Přátelé,

 

jako lidstvo jdeme stále rychleji kupředu.

Kupředu své vlastní zkáze.

 

Tak zní přání většiny, přání, jež "konečně" nabývá takovou formu své manifestace v tomto hmotném, hrubovibračním světě na planetě Zemi v záporné dimenzi bytí, která "zavání" nepříjemnou pravdou i těm, kteří její jemnou vůni neustále a zbaběle zanáší nánosy svého falešného ega, své nevědomosti a netečnosti.

Každé přání je předem splněno. Tak vždy bylo, jest a bude.

Svobodná vůle každé duše je zákonem nejvyšším.

Zákonem Pravdy a Lásky.

Zákonem ŽIVOTA.

S každým dalším dnem nevědomosti každého jednoho z nás, lidé, se blíží to, čemu se většina ještě stále - i když už poněkud zoufale - směje.

 

VÝSLEDEK SVOBODNÉ VOLBY KAŽDÉHO JEDNOHO Z NÁS - I TEBE, PŘÍTELI,

VIDÍŠ PRÁVĚ V ZRCADLE JMÉNEM SVĚT.

 

S Láskou ke všemu a ke všem

Ema a Auron

leden 2023

SMYČKA SE STAHUJE. DUSÍ SE STÁLE VÍCE LIDSKÝCH BYTOSTÍ. PROČ SE O TOM NEMLUVÍ VE VAŠÍ TELEVIZI? 

-----------------------------------------------------

Milí přátelé,

s každým dalším dnem těchto časů prožívá každý člověk na této planetě (ať už na své vědomé či nevědomé úrovni), že není nic důležitějšího, než poznat smysl své pozemské inkarnace a tedy také to, kým opravdu je. Již jste poznali, že také tento Váš pozemský život je "pouhá" svobodná volba každého z vás. Tuto svobodu nám všem daroval Nejvyšší, je podstatou Jeho Tvoření a navždy nám zůstává. Vy jste tou svobodou, která se neustále manifestuje skrze každou Vaši myšlenku, každé Vaše slovo, každý Váš čin.

Lidstvo se svými svobodnými volbami dopracovává do fáze, kdy se musí rozhodnout, chce-li se dokonat své vlastní dílo zkázy na Zemi, nebo změnit nepříznivý směr svého vývoje. Lidé, každý jeden člověk sám za sebe, se nyní rozhoduje, co si zvolí pro své další směřování a životní putování. Zda-li Lásku ke Světlu nebo pseudolásku k Temnotě. Co si volí již po mnoho, mnoho let na této Zemi většina, vidíte a především cítíte každý den kolem sebe i v sobě. Současný svět není ničím jiným, než přirozeným následkem a výsledkem těchto svobodných voleb lidstva. Ano, tento zoufalý, nemocný, šílený, zdecimovaný a tmavý svět duchovního úpadku, jemuž mnoho života nezbývá a jemuž vládne negativní stav.

To je naše dílo, lidé.

NAŠE VLASTNÍ DÍLO.

NE, NEZŘÍKEJTE SE ODPOVĚDNOSTI, NEMÁVEJTE RUKAMA, ŽE TO NENÍ VAŠE TVORBA.

JE.

A VÍTE TO.

 VÍTE TO, A PROTO SE TOMU TAK BRÁNÍTE. PROTO JSTE TAK AGRESIVNÍ VŮČI VŠEM A VŠEMU, CO VÁM TUTO SKUTEČNOST POTVRZUJE.

 

Je nanejvýš aktuální přijmout tento zjevný fakt, nebránit se pravdě proto, že je nepříjemná, že vám ničím nelichotí, ničím vás nezaslepuje a ničím vás "neoblbuje". To Pravda nedělá. To ani neumí.

Je nanejvýš aktuální rozpomenout se na to, "JAK TO?"

 "KDO JSME?"

"KDO JSOU TI, KTERÝMI SE NECHÁVÁME TISÍCILETÍ OVLÁDAT? "JAK DOKÁZALI NEMOŽNÉ?"

"CO DÁL?" "JAKÉ JSOU NAŠE MOŽNOSTI?"

 

Temná strana Vás neustále sleduje a klade Vám sofistikované překážky, které mají ovlivnit (v první fázi) Vaši vůli vykročit na cestu k Nejvyšší Pravdě. Například také čtení těchto stránek můžete začít odkládat, neboť najednou (skrze ovládání vaší mysli) si vzpomenete, co všechno jste dnes měli udělat a jak nestíháte....

Jak dlouho budete podléhat?

 

Stav Vaší duchovní síly v tomto okamžiku je tím, co určuje každý Váš následující životní krok. Nenechte se opět ovládnout a poznejte, že s Vaší duchovní silou roste Vaše odolnost vůči všem formám ovládání a ubližování ze strany negativního stavu. Negativní stav Vás bude ovládat a trýznit jen tak dlouho a tak intenzivně, jak to sami dovolíte, jak jste sami svými vibračními parametry přístupní, resp. nepřístupní vůči tomuto konání.

STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ.

 

Přátelé, SEZNAMTE SE s tím, CO UŽ VE SKUTEČNOSTI DÁVNO VÍTE... Rozpomeňte se na vše, co potřebujete ke šťastnému návratu Domů, do Pravých Světů vyšších dimenzí bytí.

 

LIDSKÁ DUCHOVNOST - klíčové sdělení Nejvyššího

VÁŠ ŽIVOT - VAŠE VOLBA

PROČ SI LIDÉ VOLÍ PEKLO?

VŠECHNO JE JINAK

 

KDO JSI A PROČ JSI ZDE? 

 

NOVÉ ZJEVENÍ PJK

PRAVÝ ŽIVOT

PROČ JSOU PROBLÉMY A NEMOCI?

 

Klidná mysl a bezpodmínečná Láska ke všemu a ke všem.

Klid a Láska, které v každém okamžiku svého bytí cítíte - to jsou jediné možné "zbraně", které potřebujete k ukončení všeho, co Vás trápí a omezuje.

Na brzkou shledanou...

 

---------------------------------------

 

Informujte se, lidé, dokud to lze. Informujte se, avšak s klidnou myslí prožívejte realitu, jejíž součástí jste. Nepodléhejte strachu, nenávisti ani zoufalství z toho, že většina lidí kolem Vás je v plné moci ovládání negativním stavem - ještěry z Pekel - a neustále jim slouží.

Nepodléhejte strachu, nenávisti ani zoufalství z toho, jak masmédia dokonale lžou celému světu, jak manipulují s kolektivním vědomím lidstva a jak to drtivé většině lidí nevadí. Vše jede podle plánu. PODLE PLÁNU NÁS VŠECH. 

Chcete-li prožívat změnu, pak si ji utvořte. Negativními vibracemi to však nepůjde. To už víte...

 

"Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí..."

Budete to potřebovat, přátelé...

 

 

-----------------------------------------------------

leden 2023

SMYČKA SE STAHUJE. DUSÍ SE STÁLE VÍCE LIDSKÝCH BYTOSTÍ. PROČ SE O TOM NEMLUVÍ VE VAŠÍ TELEVIZI? 

-----------------------------------------------------

Přání války: Výsledek prvního kola prezidentských voleb v Česku naznačuje děsivou fašizaci části české populace a touhu po vojenské konfrontaci s Ruskou federací! Je to dokonalá kopie nacifikace německé veřejnosti zezdola na počátku 30. let minulého století! Volby potvrdily, že obyvatelstvo v Česku není neoliberální, ale trans-atlanticky ukotvené v odhodlané pozici kandidatury členského státu Trojmoří a připravené zatáhnout do války na Ukrajině české vojáky, a to i za cenu mobilizace vlastních dětí! Kam zmizeli voliči SPD se svými hlasy pro Jaroslava Baštu?

Informace a souvislosti, které se z masmédií nesmíte v zájmu zachování své nevědomosti a svého plného zotročení dozvědět, čtěte na stránkách aeronetu.news:

https://aeronet.news/prani-valky-vysledek-prvniho-kola-prezidentskych-voleb-v-cesku-naznacuje-desivou-fasizaci-casti-ceske-populace-a-touhu-po-vojenske-konfrontaci-s-ruskou-federaci-je-to-dokonala-kopie-nacifikace/

-----------------------------------------------------

  • "Andrej Babiš má pravdu, opravdu hrozí zatažení ČR do války na Ukrajině, ale je to naplánováno trochu jinak, než jak se píše na billboardu! Vláda Petra Fialy potřebuje prezidenta na své straně, protože po vyhlášení válečného stavu vládou se prezident stane automaticky vrchním velitelem vševojskových sil AČR! Právník spatřuje Pavla jako (p)rezidenta NATO v ČR a dokládá to na záběrech z volební demonstrace v Ústí nad Labem, kde vlála obrovská vlajka NATO! Česká touha a přání války se naplňuje, po více jak 100 letech opět mohou jít Češi na frontu! Novotnému by mobilizace českých synů nevadila, raději by voliče AB vyměnil za vrahy!"

Nadpis článku aeronetu. Článek, který vám může pomoci vycítit pravdu, čtěte na:

https://aeronet.news/video-andrej-babis-ma-pravdu-opravdu-hrozi-zatazeni-cr-do-valky-na-ukrajine-ale-je-to-naplanovano-trochu-jinak-nez-jak-se-pise-na-billboardu-vlada-petra-fialy-potrebuje-prezidenta-na-sve-strane/

---------------------------------------

  • Polská vláda chtěla německé tanky Leopard dodat na Ukrajinu společně s vycvičenými posádkami polské armády, což by vedlo k zatažení Polska a následně Severoatlantické aliance do války s Ruskem! Německá BND v posledním okamžiku varovala kancléře a ministryně obrany právě skončila ve funkci, protože podle všeho o plánu potají věděla! Plán nakonec zablokovali až polští vojáci, kteří odmítli jet s Leopardy na Ukrajinu a podali hromadné výpovědi a odešli do civilu! Pokusí se o totéž Fialova vláda s českými tanky, až bude schválen zmocňovací zákon pro vysílání českých vojáků do ciziny?

Článek, který vám může pomoci vycítit pravdu, čtěte na:

https://aeronet.news/video-polska-vlada-chtela-nemecke-tanky-leopard-dodat-na-ukrajinu-spolecne-s-vycvicenymi-posadkami-polske-armady-coz-by-vedlo-k-zatazeni-polska-a-nasledne-severoatlanticke-aliance-do-valky-s-ruskem/

---------------------------------------