Milí přátelé,

 

rádi Vám pomůžeme zodpovědět Vaše dotazy prostřednictvím osobního setkání nebo přednášek.

Přednášky i osobní setkání uskutečňujeme pouze na Vaše přání a snažíme se přizpůsobit také Vašim místním podmínkám (rádi navštívíme také místo Vašeho působení)

Témata přednášek přizpůsobujeme Vašim aktuálním potřebám a přáním.

 

    

 

                 

 

 

 

Mohou se týkat:

 • Vesmírná (kosmická) energie - její podstata a působení
 • vznik života na planetě Zemi
 • podstata lidského života
 • pravý smysl života
 • poslání živé bytosti ve fyzickém, hmotném těle
 • pravé příčiny zdraví a nemocí
 • stravování lidských bytostí vzhledem k zachování jejich plného zdraví a respektování kosmických zákonů
 • planeta Země a její Vědomí (ničení planety Země pozemskou civilizací - hrubými vibracemi)
 • ovládací programy negativních entit (mimozemských ras)
 • aktuální směřování lidstva naší planety Země (každodenní volby lidí a jejich důsledky)
 • důsledky i příčiny negativních voleb lidstva (přírodní pohromy, hladomor, války, zbrojení, náboženská nesnášenlivost, nemoci, strádání)
 • Vesmírní lidé, přátelé, život ve Vesmíru, život ve vesmírných lodích a na dalších planetách a v jiných Galaxiích
 • komunikace s Vesmírnými lidmi (Anděly)
 • Stvořitel Prvotní Všeho a Všech a jeho tvoření

Aktuální termíny přednášek a osobních setkání:              

 

Pro velký zájem jednotlivců o osobní setkání nabízíme individuální domluvu na termínu setkání.

 

termín: po vzájemné domluvě

místo: po vzájemné domluvě

poznámka: dle vašeho zájmu se domluvíme na tématu, kontakt prostřednictvím našich kontaktních emailů

 

Jsme rádi, že vám naše setkání pomáhají k vykročení za vaším pravým - duchovním posláním. Děkujeme za vaše emaily, jsme šťastni, můžeme-li vám jakkoli pomoci.

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi

Ema a Auron

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také možnosti řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit. Rozhodnutí je jen na Vás.

... LÁSKA JE KLÍČEM ke SVĚTLU, k PRAVDĚ, ke ZDRAVÍ, k RADOSTI...

...k VĚČNÉMU ŽIVOTU.

 

PRÁCE SVĚTELNÁ NA SOBĚ SAMÉM

a PRÁCE SVĚTELNÁ NEZIŠTNÁ PRO DRUHÉ

JE CESTOU DUCHOVNÍHO RŮSTU a PLNÉHO ZDRAVÍ.

ŽÍT LÁSKYPLNÝM, POZITIVNÍM ŽIVOTEM -

- to je cíl vaší DUŠE, jež se na chvíli zahalila do pozemského těla, aby mohla napravit své chybné volby,

splnit si své poslání,

duchovně růst

a šťastně se vrátit DOMŮ.