Milí přátelé,

s LÁSKOU ke VŠEM a ke VŠEMU, co existuje, Vám nabízíme informace i materiál k šíření světelených informací. Jak už jste se také rozpomenuli, světelné, PRAVÉ informace jsou životně důležité pro každého jednoho poZemšťana, ať už o své duchovní podstatě ví, nebo ji odmítá. Sami už víte, že jedině ROZPOMENUTÍ lidských bytostí na svou vlastní podstatu je tím, CO je může ještě ZACHRÁNIT, vzhledem k aktuální situaci na planetě Zemi (která je ovšem pouze výsledkem svobodných, negativních a vědomých voleb lidí).

Na planetě Zemi jsou ještě i v této terminální fázi bytí lidské bytosti, které čekají na tyto světelné informace a přejí si (byť i nevědomě) se k nim ještě dostat, rozpomenout se na to, že VŠECHNO V TOMTO SVĚTĚ JE JINAK.

Chtějí se rozpomenout, KÝM OPRAVDU JSOU A PROČ TADY TAK MOC CHTĚLI PŘIJÍT.

Chtějí PROŽÍT TO, co tady PŘIŠLI PROŽÍT. Chtějí se osvobodit ze zajetí negativního stavu, kterému stále slouží.

(Je jich mnoho, přátelé, vzpomeňte kolik bytostí pochází z Nebe (1/7 populace obyvatel planety Země)... avšak kolik z nich se prozatím rozpomenulo, jen 2,4 procenta z této 1/7 inkarnovaných lidí z Nebe. Nejen tyto bytosti z Nebe, ale také bytosti inkarnované z pekel touží ve své podstatě a ze své podstaty, ze své DUŠE, resp. z podstaty samotného DUCHA rozpomenout se a zachránit).

 

Na Zemi, mezi Vámi, přátelé, JSOU LIDÉ, kteří si chtějí SPLNIT SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ A VRÁTIT SE DOMŮ.

A pro TYTO BYTOSTI JSTE TADY PRÁVĚ VY.

Vy, kteří jste se už rozpomenuli na to, KÝM JSTE.

Vy, kteří jste se rozpomenuli, že VŠECHNO, CO VIDÍTE, SLYŠÍTE, V ČEM ŽIJETE - ŽE VŠECHNO JE JINAK.

VY JSTE TADY PRO VŠECHNY BYTOSTI, přátelé.

Neboť NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA.

Následující informace jsou návodem, jak začít šířit PRAVDU, která jediná může zachránit poZemšťany i planetu Zemi od konečné fáze nadvlády negativního stavu (na planetě Zemi ve 3. dimenzi). Možná už máte také vlastní nápady, prátelé, jak efektivně a nenásilně šířit světelné informace, které jistě nemůžeme nazvat slovem "reklama", jehož základovým slovem je slovo "klam". Pokud máte možnosti, neváhejte, přátelé, a konejte ve jménu dobra, pravdy a lásky, tedy nejvyšších hodnot, jaké existují a jaké "živí" také Vás. Pokud máte například možnosti umístit název webu nebo jeho obsah (ve formě inzerce nebo oznámení) do novin, časopisů a dalších médií, budete se podílet na šíření světla, plnit si tak své světelné poslání a nejen my budeme moc rádi za Vaši pomoc. Pokud máte možnost zařídit například rozhovor na některé z témat světelných informací v televizním či rozhlasovém vysílání, budeme rovněž rádi za tuto spolupráci. Pokud máte zájem šířit světelné informace prostřednictvím sociálních sítí, rovněž budeme rádi za rozšíření skupinky světelných pracovníků a za Vaši pomoc všem ostatním.

Jaké tedy všichni máme možnosti šíření pravých, světelných informací mezi poZemšťany:

 

Letáčky

Jedna z možností, jak nenásilně oslovit větší množství bytostí a informovat je o Pravdě, je roznášení letáčků. Roznos letáčků je velmi důležitou činností v rámci šíření Světla ve tmě negativního stavu, ve které se lidstvo aktuálně nachází. Obdobou je například také bilboard, řekněme maxi leták, který například během jednoho dne zhlédne a "ozáří" svou pozitivitou ještě více lidských duší.

Nabízíme Vám proto, přátelé, tento informační materiál - letáčky, kterými můžete šířit PRAVDU a SVĚTLO mezi všechny. Je to možnost, jak se lidé mohou dostat ke světelným informacím, ať žijí a bydlí kdekoli.

Letáčky jsou zpracované a připravené rovnou k tisku (podzáložka Letáčky k tisku), ať už na Vaší domácí tiskárně, nebo ve větším množství ve firmách (tiskárny, grafická studia apod.). Ne každý má příležitost a prostředky na barevný tisk, proto nabízíme černobílou i barevnou verzi. (Z barevných letáčků, resp. BARVY jako takové, vyzařují větší pozitivní vibrace, mají tedy větší sílu, neboť každá barva má své jemnohmotné vibrace a pozitivní účinek na jejího příjemce). V každém případě však i černobílý letáček, který bude mít tu možnost oslovit (byť jen na zlomek sekundy) lidskou bytost, plní svou funkci.

Ve složce "letáčky k tisku" máte, přátelé, připraveny letáčky ke stažení a následně k vytištění a šíření. Letáčky jsou v hotové formě, upravené do oboustranné i jednostranné podoby, tedy můžete je dát rovnou do tisku, ať už doma na Vaší domácí tiskárně, nebo například v tiskárně. Verze s 8 letáčky na jedné A4 je již zpracována tak, že v případě oboustranného tisku obě strany letáčku odpovídají a nejsou třeba dělat žádné grafické úpravy. Letáčky jsou k dispozici ve formátu pdf a zip. Stačí si je jen stáhnout, vytisknout a začít. (Tiskárny obvykle nabízí mnohem výhodnější cenu v přepočtu na 1 letáček v případě, že tisknou větší množství).  

Veškerý světelný materiál z tohoto webu určený k šíření světla je, přátelé, samozřejmě bezplatný, tedy zdarma (řečeno jazykem negativního stavu).

 

Marná práce?

Některé z Vás napadá myšlenka, že spousta lidí vyhodí letáček ihned do koše, ani si jej třeba celý nepřečtou. Jestli to není škoda, říkáte si... Vězte, že NENÍ. Nemůže být. Světelná práce není škoda nikdy, není to možné. Vždy zanechá pozitivní účinek, VŽDY. A co více, tento výsledek, tento pozitivní účinek světelné práce na bytosti a jejich životy je nezvratný. Nelze odestát skutečnost, že bytost, byť na kratičký okamžik svého pozemského života (byť s nepochopením, s nerozpomenutím se nebo s negativním postojem), zahlédla a spatřila PRAVDU v pravém kabátě. Pravou informaci. Jakoukoli "nápovědu" pro její cestu zpět Domů, odkud přišla. Navždy bude mít tento čin (ať už zahlédnutí letáčku se světelnou informací nebo jeho poskytnutí Vámi), tuto světelnou sílu a vibraci se všemi jejich důsledky pro všechny zúčastněné.Toto je, přátelé, také součást veškeré práce světelné. Vědět, že drtivá většina lidí musí dostat šanci - i přes svůj negativní, nevědomý postoj (resp. aktuální duchovní úroveň) - i přes skutečnost, že například leták se světelnou informací hodí do koše či jinak znehodnotí. Vzpomeňte, že 98% lidí je dokonale ovládáno negativním stavem, tedy VŠE POZITIVNÍ, CO NARUŠUJE JEJICH NEGATIVNÍ VNÍMÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ TOHO, ČEMU ŘÍKAJÍ REALITA, JE PRO NĚ TRNEM V OKU, NEPŘÍJEMNÉ A HODNÉ OKAMŽITÉHO ZBAVENÍ SE! VÍTE přece, že VŠECHNY SVĚTELNÉ INFORMACE jsou opakem toho, v čem negativní lidé žijí, co každý den dělají, co si myslí, že chtějí, jak se trápí a myslí si, že to tak musí být... Proto vše, co se bude příčit jejich převrácenému pohledu na svět, na jejich život, budou chtít zahodit, nemyslet na to, protože podvědomě vědí, že kdyby něco nebylo TAK, JAK SI ONI MYSLÍ, ŽE JE, pak by MUSELI NĚCO UDĚLAT JINAK, NĚCO ZMĚNIT. Pak by museli začít znovu, možná se vzdát svých dosavadních úspěchů, svých starostí, svých falešných iluzí a nadějí... ALE TO NECHTĚJÍ, protože takto je to jednodušší. NIC NEMĚNIT, dokonce raději NIC VÍCE NEVĚDĚT... PROSTĚ BÝT DOKONALÁ LOUTKA, DĚLAT JEN TO, CO MUSÍ, CO UŽ UMÍ A CO JEDNODUŠE "S T A Č Í". Nevědí však PROZATÍM, že to stačí pouze na cestu do PEKEL...

I když většina lidí vyhodí letáček nebo Vámi poskytnutou ústní informaci do koše (nebo kamkoli jinam), čímž udělají nesmírnou radost ještěrům z pekel, kteří to vše sledují a zaznamenávají (stejně tak, jako to sledují Andělé Nebes a Stvořitel Nejvyšší), tak přesto UŽ OKAMŽIK, KDY JEJ tito lidé V RUCE DRŽELI A NA nutný ZLOMEK VTEŘINY k "pochopení" čtené informace SE NA NĚJ PODÍVALI, nebyl marný. Vše, co "stihli" vidět, se jim navěky otisklo do DUŠE, DUCHA a odtud to už nikdy nelze vymazat. Každý jedinec bude mít tyto informace a energie kdykoli k dispozici k rozpomenutí se na svou podstatu a na Pravdu jak v tomto pozemském životě, tak i pro životy další, v peklech různých stupňů.

To, co zůstane "zapamatováno" v mozku, v zakončeních paměti, tam mohou zasáhnout Ještěři (negativní entity) a vymazat to, neboť mozek a fyzično v aktuální zpryzněné podobě současných lidských bytostí je jejich dílo a tedy jejich pseudoumění, které je pod jejich taktovkou a které stále zvládají téměř dokonale ovládat. Z ducha a duše bytosti a z krystalových počítačů v Nebi však tyto světelné informace negativní entity odstranit NEDOKÁŽOU. Taková je povaha SVĚTLA. LÁSKY. Přebíjí vše a ubohé nic jako je negativní stav a jeho ubohá "kouzla" na to už jednoduše nestačí.

Světelné informace spatřené či jinak zaregistrované v tomto životě budou pro danou bytost už navždy jakýmsi spouštěčem, potenciálním klíčem k záchraně. Kdykoliv se této bytosti světelná informace připomene, kdykoli se jí znovu vybaví (například zahlédne létající talíř vesmírných přátel, zjeví se jí při nějaké prosbě či modlitbě Anděl, uslyší jméno některé vyšší duchovní bytosti, Anděla Nebes, nebo například se "zázračně" uzdraví), bude mít vždy o to větší příležitost konečně uvěřit, prožít a rozpomenout se, co všechno je jinak - rozpomenout se na PRAVDU. Záchranu bude mít tato bytost opět "na dosah".

Na letáčcích je vyobrazena Nová Země v 5. dimenzi, přátelé z Vesmíru a jejich létající talíř, pojem a obrázek léčení energií. Všechna tato vyobrazení jsou silnými, jemnohmotnými zářiči. Jsou také propojovacím kanálem na tyto pozitivní vesmírné bytosti v Nebi, na bytosti nebeských společností a také na pravé léčení, tedy léčení jediné možné - léčení kosmickou energií Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, léčení, které je realizováno v pozitivních nebeských společnostech. KDO má v plánu rozpomenout se ještě v tomto životě, pak právě VY, přátelé, můžete prostřednictvím šíření světelných informací těmto lidem POMOCI tento plán uskutečnit.

ŠÍŘENÍM světelných informací z tohoto webu ovlivňujeme zároveň i negativní entity v peklech. Ještěři z pekel, jak už víte, programují každého člověka na Zemi, tak, aby tento člověk dělal jen to, co je ve prospěch celého negativního stavu. Jak vidíte, tak se jim dílo daří více než úspěšně. Ty negativní entity, které se podílejí na individuálním programování životů lidských bytostí, jsou jen ti "vyvolení", jen ti nejprověřenější, je to jen hrstka vyvolených, jen ti nejoddanější peklu - programátoři, analytici a "vzdělané" zavadějící entity těchto ovládacích technologií na nás, lidi. 

Ostatní pekelníci, přisluhovači, nemají takový "svobodný" náhled na pozemšťany. Ti se dívají pouze na "cenzurované" záběry, které jejich nadřízení zpryzní a překroutí, aby průměrná, většinová populace negativních ještěrů tomu uvěřila a považovala za "pravdivé". Zpět k ovlivňování: Tyto nejoddanější negativní entity, které nás sledují každý den, jsou tak ke své nevůli (a ještě větší nevůli jejich nadřízených) také neustále ovlivňovány naší prací světelnou, neboť oni sledují každou naši myšlenku, slovo a čin. Je to tedy přímý direkt, který jim rozdáváme (ovšem s láskou v srdci) prací světelnou. Každý okamžik tak dáváme možnost také negativnímu stavu dostat se k PRAVDĚ, která je i jejich vlastní podstatou (byť už jen zlomkovou, ale věčnou). I jim se tyto světelné informace zapisují zákonitě do jejich duše, ducha a mají tak okamžitou možnost zahájení konverse (návrat k pozitivnímu, původnímu a jedinému možnému stavu bytí). Jednalo by se o přepracování staré, nepravé myšlenky na novou, pravou, rozpomenutí se, že nejsou těmi, kterými si myslí, že musí být. Mají vždy možnost vrátit se na stranu dobra, lásky a pravdy. Tak jako my, loutkolidé.

A tak to, co zůstane navěky zachováno, jakákoli světelná, pravá informace z Nebe, bude sloužit jako stéblo záchrany pro kteréhokoli člověka (byť negativního), pro každou duši, která tak bude mít vždy šanci zachránit se v dalších životech, pokud to nedokázala v životě současném. Bude se mít vždy čeho chytit, rozpomenout se. Nezapomeňte, přátelé, že Nebe, Stvořitel Nejvyšší i Andělé Světla (vesmírní přátelé) v každém okamžiku Vašeho života Vám dávají impulsy, dávají Vám rady, odpovědi na Vaše otázky a pomáhají Vám se rozpomenout na vše, co jste tady přišli dobrovolně zapomenout. Proto až budou tyto lidské bytosti, jež jsou nyní v plné moci a ovládání negativních entit, jednou připraveni poslouchat a slyšet, pak i tyto informace, které v tomto životě zavrhli a odhodili do koše, jim budou připomenuty a oni budou mít další a další možnost, jak se rozpomenout, kým opravdu jsou a ZAČÍT TO PROŽÍVAT...

Například když v tomto životě uvidí na obrázku vesmírnou bytost, například Pleju, Ptaaha, Aštara nebo létající talířek vesmírných přátel, nebo když uslyší spojení léčení energií, PRAVÝ život či ANDĚL NEBE, pak už toto bude jen "čekat" na rozpomenutí se této bytosti na její vlastní PODSTATU. Na její uvěření a na prožití této pravdy. Pokud se to nestane v životě tomto, pak v dalších životech, které tento člověk bude prožívat v temných světech, kde se mu tento prožitek vrátí, "najednou" například ve snu zahlédne Pleju, Ptaaha, Aštara či proces kosmického léčení, zahlédne na vlastní oči létající talíř (Přátelé z Vesmíru pravidelně navštěvují ve svých lodích také pekelné světy a láskyplně pomáhají také tamním probouzejícím se duším, které po pomoci upřímně zatouží) a už se mu PROPOJÍ jeho zkušenost z minulých životů a dostane tak další a další příležitost konečně UVĚŘIT A ROZPOMENOUT SE na to, co odmítnul, zavrhnul, vyhodil do koše, vysmál se.... -  včera, dnes, zítra,.... teď...Tito lidé budou mít jednoduše pocit, že "to už někdy viděli, slyšeli, nebo prožili, znali" a JEDNOU BUDOU CHTÍT POKRAČOVAT, NAJÍT KONEČNĚ ODPOVĚĎ (nebo konečně položit otázku) NA TYTO SVÉ POCITY. Kolik životů prožije takováto bytost v nevědomosti, lži a nepravosti, tolik příležitostí bude mít, aby se jednou, v některém z těchto životů rozpomenula.

 

"NEVHAZOVAT REKLAMU"

Je třeba něco vysvětlovat? Vám, světelným lidem? Pokud považujete světelné letáčky, které mohou vysvobodit lidstvo ze současného pádu do pekel, za klamné, tedy za prostředky "reKLAMní", pak už by jste nečetli tyto řádky, ani tento web. Jak už víte, převážná většina lidí na této planetě Zemi žije v největším klamu svého života - v negativním světě, kde VŠECHNO JE JINAK. VŠE, co vidí, slyší, jak myslí, ŽIJÍ, je ve skutečnosti (PRAVÉ A JEDINÉ SKUTEČNOSTI) - JINAK. Prozatím vše, co ve svém negativním životě získávají, co prožívají a v co věří, je jeden a TENTÝŽ OBROVSKÝ  -  KLAM. V podstatě je to REKLAM, neboť jedna lež je neustále PŘEKRÝVÁNA, POSILOVÁNA a OBNOVOVÁNA (v případě její snižujícící se efektivity na lidi nebo v případě specifických potřeb ještěrů z pekel) dalšími a dalšími, důmyslnými KLAMY a LŽÍ, jen aby NIKDY NEVYŠLA NAJEVO PRAVDA.

Světelné informace JSOU informace PRAVÉ, jsou VSTUPENKOU DO NEBE, kterou dostávají lidé zcela nezištně. Většina negativních lidí tuto vstupenku obdrží jen jedenkrát v tomto fyzickém životě. Jak s ní naloží, je jen a zcela jejich osobní a svobodná volba.

Světelné informace, pravé a jediné, jsou zdrojem PRAVDY.

JENŽE SPOUSTA LIDÍ VÁM BUDE ŘÍKAT OPAK.

PROČ?

PRÁVĚ PROTO, ŽE VĚŘÍ, ŽE PRAVDA JE LEŽ A LEŽ JE PRAVDOU.

PRÁVĚ PROTO, ŽE z jakéhokoli důvodu ještě NEPROCÍTILI, že VŠECHNO JE JINAK...

Světelný letáček se tak stal jedním z posledních stébel, kterého se většina lidských bytostí tonoucích v tomto pozemském životě a světě ještě může zachytit. Ne-li zcela poslední. Leták, resp. světelné informace, které nabízí, může mnoha lidem pomoci pochopit, jak nereálný jejich život doposud byl a jak se mohou zachránit, až nastane konečná fáze relativní nadvlády negativního stavu na planetě Zemi ve 3. dimenzi bytí (očipování lidstva a jeho úplné zotročení, evakuace pozitivních lidí do Nebeských světů, závěrečná eliminace negativního stavu).

Světelné informace nejsou klamnými informacemi, jsou JEDINÝMI, PRAVÝMI a ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI, pro které si tady všichni poZemšťané přišli.

JEN ZAPOMNĚLI. A MOC SI PŘEJÍ, byť nevědomě, ABYSTE JIM POSKYTLI COKOLI, CO JIM POMŮŽE SE ROZPOMENOUT.

REKLAMNÍ LETÁK, jehož úkolem je umožnit druhým zisk, TO URČITĚ NEBUDE.

BUDE TO LETÁK, na který čekají. 

LETÁK, KTERÝ JAKO JEDINÝ MŮŽE A MUSÍ BÝT VHOZEN také DO DOMOVNÍ SCHRÁNKY S NÁPISEM "NEVHAZOVAT REKLAMU".

Tedy, nehledě na to, jak budou lidé přijímat PRAVÉ, SVĚTELNÉ informace, přátelé, je to součástí VAŠÍ světelné práce, plnění - v tomto případě také Vašeho - světelného poslání: UMOŽNIT KAŽDÉ LIDSKÉ BYTOSTI ROZPOMENOUT SE. UKÁZAT KAŽDÉ LIDSKÉ BYTOSTI CESTU DOMŮ. POKUSIT SE KAŽDOU LIDSKOU BYTOST (byť přicházející z negativních světů) ZACHRÁNIT ze ZAJETÍ NEGATIVNÍCH ENTIT.

A tak, přátelé, nechť Vás provází neoblomná víra v to, co děláte ve jménu Pravdy, Lásky a Světla. Nechť Vás neodradí negativní lidé, kteří se Vám budou třeba vysmívat, nadávat Vám či jinak znepříjemňovat Vaši práci světelnou. (Vždy však dbejte na svou bezpečnost a poslouchejte svou dušičku). Negativní stav na Vás BUDE útočit. Bude se pokoušet zastavit Vás. Je to jeho práce, jeho cíl. Budete extrémně nežádoucími a nebezpečnými pro Ještěry z pekel, neboť budete šířit Pravdu, kterou oni tak usilovně a úspěšně udupávají a utajují.

Stejně jako na Vás budou útočit a pokoušet se Vás zastavit ve Vaší činnosti negativní entity, O TO VÍCE VÁSak BUDOU OCHRAŇOVAT SÍLY SVĚTLA, přátelé.

Čím více světelné práce budete vykonávat, čím více budete duchovnějšími a pozitivními bytostmi, o to více OCHRAN VESMÍRNÝCH PŘÁTEL A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH BUDETE DOSTÁVAT PRO SVOU SVĚTELNOU PRÁCI A PRO SVŮJ DALŠÍ ŽIVOT. Neboť budete pomáhat PRAVDĚ A LÁSCE dostat se z okovů TMY A LŽÍ, ve kterých se DOČASNĚ nachází. V každém tomto okamžiku, kdy odoláte síle negativního stavu, kdy se přenesete přes nepříjemnosti, se stáváte čistší, silnější, láskyplnější, zdravější, vyšší a krásnější bytostí. Každým tímto okamžikem budete mít blíže DOMŮ. Vzpomeňte na všechny, kteří kdy v minulosti ve jménu DOBRA konali dobré skutky a jak se k těmto bytostem stavěli ostatní, jež podporovali stranu opačnou, stranu negativní. Pokud odoláte nástrahám negativního stavu, pak ZVÍTĚZÍTE, pak najdete, co hledáte, pak se vrátíte Domů.

Nejdůležitější je ODVAHA, přátelé. Vaše odvaha, s jakou se pustíte do práce světelné, do práce, kterou jste tady do svého hmotného těla přišli vykonávat, je pro Vesmír silnou energií, která nepřijde vniveč. Vaše odvaha je celým nekonečným Vesmírem nekonečně "ceněna" a vězte, že právě svou odvahou dokazujete sílu a přítomnost Nejvyššího - Stvořitele Prvotního Všeho a Všech - v sobě. Přátelé z Vesmíru s láskou k Vám čekají na Vaše odhodlání, na Vaše rozpomenutí a na Váš krok. A těší se, až Vám budou moci pomáhat na Vaší cestě Domů. 

Ve složce "letáčky k tisku" máte, přátelé, připraveny letáčky ke stažení a následně k vytištění a šíření. Letáčky jsou v hotové formě, upravené do oboustranné i jednostranné podoby, tedy můžete je dát rovnou do tisku, ať už doma na Vaší domácí tiskárně, nebo například v tiskárně. Verze s 8 letáčky na jedné A4 je již zpracována tak, že v případě oboustranného tisku obě strany letáčku odpovídají a nejsou třeba dělat žádné grafické úpravy. Letáčky jsou k dispozici ve formátu pdf a zip. Stačí si je jen stáhnout, vytisknout a začít. (Tiskárny obvykle nabízí mnohem výhodnější cenu v přepočtu na 1 letáček v případě, že tisknou větší množství). 

 

 

Oblečení

- možnost zachytit světlo pro velké množství loutkolidí volících si negativní život a smažících se v každodenním ohni negativního světa

Další možností, jak lidem pomoci dostat se ke světelným informacím, je prostřednictvím oblečení. I pro lidi v každodenním shonu, kteří nevidí, neslyší, jen jdou, jdou, jdou s davem..., může záblesk nápisu či obrázku zůstat v paměti a vybavit se tomuto člověku v "tu správnou" chvíli. Všechny informace, jak víte, přátelé, se zapisují také především do nevědomí, aby se mohly jednou vybavit. O tom, kdy se tak stane, ROZHODUJE KAŽDÝ ČLOVĚK SÁM, jak už také víte, přátelé....

Tedy nechme všechny bytosti tvořit si svou vlastní realitu a poskytněme jim pomoc, která je v rámci našich - vašich možností. Buďme nositeli světla v novodobé a moderní době temna, kdy nestačí lidem pravdu ŘÍCI. Kdy jsou slova jako PRAVDA, LÁSKA,, RADOST více než kdy jindy nežádoucími, vulgárními a obtěžujícími slovy, kterým se drtivá většina LIDSKÝCH bytostí VYSMÍVÁ. Těch lidských bytostí, které jsou samy PODSTATOU pravdy, lásky a radosti, které z těchto energií VZEŠLY.

Pojďme těmto spícícm bytostem pomoci alespoň slovem či energií Pravdy, která z Vás, přátelé září. Podejte ostatním pomocnou ruku, kterou tyto bytosti využijí ať už v tomto nebo v KTERÉMKOLI Z PŘÍŠTÍCH ŽIVOTŮ, kdy se budou OPĚT A ZASE ROZPOMÍNAT...

     Bundy a batohy - na tyto hrubší materiály se hodí také nášivka na suchý zip. Světelný pracovník má volbu například měnit weby, informace, obrázky, dle aktuálních potřeb a okolností. V případě potřeby lze kdykoli sundat a naopak také "nasadit".

Kamkoli pojedete....kdekoli se objevíte v tomto tmavém světě, přátelé, tam přinesete SVĚTLO.

Pomáhejme bytostem, jež zapomněly na svůj PŮVOD, zaslechnout vlastní DUŠI.

 

 

Bannery, velkoplošné obrázky

Co dodat... Záblesk světla pro všechny, kteří se na planetu Zemi do 3. dimenze bytí dobrovolně a svobodně inkarnovali. Jakýkoli světelný obrázek, který umístíte na velkou plochu, přátelé, "ozáří" a nabídne rozpomenutí a pomoc obrovskému množství bytostí, které jej například za jeden den spatří. Zároveň také působí jako silná, pozitivní OCHRANA. Ochrana všech, na které obrázek, resp. jeho vibrace dosáhnou (čím větší plocha, navíc v barvách, jež vyzařují pozitivní vibrace, tím větší síla těchto vibrací na každého jedince, bez ohledu na jeho aktuální duchovní stav či úroveň....) Síla pozitivity bude znát na všem, co bude Pravdou "ozářeno" a způsobí nezvratný účinek. Je nejvyšší čas na Pravdu, přátelé....

Nejlépe se na tyto velkoplošné účely hodí energeticky hodnotný obrázek, reálný, který znázorňuje PRAVDU, před kterou všichni stále utíkají a kterou v zoufalství svého otrockého způsobu života také popírají. Pravdu, která je NEMĚNNÁ a VĚČNÁ, například vesmírné lodě našich Vesmírných přátel, obrázek Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, Vesmírní přátelé. Tyto bytosti a vše, co souvisí s jejich pozitivním životem, mohou totiž pomoci zachránit kteroukoli duši, která o to bude v poslední fázi života na Zemi stát a která tedy bude důvěřovat všemu, co UCÍTÍ, na co se ROZPOMENE. Bude to s velkou pravděpodobností právě kosmická loď, některá z pozitivních Vesmírných bytostí, nebo také samotný Pán Ježíš Kristus, resp. Stvořitel Prvotní Všeho a Všech.

2. příchod Pána Ježíše Krista

Vibrace z pravdivých, pozitivních obrázků, se zapisují do duší všech bytostí, aby mohly být kdykoli "použity" na vlastní, vědomou záchranu této duše...

Všechno ve Vašem životě je VAŠE SVOBODNÁ VOLBA, přátelé, ale to už dávno víte...

Možností, jak šířit Pravdu, nenásilným, svobodným a pravým způsobem, tak, aby KAŽDÁ bytost dostala MOŽNOST se k Pravdě i v negativním světě dostat, je neomezené množství, přátelé.

Tak, jako jsou neomezené možnosti Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

Světelné informace a obrázky umístěné napřílad na Vašem balkonu či automobilu jsou samozřejmě také velice efektivní ve smyslu ozáření, oslovení velkého množství bytostí - duší. Je to však také řekněme již více odvážné šíření. V současné fázi negativního stavu na planetě Zemi je více než kdy jindy rozvinutá agrese vůči pravdě, kterou neuznává většina. Je zde fáze vývoje lidstva, do které samo dospělo svými volbami. Byla to jedna z možností vývoje a právě ta je teď falešnou realitou současného světa. V této agresivní a silně negativní fázi vývoje lidstva je tedy velice důležité a nezbytné chránit sebe právě v souvislosti s šířením pravdy, se kterou má negativní většina bytostí - lidí obrovské problémy. Agresivita a útoky, represe mocných mimo tento svět a následně těch z našich řad - tedy mocných tohoto současného světa na planetě Zemi - zvyšují na intenzitě. Ti, kteří mají za úkol lhát, klamat, ovlivňovat, mlžit a nepustit jakýkoli náznak Pravdy mezi LID (vědci počínaje, státníky a nejrůznějšími světovými bezpečnostními i výzkumnými organizacemi zdaleka nekonče), mají silné, opravdu silné a účinné (relativně, neboť jsou to jen stále produkty negativního stavu) nástroje,  jak bránit v činnosti těm, kteří Pravdu šíří, kterým nestačí problémy všedního dne, aby "dali pokoj" a nechali vše, jak řídí mocní. 

¨

Také tento web je pro mnohé, silně ovládané mocné tohoto světa (loutkolidi) i mocné mimo něj (mimozemské entity) trnem v oku a tito se budou vždy snažit světelného pracovníka zabrzdit, omezit, nejlépe zastavit, zlikvidovat jeho důkazy o Pravdě či jej alespoň izolovat. Znemožní mu například publikovat své důkazy o Pravdě (o setkání s mimozemskými civilizacemi, například spousta videí z dílny NASA jsou označena jako "přísně tajná" a každý, kdo se pokusil je "odtajnit" jednoduše dostal padáka), nebo například zablokují přístup na webové stránky s pravými informacemi, nebo například šéf vyhodí dotyčného člověka - světelného a pozitivního - ze zaměstnání, neboť je "mimo", má "nebezpečné zájmy" a kazí "dobrou pověst". (Samozřejmě negativnímu stavu). K tomu všemu jim převelice a silně pomáhají všechny jejich ovečky - všichni negativní lidé, což je drtivá většina populace. Jsou velice dobře ovladatelní a ovládáni (jak už víte z předchozích informací), jsou denně programováni Ještěry z pekel, aby využívali všechny negativní možnosti své fyzické přítomnosti a působili tak na světelné pracovníky přímo, například při roznášení letáčků či ústním předávání informací. Nevědomí lidé tomu říkají "náhody": lidé jsou ve Vaší přítomnosti (nebo během světelné práce) agresivní, hrubí, vysmívají se, urážejí, slovně napadají. "Náhodou" někomu zazvoní telefon, právě když se tento člověk zajímal o světelnou informaci - a už rázem nemá čas na vyslechnutí odpovědi (na kterou například čekal celý dosavadní pozemský život), neboť řeší negativní pracovní záležitost... Náhoda? Už víte, přátelé, že náhoda není možná. Nikdy nebyla. A nebude. Neboť život je věčný... 

Je tedy zřejmé, přátelé, že nabídkou světelné informace, Pravdy, přímo na Vašem balkoně nebo osobním automobilu se stáváte nejen duchovně silnějšími a prokazujete odvahu postavit se negativnímu stavu, který "smrdí" všude kolem nás, tak také "odkrýváte karty". Negativní lidé Vás mohou snadněji identifikovat a najít místo Vašeho působiště či bydliště. Mohou tak efektivněji vymyslet nějakou svou další negativní šaškárnu, která Vás může zabrzdit ve Vaší další práci světelné, či Vám přímo znepříjemnit život, zaměstnání, životní podmínky. Vhodnější je tedy pracovat světelně a zároveň si adekvátně chránit své soukromí, své zdraví, své vlastní hmotné bytí, které jste si tolik přáli prožít. Například nošení oděvů se světelnými obrázky či texty, weby, je tedy do jisté míry více "bezpečné", neboť nikdo neví, kdo jste, Vaše jméno, a tak se můžete s láskou a radostí procházet po ulicích a oslovovat davy nevědomých lidí, kteří čekají na své probuzení. Vaše odvaha je Vaší ctností, o to více, že je použita na záchranu lidských duší.

Moc jste si přáli rozpomenout se na své poslání v tomto fyzickém těle.

Moc jste si přáli být tím, kým skutečně jste.

Odvahou. Láskou. Pravdou. Radostí.

Moc jste si přáli vrátit se Domů.

Vracíte se, přátelé...

Ale to všechno už víte....

 

Přátelé, 

 

JE VAŠÍM PŘÁNÍM A POSLÁNÍM UDĚLAT VŠE PRO TO, ABYSTE DOKÁZALI TO, CO JSTE V NEBI SLÍBILI.

A V TOM VÁM NEMŮŽE ZABRÁNIT ANI TO, ŽE téměř všichni se Vás budou snažit zastavit v plnění tohoto slibu.

TITO LIDÉ BUDOU V DANÉM OKAMŽIKU DĚLAT JEN TO, CO UMÍ...

A tak, až přijde okamžik, kdy jim Stvořitel Nejvyšší bude promítat celý jejich život v tomto fyzickém těle, uvidí tato bytost také okamžik, kdy měla v ruce jakoukoli PRAVOU INFORMACI (třeba letáček, obrázek létajícícho talíře, pána Ježíška Krista nebo jakýkoli jiný symbol PRAVOSTI). Promítne jim setkání s Vámi, kdy jste jim řekli byť jen jedno slovo Pravdy, které je mohlo zachránit, které jim mohlo pomoci rozpomenout se. BYTOST pak bude mít jasný důkaz toho, že se MOHLA vrátit domů, že měla jedinečnou příležitost změnit VŠE, co teď musí změnit až v některém z dalších (ne příliš příjemných, protože o to těžších) životů...

A o tento důkaz, který budou tito lidé mít a kterého se budou moci kdykoli chytit, jste se postarali právě VY, přátelé. Bylo to Vaše poslání a Vám se podařilo jej naplnit...

Byli jste to Vy, kteří jste podali záchrannou ruku tonoucímu.

TAKŽE SE NEBOJTE, přátelé, VAŠE PRÁCE PRO BLIŽNÍ NEMŮŽE BÝT NIKDY ZBYTEČNÁ. JE VŽDY TÍM MAXIMÁLNĚ POZITIVNÍM SKUTKEM, KTERÝ MŮŽETE VŮBEC PRO DRUHÉ UDĚLAT.

UKÁZAT JIM CESTU.

JESTLI SE ROZHODNOU PO NÍ VYDAT, záleží POUZE NA NICH.

Mají SVOBODOU VOLBU.

Jakkoli se každá bytost rozhodne, je jen JEJÍ OPRÁVNĚNÁ VOLBA, kterou musela z nějakého důvodu učinit.

TI, KTEŘÍ PRAVDU ZNAJÍ, jsou povinováni z Nebe ukázat ji a předat ostatním.

NEMOHOU JI SKRÝVAT, NEMOHOU SE BÁT JI VYSLOVIT, PŘEDÁVAT A POSKYTNOUT VŠEM. Taková je povaha pozitivního stavu.

Žití beze strachu a s neoblomnou důvěrou ve vlastní schopnosti - takové žití je žití v PRAVDĚ a LÁSCE.

LÁSCE KE STVOŘITELI.

Pokud cítíte, přátelé, že světelná PRAVDA je to, co musíte předat ostatním,

pak jste to VY.

Jste to právě VY, KTEŘÍ JSTE PŘIŠLI Z POZITIVNÍCH SVĚTŮ. A ROZPOMENULI JSTE SE NA SVÉ POSLÁNÍ, KTERÉ JSTE SI PŘIŠLI SPLNIT DO TOHOTO HMOTNÉHO SVĚTA.

JSME ŠŤASTNI, že se setkáváme v hmotném světě a že jsme se společně rozpomenuli na PRAVDU.

JSME ŠŤASTNI, že jsme se stihli rozpomenout, třebaže jsme se narodili do hmotného světa pod velením negativního stavu, kde je děláno vše pro to, abychom v zapomnění vydrželi po celý hmotný život.


ŠÍŘENÍ SVĚTELNÝCH INFORMACÍ, LETÁČKŮ, VEŠKERÝCH OBRÁZKŮ A TEXTŮ Z TOHOTO WEBU JE TEDY, PŘÁTELÉ, VŠEM DOPORUČOVÁNO, S LÁSKOU KE VŠEM BYTOSTEM A S TOUHOU JIM POMOCI.

TATO PRÁCE SVĚTELNÁ, KTEROU JSTE SE ROZHODLI KONAT, PODPORUJE A S LÁSKOU PŘIJÍMÁ CELÉ NEBESKÉ SPOLEČENSTVÍ ANDĚLŮ, STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH A tedy - VAŠE VLASTNÍ DUŠIČKA, která se právě RADUJE.

VŠICHNI TITO VÁM S LÁSKOU POMÁHAJÍ V TOMTO NELEHKÉM ÚKOLU A NEUSTÁLE VÁS POZORUJÍ ZA ÚČELEM VÁM V KAŽDÉM OKAMŽIKU POMÁHAT A VÉST VÁS.

My se k nim rádi přidáváme a přejeme Vám radost z šíření světla a pravdy.

Pokud by jste měli, přátelé, jakýkoli další nápad, jak šířit světlo ve tmě negativního stavu, pak neváhejte a čiňte tak. Budeme rádi za Vaše další nápady. Pokud budete mít jakýkoli dotaz k šíření světelných informací, moc rádi Vám jej zodpovíme, poradíme, vysvětlíme...

 

A na závěr...

JE DŮLEŽITÉ INFORMACE NABÍDNOUT, UMOŽNIT LIDEM VŮBEC SE K NIM DOSTAT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIKOHO NENUTIT JE PŘIJMOUT, NEPŘESVĚDČOVAT NIKOHO PROTI JEHO VŮLI. Pak bychom dělali pravý opak toho, co máme. Až pokud tito lidé se sami budou ptát, budou chtít slyšet více, dozvědět se více, odpovědět na své otázky, pak můžeme být nápomocni dále.

V opačném případě (v případě nezájmu o světelné informace a vlastní záchranu) tito lidé ještě nechtějí dojít k pravdě, ještě nezaslechli svou DUŠI, ještě se z nějakého důvodu chtějí topit a zakoušet sílu negativního stavu. Je to JEJICH SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ a je hodno respektu, tolerance.

 

VEŠKERÉ VAŠE JEDNÁNÍ, přátelé, musí vycházet ZE SVOBODNÉ VOLBY - VAŠÍ I VŠECH OSTATNÍCH.


Pro úplnost uvádíme vyjádření negativního stavu (tedy politického zřízení, kdy neexistuje rovnost a pouze "mocní" vládnou všem ostatním), které prozatím stále platí ve prospěch práce světelné...SVOBODA PROJEVU JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ !

 

S láskou, radostí a poděkováním za VAŠI PRÁCI SVĚTELNOU V HMOTNÉM SVĚTĚ A TĚLE...

Vesmír

 

V následující podzáložce nabízíme letáčky ke stažení a k tisku. Stačí rozdávat všem tyto vstupenky do Nebe...

Děkujeme všem pracovníkům Světla