Reptilní "královna" Alžběta II. byla 8. 9. 2022 oficiálně prohlášena za mrtvou

Koho vlastně svět - jeho nevědomí členové - oplakává?

 

Obr.: Na neuhlídané a nežádoucí projevy těžkostí reptilní bytosti v "lidském" těle, tentokrát oční zornice, si královna Alžběta II musela dát pozor. Dá to práci, nebýt tím, kým si celý svět myslí, že jste...

 

To, co je dovoleno a žádoucí, aby celý pseudosvět o této bytosti znal a čemu věřil, to není potřeba stále omílat a připomínat.

Co je však skutečně potřeba učinit, je poznání, ke kterému se - dle zájmů mocných - nemá pseudosvět dostat. Poznání skutečnosti, která má být považována až do konce hry za nesmysl, konspiraci a trestuhodnou lež.

Pravda se však neustále vynořuje na povrch. Poznáte ji podle toho, jak moc je umlčována, jak moc je zesměšňována a jak moc je mocnými trestáno její odhalování, zveřejňování a šíření mezi spící lid.

Připomeňme si v této souvislosti postoj královské rodiny vůči Německu, který přímo ovlivňuje vše, co se kdy událo, děje a stane.

Deník The Sun například v roce 2015 zveřejnil rádoby opomíjený a závažný postoj královské rodiny vůči Německu v 30. letech a upozornil na nacisty milujícího Eduarda. Je dostupná také nahrávka, na které tehdy sedmiletá britská královna Alžběta II. a její tříletá sestra Margaret pochodují zahradou a za dohledu matky a s nacisty sympatizujícího strýce Eduarda VIII. se učí hajlovat.

 

Psal se rok 1933. Sedmiletá Alžběta II. pochoduje zahradou Buckinghamského paláce a „nacvičuje" nacistický pozdrav. Její konání napodobuje tříletá Margaret. Vedle dvou princezen kráčí také královna matka, která obě holčičky sleduje a také hajluje. Za nimi jde jejich strýc Eduard VIII., který byl znám a kritizován pro své sympatie k nacismu.

Snímek byl pořízen šest let před vypuknutím 2. světové války. V tu dobu se Hitler stal německým kancléřem a nastoupil tak svou cestu k moci. Krátce poté Eduard VIII. zahájil svou čilou komunikaci s Hitlerem, který doufal, že se z Eduarda stane jeho loutka, s nacisty sympatizující král.

 

Hitlerovi nepřipisujme vytvoření fašizmu. Ten byl "pouhým" sympatizantem a "dělníkem" této pekelné ideologie, vytvořené mnohem dříve a důkladně mocnými za oponou. Byly to z pozadí právě elity, které fašismus nechaly Adolfem Hitlerem uvést v "život" a přivedly jej k moci. Mocní za oponou byli štědrými sponzory celé této éry. Éry, na kterou svět vzpomíná s hrůzou, avšak o které neví téměř nic pravdivého. A právě proto dnes a denně podporujeme stále tytéž mocné za oponou, kteří hýbou světem. Dnes a denně jim tleskáme, klaníme se jim, otročíme pro ně a oslavujeme jejich činy. Činy všech hrůz, které se na tomto - našem společném - světě neustále dějí!

Nevědomost lidstva se však lidstvu brzy ukáže ve svých přirozených následcích. Je to volba každého jednoho z nás.

Za činy A. Hitlera stáli mocní tohoto světa, stále stejní ti, kteří vládnou dnes. Vše, naprosto vše, včetně naplánované "porážky" či naopak vítězství té či oné strany všech válek, té či oné loutky celé hry mocných se světem, je pouhými možnostmi, jaké byly mocnými zvoleny a "povoleny" pro další fáze jejich hry se světem. Nejen s tímto...  

 

Čeho všechno mohla královská rodina dosáhnout na Východě spolu s Anthony de Rothschildem, když podporovali strýčka Adolfa. Princ Edward byl jeho velký kamarád. Alžbětka mu salutovala na jeho podporu.

O novodobou propagaci fašizmu spojující britskou královskou rodinu s nacismem se zasloužil v roce 2005 také například princ Harry. Ten byl vyfotografován s drinkem a cigaretou oblečený do nacistické uniformy. S takovým převlekem přišel na maškarní party ve Wiltshire.

-------------------------------------------------

Ti, kteří pátrají po pravdě, v té husté špíně a odpadu lží tohoto světa, už se dávno seznámili také s tím, že někteří členové britské královské rodiny nejsou již dávno lidské bytosti. Jsou to zástupci satanistickcých iluminátů, kteří se podílejí na světových únosech dětí, jejich mučení v rámci svých satanistických rituálů, zabíjení a pokusech na nich, včetně získávání jejich krve pro svůj denní příděl adrenochromu. Kloni a reptiliáni elit

https://tadesco.org/adrenochrom-a-anti-aging-proc-je-tolik-deti-unaseno-a-ritualne-vrazdeno/

 

Mnozí z těch, kteří ve jménu Boží lásky a záchrany lidských životů odtajňují pravdu, jsou neustále odstraňováni, mučeni, mnozí se skrývají a unikají pomstě těch, kteří dále vraždí a ovládají celý svět, kteří v tuto chvíli řídí další fázi hry na Zemi.

Hry o vaše duše, lidé.

Americký prezident Donald Trump a prezident Ruské federace Vladimír V. Putin jsou těmi hrdiny, kteří realizují boj proti satanistům, bez ohledu na sílu jejich pomsty, kterou také již zakoušejí (falešné volby 2021 v USA, rozpoutání války na Ukrajině fašistickým Západem a svalení viny na Rusko, snaha o zničení Ruska). Dlouhou dobu pracovali mimo jiné na odhalení a na zničení velkého množství podzemních základen, v nichž mocní tohoto světa provádí svá zvěrstva. Zachránili mnoho z unesených a týraných dětí. Přes velkou, obrovskou nevoli a odpor mocných se Trumpovi a Putinovi podařilo zachránit velké množství obětí iluminátských zrůd.

https://tadesco.org/sit-elit-hollywood-adrenochrom-a-pohresovane-deti-z-tunelu-svet-souciti-s-detmi-osvobozenymi-z-podzemi/

DĚKUJEME.

D. Trump se odmítal podílet na největších zvěrstvech tohoto světa. Proto jej mocní skrz falešné volby odstranili ze scény. Tak jednoduché. Tak prosté. Tak neviditelné...

 

 

Pracovnice britského královského dvoru mluví o rituálech královské rodiny:

„Pijí krev a jedí lidské maso”.

 

Obr.: Reptiliánská královna Alžběta II a její celá královská rodina, která se již nějakou dobu netají tím, že následuje čisté reptiliánské pokrevní linie, ukazuje názorně, jak "dobře" to myslí se svým lidem...

 

Z méně známých dostupných informací o "životě" Alžběty a dalších členů "královské" rodiny nabízíme:

Rozhovor Davida Icka s Arizonou Wilderovou, bývalou pracovnicí britského královského dvora. V následujícím výňatku mluví o rituálech královské rodiny včetně královny Alžběty I, matky nyní zesnulé Alžběty II. Popisuje, jak během satanských rituálů obětovávají děti. Celý rozhovor v délce cca 3 hodin byl uskutečněn v Los Angeles v roce 1999.

Originál video na: https://odysee.com/@vaccines-covid-nwo:3/v6YXb.caa.1:e (v anglickém jazyce).

Přeložená část videa z roku 1999 k dispozici na: www.otevrisvoumysl.cz

 

Přepis části videa:

AW (Arizona Wilderová): Zachytila jsem jen to, že pohrdali Dianou. A Dianu jsem u žádného rituálu neviděla. Říkala jsem si, co ona asi ví o tomto všem?

DI (David Icke): Co jste viděla, že královská rodina dělá? Královna, matka královna a ostatní u rituálů. Co jste viděla, že dělají?

AW: Viděla jsem, jak všichni pijí lidskou krev a konzumují lidské maso. Mají vlastní poháry, ze kterých pijí krev. A tyto poháry jsou posázené drahokamy. Také mají vlastní dýky, a tyto dýky jdou do těch pohárů. Těmi dýkami míchají krev. A když tohle dělají, je to také symbol penisu, jak proniká do vagíny. Viděla jsem, jak tohle dělají. Někteří z nich i mají… královna Alžběta, královna matka, měla svoje vyzdobené křeslo nebo trůn, který jí přinesli, na kterém seděla. Protože před začátkem rituálu lidé chodí po místnosti a mluví nebo se poznávají… je to takové formální a rituální v tom, jak mluví a způsob, jakým se představují… je to jako u soudu.

DI: Co mají na sobě?

AW: Nosí roucha, pod kterými už nic nemají. A ta roucha jsou velmi zdobená. Všechna mají jednu věc společnou, a to červenou barvu jako krev. Některá mají purpurovou barvu. Jsou na nich takové zlaté linie. Mají také francouzský symbol Merovejců „Fleur-de-Lys“. A na těch rouších v určitých bodech jsou také přišité drahokamy. Oni tato roucha nosí, ale pod nimi už nic nemají, protože smysl rituálů je ten, že oni během nich mění podobu. A nemohou mít nic pod rouchem. Během rituálů také probíhá určitý typ orgií.

Obr.: Reptiliánská královna Alžběta II neuhlídala svou změněnou podobu a na krku se jí na chvíli změnila kůže z lidské na kůži ještěra

 

DI: Mluvíte o britské královské rodině?

AW: Ano, britská královská rodina. Během rituálů provádí oběti, které pak konzumují.

DI: A to jste viděla?

AW: Ano.

DI: Když si Britové poslechnou, co říkáte, budou pochopitelně šokováni… asi každý by byl… co by je nejvíce šokovalo, je to, že matka královna Alžběta má tu image, že je prababička národa. Je to milá, stará dáma, skvělá matka královna. Jakou máte zkušenost s matkou královnou?

AW: Je velmi chladná. A je také velmi krutá. Velmi se liší od toho, jak působí na veřejnost. Je chladnokrevná. Pokud cítí, že jste někdo pod ní, i v rámci iluminátů mezi svými vrstevníky, pokud jste někdo nad ní, nebude s vámi mluvit a neuzná vás. Z toho, co jsem viděla, ráda konzumuje lidské maso. Je to odporné. Jediná osoba, které se zdánlivě bojí, je Pendor.

DI: Lidé by také poznamenali, že královna má starší křehkou postavu. Těžko by si dokázali představit, že se účastní rituálů a dělá něco aktivního. Když mění svoji podobu, mění i svůj stav z hlediska věku, síly a ostatních rysů?

AW: Ano. Lidské tělo, které obývají, nebo které si vybrali, když bylo mladé, stárne, ale když na sebe vezmou reptiliánskou, plazí podobu, tito reptiliáni žijí stovky let. Musí tedy na život mít více než jen jedno lidské tělo. Spousta z nich je mnohem starších, včetně matky královny, která je starší, než si lidé myslí. Byla ve více než jednom lidském těle. Pokud přijde čas na to, aby pokračovala a byla vybrána, aby… jak jsem říkala, bude vložena do jiného těla. Její esence a reptiliánská ještěří forma bude vložena do dalšího těla, které pak bude mít také schopnost měnit podobu do reptiliánské formy.

Obr.: Reptiliánská královna Alžběta II sama sobě kope hrob, protože jako reptil nezemřela, ještěří reptilní bytosti žijí stovky let. Její pseudosmrt byla dopředu naplánována pro obecenstvo planety Země. Reptilní bytosti (ve spolupráci s dalšími mocnými tohoto světa a těmi mocnějšími mimo tento svět) už totiž musejí realizovat další plány, ve kterých už královna neměla místo. Reptil, který opustil v roce 2022 tělo královny, byl povolán pro další úkol.

 

DI: Jedné z čistých reptiliánských pokrevních linií?

AW: Ano.

DI: Vezměme si jako příklad matku královnu. Co se děje, když mění podobu? Co vidíte?

AW: Začnete vidět změny, které probíhají velmi rychle. Nejblíže to dokážu přirovnat k tomu, co nyní dělají s počítačovou technologií. Je to doslovná transformace, která proběhne velmi rychle. Poté se zvětší a jako reptiliáni nevypadají vůbec jako lidé. A tudíž nosí roucha. Pokud by měli oblečení, tak by se jim roztrhalo.

DI: Vezměme si tady jako příklad královnu matku Alžbětu. My ji vnímáme jako křehkou starou dámu. Jak vypadá, když během rituálu změní podobu?

AW: Její nos se hodně zvětší do takového rypáku. Má tesáky. A má jazyk… když mají tuto podobu, jejich jazyk má spoustu ostrých výčnělků a je velmi dlouhý. Nemají dlaně nebo chodidla, ale mají pařáty. A mají šupiny a také šupiny, které jakoby do sebe mizely.

.......

Zdroj: https://otevrisvoumysl.cz. DĚKUJEME ZA PRÁCI NA PROBOUZENÍ LIDSTVA.

Originál video na: https://odysee.com/@vaccines-covid-nwo:3/v6YXb.caa.1:e

V Londýně pohřbívají šéfku Komise 300 a teprve potom královnu! Její rakev má zevnitř olověnou výstelku, nebude pohřbena, ale uchována!

 

aeronet.news, 19. 9. 2022

Celý svět se v pondělí 19. 9. 2022 díval pouze jediným směrem, a to do Londýna na pohřeb předsedkyně Komise 300 a ve druhé řadě rovněž bývalé britské královny. Pokud se ptáte, proč se celý svět sjel do Londýna a klaní se zemřelé královně, přestože s Velkou Británií mnozí z hostů nemají aktivní vztahy, je to kvůli tomu, že Alžběta II. byla v první řadě honorární šéfkou a předsedkyní Komise 300, soukromé korporace, která má status nikým nevolené světovlády na této planetě. Měla pozici hyacintového vladaře.

.......Téměř všichni, bez rozdílu, včetně Vladimira Putina, vyjádřili nad jejím skonem hlubokou soustrast. Poklonu památce šéfky Komise 300, jejíž funkci okamžitě po její smrti převzal prstenový a hyacintový zednář, princ Charles v roli krále, nevyjádřili jen představitelé Íránu a Severní Koreje. Hyacintovými šlechtici se označuji ti, kteří spojili svůj šlechtický rod se službou jednomu ze dvou vyvolených domů, a to Domu Sion, anebo Domu Chabad.

 

Írán označil zemřelou královnu za osobu, která skrze svoji moc (Komisi 300) má na svědomí více mrtvých než Adolf Hitler s celou jeho světovou válkou. Výrok (https://www.youtube.com/watch?v=0cf_nrPv3G4) zazněl po smrti královny na íránské televizi. Kdokoliv se klaní britské koruně, klaní se globalistům a jejich světové vládě v podobě Komise 300.

 

Není bez zajímavosti, že její rakev je zevnitř vyplněna olověnými pláty, protože rakev nebude a nesmí být pohřbena do hlíny, bude pohřbena v kamenném sarkofágu nad povrchem země, podobně jako její předkové. Šlechta se nepohřbívá, ale uchovává, resp. ukládá. Ukládání do olověných rakví, resp. rakví s olověnou výstelkou, je cestou, jak zachovat genetický materiál v kostech pro budoucí malechis reincarnate rituály. To platí o většině šlechtických rodů. K tomuto procesu je nutné zachovat genetický materiál v kostech a zabránit přístupu vzduchu.

 

Královna nebude pohřbena do země, bude uložena v olověné rakvi do sarkofágu

 

Před uložením do sarkofágu bude její rakev zaletována a skrze malý otvor bude pomocí vakuového kompresoru z rakve odsát veškerý vzduch. Nejedná se o mumifikaci, ale o konzervaci těla za účelem zachování DNA v kostní dřeni. Pohřbívání do země je u šlechty zakázáno, minimálně u většiny evropských šlechtických domů. Na pohřeb šéfky komise a královny odjel do Londýna i český a raději by se mělo říkat česko-ukrajinský premiér Petr Fiala, který předtočil své další vystoupení k českým občanům, které bylo odvysíláno v neděli. vystoupení se týkalo zastropování cen energií v ČR a žádosti k lidem, aby šetřili energiemi.

 

Jenže ve vystoupení opět došlo k cirkusu a premiér znovu šířil už mnohokrát vyvrácenou dezinformaci, kterou Fiala neustále opakuje v domnění, že když ji bude opakovat dost dlouho, lidé této lži nakonec uvěří. Ano, premiér Fiala znovu prohlásil, že za horentní ceny energií a za drahotu může Vladimir Putin, který prý na Ukrajině bojuje zbraněmi, zatímco v EU bojuje ruskými energiemi. Opravdu nevím, jestli premiér považuje občany za nesvéprávná telata, která právě spadla z Marsu, protože pokud někdo žije v současné české realitě, tak přece ví moc dobře, že za drahé energie Vladimir Putin rozhodně nemůže.

.......

Výňatek článku serveru aeronet.news z 19. 9. 2022. Celý článek upozorňující dále na šílenou dezinformační masáž konanou premiérem Fialou ohledně energetické krize čtěte na:

https://aeronet.news/video-za-vsechnu-drahotu-muze-putin-nedelni-teatralni-vystup-petra-fialy-na-ceskych-televizich-opet-prokazal-premieruv-rozchod-s-realitou-putin-snad-kontroluje-trzni-cenu-elektriny-na-burze/