Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.

(Zjevení 13: 16-18).

(Stať z Bible o tom, že v posledních letech před druhým příchodem Krista bude téměř celý svět používat systém sledující všechny obyvatele planety).

 

Znamení šelmy bude konečným mechanismem kontroly společnosti. Vše bude ovládáno prostřednictvím „znamení“ na pravé ruce nebo na čele. Bez něj nebude nikdo moci nic nakupovat ani prodávat. Systém bude sledovat finance každého jedince a bude potřebovat znát a identifikovat každého člověka, aby mohl správně zúčtovat jeho bankovní účet. Snadné nakupování, žádná hotovost, kreditní karty ani pin kódy, to vše bude nepochybně vnímáno jako výhody tohoto systému. Toto Znamení však bude poslední vzpourou proti Bohu. Bude signálem naprosté oddanosti Antikristovi, falešnému mesiáši, a jeho uctívání...

Ještěři z pekel se svými věrnými mocnými tohoto světa - poZemšťany - spřádají tajně spiknutí s cílem zavést jediné světové náboženství - náboženství antikrista a celosvětový řád.  

Je to velmi rafinované a tento plán je již dávno realizován, aby vše bylo připravené a "rozjeté", až sem negativní mimozemské entity vpadnou. Vše se má jevit na první pohled jako plán, který bude prosazovat lásku, svobodu, hojnost základních životních potřeb bez strádání a strachu pro všechny a zajištěné bezpečí. Avšak nebude prosazovat lásku k bližnímu, která pochází od Boha. Místo toho bude zdůrazňovat věrnost ke hmotě a Antikristu a lásku soustředěnou na své sobecké zájmy a lásku k majetku a lásku jen sám k sobě. Taková láska však nepochází od Boha, nýbrž od Satana,.

Náhle všichni budou požádáni nebo donuceni, podle povahy každého jednotlivce, jak se k onomu nařízení postaví, aby přijali celosvětovou značku sounáležitosti. Sounáležitosti k sjednocenému světu, na kterém se všichni lidé budou muset podílet.

Touto značkou bude 666 podkožní čip, který bude kontrolovat vaše peníze, váš přístup k potravě k bydlení k práci a to, jak žijete, jak myslíte a co prožíváte..

Bude "nenápadně" přibývat nařízení a různých dalších omezení osobních práv a svobod (jak se to děje již nyní), stanou se z vás otroci.

Klíč k vaší cele, která vás bude bezpečně držet pod jejich kontrolou, bude značka šelmy 666.

666 bude skryté číslo vložené do čipu, který budete přinuceni přijmout, právě tak, jako různá očkování, která v tichosti přijímáte již NYNÍ!!!

...Bude to ten největší podvod všech časů, s plánem, jak ukrást vaše duše do pekel a vzdálit vás ode Mne, od Prvotního Stvořitele Všeho a Všech. 

Mějte SRDCE otevřené.

Spoléhejte pouze na svou DUŠI.

PRÁVĚ SE HRAJE POSLEDNÍ LEVEL HRY O VÁŠ ŽIVOT!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé,

je naší světelnou povinností informovat vás také o těch bytostech, které touží zakoušet ZLO a konat ve jménu ZLA, utrpení, falešnosti, bolesti, krutosti, nenávisti a otročení. Touží neustále PORUŠOVAT KOSMICKÉ ZÁKONY a přesvědčit se "na vlastní kůži" o tom, že zákon nejvyšší - zákon Lásky - nelze nerespektovat k tomu, aby přežily.

Tyto bytosti - negativní mimozemské rasy - se svobodně a vědomě rozhodly postavit PROTI jediným existujícím a platným zákonům veškerého bytí - zákonům LÁSKY - a velice brzy se pokusí završit své dlouhověké úsilí.

Jejich cílem je DOBÝT CELÝ Vesmír a dokázat Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech, že život je možný i bez jeho základní životní energie - energie s nejvyšší vibrací - energie LÁSKY.

!!! POZOR !!!

TITO NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ VÁS KAŽDÝ DEN RAFINOVANĚ OVLÁDAJÍ A SLEDUJÍ!

JSOU ZLÍ, BEZCITNÍ, ZÁKEŘNÍ A V TOMTO MOCNÍ!

 JE NUTNÉ, aby se každý člověk seznámil s jejich zjevem a jejich pekelnými záměry, ale pouze proto, abyste získali pouze základní poznatky, které budete mít v povědomí a které Vám umožní - AŽ PŘIJDE CHVÍLE, KDY SE BUDETE ROZHODOVAT MEZI NEBEM ČI PEKLEM - rozlišit Pravdu od lži, lásku od nenávisti, život od smrti.

Je důležité znát některá fakta, mít je v povědomí, ovšem nezabývat se jimi příliš dlouhou dobu a intenzivně. Jak už víte, přátelé, negativní myšlenky (stejně jako slova a činy) nezůstávají NIKDY bez odezvy. Jakmile se na tyto negativní mimozemské zrůdy napojujete svými myšlenkami příliš dlouho nebo intenzivně (byť se záměrem dozvědět se pouze o nich více), pak jste NAPOJENI NA JEJICH NEGATIVNÍ VIBRACE A JEJICH ZPĚTNÝ VLIV NA VÁS JE PRO NĚ SNADNÝ A SILNÝ. Pak jim usnadňujete jejich ovládání Vás. Mají Vás na mušce a v podstatě s Vámi v tu chvíli přímo KOMUNIKUJÍ.

Můžete se dostat do potíží. Můžete mít problém rozpoznat své vlastní myšlenky od těch, které Vám velice umně implantují... Ostatně tak, jako to dělají v každém okamžiku Vašeho života. V tomto případě to je však silnější, přátelé...

Je důležité, abyste tyto negativní mimozemské rasy poznali, až sem vtrhnou a budou se vydávat za Anděly a spasitele. Až Vás budou zvát na své planety a slibovat Vám svobodu, mír, hojnost a zdraví.

Můžete být jakkoli připraveni na hrůzy, které na sebe valí poZemšťané. Fyzickými smysly a ovládaným mozkem, "rozumem" však NIKDO PRAVDU nerozliší.

Jedině VÁŠ CIT, vaše SRDCE, vaše DUŠE vám VŽDY ŘEKNE PRAVDU.

VYCIŤUJTE, přátelé, zdokonalujte se v této mistrovské činnosti, která jediná Vám poví pravdu také ve chvíli, kdy budete stát před posledním rozhodnutím svého pozemského života.

negativní entity přijdou, bude velice obtížné rozpoznat PRAVDU, i přes veškeré vaše vědění, kterého o těchto entitách dosáhnete.

"Negáči" budou téměř dokonalí. Předvedou VEŠKERÉ SVÉ UMĚNÍ na to, abyste jim uvěřili. Nabídnou vám přesně to, co budete chtít, přesně to, co nebudete mít. Jejich "pravdy" budou znít honosně, vznešeně. Jejich zjev bude změněn, vždyť kdo by uvěřil zrůdám, kostlivcům a velkookým, nahatým příšerám...

Budou se vyjadřovat jako samotní Bohové. Jejich "pravdy" - lži -  vám budou znít učeně, inteligentně a duchovně. Budou se dokonce shodovat s vašimi představami, s vaším přesvědčením...

DOČASNĚ... jen do té doby, do jaké tomu budete sami věřit...

A jak to dokáží, stále se ptáte?

Víte to, přátelé.

Po věky věků SLEDUJÍ každého jednoho z vás, vědí, na co myslíte, co uděláte, na co máte chuť, čemu věříte či nevěříte, po čem toužíte či netoužíte, co máte rádi, čeho se bojíte. Jak skončíte...

Už víte, přátelé, že negativní mimozemšťané Vás nejen sledují, ale také OVLÁDAJÍ. Vaše životy jsou z 90 - 95 procent chabými pseudoživoty, které nejsou Vaším vědomým dílem.

obr.: Pro přečtení textu obrázku doporučujeme obrázek přetáhnout na plochu svého počítače a otevřít

 

Vaše jednání není vaším, je pouhým výsledkem ovládání negativních entit, které Vás jako loutky ovládají - rozhodují ZA VÁS kam půjdete, co budete chtít jíst, s kým se budete bavit, čemu budete věřit, co budete činit...

SAMI DOBROVOLNĚ PŘIJÍMÁTE OVLÁDACÍ PROGRAMY ŠITÉ VÁM SAMOTNÝM NA MÍRU.

MYSLÍTE SI, ŽE DĚLÁTE, CO CHCETE DĚLAT.

JEN SI TO MYSLÍTE.

TO, CO SI MYSLÍTE, JE však TAKÉ dílem negativních entit.

POKUD SI TO NEUVĚDOMUJETE NEBO TO NECHCETE PŘIPUSTIT, PAK MÁTE DŮKAZ SVÉHO VLASTNÍHO OVLÁDÁNÍ PŘÍMO NA TALÍŘI.

VY SI TO NEMÁTE UVĚDOMIT.

Aby získali každou lidskou bytost na svou stranu (a vězte, že nakonec získají většinu, pokud nepůjdou sami lidé, pak přijde na řadu násilí), dají "do toho" negativní mimozemské entity všechno, neboť nastane POSLEDNÍ, TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OKAMŽIK JEJICH TISÍCILETÝCH SNAH!

Spousta z vás uvěří. Spousta z vás nebude mít pochyb o tom, že právě negativní mimozemské entity jsou ty, na které jsme čekali.

Spousta poZemšťanů tak uvěří v tomto fyzickém těle naposledy.

SEZNAMTE SE, přátelé, s tím, co ZÁMĚRNĚ chybí v učebnicích, knihách, novinách, médiích...

...co záměrně chybí v životech VŠECH NEVĚDOMÝCH POZEMŠŤANŮ - TO JEDINÉ OPRAVDU ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ.

 

TO, CO BUDE CHYBĚT MEZI POZEMŠŤANY AŽ DO KONCE EXISTENCE PLANETY ZEMĚ (do závěrečné eliminace negativního stavu) V NAŠÍ 3. DIMENZI BYTÍ, V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

OSTATNĚ JE TO VAŠE VOLBA.

POKUD CHCETE UČINIT JINOU, pak učiňte.

Další klíčové informace o Negativních mimozemských entitách nabízíme v následujících podzáložkách této kapitoly.

Podrobnější informace o vzniku negativních entit, o příčinách a jejich metodách ovládání lidstva nabízíme v záložkách Proč jsou problémy a nemoci, Lidská duchovnost, Ovládací programy a také v dalších.

 

S láskou k ŽIVOTU

Auron, Ema

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...