V pondělí 9. května 2022 proběhla v Moskvě vojenská přehlídka k 77. výročí Dne vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce nad nacistickým Německem. Ruský prezident Vladimir Putin přednesl netrpělivě očekávaný projev, ve kterém zblázněná západní média očekávala oznámení všeobecné mobilizace v Rusku a podobné bláboly, které v Evropě řídí americké centrum pro psychologické operace s centrem v německém Frankfurtu nad Mohanem. Informaci přinesla včera ruská média. Cílem Američanů je šíření dezinformací do mainstreamových médií, která mají díky blokování alternativy volný operační prostor pro manipulování s veřejností.

 

Během projevu Vladimira Putina žádná mobilizace oznámena nebyla, zato ale zaznělo zdůvodnění vojenské operace na Ukrajině. NATO a USA chystaly skrze prostředníka válku s Ruskou federací. A tím prostředníkem je Ukrajina. Tento plán nevyšel a Ukrajina bude postupně denacifikována, a to zřejmě i za cenu rozdělení Ukrajiny. Rusko už nemohlo dále Západu ustupovat a nemohlo tolerovat nasunování amerických zbraní na Ukrajině doslova a těsně ke svým hranicím...

(Úvod článku aeronetu.news z 9. 5. 2022. Všichni, kdo poznávají pravdu, nechť poznávají také na: https://aeronet.news/video-exkluzivni-preklad-plneho-zneni-projevu-prezidenta-vladimira-putina-na-rudem-namesti-k-77-vyroci-dne-vitezstvi-sssr-ve-velke-vlastenecke-valce-nad-nacistickym-nemeckem/)

 

 

Projev Vladimira Putina na Rudém náměstí

 

Vážení občané Ruska!

Vážení veteráni!

Soudruzi vojáci a námořníci, seržanti a náčelníci, poddůstojníci a praporčíci!

Soudruzi důstojníci, generálové a admirálové!

Blahopřeji vám ke Dni velkého vítězství!

Obrana vlasti, když se rozhodovalo o jejím osudu, byla vždy posvátná. S takovým smyslem pro opravdové vlastenectví šli Mininovi a Požarského domobranci za vlast, útočili u Borodina, bojovali s nepřítelem u Moskvy a Leningradu, Kyjeva a Minsku, Stalingradu a Kurska, Sevastopolu a Charkova.

A tak nyní, v těchto dnech, bojujete za naše lidi v Donbasu. Pro bezpečnost naší vlasti, Ruska.

9. květen 1945 se navždy zapsal do světových dějin jako triumf našeho sjednoceného sovětského lidu, jeho jednoty a duchovní síly, bezkonkurenční výkon na frontě i v týlu.

Den vítězství je každému z nás blízký a drahý. V Rusku neexistuje rodina, kterou by Velká vlastenecká válka nepopálila. Vzpomínka na ně nikdy nevybledne. V tento den jsou děti, vnuci a pravnuci hrdinů Velké vlastenecké války v nekonečném zástupu “Nesmrtelného pluku”. Nosí fotografie svých příbuzných, padlých vojáků, kteří zůstali navždy mladí, a veteránů, kteří nás již opustili.

Jsme hrdí na neporaženou a statečnou generaci vítězů, jsme jejich dědici a je naší povinností vzpomínat na ty, kteří nacisty rozdrtili, a na ty, kteří nám odkázali, abychom byli ostražití a udělali vše pro to, aby se hrůzy globální války neopakovaly.

A právě proto Rusko navzdory všem neshodám v mezinárodních vztazích vždy podporovalo vytvoření systému rovné a nedělitelné bezpečnosti, systému, který je životně důležitý pro celé světové společenství.

V prosinci loňského roku jsme navrhli uzavření smlouvy o bezpečnostních zárukách. Rusko vyzvalo Západ, aby vedl upřímný dialog, hledal rozumná a kompromisní řešení a bral ohled na zájmy druhé strany. Vše marně. Země NATO nás nechtěly slyšet, což znamená, že ve skutečnosti měly úplně jiné plány. A viděli jsme je.

Otevřeně se připravovala další trestná operace v Donbasu a invaze do našich historických zemí včetně Krymu. Kyjev oznámil možné získání jaderných zbraní. Blok NATO zahájil aktivní vojenský rozvoj na území sousedícím s naším.

Tímto způsobem byla systematicky vytvářena pro nás zcela nepřijatelná hrozba, a to přímo na našich hranicích. Vše nasvědčovalo tomu, že střet s neonacisty, banderovci, na které USA a jejich mladší společníci vsadili, bude nevyhnutelný.

Znovu jsme viděli, jak se rozmisťuje vojenská infrastruktura, jak začaly pracovat stovky zahraničních poradců a pravidelné dodávky nejmodernějších zbraní ze zemí NATO. Nebezpečí rostlo každým dnem.

Rusko na agresi odpovědělo preventivně. Bylo to vynucené, včasné a jediné správné rozhodnutí. Rozhodnutí suverénní, silné a nezávislé země.

Spojené státy, zejména po rozpadu Sovětského svazu, začaly mluvit o své výjimečnosti, čímž ponížily nejen svět, ale i své satelity, které musely dělat, že si toho nevšimly, a s úctou to spolkly.

Ale my jsme jiná země. Rusko má jiný charakter. Nikdy se nevzdáme lásky k vlasti, víry a tradičních hodnot, zvyků našich předků, úcty ke všem národům a kulturám.

A na Západě jako by se tyto tisícileté hodnoty rozhodli zrušit. Tato morální degradace se stala základem pro cynické falšování dějin druhé světové války, vyvolávání rusofobie, oslavování zrádců, zesměšňování památky jejich obětí a potírání odvahy těch, kteří se zasloužili o vítězství a trpěli jím.

Víme, že americkým veteránům, kteří chtěli přijet na přehlídku do Moskvy, bylo fakticky zabráněno. Ale chci, aby věděli: jsme hrdí na vaše výkony, na váš příspěvek ke společnému vítězství.

Vzdáváme čest všem vojákům spojeneckých armád – Američanům, Britům, Francouzům – účastníkům odboje, statečným vojákům a partyzánům z Číny, všem, kteří porazili nacismus a militarismus.

 

Vážení soudruzi!

 

Dnes donbaská domobrana a vojáci ruské armády bojují ve své vlastní zemi, kde na život a na smrt bojovali domobranci Svjatoslav a Vladimír Monomachovi, vojáci Rumjancev a Potěmkin, Suvorov a Brusilov, hrdinové Velké vlastenecké války Nikolaj Vatutin, Sidor Kovpak a Ljudmila Pavličenko.

Nyní se obracím na naše ozbrojené síly a domobranu Donbasu. Bojujete za vlast, za její budoucnost, aby nikdo nezapomněl na lekce druhé světové války. Aby na světě nebylo místo pro katy a nacisty.

Dnes skláníme hlavy před památkou všech, kteří přišli o život během Velké vlastenecké války, našich synů, dcer, otců, matek, dědečků, manželů, manželek, bratrů, sester, příbuzných a přátel.

Skláníme se před památkou oděských mučedníků, kteří byli v květnu 2014 zaživa upáleni v Domě odborů. Na památku starých lidí, žen a dětí z Donbasu, civilistů, kteří zahynuli při bezohledném ostřelování a barbarských úderech neonacistů. Skláníme hlavy před našimi spolubojovníky, kteří padli statečnou smrtí ve spravedlivém boji – za Rusko.

Je vyhlášena minuta ticha.

Smrt každého z našich vojáků a důstojníků je zármutkem pro nás všechny a nenahraditelnou ztrátou pro příbuzné a přátele. Stát, regiony, podniky a veřejné organizace udělají vše pro to, aby se o tyto rodiny postaraly a pomohly jim. Zvláštní podporu poskytneme dětem padlých a zraněných spolubojovníků. Dnes byl v tomto smyslu podepsán prezidentský dekret.

Přeji zraněným vojákům a důstojníkům brzké uzdravení. A děkuji lékařům, zdravotníkům, sestrám a zdravotnickému personálu vojenských nemocnic za jejich obětavou práci. Skláním se před vámi, že bojujete za každý život – často pod palbou, v první linii, nešetříte se.

 

Vážení soudruzi!

 

Na Rudém náměstí stojí bok po boku vojáci a důstojníci z mnoha regionů naší obrovské vlasti, včetně těch, kteří přijeli přímo z Donbasu, z oblasti bojů.

Vzpomínáme si, jak se nepřátelé Ruska snažili proti nám využít mezinárodní teroristické gangy a zasévat národnostní a náboženské nepřátelství, aby nás oslabili a rozdělili zevnitř. Nic nefungovalo.

Dnes naši bojovníci různých národností bojují společně, kryjí se před kulkami a střepinami jako bratři.

A v tom je síla Ruska, velká, nezničitelná síla našeho sjednoceného mnohonárodnostního národa.

Dnes bráníte to, za co bojovali vaši otcové, dědové a pradědové. Nejvyšším smyslem jejich života bylo vždy blaho a bezpečnost naší vlasti. A pro nás, jejich dědice, je oddanost vlasti nejvyšší hodnotou, spolehlivým pilířem nezávislosti Ruska.

Ti, kdo potlačili nacismus během Velké vlastenecké války, nám ukázali příklad hrdinství pro všechny časy. Je to generace vítězů a my k nim budeme vždy vzhlížet.

Sláva našim statečným ozbrojeným silám!

Za Rusko! Za vítězství!

Překlad pro AE News: -VK-

Tento projev je součástí klíčového článku aeronetu - aeronet.news. Celý klíčový článek čtěte na:

https://aeronet.news/video-exkluzivni-preklad-plneho-zneni-projevu-prezidenta-vladimira-putina-na-rudem-namesti-k-77-vyroci-dne-vitezstvi-sssr-ve-velke-vlastenecke-valce-nad-nacistickym-nemeckem/

 

Projev prezidenta Ruské Federace Vladimira Putina o Totální válce Západu proti Rusku

 

16. 3. 2022

Čeká nás složité období, kdy naše ozbrojené síly vedou na Ukrajině a v Donbasu speciální vojenskou operaci. Chtěl bych připomenout, že na samém počátku, v prvních hodinách 24. února, byly důvody a hlavní cíl ruské akce veřejně a otevřeně deklarovány. Tato pomoc je určena našemu lidu v Donbasu, který je již téměř 8 let, těmi nejbarbarštějšími metodami blokády s rozsáhlými teroristickými trestnými akcemi a neustálým dělostřeleckým ostřelováním, vystaven skutečné genocidě. A za co?

Jen proto, že usilovali o svá základní lidská práva, žít podle zákonů a tradic svých předků, mluvit rodným jazykem a vychovávat své děti podle svých představ. Kyjevské úřady přitom po celé ty roky nejen ignorovaly, ale i sabotovaly po celá ta dlouhá léta provádění Minského balíčku opatření pro mírové urovnání krize. Na konci loňského roku ji veřejně odmítly vůbec realizovat. Začaly také realizovat své plány na vstup do NATO. Kyjevské úřady navíc oznámily svůj záměr vybudovat jaderné zbraně z prostředků pro jejich výrobu. Šlo o reálnou hrozbu.

V dohledné době by se nacistický režim v Kyjevě mohl, za zahraniční technické pomoci, dostat ke zbraním hromadného ničení. A jeho cílem by samozřejmě bylo Rusko. Mimořádně aktivní však byla síť desítek laboratoří, kde se pod vedením a s finanční podporou Pentagonu prováděly vojensko-biologické programy, včetně pokusů se vzorky koronaviru, sibiřského moru, cholery, afrického moru prasat a dalších smrtelných chorob. Pentagon se nyní usilovně snaží zahladit stopy po těchto tajných programech, ale máme všechny důvody se domnívat, že v bezprostřední blízkosti Ruska na ukrajinském území byly skutečně vyráběny komponenty biologických zbraní a naše opakovaná varování, že takový vývoj představuje přímou hrozbu pro ruskou bezpečnost, ukrajinští patroni, USA a NATO odmítli, a to s prokazatelným a cynickým přehlížením. Takže všechny diplomatické možnosti byly zcela vyčerpány.

 

Prostě nám nezbyly žádné možnosti, jak problémy, které jsme nezavinili, vyřešit mírovou cestou. A v tomto ohledu jsme byli prostě nuceni zahájit speciální vojenskou operaci. Výskyt ruských vojsk u Kyjeva a dalších ukrajinských měst nesouvisí se záměrem obsadit tuto zemi. Žádný takový cíl nemáme, a to jsem také výslovně uvedl ve svém projevu 24. února.

Co se týče bojové taktiky vypracované ruským ministerstvem obrany a naším generálním štábem, plně se ospravedlnila. Naši vojáci a důstojníci prokazují odvahu a hrdinství a dělají vše, co je v jejich silách, aby zabránili obětem mezi civilním obyvatelstvem ukrajinských měst. Chtěl bych říci, za prvé, že na samém začátku operace v Donbasu byly kyjevské orgány různými kanály požádány, aby se zabránilo nesmyslnému krveprolití, aby se nezapojovaly do bojových operací, aby prostě stáhly svoje vojska z Donbasu. Nechtěli.

Nuž co, to je jejich rozhodnutí. A nevyhnutelně dojde k uvědomění si, co se děje v reálné situaci v zemi. Operace se úspěšně rozvíjí v přísném souladu s předem schválenými plány. Rád bych upozornil, že Ukrajina se za podpory Spojených států a několika západních zemí cíleně připravovala na násilný scénář. Ke krvavým etnickým čistkám na Donbasu. Bylo jen otázkou času, kdy bude zahájena masivní ofenzíva na Donbas a následně na Krym. A naše ozbrojené síly tyto plány zmařily. V Kyjevě se připravovali na agresivní válku proti Rusku, proti Donbasu.

Odhalily a zastavily pokusy o organizování sabotáží a teroristického podzemí na Krymu. Celé poslední roky boje na Donbasu pokračují v ostřelování civilních sídel. Za tu dobu bylo zabito téměř 14 tisíc civilistů, mezi nimiž nechyběly děti. 14. března, jak víte, došlo k raketovému útoku v centru Doněcka. Byl to vyloženě krvavý teroristický útok, při kterém zahynulo přes 20 lidí. A takové útoky se dějí v těchto dnech všude. Útočí se bez rozdílu, na náměstích, s fanatismem a s běsněním odsouzených. Jako fašisté, kteří se v posledních dnech Třetí říše snažili vzít s sebou do hrobu co nejvíce nevinných obětí.

 

Co je však zarážející ve svém extrémním cynismu, je nejen bezelstné podbízení se a tvrzení Kyjeva, že to bylo Rusko, kdo přišel s údajným odpálením rakety na Doněck, ale také to, že tzv. civilizovaný západní svět, evropský a americký tisk, si tragédie v Doněcku několik dní ani nevšiml, jako by se nic nestalo. Stejně jako pokrytecky odvraceli oči posledních 8 let, když matky na Donbasu pohřbívaly své děti. Když zabíjeli staré lidi. To je prostě taková ta morální degradace, naprostá dehumanizace.

Nebylo možné tolerovat dlouhodobé týrání obyvatel Donbasu. Aby se skoncovalo s genocidou, uznalo Rusko lidové republiky Donbasu. Podepsalo s nimi smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci. Na základě těchto smluv požádaly republiky naši zemi o vojenskou pomoc při odražení agrese. A my jsme tuto pomoc poskytli. Na nic jiného jsme prostě neměli právo. Chtěl bych však zdůraznit, a žádám vás, abyste tomu věnovali pozornost, že kdyby naše vojska působila pouze na území lidových republik a pomohla osvobodit jejich zemi, nebylo by to konečné řešení.

 

Nevedlo by to k míru a neodstranilo by to hrozbu pro naši zemi, pro Rusko. Naopak, kolem Donbasu a podél jeho hranic by se vytvořila nová frontová linie a pokračovalo by ostřelování a provokace. To znamená, že ozbrojený konflikt by neměl konce a byl by živen revanšismem a skytou hysterií kyjevského režimu. A vojenská infrastruktura NATO na Ukrajině by byla nasazena ještě rychleji a agresivněji. Byli bychom byli konfrontováni se skutečností, že útočné zbraně Aliance jsou již na našich hranicích.

Za druhé, nezbyla nám jiná možnost sebeobrany, abychom zajistili bezpečnost Ruska, než je speciální vojenská operace. A všechny zadané úkoly budou bezpodmínečně splněny. Spolehlivě zajistíme bezpečnost Ruska a našeho lidu. A nikdy nedovolíme, aby Ukrajina sloužila jako odrazový můstek pro agresivní akce proti naší zemi. Právě o otázkách, které jsou pro budoucnost Ruska klíčové, jako je neutrální status Ukrajiny, jako je demilitarizace a denacifikace, jsme byli a jsme připraveni a ochotni k jednání.

 

Slyšte mně, občané západních zemí!

Naše země udělala vše pro to, aby tato jednání zorganizovala a vedla, protože si uvědomuje, že je třeba využít každé příležitosti k záchraně lidí a životů. Znovu a znovu se přesvědčujeme, že kyjevskému režimu, který dostal od svých západních pánů za úkol vytvářet agresivní protiruský režim, je osud samotných Ukrajinců lhostejný. Skutečnost, že umírají lidé, že se statisíce a miliony lidí staly uprchlíky, že ve městech držených neonacisty a jejich ozbrojenými zločinci propuštěnými z vězení dochází ke skutečné humanitární katastrofě, je jim lhostejná.

Je nám také jasné, že západní patroni prostě tlačí kyjevské úřady k pokračování krveprolití. Dodávají jim stále více zbraní, poskytují zpravodajské služby a další pomoc, včetně vysílání vojenských poradců a žoldáků. Jako zbraně použili i hospodářské, finanční, obchodní a další sankce proti Rusku, které nyní dopadají na Evropany a Američany samotné prostřednictvím rostoucích cen benzínu, energetických a potravinářských produktů a ztrátou pracovních míst spojených s ruským trhem. A neobracejte se od špatného k horšímu. Ze všeho viní naši zemi.

 

Chci, aby mě obyčejní občané západních zemí vyslyšeli. Snaží se vás přesvědčit, že všechny vaše potíže jsou důsledkem nějakých nepřátelských akcí Ruska. Že by se z vaší peněženky měl platit boj proti mýtické ruské hrozbě. Všechno to jsou lži! Pravdou je, že současné problémy milionů lidí na Západě jsou výsledkem dlouholetého působení vládnoucích elit v jejich zemích. Jejich krátkozrakost a ctižádostivost se netýkají zlepšení života občanů v západních zemích.

Jsou posedlí svými osobními zájmy a superzisky. Důkazem toho jsou údaje mezinárodních organizací, které jasně ukazují, že sociální problémy se i v předních západních zemích v posledních letech jen zhoršují. Narůstají rozdíly mezi bohatými a chudými, objevují se rasové a etnické konflikty a hroutí se mýtus západní společnosti blahobytu o tzv. zlaté miliardě. Opakuji, že za ambice Západu dnes platí celá planeta.

 

Každý teď už ví, že vaše úspory vám banky mohou ukrást!

Za snahu udržet si svou nepolapitelnou nadvládu jakýmikoliv prostředky. Uvalení sankcí je logickým pokračováním koncentrovaného projevu nezodpovědné a krátkozraké politiky vlád a centrálních bank USA a EU. Jsou to právě oni, kdo v posledních letech vlastníma rukama roztočili spirálu globální inflace. Svými činy prohloubily celosvětovou chudobu a nerovnost. K novému přílivu uprchlíků po celém světě.

A nabízí se otázka: Kdo je zodpovědný za miliony lidí, kteří umřeli hladem v nejchudších zemích světa kvůli rostoucímu nedostatku potravin? To je opět vážná rána pro celou světovou tržní ekonomiku. Stejně jako pro důvěryhodnost amerického dolaru jako hlavní rezervní měny. Stejně tak nelegitimní akt zmrazení části devizových rezerv Ruské centrální banky neudělá tlustou čáru za důvěryhodností tzv. prvotřídních aktiv. USA i EU ve skutečnosti nesplnily své závazky vůči Rusku.

Každý dnes ví, že finanční rezervy lze jednoduše ukrást. A podívejte se na to, mnoho zemí může brzy začít měnit své papírové digitální úspory na skutečné rezervy, komodity, půdu, potraviny, zlato a další reálná aktiva. To jen zvýší deficit na těchto trzích. Rád bych dodal, že obstavení zahraničních aktiv na účtech ruských firem a jednotlivců je poučením i pro národní podniky. Není nic spolehlivějšího než investovat ve vlastní zemi. Osobně jsem o tom hovořil opakovaně.

Oceňujeme postoj těch zahraničních společností, které navzdory bezohlednému tlaku USA a jejich vazalů nadále působí v naší zemi. V budoucnu jistě získají další příležitosti k rozvoji. Známe i ty, kteří zbaběle zradili své partnery a zapomněli na odpovědnost vůči svým zaměstnancům a klientům v Rusku. Spěchali, aby získali iluzorní dividendy ze své účasti v protiruské kampani. V tomto případě budeme na rozdíl od západních zemí respektovat vlastnická práva.

 

Totální válka Západu proti Rusku

Chci zdůraznit, že si musíme jasně uvědomit, že v každém případě by následoval nový balíček sankcí a omezení vůči nám tak jako tak. To chci zdůraznit. Naše vojenská operace na Ukrajině je pro Západ jen záminkou k uvalení nových sankcí. Ano, samozřejmě, jsou často koncentrované. Tak se pro ně a pro Západ stalo záminkou referendum na Krymu, které se mimochodem konalo 16. března 2014, před osmi lety. Obyvatelé Krymu a Sevastopolu se v tomto směru svobodně rozhodli spolu se svou historickou vlastí.

Opakuji: za třetí jde právě o politiku zadržování oslabování Ruska, a to i prostřednictvím ekonomické izolace a blokády, což je promyšlená dlouhodobá strategie. Sami západní představitelé již neskrývají, že sankce nejsou namířeny proti jednotlivcům nebo firmám. Jejich cílem je zasáhnout celou naši domácí ekonomiku. Na naši sociální a humanitární oblast. Na každou rodinu každého občana Ruska. Ve skutečnosti mají takové kroky ke zhoršení života milionů lidí všechny znaky agrese. Válku ekonomickými, politickými a informačními prostředky.

 

Válka má totální a zcela neskrývaný charakter. A opakuji, že takzvaná západní politická elita se to ani nezdráhá říci na rovinu. Všechna ta slova o politické korektnosti, nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, o svobodě projevu, To vše je najednou pryč. Dokonce i olympijský princip byl pošlapán. A vyřizují si účty s námi přes naše paralympioniky, takový je podle nich sport v politice. V mnoha západních zemích jsou dnes lidé vystaveni skutečné šikaně jen proto, že jsou z Ruska.

Odmítají jim poskytnout lékařskou péči, vylučují děti ze škol, připravují rodiče o práci. Zakazují ruskou hudbu, kulturu a literaturu ve snaze zlikvidovat Rusko. Západ se zbavil všech masek slušnosti. Chovají se neurvale a ukázali svou pravou povahu. To si přímo říká o analogii s antisemitskými pogromy, které prováděli nacisté v Německu ve 30. letech 20. století. A pak jejich přisluhovači z mnoha evropských zemí, kteří se během Velké vlastenecké války připojili k Hitlerově agresi proti naší zemi. Proti Rusku byl zahájen masivní útok i v kyberprostoru.

 

Západ pošlapal ve své Totální válce všechny své hodnoty, kterými se zaštiťoval

Byla rozpoutána bezprecedentní informační kampaň, do níž se zapojily globální sociální sítě a všechna západní média. Objektivita a nezávislost se ukázaly být mýtem. Přístup k informacím je omezován. Lidé jsou krmeni obrovským množstvím falešné propagandy. Jednoduše řečeno, podvrhy. Došlo to tak daleko, že jedna z amerických sociálních sítí přímo uvedla možnost zveřejňování článků vyzývajících k vraždění ruských občanů. Chápeme, jakými zdroji tato Říše lží disponuje. Proti pravdě o spravedlnosti je však stále bezmocná. Rusko bude světu důsledně sdělovat svůj postoj. Naše opozice je upřímná a otevřená. A stále více lidí ji uslyší a bude ji sdílet!

Chci to říci velmi otevřeně: Za pokryteckými řečmi o dnešním a současném jednání tzv. kolektivního Západu se skrývají nepřátelské geopolitické cíle. Silné a suverénní Rusko oni nepotřebují. Neodpustí nám nezávislý kurz, ani obranu našich národních zájmů. Pamatujeme si, jak podporovali separatismus, terorismus, podporovali teroristy a bandity na severním Kavkaze.

Stejně jako v 90. letech a na začátku roku 2000 chtějí zopakovat svůj pokus přivést nás opět k důvěře. Jak se říká, chtějí z nás udělat slabou závislou zemi. Narušit územní celistvost a rozřezat Rusko pro jejich vlastní dobro. Tehdy selhali a selžou i nyní. Ano, určitě se budou snažit opřít o takzvanou pátou kolonu. Pro ty, kteří vydělávají peníze tady, ale žijí tam. A ani nežijí v zeměpisném slova smyslu, ale podle své otrocké mentality.

 

Neodsuzuji ty, kteří mají vilu v Miami nebo na Francouzské riviéře. Ty, kteří se neobejdou bez foie gras takzvaných genderových svobod. V tom vůbec není problém. Problémem je, že mnoho z těchto lidí je mentálně tam. Nejsou tu s našimi lidmi, ne s Ruskem. To je to, co považují za znak příslušnosti k vyšší kastě. K vyšší rase. Takoví lidé jsou ochotni prodat svou matku, jen když jim bude umožněno být příslušníkem stejné vysoké kasty. A chtějí být jako oni a všemožně se jim podobat.

Ale zapomínají nebo obecně chápou, že tato takzvaná vysoká kasta, jestli je potřebuje, pokud vůbec, tak jen jako spotřební materiál, aby je mohla využít k napáchání co největších škod na našem národě. Kolektivní Západ se snaží naši společnost rozdělit. Spekulacemi o válečných ztrátách, o sociálních a ekonomických důsledcích sankcí, o vyvolání občanského povstání v Rusku a pomocí své páté kolony usilovat o dosažení svého cíle.

 

Už jsem se o tom zmínil, o zničení Ruska. Ale každý národ, zejména ruský, vždy dokáže rozlišit skutečné vlastence od šmejdů a zrádců a jednoduše je vyplivne jako mouchu, která mu omylem vlétla do úst. Jsem přesvědčen, že taková přirozená a nutná samočistka společnosti naši zemi jen posílí. Naši solidaritu a připravenost čelit jakýmkoli výzvám. Takzvaný kolektivní Západ a jeho pátá kolona jsou zvyklí poměřovat všechno a všechny podle sebe. Věří, že všechno jde prodat a všechno jde koupit. Takže si myslí, že se bráníme, ale neznají naši historii, naše lidi.

Ano, mnoho zemí na světě se už dávno smířilo s tím, že budou žít se skloněnými zády a podřízeně budou přijímat všechna rozhodnutí svého panovníka a podřízeně se mu budou dívat do očí. Tak žije mnoho zemí. Bohužel, i v Evropě. Ale Rusko nikdy nebude v tak zuboženém a poníženém stavu. Je to boj, který vidíme. Budeme bojovat za naši suverenitu, za budoucnost naší země, za budoucnost našich dětí. Budeme bojovat za právo být a zůstat Ruskem. Odvaha a nezlomnost našich vojáků a důstojníků, věrných obránců vlasti, je nám příkladem.

Překlad: -VK-

 

zdroj: aeronet.news. https://aeronet.news/video-vladimir-putin-ve-fantastickem-projevu-promluvil-k-lidu-zapadu-aby-se-probudil-a-pochopil-ze-vsechny-jeho-tezkosti-nema-na-svedomi-rusko-ale-zapadni-elity-ktere-privedly-celou-globalizaci/

Děkujeme aeronetu za jeho nezištnou práci pro probuzení lidstva.

 

24. 2. 2022

 

Projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině

 

Vážení občané Ruska! Vážení přátelé!

 

Dnes považuji za nutné se znovu vrátit k tragickým událostem v Donbasu a ke klíčovým otázkám vlastní bezpečnosti Ruska.

 

Začnu tím, co jsem řekl ve svém projevu z 21. února tohoto roku. Mám na mysli to, co nás obzvláště znepokojuje a znepokojuje, a to jsou zásadní hrozby, které nezodpovědní politici na Západě krok za krokem, rok za rokem, představují pro naši zemi. Mám na mysli rozšiřování bloku NATO na východ, blízkost jeho vojenské infrastruktury k ruským hranicím.

Je dobře známo, že se již 30 let vytrvale a trpělivě snažíme dosáhnout dohody s předními zeměmi NATO o zásadách rovné a nedělitelné bezpečnosti v Evropě. V reakci na naše návrhy jsme se neustále setkávali buď s cynickým klamáním a lží, nebo s pokusy o nátlak a vydírání, zatímco Severoatlantická aliance se mezitím navzdory všem našim protestům a obavám neustále rozšiřuje. Válečná mašinérie je v pohybu a opakuji, že se blíží k našim hranicím.

Proč se to všechno děje? Proč tento arogantní postoj, kdy mluvíme z pozice vlastní výlučnosti, neomylnosti a přípustnosti? Odkud se bere tento bezohledný a přehlíživý postoj k našim zájmům a naprosto legitimním požadavkům?

Odpověď je jasná, srozumitelná a zřejmá. Sovětský svaz na konci 80. let oslabil a poté se zhroutil. Celý průběh tehdejších událostí je pro nás dnes dobrým poučením; přesvědčivě ukázal, že ochromení moci a vůle je prvním krokem k naprosté degradaci a zapomnění. Jakmile jsme na chvíli ztratili sebedůvěru, rovnováha sil ve světě byla narušena.

To vedlo k tomu, že předchozí smlouvy a dohody již fakticky neplatí. Přesvědčování a žádosti nepomohly. Vše, co nevyhovuje hegemonovi, mocným, je prohlášeno za archaické, zastaralé a nepotřebné. A naopak: vše, co se jim zdá výhodné, je prezentováno jako konečná pravda, prosazovaná za každou cenu, hrubě, všemi prostředky. Disidentům se podlamují kolena.

To, o čem nyní mluvím, se netýká jen Ruska a nejen nás. Týká se celého systému mezinárodních vztahů a někdy i samotných spojenců USA. Po rozpadu SSSR začalo faktické přerozdělování světa a zavedené normy mezinárodního práva – a ty klíčové, základní byly přijaty na konci druhé světové války a do značné míry upevnily její výsledky – začaly bránit těm, kteří se prohlásili za vítěze studené války.

V praktickém životě, v mezinárodních vztazích, v pravidlech jejich regulace, bylo samozřejmě třeba brát v úvahu změny ve světové situaci a v samotné rovnováze sil. Mělo to však být provedeno profesionálně, hladce, trpělivě, s ohledem na zájmy všech zemí, s respektem k nim a s pochopením jejich odpovědnosti. Ale ne – stav euforie z absolutní nadřazenosti, jakýsi moderní druh absolutismu, navíc na pozadí nízké úrovně obecné kultury a arogance těch, kteří připravovali, přijímali a prosazovali rozhodnutí výhodná jen pro ně samotné. Situace se začala vyvíjet podle jiného scénáře.

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Nejprve bez jakéhokoli povolení Rady bezpečnosti OSN provedly krvavou vojenskou operaci proti Bělehradu s použitím letadel a raket přímo v srdci Evropy. Několik týdnů nepřetržitého bombardování civilních měst, infrastruktury podporující život. Tyto skutečnosti musíme připomínat, protože někteří západní kolegové na tyto události neradi vzpomínají, a když o nich mluvíme, raději poukazují nikoli na mezinárodní právo, ale na okolnosti, které si vykládají podle svého.

Pak přišel na řadu Irák, Libye a Sýrie. Nelegitimní použití vojenské síly proti Libyi a překroucení všech rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o libyjské otázce vedlo k totální destrukci státu, vytvoření obrovského ohniska mezinárodního terorismu a uvržení země do humanitární katastrofy a dlouhé občanské války, která stále zuří. Tragédie, která odsoudila ke zkáze statisíce, miliony lidí nejen v Libyi, ale v celém regionu, způsobila masový exodus ze severní Afriky a Blízkého východu do Evropy.

Podobný osud čekal i Sýrii. Vojenská akce západní koalice na území této země bez souhlasu syrské vlády a povolení Rady bezpečnosti OSN není ničím jiným než agresí, intervencí.

Zvláštní místo v tomto seriálu však zaujímá invaze do Iráku, samozřejmě také bez jakéhokoli právního podkladu. Jako záminku si vybrali údajně spolehlivé informace, které mají Spojené státy o přítomnosti zbraní hromadného ničení v Iráku. Aby to veřejně před celým světem dokázal, zatřásl americký ministr zahraničí jakousi tubou s bílým práškem a všechny ujistil, že jde o chemickou zbraň, která měla být vyvinuta v Iráku. A pak se ukázalo, že to byl podvod, blaf: v Iráku žádné chemické zbraně nebyly. Neuvěřitelné, úžasné, ale faktem zůstává. Lhalo se na nejvyšší státní úrovni i z vysoké tribuny OSN. Výsledkem byly obrovské ztráty, destrukce a neuvěřitelný nárůst terorismu.

Obecně se zdá, že prakticky všude, v mnoha regionech světa, kam Západ přichází nastolit svůj řád, zůstávají v důsledku toho krvavé, nehojící se rány, boláky mezinárodního terorismu a extremismu. Vše, co jsem uvedl, jsou nejkřiklavější, ale zdaleka ne jediné příklady nedodržování mezinárodního práva.

Mezi ně patří i sliby naší země, že nerozšíří NATO ani o píď na východ. Znovu opakuji: byli podvedeni, nebo lidově řečeno, prostě odkopnuti. Ano, často slýcháme, že politika je špinavá věc. Možná, ale ne tak špinavé, ne v takové míře. Takové podvodné jednání je přece v rozporu nejen se zásadami mezinárodních vztahů, ale především s obecně uznávanými morálními a etickými normami. Kde je spravedlnost a pravda? Nic než lži a pokrytectví.

Mimochodem, sami američtí politici, politologové a novináři píší a říkají, že v USA se v posledních letech vytvořila skutečná “říše lži”. Je těžké s tím nesouhlasit – je to tak. Není však třeba být skromný: USA jsou stále velkou zemí, mocností, která vytváří systém. Jeho satelité nejenže se mu pokorně a poslušně podřizují, při každé příležitosti zpívají, ale také kopírují jeho chování a nadšeně přijímají jím navrhovaná pravidla. Proto lze s jistotou říci, že celý takzvaný západní blok, který USA vytvořily k obrazu svému, je stejnou “říší lži”.

Pokud jde o naši zemi, po rozpadu SSSR se nás při vší nebývalé otevřenosti nového moderního Ruska a jeho ochotě poctivě spolupracovat s USA a dalšími západními partnery a v podmínkách fakticky jednostranného odzbrojení okamžitě pokusili rozdrtit, vyřídit a nadobro zničit. Přesně to se stalo v 90. letech a na počátku nového tisíciletí, kdy takzvaný kolektivní Západ aktivně podporoval separatismus a žoldácké bandy na jihu Ruska. Jaké oběti a ztráty nás to stálo, jakými zkouškami jsme museli projít, než jsme konečně zlomili hřbet mezinárodnímu terorismu na Kavkaze. Pamatujeme si to a nikdy na to nezapomeneme.

Ve skutečnosti ještě donedávna neustávaly pokusy využít nás ve svém zájmu, zničit naše tradiční hodnoty a vnutit nám své pseudohodnoty, které by nás, náš lid, rozleptaly zevnitř, ty postoje, které už agresivně vnucují ve svých zemích a které přímo vedou k degradaci a degeneraci, protože jsou proti samotné lidské přirozenosti. To se nestane, nikdy to nikomu nefungovalo. Neuspěje ani nyní.

Navzdory všemu jsme se v prosinci 2021 znovu pokusili dosáhnout dohody s USA a jejich spojenci o zásadách bezpečnosti v Evropě a o nešíření jaderných zbraní v NATO. Vše marně. Postoj USA se nezměnil. Nepovažují za nutné dosáhnout dohody s Ruskem v této pro nás klíčové otázce, sledují své vlastní cíle a neberou ohled na naše zájmy.

A v této situaci samozřejmě vyvstává otázka: co dělat dál, co očekávat? Z historie dobře víme, že Sovětský svaz v roce 1940 a na počátku roku 41 dělal vše pro to, aby zabránil nebo alespoň oddálil vypuknutí války. K tomu patří i snaha doslova do poslední chvíle neprovokovat potenciálního agresora, neprovádět nebo odkládat nejnutnější, samozřejmé kroky k přípravě na odražení nevyhnutelného útoku. A kroky, které byly nakonec přijaty, byly katastrofálně opožděné.

V důsledku toho nebyla země plně připravena na invazi nacistického Německa, které 22. června 1941 napadlo naši vlast bez vyhlášení války. Nepřítel byl zastaven a poté rozdrcen, ale za cenu obrovských ztrát. Snaha zavděčit se agresorovi v předvečer Velké vlastenecké války byla chybou, která náš národ přišla draho. V prvních měsících bojů jsme ztratili rozsáhlá strategicky důležitá území a miliony lidí. Podruhé už takovou chybu neuděláme, nemáme na to právo.

Ti, kdo usilují o světovládu, nás, Rusko, veřejně, beztrestně a, zdůrazňuji, bez jakéhokoli zdůvodnění prohlašují za svého nepřítele. Dnes mají skutečně velké finanční, vědecké, technologické a vojenské možnosti. Jsme si toho vědomi a objektivně hodnotíme hrozby, které na naši adresu v oblasti ekonomiky neustále zaznívají, stejně jako naši schopnost tomuto drzému a permanentnímu vydírání odolávat. Opakuji, že je hodnotíme bez iluzí, velmi realisticky.

Ve vojenské oblasti je současné Rusko i po rozpadu SSSR a ztrátě velké části svého potenciálu dnes jednou z nejsilnějších jaderných mocností na světě a navíc má určité výhody v řadě nejmodernějších zbraní. Proto by nemělo být pochyb o tom, že přímý útok na naši zemi by vedl k porážce a hrozivým následkům pro případného agresora.

Technologie, včetně těch obranných, se však rychle mění. Vedení v této oblasti se měnilo a bude měnit z ruky do ruky, ale vojenský rozvoj území přiléhajících k našim hranicím, pokud ho připustíme, zůstane po další desetiletí, možná navždy, a bude pro Rusko představovat stále větší, naprosto nepřijatelnou hrozbu.

Již nyní, kdy se NATO rozšiřuje na východ, je situace pro naši zemi rok od roku horší a nebezpečnější. Vedení NATO navíc v posledních dnech výslovně hovoří o nutnosti urychlit a prosadit postup alianční infrastruktury směrem k ruským hranicím. Jinými slovy – zpřísňují svůj postoj. Už nemůžeme jen sledovat, co se děje. Bylo by to od nás naprosto nezodpovědné.

Další rozšiřování infrastruktury Severoatlantické aliance, započatý vojenský rozvoj území Ukrajiny, je pro nás nepřijatelný. Problém ovšem není v samotné organizaci NATO – ta je pouze nástrojem zahraniční politiky USA. Problém je v tom, že na území sousedícím s naším – podotýkám, že na našem vlastním historickém území – se vytváří “protiruský” stát, který je plně pod kontrolou zvenčí, je intenzivně osidlován ozbrojenými silami zemí NATO a napumpován nejmodernějšími zbraněmi.

Pro USA a jejich spojence se jedná o tzv. politiku zadržování Ruska, což je zřejmá geopolitická dividenda. Pro naši zemi je to však nakonec otázka života a smrti, otázka naší historické budoucnosti jako národa. A to není přehánění – tak to prostě je. To je skutečné ohrožení nejen našich zájmů, ale i samotné existence našeho státu, jeho suverenity. To je červená linie, o které se opakovaně hovoří. Překročili ji.

V této souvislosti je třeba zmínit situaci v Donbasu. Vidíme, že síly, které v roce 2014 provedly na Ukrajině státní převrat, chopily se moci a udržely si ji pomocí v podstatě dekorativních volebních procedur, definitivně odmítly řešit konflikt mírovou cestou. Osm let, nekonečně dlouhých osm let, jsme dělali vše pro to, aby se situace vyřešila mírovou, politickou cestou. Vše marně.

Jak jsem řekl ve svém předchozím projevu, na to, co se tam děje, se nelze dívat bez soucitu. Už se to prostě nedalo vydržet. Bylo nutné okamžitě zastavit tuto noční můru – genocidu milionů lidí, kteří tam žijí a kteří doufají jen v Rusko, kteří doufají jen ve vás a ve mne. Právě tyto touhy, pocity a bolest lidí byly hlavní motivací pro naše rozhodnutí uznat lidové republiky Donbasu.

Což je podle mého názoru důležité dále zdůraznit. Přední země NATO v zájmu dosažení svých cílů podporují na Ukrajině extrémní nacionalisty a neonacisty, kteří zase nikdy neodpustí obyvatelům Krymu a Sevastopolu jejich svobodnou volbu sjednotit se s Ruskem.

Samozřejmě, že půjdou na Krym, stejně jako na Donbas, s válkou, aby zabíjeli, jako zabíjely trestné bandy ukrajinských nacionalistů, Hitlerových kolaborantů za Velké vlastenecké války, bezbranné lidi. Otevřeně se hlásí i ke svým nárokům na celou řadu dalších ruských území.

Celý vývoj událostí a analýza přicházejících informací ukazuje, že střet mezi Ruskem a těmito silami je nevyhnutelný. Je to jen otázka času: připravují se, čekají na vhodný okamžik. Nyní také tvrdí, že vlastní jaderné zbraně. To nedopustíme.

Jak jsem již řekl, Rusko přijalo novou geopolitickou realitu po rozpadu SSSR. Respektujeme a budeme respektovat všechny nově vzniklé země v postsovětském prostoru. Respektujeme a budeme respektovat jejich svrchovanost a příkladem toho je pomoc, kterou jsme poskytli Kazachstánu, jenž čelil tragickým událostem a výzvám, které ohrožovaly jeho státnost a celistvost. Rusko se však nemůže cítit bezpečně, nemůže se rozvíjet, nemůže existovat, když z území dnešní Ukrajiny přichází neustálá hrozba.

Dovolte mi připomenout, že v letech 2000-2005 jsme vojensky bojovali proti teroristům na Kavkaze, bránili jsme celistvost našeho státu a udrželi jsme Rusko nedotčené. V roce 2014 jsme podpořili obyvatele Krymu a Sevastopolu. V roce 2015 jsme pomocí našich ozbrojených sil postavili spolehlivou bariéru pronikání teroristů ze Sýrie do Ruska. Neměli jsme jinou možnost, jak se bránit.

Totéž se děje i nyní. Vám a mně prostě nezbyl jiný způsob obrany Ruska a našeho lidu než ten, který jsme nuceni používat dnes. Okolnosti vyžadují, abychom jednali rozhodně a okamžitě. Donbaské lidové republiky požádaly Rusko o pomoc.

V této souvislosti jsem v souladu s článkem 51 části 7 Charty Organizace spojených národů, se souhlasem Rady federace Ruska a v rámci plnění smluv o přátelství a vzájemné pomoci s Doněckou lidovou republikou a Luhanskou lidovou republikou, ratifikovaných Federálním shromážděním 22. února tohoto roku, přijal rozhodnutí o provedení zvláštní vojenské operace.

Jejím cílem je chránit lidi, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu. Za tímto účelem budeme usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a postavíme před soud ty, kdo se dopustili četných krvavých zločinů proti civilnímu obyvatelstvu, včetně občanů Ruské federace.

Naše plány zároveň nepočítají s okupací ukrajinských území. Nemáme v úmyslu nikomu nic vnucovat násilím. Zároveň v poslední době na Západě stále častěji slyšíme, že dokumenty podepsané sovětským totalitním režimem, které zakotvují výsledky druhé světové války, by se již neměly uplatňovat. Jaká je na to odpověď?

Výsledek druhé světové války je posvátný, stejně jako oběti, které naši lidé přinesli na oltář vítězství nad nacismem. To však není v rozporu s vysokými hodnotami lidských práv a svobod, které vycházejí z reality poválečných desetiletí. Nepřekračuje ani právo národů na sebeurčení zakotvené v článku 1 Charty OSN.

Dovolte mi připomenout, že ani při vzniku SSSR, ani po druhé světové válce se nikdo neptal lidí žijících na územích, která tvoří dnešní Ukrajinu, jak chtějí uspořádat svůj život. Naše politika je založena na svobodě, na svobodě volby pro každého, aby mohl rozhodovat o své budoucnosti a budoucnosti svých dětí. A věříme, že je to důležité pro všechny národy žijící na území dnešní Ukrajiny, pro všechny, kteří chtějí toto právo – právo volby – uplatnit.

V této souvislosti se obracím také na občany Ukrajiny. V roce 2014 mělo Rusko povinnost chránit obyvatele Krymu a Sevastopolu před těmi, které vy sám nazýváte “nacisty”. Obyvatelé Krymu a Sevastopolu se rozhodli pro svou historickou vlast, pro Rusko, a my jsme je podpořili. Opět jsme prostě nemohli jinak.

Dnešní události nejsou o porušování zájmů Ukrajiny a ukrajinského lidu. Jde o ochranu samotného Ruska před těmi, kdo si vzali Ukrajinu jako rukojmí a snaží se ji využít proti naší zemi a jejímu lidu.

Naše akce jsou opět sebeobranou proti hrozbám, které nám hrozí, a proti ještě většímu neštěstí, než jaké se děje dnes. Jakkoli je to těžké, žádám vás, abyste to pochopili, a vyzývám vás ke spolupráci, abychom mohli co nejdříve obrátit tuto tragickou stránku a postupovat společně vpřed, nedovolit nikomu zasahovat do našich záležitostí, do našich vztahů, ale budovat je samostatně, aby to vytvářelo nezbytné podmínky pro překonání všech problémů a navzdory státním hranicím nás to zevnitř posilovalo jako jeden jednotný celek. Věřím v to – je to naše budoucnost.

Musím se také obrátit na vojáky ozbrojených sil Ukrajiny.

Soudruzi! Vaši otcové, dědové a pradědové nebojovali proti nacistům a nebránili naši společnou vlast proto, aby se dnešní neonacisté mohli chopit moci na Ukrajině. Přísahali jste věrnost ukrajinskému lidu, a ne protilidové juntě, která Ukrajinu okrádá a šikanuje právě tento lid.

Nevykonávejte jeho trestní příkazy. Vyzývám vás, abyste okamžitě složili zbraně a vrátili se domů. Dovolte mi, abych upřesnil: všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci bez překážek opustit válečnou zónu a vrátit se ke svým rodinám.

Ještě jednou zdůrazňuji: veškerou odpovědnost za případné krveprolití bude mít na svědomí režim vládnoucí na území Ukrajiny.

Nyní několik důležitých, velmi důležitých slov pro ty, kteří mohou být v pokušení zvenčí zasahovat do probíhajících událostí. Kdokoli se pokusí zasáhnout do našich záležitostí, natož ohrozit naši zemi a naše lidi, musí vědět, že reakce Ruska bude okamžitá a povede vás k následkům, s nimiž jste se ve své historii ještě nesetkali! Jsme připraveni na jakýkoli vývoj událostí. V tomto ohledu byla přijata všechna nezbytná rozhodnutí. Doufám, že budu vyslyšen.

 

Vážení občané Ruska!
 

Blahobyt, samotná existence celých států a národů, jejich úspěch a životaschopnost vždy pramení z mocného kořenového systému jejich kultury a hodnot, ze zkušeností a tradic jejich předků a samozřejmě přímo závisí na schopnosti rychle se přizpůsobovat neustále se měnícímu životu, na soudržnosti společnosti, na její ochotě konsolidovat se, spojit všechny síly, aby mohla jít vpřed.

Síly je třeba vždy – vždy – ale síla může být různé kvality. Politika “říše lži”, o níž jsem hovořil na začátku svého projevu, je založena především na hrubé a přímé síle. V takových případech říkáme: “Máš moc, nepotřebuješ inteligenci”.

Ale vy i já víme, že skutečná síla spočívá ve spravedlnosti a pravdě, které jsou na naší straně. A pokud je to pravda, pak je těžké nesouhlasit s tím, že síla a ochota bojovat jsou základem nezávislosti a suverenity, nezbytným základem, na kterém jediném lze budovat svou budoucnost, svůj domov, svou rodinu, svou vlast.

 

Vážení krajané!
 

Jsem si jist, že vojáci a důstojníci ruských ozbrojených sil, kteří jsou věrni své zemi, budou plnit své povinnosti profesionálně a odvážně. Nepochybuji o tom, že všechny úrovně moci a odborníci odpovědní za stabilitu naší ekonomiky, finančního systému a sociální sféry, stejně jako vedoucí představitelé našich společností a celého ruského byznysu budou pracovat harmonicky a efektivně. Spoléhám na konsolidovaný, vlastenecký postoj všech parlamentních stran a veřejných sil.

Koneckonců, jak tomu bylo vždy v historii, osud Ruska je ve schopných rukou našeho mnohonárodnostního lidu. To znamená, že rozhodnutí, která jsme přijali, budou realizována, našich cílů bude dosaženo a bezpečnost naší vlasti bude spolehlivě zaručena.

Věřím ve vaši podporu a v nepřemožitelnou sílu, kterou nám dává láska k naší vlasti.

V. V. Putin

 

Děkujeme aeronetu za jeho práci ve jménu probuzení lidstva a za šíření pravdy mezi spící bytosti.

 

Následující odkaz nabízí dřívější KLÍČOVÝ PROJEV V. V. PUTINA K SITUACI NA UKRAJINĚ:

https://odysee.com/@tadesco.org:d/Projev-prezidenta-RF.-EU-i-USA-zaskoc%CC%8Ceny:5

(video s českým dabingem)

PROJEV PREZIDENTA RUSKÉ FEDERACE K SITUACI NA UKRAJINĚ.

 

USA A EU ZASKOČENY PRAVDOU.

 

STUDENTI A PEDAGOGOVÉ, TOTO JSOU DĚJINY A TOTO JE REALITA, KTEROU NEMÁTE - dle vůle mocných - ZNÁT.

TOTO JE NÁPLNÍ VAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ, CHCETE-LI POZNÁVAT PRAVDU O SVĚTĚ, VE KTERÉM ŽIJETE, JAK TVRDÍTE.

 

https://odysee.com/@tadesco.org:d/Projev-prezidenta-RF.-EU-i-USA-zaskoc%CC%8Ceny:5

odkaz na video s českým dabingem