Jsou místa, kde se cítíme dobře a nevíme proč. Ta místa jsou pro nás nová, a přesto se cítíme dobře a bezpečně…

Na těchto místech se můžeme léčit.

 

Jsou lidé, se kterými se cítíme dobře a nevíme proč. Ti lidé jsou pro nás cizí, a přesto se v jejich přítomnosti cítíme bezpečně a svobodně…

S těmito lidmi se můžeme léčit…

 

Jsou události, které prožíváme pozitivně a radostně a nevíme proč. Ty události jsou pro nás nové, pro ostatní nepříjemné nebo nezajímavé, a přesto je chceme prožívat znovu a znovu…

Tyto události nás mohou léčit…

 

Jsou okamžiky, kdy jsme šťastní a nevíme proč. V těchto chvílích máme mnoho problémů, které neumíme řešit, a přesto cítíme radost a lásku

V těchto okamžicích se můžeme léčit…

Věříme, že nejsme sami, kdo prožívá tyto pocity…

Možná, že je jen méně těch, kteří vědí, proč je mají a jaký je jejich pravý význam.

Každý náš pocit má jedinečný význam a možná, že i VY jste pocítili potřebu tento význam pochopit.

 

Přátelé,

 

už jste se rozpomněli na to, že léčení, jaké znáte a dokonce jaké jediné dobrovolně (a většinou s plnou důvěrou) podstupujete na naší planetě Zemi, je pouhé oddalování něčeho, co stejně opět přijde. V případě, že nepochopíte PRAVOU příčinu Vaší nemoci a neodstraníte ji (pravou příčinou však nikdy nemůže být virus, bakterie, úraz, dědičná choroba, nehoda či náhoda...), pak PŘIJDE znovu. ZNOVU A ZNOVU. NEVYHNETE SE JÍ. Ani léky, ani vitamíny, ani cvičení, ani ten nejzdravější životní styl NEZABRÁNÍ VAŠÍ PODSTATĚ BÝT TÍM, ČÍM JE. Nezabrání jí říci Vám, že něco není tak, jak by mělo být...

JE TO tak PROSTÉ... Myslíte si, že léky Vás zbavily nemoci a vše je v pořádku? Léky zabily bakterie či viry, sádra "spravila" zlomeninu, operace spravila nedostatečnou funkci některého z orgánů a VY SI STÁLE MYSLÍTE, že JSTE UZDRAVENI?

 

V případě, že chápete KOSMICKÉ ZÁKONY, jednáte a žijete v souladu s nimi, pak ANO. PAK JSTE UZDRAVENI a pravděpodobně také ZDRAVÍ. Pokud však nechápete, proč SKUTEČNĚ jste onemocněli, pokud se stále jen ptáte "PROČ PRÁVĚ JÁ", "JAK TO, ŽE SE MI TO STALO", "TO UŽ JE VĚK", nebo "TO JE DĚDIČNÉ, MÁME TO V RODINĚ", a pokud Vás ani na chvíli nenapadlo, že VŠECHNO JE JINAK, pak UZDRAVENI NEJSTE.

Léčení vnější (jak nazývejme léčení, jaké jediné uznáváme a podstupujeme v současném údajně "vyspělém" a "moderním" světě) je pouhé látání děr na obleku, jímž je fyzické tělo (jak už víte, přátelé). Dočasná pomoc. Zklidnění. Uklidnění před tím, co přijde. A ve větší síle. Léčení vnější, tedy léčení fyzických příznaků nemocí, je léčením beze smyslu. Bez jakéhokoli pravého, pozitivního účinku pro VÁS. (Tedy, pokud nepočítáme, že vás přestane něco bolet a vy můžete opět jít s radostí do práce a opět se tak chystat na další onemocnění).

Každá nemoc, bolest, úraz, defekt, nehoda, nedostatek - to je vždy DŮSLEDEK Vašeho vlastního konání PROTI kosmickým zákonům. Tedy zákonům, ze kterých jste sami vzešli. Jste jimi utvořeni. Proto se jakékoli jednání, které je v rozporu s vaší vlastní podstatou, a které nemáte tendence napravovat, transformuje v pravý čas (pravý pro Vás samotné) do NEMOCI na fyzické úrovni. Je to zcela jednoduché. Pravda je jednoduchá. Nic neskrývá. Nemoc také neskrývá svou moc, viďte.

Musíte onemocnět (pokud stále neslyšíte svou duši, která vám neustále radí, jak se vyhnout všem nepříjemnostem i nemocem), abyste věděli, že něco DĚLÁTE CHYBNĚ. PROTI SOBĚ SAMÝM. PROTI VLASTNÍMU ŽIVOTU. ŽE VAŠE VOLBY JSOU CHYBNÉ. JEDINĚ TAK MŮŽETE POCHOPIT, KÝM OPRAVDU JSTE a začít ŽÍT V SOULADU SE SEBOU SAMÝMI, v souladu S NEJVYŠŠÍMI ZÁKONY STVOŘITELE, které jediné jsou VĚČNÝM ŽIVOTEM.

Je to JEDNODUCHÉ. Vše PRAVÉ JE JEDNODUCHÉ. Budete se té jednoduchosti bránit a vysmívat, nebo ji pochopíte?

 

A proto, přátelé,

pojďte pochopit pravý význam ZDRAVÍ a NEMOCI.

Pojďte pochopit, že každá nemoc přijde jen na Vaše pozvání.

Pojďte procítit, že jediný, kdo Vám může pomoci, jste Vy sami.

 

Pojďte se UZDRAVIT.

 

Těšíme se na společné uzdravení.

Ema a Auron