Veřejný proslov A. S. Fauciho Z ROKU 2017

 

A. S. Fauci: "S myšlenkou, že jsme pár dní od nové vlády a vzhledem k tomu, že jsem v branži nějakou dobu a měl jsem příležitost sloužit v pěti vládách, promyslel jsem, že dnes nadnesu téma o problému připravenosti na pandemii. Pokud je jeden vzkaz, který vám chci dnes předat, pak je to ten, že není pochyb, že dojde k nečekané masivní nákaze. Jsme si jistí, že tuto událost zažijeme v následujících třech letech. Děkuji."

To, co v těchto dnech roku 2020 téměř všichni považujete za náhodu či neštěstí, není nic jiného, než realizace předem připraveného plánu mocných. Vše probíhá dle plánu a vy si stále myslíte, že jste pouhé oběti náhody...

Vaše volba.

Svět po Coronavirovému útoku již nikdy nebude jako dřív.

Naštěstí.

Všichni se dobrovolně účastníte sofistikované hry mocných tohoto světa a jejich nadřízených - negativních mimozemských entit.

Vaše svobodná volba. Volba lidstva.

Lidé se tímto okamžikem sami posunuli do fáze zrychleného zavedení Nového světového řádu, který v tomto stadiu zahrnuje razantní omezení jejich svobod (těch zbytků, které ještě mají). Omezení volného pohybu, sledování skrze veškerá mobilní data (pod rouškou bezpečnosti), nařizování toho, kdo má co mít, co má kdo dělat či nedělat, jak se má vyjadřovat a myslet, co má chtít a nechtít.

Tato přípravná fáze však bude velice krátká.

To hlavní teprve přijde.

A přijde brzy.

Přijde zcela nenápadně. Ani si toho nevšimnete.

Protože vám to podají tak, abyste to sami chtěli.

Vše vyvrcholí dokonalým ovládnutím lidstva a jeho úplným zotročením v čipové totalitě 666.

Pokud by současný plán s Coronavirem nepřinesl kýžené výsledky a nebyl by dostatečně účinný (počet obětí, kolaps společenských systémů, dostatek strachu a oslabených, dostatečná celosvětová ekonomická krize atd.), pokud by virus nebyl v konečném důsledku tak účinný, je jisté, že během několika měsíců začne "další kolo".

Záložní plány jsou dávno připraveny. Objeví se nový virus, mnohem agresivnější. Nebo se objeví něco úplně jiného (co třeba ala 11. září 2001, jiné biologické zbraně). Možností je mnoho a záložní plány jsou připraveny. Mocní pracují tvrdě a jdou přímo za svým cílem.

Tím cílem jste vy, lidé.
Vaše holé životy.

Proč?

To už máte dávno vědět. Ale vy se nestaráte.

Vaše volba.

Vaše svobodná volba.

Náhoda? Náhoda neexistuje. To už máte vědět. Moc času na zjištění Vám totiž už nezbývá.

Obr.: Zinscenované útoky mocných za oponou na své vlastní občany z 11. září 2001. Věže Světového obchodního centra v New Yorku. Vše stále pokračuje, vše nabývá na síle. Tito stejní mocní, schovaní za oponou, záměrně vypustili do světa uměle vytvořenou biologickou zbraň - Corona virus.

 

Z řad mocných přichází další zprávy. Veškeré celosvětové negativní události budou pokračovat ve zrychleném tempu dále, bezčasí trvá již příliš dlouho. Mocní lidé tohoto světa za oponou jsou tlačeni svými nadřízenými - negativními mimozemskými entitami - k rychlejšímu tempu v zavádění agendy NWO (Nového Světového Řádu).

A vy tomu všemu, lidé na Zemi, říkáte "náhody". Pro jistotu.

Abyste se zbavili odpovědnosti. Odpovědnosti za vše, co činíte. A také za to, co nečiníte.

A tak se cítíte jako oběti, které zbytečně trpí, které obviňují všechny ostatní, které žádají satisfakci, protože "vy jste si to přece nevymysleli, vy jste to přece nechtěli..."

TAKTO VYPADÁ MOUDROST LIDSTVA na ZEMI VE 21. STOLETÍ.

TAKTO SMÝŠLÍ A JEDNÁ LIDSTVO, KTERÉ SAMO SEBE JIŽ BRZY ZAHUBÍ.

VAŠE VOLBA, lidé.

VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

TEĎ UŽ TO NENÍ POHÁDKA, CO?

TEĎ UŽ JE TO TA REALITA, KTEROU JSTE POVAŽOVALI ZA POHÁDKU A KTERÉ JSTE SE VYSMÍVALI, pokud vám o ní někdo říkal dříve.

TEĎ SE HRAJE O VAŠE ŽIVOTY A VY JSTE SE KONEČNĚ DOČKALI.

NIC JINÉHO JSTE SI NEPŘÁLI.

Nejsou to také vaše slova? "Až to přijde, pak tomu uvěřím..."

 

Přehledně o tom, jak k tomu všemu přirozeně došlo. Přirozeně náhodně. Nebo už jste poznali, že náhoda neexistuje?

Když se věci poskládají do jednoduché časové poslupnosti, pak jsou všechny procesy řízení NWO přehlednější a o náhodě či nehodě nemůže být řeč ani pro skalní odpůrce pravdy, která se jim nehodí do plánu. Pro mnohé loutkolidi zůstává těžké uvěřit něčemu, co předem označili nálepkou "k neuvěření".

 

Březen 2019

 

Itálie se dohodla s Čínou a jako jediná země sdružení G7 (sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa) podpořila čínský projekt Hedvábné stezky (Čínská hospodářská iniciativa). Laicky řečeno: Itálie podporuje gigantický globální rozmach Číny. Nepřípustné pro smrtící USA.

 

Květen 2019

 

Zpěvačka Madonna ve své show (Madonna Quavo Eurovision Song Contest 2019 - youtube https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U) představuje zlou čarodějnici se stříbrnou koronou na hlavě a do očí bijícím symbolem X na černých šatech a pásce na oku symbolizujícím Nemoc X i zaslepené, nevědomé lidstvo. Na pozadí symbolu koronaviru a nastávajících klíčových světových událostí jim (ve druhé části společně s raperem) zpívá: "...not everyone is coming to the future..." (ne každý jde směrem ke své budoucnosti), "...not everyone is learning from the past..." (ne každý se učí z minulosti"), "...not everyone that´s here is gonna last..." (ne každý, kdo je zde, bude poslední), "...in the future where you gotta pay the cost (v budoucnosti musíš zaplatit své účty), it´s the future where you come from bein lost..." (to je budoucnost, odkud přicházíš, ztracen), "you´re in control just like a child... (jsi pod kontrolou, právě tak jako dítě), "... just like a dream, you are not what you seem..." (je to jako sen, nejsi takový, jak vypadáš...), "it´s the future, crucifixion on a cross" (to je budoucnost, poprava na kříži).

Při choreografii s ženami v plynových maskách zazní: "Jsou tak naivní... Myslí si, že nevíme o jejich zločinech... My ale víme, jen ještě nejsme připraveni zasáhnout... Bouře není ve vzduchu, je uvnitř nás.... Chci vám vyprávět o lásce a osamělosti, ale už je pozdě..."

Jednotlivé texty a sdělení písně záměrně a jen naoko postrádají logiku a návaznost. Jsou jakoby vytrženy z kontextu. Proto jsou tak klíčové. Pouze hesla. Znamení. Symboly. Vzkazy. O to právě jde. Žádný děj, žádné přímé odkazy. Vše je dokonale připraveno, aby podstatu zprávy (poselství) pochopili přesně ti (a nejlépe jen ti), pro které je určena.

Muži a ženy z Madonniny taneční skupiny v plynových maskách, projekce těla viru, apokalypsy, smrti, symbolické fouknutí na členy skupiny a jejich pád na zem (provázené slovy: "Neslyšíš ten vítr, který začíná kvílet"), slova o naivitě lidí, jejich podřízenosti vůči Někomu X, jejich závislosti a nemožnosti přežít v budoucnosti.... - to vše jsou jasné zprávy pro ty, komu jsou ve skutečnosti určeny. Lidé? Ne, ti si ani nepovšimnou hlubokých, dobře zakódovaných pravd a znamení, ti jsou uchváceni efekty, hlukem, světly, tvářemi, melodií, hlasem, energií tmy, negativity, temnoty a pekla. To vše považují zfanatizované, dobře ovládané masy loutkolidí za žádoucí, dostatečné, dokonalé a "in". Loutkolidé tomu nemají přímo rozumět. Mají se jen dívat, nechat se ovládat, mást a případně živit svůj nevědomý strach z něčeho, čemu stejně nerozumí. To je ono. Důležitá a klíčová sdělení jako jsou tato (skrze Madonnu je to snazší, neboť je tak známá, že zabere na masy lidí) mají jasný cíl. Mocné. Touto cestou se mocní po celém světě dorozumívají, upozorňují se na blížící se plány a rozdávají rozkazy. Pod rouškou zábavy pro loutkolidi. Akce dvě mouchy jednou... A loutkolidé jásají, šílí, jak je to všechno bááááječné....

K tomu všemu si můžeme v show povšimnout dvaceti mnichů vlevo a dvaceti vpravo, odkazujících nenásilně na rok 2020. Aniž by to loutkolidé tušili, Madonna předem informovala o tom, co se chystá, ostatně její poslední slova show zní: "Wake up" (Probuďte se). To dělávají mocní ilumináti za oponou velmi často: předem a nepřímo poukazují svou vlastní okultní symbolikou na děje, které proběhnou v blízké budoucnosti. Tímto způsobem se elity navzájem informují, varují, předávají si vzkazy, ale zároveň tak také rádi ukazují všem dalším, kdo tyto kódy rozluští, jejich neohroženou moc, že věci se již daly do pohybu a že je nikdo nezastaví. Sekundární účel je tak zjevný: probuzení strachu těch, kteří pochopí, že jsou pouhými loutkami v rukách mocných tohoto světa a těch daleko mocnějších mimo náš svět. V podstatě jakási příprava na poslušnost.

 

Není náhoda, že byla Madonně těsně před coronavirovou expanzí vytvořena choreografie a scénář písně na Covid-19 a na události, které v této souvislosti zasáhnou svět, včetně vize nepříznivé budoucnosti. Již dávno je také známo, že Madonna a její tým o pravém, primárním smyslu svého počínání ví a o pandemii věděli dlouho dopředu. Za jejich práci je také negativní stav dobře odměňuje, vydržuje a podporuje. Nebo myslíte, že se nikdo z nich neptá, co vlastně dělají, proč mají dělat přesně to či ono a jaký to má význam?

Obr.: Skutečný coronavirus se až příliš věrně podobá symbolice v choreografii koncertu Madonny

Kdo nechce vidět, nikdy neuvidí. Koneckonců to není jen o tom - vidět, ale především vyciťovat. Vyciťovat pravdu.

 

Leden - srpen 2019

 

Crimson Contagion. Ve dvanácti státech USA probíhá cvičení připravenosti na pandemii, cvičení nazvané Crimson Contagion. Jednalo se o vládní aktivitu.

Crimson Contagion byla simulace řízená Ministerstvem zdravotnictví, která testovala kapacitu federální vlády Spojených států a dvanácti států USA za účelem jejich reakce a připravenosti na těžkou pandemii chřipky, která má vzniknout v Číně. (!!!!!!!)

Cvičení zahrnovalo scénář, ve kterém turisté vracející se z Číny šíří ve Spojených státech respirační virus. Počátek šíření v USA byl stanoven na Chicago. Do dvou měsíců měl virus podle připraveného scénáře infikovat 110 milionů Američanů a zabít více než půl milionů Američanů. Z výsledků zprávy tohoto cvičení vyplynulo, že USA mají omezenou kapacitu v souvislosti s reakcí na pandemii, vládní agentury postrádají finanční rezervy, koordinaci a další zdroje k zajištění efektivní reakce na virus.

Scénář cvičení: Několik turistů onemocní během pobytu v Číně respiračním onemocněním a následně odletí domů do svých zemí ještě předtím, než se u nich objeví příznaky. Virus se rychle šíří po celém světě, první zjištění viru ve Spojených státech je plánováno v Chicagu (hostitelské město pro cvičení). Virus je pojmenován "H7N9 Influenza (chřipka). Realizace cvičení Crimson Contagion začíná v bodě 47 dní poté, co je objeven první případ v USA. Scénář předpovídá 110 milionů nakažených, 7,7 milionů hospitalizovaných a 586 tisíc mrtvých jen ve Spojených státech.


Shrnutí:

Podle vládního imaginárního scénáře USA vypukla v Číně epidemie viru napadajícího dýchací cesty a začala se rychle šířit po světě. Prvni případ USA zaznamenají v Chicagu a o 47 dní později Světová zdravotnická organizace vyhlásí pandemii. Reakce přijde pozdě. Nakazí se 110 milionů Američanů, 7,7 milionů potřebuje hospitalizaci, 586 tisíc jich zemře. Ano, šlo jenom o cvičení, ale teď již ví celý svět, že to nebylo jen tak ledajaké cvičení na něco, co se nestane. Jednalo se o absolutně nezbytné, velmi propracované a zcela klíčové cvičení na velmi blízkou světovou pandemii, kterou Američané sami zaseli a spustili. Proto se na ni tak pečlivě museli připravit.

aneb

KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ...

CO ZASEJEŠ, TO SKLIDÍŠ...

 

Srpen 2019

 

A je tady další až příliš špatně zamaskované fiasko, pro mnohé další obyčejná "náhoda". Ale legrace už dávno skončila.

Toho roku (2019) jakoby se v USA roztrhl pytel na cvičení ve jménu pandemií. V srpnu 2019 mocní globalisté Melinda a Bill Gates rozesílají pozvánky na globální epidemiologickou válečnou hru v New Yorku, kterou nazvali Event 201. Má to být cvičení na zvládání celosvětové pandemie za účasti špičkových odborníků z nejrůznějších oborů. Ve skutečnosti jsou to právě tito globalisté, kteří za pár měsíců rozpoutají skutečné celosvětové coronavirové peklo.

Obr.: Mocní globalisté Melinda a Bill Gates

 

Září 2019

 

Írán a Čína se dohodli na vzájemném partnerství, masivní investice ve výši 400 miliard USD vpluly do íránského ropného průmyslu. Čína pomáhá Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Přátelské vztahy mezi Íránem a Ruskem jsou také na pořadu těchto dní. Rusové mají v Íránu část svých vojenských poradců a nejen jich.

 

V New Yorku proběhlo již zmiňované Globální pandemické cvičení Event 201 za účasti špičkových specialistů ze všech klíčových oborů z celého světa. Iniciátoři se nestyděli přizvat také čínského odborníka (pravděpodobně žijícího v USA). Nikdo z čínské vlády však pozván nebyl. Plán na to, jak Spojené státy za měsíc zamoří Čínu koronavirem, už byl dokončen. Jsou to opravdu skuteční "přátelé", tito mocní globalisté Melinda a Bill Gatesovi.

Říjen 2019

 

Proběhly Armádní světové hry v čínském Wuhanu. Tématem těchto 7. Světových vojenských her je sdílení přátelství a budování míru pod heslem: "Make friends, not war" (Vytvářejme přátelství, ne válku). Hry končí 28. října. Účast byla obrovská.

Soutěžilo se ve třech desítkách disciplín, ve 329 kategoriích. Sešlo se přes 9 000 sportovců ze 110 zemí světa. Hry obřího charakteru. Česká média hlavního proudu o této světové události neinformovala, takže ani naše české zlaté medalisty neznáme. A že jich bylo! A nikdo z loutkolidí se neozve. Česká televize poslušně mlčí.

Za medailisty (natož zlatými, kterými jsme na těchto hrách byli) by obvykle reportéři "lezli" i do postele, aby s nimi udělali rozhovor, ale tentokrát nic... Vůbec nic.

Toto počínání České republiky (poslušně poslouchající rozkazy z USA) je víc nápadné a na utajovanou pravdu upozorňující, než kdyby s účastníky her (a nejen těmi) nějaký ten rozhovor udělali.

Nyní je jasné, že Česká televize měla za úkol odvést pozornost jiným směrem, nepoukazovat na Čínu a její mírové snahy a aktivity, natož na pozdější spojitost ohniska koronavirové nákazy a dárku od "přátel" z USA. Za žádných okolností jsme se neměli nic dozvědět, i kdyby čeští vojenští sportovci měli zlatých medailí plný pytel. To vše proto, aby se pozorní lidé později nedovtípili, že tam byly stovky vojenských sportovců z Ameriky a poté, co odjedou zpět do USA, vypukne v Číně náhlá pandemie.

 

Média jsou pouhým nástrojem majitelů tohoto světa. Plně pod jejich kontrolou. Právě tito mocní předepisují médiím přesné scénáře, co loutkolidé mají a co nemají vědět, co je žádoucí pro jejich poslušnost a co ne. Jakkoli "opravdově" vypadá zpravodajství každého dne, tak dalece je pravda, kterou vám nikdy neřeknou. Ale vy se nestaráte. Máte dost práce s vlastním otroctvím ve vašich pseudozaměstnáních. Vaším otroctvím pro negativní stav, který vás dokonale ovládá a žene do záhuby. Vaše volba. Vaše svobodná volba.

Jak bylo při pozdějším zkoumání nakažených osob zjištěno, první výskyty onemocnění Covid-19 se v čínském Wuhanu objevily dva týdny po skončení her. Rovněž bylo zaznamenáno, že pět nejmenovaných sportovců bylo už během her hospitalizováno s "neznámou infekcí".

A tak Česká televize už nikdy nepromluví o hrách za účasti amerických sportovních vojáků. Raději vám předloží "bezpečnější" (a proto zákeřnější) verzi o tom, že se koronavirus rozšířil z tržiště ve Wuhanu, kde se nehygienickým způsobem připravuje jídlo z netopýrů. Nezní to lépe? Nezní to pro nevědomé a tupé masy lidí věrohodněji? Ano, zní. A proto se tato taktika stále vyplácí. Najednou i Češi začali v běžném životě používat desinfekci. Jaké štěstí, že se v našem Kebabu na předměstí virusek dostatečně nenasytil a nerozjel do celého světa...

 

Listopad 2019

 

Měsíc po skončení her v čínském Wuhanu investuje největší americký investiční fond Bridgewater 1,5 miliardy dolarů do sázky, že do měsíce března 2020 dojde k masivnímu poklesu na akciových trzích. Ne jeden a půl milionů. Jeden a půl miliardy!

Jeden by až myslel, že svět je jedná velká náhoda, nemyslíte? To jsou indicie, kterých si máte všímat. Protože o těch se masově mlčí. Jenže loutkolidé právě tyto souvislosti považují za nedůležité. A právě o to jde. Takto hladce dále pokračuje ovládání mas nevědomých lidí, kteří věří jen tomu, co se jim naservíruje přímo. Den za dnem, rok za rokem. A váš život je v trapu.

Ostatně totéž se dělo v srpnu 2001, kdy další "jasnozřiví" jedinci predikovali masivní pokles cen akcií leteckých společností. A hle, kouzlo se stalo. Za měsíc, 11. září 2001, se odehrály připravené "teroristické" autoútoky na Světové obchodní centrum v USA a už v 9.49 byla všechna letiště v USA uzavřena.

Samozřejmě, že tato očekávaná událost roku z 11. září 2001 zahýbala citelně akciemi a ti, kdo tutu akci připravili a ne zcela bez chyb zinscenovali, si vydělali na více než na rum v akci.

A co více můžeme nabídnout: Pár měsíců před zřícením mrakodrapů si jejich majitel nechal tyto stavby pojistit na velmi vysoké krytí. Pojišťovna poté musela zaplatit majiteli budov Světového obchodního centra astronomické odškodné z pojistné události.

Obr.: Zinscenované útoky mocných za oponou na své vlastní občany z 11. září 2001. Věže Světového obchodního centra v New Yorku. Vše stále pokračuje dle plánu, tito stejní mocní schovaní za oponou záměrně vypustili v roce 2020 do světa uměle vytvořenou biologickou zbraň - Corona virus

 

Leden 2020

 

Koronavirus zahajuje svou misi. Cestuje dle připraveného plánu. Po návštěvě Amerikou tolik nenáviděné Číny si koronavirus na své cestě na západ mírně zaletěl oklikou a navštívil Írán, kde nakazil nejvyšší představitele režimu. Dalším primárním cílem amerického viru byl Kim Čong-un a jeho Severní Korea. Jenže Kim má svou zemi plně pod kontrolou a US agenti s virem se do země nedostanou, stejně tak ani letadla se zásobami viru jednoduše nemají nárok přeletět přes toto území. Proto byl koronavirus pro jistou a z nouze vypuštěn alespoň do sousedící Jižní Korei, co na tom, že jsou to američtí přátelé. Přátelství jde ve válce stranou, pokud jde o moc. Tak byla virem "zajištěna" Severní Korea z obou stran (Čína a Jižní Korea).

Pak už se virus držel směru rovnou do západní Evropy a vrhnul se na Itálii, kde létal výhradně po alpských střediscích jako zběsilý. Země, které se nepodílejí na čínském hospodářském programu, virus napoprvé poslušně minul (velmi inteligentní vir). Tyto země navštívil později. Bylo důležité nejprve potrestat ty "zlobivé", pro případ, že by se koronavirus "šprajcnul" a přestal dostatečně rozšiřovat dle plánu.

Obyčejná biologická válka. Měli bychom si zvykat. Kapitalistická demokracie má jasná pravidla. Servítky se neberou. Pokud nemáváš americkou vlajkou, jsi nepřítel. V úvahu přichází stále ještě vlajka evropská, ale pokud máváš vlajkou evropskou, pak musí vlát americkým směrem. Nic mezi tím není dovoleno v procesech konceptuálního řízení Nového Světového Řádu. Co jsme si zvolili, to máme.

Již brzy budeme hlasitěji lamentovat nad ztrátou vlastní svrchovanosti, vlastní soběstačnosti a garantované bezpečnosti ve své zemi, které nám námi samotnými zavrhnutý systém ještě před pár desítkami let nabízel a garantoval. Inu, nechtěli jsme být jednotou, nechtěli jsme být common = společný, nechtěli jsme mít všichni stejně. Chtěli jsme opak. Zvolili jsme si nerovnost, nejednotnost, nadřazenost, násilí a války, které jdou s touto volbou ruku v ruce. Tak máme válku. Tak máme otroctví, zoufalství, nesvobodu a chudobu většiny.

..."To je ta svoboda, po které jste toužili. Vaše volby jsou vaše volby..."

Únor 2020

 

Letecká doprava světa je paralyzována. Svět se cítí jako oběť. Mocní se konečně po delší době těžkých a náročných příprav na útok začínají usmívat a slavit.

Svět je napaden biologickou zbraní jménem koronavirus, který je příčinou onemocnění Covid 19. Hranice rozdělující svět a dokazující jeho oddělenost se také "hmotně" zavírají. Akciové trhy se propadají jako nikdy dříve v "moderních" dějinách. Dějinách úpadku lidstva.

 

 

Operace Koronavirus – Pandemie & Panika

 

Komplexní bioinženýrsky vytvořený patogenní mikroorganismus byl

vypuštěn do celého světa

 

Globální mnohonásobné bioteroristické činy na 3 kontinentech simulované Umělou inteligencí

 

Uměle vyrobená pandemie COVID-19 a zinscenovaná panika jsou produktem všudypřítomné globální akce, která je řízena umělou inteligencí (AI = Artificial Intelligence). Pandemie byla navržena negativními entitami z vesmíru a byla realizována skrze mocné tohoto světa za oponou (světové elity).

Nejenže byla globální pandemie COVID-19 detailně naplánována předem, ale tato černá operace a psychooperace Nového světového řádu je denně přizpůsobována v rámci vysoce řízené komplexní simulace pomocí AI, a to dle reakcí cílených populací na celém světě.

Je nanejvýš důležité správně pochopit, že: pandemie koronaviru byla uměle vyrobena globalistickou kabalou NWO; každou chvíli je dále rozpoutávána celosvětová panika, přičemž se v podstatě jedná o reálné, avšak uměle vytvářené série krizí, které se sofistikovaně prolínají s inscenovanými hoaxy vyráběnými krizovými herci.

 

Pročítáme-li si jakékoli zprávy, vidíme, že vše je nějakým způsobem propojeno se statistikou viru COVID 19 - obchod, pohyby financí, a to minutu za minutou...
Je to příliš rychlé, příliš přesné, příliš přesně zaměřené.
Jde o pandemii simulovanou umělou inteligencí.
Celou tuto událost řídí umělá inteligence vytvořená Ještěry z pekel (negativními mimozemskými entitami): kontroluje burzu, iniciuje další postupy, diriguje globální reakce v jednotlivých zemích.

Mocní tohoto světa a ti mocnější mimo náš svět JSOU PŘIPRAVENI UDĚLAT COKOLI k dosažení konečného cíle -

NEW

WORLD

ORDER.

NWO.

To, co prožívá lidstvo v současnosti, bylo ještě v minulém roce nepředstavitelné, natož aby to někdo považoval za blízkou budoucnost. Uzavřít celou planetu po sérii zřetelných bioteroristických útoků, to už je silné kafe asi i pro nevěřící Tomáše. Jednotlivé společnosti a státy jsou nyní na společné lodi - lodi pomalé destrukce, obviňování, krizí systémů i zapomnění.

Může být člověk tím, kdo stvořil tuto událost proti celému lidstvu? Ano, ale sám by to nezvládl. Lidská bytost toho není schopna, alespoň ne v takové míře. Tato černá práce už vyžaduje extra nadprůměrné IQ, zdaleka převyšující to, které v lidské rase zde na Zemi považujeme za ojedinělé. Tato černá, smrtící práce rovněž vyžaduje více než vyhaslé srdce či ovládání skrze čip v mozku.

Konečně (pozdě, ale přece) se přesvědčujeme o tom, že JE něco VÍCE, než nepřítel v lidském těle. Je s námi něco, co není lidské a koho zajímáme z pohledu pekelných záměrů. Umělá inteligence, přesněji řečeno autonomní superinteligence vytvořena negativními mimozemšťany za spolupráce mocných lidí na Zemi, ukrytých za oponou, je tím, co negativním entitám umožňuje realizovat své plány.

Je zřejmé, že to, co primárně navrhlo tuto devastující válku s lidskou rasou, nemá absolutně žádné svědomí ani cit. Reptiliáni, Šedí a další rasy zlých mimozemšťanů nemají svědomí, neznají soucit, neznají a necítí nic než zlo. Nevědí, že je to zlo, co řídí jejich činy. Jejich instinkty jsou tím, co je vede a žene kupředu. Jejich superinteligence je pak pouze nezbytným doplňkem, který jim umožňuje realizovat naprosto sofistikované operace nejen na naší malé planetě Zemi.

Shrnutí

První bioteroristický útok byl proveden ve Wuhanu v Číně pomocí koronaviru - hybridní biologické zbraně vyrobené v americké vojenské laboratoři specializované na biologické zbraně zahajující pandemie. Každá velká metropolitní oblast je postihována dalšími řetězci infekcí koronavirem, které jsou tam dodávány dalšími bioteroristickými útoky.

Zbytek planety byl těmito viry zasypán z letadel skrze vypouštěné chemtrails. Jednalo se o oblasti, kde již nebylo (z pohledu záměrů mocných) nutné vytvořit silná ohniska nákazy. Tyto oblasti byly určeny jen jako doplněk, aby byl vytvořen dokonalý iluzorní obraz celosvětové pandemie, bez jakýchkoliv pochybností. Blíže o chemtrails zde

Wuhan byl záměrně zvolen jako nejvhodnější místo pro čínskou "9/11 událost" s mnoha oběťmi. Tato událost byla zahájena několika akty bioterorismu. Přípravné akty předcházející rozpoutání pekla byly zahájeny týden před začátkem čínského Nového roku (každoroční sváteční rituál, kdy se v rámci celé planety přesunují obrovské masy lidí).

Pod tento rozsáhlý biologický útok, jenž je nevyprovokovaným aktem holé a primitivní agrese, se podepisuje sionisticko-anglo-americká osa.

 

Po těchto primárních bioútocích začala světová média pod taktovkou CIA horlivě šířit falešné historky o infikovaných netopýrech a hadech na trhu ve Wuhanu, které měly být příčinou propuknutí nemoci šířené novým virem. V té chvíli byla Čína označena za viníka a  president Trump mohl v klidu, s úlevou a hrdě označit COVID-19 jako čínský virus.

Toto zoufalé obvinění ze strany USA proběhlo poté, kdy čínské ministerstvo zahraničí naznačilo, že nový virus byl přinesen do Wuhanu americkou armádou při Světových vojenských hrách v říjnu 2019.

 

Coronavirus je nástrojem globalistů na urychlené zavedení diktatury Nového světového řádu ve jménu totální bezpečnosti, totální ochrany, totálního zdraví, totálního dozoru a totální kontroly!

Hlavní cíle této hry mocných s loutkolidmi: zrušení hotovosti a totální kontrola všeho a všech srkrze OČIPOVÁNÍ LIDÍ!

A co vy? Dáte sobě, svým dětem a rodičům také raději do těla smrtící čip, abyste si byli jistí, že jste zdraví? Abyste věděli, kdo zdravý není?

Není to lákavé?

 

Už je to tady, přátelé. Už nemáte kam utéct.

Povinná očkování celých populací. Buďte si jistí, že brzy přijdou. A většina z vás bude stát v řadě, někteří budete ochotni zaplatit si přednostní právo. Budete vystrašení z nemocí (zdaleka ne této jediné, která je předskokanem) a nákazy, a tak budete přístupní všemu, co vám "jakoby zázrakem" budou najednou nabízet. Budou vás lákat na samé výhody a sociální a zdravotní jistoty. V očkovací látce je povinně mikročip. Nebojte se, ani to nepoznáte, časem bude menší, než zrnko máku.

obr.: Čipování ve Švédsku

 

Pro všechny země povinné zrušení hotovosti a nahrazení bezhotovostním stykem. Odteď budete pod "uzákoněnou", tedy povolenou kontrolou, co nakupujete, kdy nakupujete, za kolik a kde se nacházíte. Nebojte se, žádný souhlas NEMUSÍTE DÁVAT. S tím se nemusíte zdržovat. Vše vyřeší mocní za vás. Tak moc jste pro ně důležití.

Už teď na vás tlačí, abyste platili přednostně bezhotovostně. Mnohde už jste nyní nežádoucí jen proto, že platíte hotově. OPRAVDU JSTE SI TĚCHTO INDICIÍ JEŠTĚ NEVŠIMLI? Pak jste výborně ovládáni a NEVŠIMNETE SI ANI TOHO, CO PŘIJDE POTÉ. Nevadí. Jde jen o vaše životy....

A další lákavá, blížící se, povinně volitelná nabídka, kterou nelze odmítnout: Implantace čipů do těl lidí - prozatím JEN sledovacích a nahrazujících platební kartu. To vše samozřejmě pod rouškou vaší vlastní bezpečnosti! Není to paráda, když vás budou mocní neustále sledovat? Ani telefon nepotřebujete, a přesto budete v "bezpečí". Nebojte se, brzy i vaše "svobodné" volby budou veřejné. A kdo by se odvážil volit někoho či něco, co "nemá".

 

JAKÝ DŮMYSLNÝ A DROBOUČKÝ NÁSTROJ - KORONAVIRUSEK - POSTAČIL K TOMU, ABY JEŠTĚŘI UTÁHLI SMYČKU KOLEM VÁS...

A PŘITOM JE TOTO VŠE JEN SLABÝM VÁNKEM, KTERÝ VÁS OVÍVÁ, SE VZKAZEM, ŽE VŠE BUDE BRZY MNOHEM HORŠÍ...

 

Jenže ze současné virové krize vyplyne mnohem více. Věci se dávají do pohybu. A zrychleného. Krize může být SVĚTEM falešně diagnostikována jako "krize", ale ve skutečnosti se jedná pouze o sofistikované krizové řízení Iluminátů s cílem zrychleného zavedení Nového Světového Řádu.

Duben 2020

 

SOUČASNÁ SITUACE SE pro mocné tohoto světa NEVYVÍJÍ PŘÍLIŠ POZITIVNĚ.

JEDNOTLIVÉ ZEMĚ (V PRVNÍ ŘADĚ ČÍNA) SE AŽ PŘÍLIŠ RYCHLE Z EPIDEMIE DOSTÁVAJÍ. VIRUS NEMÁ OČEKÁVANOU SÍLU. ZDÁ SE, ŽE UŽ NESPLNÍ VŠECHNO Z TOHO, CO MĚL.

 

JE MÁLO MRTVÝCH. AŽ PŘÍLIŠ MÁLO MRTVÝCH. PŘÍLIŠ MÁLO ZMATKU A STRACHU. PŘÍLIŠ MÁLO KOLAPSŮ.

 

S TÍM JEŠTĚŘI Z PEKEL A JEJICH LOUTKY - MOCNÍ TOHOTO SVĚTA - NEPOČÍTALI. PODCEŇOVAT DRUHÉHO SE NEVYPLÁCÍ.

MOCNÝM SE NEDAŘÍ ZAVÉST DOSTATEČNÝ CELOSVĚTOVÝ ZMATEK A CHAOS, KTERÝ BY POLOŽIL NA KOLENA NEJVĚTŠÍ NEPŘÁTELE USA. ZATÍM ANI SAMOTNÉ USA, KDE JDE ZÁMĚRNĚ A PARADOXNĚ O TOTÉŽ.

CHAOS A KRIZE V USA JE DOKONALE NAPLÁNOVANÝM PŘEDPOKLADEM PRO POSLUŠNOST CELÉHO SVĚTA. CO V RÁMCI KRIZOVÝCH SITUACÍ ZAVEDOU USA, TO BUDE NÁSLEDOVAT CELÝ SVĚT. TEDY TÉMĚŘ CELÝ. TI, KTEŘÍ JSOU V JEHO PODRUČÍ. TI SLABÍ A CHUDÍ. A TĚCH JE VĚTŠINA. VČETNĚ PODŘÍZENÉ ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ USA ZOBE Z RUKY A UČÍ TAK DALŠÍ A DALŠÍ GENERACE, aby BYL ZACHOVÁN A ZAJIŠTĚN PLÁNOVANÝ KONEC NAŠÍ ZEMĚ. JSME OVLÁDÁNI MOCNÝMI A MYSLÍME SI, ŽE JSME SVOBODNÁ ZEMĚ. JAK SNADNO JSME SE NECHALI LAPIT.

PROTO SE OPAKUJE SITUACE Z 11. ZÁŘÍ. PROTO USA OPĚT S RADOSTÍ A PÝCHOU OBĚTUJÍ SVÉ VLASTNÍ OBČANY. PROTO ZŮSTANOU SPOJENÉ STÁTY NEJPOSTIŽENĚJŠÍM ÚZEMÍM SVĚTA A TO JE SPLNĚNÍ ALESPOŇ JEDNOHO DÍLČÍHO CÍLE KORONAVIROVÉ HRY.

JDE O TO, ABY NOVÁ "BUDOUCNOST" CELÉHO SVĚTA BYLA TVOŘENA Z OHNISKA. OHNISKA SMRTI.

USA.

I KDYŽ PŘEDEM PŘIPRAVENÝ PLÁN MOCNÝCH MUSÍ BÝT KVŮLI POMĚRNĚ DOBŘE ODOLÁVAJÍCÍ VĚTŠINĚ ZEMÍ NEUSTÁLE PŘIZPŮSOBOVÁN, ZATÍM TO VŠE STAČÍ ALESPOŇ JAKO PŘÍPRAVNÁ FÁZE.

FÁZE ZJIŠŤOVÁNÍ, NAKOLIK JSOU JEDNOTLIVÉ STÁTY PŘIPRAVENY ČI NEPŘIPRAVENY ČELIT PODOBNÝM ÚTOKŮM, KTERÉ BUDOU NÁSLEDOVAT.

MOCNÍ VELICE OBEZŘETNĚ VYHODNOCUJÍ, KOLIK "NEŽÁDOUCÍCH" KROKŮ KTERÁ ZEMĚ DĚLÁ, JAK ZEMĚ REAGUJÍ, CO VŠE MAJÍ K DISPOZICI, JAK JEJICH OBYVATELÉ REAGUJÍ NA OMEZOVÁNÍ SVOBOD A NA VŠECHNY DALŠÍ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S KRIZOVOU SITUACÍ.

TO VŠE BUDOU MOCNÍ POTŘEBOVAT DO DALŠÍ FÁZE SVÉHO ÚTOKU.

ZDÁ SE, ŽE SE MOCNÍ BRZY OTŘEPOU Z ČÁSTEČNÉHO SELHÁNÍ SVÉ KORONAVIROVÉ OPERACE.

NE PŘÍLIŠ POVEDENÉ ROZŠÍŘENÍ VIRU (resp. jeho poměrně rychlá eliminace v jednotlivých zemích a relativně malý počet obětí) VYUŽIJÍ JAKO DALŠÍ NÁSTROJ.

NEJVÍCE ZASAŽENÁ ZEMĚ - jaká NÁHODA, ŽE V TÉTO STATISTICE S VELKÝM NÁSKOKEM ZVÍTĚZÍ USA - NYNÍ BUDE PŘICHÁZET S RADIKÁLNÍMI OPATŘENÍMI V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI SVÝCH OBČANŮ. VE SKUTEČNOSTI V ZÁJMU OVLÁDNUTÍ SVĚTA MOCNÝMI A ZAVEDENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU.

Ano, NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD, ovšem NE v zájmu sjednocení, rovnosti, míru a bezpečnosti všeho a všech.

NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD SE BUDE TŘPYTIT VLÁDOU VYVOLENÝCH A ABSOLUTNÍM OTROCTVÍM VŠECH OSTATNÍCH.

A MY VŠICHNI BUDEME NA SLOVO POSLOUCHAT. BUDEME MUSET. ZAVÁZALI JSME SE K TOMU. NENÍ KROK ZPĚT.

SAMI JSTE SI TO ZVOLILI, LIDÉ.

 

VŠE PROBÍHÁ PŘESNĚ PODLE PLÁNU. JSME V PASTI. MÍSTO TOHO, ABYCHOM PROZŘELI A ZAČALI SE VYSVOBOZOVAT, STÁLE SI MYSLÍME, ŽE JSME NAPROSTO SVOBODNÍ. DŮVĚŘUJEME MOCNÝM TOHOTO SVĚTA A ODEVZDÁVÁME KAŽDÝ DEN SVÉ UBOHÉ ŽIVOTY DO JEJICH RUKOU.

NAŠE VOLBA. NAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

Kdyby nebylo přátelských kontaktů prezidenta České republiky Miloše Zemana s Čínou a Ruskem, neměli bychom ani dnes dostatek ochranných pomůcek a vy byste dodnes lamentovali a obviňovali všechny ze svého strádání.

Čína pohotově nabídla a neodmítla pomoc. Nebýt hlavy našeho státu, pomoc Číny bychom pod hrozbou vztyčeného ukazováčku USA odmítli. A lidé by mohli odpadávat jeden za druhým. Pak byste si zgustli na své vlastní vládě, viďte. Jenže vy ji obviňujete i nyní, i když máte dostatek a jste za vodou. Ano, je to neuvěřitelné.

Jaký lid - taková vláda.

Nemít současného prezidenta a současného premiéra, teď už skomíráte všichni, přátelé.

Ale vy neskomíráte. Žijete, máte všeho dostatek, jste zdraví. Ani přesto nejste schopni a ochotni přijmout pravdu.

 

Co nám nabídly vaše milované USA, česká většino? Sebezvaná nejmocnější a nejzaslíbenější země světa?

USA pomohly - ale všem OD NĚČEHO. "Pomohly" některým zemím tím, že jim na hranicích zabavily dodávky ochranných pomůcek a přivlastnily si je.

USA pomohly tím, že kamuflážují a čarují s počty nakažených a mrtvých. Na ostrov pohřbívají prázdné rakve. Obrovská blamáž USA a dalších zemí právě nabírá na obrátkách a vy se staráte o ušlé zisky. Zanedlouho nebudete mít proč. Budete chtít jen žít.

USA pomáhají tím, že už je jim dobrá i Čína. USA zneužily čínské ekonomické devastace, přeplatily všechny země a dobyly si výsostné právo na dodávky ochranného materiálu z Číny. Co z toho, že jiné země nebudou mít.

Jakým právem?


Právem mocného.

Toť demokracie a svoboda, jakou jste si před několika lety vyzvonili, Češi.

Je vám to jedno, loutkolidé.

Pak se NEDIVTE tomu, co se začíná dít.

V následujících podzáložkách nabízíme další klíčové informace, svědectví a souvislosti s realizací plánu mocných s názvem COVID-19.

V televizi na tyto informace nečekejte. Tam vám je nenaservírují. Můžete se spolehnout. Od toho tady Česká televize a další mainstreamová média jsou: PRO UKRYTÍ PRAVDY A NAKRMENÍ LOUTKOLIDÍ FALEŠNÝMI INFORMACEMI.

V ZÁJMU VAŠÍ BEZPEČNOSTI, samozřejmě.