Na této stránce právě pracujeme, děkujeme za pochopení, přátelé...

VŠE BĚŽÍ PODLE PLÁNŮ MOCNÝCH.

PROČ?

PROTOŽE TO VŠICHNI DOVOLUJETE.

PROTOŽE TO VŠICHNI SCHVALUJETE.

PROTOŽE SE VŮBEC NEZAJÍMÁTE, CO SE VE SKUTEČNOSTI KOLEM VÁS DĚJE A CO SE PRO VÁS CHYSTÁ.

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ MIMO TENTO SVĚT ZVYŠUJÍ OBRÁTKY SVÉHO KONÁNÍ.

VŠE SE ZRYCHLUJE. MOCNÍ VYCÍTILI, ŽE NYNÍ DOZRÁL ČAS K VYSTUPŇOVÁNÍ SVÝCH PEKELNÝCH SNAH.

 

TO VŠE JE POUHÁ VOLBA NÁS VŠECH.

 

Nabízíme vám informace zahraničního zdroje převzaté českým serverem. Zdroj si může každý dohledat sám. Není však vůbec podstatný. Podstatné je, zda jsou uniklé informace součástí toho, co jsme si jako lidstvo sami připravili pro následující měsíce svého pobytu na Zemi.

A to pozná buď každý, nebo nikdo.

 

Zimní olympijské hry 2022 v Pekingu se dle dostupných informací staly nástrojem k zahájení další fáze likvidace lidstva a jeho ovládnutí mocnými tohoto světa a těmi mocnějšími mimo náš svět. Během her údajně proběhla jejich další akce, další pokus o biologický útok. To, jestli bude úspěšný, bychom se všichni měli dozvědět v následujících týdnech a měsících.

Covidová plandemie neměla takový úspěch, v jaký mocní tohoto světa - její tvůrci - doufali. Málo obětí, celosvětová vakcinace uvázla na mrtvém bodě. Také s tímto neuspokojivým výsledkem však mocní museli počítat, a proto pravděpodobně odstartovali další připravený útok. Zůstávají u biologické zbraně, která má spoustu výhod.

Mocní tohoto světa dle dostupných informací vypustili na účastníky OH v Pekingu 2022 další uměle vytvořenou biologickou zbraň.

Zvolili opět virus, tentokrát ten, který způsobuje hemoragickou horečku.

 

"Toto záměrné uvolnění je načasováno tak, aby infikovalo účastníky z desítek zemí po celém světě, kteří pak nevědomky přenesou hemoragickou horečku do svých domovských zemí a rozpoutají další vlnu globální pandemie."

 

Satanisté západu pod vedením mocnějších mimo tento svět vsadili na vstup do stejné řeky. Doufají, že pod svícnem zůstane tma i tentokrát. Pod falešnou rouškou a vlajkou světem nenáviděné Číny (Rusko nyní zabavili jinak) vypustili do světa virus, který byl navržen tak, aby jeho inkubační doba byla prodloužena pro maximální globální dopad:

 

"Virus byl v laboratoři změněn tak, aby byla inkubační doba delší než obvykle, nyní se předpokládá 3 až 4 týdny, aby se návštěvníci Pekingu mohli během přepravy vrátit domů bez příznaků… Virus je údajně vysoce přenosný a způsobuje krvácení přes více tělesných otvorů, dokonce i přes kůži."

 

Hlavně nenápadně. V Číně - baště západních atentátníků začala podle zdroje jistá místa hromadit lék, který je protijedem na tuto novou biologickou zbraň.

 

Jedná se o lék na předpis, který je schválen k léčbě mnohočetného myelomu.

Podle zdroje je lék známý jako Darzalex (daratumumab), je velmi drahý a poněkud neobvyklý. Nemá ani zdaleka tak širokou dostupnost oproti ivermektinu.

Lék působí tak, že se zaměřuje na glykoprotein CD38, který je nadměrně zvýšen u pacientů s mnohočetným myelomem. Předpokládá se, že umělá biologická zbraň hemoragické horečky způsobuje přílivovou vlnu produkce CD38 v těle, narušuje imunitní funkci a způsobuje náhlou buněčnou smrt (kromě dalších problémů.)

Ze stránky Science Direct o CD38:

CD38 je membránový glykoprotein typu II, který hraje roli v buněčné adhezi, migraci a transdukci signálu. Kromě toho je CD38 ektoenzym zapojený do tvorby nukleotidových metabolitů, jako je ADP-ribóza (Lee, 2006). Exprese CD38 je vysoce upregulována na lidských plazmatických buňkách a zejména na buňkách MM.

Na webu NIH / PubMed (National Institute of Health) studie popisuje, jak se lék J&J zaměřuje na glykoprotein CD38 a léčí rakovinu mnohočetného myelomu (nádor z plazmatických buněk, nejčast. v kostní dřeni):

Daratumumab je lidská monoklonální protilátka, která se zaměřuje na CD38, buněčný povrchový protein, který je nadměrně exprimován na buňkách mnohočetného myelomu (MM). Předklinické studie ukázaly, že daratumumab indukuje smrt buněk MM prostřednictvím několika mechanismů, včetně cytotoxicity závislé na komplementu (CDC), cytotoxicity zprostředkované buňkami závislé na protilátkách (ADCC), buněčné fagocytózy závislé na protilátkách (ADCP) a apoptózy.

Vztah mezi CD38 a NAD+

Ačkoli se jedná o zjednodušení, v každém lidském těle existuje vztah mezi CD38 – „špatným“ proteinem – a NAD+ – „dobrou“ molekulou. NAD+ znamená nikotinamid adenindinukleotid.

Jednoduše řečeno, když jsou hladiny NAD+ příliš nízké, způsobí to nadměrnou expresi CD38. Vyšší hladiny CD38 vedou k zánětu a buněčným poruchám a zároveň potlačují NAD+, což vede k samozesilující spirále do zánětu, stárnutí, nedostatku buněčné energie a dalších zdravotních problémů.

 

TATO ZPRÁVA NEPOTŘEBUJE DETAILY. BUĎ PRAVDOU JE NEBO NENÍ. TO NAKONEC POZNÁ KAŽDÝ.

V TÉTO SOUVISLOSTI NABÍZÍ UNIKLÁ ZPRÁVA TAKÉ RADU, JAK JE MOŽNÉ SE TOMUTO PŘÍPADNÉMU DALŠÍMU ÚTOKU ZÁPADNÍCH AGRESORŮ BRÁNIT, STANE-LI SE DÍKY NEVĚDOMOSTI VĚTŠINY LIDÍ DALŠÍ DĚSIVOU SKUTEČNOSTÍ.

OPĚT VŠAK ZDŮRAZŇUJEME, ŽE PŘEHLÍŽENÍ REALITY A POUHÉ ZOUFALÉ POKUSY O PŘEŽITÍ ÚTOKŮ MOCNÝCH NIKOMU ŽIVOT NAKONEC NEZACHRÁNÍ. NAOPAK. ZLO SE BUDE MNOŽIT A STUPŇOVAT A KONEC BUDE PRO VÁS O TO ZOUFALEJŠÍ, S POSLEDNÍM UVĚDOMĚNÍM, ŽE JSTE NEUDĚLALI VŮBEC NIC, ABYSTE POSVÍTILI NA TMU ZLA, LŽÍ A NENÁVISTI, KTERÁ VLÁDNE TOMUTO SVĚTU.

DÍKY SVÉ NEVĚDOMOSTI, VE KTERÉ SAMI DOBROVOLNĚ ZŮSTÁVÁTE, JE SVĚT PŘESNĚ TAKOVÝ, JAKÝ JE. DOKUD JEHO KONEC NEPOCÍTÍTE NA VLASTNÍ KŮŽI, BUDETE DĚLAT, ŽE SE VÁS TO NETÝKÁ?

JE ZAPOTŘEBÍ JEDNAT. A INFORMOVAT OSTATNÍ O TOM, CO SI TVOŘÍ SVOU NEVĚDOMOSTÍ, KAŽDODENNÍM PODPOROVÁNÍM ZLA A NENÁVISTI.

JE TŘEBA VYJÍT DO ULIC A KONAT. VE JMÉNU LÁSKY A PRAVDY. VE JMÉNU SVĚTA, O KTERÉM SAMI SNÍTE. VE JMÉNU MÍRU, KTERÝ UŽ ANI NEZNÁTE.

 

KAŽDÝ JEDEN Z NÁS MĚNÍ SVĚT.

JEN VAŠE SVĚTLO MOHLO MÍT NEDOZÍRNÝ DOSAH.

KDY JE LEPŠÍ SI TO UVĚDOMIT?

JAK JE MOŽNÉ SE ZEVNĚ (tedy pouze dočasně a částečně) BRÁNIT TÉTO NEMOCI, NABÍZÍME NÍŽE.

JAK JIŽ VÍTE, PŘÁTELÉ, JEDINÁ SKUTEČNÁ A ÚČINNÁ OCHRANA JE TA, KTEROU VÁM POSKYTUJE VAŠE DUCHOVNÍ PODSTATA. POUZE VAŠE DUCHOVNÍ ÚROVEŇ, VAŠE ENERGETICKÁ, resp. VIBRAČNÍ ÚROVEŇ VAŠEHO BYTÍ JE TÍM, CO URČUJE A ZARUČUJE MÍRU OCHRANY PŘED JAKOUKOLI ZBRANÍ, JAKÝMKOLI NEBEZPEČÍM SVĚTA.

VYSOKÉ, SVĚTELNÉ VIBRACE VAŠEHO TĚLA NEDOVOLÍ ŽÁDNÝM NÍZKÝM VIBRACÍM V JAKÉKOLI FORMĚ PŘEŽÍT VE VÁS A OSLABIT VÁS.

VÁŠ DUCHOVNÍ RŮST A RŮST VAŠEHO VĚDOMÍ JE TÍM, CO VÁS VŽDY OCHRÁNÍ.
 

Na tomto webu naleznete informace, které vám mohou pomoci vykročit na cestu svého duchovního růstu - jediného skutečného smyslu vašeho pozemského života.

 

Dr. Williams, lékař doplňkové medicíny a antiagingu

Jednou z klíčových strategií, kterou Dr. Williams odhaluje je, jak potlačit produkci CD38 pomocí antokyanů, což jsou pigmentační molekuly, které se nacházejí v potravinách a v bylinkách. Při pohledu na čerstvé produkty a rostliny je téměř každá rostlina s tmavě červenou, tmavě modrou nebo načernalou barvou plná antokyanů, které jsou ve třídě funkčních rostlinných molekul známých jako flavonoidy.

Černý rybíz, ostružiny, maliny, borůvky, červené zelí, fialová kukuřice a další podobné rostliny se silnou barevnou pigmentací jsou funkční léčivé rostliny. Můžete také pěstovat své vlastní antokyany pomocí neelektrických hydroponických pěstebních systémů mimo mřížku, které nepoužívají žádnou elektřinu. Pouhým zasazením červeného zelí, listového salátu z červeného dubu, lilku nebo jiných druhů ovoce nebo zeleniny budete těžit z výroby antokyanů Matkou Přírodou a jíst jako přírodní lék (ať je vaše jídlo vaším lékem.)

Teoreticky – ačkoli to ještě nebylo prokázáno klinickými testy – by vysoký příjem přírodních rostlinných anthokyanů mohl zastavit nadměrnou expresi CD38 při vystavení se viru hemoragické horečky nebo útoku nanočásticemi, a tím zabránit smrti. Toto je pracovní teorie, ale je to pravděpodobná teorie zakořeněná ve vědě o výživě. Je pozoruhodné, že konzumace většího množství antokyanů nemá žádnou nevýhodu, protože je široce zdokumentováno, že pomáhají předcházet zánětům, rakovině, neurodegenerativním poruchám a mnoha dalším nemocem. Proto strategie záměrné konzumace většího množství barevných rostlin jako profylaktické (preventivní) strategie proti možnosti vystavení se nové biologické zbrani je opravdu dobrý nápad.

 

Kromě antokyanů pocházejících z běžných potravin Dr. Williams navrhuje některé další rostlinné molekuly, které mohou být užitečné při potlačování hladin CD38 v těle:

 

Taxifolin je flavonoidní antioxidant dihydroquercetin. Inhibuje rakovinové buňky, léčí záněty a je užitečný při léčbě kardiovaskulárních a chronických onemocnění jater.

Apigenin je také flavonoidní antioxidant. Apigenin prochází hematoencefalickou bariérou, aby léčil zánět, zlepšil funkci buněk, zlepšil zdraví mozku a má protirakovinné účinky.

Luteolin je další flavonoid nacházející se v rostlinách a léčivých bylinách. Snižuje zánět, má protirakovinné vlastnosti a reguluje metabolismus estrogenu.

Callistephin je antokyanin, typ flavonoidu, díky kterému jsou potraviny tmavě modré, jako jsou borůvky a hroznové víno. A granátová jablka jsou také dobrým zdrojem callistephinu.

Kuromanin je antokyan, který se nachází v listech moruše, chryzantémě, ibišku, černém rybízu, červených malinách, liči a peruánské fialové kukuřici.

Všechno toto lze získat odšťavňováním čerstvého ovoce a zeleniny a konzumací těchto raw šťáv. Pamatujte, že vařením antokyanů může dojít k degradaci / zničení těchto jemných molekul, takže je obvykle nutné konzumovat je v syrové formě. To je jedna z klíčových výhod životního stylu syrové stravy (tj. David Wolfe, odborník na syrovou stravu, strávil desítky let učením lidí o těchto výhodách a má pravdu.)

Všimněte si, že antokyany jsou také přítomny v bobulích acai a mnoha různých odrůdách bobulí. Příbuzné molekuly známé jako fykocyaniny se nacházejí v obrovských množstvích v některých druzích mikrořas, jako je spirulina.

Společnost se sídlem na Havaji známá jako „Cyanotech“ – která dodává astaxanthin a spirulinu průmyslu ve formě doplňků stravy – je založena na velmi vysoké přítomnosti fykocyaninů ve spirulině. (Před mnoha lety jsem navštívil zařízení Cyanotech a viděl jsem jejich laboratoř, kde extrahovali fykokyany k výrobě lékařských barviv používaných v lékařských zobrazovacích aplikacích.)

Slovo „kyan“ odkazuje na namodralou barvu. Takže slovo „antokyany“ je založeno na myšlence molekul modré barvy. Barva naznačuje mnoho věcí o jeho funkčním využití pro lidské zdraví.

Chcete-li si o tom všem přečíst a dozvědět se více, zde je vědecký článek publikovaný v roce 2017 Národní lékařskou knihovnou: Anthokyanidiny a antokyany: barevné pigmenty v potravinách, farmaceutické přísady a potenciální přínosy pro zdraví:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5613902/

Pokud se tato zpráva stane skutečností následujících měsíců, náš svět bude vystaven něčemu podobnému s názvem „COVID 2.0“ – ale mnohem horšímu, pokud jde o umělou biologickou zbraň.

Na rozdíl od covidu, v tomto případě neexistuje žádný jednoduchý, levný a široce dostupný lék, o kterém víme, že zabrání 80 % úmrtí. Ivermektin zachránil v souvislosti s covidem nespočet životů, ale ivermektin není proti hemoragické horečce účinný (alespoň té horečce, o které víme.)

To podtrhuje důležitost nutriční připravenosti – příprava vašeho těla na nápor agresivních, smrtících nanočástic nebo „virových“ kmenů, které jsou zjevně nasazovány proti lidstvu v eskalaci globální války proti lidské rase.

S covidem zemřeli nejrychleji ti, kteří měli komorbidní faktory (přítomnost více nemocí u jednoho konkrétního pacienta): jakými jsou vysoký krevní tlak, cukrovka a dýchací potíže. Pokud jde o záchvaty hemoragické horečky, může se ukázat, že nejzranitelnější mohou být ti, kteří mají špatnou výživu a živí se zpracovanými potravinami ochuzenými o živiny.

Napsal Mike Adams dne 14. února 2022

Děkujeme.

 

Přátelé,

 

jak dobře víte, NIKDO ZA NÁS ZLO NEZASTAVÍ. PŘÍČINU ZLA NEODSTRANÍME TÍM, ŽE HO BUDEME PŘEHLÍŽET (KDYŽ JSME JEHO SPOLUTVŮRCI) A JEN DOUFAT, ŽE NÁS TO "TENTOKRÁT JEŠTĚ NEZABIJE".

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA POD VELENÍM MOCNĚJŠÍCH MIMO NÁŠ SVĚT HRAJÍ FINÁLNÍ BITVU O NAŠE ŽIVOTY, O CELOU TUTO ZEMIČKU V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ. TI, KDO SI TO VČAS NEUVĚDOMÍ, BUDOU CHYCENI DO PASTI, TAK, JAKO TI, KTERÝM JIŽ V ŽILÁCH KOLUJE SMRTÍCÍ KOKTEJL ŽILETEK, JEDŮ A OVLÁDACÍCH NANOTECHNOLOGIÍ ZVANÝ VAKCÍNA COVID.

 

 

Peníze ztraceny - nic není ztraceno.

 Čest ztracena - mnoho ztraceno.

Odvaha ztracena - všechno ztraceno.

 

Plinius