Přátelé,

jak již víte, naše planeta Země, stejně jako ostatní planety a stejně jako Měsíce a Slunce, je dutá. (Informace v záložce Planeta Země je dutá).

Již také víte, proč pravdy, naprosto klíčové pro život lidstva na Zemi, jsou před námi utajovány a proč se je nikdy nedozvíte ani z médií, natož ve vzdělávacích institucích. Další a další generace jsou záměrně drženy vzdělávacím systémem (zcela řízeným mocnými tohoto světa) v nevědomosti o skutečné podstatě samotného života, o negativním stavu, o naší Zemi a o celém vesmíru hustě obydleném vyspělými civilizacemi.

Všechno, co se učíme, v kontrolovaném vzdělávacím systému, je speciálně navrženo tak, aby programovalo naši mysl směrem OD pravdy. Je to děláno záměrně.

A tak nevíme, kdo jsme, odkud jsme přišli, kam po smrti odcházíme, proč žijeme. Neznáme minulost, současnost ani budoucnost, ale učíme se o ní. Nevíme, co je mír, a tak se učíme mezi sebou válčit. Nevíme, co je jednota, tolerance a úcta, a tak se učíme hledat a vidět rozdíly a zneužívat je k získání svých cílů. Nevíme, co je zdraví a co je nemoc, a tak užíváme toxické léky a necháváme svá těla tlít zaživa. Neumíme léčit, a tak vynalézáme nové smrtící nemoci. Nevíme, co jíst, a proto zabíjíme zvířata a vymýšlíme si pravidla, která určují, které zvíře je nadřazené a hodné naší lásky a které je kusem ničeho, který můžeme zavraždit a jeho toxické tělo z tradice sníst. Hledáme život na jiných planetách a přitom se navzájem zabíjíme na té své. Co vlastně chceme najít?

V každé myšlence vašeho dítěte - jste-li skutečně pozorní a vyciťujete - můžete rozpoznat, že s každým dalším dnem (neděláte-li vůbec nic pro to, aby se to nestalo, resp. odevzdáváte-li jej plně moci vzdělávacího systému) se vzdaluje od své radosti ze života, harmonie, míru, zdraví, jednoty. Vzdaluje se všeobjímající lásce. Vzdaluje se samo sobě. Přestává věřit svým snům a svým schopnostem. Začíná mít sny, které mít "má", které jsou žádoucí, které jsou "in" a které jsou tolik vzdálené jeho vrozenému snu o lásce a míru. Učí se dovednostem, které mít má a musí, a učí se zapomenout a příliš nepoužívat své vrozené, jedinečné dispozice, schopnosti, dovednosti i vlastnosti. Učí se věřit tomu, co mu říkají. Učí se věřit, že to, co se učí, je pravda.

Jenže učebnice jsou plné informací, z nichž 90% je nepravda. To nám zaručují mocní. Jedině tak mají mocní jistotu, že se nikdo nikdy k pravdě nedostane. Že o svou moc nikdy nepřijdou.

Vzdělávací systém je navržen tak, aby každá generace (podle aktuálních potřeb mocných, následně vlád té či oné země) získala několik stejných, pro mocné tohoto světa klíčových, znalostí a dovedností. V současné době jsme uneseni západní propagandou, odkud jsme si už sami přivezli (bez cla) agresivitu, násilí, chudobu, nezájem, strach, nenávist, touhu po moci, roztříštěnost ve všem, co ještě relativně nedávno fungovalo, o co jsme se mohli opřít, co mělo řád a pozitivní význam pro všechny. Ještě před pár desítkami let jsme byli bohatá, soběstačná a zdravá země, nyní - dle západního diktátu - jsme cvičené opice čekající na rozkazy, co dělat, jak a kdy. Každý, kdo čte a vnímá mezi řádky, už musel prozřít. Nemáme nic, nemáme už ani sílu mít radost. Nechali jsme se přesvědčit, že bude lepší, budeme-li poslouchat a vzhlížet k nebezpečnému pseudospojenci.

Rok za rokem podléháme propagandě jednoho pseudodemokratického státu, který se topí v násilí a otroctví a který nám nikdy v historii nepomohl, třebaže tisíckrát mohl. A naopak pliveme po zemi, která nás zachraňovala v dobách nejtěžších a jejímiž hodnotami byly vždy jednota, soudržnost a mír.

Vaše děti už nekreslí holubici míru, protože by se mohly zeptat, co to ten mír je a proč ho na planetě Zemi v naší "vyspělé" době nemáme.

Vaše děti se už nikdy nedozví, kdo naši zemi ve skutečnosti osvobodil z krutosti válek a nenechal nás nikdy ve štychu, a pro koho jsme byli nehodni jakékoli pomoci s rozkazem: "Ať si pomůžou sami". Pravdu, kterou sami prozradili již mnozí z těch, kteří nám nikdy nepomohli, v učebnicích nikdy nenajdete. A vy to dětem nikdy neřeknete, byť byste to sami věděli. Takto přistupujete k pravdě. A tak budou i vaše děti. Propaganda západu je vaším denním chlebem. A vám to stále nevadí.

Vzdělávací systém a následně systém otroctví ve vašich zaměstnáních má jediný cíl: každý den vás udržovat v neschopnosti a nezájmu poznat, kým opravdu jste. V nezájmu poznat, PROČ jste tady. Udržet vás v nezájmu o svůj vlastní ŽIVOT a jeho PRAVÝ SMYSL. Udržet vás co nejdále od pravdy o tom, že jste ovládané loutky negativního stavu, které svým zoufalým životním stylem neustále živí a množí celý negativní stav, který vás ovládá. Pakliže byste prozřeli ze své nevědomosti o pravém životě, zjistili byste totiž, že se můžete ze svého otroctví vysvobodit, kdykoli budete chtít. Uznejte sami, to negativní stav nemůže dopustit. Svou vlastní porážku...

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM nemá za úkol vychovávat dobrého člověka, ale dobrého otroka, který bude zdrojem negativní životní energie pro negativní stav, který zde na Zemi - z naší svobodné vůle - vládne. Strach, zoufalství, nejistota, bolest, smutek, nenávist, závist, nedostatek, nevědomost... to jsou výživné energie pro ještěry z pekel. A většina z vás je jejich zdrojem.

TO JE KRUTÁ PRAVDA, kterou vycítí každý, kdo prožívá VĚDOMĚ svůj vlastní život.

Proč to negativní stav (s naším dovolením) činí, už víte také.

Pokud bychom se totiž dozvěděli PRAVDU o veškerém životě, POSÍLILA BY NÁS natolik, že bychom začali věřit svým vlastním schopnostem. Pochopili bychom, že nemusíme být otroky negativního stavu a žít ve strachu a nedostatku a nemocech, že své otroctví můžeme kdykoli ukončit. POZNALI BYCHOM, že strach - nejsilnější negativní energie, kteoru produkujeme a kterou nás negativní stav ovládá - NEEXISTUJE. Pak bychom pochopili, kým skutečně jsme, co je naším pravým cílem a začali bychom svým pravým bytím tvořit nový svět.

Pak bychom pochopili, že nepotřebujeme mocné, kteří nás ovládají a kterým denně sloužíme. Pak bychom pochopili, že neexistuje nejednotnost, oddělenost, nadřazenost, které neustále prožíváme, protože jsme uvěřili, že jsou skutečné a že jsou nezbytné pro život samotného života. Pak by mocní pozbyli své moci. Nebylo by totiž koho ovládat.

Pochopili bychom, že skutečný život je život v míru, dostatku, jednotě, harmonii, zdraví a lásce. A že jej můžeme mít, kdykoli budeme sami chtít.

Pak bychom poznali život pravý, život naplněný láskou a radostí, život bez mocných a bez otroctví, bez peněz, bez nemocí a všech hrůz, které považujeme za "normální".

Pak by se zhroutily všechny naše současné pozemské pseudosystémy - loutkostav na Zemi - a všichni by byli naprosto svobodní, zdraví a šťastní. Protože by poznali, jak toho dosáhnout.

Negativní stav má jasné dílčí cíle, jejichž dosažením se přibližuje svému cíli nejvyššímu (blíže o negativním stavu především záložky Lidská duchovnost, Proč jsou problémy a nemoci, Pravý život):

Politika negativního stavu je jasná:

1. Nikdy se nemáte dozvědět, že si NEmusíte pro svůj život volit negativní stav.

Pán Ježíš Kristus nám už od doby, kdy jako Ježíš Kristus žil na této planetě Zemi ve hmotném těle, neustále připomíná:

Nejste uvězněni v negativním stavu, pokud se tak sami nerozhodujete. VŽDY máte možnost VOLBY. Vždy můžete odmítnout zlo a lež a zvolit si pozitivitu, lásku, pravdu a duchovní růst, které vás osvobodí od veškerého utrpení a ovládání negativním stavem zde na Zemi.

2. Nikdy se nemáte dozvědět, že MŮŽETE a umíte KDYKOLI KOMUNIKOVAT s vyspělými, pozitivními bytostmi mimozemských civilizací a navštěvovat jejich planety, že můžete poznávat život vyšších dimenzí a nejvyšší pravdy, jež mohou pomoci celému lidstvu zde na Zemi prozřít a vyřešit všechny současné problémy, jejímiž tvůrci sami lidé jsou. (Podzáložka Tajná smlouva reptiliánů).

(Pro lepší čtení textu si lze obrázky jednoduše přetáhnout na plochu svého počítače a otevřít)

 

UŽ VÍTE, ŽE také VAŠE POZNÁNÍ SKUTEČNOSTI O DUTÉ ZEMI JE PRO MOCNÉ NEŽÁDOUCÍ.

UŽ VÍTE, PROČ SE TYTO INFORMACE ÚZKOSTLIVĚ TAJÍ A PROČ JE NIKDY NEUSLYŠÍTE V MÉDIÍCH ANI VE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍCH.

JEN DÍKY TOMU, ŽE ŽIJEME (z naší vlastní svobodné vůle a volby) NA PLANETĚ, NA KTERÉ JAKO NA JEDINÉ VE VESMÍRU KOEXISTUJE NEGATIVNÍ STAV ZÁROVEŇ S POZITIVNÍM, VŠAK NEJSME NESCHOPNI PRAVDU POZNAT.

Jenže pro mnohé z vás je jednodušší a pohodlnější uvěřit tomu, že se k Pravdě nikdy nemůžete dostat. Že vám není "určena". A máte hotovo. Zříkáte se odpovědnosti za své vlastní životy, skuhráte, nadáváte, strachujete se, nenávidíte, pláčete, strádáte a zoufáte, a raději své životy odevzdáváte do rukou ostatních. VAŠE VOLBA. VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

 STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH JE ZDE NA ZEMI v této dimenzi bytí (minus třetí dimenze temného vesmíru) NEUSTÁLE ZAJIŠŤOVÁNA PŘÍTOMNOST dostatečného množství POZITIVNÍCH BYTOSTÍ (inkarnace konkrétního počtu světelných bytostí z Nebe, které sem přicházejí se zcela specifickým posláním probuzení lidstva), KTERÉ PRACUJÍ PRO SVĚTLO A PRAVDU, ABY PROBUDILI SPÍCÍ LOUTKOLIDI A POMOHLI JIM K VYSVOBOZENÍ SE Z NEGATIVNÍHO STAVU, NECHTĚJÍ-LI PRO NĚJ DÁL OTROČIT A PŘEJÍ-LI SI SAMI SVÉ VYSVOBOZENÍ.

KAŽDÝ TAK MÁ MOŽNOST SE K PRAVDĚ DOSTAT. KAŽDÝ Z NÁS MÁ MOŽNOST PRAVDU POZNAT. BEZ OHLEDU NA SÍLU NEGATIVNÍHO STAVU ZDE NA ZEMI.

K NELIBOSTI NEGATIVNÍHO STAVU, KTERÝ SE PEČLIVĚ A ZE VŠECH SIL STARÁ O TO, ABY SE SVĚTLO - PRAVDA A LÁSKA NIKDY K LOUTKOLIDEM NEDOSTALO.

A DAŘÍ SE MU. LOUTKOLIDÉ NECHÁVAJÍ OVLÁDAT SVÉ ŽIVOTY A KAŽDÝ DEN ZTRÁCEJÍ SAMI SEBE.

 

Zde, v této záložce, vám, milí přátelé, nabízíme jedinečnou příležitost POznat DALŠÍ PRAVDU - navštívit naši krásnou, dutou Zemi prostřednictvím těch pozemšťanů, kteří s tamními obyvateli přímo komunikují a navštěvují je.

Obyvatelé duté Země - nádherné, pozitivní a vyspělé bytosti, nám neustále pomáhají, je-li to naše přání a naše svobodná vůle. Pomáhají nám prozřít a pochopit následky našich chybných činů, které nás samotné vedou přímo a velice rychle k vlastnímu zániku. (Sdělení vesmírných přátel, vyspělých pozitivních mimozemských civilizací nabízíme také v záložce VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ - Rozhovory s vesmírnými přáteli).

Obyvatelé duté Země, jejichž poselství nabízíme v této záložce, nám zasílají nejen naprosto klíčové informace pro náš život a rady, jak se ze svých problémů dostat (chceme-li to sami), ale také nezištnou, čistou LÁSKU - nejsilnější a jedinou energii nekonečného Vesmíru.

ENERGII VEŠKERÉHO BYTÍ.

 

DĚKUJEME VŠEM BYTOSTEM NEKONEČNÉHO VESMÍRU...

Každý se učí jiným tempem, každý z nás se vyvíjí svou vlastní cestou. Stejně tak každý z nás k sobě přitahuje právě ty informace, na jejichž zpracování je v danou chvíli připraven. Vesmír použije COKOLIV, aby Vám předal v danou chvíli to, co nejvíce potřebujete pro svůj záměr a co plně odpovídá duchovní úrovni, na které se právě nacházíte.

Lidé, situace, věci, symboly, zvuky, myšlenky, pocity…

Možnosti Stvořitele Prvotního všeho a všech jsou absolutně neomezené.

"A ačkoliv se vám to tu může zdát temné, ve skutečnosti je podzemí zcela rozsvícené! S naší technologií krystalového světla dokonce i tunelové přechody jemně září..."

(z rozhovoru s přáteli z duté Země)

.

 

Kosmická síla Země - Agartha

 

Ti, kteří již o Agarthě slyšeli, si často myslí, že se jedná o město. Agartha je však názvem celé země, ne jen jednoho města. Sídlí zde kosmická síla planety Země. Hlavním městem Agarthy je éterické město Sambhala, které vibruje na astrálních frekvencích.

 

"... Země se rozplývala v tyrkysově modré obloze. Uprostřed oblohy viselo majestátně krásné slunce. Bylo poněkud menší a méně jasné než naše Slunce, ale i tak z něj vyzařoval nádherný, jemně nazlátlý svit, jenž osvětloval celou krajinu svatou září.

V dálce se objevilo veliké město... Duhové město. Jak jsme se rychle blížili, viděl jsem, že se z něj zvedají k obloze vysoké krystalové struktury. Jejich neuvěřitelně jemný vzhled by se hodil do jakékoli pohádky nebo romantické představy. Celé město zářilo duhovým světlem, jež vyzařovalo zevnitř. Do vzduchu se tyčily sloupy světla různých barev. Vypadaly jako fantastické pilíře z drahokamů a zářily dokonce víc než věčné světlo vnitřního slunce.


Už jsem o tomto zázračném městě slyšel. Město krystalových věží, pyramid a duhových světel. Bylo to Duhové město, prastaré kulturní centrum, v jehož knihovnách se skrývá obsáhlé vědění milionů různých světů a období.


Krajina překypovala krásou a životem. V téměř tropickém prostředí kvetly všude kolem nás překrásné květiny. Jejich vůně se nesla jemným vánkem a přinášela mým smyslům potěšení, jež mi připomnělo sladké dny mého dětství. Lesy a loukami protékaly potoky a řeky křišťálově čisté vody. Vzduch ožíval zpěvem ptáků a hmyzu a jejich píseň stoupala a klesala v univerzálním rytmu života. V dálce jsem viděl skvělá a nádherná města, jež vypadala, jako by byla postavena z překrásně čistých krystalů a drahokamů a zářila neuvěřitelně oslnivým světlem vesmírné dokonalosti.

 

Obyvatelé města Telos nosí nádherné a lehké šaty. Jsou vyšší než lidé na povrchu a mají silné a nesmírně živé rysy, jež by se daly přirovnat k rysům Polynésanů. Telosané a jiné civilizace vnitřní Země měří v průměru dva metry. Některé rasy jsou čtyři až pět metrů vysoké, láskyplné bytosti. Žije tam mnoho obyvatel, kteří mají přes 30 tisíc let. Kdysi žili na povrchu Země, v Lemurii a Atlantidě, do doby, než se samy tyto civilizace, přibližně před 11 200 lety, zničily..."

(z vyprávění pozemšťana o návštěvě duté Země)

Abyste vnímali, prožívali a věřili, že existuje Stvořitel Prvotní Všeho a Všech, milující lidé v Duté Zemi a další pozitivní, láskyplné bytosti nekonečných vesmírných světů, nepotřebujete vůbec nic. Nic mít, nic dělat. Neuvidíte je, neuslyšíte je, nenavštívíte je, pokud nevíte, že JSOU. Člověk uvězněný v tomto hmotném světě je navyklý uvěřit jen tomu, co vidí, co slyší, co hmatá, zkouší... Většina lidí na Zemi je zcela v zajetí falešné hry svých fyzických smyslů, na jejichž základě usuzuje o reálnosti či nereálnosti, správnosti či nesprávnosti svých vjemů. Ovládání mysli negativním stavem, který pak dále nevědomost lidí ve všech životních zákonitostech neustále udržuje a prohlubuje, je tím, co člověka neustále drží v okovech slepé víry v to, co NENÍ skutečné. A daleko, daleko od pravdy o tom, co skutečné a pravé JE.

Jenže pravý život je život jiný. Život skutečný. Není fyzický, není hrubovibrační, není dočasný. Není nevědomostí, pochybností, není nejistotou. Není strachem, obavami, úzkostí ani bezmocí. Pravý život není otroctvím ve hmotě a pro hmotu. Pravý život není podmíněn. Je to život fyzickými smysly naprosto neomezený, život, kde se vaše hmotou obtěžkané smysly rozplývají, abyste naplno prožívali pravou skutečnost veškerého bytí skrze opravdovost - vyciťování.

Pro toto vše jste tady na Zem, do hmotného světa, dobrovolně přišli. Přišli jste odhalit falešnou hru hmoty, odhalit sílu negativního stavu, která se vám falešně jeví jako nepřekonatelná. Přišli jste POznat, že jste věčným SVĚTLEM, nad jehož sílu není.

V této hře v negativní dimenzi bytí jste však přišli zvítězit, ne prohrát - v bolestech, nemocech, úzkosti, otroctví a neustálém strachu o vlastní přežití. Přišli jste odmítnout negativní stav, který vás nutí stále stát na straně zla, nenávisti, lži. Přišli jste ODMÍTNOUT negativní stav, NIKOLI ho přijmout, množit ho, živit ho a nechat jím udusit svou vlastní podstatu a zničit své pozemské životy. To vše jste přišli zvládnout. 

Je to otázka vaší vlastní svobodné VOLBY. Každý, naprosto každý člověk MÁ všechny schopnosti a předpoklady k tomu, aby se dokázal vysvobodit ze svého ovládání. Stačí se pro to ROZHODNOUT.

Kolik lidí se rozhodlo svou nevědomost a své otroctví ukončit a poznat pravdu, můžete vidět sami, podíváte-li se na současný stav lidstva na Zemi a stav samotné planety Země - vysoké duchovní bytosti, kterou jsme byli Nejvyšším obdarováni pro svůj dočasný domov, pro život ve štěstí, v lásce, naprostém dostatku pro všechny, v harmonii, zdraví, radosti a míru a ke splnění svého pozemského poslání.

Zjištění toho, jak jsme s tímto darem naložili, jak se neustále rozhodujeme udržovat svou nevědomost o všem skutečném a pravém a konat v jejím jménu, však radostné vůbec není.

A proto opět láskyplně připomínáme. Abyste poznali falešnou hru fyzických smyslů a hmotného světa v záporné dimenzi bytí (temných světech), je nezbytné mít na paměti vesmírný zákon, který ustanovil Pán Ježíš Kristus. Ten řekl:

 

"Jakmile ve mne uvěříš, pak mne také uvidíš".

 

  Tvůj duchovní růst a duchovní vědomí jsou tím, co řídí tvé poznání skrze tvé vyciťování. Jakého poznání jsi tady na Zem přišel dosáhnout ty, příteli, o tom v každém okamžiku svého života rozhoduješ pouze ty sám.

Jakmile vycítíš pravdu, pak jí UVĚŘÍŠ. 

Jakmile uvěříš, pak také uvidíš...

Snaha o ovládání obyvatel planety Země trvá ze strany Sil temna již 300 000 let.

Kdyby lidstvo poznalo pravou podstatu svého vlastního života, pak by prohlédlo past svého vlastního ovládání, které si sami lidé řídí a udržují.

Poznalo by význam dočasné existence negativního stavu a ihned by pracovalo na tom, aby negativní stav nedosáhl své plnosti.

Lidstvo by dokázalo včas poznat, že pouze LÁSKA, PRAVDA a DOBRO jsou tím, co je skutečné a věčné.

Jakmile by lidstvo odmítlo negativní stav, pak by se ze svého ovládání vysvobodilo a nemuselo by prožívat peklo, které negativní stav sám na sebe a všechny, kteří pro něj neustále pracují, chystá, a které bude zcela přirozeným důsledkem završení existence negativního stavu nejen na Zemi.

Jako nové a neznámé se mohou jevit následující informace těm, kteří stále podporují své vlastní zákeřné ovládání, kteří v nevědomosti o sobě samých žijí své zoufalé pseudoživoty zde na Zemi. Ve lžích a desinformacích, které jediné mohou předkládat média, jež jsou ovládána samotným negativním stavem. Základní mechanismus ovládacích snah negativního stavu je "jednoduchý", na bázi shodných energií. Stejné přitahuje stejné.

Čím více je jeden negativní, tím více je otevřen dalšímu a dalšímu působení negativního stavu a jeho ovládání, a tím obtížněji se ze své nevědomosti dostává.

Nevědomost prohlubuje a přitahuje další nevědomost. Výsledkem je, že se tak pro mnohé stává snazší a snazší uvěřit lži (neboť ji dobře známe, máme k důvěru, máme v jistotu, a co známe, to uznáváme) a udržovat se v ní.

Toto se však děje pouze na základě svobodných voleb lidí. 

Masy lidí tak v každém okamžiku svého života svolují ke svému ovládání a volí si nevědomost a nemají ani tušení, že si volí pouze to, co jim je předkládáno a nabízeno SILAMI TEMNA. Masy lidí zde na Zemi nemají ani tušení, že si myslí to, co si myslet mají. Že věří jen tomu, čemu věřit mají... Jen a právě proto vypadá náš svět a stav lidstva přesně tak, jak vypadá.

 

"Poznej pravdu a pravda tě vysvobodí"

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ

Obr.: Ukázka harmonického života v lásce ve vnitřní Zemi. Na obrázku pan Adama, jedna z nejvyšších duchovních bytostí vnitřní Země

 

 

Poselství z nitra naší milované planety Země

 

Telepatické rozhovory
 s obyvateli VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety
a jejích vnitřních měst pod horou Mount Shasta v Californii v USA -

všem lidem v této době
v přechodu Země do vibrací 5. dimenze

Obr.: Vnitrozemské město Telos se nachází pod horou Mount Shasta v Kalifornii v USA. Na obrázku je hora Mount Shasta v Kalifornii v USA.

 

Obr.: Dvě mapy s polohou města Telos ve vnitřní Zemi. Vnitrozemské město Telos se nachází pod horou Mount Shasta v Kalifornii v USA. Je to jen jeden z mnoha dalších vstupů do vnitřní Země v rámci jejího povrchu. Pod povrchem planety se nachází velmi mnoho měst a městeček rozesetých po celém vnitřním prostoru Země, s velmi bohatým životem na prožitky, v harmonii, v čisté lásce a radosti. Nádherný život na bázi nezištného dávání druhým a pomoci bližním, radosti z bytí a všeobjímající lásky - to je život, o kterém sníte.

 

Sníte o něm proto,

protože víte,

že

EXISTUJE.

 

V následujících podzáložkách nabízíme sdělení přátel z duté Země předané pozemšťanům.