého jsoucna a bytí.... Ale to už jistě víte.

Jsou to PSEUDOTVŮRCI, KTEŘÍ STOJÍ ZA CÍLENOU FABRIKACÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ DO SOUČASNÉ PODOBY A FORMY, TĚCH, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI PŘEŽÍT V PEKELNÝCH SVĚTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ, KONKRÉTNĚ ZDE NA PLANETĚ NULA.

PSEUDOTVŮRCI.

Naprosto klíčové informace o tom, kdo jsou pseudotvůrci a celý jejich negativní stav, proč byl aktivován a jaký je jeho cíl, nabízíme v záložkách Lidská duchovnost, Pravý život, Zrada křesťanství, Proč jsou problémy a nemoci a ve světelné literatuře.

 

NAŠE PLANETA ZEMĚ EXISTUJE V TÉTO FORMĚ A NA TOMTO MÍSTĚ (zcela specifické postavení ve Vesmíru z důvodu její souvztažností s dominantním vládnutím negativního stavu) JEN PROTO, ABY ZDE DOŠLO K ZODPOVĚZENÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ OTÁZKY, JAKÁ KDY BYLA A NAVĚKY BUDE VE STVOŘENÍ POLOŽENA.

NAŠE PLANETA ZEMĚ SE NACHÁZÍ V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A JE V TÉTO ZÁPORNÉ DIMENZI BYTÍ DOČASNĚ K DISPOZICI NÁM, PSEUDOLIDEM, JEN ZA ÚČELEM VYJEVENÍ VŠECH NÁSLEDKŮ, DŮSLEDKŮ A VÝSLEDKŮ EXISTENCE NEGATIVNÍHO STAVU. JAKMILE DOJDE NEGATIVNÍ STAV SVÉ PLNOSTI, ŽIVOT NA TÉTO NAŠÍ PLANETĚ ZEMI V TÉTO DIMENZI BYTÍ BUDE UKONČEN (NIKDE VE VESMÍRU JIŽ NEBUDE EXISTOVAT NEGATIVNÍ STAV, TEDY ANI ZÁPORNÉ DIMENZE BYTÍ).

NEGATIVNÍ STAV NENÍ VĚČNÝ. NEMŮŽE BÝT.

PROTO ANI TATO NAŠE PLANETA ZEMĚ (jež byla utvořena jen na konkrétní ČASOVÝ ÚSEK, jen po DOBU, kdy dosáhne negativní stav PLNOSTI a bude zodpovězena nejdůležitější otázka všech dob) NEMŮŽE EXISTOVAT NAVĚKY, NEMŮŽE NAVĚKY HOSTIT NEGATIVNÍ STAV. POVAHA NEGATIVNÍHO STAVU JE VŽDY A POUZE DESTRUKTIVNÍ. NEGATIVNÍ STAV JE PŘEDURČEN K ZÁNIKU SEBE SAMA.

NAŠE PLANETA ZEMĚ TO VÍ. JE JEDNO, JESTLI TO VÍ TAKÉ VŠICHNI JEJÍ OBYVATELÉ. PRAVDA NENÍ ZÁVISLÁ NA TOM, KDO NEBO KOLIK LIDÍ V NI VĚŘÍ. (Nemusíte mít obavy, planeta Země zvládne své očištění bravurně a bez komplikací. Jakmile se očistí od všech hrubých vibrací a všech negativních lidí, kteří ji po celou dobu její existence trýznili, přirozeně a RADOSTNĚ převibruje do páté dimenze bytí. Co se týká všech negativních lidí, kteří jsou příčinou a zdrojem těchto konečných událostí, tak radostné okamžiky prožívat nebudou).

PRAVDA NENÍ ZÁVISLÁ NA TOM, KDO NEBO KOLIK LIDÍ V NI VĚŘÍ.

PRAVDA JE.

Je NANEJVÝŠ NEZBYTNÉ SEZNÁMIT SE s jejich PŮVODEM, SMYSLEM A ÚČELEM JEJICH EXISTENCE a také PRAVÝM SMYSLEM EXISTENCE CELÉHO NEGATIVNÍHO STAVU, který je jejich dílem a kterého JSTE KAŽDÝ DOBROVOLNĚ ZVOLENOU SOUČÁSTÍ.

ODKAZUJEME PROTO NA ZÁLOŽKU PRAVÝ ŽIVOT - podkapitoly PSEUDOTVŮRCI a POJETÍ ANTIKRISTA.

Dále na záložku PROČ JSOU PROBLÉMY A NEMOCI, LIDSKÁ DUCHOVNOST a také na další světelnou literaturu - především:

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

KDO JSI A PROČ JSI ZDE?

OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA

 

JE NAPROSTO NEZBYTNÉ STUDOVAT DALŠÍ DOSTUPNÉ SVĚTELNÉ ZDROJE, KTERÉ OBSAHUJÍ SDĚLENÍ PŘIJATÁ KONTAKTÉRY S VYSPĚLÝMI (pozitivními) DUCHOVNÍMI CIVILIZACEMI a se SAMOTNÝM STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH.

Jedině tak vám, přátelé, mohou následující informace zapadat do mozaiky vašeho rozpomínání se na PRAVDU O VAŠEM PŮVODU A SMYSLU BYTÍ. V této souvislosti také odkazujeme na web www.nejsme-otroci.cz (www.stahuje-cely-svet.cz, www.vesmirni-lide.cz).

 

 

 

EVAKUACE A OČISTA

 

Současný stav společnosti je ÚPADKOVÝ. Stav na Zemi je - v souladu se SVOBODNOU VŮLÍ VŠECH JEJÍCH OBYVATEL) je čím dál intenzivněji a zákeřněji živený Silami temna, a to prakticky ve všech sférách lidské činnosti, lidského bytí. Probíhá velkolepé LOUTKOVÉ DIVADLO, jehož loutky neznají úmysly a CÍLE řídících - svých ovladačů – zasahujících Sil temna. Současná společnost NENÍ SCHOPNÁ DALŠÍHO ŽIVOTA, resp. DELŠÍHO PŘEŽITÍ. Současná společnost, v aktuálním stavu, v jakém se nachází - NEMÁ ŠANCI NA PŘEŽITÍ bez POMOCI, bez ZÁSAHU ODJINUD.

Pomoc Vesmírných lidí BYLA MNOHOKRÁT ODMÍTÁNA (samotnými vládami zemí), a to proto, že vlastní sobecké zájmy, moc, nadvláda, chamtivost - vždy převýšily zájmy společnosti – lidí jako CELKU.

Proto tato - VAŠE - planeta Země ANI CELÝ, HUSTĚ OBYDLENÝ VESMÍR - již nemohou dále snášet nekonečné NIČENÍ HRUBÝMI VIBRACEMI LIDÍ (hrubé vibrace jsou destruktivní energií všech negativních myšlenek, slov a činů, které produkují pozemšťané v každém okamžiku svého života, NA ZEMIČCE, KTERÁ JIM BYLA DAROVÁNA JAKO DOMOV, POSKYTUJÍC JIM NAPROSTO VŠE (bez nutnosti zabíjet či konat jakékoli jiné negativní činy v rozporu s kosmickými zákony), CO POTŘEBUJÍ K NEKONEČNÉMU A ZDRAVÉMU ŽIVOTU).

 

Planeta Země - VYSOKÁ DUCHOVNÍ BYTOST - již ŘEKLA SVÉ "DOST" a ROZHODLA SE OČISTIT od hrubých vibrací lidí, které ji NIČÍ A USMRCUJÍ.

Planeta Země se velice brzy očistí od HRUBÝCH VIBRACÍ, které OZAŘUJÍ CELÝ VESMÍR!

Planeta Země se začíná očišťovat a všichni poZemšťané jsou toho svědky. Říkají tomu živelné pohromy, katastrofy. ŘÍKAJÍ TOMU NEŠŤASTNÉ CHVÍLE, POJMENOVÁVAJÍ A LITUJÍ OBĚTI TĚCHTO KATASTROF - LIDI. Říkají, že "ZA TO NEMOHOU", to je DOBA, to je ŽIVOT, to je SMŮLA, to je NÁHODA, to je TREST, to je.......

NESMYSL.

LIDÉ STÁLE ODMÍTAJÍ POCHOPIT, ŽE VŠECHNY TYTO KATASTROFY JSOU JEJIICH VLASTNÍ, SVOBODNOU VOLBOU.

LIDÉ STÁLE ODMÍTAJÍ POCHOPIT, ŽE VŠECHNY KATASTROFY JSOU POUZE JEJICH DÍLEM.

LIDÉ STÁLE ODMÍTAJÍ POCHOPIT, ŽE VŠECHNY KATASTROFY JSOU

PŘIROZENÝM DŮSLEDKEM JEJICH SVOBODNÉHO JEDNÁNÍ a

NEJSOU NÁHODNÉ.

 

STAV PLANETY ZEMĚ JE ODRAZEM STAVU A DUCHOVNÍ ÚROVNĚ LIDSTVA (prakticky nulové), KTERÉ DOSTALO ZEMI JAKO DÁREK K PROŽITÍ PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA BEZ STRÁDÁNÍ, BEZ BÍDY, BEZ NEMOCÍ, BEZ NÁSILÍ.

STAV PLANETY ZEMĚ JE VŠAK KUPODIVU (samotných lidí) ŽALOSTNÝ.

PLANETA ZEMĚ LÁSKYPLNĚ HOSTÍ LIDSKÉ BYTOSTI, KTERÉ TUTO SVOU PLANETU - SVŮJ DOMOV - USTAVIČNĚ TRÝZNÍ A USMRCUJÍ. STEJNĚ JAKO SEBE.

"My, Vesmírní lidé zde na lodích, jsme stále s vámi, lidé planety Země, milujeme vás a pomáháme tam, kde je pomoc přijímána. Mnoho lidí již poznalo naši pomoc a mají své zkušenosti s námi, Vesmírnými lidmi.

Máme vás všechny rádi, stále vás milujeme a budeme milovat, ať se stane cokoli.

Toto vám všem pozemšťanům předává s láskou Ptaah, za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád.”

Planeta Země se rozhodla OČISTIT od hrubých vibrací, které ji NIČÍ, PÁLÍ, DRTÍ, TRÝZNÍ, ZABÍJEJÍ.

PŘIROZENOSTÍ PLANETY ZEMĚ JE CHRÁNIT SVÉ VLASTNÍ BYTÍ.

PŘIROZENOSTÍ PLANETY ZEMĚ JE RESPEKTOVAT KOSMICKÉ ZÁKONY A NEDOVOLIT NEGATIVNÍMU STAVU ( v tomto případě primárně lidem na Zemi) OHROZIT ŽIVOT VE VESMÍRU.

PLANETA ZEMĚ POPROSILA STVOŘITELE A PŘÁTELE Z VESMÍRU (pozitivní vesmírné civilizace) O POMOC.

PLANETA ZEMĚ SE S POMOCÍ VESMÍRNÝCH PŘÁTEL A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH OČISTÍ OD VŠECH HRUBÝCH VIBRACÍ A BUDE OPĚT ZEMÍ, KDE BUDE MOŽNÝ POUZE POZITIVNÍ, LÁSKYPLNÝ ŽIVOT V NAPROSTÉM SOULADU S KOSMICKÝMI ZÁKONY STVOŘITELE NEJVYŠŠÍHO.

 

OČISTA ZEMĚ ZNAMENÁ TRANSFORMACI HRUBOVIBRAČNÍCH (NÍZKÝCH) ENERGIÍ NA ENERGIE JEMNOVIBRAČNÍ (VYSOKÉ).

OČISTA ZEMĚ ZNAMENÁ DOKONALÝ PROCES TRANSFORMACE NEŽÁDOUCÍCH, NEGATIVNÍCH, DESTRUKTIVNÍCH ENERGIÍ.

HRUBÉ, NEGATIVNÍ VIBRACE NEJSOU V SOULADU S VĚČNÝM ŽIVOTEM, A PROTO JSOU SAMY OMEZENY SVOU NEGATIVITOU. MAJÍ OMEZENOU DOBU EXISTENCE A PŮSOBENÍ, A PROTO JSOU URČENY K "ZÁNIKU", resp. PŘEMĚNĚ.

OČISTĚ PLANETY ZEMĚ BUDE PŘEDCHÁZET EVAKUACE POZITIVNÍCH POZEMŠŤANŮ, TĚCH, KTEŘÍ SI TOTO SAMI SVOBODNĚ VYBRALI a SVÝM ZPŮSOBEM POZEMSKÉHO ŽIVOTA UMOŽNILI.

OČISTĚ PLANETY ZEMĚ BUDE PŘEDCHÁZET TAKÉ PŘEVIBROVÁNÍ JEJÍCH POZITIVNÍCH SOUČÁSTÍ (lidí, krajiny, živočichů, živé i "neživé" přírody, tedy všemi součástmi disponujícími vibračními parametry) DO 5. DIMENZE BYTÍ.

(Převibrování lidí, zvířátek, rostlin i částí krajin již průběžně probíhá přes dvacet let, vše v souladu s přípravami na tuto událost, resp. s neustálými volbami lidstva - množením negativního stavu).

PO EVAKUACI (resp. PŘEVIBROVÁNÍ) POZITIVNÍCH LIDÍ NASTANOU JIŽ ZMÍNĚNÉ OČISTNÉ PROCESY ZEMĚ. BUDOU TO ZMIŇOVANÉ PŘÍRODNÍ KATASTROFY, ALE PŘEDEVŠÍM DOJDE K HLAVNÍ, OČEKÁVANÉ A KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, ke které MUSÍ DOJÍT TAM, KDE BYL NEGATIVNÍ STAV AKTIVOVÁN - TEDY NA NAŠÍ PLANETĚ ZEMI.

VPÁD NEGATIVNÍCH ENTIT A JEJICH ŘÁDĚNÍ V PODOBĚ PŘEVZETÍ ABSOLUTNÍ MOCI NAD PLANETOU ZEMÍ BUDE HLAVNÍ UDÁLOSTÍ, KTERÁ OVLIVNÍ NAPROSTO VŠECHNO, CO BUDE LIDSTVO JEŠTĚ NAZÝVAT ŽIVOTEM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připomeňme si základní fakta o důležitosti prožití negativního stavu každým jeho členem, každým, kdo je jeho součástí v jakékoli úrovni (záložka Pravý život - Pojetí Antikrista, nebo také sedmá kapitola klíčové světelné knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista):

 

Není možné úplné odhalení negativního stavu, ani plná znalost jeho pravé povahy, aniž by se poznal a zažil na vlastní zkušenosti jeho zdroj. Od začátku druhého historického údobí na vaší planetě, jež začalo objevením se jeskynních lidí (lidských tvorů) (před 7 milióny let – pozn. zpracovatele), bylo lidstvo souženo mučivou nejistotou v otázce, PROČ negativní stav existuje, jaký má účel a jak povstal. Četné pokusy odpovědět na tyto otázky nedotkly se ani povrchu pravdy o těchto záležitostech. Trvalo to až do chvíle napsání knihy „Základy lidské duchovnosti“, kdy se začaly dostávat odpovědi na zmíněné otázky.

(Klíčovou knihu "Základy lidské duchovnosti" nabízíme v záložce s "LIDSKÁ DUCHOVNOST". Ke stažení je pro vás tato kniha k dispozici na www.vesmirni-lide.cz).

 

Avšak nelze dát na tyto otázky plné, vyčerpávající a naprosto uspokojující odpovědi, dokud nedojde k přímé účasti pravého zdroje negativního stavu v tom, co rozpoutal v tomto časovém cyklu. Vzhledem k tomu, že planeta Nula byla určena k této konkrétní, celé a vyčerpávající odpovědi, musí se tomu zdroji, pseudotvůrcům, dovolit, aby se vrátili, aby tak každý mohl na vlastní oči vidět a poučit se, proč a jak se vše přihodilo. Odpověď z jiného pramene, dokonce i přímo od Pána Ježíše Krista, by byla neuspokojivá, protože On/Ona ani kdokoliv jiný není původcem či zdrojem negativního stavu. Potvrzovat platnost se musí a je možno jen ze samotného pravého pramene. Toto je duchovně - vědecký princip jakéhokoliv předpokladu.

 

Návrat pseudotvůrců je tedy nezbytnou podmínkou pro eliminaci negativního stavu, jelikož je prameništěm odpovědí na všechny otázky tak životně důležité pro multiversální poučení. Jen pseudotvůrci mají ty nejobsažnější odpovědi. Že se pseudotvůrci musí vrátit na vaši planetu, je zřejmým faktem, vezme-li se v úvahu postavení vaší planety, které zaujímá v hierarchii duchovní struktury. Žádné jiné místo neposkytuje nutné prostředky pro takové specifické, konkrétní, zkušenostní poskytování odpovědí a poučení.

.....

---------------------------------------------------------------------------------------

NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY V ČELE S PSEUDOTVŮRCI SE UJMOU ABSOLUTNÍ MOCI A NADVLÁDY NAD VEŠKERÝM LIDSTVEM.

 

"PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ a zázračných věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat......" Úryvek z Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, 7. kapitola, "Pojetí Antikrista", kterou nabízíme na tomto webu v záložce Pravý život).

 

LIDSTVO BUDE ZOTROČENO (jako nejpravděpodobnější forma dočasného vítězství negativního stavu na planetě Nula - naší planetě v zóně vymístění se stále jeví ČIPOVÁ TOTALITA) a bude plně pracovat pro negativní stav, který si samo neustále volí a také v konečné fázi zvolí.

VELKÁ ČÁST LIDÍ BUDE CELKEM RYCHLE ZABITA, NEGATIVNÍ ENTITY V ČELE S PSEUDOTVŮRCI NEBUDOU POTŘEBOVAT TAK VELKÉ MNOŽSTVÍ OTROKŮ (planeta je přelidněná několikanásobně, to ve finální fázi nebude vhod ani pseudotvůrcům).

 

DALŠÍ ČÁST LIDÍ BUDE PŘEVEZENA NA DOMOVSKÉ PLANETY NEGATIVNÍCH ENTIT DO PODZEMÍ A BUDE URČENA PRO OTROCKOU PRÁCI VŠEHO DRUHU. MNOZÍ Z POZEMŠŤANŮ BUDOU SLOUŽIT NEGATIVNÍM ENTITÁM JAKO ZDROJ POTRAVY (ENERGIE, blíže v záložce Negativní mimozemšťané).

 

DALŠÍ ČÁST LIDÍ BUDE MÍT TU ČEST STÁT SE MATERIÁLEM PRO BIOLOGICKÉ EXPERIMENTY A GENETICKÉ MANIPULACE Z DÍLNY JEŠTĚRŮ (NAPŘ. TAKÉ TĚCH, KTERÉ SE V SOUČASNOTI JIŽ REALIZUJÍ V PODZEMNÍCH ZÁKLADNÁCH NA ZEMI).

 

A CO TEN ZBYTEK?

 

NEMĚJTE OBAVY, PŘÁTELÉ, I O NĚ BUDE ZE STRANY JEŠTĚRŮ Z PEKEL NÁLEŽITĚ POSTARÁNO.

 

ZAŽIJÍ NEJNEPŘÍJEMNĚJŠÍ A NEJHRŮZNĚJŠÍ OKAMŽIKY SVÉHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA, KTERÉ VŠAK BUDOU ZCELA V SOULADU S DŮSLEDKY JEJICH VLASTNÍCH SVOBODNÝCH VOLEB.

 

TENTO HRŮZOSTRAŠNÝ ŽIVOT NA PLANETĚ ZEMI VE 3. DIMENZI BYTÍ BUDE (V REŽII ABSOLUTNÍ MOCI JEŠTĚRŮ Z PEKEL) POKRAČOVAT NĚKOLIK DALŠÍCH DESÍTEK LET. TI, KTEŘÍ ZDE ZŮSTANOU, BUDOU MÍT MNOHEM HORŠÍ PODMÍNKY NA SVÉ ROZPOMENUTÍ SE A NA SVOU DRUHOU MOŽNOST ZÁCHRANY (BUDE TOTIŽ MOŽNÁ 2. VLNA EVAKUACE). ZŮSTANE ZDE TOTIŽ (ZCELA DOBROVOLNĚ!) POUZE NĚKOLIK POZITIVNÍCH, SVĚTELNÝCH JEDINCŮ, KTEŘÍ SI SAMI TOTO POSLÁNÍ (POKUS O ZÁCHRANU DALŠÍCH POZEMŠŤANŮ) VYBRALI. NAVÍC BUDOU POKRAČOVAT DALŠÍ A DALŠÍ OČISTNÉ PROCESY PLANETY, KTERÉ BUDOU NABÝVAT NA SÍLE A ÚČINKU (např. atomových výbuchů, chemických a biologických zamoření atd.) TITO LIDÉ TAK BUDOU VYSTAVENI EXTRÉMNĚ NEPŘÍZNIVÝM PODMÍNKÁM. (Není samozřejmě vyloučena ani možnost rozpoutání VÁLEK. LIDSTVO bude živořit, bojovat o holé přežití, na denním pořádku pravděpodobně budou války na úrovni JEDNOTLIVCŮ i NÁRODŮ. BUDOU TO VÁLKY O ŽIVOTNÍ ZDROJE, NEBOŤ KATASTROFY TYTO ZDROJE ZREDUKUJÍ).

PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY, DOBY OVLÁDNUTÍ LIDSTVA NEGATIVNÍMI ENTITAMI (DÉLKA TÉTO POSLEDNÍ FÁZE ŽIVOTA NA ZEMI ZÁVISÍ NA AKTIVITĚ A ÚSPĚCHU NADVLÁDY NEGATIVNÍCH ENTIT, KTERÉ ZCELA ZEMI A LIDSTVO OVLÁDNOU. TOTO JE VŠAK PODMÍNĚNO KONKRÉTNÍMI, SVOBODNÝMI VOLBAMI LIDÍ, KTEŘÍ NEGATIVNÍMU STAVU POVOLÍ A UMOŽNÍ OVLÁDNOUT VŠE A VŠE ZNIČIT. OPĚT PŘIPOMÍNÁME, přátelé, ŽE NAPROSTO VŠE, CO SE DĚJE, JE POUHÁ SVOBODNÁ VOLBA KAŽDÉ ŽIVÉ BYTOSTI) MŮŽE PROBĚHNOUT 2. VLNA EVAKUACE (možnost ZÁCHRANY pro POSLEDNÍ pozitivní, prozřelé jedince). PO TÉTO PŘÍPADNÉ 2. VLNĚ EVAKUACE BUDE ŽIVOT NA ZEMI UKONČEN ZCELA.

JEDNOU Z MOŽNOSTÍ (ZCELA V SOULADU S DŮSLEDKY SVOBODNÝCH VOLEB LIDÍ)TÉTO KONEČNÉ FÁZE EXISTENCE PLANETY ZEMĚ JE VŠAK SAMOZŘEJMĚ TAKÉ TA, ŽE SE 2. VLNA EVAKUACE NEUSKUTEČNÍ VŮBEC!!! JEDNODUŠE ŘEČENO - NEBUDE KOHO ZACHRÁNIT. NEBUDE už NIKDO, KDO ještě PROZŘE, KDO BUDE SPLŇOVAT PARAMETRY ZÁCHRANY A NIKDO, KDO BUDE MOCI ŽÍT VYSPĚLÝ ŽIVOT VE VYŠŠÍCH DIMENZÍCH (SE ZCELA ODLIŠNÝMI VIBRAČNÍMI PARAMETRY A NEMATERIÁLNÍM ŽIVOTNÍM ZAMĚŘENÍM, ZAMĚŘENÍM NA ČISTOTU A LÁSKU).

V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÁTELÉ Z VESMÍRU JIŽ NEBUDOU MÍT KOHO ZACHRÁNIT A EVAKUOVAT NA NOVOU ZEMI (DO 5. DIMENZE), ŽÁDNÁ 2. VLNA EVAKUACE NEPROBĚHNE.

 

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ BUDE ŽIVOT NA PLANETĚ ZEMI V této záporné, minus 3. DIMENZI UKONČEN ZCELA.

 

BUDE TO V OKAMŽIKU, KDY ČINNOST A SÍLA NEGATIVNÍHO STAVU DOSÁHNE MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ÚROVNĚ SVÉHO PŮSOBENÍ.

HOVOŘÍME O OKAMŽIKU, KDY NEGATIVNÍ STAV DOSÁHNE SVÉ ÚPLNOSTI VE SMYSLU SVÉ "UŽITEČNOSTI". UŽITEČNOSTÍ NEGATIVNÍHO STAVU ROZUMÍME JEHO SCHOPNOST POSKYTNOUT POUČENÍ CELÉMU VESMÍRU.

NEGATIVNÍ STAV BYL VYTVOŘEN (jak už víte) A HLAVNĚ POVOLEN NEJVYŠŠÍM POUZE PRO MOŽNOST POUČENÍ CELÉHO VESMÍRU A PRO ZODPOVĚZENÍ NEJKLÍČOVĚJŠÍ OTÁZKY, KTERÁ KDY BYLA SAMOTNOU EXISTENCÍ POLOŽENA.

 

VZPOMEŇME, přátelé, že NEGATIVNÍ STAV VZNIKL V OKAMŽIKU POLOŽENÍ OTÁZKY (vysokými duchovními bytostmi):

 

"JAK BY VYPADAL ŽIVOT BEZ STVOŘITELE?"

"JAK BY VYPADAL ŽIVOT, V NĚMŽ POPŘEME SAMOTNÉHO STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A JEHO VESMÍRNÉ ZÁKONY?"

"JAK BY VYPADAL ŽIVOT, KTERÝ JE ODVOZOVÁN POUZE Z PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ, NAMÍSTO Z DUCHOVNÍCH?"

 

A TAK VZNIKL NEGATIVNÍ STAV, přátelé.

A PROTOŽE JEDNÍM Z KOSMICKÝCH ZÁKONŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH JE ZÁKON SVOBODNÉ VOLBY, TOTO PŘÁNÍ (klíčová otázka) BYLO JEDNODUŠE SPLNĚNO.

NEGATIVNÍ STAV VE STVOŘENÍ TAK ZAPOČAL A ZAUJAL DOČASNĚ SVÉ MÍSTO.

EXISTENCE NEGATIVNÍHO STAVU JE OMEZENA JEHO VLASTNÍ "UŽITEČNOSTÍ" PRO POUČENÍ CELÉHO STVOŘENÍ.

NEGATIVNÍ STAV (ZE SVÉ NEGATIVNÍ PODSTATY) JEDNOU VŽDY VYČERPÁ SVOU UŽITEČNOST PRO ZBYTEK STVOŘENÍ A V TU CHVÍLI JIŽ NEMÁ JEHO DALŠÍ EXISTENCE ŽÁDNÝ VÝZNAM.

 

JAKMILE TEDY NEGATIVNÍ STAV DOSÁHNE VRCHOLU SVÉ NEGATIVNÍ, HRŮZOSTRAŠNÉ ČINNOSTI (ZCELA V PROTIKLADU S POZITIVITOU STVOŘENÍ), NEBUDE JIŽ ŽÁDNÝ DŮVOD PRO JEHO DALŠÍ UDRŽOVÁNÍ.

NEJVYŠŠÍ - STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH - UKONČÍ DEFINITIVNĚ JEHO EXISTENCI.

POTÉ NEBUDE MOŽNÉ JIŽ NIKDY NEGATIVNÍ STAV ZNOVU AKTIVOVAT.

PROČ?

 

PROTOŽE BUDE ZNÁM JEDINÝ MOŽNÝ VÝSLEDEK.

UŽ BUDE ZNÁM JEDINÝ MOŽNÝ VÝSLEDEK PROCESU ZVANÉHO PORUŠENÍ JEDINÉHO KOSMICKÉHO ZÁKONA.

UŽ BUDE VŠE JASNÉ.

JEDNOU A PROVŽDY.

NIKDO JIŽ NIKDY NEBUDE MÍT DŮVOD (ANI MOŽNOST) OVĚŘOVAT SI PLATNOST VESMÍRNÝCH ZÁKONŮ STVOŘITELE NEJVYŠŠÍHO.

NIKDO JIŽ NIKDY NEBUDE POCHYBOVAT O JEDINÉM ZDROJI EXISTENCE A PLATNOSTI UNIVERZÁLNÍCH KOSMICKÝCH ZÁKONŮ, ZE KTERÝCH KAŽDÁ EXISTENCE VZCHÁZÍ.

 

A POKUD SE NĚKDO TAKOVÝ PŘECE JEN NAJDE, PAK NAHLÉDNE DO KRYSTALOVÝCH POČÍTAČŮ A VĚČNÝCH ZÁZNAMŮ LIDSKÉ EXISTENCE, bude mít možnost zhlédnout VEŠKEROU PRÁCI NEGATIVNÍHO STAVU, JAKÝ KDY EXISTOVAL A VYHODNOTIT JEHO "SMYSL".

PAK VŠAK ZÁKONITĚ IHNED ZJISTÍ, ŽE NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DŮVOD CHTÍT NEGATIVNÍ STAV OPĚT UČINIT "SKUTEČNÝM".

 

KONEČNÁ FÁZE OČISTY ZEMĚ

 

PO NAPLNĚNÍ UŽITEČNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU TEDY STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH V NAPROSTÉM SOULADU S KOSMICKÝMI ZÁKONY UKONČÍ EXISTENCI VEŠKERÉHO NEGATIVNÍHO STAVU NA ZEMI.

UKONČENÍ TÉTO EXISTENCE SE TENTOKRÁT BUDE TÝKAT VŠEHO ŽIVÉHO.

PO UKONČENÍ EXISTENCE ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI V SOUČASNÉ MINUS 3. DIMENZI NASTANE JEJÍ DEFINITIVNÍ, KONEČNÁ A ÚPLNÁ OČISTA.

ZEMIČKA SE OČISTÍ OD VEŠKERÉHO ZLA A HRUBÝCH VIBRACÍ, KTERÉ TRPĚLIVĚ A LÁSKYPLNĚ SNÁŠELA PO DLOUHÉ A DLOUHÉ OBDOBÍ EXISTENCE NEGATIVITY LIDSTVA.

V RÁMCI TÉTO OČISTY DOJDE K ZAPLAVENÍ STARÝCH (SOUČASNÝCH) KONTINENTŮ OCEÁNEM. TYTO KONTINENTY KLESNOU POD VODNÍ HLADINU A NAD HLADINU OCEÁNU VYSTOUPÍ NOVÁ, ČISŤOUČKÁ A NÁDHERNÁ PEVNINA, PŘIPRAVENÁ K NOVÉMU ŽIVOTU V PLUS TŘETÍ DIMENZI NEBESKÉHO BYTÍ.

NAPROSTO VŠECHNY POPSANÉ (i nepopsané) UDÁLOSTI BUDOU VÝSLEDKEM NEKONEČNÉ, SVOBODNÉ VOLBY KAŽDÉ LIDSKÉ BYTOSTI, KTERÁ KDY NA NAŠÍ ZEMI EXISTOVALA, EXISTUJE A EXISTOVAT BUDE.

 

Tedy shrňme si, přátelé, základní fakta:

 

Současné sílící očistné procesy Země jsou POUHÝM DŮKAZEM TOHO, ŽE LIDSTVO NA PLANETĚ ZEMI SMĚŘUJE KE SVÉMU VLASTNÍMU ZÁNIKU.

HRUBÉ VIBRACE LIDÍ (veškeré negativní aktivity, resp. produkované NEGATIVNÍ ENERGIE včetně myšlenek, slov, činů) JSOU PŘÍČINOU TĚCHTO OČISTNÝCH PROCESŮ ZEMĚ.

ZEMĚ REAGUJE ADEKVÁTNĚ A DLE ZÁKONŮ NEJVYŠŠÍCH NA VŠE, CO JÍ LIDÉ DÁVAJÍ A CO ČINÍ.

 

Jakmile úroveň zamoření Země HRUBÝMI vibracemi DOSÁHNE BODU NEUDRŽITELNOSTI (nebo pokud dojde k rychlému nástupu zotročení lidstva negativními entitami - čipová totalita), planeta Země PŘISTOUPÍ KE KONEČNÉMU ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE.

 

PLANETA ZEMĚ PŘEVIBRUJE - SPOLEČNĚ S NĚKTERÝMI POZEMŠŤANY - DO VYŠŠÍ DIMENZE BYTÍ.

STANE SE Z NÍ NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI Pravého Stvoření.

BUDE TO NÁŠ NOVÝ DOMOV A SAMA ZEMIČKA NÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE.

MOC RÁDA BY SI S SEBOU VZALA CO NEJVÍCE POZITIVNÍCH POZEMŠŤANŮ, KTEŘÍ JI BUDOU NADÁLE CHRÁNIT, MILOVAT A RADOVAT SE Z BYTÍ.

 

VRÁTÍTE SE TAKÉ DOMŮ, přátelé naši milí?

PLANETA ZEMĚ ZVÝŠÍ SVÉ VIBRACE a PŘEVIBRUJE DO POZITIVNÍCH SVĚTŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

POZITIVNÍ POZEMŠŤANÉ, KTEŘÍ SPLŇUJÍ PARAMETRY PŘEVIBROVÁNÍ (od 2,5. duchovní otáčky, blíže v záložce Duchovní cesta), PŘEVIBRUJÍ V SOUČASNÉM HMOTNÉM TĚLE SPOLU S PLANETOU ZEMIČKOU A BUDOU PROŽÍVAT PRAVÝ, POZITIVNÍ ŽIVOT V LÁSCE, RADOSTI, HARMONII, PRAVDĚ.

POZITIVNÍ POZEMŠŤANÉ, KTEŘÍ BUDOU MOCI BÝT VESMÍRNÝMI PŘÁTELI EVAKUOVÁNI NA NOVOU ZEMI (od 2,5. duchovní otáčky, blíže v záložce Duchovní cesta), SE TAKTO VE VESMÍRNÝCH LODÍCH PŘEPRAVÍ NA NOVOU ZEMI A BUDOU PROŽÍVAT PRAVÝ, POZITIVNÍ ŽIVOT V LÁSCE, RADOSTI, HARMONII A PRAVDĚ.

VÁŠ POZEMSKÝ SEN SE STANE VAŠÍM PROŽITKEM...

Evakuace bude probíhat jedním z následujících způsobů.

Jednou z možností je evakuace konkrétních LIDÍ splňujících parametry pro žití na Nové Zemi, a to v noci, během spánku. Ve spánku se Přátelé z Vesmíru budou tázat astrálních těl dotyčného člověka, zda-li chce být zachráněn a přesunut na Novou Zemi či nikoliv. Pokud tento člověk bude SOUHLASIT (bude se rozhodovat vždy ve spánku, kdy jeho vědomí není ovlivněno pozemským stavem bytí a jeho omezeními (kalkulováním, "nevědomými" volbami, jak nazývají pozemšťané: "To jsem nevěděl", "To jsem jen tak řekl..."To jsem nechtěl...!"!), pak bude láskyplně přesunut do malých evakuačních lodí, které jej dopraví k evakuačním koridorům (viz výše nebo níže ve "sděleních"). Tam budou čekat mateřské, multidimenzionální vesmírné lodě, které dopraví tyto pozemšťany na Novou Zemi.

Evakuace však může proběhnout druhým způsobem, jehož průběh pocítí VŠICHNI OBYVATELÉ ZEMĚ.

Tato "PŘIROZENÁ" ("bdělá") evakuace bude trvat 3 až 5 dnů, kdy na Zemi nastane TMA. Tmu vyvolají uměle Přátelé z Vesmíru nebo přímo Stvořitel Prvotní Všeho a Všech. Lidé budou uměle uvedeni do stavu polospánku, jakoby "omámení". O každého se bude starat jeho ANDĚL, nikomu se nestane žádná újma. Budou přerušeny veškeré dodávky energií (elektřina, plyn, voda), nebude možná žádná doprava.

Během těchto pár dní bude evakuován určitý počet lidí (orientačně 2,4% lidí, 175 milionů - údaj z roku 2016, toto číslo se přirozeně neustále mění, tak, jak se mění duchovní úroveň každého člověka). Konkrétní evakuace se bude opět týkat TĚCH JEDINCŮ, KTEŘÍ JSOU VŮBEC SCHOPNI BÝT EVAKUOVÁNÍ, RESP. KTEŘÍ JSOU SCHOPNI ŽÍT NA NOVÉ ZEMI, KDE PANUJÍ ZCELA ODLIŠNÉ VIBRAČNÍ PARAMETRY - POZITIVITA, LÁSKA, DUCHOVNÍ RŮST.

OPĚT PLATÍ, ŽE NIKDO NEBUDE VZAT PROTI SVÉ VŮLI. JAKÁPAK BY TO PAK BYLA POMOC.

KDO SE ROZHODNE ZŮSTAT A PROŽÍT NÁSLEDNÉ PEKLO NA SOUČASNÉ ZEMI, PŘÍCHOD NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ A ZOTROČENÍ LIDSTVA, KDO SE ROZHODNE PROŽÍT A MOŽNÁ I DOČASNĚ PŘEŽÍT KATASTROFY, KTERÉ BUDOU NA ZEMI PO EVAKUACI NÁSLEDOVAT, PAK TENTO ČLOVĚK ZŮSTANE A VŠE SE MU SPLNÍ.

 

NIKDO NEBUDE VZAT PROTI SVÉ VŮLI.

KDO BUDE CHTÍT ZŮSTAT (I PŘESTO, ŽE SPLŇUJE PARAMETRY ZÁCHRANY), ZŮSTANE.

SVOBODNÁ VOLBA VŽDY BYLA, JE A VŽDY BUDE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKOU EXISTENCE VŠEHO ŽIVÉHO.

 

Tato forma evakuace bude probíhat také zcela organizovaně a systematicky. Lidé by měli o této události vědět UŽ NYNÍ! (jakpak asi, z televize?) a mít v zásobě SVÍČKY, DEKY, NĚJAKÉ jídlo a vodu. Po 2 až 5 dnech SE VŠE OBNOVÍ. OBNOVÍ SE "NORMÁLNÍ" ŽIVOT, NA KTERÝ JSOU POZEMŠŤANÉ ZVYKLÍ.

NIKOMU NEBUDE UBLÍŽENO. NIC NEBUDE PONIČENO, VŠE BUDE JAKO PŘEDTÍM. VŠE A NIC, PROTOŽE PO TÉTO UDÁLOSTI UŽ nebude nic jako dříve. Po této události BUDE JASNÉ, ŽE LIDSTVO NASTOUPILO - ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE - NEPŘÍJEMNOU, POSLEDNÍ FÁZI SVÉ EXISTENCE NA ZEMI.

VLÁDY ZEMÍ BUDOU POCHOPITELNĚ ZMATENÉ, NEZAPŘOU VŠAK SVOU VELIKOST, KTEROU SE PO CELÉ VĚKY PYŠNILY, A BUDOU VŠECHNY UJIŠŤOVAT, JAK SE VŠE ZVLÁDLO OBNOVIT A PŘEKONAT.

V MÉDIÍCH USLYŠÍTE, JAK "DUCHAPŘÍTOMNĚ" SI INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM PORADIL A JAK VŠE UVEDL DO "POŘÁDKU". MOCNÍ BUDOU DĚLAT VŠE PRO TO, ABY LIDI UKLIDNILI (zkusí to "hodit" třeba na ZATMĚNÍ SLUNCE).

NIKDO - ANI ONI - VŠAK NEBUDOU VĚDĚT, CO SE STALO.

NEBUDOU TO CHTÍT TOTIŽ VĚDĚT.

TAK, JAK SE K PRAVDĚ NECHTĚJÍ DOSTAT PRÁVĚ TEĎ, V POSLEDNÍ MOŽNÉ CHVÍLI.

Jak už jsme zmínili, určité množství lidí ZMIZÍ (v radosti a štěstí ze záchrany a nového života). Zmizí rodinní příslušníci, známí.... Ti, co zůstanou, budou pátrat po jejich existenci. Pokud nebudou znát tuto Pravdu, pak nepochopí, co se s jejich blízkými opravdu stalo. Úřady pozbudou smyslu, police nebude schopna vypátrat absolutně nic. Tak efektivní a schopné budou instituce. Vše bude jako dříve, jako dnes.

 

POKUD SE LIDÉ NEDOZVÍ O TÉTO PRAVDĚ NYNÍ, PAK JI NEBUDOU ZNÁT ANI PAK, KDY BUDOU PÁTRAT PO SVÝCH BLIŽNÍCH.

PŘÍSTUP K TĚMTO INFORMACÍM - WEBY S TOUTO PRAVDOU, LITERATURA A DALŠÍ MÉDIA - BUDOU (UŽ NYNÍ SE NA TOM PILNĚ PRACUJE) ZNIČENA, ABY SE PAK UŽ OPRAVDU NIKDO NEDOSTAL K PRAVDĚ!

PŘITOM PRAVDU MŮŽE ZNÁT KAŽDÝ NYNÍ, PŘÁTELÉ.

KAŽDÝ MŮŽE VĚDĚT, CO SE STANE.

JAK JE MOŽNÉ, ŽE PAK NEBUDOU někteří VĚDĚT NIC?

Odpověď znáte, přátelé.

 

Ať tedy proběhne evakuace tak či onak, po její realizaci nastane VPÁD JEŠTĚRŮ Z PEKEL A jejich PŘEVZETÍ MOCI NAD CELÝM SVĚTEM. NEZAPOMEŇTE, ŽE VŠE JE JIŽ PŘIPRAVENO V TÉTO CHVÍLI!

DOSAVADNÍ "MOCNÍ" SE BUDOU DIVIT, CO ŽE SI TO ZVOLILI ZA KAMARÁDY (negativní mimozemšťany, se kterými již tak dlouho spolupracují). BUDOU LITOVAT SVÝCH VOLEB. TO MOHOU. BUDE TO JEDNO Z MÁLA, CO JIM JEŠTĚŘI DOVOLÍ.

LIDSTVO NASTOUPÍ - zcela v souladu se svými přáními a rozhodnutími - POSLEDNÍ A NEJHORŠÍ FÁZI SVÉ EXISTENCE NA ZEMI V MINUS 3. DIMENZI.

LIDSTVO PROŽIJE své vlastní OVLÁDNUTÍ SKRZ ČIPOVOU TOTALITU, NUKLEÁRNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, EXTRÉMNÍ PŘÍRODNÍ KATASTROFY a mnohá další nepříjemná překvapení z dílny Ještěrů z pekel, ale také z dílny samotných poZemšťanů.

NEGATIVNÍ STAV NA ZEMI VŠAK NEBUDE VLÁDNOUT VĚČNĚ.

 

POZEMSKÁ EXISTENCE ZBÝVAJÍCÍCH POZEMŠŤANŮ (po případné druhé vlně evakuace), JEŽ SE Z VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE NEZACHRÁNILI, BUDE SPOLU S CELÝM NEGATIVNÍM STAVEM UKONČENA VE CHVÍLI, KDY NEGATIVNÍ STAV DOSÁHNE VRCHOLU SVÝCH SNAH A MOŽNOSTÍ (ve chvíli, kterou URČÍ SÁM NEJVYŠŠÍ).

V OKAMŽIKU VYVRCHOLENÍ ÚČELNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU (PRO POUČENÍ VEŠKERÉHO STVOŘENÍ VE VESMÍRU) STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ VŠE ZAKONČÍ.

 

STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ UKONČÍ EXISTENCI NEGATIVNÍHO STAVU NA ZEMI V TÉTO negativní - MINUS 3. DIMENZI.

ZEMIČKA SE DEFINITIVNĚ OČISTÍ.

SOUČASNÉ KONTINENTY ZMIZÍ POD HLADINOU OCEÁNŮ A VYVSTANOU NOVÉ, ČISTÉ.

ZEMIČKA UŽ BUDE VŽDY HOSTIT POUZE POZITIVNÍ CIVILIZACE, KTERÉ JI BUDOU CHRÁNIT A BUDOU ŽÍT V SOULADU SE ZÁKONY STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

POZITIVNÍ STAV BYTÍ BUDE JEDINOU MOŽNOSTÍ EXISTENCE VŠEHO.

Přátelé,

 

právě jste se rozpomenuli na klíčové informace, které se týkají velice blízké budoucnosti LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI a budoucnosti TÉTO NAŠÍ MILOVANÉ PLANETY SAMOTNÉ.

Tuto budoucnost jsme SOBĚ I PLANETĚ ZEMI PŘIPRAVILI MY, LIDÉ.

BYLA NÁM DÁNA SVOBODNÁ VOLBA VYTVOŘIT SI VLASTNÍ ŽIVOT A PROŽÍVAT TO, CO SI UTVOŘÍME.

 

NYNÍ JE ZCELA PŘIROZENÉ PŘIZNAT, ŽE LIDSTVO NENALOŽILO S DAREM SVOBODNÉ VOLBY TAK, ABY SAMO PŘEŽILO.

DÍLO SE POZEMŠŤANŮM PŘÍLIŠ NEDAŘÍ A S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ SE LIDSTVU UŽ ANI NEPODAŘÍ NAPRAVIT SVÉ CHYBNÉ (AVŠAK SVOBODNÉ A VĚDOMÉ) VOLBY NATOLIK, ABYCHOM ODVRÁTILI NEPŘÍJEMNÝ KONEC NAŠÍ VLASTNÍ EXISTENCE.

Dále vám nabízíme informace ve formě přijatých sdělení (od vesmírných přátel - Andělů Světla, kteří také vám nabízejí neustále své přátelství i pomoc), které se týkají evakuace, očistných procesů Země, současného stavu lidstva na Zemi a možností VAŠÍ ZÁCHRANY nebo také práce vesmírných přátel pro nás, Pozemšťany.

Zdrojem těchto následujících KLÍČOVÝCH informací je kniha Evakuace a očista. (Provedeny pravopisné a drobné stylistické úpravy).

Informace jsou zpracovány ve formě sdělení, která přijímají lidé z nejrůznějších míst naší Země. Zde nabízíme vybraná sdělení z výše uvedené knihy.

Knihu ke stažení najdete, přátelé, v záložce Světelné čteníčko nebo například také na webu www.vesmirni-lide.cz

 

 

Evakuační koridory  

Sdělení přijala Kateřina P., 16.8.1999, 22:00 - 22:20 hodin

Místo: Zlín

 

Ptá se Ivo A. Benda: Jak pokračuje budování evakuačních koridorů a jaké jsou počty u některých měst u nás?

“Evakuační koridory (prostupy do 5. dimenze) začaly být budovány v polovině července 1999 a v pravděpodobně do konce srpna 1999 budou dokončeny v hrubých rysech na území České republiky. Tvoří je síť hlavních koridorů a kromě těchto míst budou vybrána další místa, odkud budou lidé převáženi menšími loděmi (tam nebudou prostupy do 5. dimenze).

Nyní, k 17.8.1999, jsou hotové např. tyto evakuační koridory na severní Moravě pro velké mateřské evakuační lodě:

Ostrava 7, Havířov 3, Frýdek-Místek 3, Karviná 3, Třinec 3, Nový Jičín 2, Šumperk 2, Olomouc 3, Přerov 2, Prostějov 1, Vsetín 3, Bruntál 1, Krnov 1, Jeseník 1 a řada míst v blízkosti větších vesnic.”

 

Vybrali jste si očistu

Sdělení přijal Ivo A. Benda, 24.8.1999, 11:05-11:35 hodin  

Místo: Hotel Biocel - Soláň

 

“Milý Ivo,

hlásím se ti já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Máš touhu se se mnou spojit a dozvědět se nové události kolem planety Země. Ano, jsou stále silné boje, které zde ve Vesmíru probíhají, Síly temna jsou stále více separovány od planety Země, samozřejmě tyto boje se neobejdou beze ztrát. Ano, nyní na Zemi pokračují očistné procesy, kterými se planeta Země snaží očišťovat od hrubých vibrací. Tyto procesy jsou pro lidstvo tragické, vrací se jim ale jen to, co zaseli. Je to materiální orientace těchto společenství, která se jim stane hrobem. Tyto procesy nejsou nezvratné, ale za současného postupu lidstva se zatím nic jiného dít nemůže, je to volba pozemšťanů. Lidé jsou jako malé děti a mnozí jsou stále těžce materiálně orientovaní. Je to jejich volba a podle toho také dopadnou. Ti lidé, kteří již pochopili, mají možnost pracovat na sobě a tím být lepší a lepší. Mohou prohlédnout hru, kterou s nimi hrají Síly temna a vyháknout se z ovládacích programů Sil temna. Je to jejich volba. Ano, Síly temna si z vás udělaly kolonii a těží z pozemského lidstva energie strachu = hrubé vibrace. Teprve až lidé pochopí, že jedině láskou a otevřeným srdcem lze postoupit dále, bude vše jiné. Jinak ne.

Toto ti milý Ivo dával sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

“A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, nyní nastávají očistné procesy planety země, ano, dále se budou dít procesy, které si lidstvo svým myšlením a jednáním naprogramovalo. Tyto procesy budou celoplanetární a nikdo, kdo ničil planetu Zemi, nevyhne se postižení, vše, co způsobil, se mu navrátí. Bude to rychlé a tvrdé, nebudete na toto připraveni. Vše, co se zde bude odehrávat, jste si vybrali, nic není nahodilé či dokonce nespravedlivé. Stvořitel je milostivý a spravedlivý, takto působí jeho zákony a my, Vesmírní lidé je známe velmi dobře. Nyní lidé zakusili zemětřesení v Turecku, ano, postihlo to materiálně orientované lidi, kteří se uchylovali k tomuto způsobu jednání. Přesně tak byli postiženi. To samé si ale připravují další lidé v jiných částech planety Země.

Ano, toto ti milý Ivo předávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

 

Děkuji vám drazí přátelé, já rád předám tyto informace lidem planety Země. S láskou Ivo.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Z dopisu I. A. Bendy (blíže viz. www.andele.svetla.cz) zaslaného novinářům v ČR, 1999

 

"Všem pracovníkům médií zodpovědným za informování lidí.

Věc: Aktuální informace o blížící se očistě planety Země a evakuaci.

 

V této souvislosti jsou nad našimi hlavami obrovské flotily lodí našich vesmírných přátel – láskyplných lidí, kteří již dávno zachraňují, co se dá. Zvířata zachraňují již 2 roky, pouze asi 5 % lidí v českých zemích (podle dnešního stavu) bude zachráněno v jejich tělech těsně před začátkem první fáze očistných procesů. Budou zachráněni proto, že svým životem si toto ZVOLÍ  – dobré vibrace těl, a chtějí se zachránit, a také proto, že státní instituce nebudou schopny při očistných procesech poskytnout ochranu občanům zemí českých. Bude to velké a naráz, nikdo se na toto nemůže připravit ani předem. Jediná cesta přežití lidských jedinců je pozitivní myšlení a jednání, láska.

Přístroje na měření vibrací energií našich těl nám ještírci nedovolují vyrobit, proto nemáme běžnou zpětnou vazbu k řešení problému. Jediná zpětná vazba je odpovědnost, láska, pozitivita, a to víte, jak to u nás díky chování a myšlení lidí je.

Nyní probíhá vytyčování a budování evakuačních koridorů na celé planetě Zemi. Jsou to prostupy do 5. dimenze, do kterých přiletí mateřské evakuační lodě o průměru několika kilometrů, a za pomocí malých lodí bude během 1 hodiny v českých zemích a během 8 dnů na planetě Zemi provedena evakuace malého zlomku lidí – láskyplných. Zbývající obyvatelstvo, které baštilo ovládací programy Sil temna, bude necháno na pospas odezvy planety Země, jejich negativním myšlenkám a jednáním. Každý se vybere sám, kdo bude zachráněn, a kdo ne, je to jeho svobodná volba.

K dnešnímu dni je provedeno vytyčení těchto koridorů na téměř celém území severní Moravy a pracuje se v dalších krajích, koncem srpna 1999 by mělo být zde vše hotovo. Práce probíhají v noci, většinou v časných ranních hodinách, kdy většina lidí spí. Nechtějí nevědomé lidi rušit. Tyto činnosti jsou provázeny silným hlukem – jako když velká továrna vypouští mnoho páry. Toto slyší jen vědomí lidé, kteří mají dostatečnou vibraci, je to pro ně informace o těchto činnostech a tedy zpětná vazba.

 

Ti lidé, kteří úmyslně překrucují informace od Vesmírných lidí, nebudou vzati na paluby lodí vesmírných přátel.

Všichni poslanci v parlamentu a senátoři jsou informováni, vláda je informována již téměř 2 roky. Pan Havel s panem Zemanem již o tomto jednali začátkem srpna. Bylo by vhodné se jich zeptat, jak se těší na očistnou fázi planety a jak ochrání obyvatele.

Dále můžete všechny informace včetně aktuálních zpráv pro novináře získat na internetu: www.vesmirni-lide.cz."

-----------------------------------------------------------------------------------

Čas se naplňuje

Sdělení přijal Ivan D., 13.7.1999, 19:40–20:10 hodin  

Místo: Praha

 

....... Milý Ivane, doba se sune kupředu a výsostné vody vašeho i našeho Vesmíru propouštějí nové pravdy o vašem původu, o vkladu pozemšťanů do celovesmírných dějin a o budoucnosti lidí vaší generace a generace příští.

K posunu celé dimenze dojde velmi nenásilnou formou a opravdu nikdo nepřijde k úhoně – dá-li se to tak nazvat. Stvořitel je milosrdný a opravdu vše ponechá jen a jen na pozemské aktivitě všeho živého. Posun do vyšší dimenze těch pozemšťanů, kteří si toto sami vybrali, již započal a bude pokračovat celé léto, podzim a část zimy. Je pravdou, že pro ty, kteří si nevybrali převibrování a záchranu, nedojde prozatím k velkým změnám. Vše bude pozvolna směřovat k čím dál větší neutěšenosti zde na Zemi a celá garnitura vůdců 3. dimenze bude stále slepě přihlížet dalším katastrofám dílčím, které se budou stupňovat, a které nakonec zevnitř dospějí skutečně k destrukci celé sféry 3. dimenze. Nebude to však ani náznakem síla zvenčí. Dojde i k použití atomových arzenálů. To bude však ale v době, kdy všechno selektované lidstvo bude již dávno na svých nových pozicích.

Čeká vás, milý Ivánku, příjemná, pozitivní a zářná doba. Však do těch chvil bude nutná další práce a vaše práce bude zúročena najednou. Neustále vás upozorňujeme na svízelnost situace. Lidstvo v globále nechce uznat Božské pravdy. Neustále bude trvat a lpět na svých pozicích materiálna a majetku. Pro ty, kteří nepochopí, bude neustále pootevřeno poznání, ale houževnatost Sil temna bude neustále laborovat zde na Zemi.

Ano, byl jsem svědkem tohoto rozhovoru. Je to človíček, který neustále sleduje dění kolem Biblí vytyčených dat. My opravdu nemůžeme vyřknout přesné termíny. My nejsme Stvořitel, milý Ivane. I když víme o termínech, nemůžeme porušit kosmické zákony … (spojení přerušeno – telefonáty.)

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Formy očisty

Sdělení přijal Ivan D., 4.8.1999, 14:50–15:25 hodin

Místo: Praha

 

.......

“Pozorujeme a měříme anomálie kmitů vyzařování energie přímo od planety Země. Jsou to obranné programy, které ji očišťují od negativního působení lidí v daném teritoriu. Projevuje se to potom zvýšenou seismickou činností, větry, stáčením cyklónů v tornáda a vše se potom v daném teritoriu uzpůsobí k rychlé očistě. Vznikají rychlá a velmi silná zemětřesení, prudká tornáda a povodně. Je velmi zajímavé dávat do souvislosti duchovní činnost samotné Země a pozorovat potom sled událostí od příčiny – to je počátku, kdy Zemička vyšle impuls nespokojenosti – obrany. Impuls se v podobě vlnění jako stoupající hřib dere nad povrch. Poté se v krátké době na chvostu toho energetického hřibu fyzicky pohne země v důsledku rozdmýchání lávových ložisek a spodních žhavých ker v podloží Země. Vše se velmi rychle rozpohybuje a dochází k prvním otřesům. Shora jsou to vlastně velmi malé lokality, které jsou patrny jako body na Zemi. Jedná se však o teritoria někdy větší než 200 x 200 km. My potom proměřujeme míru negativních myšlenek a míru – nebo intenzitu a způsob reakce Planety na tyto negativní jevy. Země si dokonce vybírá i způsob očisty, který je pro daný povrch a klima vhodnější. Tak potom v hornatých krajích, s velmi členitým povrchem a podložím dochází k posuvům těchto hor a k zemětřesením. V krajinách spíše rovinatých dochází k cyklónům a velmi silným větrným prouděním. Naopak v krajinách s mírným podnebím, kde je možnost větších srážek i díky větší vegetaci, volí země formu očisty v podobě povodní.

Milý Ivánku, to jsem já Hljara. Čekala jsem, až ti Pleja dopoví celý průběh průzkumu. Zůstala ještě napojena, protože uznala za vhodné se o tato fakta s tebou podělit. Já jsem tě chtěla jen velmi srdečně pozdravit a poslat ti hodně a hodně lásky. Vím, dění se poněkud komplikuje. Vibrace neustále vytvářejí nové a nové změny a je to vše závislé na souboji pozitivních a negativních vibrací. Vše je neustále v pohybu a tím, že velká spousta lidí nemá ustálený názor na dění kolem nich, jsou lehce ovlivnitelní, potácejí se mezi oběma stranami. Jednou věří tomu, za nějaký čas se obrátí úplně na jinou stranu víry. To potom způsobuje doslovně vlnobití vibrací, kdy se přelévají vlny emocí z jedné na druhou stranu a disharmonizuje to neustále celé povědomí lidstva na této rozkolísané planetě. Nezbývá než neustále všemi způsoby, dostupnými kanály působit na duchovno celého lidstva. Je škoda, že lidstvo zainteresované příliš do materiální hladiny bytí potřebuje neustále hmotně dokazovat určitá fakta, která by je možná přesvědčila. Musím podotknout, že vibrace celé planety Země opět poklesly a kvanta lidí, kteří již byli duchovně povzneseni a pracovali na Božím plánu vědomě, odstoupila, nevydržela a neobstála z důvodu slabé víry a přesvědčení. Je to vše dobrovolná činnost a lidé si mají sami pomocí pokusů a omylů uvědomit a ověřit, co, jaká činnost, přesvědčení a filosofie v daném mezníku jejich bytí je pro ně ta správná. Věříme, doufáme, že k duchovnímu posunu bude směřovat co nejvyšší počet lidstva této tak zkoušené planety.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evakuace a očista Země

Sdělení přijal Ivo A. Benda, 26.9.1999, 17:13-17:42 hodin 

Místo: Zlín

 

“Milý Ivo,

hlásíme se ti my, Plejáďané, v lodi nad tebou. Jsme ve výšce 15 km a hlídáme celý tento prostor. Máme radost, že jsme se s tebou spojili. Radujeme se, že nás stále více vnímáte a máte upřímný zájem o kontakt s námi.

Nyní jsme již převzali kontrolu nad planetou Zemí a Temno je hnáno stále do větší vzdálenosti, do prostor, který mu vyhradil Stvořitel náš milovaný. Nyní pociťujete opět klid a harmonii a máte radost, že jsme tady, to cítíme, ano, střídáme se zde a postupně navštěvujeme naše rodiny a blízké na domovských planetách. Máme velkou touhu se s vámi kontaktovat a tak se radujeme nad faktem, že jsme opět s vámi. Stav planety po naši nepřítomnost (cca 4 týdny) se výrazně zhoršil, stouplo množství hrubých vibrací. Máte touhu, aby byl lepší, ale je vás málo. Proto se blíží to, co bylo mnohokrát předpovídáno – očista planety Země.

Evakuace bude tichá, nepovolaní lidé toto ani nepoznají, a proběhne v každém městě či vesnici během několika minut.

Hospodářská centra při pobřeží budou spláchnuta vlnou tsunami. Zhroutí se světový hospodářský systém. Peníze se stanou přes noc bezcennými potištěnými papírky. Lidé na toto nebudou připraveni. Nebudou vědět, co se stalo. Budou se cítit ohroženi kdečím, počínaje sousedními státy až po sílu z Vesmíru. Informační systém se zhroutí, s tím zásobování elektřinou, plynem a jinými surovinami včetně potravin. Několik týdnů bude naprostý chaos a řada lidí zahyne vlastní zlobou na infarkt a podobné příhody. Teprve po řadě týdnů se bude postupně obnovovat na neporušeném území (hornaté části kontinentů) infrastruktura a život se bude postupně vracet do “normálních kolejí”. Budou následovat zemětřesení, neboť se budou vynořovat nové pevniny včetně velkého kontinentu v Tichém oceánu. Takto vytlačené masy mořské vody způsobí během nejbližších let zvýšení hladiny oceánů o cca 150 m a tato voda zatopí všechny nížiny do této nadmořské výšky. Polovina států USA, Francie, Velké Británie, Ruska, Polska, Německa zůstanou navždy pod vodou se všemi hrubými vibracemi. Další fáze očisty budou tektonické lokální posuvy dolů a nahoru, stěhování národů, epidemie a lokální války. Nad tím bude vévodit “Spasitel” – Antikrist, který se bude vydávat za zachránce lidstva.

Do 50 roků pozemského času z této civilizace nebude nic, než vzpomínky evakuovaných lidí, naše záznamy vaší kultury v krystalových počítačích a ruiny některých staveb na některých místech Země.

Poté se vrátíte zpět, po převibrování planety do 5. dimenze, a založíte Novou Zemi.

Dále budete s naší pomocí dočišťovat zemský povrch od zbytků staré civilizace, pokud zůstaly a narušují harmonii planety Země.

Takže toto, milý Ivo, čeká planetu Zemi ve 3. a 5. dimenzi v nejbližších letech. Máš toto sdělení na téma očista a evakuace a takto můžeš dát lidem, milý Ivo.

Lásku ti posíláme a jsme stále s vámi, vaši Plejáďané.”

Děkuji vám drazí přátelé na lodích, mám vás rád a těším se na další spolupráci. S láskou Ivo.

 

Krátce po evakuaci na lodích

Sdělení přijal Ivo A. Benda, 27.9.1999, 17:17-17:42 hodin 

Místo: Zlín

 

“Milý Ivo,

hlásíme se ti my, Plejáďané, v lodi nad tebou. Ano, ptáš se na to, co budou dělat lidé na lodích krátce po evakuaci.

Tito lidé budou nejdříve zbaveni všech pozemských věcí, hlavně oblečení, které má hrubé vibrace. Převléknou se do palubních vesmírných úborů. Jsou to jednoduché, ale praktické úbory, které chrání jak tepelně, tak vibračně stabilizují a ochraňují. Tlumí vnější hrubé vibrace.

První kontakty evakuovaných lidí budou probíhat s androidy, kteří je zavedou do svých kajut. Tam obdrží další instrukce a získají přehled o pohybu na lodi a hlavně o tom, co se stalo. Je to plán školení v sálech s telestěnou, na které bude projektována pozemská činnost v minulých letech a ukázáno, jak lidstvo ničilo svoji planetu.

Dále bude evakuovaným lidem řečeno, co je jejich úkolem na lodi a také to, že pokud chtějí přežít, je nutné tyto úkoly splnit. Jedná se o duchovní vzdělání a pročištění sebe sama od negativních bloků a prožitků, které brání ke zvýšení vibrace a ke zvýšení schopností těla a ducha. Každý bude mít co dělat, někdo přijde s lepší pozicí, někdo s horší, ale všichni budou mít stejné možnosti.

Po dalším zvýšení vibrací začnou první osobní kontakty s námi, Vesmírnými lidmi, neboť to bude u některých jedinců již možné. Budou dále seznámeni s celým počtem evakuovaných lidí, rasami a věkovým složením. Nyní je stále předpoklad 30 miliónů lidí. Různé rasy a jazykové skupiny budou nejdříve fyzicky odděleny, aby nedošlo z důvodu nízkého duchovního stupně k problémům.

Po zvládnutí několika lekcí duchovního školení pak bude možné tuto selekci zrušit a bude možná komunikace mezi námi na základě telepatie. Tím bude zbourána jazyková bariéra. Projdete jazykovými kurzy – rychlokurzy.

Bude zvolena Rada moudrých, kteří budou reprezentovat toto lidstvo vůči jiným stranám a tato Rada se také bude účastnit jednání týkající se planety Země.

Budete slavnostně přijati do Kosmické konfederace planet a dále budete spolupracovat při očistě Země. Tato spolupráce bude probíhat na řadě úrovní, od pouhého sledování očistných procesů, až po spolupráci s dalšími rasami Vesmírných lidí a někteří z vás budou pomáhat vybraným lidem na Zemi připravovat 2. vlnu evakuace.

Budete přemístěni na planetu Jupiter v 5. dimenzi a zde budete pokračovat v činnostech, o kterých již bylo řečeno.Tato fáze pobytu již předpokládá vaši dobrou snášenlivost mezi sebou navzájem. Během několika měsíců budou vytvořeny nové sociální vztahy, neboť původní pozemská struktura těchto vztahů prakticky nebude existovat. Proto tedy bude v těchto věcech velmi pomáháno hlavně námi, Plejáďany, kteří vás již známe z našich lodí.

Na planetě Jupiter budete tak dlouho, dokud nebude možný návrat na Novou Zemi po převibrování ze 3. do 5. dimenze. Na Zemi se to podle našich odhadů stane přibližně za 50 let. Zde v 5. dimenzi proběhnou asi 2 roky vašeho času.

Moc se těšíme na naši spolupráci a víme, že to bude nová epocha ve vývoji lidské civilizace na planetě Zemi. Epocha krásnější, harmoničtější a šťastnější. Ty, milý Ivo, budeš mít takové poslání, jaké jsi si vybral před tímto zrozením na planetě Zemi, tedy vést lidi na cestě ke Stvořiteli našemu milovanému a učit lidi žít v lásce a v harmonickém vztahu s přírodou.

Toto ti, milý Ivo, s láskou předali Plejáďané v lodi nad tebou. Posíláme lásku.”

Děkuji vám, drazí přátelé, za pomoc, také se těším na naši spolupráci na lodích a na Nové Zemi.

S láskou Ivo.

 

O dnech příchozích

Sdělení přijala Kateřina P., 27.9.1999, 18:00-18:17 hodin

Místo: Zlín

 

“Milá Katko,

hlásíme se ti my, tvoje setry a bratři z Plejád, kteří se teď momentálně nacházejí na jedné lodi přímo nad tebou.

.......

Jak se nám daří a jak jsme spokojení se současnou situací ve Vesmíru?

Temné síly opravdu vyklidily pozice a postupně opouštějí vaši Sluneční soustavu. Přesněji, tuto již opustily úplně a přesouvají se do dalších čtyř částí Galaxie, kde jim zůstala povolena působnost. Z vesmírného hlediska sice nejsou tak důležité jako vaše Živá knihovna, ale i tam je jejich aktivita nevhodná a sebezničující, a přijde čas jejich poznání nesprávnosti vyvolené cesty. Budou se muset úplně změnit nebo zaniknout. Ale Stvořiteli je milejší první alternativa a ponechá jim dostatečný prostor pro pochopení.

Jedině cesta lásky vede k tvoření. Šíří světlo a život. Na základě kontrastů dochází k poznání sebe samého, ale nelze připustit sebezničení nebo stagnaci ve vývoji. Tak, jak teď žijete v tmavé jeskyni, ve které pouze svítí petrolejka, a všechno kolem vás se topí ve tmě, brzy praskne strop a tam prosvítí mocné slunce. Zůstanou stíny a temné kouty, které v sobě bude nosit ještě hodně duší. Všechno podléhá postupnému vývoji, nic není možné udělat naráz.

Takže slunce je připraveno, strop už praská...

Jdeme na to!

Ahoj Plejáďané.”

 

Planetka se blíží

Sdělení přijal Ivo A. Benda, 29.9.1999, 16:36-17:02 hodin  

Místo: Zlín

 

“Milý Ivo,

hlásíme se ti my, Plejáďané, v lodi nad tebou z výšky 14 km. Zdravíme tě a jsme rádi, že ses s námi spojil. Máme radost, jak se krásně cítíš a máš plno krásné energie. Jaká je nyní situace?

Stále se přibližuje planetka za Sluncem přitahována vašimi negativními myšlenkami. Tímto je řízena její dráha. Vaši vědci v NASA stále intenzivně pracují na její likvidaci, ale stále nemají spolehlivý systém. Planetka má velikou rychlost a je stále za Sluncem.

Byl již informován i prezident Clinton a ten vše nechává na Bohu, jak sám říká. Nyní tedy bude stále více lidí přijímat tyto informace a budou si přát evakuaci. Zjistí, že státníci se bojí vystoupit s celou situací na veřejnosti. Dále probíhají další zkoušky protizbraně, nelze ale vyzkoušet teploty, které panují v blízkosti Slunce. Proto není žádná jistota.

Toto není žádné řešení, řešení je v lidstvu samém, tedy v jeho myšlení a jednání. Stačí, kdyby začaly hromadné miliónové meditace, bylo by možné ledacos změnit. Ale vidíš, Ivo, jaká je stále zatím situace. Člověku je milejší majetek a souboj o něj s druhými, nežli láska, pokora a skromnost. Toto hemžení, které tady pozorujeme, je velice krátkozraké a lidé brzy ucítí výsledek svého jednání. Je to vždy k poučení, pro většinu lidí až na vlastní kůži. Tak, jako se dítě spálí, aby vědělo, že to nesmí dělat. Ano, planetka se blíží, lidé dále pracují na materiálu a naše flotily jsou připraveny k evakuaci. Máme vše dobře připraveno, nikdo nebude zapomenut, kdo se má dostat nahoru. Tato akce bude tichá, proběhne pravděpodobně v noci a v každém místě, lokalitě, potrvá jen několik minut. Nepovolaní nic nepoznají, několik hodin po evakuaci přijde tlaková vlna – větrná smršť a vše bude bez proudu.

Lidé, kteří budou evakuováni, nebudou pohřešováni, neboť nebude kdo by je pohřešoval. Informační systém úřadů nebude fungovat. Bude to dokonalé, vše dle plánu Stvořitele našeho milovaného. Pak se ukáže morální profil každého z těch, kteří zůstali. Budou testováni v obtížnějších podmínkách, jen málokdo tento test zvládne “bez ztráty desítky”. To my na vesmírných lodích toto známe z jiných planet, kde také proběhla podobná očista. Ten, kdo se obrátí ke Stvořiteli s otevřeným srdcem, bude mít schůdnější cestu než ostatní. Neboť pomoc skrze otevřená srdce může proudit – energie lásky – pomoci – Boží milosti. Jinak ne.

My budeme společně s některými z vás pomáhat láskou a impulsy, případně radou (v případě komunikace) těm lidem, kteří se obrátí ke Stvořiteli nebo k nám, Vesmírným lidem Sil světla. Jsou nás zde milióny a všichni máme velkou touhu pomáhat. Jsme šťastni, když pomoc je přijímána, když má svého příjemce. Jiné je to s lidmi, kteří pomoc zatvrzele odmítají a místo víry ve Stvořitele mají víru jen v sebe nebo v jiné lidi. To nemůže dobře dopadnout. Proto tedy probíhá to, co probíhá, neboť mnozí lidé si to prostě vytvořili a připravili vlastními myšlenkami a chováním.

Milý Ivo, takto ti to s láskou dáváme my, tví bratři a sestry z lodi nad tebou.”

 

Další zprávy

Sdělení přijal Ivo A. Benda, 30.9.1999, 16:30-16:45 hodin  

Místo: Zlín

 

“Milý Ivo,

hlásíme se ti z lodi nad tebou z výšky 12 km. Zdravíme tě a jsme opět rádi, že ses s námi spojil. Ano, máme radost, jak rychle jsi naše informace předal dalším lidem. Je vidět, že svoji práci děláš rád a s láskou.

Máme pro tebe další informace. Právě se dokončilo definitivní vyčištění prostoru jak této Sluneční soustavy, tak jejího okolí (do vzdálenosti 800 světelných let) od Sil temna. Jejich ovládací programy ale působí dále a pokud by zde lidstvo zůstalo, působily by ještě 4 – 5 generací setrvačností. Především finanční ovládání. Dále mohou myšlenkami Síly temna zde u vás působit, ale toto působení bude stále slabší a slabší s rostoucí vzdáleností jejich pohybu a také se zmenšujícím se zájmem o vaši planetu. Nebude jim již nikdy umožněn vliv a pobyt zde.

Na Zemi je ale koncentrováno mnoho zla v lidech a v jejich myšlenkách, které jsou nakumulovány všude, hlavně v budovách a půdě měst a aglomerací. To je váš problém. Proto přijde očista Země a Matička zazáří opět v nových radostných barvách. Nyní se již těší na 1. fázi očisty. My ve Vesmíru se také těšíme, neboť po očištění planety Země již nebudou hrubé vibrace ozařovat okolní Vesmír. Vše je totiž propojeno a vlivy jsou složité a různorodé. Vaše hrubé vibrace nyní prostupují evakuačními koridory a ztěžují nám práci. Proto tedy bude očista a vy víte, že většina lidí se stále nehodlá změnit.

Na lodích dále probíhají výměny posádek na mateřské planety, kde se kontaktují se svými rodinami a známými a získávají sílu, aby byli dobře připraveni k této gigantické operaci. Ano, jsme připraveni kdykoli na pokyn začít evakuaci všeho, co lze zachránit mezi lidmi. Neznáme dne ani hodiny, ale víme, že to již je otázka velice krátkého časového úseku.

Moc se těšíme, až se spolu uvidíme osobně, milý Ivo, a budeme moci si potřást rukou a obejmout tě. My víme, jako máš velkou touhu pracovat pro Stvořitele našeho milovaného a co jsi pro to udělal. Informace, které jsi zpracoval, nezapadly, ale jsou živé, značně rozšířené a stále více lidí se s nimi seznamuje. To je takto důležité. Proto tedy držíme palce a těšíme se na osobní kontakt. Toto ti s láskou předali tví bratři a sestry z lodi nad tebou.

S láskou v srdci, Plejáďané.”

Děkuji vám, milí přátelé, rád předám tyto zprávy lidem. S láskou Ivo.

 

Brzy je zde čas pro lidstvo, aby se rozhodlo

Sdělení přijal: Tom H. Smith, 19.10.1992

Místo: Louisville, Kentucky, USA

 

"JÁ JSEM. Miluji vás.

Posledních několik týdnů k vám prostřednictvím sdělení přicházejí informace, které se týkají zkušenosti lidstva. Je důležité naslouchat těmto sdělením a vyciťovat správnost a užitečnost jejich významu. Sdělení mohou pomoci lidstvu rozpomenout se na PRAVDU a začít činit jiné volby. Miluji veškerou existenci, včetně těch energií, které jsou označovány jako temné síly. Tyto energie se však vydávají za milující bytosti. Činí tak tím, že ubližují jiným, také na planetě Zemi. Nejsem potěšen činností těchto temných sil. Dovoluji jim však volit si vlastní cestu, tak, jak dovoluji Vesmírným přátelům následovat cestu Dobra, Lásky a Pravdy.

Temná strana ví, že JÁ JSEM, ale popírá Lásku k sobě a k ostatním. Popírají MNE. POPÍRAJÍ SVOU VLASTNÍ EXISTENCI.

S láskou vám sděluji, že blízko je chvíle, kdy to, co bylo řečeno, se stane prožívanou realitou pro všechny na Zemi.

Nastal čas, aby se lidstvo ROZHODLO, kterou zkušenost si přeje ve svém vývoji prožít, a kterou ne.

JSEM NEKONEČNOU LÁSKOU, KTERÁ TVOŘÍ VŠE, CO EXISTUJE.

MILUJI VÁS A NIKDY VÁS NEOPUSTÍM, JAKOUKOLI CESTU SI ZVOLÍTE...

BŮH."

"...Není nutné cokoli DĚLAT nebo NĚČÍM BÝT, abyste ROZPOZNALI, PROCÍTILI ČI PŘIJALI LÁSKU, ať už od nás, VESMÍRNÝCH PŘÁTEL, od Krista, od Stvořitele nás všech, anebo od všech našich energií. Pro každého je však důležité umět rozlišit, mít schopnost rozpoznat energie pravdy a lásky. To nemůžete získat ani z tohoto ani z žádného jiného sdělení. Není to k dispozici ve vaší Bibli anebo v jiných "svatých" knihách. Nestane se to automaticky, když uvidíte naše fyzické manifestace anebo fyzickou přítomnost temných sil.

Schopnost rozlišit je schopnost, kterou má každá duše na Zemi, ale kterou si mnozí zaměňují s posuzováním. Je to vaše vlastní, instinktivní schopnost něco určité cítit anebo vědět. Je to vaše vlastní zodpovědnost vyvíjet se nebo se nevyvíjet.

Nyní se rozloučím. Činím tak v lásce k lidstvu, k Zemi a ke Stvořiteli nás všech."

Aštar z Aštarovy flotily.

 

Byl jsem při tom...

Sdělení přijala Kateřina P., 5.10.1999, 22:00-22:32 hodin

Místo: Zlín

 

Milá Katko,

tolik ses těšila na rozsáhlé sdělení, připravila sis několik základních otázek a nakonec tě velká únava odrazuje od psaní. Vydrž to, budeme tě posilovat. Tato zpráva by skutečně měla jít mezi lidi...

Byl jsem členem doprovodné skupiny poslů, kteří jednali v padesátých letech s představiteli vlády USA. Byl jsem při tom, když selhaly veškeré naše pokusy o nastolení světového míru těsně po skončení války. Temno bylo silnější a vláda začala raději spolupracovat s touto stranou. Tato TEMNÁ STRANA měla v plánu - pod falešnými představami krásných domů a láskyplných slov, plných materiálního zabezpečení bez jakéhokoliv duchovního snažení a práce - nalákat lidi do svých lodí, odvézt je a zotročit. Jediný způsob, jak bylo možné rozlišit podvod a lživost slibů negativních mimozemšťanů, byl (kromě vnímání jejich nepříliš pěkného vzhledu) v jejich taktice - nabídky snadného dosažení konkrétních cílů "bez námahy".

NEJJISTĚJŠÍ rozpoznání PRAVDY OD LŽI je vždy vnímání a rozlišení negativních vibrací, jež vám proudí celým tělem. Tohoto jsou schopni lidé, kteří již nastoupili cestu vlastního duchovního růstu, mají zájem na zvyšování vlastních vibrací, mají zájem o Pravdu a její šíření. Láskyplní lidé toto již dokáží. MAJÍ TAK K DISPOZICI NEJJISTĚJŠÍ NÁSTROJ K ROZLIŠENÍ PRAVDY OD LŽI.

 

Výše zmíněný podvodný exodus měly Síly temna v plánu provést v devadesátých letech, někdy těsně před koncem tisíciletí. Týkalo se to se to především území USA. V Evropě bylo jejich působení mnohem více omezeno, znatelné prakticky pouze v konzumní společnosti Západní Evropy. Vidíš, že všechno zlé je k něčemu dobré!!! V tomto případě státy střední a východní Evropy byly uchráněny, protože myšlení lidí nebylo tak intenzivně zaměřeno na pouze materiální způsob života, lidé byli společenští a srdečnější!!! Tímto postojem nevytvořili dostatečnou živnou půdu pro práci “šikmooček”.

Jenže později se i na vaše území dostávaly ve velkém množství časopisy, které jsou téměř všechny dirigovány ze Západu a jsou plné obrázků těchto negativních mimozemšťanů.

POZOR NA TO!!!

Už jenom to, že "je" skoro všude vidíte zpodobněné, přitahujete je!!! Propojí se s vámi myšlenkou a máte je trvale u sebe!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

k obr.: BEZ KOMENTÁŘE

 

Jejich plán naštěstí zrealizován nebude. Vesmírná válka, která nedávno skončila, měla mnohem prudší průběh, než se očekávalo, a proto došlo k tomu, že flotily “černých triček” byly fyzicky vykázány do prostor mimo vaši Sluneční soustavu. Mentálně (myšlenkovými impulsy – pozn. zpracovatele) ale samozřejmě můžou působit dál. Jen únosy lidí a možnost otrokářské evakuace vašich fyzických těl jim byla znemožněna.

 

poznámka webu: Ještěři z pekel SAMOZŘEJMĚ využívají i nadále možnosti unášet lidi. LIDÉ JSOU V SOUČASNOSTI STÁLE UNÁŠENI. TYTO ÚNOSY JSOU VŠAK PODMÍNĚNY SVOBODNOU VOLBOU LIDÍ. (Je to tedy případ, kdy POZITIVNÍ VESMÍRNÉ CIVILIZACE nemohou zasahovat, byť by tím - podle názoru některých z vás - ochraňovaly ostatní).

Mimozemské základny na Zemi jsou aktuálně velice početné a je tedy mnoho míst, kde k těmto únosům může "BEZTRESTNĚ" docházet. Nad svými základnami mají NEGATIVNÍ mimozemšťané k dispozici koridory, kde si mohou prakticky dělat, co chtějí. (Připomeňme, že podzemních základen, na kterých kolaborují poZemšťané s negativními mimozemšťany, je neuvěřitelné množství po celém světě!) Vlády mnoha zemí podepsaly s negativními mimozemšťany DOHODY, kterými POZEMŠŤANÉ DALI SAMI SOUHLAS K ÚNOSŮM svých bližních A DALŠÍM HRŮZOSTRAŠNÝM ČINNOSTEM (blíže v záložce Negativní mimozemšťané, Mimozemské základny).

Je to SVOBODNÁ VOLBA LIDÍ. DO SVOBODNÝCH VOLEB LIDÍ POZITIVNÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE NIKDY NEZASAHUJÍ!!!

PROTO ÚNOSY LIDÍ A DALŠÍ AKTIVITY JEŠTĚRŮ Z PEKEL (VE SPOLUPRÁCI S POZEMŠŤANY) STÁLE (třebaže v omezeném množství - v okolí tajných základen) POKRAČUJÍ.

 

Jak dál budete zacházet se svými myšlenkami a city – to záleží na vás. Základní pravidlo, že STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ, stále platí. Prakticky se předpokládá vyčištění lidské rasy na Zemi až asi za čtyři generace (včetně generací evakuovaných lidí žijících později v 5. dimenzi – pozn. zpracovatele). Do té doby stále počítejte se s nakódovanou negací u vás. Té není snadné se zbavit. Proto je velmi nutné šířit Světlo dál a vytrvale pracovat na svém vědomém vývoji k všeobecné všeobjímající lásce.

Jsme tady my, členové Světelné rodiny, připraveni první malou část obyvatelstva Země převézt do vyšší dimenze, naučit je v ní žít a pak tito lidé budou vašimi učiteli a rádci při konečném celkovém vibračním postupu, který tato planeta brzy čeká. Je to pro nás velmi těžký úkol, ale rádi se ho zhostíme a těšíme se na vás. Evakuace bude velmi, velmi brzy.

Takže nashledanou Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).”

 

Termíny a místa prvních nabídek Vesmírných lidí vládám USA a SSSR

Sdělení přijal Ivo A. Benda, 6.10.1999, 10:10-10:17 hodin

Místo: Zlín

 

“Milý Ivo,

hovořím k tobě já, Aštar (ne Aštar Šeran) z Aštarovy flotily. Ptáš se na první nabídky z naší strany vládě USA a SSSR (Sovětského svazu).

První nabídka vládě USA se uskutečnila v roce 1949 na letecké základně MUROC AFB (dnes Edwards AFB – pozn. zpracovatele), a to 16.10.1949 prezidentu Trumanovi. Byl jsem členem tohoto doprovodu a tato nabídka byla odmítnuta, jak již bylo uvedeno. Podobná nabídka byla provedena v Sovětském svazu 13.11.1949 Josefovi Stalinovi, a to na letecké základně VNUKOVO u Moskvy. Také tato nabídka byla odmítnuta.

Na 1. návštěvě v USA nás bylo celkem 6 lodí se 16 členy posádky, na 1. návštěvě v SSSR to byly 3 lodě s 8 členy posádky.

Takto máš, milý Ivo, na doplnění k těmto dvěma významným akcím v dějinách pozemského lidstva. Lidstvo tyto nabídky bohužel nevyužilo a vydalo se cestou sebezničení.

Děkuji za zájem, a že chceš přesně informovat lidi a přeji ti hodně radosti v práci pro Stvořitele našeho milovaného.

S láskou ti toto předal tvůj přítel Aštar (ne Aštar Šeran).”

 

Děkuji milý Aštare za tyto zpřesňující informace o těchto významných akcích. Tím tedy máme upřesněny první tyto návštěvy, nabídka prezidentu Eisenhowerovi byla v roce 1952 již další nabídkou, nikoli první.

Čtenář si může všimnout data první návštěvy 16.10.1949 a když k tomu připočte 50 roků, dostane další zajímavé datum nejbližších dní. S láskou Ivo.

 

Sdělení od Ortona vládám

Sdělení přijal Štefan I., 9.10.1999. 20:10-20:29 hodin

Místo: Bratislava

 

“Vlády celého sveta,

hovorím k Vám ja, Orton, duchovný ručiteľ tejto Galaxie. V najbližších dňoch sa udejú udalosti globálneho charakteru, ktoré pomôžu planéte Zem pri jej prechode do 5. dimenzie. Nakoľko človek nehľadal, nebol ochotný a nechce rozumieť, že je to vôľa Stvoriteľa, ktorého je aj on sám súčasťou a neustále sa orientuje na matériu, budú veľké obete na životoch. Všetky silno-hrubovibračné miesta, ktoré bránia Zemičke v ďalšom postupe a v jej vývine postupne, ale v najbližšom čase zaniknú. Malá časť ľudí bude tesne pred prvými udalosťami na základe slobodnej vôle prenesená na inú pripravenú planétu od Síl svetla, aby sa mohla v pravý čas vrátiť a budovať “Nové Nebo a Novú Zem”, to znamená Zem, ktorá bude v harmónii s Vesmírom a bytosťami na jej povrchu. Bude to krásna planéta, ktorá bude v Kozmickej Konfederácii Planét a bude slúžiť všetkým láskyplným bytostiam Vesmíru. Toto sa takto udeje, pretože je to vôľa OTCA.

Hovorím Vám, je dôležité, ako budete informovať o udalostiach. Ľudia sú nevedomí a Vy môžte pomôcť Svetlu alebo Temnu, záleží na Vás. Týmto si ale vytvoríte svoju budúcnosť, pretože je to vôľa OTCA. Ak si vyberiete Svetlo, začnite ho rozdávať, pretože udalosti už začali!!!

Nech urobíte čokoľvek, milujem Vás.

Orton – duchovný ručiteľ vašej Galaxie.”

 

 

Evakuační procesy

Sdělení přijal Ivan D., 9.10.1999, 12:30–13:13 hodin

Místo: Praha

 

“Ano, milý Ivane, jsem to já Aštar Šeran a zdravím tě nyní v písemné formě. Náš rozhovor trvá již bezmála 4 hodiny. Povídali jsme si spolu od doby tvého procitnutí, to je asi kolem 9:30 hodin. Od té doby jsem ti já a potom postupně několik vysokých duchovních bytostí předali velké množství informací týkajících se přetransformování, posunu do vyšších sfér bytí a také celé akce týkající se evakuačních procesů. Proto, aby bylo vše znovu zapsáno a předáno lidem na této Planetě, budeme rekapitulovat vše to, co jsi převzal od nás během celého dopoledne. Hovořili jsme o příčinách již několikerého odsunutí evakuace, o několika teoriích celé akce. Hovořili jsme o tom, že jediným a směrodatným aspektem v tomto dění je sám Stvořitel. On sám může neomezeně dlouho posunovat a oddalovat celý proces. Druhým velkým aspektem je onen fakt, že se nejedná jenom o posun planety Země, ale jedná se o komplexní přeorganizování filosofie a matérii bytí v celém solárním systému, v neposlední řadě celé galaxii. To znamená, pokud celý proces není 100 % zharmonizován s celým tímto jednotným soukolím – včetně 5 000 000 civilizací v celé této galaxii, nemůže být započat. Z těchto 5 000 000 civilizací jen 2 000 000 je v unii pod Vysokými radami. Ty jsou tedy v kooperaci mnohem konkrétnější a propracovanější. Zbývající 3 000 000 jsou méně či více také v řešení malých či větších problémů, týkajících se jejich žití ve Stvoření. Znamená to tedy, že i za harmonizace těchto entit závisí sepnutí celé akce evakuace na vaší planetě Zemi. Vše je propojeno, milý Ivane, a děje se proto v široké kompozici, a pokud jeden článek tohoto soukolí není v harmonii, nemůže být přistoupeno k celé této velmi závažné proceduře. Tato disharmonie už několikrát zapříčinila odsunutí celé akce převibrování celé této Galaxie, která není ani zdaleka jedinou v celém Stvoření. Těchto posunů je v celém Stvoření na “denním pořádku” velmi mnoho, a proto i s nimi musí být v nějakém kontextu nalezeno nejlepší načasování. Proto již tolikrát avizovaný přechod byl oddálen. Neznamená to ale vůbec, že není opět vše nachystáno. Vše je opět připraveno, milý synu a bratře, k posunu nejen vás, ale i všech milých bratrů a sester v těch mnoha skupenstvích planet a sluncí a celé této posvěcené Galaxii. Jsem rád, že ti toto sdělení mohu dnes asi už potřetí předat. Vše je připraveno a my jako nástroje Stvořitelovy jsme připraveni konat veškeré úkony, které k oné evakuaci náleží, hned jak přijdou první impulsy od našeho Stvořitele.

 

Poté ti bylo předáno konkrétní svědectví v obrazech, jak bude probíhat příprava bytostí – vás na přechod do připravených obydlí na vybraných planetách. Ano, každá z rodin, či společností bytostí ze Země, bude mít ve velkých mateřských – evakuačních lodích svůj pokoj – teritorium, místnost, či prostor – jak chceš, ve kterém bude probíhat neustálá komunikace všemi našimi dostupnými prostředky. Ujišťujeme vás, milý Ivane, že nikdo nebude mít ani na chvíli pocit osamocenosti. Budou neustále ve funkci velké monitory, které budou neustále informovat o dalších akcích, a budou probíhat proškolovací pokyny, vždy velmi mírnou a láskyplnou cestou. K tomu ke všemu patří výuka kosanu – společnému vesmírnému jazyku, kterým se budeme všichni dorozumívat dříve, než všichni nabudou plné schopnosti telepatické vědomé komunikace. Ano, viděl jsi i to, že každý bude mít možnost pomocí našeho zařízení prohlédnout si své již připravované obydlí na předem připravených planetách. Budou moci pomocí holografického přístroje přímo i projít celým bytem a podívat se i do okolí obydlí. Ano, tato obydlí jsou ve většině případů přízemní nebo jednopatrové domy – bílé barvy s kopulovitými střechami. U každého z nich je zahrada a zeleň. Sám sis při pohledu ven zpoza zasouvacích dveří mohl vyzkoušet teplotu kolem obydlí. Ano, je to velmi vlahé a teplé podnebí přechodu mezi mírným a subtropickým pásem. Každý z vás bude mít možnost se setkat se svou multidimenzionální bytostí, která vám přísluší v této dané dimenzi. Oděvy budou bílé barvy – z jemného materiálu a budou příjemně chladit tak, aby srovnávaly případné napětí mezi povrchovou a vnitřní energií vašich těl. Byl jsi také, milý Ivane, přítomen na jedné z uvítacích seancí na velké mateřské lodi. Dobře jsi viděl Ivo Bendu, jak hovoří asi k osmdesáti lidem – pozemšťanům a vítá je v novém světě a nové vibraci, kde již na takových setkáních nemusíme přátele vítat jenom pocitově, ale že jsou opravdu zde s námi, a že díky jejich lásce, souznění a vědomé snaze o tento náš posun se vše stalo realitou. Viděl jsi několik zářících bytostí, stojících po boku Iva, a ty jsi potom pronesl láskyplnou řeč, která děkovala a radovala se. Poté se všichni vzájemně s pokorou a láskou objali. Potom hovořila jedna z vysokých bytostí k pozemským lidem a objasňovala všem velmi citlivě a láskyplně proces a filosofii funkce života ve vyšším prostředí. Bylo objasněno znovu, že energie a veškeré životní potřeby, sociální zajištění a zabezpečení všech bytostí a entit je regulováno celoplanetárně. Energie na výrobu a přípravu všeho potřebného je “vyráběna” – vytvářena či používána zdarma. Je to Boží dar. Teprve v tomto způsobu žití se všechny Boží dary, které neustále přicházejí v proudech k našim bytostem, mohou realizovat jako skutečnost. Teprve nyní budeme díky naší duchovnosti vše vnímat, oceňovat a přijímat adekvátním způsobem. Vše nezbytné – oblečení, strava, vše potřebné vybavení, včetně spotřebních výrobků, techniky… je dodáváno speciálním procesem zdarma. Každý z obyvatel respektuje nepsaná, avšak zavazující pravidla toho, že může mít kdykoliv a kdekoliv to, co momentálně nezbytně potřebuje ke stávajícímu uspokojení svých potřeb nebo splnění svého poslání. Vše je přijímáno s pokorou a láskou a díky ke Stvořiteli, protože on je jediným strůjcem a fenoménem naší realizace. Nikdo si nevezme nic takzvaně "zbůhdarma". Je to nepsaný kodex. Má ho každý vryt jako punc ve své mysli a svém srdci. Teprve potom vše funguje dle regulí Stvořitelových a odpadá spousta negativních aspektů, které tak smutně doprovázejí vaši 3. dimenzi. Tohle vše a mnohem více jsi viděl a slyšel, můj bratře a synu nebes, v našem překrásném rozhovoru v alfa rovině. Je škoda, že psaný projev je přece jenom malinko zavádějící a stísněný a že nemůže poskytnout čtenáři ten globální a komplexní pocit lásky, štěstí, pokory, ale i barev, harmonie prostředí a celkovou atmosféru celého průběhu komunikace.”

Naši přátelé nás znovu a znovu upozorňují, že je vše připraveno, jak již bylo několikrát. Praví, že pokud k evakuaci dojde právě nyní, za několik dní, bude to jen a jen souhra a koncert harmonií, vznešeností společného námětu souznění duší a výsledek velké touhy všech k uskutečnění tohoto velkého díla, které je tak očekáváno celou plejádou civilizací a entit této celé Galaxie, ale především celého Stvoření. Nic nebude probíhat s pocitem násilí, vykořenění, či pocitu ztráty. Vše proběhne v souladu s každým vyvoleným a onen každý vyvolený a přetransformovaný bude plně ztotožněn s celým průběhem a výsledkem akce předem. Teprve jeho podvědomý souhlas bude znamením pro entity světla, aby provedly jeho transformaci, nehledě k tomu, že splňuje vibrační podmínky.

".......

Aštar Šeran a široké pole pozitivních.”

 

Sdělení od Aštara a Ptaaha

Sdělení přijal Ivo A. Benda, 12.10.1999, 16:20-16:48 hodin

Místo: Zlín

 

“Milý Ivo,

hovořím k tobě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Jsem rád, že jsi se se mnou spojil a že máš takovou radost ze II. dílu knihy “Rozhovory”, která je také velmi bohatá a může lidem doplnit mnohé informace o nás, vesmírných lidech a přípravě 1. evakuační vlny.

Ano, nyní je vše stále v plné pohotovosti a nevíme dne, kdy dopad první planetky za Sluncem dá impuls k evakuaci toho mála lidí, kteří již prohlédli a mají jak vůli, tak parametry k evakuaci. Ano, je velká pravděpodobnost, že do konce října k evakuaci může dojít, neboť planetka je již blízko za Sluncem.

Moc se těším na setkání zde na lodích, kdy budeme moci se navzájem nejen cítit, ale i vidět, ano, je to významná událost, postup prvních lidí planety Země do 5. dimenze. Jak už jsme uvedli, bude to tichá akce a provedena nejspíše v noci ve spánku lidí. Ten, kdo nebude pro toto rozhodnut v podvědomí, nebude moci být vzat, i kdyby měl sebelepší vibrace. My ctíme právo svobodné vůle a to je zákon Stvořitele našeho milovaného. Máme zde již vše přichystáno a také domovy evakuovaných na Jupiteru jsou již připraveny. Každý, kdo bude na lodi, bude moci si na telestěně prohlédnout svůj byt a skutečně bude vědět, že v tomto je o něj řádně postaráno. Lidé budou mít stále někoho, kdo jim bude dělat společnost a budou se těšit na své prožitky v krásnějším a harmoničtějším prostředí. Ano, dále se může kdokoliv takto snažit šířit informace o Vesmírných lidech a připravovat 2. evakuační vlnu. Druhá vlna může být za 30 až 50 let, ale i dříve (nebo později nebo také vůbec, vše je v neustálé progresi, vše je závislé na každé další svobodné volbě lidstva - pozn. webu), záleží jen na vaší práci, těch, kteří toto budou připravovat. I vy na lodích, kteří budete cítit povinnost se účastnit přípravy 2. vlny evakuace, budete se na tomto podílet. Je to každého svobodná vůle. Máš velkou touhu se s námi setkat, ano, vím to, vše je již nachystáno na naši spolupráci. Budeš veden dále po cestě ke Stvořiteli našemu milovanému a můžeš se takto snažit šířit světlo i nadále.

Toto ti, milý Ivo, s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

...........

.......

OČISTOU se myslí TRANSFORMACE HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ v budovách, půdě vybraných regionů s lidskými sídly, v ovzduší a moři na JEMNOVIBRAČNÍ ENERGIE, a při tomto procesu bude použito především ZEMĚTŘESENÍ a POHYBY ZEMSKÝCH KER.

Lidé budou vidět bourání budov, ale NEBUDOU vidět tuto TRANSFORMACI, neboť ona očima není viditelná, dá se jen cítit srdcem. Proto jsou naše informace tak důležité pro lidi, aby lidé planety Země pochopili, co způsobují svým každodenním chováním a jednáním.

.................

Toto jsem vám všem chtěl předat já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

................

 

Přátelé,

 

informace, na které jste se rozpomenuli v této záložce, nejsou ze série "sci-fi".

Jsou neustále dotvářenou REALITOU, JEJÍŽ KONEČNÉ DETAILY SI LIDSTVO PRÁVĚ SAMO VYLEPŠUJE.

 

NYNÍ SE MNOZÍ NEGATIVNÍ POZEMŠŤANÉ STÁLE JEN SMĚJÍ.

DOČASNĚ.

 

TI Z NOVÉ ZEMĚ SE VŠAK BUDOU RADOVAT DÉLE.

NAVĚKY.

BUDOU SE RADOVAT ZE SVOBODY, ZE ŽIVOTA A Z LÁSKY, KTEROU SI SAMI DOBROVOLNĚ VYBRALI, KDYŽ SE JIM TI OSTATNÍ JEŠTĚ SMÁLI.

 

Přátelé,

 

JE ČAS.

Je čas na VAŠE KONEČNÉ ROZHODNUTÍ.

Je čas ROZHODNOUT SE, JAKÝ BUDE VÁŠ POSLEDNÍ PROŽITEK NA ZEMI.

 

Výše uvedené informace jsou určeny pro VAŠE ROZHODNUTÍ.

 

"ALE JAK SE MÁM ROZHODNOUT?"

VYCIŤUJTE, PŘÁTELÉ.

 

VYCIŤOVÁNÍ JE JEDINÝ MOŽNÝ ZPŮSOB, JAK ZJISTIT PRAVDU. 

VYCIŤOVÁNÍ JE ZJIŠŤOVÁNÍ PRAVDY SKRZE VAŠI DUŠI, KTERÁ VÍ NAPROSTO VŠE.

PROTOŽE VAŠE DUŠE JE VŠÍM, CO EXISTUJE.

JE VŠÍM, CO KDY EXISTOVALO A EXISTOVAT BUDE.

 

VAŠE DUŠE JE STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ.

VY JSTE STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ.

PROTO VÍTE VŠE.

TĚŠÍ SE NA VÁS NA NOVÉ ZEMI

BYTÍ