Kapitulace Kabaly na Antarktidě? Ani náhodou.

Vše jede dál podle plánu mocných satanistů

 

Na internetových zdrojích mimo hlavní (mocnými satanisty plně ovládaný) proud se poslední dobou dozvídáme, že Kabala se vzdala své vlastní podstaty - vzdala se svého zlořádění a "polepšila se". Jinými slovy, že potentáti mocných nadnárodních firem, pseudo-filantropičtí miliardáři a šéfové tajných služeb (třípísmenné agentury jako CIA, NSA, DIA, FBI, CDC...)., kteří zavádí svůj sen - Nový světový řád a pilně pracují na zotročení lidstva v čipové totalitě, se vzdali Federaci Sil Světla a vyjednali si (za odměnu za své činy) podmínky svého nenápadného a klidného odchodu na připravenou planetu či jiné místo mimo dosah civilizace (ano, té civilizace, kterou doposud ničili, vraždili a zotročovali).

Hurá, lidstvo planety Země je zachráněno a nikdo z obyčejných loutkolidí (99% část této pozemské populace, která neustále a stále zlu slouží, zlo množí, živí a podporuje) nemusel hnout ani prstem. A proto jedeme dále, vakcinační teror pokračuje, mrtvé není kam pohřbívat, internační (koncentrační) tábory pro nepohodlné odpůrce nově nastolovaných pravidel hry se po celém světě dokončují a právě otevírají své brány...

Bylo by krásné a osvobozující uvěřit tomuto zázraku, že zlo pochopilo, co udělalo a nenápadně, bez nutnosti svého veřejného odhalení dostalo povolení vypařit se z naší planety a pokračovat (v případě zájmu) ve svém řádění zase jinde.

Tak pozor, lidé. Vyciťujte. Sofistikované zlo vládne na této Zemi, sami jste si jej zvolili a sami jej tolerujete a podporujete. To už však víte, podíváte-li se na své životy, které jsou přesycené vaším zoufalstvím, nespokojeností, nenávistí, ubohostí, vaší bídou či naopak vaším pseudobohatstvím, které vám však vytoužené štěstí ani radost či dokonce zdraví nepřináší. Vaše životy jsou naplněny vaší osamělostí, vaší nemocí, vaší myslí, vaším egem, které nikdy nemá ničeho dost a nikdy není spokojené. Váš život je řízen a podřízen hlavnímu motoru vašeho myšlení a jednání - vaším strachem.

Probuďte se, lidé, kteří hledáte pravdu.

Také alternativní weby jsou záměrně zahlcovány nepravdivými či zkreslenými informacemi, právě proto, že na ně spoléhá a jim důvěřuje zase "ta druhá strana". Jedná se o jednoduchou, až příliš jednoduchou (a proto účinnou) lež, tajné služby ví, co, kam a kdy. Tajné služby (především USA, Izraele a dalších západních satanistických "mocností") podstrčily tuto falešnou a překroucenou informaci alternativním webům, po jejichž informacích prahne jiná (byť ta menšinová) část populace než ta, která hltá mainstream. Je nutné mít pod kontrolou všechny fronty.

Mnohé alternativní weby, v domnění, že nabízejí senzaci tisíciletí a spásu (pro koho?) tak hladově skočily na tuto návnadu naděje na záchranu lidstva, které si tak má nadále myslet, že nemusí dělat vůbec nic pro to, aby byl na světě opět nastolen mír, že stačí jen poslušně přijmout vakcínu smrti (přesněji řečeno očkovací látku), stačí jen mrzačit své děti a nechat je ovládat, že stačí docházet poslušně do zaměstnání a zpět, v klidu si nakupovat ve svém oblíbeném hypermarketu a sledovat s popcornem v ruce, jak se zlo stalo dobrem a vaše chybné volby jsou smazány a i vy se najednou bez své vlastní vůle či volby (natož své aktivity) stanete opět hodnými, mírumilovnými, zdravými a šťastnými, s touhou žít se všemi v jednotě a rovnosti... Na zdraví!

Ano, skvělá představa. Takto si však mnozí občané - ovčané představují záchranu od všech hrůz, která již nyní jen gradují a dosahují svého vrcholu. Hlavně nemuset nic dělat. Vše se urovná samo. Ano, hlavně nevystoupit ze své komfortní zony a nepostavit se zlu tváří v tvář. Vy se přece nechcete postavit sami sobě. Vám zlo vyhovuje, vy ho neustále vyhledáváte, pracujete pro něj ve svých otrokárnách, klaníte se mu každý den, když střádáte svůj majetek a honíte se za čímkoli, co vám pomůže ne žít, ale PŘEŽÍT tento váš skvělý a úžasný svět míru, lásky a zdraví, nad kterým denně lamentujete.

Probuďte se, lidé. Právě nyní se konečně probuďte.

Přátelé z Vesmíru nás lehce nasměrovávají k bdělosti a vlastní práci na sobě samých ve smyslu vyciťování pravdivosti všeho, co přijímáme a čím se necháváme krmit.

Pravdu nehledejme ve slovech, nýbrž za slovy. Mějme neustále na paměti, že slova jsou nejméně spolehlivými nástroji pravdy. Proto je lidstvo tak rádo používá, neboť jazykové prostředky mu umožňují žít v nedorozumění, nadřazenosti, vést války, množit bolest a utrpení. Nic než svobodná volba lidstva.

Plejáďané se stále pohybují s dalšími spolupracovníky Sil Světla ve vesmírných lodích na oběžné dráze planety Země. Na dotaz pozemšťanů ohledně údajné kapitulace Kabaly na Antarktidě nám Plejáďané poskytují následující informace:

Co si myslíte o nedávné zprávě, že prý vůdci Kabaly jedou do Antarktidy, aby se vzdali mimozemšťanům a Pozemské alianci a projednali podmínky své kapitulace?

 

Plejáďané: Jak to, že se neděje nic užitečného z pohledu toho, co lidstvo nutně potřebuje a potřebovalo už včera, protože pro většinu očkovaných už je pozdě? Ne, to, co si myslíte, se nestalo, je to jednoduše překroucená pravda. Ta zpráva znamená pouze to, že mocní vůdcové jedou na Antarktidu, aby se poklonili svým vůdcům, vzdali jim hold, lépe řečeno aby potrvrdili, odpřisáhli svou oddanost a věrnost svým vůdcům, Kabale, Reptiliánům a dalším ne-lidským rasám reprezentujícím Federaci. Tedy nepřišli tam kapitulovat po válce, ale slíbit svou věrnost ve válce. Dali do zástavy svou oddanost a věrnost ve válce, kterou společně vedou proti světu.

Takže je to překroucená pravda. A nejvyšší vůdcové - zástupci Federace, kterým slíbili tito posluhovači Kabaly svou věrnost a "kapitulaci", se řídí pravidlem nechat lidskou populaci trpět a poučit se z jejích chyb. Mocní tohoto světa se dohodli, že nebudou zasahovat.

...Tak jako Q/QAnon jsou všichni řízeni a kontrolováni třípísmennými agenturami (CIA, NSA, DIA, FBI, CDC...).

 

Informace Plejáďanů k Antarktidě

Antarktida je již dlouho místem, kde se setkávají mocní tohoto světa - pozemské vlády - s mimozemskou vládou (Federací). Je to místo, kde mohou všichni zúčastnění kontrolovat lidstvo z povrchu pomocí high-tech základen, protože vědí, že pro lidskou populaci je toto místo naprosto nedostupné. Jsou zde staré základny, některé již jen v troskách, některé starobylé, některé se zničenými městy, tajná archeologická naleziště, a mnoho nových základen, většinou vojenských, lidských i mimozemských, většinou lemujících vstup do nitra Země. Všechny tyto základny jsou pod kontrolou Federace.

 

Takže Federace spolupracuje s Reptiliány a dalšími negativními rasami?


Plejáďané: Ano, oni vzájemně spolupracují, pozemská i vesmírná federace spolupracuje s reptiliánskými vůdci různých ras, přirozeně s těmi, co jsou na Zemi, nebo mezi ně přímo patří. Nemůžeme říci přesně, jak jsou koordinováni, ale jsou.

Krátké shrnutí webu:

Mezi samotnými mocnými tohoto světa a samotnými jejich vůdci (mimozemskými entitami) je sofistikovaná a důmyslně propracovaná hierarchie velení. Pozemská iluminátsko-satanistická aliance je v podstatě nejníže v této struktuře moci, pozemští satanisté v podstatě už jen poslušně plní příkazy svých mocných, ne-lidských pánů. Mocná pozemská kabala je tedy podřízena mocnější mimozemské hierarchii, a sama tato mimozemská organizace (negativní mimozemšťané) má rovněž svou vlastní, šílenou hierarchii svého ovládání.

 

Je dobré uvědomit si rozdíl a nezaměňovat federaci za federaci. Nezaměňovat satanistickou federaci zla s Federací SIL SVĚTLA, tedy s pozitivní mimozemskou federací +5. dimenze bytí pod vedením velitele vesmírné flotily Ptaaha z Plejád a velitele velké vesmírné flotily Aštara Šerana. Tyto vesmírné flotily Sil Světla jsou rozmístěny okolo planety Země a již dlouhou dobu pomáhají pozemšťanům, v souladu s jejich svobodnou vůlí. Nebudou však nikdy zasahovat do dění na naší planetě, protože by to bylo nepovolené zasahování do vývoje a svobodné vůle lidstva, což je v nesouladu s Vesmírnými zákony Stvořitele Prvotního všeho a všech.

Pokud lidstvo jako celek neprozře a neprojeví vlastní, svobodný záměr napravit své tisícileté řádění na planetě Zemi, pak se nemůže dožadovat žádné pomoci. Pokud lidstvo nepožádá Síly Světla (které jsou přímo napojeny na Stvořitele - Boha) o pomoc a nevyvine vědomou a aktivní vůli napravit své chybné volby, které jej přivedly až k tomuto krajnímu bodu jeho vlastní existence zde na Zemi, žádný zázrak nečekejte, lidé.

Pokud se lidstvo na Zemi dopracuje k nejpravděpodobnější variantě svého počínání a nastane apokalypsa biblických rozměrů (totální kontrola lidstva, sílící očistné procesy Země), pak budou moci Síly Světla (Přátelé z Vesmíru) ze svých kosmických lodí zachránit ty pozemšťany, kteří si tak budou upřímně sami přát a jejichž duchovní úroveň bude dostatečná pro to, aby mohli žít v míru a rovnosti na Nové Zemi ve vyšší dimenzi bytí (viz záložky Duchovní cesta, Pravý život, Lidská duchovnost, Zrada křesťanství na tomto webu www.vesmirnapravda.eu)

Současný stav na Zemi je však neustále zoufalejší z pohledu duchovní bytosti - planety Země a lidské rasy, která ji již téměř zničila a zotročila. Lidstvo se stále nepoučilo ze svých chyb, jejichž následky samo trpí stále intenzivněji a intenzivněji. Lidstvo stále spěchá a směřuje ke svému vlastnímu zániku. Je to však jeho svobodná volba.

Lidé, nečekejte na zázrak. Zázrak spatříte a prožijete, AŽ SI JEJ SAMI UTVOŘÍTE, AŽ SI JEJ SAMI ZVOLÍTE!

 

Mocní tohoto světa se jen tak nevzdají, ti raději zničí vše živé, než aby zachovali život se všemi jeho projevy. Jejich zájem je vzít s sebou do negativních světů co nejvíce lidí. To jsou jejich cíle. A těch se stále drží.
Mandatorní vakcinace je na pořadu dne světových vlád. Sofistikované trávení lidstva (chemtrails, haarp, 5G...) neustává, ba naopak. Zotročování lidstva a jeho totální kontrola se stále zdokonaluje a postupuje neustále kupředu.

Chcete si myslet, že zlo se najednou polekalo své ničivé moci, pochopilo, že nemá šanci uspět v nerovném boji se Stvořitelem a dobrovolně a s pokorou se vzdalo své nadvlády nad tímto světem? Zní to líbivě, pravda, ale pozor, negativní stav ovládá nejdokonalejší metody a techniky ovládání mysli lidstva. Proto je na svém vrcholu.

Zpráva, po které se alternativní média jen olízla a po které se zaprášilo, má tedy jiný než doslovný význam. Ostatně i to patří k sofistikovaným metodám ovládání lidstva mocnými.

Pravdu je třeba hledat "za" slovy, nikoli ve slovech...

Jedná se o záměrně nastrčenou lež oblečenou do líbivého kabátu pozitivní události posledních tisíciletí, kterou tajné služby šikovně předhodily alternativě dychtící po těchto "novinkách". Mocní tohoto světa (ilumináti) ve skutečnosti slibují věrnost, nikoli svou kapitulaci představitelům mimozemské federace negativních mimozemských ras! Negativní mimozemšťané se skutečně "nepolepšili", nemají v plánu pomáhat lidstvu - lidským bytostem, jejichž zoufalství, strach, bídu, zlo a nenávist nutně potřebují ke svému vlastnímu přežití.

Každý mluví o záchraně, která musí příjít, a čeká doma, až se "něco" stane. To se načekáte, lidé. Nikdo vás nezachrání, nikdo vám nebude pomáhat, pokud vy sami nezačnete konat, pokud se sami nezačnete aktivně a vědomě podílet na znovunastolení Míru, Lásky a Duchovního Řádu na této Zemi, máte-li ještě o ni vůbec zájem. Jaký smysl by pak váš život měl? Jakou svobodnou vůli byste pak mohli mít? Kde by byla?

Prozatím však většina lidstva stále jen zlo množí. Umožňují mu, aby dosáhlo svého vrcholu. Vrcholu, který vás všechny, kteří mu přisluhujete, zničí. To není pohádka. Nečekejte na kouzla. To je život. Ten, který jste si sami zvolili svobodně řídit a žít.

Plejáďané dále doplňují k vakcínám:

 

Depopulační vakcíny na koronavirus pracují na přímé genetické manipulaci lidského těla, čímž ho negativně modifikují a nezvratně poškozují.

Genetická změna nebo úprava organismu nebo těla touto smrtící vakcínou, v tomto případě lidského těla, se v tomtéž těle nevrátí k původnímu přirozenému kódu. V těle poškozeném genetickou modifikací je tato změna trvalá, stejně jako uříznutí ruky nebo paže.

Uříznout někomu ruku nebo odříznout genetický kód je mrzačení. Stejně tak vnucovat subjektu (člověku) genetické inženýrství je totéž jako mikroagrese a mrzačení na vnitrobuněčně-genetické úrovni.


Podlehnout nátlaku a nechat si vpravit genetický roztok v podobě vakcíny do těla není možné, to musíte pochopit. Neexistuje způsob, jak očistit následky toho, že jste si vzali vakcínu. Současné jednání vašich vlád je dokonce proti mezinárodním smlouvám z Norimberku, to přece musíte znát, jsou to vaše úmluvy...

Nebojte se, buďte silní, nepodlehněte, neustupte. Nepodlehněte strachu ani nátlaku. Jste silní. Máte všechny předpoklady k tomu, abyste si zachovali svobodu, zdraví a samotný život. Směřujte k hvězdné pravdě a její vnitřní kosmické síle.

Jsme stále s Vámi.

Vaši milující bratři a sestry z Plejád z plus 5. dimenze bytí