Život většiny lidí je sebeklam.

Nic z toho, co vidíte, není opravdu reálné, a to, co reálné je, opravdu nevidíte.

Proto nesuďte podle vnějšího zdání,

nechcete-li odejít do pekelných světů pseudotvůrců.

 

Mějte ve své mysli neustále prostor pro okamžik, kdy se dozvíte a PROŽIJETE, že

VŠECHNO JE JINAK.

...než Vám říkají... než vás učí...

Než vás zotročí zcela.

...Říká se, že každá pravda prochází třemi fázemi. První z nich je popírání. Druhá fáze je příkrá opozice. Třetí fáze je akceptování a přijetí do všeobecného povědomí. Kdykoli budete číst (nebo sledovat) různé informace, vězte, že lidé, kteří je čtou (nebo sledují) také, budou pravděpodobně spadat do jedné z těchto tří kategorií. První skupina bude absolutně popírat, že to, co čtou (nebo sledují), může být vůbec pravda. Druhá skupina lidí se bude ostře stavět proti zveřejnění takovéhoto typu informací a udělá vše pro to, aby zdiskreditovala původce sdělení, aniž by věnovala pozornost zprávě samotné. A pak zde pravděpodobně bude třetí skupina lidí, kteří se opřou do svých pohodlných sedaček a řeknou: Nepřekvapuje mě to, dávno jsem to tušil.

Vezmeme-li to v potaz, můžeme zkusit malý slovní příklad. Když řekneme slovo "konspirační", jaké první slovo vás v té souvislosti napadne?

"Teorie", napadne většinu lidí. Jsme zvyklí spojovat slovo teorie se slovem konspirace, protože koneckonců žádná konspirace nemůže být reálná, všechno jsou to jen teorie, že ano? Nicméně ve spojení konspirační teorie jsou dvě slova, prvním je slovo konspirace, druhým slovem je teorie. Dle definice je teorie předpoklad, myšlenka, koncept, hypotéza. Takže teoreticky: pokud si koupíte lístek do loterie, můžete vyhrát cenu. Dokud si lístek nekoupíte, je vaše výhra pouze teoretická. Ale jakmile si jej koupíte, výhra už není teorií, stává se možností. A čím více lístků si koupíte, tím je zde větší možnost, a eventuálně pravděpodobnost, že se výhra dostaví. Stejně je tomu v případě konspirační teorie. Dokud neexistují důkazy, neexistuje konspirační teorie. Jakmile však máte část důkazního materiálu, a nezáleží na tom, jak je chatrný či podružný, stává se z teorie možnost. A čím více důkazního materiálu je shromážděno, tím zde existuje větší možnost a eventuálně pravděpodobnost, že se jedná o konspiraci.
(internetový zdroj, upraveno)

V článcích, které Vám nabízíme v této záložce (za oponou) předkládáme jednoduše to, co se pro ty, kteří věřit nechtějí, nazývá důkazem. Je jen na Vás, přátelé, kolik důkazů budete nadále považovat za konspirační teorii bez pravdy, která Vás ohrožuje na samotném životě. Je to Vaše volba. VÁŠ ŽIVOT A VŠECHNY OKOLNOSTI VAŠEHO ŽIVOTA JSOU JEN VAŠE VOLBA.

Jsou věci, které existují, ať v ně věříte, nebo ne. Na tom nic nezměníte. Je jen na Vás, jaká rozhodnutí činíte, co považujete za součást svého pseudoživota. Na Zemi hrajete falešnou hru iluzí. Jak ji dohrajete, je jen Vaše VOLBA.

 

„Kdykoli slyším, že někdo shazuje zajímavé teze tím, že se jedná o "konspirační teorie", obvykle to znamená, že se někdo dostal k pravdě až příliš blízko.“ (bývalý agent CIA Michael Hasty)

 

Milí přátelé,

 

chtěli bychom Vám nabídnout informace, které Vám pravděpobně nepředloží v televizi či rozhlase. Informace, které se z KONKRÉTNÍHO důvodu NEMÁME jen tak běžně DOZVÍDAT.                                               

Neuslyšíte je a neuvidíte v médiích, protože existuje "DŮVOD", proč jsou tajné. Jsou totiž PRAVDIVÉ. Tento důvod však existuje pouze ve falešné realitě falešných představ, kterou si lidstvo vytváří a v níž dobrovolně a svobodně žije. Ve skutečnosti neexistuje žádný důvod pro existenci čehokoli tajného. Nic tajného neexistuje.

Ve falešném světě falešných iluzí (tedy pro drtivou většinu lidí v tomto světě na Zemi) má někdo důvod něco tajit. Důvodem je riziko odhalení pravdy pro více než menšinu poZemšťanů (těch, kteří prozřou sami, kteří již pravdu znají, neboť vyciťují, napojují se na svou pravou, tedy duchovní podstatu, která jim sděluje vše). Odhalení těchto utajovaných pravd by znamenalo PROZŘENÍ LIDSTVA A PROBUZENÍ JEHO TOUHY PO OSVOBOZENÍ SE ZE ZAJETÍ NEGATIVNÍHO STAVU. To by znamenalo ukončení MOCI mocných. Vládnutí mocných by pozbylo smysl, protože by nebylo komu vládnout. Lidé by pochopili a přesvědčili se, že není nikdo a nic, kdo by jim měl vládnout, protože neexistuje nic, než pravda a láska. Mocní tohoto světa (a mocnější mimo něj) by přišli o všechno - o svou MOC (ve skutečnosti utvořenou uměle, neboť neexistuje).

A tak prozatím dále fungují ovládací programy pseudotvůrců, ještěrů z pekel (negativní mimozemské entity) a jejich posluhovačů - mocných tohoto světa - jednotlivců i organizací a struktur.

Přátelé, asi velice brzy přijdete na to, PROČ JSOU všechny TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE POVAŽOVÁNY ZA NEŽÁDOUCÍ A JSOU UTAJOVÁNY PŘED VEŘEJNOSTÍ.

Negativní stav potřebuje stihnout dovést své dílo - ipování lidstva a jeho úplné ovládnutí (které pilně připravuje již 7 milionů let) - do KONCE. Završí se tak plnost negativního stavu a lidstvo na Zemi prožije v plné síle výsledky svých vlastních negativních voleb, kterými neustále porušuje Nejvyšší - Kosmické zákony Lásky. Donekonečna toto však činit nelze, jak se lidstvo velice brzy samo přesvědčí. Zákon svobodné vůleabsolutní platnost v celém nekonečném Vesmíru.

(Bližší a podrobné informace o negativním stavu, okolnostech a důvodech jeho dočasné aktivace a existence v zóně vymístění a jeho blížícím se ukončení nabízíme v záložkách: Lidská duchovnost, Proč jsou problémy a nemoci, Zrada křesťanství, Pravý život a dalších).

 

URČITÉ INFORMACE JSOU UTAJOVÁNY JEN PROTO, ŽE JSOU TAK DŮLEŽITÉ. VŠE, CO DŮLEŽITÉ NENÍ A ČEHO SI VŠÍMAT MÁTE (aby jste o ničem jiném nepřemýšleli a na nic nepřišli), TO JE A BUDE VŽDY PREZENTOVÁNO. TO BUDE VŽDY NABÍZENO. TO USLYŠÍTE V TELEVIZI, PŘEČTETE SI V NOVINÁCH, TO VÁM URČITĚ POVÍ DRUZÍ. TO SE DOZVĚDĚT MŮŽETE. TO JE NEŠKODNÉ. NIC VÍCE. NIC VÍCE SE NIKDY NESMÍ DOSTAT VEN. NATOŽ PRAVDA.

 

NEGATIVNÍ ENTITY NEMOHOU DOPUSTIT, ABY LIDSTVO ZJISTILO, ŽE VŠECHNO JE VE SKUTEČNOSTI JINAK. ŽE NEJEN NAŠE ZDRAVÍ, ALE PRIMÁRNĚ NAŠE MYŠLENKY A KAŽDODENNÍ VOLBY JSOU DŮMYSLNĚ OVLÁDÁNY PŘES ANTÉNY NA MĚSÍCI, KTERÉ TAM UMÍSTILI JEŠTĚŘI Z PEKEL. Ano, ANTÉNY NA STŘECHÁCH (stále více a více budov) JSOU multiFUNKČNÍ ANTÉNY, Z ČÁSTI opravdu plní FUNKCI, které všichni věří (i ti, co je montují)  - PŘENOS BEZDRÁTOVÉHO INTERNETU A zajištění SIGNÁLU MOBILNÍCH TELEFONŮ, ALE TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝZNAM JE TAJNÝ A NIKDO VÁM O NĚM NEPOVÍ. OVLÁDÁNÍ MYSLI LIDÍ. OVLÁDÁNÍ VAŠÍ MYSLI. VAŠICH MYŠLENEK, přátelé. VAŠÍ NÁLADY, VAŠEHO PSYCHICKÉHO A FYZICKÉHO STAVU, VAŠEHO ZDRAVÍ.

Společně s CÍLENOU OTRAVOU LIDSTVA - CHEMTRAILS A DALŠÍMI PROGRAMY JEŠTĚRŮ Z PEKEL TAK TOTO OVLÁDÁNÍ SKRZE ANTÉNY TVOŘÍ NEZBYTNOU SOUČÁST NAPLNĚNÍ PLÁNŮ PSEUDOTVŮRCŮ A BRZKÉHO ZAVRŠENÍ NEGATIVNÍHO STAVU.

PSEUDOTVŮRCI A OSTATNÍ NEGATIVNÍ ENTITY BUDOU BRÁNIT LEŽ AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU.

 

Pročtěte se tedy k pravdě dříve, než začne závěrečná eliminace negativního stavu -  již téměř jistý konečný důsledek negativních voleb lidí na naší planetě Zemi.

 

Přejeme Vám klidné přijetí všech utajovaných informací.

Pozitivní vesmírné civilizace, Ema a Auron

 

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také možnosti řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Rozhodnutí je jen na Vás.

LIDSKÉ BYTOSTI PLANETY ZEMĚ

a jejich nevědomost...

obr. "Democracy made in USA"

 

Také čekáte, až vám předloží životně důležité informace ve zprávách v televizi?

O OKOLNOSTECH VAŠÍ PLÁNOVANÉ SMRTI VÁS NEBUDE NIKDO PŘEDEM INFORMOVAT, NATOŽ MÉDIA OVLÁDANÁ SAMOTNÝM NEGATIVNÍM STAVEM.

VZPAMATUJTE SE, LIDÉ!!!

VAŠE VLASTNÍ VOLBA - NEVĚDOMOST - VÁS NEUSTÁLE SMĚRUJE K NEPŘÍJEMNÉMU KONCI VAŠÍ POZEMSKÉ POUTI!