Přátelé,

abychom mohli vůbec mluvit o něčem tak základním, jako je vlastní poslání lidské bytosti, je nejpodstatnější přijetí základní pravdy, na kterou jste se již mnohokrát rozpomenuli...

Náhoda neexistuje.

"NÁHODA"

 

Žádný člověk se na planetu Zemi nezrodil "jen tak", prostě "náhodou". Kdyby tomu tak bylo, tak tady už nemusí být zcela kdokoli, na koho se "náhodně" podíváte. Pokud by tady ještě byla samotná planeta Země.

Citujeme názor mnoha poZemšťanů, kteří se topí v nevědomosti a snaží se přesvědčit také ostatní o pravdivosti: "Padesát na padesát. Náhoda. Budu tu zítra nebo už ne? Neovlivním to, můj život je přece náhoda. Vše je náhoda. I to, co se mi zítra stane nebo nestane.... Spousta lidí denně umírá, třeba při nehodách. Náhoda. Nemůžou za to, nikomu nic neudělali, prostě nešťastná NÁHODA. To nikdo neovlivní. ACH JO. Ten život je krutý. Snad se mi nic nestane..."

Také znáte heslo nevědomých lidí: "Člověk nikdy neví...",  "Kdo ví, co bude"?, "To je osud!", "Co se má stát, se stane, s tím nic nenaděláme..."?

Jedním z nejdůležitějších rozpomenutí Vašeho pozemského života, přátelé, je to, že NÁHODA NEEXISTUJE. V žádné formě, v žádné podobě, v dobrém, či zlém, v legraci či vážnosti...

Pokud by existovala, pak Váš život nikdy neměl, nemá a nebude mít pražádný smysl. Ať by jste udělali cokoli, nemělo by to smysl, protože stejně by se stalo "to, co se stát má", bez ohledu na to, co děláte nebo chcete vy sami.

A jak by jste pak vysvětlili to, co se Vám podařilo, co jste sami dokázali (tentokrát prý vědomě, neboť to jste prý chtěli (narozdíl od ostatního) udělat... TAKÉ NÁHODA?

Ne, to už považujete za SVÉ VLASTNÍ PŘIČINĚNÍ A VAŠI VOLBU A VAŠE NAPLNĚNÉ ÚSILÍ, v komičtějším případě za "osud mi přál", že?

Věříme, že tento jednoduchý příklad Vám postačil k procítění, že NÁHODA PROSTĚ NENÍ. VESMÍR NEZNÁ NÁHODU.

 

Pokud už nepochybujete o tom, že NÁHODA prostě není A NIKDY NEBYLA A NEBUDE, pak tedy pojďme dále na cestě k vlastnímu růstu a návratu Domů - odkud všichni pocházíme.

KAŽDÝ člověk se na planetu Zemi zrodil proto, protože si to sám VYBRAL.

Ovšem co by zde měl dělat? Jen tak se plácat, rok po roce růst a stárnout, dřít, vydělávat, jíst, spát, bavit se, vychovávat děti, postavit dům, investovat peníze nebo majetek, sklidit úspěch a slávu, vládnout, zestárnout a zemřít? Tomuto říkáme život, o kterém už víme, že není žádná náhoda? Tak to by byl trochu NESMYSLNÝ ŽIVOT, nemyslíte....?

Pojďme na krátkou návštěvu před inkarnací...

Každá duše žijící v nebeských světech je dokonalá, neboť je Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech. JE VŠÍM, CO EXISTUJE. VÍ NAPROSTO VŠECHNO. VÍ, jaké je to, či ono. VÍ, co je láska, co je trápení, co je radost, co je bolest, co je světlo, co je tma (vzpomeňte na Malou Duši a Slunce, přátelé... "A co je tma?" "To je to, co nejsi".). DUŠE VÍ VŠECHNO. JE VŠÍM, CO EXISTUJE. NEEXISTUJE TEDY NIC, ČÍM BY NEBYLA. DUŠE TO VÍ.

Jenže to je právě ten "háček". DUŠIČKA TO VŠECHNO JEN VÍ.

Ví, že je dokonalá. Ví, že je šťastná, že je úplná, ví, že je štědrá, moudrá, krásná...

Uvědomuje si to, ví to. Ví to. Ví to.

Přátelé, zažili jste někdy chvíli, kdy jste něco četli, nebo se třeba jako děti učili, a prostě jste to pak JEN VĚDĚLI?

Měli jste při tomto učení pocit úplnosti? Byli jste spokojeni, že to už víte? Byli jste spokojeni, že VÍTE, že Slunce pálí, jehličí voní, kyselina leptá, láska léčí, že sníh studí, že moře je slané...?

Vezměme si například obyvatele zemí, kde nikdy nepadá sníh (pravda, dnes, na pokraji zničení a zhroucení planety Země již takové místo neexistuje, neboť sněží i tam, kde sníh nikdy nepadal, ale to nyní pomiňme). Myslíte, že tito lidé (ať už děti nebo dospělí) uspokojuje VĚDĚNÍ, že sníh studí a je mokrý a krásný, že se na něm dá pěkně vydovádět, jezdit, stavět z něj..? Myslíte, že víc, než to vědět netouží tito lidé to skutečně PROŽÍT? PROCÍTIT? POZNAT?

Vědět je jedna věc, je však zcela samozřejmá. (Vzpomeňte, že na Zemi nejste proto, aby jste se učili, všechno už víte...). PRO KAŽDOU DUŠI JE ABSOLUTNÍ VĚDĚNÍ JEJÍ SAMOTNOU PODSTATOU. KAŽDÁ DUŠE - KAŽDÝ Z NÁS - JE PŘECE STVOŘITELEM SAMOTNÝM. KAŽDÝ Z NÁS JSME STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH. NIKDY JSME SE OD NĚJ NEODDĚLILI, to také víte... Pokud má člověk pocit oddělenosti od Boha, pak je to JEHO VLASTNÍ FALEŠNÁ PŘEDSTAVA, kterou prožívá, neboť si ji sám utvořil, věří jí, považuje ji za skutečnou (blíže o skutečnosti vašeho života v záložce Všechno je jinak).

Jak už tušíte, přátelé, VĚDĚNÍ ZVÍDAVÉ DUŠIČCE NESTAČÍ.

TO, CO VÍ, TOUŽÍ PROŽÍT. CHCE PROŽÍT, JAKÉ JE TO BÝT SVĚTLEM (ona "jen" , že je světlem). Nemůže to však PROŽÍT, protože je světlem, je jím neustále obklopena, v její přítomnosti neexistuje nic než světlo. Proto si nemůže uvědomit sama sebe, dokud nepozná něco jiného, než světlo. Dokud nepozná, čím není. 

Nepoznali bychom, co je teplé, dokud se nesetkáme se studeným. V nepřítomnosti vysokého nepoznáme nízké. Pokud nepoznáme, kde je dole, pak neznáme, co je nahoře...

Duše chce PROŽÍT, JAKÉ TO JE BÝT MOUDRÁ (ona jen VÍ, že JE moudrá, a aby to prožila, musí se setkat s tím, co moudré není. Jedině tak pozná sebe sama), ŠTĚDRÁ (ona jen VÍ, že JE štědrá), ODVÁŽNÁ, TRPĚLIVÁ, TOLERANTNÍ, ODPOUŠTĚJÍCÍ, MILUJÍCÍ.........

CHCE TO PROŽÍT.

PROCÍTIT. 

PROŽÍT.

A tak Stvořitel plní každé dušičce, co si přeje. Umožní jí PROŽÍT TO, ČÍM OPRAVDU JE.

Protože to však není možné učinit v Nebeských světech, je tady možnost obléci si hmotné tělo a jít do hmotného světa. Tam - konkrétně teď na Zemi v naší dimenzi bytí, tj. ve světě iluzí a klamů - může každá duše prožít to, čím skutečně je - skrze to, čím NENÍ. A protože je vším, co existuje, včetně toho, co neexistuje, nemůže "šlápnout vedle".

Stvořitel Prvotní Všeho a Všech rád umožní duši inkarnaci do hmotného světa (na Zemi, do světa falešných představ), do hmotného těla, ve kterém si může tato duše krásně PROŽÍVAT TO, ČÍM OPRAVDU JE. Skrze dokonalý nástroj - své fyzické tělo - může dušička BÝT TÍM, ČÍM SKUTEČNĚ JE. 

Předpokladem pro inkarnaci duše do hmotného světa (konkrétně nyní na planetu Zemi v této záporné dimenzi) je také její dosažená duchovní úroveň v době, kdy se na tuto inkarnaci připravuje. Duše si svou inkarnaci nepřeje "jen tak". Duše touží dostat příležitost, jak PROŽÍT a VYKONAT to, co ještě NEPROŽILA A NEVYKONALA ve smyslu svého duchovního růstu, tedy také ve smyslu nápravy svých chybných činů z minulých životů. Každá duše se touží vrátit DOMŮ, ke Stvořiteli, aby opět BYLA ÚPLNÁ, ABY BYLA NAPROSTO VŠÍM, CO EXISTUJE a mohla toto neustále PROŽÍVAT. Pokud však je duše z předchozích životů zatížena činy, které byly (stále jsou) v rozporu s Vesmírnými zákony (zákony Lásky), pak se nemůže vrátit Domů ihned. Pozitivní vibrace Lásky, které panují v Nebeských světech, by se jednouduše neslučovaly s těmi, které má aktuálně tato duše. Je tedy zřejmé, že takto zatížená duše se potřebuje tohoto zatížení (hříchů, chcete-li) zbavit, potřebuje duchovně růst. Pokud je nutná její hmotná inkarnace (nemyslíme pouze na Zemi), pak tedy existují důvody, proč je jí tato inkarnace umožněna. 

Tedy pojďme dále....

Poslání pozemšťana 

 

Každý člověk se na planetu Zemi narodil především proto, že si to sám přál. Každý člověk (resp. jeho podstata, tedy jeho dušička) si moc přál inkarnovat se na Zem z konkrétního, důležitého a jedinečného důvodu. SAMOZŘEJMĚ NE NÁHODNÉHO.

Člověk se na Zemi inkarnuje proto, aby si zde splnil své specifické poslání, které si pečlivě a s radostí VYBRAL PŘED SVÝM ZROZENÍM. Lidé se na Zemi inkarnují buď z Nebe (zóna umístění, pravý nebeský život), nebo z Pekel (zóna vymístění, život plný strádání, bolesti, útrap a příkoří).

Planeta Země aktuálně hostí a s láskou ke všemu a všem trpí ničení od přibližně 7,3 miliard lidí. Z tohoto celkového počtu pochází 1/7 lidí z Nebeských světů a zbytek populace z temných Pekelných světů. Z této 1/7 světelných obyvatel si jen přibližně 2,4% těchto bytostí plní (do té či oné míry) své světelné pozitivní poslání. Tedy jen těchto 2,4 % se rozpomenulo na to, kým jsou, odkud jsou a proč tady přišli. Ostatní bytosti z této 1/7 se prozatím nerozpomenuly, jsou silně ovládány negativním stavem, neprokoukly ho a obrátily se proti Prvotnímu Stvořiteli Všeho a Všech. Pilně pracují pro NEGATIVNÍ STAV - PSEUDOTVŮRCE.

 

Před inkarnací

Před každým zrozením (inkarnací do těla) z Nebe si daná bytost pečlivě připravuje MÍSTO, ČAS a RODINU, do které se zrodí. Daná bytost se na své inkarnaci a na svém poslání domlouvá s Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech, vše tedy probíhá s vědomím a maximální pomocí Nejvyššího. Jednoduše řečeno, své poslání jste si dobrovolně a vědomě vybrali s Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech a taky jste si domluvili veškeré specifické okolnosti svého života (v jaké zemi a v jakém městě budete žít, v jakém domě bude bydlet, jaké sociální zázemí budete mít a všechny další - opravdu všechny okolnosti Vašeho života. Stvořitel Nejvyšší Vám také daroval a "zaručil" POMOC, která Vám bude v pozemském životě poskytována, kdykoli budete potřebovat. Pokud se v pozemském životě rozpomenete na svůj nebeský původ a na své poslání, pak se s důvěrou a láskou k pravdě budete vždy rádi obracet na Anděly nebo na Stvořitele Prvotního všeho a všech. Budete vědět, že POMOC dostanete, kdykoli o ni požádáte. Pokud člověk prožívá pozitivní život, pokud se snaží v tomto životě o poznání pravdy a žije v souladu s kosmickými zákony, pak se mu dostává pomoci řekněme "nadstandardní" (ve srovnání s bytostmi, které netouží po poznání pravdy, žijí v zajetí negativního stavu a žijí negativním způsobem života). To ovšem neznamená, že těmto se pomoci Stvořitele nebo Andělů nedostává. Dostává, zcela podle jejich vlastního zájmu a touhy (která však bývá u těchto "spících" bytostí méně intenzivní a částá).

VELMI DŮLEŽITÉ  PRO vaše POSLÁNÍ je v rámci inkarnace také to, jaký si vybíráte genetický fond, genetickou výbavu všech svých předků. Pro své SPECIFICKÉ POSLÁNÍ TOTIŽ POTŘEBUJETE MÍT SPECIFICKÉ VLASTNOSTI, SCHOPNOSTI A VLOHY (talent), aby jste své poslání mohli ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT. (Například, pokud inkarnovaná bytost chce naplnit své poslání skrze uměleckou činnost, potřebuje tyto potenciální schopnosti, a proto se inkarnuje rodičům, kteří tyto parametry - geny v sobě mají - buď oni sami jsou umělecky zaměření, nebo někdo z jejich předků tyto geny měl.

Před inkarnací se každá bytost velmi pečlivě a dlouhodobě připravuje na své poslání v astrálních světech (můžeme si představit jako naši pozemskou školu), kdy Prvotní Stvořitel Všeho a Všech vytvoří astrální realitu, která je totožná s "realitou", kterou bude inkarnovaná bytost zažívat po vstupu do hmotného těla. Vše tak má možnost si předem vyzkoušet, všechny možnosti svých svobodných voleb, všechny nástrahy světa, do kterého chce vstoupit). Tahle příprava není časově omezena, záleží vždy na bytosti samé, jak a kdy bude připravena a kdy sdělí Nejvyššímu, že je již připravena na pravou inkarnaci do hmotné "reality". Přípravy jsou ve většině případech velmi dlouhé (z pohledu našeho pozemského času) a maximálně pečlivé, trvají řádově stovky let. Přes dimenzionální brány sleduje bytost s Nejvyšším své potenciální rodiny a místo, kde se bude inkarnovat a vybírá si tak rodiny, které by pro daný účel - SPLNĚNÍ SVÉHO SPECIFICKÉHO SVĚTELNÉHO POSLÁNÍ byly vhodné. Tohle období trvá i několik generací pozemského času, než vyplynou a uzrají určité, konkrétní vlastnosti nebo vlohy předků, které potřebuje inkarnovaná bytost ke splnění svého světelného poslání, než "dozraje" ta pravá genetická výbava nakonec vybraných rodičů. Duše (bytost) si vybírá z více rodin v daném čase a místě. Podstatná je doba, kterou si daná Dušička zvolila pro své zrození a nakonec si tedy vybere takové rodiče, kteří v ten konkrétní okamžik již budou mít potřebné genetické předpoklady. Vše je směrováno k tomuto jedinému cíli - naplnění světelného poslání, které bytost Nejvyššímu slíbila vykonat a které povede k jedinému cíli všeho živého - být úplná skrze svůj vlastní rozvoj.

Zde bychom, milí přátelé, chtěli opět "lehce" připomenout základní Vesmírnou pravdu. Žádná bytost, ŽÁDNÉ DÍTĚ se nerodí jakoby náhodně NĚJAKÝM, NÁHODNÝM rodičům. Chybnou realitou v myšlení všech populací v historii lidstva, včetně té dnešní (která si říká "vyspělá") je, že vše je dílem náhody a že "to malé, nově zrozené dítě za nic nemůže, jaké má rodiče, jak dopadne, chudinka..." nebo naopak "šťastné to dítě těchto rodičů..." atd...OPAK JE PRAVDOU. VŠECHNO JE JINAK...

Náhoda neexistuje.

TO DÍTĚ SI VYBRALO VŠECHNY OKOLNOSTI SVÉHO ZROZENÍ A SVÉHO NÁSLEDNÉHO ŽIVOTA. VŠECHNY OKOLNOSTI SI DOBROVOLNĚ A VĚDOMĚ ZVOLILO. S RADOSTÍ, LÁSKOU, MAXIMÁLNÍM VĚDOMÍM PRAVDY A  S TOUHOU SPLNIT SI SVÉ POSLÁNÍ.

ŽÁDNÉ DÍTĚ NENÍ OBĚŤ ANI NEŠŤASTNÁ (ČI ŠŤASTNÁ) NÁHODA.

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ V OKAMŽIKU SVÉHO ZROZENÍ MNOHEM VĚTŠÍ VĚDĚNÍ A CÍTĚNÍ NEŽ JEHO RODIČE.

MÁ MNOHEM BLÍŽE K NEJVYŠŠÍMU. MÁ MNOHEM BLÍŽE DOMŮ. JEŠTĚ TO CÍTÍ.

 

JENŽE SI ZVOLILO ZAPOMENOUT. JEN PROTO, ABY SE MOHLO ROZPOMENOUT. PROTO TU PŘIŠLO.

A TAK JE DÍTĚTI (z dobrovolné nevědomosti rodičů a celé populace) POSTUPNĚ ODNÍMÁNO JEHO PRAVÉ A JE UČENO OPAKŮM NEGATIVNÍHO SVĚTA... JEN ABY CO NEJRYCHLEJI ZAPOMNĚLO, KÝM OPRAVDU JE.

A ONO VELICE RYCHLE ZAPOMENE. PROTOŽE NENÍ NIKDO, KDO BY JEJ NECHAL BÝT, KÝM OPRAVDU JE.

(Bude jíst, jen co mu dovolíte, dělat, co se dělat smí a (tedy jak je to prý "normální", jak to dělají všichni), učit se, co se učit má...bez ohledu na PRAVDU a na jeho poslání. Však je to dítě, ono přece nic nezná, neumí, nemůže. Je plně odkázáno na své rodiče a okolí. Jinak jeho život skončí. A tak bude stále pevněji věřit tomu, čemu věří všichni v jeho okolí - že to, v čem žije nyní, je ta pravá realita. Jak primitivní věc se negativnímu stavu podařila. Vzpomeňte, jak a proč vymyslel rození bezbranných, slabých bytostí - dětí...)

 

A TAK DÍTĚ - "DÍKY" NEVĚDOMÝM RODIČŮM A VŠEM OSTATNÍM V OKOLÍ DÍTĚTE, kteří na něj působí a kteří sami nevědí, kým jsou, ZAPOMENE.

ZAPOMENE NA SVOU PODSTATU. A NA SVÉ POSLÁNÍ, KVŮLI KTERÉMU SE TADY ROZHODLO INKARNOVAT.

BUDE VŠAK (stejně jako Vy, příteli) podvědomě dál VĚŘIT, ŽE NĚKDO KOLEM NĚJ JEJ PROBUDÍ.

 

Jenže těchto bytostí, které by jej mohly probudit je kolem něj příliš málo, vzhledem k aktuálnímu vývoji lidstva na Zemi.

Jakou šanci má....?

JSTE to také VY.

TY DĚTI JSTE PŘECE I VY.

...rozpomeňte se, Andělé...

Náhoda neexistuje.

 

„NÁHODA NEEXISTUJE“. Toto, přátelé, platí samozřejmě i o procesu, kterému říkáte SMRT. Žádný člověk neumírá, neboli neopouští své tělo nějakou náhodou (zamyslete se nad hláškami typu: "teď už je řada na mě", "nikdo neví, kdy zemře", "kdo ví, co bude", "jestli se toho dožiju..." atd.)

SMRT NENÍ NĚCO, CO SE DĚJE PROTI VAŠÍ VŮLI

SMRT JE ZCELA DOBROVOLNÝ A RADOSTNÝ OKAMŽIK OPUŠTĚNÍ FYZICKÉHO TĚLA A NÁVRATU DOMŮ. Ani smrt tedy není dílem náhody, JE VAŠÍM VLASTNÍM DÍLEM, vaší VOLBOU. VY SAMI ROZHODUJETE O TOM, KDY A ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ OPUSTÍTE SVÉ TĚLO, KTERÉ JSTE POTŘEBOVALI POUZE PRO TENTO ŽIVOT VE FYZICKÉ REALITĚ. NA VŠECH OKOLNOSTECH VAŠÍ SMRTI SE DOMLOUVÁTE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH, VY SAMI SE ROZHODNETE PRO UKONČENÍ ŽIVOTA V TOMTO TĚLE. 

(Každý člověk dostává tuto otázku Stvořitele Nejvyššího ohledně svého dobrovolného odchodu z fyzického světa v průměru 5-7 krát za život. Blíže o tom, čemu říkáme SMRT - to nejkrásnější čtení, kterým se rozpomenete na to, po čem toužíte a najdete odpovědi na své otázky ohledně SMRTI - čteníčko NÁVRAT DOMŮ K BOHU - srdečně doporučujeme a těšíme se na společné prožitky).

Posíláme Vám vzkaz od Stvořitelíčka, přátelé...

 

"V MÉM SVĚTĚ SE NIC NEDĚJE NÁHODOU"

      

 

A co ten zbytek lidstva...

Jak jsme již uvedli, jen pouhá 1/7 populace se na Zemi inkarnovala z Nebeských světů, zbytek lidstva je inkarnován z temných Pekelných světů.Tyto duše se sem inkarnovaly „technicky“ úplně stejně jako bytosti z Nebe, ale s tím rozdílem, že se na své inkarnaci nedomlouvaly s Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech, ale s Pseudotvůrci - nejvyššími vládci Pekel - zóny vymístění.Dalším rozdílem je, že tyto bytosti si před inkarnací svobodně vybraly negativní, pekelné poslání nejrůznějšího druhu. I v peklech probíhají důkladné přípravy před inkarnací duší, Pseudotvůrci se pilně činí, aby jejich dílo bylo "dokonalé". V pekelných astrálních světech vytvářejí také astrální "školy" budoucí pseudoreality, ve které se daná duše zaškoluje a připravuje na své negativní, hrubé poslání, které pak bude chtít důkladně plnit a prožít po zrození na planetu Zemi. A tak jako člověk inkarnovaný z Nebe, i ten pekelný dostane do vínku konkrétní schopnosti, vlastnosti, dovednosti, které mu umožní, případně také usnadní jeho práci. Dostane však také určitou míru duchovních principů (nadání, talent) pokud je to třeba, ovšem jen do takové míry, která poslouží ÚČELU negativního stavu (obelstít, falešně nalákat, rafinovaně klamat a pryznit Pravdu) a cokoli jiného, co vás napadne při negativním naložení s pozitivitou). S duchovními principy jakožto učivem pro své žáky Pseudotvůrci „šetří“, neboť potřebují jistotu, že se jim jejich duše nevymknou kontrole a nepoužijí tyto principy proti nim samotným.

Pseudotvůrci svým připravovaným duším lžou a neustále je matou, aby si je naklonili na svou stranu a oni aby si své negativní poslání dobrovolně zvolili (například: "Po zrození se, milá dušičko, staneš profesionálním hokejistou, postaráme se o to, abys měl(a) potřebné vlastnosti, abys to dokázal(a). Budeš vydělávat milióny, budeš slavný, úspěšný, lidé tě budou obdivovat, budeš jejich vzor, budeš žádoucí pro to či ono pohlaví, budeš bohatý... prostě si budeš užívat. Můžeš chodit do kasín a mnoho peněz i prohrát, ale stále budeš mít tolik peněz, že ti budou ostatní závidět…"TO SE DANÉ DUŠI BUDE LÍBIT, A TAK NA TO PŘIKÝVNE. Jde o to, že Pseudotvůrci JEDNOZNAČNĚ zatají této duši pravdu. Totiž tu, že tímto životem, jaký jí Pseudotvůrci nabízejí, si duše vytvoří ještě větší duchovní zatížení (karmu), než měla doposud (jinak by u nich nebyla). A tak mají Pseudotvůrci jistotu, že po skončení života se tato duše zcela jistě nedostane do Nebe, ale že se poslušně vrátí k nim, do Pekla. Pseudotvůrci s touto duší počítají na další a další životy v temných světech. Taková duše se jim hodí vždycky, ta, která se vrací, ta je jistá, téměř dokonale negativní. Ptáte se, přátelé, co že je na tom tak špatného, hrát hokej, nebo provozovat jiný sport? Pak se rozpomeňte, že jakýkoli sport, který se provozuje na vrcholové úrovni nebo úrovních závodních, nemůže být nikdy pozitivní aktivitou. Je jednoznačně negativní, neboť SOUPEŘENÍ, SOUTĚŽENÍ je negativní projev nemající nic společného s LÁSKOU, JEDNOTOU A ROVNOSTÍ. Sport v pojetí pozemšťanů je obzvláště v současnosti v pojetí, resp. zajetí maximálně negativního stavu: vládne mu agresivita, touha být lepší, touha soupeře co nejvíce zničit, nakopat, nandat mu, překvapit ho, zranit, shodit, snad i zabít... JE TEDY TAKOVÝTO DRUH AKTIVITY POZITIVNÍ? Kde je JEDNOTA, LÁSKA - NEJVYŠŠÍ PRAVDY VŠEHO ŽIVÉHO? Mají se soupeři rádi, nebo cítí nenávist, touhu po tom, být LEPŠÍ, SILNĚJŠÍ, RYCHLEJŠÍ, nebo dokonce KRÁSNĚJŠÍ? JDE TO VŮBEC? Sport V POJETÍ POZEMSKÉM může být prospěšný pouze tehdy, pokud je provozován s radostí, láskou k ostatním, pro relaxaci, bez pocitu nenávisti, touhy někoho PORAZIT. PRO ZDRAVÍ. DOKÁZALI BYSTE, PŘÁTELÉ, SPORTOVAT ZA TAKOVÝCHTO PODMÍNEK?

A co více, být slavný, úspěšný, bohatý je opět něco, co nesouvisí s LÁSKOU, je proti kosmickým zákonům. Pouze POKORA, ÚCTA, LÁSKA A MAXIMÁLNÍ ROVNOST VLÁDNE V PRAVÉM SVĚTĚ. Jediný "majetek", který obohacuje pravou lidskou bytost je jeho SRDCE - láska a dobro, které koná PRO BLIŽNÍ SVÉ. Pseudotvůrci samozřejmě neřeknou své duši, že pokud bude mít hodně peněz, případně moci, že by je měla věnovat na pozitivní láskyplnou činnost potřebným, využít svou "moc" k nastolení míru a rozpomenutí všech duší.

Chcete další příklad, jak to v peklech chodí před inkarnací a výsledek vidíte ve svém životě? 

Pseudotvůrci to zkusí třeba takto: Staneš se léčitelem a budeš uzdravovat lidi. Lidé tě za to budou obdivovat, budou k tobě chodit, budou ti za to platit, budou tě uznávat. Tohle se opět dušičce zalíbí a souhlasí s tímto posláním. Tak se daná duše začne připravovat na toto poslání a bude muset dostat do vínku některé schopnosti a malou část znalostí a dovedností z duchovních principů (bez těch by to léčení opravdu nešlo). Pseudotvůrci to ovšem udělají tak rafinovaně, že danou duši zaškolí na principy léčení, ale už jí neřeknou, že pravdivý je jen zlomek těchto principů, zbytek jsou nepravdy negativního stavu, aby tato duše sice dokázala zmírnit nemoci, ale nedokázala opravdu vyléčit. Nepoví jí to NEJHLAVNĚJŠÍ: že ZDRAVÍ je skryto v DUŠI KAŽDÉHO. ŽE ŽÁDNÉ LÉČENÍ VNĚJŠÍ NEMŮŽE NIKOHO UZDRAVIT. To se však tato brzy inkarnovaná duše již nedozví, a tak se naučí nejrůznější zpryzněné léčebné postupy, aby tato duše - léčitelka v konečné fázi více ublížila, než pomohla. Duše se totiž naučí jen částečně pravdivé duchovní principy (aby "to vůbec fungovalo"), ale k tomu dostane BONUS. BONUS PSEUDOTVŮRCŮ. TAKOVÝTO BUDOUCÍ LÉČITEL BUDE NEVĚDOMĚ PŘI TOMTO LÉČENÍ "UMĚT" ZAVÁDĚT DO TĚL SVÝCH PACIENTŮ RŮZNÉ NEGATIVNÍ ENERGIE A BLOKY na úrovni energetických drah a čakerního systému a astrálních těl. A tak tento pacient později URČITĚ A S JISTOTOU onemocní dříve nebo později opět, však už víte, jak to chodí, přátelé (viz Léčení vnější, Léčení pravé).

Možná vás bude zajímat, přátelé, že ze všech léčitelů na planetě Zemi je jen 1% pozitivních, tedy těch, kteří léčí s PRAVÝM posláním a hlavně se schopnostmi "přivezenými" z Nebe. Nebude snadné je najít, pokud bude potřeba...

Shrňme tedy, že každá bytost inkarnovaná z Pekel, je vždy lstivě nalákána na své možné pozemské "poslání", tak, aby bylo atraktivní a žádané. Duše jsou uváděny v omyl, ať se jedná o jakékoliv poslání. Těchto variant mají Pseudotvůrci v zásobičce nekonečné množství a stále vytvářejí nové a rafinovanější. Neboť jeden nikdy neví... Jak říkají sami Pseudotvůrci.

 

Lidé z "připravovacího období"

Vraťme se ještě k té jedné sedmině populace planety Země, lidem inkarnovaným z Nebe. Lidé narození v padesátých letech (20. století) a dříve si vybrali a mají z převážné většiny poslání takzvané "připravovací". Měli za úkol připravit zázemí, podmínky pro další generaci, tu, která přijde již pouze se třemi specifickými okruhy poslání. Důvod pro bližší specifikaci poslání posledních generací lidí je ten, že se blíží ZÁVĚREČNÁ ELIMINACE NEGATIVNÍHO STAVU a je klíčové, aby všechny bytosti pozitivního stavu pracovaly pro PRAVOU stranu, pozitivní, světelnou... pro Stvořitele Prvotního všeho a všech. (Otázkou však může pro někoho z nás zůstat, kolik těchto pravých bytostí se skutečně rozpomnělo na své poslání a kolik jich tedy plní to, co zde na Zemi přišli vykonat. Pravé, světelné bytosti se dohodly se Stvořitelem Prvotním na třech specifických posláních: MEDITAČNÍ, LÉČITELSKÉ, TELEINFORMAČNÍ. Jiná poslání již nejsou pro pobyt na planetě Zemi v této dimenzi, v tomto pravděpodobně konečném časovém období vytvářena, neboť jiná by postrádala smysl v naplnění toho, co se lidstvo rozhodlo s planetou Zemí a se sebou vykonat. V této zavěrečné době existence života na Zemi jsou tedy tato tři poslání nejdůležitější a bytosti inkarnované z Nebe si už jiné poslání nevolí. Blíže viz dále).

Lidé z přípravného období (dříve narození, kolem padesátých let) a lidé narození později a nyní mají společné to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. Obě tyto "generace" (používáme termín "generace" pro jednodušší vyjadřování) si vybraly naplnit své nebeské, světelné poslání a prožít svůj život na Zemi V SOULADU S KOSMICKÝMI ZÁKONY NEJVYŠŠÍMI. Přišly PROŽÍT LÁSKYPLNÝ, SPOŘÁDANÝ, POZITIVNÍ ŽIVOT. Právě toto je základním a společným předpokladem naplnění jejich poslání. Mají za úkol jít příkladem, být živým důkazem existence DOBRA, LÁSKY A PRAVDY. Mají za úkol BÝT DOBREM, LÁSKOU A PRAVDOU. Měli a mají za úkol působit na všechny a všechno DOBREM, LÁSKOU A PRAVDOU. Za každých okolností, kdykoli a kdekoli, bez ohledu na sílu negativního stavu, bez ohledu na odmítání, výsměch a nenávist, kterým budou tyto pozitivní bytosti vystavovány právě pro svou pravou podstatu, která bude tolik v rozporu s tím, v čem žijí - v ubohosti a špíně negativního stavu se všemi jeho přisluhovači - těmi, se kterými musí žít, pracovat, existovat...

Úkol to je nelehký, přátelé, jak jste si již možná také vy mohli vyzkoušet nebo procítit při svém rozpomínání na PRAVDU...

 

Poslání "připravovačů"

Generace lidí narozených ve čtyřicátých a padesátých letech (říkejme jim "připravovači" pro jejich důležité přípravné poslání) měla (a stále má) za úkol připravit podmínky, zázemí pro tu generaci, která se inkarnovala po ní.  A není to úkol jen tak obyčejný. Připravovači se inkarnovali také v nelehké době, době relativně brzy po válce, kdy nebylo tolik technických vymožeností a také možností, jak šířit například světelné informace. Proto přišly s posláním  "UŠITÝM NA MÍRU PODMÍNKÁM SVÉ DOBY. Měly za úkol udělat vše pro to, aby všechny bytosti inkarnované po nich, tedy do podmínek horších a horších ve smyslu nastolování relativní převahy negativního stavu, vědomého ničení planety a zahájení fáze závěrečné eliminace všeho živého na Zemi - aby tyto bytosti měly MOŽNOST, jak i v těchto podmínkách pak plnit poslání své.

Připravovači se tedy snažili a stále snaží vytvořit a zanechat nám - vám cokoli, co nám pomůže se rozpomenout na své vlastní poslání. Co nás bude podporovat, posilňovat a motivovat k tomu, co jsme si zvolili. Připravovači nám pomocí nejrůznějších prostředků umožňují ROZPOMENOUT SE na své vlastní poslání a uvědomit si, kým jsme. V současné době - mnohem více negativní a agresivní, než byla dříve, totiž potřebujeme mnohem více podpory, síly, energie, motivace ke své práci. Sílí ovládání nejen našich těl, resp. fyzického ZDRAVÍ (uměle vyvolanými nemocemi, infekčními agens, toxickými látkami všude kolem nás) ale především také MYŠLENEK a následně našeho veškerého JEDNÁNÍ (blíže viz chemtrails, HAARP, Pseudotvůrci).

Současná generace pozitivních, pravých, Nebeských bytostí potřebuje o to více něco, co by jí pomohlo sbírat síly tolik oslabované vším, co v současnosti existuje. Potřebují spoustu ochran, vibračních vyrovnávání a síly ukazovat masám negativních lidí správný směr a cestu. Negativním lidem, kterým "nevoní" cesta pravdy, neboť je tolik odlišná od té jejich.

A jak to tedy PŘIPRAVOVAČI dělali a dělají? Jak pomáhají dalším generacím přežívat ve více a více negativní době?

Například uměním, pozitivní tvorbou (které ještě v té jejich době šlo "dělat" a "dávat ven" - dnes už to možné není, jak jste si všimli, přátelé, neboť dnes se neprosadí pozitivní myšlenka nebo čin. Pozitivní činy už nemají v negativním světě místo, snad jen pseudopozitivní, falešně pozitivní, pod rouškou zisku a úspěchu se občas něco může jevit jako pozitivní (například práce obecně prospěšných a neziskových organizací)).

A tak pro nás připravovači pracovali v nejrůznějších uměleckých oblastech. Natočili pozitivní, láskyplné písně, texty, televizní filmy, komedie, scénky, zábavné pořady, pohádky (jistě i vy, přátelé, odlišíte ty pozitivní od těch současných, z dílny ještěrů, jejichž rukopis poznáte podle agresivity, nesmyslných a primitivních příběhů, senzacechtivých úletů, sexuálních podtextů všeho rádoby humorného a obecné primitivity, kdy divák pohádky, filmu nebo zábavného pořadu vůbec necítí pravou lásku, radost ani pravdu z toho, co vidí a slyší... Cítí snad pouze, že to je "in", "to pravé, moderní. Hlavně že "to jde s dobou", "to už je doba, musíme se přizpůsobit..." říkají si lidé.....).

V době připravovačů také vzniklo mnoho literatury, děl výtvarného úmění (pozitivní malby, kresby), umění Josefa Lady a mnoha dalších umělců té doby (jak to, že v jeho díle nenajdeme znaky agresivity, surovosti, bezduchého humoru nebo jiné negativní příchutě? Staromódní a zaostalá doba, ve které žil, chce někdo říct?)

Takzvaná socialistická umělecká éra se nejvíce vyznačovala pozitivním uměním a právě do této doby se inkarnovalo mnoho pozitivních bytostí - připravovačů. Napříč celým uměleckým spektrem bychom mohli nalézt pozitivní díla a důkazy existence pozitivních bytostí a jejich naplněného poslání. Rovněz kvalitní co do naplnění pozitivní síly pozemských činů byly některé televizní komedie z třicátých a čtyřicátých let dvacáteho století, ještě černobílé filmy. Dnešní "umělecká" tvorba, písně, filmy, zábavné pořady, dokonce ani filmové pohádky nemají žádnou kvalitu a s dřívější socialistickou produkcí se nedají srovnat

Jediný důkaz místo slov je jen jeden, přátelé. VÁŠ VLASTNÍ PROŽITEK. Váš prožitek, Vaše pocity z těchto příběhů, pohádek, písní, filmů, pořadů, uměleckých děl....veškerého umění jako nástroje komunikace bytostí (jejich autorů) se svou vlastní podstatou. PRÁVĚ VÁŠ VLASTNÍ PROŽITEK, VÁŠ POCIT, KTERÝ MÁTE U VNÍMÁNÍ TOHOTO UMĚNÍ, JE TEN JEDINÝ PRAVDIVÝ. TEN SE NIKDY NEPLETE.

Váš VLASTNÍ, přátelé, ne ten, který mají druzí, který Vám vnucují druzí, který myslíte, že máte mít také, jen proto, že jej mají druzí....

Takže, přátelé, pokud i vy máte svůj oblíbený film, písně, obraz, osobnost a cítíte, že TYTO JSOU PRAVÉ, pak byly stvořeny PRO VÁS. Pak připravovači splnili svůj úkol. Pak i vám jejich práce, jejcih umění, jejich poslání POMÁHÁ PLNIT TO VAŠE, SVÉ.

Pokud se dokážete zklidnit, opět naladit na pozitivní vlny lásky a harmonie ve chvílích, kdy prožíváte umění druhých pozitivních bytostí, pak je VŠE TAK, JAK MÁ BÝT. Pokud se těšíte, až si pustíte ten či onen pozitivní film, písničku či zábavný pořad, nebo až si přečtete báseň či text, ze kterých cítíte pravdu a lásku, pak jste TO VY, pro které připravovači plnili své poslání. Pak jsou nyní šťastní i oni. A pak UŽ MÁTE KRŮČEK K NAPLNĚNÍ TOHO SVÉHO POSLÁNÍ, KTERÉ JSTE SI TAK DLOUHO PŘÁLI NAPLNIT.

Nechť Vám tedy PRÁCE připravovačů, tedy pozitivních lidí inkarnovaných do dřívější doby POMÁHÁ NA VAŠÍ CESTĚ K PRAVDĚ A LÁSCE. Máte jejich díla plně k bezmeznému pozitivnímu užívání...

Pokud ovšem přátelé, nacházíte zalíbení v agresivitě, vulgárnosti, negativitě a dalších produktech ještěrů z pekel (ve filmech, vlastní zábavě a životě jako takovém), pak to není to, co Vás dobíjí. Je to to, co VÁS ZABÍJÍ. Co vás plně ovládá a vy jako LOUTKY DĚLÁTE PŘESNĚ TO, CO NEMÁTE. VŠE JEDE PODLE PLÁNU. OVŠEM TOHO OPAČNÉHO, TOHO NEREÁLNÉHO. PLÁNU NEGATIVNÍHO STAVU. Své ovládání v současné době - ve které převládá  síla negativních entit - poznáte podle toho, nakolik se ztotožňujete s tím, s čím se ztotožňuje VĚTŠINA. Pokud jdete s davem, můžete si být jistí, že se vzdalujete DOMOVU. Poznáte to. POZNÁTE TO, přátelé. STAČÍ JEN VNÍMAT. NE MYSLET, ALE VNÍMAT. VYCIŤOVAT. 

 

PRAVÉ POSLÁNÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ - VAŠE POSLÁNÍ

 

Duše inkarnované z Nebe sem tedy přicházejí s dobrovolně a záměrně vybraným pozitivním posláním. Zvolili si jedno ze tří specifických poslání, které si moc přáli splnit. Tato tři poslání, která za chvíli podrobněji zmíníme, se mohou navzájem prolínat, jedinec může částečně naplňovat dvě nebo i všechna tři poslání, dle možností, rozvinutých dovedností a hlavně dle míry svého rozpomenutí.

Základem jakéhokoli poslání z Nebe ovšem je vždy ŽÍT LÁSKYPLNÝM, POZITIVNÍM životem. Na Zemi se inkarnovaly také duše, které mají "pouze" toto poslání - tedy žít pozitivně, naplňovat ve svém životě PRINCIPY LÁSKY, PRAVDY A RADOSTI a působit tak touto obrovskou silou pozitivity na ostatní bytosti. Spořádaný, harmonický život je totiž to, co je současnému lidstvu už maximálně vzdálené, a proto i toto poslání pozitivních bytostí je V TOMOTO KLÍČOVÉM OBDOBÍ PŘED KONCEM důležité a nelehké. Při volbě poslání před samotnou inkarnací duše je také rozhodující, na jakém stupni duchovního vývoje se daná duše nachází. Pokud je její duchovní úroveň a pochopení menší, není prozatím schopna si k tomuto základnímu poslání "přibrat"  některé ze tří dalších specifických poslání, pak jejím JEDINÝM, ale hlavním posláním zůstává PROŽÍT ŽIVOT (v negativním světě) POZITIVNĚ A LÁSKYPLNĚ. I takováto volba dušičky je v pořádku, neboť je pozitivní a plně v souladu s kosmickými zákony. Každá duše má vždy svobodnou volbu ve veškerém svém rozhodování. Může se stát, že v průběhu tohoto života se tato duše (člověk) rozpomene natolik na svou podstatu, že se rozhodne vykonávat ještě některé ze specifických světelných poslání (pokud má k tomuto předpoklady), nebo být nápomocna dalšímu člověku, který některé z těchto tří poslání vykonává. Pro jeho duši by to tak byla dobrovolná pozitivní práce navíc ("nadplán" dohodnutý se Stvořitelem) a pomohlo by jí to velice zvýšit svou duchovní úroveň.

Všechna poslání pocházející z Nebeských světů, tedy od Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, jsou poslání POZITIVNÍ A LÁSKYPLNÁ. I toto nejzákladnější poslání - čistě BÝT A ŽÍT POZITIVNÍ, SPOŘÁDANÝ ŽIVOT - má nesrovnatelnou sílu a kvalitu oproti všem ostatním posláním z dílny negativního stavu, tedy Pseudotvůrců. Pekelná poslání se mohou někomu jevit jako pozitivní - úspěšný a bohatý podnikatel, obdivovaný politik, vůdce, úspěšný bojovník za pseudopráva negativního světa, učitel - který v nevědomosti sype do duší dětí nepravdy a lži o životě, lži o pravdě a jeho vlastním původu - protože to má v učebních osnovách a plánech.... pečovatel, který se stará například o seniora nebo člověka s postižením tak, že plně podporuje negativní stav (blíže viz dále). Tato pekelná poslání, resp. činnost, kterou člověk podporuje a živí negativní stav a podporuje sebezničení lidstva (BYŤ NEVĚDOMĚ, ovšem DOBROVOLNĚ NEVĚDOMĚ) jsou prakticky bez významu pro danou duši. Bez duchovního porozumění SAMOTNÉ PODSTATĚ ŽIVOTA je jakákoli činnost pouze prací pro negativní entity, jejich nadvládu a podporu jejich negativních snah. Je to práce pro vlastní propad do temných světů. Co více - tato činnost se může stát (a často se stává) zatížením karmy bytosti, neboť ta koná v podstatě zlo, koná to, co ubližuje, co je v ROZPORU S NEJVYŠŠÍMI - DUCHOVNÍMI PRINCIPY STVOŘENÍ.

Třebaže si duše přišla na Zemi naplnit to nejzákladnější poslání z Nebe, je tato bytost duchovně natolik vyspělá, že má tu sílu a moc "bojovat" s negativním stavem, ovlivnit také bytosti zóny vymístění (z pekel) a rozsvítit světlo v husté tmě, která nastala v současné době TEMNA.

V současnosti, před závěrečnou eliminací negativního stavu, se z Nebe na Zem inkarnují už především jen bytosti s posláním specifickým (teleinformačním, léčitelským nebo meditačním). Je to z toho důvodu, aby co nejvíce duší dostalo v poslední chvíli šanci na záchranu před propadem do pekel.

VŠE, CO SE AKTUÁLNĚ ODEHRÁVÁ NA PLANETĚ ZEMI, JE BOJ.

BOJ MEZI SILAMI TEMNA A SILAMI SVĚTLA.

BOJ O TO NEJCENNĚJŠÍ A JEDINÉ skutečně EXISTUJÍCÍ.

 

BOJ O DUŠE.

 

 

 

 

 

 

 

POSLÁNÍ LIDÍ INKARNOVANÝCH Z NEBE

 

Pojďme si tedy, přátelé, podrobněji vysvětlit ta tři základní poslání, která se lidé inkarnovaní z Nebe rozhodli v tomto životě vykonávat a naplnit, na kterých se domluvili s Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech.

 

 

1. Léčitelské poslání

Léčitelské poslání je poslání léčit. Lidé s tímto posláním léčí pomocí jediné možné, všezahrnující a všemocné ENERIGIE Prvotního Stvořitele Všeho a Všech a také s pomocí Andělů z Nebe, Vesmírných přátel. Léčení ENERGIÍ je alfou a omegou léčitelského poslání - energií od Prvotního Stvořitele Všeho a Všech lze vyléčit VŠE. Každou nemoc, úraz, poškození těla. 

 

Pozitivní léčitel může k léčení používat také podpůrné prostředky, ovšem pouze ty, které pocházejí z přírody, které jsou samy nasyceny pouze čistou energií Stvořitele a které jsou produktem pozitivního stavu. Které tedy jako jediné MAJÍ MOC A SÍLU SKUTEČNĚ LÉČIT. (V případě opačném, tedy použití nečistých, nepřírodních, prázdných, bezduchých, chemických, jedovatých a toxických léků v nejrůznějších formách a podobách by nebylo k ničemu, pouze k dalšímu ničení těla, zanášení toxickými látkami a hrubými vibracemi produktů negativních entit).

Takovým pozitivním a jediným možným podpůrným lékem, kterého léčitel využívá, jsou BYLINKY, bylinné preparáty, bylinné esence a výluhy, vše v čisté, přírodní formě.

Tyto podpůrné prostředky napomáhají rychlejšímu uzdravení pacienta, podporují léčebné procesy, které vyvolává léčitel svým působením, ale především které umožňuje probíhat ve svém těle SÁM PACIENT.

V některých případech jsou v rámci léčby vhodné také další léčebné metody, například MASÁŽE těla. Masáže je však nutné provádět s duchovním porozuměním příčin nemocí, příčin bolestí a dalších druhů nemocí. Bez tohoto porozumění a bez aplikování pravých, kosmických energií je taková masáž pouhým hmatáním, hnětením a mačkáním hmoty, třebaže s účinkem na uvolnění svalů, šlach, podpořením krevního a lymfatického oběhu. Účinek je vždy dočasný a oddalující další, horší dopad porušování kosmických zákonů v případě, že daný člověk bude pokračovat v negativním způsobu života, který jej k bolesti či onemocnění dovedl... A kdopak by se chtěl léčit dočasně? Všichni, zdá se. Zdá se, že to lidem stále stačí...

Nejpodstatnější tedy na léčitelské práci je, aby léčitel neléčil pouze fyzické tělo, hmotu. Jak už víme (viz Léčení vnější), toto léčení oděvu, vnějšího obalu pravého těla - DUCHOVNÍHO nemůže být nikdy účinné. A hlavně - je zcela beze smyslu.

Je tedy důležité, aby léčitel ukázal nemocnému člověku CESTU z jeho nemoci, poskytl mu duchovní rady a návody, jak dále žít, jak myslet, chovat se a jednat, aby se nejen uzdravil, ale také zdravý zůstal. Poskytnutí podpory a rady pro vlastní duchovní růst nemocného člověka je v podstatě nejdůležitější součástí práce léčitele. Pokud by tomu tak nebylo, je to práce marná a zbytečná, bez významu pro všechny zúčastněné. Ani sám léčitel by si neplnil své poslání pravým způsobem. Pacient by měl jen pramalou šanci se uzdravit a pokud by se tak stalo, tak jen na omezenou, krátkou dobu, než by se nemoc vrátila, nebo se dostavila jiná nemoc nebo úraz. Vlastní aktivita nemocného člověka při rozvoji vlastního duchovního uvědomění je nezbytným PŘEDPOKLADEM skutečné léčby.

Důležité je také vědět, že léčitel je vždy schopen léčit a podporovat ozdravné procesy nemocného těla člověka jen do té míry, na jaké úrovni je jeho vlastní duchovní uvědomění a na jakém stupni duchovní cesty se nachází on sám. Z toho vyplývá, že i léčitelé disponují různou mírou svých léčitelských schopností. Záleží na samotném léčiteli, jak se zdokonaluje ve svém vlastním duchovním vývoji, jak postupuje na duchovní cestě k Prvotnímu Stvořiteli Všeho a Všech. Pokud léčitel postupuje po své duchovní cestě výše a výše, jeho léčitelské schopnosti a kvalita uzdravování rostou a nabývají na síle. Na konci 7.duchovní otáčky pak žádná nemoc či neduh není pro léčitele překážkou. Disponuje maximálním porozuměním a pochopením příčin nemocí, principů uzdravování, chápe souvislosti oslabení organismu s chybnými volbami nemocného člověka. Dokáže vycítit (mentálním zrakem také vidět) chybějící energii v oslabených místech těla pacienta, dokonce ještě dříve, než se nemoc či nedostatek projeví.

Lidé s léčitelským posláním, kteří ještě nedosáhli vyšších úrovní duchovního porozumění, mohou vykonávat poslání lékaře, či zdravotnického personálu "ve jménu" západní medicíny, tak, jak ji známe v její současné, negativní podobě ve všech zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče. Mohou to být zdravotní sestřičky, asistenti, lékaři specialisté, laboranti či "saniťáci", kteří si NE NÁHODOU vybrali toto povolání. NE NÁHODOU k němu tíhli a NE NÁHODOU se jim podařilo vykonávat to, co si přáli (v případě, že tomu tak bylo). Často jsou těmito napůl probuzenými bytostmi také lékaři účastnící se různých misí v zahraniční, v afrických a jiných rozvojových zemích, kde pomáhají (s vědomím vlastního rizika) domorodým obyvatelům. Mohou to být také pečovatelé, pracovníci v sociálních službách, ošetřovatelé v domovech seniorů, v léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicích atd. Pokud se takovýto člověk rozhodl pro práci, která se již svým obecným prospěchem a náročností odlišuje (mírou pozitivity a užitku) od ostatních povolání pocházejících z Pekel (podnikatel, právník, politik, účetní), pak to může být člověk, který (většinou nevědomě) HLEDÁ. Hledá něco více, než mu nabízí tato falešná realita. Například pečovatel pracující v zařízení služeb sociální (nebo zdravotní) péče a který se na Zemi inkarnoval z Nebe (nemusí to být všichni, kteří si zvolili toto povolání - pro tuto naoko pozitivní práci se tady speciálně inkarnují také jedinci z pekelných světů, právě proto, aby mohli vykonávat tuto práci negativně, tak, jak můžete, přátelé, často vidět například v negativním, bezduchém přístupu těchto pracovníků k seniorům či pacientům, který však navenek působí "profesionálně"), za nějakou dobu začne vidět více, než vidí ostatní. Tento člověk - pracovník, který jde po duchovní cestě nahoru, který se snaží duchovně růst, vracet se ke své PODSTATĚ A K PRAVDĚ, začne být nespokojený s tím, JAK MUSÍ SVOU PRÁCI, kterou si vysnil, VYKONÁVAT. Najednou vidí, co dříve neviděl, co považoval za nutné a žádoucí, za normální a neměnné. Tento probouzející se člověk - řádový pracovník - najednou zjišťuje, že nemůže vykonávat to, co se po něm žádá. Nemůže respektovat nesmyslné, omezující a zavazující nařízení, které NĚKDO zpitvořil v zájmu udržitelnosti zařízení. Nemůže dělat něco, co je PROTI JEHO PODSTATĚ A TEDY - PROTI PODSTATĚ VŠECH, VČETNĚ TĚCH, O KTERÉ SE MÁ STARAT. Pokud má tento člověk specifické poslání z Nebe a začne se rozpomínat, nemůže pracovat pro negativní stav, byť pozitivně se tvářící a mající některé znaky pozitivity. Tento člověk ZAČNĚ VĚDĚT VÍCE. ZAČNE CÍTIT MNOHEM VÍCE, než ostatní. ZAČNE CHÁPAT, že to, co dělá, nemůže dělat, pokud chce opravdu pomáhat. Pokud to je například lékař, začne se vymaňovat z nastolených, neměnných léčebných postupů a metod západní medicíny, neboť se rozpomene, JAK TO OPRAVDU FUNGUJE. UVĚDOMÍ SI, JAK NESMYSLNĚ JEDNÁ, LÉČÍ A TÍM ŠKODÍ VŠEM. Začne se rozpomínat na PRAVÉ léčení, které se naučil v NEBI, začne odmítat podávat pacientům syntetické léky, léčit jen naoko, pěchovat do nich radioaktivní záření, když sám může vidět to, co vidí přístroj. Pokud to je například pečovatel, nemůže krmit uživatele dál pokrmy z masa nebo neustále jen mrtvou stravou, nemůže už dále mlčet o pravých příčinách ztráty jejich vlastní soběstačnosti nebo nemoci, nemůže neříct PRAVDU a nemůže NEPORADIT. Neboť ví, že toto vše je porušování kosmických zákonů a nejenže on samotný si zatěžuje karmu, ale také škodí samotnému klientu, neboť ten se nemůže bránit, nemá žádný přístup k informacím, většinou nemůže odmítnout, protestovat, nesouhlasit... uživatel takového zařízení nemůže téměř nic. Jen být vděčný, že se o něj vůbec někdo stará... A tak tento rozpomínající se člověk (například opravdový léčitel) má touhu vysvětlit každému pacientovi pravdu o pravé příčině jeho nemoci a nabídnout mu možnost zmírnění jeho současných obtíží, případně uzdravení, navrácení zdraví a hlavně - nabídnout pomoc při návratu Domů, ke šťastnému životu, pravému životu LÁSKY, PRAVDY A RADOSTI. Jenže NEMŮŽE. Je to vše v rozporu s režimem, s tím, co je "normální" a jediné možné. Nemůže dělat něco, co ostatní nedělají. Nemůže být jiný. Nemůže být takový, jako nikdo není. Nemůže říkat a dělat něco jiného, než dělají a říkají všichni. Pak musí odejít. A protože tento osvícený pracovník s léčitelským (ale i jiným) posláním nemůže konat nadále zlo a nemůže zda ani začít konat dobro, na které se rozpomenul (neboť vše by bylo v rozporu se zavedeným a neměnným režimem a postupem zařízení), opouští zařízení a stojí na rozcestí. Vydat se na cestu Pravdy nebo jít dál s davem a proti PODSTATĚ VEŠKERÉHO ŽIVOTA? Pokud má možnosti, otevírá si vlastní léčitelskou praxi, poháněn touhou poskytovat OPRAVDOVOU POMOC. POZITIVNÍ A JEDINOU MOŽNOU POMOC. Bez zásahů negativního stavu, negativních organizací a pravidel západní medicíny (které však uznává jako jediné správné 99% lidí), bez jejich negativních léčebných postupů a klamů.

Začíná léčit tak, jak se naučil DOMA, v NEBESKÝCH SVĚTECH, kde NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA a PRAVDA.

Kde neexistuje nic než ZDRAVÍ.

Klíčové je tedy vždy to, jak se daná bytost, léčitel, rozpomenula na své léčitelské poslání z Nebe, kde uměla vyléčit jakoukoliv nemoc a kde viděla, že syntetické léky, se kterými se tady na Zemi setká, jsou silně hrubovibrační a škodlivé, z dílny ještěrů z pekel (ostatně jak už i naše ovládaná věda musela pustit na veřejnost, tj. vedlejší účinky všech léků, které farmaceutický průmysl kdy vyrobil, vyrábí a ještě stihne vyrobit. A davům lidí to stále nepřijde divné...Co že to jsou za léky, které škodí v tak velké míře všem dalších orgánům, tkáním, buňkám...). Léčitel v Nebi dobře viděl, KDO A PROČ na Zemi dodal tyto syntetické léky, zná velice dobře negativní stranu, pekelnou zónu vymístění, do které se dobrovolně nastěhoval i on sám - PRÁVĚ PROTO, ABY SE ROZPOMENUL na to, že VŠECHNO JE JINAK a dokázal to. A hlavně - aby pomohl zachránit a vyléčit co nejvíce bytostí. Dobře ví, že tyto léky sem byly dodány Ještěry proto, aby lidem NEPOMÁHALY, ale naopak - aby jim ŠKODILY. Hlavní účinek syntetických léků je jediný: "rozhodit" jakýkoli pokus organismu o harmonii tak, aby nemocný - oslabený člověk neměl možnost PŘESTAT užívat tyto léky. Další a další prášky budou nutné pro "udržování" dobrého zdravotního stavu, pro "navrácení" zdraví, vážená paní, vážený pane.... CESTA DO PEKEL JE OTEVŘENÁ VŠEM. STEJNĚ JAKO CESTA DO NEBE.

STAČÍ SI VYBRAT, PŘÁTELÉ. MÁTE MOŽNOST VOLBY. VŽDY MÁTE VOLBU. TOTO JE NEMĚNNÁ JISTOTA VAŠEHO PRAVÉHO BYTÍ.

VAŠE VOLBA.

Pokud lékař nabízí pacientovi na prvním místě léčbu chemickými léky místo přírodních přípravků a pokud tento lékař pacientovi nevysvětlí ani možnou skutečnou příčinu nemoci, která vzniká vždy nejprve na duchovní úrovni (a pak dále prostupuje astrálními těly, aby se nakonec uchytila na fyzickém těle v podobě nemoci či úrazu), tak tento lékař je buď bytostí inkarnovanou z Pekel a plní si tak své negativní poslání (mimochodem velmi úspěšně), nebo je to lékař inkarnovaný z Nebe, který buď zcela zapomněl na své poslání a ze své svobodné vůle začal pracovat pro negativní stranu, anebo je to opravdový léčitel, který se teprve probouzí a nevykonává svou léčebnou praxi zcela správně. Pak není vhodné se u něj v tuto chvíli léčit.

Variantou léčitelského poslání může být vyučování jógy, tai chi a podobných léčebných technik. Důležité a klíčové je však opět to, aby žáci těcho "umění" věděli, proč vlastně cvičí. Že nebudou zdraví ani s jógou, tai či nebo čchi-kung cvičením, pokud nežijí pozitivní život. Nebudou nikdy zdraví, pokud nerespektují kosmické zákony, pokud nežijí v lásce a radosti, pokud jsou DOBROVOLNÝMI oběťmi negativního stavu... pokud "jen" cvičí, protože si MYSLÍ, že toto cvičení je dobré. 

Pokud takovýto učitel například sám popíjí alkoholické nápoje, kouří nebo toleruje zabíjení duchovních bytostí tím, že konzumuje maso, pokud má zálibu v jakýchkoli agresivních formách zábavy nebo dalších produktů negativního stavu, pak není co dodat. Pak už neplatí, co říká většina: "To nemůžete míchat jeho soukromý život do toho, jak dělá dobrou věc. Soukromý život je jedna věc a to, co nás učí druhá...a dělá to dobře, žije tím, to jde vidět, že je to dobrý učitel..." - jak přesvědčivě Vám to zní, viďte, přátelé... Jenže OPAK JE PRAVDOU, přátelé. Jinak to přece ani nejde. Jak by mohl negativní člověk produkovat dobro, pravdu a lásku? Jen tím, že umí pár pohybů, které jsou pro vás nové a neokoukané a které "dobře vypadají"? Ne, přátelé, tak složitá PRAVDA NENÍ. Pravda je jednoduchá a průhledná. Neskrývá se za to, co se po ní chce. Pokud tedy tento "učitel" dělá jedno a žije druhé, pak si můžete být jistí, že si se stejným účinkem (prakticky nulovým) můžete zacvičit i doma u televize nebo v hospodě u piva. Pravý mistr, učitel, musí svým žákům vysvětlit veškeré duchovní principy nemocí i zdraví, aby veškeré činnosti v rámci těchto cvičení byly prováděny s plným vědomím pravdy. Povrchní vysvětlení prováděných cviků či aktivit (dýcháme proto, abychom si okysličili tkáně a osvěžili své orgány) je sice fajn, ovšem pokud je zaměřeno na fyzické zákonitosti "zdraví", pak je v podstatě zbytečné. Stejně jako věty "a nyní přijímejme energii do všech svých částí těla..." - jakou energii, KDO nám ji s LÁSKOU DÁVÁ A V ČEM JE JEJÍ SÍLA, JAK JI MÁME OPRAVDU PŘIJÍMAT A JAK S NÍ PRACOVAT - to hlavní ZDE CHYBÍ. Pokud je Vaše cvičení spojeno s odříkáváním rituálních slabik, slov či vět, pak vyhodnoťte sami přínos této činnosti pro Vás. Vše, co zavazuje, co existuje pod rouškou viny, trestu či nesprávného plnění úkolu, když neuděláte přesně to či ono, NEPOCHÁZÍ NIKDY Z POZITIVNÍCH SVĚTŮ. Na to se můžete spolehnout, přátelé. Ten, kdo po Vás při jakékoli činnosti chce, abyste dělali něco, čemu nerozumíte (a případně Vám řekne, že ani nemusíte, nebo že "prozatím to není nutné vědět, proč to děláte"), pak to nemůže být to PRAVÉ, nemůže to být to, CO MÁTE a hlavně co CHCETE NAJÍT.

Ostatně, vyciťujte. A vycítíte PRAVDU.

Pravda NENÍ SKRYTÁ. NIKDY A PŘED NIKÝM.

 

2. Meditační poslání

Meditační poslání je poslání meditovat a v meditaci získávat duchovní informace od Andělů a Prvotního Stvořitele Všeho a Všech. Tento člověk má poté za úkol takto získané světelné duchovní rady a informace předávat dále mezi lid, kterému tím má pomáhat rozpomenout se na svou vlastní PODSTATU a na PRAVDU. Do meditačního poslání může být zahrnuta i umělecká činnost, kdy se umělec napojí (buď vědomě, nebo nevědomě) na Anděly a Prvotního Stvořitele Všeho a Všech a vytváří díky této světelné inspiraci svá umělecká díla ve formě pozitivních písní, skladeb, obrazů, divadelních her, filmů, pohádek, knih, tance, hry na hudební nástroje... Například pan Karel Gott - většina písní, které nazpíval - převážně v socialistickém období - byly pozitivní, láskyplné písně, neagresivní, inspirativní. Mnohým lidem pomáhají jeho písně (nebo díla některých dalších pozitivních umělců) dodnes žít a pohybovat se v aktuálním světě přeplněném negativitou.

Rádi bychom zopakovali, přátelé naši, že komunikace s Anděly a Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech může být vědomá, ale také nevědomá. Obě tyto možnosti jsou možné a pozitivní. Důležité v tomto směru je pouze jedno - pravost a pozitivita inspirace a následně tvoření těchto lidí. Třebaže nevědomě - pokud člověk tvoří a nenechá se ovlivnit negativitou okolního prostředí, které je v současnosti tak silné, pak je mistrem, třebaže neví o svém osvícení "shora". Důležité je, že prostě VĚŘÍ, DŮVĚŘUJE tomu, co dělá a jak to dělá, bez ohledu, co říkají druzí a jak to hodnotí. V tomto případě se dá říci - bez ohledu na ROZUM. Pak tento člověk opravdu KOMUNIKUJE S PODSTATOU. I když nevědomě... 

Co se týče vědomé komunikace, ta je samozřejmě mnohem OBTÍŽNĚJŠÍ k naučení a vyžaduje vyšší duchovní stupeň toho, kdo ji realizuje.

 

3. Teleinformační poslání

 

Teleinformační poslání je posláním přijímání, zpracovávání a předávání důležitých, životních, SVĚTELNÝCH, PRAVÝCH informací ostatním bytostem. Tento člověk - informatik - se zaměřuje především na předávání informací o stavu lidí zde na planetě Zemi, o vesmírných lidech a civilizacích, o Prvotním Stvořiteli Všeho a Všech, o pravém smyslu života, o kosmických zákonitostech, duchovních souvztažnostech veškerého bytí.

Poskytuje životně důležité informace týkající se zdraví a jedinečného poslání každého člověka. Informuje o negativní zóně vymístění a jejích peklech ovládaných Pseudotvůrci, rovněž o zóně umístění v samotném Nebi, o převibrování planety, o blížícím se očipování lidstva. BEZ OHLEDU NA NEGATIVNÍ STAV INFORMUJE VŠECHNY BYTOSTI O JEJICH POSTAVENÍ, O STAVU, v jakém se necházejí. Informuje pravdivě O DUCHOVNOSTI LIDSTVA A JEHO SVOBODNĚ VOLENÉ BUDOUCNOSTI.

Je to člověk, který má za úkol předat co největšímu množství lidí životně důležité informace, osobně či neosobně, jít mezi masy negativitou ovládaných lidí, mezi své spoluobčany a říci jim holou, čistou PRAVDU. Informatik v rámci této činnosti uskutečňuje přednášky, rozhovory, osobní setkání, rozdává informační letáky, případně šíří světelné informace jinými možnými způsoby, jež jsou v době jeho pozemské existence možné. Například dnes také pomocí přenosných datových nosičů, sociálních sítí, internetu. Informatik může psát knihy, publikace, šířit informace prostřednictvím médií, "reklamních" prostředků, působení ve školách, církvích. Může předávat důležité světelné informace politikům a pokouší se tak otevřít oči a srdce všech, kteří jsou ovládání negativním stavem a řítí se do propasti temných světů (a také těch, kteří svým negativním jednáním ovlivňují druhé). Informatik je díky tomuto svému poslání neustále všem na očích, dostává se do hledáčku většiny lidí ovládaných Ještěry z pekel, včetně mocných tohoto světa. Je vystaven represím, výsměchu a pohrdání, agresivitě všech, kterým pozitivita nevoní, kterým je díky jejich negativnímu způsobu života samozřejmě "proti srsti", neboť narušuje jejich systém. Vůdčí, mocenský systém. Práce informatika je neustálý, živý kontakt s lidmi, bez ohledu na jejich přijetí či nepřijetí. Informatik se nemůže nikdy skrývat, neboť ZNÁ PRAVDU. A TU NEMŮŽE UKRÝVAT. NEMŮŽE JI NEDAT. NEMŮŽE JI PŘEHLÍŽET TAK, JAKO VŠICHNI OSTATNÍ. JE TO JEHO POSLÁNÍ.

 

Jak vyplývá z uvedeného, bylo a je právě poslání TELEINFORMAČNÍ tím nejobtížnějším z uvedených tří poslání. Informatik MUSÍ předat informace takového charakteru, který je často v rozporu s tím, jak lidé žijí, jaké mají návyky, falešná přesvědčení a pseudocíle. Pravé informace jsou vždy v rozporu s jejich ROZUMOVÝM VNÍMÁNÍM PSEUDOREALITY. Informatik nabízí lidem vysvobození, ale paradoxně se setkává s odmítnutím.

K plnění tohoto poslání je zapotřebí bytosti velmi duchovně vyspělé, odolné a "odvážné". Také proto je těchto informatiků v současném negativním světě nejméně, co do počtu inkarnovaných bytostí z Nebe pro každý z těchto tří speciálních oborů. Léčitel, pokud lidi uzdravuje, pak je uznávaný a oblíbený,  navíc "skrytý" ve své místnosti, na svém působišti. Meditátor, jenž medituje, umělecky tvoří nebo své umění představuje, je rovněž většinou uznávaný, oblíbený, málokdy nežádoucí tak moc, aby se mohl třeba i obávat o svou existenci nebo její jednotlivé aspekty. Meditátor, který především rozjímá, medituje, daleko od civilizace postižené a "nasáklé" negativitou a hrubými vibracemi a který předává určitému počtu lidí světelné informace (osobně, nebo prostřednictvím svých žáků), také může většinou konat své poslání bez silných obav z nepřijetí, případně nebezpečí, či represí ze strany mocných tohoto světa. Stále se pohybuje v okruhu těch, kteří sdílejí stejné prožitky a životní cíle. Spisovatel také napíše knihu, která se dostane mezi lid, a může zůstat stále "skrytý", pokud bude chtít...

Jak už jsme si vysvětlili, přátelé, 98 procent lidstva planety Země se aktuálně nachází v negativním stavu plném ovládání ještěry z pekel, a proto vnímají jakékoli informace pozitivního a pravého charakteru jako nesmysly, hlouposti, nad kterými není důvod se pozastavovat, natož nad nimi PŘEMÝŠLET. Informatik je často považován za blázna nebo příslušníka nějaké sekty. Jedno jaké, důležité pro ně je, že slovo sekta bude to pravé ořechové a pro ostatní dostatečně přesvědčivé.

V případě méně agresivního přístupu mohou negativní lidé takového pozitivního člověka zesměšnit, mávnout rukou nebo si poklepat na čelo a uspokojit se s následným prohlášením, že "ten o životě nic neví, je mimo, však brzy pozná REALITU". 

Je zcela logické - ovšem v souladu s LOGIKOU NEGATIVNÍHO STAVU, PRO KTERÝ JE PRAVDA NEBEZPEČÍM ČÍSLO JEDNA, že informatik bude vždy trnem v oku většině, hlavně mocným tohoto světa a především těm mocnějším mimo tento svět. Budou na něj vždy vyvíjet přímý nebo nepřímý tlak, omezovat jej, znemožňovat mu jakkoli jeho činnost. Veškeré prostředky jsou v tu chvíli posvěceny. Často se jim to daří například prostřednictvím zaměstnání - jednoduše s ním třeba ukončí spolupráci, pod jakkoli nesmyslným důvodem. Nebude tedy mít na živobytí a... A tak bude muset - M L Č E T, ABY MĚL VŮBEC NA CHLÉB A STŘECHU NAD HLAVOU.... Bude mlčet?

Heslo negativního stavu je jasné, úderné a mocné:

"Účel světí prostředky".

Stále se vám to jeví jako film nebo seriál na pokračování, přátelé? Nebo právě čtete to, co vidíte kolem sebe, každý den? Není to to, co prožíváte, ale raději si nepřipouštíte, že to není správné? Že jste ovládáni a proto že musíte trpět a jít každý den s davem? Že se nemáte jak vymanit? Že jste pouze bezmocnou obětí?

Nelžete každý den sami sobě, že TO TAK MUSÍ BÝT? Že jste obětí a nemáte na výběr, NEŽ MLČET a dělat, co po vás chtějí druzí? Nejste ovládáni natolik, že si říkáte, že NEMÁTE MOŽNOST VOLBY? Nejste SNAD náhodou přesvědčeni, že vám někdo vzal SVOBODU? 

To by jste byli dokonale ovládáni, přátelé, ale to už vlastně víte...

 

Plnění poslání

 

víme již, přátelé, že nikdo z nás, žádná lidská bytost se nenarodila na planetu Zemi náhodou. Toto jednoduše NEJDE. NENÍ TO MOŽNÉ. Pojďme se tedy rozpomenout dále...

KLÍČOVOU skutečností pro VÁŠ ŽIVOT je, že jste na Zemi nepřišli náhodou, ale zcela DOBROVOLNĚ a hlavně NA ZÁKLADĚ VAŠÍ NEJVĚTŠÍ TOUHY, vašeho PŘÁNÍ.

Na Zem jste přišli pouze za jediným účelem. Pokračovat ve svém duchovním vývoji skrze prožívání všeho toho, co už dávno víte.

Vaše duše nechce nic ZNÁT, nechce vědět.

VAŠE DUŠE VŠECHNO VÍ.

Vaše duše, tedy vaše PODSTATA, to teď chce pouze PROŽÍT.

Dostala jedinečnou příležitost učinit to v hmotném těle.

Vaše DUŠE chce PROŽÍT to, ČÍM SKUTEČNĚ JE.

 

A to může dokázat tím, že naplní své poslání, své PRAVÉ A JEDINEČNÉ POSLÁNÍ, které ji umožní být SAMA SEBOU. Je to nebesky krásná jednoduchost smyslu bytí, přátelé, není nic, co by se vyrovnalo PRAVÉMU SMYSLU ŽIVOTA.

Vaše duše TOUŽÍ BÝT ÚPLNÁ. 

Aby si každá dušička mohla splnit své poslání a být tak tím, čím ve skutečnosti je, je podstatné, aby O TOM vůbec VĚDĚLA, viďte. Což o to, ona TO VÍ, jenže VY (kteří jste se distancovali od své vlastní podstaty a považujete se za někoho úplně jiného, v podstatě odděleného od své podstaty - duše), VY JSTE TO ZAPOMNĚLI. 98 procent lidí planety Země v této zóně vymístění neví a nechce vědět (pokud jim to někdo chce připomenout), že jejich podstata je DUCHOVNÍ. Že nejsou svým tělem. ŽE JSOU DUŠÍ. A většina lidí planety Země, zdá se, nedělá nic pro to, aby se rozpomenula. Většina lidí skočila na lep negtivnímu stavu a uvěřila falešné iluzi, že pravý smysl života je ten, jaký vidíte. Jaký žijete. Narodit se (ostatně prý náhodou), vzdělávat se, vydělávat, vychovávat, stavět, stárnout, zemřít. OPRAVDU VÁS NIKDY NENAPADLO, ŽE TOTO NEMŮŽE BÝT SMYSL ŽIVOTA? ŽE TAKOVÝTO ŽIVOT POSTRÁDÁ JAKÝKOLI SMYSL? K ČEMU BY PAK BYLO VAŠE ZROZENÍ, KDYŽ BY MĚLO BÝT POUHÝM budoucím absolutním ZÁNIKEM?

Věříme, přátelé, že VÁS TO NAPADLO, jinak by jste už dávno nečetli tyto řádky, tento web...

Vaše duše s vámi neustále komunikuje. NEUSTÁLE. NEUSTÁLE SE SNAŽÍ ŘÍCI VÁM, KDO JSTE A PROČ JSTE ZDE. Pokud neslyšíte (jen proto, že nechcete, je to tedy vždy VĚDOMÁ A SVOBODNÁ VOLBA), pak je na místě otázka, jak si můžete splnit své světelné poslání, jak vůbec můžete dělat na tomto světě to, pro co jste tu přišli, když to NEVÍTE?

Jedním z nejdůležitějších (a obtížných) úkolů, který zde máte, přátelé, je ROZPOMENOUT SE. ROZPOMENOUT SE NA TO, ŽE VŠECHNO JE JINAK A NA TO, KÝM JSTE. JAKMILE se rozpomenete, že vaše PODSTATA JE DUCHOVNÍ, pak VÁM BUDE VŠE OSTATNÍ JASNÉ.

Pak Vám většina světských záležitostí bude odkryta jako falešné produkty, iluze, ve kterých jste se chtěli pohybovat, aby jste se mohli rozpomenout, že všechno je JINAK. že nic z toho, není reálné. ŽE EXISTUJE JEDINÝ PRAVÝ SVĚT. DUCHOVNÍ. Nemůžete ve falešných představách žít. Musíte je použít k účelu, pro jaký vznikly: k uvědomění, že VŠECHNO JE VLASTNĚ JINAK.

Jakmile se rozpomenete, pak máte velmi blízko k rozpomenutí se na své vlastní POSLÁNÍ. JE ZAPOTŘEBÍ POUZE NASLOUCHAT SVÉ VLASTNÍ PODSTATĚ. TA VÁM TO ŘEKNE, A MOC RÁDA.

Pokud to tedy již víte (nebo takzvaně tušíte), jaký úkol zde máte, pak jste se dostali na cestu DOMŮ. Pak stačí pouze BÝT TÍM, ČÍM JSTE.

STAČÍ JEN BÝT, ČÍM JSTE, PŘÁTELÉ. 

PRO TO NEMUSÍTE DĚLAT NIC VÍC.

VAŠE BYTÍ NENÍ NIČÍM PODMÍNĚNO.

Podstatné je to, že pokud si bytost neplní své světelné poslání, tedy to, proč jí bylo "umožněno" přijít na planetu Zemi, velmi si škodí. Jednak se duchovně nevyvíjí, což je pro ni nepříjemný zážitek a cesta zpět. Dále si pak tato bytost vytváří ve svých tělech (astrálních i tom fyzickém) nejrůznější bloky. Pokud navíc bytost nerespektuje ve svém životě vesmírné zákony a neustále je porušuje, pak samozřejmě ani nemůže být ZDRAVÁ. Na své duchovní cestě kráčí zpět a vzdaluje se tak Stvořiteli Nejvyššímu, od kterého přišla a ke kterému se tak touží vrátit. Všechna těla této bytosti pak vyzařují tímto nesprávným, resp. odlišným jednáním více a více hrubohmotných vibrací a jednak ovlivňují vše ve svém okolí, jednak dochází k vlastnímu duchovnímu (karmickému) zatížení, které je výsledkem nejprostších kosmických zákonů. Neplnění si svého poslání, nerespektování duchovních zákonů, popírání své vlastní podstaty je v podstatě POPŘENÍ VLASTNÍ EXISTENCE.

Pak tato bytost dobrovolně nastoupila cestu do pekel. Ta je přímá. Pekelné světy čekají se svými obyvateli, ještěry z pekel, na další bytosti, které selhaly na své duchovní cestě, protože se stávají "jejich".

Zde, v peklech, bude daná bytost muset prožít stovky i tisíce dalších životů v plném strádání, v nemocech, bude prožívat život plný bídy, nouze, trápení. Život takovéto bytosti se stane každodenním bojem o holé přežití, a to skutečně. V zóně vymístění nesvítí slunce, tam se žije v podzemí, ve tmě. Povrch svých planet, jež negativní civilizace dostaly od Nejvyššího k užívání, si Ještěři z pekel již dávno zničili a zamořili jedy a radiací, čímž je učinili téměř neobyvatelnými. Bytosti temných světů se zde vzájemně agresivně napadají, aby ukořistili co nejvíce ke svému přežití. Jeden okrádá druhého o to nejpodstatnější - o životní energie. V těchto světech budou bytosti, které se zde propadnou díky svým negativním volbám ze svých minulých životů, otročit za vodu, šaty a jídlo a za to nejhlavnější - za VZDUCH. A co více, v temných, pekelných světech již životy netrvají tak krátce jako zde na planetě Zemi, kde prožíváme v hmotném, lidském těle jeden z nejkratších životů, jaký je vůbec možný. V Peklech trvají životy stovky i tisíce let a je tedy velice obtížné prožívat tak dlouhý život v soužení a nevědomosti. V těchto temných světech totiž BUDE MÍT BYTOST VELMI DALEKO KE SVĚTELNÝM INFORMACÍM, bude mít tedy pramalou šanci se rozpomenout, neboť tam již pravda v mnoha zákoutích nesídlí.

Ano, zrnka pravdy tam sídlí, ta jsou všude. Neboť LÁSKA JE VŠUDE, KDYBY NEBYLA, NEBYLO BY NIC. Avšak lesk této pravdy bude pro TAMNÍ bytosti a její duchovní úroveň téměř nerozeznatelný... Dle zákona nejvyššího - zákona Lásky - tam však BUDE. Bude tam pro ty, kteří jej budou hledat. Zde na Zemi, silně, přesilně již ovládnuté negativním stavem, je stále ještě k dispozici nějaké množství světelných informací, již jen chvíli tomu tak bude, než nastane konečná fáze vlády negativního stavu (viz Pseudotvůrci). Zde na Zemi jsou světelné informace lidem prakticky servírovány na podnose, podívejte sami... Ale kolik lidí právě teď chce být těmito pravdivými a pro něj životně důležitými informacemi "obslouženo"? Odpověď je všude kolem Vás, přátelé. Odpověď dostáváte, kdykoli se podíváte, jak se světu "daří".

Jak jsme již zmínili, z celkového počtu obyvatel planety Země (7,295 miliard lidí, k 15. 11. 2015) se na planetu Zemi inkarnovala 1/7 lidí  z Nebeských světů Prvotního Stvořitele Všeho a Všech. Je to přibližně 1,042 miliardy lidí bytostí. Z této více než miliardy lidí se jen 2,4 % rozpomenulo na svůj původ a žije láskyplným pravým životem a plní si své světelné poslání. Je to tedy pouhých 175,080 miliónů probuzených bytostí, z čehož je polovina dětí, pětina žen a jen desetina mužů.

 

Možnosti plnění poslání

 

Předpokladem k tomu, abychom si mohli plnit své světelné poslání, je tedy rozpomenutí se na NĚJ. Na to, co tady na Zemi máme dělat, proč jsme tu vlastně tak moc chtěli přijít. Že to nebylo určitě proto, abychom celý život prožili v nevědomosti, ve lžích, ve škole, v zaměstnání, dřeli na základní životní potřeby -  NA SVÉ VLASTNÍ BYTÍ, bavili se, užívali si světských a hmotných potěšení, huntovali své fyzické tělo a za sedmdesát či osmdesát let řekli "SBOHEM, ŽIVOTE, UŽ MUSÍM JÍT"...

Tou nejzákladnější možností plnění si svého poslání (ať už se bytost rozpomenula, nebo ne) je PROŽÍT SVŮJ ŽIVOT POZITIVNĚ.

V LÁSCE, RADOSTI, UPŘÍMNOSTI, V POKOŘE, TOLERANCI, DŮVĚŘE, PRAVDĚ.

PROŽÍT ŽIVOT V SOULADU S NEJVYŠŠÍMI - KOSMICKÝMI ZÁKONY, KTERÉ JSOU PODSTATOU TÉTO BYTOSTI.

 

Jednou z pozitivních možností, jak nepřímo plnit své poslání, tedy být nápomocen šíření pravdy a dobra, je jakákoli forma PODPORY těch, kteří se již rozpomenuli a již se rozhodli předávat pravdu ostatním bytostem, bez ohledu na jakýkoli vlastní prospěch. Některý člověk může například podporovat světelné pracovníky tím, že roznáší v místě svého bydliště informační letáčky, které jsou životně důležité pro všechny lidské bytosti, neboť jim umožní to jediné, proč sem přišli - rozpomenutí se. Pokud má člověk toužící pomoci POZITIVNÍMU STAVU a ŠÍŘENÍ PRAVDY možnosti, může také podporovat práci světelných pracovníků finančně, pokud si je jistý, že jeho dary jsou opravdu využity ku prospěchu všech. Jsou lidé, mezi nimi třeba i vedoucí pracovníci podniků, kteří, byť nedokáží (nebo nechtějí) šířit světelné informace přímo, rádi podporují jejich šíření takto nepřímo - finančními či materiálními dary. Je na místě poznamenat, že i tato (nepřímá) pomoc vedoucí k šíření pravých informací a PRAVDY je v podstatě plněním si poslání těchto lidí. Neboť díky nim se může PRAVDA šířit i k těm, kterým by mohly být světelné informace méně dostupné (například díky jejich místu bydliště nebo národnosti, či zdravotnímu stavu). Světelní lidé, kteří nemají finanční prostředky k intenzivnější světelné práci (neboť svou práci vykonávají nezištně, dobrovolně), tak mohou díky příspěvkům uskutečnovat třeba více přednášek, na nejrůznějších místech, kde jiné bytosti na ně čekají. Mohou také vytisknout více informačních materiálů k šíření PRAVDY nebo například zajistit překlady informací do jiných jazyků.

 

Zmíněná pomoc bližních vedoucí jen k šíření PRAVDY A SVĚTLA má kosmický původ a význam. Stvořitel Prvotní Všeho a Všech stvořil vše k obrazu svému. Z nejčistší lásky. LÁSKY K ŽIVOTU, PRAVDĚ. Všem bytostem Vesmíru nadělil "spravedlivě" - jako dokonalý rodič - vše potřebné k životu, aby žádné jeho dítě - tedy my všichni - nikdy nestrádalo a mohlo dělat to jediné, co má - ŽÍT A BÝT TÍM, KÝM SKUTEČNĚ JE. Aby mělo postaráno o všechny své životní potřeby. Nikde v nebeských světech neprožívá žádná bytost, že by jí něco scházelo. Nemá myšlenku, že by jí kdy něco mohlo scházet ve smyslu vlastního BYTÍ. V nebeských světech má každý vše potřebné ke svému jedinečnému životu a - pro někoho stále těžko pochopitelné - zcela ZDARMA! Jak by mohlo být BYTÍ - TO, ŽE POUZE JSTE - PODMÍNĚNO? Jak by mohl Nejvyšší stvořit bytosti - části sebe - a určit podmínky, za kterých budou moci přežít? NEJVYŠŠÍ NADĚLUJE ŽIVOT. BEZPODMÍNEČNÉ BYTÍ. PROTOŽE JEN ŽIVOT JE TÍM, CO EXISTUJE. JE TEDY VŠÍM. JE I TÍM, CO NENÍ, tedy VŠÍM. KDYBY SAMOTNÝ ŽIVOT ZÁVISEL NA TOM, JESTLI SI JEJ ZASLOUŽÍME NEBO DOKONCE KOUPÍME, pak by také klidně nemusel být. Padesát na padesát. Pokud JE život POZEMSKÝ PODMÍNĚN a závislý na tom, jestli si na něj dost vyděláme, jestli budeme mít ZA CO JÍST, BYDLET, OBLÉCI SI, DÝCHAT NEBO SE LÉČIT, pak to nemůže být ŽIVOT PRAVÝ.

Musíte to cítit také, přátelé, pokud jste to VY, KTEŘÍ JSTE PŘIŠLI Z NEBESKÝCH SVĚTŮ.

A tak je jasné jako světlo, přátelé, že Pseudotvůrci zpryznili a převrátili vše, co potřebovali ke svému účelu. Tak, aby zde na Zemi existoval neustále BOJ A PŘETAHOVANÁ O ENERGIE (všechny životní). Dokázali zhmotnit důležitou (pro ně) a závažnou skutečnost, podmínku bytí: ABY KAŽDÝ ČLOVĚK MĚL URPUTNOU A TĚŽKOU PRÁCI A PROBLÉMY PŘI ZAJIŠTĚNÍ SVÝCH VLASTNÍCH ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB. Aby byl schopen zaplatit nájem A TEDY KDE BYDLET, co jíst, co dát dětem, aby si mohl zajít k lékaři nebo koupit léky, aby byl DOKONALOU LOUTKOU mající JEDINÝ CÍL.

BOJOVAT O HOLÉ PŘEŽITÍ.

VŠECHNO JE JINAK...

V pozitivních světech mají VŠICHNI absolutní DOSTATEK. Dostatek všeho, co podmiňuje a umožňuje pozitivní, radostný, láskyplný a pravdivý život. Nikdo nestrádá, nikdo nic NEVLASTNÍ. Je to zcela pochopitelné, přátelé, neboť proč by měl chtít Nejvyšší strádat skrze své vlastní duše? Proč by vytvořil život a pak jej podmínil, aby vůbec mohl sám život přežít? A pak, k ČEMU BY BYLO VLASTNĚNÍ ČEHOKOLI? CO BY S TÍM KDO VLASTNĚ DĚLAL? CO BY DĚLAL S NĚČÍM, CO JE JEN JEHO, KDYŽ VŠICHNI MAJÍ VŠECHNO? JDE TO VŮBEC?

SAMI CÍTÍTE, PŘÁTELÉ, ŽE TOTO JE SKUTEČNÝ N E S M Y S L.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Něco dovysvětlení - NEEXISTENCE vlastnění...

TVOŘENÍ je přirozeností Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Stvořitel Nejvyšší neustále tvoří. Vytvoří si v okamžiku cokoli, po čem zatouží, co chce, aby existovalo. Z Nejvyššího tedy vše pochází. ON JE VŠECHNO. Nejvyšší je tedy VŠÍM, CO EXISTUJE. Z NĚJ VŠE POCHÁZÍ.

Pokud se rozpomeneme na tuto kosmickou pravdu, pak je pochopitelné také pro náš mozek, že je nemožné, aby Stvořitel Nejvyšší vzal něco sám sobě A CHTĚL TO MÍT "JEN PRO SEBE". Aby si vzal něco z toho, co utvořil, co "MÁ" a řekl si, že odteď "TO JE JEN MOJE A NIČÍ JINÉ". Není totiž nic, co by si sám sobě mohl vzít, co by mohl vlastnit tak, že to nemá nikdo jiný. On je VŠÍM, CO EXISTUJE. ON MÁ VŠE A MÁ TO KAŽDÝ A VŠE, CO Z NĚJ POCHÁZÍ, CO VŮBEC EXISTUJE. NENÍ NIKDO, KDO BY MĚL NEBO MOHL MÍT VÍCE ČI MÉNĚ, AŤ UŽ JDE O COKOLI, CO EXISTUJE.

Není možné, aby Nejvyšší sám sebe "okrádal", aby jiný - opět on sám - měl více či méně. Není to možné. Nemá důvod toto činit, nemá důvod skrývat sám před sebou to, co má, co stvořil. Nemá smysl cokoli, co nazýváme "jen naše", "soukromé".

Každý člověk sám je Nejvyšším, my jsme On a On je každým z nás, proto MÁME VŠE, CO POTŘEBUJEME.

VŽDYCKY JSME TO MĚLI. JE TO ZÁKON SAMOTNÉHO ŽIVOTA. JSME VŠÍM, CO EXISTUJE, a proto NENÍ NIC, CO bychom NEMĚLI, ČÍM BYCHOM STRÁDALI, CO BYCHOM MĚLI MÍT JEN "MY".

Pokud by neměl jeden z nás, pak by neměl NIKDO.

TAKOVÁ JE PRAVDA, přátelé.

Je jednoduchá. JE PRŮHLEDNÁ.

JE TADY A TÉMĚŘ NIKDO SI JÍ UŽ NEVŠÍMÁ.

Žádný člověk tedy nemůže nikdy nic skutečně vlastnit, nemůže mít něco, co nemá jiný. A pokud by existovalo něco, co by bylo nutné vlastnit pro samotné přežití, pak bychom nemohli přežít ani jeden. Nemůžeme být něčím, čím není druhý. Neexistuje JINÝ, další STVOŘITEL. NEEXISTUJE JINÁ REALITA, NEŽ TA PRAVÁ. NEJDE MÍT NĚCO NAVÍC. NEJDE TO. Jednoduše to POPÍRÁ SAMOTNÝ PRINCIP NEKONEČNÉHO ŽIVOTA a všeho, co existuje.

Jak to, že tedy existují lidé, kteří touží něco vlastnit, kteří touží mít více, než mají druzí, mít vše, jakkoli to bude znevýhodňovat druhé, na které se tím pádem nedostane? JSOU PLNĚ OVLÁDÁNI JEŠTĚRY Z PEKEL A PROZATÍM JIM TO NEVADÍ.

ZA PRVÉ JE DŮLEŽITÉ připomenout si, přátelé, že život, jaký žijeme v tomto fyzickém těle, na planetě Zemi = na planetě Nula, v minus 3. dimenzi, v zóně vymístění (blíže viz Pseudotvůrci a další záložky) je život NEREÁLNÝ, FALEŠNÝ, převrácený naruby. Je to život falešných představ, kterým jsme uvěřili, že jsou skutečné. A které každý z nás prožívá přesně tak, jak dalece věří jejich pravosti a jejich SKUTEČNOSTI. Je to život, který máme prožít, abychom si uvědomili, že NENÍ REÁLNÝ. Nemáme však nikdy uvěřit, že reálný je. Máme jej použít k účelu pro jaký vznikl - abychom si uvědomili, že OPAK JE PRAVDOU. (Blíže viz. Přijímání Boha (falešné představy vašeho hmotného života)).

Tím, že si myslíme, že vlastníme něco, co nemá druhý, OKRÁDÁME vlastně SAMI SEBE O ENERGIE.

Představte si, přátelé, že jedna polovina těla dokáže vykouzlit slunce, druhá vodu a vzduch. Jedna polovina Vašeho těla by zatoužila MÍT to, co kouzlí druhá, ovšem jen "pro sebe". I kdyby se jí to "podařilo", "musela" by chtě nechtě poskytnout svůj LUP té druhé, okradené polovině, aby celé tělo vůbec mohlo žít. Bez vody a vzduchu nejenže by nepřežila okradená polovina, ale dokonce ani sama ta, která si vše vzala. Neboť ta žije právě proto, že má všechno, že je celkem. Že je VŠÍM. I samotnou druhou polovinou.

MÍT NĚCO, CO NEMÁ DRUHÝ, JE TEDY NESMYSL. NEJDE TO. Je to nesmysl, přátelé, ano, avšak věřte tomu, že většina lidí je stále přesvědčena, že jde něco vlastnit v neprospěch druhých, mít více, než druzí bez ohledu na druhé a jejich zaopatření, a zároveň PŘEŽÍT. Je to zcestné přesvědčení, které všechny tyto lidské bytosti vede do pekelných světů, kde budou muset prožít další a další životy (stovky i tisíce) v nuzných podmínkách, kde navíc budou mít ještě menší šanci na rozpomenutí se na PRAVOST ŽIVOTA, než mají tady, na Zemi.

 

KAŽDÝ MÁ A MUSÍ MÍT VŠECHNO. KAŽDÝ A VŠICHNI JSOU SI NAPROSTO ROVNI. VE VŠEM, VŠUDE A VŽDYCKY. JINAK BY NEEXISTOVAL SAMOTNÝ ŽIVOT.

POKUD BY NEPŘEŽIL JEDEN, NEPŘEŽIL BY NIKDO.

Proto ten, kdo vlastní přebytečný majetek, peníze nebo cokoli, co nepotřebuje nezbytně ke svému životu, OKRÁDÁ VE SVÉ PODSTATĚ SÁM SEBE. Jedná proti své VLASTNÍ podstatě a pokouší se o svůj vlastní zánik.

 

Proč tedy lidé vlastně mají tyto sklony? Proč si myslí, že TO JE SPRÁVNÉ a žádoucí pro JEJICH VLASTNÍ PŘEŽITÍ?

Odpověď znáte, přátelé. Tito lidé žijí v silném nepochopení své vlastní podstaty, jsou silně ovládáni negativním stavem, jejich myšlenky jsou téměř dokonale ovládány (blíže viz Pseudotvůrci, Za oponou). Pseudotvůrci cíleně implantují těmto loutkolidem do mozků v každém okamžiku jejich života nepravdy a lži (blíže také Chemtrails, Haarp). Pseudotvůrci dobře vědí, jaká je PRAVDA, ovšem dělají VŠE pro to, aby se k ní lidé nedostali, aby ji nikdy nemohli vycítit. Tito nevědomí lidé (a je jich na Zemi převážná většina) jsou tak dokonalými loutkami a pečlivě připravovanými NÁSTROJI K DOBYTÍ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

Přátelé,

nenechte se tedy ani VY ovládat NEPRAVOU a NESMYSLNOU myšlenkou (a následně touhou) na VLASTNĚNÍ, na MÍT HODNĚ či VÍCE, než skutečně potřebujete ke svému cennému životu. Negativní entity Vám našeptávají pravý OPAK této pravdy - "OKRÁDEJTE SE O ENERGIE, MĚJTE VÍCE, NEŽ DRUZÍ (dokonce utvořili i výhody, které to přináší) A UKAZUJTE JIM, JAK SE MÁ ŽÍT, BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI MAJÍ DRUZÍ, BEZ OHLEDU NA BÍDU KOLEM VÁS A NA TY, KTEŘÍ NEMAJÍ PŘÍLEŽITOSTI K ŽITÍ V DOSTATKU".

Negativní entity vám neustále "SLOUŽÍ" tím, že dokáží, ať toužíte PO MAJETKU, AŤ CHCETE BÝT LEPŠÍ, BOHATŠÍ, MOCNĚJŠÍ, KRÁSNĚJŠÍ, VLIVNĚJŠÍ, ÚSPĚŠNĚJŠÍ... prostě ať jste vším, co není skutečné, ať jste vším, jen ne CELKEM, JEN NE DRUHÝMI. Jedině tak SE JIM TOTIŽ MŮŽE PODAŘIT VÁS NAKONEC OVLÁDNOUT DOKONALE. Pak jim uvěříte i ve chvíli, až Vás pozvou k sobě, do PEKELNÝCH SVĚTŮ. Tam pak ZJISTÍTE, ŽE VŠE, ČEMU JSTE VĚŘILI, N E E X I S T U J E !!! Že vás vodili za nos a vy jste to neprokoukli. Vy jste jako beránci jeli přesně podle jejich pokynů.

Jenže PAK už bude POZDĚ...

 

Tento negativní svět, tato záporná dimenze planety Země byla utvořena proto, aby posloužila jako UKÁZKA realizace negativního stavu. Tady bylo umožněno pseudotvůrcům a jejich "týmu" dělat své pokusy, realizovat své dílo (blíže viz Pravý život, Proč jsou problémy a nemoci a především záložka Lidská duchovnost). Planeta Země v zóně vymístění existuje dočasně jen pro ukázku celému Vesmíru, co je negativní stav a jak se sám sebe vždy zničí, neboť nikdy nemůže ze své podstaty (nepravé, převrácené) být věčný. Zanedlouho se každý ve Stvoření přesvědčí, že negativní stav vždy dojde své plnosti, za kterou již není nikdy schopen být dále udržitelný. Negativní stav nedokáže nikdy "přebít" PRAVOST, tedy LÁSKU, PRAVDU A DOBRO - to jediné, co skutečně EXISTUJE. 

Stvořitel Prvotní Všeho a Všech svolil k realizaci tohoto velkolepého plánu (v podstatě plánu negativního stavu na dobytí samotného Stvořitele) aby lidé sami zjistili (někteří ještě v tomto negativním světě, většina však pravděpodobně až v některém ze svých dalších životů, případně nikdy), ŽE OPAK ŽIVOTA NEEXISTUJE. NEEXISTUJE NIC DALŠÍHO, NEŽ PRAVOST. NEŽ PRAVDA. JEDINÁ MOŽNÁ.

Lidé prožívající negativní stav "na vlastní kůži" mají díky této dočasné existenci NEGATIVNÍHO STAVU jedinečnou a již nikdy se neopakující příležitost jej zakusit, rozpomenout se v těchto obtížných podmínkách na pravou podstatu života a zjistit, že uvěření negativnímu stavu - falešnému opaku všeho, čím jsou - znamená ZÁHUBU VŠECH, kteří tak učiní a podlehnou mu skrze své vlastní otroctví pro něj.

 

V pozitivních světech MAJÍ VŠICHNI VŠECHNO KE SVÉMU ŽITÍ, nemůžou NIKDY STRÁDAT, neboť jsou STVOŘITELEM, jsou VŠÍM. 

PRAVÝ ŽIVOT NENÍ NIČÍM PODMÍNĚN.

NEMŮŽETE SE NIKDY TRÁPIT, NIČIT SVÉ TĚLO TĚŽKOU A NESMYSLNOU PRACÍ, ŽÍT VE LŽI, STRACHU NEBO NOUZI, ABY JSTE PŘEŽILI. ABY JSTE MĚLI CO JÍST a kde BYDLET - k tomu NEPOTŘEBUJETE DĚLAT NIC, PŘÁTELÉ. 

JEN BÝT.

B Ý T .

TAKOVÁ JE PODSTATA SKUTEČNÉHO ŽIVOTA.

TAK SE OPRAVDU ŽIJE V POZITIVNÍCH SVĚTECH, TAK ŽIJÍ VŠECHNY POZITIVNÍ VESMÍRNÉ CIVILIZACE.

MŮŽETE SE KDYKOLI SAMI PŘESVĚDČIT O PRAVDIVOSTI TĚCHTO SLOV, přátelé.

STAČÍ SE ZA NIMI VYDAT...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokračujme tedy dále, přátelé...

Proto, pokud má člověk v tomto hmotném, negativním světě DOSTATEK, pokud se nemusí strachovat o své živobytí, neboť je materiálně i finančně zajištěn (ne náhodou), je vhodné a pro jeho vlastní duchovní růst KLÍČOVÉ zamyslet se a rozpomenout, PROČ TO TAK JE. PROČ JE PRÁVĚ ON TÍM JEDNÍM Z MÁLA, KTERÝ SE MEZI STRÁDAJÍCÍ VĚTŠINOU MŮŽE "RADOVAT" Z DOSTATKU, NEBO DOKONCE NADBYTKU. Pokud má tento člověk dokonce NADBYTEK, tedy více čehokoli, co opravdu nezbytně nepotřebuje ke svému BYTÍ, pak je na místě hluboké zamyšlení se.

Většinou tento člověk dojde k závěru, že je tím, který dřel a "makal" celý svůj život (ať už poctivě nebo okrádáním ostatních o energie - první případ je ovšem nereálný, neboť z pocitvé a POZITIVNÍ práce by nikdy nemohl zbohatnout - tedy ne tímto hmotným, negativním způsobem). Dojde k závěru, že je tím, kdo MÁ právem a svou vlastní pílí a KDO CHCE, AŤ TO DOKÁŽE TAKÉ. VŠAK MAJÍ VŠICHNI STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI....

Myslíte, že tento člověk zná samotnou podstatu veškerého bytí? Ví tento člověk, že majetek a peníze ve skutečnosti k ničemu nepotřebuje, že ho nikdy nemohou od ničeho "zachránit", vyléčit nebo spasit? Hromadí majetek, hromadí ENERGIE jakéhokoli druhu, přitom je SÁM NEPOTŘEBUJE. VŠE SE DĚJE NA ÚKOR DRUHÝCH, KTEŘÍ TÍM PÁDEM ZÁKONITĚ MAJÍ MÉNĚ (vzpomeňte zákon negativního stavu: 9 korun rozdělených mezi 10 lidí). Ocitl se v PASTI NEGATIVNÍHO STAVU. Pokud si to neuvědomuje, pak JEJ ČEKÁ BRZKÉ PŘIVÍTÁNÍ v království SAMOTNÝCH JEŠTĚRŮ. Takový člověk nepochopil vůbec nic a tento život doslova "PROJEL NA CELÉ ČÁŘE". Prostě jej odžil úplně NA NULU. A přitom to chtěl (před svou inkarnací, pokud přišel z pozitivních světů) úplně JINAK.....

Pokud jsou mezi těmito lidmi, jež se nestrachují o své přežití, takoví, kteří opravdu hluboce přemýšlí, PROČ MUSÍ EXISTOVAT TAK VELKÉ RODÍLY, PROČ V JEJICH SVĚTĚ BOJUJE DOBRO SE ZLEM, CHUDOBA S BOHATSTVÍM, ZDRAVÍ S NEMOCÍ... - pak JSOU MOŽNÁ NA CESTĚ K ROZPOMENUTÍ SE. Pak se mohou začít ptát po PRAVÉM SMYSLU ŽIVOTA a dříve nebo později mohou konečně zaslechnout svou vlastní PODSTATU. Pokud ji uslyší, mohou vycítit, že jejich NE NÁHODNÉ POSTAVENÍ A RELATIVNÍ MOC (v tomto hmotném světě, daná tím, že žijí v přebytku) jednoduše MUSÍ BÝT POUŽITA K ZÁCHRANĚ OSTATNÍCH. Dříve nebo později pochopí, že nemohou hromadit na úkor druhých, pochopí, že ne všichni mají stejné příležitosti a také to, že NIC NENÍ NÁHODA.

Pak je tento člověk krůček od toho, aby se dostal k PRAVDĚ A KE SVĚTELNÝM INFORMACÍM. A může se rozhodnout, jaký život bude vést dále. Může se rozhodnout POMÁHAT OSTATNÍM. MŮŽE SE ROZHODNOUT učinit cokoli, co pomůže ostatním (ovšem ne zbohatnout nebo získat moc, slávu a podobné nesmysly negativního a nereálného života). Může PODPOROVAT druhé například v plnění poslání. Může podporovat (materiálně nebo finančně) PRAVDU A LÁSKU V JAKÝCHKOLI PODOBÁCH.

Jakýkoli jeho nezištný dar, hmotný nebo finanční, který bude využit pro ŠÍŘENÍ SVĚTLA, PRAVDIVÝCH INFORMACÍ o lidské PODSTATĚ A POSLÁNÍ VŠECH BYTOSTÍ NA ZEMI, se považuje také jako částečné plnění poslání tohoto dávajícího, neboť umožnil (i takto nepřímo) ostatním bytostem dostat se k těmto informacím (například bezplatným poskytnutím prostor pro setkávání a šíření světelných informací, uhrazením nákladů na vytištění světelné knihy, nákladů na výtisk letáčků nebo přímým finančním darem na přímou práci světelnou - pořádání přednášek, léčení ostatních bytostí).

Základní kosmický princip, který je přirozeností Prvotního Stvořitele Všeho a Všech, je umět se se vším nezištně rozdělit, nic nevlastnit a pomáhat jeden druhému, aby každá bytost mohla žít láskyplným, šťastným, zdravým, radostným životem. Proč? Protože každý z nás je v podstatě jeden. Co dáme nebo vezmeme jednomu, dáváme nebo bereme sami sobě. Je to jednoduché, když víte, že NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA, přátelé..

Rádi bychom také zmínili, že spousta lidí vidí pod nezištnou pomocí nesprávné jednání a vykonává pseudopomoc, kterou si v žádném případě neplní ani částečně světelné poslání, ba naopak - napomáhá pekelníkům v jejich řádění a propadá se k nim do nižších úrovní bytí. Mnoho těch, kteří pomoc poskytují (například firmy, podniky, ale i jednotlivci) pomáhají v nevědomosti negativnímu stavu, protože neví, nepídí se po tom, kam jejich (například finanční) pomoc opravdu směřuje. Pokud chcete opravdu pomoci, přátelé, je velmi důležité vědět KOMU A PROČ (tedy k jakému účelu) skutečně pomáháte. Pokud napřílad neznáte organizaci, která Vás "náhodně" (například dopisem) prosí o pomoc pro potřebné, a vy jen zašlete peníze v domnění, že děláte dobrý skutek, může se stát, že jste žádný dobrý skutek neudělali a co více - podpořili jste negativní stranu. Pokud chcete někomu opravdu pomoci v rámci svých možností, pak to udělejte, přátelé, tak, abyste si mohli být jisti, že pomáháte. V opačném případě nejen, že nepomůžete, ale přiložíte si polínko do pekelné vatry, neboť jste této vatře právě přidali patro. 

 

Pojďme se podívat na tento příklad: Člověk bez domova Vás před obchodem osloví a požádá Vás o peníze. Ať už ze soucitu nebo povinnosti, či morální zásady dáte tomuto člověku. oč žádá. Nato si člověk bez domova koupí za Vaše peníze alkohol nebo cigarety. V tuto chvíli, jakkoli se Vám to příčí ve smyslu omezené logiky lidské mysli, se nejedná o žádný dobrý skutekj, který jste Vaší laskavostí učinili. Už vůbec nemůžeme mluvit o plnění si pozitivního poslání, neboť alkohol a cigarety jsou bezduchým produktem negatviního stavu, ještěrů z pekel. Svým "dobrým skutkem" jste maximálně podpořili negativní stav, zatížili jste tím svou karmu a nedošlo téměř k žádnému zásadnímu posunu na Vaší cestě zpět domů. Nejlepším řešením této situace by bylo, kdyby jste se onoho strádajícího člověka zeptali, promluvili si s ním, co skutečně chce, potřebuje, po čem touží, na co skutečně tyto peníze chce použít. Pokud by Vám řekl, že je chce použít na koupi alkoholu či cigaret, je Vaší kosmickou povinností vysvětlit mu, že na tento účel mu peníze dát nemůžete, neboť by jste mu nepomohli. Nepovažujte tento akt vysvětlení za moralizování nebo poučování, přátelé, jen za svou láskyplnou práci pro svého bližního. Pokud by byla příležitost, je na místě vysvětlit mu také důsledky, které z Vašeho a následně jeho jednání vyplynou pro Vás oba.

Toto je jedním z příkladů nezištné práce světelné pro bližní, přátelé, je to nejdůležitější práce, kterou jste tady přišli vykonávat. Moc jste si to přáli. Protože Vy jste s tímto uvědoměním a s vysokou duchovní úrovní přišli a toužili jste pomáhat všem, kteří se ocitnou v nouzi, kteří zapomenou, kým jsou a kteří budou scházet na zcestí do pekelných světů.

Je tedy podstatné, pokud chcete darovat prostředky na pomoc bližním svým, nemůže to být bezduché plácnutí kamene do vody, s myšlenkou (uměle dodanou), že někomu určitě pomůžete. Nesmíte zapomínat, že zmíněná duše strádajícího člověka, která chce získat prostředky jen na alkohol či cigarety, žije vědomě negativním způsobem života a ze své svobodné vůle (musíme zajít hlouběji do nitra svobodné volby, ne pouze ohodnotit aktuální podmínky, ve kterých se daná osoba ocitla - například že přišla o zaměstnání a tím pádem o prostředky na bydlení. Toto je samozřejmě také otázka kolektivní viny, to, jaká podmíněnost života samotného existuje na tomto světě, to je produkt lidí a samozřejmě jejich vůdců - Pseudotvůrců) se rozhodla zakoušet tento negativní stav a poškozovat si své tělo, což je proti kosmickým zákonům Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Ano, vy jí můžete dát příležitost, ke které například nemá možnost se dostat. Můžete této osobě vysvětlit důsledky jejího negativního jednání, nabídnout pomoc materiální, zavést tohoto člověka do azylového domu nebo mu poskytnout jakoukoli jinou pomoc, která ovšem nepodpoří negativní stav. Můžete teď říci, že jeho stav je jeho svobodná volba a že by jste jednali proti jeho vůli, kdyby jste mu chtěli pomoci. Nebudete jednat proti jeho vůli, přátelé, protože vy NEBUDETE DĚLAT NIC, co by si tento člověk nepřál. Budete poskytovat pozitivní pomoc tehdy, když o ni bude ZÁJEM. Jinak nemůže být ani tato pozitivní pomoc POZITIVNÍ.

Pokud člověku Vaše duchovní rady neotevřou oči, není mu v tuto chvíli z pozice světla pomoci a musíme počkat, až sama tato bytost zatouží sama po změně a například Vás vyhledá (ne náhodou se například potkáte ve městě nebo opět před obchodem...).

Jiný, ale v podstatě stejný příklad: Je téměř již "MÓDOU", že ten či onen člověk nebo organizace poslali dar například dětskému domovu, domovu seniorů, neziskovým organizacím nebo dalším podobným zařízením. Je však podstatné, jaký byl skutečný pohnutek tohoto činu a také to, jak bylo s tímto darem opravdu naloženo. Měl daný dárce dohodnuto předem, co bude za tyto jeho peníze pořízeno? Ano, domov může dárce "ujistit", že budou použity na nákup hraček nebo vybavení domova. Organizace se pak prezentuje tím, jak naložili s obdrženými dary a koho dary potěšily. V některých případech to takto může opravdu být. Ovšem existují také případy, že dárce nezajímá, na co bude jeho dar využit, prostě pošle dar spíše zištně, než nezištně - například podniky s obrovskými výdělky doslova POTŘEBUJÍ NĚKOMU "POMOCI", přesněji řečeno "ZBAVIT SE PENĚZ, KTERÉ BY MUSELY VRACET. A tak si dají TENTO "NEZIŠTNÝ" dar do nákladů, mají zajištěnu vlastní REKLAMU a JE "HOTOVO". Myslíte, že někdo z této dávající, štědré organizace se obtěžoval podívat se do zařízení, zeptat se dítěte nebo seniora, co by si přál, co mu schází a upřímně a láskyplně mu zatoužil pomoci?

V případě, že dávající firma se začne pyšnit svým dárcovstvím a dělat si reklamu například na bilboardech, v médiích, pak je zcela jasné, že takovéto dávání nesouvisí s plněním PRAVÉHO poslání a je podporou negativního stavu se všemi důsledky pro všechny strany. Tyto firmy to nedělají z nezištných pohnutek pro bližní své, ale jen pro sebe, aby se dostaly mediálně do popředí a zvýšily si tak šance na větší zisky. A pak si to ještě odečtou z daní. Zde se nedá hovořit o žádném dobrém skutku od srdce. Tohle popírá kosmický princip nezištného láskyplného dávání a pomáhání druhým a vyzdvihuje pekelný pseudoprincip zisku a falešnosti.

NEZIŠTNÝM, LÁSKYPLNÝM DAREM SE NELZE PYŠNIT.

Ale to už, přátelé, asi cítíte také, viďte...

 

Podstatné pro jakoukoli pozitivní pomoc v uvedených zařízeních je ŘÍCI LIDEM, KTERÝM CHCI POMOCI, PRAVDU. ŘÍCI JIM TO, CO JE MŮŽE SPASIT, ZACHRÁNIT. Například senioři, odkázáni na péči pracovníků, se již nestihnou dozvědět, kým opravdu jsou a KAM SMĚŘUJÍ. Nedozví se to nejdůležitější, co v konečné fázi pozemského života mají. KAM ODCHÁZEJÍ, JAK ODCHÁZEJÍ, PROČ ODCHÁZEJÍ.

Na prvním místě pomoci tak stojí DUCHOVNÍ POMOC (nejen seniorům, myslíme VŠEM, od DĚTÍ AŽ PO UMÍRAJÍCÍ - ODCHÁZEJÍCÍ BYTOSTI). Každá bytost touží (vědomě či nevědomě) DOZVĚDĚT SE PRAVDU O SOBĚ A SVÉM POSLÁNÍ. Dozvědět se to od své VLASTNÍ DUŠE, která to VÍ. Pokud to některá "nestihne" jen proto, že jí ostatní tuto možnost odepřeli (resp. ona sama sobě), pak BUDE MUSET PROŽÍT DALŠÍ A DALŠÍ ŽIVOTY (někdy mnohem horší, nuznější - dle míry své duchovnosti a zatížení karmy z tohoto a předchozích životů, jak už víme) a bude TOUŽIT, ABY JÍ NĚKDO TAKTO POMOHL. A pokud jsme to mohli být v tomto životě MY, resp. VY, PŘÁTELÉ, pak to STOJÍ ZA TO TO V TOMTO ŽIVOTĚ UČINIT, BEZ OHLEDU NA NEGATIVNÍ STAV, nemyslíte? Proto i Vaše dobrovolné návštěvy v pobytových zařízeních pro děti i seniory jsou OBROVSKÝM PŘÍNOSEM a MOŽNOSTÍ, jak si plnit své světelné poslání. 

Nemusíte MÍT NIC, abyste mohli obdarovávat a dávat bohatství...

Stačí pouze BÝT TÍM, čím OPRAVDU JSTE.

Co se týče hmotné pomoci, je přirozené, že každý ze skupin potřebných bude mít trošku jiné přání, jeden zatouží po plyšákovi, jiný po televizoru, další by chtěl nový svetřík, jiný zase někam si zajet na výlet či zájezd, někdo by si rád třeba koupil jen ovoce nebo šlehačkový pohár v cukrárně. V rámci duchovní pomoci všem bytostem, ať už jsou jejich přání jakákoli, je podstatné upřednostnit pomoc duchovní nad materiální. Proto lidem, pokud mají zajištěny základní životní potřeby (což například právě v pobytových zařízeních platí), je nejpotřebnější poskytnout nejprve informace duchovní (přiměřené věku, zdravotnímu stavu a jiným individuálním aspektům) a až poté rozdávat další materiální zabezpečení či materiální radosti navíc.

Pro Váš vlastní duchovní růst i pomoc bližním je tedy velmi důležité myslet při jakékoli dobročinné pomoci na tyto informace, nebo třeba požádat světelného pracovníka s teleinformačním, léčitelským nebo meditátorským posláním o radu, či výpomoc. Tím se zajistí, že Váš dar bude opravdu DAREM v souladu s kosmickými zákony. Pak se můžete radovat z toho, že právě VAŠE POMOC pomohla s duchovním růstem nejen Vám, ale také obdarovaným. Budete o krok blíže DOMŮ...

Plníte si své poslání, aniž si to třeba v tu chvíli uvědomujete...

 

Milí přátelé,

KAŽDÝ ČLOVĚK zde na planetě Zemi může zjistit, JAKÉ JE JEHO SKUTEČNÉ POSLÁNÍ, které on sám tady přišel vykonat. Jak, ptáte se?

Jediným možným způsobem - VYCIŤOVÁNÍM, případně NITERNOU KOMUNIKACÍ S ANDĚLY A PRVOTNÍM STVOŘITELEM VŠEHO A VŠECH. 

Pokud je to pro někoho z Vás, přátelé, stále obtížné, což je zcela pochopitelné, rádi Vám pomůžeme například také my, pokud si to budete přát.

Žádný člověk inkarnovaný z Nebe se tady na Zemi nepřišel zapojit do současné loutkoscény Pseudotvůrců a spolubudovat jejich infrastrukturu hmotného, nereálného světa. Nikdo z těchto Nebeských lidí tady nepřišel proto, aby se stal podnikatelem, politikem, otrokem v továrně u pásu, dělníkem na stavbě, kopačem uhlí (mimochodem v tmavých podzemních prostorech, které přímo souvztaží s pekelnými světy - blíže o zbytečnosti dolovat uhlí pro účel, jaký se nám zdá nezbytný, vám rádi povíme třeba osobně) či se jinak podílel na budování pekelného kapitalistického otrokářského systému a podpoře negativního zřízení této společnosti.

Světelný člověk přicházející z Nebe tady přišel NARUŠIT tento otrokářský, ještěry z pekel ovládaný (kapitalistický, vykořisťovatelský) systém, založený na NELÁSCE, MOCI, ZISKU, SLÁVĚ,  BOHATSTVÍ A VYKOŘISŤOVÁNÍ ČLOVĚKA ČLOVĚKEM.

Světelný člověk přicházející z Nebe tady přišel ZACHRÁNIT CO NEJVÍCE DUŠÍ, KTERÉ SE STÁLE NEROZPOMENULY A SCHÁZEJÍ Z CESTY, PO KTERÉ CHTĚLI TAK MOC JÍT V TOMTO HMOTNÉM TĚLE.

Jsme tady pro Vás, přátelé, kteří se rozpomínáte na svůj původ a na své poslání.

Přejeme Vám šťastné chvíle v tomto životě na planetě Zemi a radostné plnění svého poslání z Nebe.

 

Světelní přátelé pozitivních vesmírných civilizací, Auron a Ema z planety Země v zóně vymístění

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...