Přátelé,

 

celý život v tomto fyzickém těle je každý z nás vychováván v údajně "jediné možné" "pravdě" týkající se zdraví lidí. Když jsme zdraví, je to dobré a v lepším případě si toho máme vážit, "dokud to tak je". Když jsme nemocní, je to nepříjemná náhoda, případně NĚČÍ VINA. Vina počasí, prochlazení, jídla, pití, druhých lidí, lékařů, ovzduší, léků, bacilů... Prostě VINA NEŠŤASTNÉ NÁHODY. NE NAŠE VLASTNÍ. MY jsme přece nechtěli být nemocní. Nejsme přece blázni...

A tak plyne rok za rokem, dětství bohaté na nemoci "běžné pro ten či onen věk" střídá dospělost bohatá na přecházení nemocí díky pracovním povinnostem, přednějším a mnohem důležitějším než zdraví. To se nám přece vrátí vždycky, to pak doženeme, říkáte si.... Pak přijde stáří, které si PRÝ zákonitě musí vybrat daň za roky dřiny, za šizení péče o vlastní zdraví, a co více: Slýcháváme zajímavou alibistickou sugesci: TO UŽ JE STÁŘÍ, TO JE MARNÉ, NEMOCI PŘICHÁZEJÍ. TO JE NORMÁLNÍ. STÁŘÍ ZNAMENÁ NEMOCI. TĚLO UŽ DOSLUHUJE..... (obrovská lež, kterou vám pěkně negativní stav podsouvá a většina jí opravdu věří... Ostatně právě proto jsou tito lidé opravdu nemocní, sami si tuto realitu tímto myšlením UTVOŘÍ!).

A tak se také staří lidé "uklidňují tím, že jejich nemoci jsou zcela normální a nutné. Známe i názory, že kdyby byli úplně zdraví, NEBYLI BY NORMÁLNÍ. NĚCO BY BYLO ŠPATNĚ (!) Jsou téměř spokojenější, když jdou k lékaři, jakoby byli klidnější, když jdou k lékaři, když jsou objednaní, vždyť lékař je ten, kdo je všeho zbaví, všechno zmírní, nebo alespoň "to uvidí a uslyší". Podívejte, vždyť nemoci (ne zdraví) jsou hlavní tématem rozhovorů už nejen starších lidí... Je neuvěřitelné, KAM lidské bytosti k této fázi svého ovládání dospěly. O čem by se většina lidí bavila, když ne o nemocech... Ten, kdo nemá důvod (nebo chuť) se o nich bavit, je divný. Není NORMÁLNÍ. Není slušný. Nemá zájem o druhé. Nemá proto zájem o druhé? Je to pravda?

Přátelé, pokud jste už nemoci UMOŽNILI PŘIJÍT DO VAŠEHO ŽIVOTA a převzít moc nad Vaším fyzickým tělem (ostatně jinak nemoc ani nemůže přijít a vzniknout, pokud ji sami nepozvete, svým vlastním jednáním, myšlením a skutky...), pak je nejvyšší čas uvědomit si PRAVDU o tom, PROČ JSTE ONEMOCNĚLI.

NEMOC NENÍ ŽÁDNÝ TREST BOŽÍ, ŽÁDNÁ NÁHODA ČI NEHODA, ŽÁDNÁ VINA (pokud chcete mluvit o vině, pak je to tedy pouze vaše vlastní, nikdo jiný vám nemoc nemůže způsobit, nikdo jiný nemá vaše tělo, res. vaši DUŠI, která "ovládá" vaše tělo a jeho stav).

POKUD ONEMOCNÍME, VŽDY TO ZNAMENÁ jen jedno: ŽE JSME JEDNALI PROTI KOSMICKÝM ZÁKONŮM - TEDY PROTI NAŠÍ VLASTNÍ PODSTATĚ. A TA NÁM TO MUSÍ ŘÍCT. UŽ NÁM TO VĚTŠINOU NĚJAKOU DOBU ŘÍKÁ, ALE NESLYŠELI JSME A NESLYŠÍME. A TAK SE NAŠE CHYBNÉ JEDNÁNÍ MUSÍ PROJEVIT TAK, ABYCHOM SI TOHO KONEČNĚ VŠIMLI. OSLABENÍ (z nesprávného života a voleb) USAZENÉ V NAŠÍ AUŘE DŘÍVE NEBO POZDĚJI (dle závažnosti) PŘEJDE NA FYZICKOU, tedy tělesnou, hmotnou BÁZI. NEMOC JE DOBRÝ ZPŮSOB, JAK SI VŠIMNOUT SVÝCH CHYBNÝCH VOLEB, NEMYSLÍTE?

 

NEJVĚTŠÍ CHYBOU LIDSTVA související s jeho vlastním zdravím JE přesvědčení, že TĚLO JE TO, ČÍM JSME. A proto že je VŠÍM, čím jsme. NIC JINÉHO ŽE PRÝ NEEXISTUJE. Z tohoto mylného předpokladu jim pak vyplývá, že NEMOCNÉ TĚLO (tedy to jediné, co může být nemocné) je potřeba VYLÉČIT. Zbavit ho toho, co jej činí nemocným.

Co tedy dělat? Co dělat, když onemocnělo tělo? Co dělají všichni? Začnou ho "léčit". Léčit tělo, všechny tělesné nedostatky, projevy, symptomy... Začnou léčit vše, co nám brání opět se zapojit do "normálního" života plného negativního shonu, strachu o živobytí, spěchu, stresu, starostí a úzkosti. DO tohoto "normálního" života se musíme co nejdříve zapojit, viďte, ať můžeme znovu brzy onemocnět, takže by to chtělo "vyléčit" tělo a hlavně: DUŠI NECHAT TAK, PROTOŽE KDYBYCHOM SE ZABÝVALI JÍ, TAK BYCHOM MUSELI PŘIJÍT NA TO, ŽE NĚCO DĚLÁME ŠPATNĚ. A PAK BYCHOM SE MOHLI SKUTEČNĚ VYLÉČIT. ALE TOMU SE, Z NĚJAKÉHO DŮVODU, BRÁNÍME. VELICE UMNĚ A HLAVNĚ - ZCELA DOBROVOLNĚ. A PROTO SE NÁM NIKDY NEPODAŘÍ SE OPRAVDU UZDRAVIT. PROTOŽE VŽDY BUDEME LÉČIT JEN TO, CO NÁS NIKDY NEMŮŽE UDĚLAT ZDRAVÝM. SVÉ FYZICKÉ TĚLO. LÉČENÍ HMOTY, tedy TOHO, ČÍM NEJSME, NÁS NIKDY NEVYLÉČÍ.

VŽDY JEN TLUMÍME NEBO ODSTRAŇUJEME VNĚJŠÍ PROJEV TOHO HLAVNÍHO, CO OPRAVDU ZPŮSOBILO NEMOC, CO TOU NEMOCÍ OPRAVDU JE. A KDYKOLI JI ZPŮSOBÍ ZNOVU, POKUD SE O TO ZNOVU POSTARÁME.

MŮŽE PAK TOTO VNĚJŠÍ LÉČENÍ, TEDY LÉČENÍ FYZICKÉHO TĚLA, BEZ POCHOPENÍ a NALEZENÍ PRAVÉ, VNITŘNÍ PŘÍČINY, BÝT NĚKDY EFEKTIVNÍ? MŮŽE BÝT VŮBEC MOŽNÉ? SAMI, PŘÁTELÉ, CÍTÍTE, ŽE NE. JE TO NEMOŽNÉ. 

 

TĚLO NENÍ TO, ČÍM JSME.

TĚLO JE POUZE TO, CO MÁME.

 

Tělo je náš oděv, který jsme dostali pro pobyt v tomto hmotném světě. Jinak bychom nemohli prožívat hmotnou "realitu". Je to kus hmoty (sáhněte si), která tu musí být, abychom mohli hmotný svět vůbec PROŽÍVAT. Co děláme, když máme rozbitý, roztrhaný oděv? V lepším případě jej zašijeme, spravíme. Už nikdy sice nebude jako byl předtím, nový, ale i tak ještě nějakou dobu poslouží, viďte. A tak to děláme i se svým vlastním tělem. Vycházíme z přesvědčení, že je to také bezduchá hmota, kterou stačí OPRAVIT a bude ještě nějakou dobu sloužit. Ano, možná bude. ALE NIKDY SE NEMŮŽE UZDRAVIT. Protože TO JEDINÉ, CO DOKÁŽE TĚLO UZDRAVIT, JE TO, CO JEJ NA SEBE OBLÉKÁ.

DUŠE.

Protože jsme přesvědčeni, že MÁME LÉČIT JEN TU HMOTU, JEN TĚLO, nikdy jej nemůžeme uzdravit. JEN DOČASNĚ SPRAVIT. NĚKDY SE NEPODAŘÍ ANI TO... JAK JE TO MOŽNÉ? TÍM, ŽE NEJSTE TĚLEM, přátelé. NEBESKÉ POČTY JSOU JEDNODUCHÉ...

Ten, kdo ví, že NENÍ svým TĚLEM, ale že je bytostí DUCHOVNÍ, nehmotnou, pak ví, že SVÉ TĚLO UZDRAVÍ POUZE VLASTNÍ DUŠE. Přesněji řečeno vlastní probuzení a rozpomenutí se na to, kým jste a co máte dělat. CO CHCETE DĚLAT.

Uzdravíte se pouze tehdy, přátelé, když budete jednat v souladu se SVOU VLASTNÍ PODSTATOU. A ta je - ať s tím souhlasíte, nebo ne - DUCHOVNÍ.

VE VAŠÍ PODSTATĚ, V SAMOTNÉM VESMÍRU, V ČISTÉ ENERGII VŠEHO, V ČISTÉ A NEKONEČNÉ LÁSCE - TAM SE NACHÁZÍ VAŠE ZDRAVÍ.

Ostatně, přátelé, VŽDYCKY JSTE ZDRAVÍ BYLI. ROZPOMEŇTE SE.

JAKMILE JSTE NA TO ZAPOMNĚLI, PAK JSTE ZAČÍNALI BÝT NEMOCNÍ. ZAČÍNALI JSTE KONAT PROTI SOBĚ SAMÝM. A TAK JSTE ONEMOCNĚLI. PROTOŽE LÁSKA JE "JEN" LÁSKA. NIC JINÉHO JI NEUDRŽÍ, NEŽ LÁSKA. NIC JINÉHO NEUDRŽÍ VAŠE ZDRAVÍ, NEŽ LÁSKA.

NEEXISTUJE TOTIŽ NIC NEŽ LÁSKA.

JAKMILE CHCE ČLOVĚK DOKÁZAT SVÝM CHOVÁNÍM, MYŠLENÍM, SVÝM ŽIVOTEM, ŽE LÁSKA NENÍ, PAK JI NEMŮŽE PROŽÍVAT.

A NEMŮŽE TEDY PROŽÍVAT ANI SVÉ VLASTNÍ ZDRAVÍ.

VESMÍRNÉ POČTY JSOU JEDNODUCHÉ, PŘÁTELÉ...

Tak tedy, už jste se rozpomenuli na pravdu o svém zdraví. Stále si myslíte, že léčení fyzického těla vás vyléčí? Že vás zachrání?

Může LÉČENÍ VNĚJŠÍ, tedy léčení všeho VNĚJŠÍHO, vnějších projevů, všeho, na co lze sáhnout, vidět, slyšet, cítit, vyhodnotit, změřit, uříznout, namazat, ozářit, vyoperovat, implantovat, spravit.... může toto léčení VYLÉČIT? Může vést k výsledku zvanému VYLÉČENÍ, ZBAVENÍ SE nemoci nebo bolesti?

 

NEMŮŽE. JEDNODUŠE NEMŮŽE. MŮŽE VÉST POUZE K DOČASNÉMU POTLAČENÍ příznaků NEBO ODDÁLENÍ závažnějšího důsledku NERESPEKTOVÁNÍ KOSMICKÝCH ZÁKONŮ.

POTLAČENÍ VNĚJŠÍCH projevů vaší nemocné podstaty - tedy VYLÉČENÍ, jak je nazýváno v tomto negativním světě a plně přijímáno, je v podstatě směšné, bezpředmětné. Je v podstatě tím, co ODDALUJE VAŠI MOŽNOST PROCITNOUT a zachránit své zdraví.

Z chřipky "se dostanete" za několik dní, viďte, a stihnete za tu dobu přijít na to, PROČ JSTE SKUTEČNĚ MUSELI ONEMOCNĚT? Nestihnete, protože už je Vám brzy zase lépe (díky chemickým lékům, které Vám zajistily další doživotní oslabení jiných částí těla) a vy se ani na chvíli nepozastavíte nad tím, že by něco nebylo v pořádku.

ANI VÁS NENAPADNE, ŽE VAŠE NEMOC - i obyčejná, "blbá" chřipka NEBYLA NÁHODA.

A pokud se nepozastavíte jednou, dvakrát, desetkrát, šedesátkrát.... Jak dlouho myslíte, že budete moci porušovat kosmické zákony? DONEKONEČNA?

Podle závažnosti Vašich chybných voleb budete prožívat další a další nemoci jako DALŠÍ A DALŠÍ LÁSKYPLNÉ UPOZORNĚNÍ, že NĚCO DĚLÁTE ŠPATNĚ. ŽE JE NĚCO, CO DĚLAT NEMÁTE A NECHCETE. ALE ZATÍM SI TO STÁLE NEUVĚDOMUJETE.

JENŽE POKUD STÁLE NEMÁTE ČAS NEBO DŮVOD POZNAT PRAVDU, PAK PRAVDA PŘIJDE OPĚT K VÁM.

PŘIJDE VĚTŠÍ RÁNA. TAKOVÁ, O JAKOU JSTE SI SAMI "ŘEKLI". SKLIDÍTE PŘESNĚ TO, CO JSTE SI SAMI ZASELI. NIC VÍC, PŘÁTELÉ.

NEBUDE TO ANI OSUD ANI NÁHODA ANI NEPŘÍZEŇ OSUDU A PODOBNÉ NESMYSLY NEGATIVNÍHO STAVU.

 

POKUD VÁS ANI NEMOC "NEPŘINUTÍ" ZAČÍT HLEDAT PRAVDU, PAK SI VOLÍTE DALŠÍ A DALŠÍ CESTY, KTERÉ BUDETE MUSET PŘEJÍT, NA KTERÉ BUDETE MUSET ODBOČIT, jakkoli se Vám budou JEVIT nepříjemné.

SAMI SI JE VYBÍRÁTE.

SAMI SI JE UTVOŘÍTE.

VŠE SI TVOŘÍTE SAMI.

VŠECHEN SVŮJ ŽIVOT.

VY JSTE TÍM, KDO TVOŘÍ VÁŠ VLASTNÍ ŽIVOT.

CELÝ VÁŠ ŽIVOT JE VAŠE

VOLBA.

Jsme rádi, že jste se rozpomenuli, že všechno je jinak, než se jeví...

Jak ale poznáme, CO PŘESNĚ ZPŮSOBILO NAŠI NEMOC ČI BOLEST? JAK MÁM PŘIJÍT NA TO, CO JSEM UDĚLAL(A) ŠPATNĚ, JAKÉ CHYBNÉ VOLBY JSEM UČINIL(A)?

JAK SE NEMOCI SKUTEČNĚ ZBAVÍM?

Toto jsou ty pravé otázky po vašem vlastním zdraví. To je to, co potřebujete znát. 

A toto už, přátelé, NENÍ OTÁZKA LÉČENÍ TAKOVÉHO, PRO JAKÉ SI CHODÍME K LÉKAŘI. TO UŽ NENÍ LÉČENÍ, KTERÉ JEDINÉ JSTE DOPOSUD POVAŽOVALI ZA REÁLNÉ A MOŽNÉ. ŘÍKEJME MU LÉČENÍ VNĚJŠÍ. LÉČENÍ HMOTY. Tedy, pokud si stále myslíte, že se dá použít slovo "léčení".

 

O opravdovém, PRAVÉM LÉČENÍ si pojďme říci v dalších částech našeho rozpomínání...

 

Přejeme Vám, ať je pro Vás vnější léčení nejen rychlou a dočasnou úlevou. Přejeme Vám, ať je pro Vás motivací a pomocníkem k opravdovému VYLÉČENÍ.

S láskou a touhou žít ve zdravém světě

Auron a Ema

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...