„Protože žijete v temnotě, děláte všechno složitě.

Jednoduchost je jedna z velkých cest Světla. Co je velké, hluboké a PRAVDIVÉ, je vždy krajně jednoduché.“

 

vaši Přátelé z Vesmíru

Lidé planety Země,

 

nepřestávejte se ptát,

nepřestávejte poznávat odpovědi.

Rozpomeňte se, že

odpovědi na všechny své otázky SAMI ZNÁTE.

Vždycky jste je ZNALI.

Pokud jste něco z Absolutní Pravdy zapomněli,

pak je nejvyšší čas se rozpomenout.

Rozpomenout se na vše, co již dávno víte.

Vaše DUŠE ZNÁ odpovědi na všechny otázky, které kladete ve své falešné a naučené víře, že odpovědi neznáte.

Stále intenzivněji a sofistikovaněji vás učí, že nic neznáte, a proto vám předkládají svou "pravdu", které bezmezně věříte, jakkoli nesmyslné a smrtící lži to ve skutečnosti jsou.

Negativní stav neustále pracuje na udržování Vaší NEVĚDOMOSTI a prozatím, zdá se, vítězí u 98% dokonale ovládaných lidí planety Země.

ZÁLEŽÍ JEN NA KAŽDÉM ČLOVĚKU, KDY A ZDA-LI VŮBEC

UKONČÍ SVOU NEVĚDOMOST.

STAČÍ SE ROZHODNOUT.

ZVOLIT SI TO.

Přátelé,

 

pozemský člověk, který se rozpomíná na to, kým ve skutečnosti JE a ODKUD přišel, je mnohdy sám překvapen otázkami, které jej napadají, neboť ví moc dobře, že takové otázky by ještě před pár lety, měsíci, včera... nemohl nikdy položit. Vlastně tento člověk je překvapen zjištěním, jak je možné, že neměl zájem ani potřebu celý svůj dosavadní život jisté otázky vůbec klást. Nebo na ně ani nechtěl znát skutečnou odpověď... Ale JE to tak. Dospěli jste do fáze svého duchovního růstu, kdy kladete otázky a dostáváte se k odpovědím, které pouze čekaly, až si jich všimnete. Nebyly nikdy skryté... Nebyly nikdy nepřístupné či tajné. Ostatně jsou to VAŠE odpovědi.

ROZPOMÍNÁTE SE, a proto jedete "podle plánu". Podle vašeho vlastního plánu života, který jste si sami utvořili a "nalajnovali" před svou inkarnací tady na planetu Zemi, v době vaší intenzivní přípravy na svou pozemskou misi.

Přáli jste si pouze "jedno": STIHNOUT ZDE NA ZEMI ROZPOMENOUT SE NA SVŮJ PŮVOD A NA SVÉ POSLÁNÍ - A TOTO POSLÁNÍ STIHNOUT ZA TAK KRÁTKÝ POZEMSKÝ ŽIVOT - v tomto těle SPLNIT. To je VAŠE MISE. To je JEDINÁ TOUHA VAŠÍ DUŠE.

 

Možná, že jste tuto záložku s názvem "Ptáte se" otevřeli ještě před tím, než jste pročetli jiné záložky tohoto webu, ty, které vám podrobně vysvětlují a podávají odpovědi na vaše upřímné otázky. Mějte, prosím, na mysli, že v této záložce nabízíme spíše STRUČNÉ odpovědi, byť co nejvýstižnější a co nejsrozumitelněji vyjádřené. Mnohé otázky, resp. odpovědi však opravdu vyžadují pochopení dalších, ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTÍ, neboť souvisí s mnoha dalšími událostmi a zákonitostmi vašeho vlastního života.

Z tohoto důvodu doporučujeme prostudovat také další kapitoly tohoto webu (zde v otázkách a odpovědích na ně odkazujeme) a samozřejmě také světelnou literaturu (záložka Světelné čteníčko). Pro další informace pak doporučujeme také webové stránky pana I. A. Bendy www.nejsme-otroci.cz.

Na otázky pozemšťanů zde uvedené nám odpovídá STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH, duchovně vyspělé, láskyplné bytosti - Přátelé z Vesmíru (Andělé Světla) a také Přátelé z Duté Země (blíže o naší planetě Zemi, která je DUTÁ a v níž žijí vyspělé civilizace nabízíme v záložce Dutá Země).

My, lidé rozpomínající se na svou PODSTATU a na své POSLÁNÍ, my, lidé, kteří jsme nastoupili cestu svého DUCHOVNÍHO RŮSTU, máme mnoho otázek, na které nám naše okolí, naši rodiče, naši pozemští učitelé, naši přátelé, naši "vůdci" či politici nikdy nedali a NIKDY NEDAJÍ PRAVDIVOU ODPOVĚĎ. TO JE ZÁMĚR, KTERÝ SE NEGATIVNÍ STAV BUDE SNAŽIT DO POSLEDNÍHO DECHU UDRŽET A NAPLNIT. Tuto nepříznivou skutečnost JSME TAKÉ JIŽ POZNALI. Nanejvýš nepříznivé následky našich chybných voleb - voleb lidstva jako celku - zároveň všichni neustále prožíváme.

Co se týče POLITIKŮ a jim velících SVĚTOVÝCH VŮDCŮ (kteří jsou však sami pod taktovkou ještě mocnějších - ještěrů z pekel), je to především jejich ÚKOL. JEN DÍKY jejich špinavé PRÁCI - KLAMÁNÍ LIDSTVA, JEHO ZOTROČOVÁNÍ a DOKONALÉ, ZÁKEŘNÉ OVLÁDÁNÍ, ke kterému se dobrovolně v rámci udržení své moci zavázali, MOHOU BÝT U MOCI a být materiálně "BOHATÍ". Ve své vlastní nevědomosti dokonce ani sami nevědí, že jsou dokonale ovládané loutky, za jejichž provázky tahají TI MOCNĚJŠÍ MIMO NÁŠ SVĚT (ještěři z pekel - negativní mimozemšťané, pseudotvůrci).

Pokud jde o naše rodiče, učitele, přátele... jejich neschopnost podat uspokojivé a pravdivé odpovědi na otázky po samotném SMYSLU BYTÍ a  podstatě samotného nekonečného ŽIVOTA, je otázkou jejich VLASTNÍ NEVĚDOMOSTI, kterou si však sami dobrovolně VOLÍ a neustále udržují.

Důvodů mají mnoho. Ostatně zeptejte se jich sami... Proč neznají odpovědi po smyslu svého vlastního bytí. Proč se vyhýbají odpovědím... Vlastně - proč se vyhýbají samotným otázkám?!? Proč se brání spatřit či zaslechnout pravdu... Spousta z nich je dokonce zarputile rozhodnuta neuvěřit už v tomto životě ničemu, kromě toho, čemu už uvěřili a co jim zaručuje jejich běžný, pohodlný, "jistý", známý otrocký život. Vědí, že je jednodušší nepátrat po pravdě, neptat se, nehledat sebe samé, být raději poslušnou loutkou a zapadnout do společnosti těch, kterým stačí nějak přežít tento pozemský život v nevědomosti, v nesvobodě a v otroctví.

Uvěření novým pravdám by totiž ZNAMENALO KONEC JEJICH DOSAVADNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA. MOŽNÁ JEJICH SPOLEČENSKÉHO POSTAVENÍ. JEJICH HRDOSTI, JEJICH PÝCHY, JEJICH "JMÉNA", jejich POVĚSTI "NORMÁLNÍHO" loutkočlověka, který dělá, stejně jako DAV, to, co musí... Byl by konec jejich falešné představivosti, se kterou se už naučili žít a která je živí... byl by konec jejich sociální role, kterou doposud ve svém nevědomém postavení "statečně" zastávali...

a TOTO vše vědí moc dobře... A kdo by to chtěl... Kdopak by chtěl zjistit, že život NENÍ to, co doposud žili a žijí? "Však stejně bude za chvíli konec..." říkají si všichni ti, kteří cítí, že PRAVDU NEZNAJÍ a pokud k ní přičichnou, ihned ji raději odmítnou... NIC NEŽ DŮKAZ JEJICH OVLÁDÁNÍ. NIC NEŽ DŮKAZ JEJICH STRACHU, který řídí jejich pseudoživot a KTERÝ JE DOKONALE OVLÁDÁ.

Obzvlášť nyní, ve 21. století, v době, kdy negativní stav na Zemi zahájil poslední fázi svého hrůzného plánu na dosažení svého vítězství, slýcháváme nejen učitele našich dětí...

"NECHÁM TO TAK, JAK TO JE... MŮŽU A MUSÍM žákům ŘÍCT jen to, CO PO MĚ CHCE SYSTÉM, CO MI PŘIKAZUJÍ, NE TO, že PRAVDA JE úplně jiná... Nemůžu jim říct, že tyto lži je dostanou do obrovských potíží. Nemůžu jim říct, co je záměrně utajováno mocnými. Nemůžu říct nic, co není falešným systémem mocných povoleno. Nemůžu jim říct, že náš nepřítel, je ten, koho denně opěvují, komu bezmezně a slepě důvěřují. Nemůžu to řešit... JAK BYCH VYPADAL(A)... Vyhodí mě z práce, nic jiného neumím, kam půjdu...STEJNĚ TO NEZMĚNÍM..."

 

NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA KAŽDÉHO člověka.

 

Ten, kdo již VÍ, že žije v nepravém světě falešných iluzí, LŽÍ, OVLÁDÁNÍ a desinformací, kdo zná pravdu a nepředává ji z JAKÉHOKOLI DŮVODU ostatním, proviňuje se nejen vůči sobě, ale také vůči těm, kterým tyto informace svým mlčením upírá.

Vaše VĚDĚNÍ, pokud JE, NENÍ NÁHODNÉ.

JEHO SMYSL JE JEDNOZNAČNÝ A JASNÝ.

JE ZÁVAZNÝ.

A tak hledáte-li stále PRAVDU, která by se shodovala s pravdou VAŠÍ DUŠE, nechť každý opět a zase zaslechne:

 

KAŽDÝKDYKOLI MOŽNOST PRAVDU POZNAT. ZNOVU ZNÁT.

PRAVDA NENÍ NIKDE a NIKOMU SKRYTÁ.

PRAVDA však NENÍ (zde na Zemi - negativní stav!) V UČEBNICÍCH ANI V INSTITUCÍCH. PRAVDA NENÍ VYSVĚCENA ANI VZDĚLÁNÍM, ANI BOHATSTVÍM, ANI MOCÍ, ANI PŘÍSLUŠNOSTÍ K TÉ ČI ONÉ SKUPINĚ.

PRAVDA JE PRŮHLEDNÁ A ČISTÁ.

JE VŠUDE. VŠUDE. VIDÍTE-LI JI.

POKUD pravda, kterou vám ostatní nabízí,

NENÍ čistá, není jednoduchá, není radostí a láskou pro všechny,

PAK ZPOZORNĚTE.

PROTOŽE PAK NEMÁTE CO DO ČINĚNÍ S PRAVDOU.

PAK JSTE UVĚŘILI LŽÍM NEGATIVNÍ STRANY...

Chcete-li najít PRAVDU, nebraňte se jejímu nalezení jen proto, že si myslíte, že bude konec všeho, čemu jste doposud věřili.

...že nebude tak pohodlná, na jakou jste byli zvyklí...

 

V TOM PŘÍPADĚ se totiž k Pravdě v tomto životě určitě NEDOSTANETE...

Věříme, že v následujících podzáložkách najdete odpovědi na mnohé své otázky...

 

Přejeme Vám včasné poznání PRAVDY, o které jako jediné vám celý tento pozemský život jde.

VAŠI PŘÁTELÉ v nekonečném Vesmíru žijící

Váš milující Stvořitel Prvotní všeho a všech