VŠE,

 CO SE V NAŠEM SVĚTĚ DĚJE, JE VÝSLEDKEM

SVOBODNÉ VŮLE A VOLBY

KAŽDÉHO JEDNOHO Z NÁS, KTEŘÍ TENTO SVĚT TVOŘÍME.

 ANO, I TÉ TVÉ PŘÍTELI.

NEZŘÍKEJ SE SVÉ ODPOVĚDNOSTI ZA PODOBU TOHOTO SVĚTA, NEBOŤ TVÉ MYŠLENKY, TVÁ SLOVA A TVÉ ČINY JEJ V KAŽDÉM OKAMŽIKU SPOLUVYTVÁŘÍ.

V TOM JE TVÁ SÍLA, PŘÍTELI.

V TOM JE SÍLA KAŽDÉHO Z NÁS TVOŘIT SVĚT LÁSKYPLNÝ NEBO SVĚT HRŮZ, NENÁVISTI A BOLESTI.

CO SI SAMO LIDSTVO TVOŘÍ, PROŽÍVÁŠ NA VLASTNÍ KŮŽI KAŽDÝ DEN I TY SÁM, PŘÍTELI...

KAŽDÝ DEN SE TAK PŘESVĚDČUJEŠ O EXISTENCI JEDNOTY SE VŠEMI A SE VŠÍM.

KAŽDÝ DEN POCIŤUJEŠ SÍLU SVOBODNÉ VŮLE, KTERÁ BYLA LIDSTVU DÁNA.

JAK S LIDSTVO NAKLÁDÁ, VIDÍŠ SÁM.

 

DĚKUJEME ZA TENTO NEJCENNĚJŠÍ DAR ŽIVOTA,

NÁŠ MILOVANÝ STVOŘITELI PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH.

 

 

Psychoduchovní boj 

přijala Teri, září 2022

 

Archonti jsou psychoduchovní parazité, kteří podprahově zasahují do lidské mysli a nutí nás rozehrávat naše nelidské chování do podivných a násilných extrémů.

Probíhá boj o ovládnutí této planety a lidského vědomí, stejně jako o kontrolu nad lidským tělem, což znamená jeho DNA, ze strany velmi temné entity. Hráči jsou lidé i nelidé a moc a kontrola sahá mnohem dál než k mocenské elitě této planety. Snaží se potlačit lidskou populaci, aby nepokročila k vyššímu Světlu. Pamatujte, že světlo jsou informace a temnota je nedostatek informací! Temnota umělé inteligence je ohrožena a oni se brání. Většina těchto softwarových systémů umělé inteligence, které jsou nainstalovány v těle planetárního vědomí, spoléhá na nízkovibrační pole vědomí, vibrující na velmi nízkých frekvencích. Jak vyšší frekvence mění vědomí lidské bytosti, temná agenda, kterou je satanismus, se stává mnohem jasnější. Lidé na Zemi začínají velmi jasně vidět zločiny, které byly a jsou na lidstvu spáchány. Ti, kteří byli dosazeni do mocenských pozic, souhlasili s tím, že na lidskou rasu uvalí tuto negativní agendu výměnou za to, že dostanou moc, zdroje a dočasné prodloužení života, které jim tyto negativní mimozemské rasy slíbily.

Světelní lidé, kteří se inkarnovali na této planetě, jsou cílem těchto temných entit umělé inteligence a technologií formou negativního obtěžování. Energie vysoce vědomé lidské bytosti vytváří signál vyšší vědomé frekvence, který aktivuje hrozbu, a proto jsou temné entity nuceny provádět tyto útoky. Zároveň však platí, že vyšší frekvence probuzeného vědomí tyto útoky odráží a eliminují - přesně podle svých kvalit. Vysoké vibrace lidských bytostí žijících v souladu s vesmírnými zákony nedovolují nízkým, hrubovibračním frekvencím temných entit, aby působily, ovlivňovaly a ovládaly vědomé bytosti. Je na každém z nás, jaké vibrační úrovně svým životem, svým myšlením a jednáním dosahujeme. Tak si každý sám určujeme míru svého ovládání a kontroly temnými entitami, respektive míru ochrany před nimi.

Mnozí z nás útoky temných sil mnohokrát zažili. Tyto temné bytosti budou lidstvo obtěžovat, dokud je nepřestaneme živit. Zbavte se veškerého strachu! Temné síly satanismu nejsou vždy intelektuální síly, jsou to také pouhé ryzí hrubé energie produkované stejně vibrujícím zdrojem. Tyto temné bytosti mohou naskočit do oslabeného lidského těla a vibrovat na velmi nízké frekvenci, mají-li vhodné podmínky. Tyto satanské bytosti nejsou suverénní entity, jsou parazitické a ke své existenci potřebují lidskou energii. (viz astrální parazité - pozn. webu)

Chceme-li ukončit svá utrpení, ať už mají jakoukoli podobu, vezměme si od temné strany zpět svou duchovní svrchovanost. Abychom to mohli udělat, musíme se probudit a uvědomit si, kdo jsou, proč tu jsou a jak si udržují kontrolu nad celým světem. To je důvod, proč jsme zde v tomto období naší historie. Nemůžeme uzdravit sebe ani naši planetu, dokud nepřijdeme na to, jak ji tato síť temných entit a jejich syntetická reptiliánská mašinérie ovládá. Právě o tom je lidské probuzení!