Přátelé,

 

vy, kteří jste se již rozhodli vykročit na cestu Domů, jste zároveň těmi, kdo překonáváte nemalé množství zcela specifických a "na míru ušitých" překážek, které vám, probouzejícím se lidem záměrně klade do této Cesty poznání negativní stav. Jak už víte, negativní stav ve své negativitě s velkou nevolí sleduje vaše pozitivní počínání a vaše kroky, které uskutečňujete za účelem prožívání a předávání Světla, za účelem poznání Pravdy a pravého smyslu nejen vašeho vlastního bytí. Rozpomínáte se na skutečnou pravdu o sobě samých, o původu všeho a všech, o věčném životě - pravém životě - o věčném zdroji bytí - o Stvořiteli Prvotním všeho a všech. Poznáváte čím dál intenzivněji zákeřnost a pseudosmysl dočasně aktivovaného negativního stavu a přestáváte mu sloužit a otročit pro něj, jak jste to dělali doposud.

Rozhodli jste se pro cestu Světla a Pravdy, namísto cesty temnoty, lži, utrpení a zkázy.

To vše jste již učinili. Vaše myšlenky utváří vaše jednání.

Právě proto, že postupujete vzhůru na své duchovní cestě, stáváte se nejen silnějšími, ale také více nevyhovujícími a nežádoucími pro negativní stav.

Světlo Vás však chrání, do té míry, jakou sami přijímáte.

Vaše vlastní DUŠE je vaším jediným rádcem na vaší cestě k Pravdě.

Vaše DUŠE je vším, co můžete mít a máte ke splnění všech svých přání.

K prožívání toho, čím opravdu jste.

Víme, že jste se rozhodli dále nemnožit negativní stav a nepřiživovat jeho sílu a moc, kterou stále zákeřně ovládá lidské bytosti zde, na Zemi, v záporné, minus třetí dimenzi bytí a kterou směruje ke konečnému cíli v neprospěch všech, kteří si jej nakonec zvolí.

 Nechť jsou tato a další sdělení pro vás motivací a hnací silou nepřestat jít za svým vytouženým cílem, neustoupit z vaší vysněné cesty ani o píď. Nechť vás tato sdělení posílí na vaší cestě k Pravdě a poznání věčného Života.

Věříme, že jste se rozhodli pro svůj návrat ke Světlu, ke svému Zdroji.

ROZHODLI JSTE SE PRO NÁVRAT DOMŮ, odkud jste si před pár pozemskými lety na chvíli odskočili...

V následujících podzáložkách nabízíme aktuální sdělení pozitivních vesmírných civilizací přijatá pozemšťany - světelnými pracovníky, kteří je předávají dále ve prospěch všeho a všech.

Děkujeme jim za jejich světelnou práci.

... LÁSKA JE KLÍČEM ke SVĚTLU, k PRAVDĚ, ke ZDRAVÍ, k RADOSTI...

...k VĚČNÉMU ŽIVOTU.

 

PRÁCE SVĚTELNÁ NA SOBĚ SAMÉM

a PRÁCE SVĚTELNÁ NEZIŠTNÁ PRO DRUHÉ

JE CESTOU DUCHOVNÍHO RŮSTU a PLNÉHO ZDRAVÍ.

ŽÍT LÁSKYPLNÝM, POZITIVNÍM ŽIVOTEM -

- to je cíl vaší DUŠE, jež se na chvíli zahalila do pozemského těla, aby mohla napravit své dřívější chybné volby,

splnit si své poslání,

duchovně růst

a šťastně se vrátit DOMŮ.

K přečtění textu obrázků stačí obrázek přenést na plochu vašeho počítače, nebo jej zkopírovat.