Peníze ztraceny - nic není ztraceno.

 Čest ztracena - mnoho ztraceno.

Odvaha ztracena - všechno ztraceno.

Peníze ztraceny - nic není ztraceno.

 Čest ztracena - mnoho ztraceno.

Odvaha ztracena - všechno ztraceno.

Nečekejte vzestup, zatím neustále klesáte!

 

Vyšší duchovní bytost: Celý proces máte na starosti vy, ne my, ale všechno má své hranice a mohu vám říci, že naše hranice testujete...

 

Lidé, vzestup se v "nejbližší době", jak sami říkáte, neuskuteční. Alibisticky a líbivě řečníte o vzestupu, který prý už je "na spadnutí", aniž byste hnuli prstem. Kdo ho má za vás udělat? Vzestup je aktivita, nikoli pasivita, čekání, nikoli předání odpovědnosti za svůj život či životní situaci, kterou jste si sami svobodně vytvořili.

Lidé, vaše nevědomost o tom, kým skutečně jste, je až příliš silná a stále více destruktivní. Nemáte zájem poznat svou pravou - duchovní podstatu a podle tohoto poznání také žít své pozemské životy. Lidé, vědomě a urputně odmítáte poznat, co je skutečný, pravý život, co je smrt, co je Bytí, Jednota a Mír. Jak chcete prožít vzestup, který je ryzí, čistou duchovní záležitostí? Jak chcete pobývat v podmínkách, o které nemáte zájem, o které vůbec neusilujete, které vám jsou naprosto lhostejné? Jak chcete pobývat někde, kde jsou vibrace natolik vysoké, že byste v nich shořeli jako papír?

Proto se nemůže nic změnit. Samo se nic nezmění. Aktuálně je až příliš mnoho klonů, lidí ve strachu, hněvu, mnoho nevyřešených traumat, rozptylování, pochybností, neochoty ke změně, mnoho lidí žijících temnými energiemi a množících je, neochotných tvořit a měnit svůj svět, který sami přivedli na pokraj zkázy. Je až příliš mnoho masivního popírání pravdy, ovládání myslí lidí...

Ve skutečnosti se lidé stále rychleji stávají lidskými hybridy, loutkolidmi, pseudolidmi. Potřebují se čím dál tím více nechat vést negativními entitami, potřebují říkat, co mají dělat, kdy to mají dělat, co mají jíst, kolik mají jíst, jakou práci dělat, jakou nedělat, kolik vydělávat, co si koupit, jak se líbit, jak se oblékat, jak být úspěšný, jak nebýt nudný, jak se zavděčit, jak obelstít, jak získat na úkor druhých, jak přežít, jak umřít...

 A co třeba vy, křesťané? Vy, kteří neustále pořádáte zoufalé satanistické rituály, při nichž pojídáte ʺJežíšovoʺ tělo, při nichž váš kněz (který je podle vás ten "vyvolený") pije ʺkrevʺ a stanovuje vám podmínky vašich zoufalých životů. A vy všichni, kteří věříte v Boží malichernost, náladovost, podmíněnost jeho Lásky, v Boží trest... (když nebudete dělat to a to, tím a tím způsobem, bude se váš Bůh zlobit a pošle vás do pekla nebo někam jinam...). A jste to vy, titéž lidé, kteří očekáváte, že se ʺJežíšʺ kdykoli vrátí... Proč, to sami nevíte...
A tak to pokračuje... Den za dnem. A každý den lidé čekají, až "se něco stane"...

Zmiňuji to jen proto, že je nezbytně nutné znovu si začít uvědomovat, že Pravda je LÁSKA. TO JE VŠE, CO POTŘEBUJETE ZNÁT.

Věci se nemění a nezmění, pokud je nezměníte VY. Jen VY sami vše měníte... ale stane se to - "to", o co tak zoufale škemráte, aniž byste věděli, co děláte -  za vašich životů zde na Zemi? Ani vesmírné lodě nepřijdou ʺbrzyʺ, jak se mnozí uchlácholujete, se slovy, že "už si to zasloužíme", "už je to třeba, aby nás někdo zachránil...", "...my jsme to nezavinili..."

 

Každý může vidět a především cítit, že lidstvo JE "zaseknuté". CHCETE změnu, ale nevytváříte ji. CHCETE, aby vás Bůh poslouchal a zachránil. Bůh vás neustále poslouchá a zachraňuje (už dávno by na Zemi nebyl život, nebýt Boží Lásky a zásahů skrze ty, kteří v Boží Lásce a Jeho vedení neustále pracují (přátelé z Vesmíru, vyspělé bytosti vysokých dimenzí bytí i ten zlomek pozemšťanů, kteří si zde na Zemi vědomě a aktivně plní své světelné poslání), vy však jeho rady neposloucháte a jeho zázračné činy si vůbec neuvědomujete. Vaše volba. CHCETE být zdravější, ale více a více požíváte jedy nejvyšší kategorie, které vám tak nezištně nabízí negativní stav. Na pokyn mocných polykáte pilulky, kterým říkáte léky a za které děkujete a platíte, a nejste vůbec překvapeni, když vidíte, že tyto "léky" ještě nikoho nikdy nevyléčily. CHCETE mít lepší život, pokud všechnu tu těžkou práci udělá někdo jiný. Chcete, chcete, chcete. Opravdu to CHCETE?

 A tak se žádný vzestup lidstva stále nekoná.

Lidstvo ještě nemá SKUTEČNÝ zájem.

Až bude chtít lidstvo jako celek změnit svůj svět a posunout se duchovně výše, dospět alespoň na úroveň bytí, kde se nezabíjí, kde není nedostatek, utrpení, bolest, majetek, chamtivost ani nenávist, pak musí toto samé lidstvo otočit hru, v níž aktuálně prohrává vše.

Teď, když se dokončují internační tábory pro ty, kteří odmítají stát se otroky, když jste sledováni a ovládáni skrze elektromagnetické zbraně (haarp) a implantáty, které jste si nechali poslušně vpravit do svých těl (vakcinace covid), když jste cíleně tráveni (chemtrails a všechny další jedy v potravinách, půdě, vodě, vzduchu, o které se vůbec nezajímáte), když skomíráte nad drahotou a nemocí, teď, když jste na konci svých sil... myslíte, že už je čas změnit taktiku své hry?

NEBO POČKAT, AŽ VÁS NĚKDO ZACHRÁNÍ? ZA CO? PROČ? PROTOŽE POHÁDKY EXISTUJÍ?

Opravdu můžete očekávat, že někdo jiný udělá to, co vy sami nejste ochotni udělat? 

Temná strana, která se sofistikovaně vydává za světlo (skrze nejrůznější duchovní jména, organizace, spolky, léčitele, vědmy, astrology, duchovní vůdce a guru, terapeuty... - nabídku máte skutečně pestrou...), vás uchlácholuje, že nemáte dělat nic a změna přijde sama. Někteří vás uchlácholují, že stačí být "světlem", které samo porazí tmu. Ano, v přítomnosti Světla není tmy, avšak je zapotřebí uvědomit si, kde se současně jako lidstvo nacházíte. Nacházíte se v záporné dimenzi bytí, nikoli v pozitivních světech Stvořitele Prvotního všeho a všech. Tam ještě nejste. Nechcete být. Tady v zóně vymístění nelze svítit a stát na místě, nic nedělat. Tady neumíte (naštěstí) tvořit myšlenkou na takové úrovni, aby se projevila ve fyzickém světě v takové síle, jakou potřebujete k záchraně světa tak rychle, jak právě potřebujete. Jste ve fyzickém, hmotném Vesmíru, jehož vibrace jsou odlišné a Vesmírné duchovní zákonitosti jsou modifikovány tak, abyste zde mohli žít ve fyzických, hmotných tělech. Tady nelze svítit a čekat, že vaše chabé světlo (nejste zde na Zemi v záporné dimenzi bytí náhodou, vaše vibrace jsou nízké) dosvítí na zrůdy negativního stavu, kterým se pod ním prolomí kolena a začnou prosit o odpuštění... Vaše světlo nemůže zde na Zemi takto přímo eliminovat negativní stav. A není to ani žádoucí. Vše je VÝVOJ. VÁŠ VÝVOJ. Máte-li o něj zájem, pak jste aktivní. Nemáte-li zájem, pak neděláte nic, jen přežíváte ze dne na den, jen si stěžujete, zoufáte a čekáte. Čekáte na něco, ani sami nevíte na co. Pak myslíte a konáte ve jménu nenávisti, nevědomosti a destrukce. Pak ničíte svět kolem vás a sebe samé. Co si neustále volíte, můžete každý den vidět sami... Každý den to prožíváte.

 

Mnozí říkají (sobě i ostatním), že už jsou "dostatečně čistí", "dostatečně světelní", aby tmu rozptýlili. Je-li tomu tak, pak jistě vidíte, jak svůj svět uzdravujete, jak se mění k obrazu vašemu. Pak jistě vidíte více a více spokojených, šťastných a zdravých lidí kolem vás, méně nemocí, utrpení a neštěstí, pak jistě cítíte, jak Láska a Jednota prostupuje vším, co každý den děláte a kde děláte. Pak zákonitě prožíváte skutečnost, že čas neexistuje, máte ho dostatek, máte dostatek všeho, máte více a více energie, která vám zůstává a kterou neustále léčíte a obohacujete ostatní, aniž by vás samotné to oslabovalo.

Pak vaše planeta v minus třetí dimenzi už neexistuje.

Je tomu už tak? Jste spokojení? Jste šťastní? Jste zdraví? Prožíváte klid, harmonii, mír a Lásku v každý okamžik svého bytí? A stejně tak každý, tak, jako vy?

Pak vítejte, přátelé. Svou misi jste zvládli. Poznali jste, že nemusíte a nemáte čekat, až se změní celý svět. Změňte sebe a svět, v němž budete žít, bude jiný. Vy sami jej začnete vnímat a prožívat odlišné vibrace odlišných dimenzí bytí.

TO JE VZESTUP, na který čekáte.

Každý, kdo tak učiní, se bude přidávat. Záchrana tohoto světa nespočívá v pasivním čekání na to, až světlo "milostivě" prosvítí tmu. Vzhledem k neustálým svobodným - destruktivním - volbám lidstva zde na Zemi v minus třetí dimenzi bytí je zjevné, že negativní stav naprosto ovládne a zničí v brzké době vše, čím sám je a čemu sám vládne:

99% nevědomého, spícího a jím ovládaného lidstva.

Znovu opakujeme, že vzestup, resp. vaše "záchrana", o kterou tak "žadoníte", je a vždy bude záležitostí primárně vaší volby a aktivity. Poté se stává záležitostí oboustrannou. Pak vám může být podána naše pomocná ruka. Primárně je však vždy vaše VĚDOMÁ A AKTIVNÍ PRÁCE NA SOBĚ SAMÝCH, kterou musí učinit každý sám za sebe. NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEUDĚLÁ.

DÍKY BOHU. DÍKY SVOBODNÉ VŮLI, KTEROU NÁM NÁŠ MILOVANÝ STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH DAL A KTERÁ JE PODSTATOU VEŠKERÉHO ŽIVOTA.

Čekáme na vaše spojení s námi...

Vaši světelní přátelé

 

červen 2022

 

Děkujeme Vám, Světelná přítelkyně...

Kdo by věřil - sdělení z vyšších sfér

-----------------------------------------------------

Současná válka začala v roce 2014 státním pučem v Kyjevě a pokračovala dvěma válkami proti obyvatelům Donbasu. Západ přitom celých 8 let vyzbrojoval Ukrajinu namísto toho, aby ji nutil a tlačil k naplňování Minských dohod.

Nebyla tedy ze strany Západu vyvinuta naprosto žádná snaha o mírové urovnání etnického konfliktu na Ukrajině, nebylo přistoupeno k federalizaci země, nebyly vytvořeny modely samospráv a především nebyly přijaty zákony, které jinak vyžaduje po svých členech Evropská unie automaticky, tedy zákony proti diskriminaci etnik, ras, kultur, jazyků a národností. Naopak, západní koalice Kyjevu a mlčky tolerovala přijímání zákonů zakazujících ruštinu.

Rusko se snažilo celých 8 let pomocí trpělivé diplomacie přesvědčit Západ o potřebě mírového urovnání konfliktu na východě Ukrajiny. Celou tu dobu Západ i Kyjev ignorovaly Minské protokoly a teprve teď, když je ukrajinská armáda jeden krok od totální porážky na Donbasu, tak se západní politici na pokyn prediktora Henryho Kissingera aktivizují v panice, že krize způsobená v Evropě paradoxně protiruskými sankcemi a posilování ruské ekonomiky a rublu povede k zániku moci Evropské unie, o které Lavrov v rozhovoru také hovořil. Německý kancléř najednou po 8 letech znovu volá po mírových procesech, přesně po těch, které Berlín spolu s EU a s USA 8 let ignorovaly a dokonce sabotovaly.

Exkluzivní překlad rozhovoru ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova s redaktorem BBC na petrohradském fóru SPIEF 2022, kde se mluvilo nejen o českém ministrovi zamini! Rusy je dovoleno zabíjet, Rusům je možné zakazovat mluvit jejich rodným jazykem, Rusové se nesmí bránit nacistům na Ukrajině, Rusové nesmí kritizovat puč v roce 2014 v Kyjevě! Lavrov zakončil rozhovor výrokem a podezřením, že redaktor měl za úkol vymámit z ministra lítost nad spec-operací na Ukrajině, ale nepovedlo se!

Další klíčové informace k aktuálnímu dění čtěte na aeronetu.news: https://aeronet.news/video-nejaky-lipavsky-prohlasil-o-macronovi-ze-nicemu-nerozumi-exkluzivni-preklad-rozhovoru-ruskeho-ministra-zahranici-sergeje-lavrova-s-redaktorem-bbc-na-petrohradskem-foru-spief-2022/

-----------------------------------------------

Strach satanistiského Západu ze síly a jednoty Ruska, které odkrývá stále více pravdy o zločinech západních "mocností", EU a všech jejich vazalů, nabývá nových rozměrů. Aktuálně se USA a všichni EU bratři klepou z roustoucího přátelství a stmelování Ruska s Čínou. Pro smrtící západ a jeho "neohroženost" (která neexistuje) nepřípustné! A hle, dokonce i Macron si evidentně musel šňupnout (asi dárek od Zelenského), aby dokázal vyslovit něco nevídaného. Otočil a vše je rázem jinak! EU se třepotá studem ze své hlouposti... USA úpí a kope. A to je teprve začátek. Naštěstí...

"Emmanuel Macron rozjel kissingerizaci ukrajinské otázky na plné obrátky a udeřil na Kyjev, že Rusko zůstane součástí Evropy, že odmítá názory Zelenského na vyhlazení Rusů a Kyjev prý bude muset začít vyjednávat s Moskvou o míru! Stačila jen dvě vystoupení Henryho Kissingera na veřejnosti a narativ Evropské unie se mění k nepoznání! Macron na vojenské základně NATO v Rumunsku odhalil, jaké názory má Zelenský na Rusko a Brusel už štve, že protiruské výroky Kyjeva sabotují snahy o dosažení míru! Rusko je sice podle EU stále agresor, ale není už dovoleno Rusko ponižovat! Fialka se z toho sesype?"

aktuální červnové souvislosti aeronetu.news čtěte na: https://aeronet.news/video-emmanuel-macron-rozjel-kissingerizaci-ukrajinske-otazky-na-plne-obratky-a-uderil-na-kyjev-ze-rusko-zustane-soucasti-evropy-ze-odmita-nazory-zelenskeho-na-vyhlazeni-rusu/

 

-----------------------------------------

 

Žoldáci jsou teroristé a nemají status válečných zajatců... Kyjevský režim začal ředitelům středních škol rozesílat dopis, aby pedagogové vytipovali z řad dětí vhodné adepty k odvodu na frontu!

aktuální červnové zprávy aeronetu.news čtěte v obsahovém bloku níže

------------------------------------------------

 

MODIFIKACE DNA - OPRAVDU VÁM NEVADÍ, ŽE SE ZTRÁCÍTE?

 

NANOTECHNOLOGIE, TRANSHUMANISMUS - JSTE V SÍTI?

-------------------------------------------------

 

Proč si připomenout prosinec 2021? Poznejte nepohodlnou pravdu a svou vazalskou "in" nenávist vůči těm, díky kterým tady ještě stále sami jste...

"Už toho máme dost... Již nemáme kam ustupovat! Pokud USA nepřestanou s nasunováním zbraní na Ukrajinu, odpovíme vojenskými prostředky, i když do poslední chvíle prosazujeme diplomacii!"

čtěte na: https://aeronet.news/video-uz-toho-mam-dost-jiz-nemame-kam-ustupovat-pokud-usa-neprestanou-s-nasunovanim-zbrani-na-ukrajinu-odpovime-vojenskymi-prostredky-i-kdyz-do-posledni-chvile-prosazujeme-diplomacii/

-----------------------------------------------

 

FALEŠNÁ EXPLOZE TERMINÁLU NA ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN - další zoufalý pokus satanistického západu o udržení se nad hladinou...

"...Jsme svědky dalšího false flag opatření, jehož cílem je jediná věc, a to masivní prohloubení plynové krize v Evropě, ale současně i v USA. Celé je to naprosto jednoduché. Američané nejprve vyvolají svojí agresí a svými provokacemi skrze loutky na Ukrajině válku s Ruskem. Evropa spolu s USA potom na základě toho se odstřihne od veškerých ruských zdrojů, a když je hotovo, nebo téměř hotovo, tak Američané úmyslně vyvolají krizi a odstaví si svůj vlastní terminál, na kterém je Evropa závislá..."

čtěte na: https://aeronet.news/video-exploze-terminalu-na-zkapalneny-zemni-plyn-ve-freeportu-v-texasu-je-podle-uniklych-zaberu-z-helikoptery-obycejne-cviceni-hasicu-a-false-flag-s-cilem-eskalovat-ceny-plynu-nejen-v-evrope/

nebo zde na tomto webu obsahový blok níže

-----------------------------------------------

 

Aktualizace důležitosti rozpomenutí se:

 

NIC NEŽ PŘÍTOMNOST - ŘEŠENÍ VŠECH PROBLÉMŮ SVĚTA MÁME NA PODNOSE. PROČ SI NIKDO NENABÍDNE?

 

VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ

 

OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA

 

LIDÉ NEVĚDOMÍ! PROBUĎTE SE A POZNEJTE, KOHO PODPORUJETE A KOHO POSLUŠNĚ NENÁVIDÍTE! PRAVDU NEUMLČÍTE, JAKKOLI "STATEČNĚ" JI ODMÍTÁTE A ZAVÍRÁTE PŘED NÍ OČI!

OTEVŘETE OČI SVÉ I OSTATNÍM, DOKUD VÁM ZBÝVÁ POSLEDNÍ ZLOMEK ČASU.

Nestydíme se za to, jací jsme a nezajímá nás, jak vypadáme v očích Západu. Zajímá nás jen mezinárodní právo, žoldáci jsou teroristé a nemají status válečných zajatců! Lavrov to vytmavil redaktorovi BBC. A situace na Ukrajině připomíná konec III. Říše, kyjevský režim začal ředitelům středních škol rozesílat dopis, aby pedagogové vytipovali z řad dětí vhodné adepty k odvodu na frontu! Učitelé doporučují dětem před dosažením plnoletosti emigrovat s matkou co nejrychleji z Ukrajiny!

aeronet.news, 17. červen 2022

 

V ruském Petrohradu začalo velké mezinárodní fórum SPIEF 2022, na kterém právě vystupují přední ruští politici a představitelé a komentují geopolitické procesy v Evropě i ve světě. Na projevy politiků i vystoupení Vladimira Putina si vyhradíme extra článek v nejbližších dnech, ovšem nás zajímá něco, co se odehrálo na okraji tohoto světového fóra, totiž rozhovor ministra zahraničí Sergeje Lavrova s redaktorem BBC Stevem Rosenbergem v centru Roskongress v Petrohradu. Redaktor se ptal Lavrova na Ukrajinu a rozhovor probíhal nebývale ostře. Celé to vyvrcholilo ve chvíli, kdy došlo v diskusi na dva britské žoldáky, kteří byli v Doněcku odsouzení k trestu smrti za terorismus. Podle britského redaktora za toto odsouzení nese zodpovědnost Rusko, protože v očích Západu je to DLR pod kontrolou Ruska.

Jenže na tohle Lavrov reagoval slovy, že je mu úplně jedno, jak Rusko vypadá v očích západu, že to je naprosto irelevantní, protože Lavrova zajímá pouze mezinárodní právo. A pokud jde o Ženevské konvence, žoldáci a nájemní vojáci opravdu nemají garantován status válečných zajatců a ochranu podle Ženevské konvence o válečných zajatcích. Žoldáci na bojišti jsou proto posuzováni jako teroristé, jejichž náplní je páchání terorismu, nikoliv bojových operací. Lavrov rovněž prohlásil, že Rusko se nestydí za to, jaké je, takže je úplně jedno, co si o něm Západ myslí. Tady je možné už zcela jasně vidět, že ruská diplomacie se posunula z roviny partnerství se Západem do roviny odstupu a odtažitosti od Západu.

 

Západ a jeho přístup: Co bylo dovoleno Kosovu, není dovoleno Krymu, ani Donbasu

 

Znovu se ukazuje, že Kissingerovo varování o těsném spojování Moskvy a Pekingu opravdu probíhá obrovskou silou a Moskva rozvazuje vztahy se Západem. Tohle je zásadní moment ruské diplomacie, kdy Rusko už se nebude snažit dělat věci tak, aby se líbily partnerům na Západě, ale pouze podle toho, jestli to je nebo není podle mezinárodního práva.

 

A to je opravdu diametrální rozdíl. Je spousta věcí ve světové politice, které jdou na ruku Západu, ale jsou v rozporu s mezinárodním právem. A naopak, mnoho věcí v souladu s mezinárodním právem vede k nepřátelství se Západem. Např. článek Charty OSN o právu národů na sebeurčení. Je to vůbec jeden z článků, který je základem demokracie, ale Západem je využíván pokrytecky a licoměrně jen tehdy, pokud se mu to hodí.

obr.: Bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko vedl celkem dvě válečná tažení proti obyvatelům Donbasu

 

Když se to hodilo v případě Kosova v roce 2008, byl tento článek použit. Kosovo se na základě Charty OSN odtrhlo od Srbska. Když ale totéž o 6 let později udělali obyvatelé Krymu a dvou provincií na východě Ukrajiny a odtrhli se od Kyjeva, byl z toho skandál, západní sankce na Rusko a dvě válečná tažení ukrajinské armády proti vlastním obyvatelům na Donbasu.

Co bylo dovoleno Kosovu a Albáncům na Kosovu, nebylo dovoleno Rusům na Donbasu a na Krymu. Obojí přitom proběhlo podle mezinárodního práva v souladu s Chartou OSN. Takhle prostě funguje Západ. Ten samý západ přitom koncem 90. let a počátkem nového tisíciletí na základě té samé charty podněcoval, podporoval a financoval muslimské islamisty v Čečně a v Dagestánu, aby se odtrhli od Ruska a zahájili rozpad Ruské federace do dalších regionů na Kavkazu, do Ingušska a dalších oblastí.

 

Kyjev začal povolávat na frontu děti ze středních škol!

 

Pokud tedy Západu Charta OSN vyhovuje na rozbíjení Ruska nebo Srbska, tedy slovanských států, tak je Charta OSN uznávána. Pokud je ale Charta OSN použita Rusy a ve prospěch ruského etnika, je z toho konflikt, krize, ruská agrese a mezinárodní sankce. Rusku tedy trvalo prakticky 30 let od rozpadu SSSR, aby pochopilo, že se Západem se nedá partnersky vyjednávat, protože Západ prostě Rusko nerespektuje, ani jeho politický systém, ani jeho oprávněné bezpečnostní požadavky. A Západ nerespektuje ani právo na život etnických Rusů na Ukrajině.

To jsme viděli těch posledních 8 let, kdy ukrajinská armáda masakrovala obyvatele Donbasu. Evropa je dnes na počátku rozvratu a sociálně-ekonomické demise. Lidem budou rozkradeny veškeré úspory pomocí neřízené a nezvládané inflace a Evropa skončí v náručí Paní Bídy. Ta bude už ale v té době plně digitální a lidé budou mít náramky, čipy, mobilní QR kódy s potravinovými poukazy. Takhle to chce Klaus Schwab. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. S tou první polovinou citátu lze souhlasit, o té druhé ale lze silně pochybovat. A proces války na Ukrajině? Ten začíná připomínat poslední měsíce III. Říše.

obr obr.: Dopis zástupce ministra školství rozesílaný do středních škol na Ukrajině

 

Na veřejnost unikl dopis ukrajinského ministra školství, který je před koncem školního roku na Ukrajině právě rozesílán do všech škol. Ministr v dopise přikazuje vedením a ředitelům středních škol, aby vytipovali v řadách absolventů vhodné studenty, kteří mají odpovídající uvědomění a kádrové předpoklady, aby o nich informovali ministerstvo, které jejich seznamy předá ministerstvu obrany, které potom tyto studenty ihned odvede na frontu, aby tam mohli padnout, protože jiný úkol mít nebudou, to je již jasné všem Ukrajincům. Tady je přepis dopisu:

 

Drazí kolegové!

Na základě dopisu Ministerstva školství a vědy Ukrajiny ze dne 15.05.2022 №1 / 9-23 informuji, že je nutné upozornit na informace vedoucí a pedagogické pracovníky vzdělávacích institucí, které poskytují středoškolské vzdělání dětem vhodného stáří.

V podmínkách válečného stavu, výjimečného stavu nebo stavu ohrožení státu je nutné sestavit seznamy absolventů v branném věku s charakteristikami pro posouzení vojensko-vlastenecké výchovy. S ohledem na zvláštnosti vývoje každého jednotlivého studenta je třeba určit přítomnost smyslu pro loajalitu k vlasti, ústavní a vojenskou povinnost v době míru a války, vysokou odpovědnost a disciplínu. Dáváme vám pokyn, abyste se řídili tímto dopisem a připravili uvedené charakteristiky do 23. června 2022.

 

Podle ruských novinářů, kteří situaci na Ukrajině sledují, dochází po celé Ukrajině zásoby nových odvedenců, protože odvodoví komisaři si stěžují, že muži před nimi utíkají, schovávají se, mění adresy pobytu a polští převaděči za úplatu 1500 EUR vyvádí Ukrajince do Polska během nočních přechodů hranic. Na Ukrajině tak dochází noví branci a je nutné sáhnout do tzv. nultých odvodových ročníků, tedy do řad nezletilců, kteří ale studují ve 3. nebo 4. ročníku střední školy nebo učiliště.

 

Reichstag v Kyjevě mele z posledního, sahá už po nultých ročnících ze školních lavic

 

Úplně totéž probíhalo v rámci Říšských ozbrojených sil nařízením Branné moci na území Říše od 11. ledna 1945, kdy byli v Německu odváděni studenti 3. a 4. ročníků středních škol na frontu, aby pomohli válečnému úsilí v posledních týdnech a měsících Říše. Jejich cílem už nebylo vyhrát válku, ale pouze zpomalit postup sovětských vojsk na východě a těch spojeneckých na západě.

Je neuvěřitelné, že toto se znovu opakuje na Ukrajině, která tak znovu jako nacisté v Německu v roce 1945 povolává studenty středních škol na frontové linie. Podle ruských novinářů ředitelé škol varují studenty, aby emigrovali z Ukrajiny spolu s matkou, protože mezi učiteli a pedagogy je proti pokračování ve válce obrovský odpor.

Tohle je pouze ukázka toho, jak končí ukrajinský nacismus podporovaný ze západu a z Londýnských kanceláří. Nacismus je součástí politických procesů amerikanizovaného transatlantického souručenství, které vychází z řídících procesu pohrobků nacistů evakuovaných na konci II. sv. války do USA v rámci operace Paperclip.

Revanšismus je stále živý a pohrobci nácků z dob III. Říše chtějí revanš proti Rusku, zatímco Londýnské kanceláře věří, že se jim konečně na 5. pokus podaří obsadit a potom hned rozbít a rozdělit Rusko, když se to nepovedlo Napoleonovi, Uljanovi, Hitlerovi, ani Jelcinovi. A protože tuší, že se jim to nepovede ani teď, tak právě vidíme konec ukrajinského Reichstagu. Na obranu jsou už povolávány děti.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: https://aeronet.news/video-nestydime-se-za-to-jaci-jsme-a-nezajima-nas-jak-vypadame-v-ocich-zapadu-zajima-nas-jen-mezinarodni-pravo-zoldaci-jsou-teroriste-a-nemaji-status-valecnych-zajatcu-lavrov-to-vytmavil/

Děkujeme aeronetu.news za jeho nezištnou práci na probouzení spících loutkolidí.

 

Snahy satanistů západu a jejich přisluhovačů (včetně vazalské ČR) o přiblížení se k Rusku na dostřel skrze ovládnutí Ukrajiny NIKDY NEVYJDOU. Důkazem jste vy, lidé, stále dýcháte! Probuďte se, dokud dýcháte!!!

 

Нас бьют, мы летаем!

... Američané vědí, co bude následovat. Rozdělení Ukrajiny, které je teď už naprosto jisté a Kyjev s tím nejen nic nebude moci udělat, ale co bude největší gól, to bude snaha USA, až Washington začne tlačit Prahu, Varšavu a Bratislavu, aby na rozdělení Ukrajiny spolupracovaly v zájmu míru. Fiala, Morawiecki a Heger budou muset Rusku přiznat nárok na rozdělení Ukrajiny. Ano, takové chucpe nás ještě čeká.

Rusko tímto vojenským zásahem na Ukrajině zcela překreslí silové a mocenské hranice v Evropě. Operace na Ukrajině je varováním Ruska kolektivnímu Západu, kde se nachází ta pověstná a nepřekročitelná červená bezpečnostní linie pro Moskvu, o které se neustále hovořilo posledních 30 let a naposledy před ní varoval Vladimir Putin před Vánoci 21. prosince. Psali jsme o tom článek: https://aeronet.news/video-uz-toho-mam-dost-jiz-nemame-kam-ustupovat-pokud-usa-neprestanou-s-nasunovanim-zbrani-na-ukrajinu-odpovime-vojenskymi-prostredky-i-kdyz-do-posledni-chvile-prosazujeme-diplomacii/. Není pravda, že Rusko nevarovalo před válkou! Už v prosinci Putin varoval, že Rusko nemá už kam ustupovat! Znovu se podívejte na jeho prorocké video ze dne 21. 12. 2021 na okultní mystické zrcadlové datum (21-12-21).

 

Od 24. února 2022 již víme, že tou červenou linií je všechno, co se na Ukrajině nachází na východ od Dněpru. Paradoxně o této linii mluvil nejvíce německý polní maršál Heinz Guderian, který o Dněpru prohlásil, že odděluje Evropu od srdce Stalinovy říše. Tato hranice je totiž zejména hranicí etnografickou a Ukrajina přišla o svoji integritu násilným pučem na počátku roku 2014 na Majdanu. Následná 8 let trvající občanská válka a genocida ruského etnického obyvatelstva na Donbasu rozhodla o rozdělení Ukrajiny, protože sami řekněte, kdybyste byli v kůži etnických Rusů, jestli byste dál chtěli žít v zemi pod vládou Kyjeva, který proti vám 8 let vede válečné tažení a genocidu? Ne, v takové zemi pod vládou nacistů kyjevské junty by chtěl žít jen blázen. Proto výrok Joea Bidena pouze odhaluje skutečné obrysy podmínek ukončení konfliktu na Ukrajině.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Výňatek z článku aeronetu.news z 5. 6. 2022. Článek čtěte a bděte na: https://aeronet.news/video-joe-biden-prohlasil-ze-ukrajina-se-bude-muset-v-nejake-chvili-vzdat-casti-sveho-uzemi-aby-byl-dosazen-mir-nez-ta-chvile-nastane-budou-usa-pomahat-kyjevu-se-alespon-branit/

 

Zmíněný klíčový článek aeronetu.news s projevem V. Putina k velitelům a náčelníkům Generálního štábu sdružených ozbrojených sil Ruské federace z 21., resp. 22. 12. 2022 čtěte na: https://aeronet.news/video-uz-toho-mam-dost-jiz-nemame-kam-ustupovat-pokud-usa-neprestanou-s-nasunovanim-zbrani-na-ukrajinu-odpovime-vojenskymi-prostredky-i-kdyz-do-posledni-chvile-prosazujeme-diplomacii/

Ó, lidé, stále je přemnoho z vás, kteří si vybíráte hluboký spánek uklidňujících lží, do něhož vás denně uvádějí masmédia plně řízena mocnými tohoto světa a jejich pány - mocnějšími mimo náš svět...

Mnoho, až příliš mnoho vás stále nepoznává, že hru o své holé životy, kterou hrají mocní skrze vaši nevědomost, nemůžete nikdy vyhrát...

Lidé, vaše nevědomost a vaše každodenní otroctví pro negativní stav vám klíč k novému světu nepodají. To je nevyhovující pravda... Jedna z mnoha, které vás denně míjejí a které denně odmítáte...

VAŠE VOLBA. VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

NÁSLEDKY TĚCHTO VAŠICH VOLEB JSOU TAKÉ POUZE VAŠÍM VÝTVOREM.

Exploze terminálu na zkapalněný zemní plyn ve Freeportu v Texasu je podle uniklých záběrů z helikoptéry obyčejné cvičení hasičů a false flag s cílem eskalovat ceny plynu nejen v Evropě! Svědci hlásí, že neslyšeli žádnou explozi, nikde nebyl žádný požár a ani na zařízení nejsou vidět stopy po explozi, nikde žádné trosky! Další prohlubování celosvětové energetické krize s cílem vytřískat co největší peníze z ceny plynu po hysterickém odstřižení Evropy od ruských dodávek! A někdo snad čekal od Američanů něco jiného? Proč Fiala přivezl papežovi do Vatikánu ukrajinskou šálu?

aeronet.news, 10. červen 2022

 

Určitě jste všichni zaregistrovali, že ve čtvrtek (9. 6. 2022) došlo v americkém městě Freeport ve státě Texas k explozi LNG terminálu na zkapalněný zemní plyn. Freeport je největším exportním přístavem v USA na export LNG plynu do světa, především do Evropy. Informace o explozi byla ihned následována zprávou, že celé zkapalňovací zařízení je odstaveno a oprava si vyžádá minimálně 3 týdny.

Místní televizní kanál KTRK-TV spadající pod korporaci ABC vyslal na místo helikoptéru, aby kameraman z ní natočil místo nehody a mohutný požár, jenže celé to dopadlo jinak. Přestože štáb byl na místě prakticky do 10 minut, na místě již byli dávno rozestavění hasiči a z několika zdrojů stříkali vodu na jednu část soustavy trubek. Záběry jsou naprosto zarážející, protože nezachycují nic, co by vypadalo jako zařízení po explozi.

Na záběrech není žádný požár, nikde neleží trosky trubek, roztrhaných plášťů a poškozené infrastruktury, hned vedle stojí mohutný zásobník plynu, kterého si nikdo nevšímá, nikdo ho nechladí, kdyby v jeho blízkosti probíhal požár, prostě video neukazuje místo katastrofy, ale ve skutečnost zachycuje obyčejné cvičení hasičů. Alexi Jonesovi volali lidé do studia, že toto cvičení a trénink nácviku stříkání vody tam probíhá pravidelně.

Nikdo navíc neslyšel žádnou explozi, žádný výbuch, a to si dovedete představit, co by s tím zařízením udělala plynová exploze. Ta dokáže zbourat bez problému i celý panelák a pokud by na zařízení došlo k explozi, letecké záběry by zachytily obrovskou spoušť. Namísto toho vidíte na videu pár chlapíků, kteří stojí v hloučku, čučí na stříkačky, jak stříkají, všude pohoda a klid, no stress. Na konci videa je dokonce vidět pohled z opačné strany, kde je stříkačka připevněná na okraji bazénu a stříká bez obsluhy pevně stanoveným směrem, aniž by u stříkačky kdokoliv stál. Pohoda, lehárko, cvičení a čučení.

 

Žádný požár, žádné trosky, žádný kouř, prostě nic! Pouze zohýbaná skříňka a nepovedené CGI video s počítačově vloženou explozí

 

Dámy a pánové, jsme svědky dalšího false flag opatření, jehož cílem je jediná věc, a to masivní prohloubení plynové krize v Evropě, ale současně i v USA. Celé je to naprosto jednoduché. Američané nejprve vyvolají svojí agresí a svými provokacemi skrze loutky na Ukrajině válku s Ruskem. Evropa spolu s USA potom na základě toho se odstřihne od veškerých ruských zdrojů, a když je hotovo, nebo téměř hotovo, tak Američané úmyslně vyvolají krizi a odstaví si svůj vlastní terminál, na kterém je Evropa závislá, na celé 3 týdny nebo dokonce více.

Záminkou je příběh o explozi na terminálu, po kterém ale nejsou nikde ani stopy, pouze video (video viz zdroj textu: https://aeronet.news/video-exploze-terminalu-na-zkapalneny-zemni-plyn-ve-freeportu-v-texasu-je-podle-uniklych-zaberu-z-helikoptery-obycejne-cviceni-hasicu-a-false-flag-s-cilem-eskalovat-ceny-plynu-nejen-v-evrope/) zachycuje jakousi pokroucenou skříňku a spadlý stožár, jinak vůbec nic. Objevilo se dokonce i nepovedené video (viz zdroj textu), které má dokazovat explozi, ale jedná se o CGI podvrh. Je to vidět přímo v obrazu, že jde o počítačově upravené jednotlivé snímky videa s vloženou grafikou animované exploze. Až je zarážející, jak je to amatérsky provedené. Všimněte si, že jde o sestříhané snímky, záběry skokových přechodů slunečního svitu a stínu na okolní trávu na louce. Skutečná exploze plynového terminálu opravdu, ale opravdu vypadá úplně jinak.

 

Pokud chcete vidět, jak vypadá exploze na plynovém terminálu doopravdy, prohlédněte si fotografie z následků výbuchu terminálu v Mexiku v září 2012 (https://www.reuters.com/article/pemex-fire-mexico-gas-idINDEE88I01J20120919). Anebo exploze terminálu v Norfolku v roce 2008 (https://www.theconstructionindex.co.uk/news/view/bacton-blast-casued-by-shells-basic-neglect). Anebo exploze terminálu v Číně v roce 2015 (https://en.trend.az/world/other/2426491.html). A potom to porovnejte se záběry z helikoptéry nahoře. Myslím, že to nepotřebuje komentář.

 

Americké plynové kartely zkrátka prohlubují plynovou krizi v Evropě tím, že ve chvíli, kdy se Evropa sama dobrovolně a v tupé solidaritě s nacistickou Ukrajinou odstříhává od ruského plynu a ropy, se provede jako nehoda na americkém zkapalňovacím zařízení, takže se tím vytvoří záminka pro 3 týdny bez plynových dodávek do Evropy, což logicky vyústí v další krizi na plynových trzích v Evropě.

Prostě ceny znovu vyletí do astronomických výšin, což povede k tomu, že po 3 týdnech americké plynové koncerny budou prodávat bez jakékoliv námahy s větším ziskem, než by prodávaly kdykoliv předtím. Tato krize pouze ukazuje, co provedli evropští politici. Spolehlivé ruské dodavatele laciného plynu a ropy nahradí nespolehlivými americkými dodavateli horentně předraženého amerického plynu a ropy.

 

Konceptuální tupostí platíme za likvidaci svých úspor, majetků a životní úrovně ve jménu blahoslavení ukrajinského nacismu

 

A toto předražování je navíc z jejich strany prohlubováno falešnými explozemi na hlavním zkapalňovacím terminálu v USA. Panečku, tupí goyim čučí na záběry z helikoptéry, hledají stopy po explozi plynové stanice, nikde stopy nenachází, ale přesto věří mediálnímu narativu, že došlo k explozi. To je jedno, že tam nikde není požár, trosky po explozi a roztrhané části zařízení. To je jedno.

Tupí goyim nepotřebovali ani vidět křídla letadla, ani motorové gondoly na trávníku před Pentagonem v roce 2001. Nepotřebovali vidět vysvětlení, jak se letadlo mohlo ztratit v díře o velikosti zhruba 3×3 metry ve zdi Pentagonu, která se krátce poté zřítila i se střechou. Protibunkrový Tomahawk zaměněný za dopravní letadlo? To je detail, to neřešte. Goyim věří, co řekne televizní bedna. Tam se dozví pravdu, zaručeně! Mají to před očima a nevidí. Slyší to na vlastní uši a nerozumí.

Znovu se ukazuje, že žádná krize nesmí přijít nazmar a musí se využít. Na úkor goyim, kteří budou oškubáni, a v tomto případě nejen o své celoživotní úspory, které jim uměle a úmyslně vyvolaná inflace a krize rozkrade, ale budou oškubáni i o své svobody, svobodu pohybu a svobodu názoru. A v takovém světě lze rýžovat na tuposti goyim donekonečna. A když zblblí goyim po oškubání o vše vzlyknou, fňuknou a tenkým hláskem namítnou, z čeho mají žít, tak v televizní bedně jim ekonomický frikulín, který v životě nezavadil o manuální práci, poskytne radu k nezaplacení, že si mají najít druhou nebo dokonce i třetí práci. Haha!

 

Je to vůbec ještě český premiér? Tu máš ukrajinskou šálu, Františku!

 

Anebo jiný frikulín jim řekne, když nezvládáte platit faktury za plyn a elektřinu, prodejte nemovitost a běžte na malé město bydlet do podnájmu! Panečku, to je síla! Ano, s tupými goyim nemají chazarští naprosto žádné slitování. Oškubat, sedřít z kůže, připravit o veškeré úspory a majetky. Taková je dnešní realita! Nevěříte? Tak se podívejte, jak se chová český protektorátní premiér. To není vtip, to je realita!

Ten totiž namísto toho, aby řešil horentní zdražování, inflaci a propad českých rodin do likvidační chudoby, jezdí po světě a staví se do role politika, u kterého začínáte mít pochyby, jestli je pořád ještě českým premiérem, anebo už převzal úřad na Ukrajině. Petr Fiala totiž přijel do Vatikánu na schůzku s papežem a jako dar mu přivezl (https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/petr-fiala-papez-frantisek-vatikan/r~8a546b68e7cc11ecbc030cc47ab5f122/) kromě Bible i ukrajinskou šálu! Ano, čtete správně! V krabičce se šálou ale byly navíc dvě stužky. Malá česká, ale vedle ní opět ukrajinská! To prostě vypadá už jako kdyby Ukrajina byla součástí ČR.

Péťa se nám dočista zapomíná, že je českým premiérem, který by měl zastupovat český stát a ne Ukrajinu. Když už veze papežovi šálu, tak proč není česká? Aha, už mi to dochází. Oni se na té šále chtějí společně po ukrajinsku oběsit! To je ono, to dává logiku. Protože oba dva, papež i Fiala, jsou falešní pastýři. Papež je falešným pastýřem křesťanů, Fiala je falešným premiérem Čechů. A proč?

Protože papež namísto křesťanům líbá nohy muslimům a Fiala namísto Čechům věnuje veškerý svůj čas Ukrajincům. Oba dva tak spojuje modrožlutá šála Ukrajiny, která symbolizuje nebe nahoře a dole žitné lány. Pro Vatikán je totiž žlutá barvou papežství a modrá barvou na výsostech Bohu. V obou případech jde ale o uctívání barev z pozic dvou farizejů. Všechno to ale zaplatí goyim. A většině to ani nedojde.

 

Nejen o těchto souvislostech budeme hovořit dnes od 19:40 na Svoboné vysílači CS. Probereme všechna aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Článek s obrázky a videy čtěte a sledujte na zdroji:

https://aeronet.news/video-exploze-terminalu-na-zkapalneny-zemni-plyn-ve-freeportu-v-texasu-je-podle-uniklych-zaberu-z-helikoptery-obycejne-cviceni-hasicu-a-false-flag-s-cilem-eskalovat-ceny-plynu-nejen-v-evrope/

Děkujeme aeronetu.news za jeho nezištnou práci na probouzení spících loutkolidí.

květen 2022

 

Sdělení z vyšších dimenzí bytí:

 

Nečekejte vzestup, zatím neustále klesáte!

 

PODÍL LIDSTVA - vaše odvaha je na bodu mrazu, vaše nečinnost prohlubuje propast, do které neustále padáte...

------------------------------------------------------

 

 Pokračuje umlčování nepohodlné PRAVDY - obvinění Štefana Harabina

(odkazující podzáložky nebo také viz obsahové bloky zde níže)

-------------------------------------------------------

DALŠÍ KLÍČOVÉ INFORMACE A SOUVISLOSTI O ZVĚRSTVECH A VÁLEČNÝCH ZLOČINECH UKRAJINY A SATANISTICKÉHO ZÁPADU V ČELE S USA

"Válka na Ukrajině skončí očekávaným vítězstvím Ruské armády a vědí to už i v USA v Pentagonu, ale než tyto informace dorazí do Evropy k vazalským politikům USA, bude to nějaký čas trvat. Rusko zatočilo s elitními částmi ukrajinské armády a zbytek se nyní na Donbasu dává na útěk, místní lidé si po 8 letech okupace ukrajinskou armádou konečně oddechnou a budou žít svobodně. Ruské úřady již zahajují proces mapování hromadných hrobů, do kterých ukrajinská armáda pohřbívala lidi z etnicky začištěné oblasti Donbasu.

Naprosto neocenitelné informace nyní poskytují ruským vyšetřovatelům zajatí bojovníci oddílů Azov, kteří fungovali na Donbasu na ukrajinské straně demilitarizované zóny jako čistící jednotky, které po dobu 8 let v tichosti likvidovaly vesnice od ruského etnického obyvatelstva. Nikde ale nebyly žádné oficiální pohřby, takže je jasné, že se ta těla nachází v hromadných masových hrobech.

Na Kyjev vyplují v následujících měsících neuvěřitelná svinstva, nikdo si netroufá odhadovat, kolik etnických Rusů na ukrajinské straně DMZ na Donbasu pozabíjeli od roku 2014. Pluk Azov má takové obavy z následků, že dnes v úterý dokonce došlo k rozhodnutí, že pluk přestane používat nacistický symbol Wolfsangel a místo něho bude používat symbol mečů v trojzubci...."

(Část článku serveru aeronet.news, článek z 31. 5. 2022 čtěte na: https://aeronet.news/video-polsky-premier-pro-britskou-televizi-narovinu-prohlasil-ze-si-preje-odstranit-vladimira-putina-polska-diplomacie-se-uz-ani-nepretvaruje-ze-se-snazi-o-diplomacii/) nebo v obsahových blocích zde níže.

 

-----------------------------------------------------------

Vítězství Rudé armády nad nacistickým Německem v roce 1945 dodnes pohrobci nacistů v EU a v NATO nerozdýchali. Tažení Západu proti Rusku je tak procesem revanšismu, na kterém se dnes plně podílí i čeští a slovenští politici! Taková je realita! (Aeronet.news)

------------------------------------------------------------

PROJEV PREZIDENTA VLADIMIRA PUTINA K 77. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ SSSR NAD NACISTY, 9. KVĚTEN 2022

 

---------------------------------------

NIC NEŽ PŘÍTOMNOST - ŘEŠENÍ VŠECH PROBLÉMŮ SVĚTA MÁME NA PODNOSE. PROČ SI NIKDO NENABÍDNE?

Polský premiér pro britskou televizi narovinu prohlásil, že si přeje odstranit Vladimira Putina! Polská diplomacie se už ani nepřetvařuje, že se snaží o diplomacii a otevřeně se spřádají plány k atentátu na Putina! Ukrajina podle Pentagonu válku prohraje, ale hraje se o to, kolik území Ukrajina ztratí a kolik Ukrajinců se natrvalo přestěhuje do EU a započne proces děsivé ukrajinizace! Ukrajina v původních hranicích skončila, ale nová začne vznikat uvnitř Evropské unie v jednotlivých členských státech! Na co se připravit? Raději to ani nechtějte vědět!

31. květen 2022

 

Válka na Ukrajině skončí očekávaným vítězstvím Ruské armády a vědí to už i v USA v Pentagonu, ale než tyto informace dorazí do Evropy k vazalským politikům USA, bude to nějaký čas trvat. Rusko zatočilo s elitními částmi ukrajinské armády a zbytek se nyní na Donbasu dává na útěk, místní lidé si po 8 letech okupace ukrajinskou armádou konečně oddechnou a budou žít svobodně. Ruské úřady již zahajují proces mapování hromadných hrobů, do kterých ukrajinská armáda pohřbívala lidi z etnicky začištěné oblasti Donbasu.

Naprosto neocenitelné informace nyní poskytují ruským vyšetřovatelům zajatí bojovníci oddílů Azov, kteří fungovali na Donbasu na ukrajinské straně demilitarizované zóny jako čistící jednotky, které po dobu 8 let v tichosti likvidovaly vesnice od ruského etnického obyvatelstva. Nikde ale nebyly žádné oficiální pohřby, takže je jasné, že se ta těla nachází v hromadných masových hrobech.

Na Kyjev vyplují v následujících měsících neuvěřitelná svinstva, nikdo si netroufá odhadovat, kolik etnických Rusů na ukrajinské straně DMZ na Donbasu pozabíjeli od roku 2014. Pluk Azov má takové obavy z následků, že dnes v úterý dokonce došlo k rozhodnutí, že pluk přestane používat nacistický symbol Wolfsangel a místo něho bude používat symbol mečů v trojzubci. Příkaz ke změně vydal podle ruských novinářů již včera přímo Igor Kolomojský, hlavní kmotr a sponzor Azovu.

Jenže, postupně s tím, jak se hroutí představa Západu o porážce Ruska na Ukrajině, tak začíná mezi politiky v EU panika a neonacisté v polské vládě ztrácí nervy. Vrchní nácek polské vlády a premiér Mateusz Morawiecki totiž poskytl rozhovor britské televizi Sky News, ve které prohlásil, že stále věří v samostatnost Ukrajiny a v porážku Ruska, ale ve skutečnosti by si přál, aby Vladimir Putin byl odstraněn.

 

Polský premiér by si přál odstranit Vladimira Putina

 

Ano, premiér Polska naprosto otevřeně vyzval k odstranění prezidenta Ruska, což je v diplomacii nevídané. Jenže Polsko diplomacii již dávno pohřbilo a místo ní začalo posílat své vojáky na Ukrajinu. A protože situace na Ukrajině je pro Kyjev den ode dne horší, dochází na Západě k projevům zoufalství a politici se uchylují k myšlenkám atentátu na Putina. Stačilo si minulý pátek poslechnout Pekarovou s Rakušanem na pietním aktu v Praze k 80. výročí operace Anthropoid (https://aeronet.news/video-ukrajinsti-vojaci-natocili-v-ruskem-zajeti-vzkaz-pro-zelenskeho-a-polozili-mu-dotaz-proc-se-kyjev-pri-vymenach-zajatcu-zajima-jen-o-cleny-neonacistickeho-praporu-azov/) a muselo každému dojít, že v jejich slovech byly náznaky tužby po likvidaci Vladimira Putina stejně, jako byl zlikvidován Reinhard Heydrich. Přímo to z nich čišelo a pouze Jirka Černohorský měl odvahu v tom hloučku lidí tyto výroky podpory Ukrajině z jejich úst odsoudit.

 

Před pár hodinami během ústupu ze Severodoněcku vyhodila ukrajinská armáda do povětří nádrže s kyselinou dusičnou v místním závodě Azot. Tento chemický útok má za úkol zpomalit postup Ruské armády, a to i za cenu civilních obětí a za cenu válečného zločinu, protože použití chemických zbraní je válečný zločin. Naštěstí Ruská armáda z odposlechů ukrajinských vysílaček ví, kdo k tomu dal rozkaz, takže Ruská armáda a prokuratura bude vědět, koho mají hledat. Jenže postupně s tím, jak se ukrajinská armáda už pomalu smiřuje s faktem porážky na Donbasu, v Evropě to teprve začne.

Podle dnešního vyjádření z Pentagonu už nemá Kyjev prostředky na to, aby Ruskou armádu vytlačil z obsazených území, maximum možného je zpomalování ruského postupu do chvíle, než ukrajinská armáda vyčerpá veškerou živou sílu. Přeloženo do lidové řeči, prostě do chvíle, než bude americká válka na Ukrajině dobojována do posledního Ukrajince. Právě proto Pentagon nepošle Kyjevu raketové systémy dlouhého dostřelu, protože nechce Ukrajincům dát možnost střílet na území Ruska. Ukrajinci mají zemřít a padnout na území Ukrajiny. Tak to Američané naplánovali a tak to chtějí.

 

Ukrajina definitivně končí v současných hranicích a Ruská armáda zřejmě použije izraelský model z Golan

 

Ukrajina se rozpadne. Ruské úřady v Chersonské a Záporožské oblasti začaly dnes v úterý poskytovat ruskému etniku občanství Ruské federace, lidé se staví do front na ruské pasy a potvrzení o občanství. Moskva tím pádem dává najevo, že obsazené prostory nebude okupovat, ale rovnou provede jejich anexi, zřejmě na základě etnického klíče podle Charty OSN. Určitě proběhne referendum, ale to bude pouze formalita.

V Chersonské oblasti žije 87% ruského etnického obyvatelstva, v Záporožské oblasti 79% podle ruských médií, která se odkazují na poslední sčítání obyvatelstva ještě z dob vlády Viktora Janukovyče. Naopak se zdá, že pokud ukrajinská armáda bude nadále se snažit o nemožné, Ruská armáda použije izraelský model z Golanských výšin a provede anexi více do hloubky Ukrajiny, ale ne za účelem anexe, ale pro účely nárazníkového pásma.

To by mohlo mít šířku 70 až 200 km od hranic nově anektovaných území na Ukrajině. Rozpad Ukrajiny je důsledkem selhání pokusů o federalizaci multietnické země, jakou Ukrajina vždy byla. Moskva zřejmě zlámala nad Kyjevem hůl a rozhodla se provést anexe těch částí Ukrajiny, kde žije nejvíce ruského etnického obyvatelstva. Kyjev si za to může sám, především přijímáním zákonů na zákaz ruštiny ve školách, v úřadech a v obchodním styku, tedy v obchodech, prodejnách a ve službách. Před pár měsíci k tomu přibyl zákon na zákaz tisku knih v ruštině, pokud ta samá kniha či tiskovina není vydána i v ukrajinštině. Týkalo se to nejen knih, ale veškerých tiskovin, což bylo likvidační pro rusky mluvící regiony na Ukrajině, kde se tisk ukrajinské mutace nedal finančně zaplatit, když tuto mutaci nikdo nekupoval.

 

Rozpad Ukrajiny nastartuje ekonomický, nikoliv válečný exodus Ukrajinců do EU

 

Výsledkem rozpadu Ukrajiny bude trvalý exodus Ukrajinců do Evropy, ale ne v důsledku války! Pozor, to je omyl! Anexe jihovýchodu Ukrajiny a Donbasu prostě Ukrajinu ekonomicky položí. V té anektované oblasti leží drtivá většina ukrajinských nerostných surovin, drtivá většina obilných ploch a zemědělské půdy, největší ukrajinské elektrárny, drtivá většina průmyslu, oceláren a hutí. Západ Ukrajiny naproti tomu byl vždy a dosud je nejchudší částí Ukrajiny, takže Ukrajina se ekonomicky zhroutí. Lidé to zjistí velmi brzy a exodus Ukrajinců teprve začne, tentokrát to bude exodus ne před válkou, ale před ekonomickým zoufalstvím.

Celá Evropa se začne ukrajinizovat. Začne to postupně v procesech školství, služeb, médií, bankovnictví, ve firmách, v obchodech, v televizi, v médiích, prostě úplně všude. České děti začnou chytat ukrajinskou bilingualitu, začnou mluvit ukrajinsky i česky. Dojde ke stejnému jevu jako tady v Německu po II. sv. válce v rámci programu obnovy Německa, na kterém se podílely desítky a později stovky tisíc Turků. Vedlejším jevem byla indukce turečtiny u německé školní mládeže. Spolu s ní začala pracovat i eugenika, tedy eugenické záření a jev související s indukcí změny německého jídelníčku, německé děti se naučily na kebab a opustily klobásu se zelím.

Indukce ukronacismu v ČR však bude mít jiné projevy. Dojde u českých dětí k indukci banderismu a k obdivování nacistických myšlenek. Prohloubí se spolu s tím rusofobie. Pokud se tomuto neudělá přítrž, proces ukrajinizace přepíše český genom na eugenické rovině stejně, jako to udělala turkizace Německa po II. sv. válce. Možná jste si všimli, že Česká televize bude propouštět, generální ředitel Petr Dvořák navrhuje zrušit několik kanálů ČT, má dojít ke zrušení dětského vysílání.

Ano, důvodem je sice krize na úrovni veřejných financí v ČR v důsledku schodku státního rozpočtu a vysoké inflace znehodnocující koncesní poplatky, jenže to není ten skutečný důvod. ČT si má podle informací naší redakce ponechat pouze zpravodajství a dokonce by se mohlo stát, že ČT reálně zůstane jen jeden vysílací kanál, a to ČT24. Odkud se to vzalo? A co tak najednou? Někdo chce šetřit? Ale kdepak.

 

Zemětřesení v ČT a rušení kanálů je direktivou globalistů na přesun mediální kontroly z rukou veřejnoprávních sluhů do rukou nadnárodních korporací komerčních televizí

 

Tohle přišlo z Bruselu. Peníze a inflace jsou jen výmluva. Navýšit poplatky nebo zvednout státní příspěvek by šlo raz dva, zejména za této vlády, která je s ČT na jedné vlně kamaráčoftu, až to z nich kape. Veškerou mediální produkci, sport, filmy, vysílání pro děti, to všechno mají totiž v ČR nově obstarávat výhradně a jen nadnárodní vysílací korporace. Všechno bude řídit nadnárodní konsorcium mediálních domů, velkých konglomerátů.

Vysílání pro děti obstará Disney a jeho LGBTQ++ propaganda. Sport obstará ESPN, filmy HBO. A co zbyde na veřejnoprávní média? Pouze zpravodajství, které negeneruje žádné peníze, ani reklamu! To je ten skutečný důvod toho náhlého procitnutí na Kavčích horách. Je to pouze potvrzení, že globalizační procesy se urychlují a není dovoleno, aby dětské pořady nebo zábavu kontrolovala v ČR jakási veřejná média.

Ne, že by dělala pro globalisty špatnou práci, to jistě ne. Ale ve chvíli války na Ukrajině je nejlepší čas na kácení zbytků státního mediálního lesa, při kterém budou lítat třísky. Konec kanálů ČT je symbolem zániku české státnosti, který započal již před 33 lety. Konec kanálů ČT není sice důvodem k pláči, ale jedná se o konceptuální tečku za procesem destrukce polostátního a posledních 20 let už očividně nevyváženého mediálního vysílání v ČR po roce 1989. V éře renacifikace a globálního resetu není důvěra již svěřena ani ČT, všechno si globalisté chtějí řídit sami. To je ten hlavní důvod. Takže, zabít Putina a když ne, tak alespoň ovládnout média, mediální výchovu dětí, kontrola populace skrze bedny a skříně řízené z ciziny. ČT zůstala bez důvěry! A to jak té české veřejnosti, tak i ze strany té konceptuálně globální mašinérie. To je ta největší ironie!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Článek s obrázky a videy čtěte na zdroji: https://aeronet.news/video-polsky-premier-pro-britskou-televizi-narovinu-prohlasil-ze-si-preje-odstranit-vladimira-putina-polska-diplomacie-se-uz-ani-nepretvaruje-ze-se-snazi-o-diplomacii/

Děkujeme aeronetu.news za jeho nezištnou práci na probouzení spících loutkolidí.

Štefan Harabin byl obviněn za schvalování trestného činu agrese Vladimira Putina a za hanobení Banderovců! Po výslechu novinářům zopakoval, že je proti nacismu a banderismu, který má na svědomí 14 000 obětí na Donbasu za posledních 8 let! Máme oficiální Harabinovu výpověď i znění obvinění, kde se vyšetřovatel odvolává na Římský status Mezinárodního trestního soudu! Co je článek 51 Charty OSN o Preventivní sebeobraně? A proč Moskva použila tento článek na ospravedlnění zásahu na Ukrajině?

16. květen 2022

 

Na Slovensku se dnes opravdu dějí neuvěřitelné věci, kterých by si měli všímat především i čeští občané, protože tyto procesy se mohou brzy okopírovat i do ČR. Národní kriminální agentura (NAKA) totiž v pondělí v poledne provedla domovní prohlídku v Bratislavě v bytě bývalého soudce Nejvyššího soudu Slovenska Štefana Harabina a sdělila mu obvinění z přečinu schvalování trestného činu, konkrétně trestného činu agrese prezidenta Ruské federace Vladimira Putina na Ukrajině, a rovněž z trestného činu hanobení národa, etnika či rasy, tedy v tomto případě Banderovců jako občanů Ukrajiny. Informaci jako první přinesl server Infovojna.bz. Obou trestných činů se měl Harabin dopustit tím, že dne 25. 2. 2022 na Facebooku uveřejnil status následujícího znění:

 

„Urobil by som presne to isté, čo PUTIN v súvislosti s udalosťami na UKRAJINE. Je povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 zavraždili 15 tisíc vlastných civilistov. Nie je možné tolerovať používanie sily svetovým ZLOM. Silu musí niekedy rázne použiť aj svetové DOBRO. FICO, vždy k AMERIČANOM servilný, kolosálne klame, keď tvrdí, že PUTIN porušil medzinárodné právo. Zrejme nepozná článok čl. 51 Charty OSN, alebo má zjavnú traumu, že práve on 2. septembra 2014 dal nacistom na Ukrajine reverzný plyn“.

 

Harabin po propuštění a po výslechu poskytl Infovojně i kopii svojí výpovědi na policii (https://www.infovojna.bz/article/dokument-harabinova-vypoved-k-obvineniu-z-naka-podavam-trestne-oznamenie-na-lipsica-a-honza-na-cele-ukrajiny-sa-zahniezdil-banderovsky-nacizmus). Štefan Harabin výše uvedený výrok uveřejnil v souvislosti s veřejně dostupnými informacemi o počtech obětí z řad obyvatel obou separatistických republik na Donbasu, kterých podle oficiálních zdrojů OBSE zahynulo za 8 let konfliktu téměř 10 000, zatímco ruské zdroje uvádí číslo ještě o 4 tisíce vyšší.

Štefan Harabin v rozhovoru s novináři dal jasně najevo, že odmítá adorovat dnešní kult neonacismu, který v neděli vyvrcholil dokonce hajlováním ukrajinské kapely v přímém přenosu festivalu politické písně Eurovize. Ukrajinská rapová kapela po svém vystoupení hajlovala, ale nebyla sama. Hajlovala dokonce i moderátorka Eurovize. Video máte na konci tohoto článku. Ano, proces nacifikace Evropy je v plném proudu, projekt Trojmoří je urychleně ukotvován a kdokoliv se postaví na odpor, pokusí se ho zničit.

 

VIDEO: Boj Štefana Harabina za pravdu o Donbasu

 

Rusy je dovoleno dnes v Evropě zabíjet, vraždit. Opravdu nepřeháním. To, co se dělo 8 let na Donbasu, z toho opravdu jde mráz po zádech. Hlavně z toho mlčení západních médií o probíhající genocidě, kterou tam páchala ukrajinská armáda. Na Donbasu z těch 14 000 lidí zahynulo i více něž 800 dětí. Všechny tyto oběti má na svědomí ukrajinská armáda a především ukrajinské dělostřelectvo a raketové vojsko, které 8 let pravidelně ostřelovalo obytné domy ve městech Luhansk a Doněck. Agrese ukrajinské armády kulminovala celkem 2x po sobě, v letech 2015 a 2017, kdy vláda Petra Porošenka provedla dvě velké vojenské ofenzívy s cílem pozabíjet povstalce v obou separatistických republikách a vyhnat ruskojazyčné etnické obyvatelstvo za hranice do Ruské federace.

 

Obě ofenzívy selhaly, ale měly za následek tisíce mrtvých civilistů, v té době stále ukrajinských občanů ve městech na Donbasu, kteří se provinili dvěma věcmi, že v roce 2014 nesouhlasili se státním pučem na Majdanu v Kyjevě, a že mluvili rusky, což je na Ukrajině již třemi zákony zakázáno, a to ve školství, na úřadech a v obchodním styku v obchodech a službách. Rusky přitom na Ukrajině mluví podle odhadů 50 až 57% obyvatelstva.

Operace s krycím názvem “Apollon” vypracovaná americkou CIA a ukrajinskou tajnou službou SBU měla podle ruských novinářů zajistit po dobytí oblastí na východě etnické čištění od ruskojazyčného obyvatelstva, které by odmítlo utéct do Ruska. Na základě této operace měl být celý Donbas “derusifikován” ve smyslu vyhlazení či vytlačení ruského obyvatelstva, kultury a historie. Celý prostor měl být v rámci operace “Apollon” ukrajinizován a obsazen oddíly Azov, které by dohlížely na ukrajinskou nacifikaci obou oblastí stejně, jako to probíhalo 8 let v centrále Azovu, v Mariupolu.

 

Rusko použilo k invazi na Ukrajinu mezinárodní právní rámec článku 51 Charty OSN, který v minulosti použily USA nebo Vietnam

 

Ruská federace provedla invazi na Ukrajinu podle názoru Moskvy v souladu s mezinárodním právem, když Moskva použila stejný článek Charty jako použila vláda Billa Clintona v roce 1999 při bombardování Srbska a tentýž článek použily USA i pro invazi do Iráku v roce 2003. Obě americké agrese proběhly bez mandátů Rady bezpečnosti OSN a česká i slovenská armáda a obě vlády se podílely společně s USA na obou agresích. V případě Iráku šlo dokonce o vyslání českých a slovenských vojáků k okupaci Iráku.

Obě agrese proběhly na základě článku 51 Charty OSN, který umožňuje status tzv. preventivní sebeobrany do doby, než OSN přijme prostředky a nástroje k dosažení bezpečnosti a míru na základě mandátů OSN. Laicky přeloženo do srozumitelné řeči jde o článek, který umožňuje provést preventivní útok proti jiné zemi, a to tehdy, je-li cílem ochrana životů obyvatelstva. Tento článek v minulosti použily nejen USA, ale třeba i Vietnam, jehož armáda v roce 1979 vtrhla do Kambodži a svrhla Polpotův režim Rudých Khmérů. Tato invaze rovněž proběhla bez mandátu RB OSN, a to na základě článku 51 Charty OSN.

 

Rusko podle mezinárodního práva postupuje v souladu s Chartou a článkem 51 Charty z toho důvodu, že na Donbasu prokazatelně a dlouhodobě, stejně jako v 70. letech v Kambodži, probíhá genocida, které se na vlastním ukrajinském obyvatelstvu dopouští ukrajinské vlády, které jsou u moci na Ukrajině od roku 2014.

 

Důkazem genocidy jsou nejen lidské oběti pozabíjené ukrajinskou armádou, která nedělá rozdíly mezi vojenskými a civilními cíli, ale i genocida kulturní a sociální, což dokladují nacistické zákony přijímané v Kyjevě proti ruskojazyčnému obyvatelstvu na Ukrajině, ale i odstraňování a bourání pomníků sovětské armády, zákazy her ruských autorů v divadlech, zákazy koncertů ruských autorů, zákazy tisku ruských knih atd.

Pokud rusky mluví na Ukrajině více jak polovina obyvatelstva, a přitom režim v Kyjevě přijímá zákony na zákazy ruštiny ve školství, v úřadech a v sektoru obchodu a služeb, potom ve spojitosti se zabíjením obyvatel na Donbasu po dobu 8 let se jedná o naprosto nepopiratelný zločin genocidy, proti němuž má Rusko podle článku 51 Charty OSN právo zasáhnout, a to i bez mandátu RB OSN.

 

Použití mezinárodního práva o trestném činu agrese je špatným výkladem aktu Ruska na Ukrajině v Harabinově obvinění, upozorňuje právník

 

Štefan Harabin byl podle našeho právníka obviněn čistě účelově, o čemž svědčí i odkaz žalobce na bizarní Římský status Mezinárodního trestního soudu, který Slovensko v podobě mezinárodní smlouvy zahrnulo do svého právního řádu v roce 2015. Římský status totiž zavádí nový trestný čin tzv. agrese ve smyslu mezinárodní agrese. Status má 4 body, které popisují 4 trestné činy, a to: Páchání genocidy, činů proti lidskosti, válečné zločiny a páchání agrese.

Problém podle našeho právníka je v tom, že Římský status se odkazuje na mezinárodní právo, nikoliv na právo domácí. Schvalování agrese by se muselo týkat schvalování takové agrese, na kterou nelze uplatnit článek 51 Charty OSN. Ta totiž představuje výluku z Římského statusu. A právník k tomu dodává zajímavý pohled...

Názor právníka:

Aplikování článku 51 Charty OSN je problematické v tom, že jeho použití je mezinárodně ospravedlnitelné prakticky jen výhradně k ochraně životů obyvatelstva, ale to až poté, kdy dojde průkazně k jejich ohrožení a k obětem na životech ve vyšším než běžném počtu. Článek Charty neumožňuje ve skutečnosti preventivní obranu per-se, ale pouze takovou obranu, která vede k ochraně životů před prokazatelně již probíhajícími akty proti lidskosti. Vypadá to, že Rusko muselo čekat celých 8 let a počkat, až Ukrajina prohloubí své zločiny proti vlastnímu obyvatelstvu na Donbasu, až prohloubí i útisk a útlak ruskojazyčného obyvatelstva na úrovni jazykových zákonů, aby bylo možné z pozice Moskvy ospravedlnit v mezinárodním právu použití článku 51 Charty OSN ve smyslu preventivního zásahu s cílem ukončit vraždění na Donbasu.

Tolik názor právníka.

 

Genocida ruského etnika na Donbasu slovenské novináře naprosto nezajímá

 

V důsledku tak nejde o článek Charty, který by poskytoval možnost invazí na bázi preventivní obrany, ale jde až o nástroj ex-post k zabránění prohlubování se již existující genocidy a již existujícího útisku a útlaku. Podle mezinárodního práva tak Rusko postupuje korektně, v souladu s Chartou OSN a nijak nevybočuje z praktik USA, které bombardovaly Srbsko v roce 1999 kvůli “zabráněni srbské armádě v pokračování genocidy v Bosně a v Kosovu” anebo v případě Iráku, kam USA vtrhly kvůli “zabránění Saddámovi ve výrobě a šíření zbraní hromadného ničení” a za 8 let americká armáda a okupační spojenci, včetně české a slovenské armády, pozabíjeli podle odhadů na půl milionu Iráčanů.

 

Všimněte si v úvodu videa, kde hovoří Štefan Harabin o vraždění obyvatel Donbasu, jak to novináře slovenských médií ale naprosto vůbec nezajímá. Pouze je zajímalo, jestli Harabin podporuje válku Vladimira Putina. Na Ukrajině ovšem de jure žádná válka není, protože Kyjev nevyhlásil Moskvě válku, a ani Moskva Kyjevu. Na Ukrajině existuje pouze válečný stav, což je právní stav ohrožení, který souvisí s napadením země, anebo s účastí země na vojenském konfliktu, ale po právní stránce to není válka, ale pouze bezpečnostní konflikt.

Aby se jednalo o válku, musela by jedna země té druhé válku vyhlásit, a to zasláním tzv. diplomatické demarše o vyhlášení války. Právě proto Ruská federace nehovoří o válce, ale pouze o Speciální vojenské operaci s cílem demilitarizace genocidu páchající ukrajinské armády, denacifikaci a změně ukrajinské ústavy s cílem záruk a svobod ruskojazyčného obyvatelstva na jiných územích, než je oblast Donbasu, tedy ve zbytku Ukrajiny.

 

Když článek 51 použijí USA, je to ochrana demokracie a svobody. Když článek použije Rusko, je to agrese

 

Tato kauza pouze ukazuje, že zabíjet Rusy je dovoleno, povoleno a žádoucí, jak vlastně koneckonců povoluje i Facebook, který umožnil publikovat statusy vyzývající k zabíjení Rusů. Proto Rusko, když po 8 letech genocidy ruskojazyčného obyvatelstva na Ukrajině pošle do země armádu na ukončení těchto zvěrstev, které na Ukrajině začaly v roce 2014 po státním převratu a uchopení moci v Kyjevě banderovci a neonacisty, tak je to vykreslováno jako agrese podle Římského statusu a nikoliv jako obrana životů podle článku 51 Charty OSN.

 

Když ale americká armáda vtrhne do Iráku na základě lživého příběhu o zbraních hromadného ničení, které tam nikdy nebyly, a když americká armáda spolu s českou, slovenskou a s mnoha dalšími armádami zemí NATO tam za 8 let povraždí půl milionu Iráčanů, anebo když NATO v čele s USA začne na lidi v Bělehradě shazovat bomby pod záminkou, že bombardováním státní televize anebo budovy čínského velvyslanectví se zamezí genocidě na Bosně a na Kosovu, tak to už agrese podle Římského statusu prý není. To už je prý v pořádku, podle mezinárodního práva, to už je to správné bombardování, to už jsou ty správné invaze. Tak určitě!

 

Glorifikace neonacistů a banderovců je zločinem ze strany médií i nejvyšších politiků kolektivního Západu

 

Kdyby se Kyjevu podařilo realizovat po Porošenkově teoretickém válečném vítězství na Donbasu plán Apollon a etnicky tam vyhladit ruskojazyčné obyvatelstvo, které by nestihlo nebo nechtělo utéct do Ruska, tak západní média by o tom nepřinesla ani jedinou větu v médiích. Všechno by se umlčelo, všichni presstituti a presstitutky by dostali zaplaceno, aby drželi hubu a krok. Ukrajina s tím má zkušenosti.

V roce 1943 jednotky Osvobozenecké ukrajinské armády Stěpana Bandery (UPA) etnicky vyčistily na Haliči oblast Volyně. Pozabíjeli Poláky, Čechy a hlavně Židy, kteří se tam schovávali. A když přibíjeli na vrata kladivy a hřebíky zaživa malé děti, tak jim do tvářiček řvali to svoje heslo: “Slava Ukraini!“, což byla a dosud je banderovská obdoba nacistického pozdravu Sieg Heil!

 

Po přibití dětí na vrata potom Banderovci nutili jejich rodiče křičet nahlas tento pozdrav předtím, než je zaživa podřezali a děti z těch vrat se na to musely dívat. Tato zvěrstva byla páchána banderovskými jednotkami UPA ještě i po válce mimo území Ukrajiny, a to paradoxně i na území Slovenska, když Banderovci prchali z oblasti Ukrajiny do Rakouska.

A poslechněte si ve videu s Harabinem jeho svědectví. Přímo u výslechu, v místnosti vyšetřovatele, byla prý policejní nástěnka se symboly extrémistických hnutí, a mezi nimi bylo i logo batalionu Azov. To je gól, že? To je prostě realita vrcholu absurdního dramatu náhlé ukrajinské hurá-hysterie v Evropě, kterou by nevymyslel a nesepsal ani Václav Havel. Najednou jsou velebeni ukrajinští náckové. A proč? Protože zabíjejí Rusy! Chápete? Přesně proto. Nacifikace Evropy je v plném proudu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Článek s uvedenými videy čtěte a sledujte na: https://aeronet.news/video-stefan-harabin-byl-obvinen-za-schvalovani-trestneho-cinu-agrese-vladimira-putina-a-za-hanobeni-banderovcu-po-vyslechu-novinarum-zopakoval-ze-je-proti-nacismu-a-banderismu/

 

Reakce Ruské televize na právě popsané vykonstruované zatčení Š. Harabina - článek aeronetu z 24. května 2022 - nabízíme také níže

Ukrajinští vojáci natočili v ruském zajetí vzkaz pro Zelenského a položili mu dotaz, proč se Kyjev při výměnách zajatců zajímá jen o členy neonacistického praporu Azov? Česká předsedkyně parlamentu a ministr vnitra zneuctili památku 80. výročí hrdinského atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha k velebení neonacistické propagandy o Ukrajině! Proč z úst ministra zazněla dokonce banderovská zdravice Slava Ukraini? Tuší vůbec ministr, že oddíly UPA řvaly tuto zdravici do tváří českým ženám a dětem při jejich vraždění na Volyni v roce 1943?

30. květen 2022, zdroj: aeronet.news

 

Minulý pátek si Československo připomnělo 80. výročí operace československých parašutistů pod kódovým označením Anthropoid, která skončila atentátem na zastupujícího Říšského protektora a generála policie Reinharda Heydricha. V pátek 27. května se v Praze konalo velice podivné a nedůstojné pietní setkání, a to proto, že bylo potřísněno doslova zvratky a neuvěřitelným propagandistickým odpadem z úst představitelů současné vládní koalice, kteří pietu zneužili k šíření ukrajinské neonacistické propagandy.

Konkrétně se tak stalo při projevech předsedkyně poslanecké sněmovny Markéty Adamové Pekarové (TOP 09) a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Oba dva zneužili pietní akt protifašistického odboje československých parašutistů ke skandálnímu velebení ukrajinské neonacistické junty, která za pomoci členů praporu Azov za 8 let trvající občanské války na Ukrajině od roku 2014 pozabíjela na Donbasu na 14 000 civilistů, z toho téměř 1 000 dětí. To prostě je neuvěřitelné.

Nikdy bych si nemyslel, že se budu stydět za Českou republiku a její vládu, která znesvětila památku hrdinů protifašistického odboje k vymývání mozků dnešních občanů o Ukrajině, což je nesvéprávný stát, který se 8 let dopouštěl zločinů genocidy na Donbasu a evropské vlády tyto zločiny dodnes kryjí, zamlčují, zlehčují, bagatelizují, nebo dokonce popírají.

A vedle toho velebí ty, kteří se na těchto zločinech podíleli nejvíce, tedy členy praporů Azov, se kterými právě v těchto dnech v Ruské federaci začínají soudní válečné tribunály. Zločiny proti lidskosti byly páchány proti obyvatelům Donbasu po dobu 8 let s tichým souhlasem zemí a vlád EU a USA jen proto, že tyto zločiny a genocidy byly páchány na těch ukrajinských občanech, kteří se provinili tím, že mají ruský etnický původ a v roce 2014 odmítli nezákonný puč a státní převrat na Majdanu v Kyjevě.

 

VIDEO: Ukrajinští vojáci se v zajetí v Rusku ptají Zelenského, proč se zajímá jen o Azováky?

 

To byl jejich největší zločin. A druhým zločinem bylo, když kyjevská junta, která se po puči ujala v Kyjevě moci, zahájila trestnou výpravu na Donbas, ale obyvatelé Donbasu se této trestné výpravě bránili, protože cílem vojenské operace v roce 2015 bylo vytlačení ruského etnika z Donbasu do Ruska. A kdo by odmítl odejít, byl by zastřelen. Etnická čistka se Kyjevu nezdařila, protože lidé na Donbasu se proti genocidě postavili na odpor se zbraněmi v rukách. Nacismus se ale od roku 2014 rozšířil z Ukrajiny do celé Evropy a hlavně do politik jednotlivých vlád.

To se nyní ukazuje právě i ve válce na Ukrajině, kde vidíme, kdo má pro Kyjev větší hodnotu a cenu. Ukrajinští vojáci v ruském zajetí totiž právě natočili krátké video, které adresovali Zelenskému a ptají se ho, proč se výměny zajatců ze strany Kyjeva týkají jen bojovníků pluku Azov (již ne praporu, Zelenský nedávno Azov povýšil na pluk) a na ostatní ukrajinské vojáky se prostě při výměnách zajatců kašle? Tohle pouze ukazuje, že neonacistický pluk Azov má obrovskou hodnotu pro Kyjev a paradoxně židovský prezident si nacisty z Azovu hýčká jako největší oblíbence.

Pokud vám to nejde do hlavy, tak vám prozradím, v čem to spočívá. Pluk Azov je totiž ryze soukromým, financovaným žoldáckým projektem izraelsko-ukrajinského oligarchy Igora Kolomojského, který tento žoldácky neonacistický oddíl začal financovat, profesionalizovat a vyzbrojovat na podzim v roce 2013 těsně před vypuknutím protestů na Majdanu. Azov byl a dosud je nejmoderněji vybaveným vojskovým oddílem na Ukrajině, jehož výbava, výzbroj a výstroj dalece a dalece přesahuje všechno, čím kdy disponovala ukrajinská armáda. Všechno platil a financoval Kolomojský, ale podle informací naší redakce sloužil pouze jako bílý kůň, podobně jako funguje George Soros, který taktéž nepoužívá na své operace vlastní peníze, ale poskytuje své neziskové fondy jako průtokové pračky na peníze od neznámých investorů. Tu samou roli měl a má podle nových informací Kolomojský.

 

Kolomojský podle ruské rozvědky funguje v Izraeli jako průtoková pračka na peníze z USA proudící ještě přes jinou pračku, Saúdskou Arábii

 

Podle informací ruských novinářů, se kterými jsme v úzkém kontaktu, pocházejí na základě informací ruské rozvědky Kolomojského peníze pro Azov od roku 2013 z USA a ze Saúdské Arábie, což je pro změnu průtoková pračka pro americkou CIA. Pokaždé, když chce CIA posunout někomu peníze v Evropě, použije k tomu trasu USA -> Saúdská Arábie -> Izrael a odtamtud to potom jde přes různé bílé koně do Evropy, na Ukrajinu apod.

Bojovníci Azovu jsou tak v podstatě americké zbrojní assety, americké akvizice a investice, takže Zelenský je povinen s Rusy prioritně řešit hlavně Azováky, na ostatní zajaté Ukrajince sere pes, i Zelenský. A tím je to dané. Teď už tedy víte, proč Kyjev kašle na ukrajinské vojáky, protože Zelenský je členem Ukrajinského židovského kongresu a musí poslouchat svého pána, který mu zaplatil prezidentskou volební kampaň.

Ano, tu mu zaplatil rovněž Kolomojský a podle všeho i v tomto případě sloužil jen jako průtoková pračka, protože peníze pro Zelenského kampaň šly do Izraele opět ze Saúdské Arábie, to znamená od CIA, to znamená od amerických neoconů. Tyto informace od našich ruských kolegů novinářů jsou doslova k nezaplacení, protože odhalují, jakým způsobem byla Ukrajina doslova Ukrajincům v roce 2014 ukradena, odcizena a jejich prezident vlastně není jejich a je na výplatní pásce Američanů skrze Kolomojského, který z té průtokové pračky má svůj cut, tedy podíl. Ukrajinci přišli o svoji vlast v roce 2014 a ani to možná dosud netuší. Češi a Slováci přišli o vlast v roce 1989, když jim vlast byla odcizena nadnárodními korporacemi, cizím kapitálem a cizími bankami, které jsou všechny v rukách Domu Rothschild.

 

VIDEO: Pronést při pietním aktu hrdinů protifašistického odboje zdravici ukrajinských nacistů, kteří vraždili s touto zdravicí Čechy na Volyni, je to největší chucpe

 

Proto není dovoleno od roku 1989, aby se českým občanům srovnaly mzdy se Západem a hlavně s Německem. Všechno ostatní se srovnalo, ceny zboží, služeb, nemovitostí, nájmů, energií, prostě úplně všeho. Jenom jedna věc se nesrovnala… mzdy! Není totiž dovoleno, Londýn to nikdy nedovolí! Proto se nesmějte Ukrajincům, že v roce 2014 jim americký nepřítel ukradl vlast. Nám ukradli Československo již v roce 1989 a od té doby zesilují procesy renacifikace, poválečného revizionismu a přepisování dějin, a to tak intenzivně, že na 80. výročí atentátu na Heydricha ministr vnitra v závěru projevu pronese nacistickou banderovskou zdravici “Slava Ukraini!” a pamětníkům by se krve v těle jeden nedořezal.

Toto banderovské heslo, které je historickou variantou nacistického pozdravu “Sieg Heil” vzniklo v roce 1941 v politické frakci OUN Stěpana Bandery jako pozdrav, který měl znamenat osamostatnění Ukrajiny od Sovětského svazu, ale velmi záhy se tento pozdrav etabloval do strašlivé podoby poté, co v roce 1943 proběhl masakr na Volyni. Banderovské oddíly UPA, které se transformovaly z předchozího hnutí OUN, vyvražďovaly celé vesnice, ve kterých žili Poláci, Češi, Rusíni a především polští Židé, kteří na Volyň uprchli po vpádu Wehrmachtu do Polska v září 1939.

Masakr na Volyni byl lokální genocidou, protože jednotky UPA vybíjely celé vesnice, včetně žen a malých dětí. Na vrata stodol a na dveře přitom psali právě tuto zdravici “Slava Ukraini” a když mordovali Poláky a Čechy, tak jim do tváří řvali právě tento pozdrav. Banderovský pozdrav tak v roce 1943 získal úplně jiný význam a rozměr, přičemž po válce tento pozdrav děsil i obyvatele vesnic a horských osad v Československu, když zbytky Banderovců po rozpadu UPA se snažily dostat do Rakouska, v podstatě v důsledku omylu a nedostatku informací.

 

Americká televize s českou licencí zablokovala dvě české opoziční strany ze Superdebaty a nechala je vyvést ze studia. Začalo to blokací Aeronetu 25. února, pokračuje to blokací politiků z televizní obrazovky

 

Banderovci nevěděli, že Rakousko bylo v té době pod okupační správou Rudé armády a dostat se na Západ znamenalo projít v Rakousku ruskými liniemi. Většina Banderovců byla nakonec pozabíjena Rudou armádou, jen hrstce se podařilo dostat do okupačních zón západních spojenců. Je naprosto otřesné, že 77 let po válce český ministr vnitra má tu drzost vypustit na pietním aktu a uctění památky hrdinů z roku 1942 tuto odpornou a děsivou zdravici. Toto hrozivé memento pouze ukazuje, že ta vlna emigrací z ČR, která začala před několika týdny, není náhodná.

Naprosto mi přechází zrak, když jsme dostali do redakce upozornění, že ministr vnitra prý volal Slava Ukraini na pietním aktu na památku Anthropoidu. Tohle pouze ukazuje, jaké důsledky má nacifikace České republiky, jaké důsledky nese 33 let destrukce národní identity našeho státu, který se propadá nejen do vazalství, ale postupně se transformuje z demokratické a svobodné země do neonacistického státu, kde nejen blokují weby a svobodu projevu, ale už ani nedovolují, aby opoziční politici kladli členům vlády otázky v televizi. Ano, je to tak!

(video viz. zdroj: aeronet.news: https://aeronet.news/video-ukrajinsti-vojaci-natocili-v-ruskem-zajeti-vzkaz-pro-zelenskeho-a-polozili-mu-dotaz-proc-se-kyjev-pri-vymenach-zajatcu-zajima-jen-o-cleny-neonacistickeho-praporu-azov/)

Americká televize s českou licencí CNN Prima News totiž minulý týden předvedla něco, co od roku 1989 naše země nepamatuje. Televize pár minut před začátkem politické Superdebaty vyvedla ze sálu zástupce dvou politických opozičních stran, zástupce Trikolory a Přísahy, protože dva politici vládní koalice, Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Martin Kupka (ODS) totiž prohlásili, že pokud budou v publiku zástupci Trikolory a Přísahy, tak odejdou ze studia. A servilní americká televize s českou licencí jim vyšla vstříc. Zuzana Majerová z Trikolory a Robert Šlachta z Přísahy na to hned reagovali.

Co jsem říkal 25. února na rádiu? Pamatujete? Začne to blokováním webů jako je Aeronet a brzy dojde na blokování politiků. No, vidíte, trvalo to 3 měsíce a došlo na moje slova. To je rychlost. Nacifikace procesů a umírání dialogu a demokracie v ČR. A to je pouze začátek. Ukrajinci ztratili svoji zemi až v roce 2014, ale my jsme o ni přišli už před 33 lety a jsme na tom úplně stejně, vlastně možná ještě hůř. Americká televize s českou licencí cenzuruje v politickém dialogu v rámci debaty zástupce české opozice. Taková je realita v roce 2022...

-VK-

Šéfredaktor AE News

Článek s videy čtěte a sledujte na zdroji: https://aeronet.news/video-ukrajinsti-vojaci-natocili-v-ruskem-zajeti-vzkaz-pro-zelenskeho-a-polozili-mu-dotaz-proc-se-kyjev-pri-vymenach-zajatcu-zajima-jen-o-cleny-neonacistickeho-praporu-azov/

 

    LIDÉ, TO, CO SE ODEHRÁVÁ NYNÍ, V TĚCHTO DNECH, JE KONEC SVĚTA, JAKÝ ZNÁTE.

 ZA NÍM VŠAK NEČEKÁ ŽÁDNÝ VYSNĚNÝ, NOVÝ, ČISTÝ, KRÁSNÝ...

NEUTVOŘILI JSTE HO. NEUTVOŘILI JSTE NIC, NA CO BYSTE SE MOHLI TĚŠIT A CO BYSTE CHTĚLI PROŽÍVAT.

ČEKÁ VÁS JEN TO, CO JSTE UTVOŘILI A CO SI TVOŘÍTE.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA.

ZTRÁCÍTE KAŽDÝ DEN, KTERÝ JSTE DOSTALI K PROBUZENÍ A VYSVOBOZENÍ SE Z PROPASTI NEGATIVNÍHO STAVU.

PADÁTE STÁLE HLOUBĚJI. NEDĚLÁTE NIC.

CO BUDETE DĚLAT ZÍTRA?

CO TADY VLASTNĚ VŮBEC CHCETE?

 

Aeronet.news nabízí další souvislosti aktuálního dění. Informujte se, lidé.

 

Ruská televize rozmázla šikanování Štefana Harabina na Slavíně a jeho vykonstruované zatčení! Podle ruského analytika se USA a Velká Británie snaží o transformaci Evropy do Satanistánu! Všechno ruské bude v Evropě označováno za zlo! Co se začne dít v Česku a na Slovensku po porážce Ukrajiny na Donbasu? Dědeček polského prezidenta Dudy byl podle svodek NKVD členem OUN, UPA a pravá ruka Stěpana Bandery! A proč Lukašenko varuje před hrozící polskou anexí západní Ukrajiny? A proč CZ.NIC mlží o důvodech, proč končí po 3 měsících s blokací 8 opozičních webů?

24. květen 2022

 

Ruská televize minulý týden v diskusním pořadu Кто против? v hlavním vysílacím čase přinesla diskusi o protiruských náladách v Evropě a na přetřes se dostal znovu incident bývalého soudce slovenského Nejvyššího soudu Štefana Harabina na bratislavském Slavíně, kam přišel na Den vítězství položit květiny k památníku padlých sovětských vojáků a bylo mu v tom aktivně bráněno aktivisty a blogery z okruhu slovenského Deníku N a pořádková policie se na to dívala a nic nedělala. (Čtěte na: https://aeronet.news/video-rusko-obvinilo-polsko-ze-porusilo-videnskou-konvenci-o-ochrane-diplomatu-a-polska-policie-prihlizela-utoku-davu-na-ruskeho-velvyslance-ten-setrel-polskeho-novinare/)

Viceprezident Ruské akademie geopolitických studií Araik Stěpanjan totiž v pořadu rozmázl nejen záběry ze Slavína, ale připomněl i následné Harabinovo zatčení o několik dnů později (čtěte na: https://aeronet.news/video-stefan-harabin-byl-obvinen-za-schvalovani-trestneho-cinu-agrese-vladimira-putina-a-za-hanobeni-banderovcu-po-vyslechu-novinarum-zopakoval-ze-je-proti-nacismu-a-banderismu/) (Štefan Harabin obviněn) v souvislosti s obviněním, že 25. 2. 2022 publikoval na Facebooku článek, který měl schvalovat válku na Ukrajině a současně měl vyzývat k útoku proti ukrajinskému etniku, konkrétně proti Banderovcům.

 

Araik Stěpanjan ovšem v pořadu ruské televize řekl velice důležitý postřeh, že mu připadá, že USA a Velká Británie se snaží přeměnit Evropu na Satanistán, který bude fašisticky označovat za zlo všechno, co bude mít cokoliv společného s Ruskem, ať už by to měly být děti, umělci, zpěváci, ruské písně a skladby pro operní pěvce, symfonické orchestry, prostě cokoliv. A v této věci má Stěpanjan naprosto děsivou pravdu. Celá Evropa prochází neuvěřitelným procesem nacifikace, kde právo a zákony včetně Ústavy jsou kusem hadru, protože zákonem je režim, který je u moci.

 

Evropský Satanistán a jeho vlády všehoschopných

 

My jsme zákon, hlásají najednou vlády, premiéři a Petr Fiala k tomu dodává, že k těmto krokům samozákonů je potřeba odvaha, i když ty kroky jsou na hraně. V právním státě a v demokratické společnosti by to nikdy možné nebylo, aby vláda bez zákonné opory zakazovala soukromým subjektům ve psaní na internetu a v publikování článků. Toto je pouze ukázka a počátek budování právě onoho zmíněného Satanistánu v Evropě. Ne zákon, ne Ústava, ale to my jako vláda určíme, co je zákon, protože my jsme zákon! Ve jménu vyššího dobra, aby ty weby nepsaly proti nám, během války na Ukrajině, tak ve jménu tohoto dobra je zablokujeme! Zákon jsme my!

 

Jenže všechno, co jste dosud v ČR viděli a zažili do této chvíle okolo krize na Ukrajině, je doslova nic ve srovnání s tím, jaká hysterie, teror a násilí na lidských právech přijde po porážce Ukrajiny na Donbasu, od které nás dělí už jen malý kousek. Každý den Ruská armáda decimuje zakopané ukrajinské vojáky, kteří nemohou ustoupit, protože jim hrozí zastřelení za nepovolený ústup.

Dokonce už Kyjev zašel tak daleko, že vojákům v zákopech hrozí, že pokud se vzdají Rusům, anebo ustoupí, ztratí ukrajinské občanství, nárok na výsluhy, resp. starobní důchod a dokonce sankce dopadnou i na jejich děti a rodiny. Děsivé záběry pozabíjených Ukrajinců v zákopech zde nebudeme publikovat, protože to jsou otřesné záběry, ale ve chvíli, kdy lži Kyjeva prasknou, stejně jako praskly o vítězném tažení Azováků v Mariupolu, tak v té chvíli nastane na Západě to samé, co zažila Třetí Říše a rovněž Protektorát Čechy a Morava po porážce 6. armády německého Wehrmachtu u Stalingradu 3. února 1943.

 

Čeká Evropu po porážce Ukrajiny na Donbasu nová forma Totalen Krieg a Total Einsatz?

 

Od toho okamžiku začal na území Říše neskutečný teror, hysterie a burcování Josepha Goebbelse do Totální války a o rok později v roce 1944 burcování Adolfa Hitlera do Totálního nasazení. Gestapo začalo zavírat lidi za jakékoliv náznaky šíření informací o skutečném stavu na Východní frontě, kdokoliv řekl, že Rudá armáda žene Němce na ústup, ten skončil v rukách Gestapa. A po porážce ukrajinské armády na Donbasu propukne v Evropě to samé. To nebude mít nic společného s demokratickými principy, to bude obyčejný nacistický teror a rusofobie vybičovaná do extrému, kdy pouhé slovo nebo lehce jiný názor na válku na Ukrajině povede k profesní likvidaci, k vyhazovu z práce a ke kriminalizaci.

 

Evropa si vysvětlí porážku Ukrajiny na Donbasu jako své ohrožení a vyhlásí novodobý Totalen Krieg a Total Einsatz. Už dnes studenti v ČR udávají své učitelky a profesory, kteří jsou vyhazováni ze škol a fakult, protože si dovolili říct svůj názor a žáci a studenti je za to udali. Ano, totéž se dělo v Protektorátu, kdy studenti udávali své učitele, kteří třeba v hodinách, kde se mělo učit německy, mluvili česky. A proces nacifikace ve společnosti je v Evropě indukován pohrobky nacistů a rovněž Banderovců. Jejich odkaz 77 let po II. sv. válce najednou ožívá.

 

Dědeček polského prezidenta byl podle svodek NKVD blízkým přítelem Stěpana Bandery

 

Na Telegramu se objevily zajímavé dokumenty o polském prezidentu Andrzeji Dudovi. Ruští novináři totiž dostali přístup k mamutím archivům sovětské NKVD, která po II. sv. válce odvezla do Sovětského svazu miliony svazků z polských matrik. Díky tomu můžeme nahlédnout do minulosti polského prezidenta a opravdu se nebudeme stačit divit. V souvislosti s návštěvou Andrzeje Dudy v Kyjevě minulý týden se obejvily dokumenty a fotografie jeho dědečka, který měl opravdu nezvykle blízko k Banderovcům, a to tak, že dokonce k tomu nejvyššímu. Na Telegramu (https://t.me/zheltyeslivy/48722) se objevilo toto:

Muž na staré černobílé fotografii je Mychajlo Ivanovič Duda, ukrajinský nacionalista a dobrý přítel Stěpana Bandery. V žilách Andrzeje Dudy koluje jeho krev, protože je jeho vnukem.

Narodil se v roce 1921 ve vesnici Soroki Lvovske (Lvovská oblast). Členem OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů) byl od roku 1937, v roce 1939 vyslán na podvratný výcvik do Německa, kde v roce 1941 vstoupil do praporu “Roland” (spolu s Romanem Šuchevičem, později velitelem UPA v roce 1950) a po jeho rozpuštění v říjnu 1941 až do konce roku 1942 sloužil v Banderově osobní stráži, což byla elitní garda Banderovy UPA.

 

Do UPA (Ukrajinské povstalecké armády) vstoupil v roce 1943. A jedna zajímavost: na podzim 1945 až v zimě 1946 se Duda se účastnil bojů s Poláky. Podle svodek NKVD se zúčastnil v roce 1943 volyňského masakru. Objímání Zelenského je tedy pokusem vrátit čas a získat zpět ztracené příležitosti. Mimochodem, polská propaganda na příběh Dudova dědečka pokaždé reaguje s nejvyšší možnou hysterií. Polský prezident Andrzej Duda který na shromáždění ke Dni vítězství v Polsku měl fanatický projev (https://aeronet.news/video-polsky-prezident-v-sokujicim-projevu-k-armade-prohlasil-ze-mezi-polskem-a-ukrajinou-uz-nebudou-zadne-hranice-jak-pry-prorocky-prohlasil-volodymyr-zelensky/) o sjednocení Polska a Ukrajiny, de facto odhalil svůj rodinný odkaz.

A běloruský prezident Alexander Lukašenko už bije na poplach, protože běloruská tajná služba už má informace, že Polsko chystá anexi západní Ukrajiny a čeká se de facto na kolaps ukrajinské armády na Donbasu. V tom okamžiku bude Ukrajina na kolenou a Poláci budou mít souhlas Zelenského k provedení operace ve velkém formátu. Půjde o zabezpečovací operaci, kdy Poláci budou anexi prohlašovat za vytvoření “bezpečné zóny” pod ochranou Polska, rozuměj pod ochranou členské země NATO. Toto je ten plán. Lukašenko je doslova obavami bez sebe, protože Poláci si dělají zálusk i na kus Běloruska.

 

Běloruský prezident varuje před hrozící polskou anexí západu Ukrajiny, polský prezident svými výroky vyvolává obavy

 

Lukašenko totiž podle ruských médií vyjádřil znepokojení nad údajnými pokusy západních zemí rozdělit Ukrajinu v souvislosti s probíhající ruskou vojenskou operací v zemi. Během pondělního setkání s Vladimirem Putinem v Soči Lukašenko prohlásil, že on i jeho hostitel jsou znepokojeni chováním některých polských politiků a politiků NATO. Zmínil zejména krok vojenského bloku vedeného USA, který soustřeďuje vojenské jednotky na západních hranicích svazového státu Ruska a Běloruska.

“Politici podnikají kroky k rozdělení Ukrajiny. Znepokojuje nás, že oni, Poláci a členové NATO, jsou připraveni “pomoci” Ukrajině a tímto způsobem odejmout, jako před rokem 1939, západní Ukrajinu,” řekl běloruský prezident. Podle jeho názoru má Západ podobnou strategii, pokud jde o západní Bělorusko. “Máme uši nastražené,” řekl Lukašenko a zdůraznil své přesvědčení, že v určitém okamžiku může paradoxně Kyjev potřebovat pomoc Moskvy a Minsku, aby zachránil územní celistvost Ukrajiny na západě.

 

V neděli totiž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil (https://aeronet.news/exkluzivne-ceske-drahy-se-pripravuji-na-vyhlaseni-valecneho-stavu-v-cr-zamestnancum-je-prave-rozesilana-nova-smernice-s-ucinnosti-od-23-kvetna-ktera-stanovuje-casove-limity-a-lhuty-pro-svolavani/), že polským občanům bude v jeho zemi přiznán zvláštní právní status na úrovni skoro-občanství, tedy trvalé pobyty s velice širokými občanskými právy a prohlásil, že “mentálně jsou ukrajinský a polský národ odedávna nerozluční“. Tato zpráva následovala po výrocích polského prezidenta Andrzeje Dudy, který vyjádřil naději, že v budoucnu nebudou mezi Polskem a Ukrajinou žádné hranice.

V projevu na summitu Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti – euroasijské vojenské aliance tvořené několika bývalými sovětskými republikami – na začátku tohoto měsíce Lukašenko uvedl, že pokusy o rozdělení Ukrajiny představují nejnebezpečnější trend na Ukrajině v současnosti. Uvedl také, že již byly vytvořeny tisícihlavé jednotky, které mají pod rouškou mírových sil vstoupit na Ukrajinu. Polsko ani nebude potřebovat oficiální vstup armády na Ukrajinu, protože zákon udělující Polákům trvalé pobyty na Ukrajině umožní budovat polský zábor západní Ukrajiny zevnitř. Ukrajina zkrátka už teď skončila v těch hranicích, v jakých jsme ji znali.

 

Blokace 8 opozičních webů po čtvrt roce končí, protože pro CZ.NIC je to už neudržitelné

 

V souvislosti s blokacemi webů v ČR je potřeba upozornit na poslední vývoj událostí, protože správce národní domény CZ.NIC oznámil, že od středy 25. května přestane blokovat 8 webů, které na podnět vlády Petra Fialy zablokoval 25. února tohoto roku. Co nás v redakci opravdu překvapilo, to je oficiální zdůvodnění, proč blokace končí. Je to prý kvůli tomu, že zablokovaným webům výrazně poklesla návštěvnost. To je ale pro nás novinka, anebo žijeme na nějaké jiné planetě. Nám blokace po 3 měsících přinesla nové čtenáře, kteří před zablokováním o nás nevěděli, případně o nás sice věděli, ale neměli nás důvod číst. Zablokování podnítilo mnoho lidí k tomu, aby začali zjišťovat, proč jsme si tu blokaci vysloužili a začali číst naše články.

 

Vzhledem k tomu, že od dubna naše návštěvnost znovu roste, a to nebývale rychle, tak to vypadá, že blokace se stala opravdu neocenitelným marketingovým krokem tzv. “negativní reklamy” na mediálním trhu, která prodává opravdu nejlépe. Tady by se slušelo si položit otázku, co bylo účelem těch blokací? Pokud účelem mělo být snížení povědomí o značce, o daném webu, tak to se opravdu CZ.NIC nepovedlo, protože cokoliv zakážete na světě, o to bude největší zájem a poptávka. Lidé chtějí znát názory z druhé strany, chtějí znát postoje Ruska a chtějí se podívat na reportáže ruských televizí, chtějí si přečíst projevy a rozhovory ruského prezidenta, ministra zahraničí, chtějí prostě mít možnost si sami udělat názor na konflikt na Ukrajině. A to všechno u nás čtenáři najdou.

 

Rozhodovat o tom, co si lidé smí a nesmí přečíst, je poznávacím znamením té nejtužší totality a diktatury. Měli bychom poděkovat Fialově vládě, že se tím dokonale odkopala

 

Názor si utvoří tím, že kriticky porovnají informace podávané ze strany českých, slovenských a západních médií s informacemi podávanými Aeronetem a dalšími opozičními weby.  Nikoho přece na Aeronetu nenutíme k tomu, aby nás četl. Pokud naše články ale lidé sdílí, pokud souzní s názorem českých občanů, rozhodně jim ve sdílení bránit nebudeme, protože to znamená, že lidé mají stejný názor, i když je diametrálně odlišný od názoru vlády ČR. A dokud nebude trestné mít jiný názor než má vláda, do té doby budou opoziční média mít svůj nezadatelný prostor k působení v českém informačním prostoru. Bude zajímavé sledovat, jak se v prostoru evropského Satanistánu budou prohlubovat nacifikační procesy vedoucí k potlačování svobody slova a písma v nejbližší době.

CZ.NIC podle všeho končí s blokacemi ne kvůli tomu, že by weby měly menší traffic a návštěvnost, minimálně ty weby, které přešly na zahraniční domény po zablokování v únoru, ale spíš je to způsobeno běžícími žalobami na CZ.NIC ze strany některých zablokovaných webů. Je v tom totiž malá drobnost. CZ.NIC totiž není ve skutečnosti soukromou firmou, ale je poskytovatelem formy veřejné služby.

Doména .CZ totiž není soukromým produktem CZ.NIC, ten je pouze delegovaným správcem této národní domény. Blokace z rozhodnutí kámošů od kulatého stolu z vlády tak sice končí, ale určitě budou hledat cesty, jak blokace obnovit za pomoci nějakého obskurního a narychlo přijatého zákona, který se bude odkazovat na Ministerstvo pravdy. Proto bych se opravdu divil, kdyby se někdo dobrovolně vrátil zpátky na doménu .CZ po tom, co předváděl CZ.NIC za nehoráznou blamáž, a to zjevně z politických a ideových příčin v posledních 3 měsících.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Děkujeme aeronetu za nezištnou práci na probouzení lidstva. Pravdu jednou pozná každý, ať nyní chce, nebo nechce...

 

Článek čtěte na: https://aeronet.news/video-ruska-televize-rozmazla-sikanovani-stefana-harabina-na-slavine-a-jeho-vykonstruovane-zatceni-podle-ruskeho-analytika-se-usa-a-velka-britanie-snazi-o-transformaci-evropy-do-satanistanu/

Další souvislosti aktuálního světového dění nabízí aeronet.news. Seznamte se s nimi, lidé, dokud nejste v plné moci ovládání ještěrů z pekel.

 

 
 

duben 2022

 

Vladimir Putin si v Kremlu namazal na chleba generálního tajemníka OSN a vysvětlil mu, že speciální vojenská operace Ruské armády na Ukrajině probíhá v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Ruský prezident vysvětlil, že DLR a LLR vyhlásily nezávislost na Kyjevu na základě precedentu Kosova a rozsudku mezinárodního soudu, který garantuje regionům jakékoliv země právo odtrhnout se a vyhlásit samostatnost bez souhlasu centrální vlády! A tímto je třeba argumentovat i v ČR a na Slovensku, aby to všichni věděli, že kosovský bumerang se západním politikům právě vrátil a trefil je do hlavy tak silně, až jim zjevně přeskočilo!

článek čtěte a poznávejte mozaiku zakázané pravdy na aeronetu.news:

https://aeronet.news/video-vladimir-putin-si-v-kremlu-namazal-na-chleba-generalniho-tajemnika-osn-a-vysvetlil-mu-ze-specialni-vojenska-operace-ruske-armady-na-ukrajine-probiha-v-souladu-s-mezinarodnim-pravem-a-chartou/

---------------------------------------------------------------------

 

To je vaše vláda, lidé. Nacifikace vás a vašich dětí běží v plném proudu a vy vesele přihlížíte! To jsou vaše děti denně indoktrinované lžemi nevídaných rozměrů, vychovávané k nenávisti a násilí! Vy i vaše děti jste sofistikovaně ovládáni a stáváte se loutkami, které si myslí to, co si myslet mají, co jim je přikazováno a předkládáno. Tak hlučně, tak násilně a tak agresivně, že jen hlupák si nepovšimne těchto příznaků lží... Tak rychle, jak věčná pravda mizí ze školních učebnic, tak rychle padáte do propasti!

 

Český ministr vnitra diskutoval na Českém rozhlasu s malými dětmi o zavrazdění prezidenta Vladimíra Putina! Dívka se zeptala, kdo z Putinových blízkých by mohl spáchat atentát na prezidenta Ruské federace a v diskusním panelu jí odpověděl psychiatr...

článek čtěte a poznávejte mozaiku zakázané pravdy na aeronetu.news:

https://aeronet.news/video-cesky-ministr-vnitra-diskutoval-na-ceskem-rozhlasu-s-malymi-detmi-o-zavrazdeni-prezidenta-vladimira-putina-divka-se-zeptala-kdo-z-putinovych-blizkych-by-mohl-spachat-atentat-na-prezidenta/

 

Arkturiánská rada 9D - Reality, časové linie a verze. Prožíváte pouze to, co si sami volíte...

 

Ukrajinská invaze na Moravu a do Čech: Hordy cikánů a mafiánů na pochodu. 100 000 neviditelných? Zkušenosti taxikáře. Gangy loví v ulicích nezletilé. Fiala však místo nich zatýká naše lidi. Nepodvolme se! Naše chvíle přijde - čtěte obsahový blok níže

 

Francie před volbami: Islamistický teror nepodvolených. Seznamy smrti. Migranti si privatizují stát.

 

Jak USA zaváděly neonacismus na Ukrajině

 

Naše válka - naše sklizeň -  Evakuační zpráva z vyšší dimenze

 

Syrský prezident Bašár Asad promluvil - viz obsahové bloky níže

Ukrajina ve spolupráci s USA chystá provokaci chemicko-biologickými zbraněmi proti vlastnímu obyvatelstvu, z čehož má být následně obviněno Rusko! Kyjev již nakoupil přes 200 tisíc ampulí atropinu, který má být podáván zasaženým obyvatelům Ukrajiny po zinscenování útoku! Ruské ministerstvo obrany zkoumá ukrajinské drony nalezené v Chersonské oblasti, které jsou vybaveny nádržemi na rozprašování bojových látek! Ruská armáda vytlačila ukrajinskou armádu z dalších měst a Pentagon varuje před zhroucením ukrajinské armády! Boris Johnson už připustil, že Rusko může válku vyhrát!

 
informace aeronetu z 25. 4. 2022 čtěte na:
 

https://aeronet.news/video-ukrajina-ve-spolupraci-s-usa-chysta-provokaci-chemicko-biologickymi-zbranemi-proti-vlastnimu-obyvatelstvu-z-cehoz-ma-byt-nasledne-obvineno-rusko-kyjev-jiz-nakoupil-pres-200-tisic-ampuli/

-----------------------------------------------------------

Mariupol osvobozen! Ministr obrany Sergej Šojgu oznámil Vladimiru Putinovi osvobození Mariupolu v Doněcké lidové republice a požádal o 4 dny na dokončení likvidace neonacistů v protiatomových bunkrech a tunelech pod Azovstalem. Vladimir Putin útok na tunely zakázal a nařídil komplex uzavřít, aby neulétla ani moucha! Ozbrojenci dostanou ještě jednu šanci, aby se vzdali, jinak se v tunelech udusí! Ruské jednotky totiž zatím neodpojily vzduchotechniku přivádějící kyslík do podzemí! Jsou tam i žoldáci z Česka?

 

článek aeronetu z 21. 4. 2022 čtěte na:

https://aeronet.news/video-mariupol-osvobozen-ministr-obrany-sergej-sojgu-oznamil-vladimiru-putinovi-osvobozeni-mariupolu-v-donecke-lidove-republice-a-pozadal-o-4-dny-na-dokonceni-likvidace-neonacistu/

 

------------------------------------------------------------

Váleční zločinci ze západních center propagandy: V Praze je jedno z nich. Výrobci lží zakazují svobodné weby. Ničí jim totiž práci. Projevy i příručky pro fejky píšou v USA. Zelenského lukrativní role. Shrábne své krvavé miliony a zmizí

 

Viktorie Nikiforová odhaluje původce a systém západní válečnické propagandy, která roste do dosud nevídaných rozměrů - a zatímco cenzuruje, vypíná a umlčuje svobodně šířené pravdivé informace, má na rukou krev

 

Když se podíváte na devátou vlnu falešných zpráv, které na sociálních sítích šíří kovaní Ukrajinci, říkáte si: jak je možné, že je Západ tak hltá? Takové nesmysly! Stovky „sestřelených“ ruských letadel, tisíce „mrtvých“ ruských vojáků, každodenní vítězství nad Moskaly. Když si to přečtete, máte pocit, že Ukrajinci užuž vjíždějí do Moskvy na tancích. Ale podíváte se z okna a kde nic tu nic.

Kolik takových fejků už bylo vyvráceno! Byli vzkříšeni „zabití“ na Hadím ostrově, byl vyvrácen hoax o bombardování divadla v Mariupolu ruskou armádou, usvědčeny falešné klipy se Zelenským na umělém pozadí a záběry „mrtvol“, které špatně simulovali docela živí a veselí ukronacisté. Ale jako kdyby se nechumelilo, mainstreamová západní média s vážným tónem pokračují v nekritickém přebírání všech těchto nesmyslů.

Proč se to děje? Protože západní korporátní média i ukrajinská propaganda mají ve skutečnosti stejné sponzory. Tyto lži produkují a šíří ve svých sdělovacích prostředcích stejně tak Američané a Britové. Vzniká tak nekonečný koloběh falešných zpráv.

 

Jsou to lži? Nevadí, šiřte to!

 

Americká internetová publikace Mintpressnews.com podrobně vysledovala celý řetězec objednatelů a výrobců ukrajinské válečné propagandy. Dodavatelů je neuvěřitelně mnoho. Patří mezi ně stovky amerických a britských PR agentur, lobbistických firem a „bot farms“, které na sociálních sítích věší lidem bulíky na nos.

Hlavní operátoři protiruské informační kampaně sídlí v Londýně a Washingtonu. Na práci PR agentur a interakci se světovými médii dohlíží nejznámější britská agentura PR Network. Sídlí v Londýně a je úzce propojena s vládou Spojeného království. PR Network se podílí zejména na propagaci Konzervativní strany.

Pod vedením této organizace vytvořilo ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí speciální šablonu, která slouží jako vzor pro práci se světovými médii a pro šíření falešných zpráv. Na jeho vývěsní tabuli vidíme falešnou zprávu o „zabitých“ lidech na Hadím ostrově a bajku o neexistujícím ukrajinském esu se jménem „Přízrak Kyjeva“, jemuž se dokonce dostalo celé stránky na Wikipedii. Všechny tyhle slátaniny poslušně kopírují levicová i pravicová, „nezávislá“, žlutá a „vlivná“ západní média. „Nemusíte tomu věřit, ale šiřte to.“

Z mnoha detailů je mimochodem patrné, jak producenti proukrajinského obsahu cílí na západní spotřebitele. Pro mnohé není ani tak důležitá poptávka publika, jako spíše uspokojení zákazníka. A zákazník v Londýně má specifickou mentalitu.

Proto se objevují podivné nedůvtipné memy, jako je návrh nové ukrajinské poštovní známky: na ní místní „hrdina“ stoje vyzývavě na břehu moře ukazuje vztyčený prostředníček proplouvající ruské válečné lodi. Vypadá to trapně a nedomyšleně už z principu: Ukrajinci – stejně jako Rusové – nevztyčují prst, ale celý loket. Zde je to ale zacílené na Londýn – ve smyslu podívejte se, jak progresivně stojíme o všechny vaše prachy.

 

Pražská továrna na fejky

A mimochodem prachů je v tom přehršel. Podle Mintpressnews je producentem kampaně „Stop the war“ organizace „StopFake“. Ta má řadu bohatých sponzorů, včetně nechvalně známé Atlantic Council a National Endowment for Democracy, britského a českého ministerstva zahraničí a také International Renaissance Foundation, dceřiné společnosti legendární „Open society“ George Sorose.

Na příkaz podobně ctihodných gentlemanů vznikla metodická příručka pro online trolly. O jejím charakteru vypovídá následující citát:

„Tón článku by měl být alarmující... Pokud třeba článek informuje o ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, ale zdůrazňuje, že se nic vážného nestalo, a není se čeho obávat, pak je takový článek k ničemu.“

Příručka přináší také seznam „důvěryhodných“ médií, na která se lze odvolávat při debatách na síti. Je mezi nimi poměrně dost ruskojazyčných médií financovaných ze Západu jako The New Times, či BBC Russian Service. V čele seznamu trůní „Novaja Gazeta“.

Jedním z hlavních nástrojů této informační války je Mediaset, společenství "zcela nezávislých“ médií a jednotlivých novinářů, nad nimiž má z nějakého důvodu dohled Praha. Jde o ruskojazyčná média v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, Moldavsku a dalších bývalých sovětských republikách. Společnost Mediaset získává veškeré finanční prostředky jednak z Bruselu od Evropské komise, jednak od nizozemské vlády.

 

Loutkovodiči a manipulátoři

 

V nezapomenutelném filmu „Vrtěti psem“ točí PR "mág" v podání Dustina Hoffmana výpravnou válku kdesi v Albánii a dlouho hledá kocourka pro herečku představující uprchlici. Při dnešních technologiích by neměl problém. Projekce a fotomontáže, tuny artefaktů s hákovými kříži a banderovské koktejly, mediální bláboly a bezuzdné lži – to vše se ve světovém informačním poli šíří třetí kosmickou rychlostí.

„Ukrajina možná prohrává s Ruskem na bitevním poli,“ přiznává se zaťatými zuby The Washington Post, „ale vyhrává informační válku.“ 

„Oni (Ukrajinci) jsou skvělí v médiích, informačních válkách, psychologických útocích,“ rozplývá se nad kreativními schopnostmi profesionálních lhářů před novináři vysoký představitel NATO, který si přál zůstat v anonymitě. „Doufám, že západní země budou následovat jejich příkladu.“

Tuto informační válku však ve skutečnosti vedou západní země – především USA a Velká Británie – pouze rukama svých ukrajinských zástupců. A u „nezávislých“ médií to všechno končí.

Američtí tvůrci virtuální reality si už dávno nasadili na ruce provázky svých loutek a vkládají jim do úst jen to, co chtějí slyšet. Podle stejné zprávy Mintpressnews dokonce i projev ukrajinského zástupce při OSN Sergeje Kislicy na Valném shromáždění 23. února tohoto roku napsal Stephen Krupin – šéf washingtonské lobbistické firmy SKDKnickerbocker a bývalý autor projevů Baracka Obamy.

 

Ideozločiny

Volodymyr Zelenskyj při nedávném projevu v americkém Kongresu, kde vyzval kongresmany, aby uzavřeli nebe nad Ukrajinou, a tedy fakticky rozpoutali světovou válku, přešel v jednu chvíli z ukrajinštiny do angličtiny. Nebyla to náhoda. Projev mu totiž napsal další významný washingtonský lobbista Andrew Mack.

Zelenskyj je herec, je zvyklý hrát před plátnem s projekcí a s věrohodným výrazem recitovat slova napsaná někým jiným. Sám to bere jen jako nejlukrativnější roli své kariéry. Předpokládá, že vydělá několik set milionů, a pak se včas někam vytratí. Pro miliony obyčejných Ukrajinců se však jeho vystoupení mění ve skutečné krveprolití.

Dnešní informační útoky nejsou tradiční „kouřovou clonou“. Ve smyslu – po vítězství se dým rozptýlí a všechno bude zase jako dřív. Jde o plánovaný a mocný útok na vědomí a psychiku stovek milionů lidí. Přece nikdo nebude prověřovat každé video na sociálních sítích, zda nebylo natočeno za peníze Sorose, NED nebo USAid? Zda je na něm podepsaná CIA nebo MI6? Možná si někdo ani nepřipustí, že jde o padělek. Jen se na to podívá, zděsí se, přepošle to, napíše k tomu nějakou srdceryvnou poznámku a upadne v tíseň.

Lidé, kteří tuto psychologickou válku organizují, nejsou jen průměrní PR pracovníci – cyničtí, líní a zlomyslní. Máme co do činění s klasickými válečnými zločinci. Jejich oběťmi jsou především civilisté. Nešetří ani naše děti - sociální sítě a média neoznačují jejich lži žádnými věkovými hranicemi. 

Až všechno skončí, budou tito organizátoři masové informační psychózy postaveni před soud. Jenže, kde není žalobce...

zdroj: protiproud.info. Děkujeme za šíření pravdy mezi spící lid.


Související informace dubna 2022. Informujte se, lidé.

https://aeronet.news/video-zfetovany-prezident-zelensky-natocil-video-tesne-po-konzumaci-kokainu-a-v-deluzornim-stavu-napoleonskeho-syndromu-prohlasil-ze-vsechny-premuze-prezidentsky-urad-jeho-video-okamzite-smazal/

----------------------------------------------------------

Ukrajinský poslanec Ilja Kiva potvrdil, že v Buči byla zinscenována psychologická operace pod křídly SBU a MI-6 s cílem vyvolat agresi a nenávist proti Rusku v celém světě!

https://aeronet.news/video-vyvraceno-zadna-ruska-armada-masove-hroby-v-buci-nechal-uz-pocatkem-brezna-vyhloubit-reditel-a-primar-nemocnice-pro-pohrbivani-zemrelych-pacientu-bez-prukazu-totoznosti/

----------------------------------------------------------

Vladimir Putin oficiálně prohlásil masakr v Buči za podvrh zinscenovaný britskou MI-6 a oznámil, že FSB obdržela dokumenty a důkazy od běloruské KGB! Odposlechy a podrobnosti poskytl přímo Alexander Lukašenko, který zmínil podrobnosti o detailech, poznávacích značkách aut, o domluvených heslech a o jménech operátorů MI-6, kteří režírovali v Buči celou inscenaci podle mustru Bílých přileb v Sýrii, kde podobné inscenace o útocích na civilisty měly obvinit syrskou vládu Bašára Asada z genocidy! V Sýrii na provokace rovněž dohlížel agent britské MI-6, než ho někdo oddělal v Istanbulu!

.......

Po smrti šéfa PPF se česká zahraniční politika směrem na Východ zhroutila a byla zlikvidována během pár měsíců

Tady se musíme ještě zastavit u českých tajných služeb. Ty jsou ve stejné roli jako v této chvíli ukrajinská SBU, tedy v roli čekatelů na příkaz zvenčí, tedy z MI-6 nebo CIA, a když příkaz přijde, tyto tajné služby provedou provokaci proti Rusku svými prostředky, assety a nástroji. V roce 2020 to byla střelená a praštěná kauza Ricin iniciovaná z Bakalových novin, ale o rok později už to byla vyšší liga, kauza Vrbětice a obvinění dvou údajných ruských agentů známých z kauzy Novičok v Salisbury, že prý v roce 2014 vyhodili celkem dvakrát po sobě muniční sklady.

Tyto provokace měly za cíl zlikvidovat diplomatické vztahy mezi Prahou a Moskvou, zničit poslední dobré kontakty a celé to jakoby náhodou bylo pojištěno vloni v zimě záhadnou smrtí hlavního garanta dobrých vztahů Prahy s Moskvou, šéfa a majitele PPF Petra Kellnera na Aljašce [3]. Prezident Miloš Zeman tím přišel o ochranu procesů řízení směrem na Východ a musel se stáhnout. Po smrti šéfa PPF se začaly diplomatické vztahy ČR s Ruskem hroutit takovou rychlostí, až z toho přecházel zrak.

Všechny tyto zákulisní procesy byly nezbytné k přeformátování české zahraniční politiky z pozice rovnovážné diplomacie uprostřed Evropy do polohy nacifikovaného a prudce proti-ruského komplexu, který válcuje naprosto všechno a všechny, kteří by chtěli byť jen náznakem s Ruskem vést dialog. Takže to, co teď vidíte na Ukrajině, tak už několik let v lehce civilizovanější formě platí o české zahraniční politice.

Prezident Miloš Zeman nechce udělit hodnost generála Michalu Koudelkovi z BIS, protože tím by de facto ocenil práci cizích tajných služeb v ČR proti Ruské federaci formou přípravy a provádění provokací a zpravodajských her. Masakr v Buči tak měl být ukrajinským Idlíbem, tedy záminkou pro obvinění ruské vlády z genocidy civilistů stejně, jako byla obviněna Asadova vlády v Sýrii. A právě díky sovětské KGB v Minsku se to britské MI-6 nedaří prodat ten příběh světu tak snadno, jak se původně plánovalo........

Výňatek z textu článku aeronetu. Klíčové informace čtěte na:

https://aeronet.news/video-vladimir-putin-oficialne-prohlasil-masakr-v-buci-za-podvrh-zinscenovany-britskou-mi-6-a-oznamil-ze-fsb-obdrzela-dokumenty-a-dukazy-od-beloruske-kgb-odposlechy-a-podrobnosti/

--------------------------------------------------------------

Kyjev najal krizové herce, aby sehráli “mrtvoly” ve městě Buča nedaleko Kyjeva po odsunu Ruské armády? Zpětné zrcátko auta filmařů zachytilo, jak se po průjezdu štábu krizový herec posadí na silnici a potom vstává! A proč tahle inscenace? Na odvedení pozornosti médií od mučení a mrzačení ruských válečných zajatců ukrajinskými vojáky! Slovensko bude za ruský plyn platit v rublech a polský místopředseda vlády vyzval k rozmístění amerických jaderných zbraní ve Východní Evropě! Myslí tím jen Polsko, nebo i ČR a Slovensko?

https://aeronet.news/video-kyjev-najal-krizove-herce-aby-sehrali-mrtvoly-ve-meste-buca-nedaleko-kyjeva-po-odsunu-ruske-armady-zpetne-zrcatko-auta-filmaru-zachytilo-jak-se-po-prujezdu-stabu-krizovy-herec-posadi/

 

související informace z března 2022:

 

Ukrajinský poslanec obvinil prezidenta Zelenského ze zadržování obyvatel Kyjeva před evakuací, aby měl dostatek živých štítů před Ruskou armádou! Situace je pro Kyjev neudržitelná a Zelenský v zoufalství natočil další video na zelené plátno, kde v angličtině burcoval zblblou západní veřejnost, aby vyšla do ulic a požadovala po svých vládách vojenský zásah na Ukrajině! Mariupol je v rukách Ruské armády, která už jenom začišťuje poslední bytovky od osamělých sniperů neonacistických oddílů Azov poschovávaných v panelácích! Západní propagandistická mašina se začíná zadrhávat!

čtěte na:

https://aeronet.news/video-ukrajinsky-poslanec-obvinil-prezidenta-zelenskeho-ze-zadrzovani-obyvatel-kyjeva-pred-evakuaci-aby-mel-dostatek-zivych-stitu-pred-ruskou-armadou-situace-je-pro-kyjev-neudrzitelna/

 

...........................

 

Procházka nočním Kyjevem! Ukrajinský prezident natočil dosud suverénně nejhorší fejk video od počátku války na Ukrajině, noční vystoupení před prezidentským palácem v Kyjevě proběhlo před zeleným plátnem a výsledek fotomontáže je tak strašný, že pomalu překryl i obsah samotného vystoupení! Zelenský podle politologů zvažuje kapitulaci a prosí Moskvu o setkání s Putinem! V projevu oznámil, že vyznamenal řádem Hrdina Ukrajiny velitele neonacistických zvláštních oddílů AZOV v Mariupolu! Video je dalším neotřesitelným důkazem, že Petr Fiala nikdy v Kyjevě nebyl a být nemohl!

 

čtěte na:

https://aeronet.news/video-prochazka-nocnim-kyjevem-ukrajinsky-prezident-natocil-dosud-suverenne-nejhorsi-fejk-video-od-pocatku-valky-na-ukrajine-nocni-vystoupeni-pred-prezidentskym-palacem-v-kyjeve/

............................

 

Zelenský navštívil zraněné ukrajinské vojáky v nemocnici v Kyjevě a předal jim medaile! Po celou dobu ho ale doprovázela již 2 týdny mrtvá lékařka, které dokonce in memoriam udělil řád Hrdina Ukrajiny! Další video Zelenský pro změnu natočil na zelené klíčovací plátno, chyby klíčování obrazu odhaleny! Ukrajinská armáda je v troskách a velitelé přivazují řetězy vojáky ke sloupům, aby jim neutekli a nedezertovali na ruskou stranu! Ukrajinští vojáci se schovávají po bytech v panelácích a z nich potom střílí po Rusech! Když Rusové střelbu opětují, západní média začnou řvát, že Putin nařídil střílet do paneláků!

 

čtěte na:

https://aeronet.news/video-zelensky-navstivil-zranene-ukrajinske-vojaky-v-nemocnici-v-kyjeve-a-predal-jim-medaile-po-celou-dobu-ho-ale-doprovazela-jiz-2-tydny-mrtva-lekarka-ktere-dokonce-in-memoriam-udelil-rad/

Prezidenti D. Trump (USA) a V. Putin (Rusko) již dlouho spolupracují na likvidaci podzemních tunelů pedofilních satanistů, tzv. DUMBS, po celém světě. (DUMBS - Deep Underground Military Bases System – Systém podzemních vojenských základen)

Jejich speciální jednotky se snaží již několik let osvobodit lidské bytosti z celého světa (největší procento obětí satanistů v podzemních základnách tvoří děti, které mají více než dospělí toho, co mocní satanisté nutně potřebují), které byly do těchto základen uneseny a na kterých je v těchto podzemních základnách pácháno zlo těch nejbrutálnějších a nejšílenějších rozměrů, zcela mimo hranice lidských smyslů i chápání.

Tyto DUMS tunely jsou propojeny s městy na povrchu Země, ale také s podzemními vojenskými základnami USA. Provádějí se zde satanistické rituály, obětování dětí a dospělých, mučení dětí i dospělých, zisk dětského adrenochromu (především zaživa), sexuální orgie s dětmi i dospělými, genetické a všemožné další pokusy na lidech, ale také sběr lidských orgánů. Mnoho lidských obětí se dále předává negativním, lidožravým mimozemským entitám jako potrava a někteří z nich končí jako otroci na vzdálených planetách Vesmíru. Tam tyto lidské oběti pracují jak pro negativní mimozemšťany (na jejich zničených planetách v negativních dimenzích Vesmíru), tak pro lidské kolonie tajných vesmírných programů USA, které se nacházejí na Marsu, Měsíci a na dalších planetách v naší sluneční soustavě, ale i na planetách v jiných částech Vesmíru.

------------------------------

Pod Ukrajinou se nachází více tunelů DUMBS než na kterémkoli jiném místě na světě, a to i pod vodou.

Jeden tunel vede přímo z přístavního města Oděsa na sever do Černobylu a to, co tam našla ruská armáda, je znepokojující.

Putinovi muži skutečně zachránili z ukrajinských tunelů mnoho dětí a naštěstí je prozřetelně prozatím nevrátil do Ameriky, kde by je Biden určitě nečekal s otevřenou náručí, když sám nyní tyto zločiny zaštiťuje. Namísto toho V. Putin zaručuje jejich bezpečnost, dokud je nebude možné vrátit bez újmy. Dohodl se na tom s Trumpem.

-------------------------------

Ne, tento obrázek není hororem na pobavení vás, nevědomých, ovládaných loutkolidí. Znázorňuje skutečnost vašich vlastních životů na této Zemi, kterou zbaběle ignorujete, o které nechcete mít ani ponětí. Vaše volba.

 

OTŘESNÁ PRAVDA JE PRÁVĚ NYNÍ - DÍKY MÍROVÉMU NÁRODU NEZAPRODANÉMU SATANISTŮM ZÁPADU - VYNÁŠENA NA POVRCH. PROSAKUJE SKRZE OTŘESNÝ NÁNOS LŽÍ, POD KTERÝM SE DOPOSUD ZOUFALE BAVIL TÉMĚŘ CELÝ SVĚT - ANO, I VY.

 PRAVDA JE, EXISTUJE I PRO TY, KTEŘÍ SE JÍ BRÁNÍ A VYSMÍVAJÍ.

PRAVDA SE NEMĚNÍ PODLE TOHO, KDO JI ŘÍKÁ NEBO KOMU SE NEHODÍ. PRAVDA JE TADY I PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ SI DOPOSUD VOLILI SVOU NEVĚDOMOST A ODMÍTALI POHLÉDNOUT REALITĚ SVĚTA DO OČÍ.

O TO BOLESTNĚJŠÍ VŠAK BUDE VAŠE PROZŘENÍ.

 

 

Ukrajina je centrem mezinárodního obchodu s dětmi.

To není nic nového. Jen byste to konečně měli brát v potaz, když máváte modrožlutou vlaječkou a posíláte zbraně ukrfašistům a smrt Ukrajině. Pod rouškou nezištné pomoci, samozřejmě.

 

Trafic d'enfants au cœur de l'Europe (Obchodování s dětmi v srdci Evropy) - odkaz na film:

https://www.youtube.com/watch?v=LAuwfvNZeiE&t=72s.

 

Obchodování s dětmi je lukrativní trh, který spolu s drogami a zbraněmi představuje jednu z nejoblíbenějších aktivit kriminálních sítí světa. Odkud přichází poptávka? Kdo jsou překupníci? Jak jsou sítě organizovány a proč zůstává toto téma v politických projevech tabu?

 

ZAJÍMEJTE SE, LIDÉ, O SOUVISLOSTI.

MNOHO ČASU NA PROZŘENÍ UŽ NEMÁTE.

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A JEJICH VŮDCI - MOCNĚJŠÍ MIMO TENTO SVĚT - PRÁVĚ DOKONČUJÍ A DOLAĎUJÍ PLÁNY NA VAŠE NAPROSTÉ ZOTROČENÍ.

A CO DĚLÁTE VY? CO DĚLAJÍ VAŠE DĚTI?

BAVÍTE SE DOBŘE?

Předpovědi uplynulých měsíců se více než naplňují a vstupují v hrůznou platnost. Jak dlouho ještě chcete dělat, že se vás to netýká, lidé? Až půjde o vaše děti? To už bude pozdě, můžete se spolehnout...

 

Ukrajinská invaze na Moravu a do Čech: Hordy cikánů a mafiánů na pochodu. 100 000 neviditelných? Zkušenosti taxikáře. Gangy loví v ulicích nezletilé. Fiala však místo nich zatýká naše lidi. Nepodvolme se! Naše chvíle přijde

 

Václav Danda přináší drsné zprávy o „adaptaci“ ukrajinských kriminálníků, varuje rodiče, aby dávali velký pozor na děti a je přesvědčen, že tento „migrační zločin“ jeho vládním organizátorům národ brzy spočítá

 

Hordy ukrajinských cikánů a mafiánů se valí na Prahu. Mezi imigranty se stále častěji objevují také tisíce ukrajinských cikánů (z míst, kde žádné boje neprobíhaly a neprobíhají). Ti prostě jen využili příležitosti, otevřené náruče Fialovy vlády a (proti Ukrajině i Slovensku) štědrých sociálních dávek, a hrnou se na Moravu a do Čech. Ze všech koutů naší země přicházejí otřesná svědectví, jak se chovají cikánské tlupy vydávající se za válečné uprchlíky. Obdobné je to se zločineckými gangy, které se postupně propojují s již existujícími strukturami ukrajinských mafií usazených na našem území v letech po Majdanu.

 

Že to nedávali v televizi? To je v pořádku... Toto přece nemáte vědět.

Celá situace začíná přerůstat v organizovanou invazi a politicko ekonomickou likvidaci země. Je to tiché předání našeho území do rukou invazních hord podporovaných vládou bruselské pětky, která nekontrolované migraci do naší země dala zelenou. Velitel hasičů, plukovník Pouchan z Humenného, nám situaci v první linii popsal takto: „Romové se pořád jenom ptají, kdy dostanou nějaká eura. O pár hodin později nastupují do pendolina z Košic do Prahy. Na cestující s místenkami neberou ohled. Utíkáme z války, máme přednost, zní jejich mantra, před tím, než zaberou celé vagóny.“

 

Kolik jich je?

Prostě chytili příležitost za pačesy: Nikdo cizince nekontroluje, brány jsou dokořán https://rumble.com/vw59v4-poslanec-slovenskho-parlamentu-stanislav-mizk-28.2.-2022-pechod-vyn-nmeck-u.html.

Většina přitom pochází z míst, kde se nic nedělo a po stažení ruské armády z celé západní Ukrajiny, už nemají ani teoretický důvod, k „uprchlictví.“ Tak si na naše náklady dělají velký mejdan, k němuž jim současná vláda zajišťuje ubytování a peníze, na které česká rodina nedosáhne ani náhodou. Běžné sociální dávky na jednu českou matku + 1 dítě do 6 let jsou zhruba 5500 Kč. V případě ukrajinské matky a dítěte je to 10 000. Stejná matematika platí i v dalších přepočtech se zvyšujícím se počtem dětí. 

Početné cikánské rodiny si jednoduše řečeno na úkor našeho sociálního systému – „díky“ Fialově a Rakušanově velkorysosti – přijdou z našich daní na slušné peníze a nikdo už je odtud nedostane. To je jen jeden z mnoha aspektů katastrofální politiky současné vládní „ukrajinské koalice“, která svým jednáním do budoucna zakládá ohrožení samotné existence našeho národa a státu. A kolik že těchto „ilegálů“ vlastně je? Sama vláda přiznává, že asi o sto tisících (podle sčítání mobilních operátorů) nemá vůbec žádné údaje. Vedle cikánů jsou to především ti, kteří o sobě nechtějí dát úřadům vědět: kromě jiných i zločinecké bandy propuštěné Zelenským z věznic. 

 

Nedotknutelní kradou a demolují

Plukovník Pouchan dále sděluje: „Romů žije na Ukrajině asi čtvrt milionu. Právě ti zneužili dnešní situaci – a ihned se dali na pochod. To nejsou lidé ohrožení válkou. Jsou z blízkosti hranic, a prostě zneužili příležitost, že my jim tu zadarmo vaříme teplá jídla a dostávají příspěvky z humanitární pomoci", říká velitel hasičů z východního Slovenska. A to ještě všichni hovoří velmi opatrně, protože si uvědomují, že v dnešní šílené době jde o „dvojitě nedotknutelné“: cikány a Ukrajince v jednom.

Totéž platí, když se přesunou za vyššími dávkami ze Slovenska k nám. Mnozí z nich míří do Moravskoslezského kraje, kde prý mají „příbuzenské vazby“. Po pár dnech si už ani tady s nimi nevědí rady. „V podstatě nám někteří tito lidé likvidují ubytovny i dopravní prostředky a nemají problém si ukrást věci, které potřebují,“ konstatuje hejtman Ivo Vondrák.

Po jednání krizového štábu se odvážil novinářům opatrně sdělit, že problémy nejsou typické jen pro jeho kraj. „Přicházejí sem takzvaně specifické skupiny obyvatel, tedy lidé velmi nepřizpůsobiví. Máme s nimi velké problémy. Jsou to obvykle takzvaní maďarští Romové, tedy kočovné skupiny, a řada z nich má dvojí občanství – jak ukrajinské, tak maďarské.“ I ředitelství ostravské policie médiím potvrdilo, že došlo k poškození hotelového domu, kde cikány ubytovali, stejně jako ke znečištění a částečnému zdemolování autobusu, ve kterém tyto „válečné uprchlíky“ přiváželi.

Posila zločinců

Cikáni z Ukrajiny budou samozřejmě také významnou posilou pro ukrajinské zločinecké struktury, které se v ČR již v minulých letech etablovaly, a nyní nabírají na síle i nových „zaměstnancích“. Poté, co Zelenskyj propustil kriminálníky z vězení (pod příslibem, že budou bojovat proti Rusům) se o stovky procent zvýšila kriminalita v Kyjevě. Většina těchto násilníků – ozbrojených nyní mnohdy i českými zbraněmi – samozřejmě nemá zájem „rukovat na frontu“. Podobně jako v případě cikánů šlo pro ně jen o ideální příležitost, jak zmizet ze země a předvést svůj kriminální um (nejen) u nás.

Zde se přidávají k již existujícím mafiím, a brzy začnou terorizovat (kromě svých krajanů, kteří jsou první na ráně) i české občany a podnikatele. Je to vpravdě pekelný dar naší již tak těžce zkoušené zemi. Zcela bez kontroly přicházejí na nové teritorium, kde je nikdo nezná, a mohou se proto naplno „pustit do práce“. Za tento zločin nese plnou odpovědnost Petr Fiala a celá jeho vláda. Každý trestný čin, který tito „uprchlíci“ na českém obyvatelstvu či jeho majetku spáchají, padá na hlavy těchto „statečných bojovníků proti Putinovi“.

Rusku svými žvásty pochopitelně neuškodí. Koneckonců ani neplaceným exportem smrtících zbraní, které naše beztak už jen formálně existující armáda neschopná bránit svou zem asi nepotřebuje. Ostatně – do bojů se většinou nedostanou, protože je ruské přesné zbraně zničí během transportu. Jedno však Fialovci zajišťují excelentně: otevřením hranic ukrajinským kriminálníkům bezprecedentním způsobem ohrožují bezpečnost českých občanů – což se naplno projeví hlavně v budoucnosti (až s tím už nepůjde nic dělat).

 

Svědectví taxikáře

Zatím se jen „rozjíždějí“. Dostáváme o tom zprávy z mnoha míst naší „poukrajinštělé“ vlasti. Za všechny přinášíme svědectví pražského taxikáře, které jsme obdrželi do redakce. Tento pražský drožkář je po nocích služeb v pražských ulicích zvyklý na ledacos, ale to, co se nyní odehrává, je silná káva i na něj:

„Včera jsem vezl trojici Ukrajinců utíkajících před válkou. Starší žena a dva muži. Všichni byli opilí a měli zájem o mladé holky od 10 do 16 let. Zprvu jsme jeli pro alkohol, klasika, normální cesta v sobotu večer. Ale už po pár metrech žádali, ať zastavím. Myslel jsem, že někomu je zle, tak jsem zastavil. Šla tam jedna štíhlá holčina, věk mezi 13–14 let. Jeden muž a žena sedící na pravé straně ji ihned oslovili, kamže jako jde, že je pěkná, a ať jede s námi, že si vydělá hodně peněz.

Holka s úsměvem slušně odpověděla, že nemá zájem. Oni do ní hustili, ať není blbá. Ženská k ní už chtěla vystoupit, tak jsem šlápl na plyn a říkám sorry, čeká na mě jiný zákazník. Začali mi nadávat, tak jsem na ně zařval, že mě to nezajímá, pro alkohol že je odvezu, ale nehodlám zastavovat u lidí na ulici. Cestou po Masarykově jsme potkali dalších pár mladých holek a tihle Ukrajinci zase hned, že ta a ta by byla dobrá. Mlčky jsem drtil volant a čekal, co z nich ještě vyleze.

Na benzínce nákup, pak sedáme do auta, v tu chvíli tam uviděli opět mladé holky. A hned: Co to bylo? Kdo to je? Ukrajinky? Ty vezmeme s sebou atd. Holkám bylo 12, 13, vraceli se s otcem domů. Vůbec jsem nezastavoval a říkám, ne jsou to Češi a holkám je deset let, na to, co s nimi chcete dělat, jsou tedy ještě hodně mladé. Ženská se zasmála a povídá: Takové u nás vydělají nejvíc.

 

Ozbrojit se – a hlavně pozor na děti!

Jeden z chlapů ji doplnil: Nám je to jedno, ženy musejí vydělávat v jakémkoli věku a mladé holky jsou luxusní zboží. Naštěstí jsem nevybuchl, ovládl jsem se, ale sešlápl plyn, abych je co nejrychleji vysadil u metra. Berte to ode mě jen jako upozornění na větší obezřetnost. Ať děti nikdy nechodí osaměle, minimálně aspoň ve dvojici. Jasně, když z auta vyskočí tři, tak ani dvojice nemá šanci, ale třeba aspoň jedna uteče.

Vidím, koho vozím a slyším, co mluví a o čem se domlouvají. Také se nenápadně vyptávám, když jsou opilí, ať se dozvím, co bude, co a kde se chystá. Čekejme obnovení výpalného, nejen barů, restaurací, ale i obchodů. A tisíce žen, které řídí jejich gangy, budou poskytovat sexuální služby. Je sem ilegálně dovezeno mnoho zbraní, jsou lépe organizováni a vyzbrojení, neštítí se ničeho a vědí, že kdykoliv zmizí zpátky na Ukrajinu, a tam je naše policie nenajde. Ode dneška jezdím ozbrojen a chystám se na chvíli, až poprvé přijde skupina mužů, a budou chtít výpalné,“ zakončil své aktuální zkušenosti pražský taxikář.

 

Zůstávají

Bohatší Ukrajinci si zaplatí „imigraci“ i s policejním doprovodem. Běžná taxa za převod a za propuštění přes hranici se pohybuje kolem 5 000 dolarů. To se ale většiny Ukrajinců netýká. Ti „normální“ jsou většinou rádi, že jsou rádi, a zůstávají doma. Pokud se k nám hrnou, pak tady mají většinou už své příbuzné a doufají, že se nyní snadno „přisají“ na náš sociální systém. V podstatě totéž, co se dělo a děje v západní části bruselského impéria – jen z jiného směru (i když mezi „Ukrajinci“ je také spousta černochů, Afgánců atd.).

Většinu mafiánů samozřejmě ani nenapadne, aby šli na frontu. To jsou ti, kteří zcela bez kontroly míří se svými drahými vozy na Západ – a protože u nás mají mnozí z nich již dostatečně vybudované „zázemí“ z minulých let, zůstávají. Ostatně podobně jako většina Ukrajinců, kteří zde již byli. Sice jsou „zmobilizovaní = mají bojovat v ukrajinské armádě“, ale samozřejmě na to kašlou. Nanejvýš chodí „bojovat“ na Václavák, kde po demonstraci demolují auta, nebo na Letnou, kde jim soudruh primátor Hřib organizuje koncerty kvůli svému vlastnímu PR. Jenže ani to nejspíš nebude vše.

 

Banderovci na pochodu

Z východního Slovenska přicházejí stále častěji zprávy o bandách ukrajinských Banderovců, kteří ozbrojeni pronikají z Ukrajiny a řádí na slovenském území.  Připomíná to situaci po 2. světové válce, kdy se tyto bandy toulaly našim pohraničím. Nejspíš jde o dezertéry z armády nebo omilostněné kriminálníky. Jedna taková skupina byla minulý týden objevena policií u Michalovců - https://rumble.com/v10324p-ozbrojen-ukrajinci-okres-michalovce.html. Je pravděpodobné, že zamíří také k nám.

Co s tím? Vyvěsit z okna ukrajinskou vlajku, nebo alespoň nosit žlutomodrou pásku, aby člověk nebyl nápadný? Vždyť ideopolicie soudruha Fialy, Rakušana, Pekarové či Černochové má právě plné ruce práce s obviňováním českých občanů za „nesouhlas“ či naopak za „schvalování“, nebo s cenzurou a likvidací svobodných médií. Nepodvolme se, ale buďme obezřetní. Nestrkejme zbytečně hlavu žralokům do tlamy.

Naše chvíle teprve přijde.

zdroj: protiproud.info. Děkujeme těm, kteří se nebojí pátrat po pravdě a šířit ji mezi lid.

 

LIDÉ, JEDNEJTE!!! SMYČKA SE STAHUJE!!!

UŽ NENÍ ČAS DĚLAT MRTVÉ BROUKY A MYSLET SI, ŽE "TO NĚJAK DOPADNE..."

ANO, DOPADNE.

VAŠE NEVĚDOMOST VÁS NEZACHRÁNÍ.

ZAHUBÍ VÁS.

Další důkazy o zvěrstvech, která jsou již mnoho let známá, avšak nad kterými zavírá 99, 9% spícího, nevědomého a zotročeného lidstva této planety Země své choré oči, svou chorou mysl a svou zapouzdřenou duši.

Proto tato zvěrstva stále pokračují.

Jen díky vám, lidé.

Nebýt těch, na které nyní plivete a sesíláte na ně smrt, tak už tady nemáte nejen své děti, ale nejste tady už ani vy, lidé hloupí...

 

 

Putin osvobodil 35 000 vězněných dětí na Ukrajině

 

Ruský prezident Vladimir Putin sdělil v rámci dalšího vzájemného telefonického hovoru v sobotu (2. 4. 22) Donaldu J. Trumpovi, že jeho speciální vojenská operace na Ukrajině osvobodila 35 000 dětí z otroctví v místě, které nazval „východoevropským centrem pro celosvětový prodej zejména malých dětí“, uvedl zdroj z Mar-a-Lago, který byl zasvěcen do rozhovorů mezi dvěma nejmocnějšími vůdci světa.

Podle Putinových slov tak původním cílem jeho vstupu na Ukrajinu bylo zlikvidovat laboratoře na výrobu biologických zbraní financované USA, západní Evropou a Izraelem. Když však ruské speciální jednotky (spetznas) narazily na pedofilní tábor na střední Ukrajině a dozvěděly se, že na území Ukrajiny jsou stovky takových zařízení, zasadil se Putin o nový důvod: rozhodl se zničit všechny „špinavce a šmejdy“ a zničit všechny pekelné kruhy obchodníků s dětmi, které zamořují „bezbožnou zemi“.

V sobotu Putin Trumpovi prozradil, že přibližně 35 000 dětí, většinou ruských, bylo osvobozeno ze sexuálního otroctví poté, co jeho jednotky identifikovaly a skrytě se zaměřily na 150 obchodníků s lidmi.

„Tato osvobození byla většinou provedena ruskými spetznas. Putin Trumpovi řekl, že tábory nemůže svévolně bombardovat, protože nemá možnost zjistit, zda jsou děti uvnitř, nebo zda na fungování stále dohlížejí obchodníci s dětmi. Na mnoha místech obchodníci s dětmi kvůli válce uprchli a nechali děti na místě osamocené,“ uvedl náš zdroj.

Ne všechna doupata obchodníků s lidmi však byla ukryta v odlehlých, nepřístupných oblastech ukrajinského venkova.

Podle Putina našly speciální jednotky rozsáhlý syndikát obchodníků s dětmi v kancelářské budově vzdálené jen dva bloky od budovy vlády, hlavního sídla Volodymyra Zelenského v centru Kyjeva. Spetznas pronikl do objektu, zabil 8 obchodníků s lidmi a spatřil skutečně hrůznou scénu: Pětašedesát dětí bylo zavřeno v těsných klecích.

„Tohle, prezidente Trumpe, je důvod, proč bojujeme. Že by o tom pes Zelenskyj nevěděl, je nemožné. Měl to přímo pod nosem. Po celé Ukrajině nacházíme ruské děti, ukrajinské děti, děti z Evropy i ze Spojených států. Ti zlí lidé, kteří za tím stojí – ti musí být rozdrceni, vyhlazeni. Ukrajina je velká a tito špinavci měli desítky let na to, aby páchali hrůzy,“ řekl Putin Trumpovi.

Putin navíc uvedl, že Spetznas vyzvedl zaprášenou účetní knihu ze skladu v přístavu Mariupol. Obchodníci s dětmi budovu přeměnili na překladiště, odkud byly děti převáženy na Ukrajinu a z Ukrajiny. V knize byla podle Putina uvedena vymyšlená jména, data, pohlaví a věk dětí, které obchodníci s lidmi vyvezli ze země. Nejstarší datum v knize bylo 2. března 2005.

„Je to neuvěřitelné, naprosto neuvěřitelné, jak dlouho se to děje,“ řekl Trump Putinovi. „To, co děláte, je úžasné, opravdu mimořádné, ale svět tomu prostě nevěří.“

Putin prohlásil, že je mu jedno, co si o něm svět myslí, neboť jeho mise je ctnostná a čestná, a slíbil, že pro dosažení obtížného a nezbytného cíle projede celou východní Evropu, bude-li to nutné.

„Tito zločinci zde působí zlo od roku 1991, příliš dlouho. Teď to skončí,“ řekl Putin.

 

Zdroj: https://realrawnews.com/2022/04/putin-frees-35000-imprisoned-children-in-ukraine/, překlad: tadesco.org. Děkujeme všem za jejich práci na probouzení spícího lidstva.

 

Aktualizace situace: Ruští vojáci objevili podzemní ukrajinské město, zabavili laboratoře biologických zbraní s polovičními zvířaty a dětmi! Pekelné experimenty! Horší než pod Bílým domem!

https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2022/04/situation-update-russian-soldiers-discover-underground-ukraine-city-seized-bioweapons-labs-with-half-animal-human-children-hellish-experiments-worse-than-under-white-house-we-the-people-m-3624927.html

Jen se podívejte, lidé, kdy se vám zachce pohlédnout na skutečnost, ve které již jen dožíváte?

 

 Další souvislosti a fakta k tomuto tématu právě publikujeme. Váš web.

 

Západ nadále tlačí Ukrajinu do propasti

02.04.2022

 

Tu máte další zbraně, tu máte další obrněná auta.

Ukrajina je nadále pumpovaná ATGM a MANPADS, stahují všechno sovětské, co je ve skladech NATO. Všechno proto, aby mohli proti Rusku bojovat cizíma rukama co nejdéle a čert to ber, že tyto ruce budou odťaté, Západ je připravený bojovat s Ruskem do posledního Ukrajince. Není vám to líto? Jste potravou pro děla NATO a vládnou vám pokrytci.

Je neotřesitelným faktem, že západní svět nemůže Rusům odpustit vítězství ve válce proti nacistickému Německu. Potomci vojenských nacistických zločinců se snaží pomstít své předky rukama, nohama, hlavami Ukrajinců. Hodili do ohně vaši ekonomiku, vaše příbuzné a přátele, naši společnou víru, naši společnou historii hodili do ohně a vy radostně skáčete do rytmu hodin, které předpovídají smrt, radostně odsekáváte kousky vlastního masa. Sofistikovaná sebevražda otroků. Jste v otroctví. Dokonce vám nyní dají peníze na úvěr, který budou splácet vaše děti. To jsou jiní bastardi, kteří donutí otroky platit za jejich vlastní trpkou existenci.

Ještě víc „Javelinů“, více „Stingerů“.

Nepomůžou vám vaši Poláci. Kurátoři také nepomůžou. Pošlou vás dále umírat.

Vzpomeňte na Afghánistán, mudžahedíny, kteří také dostali zbraně, ty stejné MANPADS, vycvičili je a zaplatili. A co je teď v Afghánistánu? Nic vám to neříká? Mělo by.

J. P.

zdroj: https://sk.news-front.info

 

Nenávidí nás, protože směle jdeme proti fašistickému režimu

26.03.2022

Kdo podporuje Kyjev?

Nevědomí lidé. Elita – ze strachu a konformizmu.

Největší skupina jsou dobrovolné "oběti" propagandy. Jde o obyčejné lidi, stamiliony, kteří jsou v důsledku tvrdé politické mediální cenzury v Evropě a dalších zaprodaných zemích záměrně zbavováni možnosti dozvědět se pravdu o ohavných zločinech kyjevského režimu a o všem, čemu říkají "ruská invaze". Zároveň sympatizují s uprchlíky, a proto odsuzují Rusko. 

Pak to jsou představitelé elity v širším slova smyslu. Vzdělaní lidé s přístupem k informacím. Masivně odsuzují Rusko a podporují Kyjev, ačkoli mají možnost dozvědět se pravdu o zločinech kyjevského režimu. Je tu kombinace strachu a konformity.

V EU a USA:

1. Když novinář napíše pravdu o zločinech kyjevského režimu, okamžitě ho vyhodí.

2. Když odborník, například profesor, řekne pravdu o zločinech kyjevského režimu, bude mediálně "zablokován". Jeho smlouva je rychle ukončena. Není zván na žádné konference.

3. Když úředník řekne pravdu o zločinech kyjevského režimu, okamžitě ho vyhodí.

4. Když poslanec řekne pravdu o zločinech kyjevského režimu, bude zablokovaný v médiích, ztratí funkci ve výboru a bude odepsán ze stranických záznamů do dalších voleb.

Každý to dobře ví. A nikdo nechce být ostrakizovaný. Proto každý jednoduše plní příkazy úřadů – kárat Rusko a ospravedlňovat zločinecký režim.

Obr.: Země, které uvalily sankce proti Rusku. Loutky západu skáčou, jak tonoucí satanisté USA dopískávají. V konečné fázi to budou právě tyto žluté, "aktivní" , "mírumilovné", "spravedlivé"  a "demokratické" země, které se zřítí do své vlastní propasti své vlastní nenávisti, bezpráví a lží. Pravda zvítězí.

  Opravdu vám nic nedochází, lidé?

.......

V určité fázi začne fungovat psychologický mechanismus sebeospravedlňování. Lidé se snaží ve vlastních očích ospravedlnit svůj všeobecně nemorální konformní postoj, a proto postupně začínají věřit lžím, které slepě a poslušně přijímají a které následně používají na příkaz svých nadřazených.

Ale hluboko uvnitř vědí, že se mýlí a Rusko má pravdu. A za to, za svou podlost se začnou Rusku mstít, se vší silou své zrádné zapouzdřené duše. Čím větší podlost ospravedlňují, tím víc se mstí Rusku. Jak brilantně prohlásil Dostojevskij: „Nemilujeme lidí pro to zlo, které jim přinášíme.“

Proto nás nenávidí, protože odvážně jdeme proti fašistickému režimu. A ze strachu před úřady tento režim zoufale obhajují. Proto, když západní univerzitní profesor nadává na Rusko a obhajuje Kyjev, nestyďte se – my, Rusko, pravdu známe. Žijeme v ní.

S. M.

 

Нас бьют, мы летаем!

Bijí nás, my létáme....

 

(NEJEN VÁLEČNÁ) TAKTIKA ZÁPADU. ZÁPAD NEMÁ PŘÁTELE, POUZE ZÁJMY. CELOU VYSNĚNOU VÁLKU - TENTOKRÁT NA UKRAJINĚ - SI ZÁPAD NAPLÁNOVAL SÁM A NYNÍ NEPŘIDÁ RUKU K DÍLU, NEBOŤ SE ZAČÍNÁ TŘÁST STRACHY Z TOHO, CO ZPŮSOBIL A JAK SE PŘEPOČÍTAL. ZÁPADU DOCHÁZÍ NÁPADY I ODVAHA, A TAK TO OPRAVDU VYPADÁ, ŽE ZÁPADNÍ SATANISTÉ NEPOMOHOU UKRAJINĚ - TEDY SOBĚ SAMÝM, JAK SLIBOVALI, JAK SE OHÁNĚLI VELKÝMI SLOVY O LIKVIDACI RUSKA, KTERÉ KONEČNĚ VYHNALI Z DOUPĚTE.

TAK JAKO UKRAJINA, TAK DOPADNE KAŽDÁ ZEMĚ, KTERÁ SE ZÁPADU POD VEDENÍM USA ZAPRODÁ (UŽ ZAPRODALA) A KTERÁ SE MU KLANÍ AŽ NEZNÁMO KAM...

DARY VELKORYSÉHO RUSKA V MINULOSTI. NEBÝT TOHO, UKRAJINA JE DNES TAKHLE MALINKÁ...

 

Obr.: Státy, které uvalily sankce na Rusko. Skomírající satanistický Západ a jeho bezduché a strachy se třesoucí loutky - včetně zaprodané ČR. ZBYTEK SVĚTA - a to je většina - se k Západu nepřidala. Opravdu Vám nic nedochází, lidé?

 

HISTORIE SE NEUSTÁLE OPAKUJE. LIDSTVO SE NEPOUČILO. POUZE ÚPADEK LIDSKÉ CIVILIZACE JE TÍM, CO JE LIDSTVU NA ZEMI VLASTNÍ. A CO SE MU JIŽ BRZY, VELICE BRZY STANE OSUDNÉ...

 

NOVODOBÉ FIASKO - CENZURA 21. STOLETÍ. TO, CO SE V RÁMCI CENZURY ODEHRÁVÁ V ROCE 2022, JE HRŮZNÝM DŮKAZEM ŠÍLENÉHO ÚPADKU LIDSKÉ RASY NA ZEMI A JEHO BLÍŽÍCÍMU SE ZÁNIKU. UMLČOVÁNÍ LIDÍ A BRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ VŠECH INFORMACÍ, KTERÉ NEJSOU V SOULADU S TĚMI "SPRÁVNÝMI", KTERÉ SE NEHODÍ VLÁDNOUCÍ GARNITUŘE, PROTOŽE JSOU UKAZATELI SKUTEČNÉ PRAVDY - TO UŽ ZDE NA ZEMI K VIDĚNÍ BYLO, NAPOSLEDY ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, KDY NÁS OBSADILA NĚMECKÁ FAŠISTICKÁ VOJSKA. HISTORIE SE OPAKUJE.

POKUD ČLOVĚK VYJÁDŘÍ NÁZOR, KTERÝ NEOBDIVUJE SOUČASNÝ MODROŽLUTÝ CIRKUS, PAK JE NEBEZPEČNOU A STÍHANOU OSOBOU.

MÁTE VŮBEC PŘEDSTAVU, LIDÉ, CO SE VE SKUTEČNOSTI VŠUDE KOLEM VÁS DĚJE?

 

Ukrajinská armáda plánovala začátkem března zaútočit na Rusko a Bělorusko, sdělil vůdce DLR

 

30.3.2022

 

Ukrajinské ozbrojené síly plánovaly na začátku března zaútočit na Rusko a Bělorusko, uvedl v úterý (29. 3. 2022) Denis Pušilin, šéf Doněcké lidové republiky (DLR).

„Na začátek března byl plánován útok nejen v Donbasu, ale také na ruské občany, mám na mysli Krym. Pozoruhodné je, že útok byl plánován jak z pevniny, tak z moře. Kromě toho se podle některých údajů v tomto období plánovaly útoky i na část Běloruska,“ uvedl.

Po dramatickém zhoršení situace v Donbasu 17. února oznámil ruský prezident Vladimir Putin 21. února rozhodnutí uznat svrchovanost Doněcké a Luganské lidové republiky v hranicích administrativních hranic Doněcké a Luganské oblasti, jak se k tomu zavázaly na listině jejich ústavy. S jejich představiteli byly podepsány smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Dne 24. února ruský prezident Vladimir Putin oznámil zvláštní vojenskou operaci v reakci na žádost o pomoc ze strany hlav donbaských republik. Zdůraznil, že Moskva nemá v plánu obsazovat ukrajinské území, ale jejím cílem je demilitarizace a denacifikace země. Republiky zahájily operaci na osvobození svých území kontrolovaných Kyjevem.

Zdroj: TASS

Jak Obama a Biden zaváděli neonacismus na Ukrajině

Dnešní válku na Ukrajině nelze pochopit, pokud bychom nejprve neporozuměli roli vlády USA v Majdanu.

Kdyby Američané a jim zaprodané loutkonárody znali pravdu o tom, jak Obama a Biden pomohli neonacistickým frakcím svrhnout zvolenou ukrajinskou vládu, možná by nebyli tak dychtiví rozpoutat třetí světovou válku. Dnešní krizi na Ukrajině nelze pochopit, aniž bychom nejprve neporozumněli roli vlády USA na ukrajinském Majdanu.

 

V roce 2013 ukrajinský prezident Viktor Janukovyč odmítl půjčku MMF a asociační dohodu s EU, jelikož tvrdil, že půjčka předá kontrolu nad přírodními zdroji Ukrajiny do cizích rukou a zvýší životní náklady ukrajinskému lidu. (MMF – Mezinárodní měnový fond, pozn.př.)

V reakci na to byla proti Janukovyčovi okamžitě nasazena vysoce organizovaná barevná revoluce podporovaná Západem a vedena představiteli vlády USA.

 

Americká organizace National Endowment for Democracy (NED / Národní nadace pro demokracii), nechvalně známá fronta CIA, školila novináře-aktivisty k využívání sociálních médií, financovaly televizní stanice podporující protesty a shromažďovali velké množství demonstrantů odjinud.

NED nedávno smazal své záznamy o financování projektů na Ukrajině, ale archivované webové stránky lze nalézt zde:

https://covertactionmagazine.com/2022/03/07/national-endowment-for-democracy-deletes-records-of-funding-projects-in-ukraine/

https://www.youtube.com/watch?v=GbolRLJ07rM.

 

Neonacistické skupiny rozdmýchávají násilí

 

Nenásilné, pokojné protesty na kyjevském náměstí Nezávislosti známém jako „Majdan“ rychle přerostly v násilné útoky proti policistům a vládním úředníkům pomocí kamenů, kovových tyčí, buldozerů a molotových koktejlů (zápalná láhev, pozn.př.).

Západní média tvrdila, že tyto protesty byly pokojné, demonstrovalo se na lokální úrovni, ale nezmínila se o neonacistických živlech, kteří se zmocnili zbraní, zabavili vládní budovy a potřísnili ukrajinské ulice v eskalujícím násilí krví.

Jedním příkladem této eskalace je dokument Olivera Stonea „Ukraine On Fire.“ Dne 30. listopadu 2013 nařídil ukrajinský náčelník generálního štábu, úzce spojený s ministerstvem zahraničí USA, vyklidit ulice od demonstrantů kvůli rozsvícení vánočního stromu.

Když policie dorazila, setkala se s nimi vysoce agresivní a dobře organizovaná frakce ukrajinského Pravého sektoru, která vyprovokovala policii k násilné reakci proti pokojným demonstrantům o níž informovala všechna západní korporátní média. Předvídatelně to vedlo k dalším nepokojům a násilí, které byly dále podpořeny ze strany amerického senátora Johna McCaina.

https://www.youtube.com/watch?v=PpA7K4F8MJk

 

Američtí vládní představitelé podporují převrat

 

Senátor John McCain, nejvyšší republikán v senátním výboru pro ozbrojené síly odjel do Kyjeva, aby demonstrantům vyjádřil solidaritu. McCain se setkal s opozičními vůdci a objevil se na pódiu majdanského náměstí, kde stál s vůdcem politické strany Svoboda Olehem Tyagnibokem bok po boku.

Když byl prezident Janukovyč během té doby dotázán na relevantní komunikaci s USA, odpověděl: „Mým kontaktem na nejvyšší úrovni byl viceprezident Biden. Měli jsme časté telefonické rozhovory, ale problém byl v tom, že pan Biden řekl A, ale na Ukrajině pak provedli B.“

Náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová byla přistižena při uniklém telefonátu o plánování nové ukrajinské vlády, kde lze slyšet, jak říká: „Myslím, že Yats (Arsenij Jaceňuk) je náš chlap“ a diskutuje o tom, jak „slepit tuhle věc dohromady.“ Nulandová zmínila Oleha Jaroslavovyče Tyahnyboka ze strany Svoboda jako jednoho z vůdců, se kterými spolupracovali.

Telefonický rozhovor odhalil, že nejvyšší americký úředník, který na Ukrajině zdánlivě zastupoval Obamovu administrativu společně s americkým velvyslancem na Ukrajině plánovali proti řádně zvolenému prezidentovi cizí země státní převrat.

Necelý měsíc po úniku záznamu se Jaceňuk stal ukrajinským premiérem.

 

Masakr na Majdanu

 

Dne 20. února začali neidentifikovaní ostřelovači střílet do davu a zabíjet lidi.

Přestože USA okamžitě obvinily administrativu Janukovyče, další uniklý zvukový hovor, tentokrát mezi šéfem zahraničních věcí EU a estonským ministrem zahraničí odhalil domněnku o zinscenovaném útoku pod falešnou vlajkou pro-americkými skupinami jako záminku k odstranění Janukovyče a dokončení převratu.

Masakr na Majdanu byl pověstným stéblem, který odnesl vítr. Ozbrojené davy převzaly ukrajinskou vládu, což vedlo k zahájení občanské války na Donbasu a k ruské anexi Krymu.

Nově vytvořená vláda přijala nabídku půjčky MMF ve výši 15 miliard dolarů, jež navýšila cenu zemního plynu pro ukrajinský lid až o 50 procent.

Proces a vyšetřování masakru na Majdanu přinesly drtivé důkazy o tom, že demonstranti na Majdanu byli zmasakrováni odstřelovači střílících z majdanských kontrolovaných budov, spíše než vládními odstřelovači – přesto byli tito ze zločinu obviněni.

Důkazy, které západní média nezveřejnily, zahrnovaly videa z místa činu, svědectví více než sta zraněných demonstrantů, několik desítek stíhaných svědků a záznamy forenzních balistickch a lékařských vyšetření vládními experty.

Ukrajinská neonacistická strana Svoboda a její zakladatelé Oleh Tyahnybok a Andriy Parubiy hráli při eskalaci násilí na náměstí Majdan hlavní roli a pokračovali v hraní divadla v nově vytvořené vládě.

https://www.youtube.com/watch?v=sa9nCRgZm00

Obr.: Vlevo: Symbol „vlčího anděla“ či „vlčího háku“ používaný nacistickými Waffen-SS. Uprostřed: Logo Sociálně-národní strany Ukrajiny inspirované nacisty. Vpravo: V roce 2004 se Sociálně-národní strana Ukrajiny přejmenovala na Svoboda, a neonacistickou vlajku nahradila modrožlutým praporem.

 

Strana Svoboda

 

Strana Svoboda má své kořeny v ukrajinské partyzánské straně z druhé světové války, která byla spojena s nacistickým Německem. Do roku 2004 se strana Svoboda jmenovala Sociálně-národní strana, což byla záměrná narážka na nacistickou národně-socialistickou stranu. Vůdce Svobody, Oleh Ťahnybok se již řadu let otevřeně zaměřuje na Židy a etnické Rusy na Ukrajině.

V roce 2004 byl vyloučen z vlády Viktora Juščenka za projev vyzývající Ukrajince k boji proti „moskovsko-židovské mafii.“ V roce 2005 napsal otevřené dopisy, v nichž požadoval, aby Ukrajina udělala více pro zastavení „zločinných aktivit“ „organizovaného židovstva.“

BBC informovala o nebezpečí vzestupu Svobody v roce 2012. Evropský parlament v témže roce přijal rezoluci odsuzující stranu Svoboda jako „rasistickou, antisemitskou a xenofobní.“ Přesto se vláda USA z nějakého důvodu domnívala, že je vhodné tyto neonacistické skupiny prosazující etnické čistky Ukrajiny podpořit.

Desetitisíce stoupenců Svobody pochodují každoročně 1. ledna ulicemi Ukrajiny s pochodněmi k uctění narození Stepana Bandery, vůdce ukrajinských partyzánských sil, který se za druhé světové války postavil na stranu nacistického Německa. Západní historici říkají, že Banderovi stoupenci prováděli masakry polských a židovských civilistů.

Když se Jaceňuk stal premiérem, odměnil členy Svobody za roli v převratu třemi funkcemi v kabinetu, včetně Oleksandra Sycha jako místopředsedy vlády a gubernátorstvím tří z 25 ukrajinských provincií. Andrij Parubij ze strany Svoboda byl jmenován členem (či mluvčím) parlamentu, tuto funkci zastával následujících 5 let.

 

Prapor Azov

 

Neonacisté dominují ukrajinskému praporu Azov, který založil Andriy Biletsky, zastánce bílé nadřazenosti, který tvrdil, že ukrajinským národním cílem je zbavit zemi Židů a jiných podřadných ras. Byl to prapor Azov, který vedl útok po-převratové vlády na republiky v Donbasu a znovu dobyl město Mariupol, kde žije většina Rusů, jež prapor nazývá "separatisty".

Dohoda Minsk II z roku 2015 ukončila nejhorší boje a vytvořila ochranné pásmo kolem odtržených republik, ale občanská válka (tentokrát už méně intenzivně) stále pokračovala. Od roku 2014 bylo zabito odhadem 14 000 lidí. Kongresman Ro Khanna a progresivní členové Kongresu se několik let snažili ukončit americkou vojenskou pomoc praporu Azov. Nakonec tak učinili v návrhu zákona o přidělování obrany na FY2018, ale Azov údajně dostával americké zbraně a výcvik i nadále zákazu navzdory.

Obr.: Nahorě: Fotografie praporu Azov – pluku Národní gardy Ukrajiny s vlajkou NATO, Azovskou vlajkou a nacistickou vlajkou. Dole: Znak praporu Azov, nacistické Černé slunce a symbol „Vlčího anděla“ či „Vlčího háku“ používaný nacistickými Waffen-SS.

 

Masakr v Oděse

 

Dne 2. května 2014 zaútočil gang ukrajinských neonacistů v Oděse jménem oligarchy Ihora Kolomojského na skupinu rusky mluvících Ukrajinců, kteří pokojně obývali velké stany před Oděským odborovým domem.

Dav unikl násilnému gangu vběhnutím do Domu odborů, který ale neonacisté následně zapálili molotovovými koktejly. Nevinní civilisté byli zmasakrováni bitím, výstřely a ti, kteří byli uvězněni uvnitř, upáleni zaživa.

Ihor Kolomoysky, ukrajinský oligarcha a miliardář, který batalion Azov a další neonacistické militantní skupiny financoval, byl přední osobou za masakrem v Oděse, ale také klíčem ke zkorumpované plynárenské společností Burisma Holdings, která posílala Hunteru Bidenovi 83 000 $ měsíčně.

Kolomojskij financoval mnoho soukromých ukrajinských milicí, např. prapory Dnipro a Aidar, jež často nasazoval na ochranu svých finančních zájmů v PrivatBank, největší komerční bance na Ukrajině.

NATO učí ukrajinský neonacistický prapor Azov, jak užívat nově dodané granátomety hrazené americkými daňovými poplatníky.

Ukrajinský neonacistický prapor Azov drží fotografii Adolfa Hitlera

 

Pandora Papers odhalily finanční vazby Volodymyra Zelenského, současného prezidenta Ukrajiny, s Ihorem Kolomojským prostřednictvím off-shore bankovních účtů. (Pandora Papers je mezinárodní projekt investigativních novinářů. pozn.př.)

Kolomojskij, který vlastní jeden z největších mediálních konglomerátů na Ukrajině, 1+1 Media Group, také shodou okolností produkoval filmy a televizní pořady, díky nimž se Zelenskyj dostal do centra pozornosti, což vedlo k jeho prezidentství.

Nezisková výzkumná skupina Marco Polo, která připravuje komplexní zprávu o počítači Huntera Bidena, nalezla souvislost textových zpráv Huntera Bidena s Kolomojského neonacistickými masakry na Ukrajině.

V níže zobrazených textových zprávách se Hunter Biden zeptal Hallie Bidenové, vdovy po svém bratrovi, která se stala jeho milenkou, zda věří, že „děti v DONĚCKU upálil zaživa“ nebo „děti v Doněcku na Ukrajině zabil.“ Nepochybně s odkazem na neonacistické válečné zločiny na východní Ukrajině financované Kolomojským.

https://www.youtube.com/watch?v=OKjGnc1wGK0

 

Dne 24. února 2022, když ruský prezident Vladimir Putin vyslal vojáky na ukrajinské území za účelem „demilitarizace a denacifikace“ Ukrajiny, západní propagandistická mašinérie se rozjela proto, aby zakryla Obamovu a Bidenovu instalaci neonacistických frakcí v zemi.

Nebylo by to poprvé, co korporátní média a americký politický establishment Obamovy a Bidenovy aktivity na Ukrajině kryly. V roce 2019 politický establishment obviňoval prezidenta Trumpa za to, že se zajímal a žádal odpovědi na otázky ohledně zkorumpovaných amerických politiků na Ukrajině.

Kolik Američanů si uvědomuje, že americká vláda pomáhala neonacistickým milicím při svržení demokraticky zvoleného prezidenta Ukrajiny v roce 2014? Kolik Američanů si uvědomuje, že neonacistické milice na Ukrajině ostřelovaly oblast Donbasu posledních 8 let v rozporu s Minskou dohodou a zabíjely tisíce nevinných civilistů?

Kolik Američanů ví, že Obama a Biden vyzbrojili a vycvičili ukrajinský neonacistický prapor Azov, který je vinen ze spáchání válečných zločinů „ve stylu ISIS“?

https://www.youtube.com/watch?v=5qlBPtQg3MU

 

KOLIK Z TĚCH NÁRODŮ, KTEŘÍ SE USA ZAPRODALI - včetně České republiky - TOTO VŠE VÍ?

 

Každá moderní americká válka a válka NATO byla totální katastrofa založená na akcích pod falešnou vlajkou, které proměnily stabilní země v semeniště chaosu, korupce a terorismu. Změna režimu podporovaná vládou USA na Blízkém východě nefungovala a nyní přímo vyústila v tuto válku mezi Ruskem a Ukrajinou.

Vyjádřete podporu nevinným lidem na Ukrajině a v Rusku, nepodporujte zkorumpované vlády, které toto krveprolití vytvořily. Nepodporujte globalistický bankovní kartel, vojensko-průmyslový komplex a západní propagandistickou mašinérii.

Tito neo-konzervativci a neo-liberálové, kteří strávili několik posledních desetiletí zabíjením milionů nevinných civilistů v Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii a Somálsku se nyní snaží zmanipulovat americký (v podstatě celý svět, který se jim zaprodal!- pozn. webu) lid, aby podpořil válku na Ukrajině proti jaderně vyzbrojenému Rusku, které je přinuceno bránit se tomuto šílenému útoku Západu a nevzdat se satanistům Západu.

Diplomatické řešení může být jednoduché: demilitarizace Ukrajiny, zastavení ostřelování v oblasti Donbasu a podepsání smlouvy slibující, že Ukrajina nikdy do NATO nevstoupí. Ale americká zahraničně-politická elita a užiteční idioti, kteří je podporují v současnosti lobují za eskalaci, bezletové zóny a třetí světovou válku.

Modlete se za mír a diplomacii.

zdroj: https://kanekoa.substack.com/p/how-obama-and-biden-installed-neo?s=r

Překlad a. (tadesco.org). Děkujeme za šíření pravdy mezi spící lid.

 

Syrský prezident Bašár Asad promluvil

 

Syrský prezident Bašár Asad vystoupil 17. března 2022 na syrské televizi

.....Asadovo vystoupení je zásadní v tom, že odhaluje divákům část konceptuální gramotnosti o válce mezi ž a Ž. Pokud je to výhodné, umí se sionisté spojit s kýmkoliv a nevadí jim, že Židé umírají. To jsme mohli vidět za druhé světové války, kdy po celou dobu americké korporace v rukách sionistických bankéřů a firem obchodovaly skrze neutrální Švédsko se III. Říší a profitovali mimo jiné i z otrocké práce Židů v koncentračních táborech, především v divizích a závodech konglomerátu IG Farben, se kterým po celou dobu války spolupracoval americký chemický gigant Dupont vlastněný investiční a trustovou bankovní skupinou Rothschild-Mayer-Rockefeller. Nevadilo jim, že nacisté využívali a likvidovali v Říši Židy otrockou prací, protože americkým sionistickým konglomerátům z toho plynul profit. To je jeden z nejděsivějších historických aspektů války mezi ž a Ž. A jak se zdá, dnes se vůbec nic nezměnilo. Tady je přepis Asadova komentáře.

 

"Západ prokázal, že nemá přátele ani nepřátele. Má jen jednoho nepřítele – každého, kdo stojí v cestě jeho hmotným zájmům. Komunismus, islám, nacismus, Čína, Rusko ani nikdo jiný nejsou nepřáteli Západu. Pokud slouží zájmům Západu – jsou to přátelé. Jinými slovy, jejich zásady jsou nulové.

Nejhnusnější pravdou ze všech – a málokdo to ví – je lež, že Západ a sionismus stojí proti nacismu. Málokdo ví, že vůdci nacistů na Ukrajině – nacistické organizace, které úzce spolupracovaly s Hitlerem v oblasti bezpečnosti, vojenství a ideologie – byli na konci druhé světové války vyhnáni z Ukrajiny, někteří z nich do Evropy a někteří do Ameriky. V padesátých letech CIA požádala americkou administrativu o zrušení zákazu činnosti těchto nacistických skupin, protože Amerika je na Ukrajině, která byla součástí SSSR, potřebovala.

Tato historická fakta dnes dokazují to, že Zelenský je sionistický Žid, a přesto podporuje extremistické nacionalistické organizace, které bojovaly po boku nacistů za druhé světové války, když Hitler napadl SSSR, a některé z nich se podílely na masakrech spáchaných na Židech. Jak je tedy možné, že tento sionistický Žid tyto organizace podporuje?

Západ podporuje tyto organizace, kterým se dnes říká pravicová ‘organizace Azov‘. A sionistický Izrael, který neustále pláče o obětech holocaustu, podporuje vůdce, který podporuje nacisty, kteří zabíjeli Židy. To dokazuje, že Západ lže ve všem, co říká, a nejde mu o nic jiného než o vládnutí světu, drancování zdrojů a plnění své pokladny..."

....Západní elity bez mrknutí oka podpoří neonacisty, když se to hodí proti Putinovi. Šmahem ruky zapomenou, že neonacistické bojůvky Azov, Aidar nebo Pravý sektor vyzývají k etnickému čištění Ukrajiny nejen od Rusů, ale i od Maďarů, Poláků a hlavně Židů. Najednou to západu nevadí, najednou jsou neonacisté vítaní spojenci a sionistický Žid Zelenský je dokonce označuje za hrdiny Mariupolu, Charkova atd.

Tohle samo o sobě ukazuje na to, čeho jsme svědky. Když v roce 1999 krvavá Madla (Albright) společně s Billem Clintonem řídili bombardování a zabíjení civilistů a dětí v Bělehradě, tak Evropa dokonce tyto nálety podporovala a dnes již mrtvý bývalý prezident ČR nazval toto vraždění za “humanitární”. Bývalá ministryně USA zemřela 23. března, a to přesně 23 let po zahájení úderů NATO na Srbsko, a odešla s rukama od krve.

Patetické truchlení na českých médiích hlavního proudu podtrhuje úpadek české společnosti, která na jedné straně řve o genocidě při vojenské operaci Ruské armády proti neonacistickým vyvrhelům, ale na straně druhé s klidným svědomím podpoří vraždění srbských civilistů při bombardování NATO v Srbsku. A kdyby jen v Srbsku. Od roku 2003 do skončení operace v Iráku v roce 2011 zemřelo v zemi v důsledku bojových operací v Iráku přes půl milionu civilistů. Kde byli novináři, neziskovky, média hlavního proudu a politici, kteří by volali po potrestání George W. Bushe z genocidy? Kdepak, namísto křiku a demonstrací západní státy USA v operaci v Iráku podpořily a poslaly tam své expediční mise. A to samé do Afghánistánu.

 

Pokrytectví západu zbrocené krví stovek tisíc lidí v mnoha zemích světa

 

Celých 8 let vraždil kyjevský režim na východě Ukrajiny své vlastní obyvatele, kteří se provinili jedinou věcí, že mluvili Rusky! Celých 8 let probíhala na východě Ukrajiny genocida a zemřelo více jak 14 000 obyvatel regionu, zdůrazňuji civilních obyvatel. Do čísla nejsou započteny oběti z řad domobrany DLR a LLR. Jedná se o oběti raketových útoků ukrajinské armády na bytovky a domy v DLR a LLR, oběti dělostřelecké palby, oběti sniperů. Celých 8 let západ mlčel a na tuto genocidu neřekl ani slovo, žádné sankce proti Kyjevu, žádné obvinění ukrajinských politiků z genocidy, prostě nic! Celých 8 let museli obyvatelé dvou ukrajinských regionů snášet teror ukrajinské armády, který v Srbsku v roce 1999 trval jen 7 týdnů.

 

Na východě Ukrajiny teror tohoto formátu trval celých 8 let! Za tohle se všichni politici na západě, kteří tomu přihlíželi, budou jednou zodpovídat. Tak či onak. Jaké to neštěstí, když národ nemá vládu lidu, ale vládu lokajů a vazalů západních zájmů, kterým nevadí jakýkoliv prostředek teroru, je-li to v zájmu jejich věci....

 

Výtažky textu aeronetu.news z 25. 3. 2022. Článek čtěte na:

https://aeronet.news/video-basar-asad-v-sokujicim-televiznim-vystoupeni-oznacil-zelenskeho-za-sionistickeho-zida-ktery-bez-mrknuti-oka-podporuje-neonacisticky-azov-protoze-zapadu-to-prave-ted-vyhovuje/

Ukrajinský poslanec obvinil prezidenta Zelenského ze zadržování obyvatel Kyjeva před evakuací, aby měl dostatek živých štítů před Ruskou armádou. Situace je pro Kyjev neudržitelná a Zelenský v zoufalství natočil další video na zelené plátno, kde v angličtině burcoval zblblou západní veřejnost, aby vyšla do ulic a požadovala po svých vládách vojenský zásah na Ukrajině! Mariupol je v rukách Ruské armády, která už jenom začišťuje poslední bytovky od osamělých sniperů neonacistických oddílů Azov poschovávaných v panelácích! Západní propagandistická mašina se začíná zadrhávat.

 

"Ukrajinský poslanec Ilja Kiva natočil ve středu video, ve kterém obvinil prezidenta Zelenského, že úmyslně nařídil zákaz vycházení v Kyjevě, úmyslně nařídil rozdání zbraní, úmyslně tím znemožnil evakuace Kyjevanů z města, aby teď mohl křičet do světa, že Rusko nesmí na město zaútočit, protože v něm zůstávají civilisté. Ano, to je chucpe! Zelenský tak k vlastnímu obyvatelstvu používá stejné metody jako používal ISIL v Sýrii a jak nyní používá Azov a dokonce i ukrajinská armáda.

Nejprve zakáží lidem opustit domovy pod záminkou bezpečnosti, nechají obklíčit město, a když je obklíčeno, tak řeknou, že nepřítel zabránil obyvatelům v evakuaci. Tato nehorázná drzost, kterou předvádí Zelenský s obyvateli Kyjeva, bude rovněž předmětem soudních tribunálů v Moskvě, který se již podle ruských novinářů chystají na červen tohoto roku. Zelenský zabránil evakuaci několika milionů obyvatel Kyjeva s úmyslem udělat z nich živé štíty. A aby to fungovalo, musí obyvatelstvo pořád věřit, že Zelenský je v Kyjevě. Kdyby Zelenský tato videa ze studia ve Varšavě přestal natáčet, lidé by se sebrali a začali by prchat z Kyjeva i přes zákaz vycházení."

................

"To, co předvádí západní média poslední měsíc, dalece přesahuje propagandu III. Říše na sklonku její existence, protože dnešní média vytvořila o Ukrajině doslova neexistující paralelní svět. Zatímco Ruská armáda se valí přes Ukrajinu bez jakékoliv známky odporu, tak zbytky ozbrojených sil ukrajinské armády utekly z bojiště a poschovávaly se v městech a v panelácích v opuštěných bytech Ukrajinců, kteří před časem uprchli do EU. Zbytek civilistů, který nestihl anebo nechtěl uprchnout, teď slouží ukrajinské armádě jako jediná a doopravdy proti Rusům účinná obranná zbraň, tedy jako živé štíty..."

 

Část článku informačního serveru aeronet.news z 24. 3. 2022. Článek čtěte na: https://aeronet.news/video-ukrajinsky-poslanec-obvinil-prezidenta-zelenskeho-ze-zadrzovani-obyvatel-kyjeva-pred-evakuaci-aby-mel-dostatek-zivych-stitu-pred-ruskou-armadou-situace-je-pro-kyjev-neudrzitelna/

Evakuační zpráva z vyšší dimenze

22. 3. 2022

 

Dnes ráno došlo v Japonsku k velkému zemětřesení nedaleko toho fukušimského před několika lety. Richterova stupnice ukázala sílu 7,3 stupně. Bylo vydáno varování před tsunami. USA samozřejmě snížily stupeň závažnosti tohoto zemětřesení, jako to udělaly u mnoha zemětřesení, která se stala. Zemětřesení ve Fukušimě bylo záměrně vyvoláno Kabalou a způsobilo mnoho tragédií. Toto zemětřesení by mohlo být stejné, ale je tu ještě jeden faktor. Všechno má duši, dokonce i poslední stéblo trávy. Na této překrásné Zemi byl určen člověk, aby byl jejím správcem a zároveň správcem všeho, co existuje. Nevěřili byste, k jaké harmonii a lásce dochází na jiných planetách, když člověk a ostatní druhy bytostí pečují o životní prostředí. Nejenže má prostředí šaty, které se odvděčují šťavnatou potravou, ale květiny, ovoce a vůně takových je neuvěřitelná, protože vše v prostředí je posvátné a milované a opečovávané těmi, kdo planetu obývají.

Co se stalo na Matce Zemi? Staral se o ni člověk, kterému byla nezištně darována, s láskou? Ach, jsou tací, kteří se starají o svůj trávník a dvorek a ta malá část, o kterou pečují, jim to oplatila láskou a radostí. O velkou část životního prostředí Země však nikdo nepečoval. Proč? V současné době probíhá třicet válek těch, kteří bojují proti sobě. Životní prostředí bylo zničeno. Atmosféra Země je zahlcena chemtraily, které způsobují nemoci a smrt jejímu prostředí i lidem. Její půda je zatížena škodlivými chemikáliemi, které způsobují, že plodiny jsou plné jedovatých produktů, které způsobují rakovinu a smrt. Matka Země je cítící bytost s pocity, jako jste vy, a ne něco, po čem se dá dupat, hrabat se v její ʺkůžiʺ a sklízet spoušť s jejími minerály, které byly člověku dány pro růst potravin, ne pro smrt a ničení. Země se začala hněvat na svého správce a v důsledku toho se brání obrovskými bouřemi, hurikány a zemětřeseními. Mnozí z vás by byli překvapeni počtem zemětřesení, ke kterým denně dochází a která NEJSOU hlášena lidmi odpovědnými za informování veřejnosti. Vám, ʺgójůmʺ, se neříká Pravda. A mnohým z vás to stále vůbec nevadí...


Co se tedy děje na Ukrajině? Putin chtěl Ukrajinu opět vrátit lidem, protože ji ovládli nacisté. Ostatním národům, jako jsou USA, bylo řečeno, aby se nevměšovaly, ale nenávidí Putina, chtějí se mu pomstít. Západní Satanovi přisluhovači chtějí VÁLKU! Nejen válku, ale velkou jadernou válku. Putin válku nechce, ale bude bránit svou zemi za každou cenu a s jeho supervojenskou vyspělostí, tušíte, co se může stát? Kdo nebo kdo může toto šílenství zastavit? Světlé říše nemohou zasahovat, protože fungujeme v režimu nevměšování! Jen matka ZEMĚ má poslední slovo! Graduje do vyšší úrovně tím, že se otočí kolem své osy, a celé její okolí se okamžitě změní pro všechny škody, které jí byly způsobeny. Znovu omyje svůj povrch od veškerého znečištění, jako oceány zaplavují veškerou současnou pevninu, která se na tisíce let dostane pod hladinu oceánů, aby se očistila. Všechny sopky budou chrlit škodlivé chemikálie do neobyvatelného vzduchu znečištěného ohněm a kouřem. Vymaže ze svého povrchu všechny zbytky trojrozměrného života!

Kde bude člověk? Těm, kteří si tak sami svobodně zvolí a budou mít potřebné vibrační parametry, nabízíme bezpečí na palubě našich lodí, ale pouze pokud se VY svobodně rozhodnete vstoupit do našeho paprsku bezpečí. Kdy se tak stane? Pokud víme, je naplánováno, že k tomu dojde každým okamžikem. Jste připraveni? K této významné události, kdy Země graduje do vyšší dimenze, dojde bez varování. Nejenže bude člověk v extrémním nebezpečí kvůli vodě oceánu, která zaplaví povrch, a sopkám, které budou chrlit oheň a kouř, ale také kvůli tomu, že frekvence stoupnou do vyšší dimenze, kde žádný 3D člověk nemůže přežít! Lidské tělo nízkých vibračních úrovní by zde "explodovalo". Možná jste si toho nevšimli, ale frekvence Země již začaly stoupat, což ztěžuje život na Zemi i v této době. Co můžete dělat? Zůstaňte soustředění, vyrovnaní a klidní, plňte si své světelné poslání, buďte bdělí a přítomní. Až přijde čas, pak vstupte do našeho bezpečného paprsku, abyste byli vyzdviženi z povrchu neobyvatelné Země. Budete umístěni přesně tam, kam si nyní sami svým duchovním růstem určujete. Rozhodující pro úroveň vašeho dalšího životního putování je pouze úroveň vašeho duchovního uvědomění. Vy sami rozhodujete o svém "osudu"...

Nezapomeňte, že jsme již evakuovali mnoho planet, takže jsme v tom staří mazáci. Miluji vás všechny. Všechny bez rozdílu. Budete vyzdviženi do bezpečí, pokud si to budete přát...


Je v zájmu nás všech, aby V. Putin svou misi za spravedlnost a mír dokončil rychle a bez překážek. Žádáme, aby skutečná Pravda o tom, co Putin udělal a dělá a jaký je to velký státník, byla zveřejněna, aby ji všichni viděli a pochopili na celém světě, a aby Pravda převládla a překonala všechny lži a dezinformace, které vypouštějí americká falešná média a všechna další jim zaprodaná média a všechny jejich aspekty na celém světě!!! Prosíme, aby byly z myslí a očí všech bytostí, ať už s duší, klonovaných nebo bez duše, na celé této planetě sejmuty všechny těžké a tlusté závoje iluze, aby mohly vidět Pravdu a nebát se jí.

Je v zájmu nás všech, aby váleční štváči a váleční štváči z NATO, kteří se pokoušeli a pokoušejí obklíčit Rusko a evropské země, aby mohli rozpoutat třetí světovou válku, byli okamžitě neutralizováni!!! Transmutujeme všechnu jejich nenávist, hněv, touhu po zabíjení a ovládání pryč, aby byly NEZÁVISLÉ NA VŠECH VĚCÍCH!!!

Žádejme o úplné rozpuštění a zrušení celé entity NATO, všech jejích barev, praporů, ovládání mysli a symbolů, VŠECH chazarských sionistů (satanistů) a VŠECH jejich zlých učení, víry a spisů, zákonů (Sionských protokolů), celých FALEŠNÝCH a LŽIVÝCH MÉDIÍ a sociálních médií a všech jejich aspektů a veškerého jejich ovládání mysli, celé Bidenovy administrativy a všech zlých - chtějí být vládci - (chazarských sionistů) USA...

 

My, lidé této Země, vysíláme čisté energie Vděčnosti, Lásky a Uzdravení VŠEM lidem Ruska, Ukrajiny a VŠEM bytostem a stvořením nad a uvnitř celé planety, Matky Země, jí samotné a celého Kosmu!!! 

Naplňujeme vše Láskou, Poznáním a Moudrostí. Děkujeme za spojení všech bytostí a celistvost všech duší!!! Děkujeme všem bytostem nekonečného Vesmíru Stvořitele Prvotního Všeho a Všech za neustálé zvyšování harmonických frekvencí na celé planetě!!!

Нас бьют, мы летаем!

Bijí nás, my létáme....

 

Konec legrace pro Evropu! Rusko s okamžitou platností zavádí Petrorubl přesně podle prognózy Aeronetu a Kreml kopíruje kroky Richarda Nixona jako přes kopírák! Nepřátelské země mohou ropu a plyn nakupovat od Ruska už jen a pouze v rublech! Sankce proti Rusku se najednou stávají válkou proti Petrodolaru a Evropu čeká surovinová krize jako v polovině 70. let! Autem do práce jen podle dnů a podle sudých a lichých čísel SPZ, povinný Home Office na 3 dny v týdnu, děti ve školách jen na jaře a v září, zbytek Home School! A vepřové jen v neděli, přes týden potravinové poukazy! A Rusko s Čínou v růstu už nikdo nezastaví!

 

...Vladimir Putin ve videokonferenci s šéfy průmyslu a oborových odvětví průmyslu oznámil, že Rusko s okamžitou platností bude prodávat a dodávat zemní plyn tzv. nepřátelským zemím pouze a výhradně za ruský rubl, za žádnou jinou měnu na světě. Informace dorazila do Berlína rychlostí blesku a Triga spadla z podstavce na Norimberské bráně, hodiny v Reichstagu až po nich. Tohoto kroku se totiž obával ze všeho nejvíce německý svaz průmyslu, který varoval, že tento krok by mohl vést k úplnému zastavení výroby a průmyslu v Německu.

Proč? Protože vláda v Berlíně je pod kontrolou USA, které podle všeho německé vládě zakáží nakoupit od ruské centrální banky rubly na placení dodávek ruského plynu Gazpromu. A bez ruského plynu se německé fabriky neudrží. To je naprosto vyloučené. A to samé v ČR, ale s jedním rozdílem. V případě Fialovy vlády nemusí Američané nic české vládě zakazovat, ta totiž sama a určitě přijde s návrhem odstřižení se od ruské ropy a plynu na 100% a okamžitě, což samozřejmě zaplatí české podniky a domácnosti, ale to přece nevadí. Za ten boj proti Rusku to stojí, ne? Takže, připravte si portmonky, tohle bude mastný!"

 

"Petrodolar poskytuje USA status velmoci ze dvou příčin, o té druhé veřejnost skoro nic neví"

 

"....Chceš ropu a plyn a udržet ekonomiku a životní úroveň? Postav se do fronty v Moskvě před centrální bankou, až na tebe přijde řada, aby sis mohl za svoji národní měnu a podle laskavě stanoveného kurzu ruské centrální banky nakoupit čerstvě natisknuté ruské rubly. Ty potom odneseš támhle vedle do baráku, kde sídlí Gazprom. Dasvidanija! Výsledkem procesu bude prudké posilování kurzu rublu a tvoření mohutných západních měnových rezerv v ruské centrální bance. A nutno dodat: Bez mohutných protiruských sankcí ze Západu by k tomuto rozhodnutí v Kremlu nikdy nedošlo, protože oligarchy by k tomu nikdo nepřinutil! Ano, pokud jde o Západ, éto děbily! Nabili totiž Putinovi do kanónu munici, kterou proti oligarchům potřeboval. A jaké důsledky to bude mít v Evropě?..."

 

 

"....Když si představíte, že by česká vláda nebo Čepro dostalo příkaz jít nakupovat rubly, aby s nimi bylo možné zaplatit za ruskou ropu a plyn, tak je vám jasné, že by Rakušanova vláda v čele s Fialou raději nechala lidi pojít zimou, než by nakoupili jediný Putinův rubl. Tato zásadní zpráva o vzniku petrorublu je hlavním bodem zlomu mezi Východem a Západem. Vladimir Putin se znovu projevil jako judista, tedy sportovec, který využívá brutální sílu nepřítele k tomu, aby se nepřítel sám porazil.

V tom je kouzlo juda a je neuvěřitelné sledovat tu hysterii v Berlíně, kde jsou pomalu překvapení z toho, že vyšlo Slunce ráno, protože toto se dalo očekávat, že Rusko půjde cestou petrorublu, mluvil jsem o tom několikrát, ale politici do poslední chvíle věřili v dolar. Tuhle chybu teď ale zaplatí obyvatelé EU. V tom bude ta největší tragédie. Rusko a Čína se stanou vítězi této sankční války na celé čáře. Není nic horšího než prudce mrštěný bumerang sankcí, který mine cíl a ještě navíc po návratu vám roztříská obličej, vymlátí zuby, způsobí otřes mozku a hlavně ztrátu paměti. Přesně to se právě teď stalo politikům v Evropě.

 

Citace částí článku aeronetu, TAK ČTĚTE, LIDÉ... https://aeronet.news/konec-legrace-pro-evropu-rusko-s-okamzitou-platnosti-zavadi-petrorubl-presne-podle-prognozy-aeronetu-a-kreml-kopiruje-kroky-richarda-nixona-jako-pres-kopirak-nepratelske-zeme-mohou-ropu-a-plyn/

 

Vladimir Putin ve fantastickém projevu promluvil k lidu Západu, aby se probudil a pochopil, že všechny jeho těžkosti nemá na svědomí Rusko, ale západní elity, které přivedly celou globalizaci k totální krizi a hned poté k totální válce s Ruskem! Vladimir Putin v projevu poprvé v historii otevřeně zaútočil proti Domu Sion a jeho globálním bankám, které jsou podle Putina používány jako zbraň a nástroj válečné agrese proti Rusku! Západ prý pošlapal své vlastní hodnoty, zakazuje svobodu slova, schvaluje genocidu a dokonce vyzývá k vraždění Rusů!

 

"Ruský prezident Vladimir Putin vystoupil ve středu 16. března večer v ruské televizi a přednesl podle mého názoru nejzásadnější projev svého života. Poprvé v historii zaútočil proti západními bankovnímu sektoru, který obvinil z vykořisťování této planety a z financování Totální války proti Rusku. V projevu se rovněž obrátil k lidu západních zemí a států, aby jim otevřel oči, že za jejich ekonomické problémy, růsty cen a inflaci nemůže Rusko, ale jejich vlastní elity, které kašlou na vlastní občany a sledují jen vlastní profit pramenící ze světové nadvlády a především z vykořisťování zdrojů.

Rusko je největší země na světě a disponuje největšími nevytěženými zdroji nerostných i rostlinných surovin na této planetě. A aniž by to Vladimir Putin pojmenoval, jedná se pořád o ten samý a starý nacistický projekt Drang nach Osten, který je ovšem mnohem starší než nacistická éra ze 30. let minulého století. Tažení proti Rusku je dílem Rothschildova bankovního klanu, který financoval už Napoleona při jeho tažení do Ruska s cílem obsazení jeho surovinové základny.

Po neúspěchu Napoleona zafinancoval Rothschildův klan jistého Uljanova, později známého jako V. I. Lenin a spolu s ním Leonida Trockého, vlastním jménem Leiba Bronstein. Byli zafinancováni a vysláni do Ruska s cílem odstranit cara v krvavé revoluci. Ani tento plán na obsazení Ruska tzv. Londýnskými kancelářemi Domu Sion nevyšel, protože po smrti Lenina zkazil Trockému dokončení ruské “rozborky” Josif Stalin. Třetí pokus Rothschildů nastal ve 20. letech min. století, když je zaujal jistý malíř z Rakouska, který uměl plamenně řečnit a jak se ukázalo, Hitlerův biologický dědeček z otcovy strany byl Salomon Mayer Rothschild, vídeňský bankéř Rothschildova rodinného klanu. Takže Rusko měl tentokrát dobýt Hitler a jeho Wehrmacht. Tento plán mu znovu překazil ten samý Stalin, který Rothschildům překazil už předchozí druhý pokus.

 

Rusko čelí 5. pokusu v historii o své obsazení a rozbití s cílem uchvátit zdroje západními elitami Domu Sion

 

Čtvrtým pokusem byly nacistické USA, které po roce 1945 byly infiltrovány vysokými německými nacisty v rámci operace Paperclip. Po 40 letech nacistické USA slavily úspěch porážkou SSSR ve Studené válce. Američané konečně uspěli a Londýnské kanceláře začaly Rusko v 90. letech drancovat........"

 

Výtah článku aeronetu: https://aeronet.news/video-vladimir-putin-ve-fantastickem-projevu-promluvil-k-lidu-zapadu-aby-se-probudil-a-pochopil-ze-vsechny-jeho-tezkosti-nema-na-svedomi-rusko-ale-zapadni-elity-ktere-privedly-celou-globalizaci/

 

Projev prezidenta Ruské Federace Vladimira Putina o Totální válce Západu proti Rusku

Projev prezidenta Ruské Federace Vladimira Putina o Totální válce Západu proti Rusku

 

Čeká nás složité období, kdy naše ozbrojené síly vedou na Ukrajině a v Donbasu speciální vojenskou operaci. Chtěl bych připomenout, že na samém počátku, v prvních hodinách 24. února, byly důvody a hlavní cíl ruské akce veřejně a otevřeně deklarovány. Tato pomoc je určena našemu lidu v Donbasu, který je již téměř 8 let, těmi nejbarbarštějšími metodami blokády s rozsáhlými teroristickými trestnými akcemi a neustálým dělostřeleckým ostřelováním, vystaven skutečné genocidě. A za co?

Jen proto, že usilovali o svá základní lidská práva, žít podle zákonů a tradic svých předků, mluvit rodným jazykem a vychovávat své děti podle svých představ. Kyjevské úřady přitom po celé ty roky nejen ignorovaly, ale i sabotovaly po celá ta dlouhá léta provádění Minského balíčku opatření pro mírové urovnání krize. Na konci loňského roku ji veřejně odmítly vůbec realizovat. Začaly také realizovat své plány na vstup do NATO. Kyjevské úřady navíc oznámily svůj záměr vybudovat jaderné zbraně z prostředků pro jejich výrobu. Šlo o reálnou hrozbu.

V dohledné době by se nacistický režim v Kyjevě mohl, za zahraniční technické pomoci, dostat ke zbraním hromadného ničení. A jeho cílem by samozřejmě bylo Rusko. Mimořádně aktivní však byla síť desítek laboratoří, kde se pod vedením a s finanční podporou Pentagonu prováděly vojensko-biologické programy, včetně pokusů se vzorky koronaviru, sibiřského moru, cholery, afrického moru prasat a dalších smrtelných chorob. Pentagon se nyní usilovně snaží zahladit stopy po těchto tajných programech, ale máme všechny důvody se domnívat, že v bezprostřední blízkosti Ruska na ukrajinském území byly skutečně vyráběny komponenty biologických zbraní a naše opakovaná varování, že takový vývoj představuje přímou hrozbu pro ruskou bezpečnost, ukrajinští patroni, USA a NATO odmítli, a to s prokazatelným a cynickým přehlížením. Takže všechny diplomatické možnosti byly zcela vyčerpány.

 

Prostě nám nezbyly žádné možnosti, jak problémy, které jsme nezavinili, vyřešit mírovou cestou. A v tomto ohledu jsme byli prostě nuceni zahájit speciální vojenskou operaci. Výskyt ruských vojsk u Kyjeva a dalších ukrajinských měst nesouvisí se záměrem obsadit tuto zemi. Žádný takový cíl nemáme, a to jsem také výslovně uvedl ve svém projevu 24. února.

Co se týče bojové taktiky vypracované ruským ministerstvem obrany a naším generálním štábem, plně se ospravedlnila. Naši vojáci a důstojníci prokazují odvahu a hrdinství a dělají vše, co je v jejich silách, aby zabránili obětem mezi civilním obyvatelstvem ukrajinských měst. Chtěl bych říci, za prvé, že na samém začátku operace v Donbasu byly kyjevské orgány různými kanály požádány, aby se zabránilo nesmyslnému krveprolití, aby se nezapojovaly do bojových operací, aby prostě stáhly svoje vojska z Donbasu. Nechtěli.

Nuž co, to je jejich rozhodnutí. A nevyhnutelně dojde k uvědomění si, co se děje v reálné situaci v zemi. Operace se úspěšně rozvíjí v přísném souladu s předem schválenými plány. Rád bych upozornil, že Ukrajina se za podpory Spojených států a několika západních zemí cíleně připravovala na násilný scénář. Ke krvavým etnickým čistkám na Donbasu. Bylo jen otázkou času, kdy bude zahájena masivní ofenzíva na Donbas a následně na Krym. A naše ozbrojené síly tyto plány zmařily. V Kyjevě se připravovali na agresivní válku proti Rusku, proti Donbasu.

Odhalily a zastavily pokusy o organizování sabotáží a teroristického podzemí na Krymu. Celé poslední roky boje na Donbasu pokračují v ostřelování civilních sídel. Za tu dobu bylo zabito téměř 14 tisíc civilistů, mezi nimiž nechyběly děti. 14. března, jak víte, došlo k raketovému útoku v centru Doněcka. Byl to vyloženě krvavý teroristický útok, při kterém zahynulo přes 20 lidí. A takové útoky se dějí v těchto dnech všude. Útočí se bez rozdílu, na náměstích, s fanatismem a s běsněním odsouzených. Jako fašisté, kteří se v posledních dnech Třetí říše snažili vzít s sebou do hrobu co nejvíce nevinných obětí.

 

Co je však zarážející ve svém extrémním cynismu, je nejen bezelstné podbízení se a tvrzení Kyjeva, že to bylo Rusko, kdo přišel s údajným odpálením rakety na Doněck, ale také to, že tzv. civilizovaný západní svět, evropský a americký tisk, si tragédie v Doněcku několik dní ani nevšiml, jako by se nic nestalo. Stejně jako pokrytecky odvraceli oči posledních 8 let, když matky na Donbasu pohřbívaly své děti. Když zabíjeli staré lidi. To je prostě taková ta morální degradace, naprostá dehumanizace.

Nebylo možné tolerovat dlouhodobé týrání obyvatel Donbasu. Aby se skoncovalo s genocidou, uznalo Rusko lidové republiky Donbasu. Podepsalo s nimi smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci. Na základě těchto smluv požádaly republiky naši zemi o vojenskou pomoc při odražení agrese. A my jsme tuto pomoc poskytli. Na nic jiného jsme prostě neměli právo. Chtěl bych však zdůraznit, a žádám vás, abyste tomu věnovali pozornost, že kdyby naše vojska působila pouze na území lidových republik a pomohla osvobodit jejich zemi, nebylo by to konečné řešení.

 

Nevedlo by to k míru a neodstranilo by to hrozbu pro naši zemi, pro Rusko. Naopak, kolem Donbasu a podél jeho hranic by se vytvořila nová frontová linie a pokračovalo by ostřelování a provokace. To znamená, že ozbrojený konflikt by neměl konce a byl by živen revanšismem a skytou hysterií kyjevského režimu. A vojenská infrastruktura NATO na Ukrajině by byla nasazena ještě rychleji a agresivněji. Byli bychom byli konfrontováni se skutečností, že útočné zbraně Aliance jsou již na našich hranicích.

Za druhé, nezbyla nám jiná možnost sebeobrany, abychom zajistili bezpečnost Ruska, než je speciální vojenská operace. A všechny zadané úkoly budou bezpodmínečně splněny. Spolehlivě zajistíme bezpečnost Ruska a našeho lidu. A nikdy nedovolíme, aby Ukrajina sloužila jako odrazový můstek pro agresivní akce proti naší zemi. Právě o otázkách, které jsou pro budoucnost Ruska klíčové, jako je neutrální status Ukrajiny, jako je demilitarizace a denacifikace, jsme byli a jsme připraveni a ochotni k jednání.

 

Slyšte mně, občané západních zemí!

Naše země udělala vše pro to, aby tato jednání zorganizovala a vedla, protože si uvědomuje, že je třeba využít každé příležitosti k záchraně lidí a životů. Znovu a znovu se přesvědčujeme, že kyjevskému režimu, který dostal od svých západních pánů za úkol vytvářet agresivní protiruský režim, je osud samotných Ukrajinců lhostejný. Skutečnost, že umírají lidé, že se statisíce a miliony lidí staly uprchlíky, že ve městech držených neonacisty a jejich ozbrojenými zločinci propuštěnými z vězení dochází ke skutečné humanitární katastrofě, je jim lhostejná.

Je nám také jasné, že západní patroni prostě tlačí kyjevské úřady k pokračování krveprolití. Dodávají jim stále více zbraní, poskytují zpravodajské služby a další pomoc, včetně vysílání vojenských poradců a žoldáků. Jako zbraně použili i hospodářské, finanční, obchodní a další sankce proti Rusku, které nyní dopadají na Evropany a Američany samotné prostřednictvím rostoucích cen benzínu, energetických a potravinářských produktů a ztrátou pracovních míst spojených s ruským trhem. A neobracejte se od špatného k horšímu. Ze všeho viní naši zemi.

 

Chci, aby mě obyčejní občané západních zemí vyslyšeli. Snaží se vás přesvědčit, že všechny vaše potíže jsou důsledkem nějakých nepřátelských akcí Ruska. Že by se z vaší peněženky měl platit boj proti mýtické ruské hrozbě. Všechno to jsou lži! Pravdou je, že současné problémy milionů lidí na Západě jsou výsledkem dlouholetého působení vládnoucích elit v jejich zemích. Jejich krátkozrakost a ctižádostivost se netýkají zlepšení života občanů v západních zemích.

Jsou posedlí svými osobními zájmy a superzisky. Důkazem toho jsou údaje mezinárodních organizací, které jasně ukazují, že sociální problémy se i v předních západních zemích v posledních letech jen zhoršují. Narůstají rozdíly mezi bohatými a chudými, objevují se rasové a etnické konflikty a hroutí se mýtus západní společnosti blahobytu o tzv. zlaté miliardě. Opakuji, že za ambice Západu dnes platí celá planeta.

 

Každý teď už ví, že vaše úspory vám banky mohou ukrást!

Za snahu udržet si svou nepolapitelnou nadvládu jakýmikoliv prostředky. Uvalení sankcí je logickým pokračováním koncentrovaného projevu nezodpovědné a krátkozraké politiky vlád a centrálních bank USA a EU. Jsou to právě oni, kdo v posledních letech vlastníma rukama roztočili spirálu globální inflace. Svými činy prohloubily celosvětovou chudobu a nerovnost. K novému přílivu uprchlíků po celém světě.

A nabízí se otázka: Kdo je zodpovědný za miliony lidí, kteří umřeli hladem v nejchudších zemích světa kvůli rostoucímu nedostatku potravin? To je opět vážná rána pro celou světovou tržní ekonomiku. Stejně jako pro důvěryhodnost amerického dolaru jako hlavní rezervní měny. Stejně tak nelegitimní akt zmrazení části devizových rezerv Ruské centrální banky neudělá tlustou čáru za důvěryhodností tzv. prvotřídních aktiv. USA i EU ve skutečnosti nesplnily své závazky vůči Rusku.

Každý dnes ví, že finanční rezervy lze jednoduše ukrást. A podívejte se na to, mnoho zemí může brzy začít měnit své papírové digitální úspory na skutečné rezervy, komodity, půdu, potraviny, zlato a další reálná aktiva. To jen zvýší deficit na těchto trzích. Rád bych dodal, že obstavení zahraničních aktiv na účtech ruských firem a jednotlivců je poučením i pro národní podniky. Není nic spolehlivějšího než investovat ve vlastní zemi. Osobně jsem o tom hovořil opakovaně.

Oceňujeme postoj těch zahraničních společností, které navzdory bezohlednému tlaku USA a jejich vazalů nadále působí v naší zemi. V budoucnu jistě získají další příležitosti k rozvoji. Známe i ty, kteří zbaběle zradili své partnery a zapomněli na odpovědnost vůči svým zaměstnancům a klientům v Rusku. Spěchali, aby získali iluzorní dividendy ze své účasti v protiruské kampani. V tomto případě budeme na rozdíl od západních zemí respektovat vlastnická práva.

 

Totální válka Západu proti Rusku

Chci zdůraznit, že si musíme jasně uvědomit, že v každém případě by následoval nový balíček sankcí a omezení vůči nám tak jako tak. To chci zdůraznit. Naše vojenská operace na Ukrajině je pro Západ jen záminkou k uvalení nových sankcí. Ano, samozřejmě, jsou často koncentrované. Tak se pro ně a pro Západ stalo záminkou referendum na Krymu, které se mimochodem konalo 16. března 2014, před osmi lety. Obyvatelé Krymu a Sevastopolu se v tomto směru svobodně rozhodli spolu se svou historickou vlastí.

Opakuji: za třetí jde právě o politiku zadržování oslabování Ruska, a to i prostřednictvím ekonomické izolace a blokády, což je promyšlená dlouhodobá strategie. Sami západní představitelé již neskrývají, že sankce nejsou namířeny proti jednotlivcům nebo firmám. Jejich cílem je zasáhnout celou naši domácí ekonomiku. Na naši sociální a humanitární oblast. Na každou rodinu každého občana Ruska. Ve skutečnosti mají takové kroky ke zhoršení života milionů lidí všechny znaky agrese. Válku ekonomickými, politickými a informačními prostředky.

 

Válka má totální a zcela neskrývaný charakter. A opakuji, že takzvaná západní politická elita se to ani nezdráhá říci na rovinu. Všechna ta slova o politické korektnosti, nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, o svobodě projevu, To vše je najednou pryč. Dokonce i olympijský princip byl pošlapán. A vyřizují si účty s námi přes naše paralympioniky, takový je podle nich sport v politice. V mnoha západních zemích jsou dnes lidé vystaveni skutečné šikaně jen proto, že jsou z Ruska.

Odmítají jim poskytnout lékařskou péči, vylučují děti ze škol, připravují rodiče o práci. Zakazují ruskou hudbu, kulturu a literaturu ve snaze zlikvidovat Rusko. Západ se zbavil všech masek slušnosti. Chovají se neurvale a ukázali svou pravou povahu. To si přímo říká o analogii s antisemitskými pogromy, které prováděli nacisté v Německu ve 30. letech 20. století. A pak jejich přisluhovači z mnoha evropských zemí, kteří se během Velké vlastenecké války připojili k Hitlerově agresi proti naší zemi. Proti Rusku byl zahájen masivní útok i v kyberprostoru.

 

Západ pošlapal ve své Totální válce všechny své hodnoty, kterými se zaštiťoval

Byla rozpoutána bezprecedentní informační kampaň, do níž se zapojily globální sociální sítě a všechna západní média. Objektivita a nezávislost se ukázaly být mýtem. Přístup k informacím je omezován. Lidé jsou krmeni obrovským množstvím falešné propagandy. Jednoduše řečeno, podvrhy. Došlo to tak daleko, že jedna z amerických sociálních sítí přímo uvedla možnost zveřejňování článků vyzývajících k vraždění ruských občanů. Chápeme, jakými zdroji tato Říše lží disponuje. Proti pravdě o spravedlnosti je však stále bezmocná. Rusko bude světu důsledně sdělovat svůj postoj. Naše opozice je upřímná a otevřená. A stále více lidí ji uslyší a bude ji sdílet!

Chci to říci velmi otevřeně: Za pokryteckými řečmi o dnešním a současném jednání tzv. kolektivního Západu se skrývají nepřátelské geopolitické cíle. Silné a suverénní Rusko oni nepotřebují. Neodpustí nám nezávislý kurz, ani obranu našich národních zájmů. Pamatujeme si, jak podporovali separatismus, terorismus, podporovali teroristy a bandity na severním Kavkaze.

Stejně jako v 90. letech a na začátku roku 2000 chtějí zopakovat svůj pokus přivést nás opět k důvěře. Jak se říká, chtějí z nás udělat slabou závislou zemi. Narušit územní celistvost a rozřezat Rusko pro jejich vlastní dobro. Tehdy selhali a selžou i nyní. Ano, určitě se budou snažit opřít o takzvanou pátou kolonu. Pro ty, kteří vydělávají peníze tady, ale žijí tam. A ani nežijí v zeměpisném slova smyslu, ale podle své otrocké mentality.

 

Neodsuzuji ty, kteří mají vilu v Miami nebo na Francouzské riviéře. Ty, kteří se neobejdou bez foie gras takzvaných genderových svobod. V tom vůbec není problém. Problémem je, že mnoho z těchto lidí je mentálně tam. Nejsou tu s našimi lidmi, ne s Ruskem. To je to, co považují za znak příslušnosti k vyšší kastě. K vyšší rase. Takoví lidé jsou ochotni prodat svou matku, jen když jim bude umožněno být příslušníkem stejné vysoké kasty. A chtějí být jako oni a všemožně se jim podobat.

Ale zapomínají nebo obecně chápou, že tato takzvaná vysoká kasta, jestli je potřebuje, pokud vůbec, tak jen jako spotřební materiál, aby je mohla využít k napáchání co největších škod na našem národě. Kolektivní Západ se snaží naši společnost rozdělit. Spekulacemi o válečných ztrátách, o sociálních a ekonomických důsledcích sankcí, o vyvolání občanského povstání v Rusku a pomocí své páté kolony usilovat o dosažení svého cíle.

 

Už jsem se o tom zmínil, o zničení Ruska. Ale každý národ, zejména ruský, vždy dokáže rozlišit skutečné vlastence od šmejdů a zrádců a jednoduše je vyplivne jako mouchu, která mu omylem vlétla do úst. Jsem přesvědčen, že taková přirozená a nutná samočistka společnosti naši zemi jen posílí. Naši solidaritu a připravenost čelit jakýmkoli výzvám. Takzvaný kolektivní Západ a jeho pátá kolona jsou zvyklí poměřovat všechno a všechny podle sebe. Věří, že všechno jde prodat a všechno jde koupit. Takže si myslí, že se bráníme, ale neznají naši historii, naše lidi.

Ano, mnoho zemí na světě se už dávno smířilo s tím, že budou žít se skloněnými zády a podřízeně budou přijímat všechna rozhodnutí svého panovníka a podřízeně se mu budou dívat do očí. Tak žije mnoho zemí. Bohužel, i v Evropě. Ale Rusko nikdy nebude v tak zuboženém a poníženém stavu. Je to boj, který vidíme. Budeme bojovat za naši suverenitu, za budoucnost naší země, za budoucnost našich dětí. Budeme bojovat za právo být a zůstat Ruskem. Odvaha a nezlomnost našich vojáků a důstojníků, věrných obránců vlasti, je nám příkladem.

Překlad: -VK-

 

zdroj: aeronet.news. https://aeronet.news/video-vladimir-putin-ve-fantastickem-projevu-promluvil-k-lidu-zapadu-aby-se-probudil-a-pochopil-ze-vsechny-jeho-tezkosti-nema-na-svedomi-rusko-ale-zapadni-elity-ktere-privedly-celou-globalizaci/

Děkujeme aeronetu za jeho nezištnou práci pro probuzení lidstva.

BAVTE SE, LIDÉ!!!!!

TAK TO JE PARÁDNÍ VLAKOVÝ VÝLET PANA BROUČKA "PREMIÉRA" ČR!

TEĎ SE BAVTE, LIDÉ, TEĎ SI SROVNEJTE HRUŠKY S JABKAMA, KTERÉ VÁM VE VELKORYSÉM NADBYTKU SERVÍRUJÍ MASMÉDIA!

 

Cesta premiéra Petra Fialy vlakem do Rusy obléhaného Kyjeva je podle ruských novinářů podvrh! Ruská armáda nezaregistrovala žádnou vlakovou soupravu, která by 15. března dorazila do obléhaného Kyjeva! Kam tedy proboha jeli premiéři 3 států EU za Zelenským? Ani jedno video nebo fotografie nezachycují exteriéry Kyjeva jako důkaz, hlavní video ze setkání je navíc další podvrh, protože je sestříhané a má navodit iluzi jednoho času a jednoho místa! Vlak měl celou cestu zaslepená okna, věděl Fiala kam vůbec vlak jede? Opravdu měl pocit, že vlak zastavil až v obklíčeném Kyjevě?

 
 

"Včera v úterý 15. března si čeští vlastenci připomínali smutné 83. výročí nacistické okupace tzv. II. Republiky a přesně v tento den přinesla evropská a světová média šokující zprávu, že premiéři 3 evropských zemí odjeli vlakem do Kyjeva, aby se tam setkali s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ve vlaku cestovali celkem 4 politici, protože ke 3 premiérům se nakonec připojil i Jaroslaw Kaczynsky. Společně vyrazili za ukrajinským prezidentem, aby mu vyjádřili podporu.

Naše redakce operativně již včera kontaktovala ruské novináře, se kterými spolupracujeme, aby se pokusili zjistit, jestli je něco takového možné, jestli byla ruská armáda instruována, aby umožnila vlaku s vysokými představiteli členských států EU volný průjezd do obléhaného Kyjeva, a aby rovněž ruské stíhačky byly upozorněny, že na zamaskovaný vlak se zakrytými okny nemají útočit a nemají jej považovat za vlakový transport, který veze ke Kyjevu zbraně anebo dokonce žoldáky."

.................

"...Podle ruských novinářů je tak prakticky vyloučené, že by nějaký vlak z Polska projel obléhaným územím tam a zpátky bez zaregistrování ruských invazních sil.

Ruští novináři nám poradili, abychom pátrali po důkazních materiálech od novinářů ze třetích stran. A ty bohužel neexistují. Veškeré obrazové materiály pochází jen a výhradně od účastníků schůzky, z jejich účtů na sociálních sítích. A těch fotek je opravdu velmi omezené množství. Fakticky tak neexistuje vůbec žádný fotografický nebo audiovizuální materiál natočený třetí stranou, novinářem, reportérem, který by dokázal zabrat nejen samotné politiky, ale i panorama Kyjeva, ulici, prostranství, exteriér hotelu, paláce, kongresového centra apod."

...................

"Nyní tedy víme, že ruská armáda ani ruské letectvo nebylo o vlakové soupravě s vysokými představiteli zemí EU informováno. Víme, že Kyjev je v obležení, což koneckonců řvou a potvrzují i západní média, a víme také, že ruské letectvo likviduje ukrajinské konvoje, vlakové transporty ze západu, a že Rusové nechávají blokádou projet pouze evakuační vlaky a autobusy ve směru ven z Kyjeva. Kam tedy premiér Fiala s ostatními premiéry vlastně jel?

V redakci jsme se obrátili na našeho starého kolegu a bývalého pracovníka předlistopadové VKR, který nám k tomu sdělil, že se jedná o operaci, o které nemusí dokonce ani její účastníci vědět, kam opravdu tím vlakem dojeli. O tom ale až za chvíli. Zásadní indicie, která nám umožní pátrání, je právě ta informace o tom, že cesta se uskutečnila vlakem. A tuto zásadní informaci si musíme rozebrat. Především je zarážející ta rychlost vlakového spoje. Do Kyjeva to z Polska i z ČR trvá 24 hodin. Tito 4 politici to zvládli tam i zpátky na otočku tak rychle, jako by do Kyjeva vedla z Polska dráha čínských vysokorychlostních vlaků."

 

"...........Neexistuje tedy jediný důkaz z exteriéru, že by politici opravdu projeli ruskými frontovými liniemi a pronikli do Kyjeva, a to navíc tam i zpátky bez povšimnutí Ruské armády."

".......Podkrovní místnost ale neodpovídá prezidentskému paláci v Kyjevě, rozhodně by Zelenský neposlal hosty na půdu, rovnou pod střechu, na kterou mohou Rusové shodit bombu."

 

"A nyní se dostáváme k tomu hlavnímu. K videu. Z celé schůzky je k dispozici pouze jedno jediné video, které zavěsil polský premiér na svůj Twitter a odtamtud jej převzala všechna média a agentury. Žádné jiné video není k dispozici. A to ani přesto, že před sálem, kde měl probíhat summit, čekali novináři, reportéři a televizní kamery! Cože? Ano, slyšíte správně. Žádné jiné video od jiného TV štábu nebo osoby není k dispozici. Tak co tam tedy v tom předsálí celou dobu dělaly ty štáby, když nic nenatočily? Nikomu to nepřijde divné?

Přestože před sálem čekaly televizní štáby, neexistuje jediné další video z místa, než je to video, které uvolnil Morawiecky a které vidíte v tomto článku výše. A to není jediná podivnost. Jak si každý pozorný divák všimne, úvod videa zachycuje příchod Zelenského jakousi potemnělou chodbou, vstoupí do předsálí a vpravo je houf novinářů, kameramanů, televizních štábů. Jenže, tento příchod nezachycuje nikoho dalšího, žádné hosty, ani Fialu, ani polského premiéra, nikoho dalšího. Je to příchod jen Zelenského a jeho goril...."

...............

"Podle našeho názoru v této manipulaci jedou s plným vědomím, vědí moc dobře, že nejeli do Kyjeva, vědí kde se se Zelenským setkali, ale prostě drží basu. Veřejnost si má myslet, že prorazili ruskou blokádu a projeli skrze ní dvakrát po sobě, tam a zpátky. A protože tomuto příběhu by mnoho občanů ČR nevěřilo, proto bylo nutné zablokovat Aeronet a další opoziční weby v ČR. Taková je konceptuální realita světa, ve kterém se nyní promítá naše bizarní a místy až neuvěřitelná existence."

 

výňatky článku aeronetu z 16. 3. 2022, článek čtěte na: https://aeronet.news/cesta-premiera-petra-fialy-vlakem-do-rusy-oblehaneho-kyjeva-je-podle-ruskych-novinaru-podvrh-ruska-armada-nezaregistrovala-zadnou-vlakovou-soupravu-ktera-by-15-brezna-dorazila-do-oblehaneho-kyjeva/

 

 

15. 3. 2022

Ukrajina se dopustila válečného zločinu, do centra Doněcku odpálila balistickou raketu Točka-U s mezinárodně zakázanou kazetovou municí! Necenzurované záběry roztrhaných těl dospělých i dětí potvrzují, že kyjevská neonacistická junta se nezastaví před ničím a používá teror jako nástroj regulérní války! Ocelové kuličky z kazet zabíjely v okruhu 200 metrů důchodce, kteří si vybírali důchody z bankomatu, i malé děti s rodiči! Podle ruské GRU za odpálením balistické rakety stojí Azov, kterému v zákulisí velí Kolomojský, nikoliv ukrajinská armáda!

 

"...Pokud by se útok podařil, celé vedení DLR by v tuto chvíli bylo zřejmě po smrti. Ruská GRU začala v úterý ráno incident vyšetřovat jako akt mezinárodního terorismu a pokus o atentát na nejvyšší vedení DLR. Zásah ruské protivzdušné obrany vedl k tomu, že z rakety na zemi explodovala pouze jediná kazeta. V hlavici Točka-U může být těchto kazet až 50. Vedení DLR okamžitě obvinilo ukrajinskou armádu z terorismu, ale tak jednoduché to být nemusí."

.....

"Azov je radikální a právě podle všeho předvedl, že chce proti Rusům rozehrát totální válku, tedy vedenou se vší razancí i zakázanými zbraněmi proti civilistům a politikům Ruska. Terčem Azovu tak již nejsou jen ruští vojáci, ale jakýkoliv Rus, ať už je to civilista, politiky, zákonodárce, důchodce, dítě, to prostě už podle všeho nehraje roli. A tím pádem válka přechází do nové etapy."

......

"Tento masakr v Doněcku podpoří velmi výrazně nenávist mezi Rusy proti Ukrajině, což povede k dalšímu prohloubení války a k posílení přesvědčení Moskvy, že Ukrajina je nácky a teroristy opravdu prolezlá a je potřeba ji pořádně vyčistit. Mezi Moskvou a Kyjevem neustále probíhají další a další jednání o tom, jak dohodnout příměří a mírové ukončení konfliktu, jenže s každým dalším dnem naděje na urovnání klesají, protože ukrajinské vedení odmítá úplně všechny ruské požadavky. Zelenského totiž řídí Kolomojský. A ten usiluje o rozbití Ukrajiny, aby ji mohl potom privatizovat za zlomek ceny."

.........

"Navenek se všichni tváří, že diplomacie je stále aktivní, ale ve skutečnosti se jednání nikam neposunou, dokud nenastane jedna ze dvou situací. Buď Ruská armáda splní zadané úkoly a Ukrajině nic jiného než přijmout podmínky Moskvy nezbyde, anebo Moskva přehodnotí požadavky a spokojí se jen s tím, že Kyjev nevstoupí do NATO. Ukrajina totiž hraje o čas, resp. čas hraje ve prospěch Kyjeva. Každý další den války, každý další boj o nějakou ulici v ukrajinském městě, kde se v bytovkách schovává ukrajinská armáda, přibližuje Kyjev blíže k tomu, že Rusy to přestane bavit."

...............

"Bezkontaktní válka je zničující a velení ukrajinské armády to rychle pochopilo. Proto veškerá technika UA je schovaná mezi paneláky a bytovkami, proto se vojáci schovávají v bytech civilistů, protože vědí, že do nich Rusové nestřelí přesnou munici. Celý Slavjansk i Kramatorsk se změnily na obrovské panelákové kasárny, v každém bytě je pomalu nasáčkovaný nějaký voják spolu s rodinou, která tam bydlí.

V takové chvíli prostě musí přijít na řadu Kadyrov a zkušenosti z Grozného. Největším nebezpečím je rozšíření konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy a zbytku světa v důsledku možné provokace, která poslouží jako záminka pro přímý vstup NATO do konfliktu. Válka na Ukrajině začne připomínat více a více boj proti ISILu a Al-Kajdě, protože polovojenské ukrajinské oddíly a samotná ukrajinská armáda se postupně uchýlí k taktice městského boje s využitím civilistů jako spolehlivých živých štítů."

 

výňatky z článku aeronetu z 15. 3. 2022, čtěte: https://aeronet.news/video-ukrajina-se-dopustila-valecneho-zlocinu-do-centra-donecku-odpalila-balistickou-raketu-tocka-u-s-mezinarodne-zakazanou-kazetovou-munici-necenzurovane-zabery-roztrhanych-tel-dospelych-i-deti/

---------------------------------------------------------------------------------

"Zelenský navštívil zraněné ukrajinské vojáky v nemocnici v Kyjevě a předal jim medaile! Po celou dobu ho ale doprovázela již 2 týdny mrtvá lékařka, které dokonce in memoriam udělil řád Hrdina Ukrajiny! Další video Zelenský pro změnu natočil na zelené klíčovací plátno, chyby klíčování obrazu odhaleny! Ukrajinská armáda je v troskách a velitelé přivazují řetězy vojáky ke sloupům, aby jim neutekli a nedezertovali na ruskou stranu! Ukrajinští vojáci se schovávají po bytech v panelácích a z nich potom střílí po Rusech! Když Rusové střelbu opětují, západní média začnou řvát, že Putin nařídil střílet do paneláků!"

 

LIDÉ, ČTĚTE: https://aeronet.news/video-zelensky-navstivil-zranene-ukrajinske-vojaky-v-nemocnici-v-kyjeve-a-predal-jim-medaile-po-celou-dobu-ho-ale-doprovazela-jiz-2-tydny-mrtva-lekarka-ktere-dokonce-in-memoriam-udelil-rad/

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

"Náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nuland přiznala, že Ukrajina provozuje laboratoře nebezpečného biologického výzkumu, který nesmí padnout do rukou Rusům! Američané proto nyní spolupracují s Kyjevem na likvidaci vzorků, ale Ruská armáda již zjistila, že v laboratořích zkoumali koronaviry, antrax, prasečí chřipku a další patogeny! Moskva má podle informací PLÁN B v případě, že Washington donutí Zelenského bojovat do posledního Ukrajince! Denacifikace totiž může znamenat rozdělení Ukrajiny podle brutálního etnického a denacifikačního klíče!"

 

LIDÉ, ČTĚTE: https://aeronet.news/video-namestkyne-ministra-zahranici-usa-victoria-nuland-priznala-ze-ukrajina-provozuje-laboratore-nebezpecneho-biologickeho-vyzkumu-ktery-nesmi-padnout-do-rukou-rusum/

--------------------------------------------------------------------------------------

 

"Když pomáháte, pomáhejte skutečným Ukrajincům a maminkám s dětmi, ne bojovníkům ve válce na Ukrajině"
 

 

"Česká neziskovka vyzývá občany, aby vedle jídla, vody a léků darovali Ukrajincům i noktovizory, neprůstřelné vesty, vysílačky, kevlarové přilby, taktické chrániče kolen, upevňovací prvky pro mířidla, střelecké brýle a popruhy na střelivo! Ne, to není vtip, to jsou vážně míněné požadavky na “humanitární pomoc” pro dárce české neziskovky Arnika! Humanitární pomoc se tak pomalu transformuje do pomoci s výstrojí ukrajinským interbrigádám! Aeronet důrazně varuje lidi dobré vůle, kteří chtějí pomoci prchajícím Ukrajincům, aby si dobře prověřili, na jaké účely doopravdy poskytují své peníze a dary!"

 

LIDÉ, ČTĚTE: https://aeronet.news/ceska-neziskovka-vyzyva-obcany-aby-vedle-jidla-vody-a-leku-darovali-ukrajincum-i-noktovizory-neprustrelne-vesty-vysilacky-kevlarove-prilby-takticke-chranice-kolen-upevnovaci-prvky-pro-miridla/

 

Bývalý důstojník SBU: Na Ukrajině zametají stopy v amerických biolaboratořích

 

Na území Ukrajiny se vyvíjela nová geneticky selektivní biologická zbraň, proto nyní Spojené státy spěchají, aby zakryly stopy svých aktivit.

To sděluje Vasilij Prozorov, bývalý příslušník Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU).

Dále řekl, že SBU kontroluje všechny potenciálně nebezpečné zařízení v krajině, takže jakékoli zařízení, kde se pracovalo s obzvlášť nebezpečnými patogeny, jsou do určité míry pod kontrolou Ukrajiny.

„Stojí za zmínku, že laboratoře, které se modernizovaly v rámci programu společných aktivit Ministerstva obrany USA a ukrajinských vládních agentur, měly tak zvýšený bezpečnostní režim, že se tam v podstatě nemohli dostat ani dozorující důstojníci. Nedostali se tam ani šéfové ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. Zejména po Majdanu, kdy se ministryní zdravotnictví stala občanka USA Uľjana Suprun, která dala v plném rozsahu zelenou práci v oblasti vojensko-biologické spolupráce s Američany. V mém vyšetřování se objevil dokument, ve kterém šéf Agentury pro snižování hrozeb obrany USA přímo děkuje Uľjane Suprun s tím, že bez její podpory by nebyli schopni dosáhnout takového úspěchu v rozvoji vojensko-biologické spolupráce na Ukrajině,“ řekl Prozorov.

Také řekl, že nyní Spojené státy spěchají, aby „zametly stopy“ svých aktivit — odvážejí zařízení a výsledky výzkumu. To vše pod líbivým vysvětlením "aby se nedostaly do rukou Rusů".

„Pokud se tyto dokumenty dostanou na světlo světa, bude již všem jasné, že v těchto laboratořích na území Ukrajiny se pracovalo na vývoji nového typu biologických zbraní, včetně geneticky selektivních biologických zbraní. A to je přímé porušení všech mezinárodních norem a pravidel, především Úmluvy o zákazu toxických zbraní z roku 1972,“ shrnul Prozorov.

Ruská armáda objevila na Ukrajině 30 biologických laboratoří na výrobu biologických zbraní. Objednavatelem je Úřad ministerstva obrany USA pro snižování vojenské hrozby, oznámil už dříve Igor Kirillov, šéf radiační, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil.

 

zdroj: https://sk.news-front.info

 

Bezpečnostní služba Ukrajiny dostala příkaz zatýkat lidi, kteří se chtějí evakuovat do Ruska

 

Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) dostala od kyjevské vlády pokyny na hromadné kontroly a zatýkání místních obyvatel, kteří se chtějí evakuovat do Ruska.

V sobotu 12. března to oznámil generálplukovník Michail Mizincev, šéf Národního kontrolního centra obrany Ruska.

„Zjistili jsme, že jednotky SBU dostaly nejpřísnější pokyny na nepřetržité monitorování všech hovorů, vykonávání hromadných totálních prověrek, zadržování a zatýkání, prohlídky a výslechy,“ řekl.

Podle mluvčího ruského ministerstva obrany jsou obyvatelé Donbasu nuceni „omlouvat se za své přání získat ochranu v Rusku“.

Resort obrany tak doporučil, aby občané, kteří se přihlásili nebo mají v úmyslu tak učinit, nepřipomínali svoje kontakty s ruskou stranou, aby se tak vyhnuli represáliím.

 

Mizincev také informoval, že ukrajinští nacisti zajali jako rukojmí víc než 6900 lidí ze 16 krajin — militanti využívají civilisty jako lidské štíty. V Mariupolu je podle ministerstva obrany „velmi složitá humanitární situace“. Nacisti střílet z města nejenže nepřestali, ale naopak zvýšili intenzitu střelby směrem k humanitárním koridorům.

 

web: Tato informace se shoduje s dalšími svědectvími ukrajinských civilistů i ruských vojáků, kteří potvrzují, že ukrajinská armáda brání civilistům používat humanitární koridory a opouštět ostřelovaná území. Ruská armáda se intenzivně snaží mít tyto koridory pod kontrolou a pomáhá ukrajinským civilistům v opouštění válečných zón a záchraně co nejvíce životů. Ukrajinští nacisté neustále tyto humanitární koridory ničí, ostřelují je a fyzicky brání civilistům, aby je používali. Tohle je vizitka ukrajinských fašistů.

Toto je genocida. Kdo by však uvěřil tomuto zvrácenému zvěrstvu? Nikdo. Proto všichni věří lžím. Jednou pravdu pozná každý. Ač se jí nyní brání či vysmívá...

 

Den předtím ruské ministerstvo obrany informovalo, že od začátku ruské speciální operace vyjádřilo přání evakuovat se do Ruské federace více než 2,6 milionů obyvatel z téměř 2000 ukrajinských měst a obcí. Starostové se kvůli zákazu z Kyjeva nemohou zkontaktovat s ruskou stranou, aby organizovali humanitární koridory.

https://sk.news-front.info

 

Další informace, které se vynořují do chaosu tmavé a lživé protiruské fašistické propagandy, hovoří o tom, že ukrajinští nacisté rabují nejen obchody, ale také vtrhávají do bytů, provádějí razie do obydlí civilistů a berou doslova vše. Oblečení, jídlo, peníze, šperky. OBLEČENÍ - slyšíte dobře. Bez oblečení se těžko vydáte na útěk, který nezná vzdálenost, nezná cíl...

TOTO JE REALITA, KTEROU VÁM V TELEVIZI ANI V DALŠÍCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH MAINSTREAMU, KTERÉ JSOU PLNĚ POD KONTROLOU TĚCH, KTEŘÍ SI TUTO VÁLKU DLOUHO PŘIPRAVOVALI A VYMODLILI - SATANISTŮ ZÁPADU V ČELE S USA A JEJICH PÁNŮ - NIKDY NEŘEKNOU.

A TAK MÁVEJTE MODROŽLUTOU VLAJKOU FAŠISTŮ, KTEŘÍ VŠECHNA SVÁ ZVĚRSTA KONAJÍ POD FALEŠNOU RUSKOU VLAJKOU.

 KDYŽ PRAVDA JE HORŠÍ NEŽ LEŽ...

 

Facebook a Instagram povolují výzvy k násilí proti Rusům

 
 

Tak to už je opravdu silné kafe... Lidé, pokud budete stále jen sledovat tuto show mocných za oponou, pak budete brzy, velmi brzy sklízet plody své nevědomosti a zbabělosti!

 

Před několika dny vyhrožoval nejvyšší státní zástupce Stříž (bývalý komunistický vojenský prokurátor), že schvalování ruské invaze na UA může být trestným činem. O několik dní později fašismus "demokratických" zemí nabývá dalších děsivých rozměrů. Ostatně jak je mu vlastní...

*****

Společnost Meta potvrdila, že nenávistné projevy vyzývající k násilí jsou nyní na Facebooku a Instagramu přípustné – pokud jsou cílem ruské osoby a téma konverzace se týká vojenské ofenzívy Moskvy na Ukrajině.

Revidovaná pravidla týkající se násilí a podněcování budou platit v některých zemích – například na Ukrajině a v Polsku – a umožní násilnou rétoriku proti Rusům a ruským vojákům. O změně pravidel jako první informovala ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na interní e-maily společnosti Meta Platforms, mateřské společnosti Facebooku a Instagramu. Původní titulek agentury Reuters zněl: „Facebook a Instagram dočasně povolí výzvy k násilí proti Rusům“, i když později byl změněn na „Facebook dočasně povolí příspěvky o válce na Ukrajině vyzývající k násilí proti invazním Rusům nebo k Putinově smrti“ poté, co mluvčí společnosti Meta Andy Stone označil převzetí média za „senzační“.

„V důsledku ruské invaze na Ukrajinu jsme dočasně povolili formy politického vyjadřování, které by za normálních okolností porušovaly naše pravidla, jako jsou násilné projevy, například ‚Smrt ruským okupantům‘,“ uvedl Stone. „Stále však nepovolíme věrohodné výzvy k násilí vůči ruským civilistům,“ dodal.

Podle agentury Reuters, která cituje e-maily zaslané moderátorům obsahu, se platformy údajně zdrží cenzurování příspěvků, které vyzývají k smrti ruského prezidenta Vladimira Putina nebo běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Jedna ze zpráv údajně moderátorům doporučovala, aby výzvy k zavraždění Putina nebo Lukašenka povolili, pokud se v příspěvcích nebudou zmiňovat jiné cíle.

Jeden z e-mailů citovaných agenturou Reuters údajně objasňoval, že přípustné by bylo také útočit na Rusy obecně, „pokud je jasné, že kontextem je ruská invaze na Ukrajinu“. Nenávistné projevy proti válečným zajatcům jsou stále nepřípustné, stálo údajně v e-mailu.

Mezi další země, kde komentátoři dostali zelenou k nabádání k násilí vůči Rusům, údajně patří Litva, Lotyšsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Upravená pravidla platí také v Rusku, ačkoli je v této zemi Facebook zakázán. Sociální síť koncem minulého měsíce zablokovala ruská média pro uživatele v Evropě, což Moskvu přimělo k tomu, aby v Rusku odřízla přístup k platformě.

Nejnovější zmírnění standardů Mety následuje po zprávě z minulého měsíce, že Facebook svým uživatelům po celém světě povolil chválit ukrajinský prapor Azov, pouliční milici s vazbami na neonacismus. Takové komentáře byly dříve zakázány v rámci politiky Facebooku týkající se „nebezpečných osob a organizací“, ale platforma toto pravidlo zmírnila a umožnila uživatelům chválit úsilí skupiny o "obranu" Ukrajiny.

Facebook je s přibližně 2,9 miliardy uživatelů největší platformou sociálních médií na světě, zatímco Instagram je s téměř 1,5 miliardy uživatelů na čtvrtém místě.

Zdroj: RT.com (překlad: tereza - děkujeme)

 

Harabin: Slovenští banderovci budou v krátkém čase postaveni před mezinárodní trestní tribunál za vyznávání a podporu nacistické ideologie šířené a praktikované ukrajinskými Hitlerovými pohrobky

 
 

EU, NATO a USA, ale také slovenské marionety v řídících strukturách státu, otevřeně podporují nacistické pohrobky Hitlera na Ukrajině v jejich genocidě civilního obyvatelstva Novoruska už od roku 2014, připomenul bývalý ministr spravedlnosti Štefan Harabin v rozhovoru pro zpravodajský portál Sputnik.

 

Hon na čarodejnice na Slovensku nabírá na obrátkách. Poslanci hnutí OĹANO Kristián Čekovský a Andrej Stančík podávají trestní oznámení na ty, kteří se o ruské vojenské operaci na Ukrajině nevyjadřují podle představ mainstreamu.

(https://www.infovojna.bz/article/video-totalitna-spodina-cenzurujuca-ine-nazory-podala-trestne-oznamenie-na-blahu-harabina-a-jakubca-za-ich-komentovanie-vojenskej-eskalacie-na-ukrajine-zahucala-hora-porodila-mys-reaguje-fico-vrana-k-vrane-sada-a-nacista-si-nacistu-hlada-dodal-harabi)

Na seznam nepohodlných se dostali místopředseda SMERu Ľuboš Blaha, bývalý ministr spravedlnosti a dlouholetý soudce Štefan Harabin či zpěvák Martin Jakubec. Podle poslanců OĽANO mohou jejich vyjádření o ruské speciální vojenské operaci, jejímž cílem je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, naplňovat znaky trestních činů vlastizrady, sabotáže, šíření poplašné zprávy, pomlouvání či ohrožování míru.

 

Jak na to reagují samotní autoři názorů nepohodlných pro současnou garnituru? Sputnik se zeptal Štefana Harabina.

 

Štefan Harabin: Slovenští BANDEROVCI, včetně Čekovského a Stančíka, budou bez nejmenších pochybností v krátkém čase postaveni před mezinárodní trestní tribunál NORIMBERG II za vyznávání a podporu nacistické ideologie, šířené a praktikované ukrajinskými Hitlerovými pohrobky. Jejich vzorem jsou vrahové z USA, kteří mají na svědomí milióny mrtvých. USA například i v Jugoslávii, Íráku, Afgánistánu, Libyi, či v Sýrii vedly agresivní války, přitom napadené státy se nacházejí daleko od jejich hranic a zjevně neohrožovali jejich bezpečnostní zájmy. USA tam určitě nechránily Američany před vražděním.

V této souvislosti nelze opomenout ani mimořádně nebezpečnou aktivitu, zjevného pronacistu, německého kancléře Olafa Scholze, který provokativně posílá zbraně ukrajinským nacistickým banderovům proti Rusům. Zřejmě bude nevyhnutelné, aby „demokratická EU“ akutně reálně začala přemýšlet i nad DO-denacifikací Německa, aby se skrze Scholze do čela kontinentální západní a střední Evropy nevrátil nový Hitler, který obnoví genocidu Slovanů.

EU, NATO a USA, ale také slovenské marionetky v řídících strukturách země, otevřeně podporují nacistické pohrobky Hitlera na Ukrajině v jejich genocidě civilního obyvatelstva Novoruska už od roku 2014.

 

Před nedávnem také došlo k blokování nepohodlných portálů. Snaží se vláda umlčet své kritiky?

 

Blokováním nepohodlných portálů pod záminkou konfliktu na Ukrajině existující režim očividně zavádí cenzuru, která je projevem jejich viditelné slabosti. Je to zoufalý pokus za každou cenu i policejně-fašistickým zůsobem odvrátit odchod dožívajícího ultraliberalizmu, který bez nejmenších pochybností už dohrál svou historickou úlohu a upadá do zapomenutí.

Zdroj: cz.sputniknews.com (t.č. web umlčen), překlad: web

 

Expremiér Ukrajiny: Putin zachránil statisíce životů

Putin zachránil státisíce životov.

NATO plánovalo rozpútať 3. svetovú vojnu s použitím jadrových zbraní proti Rusku, vyhlásil bývalý ukrajinský premiér Azarov

 

Bývalý ministerský predseda Ukrajiny Mykola Janovyč Azaro opustil svoju vlasť po tom, čo bolo 21. februára 2014 streľbou zasiahnuté jeho vozidlo. V aute bola v tom čase jeho žena. Útok prežila s traumatickými následkami.

 

"Ruská vláda sa rozhodla obnoviť poriadok na Ukrajine", píše bývalý ukrajinský premiér Nikolaj Azarov (Mykola Janovyč Azarov) vo svojom facebookovom statuse. Tvrdí, že NATO plánovalo jadrový útok na Rusko.

„NATO chcelo rozpútať tretiu svetovú vojnu použitím jadrových zbraní proti Rusku,“ potvrdil Azarov. „Od decembra 2021 Rusko dostáva informácie o plánoch NATO – rozmiestniť na Ukrajine štyri armádne brigády: 2 pozemné, 1 námornú, 1 leteckú, schopnú niesť jadrové hlavice.“

Zdôraznil, že čas, za ktorý preletia hlavice z Charkova do Moskvy je 3 minúty, na reakciu by Rusko nemalo čas.

Podľa Azarova malo NATO presun vojakov dohodnúť v lete na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. S najväčšou pravdepodobnosťou by do konca roka vyvolali konflikt a spustili rozsiahle vojenské operácie proti Rusku s použitím jadrových zbraní. Kľúčovú úlohu v tom zohrávala súčasná Američanmi ovládaná vládnuca elita na Ukrajine a nacionalisti.

„Ruská vláda sa rozhodla urobiť poriadok na Ukrajine, aby odvrátila tretiu svetovú vojnu a jadrový útok na Rusko,“ píše Azarov, ktorý bol trikrát – v rokoch 2004, 2005 a 2010 – ukrajinským premiérom.

Azarov vysvetľuje, že ukrajinská armáda tiež plánovala vojenskú operáciu na Donbase a odstránenie rusky hovoriaceho obyvateľstva. Útok bol naplánovaný spoločne so Spojenými štátmi a mal začať 25. februára.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa bývalého premiéra zachránil státisíce životov v Donecku a Luhansku. Azarov poznamenal, že sa jednotkám Doneckej ľudovej republiky podarilo získať mapu ukazujúcu, ako by prebiehal rozsiahly útok na Donbas. Podrobnosti plánovanej operácie uvádzame v nižšie priloženom statuse bývalého premiéra zo 4.3.2022, ktorý sa doposiaľ nachádza na sociálnej sieti Facebook.

Azarov opustil Ukrajinu po tom, čo bolo 21. februára 2014 streľbou zasiahnuté jeho vozidlo. V aute bola v tom čase jeho žena. Útok prežila, ale bola ťažko traumatizovaná.

 

Celý status expremiéra Mykolu Janovyča Azarova:

A tu je pravda December 2021, Rusko dostalo informácie o plánoch NATO rozmiestniť štyri vojenské brigády (dve pozemné, jednu námornú a jednu leteckú) na ukrajinskom území. Letecká brigáda by bola schopná niesť jadrové hlavice. NATO sa chcelo dohodnúť na tomto nasadení jednotiek na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v lete 2022.

Ďalej by s najväčšou pravdepodobnosťou do konca roka vyprovokovali konflikt a začali by plnohodnotnú vojenskú akciu proti Rusku s použitím jadrových zbraní. t. j. NATO plánovalo rozpútať 3. svetovú vojnu s použitím jadrových zbraní proti Rusku a kľúčová úloha v tom bola pridelená súčasnej vládnucej elite na Ukrajine kontrolovanej USA a nacionalistom.

Aby zabránila 3. svetovej vojne a útoku na Rusko s použitím jadrových zbraní, ruská vláda sa rozhodla situáciu zvládnuť a urobiť na Ukrajine poriadok. Sú urazení, že ich plány boli zničené a teraz Rusko nemôže byť zničené jadrovými zbraňami, ktoré sú na Ukrajine a na úkor Ukrajiny. Mimochodom, čo povedal Putin: čas letu hlavíc z Charkova do Moskvy je 3 minúty, nie je čas na odvetný úder. Z USA - 30 minút, je čas reagovať. Až teraz je možnosť zverejniť spravodajské informácie o príprave provokácie, po ktorej bude nasledovať zradný úder s likvidáciou obyvateľstva na území LNR a DNR. Putin predbehol Ukrajinu a NATO a vlastne zachránil státisíce životov republík.

Osudové rozhodnutia boli prijaté deň pred vojnou s cieľom zničiť rusky hovoriace obyvateľstvo v Donbase. Ukrajinská armáda (AFU) na čele so Silami národnej bezpečnosti sa pripravovala na začatie vojenskej operácie v Donbase 25.02.22.

Vladimír Putin doslova o deň predbehol plány Kyjeva a Západu, čo mu umožnilo chopiť sa strategickej iniciatívy. približne týždeň pred ruskou špeciálnou operáciou Eduard Basurin informoval o zachytenej mape útoku AFU na Donbas. Jasne sa v ňom stanovilo, kedy sa uskutočnia údery delostrelectvom s dlhým dosahom, kedy s MLRS, kedy s letectvom a potom údery operačno-taktickej skupiny (OTG) Sever, Juh a Východ.

 

OTG Východ mala operovať s cieľom odrezať Doneck a Luhansk. Na severe, kde sa nachádzal Luhansk, mala AFU operovať pod krytím Pravého sektora a stretnúť sa pri Komsomoľsku, južne od Donecka, aby odrezala LDPR od hraníc s Ruskom. Doneck, Luhansk a niekoľko ďalších miest sa v tejto fáze neplánovalo obsadiť, ale len obkľúčiť a zablokovať, t. j. pred "úplným zlikvidovaním" sa počítalo s úplnou blokádou osád.Predpokladá sa, že tento plán bol vypracovaný spoločne s veliteľmi NATO, keďže Američania predtým vyslali svoje jednotky do Poľska.

Američania predtým vyslali do Poľska asi 5 tisíc vojakov, navyše tam bola aj poľská armáda - podľa plánu mali blokovať kaliningradské zoskupenie, aby v prípade, že by nemohlo postúpiť na napadnuté územie juhovýchodnej Ukrajiny.

Druhým zoskupením bolo tisíc vojakov brigády Stryker (obrnené vozidlá) v Rumunsku. Toto zoskupenie zablokovalo Podnestersko, aby tamojšie mierové sily nemohli postupovať do Odesy cez juh.Išlo o jeden súbor akcií, ktoré sa mali začať v noci z 24. na 25. februára.Ukrajinské ozbrojené sily boli v skutočnosti len jeden deň dopredu.

Prečo sú také hysterické? Pretože všetko bolo pripravené na obsadenie územia a potom zrazu jednotky LNR a DNR s podporou Ozbrojených síl RF začali aktívne operácie o deň skôr. Najskôr boli zasiahnuté letiská a pristávacie dráhy, takže dopravné lietadlá so zbraňami z USA a iných krajín nemohli pristáť, boli vyradené z činnosti riadiace centrá, systémy protivzdušnej obrany, radarové stanice, divízie protivzdušnej obrany atď. Ľudové milície LDNR s podporou ruského delostrelectva a presných zbraní začali ofenzívu proti skupine Vostok.

Zdroj: archa21.sk, preklad statusu: InfoVojna

 

Pravda je.

Svobodnou volbu ji poznat má každý.

 

...I když Ukrajina nakonec padne, Rusko nezíská to, na co má plné právo – konec provokací ze strany západních neonacistů a respektování ruských červených linií. Důvodem je, že omezení kladená na vojenskou operaci zbytečně prodloužila konflikt a zvýšila ruské ztráty.

 

Prezident Putin tuto operaci popisuje takto: Jde o ochranu obyvatelstva v ukrajinských separatistických republikách Doněcku a Luhansku a demilitarizaci a de-nacifikaci Ukrajiny bez použití těžkých zbraní v oblastech s civilním obyvatelstvem. „Rusko,“ prohlásil Putin, „nehodlá vést válku padni komu padni (shock and awe), jak to dělaly USA/NATO v Srbsku, Afghánistánu, Iráku a Libyi.“

 

To je vznešený i praktický postoj. Ukrajina je nezávislou zemí teprve od roku 1991. Po staletí byla Ukrajina součástí Ruska. Vzájemné sňatky mezi Ukrajinci a Rusy jsou rozsáhlé. S výjimkou banderovských neonacistických živlů na západní Ukrajině je Ukrajina stejně tak ruská jako ukrajinská. Putin to zdůrazňuje a odmítá jakékoli nepřátelství vůči Ukrajincům kromě rusofobních neonacistů. Chce ušetřit ukrajinské životy a vyhnout se ničení jejich měst s výhledem na lepší vztahy, jakmile bude země de-nacifikována.


Je však tento ušlechtilý a praktický postoj reálný? Problém je v tom, že tato politika působí proti Rusku stejně jako pro něj. Neonacistické bojůvky si okamžitě uvědomily, že Rusko jim poskytlo velkou vojenskou výhodu. Západní neonacisté zakotvili se svými těžkými zbraněmi uprostřed civilního obyvatelstva, kterému zakázali odejít. Takto jsou milice schopny pálit do ruských pozic, aniž by dostaly opětovanou palbu.
V důsledku toho se jejich vyklízení stává operací s vysokým počtem obětí, kdy se bojuje dům od domu a ulice od ulice. To také znamená zpoždění. Zpoždění znamená více času pro psychologickou operaci západních médií proti Rusku. Zpoždění tak utužuje nenávist Západu vůči Rusku, ale nevyvolává strach z jeho provokací a ohrožení, protože operace se zdá být zablokovaná, což naznačuje, že ruská armáda je menší hrozbou, které lze úspěšně čelit. Množí se zprávy, že na Ukrajinu proudí tisíce dobrovolníků a americké zbraně, aby Rusko uvěznili v prodloužené válce, jejímž výsledkem bude hladovějící Ukrajinec, což je další voda na mlýn psyops.

pozn. webu: všichni tzv. "dobrovolníci", kteří se tak dychtivě vrhají na ruského medvěda, jsou západem dobře zaplacení žoldáci (často to jsou již zkušení zabijáci z předchozích válek rozpoutaných západem, kteří měli to štěstí, že přežili a dožili se další  válečné hry svých "zaměstnavatelů") , kteří budou bojovat proti Rusům, stejně tak jako proti komukoli jinému, bez ideálů, bez vědomí toho, co jdou dělat, kde a proč. Jdou zabíjet za peníze, to je vše. Západ si dokáže těchto zoufalých zombie loutkolidí nasmlouvat dostatek, jak se zdá... Vždy platí, že pokud žoldáci válku prohrávají, tedy jsou-li neúspěšní ve své "práci", svůj "život" dále neohrožují a včas mizí z fronty, i když ne tak rychle, jak tam byli dopraveni svými pány. Další kšefty pak nacházejí docela snadno, zdá se, o svou špinavou práci v tomto světě na pokraji zkázy nemají nouzi. Další "zaměstnavatelé", které ovládají stejní páni toužící po válkách a ovládnutí světa (plně pod velením mocných tohoto světa, resp. těch mocnějších mimo tento svět) o ně dříve nebo později projeví zájem. Zabijáci bídného a chorého západu budou potřeba i v budoucnu, dokud nezmizí z povrchu zemského. Svůj život za ukrajinský nebo jakýkoliv jiný žoldnéři nikdy nepokládají. V tom spočívá "kouzlo" jejich práce. Pokud se vyhrává, bojují, pokud se prohrává, pak adiós amigos, "jdu jinam...".


„Válka je peklo.“ Kreml se snaží vést válku bez pekla a ruští vojáci za to platí. Při pozorování ruských obětí čečenský vůdce Ramzan Kadyrov řekl Putinovi, aby šel z cesty a nechal armádu vést vojenskou operaci. Podle něj nemá smysl zachraňovat ukrajinské životy na úkor ruských. Čečenský vůdce je věrným Putinovým spojencem (mimo jiné poslal na pomoc Putinovi okolo 15000 vojáků - pozn. webu). To, že se takto vyjádřil, svědčí o tom, že Putinova politika hrozí demoralizací ruské armády a podkopává Putinovu podporu mezi ruskými nacionalisty.

 

Skutečnost, že se Putin snaží neustále minimalizovat civilní oběti, což je dnes a denně dokazováno z dalších a dalších míst bojů, nemá pro zfanatizovaný západní svět (včetně zaprodané ČR!) žádný význam. Západní média jsou plná falešných a satanisty pečlivě kontrolovaných titulků a zpráv o tom, že „Rusko zintenzivnilo útoky na civilisty.“ Další a další protiruské lži mající za úkol vychovat vás a vaše děti k nenávisti vůči Rusku - jen proto, abyste také měli zájem pomoci zničit poslední zemi, která může zachránit tento svět od západních satanistů - se v každé minutě vynořují jako chapadla chimér, kterým většina loutkolidí podléhá, byť jsou tyto lži tak zjevné, tak opakované, tak jednostranné, tak nemožné, tak nápadné... Jenže kdo by se pídil po souvislostech a po pravdě... Zítra musíte jít do otrokáren, nemáte čas zachraňovat si své životy....

Kreml se ani v této pozdní době nepoučil, že ať udělá cokoli, Rusko bude vykresleno v těch nejčernějších barvách. Reakce Západu bude stejná, ať už se Putin vyhne zabití jediného civilisty, nebo zabije celou populaci. Presstitutky a vláda USA dokonce obviňují Putina z bombardování jaderné elektrárny v Donbasu. Zamyslete se na chvíli nad tímto obviněním. Proč by Rusko způsobovalo humanitární krizi v Donbasu, když Rusko šlo do války, aby Donbas zachránilo před humanitární krizí?

Černobylskou elektrárnu naštěstí pro celou Evropu (!) Putin zabezpečil dříve než se k ní dostali západní neonacisté, kteří měli v plánu její ostřelování a obvinění Ruska z tohoto činu !

Putin vyhlásil další příměří, aby opět umožnil civilistům opustit obklíčená města bezpečným koridorem. Doufá, že se mu podaří dostat lidi ven, aby ruská armáda mohla zaútočit na milice. Neonacistické milice však civilistům odchod nedovolí! Brání Ukrajincům opouštět zemi!!! Otevřené koridory jsou únikovými cestami pro neonacistické vůdce, kteří jsou na Putinově seznamu pro budoucí soudy za válečné zločiny, a jsou vstupními body pro zbraně a zásoby.

Riskuje Kreml ztrátu kotroly? Ocitne se Putin v situaci, kdy bude spíše řídit humanitární krizi než vést válku rozpoutanou Západem?
Ministr zahraničí Lavrov, podle všeho čestný a slušný člověk, nechápe Zelenského nezájem o jednání: „Situace vypadá poněkud zvláštně, zdá se, že všichni mají zájem na brzké dohodě, jak vše plně vyřešit. A na druhé straně se zdá, že ta nejdůležitější strana, ukrajinská, neustále vymýšlí záminky, jak odložit začátek dalšího jednání.“
Je těžké uvěřit, že Lavrov nechápe, že Zelenskij zastupuje Washington, nikoli Ukrajinu. Washington vidí v zabředlé válce šanci, jak z ní udělat humanitární krizi, a zároveň pokračovat v tom, aby Putinovi přinášel jeden monokl za druhým ve válce psyops.

 

sledování reality a vyhodnocování souvislostí, březen 2022, P. C. R.

 

 

obr.: Předkládání války světovými masmédii vs. skutečnost. Narativ: "Modli se za Ukrajinu", rozzuřený medvěd  nezná bratra... (obrázek nahoře) vs. realita: USA, NATO A BRITÁNIE se pobaveně dívají na svou hru se svými převychovanými ukrajinskými figurkami, které se snaží o nemožné - zvítězit nad ruským medvědem (nyní už snad jen zahnat probuzeného ruského medvěda zpět do brlohu...)

 

"Vyspělé", dokonale ovládané a tupé lidstvo současnosti: "Říkají to v televizi, tak je to pravda..."

Ruský erb zobrazuje rytíře s bílým kloboukem zabíjejícího plaza - reptiliána !

ZAMYSLETE SE...


 

 

LIDÉ, NEMÁTE ANI PONĚTÍ, O CO VE SKUTEČNOSTI PRÁVĚ JDE.

Lži, které vám masmédia předkládají, nemají obdoby.

Vaše NEVĚDOMOST je jejich síla !!!

ČÍ?

....."Vyslovení chvály ruským politikům nemůže v demokratické zemi být stavěno na úroveň schvalování genocidy či války, protože takovýto oslí můstek je vysoce nebezpečný. Když americký prezident George W. Bush napadl Irák v roce 2003 a za 5 let tam americká armáda pozabíjela a povraždila přes půl milionu Iráčanů, tak jakákoliv slova chvály na prezidenta Bushe by podle této logiky pana prokurátora Stříže měla být rovněž trestná. A jen si vzpomeňte, kolik českých politiků v roce 2003 schvalovalo válku a invazi USA do Iráku. A to tak moc, že tam dokonce ČR vyslala vlastní okupační jednotky, tzv. mise AČR. A to samé válka v Afghánistánu. A ty samé české vojenské mise."

...............

"Odstraňování soch maršálů a osvoboditelů v Praze a totální moc Američanů nad zahraniční politikou českých protektorátních vlád má tu společnou souvislost, že nacisté nenávidí Slovany! Nejde jen o Rusko a Rusy jako takové, jde obecně o všechny Slovany, ať už to jsou Rusové, Srbové nebo vlastenci, kteří si uvědomují, že ztráta slovanského životního prostoru nastává v důsledku nacifikačních procesů, které v zemích Východního bloku graduálně zesilují od roku 1989 prakticky bez zastavení."...

Jen dvě země světa hlasovaly v OSN proti rezoluci odsuzující nacismus

"Pamatujete, jak v prosinci minulého roku bylo v OSN hlasování o rezoluci odsuzující glorifikaci a rehabilitaci nacismu a neonacismu? Pouhé dvě země na světě hlasovaly proti této rezoluci: USA a Ukrajina! Toto hlasování je nejlepší odpovědí na příčiny současné války na Ukrajině.

Nacisty uchvácená Ukrajina se po puči v roce 2014 natolik nacifikovala, že plně převzala americké nacifikační procesy řízení proti Rusku. A vedení v Kremlu pochopilo, že tady končí veškerá legrace a ke slovu přišlo řízení na 6. prioritě a vojenská invaze. Jestliže v OSN zvednou USA a Ukrajina ruce proti rezoluci odsuzující nacismus a neonacismus, tak tím je to dané."

"Tím dochází k odkopání procesů řízení v USA a ve všech vazalských zemích, které Američanům věrně slouží a podlézají. Proto vidíte nacistické procesy v Polsku, proto je vidíte na Slovensku u tamní vlády, která nacistické armádě USA poskytla zdarma dvě letecké základny, a vidíte to i v Česku, kde se umlčují weby s blízkými vazbami na slovanský éthos. Jako nacisté ve 30. letech likvidují přístup k informacím........"

 

Citované úryvky článku aeronetu z 9. 3. 2022: https://aeronet.news/vlada-cr-odpovedela-proc-nedala-zablokovat-8-ceskych-opozicnich-webu-to-vsechno-pry-dobrovolne-a-bez-podnetu-vlady-udelaly-soukrome-subjekty-zacalo-to-blokaci-8-webu/

 

POZNÁVEJTE, LIDÉ, JAK TO VŠECHNO FRČÍ.... MYSLÍTE, ŽE PEKLO SKONČÍ, BUDETE-LI SAMI NEUSTÁLE SVOU LHOSTEJNOSTÍ K PRAVDĚ PŘIKLÁDAT?

 

obr.: Numerologie válek... 1. světová válka, 2. světová válka, invaze Ukrajiny... dílo nás všech, lidé této Země

 

"Volodymyr Zelenský natočil podivné video, které má dokazovat, že je stále v Kyjevě! Video je ovšem sestříháno ze dvou různých míst a chyby studiové scény naaranžované makety kyjevské kanceláře to dokazují! Namísto uvedení data a ukázky kyjevského tisku se odkazuje jen na 12. den války a na pondělí! Kdo má postřeh, zůstane v šoku! Děsivé číslo 68 zašifrované v datech obou světových válek a ruské invaze na Ukrajinu začalo otřásat sociálními sítěmi, lidé se už bojí hladomoru! Mouka a potraviny na příděl v celé EU nejsou nijak přehnané konspirace, varují odborníci z EU na udržitelný rozvoj!"

části textu článku aeronetu z 8. 3. 2022, článek čtěte na: https://aeronet.news/video-volodymyr-zelensky-natocil-podivne-video-ktere-ma-dokazovat-ze-je-stale-v-kyjeve-video-je-ovsem-sestrihano-ze-dvou-ruznych-mist-a-chyby-studiove-sceny-naaranzovane-makety-kyjevske-kancelare/

--------------------------------------------------------------------------

"Amerika na pomoc Ukrajině nepřijde, protože Američané dosáhli svého, Rusko je izolováno od Evropy sankcemi a tím celý úkol pro Američany končí... Ukrajina posloužila jako klacek na ruského medvěda, aby se rozzuřil a začal na Ukrajině dělat pořádky, za což potom západní země na medvěda uvalí maximální možné sankce, a to přesně tak, jak bylo v plánu. Ukrajina posloužila a po použití bude nyní ze strany Američanů zahozena jako použitý toaletní papír. Poslední bude moci Ukrajinu spláchnout."

 

"Rusko definitivně odchází od dolaru, Vladimir Putin slaví obrovské vítězství… nad ruskými bankami v rukách RŽK. A proto izraelský premiér tak narychlo spěchal do Moskvy"

 

"... Ruské banky se již k systému SWIFT a k bankovním kartám VISA a MasterCard nevrátí, a to ani v případě, že v budoucnu budou sankce proti Rusku zrušeny. Vladimir Putin již podle ruské televize vyjádřil uspokojení nad krokem ruských bank, že tento krok pomůže snížit závislost ruského bankovního sektoru na západním dolarovém bankovním systému. Tohle je doslova černá neděle pro americký dolar, protože Rusko přijetím čínského UnionPay vytvoří největší platební bezhotovostní síť na světě, pokud jde nejen o počat uživatelů, ale především o objem peněz, které budou systémem protékat. A to není zdaleka všechno."

 

"V době, kdy ruská vojska vstoupila na Ukrajinu, nařídila vláda v Kyjevě okamžité zničení patogenů včetně moru a antraxu v laboratořích financovaných USA poblíž ruských hranic, uvedlo v neděli ministerstvo obrany v Moskvě...

Prohlášení obvinilo kyjevský režim, že provedl “nouzovou očistu“, aby skryl důkazy o údajném programu biologických zbraní, který byl podle ministerstva financován USA a zahrnoval výrobu “komponentů biologických zbraní” v nejméně dvou laboratořích ve městech Poltava a Charkov, v nichž v posledních dnech probíhaly intenzivní boje mezi ruskými a ukrajinskými silami. Dokumenty zveřejněné ministerstvem obrany údajně obsahují příkaz ukrajinského ministerstva zdravotnictví ke zničení patogenů a seznamy dotyčných zárodků....."

 

úryvky článku aeronetu z 6. 3. 2022, článek čtěte na: https://aeronet.news/video-americky-plukovnik-na-televizi-fox-news-prohlasil-ze-do-10-dnu-bude-ukrajinska-armada-vyhlazena-a-prezident-zelensky-je-pry-loutka-ktere-septaji-aby-valecne-utrpeni-ukrajincu-prodluzovala/

---------------------------------------------------------

Vladimir Putin pronesl projev o válce na Ukrajině

"Vladimir Putin včera ve čtvrtek večer vystoupil na ruské televizi a vyjádřil soustrast padlým ruským vojákům, ale rovněž zopakoval, že Rusy a Ukrajince považuje za jeden národ. Rovněž potvrdil, že ukrajinská armáda používá civilisty jako živé štíty ve městech a rozmisťuje děla a houfnice v rezidenčních zónách mezi bytovkami..... Ruský prezident znovu zopakoval, že nikdo nebude už Rusku vyhrožovat, a to už vůbec ne jadernými zbraněmi."

článek z 4. 3. 2022 čtěte na: https://aeronet.news/prezident-ukrajiny-volodymyr-zelensky-uprchl-do-exilu-a-nachazi-se-v-polsku-na-americke-ambasade-uvedl-to-poslanec-ukrajinskeho-parlamentu-ve-chvili-kdy-ruska-armada-dokoncila-obkliceni-kyjeva/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Ruská armáda provádí precizní údery výhradně proti vojenským postavením ukrajinské armády a rozhodně nerozmisťuje houfnice mezi bytovkami a nebere si civilisty za rukojmí tak, jak to podle svědectví a důkazů dělá a činí ustupující ukrajinská armáda."

 

"Ukrajinská armáda brání Ukrajincům v opuštění měst, potřebují je jako živé štíty, potřebují co nejvíce obětí, aby mohli vše připsat na účet Ruska. Svědectví o chování ukrajinských vojáků pod vlivem bojových drog vyráběných pod vedením USA na Ukrajině jim dodává potřebnou kuráž!!!

Ukrajinská armáda záměrně rozmisťuje vojenskou techniku ke školám, obchodům a všem ostatním civilním objektům. A z těchto míst ostřelují ruské postupující jednotky!!! Neštítí se ničeho!"

 

... "mezi bytovky ukrajinská armáda rozmístila houfnice, ze kterých ostřeluje ruské postupující jednotky. Rusové nemohou palbu opětovat, protože by dělostřelectvo zasáhlo bytovky v Mariupolu, v Charkově a jinde, bytovky jsou plné civilistů, kterým ukrajinská armáda a komanda Pravého sektoru brání odejít. Tahle informace se šíří mezi Ukrajinci jako lavina, jako odjištěný granát a mnoho Ukrajinců nebude chtít tento osud riskovat. Jakmile se fronta přiblíží, budou utíkat do EU ve statisícových počtech. A mezi nimi budou i černoši, migranti z Afriky a z Asie, všechno dohromady."

 

"Pod rouškou války na Ukrajině byla spuštěna migrace Afričanů do Evropy v rámci globalistického programu Euroafrika, což je projekt skupiny Bilderberg pro tzv. Novou Evropu. Zatímco média budou teď zahlcovat informační kanály válkou na Ukrajině, na hranicích v tichosti bude probíhat masivní import migrantů z Magrebu do Evropy, kterým se vloni nepodařilo do EU dostat přes polské hranice."

 

Citace částí článků aeronetu.news. Odkazy na články nabízíme níže.

Bez Ruska nebude nejen bezpečnost v Evropě, nebude žádná Evropa!

Lidé, PROBUĎTE SE !!!

 

Převýchova Čechů má po třiceti letech smrtelnou příchuť

 

"Když Rusko provede invazi na ochranu vlastního etnika, které čelí v sousedním státě 8 let genocidě, tak západ spustí takový řev, jako by ho brali na nože. Že řvou politické loutky amerických loutkovodičů, to by mně nepřekvapilo, že ale řvou i obyčejní lidé, to je děsivé. Převýchova českého národa po 30 letech na 1. prioritě přinesla jedovaté a hrozivé ovoce. Tohle nejsou Švejci, ne ne. Tohle jsou Goebbelsové, Henleinovci, Freikorps, euro a pro-ami náckové, přepisovači dějin a sundavači soch maršálů – osvoboditelů. A čeští politici, až na výjimky, už raději mlčí. Už totiž mají strach."

 

"Když se dnes podíváte na ČR, nepoznáte ji. Dříve země suverénních lidí, kteří měli rozum a vše na háku, ale dnes jsou lidé prostoupeni liberálním euronacismem a pro-ami nacismem. Nevadilo jim, že Kyjev 8 let vraždil a prováděl genocidu vlastního obyvatelstva na Donbasu, protože ti lidé mluvili rusky. Jakmile se Rusko začne tomuto procesu bránit a vtrhne na Ukrajinu, začíná řev a Češi, kdysi tak rozumní, najednou volají do zbraně a do války proti Rusku. Opravdu, za těch více jak 30 let Česko nepoznávám. Změnilo se spolu s novou generací, kterou vychoval v indoktrinovaném školství globalistický nepřítel."

 

"Válku na Ukrajině vyprovokovali Američané, kteří 8 let štvali loutkovou vládu v Kyjevě do operací proti vlastním lidem na východě Ukrajiny. A když se ukázalo na konci minulého roku, že Američané chtějí Ukrajinu do NATO a již předem spojenci USA rozmisťují na Ukrajině své zbraně a vojáky, tak prostě byl jasné, že diplomacie skončila. A když Rusko nezasáhne teď na Ukrajině v lokální operaci, bude z toho do 5 let globální 3. sv. válka, protože jakmile by se NATO dostalo na Ukrajinu, začaly by sabotáže a diverze uvnitř Ruska s cílem rozbít Rusko, což by nevyhnutelně vedlo ke III. světové válce. To je standardní válečný postup."

 

A TEN VĚTŠINA Z VÁS KVITUJE, ČEŠI KRÁSNÍ, ČEŠI MÍ...

 

Citovaný text tvoří výňatky klíčového článku aeronetu z 3. 3. 2022. Každý, kdo se z nějakého důvodu považuje za člověka nebo alespoň Čecha, nechť si toto přečte.

Celý článek na: https://aeronet.news/video-sergej-lavrov-v-projevu-k-predstavitelum-osn-odhalil-ze-usa-a-evropsti-spojenci-se-celych-8-let-snazili-ukrajinu-transformovat-do-noveho-statniho-utvaru-s-nazvem-anti-rusko/

Děkujeme aeronetu za jeho nezištnou práci ve jménu zachování celosvětového míru a probuzení lidstva.

 

Lidé, vaše nevědomost mír nevytvoří!

 

níže odkazujeme na další fakta, která nemáte znát:

 

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav nejen kvůli Ukrajincům, ale i osobám bez státní příslušnosti, odhaluje vládní dokument

 

"...V návaznosti na nutné zajištění všech výše uvedených činností tak vláda předpokládá možnost uložení některých omezení či povinností, a to v souladu s konkrétně vymezenými ustanoveními krizového zákona- zejména pak možnost uložení pracovní povinnosti (např. v rámci organizační výpomoci), posílení ubytovacích kapacit, opatření k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, omezení vlastnického a užívacího práva, práva k výkonu podnikatelské činnosti atd. Konkrétní opatření bude vláda vydávat dle aktuální potřeby v návaznosti na pokračující rozsah migrační vlny ." 

 

...

"Tahle rovnice nemá matematické řešení jinou cestou než formou rekvírování soukromého majetku a ubytovacích prostor během Nouzového stavu. V první fázi pár tisíc migrantů pokryjí české hotely a penziony, které to uvítají, že mají z toho od státu nějaké peníze, ale na to nespoléhejte. Ve chvíli, kdy budou těchto migrantů stovky tisíc, pokud dojde opravdu na úprk Ukrajinců ze své země, tak vláda už nebude mít peníze na placení soukromým majitelům nemovitostí a nastoupí cesta Nouzového zákona a omezení vlastnického práva."

-----------------------------------------------------------------------------

 

Ukrajinci držení v bytovkách UA armádou jako lidské štíty před ruským dělostřelectvem a letectvem

 

"Zatím je to podle našich informací z frontové linie tak, že ruská armáda postupuje takticky a snaží se předejít civilním obětem. Nevěřte českým dezinformační médiím mainstreamu ani slovo, ani jedno jediné slovo, protože to je protiruská propaganda. Ruská armáda podle našich zdrojů a informací z fronty provádí precizní údery výhradně proti vojenským postavením ukrajinské armády a rozhodně nerozmisťuje houfnice mezi bytovkami a nebere si civilisty za rukojmí tak, jak to podle svědectví a důkazů dělá a činí ustupující ukrajinská armáda.

Ale problém je jinde. Ukrajinci ve smyslu civilistů mají strach, že by se mohli stát rukojmími ukrajinské armády, máme v redakci už mnoho zdrojů a kontaktů z Ukrajiny, které nám potvrzují, že Ukrajinci zvažují útěk do EU, protože se nechtějí dostat do situace jako jejich spoluobčané v Mariupolu, v Charkově, nedávno ještě v Severodoněcku a dalších městech. Děsivé foto níže je důkazem, co provádí UA armáda ve městech.

V těchto městech ukrajinská armáda zabránila civilistům v útěku, museli zůstat v bytovkách a mezi bytovky ukrajinská armáda rozmístila houfnice, ze kterých ostřeluje ruské postupující jednotky. Rusové nemohou palbu opětovat, protože by dělostřelectvo zasáhlo bytovky v Mariupolu, v Charkově a jinde, bytovky jsou plné civilistů, kterým ukrajinská armáda a komanda Pravého sektoru brání odejít. Tahle informace se šíří mezi Ukrajinci jako lavina, jako odjištěný granát a mnoho Ukrajinců nebude chtít tento osud riskovat. Jakmile se fronta přiblíží, budou utíkat do EU ve statisícových počtech. A mezi nimi budou i černoši, migranti z Afriky a z Asie, všechno dohromady."

......

 

Citovaný text tvoří výňatky klíčového článku aeronetu z 2. 3. 2022. Každý, kdo se z nějakého důvodu považuje za člověka či alespoň Čecha, nechť se s tímto seznámí. Ve svém vlastním zájmu.

Celý článek na: https://aeronet.news/skandal-vlada-cr-v-oduvodneni-nouzoveho-stavu-kvuli-ukrajinske-valecne-krizi-pise-o-prijimani-bezencu-bez-statni-prislusnosti-a-o-omezovani-vlastnickych-a-uzivacich-prav/

Děkujeme aeronetu a dalším serverům pátrající po pravdě za jejich nezištnou práci ve jménu zachování celosvětového míru a probuzení lidstva.

"UPRCHLÍCI" PLNÍ ROZKAZY

 

"Volodymyr Zelensky ve čtvrtek 24. února 2022 vyhlásil na Ukrajině válečný stav a mobilizaci pro muže ve věku 18 až 60 let, takže nikdo z dospělých Ukrajinců mužského pohlaví, kdo není již na pokraji důchodového věku, nesmí opustit Ukrajinu."

 

Ukrajinci ven z rozvrácené země nemohou, zato Afričané mají průchod volný

Před válkou z Ukrajiny do Polska prchají Afričané.

 

Další fáze západních globalistů na zamoření Evropy uprchlíky a rozvrácení Evropy pokračuje. Svět se zabývá válkou, oslavuje útočníky, nenávidí ty, kteří snaží zabránit 3. světové válce - a falešní (neukrajinští) uprchlíci zahajují své dovolené. Nebojte se, lidé, nejsou chudí ani příliš vystrašení... Jen dobře uplacení, vybavení a v tomto již zběhlí, s jasným úkolem.

Když si pro vás přijede Sorosova a Schwabova loď až domů, a ještě vám nabídne zlaťáky, když si zahrajete na uprchlíka, NEJELI BYSTE TAKÉ?

 

 

"Řeknu vám, proč režimy v EU začaly blokovat alternativní média. Něco se totiž děje a rozhodně tím teď nemyslím válku na Ukrajině. Zablokování webů má dost možná úplně jiný cíl. Začali jsme do redakce od ruských novinářů dostávat naprosto protichůdné a rozporuplné informace o tzv. ukrajinských uprchlících. Podle ruských novinářů z Ukrajiny uprchla pouze vyšší třída, a to ještě před vypuknutím invaze. Nikdo další již neměl prý šanci. Kyjev hranice uzavřel. V první den vojenské operace západní i ruská média přinášela záběry dlouhých kolon aut, jak prchají z Kyjeva a západní média je automaticky označila za kolony migrujících Ukrajinců, kteří míří k hranici EU a určitě ji překročí.

Jenže, celý tento příběh má jednu trhlinu. Po vyhlášení válečného stavu na Ukrajině rozkazem prezidenta Volodymyra Zelenského platí na Ukrajině válečný stav a totální zákaz opuštění republiky pro muže ve věku 18 do 60 let. Ukrajinské rodiny totiž na těch záběrech televizí neprchaly podle ruských novinářů do ciziny, ale pouze na venkov za svými rodiči a příbuznými. A tady začíná záhada, která nabírá opravdu děsivé obrysy."

 

"Pod rouškou války na Ukrajině byla spuštěna migrace Afričanů do Evropy v rámci globalistického programu Euroafrika, což je projekt skupiny Bilderberg pro tzv. Novou Evropu. Zatímco média budou teď zahlcovat informační kanály válkou na Ukrajině, na hranicích v tichosti bude probíhat masivní import migrantů z Magrebu do Evropy, kterým se vloni nepodařilo do EU dostat přes polské hranice."

 

Citovaný text tvoří výňatky klíčového článku aeronetu z 1. 3. 2022. Každý, kdo se z nějakého důvodu považuje za člověka, nechť si toto přečte.

Celý článek na: https://aeronet.news/video-sokujici-zabery-ze-slovenskeho-hranicniho-prechodu-s-ukrajinou-kde-namisto-prchajicich-ukrajincu-jsou-davy-africanu-z-maroka-mali-nigeru-konga-a-zairu-nikde-neni-slyset-ukrajinstina/

Děkujeme aeronetu za jeho nezištnou práci ve jménu zachování celosvětového míru a probuzení lidstva.

A kdyby jen to. Mezi "poctivými" uprchlíky i falešnými "uprchlíky" jsou a hlavně budou v nejbližších týdnech přibývat i zabijáci z řad žoldáků najatých západními satanisty na splnění mise na Ukrajině. Ti budou také prchat, jakmile se Rusku opět podaří zachránit svět počínaje Ukrajinou. Žoldáci ze západu se asi budou vracet do svých zemí, kde budou oslavováni jako váleční hrdinové, ale ti, kteří nemají důvod se vracet do svých válkou a chudobou zbídačených domovů (mimo EU a západ), se chytře vmísí mezi své "krajany" uprchlíky a nečekejte, že jakmile vkročí do "civilizované země", že jejich mise bude skončena a jejich geny se samy zharmonizují na vlny míru a lásky. Jejich nenávist burcovaná a živená těmi, kdo si je najali a kdo je zfanatizovali, a jejich touha po jakékoli satisfakci asi nebude zázračně utnuta.

Jakmile začnou satanisté západu definitivně prohrávat svou vlastní válku na "své" Ukrajině, dají tito žoldáci a další "nezařaditelní" herci této šílené hry nohy na ramena a rádi se přimíchají mezi urpchlíky, často také své krajany.

A co dál? To vám nemusíme říkat. Nejsme masmédium, které vám servíruje PRAVDU.

 

LIDÉ, NYNÍ SE UKAŽTE. OVĚŘTE SI SAMI V SOBĚ, ZDA VE SKUTEČNOSTI SVOU "SOLIDARITOU" NEPODPORUJETE VÁLKU SATANISTŮ PROTI CELÉMU SVĚTU. PROTI VÁM SAMOTNÝM.

 

ALE KDO BY SE STARAL... VY MÁTE SVÝCH STAROSTÍ DOST....

Peníze ztraceny - nic není ztraceno.

 Čest ztracena - mnoho ztraceno.

Odvaha ztracena - všechno ztraceno.PODOBU SVĚTA NA TÉTO PLANETĚ ZEMI VYTVÁŘÍ V KAŽDÉM OKAMŽIKU KAŽDÝ JEDEN Z NÁS.

NAPROSTO VŠE - VČETNĚ TOHO, CO ODSUZUJETE A PŘED ČÍM ZAVÍRÁTE OČI, CO SE V KTERÉMKOLI OKAMŽIKU NA PLANETĚ ZEMI DĚJE, JE POUHÝM VÝTVOREM KAŽDÉHO Z NÁS.

SOUČASNÝ SVĚT JE POUHÝM VÝSLEDKEM MYŠLENÍ A KONÁNÍ KAŽDÉHO Z NÁS.

 

ANO, I VÁS.

 

NIC NENÍ ODDĚLENO OD VÁS. ODDĚLENOST NEEXISTUJE.

ŽÁDNÁ UDÁLOST NENÍ ODDĚLENA OD NIKOHO Z NÁS.

TO, CO SE V SOUČASNÉ DOBĚ NA ZEMI ODEHRÁVÁ, JE POUHÝM, NAPROSTO PŘIROZENÝM NÁSLEDKEM NAŠÍ FALEŠNÉ ILUZE ODDĚLENOSTI, KTERÉ JSME UVĚŘILI A JEJÍMŽ JMÉNEM UŽ PO STALETÍ KONÁME.

SAMI POZNÁVÁME, ŽE JSME SE JAKO LIDSTVO MÝLILI.

A ZNOVU A ZNOVU DĚLÁME TOTÉŽ.

 

PROBOUZÍTE-LI SE TAKÉ VY, PAK CÍTÍTE SILNOU TOUHU PO OPĚTOVNÉM SPOJENÍ S VLASTNÍM BYTÍM, KTERÉHO JSTE SE SAMI VE SVŮJ NEPROSPĚCH VZDALI.

OSTATNĚ I TO BYLO A JE SOUČÁSTÍ VAŠÍ POZEMSKÉ INKARNACE, KTEROU JSTE SI SAMI VYBRALI.

VĚŘILI JSTE, ŽE SE STIHNETE ROZPOMENOUT.

TAK POJĎTE, PŘÁTELÉ.

POJĎTE A VYKROČTE NA CESTU K SOBĚ SAMÝM, KDE NAJDETE ODPOVĚDI NA VŠECHNY SVÉ OTÁZKY A LÉK NA VŠECHNA TRÁPENÍ LIDSTVA.

ODPOVĚDI JSOU VE VÁS SAMOTNÝCH.

POJĎTE POZNAT PRAVDU O TOMTO ZOUFALÉM SVĚTĚ, KTERÝ JSTE SI SAMI UTVOŘILI, NEBOŤ JSTE JEJ OD SEBE ILUZORNĚ ODDĚLILI.

TO, CO SE V KAŽDÉM OKAMŽIKU ZDE NA ZEMI DĚJE, NENÍ NIKDY NÁHODA.

 

NÁHODA NEEXISTUJE.

 

V CELÉM NEKONEČNÉM VESMÍRU NEEXISTUJE ŽÁDNÁ NÁHODA.

VŠE JE, JAK SI V KAŽDÉM OKAMŽIKU VOLÍME.

 

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO BYTÍ KAŽDÝ Z NÁS ROZHODUJE O TOM, JAK TENTO SVĚT VYPADÁ A CO SE V NĚM DĚJE.

NA ÚROVNI VAŠEHO DOMOVA, NA ÚROVNI CELOPLANETÁRNÍ. JE TO TOTÉŽ. PROSTOR ANI ČAS NEEXISTUJÍ.

 

VAŠE TVŮRČÍ MOC SAHÁ DO NEKONEČNÉ VZDÁLENOSTI.

Proto pohlédněte na to, co jste utvořili. Pohlédněte na tento svět.

JE VAŠÍM VÝTVOREM.

NA TOMTO WEBU VÁM NABÍZÍME CESTU K POZNÁNÍ TOHO, ŽE

SVĚT JE V KAŽDÉM OKAMŽIKU ODRAZEM DUCHOVNÍ ÚROVNĚ VŠEHO A VŠECH.

KAŽDÉHO Z NÁS.

 

NAPROSTO VŠE, CO EXISTUJE A CO SE DĚJE, MÁ DUCHOVNÍ PŘÍČINU A SOUVISLOSTI.

NEBOŤ VŠE, CO EXISTUJE, JE "POUHÁ" DUCHOVNÍ ENERGIE STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

VAŠE ENERGIE.

 

NENABÍZÍME VÁM JEN INFORMACE O TOM, CO SI LIDSTVO NA ZEMI PRÁVĚ VYTVOŘILO, TEDY DĚNÍ VE SVĚTĚ.

NA TOMTO WEBU MŮŽETE POZNAT, ŽE ŘEŠENÍ NA HRŮZY SVĚTA EXISTUJE.

ŘEŠENÍM JSTE VY SAMI.

VAŠE PROBUZENÉ VĚDOMÍ.

POUZE VY MŮŽETE VYŘEŠIT VŠECHNY PROBLÉMY SVÉHO SVĚTA.

NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEUDĚLÁ.

 

NIC NENÍ ODDĚLENO OD NIČEHO.

NEJEDNOTNOST NEEXISTUJE.

 

KDYKOLI SE TAK SAMI ROZHODNETE, MŮŽETE ROZPOZNAT PRAVÉ PŘÍČINY VAŠÍ NESPOKOJENOSTI, VAŠEHO ZOUFALSTVÍ, VAŠICH NEMOCÍ, BOLESTI, UTRPENÍ A UKONČIT TAK VAŠI NEVĚDOMOST, KTERÁ VÁS A CELÝ SVĚT UDRŽUJE V ZAJETÍ NEGATIVNÍHO STAVU A JEHO HRŮZÁCH.

 

POUZE VY - KAŽDÝ JEDEN Z VÁS - MÁTE VŠECHNY SCHOPNOSTI POTŘEBNÉ K UKONČENÍ VŠECH HRŮZ TOHOTO SVĚTA.

 POUZE VY - KAŽDÝ JEDEN Z VÁS - MÁTE VŠECHNY SCHOPNOSTI K TOMU, ABYSTE UTVOŘILI SVĚT NOVÝ A ZAČALI ŽÍT PRAVÝ ŽIVOT, KTERÝ JE VAŠÍ VLASTNÍ PODSTATOU.

NAŠÍM POSLÁNÍM JE POMOCI VÁM UKONČIT VAŠI NEVĚDOMOST, KTERÁ JE PŘÍČINOU A ZDROJEM VŠECH HRŮZ TOHOTO SVĚTA.

 

CHCETE-LI SKUTEČNĚ UZDRAVIT SVĚT A NE JEN ZÍRAT NA JEHO SOUČASNÉ HRŮZY A LAMENTOVAT NAD NIMI, PAK TO UDĚLEJTE.

 

VÍTEJTE NA CESTĚ DOMŮ.

Lidé, probuďte se ze spánku nevědomosti a smrtící západní propagandy.

Jde jen o vaše životy, pokud vám na nich ještě záleží.

 

PRAVDU MÁTE PŘED OČIMA.

TO, JESTLI JI VIDÍTE, NEBO NE,

 

 JE JEN VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

 

24. 2. 2022

 

Projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině

 

Vážení občané Ruska! Vážení přátelé!

 

Dnes považuji za nutné se znovu vrátit k tragickým událostem v Donbasu a ke klíčovým otázkám vlastní bezpečnosti Ruska.

 

Začnu tím, co jsem řekl ve svém projevu z 21. února tohoto roku. Mám na mysli to, co nás obzvláště znepokojuje a znepokojuje, a to jsou zásadní hrozby, které nezodpovědní politici na Západě krok za krokem, rok za rokem, představují pro naši zemi. Mám na mysli rozšiřování bloku NATO na východ, blízkost jeho vojenské infrastruktury k ruským hranicím.

Je dobře známo, že se již 30 let vytrvale a trpělivě snažíme dosáhnout dohody s předními zeměmi NATO o zásadách rovné a nedělitelné bezpečnosti v Evropě. V reakci na naše návrhy jsme se neustále setkávali buď s cynickým klamáním a lží, nebo s pokusy o nátlak a vydírání, zatímco Severoatlantická aliance se mezitím navzdory všem našim protestům a obavám neustále rozšiřuje. Válečná mašinérie je v pohybu a opakuji, že se blíží k našim hranicím.

Proč se to všechno děje? Proč tento arogantní postoj, kdy mluvíme z pozice vlastní výlučnosti, neomylnosti a přípustnosti? Odkud se bere tento bezohledný a přehlíživý postoj k našim zájmům a naprosto legitimním požadavkům?

Odpověď je jasná, srozumitelná a zřejmá. Sovětský svaz na konci 80. let oslabil a poté se zhroutil. Celý průběh tehdejších událostí je pro nás dnes dobrým poučením; přesvědčivě ukázal, že ochromení moci a vůle je prvním krokem k naprosté degradaci a zapomnění. Jakmile jsme na chvíli ztratili sebedůvěru, rovnováha sil ve světě byla narušena.

To vedlo k tomu, že předchozí smlouvy a dohody již fakticky neplatí. Přesvědčování a žádosti nepomohly. Vše, co nevyhovuje hegemonovi, mocným, je prohlášeno za archaické, zastaralé a nepotřebné. A naopak: vše, co se jim zdá výhodné, je prezentováno jako konečná pravda, prosazovaná za každou cenu, hrubě, všemi prostředky. Disidentům se podlamují kolena.

To, o čem nyní mluvím, se netýká jen Ruska a nejen nás. Týká se celého systému mezinárodních vztahů a někdy i samotných spojenců USA. Po rozpadu SSSR začalo faktické přerozdělování světa a zavedené normy mezinárodního práva – a ty klíčové, základní byly přijaty na konci druhé světové války a do značné míry upevnily její výsledky – začaly bránit těm, kteří se prohlásili za vítěze studené války.

V praktickém životě, v mezinárodních vztazích, v pravidlech jejich regulace, bylo samozřejmě třeba brát v úvahu změny ve světové situaci a v samotné rovnováze sil. Mělo to však být provedeno profesionálně, hladce, trpělivě, s ohledem na zájmy všech zemí, s respektem k nim a s pochopením jejich odpovědnosti. Ale ne – stav euforie z absolutní nadřazenosti, jakýsi moderní druh absolutismu, navíc na pozadí nízké úrovně obecné kultury a arogance těch, kteří připravovali, přijímali a prosazovali rozhodnutí výhodná jen pro ně samotné. Situace se začala vyvíjet podle jiného scénáře.

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Nejprve bez jakéhokoli povolení Rady bezpečnosti OSN provedly krvavou vojenskou operaci proti Bělehradu s použitím letadel a raket přímo v srdci Evropy. Několik týdnů nepřetržitého bombardování civilních měst, infrastruktury podporující život. Tyto skutečnosti musíme připomínat, protože někteří západní kolegové na tyto události neradi vzpomínají, a když o nich mluvíme, raději poukazují nikoli na mezinárodní právo, ale na okolnosti, které si vykládají podle svého.

Pak přišel na řadu Irák, Libye a Sýrie. Nelegitimní použití vojenské síly proti Libyi a překroucení všech rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o libyjské otázce vedlo k totální destrukci státu, vytvoření obrovského ohniska mezinárodního terorismu a uvržení země do humanitární katastrofy a dlouhé občanské války, která stále zuří. Tragédie, která odsoudila ke zkáze statisíce, miliony lidí nejen v Libyi, ale v celém regionu, způsobila masový exodus ze severní Afriky a Blízkého východu do Evropy.

Podobný osud čekal i Sýrii. Vojenská akce západní koalice na území této země bez souhlasu syrské vlády a povolení Rady bezpečnosti OSN není ničím jiným než agresí, intervencí.

Zvláštní místo v tomto seriálu však zaujímá invaze do Iráku, samozřejmě také bez jakéhokoli právního podkladu. Jako záminku si vybrali údajně spolehlivé informace, které mají Spojené státy o přítomnosti zbraní hromadného ničení v Iráku. Aby to veřejně před celým světem dokázal, zatřásl americký ministr zahraničí jakousi tubou s bílým práškem a všechny ujistil, že jde o chemickou zbraň, která měla být vyvinuta v Iráku. A pak se ukázalo, že to byl podvod, blaf: v Iráku žádné chemické zbraně nebyly. Neuvěřitelné, úžasné, ale faktem zůstává. Lhalo se na nejvyšší státní úrovni i z vysoké tribuny OSN. Výsledkem byly obrovské ztráty, destrukce a neuvěřitelný nárůst terorismu.

Obecně se zdá, že prakticky všude, v mnoha regionech světa, kam Západ přichází nastolit svůj řád, zůstávají v důsledku toho krvavé, nehojící se rány, boláky mezinárodního terorismu a extremismu. Vše, co jsem uvedl, jsou nejkřiklavější, ale zdaleka ne jediné příklady nedodržování mezinárodního práva.

Mezi ně patří i sliby naší země, že nerozšíří NATO ani o píď na východ. Znovu opakuji: byli podvedeni, nebo lidově řečeno, prostě odkopnuti. Ano, často slýcháme, že politika je špinavá věc. Možná, ale ne tak špinavé, ne v takové míře. Takové podvodné jednání je přece v rozporu nejen se zásadami mezinárodních vztahů, ale především s obecně uznávanými morálními a etickými normami. Kde je spravedlnost a pravda? Nic než lži a pokrytectví.

Mimochodem, sami američtí politici, politologové a novináři píší a říkají, že v USA se v posledních letech vytvořila skutečná “říše lži”. Je těžké s tím nesouhlasit – je to tak. Není však třeba být skromný: USA jsou stále velkou zemí, mocností, která vytváří systém. Jeho satelité nejenže se mu pokorně a poslušně podřizují, při každé příležitosti zpívají, ale také kopírují jeho chování a nadšeně přijímají jím navrhovaná pravidla. Proto lze s jistotou říci, že celý takzvaný západní blok, který USA vytvořily k obrazu svému, je stejnou “říší lži”.

Pokud jde o naši zemi, po rozpadu SSSR se nás při vší nebývalé otevřenosti nového moderního Ruska a jeho ochotě poctivě spolupracovat s USA a dalšími západními partnery a v podmínkách fakticky jednostranného odzbrojení okamžitě pokusili rozdrtit, vyřídit a nadobro zničit. Přesně to se stalo v 90. letech a na počátku nového tisíciletí, kdy takzvaný kolektivní Západ aktivně podporoval separatismus a žoldácké bandy na jihu Ruska. Jaké oběti a ztráty nás to stálo, jakými zkouškami jsme museli projít, než jsme konečně zlomili hřbet mezinárodnímu terorismu na Kavkaze. Pamatujeme si to a nikdy na to nezapomeneme.

Ve skutečnosti ještě donedávna neustávaly pokusy využít nás ve svém zájmu, zničit naše tradiční hodnoty a vnutit nám své pseudohodnoty, které by nás, náš lid, rozleptaly zevnitř, ty postoje, které už agresivně vnucují ve svých zemích a které přímo vedou k degradaci a degeneraci, protože jsou proti samotné lidské přirozenosti. To se nestane, nikdy to nikomu nefungovalo. Neuspěje ani nyní.

Navzdory všemu jsme se v prosinci 2021 znovu pokusili dosáhnout dohody s USA a jejich spojenci o zásadách bezpečnosti v Evropě a o nešíření jaderných zbraní v NATO. Vše marně. Postoj USA se nezměnil. Nepovažují za nutné dosáhnout dohody s Ruskem v této pro nás klíčové otázce, sledují své vlastní cíle a neberou ohled na naše zájmy.

A v této situaci samozřejmě vyvstává otázka: co dělat dál, co očekávat? Z historie dobře víme, že Sovětský svaz v roce 1940 a na počátku roku 41 dělal vše pro to, aby zabránil nebo alespoň oddálil vypuknutí války. K tomu patří i snaha doslova do poslední chvíle neprovokovat potenciálního agresora, neprovádět nebo odkládat nejnutnější, samozřejmé kroky k přípravě na odražení nevyhnutelného útoku. A kroky, které byly nakonec přijaty, byly katastrofálně opožděné.

V důsledku toho nebyla země plně připravena na invazi nacistického Německa, které 22. června 1941 napadlo naši vlast bez vyhlášení války. Nepřítel byl zastaven a poté rozdrcen, ale za cenu obrovských ztrát. Snaha zavděčit se agresorovi v předvečer Velké vlastenecké války byla chybou, která náš národ přišla draho. V prvních měsících bojů jsme ztratili rozsáhlá strategicky důležitá území a miliony lidí. Podruhé už takovou chybu neuděláme, nemáme na to právo.

Ti, kdo usilují o světovládu, nás, Rusko, veřejně, beztrestně a, zdůrazňuji, bez jakéhokoli zdůvodnění prohlašují za svého nepřítele. Dnes mají skutečně velké finanční, vědecké, technologické a vojenské možnosti. Jsme si toho vědomi a objektivně hodnotíme hrozby, které na naši adresu v oblasti ekonomiky neustále zaznívají, stejně jako naši schopnost tomuto drzému a permanentnímu vydírání odolávat. Opakuji, že je hodnotíme bez iluzí, velmi realisticky.

Ve vojenské oblasti je současné Rusko i po rozpadu SSSR a ztrátě velké části svého potenciálu dnes jednou z nejsilnějších jaderných mocností na světě a navíc má určité výhody v řadě nejmodernějších zbraní. Proto by nemělo být pochyb o tom, že přímý útok na naši zemi by vedl k porážce a hrozivým následkům pro případného agresora.

Technologie, včetně těch obranných, se však rychle mění. Vedení v této oblasti se měnilo a bude měnit z ruky do ruky, ale vojenský rozvoj území přiléhajících k našim hranicím, pokud ho připustíme, zůstane po další desetiletí, možná navždy, a bude pro Rusko představovat stále větší, naprosto nepřijatelnou hrozbu.

Již nyní, kdy se NATO rozšiřuje na východ, je situace pro naši zemi rok od roku horší a nebezpečnější. Vedení NATO navíc v posledních dnech výslovně hovoří o nutnosti urychlit a prosadit postup alianční infrastruktury směrem k ruským hranicím. Jinými slovy – zpřísňují svůj postoj. Už nemůžeme jen sledovat, co se děje. Bylo by to od nás naprosto nezodpovědné.

Další rozšiřování infrastruktury Severoatlantické aliance, započatý vojenský rozvoj území Ukrajiny, je pro nás nepřijatelný. Problém ovšem není v samotné organizaci NATO – ta je pouze nástrojem zahraniční politiky USA. Problém je v tom, že na území sousedícím s naším – podotýkám, že na našem vlastním historickém území – se vytváří “protiruský” stát, který je plně pod kontrolou zvenčí, je intenzivně osidlován ozbrojenými silami zemí NATO a napumpován nejmodernějšími zbraněmi.

Pro USA a jejich spojence se jedná o tzv. politiku zadržování Ruska, což je zřejmá geopolitická dividenda. Pro naši zemi je to však nakonec otázka života a smrti, otázka naší historické budoucnosti jako národa. A to není přehánění – tak to prostě je. To je skutečné ohrožení nejen našich zájmů, ale i samotné existence našeho státu, jeho suverenity. To je červená linie, o které se opakovaně hovoří. Překročili ji.

V této souvislosti je třeba zmínit situaci v Donbasu. Vidíme, že síly, které v roce 2014 provedly na Ukrajině státní převrat, chopily se moci a udržely si ji pomocí v podstatě dekorativních volebních procedur, definitivně odmítly řešit konflikt mírovou cestou. Osm let, nekonečně dlouhých osm let, jsme dělali vše pro to, aby se situace vyřešila mírovou, politickou cestou. Vše marně.

Jak jsem řekl ve svém předchozím projevu, na to, co se tam děje, se nelze dívat bez soucitu. Už se to prostě nedalo vydržet. Bylo nutné okamžitě zastavit tuto noční můru – genocidu milionů lidí, kteří tam žijí a kteří doufají jen v Rusko, kteří doufají jen ve vás a ve mne. Právě tyto touhy, pocity a bolest lidí byly hlavní motivací pro naše rozhodnutí uznat lidové republiky Donbasu.

Což je podle mého názoru důležité dále zdůraznit. Přední země NATO v zájmu dosažení svých cílů podporují na Ukrajině extrémní nacionalisty a neonacisty, kteří zase nikdy neodpustí obyvatelům Krymu a Sevastopolu jejich svobodnou volbu sjednotit se s Ruskem.

Samozřejmě, že půjdou na Krym, stejně jako na Donbas, s válkou, aby zabíjeli, jako zabíjely trestné bandy ukrajinských nacionalistů, Hitlerových kolaborantů za Velké vlastenecké války, bezbranné lidi. Otevřeně se hlásí i ke svým nárokům na celou řadu dalších ruských území.

Celý vývoj událostí a analýza přicházejících informací ukazuje, že střet mezi Ruskem a těmito silami je nevyhnutelný. Je to jen otázka času: připravují se, čekají na vhodný okamžik. Nyní také tvrdí, že vlastní jaderné zbraně. To nedopustíme.

Jak jsem již řekl, Rusko přijalo novou geopolitickou realitu po rozpadu SSSR. Respektujeme a budeme respektovat všechny nově vzniklé země v postsovětském prostoru. Respektujeme a budeme respektovat jejich svrchovanost a příkladem toho je pomoc, kterou jsme poskytli Kazachstánu, jenž čelil tragickým událostem a výzvám, které ohrožovaly jeho státnost a celistvost. Rusko se však nemůže cítit bezpečně, nemůže se rozvíjet, nemůže existovat, když z území dnešní Ukrajiny přichází neustálá hrozba.

Dovolte mi připomenout, že v letech 2000-2005 jsme vojensky bojovali proti teroristům na Kavkaze, bránili jsme celistvost našeho státu a udrželi jsme Rusko nedotčené. V roce 2014 jsme podpořili obyvatele Krymu a Sevastopolu. V roce 2015 jsme pomocí našich ozbrojených sil postavili spolehlivou bariéru pronikání teroristů ze Sýrie do Ruska. Neměli jsme jinou možnost, jak se bránit.

Totéž se děje i nyní. Vám a mně prostě nezbyl jiný způsob obrany Ruska a našeho lidu než ten, který jsme nuceni používat dnes. Okolnosti vyžadují, abychom jednali rozhodně a okamžitě. Donbaské lidové republiky požádaly Rusko o pomoc.

V této souvislosti jsem v souladu s článkem 51 části 7 Charty Organizace spojených národů, se souhlasem Rady federace Ruska a v rámci plnění smluv o přátelství a vzájemné pomoci s Doněckou lidovou republikou a Luhanskou lidovou republikou, ratifikovaných Federálním shromážděním 22. února tohoto roku, přijal rozhodnutí o provedení zvláštní vojenské operace.

Jejím cílem je chránit lidi, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu. Za tímto účelem budeme usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a postavíme před soud ty, kdo se dopustili četných krvavých zločinů proti civilnímu obyvatelstvu, včetně občanů Ruské federace.

Naše plány zároveň nepočítají s okupací ukrajinských území. Nemáme v úmyslu nikomu nic vnucovat násilím. Zároveň v poslední době na Západě stále častěji slyšíme, že dokumenty podepsané sovětským totalitním režimem, které zakotvují výsledky druhé světové války, by se již neměly uplatňovat. Jaká je na to odpověď?

Výsledek druhé světové války je posvátný, stejně jako oběti, které naši lidé přinesli na oltář vítězství nad nacismem. To však není v rozporu s vysokými hodnotami lidských práv a svobod, které vycházejí z reality poválečných desetiletí. Nepřekračuje ani právo národů na sebeurčení zakotvené v článku 1 Charty OSN.

Dovolte mi připomenout, že ani při vzniku SSSR, ani po druhé světové válce se nikdo neptal lidí žijících na územích, která tvoří dnešní Ukrajinu, jak chtějí uspořádat svůj život. Naše politika je založena na svobodě, na svobodě volby pro každého, aby mohl rozhodovat o své budoucnosti a budoucnosti svých dětí. A věříme, že je to důležité pro všechny národy žijící na území dnešní Ukrajiny, pro všechny, kteří chtějí toto právo – právo volby – uplatnit.

V této souvislosti se obracím také na občany Ukrajiny. V roce 2014 mělo Rusko povinnost chránit obyvatele Krymu a Sevastopolu před těmi, které vy sám nazýváte “nacisty”. Obyvatelé Krymu a Sevastopolu se rozhodli pro svou historickou vlast, pro Rusko, a my jsme je podpořili. Opět jsme prostě nemohli jinak.

Dnešní události nejsou o porušování zájmů Ukrajiny a ukrajinského lidu. Jde o ochranu samotného Ruska před těmi, kdo si vzali Ukrajinu jako rukojmí a snaží se ji využít proti naší zemi a jejímu lidu.

Naše akce jsou opět sebeobranou proti hrozbám, které nám hrozí, a proti ještě většímu neštěstí, než jaké se děje dnes. Jakkoli je to těžké, žádám vás, abyste to pochopili, a vyzývám vás ke spolupráci, abychom mohli co nejdříve obrátit tuto tragickou stránku a postupovat společně vpřed, nedovolit nikomu zasahovat do našich záležitostí, do našich vztahů, ale budovat je samostatně, aby to vytvářelo nezbytné podmínky pro překonání všech problémů a navzdory státním hranicím nás to zevnitř posilovalo jako jeden jednotný celek. Věřím v to – je to naše budoucnost.

Musím se také obrátit na vojáky ozbrojených sil Ukrajiny.

Soudruzi! Vaši otcové, dědové a pradědové nebojovali proti nacistům a nebránili naši společnou vlast proto, aby se dnešní neonacisté mohli chopit moci na Ukrajině. Přísahali jste věrnost ukrajinskému lidu, a ne protilidové juntě, která Ukrajinu okrádá a šikanuje právě tento lid.

Nevykonávejte jeho trestní příkazy. Vyzývám vás, abyste okamžitě složili zbraně a vrátili se domů. Dovolte mi, abych upřesnil: všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci bez překážek opustit válečnou zónu a vrátit se ke svým rodinám.

Ještě jednou zdůrazňuji: veškerou odpovědnost za případné krveprolití bude mít na svědomí režim vládnoucí na území Ukrajiny.

Nyní několik důležitých, velmi důležitých slov pro ty, kteří mohou být v pokušení zvenčí zasahovat do probíhajících událostí. Kdokoli se pokusí zasáhnout do našich záležitostí, natož ohrozit naši zemi a naše lidi, musí vědět, že reakce Ruska bude okamžitá a povede vás k následkům, s nimiž jste se ve své historii ještě nesetkali! Jsme připraveni na jakýkoli vývoj událostí. V tomto ohledu byla přijata všechna nezbytná rozhodnutí. Doufám, že budu vyslyšen.

 

Vážení občané Ruska!
 

Blahobyt, samotná existence celých států a národů, jejich úspěch a životaschopnost vždy pramení z mocného kořenového systému jejich kultury a hodnot, ze zkušeností a tradic jejich předků a samozřejmě přímo závisí na schopnosti rychle se přizpůsobovat neustále se měnícímu životu, na soudržnosti společnosti, na její ochotě konsolidovat se, spojit všechny síly, aby mohla jít vpřed.

Síly je třeba vždy – vždy – ale síla může být různé kvality. Politika “říše lži”, o níž jsem hovořil na začátku svého projevu, je založena především na hrubé a přímé síle. V takových případech říkáme: “Máš moc, nepotřebuješ inteligenci”.

Ale vy i já víme, že skutečná síla spočívá ve spravedlnosti a pravdě, které jsou na naší straně. A pokud je to pravda, pak je těžké nesouhlasit s tím, že síla a ochota bojovat jsou základem nezávislosti a suverenity, nezbytným základem, na kterém jediném lze budovat svou budoucnost, svůj domov, svou rodinu, svou vlast.

 

Vážení krajané!
 

Jsem si jist, že vojáci a důstojníci ruských ozbrojených sil, kteří jsou věrni své zemi, budou plnit své povinnosti profesionálně a odvážně. Nepochybuji o tom, že všechny úrovně moci a odborníci odpovědní za stabilitu naší ekonomiky, finančního systému a sociální sféry, stejně jako vedoucí představitelé našich společností a celého ruského byznysu budou pracovat harmonicky a efektivně. Spoléhám na konsolidovaný, vlastenecký postoj všech parlamentních stran a veřejných sil.

Koneckonců, jak tomu bylo vždy v historii, osud Ruska je ve schopných rukou našeho mnohonárodnostního lidu. To znamená, že rozhodnutí, která jsme přijali, budou realizována, našich cílů bude dosaženo a bezpečnost naší vlasti bude spolehlivě zaručena.

Věřím ve vaši podporu a v nepřemožitelnou sílu, kterou nám dává láska k naší vlasti.

V. V. Putin

 

Děkujeme aeronetu. cz za jeho práci ve jménu probuzení lidstva a za šíření pravdy mezi spící bytosti.

 

+ Projev prezidenta Ruské federace k situaci na Ukrajině (VIDEO s českým dabingem)

PROBUĎTE SE, LIDÉ!

 

VĚŘÍTE LŽÍM, KTERÉ SE OBLÉKAJÍ ZA PRAVDU.

 VLAJETE MODROŽLUTÝMI VLAJEČKAMI, VHAZUJETE PENÍZE DO KASIČEK SOLIDARITY NA PODPORU ZÁPADNÍCH AGRESORŮ, KTEŘÍ MODROŽLUTOU ZEMI V ROCE 2014 ÚSPĚŠNĚ ROZVRÁTILI A OVLÁDLI (STEJNĚ JAKO NAŠI ZEMI) - A KTEŘÍ SE VÁM POD ROUŠKOU BEZPRÁVÍ SMĚJÍ DO... A ŘÁDÍ - TENTOKRÁT NA MODROŽLUTÉ PŮDĚ.

PAK JSTE NA STRANĚ AGRESORŮ - SATANISTŮ ROZPADAJÍCÍHO SE ZÁPADU, KTEŘÍ TUTO VYSNĚNOU VÁLKU KONEČNĚ ZREALIZOVALI, V DOMNĚNÍ, ŽE ZAMASKUJÍ VŠECHNY SVÉ ČINY, KTERÉ KDY NA ZEMI SPÁCHALI A ŽE SE ZACHRÁNÍ, KDYŽ JIM TEČE DO BOT ZE VŠECH DÍR !!!

VOLÍTE SI SVOU SMRT A PROPAD DO PEKELNÝCH SVĚTŮ, KAM JSTE SE NECHALI POZVAT SATANISTICKÝM ZÁPADEM, KTERÝ JE ZOUFALÝ ZE SVÉ NE-MOCI.

ZOUFALÝ SMRTÍCÍ ZÁPAD SE TOPÍ V DLUZÍCH A VLASTNÍCH NEÚSPĚŠÍCH, BOJE O NADVLÁDU NAD CELÝM SVĚTEM PROHRÁVÁ. ZÁPADNÍ PSEUDOSTRUKTURY V ČELE S "NEJDOKONALEJŠÍ" SAMOZVANOU "DEMOKRACIÍ SVĚTA" (V JEJÍMŽ JMÉNU VRAŽDÍ A NAPADAJÍ VŠECHNY ZEMĚ, KTERÉ SAMY OZNAČÍ ZA "NEDEMOKRATICKÉ") PROŽÍVAJÍ NEJHORŠÍ KRIZI VŠECH DOB A JEDINÁ MOŽNOST, JAK SE ZAHOJIT, JE DALŠÍ VÁLKA.

DALŠÍ VÁLKA, TO JE TO JEDINÉ, NA CO SE VŽDY JEŠTĚ ZMŮŽOU. NEBUDOU SI VŠAK DEVASTOVAT SVOU VLASTNÍ UBOHOU ZEM, A TAK KONEČNĚ UDEŘILI TAM, KDE JE JEJICH AGRESIVITA TÁHNE PO CELÉ VĚKY.

TÉMĚŘ VŠECHNY SLABÉ UŽ ROZVRÁTILI, ZNIČILI A OVLÁDLI.

NIC JINÉHO NEŽ SE POKUSIT O NEMOŽNÉ - SPLNIT SI SVŮJ DÁVNÝ SEN = ROZVRÁTIT A OVLÁDNOUT RUSKO A ZÍSKAT JEHO BOHATSTVÍ - JIM UŽ V TUTO CHVÍLI NEZBÝVÁ.

V TOMTO ČASOVÉM ÚSEKU JE PRO ZÁPADNÍ FANATIKY VELMI VHODNOU ZKRATKOU PRO ZAHÁJENÍ ÚTOKU NA RUSKO MODROŽLUTÁ PŮDA, KTEROU SI UŽ MNOHO LET PRÁVĚ PRO TENTO SEN NÁSILNĚ KYPŘÍ.

 

AMERICKÁ NENÁVIST K RUSKU, JEHOŽ JEDNOTA A SÍLA, JEHOŽ MÍR, SOUDRŽNOST, PROSPERITA, BOHATSTVÍ A NEOCHOTA VÁLČIT, ZABÍJET A OVLÁDNOUT SVĚT, JSOU TRNEM V OKU CELÉMU SATANISTY OVLÁDANÉMU ZÁPADU,

  JE JIŽ VROZENOU SOUČÁSTÍ GENETICKÉ VÝBAVY ZÁPADNÍCH LOUTKOLIDÍ.

LIDÉ,

SVOU NEVĚDOMOSTÍ, LHOSTEJNOSTÍ K POZNÁNÍ PRAVDY A SVOU ZASLEPENOSTÍ ZÁPADEM PODPORUJETE A KVITUJETE SMRTÍCÍ ČINY ZÁPADU, KTERÉ NIKDY NEBUDOU ZAPOMENUTY, JAK SI MYSLÍTE.

 Sýrie, Irák, Libye, Jugoslávie, Afghánistán - to jsou jen některé nejkřiklavější poválečné vizitky západu - vpády pod falešnými a umělými záminkami, rozvraty, rozpoutání válek a následné ovládnutí těchto území. Mnoho dalších invazivních akcí západu pod falešnými vlajkami a realizace jeho barevných revolucí po celém světě (včetně té Československé z roku 1989, která byla důmyslně naplánovaným agresivním aktem západu) pak všichni raději přehlížíte. Nebo nechcete vidět.

Jen aby se pravdu nedozvěděly vaše děti.

 

"Zvláštní místo v tomto seriálu však zaujímá invaze do Iráku, samozřejmě také bez jakéhokoli právního podkladu. Jako záminku si vybrali údajně spolehlivé informace, které mají Spojené státy o přítomnosti zbraní hromadného ničení v Iráku. Aby to veřejně před celým světem dokázal, zatřásl americký ministr zahraničí jakousi tubou s bílým práškem a všechny ujistil, že jde o chemickou zbraň, která měla být vyvinuta v Iráku. A pak se ukázalo, že to byl podvod, blaf: v Iráku žádné chemické zbraně nebyly. Neuvěřitelné, úžasné, ale faktem zůstává. Lhalo se na nejvyšší státní úrovni i z vysoké tribuny OSN. Výsledkem byly obrovské ztráty, destrukce a neuvěřitelný nárůst terorismu."

 

 RUSKO JE A PODLE PŘÁNÍ ZÁPADU NAVŽDY ZŮSTANE TRNEM V OKU SATANISTŮM ZÁPADU, KTEŘÍ NEMOHOU ZA CELOU HISTORII LIDSTVA STRÁVIT RUSKOU SÍLU A JEDNOTU, RUSKÝ PODPIS NA UKONČENÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, RUSKOU PROSPERITU, BOHATSTVÍ, MÍR, SOBĚSTAČNOST A NEZÁJEM O ROZPOUTÁVÁNÍ VÁLEK, O ROZVRATY, NEPŘÁTELSTVÍ A ROZBÍJENÍ SVĚTA.

 

SNAHA SATANISTICKÉHO A ZOUFALÉHO ZÁPADU - KTERÉMU VĚRNĚ A OTROCKY SLOUŽÍ VÍCE NEŽ TŘICET ŠÍLENÝCH LET TAKÉ NAŠE JEMU ZAPRODANÁ ZEMĚ - JE VŠAK SNAHOU POSLEDNÍ.

PRAVDA  ZVÍTĚZÍ.

únor 2022

 

AMERICKÁ VÁLKA

https://aeronet.news/video-na-donbasu-zuri-prudke-nocni-boje-oddil-dlr-v-prestrelce-zajal-skupinu-ukrajinskych-teroristu-chteli-vyhodit-do-povetri-plynojem-ruska-verejnost-hlasi-tisice-tanku-houfnic-nakladaku/

 

https://aeronet.news/video-valka-na-donbasu-zacala-oddily-dlr-v-noci-nad-ranem-v-prudkem-boji-odrazili-polsky-zoldacky-utvar-ktery-mel-zinscenovat-chemicky-utok-aby-mohl-byt-potom-zapadnimi-medii-vykreslen-jako-utok/

 

 

 

NIC NEŽ PŘÍTOMNOST

Ano, přátelé, vaše duše vás zde nasměrovala...

 

Aktualizace důležitosti:

 

TRILATERÁLNÍ KOMISE - uniklý proslov

Mocní nabrali mírného skluzu, ale plány nemění. Důkazy se vám, lidé, každý den servírují jako na podnose. Svět se vám hroutí před očima, ale kdo by si všímal... Ještě dýcháte, viďte...

 

Laboratorní zpráva z Taygety

Evakuace a očista

Lež, kterou žijeme 

únor 2022

 

FASÁDA MUSÍ SPADNOUT

NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI

 

Všechno musí spadnout, abyste se probudili. Nespadne to však mimo vás, jak mnozí doufáte. Nespadne to jenom "tam daleko", "někde v zákulisí", kde se "vás to netýká". Nespadne to tak, že vy dál budete dělat stejné věci, budete stejně smýšlet, stejně se bavit, stejně mluvit, stejně jíst a pít, stejně si dál budete žít své negativní životy, kterými každý den podporujete samotný negativní stav, který si nyní tak alibisticky přejete zneškodnit či ukončit. Budete-li dělat všechno stejně jako nyní, vytvoříte si stejný svět, jaký máte nyní. Nejste-li schopni "obětovat" své zhýralé životy, svůj strach, svou nečinnost, svůj alibismus a svou nevědomost, pak se nestane vůbec nic. Chcete-li jiný svět, pak si ho UTVOŘTE.

Vy jste svět, ve kterém žijete. Jste jeho tvůrci a udržovateli, pokud tak činíte. Chcete-li jiný svět, pak nečekejte. SÁM NEPŘIJDE. Všechno musí spadnout a ve vašem vlastním zájmu se to musí dotknout vás všech. Chcete-li skutečně změnu, musíte procitnout ze spánku nevědomosti. Vaše vědomí musí postoupit výše. Pouze vaše vlastní vyšší vědomí utvoří nový svět, který může stát na vyšších vibracích. Jaké vědomí, takový svět.

Vy všichni jste jediný celek. Každý jeden z vás je plně odpovědný za to, jaký je svět, ve kterém nyní na Zemi žijete. Současný svět jako celek je výsledkem vaší volby a životů vás všech.

Fasáda musí spadnout. VAŠE ŽIVOTY podporující a množící negativní stav SE MUSÍ ZHROUTIT, NEBOŤ MUSÍTE POCHOPIT, CO JSTE ČINILI A S JAKÝMI NÁSLEDKY.  VAŠE VĚDOMÍ MUSÍTE SAMI DOSTAT NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ, ABYSTE POCHOPILI, CO MÁTE DĚLAT, CHCETE-LI UKONČIT ZLO A CHCETE-LI ŽÍT V LÁSCE, MÍRU A HARMONII SE VŠÍM A SE VŠEMI.

PAK MUSÍTE ZAČÍT STAVĚT OD ZAČÁTKU.

Neobelhávejte se, že se vše obejde bez vás A VY SE NAJEDNOU PROBUDÍTE DO VYSNĚNÉHO SVĚTA MÍRU, LÁSKY A HARMONIE. Opravdu si myslíte, že už jste si jej vytvořili?

Nebo si myslíte, že někdo jiný mávne kouzelným proutkem a tisíciletí zla, utrpení, bezpráví, bezmoci, zoufalství, násilí, hladu a válek, kterými stále dokola trýzníte celou planetu Zemi, se najednou rozplynou, zmizí a někdo vám dá vše čisté a nové, abyste mohli dále se stejným vědomím konat znovu to, co doposud? Nebo si dokonce myslíte, že vám někdo změní i vědomí, že vám ho někdo posune na vyšší úroveň, že stačí jen čekat? 

Jaký by pak vaše životy měly smysl?

 

Na ztrouchnivělých a propadajících se základech nemůže být postaven nový dům.

KOLIK ÚSILÍ VÁS STÁLO ZNIČIT TENTO SVĚT, TOLIK ÚSILÍ A MNOHEM VÍCE VÁS BUDE STÁT VYTVOŘENÍ TOHO NOVÉHO, je-li váš zájem opravdový.

NA RAKOVINU SI STŘÁDÁTE LÉTA NEBO I NĚKOLIK SVÝCH ŽIVOTŮ... A STÁLE SE DIVÍTE, ŽE NEJDE ODSTRANIT ZA PÁR TÝDNŮ ČI MĚSÍCŮ. JEŠTĚ VÍCE SE PAK DIVÍTE, KDYŽ JI NESTIHNETE PORAZIT ANI ZA TENTO KRÁTKÝ POZEMSKÝ ŽIVOT...

 

NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI. JE-LI TO VÁŠ ZÁJEM, VÁŠ HMOTNÝ SVĚT SE ROZPADNE, NEBOŤ POZNÁTE JEHO ILUZI. JE-LI TO VÁŠ ZÁJEM, POZNÁTE, ŽE VŠECHNO JE JINAK.

PAK MŮŽETE ZAČÍT ZNOVU. PAK MŮŽETE ZAČÍT ŽÍT SVŮJ SEN, NA KTERÝ NYNÍ NEČINNĚ ČEKÁTE, V DOMNĚNÍ, ŽE NEJSTE ODPOVĚDNI ZA TENTO SVĚT A ZA TO, CO SE V NĚM DĚJE.

Jsme vaši vesmírní přátelé. Přicházíme, abychom byli s vámi v této době, abychom vám nadále pomáhali poznávat pravdu a otevírat vás pravdě. Ano, pravdu zvládnete. Již nějakou dobu totiž uniká, filtruje se. A jak si mnozí z vás všímají, je to stále více a více, protože pravda vychází ven ve větším a větším množství. Jinými slovy, na povrch se dostává stále více pravdy. A v tuto chvíli neexistuje nic, co by mohlo zabránit tomu, aby se pravda dostala na povrch. Mnozí ze Společenství pracovníků světla vystoupili ve své síle a přinášejí vám nyní tyto pravdy.

Mnozí, o kterých se ani neuvažuje jako o světlé straně, nyní také přinášejí pravdu, dokonce i někteří politici. Ne všichni jsou v omylu a ne všichni jsou součástí temných sil, byť jich je naprostá většina. Někteří pronikli do systému a neváhají informovat spící lidstvo, vždy pod velkým rizikem. Stejně jako infiltrovaly systém temné síly, tak jej infiltrovaly Síly světla a přinášejí nyní pravdu všude ze všech stran, v každé zemi, všemi možnými způsoby.

Kdo pravdu slyší a kdo ne, kdo pravdu vnímá a vyciťuje, to je svobodná volba každého. Ne každý pravdu přijímá, neboť pro mnohé je pravda horší než lež, ve které žijí.

Děje se to, i když se jeví, že je to stále horší a horší. Stále drsnější, z určitého důvodu. Všechno musí padnout, než to bude moci být znovu postaveno. Musí padnout fasáda iluze. Místo této iluze nastoupí realita vašeho stvoření Světla. Ti z temných sil dělají a budou dělat vše, co mohou, aby vás zadrželi. A řekli, že pokud vás nebudou moci zadržet, že se vás skutečně pokusí odstranit. Právě o to jde v programu depopulace. Zabránit široké populaci, aby se dozvěděla pravdu o tom, že je jedno s Božím zdrojem. Jak jen mohou, snaží se tuto pravdu před vámi utajit, aby vás udrželi v temnotě a v nevědomosti.

To se děje již po věky a většina z vás si toho stále nevšimla. Nevadí vám žít v iluzi a tuto iluzi dále rozvíjet, iluzi, která vás samotné má za úkol zničit.

Již nějakou dobu temné síly vědí, že vás nemohou zcela zadržet. Mohou se pokoušet nebo odkládat vaše zotročení, čímž si udržují kontrolu stále déle. Vědí však, že jim tato kontrola uniká nad každým, kdo se probouzí a poznává, že si zlo nemusí volit. Každý, kdo poznává, že se nemusí zlu podřídit a množit ho, je pro temné síly překážkou. Stejně jako zvíře zahnané do kouta se temné síly brání. Bojují, aby si udrželi své "životy", které znají jako své životy. Stupňují své řádění zde na Zemi a stále věří, že finální bitva - bitva proti Světlu - proti Nejvyššímu, na kterou se celé věky připravovali, dopadne podle jejich plánu. Jejich naděje zůstává. Proto budou pokračovat ve svém úsilí. Vaše nečinnost jen podněcuje jejich činnost a dodává jim sílu. Nemohou vás však zadržet, pokud jste světlem a pokud si vytvoříte realitu, že svůj proces vzestupu dokončíte.

Nyní je na každém z vás, abyste pokračovali dál. Abyste se nevzdávali. Abyste zůstali ve hře tak dlouho, jak bude třeba. Abyste pochopili, že toto je pouze začátek. Ale je to začátek konce. Jakmile dosáhnete konce tohoto paradigmatu třetí dimenze, budete připraveni vytvořit nové vyšší vibrační paradigma frekvencí čtvrté a páté dimenze a vyšších.

Ale je to na vás. Vše je pouze vaše možnost, vaše svobodná volba. Jen vy sami to můžete udělat. Nikdo to za vás neudělá. Můžeme vám pomoci, ale udělat to musíte sami. Každý jeden za sebe, neboť každý z vás je odpovědný za svět, ve kterém nyní žijete.

Nyní vám říkáme, abyste s důvěrou pokračovali. Nadále se držte. Neodpadávejte. Nepodléhejte. Nepropadejte sklíčenosti a depresi, ale pokračujte v boji. Buďte Bojovníky Světla, kterými všichni jste a kteří sem přišli z tohoto důvodu. Pokračujte v rozbíjení tohoto jejich systému. Proto jste tu všichni. Proto jsme tu my, vaši vesmírní přátelé z pozitivních světů vyšších dimenzí, abychom vám pomáhali, jak jen můžeme a jak je v souladu s celým nekonečným Vesmírem.

V nadcházejících časech zjistíte, že vás naše pomoc může posunout ještě dál do vyšších vibrací. Bude-li to vaše vlastní vůle a volba. Vaše vědomá volba.

Věřte ve své vlastní schopnosti. A co je nyní ještě důležitější - poznejte, kdo skutečně jste.

Loučíme se s vámi, v míru, v lásce a jednotě, protože vy budete pokračovat v boji. Pamatujte, kdo jste, a znovu se staňte celistvostí toho, kým jste.

Vaši vesmírní přátelé

Legendární vzkaz a symbol z filmu "1984" vysvětluje problém a jeho řešení. Vhození kladiva do nástroje útlaku a útisku, do obrovské obrazovky Velkého bratra. Pouze čin může napravit čin.

 

KDYŽ PRAVDA JE HORŠÍ NEŽ LEŽ,

PAK UŽ SNŮM JENOM VĚŘIT CHCEŠ...

Obr.: Legendární vzkaz a symbol z filmu “1984” vysvětluje problém a jeho řešení. Vhození kladiva do nástroje útlaku a útisku, do obrovské obrazovky Velkého bratra

Více zde: https://www.vsechno-je-jinak.eu/svet-slavi-pandemii/privilegia-ockovanych-listopad-2020/xxx/
Obr.: Legendární vzkaz a symbol z filmu “1984” vysvětluje problém a jeho řešení. Vhození kladiva do nástroje útlaku a útisku, do obrovské obrazovky Velkého bratra

Více zde: https://www.vsechno-je-jinak.eu/svet-slavi-pandemii/privilegia-ockovanych-listopad-2020/xxx/

 

leden 2022

 

NIC NEŽ PŘÍTOMNOST

 

Kabala na Antarktidě - kapitulační výlet napravené Kabaly?

 

Síla mocných je ukryta ve vaší nevědomosti, ve vašem strachu a ve vaší pasivitě, lidé této Země!

Tím, že zavíráte oči před zlem, nerovností, bezprávím, omezováním a utrpením svým i ostatních, tím, že podléháte nátlaku a svému strachu, zůstáváte plně v moci zla, kterému se tak klaníte a jehož tímto množíte.

VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.