Pravý život...

 

Co si jen představit pod těmito slovy…

Zkuste se rozpomenout, přátelé...

Pravý...

život...

 

Odpověď na otázku, jak vypadá a co je pravý život…UŽ ZNÁTE, přátelé naši. Je to ta nejkrásnější verze vaší nejkrásnější představy o tom, čím jste a jak ve skutečnosti ŽIJETE. Víte moc dobře, co je

PRAVÝ ŽIVOT.

 

Vždycky jste to věděli.

VŽDYCKY JSTE JEJ ŽILI.

Rozpomeňte se…

 

...na život, ve kterém neexistují POTŘEBY

na život, ve kterém neexistuje NEÚSPĚCH

na život, ve kterém neexistuje NEJEDNOTNOST

na život, ve kterém neexistuje NEDOSTATEK

na život, ve kterém neexistují POŽADAVKY

na život, ve kterém neexistuje SOUD

na život, ve kterém neexistuje ODSOUZENÍ

na život, ve kterém neexistuje PODMÍNĚNOST

na život, ve kterém neexistuje NADŘAZENOST

na život, ve kterém neexistuje NEVĚDOMOST

Přátelé,

 

jste tady proto, abyste se rozpomenuli, že v pravých světech neexistuje nic z toho, na co jste zvyklí ve svém pozemském, mrtvém životě negativního stavu a co dokonce považujete za „nepostradatelné“…

V pravých světech neexistují nemoci.

V pravých světech neexistují peníze.

V pravých světech neexistují války.

V pravých světech neexistuje nenávist.

V pravých světech neexistuje moc.

V pravých světech neexistují bohatí a chudí.

 

V pravých světech neexistuje nic, co si MYSLÍTE, že existovat MUSÍ.

 

Pravý život je ŽIVOT v POZITIVNÍCH SVĚTECH Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Tyto světy existují, jsou to světy nekonečného Vesmíru, světy, kde jsou respektovány kosmické zákony Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Obývají je POZITIVNÍ bytosti, v závislosti na úrovni svého duchovního uvědomění.

Pravý život je život ryzí, opravdový a jediný SKUTEČNÝ. Žijí jej pozitivní bytosti v nejčistší lásce, radosti a s nejhlubším pochopením a respektováním kosmických zákonů Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Pravý život žijí bytosti na mnoha planetách ve Vesmíru, v mnoha dimenzích. I na naší planetě Zemi se žije Pravý život, ovšem v její plus 5. dimenzi. (Naše planeta Země, kterou obýváme, je planetou umístěnou v zóně vymístění, v záporné, minus 3. dimenzi (blíže viz Pseudotvůrci a především klíčová světelná kniha Nové Zjevení Pána Ježíše Krista).

 

Jsme na takový život připraveni? Není to jednoduché zříci se některých „výhod“, které nám nabízí tento nereálný svět… Co budeme dělat bez peněz…Kdo nám bude vládnout, když nebude mocných? Jak poznáme, kdo je "lepší", když budou mít všichni stejně?

Možná si myslíte, že byste neuměli v takovém světě žít…?

UMĚLI, vždyť odtamtud pocházíte...

Rozpomeňte se, jak šťastní jste byli. Rozpomeňte se na svůj PRAVÝ DOMOV V PRAVÝCH SVĚTECH.

Netoužíte celý svůj pozemský život po jediném - vrátit se DOMŮ?

 

Pokud jste alespoň na okamžik ucítili Lásku, Radost nebo Pravdu, nebo všechno najednou, pokud jste některý z těchto pocitů procítili při pomyšlení na pravý život,

pak JSTE TO VY.

 

Pak jste to PRÁVĚ VY, KTEŘÍ ODTAMTUD POCHÁZÍTE.

Začínáte se rozpomínat, kým skutečně jste…

 

Probouzíte svou naprosto přirozenou a dočasně zastřenou touhu VRÁTIT SE DOMŮ.

Následující pojednání, která se vám "rozklikla" při čtení této záložky, VÁM umožní POZNAT TO, co již dlouho poznat toužíte, možná se snad již vzdáváte naděje, že toto poznání ještě "stihnete" nabýt.

Následující rozpomenutí VÁM UMOŽNÍ opět POZNAT

KÝM OPRAVDU JSTE,

jaký je váš původ

PROČ skutečně JSTE právě TADY NA ZEMI

JAKÝM SMĚREM MŮŽETE NAKROČIT

chcete-li opět (pocházíte odtud) prožívat bytí ve svém

PRAVÉM DOMOVĚ.

 

Těšíme se na Vás

Pozitivní vesmírné civilizace Sil Světla těšící se ze společného přátelství a brzkého shledání v Pravých světech