O potravě, o vašem přešlapování na místě, o vašem probouzení...

přijala S. S.

 

Ve vašich médiích se objevují a budou stále více objevovat zprávy o nedostatku potravin či o jejich nedostupnosti pro mnohé z vás. Jak už víte, tyto zprávy a s ním související jednání vašich vůdců mají společný hlavní cíl: mají ve vás vzbudit a udržovat strach - a zaručit a udržovat vaši poslušnost. Víte, o čem mluvím...

A když se podíváte kolem sebe, poznáváte, že existuje spousta lidí, kteří si shánějí potravu ve volné přírodě. Můžete najít divoké hrozny a mnoho dalších plodů, i když musíte dávat pozor na některé, které jsou jedovaté. Musíte bezpečně poznat, co sbíráte, a proto je vhodné získat potřebné vědomosti v této oblasti od někoho, kdo je v tomto oboru profesionál s bohatými zkušenostmi a kdo vás povede. Mnoho cenného jídla je však "ukryto" v tom, čemu říkáte plevel. Uvědomělí lidé již pravidelně konzumují bylinky jako důležitou součást své stravy, například pampelišku, sedmikrásku, kopřivu... ale existuje mnoho dalších "plevelů", kterých se v nevědomosti snažíte zbavit, a které přitom mají mimořádné léčivé a výživné vlastnosti. Jen připomínám, abyste měli otevřenou mysl a přestali poslouchat, co vám říkají o tom, co je či není pravda, co je či není pro vás žádoucí, co je či není normální...

Podívejte se také na to, jak se živí zvířata, jak se živí ptáci... a vy kupujete potraviny v obchodech, které mají pramalou výživovou hodnotu a které jsou napuštěny neskutečným množstvím jedovatých látek. I přesto je však rychle vyčerpáváte. Jak je možné, že se veverky uživí samy... kdybyste byli ve stejné situaci vy, umřeli byste hlady? Jediné, co vám chybí, jsou znalosti, abyste se dokázali správně najíst. A mimochodem, potraviny, kterým říkáme plevel, mají vyšší výživovou hodnotu než naše továrně pěstovaná zelenina a ovoce. Proč? Protože rostou tak, jak to příroda zamýšlela, bez zásahu člověka. Je prostě logické, že semínko zakoření na půdě, která mu vyhovuje, ale pokud dopadne na půdu, která mu nevyhovuje, zahyne. V našich zemědělských postupech se snažíme kvalitu půdy vylepšovat, ale ta je už tak často využívána ke stejnému pěstování, že v ní dochází živiny. Semena si vezmou půdu, která je bude v přírodě vyživovat.

 

Ivo: Chci jen všem připomenout, že systém, ve kterém žijete, vyžaduje vaši víru, aby mohl existovat. Byli jste vedeni k tomu, abyste věřili, že to, co jíte, je jídlo, které potřebujete, zatímco ve skutečnosti je to pro vás jed. Je otráveno herbicidy a pesticidy, aby bylo k dispozici velké množství potravin a pomalu trávilo lidstvo. Je to v jejich plánu. Vaše jídlo je otráveno závratným množstvím přídatných látek, o kterých nemáte ani tušení. Je kontaminováno vším, co se hodí do plánu mocných na vaše ovládání a trávení. Ve skutečnosti jsou tyto potraviny více vyráběny než pěstovány s péčí a láskou... Tomu všemu plně odpovídá zdravotní strav lidí na planetě Zemi.

pozn. webu: TAJNÁ SMLOUVA REPTILIÁNŮ

Když Sharon žila v Torontu, šla kolem místního obchodu s rychlým občerstvením. Před obchodem byl umístěn zásobník s jablky na prodej. Prošla kolem zásobníku a zamířila kousek dál do starého sadu, který před lety založili lidé z centra pro duševně nemocné, a tam si jablka natrhala. Jablka tak získala zdarma, bez podmínek. Přijala je s vděčností a láskou ke Stvořiteli, neboť věděla, jak a proč tato jablka vůbec v přírodě rostou...

Co z toho vlastně vyplývá...? Řekli vám, že nemáte čas. Nemáte čas na sběr jablek, na pečení chleba, na poznávání a obstarávání léčivých bylin na své choroby. Řekli vám dokonce, co je a co není dobré, co je a co není žádoucí. Dokonce vám říkají, čemu máte a čemu nemáte věřit.

A také vám řekli, že musíte šetřit čas a peníze a činit rychlá a "efektivní" rozhodnutí, která vám usnadňují váš život. Uvěřili jste, že jste nejen neschopní či příliš vytížení, ale dokonce příliš "vyspělí" na to, abyste si ve své době potravu obstarávali sami. Uvěřili jste, že potřebujete mnohem více, než vám poskytuje samotná příroda, než vám poskytuje Stvořitel Prvotní Všeho a Všech. Mnozí jste uvěřili. Tím jste se však sami odřízli od Zdroje. Pravého a Jediného Zdroje vašeho zdraví, vaší síly, vaší radosti. Zdroje vašeho pravého a věčného života.

 

Ztratili jste přístup k vlastní spokojenosti. Ano, nasycení sebe sama je spokojenost. Tolik z vás je nejistých a trpí neurózami, ale je to proto, že žijete v systému, který vás odvedl od přírody a zázraku, že si můžete kdykoli a bez podmínek obstarat a "vykouzlit" svou vlastní obživu. Tento zázrak jste nahradili svým zotročením - nutností chodit do "práce" jako podmínkou pro zajištění prostředků na své vlastní přežití v tomto světě. Vaše "práce" v naprosté většině případů postrádá jakýkoli smysl pro vás samotné stejně jako pro všechny ostatní, je pouhým množením negativního stavu a vykořisťováním všech zúčastněných, je pouhým mrháním vašeho drahocenného času, kterým jste pro svůj krátký pobyt na této Zemi byli Nejvyšším obdarováni, avšak pro zcela jiný účel. Vaše pseudopráce ve vašich otrokárnách je pouhou vaší falešnou iluzí o tom, co máte v životě dělat a jak přežít. Vaše otrocká práce pro vaše nesmyslné a nefunkční pseudosystémy vás má odvést od Pravdy, od radosti, od harmonie, od zdraví, od Vědomí, od přítomnosti - od všeho, co máte ve své Duši. 

 

Každý však jednou, dříve či později pozná, v jakých falešných iluzích svůj pozemský život žil (nebo prožil). Pro mnohé probouzející se Duše, tedy pro mnohé z vás je vaše pozemské zaměstnání stále méně žádoucí, stále více nevyhovující, neboť hlouběji a jasněji poznáváte a pociťujete nesmyslnost toho, co činíte. Poznáváte, komu či čemu ve skutečnosti sloužíte, jste-li uvězněni v systému, který vám tvrdí, že jiná cesta vašeho života není možná či žádoucí. Obracení hamburgerů, uzavírání pojistek nebo třeba prodej loveckých potřeb... zamyslete se znovu.... co vlastně činíte? Pro koho a proč pracujete?

Vaše zoufalé přesvědčení o podmíněnosti životních potřeb - podmíněnosti samotného života - vás udržuje dostatečně hluboko v područí pekelných systémů, které nejen že neuspokojují vaše skutečné potřeby, ale zaručí mocným vaši poslušnost. Strach vám nedovoluje poznat, co máte ve skutečnosti dělat, chcete-li si splnit své skutečné pozemské poslání. Jakmile se zbavíte strachu, pak poznáte Pravdu. Protože Pravda není strach. Pravda je Láska, Radost a Svoboda. Život NENÍ PODMÍNĚN. Ani ten váš.

...Také máte zahrádky a rádi pěstujete vše možné.... Ano, držet v rukou plody rostlinných bytostí, které k vám promlouvají svou Láskou a vděčností za to, že je rovněž s Láskou a vděčností zkonzumujete, to je nádherný duchovní zážitek a součást duchovního růstu všech zúčastněných bytostí. Tedy všeho a všech. Spiritualita pěstování vlastních potravin spočívá ve spojení se Zemí a se Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Ti vám nezištně a s Láskou neustále dávají vše, co skutečně potřebujete pro své zdraví.

Máte jabloně, hrušně, švestky, meruňky, broskvoně... tolik bohatství... Stále je vám darováno a poskytováno blaho a dostatek. I přesto, že planeta Země - vědomá vysoká duchovní bytost (vyšší duchovní bytost než člověk!) se díky vám lidem již dlouho svíjí v ukrutných bolestech a s každým dalším dnem umírá místo aby se radovala a vzkvétala... Lidé ji dále a dále trýzní, zamořují... Nejen svými negativními činy, ale také svými negativními myšlenkami. Zamořujete ji hrubými vibracemi a ona už dlouho nevydrží. Nebude chtít. Už brzy řekne DOST.

Podívejte se, kolik toho poskytuje jen jeden jediný strom, a přesto jsou jeho plody pro mnoho lidí otravné, nežádoucí, přesto je lidé nechávají shnít. Než by věnovali plody zdarma těm, kdo zahradu nemají, raději je odvezou na skládku...

 

... Jste orientováni na chaos. Jen v chaosu přežíváte. Nemáte rádi harmonii, řád a klid. Klid je pro vás nežádoucí, dokonce vás prý zdržuje... Nevydržíte nic nedělat. Říkáte, že je to jednoduché, že to dokáže každý, ale jakmile se o to pokusíte, nevydržíte ani minutu. Prý to není žádoucí. Prý je to k ničemu. Prý vám to nic nedá. Opravdu si to myslíte?

...Vaše stravovací a zažívací problémy jsou příznakem toho, že jste odloučeni od přírody. Proto je možné prodat vám všechny druhy umělých potravin, aniž byste o jejich konzumaci pochybovali. Nemáte žádné přirozené spojení se Zemí. Ani sami se sebou. Ti, kdo ovládají vaši planetu, to moc dobře vědí, neboť to je výsledek jejich práce. Drží vás odpojené od Zdroje, drží vás v poslušnosti a strachu. Drží vás v nemocech a nespokojenosti.

...Mocní tohoto světa a ti mocnější mimo tento svět mají dokonale vypracovaný plán vašeho vykořisťování a vydělávání peněz a zneužívají vaše přirozené potřeby, aby měli nejen peníze (mohou si jich udělat, kolik chtějí!), ale především moc. Nechají vás celý život (dokud jste efektivní a produktivní, nejlépe až do dne vaší smrti) pracovat, zaplatí vám a pak peníze opět získají zpět, neboť požadují, abyste si platili cestu životem. Peněžní pseudosystém je naprosto efektivní pseudosystém, který negativní stav vymyslel, skrze něj je lidstvo dokonale ovládáno.

 

Proč jsou problémy a nemoci     Všechno je jinak    Ovládací programy sil temna

 

Stačí se vzpamatovat a začít vnímat, jak nesmyslný a naprosto destrukční tento systém vlastně je. Sám sebe brzy zničí. Mnozí z vás budou bránit všechny dysfunkční pozemské pseudosystémy až do úplného konce. Sami uvidíte, kdo zůstane lapen v pasti negativního stavu a kdo včas prozře a zvolí si svobodu a pravý život. Nebuďte překvapeni poměrem obou táborů...

Přijímejte vědomě krize, které sami sobě jako lidstvo na Zemi připravujete a které realizujete. Právě žijete v dosti velké... Musí to tak být, sami jste si to vybrali, abyste čelili svému strachu ze ztráty systému. Jedině tak můžete prozřít. Můžete - pokud se tak rozhodnete. Všechno je vaše VOLBA.

Nebojte se ztrácet to, co už nepotřebujete, co je nefunkční, co vám nepřináší dobro, mír, radost, zdraví, Lásku. Nebojte se změn. Nebojte se poznat, že všechno, čemu jste doposud věřili a co jste doposud žili, je JINAK. Vyjděte ze své komfortní zóny, protože v ní jen zoufale přežíváte, v domnění, že žijete a že to jinak nejde.

ZAČNĚTE JEDNAT. JEDINĚ VAŠE ČINY VYTVOŘÍ ZMĚNY.


Prvním krokem k tomu, abyste začali pracovat na svém duchovním růstu a rozvíjeli své vědomí, je podívat se na sebe. Při pohledu na vlastní myšlenky, chování a jednání se stáváte pozorovatelem, už nejste aktérem. To, co začnete prožívat, poznáte sami.

 

Duchovní cesta    Poslání pozemšťana    Lidská duchovnost

NIC NEŽ PŘÍTOMNOST

 

Následující sdělení jsou dalšími cennými informacemi od přátel z vyšších dimenzí bytí, které nám pozemšťanům pomáhají poznat pravdu o sobě samých a o všem, co se ve světě odehrává.

Níže uvedená sdělení pojednávají o některých dalších aspektech života ve vyšší dimenzi bytí, do které se mnozí pozemšťané, kteří pracují na svém duchovním růstu, chystají přesunout (mnohé bytosti se již dávno přesunuli a další se přesouvají a připravují Novou Zemi pro ty, kteří si tak sami svými pozitivními životy volí).

obr.: Částečné znázornění života na Nové Zemi (pro přečtení textu si obrázek můžete přetáhnout na plochu a jednoduše otevřít)

 

Nová úroveň práce s energií 

 

Poznání nuancí práce s energií, které mohou snížit účinnost vašich praktik a duchovní práce na sobě je důležité zejména nyní, kdy se s nárůstem vašich vlastních vibrací i vibrací Země vaše energetická práce dostává na zcela jinou úroveň. Co především brání plnému a účinnému provádění energetických postupů? Samozřejmě je to nejistota. Vidím, že někteří z vás, přestože pilně a pravidelně provádějí například meditace nebo se věnují dalším aktivitám směřujícím ke zvýšení vlastních vibrací, v konečný výsledek plně nevěří. Důvodem je to, že ještě necítíte dobře energie. Ve skutečnosti je mnohem důležitější mít upřímný záměr a ʺvypnoutʺ vnější mysl, která se vždy snaží představit si, co chcete, po svém. Doprovázejte své poselství myšlenkou ʺpro dobro všechʺ. Jen málo z vás zná, co je skutečným dobrem lidstva. Nejčastěji se neshoduje s obrazy, které si představujete. Například to, co se právě teď děje na Zemi, byste nikdy nemohli považovat za dobré, protože současný scénář je pro vaši mysl nedobrý.


A přesto právě tento scénář - z pohledu člověka obývající minus třetí dimenzi krutý a nespravedlivý - přispívá k probuzení milionů lidí, protože odhaluje zločinnou povahu vlád světových špiček. Již jsem vám několikrát řekl, že duchovní probuzení člověka je vždy doprovázeno mnoha znameními a náznaky. A kolik takových nápověd bylo v posledních letech lidstvu dáno! Jak vidíte, ani neopodstatněná karanténa s povinnými maskami a nuceným hromadným ʺočkovánímʺ nedokázala lidem otevřít oči před tím, co se děje. Laboratorní zpráva z Taygety

Setrvačnost obyvatel světa vaší dimenzionální úrovně a slepá důvěra ve vaše vlády, které mají v rukou všechna masová média, se ukázaly jako příliš silné. Proto je třeba ještě tvrdších opatření a větších zkoušek, aby se lid probudil a aby se ukázala bezcennost, nesmyslnost vašich úřadů. A nakonec je to všechno skutečně pro dobro všech, přinejmenším pro dobro těch, kteří jsou ještě schopni zachránit své duše a uvědomit si, kam vede současná politika vašich vlád.

Vy, moji drazí, kteří stojíte v čele hnutí za svobodu a nezávislost lidstva, jste živými a velmi účinnými energetickými kanály, které skrze vás vedou spásné energie vysokých vibrací, jež každý den probouzejí stále více lidí na Zemi. Vězte, že i když necítíte, že energie jsou skrze vás směrovány, přijdou k vám na první zavolání a začnou svou spásnou práci. Snažte se být v klidném a harmonickém stavu nejen během meditací, ale i v každodenním životě. A to harmonizuje prostor kolem vás, pomáhá lidem vyjít z běžného chápání reality a pocítit obrovské změny, které se kolem vás odehrávají. Naplněním Země čistou, vysoce vibrační energií se tak již stáváte zachránci lidstva. A věřte mi, že to není vznešené slovo, je to současná realita.


Vaše práce na sobě samých - primární cíl vašeho pozemského snažení

 

V návaznosti na předchozí poselství se dnes zaměříme na další složku práce s energií, která je velmi důležitá, ale kterou mnozí z vás neberou v úvahu. Jedná se o váš emoční stav. Musíte jasně pochopit, že než budete moci dosáhnout změn, které jsou pro váš duchovní růst a váš další život ve vyšší dimenzi nezbytné, musíte se stát ʺetalonemʺ energetické čistoty. V opačném případě vnášíte do již tak nestabilního stavu vašeho i ostatních lidí na Zemi - včetně samotné planety Země - disonanci. Samozřejmě, že energetický ʺetalonʺ, tj. stabilní úroveň vysokých vibrací, je pro vás zatím obtížně dosažitelný, ale v tomto případě mám na mysli alespoň váš emocionální stav před zahájením vaší důležité práce v malém i velkém měřítku, kterou vy, světelní pracovníci zde na Zemi vykonáváte. Co musíte udělat, abyste konali při svých meditacích správně a neublížili sobě ani ostatním? Nejprve byste měli provést vyvážení čaker, které zharmonizuje všechna vaše jemnohmotná těla a zklidní vaši mysl. Pak proveďte uzemnění. Představte si a pokuste se vnímat spojovací linii, která vede ze středu vesmíru do středu Země přes všechny vaše čakry počínaje sedmou a naplňuje každou z nich božskou energií bezpodmínečné lásky.

Můžete cítit, kterou čakrou energie prochází snadno a volně a kterou se náhle zpomalí, jako by se ji snažila zároveň vyčistit. Určitě tomu věnujte pozornost, protože je to znamení, že potřebujete pracovat s touto čakrou - s emocemi, za které je zodpovědná. Taková práce před meditací vám zabere několik minut, ale umožní vám nejen harmonizovat svůj emocionální stav, ale také pocítit nejsilnější spojení s vesmírem - vědomě se cítit jeho nedílnou součástí. Můžete také poprosit své duchovní průvodce i přátele z vyšších dimenzí - Anděly Světla, aby chránili váš energetický prostor před všemi cizími zásahy během celé vaší práce na sobě samých, potažmo na uzdravování všeho a všech. Poté jasně formulujte svůj záměr. Snažte se zcela vypnout svou mysl a proměnit se ve vodič čisté božské energie. Tato energie, která má své vlastní vědomí, vždy ví, co a jak má dělat: kam má směřovat své úsilí, aby pomohla přesně tam, kde je potřeba a nikomu a ničemu neškodila. Určitě ucítíte, jak proudí vaším kanálem, a jakmile jeho tok ustane, můžete meditaci opustit. Poté se však neponořte přímo do víru každodenních záležitostí, abyste si tuto vysoce vibrující a očišťující energii v sobě udrželi co nejdéle - pociťte její ʺchuťʺ, která zafixuje výsledek vaší práce na všech úrovních. Nezapomeňte, že náhlé přechody z jednoho stavu do druhého jsou provázeny energetickými ʺranamiʺ. Harmonie nesnáší spěch a rozruch, ale znamená klidný a plynulý tok vašich myšlenek a emocí na jemné i fyzické úrovni vaší existence.


Ze srdce, ne z donucení 


Vím, že mnozí z vás s těmi nejlepšími úmysly proměnili svou energetickou práci v jakousi povinnost. Snažíte se všemi prostředky provést plánovanou meditaci, a když se vám to z nějakého důvodu nepodaří, rozčilujete se, cítíte se provinile a nadáváte si, že jste neorganizovaní a nedbalí. Pravdou však je, moji drazí, že cokoli se dělá z pocitu povinnosti, i když s nejlepšími úmysly, nenese nejvyšší vibrace, a proto - taková práce se už nedělá ze srdce, ale z donucení. A i když toto nutkání pochází od vás, na věci to nic nemění. Jediný rozdíl je v tom, že negativní energie nutkání nepochází zvenčí, ale z vašeho energetického prostoru. Vzpomeňte si na své rozpoložení, když vás někdo z vašich blízkých nebo šéf v práci nutí dělat něco, co se vám nelíbí. Samozřejmě to děláte, ale děláte to násilím, bez radosti a potěšení. A když děláte něco, co máte rádi, naplní vás další emoce - štěstí, radost, kreativita a inspirace. Každá plánovaná, povinná, ale v danou chvíli nežádoucí meditace tedy energeticky odráží váš vnitřní stav a jeho hodnotu a následně se výrazně snižuje výsledek.

Proto vás žádám, moji milí, abyste ze svých cvičení a meditací nedělali povinnou práci. Je lepší některé dny vynechat, a pak, až pocítíte volání své Duše, až poznáte, že má pravý smysl meditovat nad určitou situací, která má pravý, skutečný význam, pak budete meditovat s úplně jiným přístupem. Pamatujte si: vše, co je vám na těchto stránkách předáno, je pouze vektorem pro váš duchovní rozvoj, zatímco meditace a praxe jsou pouze ʺnástinemʺ, racionálním zárodkem pro vaši samostatnou práci, která vždy obsahuje vaši individualitu. Proto vám tak často opakuji: ʺBuďte tvořiví, moji drazí! A pokud se naučíte proměnit své ʺnáčrtyʺ v živé a krásné kresby, které odrážejí váš vnitřní svět a vaši osobnost, stanou se mnohem cennějšími. V takovém případě se již nebudete řídit ʺnávody krok za krokemʺ - poněkud neosobními, neboť nesou obecná doporučení -, ale najdete v této praxi či meditaci vlastní ʺchuťʺ a proměníte ji ve fascinující hru - v tajemství, magii, která naplní vaši duchovní práci radostí a inspirací. Abyste se nenudili, můžete pokaždé změnit vnitřní náplň vnějšího ʺrámceʺ té či oné meditace a porovnat své pocity a stav mysli s předchozími. Nejdůležitější je, aby vaše cíle a záměry zůstaly stejné, jako byly stanoveny při meditaci, a zbytek nechte na vaší fantazii. Vždy cvičte podle své inspirace, která v sobě nese čisté energie schopné přitáhnout k vám zástupce Sil světla z nejvyšších dimenzí. Pak bude vaše spolutvoření hrát skutečně božskými barvami. Zbavte se šablon, moji drazí, i když vám je nabízím. Všichni jste mými částicemi, a proto jste rovnocennými Tvůrci své reality.


Nenechte se zmást...


Nikdy neusínejte na vavřínech, protože dokud budete ve světě vaší minus třetí dimenze, budete negativním stavem, který stále necháváte vládnout, znovu a znovu odváděni od svých světelných záměrů. Vím, že mnozí z vás si poté, co jste několikrát provedli například cvičení, abyste se zbavili strachu, zášti nebo pocitu viny, myslíte, že jste tyto negativní emoce v sobě již zpracovali až do konce. A s největší pravděpodobností je vaše vědomí od nich do jisté míry skutečně očištěno. Ve skutečnosti se vám však podařilo odstranit pouze vrchní vrstvu nahromaděných programů, protože tak silné a vytrvalé emoce pronikají tak hluboko do vašeho podvědomí, že je prakticky nemožné zbavit se jich pouhými několika cvičeními. Život vám bude předhazovat potvrzení, že ve vašem podvědomí stále žijí, dokud se jich skutečně úplně nezbavíte.
 

A teď vám chci prozradit tajemství. Jak zjistíte, že jste se konečně zbavili té či oné negativní emoce ve svém podvědomí? Ve skutečnosti se tak stane pouze tehdy, když na jejich existenci zapomenete a vůbec si na ně nevzpomenete. Pokud například slyšíte někoho říkat nebo říkáte: ʺÚplně jsem se zbavil strachuʺ nebo ʺUž jsem všem odpustilʺ nebo ʺUž si nic nevyčítámʺ, znamená to, že ve vás stále žije energie strachu, zášti nebo viny. Tak o sobě dávají vědět: myslíte na ně, mluvíte o nich a myslíte si, že jste je konečně zkrotili. Pokud skutečně zmizí z vašeho energetického prostoru a z vašeho podvědomí, nebudete si na ně vzpomínat. Nebudete si mít na co vzpomenout, protože to nebude ve vašem vědomí nebo podvědomí, a tedy ani ve vašem životě. Abyste však takového stavu dosáhli, musíte se naučit rozpoznat existenci negativních programů a vidět situace, které jim umožňují projevit se navenek. Proto i prchavý pocit zášti, strachu, viny, který jste dokázali okamžitě zaznamenat a rozpustit pomocí Božských energií, je známkou toho, že hluboko ve vašem podvědomí stále existují.

Je velmi důležité pochopit, co je způsobilo, a pracovat na této situaci nebo na vztahu s osobou, která ji způsobila. Postupně se budete přibližovat stavu své duše, kdy ve vašem životě budou převládat čisté, pravé, vysokovibrační emoce a budete obklopeni energií Bezpodmínečné lásky, která nezná soudy ani rozdělení a která vám otevře dveře vedoucí do vyšší dimenze. Pravděpodobně jste si všimli, že čím více člověk mluví o svých nedostatcích a nedostatcích druhých, tím nižší jsou jeho vibrace. Osvícený člověk mlčí a vyzařuje Světlo a Lásku, které jsou mnohem výmluvnější než jakákoli slova. Svou pouhou přítomností léčí Duše ostatních a naplňuje prostor kolem sebe energiemi nejvyšších vibrací. Mluví jen tehdy, když cítí, že dotyčný potřebuje jeho pomoc a podporu, a vždy najde slova a výrazy, které jsou pro dotyčného vhodné. Naučte se, drazí, vnímat svou energii a svůj duchovní potenciál, aniž byste si na sebe stěžovali, ale také aniž byste snižovali své úspěchy. Být k sobě objektivní neznamená být náročný a přísný soudce. Pomáhá vám jen zjistit, na čem ještě musíte zapracovat, aniž byste si něco nalhávali nebo proměňovali zbožná přání v realitu. Mějte se rádi takoví, jací jste, ale vždy pamatujte, že vaše duchovní dokonalost nemá hranic.


Nový sociální status 


Je důležité mluvit také o vašem novém společenském postavení. Ve skutečnosti má v sobě určitou energetickou složku. O hierarchické struktuře světa třetí dimenze a sociální stratifikaci společnosti jsme již hovořili mnohokrát. To vše vytvářelo po staletí lidstvo inspirované a vedené z vlastní vůle negativním stavem a to vše mělo za cíl vytvořit na zemi systém vlády, který by udržoval lidi ve strachu a poslušnosti. Povedlo se. Základní princip vládnutí masám nahoře už dobře znáte: ʺRozděl a panujʺ. A na tomto principu "funguje", tedy přežívá většina lidstva na vaší Zemi. V nerovnosti, ovládání, nenávisti a nespokojenosti.

Země a probuzená část lidstva již však směřuje - díky svým vyšším vibracím, které získává svým pozitivním životem a svou aktivní duchovní prací na sobě, ke společnosti, v níž si budou všichni lidé rovni. Co nahradí sociální stratifikaci? Jaká bude struktura nové společnosti? V nedávné sérii poselství jsem o tom podrobně hovořil, a proto se nyní chci zaměřit na energetický aspekt. Nejprve se však podívejme na energetickou strukturu světové společnosti vaší minus třetí dimenze. Jelikož se jedná o vícestupňový systém, každý z těchto stupňů má svou vlastní energii. Pro ilustraci si představte pyramidu současné moci na Zemi v podobě zikkuratu. Na jeho nejvyšším stupni jsou loutkáři, kteří, skrytí před zraky lidstva, ve skutečnosti vládnou celé vaší planetě. Zde se množí a soustřeďuje veškeré zlo - veškerá negativní energie, která pochází z nižších úrovní moci, kde existuje díky všem, kteří tuto hru zla a zkázy hrají (většina lidstva na Zemi) ve více zředěné formě. Tak se kvantita mění v kvalitu.

Co se týče společností vyšších dimenzí, čtvrté a zejména páté dimenze, její strukturu lze rovněž přirovnat k pyramidě, jen s tím rozdílem, že energie jsou v ní naopak rozděleny shora dolů. A takhle se to děje. Lidé, kteří se ujmou vedení (nikoli ovládání) nové společnosti, budou vyzařovat energie vysokých vibrací, které šířením po všech ʺstupníchʺ zikkuratu (věže) začnou objímat všechny vrstvy obyvatel Nové Země. Jinými slovy, kvalita Božské energie nových vůdců Země se postupně změní v množství, které pročistí energetický prostor vaší planety a přemění vědomí všech jejích obyvatel na nové, vysoce vibrované. (Vše se však může uskutečnit pouze v souladu se svobodnou vůlí každého jednoho obyvatele Nové Země. Novou Zemi mohou a budou obývat ti, kteří si tak sami zvolí, kteří budou mít dostatečné vibrace k pobytu zde (nízké, hrubé vibrace, které znáte z vaší Země třetí dimenze, kterými se mnozí necháváte neustále ovládat a které stále sami podporujete, zde nepřežijí ani chvíli), kteří se sami rozhodnou dále pracovat na svém duchovním růstu, neustále zvyšovat své vibrace ve prospěch všeho a všech v celém nekonečném Vesmíru.)

Jestliže tedy ve vašem světě třetí dimenze vznikalo zlo dole a soustřeďovalo se nahoře, ve světě vysokých vibrací bude Dobro od lidí, kteří převzali odpovědnost za budování nového světa, přicházet shora a násobit se dole. Tyto energie postupně zaplní celý prostor Země, která se stane energeticky jednotnou. Tento proces lze přirovnat k východu Slunce, kdy ʺzlatý kotoučʺ duchovně vyspělejších bytostí stoupající stále výš a výš, osvětluje ostatní obyvatele Země a svými vysoce vibrujícími ʺpaprskyʺ rozpouští zbytky ʺnociʺ v jejich Duších a Srdcích. Přesně to se nyní děje na celé Zemi. A kdo tuto změnu opravdu sám chce, ten toto vědomě přijímá a stává se aktivním v práci na svém duchovním růstu ve prospěch svůj a ve prospěch všech ostatních bytostí nekonečného Vesmíru. Energetické procesy přicházejí z obou stran. V důsledku toho je každý člověk svými osobními vlastnostmi a energetickými zvláštnostmi přitahován ke své ʺpyramiděʺ - Světla nebo Temnoty, jejichž energie se soustřeďují na vrcholcích těchto ʺpyramidʺ. A toto energetické ʺpřetahováníʺ je nyní v závěrečné fázi. Den za dnem Světlo stále více rozpouští Temnotu, která brzy opustí Zemi spolu s těmi, kteří se s ní nebudou chtít rozloučit.

 

Jediné sociální postavení


Jak víte, v "trojrozměrném" světě se na vrchol moci nejčastěji dostávají lidé, kteří mají určité charakterové vlastnosti nebo mají osobní vazby ve ʺvysokýchʺ kruzích. Jaké jsou tyto charakterové vlastnosti? Především ctižádostivost, která generuje celou řadu negativních vlastností, jako je pýcha, egoismus, nemorálnost, tedy vše, co člověku umožňuje přerůst přes hlavu ostatním, méně ctižádostivým a praktickým lidem ve jménu svých zájmů. A i kdyby se nějakým omylem dostal k moci čestný a slušný člověk, který myslí na zájmy lidí, je nepravděpodobné, že by se udržel na vrcholu. A to proto, že se dostává do energetického ʺorbituʺ lidí, kteří ho obklopují. Jejich silná, destruktivní negativní energie a fyzické akce zaměřené na vyhnání cizího člověka, který vnáší nerovnováhu do jejich zavedených zvyků a který je nebezpečím pro jejich vlastní zájmy, doslova vytlačuje tuto osobu z jejich prostředí. Boj o místo pod sluncem ve vyšších patrech moci je veden na život a na smrt, až do úplného morálního kolapsu. Energie, které tam vládnou, jsou tedy pro Duši doslova destruktivní.

O tom jste se již nesčetněkrát přesvědčili, ať už náležíte ke kterémukoli "národu" na vaší Zemi. Jen málokdo si však uvědomil, jak destruktivní pro celou vaši planetu Zemi, kterou všichni obýváte, je tato hra mocných.

 

Čím vyšší je stupeň mocenské ʺpyramidyʺ, tím více negativní energie se na něm koncentruje, protože aby na něj lidé vystoupali, musí se často dopouštět nejtěžších morálních zločinů. Z toho vyplývá, že čím vyšší je společenské postavení člověka ve světě vaší třetí dimenze, tím nižší jsou jeho vibrace. Ve světech čtvrté a páté dimenze je všechno naopak. Řídit lidi, nebo spíše koordinovat jejich činnost, bude křišťálově čistá duše s vynikajícími organizačními schopnostmi a především s nejčistší Láskou v celé své bytosti. Cílem jejich práce nebude osobní prospěch a sobecké zájmy, ale štěstí a blaho všech lidí, kteří se rozhodli je následovat a duchovně růst společně se všemi a se vším, co je obklopuje. Ten, komu se podaří překročit hranici oddělující světy třetí a čtvrté hustoty, již nebude moci žít v nízkých energiích, ale bude se snažit dále zvyšovat své vibrace a přejít do světa páté dimenze. Proto tento člověk udělá vše, co je v jeho silách, aby sám duchovně rostl a pomáhal v tom i ostatním. A protože ve čtvrté dimenzi bude převládat energie Jednoty a Lásky, ze světa lidí přirozeně zmizí jakýkoli druh podřízenosti, a tak už nebude převládat společenské postavení jako takové. Tento člověk se nebude snažit o společenský vzestup, ale o to, aby byl užitečný lidem kolem sebe, ať už dělá cokoli a kdekoli. V energii sjednocených vibrací bude hlava státu, učitel, architekt, zahradník, dělník - zkrátka každý člověk bez ohledu na profesi a místo bydliště - všichni v jednotném a jedinečném společenském postavení.

Takový stav má mnoho výhod, protože každý člověk bude přístupný tomu druhému a výměna názorů bude probíhat přímo, nikoli prostřednictvím řady zprostředkovatelů toho či onoho stupně. To jsem měl na mysli, když jsem vám říkal o horizontálním systému vlády ve světě čtvrté dimenze, na rozdíl od obecně přijímané vertikální moci ve světě tří dimenzí. Jak vidíte, drazí, i zde - zdánlivě v tak byrokratických záležitostech, jako je struktura společnosti - je rozhodující energetická úroveň členů této společnosti. Kvalita jejich vibrací určuje způsob, jakým spolu lidé komunikují, a to i na státní úrovni. A to vše - ale tentokrát ve světle nové dimenze - se brzy stane vaší realitou, bude-li to vaše vůle.


 

Vlastnosti člověka čtvrté dimenze

V pokračování rozhovoru o Jednotném společenském postavení obyvatel světa čtvrté dimenze vám dnes chci odhalit mechanismus interakce lidí, kterým se podařilo překonat hranici oddělující tuto dimenzi od světa třetí dimenze. Mnozí z vás již mají vlastnosti, které odlišují obyvatele vyšších dimenzí od lidí ze světa třetí dimenze. Jaké jsou tyto vlastnosti? Především je to absence agrese a odsuzování druhých. A to se týká všech, dokonce i představitelů moci, kteří se dopouštějí zločinného jednání proti vlastním lidem. Vysvětluje se to tím, že už nevidíte špičku ledovce - samotné činy -, ale hlubokou podstatu procesů, které nyní ve světě probíhají - změnu epoch, která se neobejde bez vážných politických, ekonomických a sociálních otřesů. Také chápete, že tito lidé nejsou nezávislí, ale loutky v rukou skutečných ʺvládcůʺ světa, a proto jednají jednotně, pronášejí stejná slova a vydávají stejné příkazy. Pochopení situace vám umožní zůstat klidnými a střízlivými pozorovateli, aniž byste se emocionálně zapojili do diskuse o událostech, a tím si udržet vysokou úroveň vibrací. Jinými slovy, jste energeticky neutrální ve vztahu k událostem, které se odehrávají ve vašem okolí nebo kdekoli ve světě.

Když podnikáte nějaké kroky k nápravě situace, jsou konstruktivní povahy, protože vaše myšlenky a činy jsou zaměřeny na očistu od negativních energií Země a kolektivního vědomí lidstva, a proto vedou ke zlepšení života lidí. Další vlastností, která vás odlišuje od běžných obyvatel "trojrozměrného" světa, je nerozlišování na zasvěcené a nezasvěcené. Jste si vědomi, že vaše rodina není ʺpevnostíʺ, za jejíž zdi byste neměli vycházet, a že názor vašich příbuzných se nemusí shodovat s vaším vlastním. Z této pasti jste již unikli a chápete, že skutečná intimita mezi lidmi vzniká pouze tehdy, když jsou si blízcí Duchem a jsou na jedné vibrační vlně. Mnozí z vás takové lidi intuitivně nacházejí, což je začátek budování nové společnosti a nových vztahů mezi lidmi, založených na energetické jednotě a společných cílech a záměrech. Zároveň jste se naučili neodsuzovat své příbuzné, kteří jsou na jiné - odlišné - úrovni duchovního vývoje. Vím, že pro mnohé z vás se to stalo největší výzvou: nemožnost "dostat" členy vaší rodiny na úroveň vašeho chápání reality a vaší úrovně vibrací. O to cennější je však vaše schopnost jednat s nimi bez agrese a odsuzování, s plným přijetím jejich rozhodnutí. V důsledku toho se na energetické úrovni ʺodpoutáteʺ od lidí s nízkou vibrací, i když jsou to vaši příbuzní a blízcí, a připojíte se k těm, kteří jsou s vámi na stejné vibrační úrovni. U mnoha lidí k tomu dochází nevědomky - rychle a přirozeně, zatímco někteří na sobě musí dlouho pracovat, aby se konečně dokázali vymanit z ʺtěsného objetíʺ svých blízkých, ale duševně, duchovně a energeticky vám cizích lidí, jejichž energie vás oslabují a sráží zpět do nízkých vibrací.


 

Tolerance k názorům jiných lidí 

 

Třetím rozdílem oproti lidem ze světa třetí dimenze je tolerance. Ve skutečnosti je to velmi vzácná vlastnost, která je nositelem nejvyšších vibrací. V duálním světě má cenu zlata, protože tam se člověk často snaží sdělit a někdy i vnutit svému partnerovi svůj pohled a své vidění světa a vědomě vyvrací to, co se neshoduje s jeho názorem. Je to netolerance, která vnáší do komunikace mezi lidmi nízkovibrační energie a vyvolává nekonečné hádky, které někdy přerůstají v agresi. Ve světě čtvrté dimenze je tolerance rozšířením vlastnosti přijímat druhé takové, jací jsou. Ve světě vysokých vibrací, kde vládne energie Bezpodmínečné Lásky, se to děje mimovolně. Hluboké pochopení jedinečnosti každého člověka umožňuje jednat se všemi lidmi bez výjimky s respektem a úctou. Energetické spojení mezi lidmi je tedy navázáno na zcela jiné úrovni. Nejedná se o ʺhoupačkuʺ různých vibrací a nejčastěji negativních energií jako v "trojrozměrném" světě, ale o vysoce vibrační energetickou jednotu rozmanitosti.

Co představuje? Je to komunikace lidí s vysokou úrovní vědomí, která obohacuje její účastníky na všech úrovních existence. Na jemné úrovni jde o výměnu vysoce vibračních energií, jako je Láska a Vzájemný respekt. A ve fyzické rovině - výměna životních a profesních zkušeností a vzájemná pomoc a podpora. A jak jsem již zmínil v předchozích zprávách, sociální status zde nehraje roli, není důležitý. Důležitá je osobnost člověka, vzájemný zájem a respekt. Výměna energie mezi těmito lidmi probíhá na principu komunikujících nádob. Obě tyto ʺnádobyʺ mají určitý rozsah vibrací, ve kterém probíhá mentální a emocionální komunikace. A věřte mi, moji drazí, že se nestane nudným a bezbarvým. Jen místo emocionální intenzity a vášnivých běsů, které jsou vlastní vašemu "trojrozměrnému" světu, přichází neméně emotivní komunikace, jejímž základem jsou však pozitivní emoce s vysokými vibracemi. Vše se bude dít postupně, ale abyste proces urychlili, zkuste si již nyní zkontrolovat úroveň svých vibrací při komunikaci s ostatními lidmi a případně korigovat svůj emoční stav.

Jak už dobře víte, přátelé, pouze vaše vlastní duchovní práce na sobě samých je klíčem ke všemu, po čem toužíte.
Vy sami jste tvůrcem svého vlastního života.

Na brzkou shledanou, světelní přátelé...

Bytosti vyšších dimenzí bytí, vaši přátelé

 

Následující sdělení souvisí se sděleními předchozími - o životě ve vyšší dimenzi bytí.

 

Vzdělávání ve světě čtvrté dimenze...

 

Dříve jsme si povídali o předškolním a školním vzdělávání, že se zásadně změní a bude založeno na studiu zákonů vesmíru a všeho, co s ním souvisí. Dnes tedy budeme hovořit spíše o vysokoškolském vzdělávání, jehož struktura se bude také velmi lišit od toho, na co jste zvyklí.

Nejprve si však připomeňme, jakými kritérii se řídí mladý člověk při výběru povolání a podle toho i svého institutu či univerzity v dnešním trojrozměrném světě. Jistě budete souhlasit s tím, že tato kritéria často nemají nic společného s jeho povoláním a člověk si vybírá profesi výhradně s ohledem na aktuální situaci na trhu. Jinými slovy, hledá to, co je momentálně nejvýnosnější, nejprestižnější a nejžádanější. Často za něj volbu provedou rodiče, kteří se řídí osobními důvody. Výsledkem je, že mnoho lidí, ne-li většina, žije svůj život tím, co je nebaví, kvůli penězům, kariéře, rodině, uspokojení přání svých nejbližších... Jaké energie může takový člověk vyzařovat? Cokoli jiného než energie radosti, štěstí a tvůrčí inspirace. Jsou to spíše energie nudy, deprese, podráždění, nespokojenosti se životem, které často vyvolávají energii agrese a viny. To vše bude minulostí, moji drazí, neboť ve světě čtvrté dimenze se takové energie kvůli svým nízkým vibracím neuchytí. V tomto novém světě nikdo a nic nebude moci člověka nutit, aby dělal něco, co se mu nelíbí. To znamená, že lidé, kteří chtějí rozvíjet své přirozené schopnosti, si vybírají ty vysokoškolské instituce, které jim v tom pomohou.

V současné době je na Zemi jen velmi málo institucí, které splňují požadavky vyšších vibrací a jsou schopny připravit odborníky na život ve čtvrté dimenzi. Navíc většina pedagogického sboru si není vědoma nové formace a žije podle programů trojrozměrného světa, který je vede k nespokojenosti, zoufalství a prohlubuje jejich falešné představy. Zvolíte-li si to jako lidstvo, postupně se takoví odborníci objeví. Existují již nyní, ale starý systém je odmítá, protože nezapadají do jeho programů, cílů a záměrů, zaměřených na vše, co nemá žádnou hodnotu.

Dalším rozdílem oproti současnému systému vysokoškolského vzdělávání bude absence zkoušek jako takových, které vedou mladé lidi ke stresu a přepracování. Vzhledem k tomu, že vysokoškolské vzdělávání bude úzce propojeno s vědou, která se zase bude orientovat na aplikaci, bude vysokoškolské vzdělávání připravovat mladé lidi na praktické využití získaných znalostí. Jinými slovy, teorie se bude uplatňovat v praxi již od studentských lavic, takže budoucí odborníci budou připraveni nastoupit na konkrétní pracovní místa ihned po ukončení studia. Studenti si proto místo zkoušek zvolí specializaci v předmětu, který je nejvíce zajímá, a budou na něm cíleně pracovat, čímž si prohloubí a rozšíří své znalosti, ale s hlavním důrazem na jejich praktické využití. Díky tomu nebudou nashromážděné znalosti ʺvisetʺ jako mrtvý náklad, ale budou okamžitě využitelné na pracovišti a novopečený odborník se bude cítit užitečný a prospěšný lidem i společnosti.


Spojení milujících srdcí

 

Další aspekt lidského života ve čtvrté dimenzi se týká rodinných vztahů, respektive jejich vnější ʺformalizaceʺ. Proč myslíte, že se ve vašem trojrozměrném světě věnuje tolik pozornosti formalizaci vztahů mezi mužem a ženou? Možná je odpověď dána slovy ʺsvazek zpečetěný manželským svazkemʺ. Vnímejte energii této věty. Nemyslíte si, že to zavání něčím násilným a dokonce vězeňským? A nyní pociťte energii výrazu ʺspojení dvou milujících srdcíʺ. Je v tom obrovský rozdíl, že? Oficiální manželství, které stále považujete za normální a žádoucí projev či výsledek (nebo snad i zárukou?) vaší "lásky", je však zotročení: zbavení svobody a naprostá (svobodně zvolená) závislost nejen na životním partnerovi, ale také na státní byrokratické mašinérii - obrovské armádě úředníků, kteří řeší všechny právní a finanční záležitosti rodiny, včetně toho, jaké mají a musí být vaše děti. Manželství se nakonec téměř vždy stává hrou o kousky vašich svobod, skutečným obchodem a někdy předmětem vydírání a manipulace. Rozvod se může změnit v krutou válku mezi manželi, jejímiž hlavními oběťmi jsou často děti. Kolik tragédií se odehrává v trojrozměrném světě, protože lidé jsou ʺsvázáni svazkem manželskýmʺ, po kterém oba tak toužili... A kolik cizích lidí se na těchto tragédiích podílí tím, že ʺpomáhajíʺ nešťastníkům dělit se nejen o majetek, ale i o děti...

Představte si energii a vášně, které kolem nich víří... Skutečný svazek milujících srdcí nepotřebuje žádné vnější zásahy příbuzných, státu nebo náboženství. Není ʺzapečetěnoʺ pozemskou, ale nebeskou ʺpečetíʺ - duchovní blízkostí a bezpodmínečnou Láskou. Takto se budou vytvářet rodiny ve světě čtvrté dimenze. ʺManželskou povinnostʺ nahradí upřímná vzájemná touha dát své vyvolené to nejlepší, co každý má, a nedovolit cizím lidem zasahovat do svatého - osobního vztahu mezi mužem a ženou. A věřte mi, moji drazí, že to už nebude ʺsvobodnýʺ moderní vztah, který je často založen na sobectví a sexuální promiskuitě, ale vztah muže a ženy v Božském smyslu, naplněný vzájemnou úctou a nekonečnou a bezpodmínečnou láskou. Každý najde svou spřízněnou duši pomocí intuice, vibrací, čtením informací o osobě z jemnohmotné úrovně. Všechny Síly Světla vám přijdou na pomoc, aby se vaše spřízněné duše našly a aby upevnily jejich Božské spojení Štěstím, Radostí a Láskou.

Tolik času jste vy, lidé této dimenze bytí, dostali na to, abyste se poučili ze svých voleb, které vám nikdy nepřinesly ani skutečnou radost, ani skutečné, nepodmíněné štěstí, ba už vůbec ne skutečnou, ničím nepodmíněnou svobodu, o které stále jen sníte...


 

Mezi čtvrtou a pátou dimenzí

 

Dnes s vámi chci mluvit o změnách, kterými budou procházet ti, kteří si sami zvolí překročit další hranici, tu, která odděluje čtvrtou dimenzi od páté. Záleží jen na vás, kdy vám vaše vibrace dovolí plně se ponořit do vysokého, jemného vibračního prostoru páté dimenze tak, abyste mohli bez překážek pokračovat ve svém vývoji. Nelze do vyšší dimenze bytí vklouznout jen tak, jako vcházíte do supermarketu a doufáte, že něco výhodně koupíte a pak zase rychle, ať neztrácíte čas, zmizíte. Nejsou-li vaše vibrace takové, abyste mohli žít ve světě míru, harmonie, rovnosti, tolerance a nezištné, bezpodmínečné Lásky, pak zůstáváte ve světech nižších vibrací a musíte na sobě pracovat dále. Duchovní růst je podstatou každé duše a dříve nebo později to také každý z vás pochopí, pozná a začne k tomuto vědomě směřovat. Pro ty, kteří nyní procitávají, kteří se rozhodli být svou podstatou - Světlem, dostává se odpovídající vedení a pomoci, vždy v souladu s plány vaší duše a svobodnou vůlí každého z vás. Je vám neustále poskytována pomoc k hladkému přechodu do čtvrté dimenze. Každý z vás má v každém okamžiku svého života naprosto rovné příležitosti a naprostou svobodnou vůli pro své rozhodnutí, kam chce ve svém životě směřovat. Stejně jako nyní chodíte tam a zpět, - pakliže se již ocitáte v magickém stavu obyvatele čtvrtého rozměru, obdivujete proměněný prostor kolem sebe a pak se ponoříte zpět do pseudoreality světa v minus třetí dimenzi zde na Zemi - stejně tak budete navštěvovat svět pátého rozměru, postupně ho studovat a zvykat si na něj. Jaký je rozdíl mezi světem čtvrté a páté dimenze? Především čtvrtá dimenze je sice světem vysokých frekvencí, ale její vibrace ještě neumožňují člověku vytvářet realitu silou myšlenky tak rychle, aby se mohlo okamžitě zhmotnit jakékoli jeho přání. Je to proto, že jste se ještě nenaučili ovládat své myšlenky tak, aby do nich nemohly proniknout žádné negativní emoce. A to je vaše ʺpropustkaʺ do páté dimenze.

Jak vidíte, vše, naprosto vše je jen vaše vlastní svobodná volba. Vaše vlastní vědomá práce na sobě samých.

A proč je to pro vás samotné (pomineme-li to, že prostor vysokých vibrací nemůžete narušit svými nízkými vibracemi) nežádoucí? Především proto, že v prostorách s vysokými vibracemi, na rozdíl od trojrozměrného světa, funguje energetický ʺbumerangʺ okamžitě, což znamená, že jakákoli vaše negativní myšlenka nebo emoce (k činu už se ani nedostanete) se k vám okamžitě vrátí, odražená od osoby, předmětu nebo události, o které jste špatně smýšleli. V tomto případě pojem ʺšpatná myšlenkaʺ zahrnuje i takové zdánlivě neškodné emoce, jako je strach, nejistota, pochybnosti, nedůvěra ve vlastní síly, v Božskou dokonalost či a bezpodmínečnou Lásku. S takovým postojem nemůžete vytvářet svou realitu ve světě páté dimenze, nemůžete žít v Jednotě, Lásce a dokonalé harmonii se všemi a se vším. Dokud si sami svou vlastní prací na sobě nezvýšíte své vibrace, nemůžeme vás přivítat tam, kde byste sami "shořeli". Vaše těla vibrující v příliš nízkých energiích by nesnesla tak vysoké, pozitivní vibrace. Nemusíte se bát, to nedovolíme. Ve skutečnosti to ani není možné. Zákony Stvořitele jsou dokonalé. Než budete schopni žít ve světech vyšších vibrací, musíte prožít to, co jste si v rámci svého duchovního růstu zde na Zemi předsevzali a co je nezbytné k vašemu pokroku. Jen vy sami rozhodujete, zda a kdy postoupíte, kdy se vrátíte do Pravých světů Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

Důvodem, proč někteří z té hrstky vás probuzených odkládají svůj přechod do světa páté dimenze, je cenná zkušenost z vaší duchovní práce, o kterou se můžete podělit s ostatními, a tak pozvednout zaostávající, ale potenciálně připravené lidi na přechod. Vy, kterých se to týká, máte a využíváte jedinečné příležitosti pomoci ostatním, kteří začínají naslouchat své duši, jejíž tichý hlas doposud ignorovali. Tímto způsobem se pro ně sami stáváte ʺmostemʺ, který je vržen ze třetí dimenze do čtvrté. A jakmile budou schopni tuto hranici překonat, hodíte pro ně další ʺmostʺ již ze čtvrté dimenze do páté. K tomu však musíte být pevně zakotveni, abyste sami na poslední chvíli neklopýtli a nezklamali ty, kteří se s důvěrou vydali za vámi. Za tímto účelem si co nejčastěji představujte sami sebe jako krásnou, pevnou a spolehlivou energetickou ʺkřižovatkuʺ pro tisíce právě probuzených lidí, kteří se po vašem vzoru řítí do nového krásného světa. Nespěchejte, ale užívejte si nové zkušenosti. A nezapomeňte, že ať je to jakkoli obtížné, je to krásné a jedinečné a vy sami patříte mezi ty, kteří se rozhodli toto prožít ve jménu Světla, Pravdy a Lásky.

 


 

Nevědomé a vědomé přesuny do páté dimenze

Mnozí z vás, kteří se probouzíte ze svého zapomnění a pracujete na omezení svého ovládání negativním stavem, který vládne na Zemi ve vaší minus třetí dimenzi, se snažíte napojovat na svou podstatu a naslouchat jí. Není nic krásnějšího než vy, kteří se vracíte na cestu Domů. A jak můžete poznat, že se vám daří zvyšovat své vibrace a pracovat na znovuzískání vnitřního klidu a míru, jimiž sami vlastně jste? Ano, právě tak, že přibývá okamžiků onoho vnitřního klidu, míru a vděčnosti. Neochvějného klidu, který vám pomáhá překonávat své smyšlené limity, který vás provází, když se vám zdá, že už nemůžete...

Možná, že si to mnozí vědomě neuvědomujete, ale vězte, že v rámci svých snah o znovuzískání vnitřního klidu se často ve svém každodenním životě na chvíli přesouváte do vyšších světů, často se snažíte zakoušet - a zakoušíte - vyšší vibrace, vibračně se "ladíte" na vyšší frekvence a tím pomáháte svému vědomí i tělu poznávat tyto vyšší vibrace a vnímat své reakce na ně.

Takový dočasný přechod k vnímání vyšších vibrací může probíhat nevědomě i vědomě. Podvědomě se to děje, když se ocitnete na krásném místě, v klidném harmonickém stavu, když plně prožíváte své bytí v jeho pravé podstatě, tedy v podstatě neexistence času, ʺtady a teďʺ. Pak jednoduše vyklouznete ze své "reality" a plynule přejdete do prostoru vyšších vibrací. Začínáte vidět vše v lomeném světle a zdá se vám, že se prostor kolem vás mění a barvy jsou jasnější a sytější. Někteří z vás se již ocitli v páté dimenzi v průběhu spánku - v okamžiku, kdy se vaše jemnohmotná těla ʺodpojíʺ od fyzického těla a vydají se na noční cestu jemnohmotnými světy. K tomu dochází, když jste v klidu, tj. když se vaše mysl zklidní. Vaše duše (aniž by však přerušila spojení s vaším tělem) se pak ocitá tam, kde právě potřebuje z nějakého důvodu být - kde potřebujete vy. Někteří lidé mohou z reality trojrozměrného světa odcházet náhle, pro ně samotné nečekaně v okamžiku rychlé změny vědomí. Pak začínají vidět své okolí a lidi v neobvyklém vědomém světle. Na chvíli vychází z matrice trojrozměrného světa a vše, co se děje, vidí zvenčí - z vyšší dimenze. Někdy to nemusí být zrovna příjemný pohled, protože při kontaktu hustého a jemnohmotného světa se zviditelní i mnohé, co omezená lidská mysl nemůže pojmout ani pochopit...

Možností nevědomého pohybu do prostoru vysokých vibrací je mnohem více, pojďme se ale také zmínit o případech vědomého pohybu do světa vysokých vibrací. Nejčastěji se do něj můžete dostat během meditace, zejména když vyjádříte jasný a zřetelný záměr přesunout se do vyšší dimenze. I v tomto případě je však velmi důležité, abyste po vyjádření svého záměru odpojili svou mysl a vstoupili do stavu bezmyšlenkovitosti a bezčasí a dali tak šanci své Duši a svým Andělům strážným, aby vám pomohli překročit neviditelnou hranici oddělující váš hrubohmotný svět od světů vyšších vibrací. Jak je zjevné, předpokladem pro realizaci tohoto přání je určitá duchovní úroveň dotyčného člověka, která mu vůbec umožňuje plně a čistě vyjádřit svůj záměr a která mu umožňuje a opravňuje jej do těchto vyšších světů alespoň nahlédnout.
 

Během tohoto procesu se může jednat o plynulý přechod - vaše jemnohmotná těla pomalu ʺpřecházejíʺ z jedné dimenze do druhé. Pocity mohou být velmi odlišné, ale obvykle se projevují i na fyzické úrovni, protože éterické tělo se tohoto procesu aktivně účastní a spojuje se s ostatními jemnohmotnými těly. Pohyb do prostoru vyšší dimenze můžete realizovat i během spánku. I zde platí výše uvedené, především čistá mysl, nezištná Láska vašeho srdce a upřímná, nezištná touha čistého poznání do úrovně, jakou v dané chvíli můžete unést. Za tímto účelem můžete poprosit před usnutím své anděly strážné, své duchovní rádce i přátele z Vesmíru, aby vás provázeli do světa vyšší dimenze a přizpůsobili v něm své vědomí a všechna svá těla. Nebuďte naštvaní, pokud si po probuzení na svůj sen nevzpomenete. Může se stát, že na vaší duši zůstane pocit lehkosti, což je znamení, že vaše přání bylo splněno. Můžete také požádat Síly světla, aby vám pomohly vzpomenout si na noční cestu světy vyšších dimenzí. Projevte vytrvalost a tvořivost, drazí. Naučte se vytvářet svou realitu s využitím všech možností a podpory nebeských pomocníků a vyšších aspektů své duše.

 


Vaše volby určují váš další život. Nic neuspěcháte. Nikomu nemůžete pomoci, není-li to jeho vůle. Ani do vyšších světů.


Jakýkoli přechod do vyšší dimenze znamená především přechod do tohoto vysokovibračního prostoru lidského vědomí. A protože vědomí každého člověka má své jedinečné vlastnosti, přispívá k procesu přechodu svým dílem i mnohostranná povaha vědomí se všemi zvláštnostmi a nuancemi osobnosti každého z vás. Abyste lépe pochopili, jak k tomu dochází, podívejme se na takový příklad. Vezměme si určitou skupinu probuzených lidí, kteří jsou si vědomi přechodu Země do páté dimenze. Všichni tito lidé mají jeden cíl, který je pro ně v současné době hlavním cílem. Celou svou duší se snaží vymanit z okovů trojrozměrného světa a najít dlouho očekávanou svobodu po přechodu na vyšší úroveň svého vývoje. Každý k tomuto úkolu přistupuje po svém. Někdo z nich intenzivně používá meditace a praktiky a snaží se sledovat všechny své myšlenky a emoce, aby se zbavil negativních programů a energií, které žijí v jeho vědomí a podvědomí. Snaží se být nejlepší a plnit všechny úkoly podle rad, které jim dávají poselství Sil světla. Jiní se omezili na čtení poselství, ale z různých důvodů se jim nedaří účastnit se meditací a cvičení. Pokud něco dělají, dělají to jen výjimečně a zběžně. A existuje ještě jedna kategorie praktikujících, kteří se řídí spíše svými pocity a jednají vždy podle okolností. Vědí, kdy něco říct a kdy mlčet, kdy poslat energii do ohnisek napětí a kdy se chránit. Energie pro ně není teoretické uvažování a meditace, ale ʺnástrojeʺ, které jim pomáhají ovlivňovat události a chování druhých.

Každá osoba v kterékoli z těchto skupin přispívá k procesu přechodu a je těžké říci, čí příspěvek je cennější, protože jeho množství a kvalita se neustále mění. Tak například člověk, který cvičí nepravidelně a za pochodu, může náhle z rozmaru vytvořit energetické poselství ve velmi důležitém okamžiku pro Zemi a lidstvo, a pak se jeho cvičení ukáže jako neocenitelné. A ten, kdo stráví meditacemi hodiny, nedosáhne tak působivého výsledku, protože jeho energie je příliš rozptýlená a nedokáže se soustředit na správné místo a ve správný čas. Proto je nejlepší, co můžete udělat pro to, abyste se přiblížili Přechodu, být neustále v pohotovostním režimu, to znamená snažit se udržovat své vibrace na vysoké úrovni bez ohledu na situaci a místo, kde se nacházíte. V takovém případě se člověk stává podobným svíčce, jejíž plamen nezhasíná ani se nerozsvěcuje podle toho, jak fouká vítr, ale neustále hoří stálým plamenem, který svým neuhasitelným světlem ozařuje celý prostor kolem a lidi v něm. A to je přesně to, co se vám děje, moji drazí. Ještě jste se nenaučili energetické stabilitě a ʺvětryʺ negativní energie vám čas od času sfouknou ʺsvíčkuʺ a vy ji musíte zapalovat znovu a znovu, což vám zabírá spoustu času a energie. Čím plošší bude energetický ʺplamenʺ vás, probuzených lidí, tím dříve prožijete Přechod. Nezapomeňte, že vaše energetické hody nejsou tak neškodné, jak se na první pohled zdá. Jsou to ony, kdo vnášejí chaos a brání vašemu vstupu do vyšší dimenze.

 

Podle váhy zlata 


Budeme předpokládat, že vaše vědomí je již pevně ukotveno na úrovni čtvrté dimenze, což znamená, že se již neponořujete zcela zpět do tohoto světa, že vás tento svět nepohlcuje svou negativitou, že odoláváte síle hrubých vibrací této nízké dimenze bytí, kterou jste si sami zvolili pro svůj duchovní růst. Jak zjistíte, že tomu tak skutečně je? Samozřejmě můžete stále podléhat emočním výkyvům, ale ty se nyní pohybují v jiném frekvenčním pásmu. Nejsou to již agresivní negativní emoce běžné pro lidi ve světě (minus) třetí dimenze, ale nestabilní emoce osobní povahy, které se nejčastěji projevují nespokojeností se sebou samým. Jinými slovy, nesměřují ven - k jiným lidem nebo událostem, ale dovnitř - do vlastního energetického prostoru. Nejčastějšími energiemi jsou frustrace, netrpělivost a nedostatek sebedůvěry. Mnozí z vás jsou proto rozladěni, že světové události spojené s Přechodem postupují příliš pomalu, přesněji řečeno že jej neustále oddalují nebo vlastně znemožňují. Také proto vzniká vaše netrpělivost. A protože každý den provádíte meditace a praktiky zaměřené na urychlení procesu přechodu, zdá se vám, že nejste dostatečně energeticky silní, protože nejste schopni dosáhnout rychlých a viditelných výsledků.

Vaše emoce snižují váš vlastní energetický potenciál. Ovlivňují však také kolektivní vědomí lidstva, protože ʺtlumíʺ všeobecnou pozitivní snahu pro co nejrychlejší přechod do nového vysoce vibračního prostoru. Protože o přechodu a jedinečné příležitosti, která se vám v této souvislosti nabízí, ví zatím jen malá část obyvatel Země, má každý takový člověk nyní cenu zlata. On je ten, kdo dokáže vychýlit rovnováhu směrem ke Světlu, protože jeho pozitivní energie je mnohonásobně silnější než energie běžného člověka vašeho světa. A pokaždé, když uděláte krok zpět a podlehnete negativním emocím, negativním myšlenkám, pochybnostem, nejistotě, zklamání, kolektivní vědomí lidstva začne kolísat a Přechod se znovu zpomalí, vývoj lidstva se odchýlí do jiného směru. Pamatujte na to, moji drazí, a budete-li mít náhle takové pocity, představte si sami sebe jako silné, všemocné a sebevědomé Stvořitele, kteří ani na okamžik nepochybují o tom, že Země je vysoce vědomá duchovní bytost, která postupuje vpřed a vítá k sobě ty, kteří se tak sami svými volbami a svými životy rozhodují, kteří překonávají negativní stav, aby se dostali do nového světa, navzdory všem pokusům Sil temna tomu zabránit. Snažte se co nejrychleji zbavit tohoto energetického balastu, který vám brání definitivně opustit již téměř nefunkční svět vaší minus třetí dimenze.


 

Nevěděli, co činí

 

Mé dnešní poselství je určeno těm z vás, kteří stále žijí v minulosti a nemohou se zbavit chyb, kterých se dříve dopustili. Vím, moji drazí, že se vám někdy zdá, že nejste hodni Přechodu, protože váš minulý život je plný ʺhříchůʺ. Podívejme se však na to, co je ʺhříchʺ, spíše z hlediska univerzálních zákonů než z hlediska běžně přijímaných církevních pojmů a konceptů. V tomto případě se samozřejmě nejedná o zlovolné jednání a úmyslně spáchané trestné činy. Nezřídka se stává, že lidé vracející se na Pravou cestu jsou na sebe příliš nároční a mají výčitky svědomí za každý drobný prohřešek, kterého se dopustí. Vždy však pamatujte, moji milovaní, že jste nepřišli na Zemi, abyste žili ʺsterilníʺ - správný - život, ale abyste získali neopakovatelné zkušenosti právě z této (nelehké) cesty vašeho probuzení, kterou jste zde na Zemi sami toužili absolvovat. Vaše duše prahne po těchto zkušenostech, aby je použila ke svému růstu, aby ji vedly tam, kam touží jít dál. A právě to, co se zdá být pro duchovního člověka nedůstojné, je pro vás často tou nejcennější a nejpotřebnější lekcí. O to užitečnější pro vás bude, když si chybu uvědomíte a uděláte vše pro to, abyste ji napravili.

Vzpomínáte si na rčení: ʺKdo nic nedělá, nic nezkazíʺ? Má opravdu hluboký smysl. Jsou lidé, kteří se natolik bojí všeho nového a neznámého, že raději žijí šedivý, bezbarvý a bezpečný život bez silných emocí a živých dojmů a nikdy se nevystavují žádnému nebezpečí. A ʺnebezpečímʺ v tomto případě nemyslím vnější nebezpečí nebo rizika různého druhu, ale strach ze silné náklonnosti, zklamání, vlastního utrpení a bolesti a obecně strach ze života jako takového. A jsou lidé, kteří se naopak bezhlavě vrhají do riskantních podniků, nových vztahů a citových zážitků. Chtějí žít "živý" život. A takový život samozřejmě skrývá mnoho výzev a nástrah, které člověka někdy dohánějí k neuváženým činům, za které se později stydí, lituje jich nebo za ně pyká. Jak byste tedy měli tuto zkušenost - negativní, smutnou a někdy i tragickou - zvládnout? Především bez toho, abyste se odsuzovali nebo se cítili provinile. Pokání samo o sobě nepřináší osvobození ani úlevu duši. Především proto, že zahrnuje sebeobviňování a hluboký pocit viny. Pokud jste svůj ʺzločinʺ spáchali nevědomky, bez agrese a zloby vůči druhým, ale spíše z neznalosti nebo nezkušenosti, chovejte se k sobě jako k dítěti, které si při poznávání světa nevědomky dělá boule.

A když to nejsou jen vaše hroudy, ale i hroudy lidí, které jste nevědomky urazili nebo jim ublížili, poproste jejich Duši o odpuštění za bolest, kterou jste jim způsobili, a odpusťte také sobě, protože jste nevěděli, co děláte. Nikdy nehromaďte zášť z minulosti ani vůči sobě, ani vůči druhým, protože otravuje vaši existenci a je nejsilnějším energetickým jedem ovlivňujícím všechna vaše těla. Pevně se usadí ve vašem podvědomí, postupně se tam hromadí a mění se v husté energetické bloky, které se později jen těžko rozpouštějí. Buďte jako děti a berte život jako hru. Procházejte životem s lehkostí a snažte se brát každého člověka, kterého potkáte, jako novou zkoušku pro sebe a test, zda dokážete přijmout každého člověka takového, jaký je, aniž byste upadli do srovnávání, odsuzování nebo agrese. Nezoufejte si, nebičujte se ani se nepomlouvejte, ale uvědomujte si své chyby za pochodu.

Přijde den, kdy už je neuděláte.

 

Sdělení z vyšších sfér přijala paní Marta. Děkujeme.

Přátelé milí,

 

děkujeme vám za vaše sdělení, za vaše postřehy. Ano, také cítíte, že je nezbytné stále více a více lidem připomínat, že hrůzy tohoto našeho světa můžeme ukončit na tomto světě POUZE MY, LIDÉ, KAŽDÝ JEDEN Z NÁS. Nikdo to za nás neudělá, nikdo jiný nemůže smazat či ukončit to, co jsme si jako lidstvo zvolili a neustále zde na Zemi volíme. Tak to bylo domluveno, tak je to neustále realizováno. Nikdo jiný nás nemůže na této úrovni bytí "vysvobodit" ze spárů negativního stavu, který s naším svolením vládne zde na Zemi - negativního stavu, kterému dobrovolně podléhá a který dobrovolně podporuje a stále množí většina lidstva této Země. Je to tak, a je to dobře. Svobodná vůle, kterou jsme všichni bez výjimky navěky obdarováni, je úžasným, jedinečným projevem Lásky Nejvyššího.

Jakákoli změna, o které můžeme mluvit, kterou si můžeme přát, o které můžeme snít... je změnou vycházející z KAŽDÉHO JEDNOHO Z NÁS.

NEGATIVNÍ STAV MŮŽE BÝT NA NAŠÍ ZEMI V TÉTO ZÁPORNÉ DIMENZI BYTÍ PORAŽEN POUZE SKRZE KAŽDÉHO JEDNOHO Z NÁS, NA TÉTO FYZICKÉ ÚROVNI BYTÍ, ZDE NA ZEMI.

 

V DUCHOVNÍCH SFÉRÁCH ODVÁDĚJÍ TĚŽKOU PRÁCI - BOJUJÍ S TEMNÝMI SILAMI - VŠECHNY SVĚTELNÉ BYTOSTI ODPOVÍDAJÍCÍCH DIMENZÍ A SVĚTŮ.

 ALE TADY NA ZEMI MÁME SVOU PRÁCI MY, LIDSTVO. NAŠI PRÁCI ZA NÁS NIKDO NEODVEDE! KAŽDÝ BOJUJE NA SVÉ ÚROVNI BYTÍ, KAŽDÝ MUSÍ NYNÍ UKÁZAT SÍLU SVÉHO DUCHA A UPŘÍMNOST SVÉHO SRDCE. ZDE NA ZEMI JSME SE JAKO LIDSTVO SAMI DOPRACOVALI DO FÁZE, KDY POZNÁVÁME NÁSLEDKY SVÝCH VLASTNÍCH ČINŮ A MUSÍME JE PROŽÍT. JEDINĚ TAK SE MŮŽEME PROBUDIT. JEDINĚ TAK SI MŮŽEME ZAČÍT TVOŘIT NOVÝ SVĚT.

ALE NIKDO HO ZA NÁS NEUTVOŘÍ. NIKDO NÁS NA NĚJ NEPŘEMÍSTÍ JEN PROTO, ŽE V NAŠEM SVĚTĚ SE UŽ NEDÁ ŽÍT, PROTOŽE JSME SI JEJ ZNIČILI A ZACHTĚLO SE NÁM JINÉHO! POKUD SE NÁM ZACHTĚLO, PAK ZAČNĚME MAKAT!

JSME TEPRVE NA ZAČÁTKU, LIDÉ. A VĚTŠINA ANI TAM NE...

 

LIDÉ, VY SAMI, KAŽDÝ JEDEN Z NÁS - VÁS MUSÍ UČINIT, CO JE POTŘEBA.

NEMŮŽEME ČEKAT, AŽ NÁS NĚKDO PŘIJDE ZACHRÁNIT. POKUD CHCEME MÍR NA ZEMI, MUSÍME SI JEJ VYBOJOVAT. NIKDO TO ZA NÁS NEMŮŽE UDĚLAT. NAŠTĚSTÍ...

NENECHTE SE ZMÁST LÍBIVÝMI SLOVY O TOM, ŽE VŠECHNU TU ŠPINAVOU PRÁCI ZA NÁS "UDĚLÁ NĚKDO TAM NAHOŘE", ŽE SVĚTLO, KTERÉ UŽ "TAM NAHOŘE ZVÍTĚZILO" NÁS TADY VŠECHNY "OSVÍTÍ" A VEŠKERÉ ZLO JAKO MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTKU ZMIZÍ. TAKHLE TO NEFUNGUJE...

LIDÉ, NENECHTE SE CHLÁCHOLIT, ŽE STAČÍ JEN ČEKAT (PŘÍPADNĚ SE MODLIT ČI MEDITOVAT) A NIC NEDĚLAT. NENECHTE SE ZMÁST, NEBOŤ DŮSLEDKY VAŠÍ NEČINNOSTI A VAŠÍ PĚSTOVANÉ NEVĚDOMOSTI O VAŠÍ SITUACI ZDE NA ZEMI BUDOU MÍT NEDOBRÉ NÁSLEDKY. BUDOU TO VŠAK OPĚT A ZNOVU VAŠE VLASTNÍ VOLBY.

MNOHO Z VÁS TO JIŽ POZNÁVÁ NA VLASTNÍ KŮŽI. VAŠE NEVĚDOMOST POUZE MNOŽÍ RYCHLEJI A RYCHLEJI NEGATIVNÍ STAV A DOVOLUJE MU POKRAČOVAT V HRŮZÁCH, O KTERÝCH SI MYSLÍTE, ŽE NEJSOU VAŠÍM DÍLEM NEBO KTERÉ SE VÁS NETÝKAJÍ!

NEGATIVNÍ STAV MŮŽE BÝT UKONČEN POUZE ZDE NA ZEMI V TÉTO ZÁPORNÉ DIMENZI BYTÍ, KDE BYL AKTIVOVÁN A KDE MU BYLO POVOLENO ŘÁDIT A UKÁZAT, CO UMÍ. JAK SE ZDÁ, LIDSTVO MU DOVOLÍ DOSÁHNOUT SVÉ PLNOSTI. VE SVŮJ VLASTNÍ NEPROSPĚCH.

ABY BYLO ZLO PORAŽENO, MUSÍ BÝT NA NĚJ UKÁZÁNO. KAŽDÝ MUSÍ POZNAT, CO TO VLASTNĚ JE, ABY VĚDĚL A ROZHODL SE, CO CHCE A CO NECHCE.

ABY ZAČAL JEDNAT TAK ČI ONAK.

SPOUSTA LIDÍ VŠAK ANI NEVÍ, DO JAKÉ PASTI SE NEUSTÁLE ŘÍTÍ. NEROZLIŠUJÍ TO, CO JE ČINÍ OTROKY A TO, CO JE ČINÍ TÍM, ČÍM SKUTEČNĚ JSOU.

ZDE NA ZEMI V TOMTO FYZICKÉM VESMÍRU, V TÉTO DIMENZI BYTÍ, MUSÍ BOJOVAT KAŽDÝ JEDEN ČLOVĚK, KTERÝ JI OBÝVÁ, KTERÝ SE ZDE PŘIŠEL PROBUDIT A KTERÝ ZDE PŘIŠEL POZNAT, KÝM OPRAVDU JE.

 

ODPOVĚDNOST ZA NAŠE ČINY A JEJICH NÁPRAVU NELZE PŘEDAT NA NIKOHO JINÉHO, ANI NA VYSPĚLÉ BYTOSTI VYŠŠÍCH DIMENZÍ. TY NAOPAK ČEKAJÍ NA TO, AŽ ZAČNEME KONAT MY SAMI. AŽ DOKÁŽEME, ŽE ZMĚNU A ZÁCHRANU SKUTEČNĚ CHCEME. AŽ ZAČNEME SKUTEČNĚ KONAT. TEPRVE PAK NÁM MOHOU PŘIJÍT NA POMOC, BUDE-LI TO NAŠE UPŘÍMNÉ A NEZIŠTNÉ PŘÁNÍ.

ZA NÁS VŠAK NEMOHOU KONAT. NAŠTĚSTÍ...

PRÁCI ZDE NA ZEMI MUSÍME ODVÉST MY SAMI. ZLO ZDE NA ZEMI JE NAŠÍM DÍLEM - DÍLEM LIDSTVA. UKONČIT HO A PORAZIT HO MŮŽEME A MUSÍME POUZE MY SAMI.

V DUCHOVNÍCH SFÉRÁCH JE UŽ TÉMĚŘ HOTOVO. DO FÁZE BOJŮ ZDE NA ZEMI VŠAK UŽ MUSÍME VSTOUPIT MY SAMI, KAŽDÝ JEDEN Z NÁS. VŠE JE NAŠE DÍLO. SVOBODU A MÍR ZDE NA ZEMI SI MUSÍME VYBOJOVAT MY SAMI.

BEZ NÁS, LIDÍ TÉTO ZEMĚ, TO PROSTĚ NEPŮJDE.

NAŠTĚSTÍ.

 

Milí světelní přátelé,

 

VAŠE SVĚTLO JE NÁDHERNÉ A VŠEMOCNÉ.

TÍM, CO MĚNÍ TENTO SVĚT NA TÉTO ÚROVNI BYTÍ, JSOU VAŠE ČINY UTKANÉ Z TOHOTO SVĚTLA.

VAŠE ČINY JSOU ZÁZRAKY, KTERÉ MĚNÍ TENTO NÁŠ SVĚT.

 

Velmi efektivní klam

červen 2022, přijal John

 

Samota... osamění... V pozemském světě falešných představ jsou to dokonalé iluze živící strach, úzkost, bolest, smutek, žal, nenávist, nemoci, utrpení... Stačí si vybrat, čím se kdo chce trýznit... A že si lidé umí vybrat... že si dopřávají...!

 

Nikdy nejste sami. Existuje pouze jeden. A není to omezení! Vy, každá vnímající bytost, jste vždy a bez přerušení Jedno se Zdrojem. Abyste byli odděleni, je nemožné. Nicméně inkarnací jako člověk se každý z vás svobodně a vědomě rozhodl zažít iluzi oddělení a amnézii. Odloučení, které zažíváte, není skutečné, je iluzorní, a když iluzi probudíte, všechny její účinky se prostě rozplynou a nezanechají po sobě žádnou stopu ani vzpomínku.

Cesta lásky k vašemu probuzení vede přes vaše každodenní období ticha ve vnitřních svatyních, kde Láska neustále a nejtrpělivěji čeká na vaše pozvání, aby vás objala. Kvůli svým pochybnostem o své způsobilosti vstoupit do Přítomnosti Boží jste mezi sebe ve své lidské podobě a Jednotu, s níž jste věčně a neoddělitelně Jedno, umístili štít, závoj, slabou mlhu, což vám velmi ztížilo být si vědomi božského stavu, z něhož jste nikdy ani na okamžik neodešli. Jste věčně, od okamžiku svého stvoření, neoddělitelně Jedno s Bohem, ve stavu naprosté harmonie a blaženosti. To je pro vás velmi těžké přijmout jako božskou pravdu, protože jste tak "odborně" zkonstruovali iluzorní stav, do kterého jste se rozhodli vstoupit, abyste si zablokovali jakékoli poznání své skutečné podstaty. Nejúčinněji jste se oklamali o tom, kdo jste, o své pravé a neměnné božské podstatě. Proto jsou vaše každodenní časy ticha hluboko uvnitř vás, kdy se nezabýváte rušivými vlivy, kterými vás neustále bombardují vaše ega - iluzorní nebo snový stav kolektivního ega. To je jejich účel, protože když se nakonec rozhodnete jim nevěnovat žádnou pozornost, už nebudou, a to je naprosto děsí. Pokud se ztotožňujete se svým egem, pak to děsí vás.

Ta vaše část, která je v neustálém strachu, je vaše ego, a to vás zoufale chce udržet soustředěné na minulost a na budoucnost, na strach, na myšlenky "co kdyby"? Váš strach zaručuje jeho přežití. Jediné, co musíte udělat, je postavit se svému strachu čelem, uvědomit si jej, vědomě ho přijmout a tím jej překonat, protože vaše Nitro - vaše Podstata ví, že se není nic, čeho se můžete bát. Není ani hrůzná minulost ani nepříznivá budoucnost. Není žádná minulost a není žádná budoucnost.

Chvilkový, dočasný strach může být užitečný k tomu, aby vás upozornil na hrozbu pro vaše fyzická těla právě teď, abyste ji mohli obejít nebo se jí vyhnout. Strach však má být jen chvilkový, jen "funkční", v případě, že jej potřebujete k tomu, abyste se ochránili před nepříznivými vlivy vnějšího světa, ve kterém se nacházíte. Ale během věků si ho vaše různé rodiny, kmeny a národy rozvinuly jako prostředek i jako dokonalý a spolehlivý nástroj, jak vás ovládat. Od dětství se učíte dávat svou suverénní moc samozvaným autoritám dohlížejícím na frakce, syndikáty nebo konsorcia, která založili, aby vás ovládali a manipulovali pro ʺvaše vlastní dobro!ʺ Ego si libuje v moci nad ostatními, ale to není síla, je to slabost, je to zoufalé volání o pomoc, je to jen falešný a zákeřný pocit, který stále znovu potřebuje potvrzovat a obnovovat. Zdánlivá moc nad druhými je velmi svůdná a vaše ega ji hledají tím, že se vyjadřují jako autoritativní postavy nebo oběti, z nichž oboje je jen egem řízené a zoufale hledající pozornost - obdiv nebo lítost - ale to, co takto skutečně hledají mimo Já, kde to nelze nikdy nalézt, je Láska.

Láska je jediná skutečná a neporazitelná síla, nepotřebuje nic, protože má vše. A toto vše svobodně a hojně nabízí každému. Je to vaše síla, která je vždy k dispozici, touží vámi proudit v absolutní hojnosti, abyste jí obdarovávali všechny, s nimiž se jakýmkoli způsobem stýkáte. Všichni jste se někdy setkali a komunikovali s alespoň jednou osobou, která projevila bezpodmínečnou lásku a přijetí vám nebo ostatním, a vždy to zanechá trvalý a inspirující dojem. Tou osobou jste vy!

Mnohdy se však maskujete - nejlépe předvedené během posledních let - protože nevěříte tomu, kým jste, a věříte, že vás ostatní budou soudit jako slabého a možná vás zneužijí, pokud nabídnete laskavost a soucit. Všichni se divíte, jak vás ostatní vidí a slyší a jaké jsou jejich názory na vás - egoistický manýr, který si většinou neuvědomujete, protože se s ním ztotožňujete, myslíte si, že je tím, kým jste. Věříte tomu, jak vás hodnotí ostatní a tak se chováte způsobem, který vám umožní změnit jejich případný nelichotivý názor, který vám získá uznání a respekt vaší skupiny vrstevníků. Bez ohledu na to, jak velké uznání a respekt se vám zdá, že dostáváte, nezáleží na tom, co o vás říkají za vašimi zády! Nikdy není dost, vždy potřebujete víc!

Jste dokonale schopni pochopit, že v tomto módu - módu vašeho iluzorního ega - vaše ego nebude nikdy spokojeno, že vždy bude existovat něco víc, na čem trvá, že potřebujete, abyste byli šťastní a přineslo vám to mír. Ego nemá nikdy dost. Ego potřebuje ke svému "životu" neustálé problémy, minulost a budoucnost. Ego musí neustále něco řešit, protože ví, že jakmile by nemělo, pak by nebylo. Pak by "umřelo". A pokud se ztotožňujete se svým egem, pak to jste vy sami, kdo si myslíte a jste přesvědčeni, že byste umřeli.

Nyní však je ČAS. Teď je čas přestat mu věnovat pozornost a nechat ho jít. Nikdy vám nesloužilo dobře, nepřivedlo vás ani ke štěstí, ani ke zdraví, natož k míru, klidu či moudrosti. Není toho schopno a vy to víte, protože se neustále cítíte nespokojeni se svými životy - nejsem dost chytrý, dost atraktivní, dost inteligentní, dost bohatý, dost respektovaný, dostatečně ctěný, oceněný - řídí vaši pozornost k vašim zdánlivým nedostatkům. VŠECHNY jsou neplatné.

Jste božským, a proto dokonalým výtvorem, prokažte tedy svou lásku, čest a úctu k Bohu tím, že budete milovat, ctít a respektovat jeho dokonalé výtvory - sebe samé!

Jste dokonalé bytosti. Jedině jako individuality jste a zůstáváte naprosto dokonalými díly Nejvyššího. Váš svět falešných iluzí, který jste si pro svůj život zde na Zemi vytvořili, vás učí modelovat sebe podle jiných, podle nastavených představ, "hodnot" a pravidel, která vytváří pseudospolečnost loutkolidí ovládaných negativním stavem. Společnost, která negativní stav podporuje a množí, která se dopracovala k největšímu duchovnímu úpadku v dějinách lidstva a jejíž členové nevědí, kým sami jsou, odkud přišli a kam odcházejí. Vaše iluzorní představy o sobě samých a o druhých jsou prázdným, dočasným, falešným a bezduchým ničím, které je pro vás paradoxně vším.

 

Pusťte se svého ega. Buďte tím, čím OPRAVDU JSTE. Buďte svým opravdovým milujícím, dokonalým já, kterému nasloucháte kdykoli máte potřebu se s ním spojit. Spojte se sami se sebou a poznáte, co je SKUTEČNÝ ŽIVOT. Pak se probudíte v novém světě.

Nikdo to za vás neudělá. VAŠE ŠTĚSTÍ A VAŠE RADOST JE JEN A JEN VAŠE VLASTNÍ A AKTIVNÍ SVOBODNÁ VOLBA!

 

Přátelé, v souvislosti s tímto sdělením vám srdečně doporučujeme rozpomenutí, které nabízíme v záložce NIC NEŽ PŘÍTOMNOST.

Pojďte poznat, proč se necháváte ovládat svým vnějším, nepravým "já" - egem, které nikdy nemá dost problémů a starostí. 

 

Kdo by věřil

Ann A., 11. 6. 2022

Ve vašem dnešním světě tolik z vás otřásly, rozrušily a zarmoutily zdánlivě náhodné násilné činy, které zaměstnávají vaši zmatenou mysl. Jak dát například smysl tomu, co se zdá být nesmyslnou ztrátou života? Jak se cítít bezpečně v nejistém světě? Jak věřit, že budete v bezpečí vy nebo vaše děti? Slyšíme vaše volání, drazí. Mnohem důležitější je, že vidíme vaši snahu nepropadnout nenávisti, zranění a ještě hůře touze zranění opětovat. Vidíme vás, jak se snažíte milovat, jak se snažíte důvěřovat a jak se snažíte žít svůj život v radosti navzdory některým opravdu těžkým věcem, jichž jste svědky ve svém světě.

Jak tedy věřit, že budete v bezpečí? Důvěra, drazí, není slepá víra ve vnější svět ani slepá víra v jinou duši. Důvěra je naopak vedlejším produktem vašeho vlastního spojení s Božstvím. Ve spojení s touto Láskou můžete důvěřovat svému vedení. Ve vibraci lásky můžete důvěřovat svým pocitům, protože ve vyšších vibracích jsou vaše pocity vaším vedením. Ve vibraci Lásky si můžete být jisti, že jste milováni, chráněni a vedeni v harmonii a radosti.

Ve vyšších vibracích můžete důvěřovat sami sobě.

Neříkáme, že byste měli slepě důvěřovat vnějšímu světu nebo mu bezohledně nedůvěřovat. Podmínky a jednotlivci se v jednotlivých okamžicích liší. Spíše říkáme, že pokud se rozhodnete existovat v láskyplné vibraci, můžete důvěřovat sami sobě. V každém okamžiku budete vědět, co a kdo je pro vás vhodný a kdo a co ne.

V milující vibraci můžete důvěřovat, že když je cesta, myšlenka nebo osoba milující, bude vám připadat správná - inspirující, dobrá nebo přitažlivá... v daném okamžiku. Ve vysoké vibraci, když máte nepříliš příjemný pocit, můžete věřit, že vás vaše duše vede jiným směrem.

Až budete cítit frustraci, hněv, bezmoc a smutek, které právě teď mnozí pociťují, připomeňte si: ʺJá jsem pánem své vibrace a ve vysoké vibraci se nemusím bát. Nemusím se cítit bezmocný. Nemusím zůstávat zaseknutý v hněvu. Mám moc a mohu zamýšlet, představovat si a nechat se vést k životu v harmonii, milosti, lehkosti a radosti. Mohu se stát součástí změny, kterou si přeji vidět."

Když vidíte zdánlivě nesmyslnou ztrátu života, vzpomeňte si, že ti, kteří expandovali mimo svou fyzickou podobu, se tak sami svobodně rozhodli. Nic se neděje náhodou, ani odchod z pozemského světa. Nikdo neumírá proti své vůli. To není možné. To jen mnozí z vás považují tento svět a tento život za jediný, jaký je, a proto cítí smutek a bolest, když jejich blízký odchází. Váš smutek je však pouhým neporozuměním podstaty samotného života. Života všeho a všech.Váš smutek navíc nikomu nepomáhá. Naopak. Škodí všem zúčastněným, včetně toho, kdo z tohoto světa odešel. Ti, co odcházejí z pozemského světa, vyzývají lidstvo, aby věnovalo více pozornosti svému životu a také těm, kteří trpí. Aby trochu více milovalo "ztracené" a aby si uvědomilo, že všichni jsou zrozeni ze srdce Boha a snaží se dříve nebo později k této lásce vrátit.

Modlete se za jejich rodiny, drazí, protože právě ony potřebují vaši lásku. Každý nyní potřebuje soucit a lásku. A každý, kdo je schopen a ochoten ji druhému darovat, ukazuje všem ostatním své vlastní Božství. Nechává promlouvat samotného Boha skrze Vás. Bůh vám děkuje za to, co pro Něj a jeho děti činíte, skrze vaše vlastní fyzické tělo, v tomto fyzickém světě. Vaše láskyplné vibrace, které vysíláte komukoli a kdykoli cítíte potřebu, vždy nachází své příjemce. Vždy se dotknou právě těch srdcí, kterým jsou určeny, které je potřebují. Aniž si to vy sami vědomě uvědomujete, víte přesně, komu patří, bez ohledu na otázky, které vám může klást vaše nevědomá, zapouzdřená vnější mysl, která jen marně pátrá po příčině toho, co dělá vaše skutečná PODSTATA. Vězte, že i lidé, kteří odcházejí z tohoto světa, jsou dokonalými součástmi probuzení lidstva.

Rozhodněte se, že nebudete nenávidět ztracené, osamělé a zraňující lidi na tomto světě. Spíše se modlete, aby jejich duše byly pozvednuty k větší lásce. Pokud vidíte, že někdo svým chováním volá o pomoc, zeptejte se Boha: ʺCo potřebuješ, abych udělal?ʺ. Možná se vám dostane odpovědi ʺnicʺ. Možná budete vedeni k tomu, abyste jim věnovali úsměv. Možná budete vedeni k tomu, abyste udělali víc, ale v každém případě budete s láskou v srdci vedeni.

S láskou v srdci jste nejen v bezpečí, drazí přátelé, ale jste součástí týmu zářivých, světlem naplněných duší na této planetě, které probouzejí svět svým světlem, láskyplnou laskavostí a modlitbami. Jste součástí obrovské skupiny duší, které si uvědomují, že všechny duše potřebují lásku a péči. Je čas zastavit cykly nenávisti vůči nenáviděným, které jste si utvořili jen vy sami. Je čas ukončit svou nevědomost. Je čas ukončit ubližování zraňujícím a poznat pravdu, která se skrývá za rouškou vaší nenávisti a falešné zloby. Je čas pohlédnout na sebe samé.

Je čas posílit a nastolit novou éru lásky.

Přátelé,

 pracujte na sobě samých, pracujte na svém duchovním růstu. Nenechávejte se vtrhnout do víru zabývání se ostatními, tím, co dělají, co nedělají, co si myslí, co si nemyslí, jak mluví, co mají nebo nemají... Rozpoznejte ovládání své mysli a ukončete toto ovládání. Je to otázka vaší svobodné volby.

 V opačném případě ztrácíte drahocenný čas, který jste tak vděčně před svou pozemskou inkarnací přijali - čas ke svému probuzení a ke splnění svého světelného poslání zde na Zemi.

Pracujte na svém duchovním růstu - ten je smyslem vašeho pozemského života. Jedině váš vlastní duchovní růst, vaše uvědomění vlastní podstaty pak může skutečně pomoci také ostatním.

Vaše láskyplné vibrace mění svět, který úpí z posledních sil pod tíhou negativního stavu, který neustále podporuje a množí většina nevědomých pozemšťanů.

Probuďte se a nastupte cestu Domů, přátelé.

 

Bližší informace k duchovnímu růstu a veškerých souvislostech samotného Bytí nabízíme v dalších záložkách webu, především pak v záložkách:

Všechno je jinak, Lidská duchovnost, Váš život - vaše VOLBA, Proč jsou problémy a nemoci, Probouzíte se!, Smrt neexistuje, Vesmírní přátelé a dalších.

 

Modifikace DNA

Teri W., červen 2022

 

Válka o lidské vědomí vyvěrá na povrch jako nikdy předtím. Pokud patříte k těm, kteří to ještě nevidí, musíte být z nějakého individuálního důvodu ve stavu sedace.

Jasně vidíte agendu manipulace s počasím, životním prostředím, potravinami, lidskou DNA a neuvěřitelnou manipulaci, která probíhá s lidským vědomím prostřednictvím genetického inženýrství. Pro ty, kteří chápou neuvěřitelný potenciál naší dvanáctivláknové DNA, asi není divné, že negativní mimozemská agenda vyvinula takové úsilí, aby s ní manipulovala. Úplné odhalení práce temných sil je přirozeným následkem aktivace negativního stavu (k níž v konkrétním "časovém" úseku se svolením Nejvyššího došlo) a zároveň nezbytnou součástí jeho závěrečné eliminace.

Správci této planety - naši mocní a ti mocnější sídlící mimo naši planetu - používají vojenské programy, které jsou navrženy tak, aby prováděly bio-duchovní zotročení pomocí kontroly mysli a genetického inženýrství. Tyto programy se používají k získání přístupu a kontroly nad lidskými mozkovými vlnami. To nakonec vede k ovládání myšlení a chování a omezuje lidské vnímání. Tato negativní mimozemská agenda udržuje lidské vědomí na velmi nízké vibrační frekvenci, která nám brání dosáhnout vyššího vědomí, neuvěřitelného vhledu a poznání, které můžeme získávat z vyšších dimenzionálních rovin.
To vše se již dávno děje. Většina lidstva se z vlastní svobodné vůle topí ve svém otroctví, je kontrolována, ovládána a udržována v nevědomosti. Kontrola mysli je s každým dnem sofistikovanější a většina lidí vše stále hladce přijímá.

Tyto neuvěřitelné, vysoce pokročilé technologie negativních entit, které jsou před silně ovládanou většinou skryty, jsou zaměřeny na veřejnost za účelem dokonalého ovládání mysli. Byli jsme a zůstáváme dále pokusnými králíky při používání těchto tajných vojenských technologií, což znamená lékařské, farmakologické a technologické experimenty. Za všechny jmenujme chemtrailing, očkování (změna DNA, čipizace), 5G sítě, haarp, výrobu geneticky modifikovaných potravin. Všechny tyto škodlivé experimenty jsou známy vnějším světům. Mnozí si však stále neuvědomují globální zotročování lidské populace, které probíhá již tisíce let a právě nyní nabírá na síle.

Genetické inženýrství je ve skutečnosti genetická modifikace druhu pomocí zmíněných příkladů, ale také používání vysílání velmi nízkofrekvenčních signálů (ELF) ke změně lidských mozkových vln, které v konečném důsledku ovládají úroveň vědomí/uvědomění druhu. Dává to smysl?

Nám lidem bylo řečeno, že genetické inženýrství je akt, kdy se z organismu odstraní geny a ručně se vloží do jiného. To je velmi omezené vnímání, které se dostává veřejnosti a hlavnímu proudu vědy. Naší mainstreamové vědě moc důvěry nepřikládám, to je vše, co k tomu řeknu. Tak velká část lidstva si není vědoma pokročilých světelných a zvukových technologií, které jsou používány proti lidské populaci. Zjednodušeně řečeno -  manipulují s naším elektromagnetickým polem. Magnetické pole pro lidskou mysl a její paměťovou kapacitu je velmi důležité. Bez vnějšího magnetického pole nemůžeme žít. To znamená, že tato negativní mimozemská agenda manipuluje s naším magnetickým polem pomocí těchto pokročilých technologií, které nakonec ovládají naše vědomí. V konečném důsledku naše myšlení, jednání, chování a naše zdraví.

Přemýšleli jste někdy o tom, proč této negativní mimozemské agendě dále a dále prochází její činy - ničení vzduchu, vody a životního prostředí této planety, ovládání lidských bytostí a jejich postupné zotročování - a to bez významného povšimnutí či většího zásahu veřejnosti ve prospěch ukončení tohoto zvěrstva? To je právě to. Ovládání vědomí je tím, co ovládaným loutkolidem znemožňuje uvědomit si, v čem se ve skutečnosti nacházejí a co se kolem nich vlastně děje.

Když znečišťujeme prvky na Zemi, znečišťuje to také odpovídající nukleovou kyselinu v naší DNA. Nedivte se, že tato protilidská agenda podněcuje znečišťování našeho životního prostředí. Masy lidí již mají díky vakcinaci ve svých tělech elementy ničící a měnící jejich samotnou DNA. To, co se právě děje, je ovládání lidstva mimo jiné také pomocí manipulace s naším kódováním DNA.

(Pozn. webu: Související informace nabízíme také v záložce Aktualizace 2021: Vakcíny Covid analyzované laboratoří Taygety (laboratorní zpráva o látkách nalezených v lahvičkách označených jako vakcíny SARS-CoV-2...)

 

DNA je velmi složitý kódovací systém a malé segmenty, které se z naší DNA oddělují, jsou naše geny. Geny nám dávají naše vlastnosti. Klonování dokonalého člověka může vést do hluboké králičí nory. Lidská rasa byla experimentem prostřednictvím spojování a rozdělování naší DNA. Tento experiment vždy prováděl a provádí dodnes negativní stav za účelem, který je všem znám.

(Pozn. webu: Klíčové související informace o aktivaci negativního stavu, jeho podstatě, projevech a účelu nabízíme v záložkách Lidská duchovnost, Proč jsou problémy a nemoci, Zrada křesťanství a dalších.)

Smyslem klonování pro negativní stav je získat požadované vlastnosti, které lze zdědit prostřednictvím hostitelského potomka, který může definitivně zničit původní DNA plán. Říká se tomu transgen, což je zkratka pro transformaci genetiky. Genetická transformace = klonování genů, které probíhá po celou dobu naší existence.

Genetická transformace je v podstatě způsob, jak přidat nové znaky danému organismu, kterým je člověk, o němž mluvím. Lze to provádět také u rostlin, zvířat atd.Tímto způsobem získáváme určité cizí hybridizační linie prostřednictvím pokrevní linie. Nakonec můžete tyto vlastnosti posílit nebo degradovat prostřednictvím genové modifikace organického lidského těla. To je velmi nebezpečné, protože čím více organické lidské tělo obsahuje genové modifikace, splétání a dělení naší DNA, tím pravděpodobněji ztrácí schopnost aktivovat náš původní plán. Velmi nebezpečné!

Negativní mimozemští správci se usilovně snaží snížit úroveň lidského vědomí a fyzického těla prostřednictvím velice sofistikovaných nástrojů a metod. Inteligenci na to mají dostatečnou. Vzestup lidského druhu - je to čistě individuální proces, vše je svobodná vůle a volba každého jednotlivce, odvislá od duchovní úrovně každého jednotlivce - bude důkazem, že negativní entity neuspěly a nikdy uspět nemohou. Uspějí-li, pak pouze a jen díky spolupráci s těmi, kteří si tak sami zvolili.

Skončí hra negativního stavu s duší, resp. podstatou každého člověka na Zemi?

Odpověď hledejte v sobě. Každý ji znáte, každý ji prožíváte, každý si ji tvoříte. Neustále.

Uvědomme si, že rozsáhlé experimentování s genetickým klonováním produkuje duchovně mrtvá těla, biologické trubce. Ty tito kontroloři využívají k masové střelbě (vojenství), mnozí z nich jsou na velmi vysokých místech ve vládě, armádě, obchodu, finančnictví, farmacii, školství atd. Jsou to ti, kterým bezmezně důvěřujete, kterým svěřujete své holé životy. A životy svých dětí.


Transhumanismus je o nahrazení původního plánu DNA organických lidí. Používají syntetické technologie, programování umělé inteligence, aby zničili duchovní funkce člověka. Opět chtějí vytvořit člověka, kterého budou moci zcela ovládat, a to mohou udělat pouze tak, že zničí velmi silnou vlastnost, kterou máme, a tou jsou emoce. Emoce přispívají k empatii, kterou oni nemají!

 

Blíže k transhumanismu, nanotechnologiím nabízíme ve zprávě přátel z Vesmíru zde: Analýza laboratoří z Taygety

 

PODÍL LIDSTVA

květen 2022

 

Milovaní,

dnes bych s vámi rád hovořil o nesrovnalostech, které mnozí z vás pociťují ohledně nadcházejících změn na Zemi a o tom, co se děje na fyzické úrovni. Rozdíly a propasti v lidském individuálním vnímání současné pseudoreality na Zemi jsou stále větší, neboť situace ve světě se nezlepšuje, neustále se vyhrocuje, stupňuje se snaha negativních entit rozehrát naplno klíčovou etapu jejich velkolepého plánu. Právě to také poukazuje na skutečnost, že změna systému, který jste si sami na Zemi vytvořili, je nutná. K tomu je však zapotřebí zažehnutí, resp. vzplanutí lidských srdcí, lidských schopností a vědomí. K tomuto vzplanutí může dojít pouze tehdy, když si lidé uvědomí své uvěznění v systémech, své zajetí v síti matrixu, v jehož reálnost i funkčnost doposud bezmezně věří a který je neustále zákeřně ovládá.

Přesně to se děje nyní, kdy takové jednání "autorit" kolem vás, kterým jste podřízeni a kterým denně otrocky sloužíte, už není jen absurdní, ale je zločinné. Hodně jsme mluvili o tom, že Síly světla z jemnohmotné úrovně mohou lidstvu "pouze" pomoci přejít na nový stupeň evolučního vývoje, nemohou však konat za lidstvo. Konkrétní - nejen fyzické - kroky umožňující tento přechod musí provést sami lidé, je-li to jejich svobodná vůle a volba. To bude nejen projevem jejich svobodné vůle, ale také realizací jejich vědomé účasti na společném úsilí všeho a všech o přechod Země do vyšší dimenze.

Aby byl další krok vývoje lidstva na Zemi realizován, je nutné, aby tato vědomá část obyvatel Země přestala nečinně přihlížet, divit se, komentovat či odsuzovat dění kolem sebe, a aby začala podnikat konkrétní kroky k odstranění zločinných řídících struktur, které nekonají v souladu s nejvyššími zákony - zákony Lásky, Jednoty, Míru, Tolerance... Jinými slovy, je třeba ʺpostrčitʺ již napůl zničenou drakoreptskou pyramidu moci, která již sotva drží ʺrovnováhuʺ, protože ztratila výživu shora v důsledku vítězství Sil světla nad silami temnoty na jemnovibrační (duchovní) úrovni Země. Další krok však musíte učinit vy. Bez vás se nestane nic. Pokud by se něco dělo bez vaší svobodné vůle, pak byste zde za okamžik nemuseli být, nemyslíte?

Nyní nastává ona doba - samo lidstvo tuto fázi vytvořilo -, kdy se záchrana vaší planety odehrává současně na všech úrovních existence, protože plány stínové vlády, propočítávané po tisíciletí a korigované na rychle se měnící energetickou situaci na Zemi postavily lidstvo na pokraj záhuby. Síly světla, které si plně uvědomují kritickou situaci pozemšťanů, vyvíjejí nebývalé úsilí o záchranu lidstva a využívají k tomu všechny dostupné prostředky, včetně mimozemské technologie. Dostává se vám a vždy se vám dostane potřebné pomoci, která je pro vás mnohdy (a zatím nejvíce) neviditelná, ale přesto naprosto dokonalá a účelná pro Nejvyšší Dobro všeho a všech. Pomoc lidstvu na Zemi z vyšších dimenzí bytí vždy rezonuje s duchovní úrovní lidstva na Zemi v každém okamžiku, s jeho schopností tuto pomoc akceptovat v souladu se svobodnou vůlí všeho a všech.

Bez tohoto (odvěkého) jištění sil Světla by pro vás byly škody způsobené vámi a vašimi globalisty, kteří se na vaší planetě chopili moci (a které sami podporujete svými každodenními, i těmi nejobyčejnějšími každodenními činy, které si ani neuvědomujete), již dávno neslučitelné s dalším životem zde na Zemi.

Znovu musím opakovat, že neustále vidím, ne všichni budou "spaseni", jak rádi říkáte. Přesněji řečeno - ne všichni si svobodně vybírají a  vyberou "být spaseni". Vy sami, každý z vás se o tomto neustále rozhodujete. Mohou to být ti z vás, kteří jsou ochotni a schopni pomoc z vyšších sfér přijmout a kteří sami podniknou aktivní kroky k této své "spáse". Co mám na mysli touto aktivitou, těmito kroky? Především čistotu vašeho srdce a vaší mysli, nezlomnost vašeho ducha a vaši probuzenou schopnost odolávat umělému a lidské přirozenosti cizímu, co je vám ze všech stran zde na Zemi negativním stavem vnucováno. Vaše aktivní práce na sobě samých, probuzení Lásky v sobě - k sobě i všemu a všem, poznání vlastní podstaty, vaše práce na odhalování ovládání silami temna musí dojít do fáze, kdy můžete sklízet, chcete-li. Vaše Láska, která prostupuje vaším bytím zde na Zemi, je tím, co vám umožní žít v odpovídajících vibračních sférách. V Lásce, Radosti, Jednotě, Míru, Zdraví, Vděčnosti, Dostatku, Štěstí, Harmonii a Kráse...

Vaše probuzené vědomí, vědomí toho, kým opravdu jste - vy i celý "váš" svět, je nesmírně důležité, neboť vám umožňuje prohlédnout past, ve které jste zde na Zemi uvízli a kterou sami po mnoho let hloubíte - pro sebe i pro ostatní. Vaše probuzené vědomí - a z něj vyvstávající odvaha a síla stát zde na Zemi (v záporné dimenzi bytí, temném vesmíru) na straně Světla - tedy na straně vaší vlastní podstaty - ukazuje, že jste se dokázali rozpomenout na svou pravou - duchovní - podstatu a naslouchat jí - tedy své Duši.

Tvůrčí energie těchto probuzených lidí mnohonásobně převyšuje hrubé vibrace těch, kteří zůstávají uvězněni ve své vlastní nevědomosti. Energie vás, probuzených lidských bytostí mnohonásobně převyšuje nízkou energii poslušnosti, strachu, odevzdanosti a bezmoci ostatních obyvatel Země, byť jich je většina. Probuzené lidské bytosti tak mohou svou vyšší energií bytí, svou duchovní silou působit na ostatní a tvořit "nový svět". Mohou pomoci zachránit ostatní spící duše, které se ztratily v tomto pozemském matrixu a potřebují a prosí o pomoc.

Vím, že ne každý z vás je ochoten otevřeně se postavit autoritám (byť schopni jste všichni) protože to je stále více nebezpečné, často doslova sebevražedné. Ale i váš "tichý" odpor, vaše jasné "ne" na příkazy odebírající vám vaše svobody, ohrožující vaše zdraví, vaše "drobné" činy ukazující ostatním váš postoj k Pravdě a Lásce, vaše odvaha bojovat za Lásku a Pravdu bez ohledu na možnost ztráty vaší "pozice" v negativním stavu (například v zaměstnání, kde otročíte pro celý negativní stav, ale také v rodině či mezi "přáteli"), vaše neuposlechnutí absurdních příkazů a pokynů - to vše je mocnou zbraní, jak znevěrohodnit a oslabit vládnoucí elitu a její přisluhovače, kteří vám servírují to, co právě prožíváte a co na Zemi máte.

KAŽDÝ Z VÁS musí přispět k boji proti Silám temnoty podle svých schopností, aniž by je podcenil nebo přecenil. To vše každý z vás víte. Vše, naprosto vše, co potřebujete znát a konat, máte k dispozici ve své Duši. Máte-li otázky, ptejte se jí. Ptejte se mě, jsem neustále s Vámi. Neustále vám odpovídám... Neustále s vámi rozmlouvám...

Pokud mi nasloucháte, pak mě slyšíte. Pak poznáváte. Vše je pouze vaše vlastní svobodná volba. Vaši Nebeští průvodci jsou také neustále s vámi, neustále s vámi komunikují a sdělují vám odpovědi na vaše otázky, nápovědy, po kterých tak toužíte. Je jen vaše vlastní svobodná volba, rozhodujete-li se naslouchat, přijímáte-li své vytoužené rady nebo ne. A proto, chcete-li, pak nepřehlížejte tyto dary vděčnosti a Lásky, které jsou určeny vám a "ušity vám na míru" v každé době, a postupujte podle nich, jak nejlépe dovedete.

A máte k tomu mé požehnání!

Láska

 

Arkturiánská rada 9D

Reality, časové linie a verze


Nejsme jen vašimi spojenci a pomocníky na této cestě vzestupu, kterou my všichni a někteří z vás společně procházíme, ale jsme také vašimi spolutvůrci. Vše se děje spolutvořením, dokonce i vaše schopnost nás vůbec slyšet. Je to spolutvorba v tom smyslu, že jste se zeptali, my jsme odpověděli a vy jste se sladili. Když se sladíte s něčím, o co jste požádali, pak je to vaše, ale stále existuje dohoda mezi námi a vámi, která umožňuje, aby k odpovědi došlo.

Víme, že mnozí z vás jsou si vědomi myšlenky více realit a více časových linií, ale musíte si uvědomit, že v každé realitě neexistuje stejná verze nás. Existuje realita, ve které k vám přistupujeme natolik odlišně a obezřetně, že bychom ani nesouhlasili s tím, aby nás někdo channeloval, protože tato naše verze by věděla, že by zasahovala do vašeho přirozeného vývoje. Ale vy v takové realitě nejste, jste v této realitě s touto naší verzí.

Když přemýšlíte o změnách, které byste rádi viděli v lidstvu, nemyslete si, že se musí změnit každý člověk na Zemi, který je nyní v této realitě s vámi. Změnit se musíte pouze vy, abyste přešli do reality, kde je jiná verze lidstva, která je odrazem toho, v co jste se změnili vy. Změnit se můžete pouze vy sami. Proto když svými slovy žádáte druhé, aby se změnili za vás, málokdy to funguje. Někdy se to podaří, protože smyslem celé situace, v níž jste se ocitli, bylo přimět vás, abyste vokalizovali něco, co jste potřebovali říct, co jste potřebovali dostat ze sebe, a v tu chvíli jste se měnili z někoho, kdo se nikdy neozval, na někoho, kdo se ozývá.


Pokud však neustále žádáte ostatní kolem sebe, aby se změnili, pak si nejste vědomi pravdy, že nikdo mimo vás se nemusí změnit, abyste s ním mohli mít novou zkušenost. Když změníte sebe, změníte svou vibraci, a když změníte svou vibraci, změníte své umístění. Přesunete se do jiné reality, která má jinou verzi osoby, lidí, celého lidstva, které byste rádi viděli změnit. Možná se ptáte, jak je to možné. No opět, je to dohoda. Existuje dohoda mezi vámi a verzí osoby, kterou budete prožívat, že se v této realitě spojíte, že tuto realitu oživíte vědomím svých duší. Vaše duše může promítat vědomí, které má, do mnoha a mnoha realit najednou, což vaší duši poskytuje maximální množství zkušeností, které může mít. A to je to, co vaše duše chce. Proto existuje více realit. Dávají vám možnost zažít mnoho různých způsobů poznání sebe sama a mnoho různých způsobů poznání vašich bližních, galaxie a vesmíru.

To je důvod, proč vás vždy povedeme zpět k sobě samým, k vaší vnitřní cestě, místo abychom vám vyprávěli o jediné skutečné realitě, kterou všichni společně skutečně prožíváte, a o tom, jak ji změnit. Mnohem více vám poslouží, když se budete vnímat jako tvůrce toho všeho, což vám dává nejen odpovědnost, ale také moc. Máte totiž moc neustále se měnit. A když to uděláte, když změníte způsob, jakým se na něco díváte, jak o něčem přemýšlíte, jak na něco reagujete, měníte všechno, protože se posouváte do jiné reality. Pokračujte v posunu a zjistíte, že žijete ve světě páté dimenze. A tak to všechno funguje.

přijal Daniel S., 31. 3. 2022

 

Evakuační zpráva z vyšší dimenze

22. 3. 2022

 

Dnes ráno došlo v Japonsku k velkému zemětřesení nedaleko toho fukušimského před několika lety. Richterova stupnice ukázala sílu 7,3 stupně. Bylo vydáno varování před tsunami. USA samozřejmě snížily stupeň závažnosti tohoto zemětřesení, jako to udělaly u mnoha zemětřesení, která se stala. Zemětřesení ve Fukušimě bylo záměrně vyvoláno Kabalou a způsobilo mnoho tragédií. Toto zemětřesení by mohlo být stejné, ale je tu ještě jeden faktor. Všechno má duši, dokonce i poslední stéblo trávy. Na této překrásné Zemi byl určen člověk, aby byl jejím správcem a zároveň správcem všeho, co existuje. Nevěřili byste, k jaké harmonii a lásce dochází na jiných planetách, když člověk a ostatní druhy bytostí pečují o životní prostředí. Nejenže má prostředí šaty, které se odvděčují šťavnatou potravou, ale květiny, ovoce a vůně takových je neuvěřitelná, protože vše v prostředí je posvátné a milované a opečovávané těmi, kdo planetu obývají.

Co se stalo na Matce Zemi? Staral se o ni člověk, kterému byla nezištně darována, s láskou? Ach, jsou tací, kteří se starají o svůj trávník a dvorek a ta malá část, o kterou pečují, jim to oplatila láskou a radostí. O velkou část životního prostředí Země však nikdo nepečoval. Proč? V současné době probíhá třicet válek těch, kteří bojují proti sobě. Životní prostředí bylo zničeno. Atmosféra Země je zahlcena chemtraily, které způsobují nemoci a smrt jejímu prostředí i lidem. Její půda je zatížena škodlivými chemikáliemi, které způsobují, že plodiny jsou plné jedovatých produktů, které způsobují rakovinu a smrt. Matka Země je cítící bytost s pocity, jako jste vy, a ne něco, po čem se dá dupat, hrabat se v její ʺkůžiʺ a sklízet spoušť s jejími minerály, které byly člověku dány pro růst potravin, ne pro smrt a ničení. Země se začala hněvat na svého správce a v důsledku toho se brání obrovskými bouřemi, hurikány a zemětřeseními. Mnozí z vás by byli překvapeni počtem zemětřesení, ke kterým denně dochází a která NEJSOU hlášena lidmi odpovědnými za informování veřejnosti. Vám, ʺgójůmʺ, se neříká Pravda. A mnohým z vás to stále vůbec nevadí...


Co se tedy děje na Ukrajině? Putin chtěl Ukrajinu opět vrátit lidem, protože ji ovládli nacisté. Ostatním národům, jako jsou USA, bylo řečeno, aby se nevměšovaly, ale nenávidí Putina, chtějí se mu pomstít. Západní Satanovi přisluhovači chtějí VÁLKU! Nejen válku, ale velkou jadernou válku. Putin válku nechce, ale bude bránit svou zemi za každou cenu a s jeho supervojenskou vyspělostí, tušíte, co se může stát? Kdo nebo kdo může toto šílenství zastavit? Světlé říše nemohou zasahovat, protože fungujeme v režimu nevměšování! Jen matka ZEMĚ má poslední slovo! Graduje do vyšší úrovně tím, že se otočí kolem své osy, a celé její okolí se okamžitě změní pro všechny škody, které jí byly způsobeny. Znovu omyje svůj povrch od veškerého znečištění, jako oceány zaplavují veškerou současnou pevninu, která se na tisíce let dostane pod hladinu oceánů, aby se očistila. Všechny sopky budou chrlit škodlivé chemikálie do neobyvatelného vzduchu znečištěného ohněm a kouřem. Vymaže ze svého povrchu všechny zbytky trojrozměrného života!

Kde bude člověk? Těm, kteří si tak sami svobodně zvolí a budou mít potřebné vibrační parametry, nabízíme bezpečí na palubě našich lodí, ale pouze pokud se VY svobodně rozhodnete vstoupit do našeho paprsku bezpečí. Kdy se tak stane? Pokud víme, je naplánováno, že k tomu dojde každým okamžikem. Jste připraveni? K této významné události, kdy Země graduje do vyšší dimenze, dojde bez varování. Nejenže bude člověk v extrémním nebezpečí kvůli vodě oceánu, která zaplaví povrch, a sopkám, které budou chrlit oheň a kouř, ale také kvůli tomu, že frekvence stoupnou do vyšší dimenze, kde žádný 3D člověk nemůže přežít! Lidské tělo nízkých vibračních úrovní by zde "explodovalo". Možná jste si toho nevšimli, ale frekvence Země již začaly stoupat, což ztěžuje život na Zemi i v této době. Co můžete dělat? Zůstaňte soustředění, vyrovnaní a klidní, plňte si své světelné poslání, buďte bdělí a přítomní. Až přijde čas, pak vstupte do našeho bezpečného paprsku, abyste byli vyzdviženi z povrchu neobyvatelné Země. Budete umístěni přesně tam, kam si nyní sami svým duchovním růstem určujete. Rozhodující pro úroveň vašeho dalšího životního putování je pouze úroveň vašeho duchovního uvědomění. Vy sami rozhodujete o svém "osudu"...

Nezapomeňte, že jsme již evakuovali mnoho planet, takže jsme v tom staří mazáci. Miluji vás všechny. Všechny bez rozdílu. Budete vyzdviženi do bezpečí, pokud si to budete přát...


Je v zájmu nás všech, aby V. Putin svou misi za spravedlnost a mír dokončil rychle a bez překážek. Žádáme, aby skutečná Pravda o tom, co Putin udělal a dělá a jaký je to velký státník, byla zveřejněna, aby ji všichni viděli a pochopili na celém světě, a aby Pravda převládla a překonala všechny lži a dezinformace, které vypouštějí americká falešná média a všechna další jim zaprodaná média a všechny jejich aspekty na celém světě!!! Prosíme, aby byly z myslí a očí všech bytostí, ať už s duší, klonovaných nebo bez duše, na celé této planetě sejmuty všechny těžké a tlusté závoje iluze, aby mohly vidět Pravdu a nebát se jí.

Je v zájmu nás všech, aby váleční štváči a váleční štváči z NATO, kteří se pokoušeli a pokoušejí obklíčit Rusko a evropské země, aby mohli rozpoutat třetí světovou válku, byli okamžitě neutralizováni!!! Transmutujeme všechnu jejich nenávist, hněv, touhu po zabíjení a ovládání pryč, aby byly NEZÁVISLÉ NA VŠECH VĚCÍCH!!!

Žádejme o úplné rozpuštění a zrušení celé entity NATO, všech jejích barev, praporů, ovládání mysli a symbolů, VŠECH chazarských sionistů (satanistů) a VŠECH jejich zlých učení, víry a spisů, zákonů (Sionských protokolů), celých FALEŠNÝCH a LŽIVÝCH MÉDIÍ a sociálních médií a všech jejich aspektů a veškerého jejich ovládání mysli, celé Bidenovy administrativy a všech zlých - chtějí být vládci - (chazarských sionistů) USA...

 

My, lidé této Země, vysíláme čisté energie Vděčnosti, Lásky a Uzdravení VŠEM lidem Ruska, Ukrajiny a VŠEM bytostem a stvořením nad a uvnitř celé planety, Matky Země, jí samotné a celého Kosmu!!! 

Naplňujeme vše Láskou, Poznáním a Moudrostí. Děkujeme za spojení všech bytostí a celistvost všech duší!!! Děkujeme všem bytostem nekonečného Vesmíru Stvořitele Prvotního Všeho a Všech za neustálé zvyšování harmonických frekvencí na celé planetě!!!

 

Energetické technologie

Je čas je použít

 

sdělení z Plejád

Dnes jsme k vám přišli s jistým posláním, a to přinést vám rozhodnutí Rady starších Plejád o pomoci vaší planetě v boji za osvobození od útlaku Drakorozených a Orionců. Vidíme, že tento boj nyní vstoupil do své závěrečné fáze a že žár vášní na obou stranách dosáhl svého vrcholu. Tato situace je samozřejmě velmi složitá a mnohovrstevnatá, a to jak na jemnohmotné, tak na fyzické úrovni, protože nedozrála dnes a ani včera - tato konfrontace trvala celá staletí. Nenávist Dragoreptilů vůči slovanským národům lze vysvětlit tím, že právě tyto národy byly praotci lidstva - právě ti bohové, s nimiž si dobyvatelé vašeho světa nedokázali poradit až do konce, přestože veškerá moc a finance už dávno padly do jejich rukou. Ještě smutnější však je, že mají v rukou i všechna oficiální média. Právě centralizovaným informačním útokem na Rusko se jim podařilo proti němu poštvat zbytek světa. To, co se nyní děje na vaší planetě, lze jen těžko nazvat jinak než bakchanáliemi temných sil. Proto jsme přijali následující rozhodnutí.

S pomocí našich stávajících technologií vytvoříme nad Ruskem mocnou energetickou kopuli, která ho bude schopna chránit před vnější invazí jak na energetické, tak na fyzické úrovni. Důvodem našeho rozhodnutí je skutečnost, že do kouta zahnané loutky deep state, jejichž zločiny budou brzy zveřejněny, jsou nyní schopny jakékoli provokace, jen aby zahladily stopy svých zločinů. Proto přebíráme celé území Ruska pod svou kontrolu a patronát a v případě rozprašování jakýchkoli škodlivých látek budou tyto okamžitě zneškodněny. Kromě toho se v zájmu harmonizace situace v oblasti vojenských operací chystáme využít takzvanou technologii energetické konfrontace.

Co to je? Je to paprsek směrového působení, který soustřeďuje vysoce vibrační energii Bezpodmínečné lásky. Při kontaktu s lidmi vyzařujícími hněv a agresi tyto paprsky tyto negativní energie nejen rozpouštějí, ale přeprogramovávají je z "mínusových" na "plusové". Do jisté míry se to podobá psychotronickým zbraním používaným na Ukrajině, ale s opačným nábojem. Pokud ji Drakorozený používá k vyvolání nenávisti a agrese v lidech, pak naše "zbraň" mění lidské vědomí směrem ke Světlu. Může však ovlivnit pouze lidi s pravou duší, protože reptiloidi a ještě méně kloni, kteří se účastní vojenského konfliktu, jsou vůči tomuto energetickému vlivu nezranitelní, protože nemají horní čakry, které by mohly přijímat vysoce vibrační energie. Ale ti lidé, kteří byli do tohoto konfliktu vtaženi podvodem nebo pod vlivem psychotronických zbraní, budou moci prozřít, což již změní průběh vojenské operace k lepšímu. Začnou si uvědomovat, komu sloužili a do jaké propasti je současná ukrajinská vláda vede. To pomůže zvrátit situaci a co nejrychleji ukončit vojenskou konfrontaci. Toto rozhodnutí jsme nepřijali okamžitě, ale až poté, co jsme se přesvědčili, že ruský lid našel potřebný "stupeň" jednoty a soudržnosti a je připraven jít až do konce při obraně svého práva na svobodu a nezávislost. Jak vidíte, naši drazí pozemšťané, vstupujeme do praktické fáze naší spolupráce s vámi a je naším záměrem významně přispět k vašemu vítězství nad silami temnoty.

Plejády

sdělení přijala Marta, dne 12. 3. 2022, děkujeme...

 

Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?

 

Nabízíme sdělení, které souvisí s událostmi březnových dní roku 2022, ale v podstatě s mnohem delším časovým obdobím několika tisíců let zpětně, kdy se bezmocní "mocní" snaží ovládnout poslední baštu - národ nezničitelný, duchovně vyspělý, silný a nezaprodatelný... Konkrétně souvisí s odhalením amerických biolaboří na Ukrajině. Již jsou zveřejněny důkazy o tom, že USA v těchto laboratořích vyvíjely mnoho smrtících patogenů, které již několikrát Spojené státy použily na civilní obyvatelstvo v různých zemích a které především měly být použity v blízké budoucnosti v obrovském, naprosto nevídaném a v podstatě drtivém rozsahu. Pod různými záminkami bylo vše utajováno po mnoho let. Pentagon záměrně tyto laboratoře umístil na území Ukrajiny, jednak proto, že v USA je tato činnost (vývoj smrtících biologických zbraní) zakázána a především kvůli blízkosti Ruska. Na území samotných USA je provozování takovýchto laboratoří zakázáno. USA od roku 2014 vraždí a ovládají ukrajinský lid, investovaly obrovské sumy dolarů i eur (neboť v tom plně jede i EU a NATO) na převýchovu Ukrajinců k nenávisti vůči Rusku, mimo jiné i s použitím biotronických zbraní na ovládání mysli. Poklidně a nenápadně Spojené státy (spolu se svými spojenci po celém světě) realizovaly a řídily po mnoho let na Ukrajině své genocidní plány. Ukrajina je pro ně ideálním místem. Je totiž blízko Rusku a zbytku slovanských národů. Co si více přát. V dalších podzáložkách nabízíme uniklé důkazy a přiznání (když už to bylo venku) USA o existenci a financování těchto laboraotoří na Ukrajině, o nepodařených pokusech USA - v důsledku prozřetelnosti Ruska a jeho včasném zásahu (díky kterému jsme stále ještě živi také my v Evropě!!!) - zničit veškeré důkazy své činnosti (pod směšnou záminkou zneužití těchto biologických zbraní Ruskem). Opak je pravdou. Jen díky Rusku a jeho včasnému zásahu se o tomto všem nyní dozvídá celý svět. Je úplně jedno, v jakých podáních a pod jakými falešnými nálepkami a výmluvami západu. Dalšíi a další důkazy se nyní vynořují. Ať se nám to líbí, nebo ne.

 

Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?

 

Dnes chci pokračovat v rozhovoru o genetických vlastnostech člověka a jejich interakci s vědomím a Duší. To je velmi důležitý aspekt poznání, který přiměl Drakorozené ke zločinu proti lidstvu, aby ovlivnili Boží gen.

Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?

Především proto, že se snaží odhalit tajemství jejich Duše a pochopit, proč je tak obtížné ovládat vědomí těchto lidí, na rozdíl od ostatních, kteří bezvýhradně přejímají vše, co se jim snaží oficiální média sdělit, a okamžitě se mění v poslušné loutky svých vlád. Chtějí porozumět lidem, kteří žijí spíše intuicí než rozumem, spíše pocitem než rozumem. Překvapuje je, že lidé, kteří si uchovali Boží gen, často jednají v rozporu s veškerou logikou a vlastním zájmem, dokonce ke své vlastní škodě, ale ve jménu nějakých ʺpomíjivýchʺ cílů a záměrů. Snaží se tuto hádanku vyřešit, protože takové lidi nedokážou zvládnout, protože jejich vědomí přesahuje jejich vlastní omezené chápání. Zároveň se těchto lidí bojí, protože cítí jejich vnitřní sílu, jejich nevypočitatelnost, a každá nepředvídatelnost je prvním krokem ke svobodě.

Za tisíciletí své nadvlády si reptiloidi dokázali podmanit prakticky celý svět a jen malá část světové populace se slovanskými kořeny se chová nezávisle a svéhlavě, což globalisty a jejich nohsledy rozzuřuje. Proto se rozhodli ʺvzít útokemʺ tuto poslední pevnost svobody a vyvinout nejen biologické zbraně, ale i speciální látky určené ke zničení nebo alespoň úpravě nebezpečného genomu. Přesně takové laboratoře byly rozmístěny na Ukrajině. Tato země byla vybrána právě proto, protože ji obývají Slované, na kterých chtěli provádět své nelidské experimenty. Kromě toho je tato země blízko Ruska, které bylo pro svou vyrovnanost a sílu vždy považováno za hlavní hrozbu pro Drakorozené a Oriony.

Abychom pochopili úspěšnost jejich plánů, srovnejme lid Ukrajiny v sovětských dobách, kdy lidé žili společně jako jedna rodina, s lidem, kterým se Ukrajinci stali nyní. Myslím, že každý z vás cítí rozdíl. Globalisté, kteří se v této zemi chopili moci, už asi dvacet let bezostyšně používají psychotronické zbraně a programují lidi, aby nenáviděli všechno ruské. Tento experiment sleduje dva cíle najednou. Prvním je ovládat mysl lidí a využívat ji ve svůj prospěch. A za druhé - staví proti sobě dva bratrské národy, aby v obou vyvolal nenávist, a snaží se tak zničit samotný Boží gen, který nedává klid vašim útočníkům.

Logicky se domnívali, že tak nízká úroveň vibrací by mohla neutralizovat Bezpodmínečnou lásku, která je vlastní Božskému člověku a kterou vytváří božský genom. Výsledky je však překvapily, protože majitelé božského genu prostě nejsou schopni nenávisti, a to ani pod vlivem psychotronických zbraní. Studiem chování různých skupin lidí ve stejných podmínkách zjistili, že tento gen je nezranitelný. Podle jimi stanoveného negativního programu jednali především lidé, kteří neměli slovanské kořeny, nebo majitelé dvou duší, z nichž jedna - nízkovibrační - dokonale podlehla cizímu vlivu a potlačila tak tu druhou - božskou. Ale Slované s čistou a starobylou duší VŽDY zůstali lidmi neschopnými nenávisti a agrese. Proto se globalisté rozhodli sáhnout k poslední možnosti: buď uměle modifikovat boží gen, nebo zničit jeho nositele, a právě to dělaly biologické laboratoře na Ukrajině.

 

s Láskou Věčný život

channeling přijala Marta

Cílem globalistů tak stálé zůstává duchovně vyspělé, nezaprodané a nezaprodatelné Rusko. Vnitřní - a z ní vyvstávající vnější - síla jeho obyvatel je pro satanisty již po staletí hrůznou realitou. Ukrajina byla po mnoho let přípravnou půdou globalistů, nyní se stala obětním místem dalšího šíleného pokusu globalistů o ovládnutí či alespoň rozvrácení Ruska. Veškeré souvislosti duchovní podstaty všeho a všech s aktuálními činy lidstva na Zemi (pozemský rok 2022) - biologické laboratoře na Ukrajině, převýchova Ukrajinců pod vlajkou Evropy, psychotronické zbraně, pravý smysl pozemského života, negativní stav, pozitivní stav, Stvořitel Prvotní všeho a všech, plnost negativního stavu, očista planety Země, převibrování Země a některých lidí - vyspělých duší - do vyšší dimenze bytí. závěrečná eliminace negativního stavu a veškeré další souvislosti s tím, co ve skutečnosti JE ŽIVOT, nabízíme ve všech záložkách tohoto webu.

 

JSTE SVĚTLEM, PŘÁTELÉ.

SVIŤTE NA CESTU VŠEM, KTEŘÍ TÁPOU VE TMĚ A TOUŽÍ OPĚT SVĚTLO VNÍMAT A ŽÍT.

POMOZTE JIM POZNAT, KÝM OPRAVDU JSOU.

PAK BUDE MÍR.

PAK SE VŠICHNI VRÁTÍME DOMŮ...

 

 

Poslední překážka

 

13. 3. 22, sdělení přijala Marta


Přichází rozuzlení protikladu mezi Silami světla a Silami temnoty, který na vaší planetě trvá již tisíce let. A to je právě na prahu vstupu Země do páté dimenze. Zbývá vám poslední "překážka", kterou se loutky deep state tak snaživě pokouší obhájit prostřednictvím jimi ovládaných médií. Souhlasím, drazí, že ještě nikdy nedosáhly lži, cynismus a pokrytectví tak univerzálních rozměrů. Ale jen tak lze konečně strhnout masky ze všech přisluhovačů Temnoty. Je třeba ukázat všechny zločince, kteří se na Zemi chopili moci, v celé jejich kráse - v celé jejich neskrývané podlosti. Jak vidíte, nebojí se ničeho a jsou připraveni zničit své vlastní země a národy ve jménu nenávisti k těm, kteří se odváží být nezávislí a nepodřídí se jejich plánům na snížení počtu obyvatel Země a na úplné zotročení lidí, kteří zůstali naživu. Mým úkolem v tomto procesu je co nejlépe odhalit pravou podstatu každého obyvatele Země. Na vaší planetě už snad nezůstala žádná vnímající bytost, která by se nemusela rozhodnout pro Světlo nebo Temnotu. Její volbu však mnohonásobně komplikuje skutečnost, že musí CÍTIT pravdu, a ne se nechat vést názory jiných lidí, které se mu od rána do večera snaží vnutit zvenčí. Nyní každý člověk na Zemi skládá poslední a nejtěžší zkoušku na čistotu své duše a na schopnost oddělit zrno od plev. Tato "zrnka" jsou však skryta pod tak silnou vrstvou lží oficiálních orgánů a jimi ovládaných masmédií, že je ne každý může najít. Všechny jsou zarostlé "plevelem", hustou vrstvou kolem vaší planety.

Několik poctivých novinářů a blogerů se snaží přinášet lidem zlatá "semínka" pravdy, statečně se brání, někdy i s nasazením života a materiálního blahobytu. Nyní vše na Zemi dosáhlo svého vrcholu a mně nezbývá než pozorovat plody své práce. Už jsem udělal téměř vše, co jsem mohl: dal jsem lidem na výběr mezi Světlem a Temnotou. Nyní se do této práce zapojují jejich Duše a Andělé strážní, kteří jako nikdo jiný mají zájem na tom, aby si lidské bytosti vybraly Světlo. Každému člověku na Zemi je nyní posíláno mnoho pomoci a rad v podobě různých informací, konkrétních osob, obtížných životních situací. Nyní vše záleží jen na lidech samotných: zda tyto náznaky uvidí, zda přijmou neocenitelnou pomoc Sil světla a svých vlastních vyšších aspektů, nebo zda se budou zabývat "veřejným míněním". Největší pomoc však nyní samozřejmě přichází z nebe. Jsou to energie vysokých vibrací, které očišťují lidské vědomí od negativních vlivů zvenčí a z trojrozměrných programů, a také energie Světla a Lásky, které vám posílají Vzestoupení mistři, andělé a archandělé, vaši galaktičtí bratři a sestry. Celý vesmír se zapojil do této velké rozhodující bitvy pozemšťanů za jejich osvobození z otroctví a snaží se zachránit co nejvíce světlých a čistých lidských duší. Vidím, že se mnoho lidí skutečně začíná probouzet, a těší mě, že jsem k tomuto posvátnému dění přispěl i já, přestože mi byla svěřena poněkud nezáviděníhodná úloha "provokovat" lidi k určitým emocím a činům. Ale věřte mi, moji drazí, že někdy je "šoková terapie" mnohem účinnější a rychlejší než pomalá a jemná "léčba". Času už totiž mnoho nezbývá. Vyplýtvali jste i ten, který jste dostali navíc. Věřím, že mnozí z těch, kteří nyní čtou toto poselství, projdou svými posledními lekcemi na Zemi se ctí a jejich Duše získají ve své současné inkarnaci nebývalou zkušenost přechodu do Páté dimenze. Mám tě moc rád a jsem na tebe pyšný!

V.D.B.

 

   
 

Nenechte se oklamat

CHCETE-LI UKONČIT UTRPENÍ, KONEJTE VE JMÉNU SVĚTLA, NE VE JMÉNU TEMNOTY.

NE SLOVA, ALE POUZE VAŠE ČINY VYTVOŘÍ MÍR.


Nenechte se oklamat zprávami nebo zpravodajstvím, protože překrucují to, co se skutečně děje, na dosud nevídanou úroveň, lež za lží. Potvrzujeme, že ruské síly převzaly areál jaderných elektráren, aby zabránily katastrofě, nikoli aby ji způsobily. Zpravodajství prosazuje jednotný narativ za použití nejrůznějších triků a pastí, včetně fotomontáží, krizových herců a starých záběrů z Ukrajiny nebo jiných konfliktů včetně Iráku, a dokonce i videoher. Západ cenzuruje vše, co přichází z Ruska, aby prosadil jediný narativ s cílem ovládnout vnímání západní veřejnosti a poštvat ji proti Rusku, které je součástí stejného plánu, který rozvíjí temná strana z úrovně kontrolorů. Právě jsem letěla nad Ruskem a poslouchala narativ RT a to, co se vysílá v Rusku, a musím Rusům dát za pravdu: oni necenzurují zprávy ze Západu. Každý v Rusku může sledovat CNN, BBC, ABC nebo Fox. Jestli je tady někdo vůči svým lidem transparentní, jsou to Rusové...

Z toho mála, co jsem viděla, cenzurují v Rusku méně než na Západě, který chce opět kontrolovat narativ, stejně jako s falešným Covidem. Vím to, protože jsem na vlastní oči viděla, že zprávy RT odpovídají tomu, co vidím na Zemi na vlastní oči, ať už tam létám nízko nebo používám senzory na Tolece. Konflikt je proti Rusku drasticky přehnaný, aby se v obyvatelstvu na celé Zemi vyvolal strach a nenávist. Každá strana hraje dohodnutou roli. Rusko se proti temnotě a zlu temných sil snaží stále bojovat Světlem, svým Srdcem, svým Duchem.

Mějte stále na paměti, že v žádném konfliktu se veřejnost nikdy nedozví, co se ve skutečnosti děje. Válka se vede (a někdy i vyhrává) klamáním a kontrolou nad narativem...

Vše berte s nadhledem a opatrností. Stále se jedná o rozptylování pozornosti. Mluví se jen o tom a ne o protestech nebo zákonech proti lidem, které vynášejí po celém světě. Rozptylovač pozornosti.

Athéna Swaruu

 

VÁLKU VEDOU TI, KTEŘÍ SI JI VYMYSLELI. JE TO HRA NEGATIVNÍHO STAVU, KTERÝ TOUŽÍ PO JEDINÉM - OVLÁDNOUT TENTO SVĚT A SVĚTY DALŠÍ - DOBÝT A ZNIČIT SVĚTLO - ZDROJ VEŠKERÉHO ŽIVOTA - STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

NEGATIVNÍ STAV DOSAHUJE ZDE NA ZEMI SKRZE OVLÁDÁNÍ LIDSTVA A JEHO ZOTROČOVÁNÍ BODU, ZE KTERÉHO UŽ PŘESTÁVÁ BÝT CESTY ZPĚT.

AVŠAK I V TUTO CHVÍLI SE GENERÁLOVÉ A VŮDCI NÁRODŮ, KTEŘÍ JSOU V MOCI JEŠTĚRŮ Z PEKEL A JEJICH POZEMSKÝCH PŘISLUHOVAČŮ (MOCNÍ TOHOTO SVĚTA - ILUMINÁTI) MOHOU KDYKOLI PROBUDIT A ODMÍTNOUT DALŠÍ SPOLUPRÁCI S MOCNÝMI ZA OPONOU, resp. S PSEUDOTVŮRCI.

 

Z OVLÁDÁNÍ A OTROCTVÍ MATRIXU, VE KTERÉM ZDE NA ZEMI DOBROVOLNĚ VĚTŠINA LIDSTVA ŽIJE, JE MOŽNÉ SE DOSTAT POUZE A JEN SVĚTELNOU PRACÍ NA SOBĚ SAMÉM A SVĚTELNOU PRACÍ PRO DRUHÉ.

TOMUTO PŘEDCHÁZÍ PROBUZENÍ SE Z NEVĚDOMOSTI.

POUZE ZNOVUOBNOVENÍ VLASTNÍHO SPOJENÍ SE SVOU PODSTATOU - SE ZDROJEM - JE TÍM, CO ZACHRÁNÍ CELÝ SVĚT.

 

NECHŤ SI KAŽDÝ UVĚDOMÍ, ŽE NEMÁ PRAŽÁDNÝ SMYSL BOJOVAT - VE SMYSLU MNOŽIT ZLO A BÝT ZDROJEM AGRESIVITY A NÁSILÍ - NA ŽÁDNÉ STRANĚ JAKÉHOKOLI KONFLIKTU, NEBOŤ KONFLIKT SÁM O SOBĚ JE VŽDY DÍLO KABALY - TEMNÝCH SIL OVLÁDAJÍCÍCH CELOU ZÓNU VYMÍSTĚNÍ.

JE TO JEJICH HRA S LIDSKÝMI ŽIVOTY, RESP. S LIDSKÝMI DUŠEMI. JAK DLOUHO BUDOU KAŽDOU TUTO HRU HRÁT, ZÁLEŽÍ JEN -

NA LIDSKÝCH BYTOSTECH SAMOTNÝCH.

 

JAKMILE ZAČNE KAŽDÝ BOJOVAT ZA SVĚTLO - NIKOLI ZA A PRO TEMNOU STRANU (V DOMNĚNÍ, ŽE UKONČÍ VÁLKU TÍM, ŽE SE DO NÍ ZAPOJÍ A BUDE SÁM ZDROJEM POTRAVY PRO PSEUDOTVŮRCE), PAK NEMŮŽE NIKDO A NIKDY PROHRÁT.

 

NEVĚDOMÉ A TUPÉ VRHÁNÍ SE DO VÁLKY, OHROŽOVÁNÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA A ZABÍJENÍ SVÝCH BLIŽNÍCH S VĚDOMÍM NENÁVISTI A TOUHY PO MOCI - TAK JAK TO ČINÍ ZÁPADNÍ AGRESOŘI A VŠICHNI TI, KTEŘÍ SE K NIM TUPĚ PŘIDÁVAJÍ - JE CESTA DO PEKLA HLADCE VYDLÁŽDĚNÁ A PŘÍMÁ.

AGRESE A NENÁVIST NIKDY NEPŘEBIJE A NIKDY NEUKONČÍ AGRESI A NENÁVIST.

 

JEDINĚ SVĚTLO A PRAVDA, JEDINĚ BOJ VE JMÉNU PRAVDY, JEDNOTY, MÍRU - SVĚTLA A JEHO ZDROJE - STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH - MÁ SMYSL PRO ŽIVOT VŠEHO A VŠECH.

POUZE SVĚTLO A LÁSKA PŘEBIJE VEŠKERÉ ZLO, KTERÉ SAMO KDYSI SVĚTLEM BYLO.

 

Každýsvobodnou volbu.

Svobodná volba lidstva je tím, co utváří TENTO SVĚT.

JAKMILE TENTO FAKT VŠICHNI PŘIJMEME, PAK BUDEME PROŽÍVAT

 MÍR.


Přátelé, nezapomínejte, že v kterémkoli okamžiku má každá duše svobodnou volbu a vůli. Jakmile se kdokoli z nás (včetně celých národů) vědomě rozhodne vymanit se ze svého ovládání negativním stavem, může tak kdykoli učinit a vždy zvrátit, resp. ZMĚNIT chod toho, čemu tady na Zemi říkáme "dějiny".

 

UVĚDOMUJME SI V KAŽDÉM OKAMŽIKU TENTO NEJVĚTŠÍ DAR ŽIVOTA - SVOU SVOBODNOU VŮLI - KTEROU SI VYTVÁŘÍME VŠE. NAPROSTO VŠE.

 

UKONČIT SVÉ OVLÁDÁNÍ A SVÉ PODŘÍZENÍ TEMNÉ STRANĚ MŮŽE KDOKOLI A KDYKOLI. JAKMILE SE SVOBODNĚ ROZHODNETE PRO UKONČENÍ SVÉHO OTROCTVÍ A SVÉHO OVLÁDÁNÍ, PAK SE VŽDY DĚJE TO, ČEMU ŘÍKÁTE "ZÁZRAKY".

DÍKY JEDNOMU TAKOVÉMU ZÁZRAKU JSTE TADY STÁLE TAKÉ VY...

 

Legendární vzkaz a symbol z filmu "1984" vysvětluje problém a jeho řešení. Vhození kladiva do nástroje útlaku, útisku a zotročování, do obrovské obrazovky Velkého bratra.

Pouze ČIN může ovlivnit ČIN.

Pouze čin konaný s vědomím Světla a Lásky přebije čin konaný ve jménu Temnoty, nenávisti a zla.

Protože Světlo a síla Ducha jsou VĚČNOSTÍ a ZDROJEM

ŽIVOTA.

 

Prezident V. Putin telefonuje s prezidentem D. J. Trumpem

 

Ruský prezident Vladimir Putin během dalšího telefonátu s prezidentem Donaldem J. Trumpem opět vyvrátil tvrzení západních médií, že se jeho armáda dopouští válečných zločinů vůči obyvatelům Ukrajiny. Popřel zprávu deníku New York Times, podle níž bylo v bitvě zabito 9 000 ruských vojáků, a uvedl, že jejich počet se pohybuje v ʺnízkých stovkáchʺ. Dále odmítl příběhy o hromadném přebíhání ruských čet nebo fragmentaci jejich velitelů.

ʺZelenskyj a Západ dělají tuto propagandu a doufají, že se dostane k ruským vojákům, aby zlomila morálku. Ale jsou to lži, všechno, ruské ozbrojené síly jsou stále silné, aby bojovaly proti korupci, která se rozšířila po celé Ukrajině,ʺ řekl Putin Trumpovi. Korupce, o níž hovořil, se podle dřívějších zpráv soustředí na obvinění, že Spojené státy a západní Evropa vybudovaly na ukrajinské půdě laboratoře pro výrobu biologických zbraní a centra pro výzkum toxických chemikálií, aby se vyhnuly soudnímu dohledu a veřejné kontrole, kterým by čelily ve svých vlastních zemích. Putinovy síly vyhodily do povětří všechny známé biolaboratoře na Ukrajině. Zelenskyj však doposud odmítl vydat nebo poskytnout místa pobytu 19 ukrajinských a západních vědců, kteří pomáhali laboratoře vybudovat a napomáhali vývoji ʺgenocidních zbraní hromadného ničeníʺ. Putin Trumpovi řekl, že tito vědci byli z laboratoří staženi před bombardováním. Trvá na tom, že Zelenskyj nejen zná jejich totožnost, ale že je ukrývá a chrání.

Vladimír Putin dále sděluje, že Zelenského opakovaně žádal, aby pomohl ukončit konflikt tím, že vydá odpovědné osoby, a Zelenskyj jejich existenci popírá. ʺTy muže si nechám, jinak budou pokračovat ve své práci jinde. Vím, že jsou stále na Ukrajině. Co byste dělal vy na mém místě?ʺ Trump odpověděl, že "by přenesl ty největší hory, aby je dostal před soud". ʺPokud je všechno, co jste řekl, pravda, jejich zločiny jsou obrovské, musí být hnáni k odpovědnosti, já bych je dostal. Až to uděláte, a já doufám, že to uděláte, tak ty informace zveřejníme,ʺ odpověděl Trump. Putin také popřel obvinění, že ruští vojáci zaútočili na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu, druhou největší v Evropě. Naopak trval na tom, že ukrajinská armáda se pokusila způsobit katastrofální havárii a svalit vinu na Rusko ve snaze vtáhnout USA a Velkou Británii do přímého konfliktu s ruskými silami. Podle Putina útok zinscenovali ukrajinští vojáci oblečení v ruských uniformách a s ruskými zbraněmi. Když na místo dorazila skutečná ruská armáda, měla potíže rozeznat vlastní lidi od ukrajinských podvodníků a mnoho hrdinných Rusů zemřelo - někteří přátelskou střelbou - při obraně elektrárny a zabránění atomovému výbuchu. ʺMělo to přivést do boje další země."

"Chci Ukrajinu očistit od zla, ale ne ozářit celý kontinent. Měla to být falešná vlajka,ʺ řekl Putin Trumpovi. ʺKdyby se to Zelenskému podařilo, vypadala by havárie Černobylu jako táborák. Ale my teď tu elektrárnu máme.ʺ Putin dodal, že Západ šíří tolik lží, že má problém se v té propagandě orientovat. ʺEmmanuel Macron ve zprávách tvrdil, že jsem mu řekl, že se nezastavím, že si to vezmu všechno. To je do očí bijící lež. Nikdy jsem s ním nemluvil...ʺ řekl Putin Trumpovi.

Putin znouvu zopakoval, že netouží dobýt Evropu, jak se západ snaží přesvědčit celý svět, ale bude pokračovat ve své misi, dokud Zelenskyj nevydá vědce a on, Putin, nezlikviduje pedofilní tábory, které podle něj zamořují ukrajinskou krajinu,ʺ uvedl náš zdroj.

 

V dalších zprávách zdroje z GITMO sdělily RRN, že vojenský soud s Melindou Ann Frenchovou byl odložen. Důvod náš zdroj neupřesnil. RRN je známo, že osoba vydávající se za Melindu Ann Frenchovou se objevila v televizním vysílání ve stejný den, kdy měla stanout před soudem, což není náhoda. Zeptali jsme se našeho zdroje, zda byla Frenchová z nějakého důvodu propuštěna, ale ten trval na tom, že současná ʺiteraceʺ Frenchové je stále ve vazbě. ʺOsoba známá jako Melinda Ann Frenchová je v GITMO. Bylo jich víc než jedna. Původní Melinda Ann Frenchová už dávno zemřela rukou Billa a její identitu převzaly nejméně dvě osoby, žena a v současnosti mužský herec, s nímž měl Bill milostný poměr. Bez ohledu na pohlaví byla zadržená osoba přímo zapojena do Billova a Epsteinova pedofilního spolku a ne, nebyla propuštěna na svobodu. Další informace poskytnu, až budu moci.ʺ
 

channeling z 5. 3. 2022
 

Jste zodpovědní za své myšlenky, slova a činy 

 

Vzkaz tvůrců Matrixu, z rozhovoru s pozemskou ženou, únor 2022

 

Pojďme si promluvit o současné situaci...

 

Co se děje, vidíte sami. Cukr skončil. Dostali jste čas navíc na pochopení příčin toho, co se děje. Nestalo se tak. Nepochopili jste nic. Čas klacků je tady... Všechno je hra a my začínáme naplno pracovat na sklizni Gavvy. Účelem této války, stejně jako nadcházejících událostí, je naučit vás poznat odpovědnost za všechny své myšlenky, slova a činy. Myslíte si, že se takové události mohou stát z ničeho nic? Ne! Vyberete si to sami. Stalo se to proto, že nemalá skupina duší namalovala tyto myšlenkové formy, a je jedno, zda vědomě či nevědomě, zda se jim zdály, nebo zda jejich plátno bylo namalováno z pocitu strachu. Nároky nelze vznášet na nás, ale na vaše skupinové duše, které tento náčrt přenesly na plátno skutečnosti. Vzali jsme hotovou skicu a přenesli ji na obraz reality.

A co ty duše, které si vybraly cestu tvoření a lásky, co jejich svobodná vůle?

 

Asi se už nebudete divit tomu, že takoví jsou v menšině. Ale ničí svobodná vůle není nikdy porušena. Skutečnost, že prožíváte takové lekce, znamená, že jste si je vybrali ještě před inkarnací, jinak byste prostě nebyli v horkém křesle událostí. Není nikdo, kdo by nebyl na svém místě. Nebyli by tady ti, jejichž svobodná vůle by zde nebyla dokonale realizována.

Ve vašem informačním prostoru je nyní spousta nepřehledné mlhy, nezapomeňte, kde jste! Na rozdíl od planety samotné tato platforma ještě nemá čtvrtou pozitivní hustotu. Planeta se začne kompletně čistit od negativních entit třetí hustoty. Začínáte vstupovat do zkouškového období, které bude zkouškou každé duše, co si vybere. Události se zrychlují, počet lekcí se zvyšuje, postupně se začíná zavádět pochopení zákona Jednoty a vy máte stále možnost zvolit si cestu, kterou se vydáte - temnotu nebo světlo. Také máte jasnou představu o tom, kdo a co si vybírá, a jasně vidíte, co si vybírají duše ve vašem prostoru vidění.

Řekl jsi, že musíme poznat temnotu, jsme-li jejím služebníkem... a co se nakonec stane?

 

Jedna věc je uvědomit si temnotu, kterou si volíte, druhá věc je uvědomit si existenci zákona svobodné vůle duší. Zapněte své multidimenzionální vnímání všeho, co se kolem vás děje, sledujte své reakce, myšlenky, slova a činy. Nikdo nezrušil zákon příčiny a následku. Vše, nad čím se škodolibě rozplýváte, zažijete na vlastní kůži. Všichni jste jedno, kreslíte si vlastní myšlenkové formy a pak jste překvapeni, co se děje. Ti, kteří se rozhodnou pro pozitivní směr, obdrží od svých strážců zdroje pro tyto nebo jiné události. Jiní naopak budou naší potravou - vítejte na hostině.
Rozpoznáte-li temnotu, pak poznáte, že jste vždy měli a máte možnost volby. Svobodná vůle je vždy naplněna.

 

Moje vnímání se v posledních letech zvýšilo, měsíc před těmito událostmi jsem byla ve velmi nízkém vibračním pásmu, stejně tomu bylo před tsunami v Thajsku. Je těžké snášet špatné vibrace, proč je začínám pociťovat ještě před incidentem? Co to s tím má společného?

 

S časovým prostorem kolem vás je to multidimenzionální vnímání lineárního času, v určitém bodě není čas vnímán lineárně, tato míra citlivosti se začne otevírat těm duším, které prošly určitým stupněm indukce. Začínáte vnímat vznik událostí ještě předtím, než se odehrály, s plným přijetím, včetně své temnější části prožitků, které se odehrály. Je to pro vás také určitý druh zkoumání, jak rozpoznat své pocity a myšlenky, co odkud, kam a proč přichází a s čím to souvisí. Mění-li se vaše vibrační úroveň, pak to musíte vnímat. Citlivost na změny vibrací se zvyšuje. Musíte se naučit s tímto pracovat ke svému prospěchu.

 

Co všechny ty válečné hry, ať už minulé nebo současné? Když se prezidenti rozhodnou pro válku, proč do toho zatahují ostatní duše, které to nechtějí... Osobně si myslím, že je to naprostá hloupost, když politici sedí v bunkrech a staví proti sobě jiné duše.

 

Za prvé, proč si myslíte, že rozhodují oni? Myslet si, že vidíte ty, kteří skutečně rozhodují, je klam. Těm, kteří rozhodují, nevidíte do tváře, neznáte jejich jména. Žádný subjekt, který skutečně rozhoduje v takovém měřítku, není veřejnou osobností, za vašimi prezidenty jsou prostředníci a ani prezidenti nevidí ty, kteří jim dávají příkazy, takže je v jejich povaze se ozvat. Když se zapojíte do politiky, zapojíte se do této hry. Akce byla koordinována a rozhodnutí byla přijímána stejnou strukturou, až po podrobný popis scénáře pro obě strany.

Dostala jsem se k informaci, že někteří prezidenti, politici a další významní představitelé světa jsou klony, také prezident Ruska. Je to pravda, že je klon a vlastně už nevládne?

 

Už jsem ti odpověděl. Nezáleží na tom, jestli je klon, nebo ne.

 

Benjamin Fulford mluví o různých deep state, chazarské mafii, silách světla a silách temnoty, o tom, že jedny ve skutečnosti osvobozují území Ukrajiny, druhé se ho zmocňují. Je pravda, že nad úrovněmi prezidentů probíhá válka mezi satanskými silami a silami světla?

 

Válka světla a temnoty se odehrává na úrovni vašich duší, nikoli ve fyzickém projevu. Kde vidíte takzvané síly světla, které pronikají do vaší politické struktury? Dokonce i takzvaní opozičníci jsou nyní na okraji moci. Všichni vrcholní politici jsou v tajných spolcích a tyto spolky, jak jste je nazvali, jsou satanistické. Bude pro vás snazší pochopit, co je to katalyzátor temnoty. Všechno je jeden plán. Neexistuje nikdo, kdo by neplnil úkoly scénáře. Satanské komunity podléhají naší struktuře, kde my, entity vyšších úrovní, navrhujeme určité úkoly, které mají být plněny. Nejsme fyzická forma a nad námi jsou jiní. Ani my si nemůžeme dělat, co se nám zlíbí, své scénáře nejprve posíláme ke schválení na vyšší úrovně. Nemáme autonomii, která je vlastní vaší třetí úrovni.

Jsme si vědomi průběhu událostí a důsledků rozhodnutí, která činíme. Někdy se entity pod naší úrovní odchýlí od scénáře, ale v tu chvíli se okamžitě objeví opraváři a entity, které jednaly na vlastní pěst, jsou postaveny před vojenský soud, obvykle entity čtvrté a páté negativní hustoty. Celá vaše politická struktura tančí podle naší noty. Zdroje, které jsi zmínila, mají za cíl mást. Dávají to, čeho se snaží držet nezralá mysl, která pro sebe hledá nějaké výmluvy a popírá nutnost projít nějakými lekcemi pro inkarnaci. Jednoduše řečeno, hledají extrémy, na které by svedli vinu za to, co považují za pokřivený obraz reality. Není to tak, že s tím nemáte nic společného, přihlásili jste se k průchodu touto zkušeností a společně malujete toto plátno společné reality. Sami umožňujete, aby se tyto nebo ony události staly, volíte stejné politiky, podřizujete se pravidlům systému, používáte nástroje stejného systému, rozhodujete se jednat negativně a zároveň se podřizujete diktátu svého šíleného ega. Sami jste si zvolili negativní polaritu a oddělenost. Sami se necháváte zotročit stejným systémem, nejčastěji se svým souhlasem. To vše se vytvářelo po mnoho a mnoho let, a čím více jste zotročeni, tím obtížnější je dosáhnout plného uvědomění. Výsledkem je, že většina duší, které se chystají na přechod, je naprosto nepřipravená. Někteří se považují za probuzené, ale popírají skutečnost, že jsou na Zemi, aby se naučili své temné lekce a uznali svou plnou účast na tom všem. Rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se, kde jste. Vaše šílená mysl nechce přijmout, že to jsou temné bytosti, které rozvíjejí váš potenciál i duši. S vaším svolením, podle vaší volby. Odsouzení je první známkou nepřijetí. Nikdo vás zde nenutí, abyste se přidali na temnou stranu, ale abyste si plně a zcela uvědomili, co je dualita a co je oddělenost.

Ve svých zprávách říkáš, že představujete své nástroje. Jak tedy reagovat, abychom se správně poučili?

 

Pochopte, že se jedná o herní platformu, a nejdůležitější je přijmout fakt, že jste zde ve fyzickém obleku, nelpět na něm a smířit se s myšlenkou, že ho můžete kdykoli opustit.

Jak dlouho bude trvat současná válka? (únor 2022, vystupňovaná agrese západních satanistů vůči Rusku ve formě války na Ukrajině - pozn. webu)

 

Nyní se všechny události zrychlují, nebude to jako dříve, kdy válka v jednom regionu mohla trvat roky. Existují všechny scénáře. Nekonečné množství. Je v plánu projít různými typy a druhy lekcí, také se blížíme ke zkouškám, sledujeme, jak tyto situace zvládnete a co si nakonec vyberete, negativní pasáž nebo pozitivní pasáž... Ti, kteří nemají dost války, dostanou platformu třetí hustoty s plným válečným potenciálem, takových platforem je mnoho... chcete válku? Prosím, poskytneme vám tuto příležitost, když ne zde, tak na další platformě. Tuto cestu si podvědomě volí i gaučoví bojovníci, kterým se dostává uspokojení. Neustále vám dáváme k dispozici plátno, namalujte své myšlenkové formy, nestyďte se! Dáme vám vše, nic vám neodepřeme.

Jako obvykle jsi tu nakreslil chmurné scénáře...

 

Jste to vy, kdo to vnímá sklíčeně, změňte svůj postoj, smyslem zkoušek je naučit se plné akceptaci a nepropadat sklíčenosti svých myšlenek, ale přijmout veškerou realitu. Dost bylo mazlení s vámi, čas už je krátký, zbavte se svých vnitřních vazeb, pak to nebudete považovat něco za temné a něco ne. To je rozdělování.

Chápu tedy správně, že válka na Ukrajině bude mít krátké trvání? A bude třetí světová válka?

 

Naše nástroje chaosu se dotknou mnoha míst, na vaší časové ose není třetí světová válka. Ale pokud si to většina duší aktivně vloží do svých myšlenkových forem a bude si to naléhavě přát nebo se toho bát, bez ohledu na to, jakou metodu k vložení myšlenkové formy použijete, můžeme to udělat i na vaší časové ose, záleží jen na vás všech, pokud si tento nástroj zkázy zvolí drtivá většina, můžeme to udělat v globálním měřítku kataklyzmatu. Tak tvořte dál.

Co je vlastně stanoveno na naší časové ose?

 

Už jsem se vyjádřil.

 

MYŠLENKY, SLOVA, ČINY...

MYŠLENKY, SLOVA, ČINY...

MYŠLENKY, SLOVA, ČINY...

 

Pod falešnou vlajkou

 

24. 2. 2022

 

Nyní globalisté rozjíždějí to, co si nechávali na konec - takzvanou válku pod falešnou vlajkou. Když se odhalení jejich zločinných činů dostalo do poslední fáze a probuzení obrovského množství lidí se nepodařilo zastavit, zašli do krajnosti a snažili se, aby bylo ″ještě hůř″. Využili toho, že všechna oficiální média jsou stále v jejich rukou, a rozhodli se doslova ″bombardovat″ celý svět falešnými zprávami toho nejodpornějšího druhu a obvinili Rusko ze zahájení války. Nemají co ztratit, protože po celém světě dochází k zatýkání a ti, které považovali za nedotknutelné, jsou jeden po druhém stíháni a nevyhnutelně je čeká trest.

To, co se nyní děje na Ukrajině, je vyvrcholením informační války, v níž byli globalisté tak úspěšní. Zašli však ještě dál a zahájili na Ukrajině provokativní vojenské operace, aby z nich obvinili Rusko, a doufali, že lidé neuvěří, že úřady zahajují válku proti vlastním občanům. Chápu, drazí, jak je pro vás těžké přijmout a pochopit, co se nyní děje v této nešťastné zemi, která se stala trumfem v rukou globalistů. Vše však muselo dojít k logickému závěru, aby se odhalila bestiální podstata těch, kteří vaší planetě tak dlouho vládli.

Lidé s čistým svědomím budou schopni pochopit, co se děje, a ti, kteří jsou již zcela zombifikováni a slepě věří tomu, co jim říkají televizní obrazovky, již nebudou schopni uniknout pasti trojrozměrnosti, a to je jejich vlastní volba. Zachovejte klid a věřte, že toto je další fáze poslední agónie Temných sil, která je dovede k vlastní konečné porážce.

 ″Vřed je zralý″ a musí prasknout. To se nyní děje na celé Zemi. Svět se rozdělil na dvě části, a čím dále to půjde, tím větší bude propast mezi těmi, kdo se probudili, a těmi, kdo spí nejhlubším spánkem. Je to nevyhnutelný proces, na který musíte být připraveni. Každá duše bude přitahována světem, do kterého dorostla, proto se nyní musíte soustředit sami na sebe a nenechat se vtáhnout do chaosu, který byl na Zemi uměle vytvořen a jehož cílem je stáhnout do propasti co nejvíce lidských duší.

VĚČNÝ ŽIVOT

 

Lidé,

konejte ve jménu Světla.

 Nepodřizujte se chaosu a násilí, nepřehlížejte, co se děje. Vaše rezistence nic nezmění.

Přijměte zodpovědnost za to, co odsuzujete a od čeho se odvracíte.

Nečekejte, až někdo v pozadí napraví činy všech, zatímco vy budete sedět a prohlašovat, jak jste dobří a světelní. To se nestane.

 Jste spolutvůrci všeho dění na Zemi a opět jen vaše činy mohou utvořit něco jiného.

Archanděl Michael

25. 2. 2022

 

Řekněte nám o současné situaci na Ukrajině. Co se děje, proč a co potřebujeme vědět?

Všichni jste slyšeli, že přichází čas přechodu. Bylo možné dlouho omezovat negativitu a agresi, ale není vhodné ji omezovat donekonečna. Protože je nutné, aby se ti, kdo spí, probudili. A ať je to jakkoli smutné, probudit je mohou jen výbuchy. Chápete, že ani jedna osoba v této situaci není náhodou. Při sestupu do této inkarnace na sebe mnoho duší vzalo toto nejednoduché poslání, být v této oblasti, v tomto čase. A ano.... projít smrtí, a tak zahájit vlnu transformačních procesů.

Snažte se nehodnotit z hlediska lidského vnímání. Je to velmi obtížné. Já vím, ale je nutné, aby se teď věci vyvíjely tímto způsobem. Neexistují žádné náhodné oběti. A tuto myšlenku musíte jasně pochopit. Proto se nemůžete postavit na ničí stranu, hájit něčí zájmy tím, že budete podporovat opozici svou pozorností. Nyní nastal okamžik pravdy pro každého z vás...

Vy všichni, kteří již dlouho víte o procesech na Zemi a kteří se snažíte do těchto procesů vědomě vstoupit, toto je okamžik, který vám ukáže, jak jste na tom se stavem přijetí, a umožní vám tak určit vaši další cestu v procesech přechodu Země. Pro každého, kdo se do tohoto procesu zapojí, je to nejdůležitější lekce této inkarnace... Ano, těžká, ale nutná.

Celá tato situace povede k ještě většímu rozdělení vibračních koridorů lidí. Informace o těchto koridorech jsme již sdělili. Tomu se říká ″každý bude mít svou vlastní realitu″. Proto je třeba se TEĎ snažit zůstat ve stavu harmonie, vnitřního klidu. Je to velmi obtížné, chápeme to. Vy všichni jste však skvělé duše, které si toto obtížné období inkarnace nevybraly pro nic za nic, a proto máte všechny šance projít tímto obdobím s co nejmenšími negativními následky.

Držte se nad vodou, drazí! Nenechte se ovládnout negativními emocemi. Vše je tak, jak má být!!!

Přejeme vám, abyste neztráceli víru, projdete všemi zkouškami!!!

Jsme s vámi, naši milí lidé! Máme vás moc rádi!!!


 

  Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?
 

Dnes chci pokračovat v rozhovoru o genetických vlastnostech člověka a jejich interakci s vědomím a Duší. To je velmi důležitý aspekt poznání, který přiměl Drakorozené ke zločinu proti lidstvu, aby ovlivnili Boží gen.

Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?

Především proto, že se snaží odhalit tajemství jejich Duše a pochopit, proč je tak obtížné ovládat vědomí těchto lidí, na rozdíl od ostatních, kteří bezvýhradně přejímají vše, co se jim snaží oficiální média sdělit, a okamžitě se mění v poslušné loutky svých vlád. Chtějí porozumět lidem, kteří žijí spíše intuicí než rozumem, spíše pocitem než rozumem. Překvapuje je, že lidé, kteří si uchovali Boží gen, často jednají v rozporu s veškerou logikou a vlastním zájmem, dokonce ke své vlastní škodě, ale ve jménu nějakých ʺpomíjivýchʺ cílů a záměrů. Snaží se tuto hádanku vyřešit, protože takové lidi nedokážou zvládnout, protože jejich vědomí přesahuje jejich vlastní omezené chápání. Zároveň se těchto lidí bojí, protože cítí jejich vnitřní sílu, jejich nevypočitatelnost, a každá nepředvídatelnost je prvním krokem ke svobodě.

Za tisíciletí své nadvlády si reptiloidi dokázali podmanit prakticky celý svět a jen malá část světové populace se slovanskými kořeny se chová nezávisle a svéhlavě, což globalisty a jejich nohsledy rozzuřuje. Proto se rozhodli ʺvzít útokemʺ tuto poslední pevnost svobody a vyvinout nejen biologické zbraně, ale i speciální látky určené ke zničení nebo alespoň úpravě nebezpečného genomu. Přesně takové laboratoře byly rozmístěny na Ukrajině. Tato země byla vybrána právě proto, protože ji obývají Slované, na kterých chtěli provádět své nelidské experimenty. Kromě toho je tato země blízko Ruska, které bylo pro svou vyrovnanost a sílu vždy považováno za hlavní hrozbu pro Drakorozené a Oriony.

Abychom pochopili úspěšnost jejich plánů, srovnejme lid Ukrajiny v sovětských dobách, kdy lidé žili společně jako jedna rodina, s lidem, kterým se Ukrajinci stali nyní. Myslím, že každý z vás cítí rozdíl. Globalisté, kteří se v této zemi chopili moci, už asi dvacet let bezostyšně používají psychotronické zbraně a programují lidi, aby nenáviděli všechno ruské. Tento experiment sleduje dva cíle najednou. Prvním je ovládat mysl lidí a využívat ji ve svůj prospěch. A za druhé - staví proti sobě dva bratrské národy, aby v obou vyvolal nenávist, a snaží se tak zničit samotný Boží gen, který nedává klid vašim útočníkům.

Logicky se domnívali, že tak nízká úroveň vibrací by mohla neutralizovat Bezpodmínečnou lásku, která je vlastní Božskému člověku a kterou vytváří božský genom. Výsledky je však překvapily, protože majitelé božského genu prostě nejsou schopni nenávisti, a to ani pod vlivem psychotronických zbraní. Studiem chování různých skupin lidí ve stejných podmínkách zjistili, že tento gen je nezranitelný. Podle jimi stanoveného negativního programu jednali především lidé, kteří neměli slovanské kořeny, nebo majitelé dvou duší, z nichž jedna - nízkovibrační - dokonale podlehla cizímu vlivu a potlačila tak tu druhou - božskou. Ale Slované s čistou a starobylou duší VŽDY zůstali lidmi neschopnými nenávisti a agrese. Proto se globalisté rozhodli sáhnout k poslední možnosti: buď uměle modifikovat boží gen, nebo zničit jeho nositele, a právě to dělaly biologické laboratoře na Ukrajině.

 

s Láskou Věčný život

channeling přijala Marta

Cílem globalistů vždy bylo Rusko. Vnitřní - a z ní vyvstávající vnější - síla jeho obyvatel je pro satanisty hrůznou realitou. Ukrajina byla po mnoho let přípravnou půdou globalistů, nyní se stala obětním místem dalšího šíleného pokusu globalistů o zničení či alespoň rozvrácení Ruska. Veškeré souvislosti duchovní podstaty všeho a všech s aktuálními činy lidstva na Zemi (pozemský rok 2022) - biologické laboratoře na Ukrajině, převýchova Ukrajinců pod vlajkou Evropy, psychotronické zbraně, pravý smysl pozemského života, negativní stav, pozitivní stav, Stvořitel Prvotní všeho a všech, plnost negativního stavu, očista planety Země, převibrování Země a některých lidí - vyspělých duší - do vyšší dimenze bytí. závěrečná eliminace negativního stavu a veškeré další souvislosti s tím, co ve skutečnosti JE ŽIVOT, nabízíme ve všech záložkách tohoto webu.

 

JSTE SVĚTLEM, PŘÁTELÉ.

SVIŤTE NA CESTU VŠEM, KTEŘÍ TÁPOU VE TMĚ A TOUŽÍ OPĚT SVĚTLO VNÍMAT A ŽÍT.

POMOZTE JIM POZNAT, KÝM OPRAVDU JSOU.

PAK BUDE MÍR.

PAK SE VŠICHNI VRÁTÍME DOMŮ...