Nečekejte vzestup, zatím neustále klesáte!

 

Vyšší duchovní bytost: Celý proces máte na starosti vy, ne my, ale všechno má své hranice a mohu vám říci, že naše hranice testujete...

duben 2022

 

Lidé, vzestup se v "nejbližší době", jak sami říkáte, neuskuteční. Alibisticky a líbivě řečníte o vzestupu, který prý už je "na spadnutí", aniž byste hnuli prstem. Kdo ho má za vás udělat? Vzestup je aktivita, nikoli pasivita, čekání, nikoli předání odpovědnosti za svůj život či životní situaci, kterou jste si sami svobodně vytvořili.

Lidé, vaše nevědomost o tom, kým skutečně jste, je až příliš silná a stále více destruktivní. Nemáte zájem poznat svou pravou - duchovní podstatu a podle tohoto poznání také žít své pozemské životy. Lidé, vědomě a urputně odmítáte poznat, co je skutečný, pravý život, co je smrt, co je Bytí, Jednota a Mír. Jak chcete prožít vzestup, který je ryzí, čistou duchovní záležitostí? Jak chcete pobývat v podmínkách, o které nemáte zájem, o které vůbec neusilujete, které vám jsou naprosto lhostejné? Jak chcete pobývat někde, kde jsou vibrace natolik vysoké, že byste v nich shořeli jako papír?

Proto se nemůže nic změnit. Samo se nic nezmění. Aktuálně je až příliš mnoho klonů, lidí ve strachu, hněvu, mnoho nevyřešených traumat, rozptylování, pochybností, neochoty ke změně, mnoho lidí žijících temnými energiemi a množících je, neochotných tvořit a měnit svůj svět, který sami přivedli na pokraj zkázy. Je až příliš mnoho masivního popírání pravdy, ovládání myslí lidí...

Ve skutečnosti se lidé stále rychleji stávají lidskými hybridy, loutkolidmi, pseudolidmi. Potřebují se čím dál tím více nechat vést negativními entitami, potřebují říkat, co mají dělat, kdy to mají dělat, co mají jíst, kolik mají jíst, jakou práci dělat, jakou nedělat, kolik vydělávat, co si koupit, jak se líbit, jak se oblékat, jak být úspěšný, jak nebýt nudný, jak se zavděčit, jak obelstít, jak získat na úkor druhých, jak přežít, jak umřít...

 A co třeba vy, křesťané? Vy, kteří neustále pořádáte zoufalé satanistické rituály, při nichž pojídáte ʺJežíšovoʺ tělo, při nichž váš kněz (který je podle vás ten "vyvolený") pije ʺkrevʺ a stanovuje vám podmínky vašich zoufalých životů. A vy všichni, kteří věříte v Boží malichernost, náladovost, podmíněnost jeho Lásky, v Boží trest... (když nebudete dělat to a to, tím a tím způsobem, bude se váš Bůh zlobit a pošle vás do pekla nebo někam jinam...). A jste to vy, titéž lidé, kteří očekáváte, že se ʺJežíšʺ kdykoli vrátí... Proč, to sami nevíte...
A tak to pokračuje... Den za dnem. A každý den lidé čekají, až "se něco stane"...

Zmiňuji to jen proto, že je nezbytně nutné znovu si začít uvědomovat, že Pravda je LÁSKA. TO JE VŠE, CO POTŘEBUJETE ZNÁT.

Věci se nemění a nezmění, pokud je nezměníte VY. Jen VY sami vše měníte... ale stane se to - "to", o co tak zoufale škemráte, aniž byste věděli, co děláte -  za vašich životů zde na Zemi? Ani vesmírné lodě nepřijdou ʺbrzyʺ, jak se mnozí uchlácholujete, se slovy, že "už si to zasloužíme", "už je to třeba, aby nás někdo zachránil...", "...my jsme to nezavinili..."

 

Každý může vidět a především cítit, že lidstvo JE "zaseknuté". CHCETE změnu, ale nevytváříte ji. CHCETE, aby vás Bůh poslouchal a zachránil. Bůh vás neustále poslouchá a zachraňuje (už dávno by na Zemi nebyl život, nebýt Boží Lásky a zásahů skrze ty, kteří v Boží Lásce a Jeho vedení neustále pracují (přátelé z Vesmíru, vyspělé bytosti vysokých dimenzí bytí i ten zlomek pozemšťanů, kteří si zde na Zemi vědomě a aktivně plní své světelné poslání), vy však jeho rady neposloucháte a jeho zázračné činy si vůbec neuvědomujete. Vaše volba. CHCETE být zdravější, ale více a více požíváte jedy nejvyšší kategorie, které vám tak nezištně nabízí negativní stav. Na pokyn mocných polykáte pilulky, kterým říkáte léky a za které děkujete a platíte, a nejste vůbec překvapeni, když vidíte, že tyto "léky" ještě nikoho nikdy nevyléčily. CHCETE mít lepší život, pokud všechnu tu těžkou práci udělá někdo jiný. Chcete, chcete, chcete. Opravdu to CHCETE?

 A tak se žádný vzestup lidstva stále nekoná.

Lidstvo ještě nemá SKUTEČNÝ zájem.

Až bude chtít lidstvo jako celek změnit svůj svět a posunout se duchovně výše, dospět alespoň na úroveň bytí, kde se nezabíjí, kde není nedostatek, utrpení, bolest, majetek, chamtivost ani nenávist, pak musí toto samé lidstvo otočit hru, v níž aktuálně prohrává vše.

Teď, když se dokončují internační tábory pro ty, kteří odmítají stát se otroky, když jste sledováni a ovládáni skrze elektromagnetické zbraně (haarp) a implantáty, které jste si nechali poslušně vpravit do svých těl (vakcinace covid), když jste cíleně tráveni (chemtrails a všechny další jedy v potravinách, půdě, vodě, vzduchu, o které se vůbec nezajímáte), když skomíráte nad drahotou a nemocí, teď, když jste na konci svých sil... myslíte, že už je čas změnit taktiku své hry?

NEBO POČKAT, AŽ VÁS NĚKDO ZACHRÁNÍ? ZA CO? PROČ? PROTOŽE POHÁDKY EXISTUJÍ?

Opravdu můžete očekávat, že někdo jiný udělá to, co vy sami nejste ochotni udělat? 

Temná strana, která se sofistikovaně vydává za světlo (skrze nejrůznější duchovní jména, organizace, spolky, léčitele, vědmy, astrology, duchovní vůdce a guru, terapeuty... - nabídku máte skutečně pestrou...), vás uchlácholuje, že nemáte dělat nic a změna přijde sama. Někteří vás uchlácholují, že stačí být "světlem", které samo porazí tmu. Ano, v přítomnosti Světla není tmy, avšak je zapotřebí uvědomit si, kde se současně jako lidstvo nacházíte. Nacházíte se v záporné dimenzi bytí, nikoli v pozitivních světech Stvořitele Prvotního všeho a všech. Tam ještě nejste. Nechcete být. Tady v zóně vymístění nelze svítit a stát na místě, nic nedělat. Tady neumíte (naštěstí) tvořit myšlenkou na takové úrovni, aby se projevila ve fyzickém světě v takové síle, jakou potřebujete k záchraně světa tak rychle, jak právě potřebujete. Jste ve fyzickém, hmotném Vesmíru, jehož vibrace jsou odlišné a Vesmírné duchovní zákonitosti jsou modifikovány tak, abyste zde mohli žít ve fyzických, hmotných tělech. Tady nelze svítit a čekat, že vaše chabé světlo (nejste zde na Zemi v záporné dimenzi bytí náhodou, vaše vibrace jsou nízké) dosvítí na zrůdy negativního stavu, kterým se pod ním prolomí kolena a začnou prosit o odpuštění... Vaše světlo nemůže zde na Zemi takto přímo eliminovat negativní stav. A není to ani žádoucí. Vše je VÝVOJ. VÁŠ VÝVOJ. Máte-li o něj zájem, pak jste aktivní. Nemáte-li zájem, pak myslíte a konáte ve jménu nenávisti, nevědomosti a destrukce. Pak ničíte svět kolem vás a sebe samé. Co si neustále volíte, můžete každý den vidět sami... Každý den to prožíváte.

 

Mnozí říkají (sobě i ostatním), že už jsou "dostatečně čistí", "dostatečně světelní", aby tmu rozptýlili. Je-li tomu tak, pak jistě vidíte, jak svůj svět uzdravujete, jak se mění k obrazu vašemu. Pak jistě vidíte více a více spokojených, šťastných a zdravých lidí kolem vás, méně nemocí, utrpení a neštěstí, pak jistě cítíte, jak Láska a Jednota prostupuje vším, co každý den děláte a kde děláte. Pak zákonitě prožíváte skutečnost, že čas neexistuje, máte ho dostatek, máte dostatek všeho, máte více a více energie, která vám zůstává a kterou neustále léčíte a obohacujete ostatní, aniž by vás samotné to oslabovalo.

Pak vaše planeta v minus třetí dimenzi už neexistuje.

Je tomu už tak? Jste spokojení? Jste šťastní? Jste zdraví? Prožíváte klid, harmonii, mír a Lásku v každý okamžik svého bytí? A stejně tak každý, tak, jako vy?

Pak vítejte, přátelé. Svou misi jste zvládli. Poznali jste, že nemusíte a nemáte čekat, až se změní celý svět. Změňte sebe a svět, v němž budete žít, bude jiný. Vy sami jej začnete vnímat a prožívat odlišné vibrace odlišných dimenzí bytí.

TO JE VZESTUP, na který čekáte.

Každý, kdo tak učiní, se bude přidávat. Záchrana tohoto světa nespočívá v pasivním čekání na to, až světlo "milostivě" prosvítí tmu. Vzhledem k neustálým svobodným - destruktivním - volbám lidstva zde na Zemi v minus třetí dimenzi bytí je zjevné, že negativní stav naprosto ovládne a zničí v brzké době vše, čím sám je a čemu sám vládne:

99% nevědomého, spícího a jím ovládaného lidstva.

 

Znovu opakujeme, že vzestup, resp. vaše "záchrana", o kterou tak "žadoníte", je a vždy bude záležitostí primárně vaší volby a aktivity. Poté se stává záležitostí oboustrannou. Pak vám může být podána naše pomocná ruka. Primárně je to však vždy vaše VĚDOMÁ A AKTIVNÍ PRÁCE NA SOBĚ SAMÝCH, kterou musí učinit každý sám za sebe. NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEUDĚLÁ.

 

DÍKY BOHU. DÍKY SVOBODNÉ VŮLI, KTEROU NÁM NÁŠ MILOVANÝ STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH DAL A KTERÁ JE PODSTATOU VEŠKERÉHO ŽIVOTA.

Čekáme na vaše spojení s námi...