Nečekejte vzestup, zatím neustále klesáte!

Vyšší duchovní bytost: Celý proces máte na starosti vy, ne my, ale všechno má své hranice a mohu vám říci, že naše hranice testujete...

 

Lidé, vzestup se v "nejbližší době", jak sami říkáte, neuskuteční. Alibisticky a líbivě řečníte o vzestupu, který prý už je "na spadnutí", aniž byste hnuli prstem. Kdo ho má za vás udělat? Vzestup je aktivita, nikoli pasivita, čekání, nikoli předání odpovědnosti za svůj život či životní situaci, kterou jste si sami svobodně vytvořili.

Lidé, vaše nevědomost o tom, kým skutečně jste, je až příliš silná a stále více destruktivní. Nemáte zájem poznat svou pravou - duchovní podstatu a podle tohoto poznání také žít své pozemské životy. Lidé, vědomě a urputně odmítáte poznat, co je skutečný, pravý život, co je smrt, co je Bytí, Jednota a Mír. Jak chcete prožít vzestup, který je ryzí, čistou duchovní záležitostí? Jak chcete pobývat v podmínkách, o které nemáte zájem, o které vůbec neusilujete, které vám jsou naprosto lhostejné? Jak chcete pobývat někde, kde jsou vibrace natolik vysoké, že byste v nich shořeli jako papír?

Proto se nemůže nic změnit. Samo se nic nezmění. Aktuálně je až příliš mnoho klonů, lidí ve strachu, hněvu, mnoho nevyřešených traumat, rozptylování, pochybností, neochoty ke změně, mnoho lidí žijících temnými energiemi a množících je, neochotných tvořit a měnit svůj svět, který sami přivedli na pokraj zkázy. Je až příliš mnoho masivního popírání pravdy, ovládání myslí lidí...

Ve skutečnosti se lidé stále rychleji stávají lidskými hybridy, loutkolidmi, pseudolidmi. Potřebují se čím dál tím více nechat vést negativními entitami, potřebují říkat, co mají dělat, kdy to mají dělat, co mají jíst, kolik mají jíst, jakou práci dělat, jakou nedělat, kolik vydělávat, co si koupit, jak se líbit, jak se oblékat, jak být úspěšný, jak nebýt nudný, jak se zavděčit, jak obelstít, jak získat na úkor druhých, jak přežít, jak umřít...

 A co třeba vy, křesťané? Vy, kteří neustále pořádáte zoufalé satanistické rituály, při nichž pojídáte ʺJežíšovoʺ tělo, při nichž váš kněz (který je podle vás ten "vyvolený") pije ʺkrevʺ a stanovuje vám podmínky vašich zoufalých životů. A vy všichni, kteří věříte v Boží malichernost, náladovost, podmíněnost jeho Lásky, v Boží trest... (když nebudete dělat to a to, tím a tím způsobem, bude se váš Bůh zlobit a pošle vás do pekla nebo někam jinam...). A jste to vy, titéž lidé, kteří očekáváte, že se ʺJežíšʺ kdykoli vrátí... Proč, to sami nevíte...
A tak to pokračuje... Den za dnem. A každý den lidé čekají, až "se něco stane"...

Zmiňuji to jen proto, že je nezbytně nutné znovu si začít uvědomovat, že Pravda je LÁSKA. TO JE VŠE, CO POTŘEBUJETE ZNÁT.

Věci se mění a změní... a je to nevyhnutelné... vy sami vše měníte... ale stane se to - "to", o co tak zoufale škemráte, aniž byste věděli, co děláte -  za našich - vašich - životů? Ani vesmírné lodě nepřijdou ʺbrzyʺ, jak se mnozí uchlácholujete, se slovy, že "už si to zasloužíme", "už je to třeba, aby nás někdo zachránil...", "...my jsme to nezavinili..."

 

Každý může vidět a především cítit, že lidstvo JE "zaseknuté". CHCETE změnu, ale nevytváříte ji. CHCETE, aby vás Bůh poslouchal a zachránil. Bůh vás neustále poslouchá a zachraňuje (už dávno by na Zemi nebyl život, nebýt Boží Lásky a zásahů skrze ty, kteří v Boží Lásce a Jeho vedení neustále pracují (přátelé z Vesmíru, vyspělé bytosti vysokých dimenzí bytí i ten zlomek pozemšťanů, kteří si zde na Zemi vědomě a aktivně plní své světelné poslání), vy však jeho rady neposloucháte a jeho zázračné činy si vůbec neuvědomujete. Vaše volba. CHCETE být zdravější, ale více a více požíváte jedy nejvyšší kategorie, které vám tak nezištně nabízí negativní stav. Na pokyn mocných polykáte pilulky, kterým říkáte léky a za které děkujete a platíte, a nejste vůbec překvapeni, když vidíte, že tyto "léky" ještě nikoho nikdy nevyléčily. CHCETE mít lepší život, pokud všechnu tu těžkou práci udělá někdo jiný. Chcete, chcete, chcete. Opravdu to CHCETE?

 A tak se žádný vzestup lidstva stále nekoná.

Lidstvo ještě nemá SKUTEČNÝ zájem.

Až bude chtít lidstvo jako celek změnit svůj svět a posunout se duchovně výše, dospět alespoň na úroveň bytí, kde se nezabíjí, kde není nedostatek, utrpení, bolest, majetek, chamtivost ani nenávist, pak musí toto samé lidstvo otočit hru, v níž aktuálně prohrává vše.

Teď, když se dokončují internační tábory pro ty, kteří odmítají stát se otroky, když jste sledováni a ovládáni skrze elektromagnetické zbraně (haarp) a implantáty, které jste si nechali poslušně vpravit do svých těl (vakcinace covid), když jste cíleně tráveni (chemtrails a všechny jedy v potravinách záměrně všude pečlivě implantované), když skomíráte nad drahotou a nemocí, teď, když jste na konci svých sil... myslíte, že už je čas změnit taktiku své hry?

NEBO POČKAT, AŽ VÁS NĚKDO ZACHRÁNÍ? ZA CO? PROČ? PROTOŽE POHÁDKY EXISTUJÍ?

Opravdu můžete očekávat, že někdo jiný udělá to, co vy sami nejste ochotni udělat? 

Temná strana, která se sofistikovaně vydává za světlo (skrze nejrůznější duchovní jména, organizace, spolky, léčitele, vědmy, astrology, duchovní vůdce a guru, terapeuty... - nabídku máte skutečně pestrou...), vás uchlácholuje, že nemáte dělat nic a změna přijde sama. Někteří vás uchlácholují, že stačí být "světlem", které samo porazí tmu. Ano, v přítomnosti Světla není tmy, avšak je zapotřebí uvědomit si, kde se současně jako lidstvo nacházíte. Nacházíte se v záporné dimenzi bytí, nikoli v pozitivních světech Stvořitele Prvotního všeho a všech. Tam ještě nejste. Nechcete být. Tady v zóně vymístění nelze svítit a stát na místě, nic nedělat. Tady neumíte (naštěstí) tvořit myšlenkou na takové úrovni, aby se projevila ve fyzickém světě v takové síle, jakou potřebujete k záchraně světa tak rychle, jak právě potřebujete. Jste ve fyzickém, hmotném Vesmíru, jehož vibrace jsou odlišné a Vesmírné duchovní zákonitosti jsou modifikovány tak, abyste zde mohli žít ve fyzických, hmotných tělech. Tady nelze svítit a čekat, že vaše chabé světlo (nejste zde na Zemi v záporné dimenzi bytí náhodou, vaše vibrace jsou nízké) dosvítí na zrůdy negativního stavu, kterým se pod ním prolomí kolena a začnou prosit o odpuštění...). Vaše světlo nemůže takto přímo eliminovat negativní stav, jako by to mohlo udělat, pokud by bylo dostatečně silné a působilo v pravých světech.

 

Mnozí říkají (sobě i ostatním), že už jsou "dostatečně čistí", "dostatečně světelní", aby tmu rozptýlili. Je-li tomu tak, pak jistě vidíte, jak svůj svět uzdravujete, jak se mění k obrazu vašemu. Pak jistě vidíte více a více spokojených, šťastných a zdravých lidí kolem vás, méně nemocí, utrpení a neštěstí, pak jistě cítíte, jak Láska a Jednota prostupuje vším, co každý den děláte a kde děláte. Pak zákonitě prožíváte skutečnost, že čas neexistuje, máte ho dostatek, máte dostatek všeho, máte více a více energie, která vám zůstává a kterou neustále léčíte a obohacujete ostatní, aniž by vás samotné to oslabovalo.

Pak vaše planeta v minus třetí dimenzi už neexistuje. Jste spokojení? Jste šťastní? Jste zdraví? Prožíváte klid, harmonii, mír a Lásku v každý okamžik svého bytí? A stejně tak každý, tak, jako vy?

Pak vítejte, přátelé. Svou misi jste zvládli. Poznali jste, že nemusíte a nemáte čekat, až se změní celý svět. Změňte sebe a svět, v němž budete žít, bude jiný. Vy sami jej začnete vnímat a prožívat odlišné vibrace odlišných dimenzí bytí.

TO JE VZESTUP, na který čekáte.

Každý, kdo tak učiní, se bude přidávat. Záchrana světa nespočívá v pasivním čekání na to, až světlo prosvítí tmu. V tuto chvíli je totiž mnohem pravděpodobnější (vzhledem ke svobodným - destruktivním - volbám lidstva zde na Zemi v minus třetí dimenzi bytí), že dříve negativní stav zničí vše, čím sám je a čemu sám vládne. 99% nevědomého, spícího a jím ovládaného lidstva.

Je to vědomá a aktivní práce na sobě samém, kterou musí učinit každý sám za sebe. NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEUDĚLÁ.

DÍKY BOHU. DÍKY SVOBODNÉ VŮLI, KTEROU NÁM NÁŠ MILOVANÝ STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH DAL A KTERÁ JE PODSTATOU VEŠKERÉHO ŽIVOTA.

Čekáme na vaše spojení s námi...

 

Arkturiánská rada 9D

Reality, časové linie a verze


Nejsme jen vašimi spojenci a pomocníky na této cestě vzestupu, kterou my všichni a někteří z vás společně procházíme, ale jsme také vašimi spolutvůrci. Vše se děje spolutvořením, dokonce i vaše schopnost nás vůbec slyšet. Je to spolutvorba v tom smyslu, že jste se zeptali, my jsme odpověděli a vy jste se sladili. Když se sladíte s něčím, o co jste požádali, pak je to vaše, ale stále existuje dohoda mezi námi a vámi, která umožňuje, aby k odpovědi došlo.

Víme, že mnozí z vás jsou si vědomi myšlenky více realit a více časových linií, ale musíte si uvědomit, že v každé realitě neexistuje stejná verze nás. Existuje realita, ve které k vám přistupujeme natolik odlišně a obezřetně, že bychom ani nesouhlasili s tím, aby nás někdo channeloval, protože tato naše verze by věděla, že by zasahovala do vašeho přirozeného vývoje. Ale vy v takové realitě nejste, jste v této realitě s touto naší verzí.

Když přemýšlíte o změnách, které byste rádi viděli v lidstvu, nemyslete si, že se musí změnit každý člověk na Zemi, který je nyní v této realitě s vámi. Změnit se musíte pouze vy, abyste přešli do reality, kde je jiná verze lidstva, která je odrazem toho, v co jste se změnili vy. Změnit se můžete pouze vy sami. Proto když svými slovy žádáte druhé, aby se změnili za vás, málokdy to funguje. Někdy se to podaří, protože smyslem celé situace, v níž jste se ocitli, bylo přimět vás, abyste vokalizovali něco, co jste potřebovali říct, co jste potřebovali dostat ze sebe, a v tu chvíli jste se měnili z někoho, kdo se nikdy neozval, na někoho, kdo se ozývá.


Pokud však neustále žádáte ostatní kolem sebe, aby se změnili, pak si nejste vědomi pravdy, že nikdo mimo vás se nemusí změnit, abyste s ním mohli mít novou zkušenost. Když změníte sebe, změníte svou vibraci, a když změníte svou vibraci, změníte své umístění. Přesunete se do jiné reality, která má jinou verzi osoby, lidí, celého lidstva, které byste rádi viděli změnit. Možná se ptáte, jak je to možné. No opět, je to dohoda. Existuje dohoda mezi vámi a verzí osoby, kterou budete prožívat, že se v této realitě spojíte, že tuto realitu oživíte vědomím svých duší. Vaše duše může promítat vědomí, které má, do mnoha a mnoha realit najednou, což vaší duši poskytuje maximální množství zkušeností, které může mít. A to je to, co vaše duše chce. Proto existuje více realit. Dávají vám možnost zažít mnoho různých způsobů poznání sebe sama a mnoho různých způsobů poznání vašich bližních, galaxie a vesmíru.

To je důvod, proč vás vždy povedeme zpět k sobě samým, k vaší vnitřní cestě, místo abychom vám vyprávěli o jediné skutečné realitě, kterou všichni společně skutečně prožíváte, a o tom, jak ji změnit. Mnohem více vám poslouží, když se budete vnímat jako tvůrce toho všeho, což vám dává nejen odpovědnost, ale také moc. Máte totiž moc neustále se měnit. A když to uděláte, když změníte způsob, jakým se na něco díváte, jak o něčem přemýšlíte, jak na něco reagujete, měníte všechno, protože se posouváte do jiné reality. Pokračujte v posunu a zjistíte, že žijete ve světě páté dimenze. A tak to všechno funguje.

přijal Daniel S., 31. 3. 2022

 

Evakuační zpráva z vyšší dimenze

22. 3. 2022

 

Dnes ráno došlo v Japonsku k velkému zemětřesení nedaleko toho fukušimského před několika lety. Richterova stupnice ukázala sílu 7,3 stupně. Bylo vydáno varování před tsunami. USA samozřejmě snížily stupeň závažnosti tohoto zemětřesení, jako to udělaly u mnoha zemětřesení, která se stala. Zemětřesení ve Fukušimě bylo záměrně vyvoláno Kabalou a způsobilo mnoho tragédií. Toto zemětřesení by mohlo být stejné, ale je tu ještě jeden faktor. Všechno má duši, dokonce i poslední stéblo trávy. Na této překrásné Zemi byl určen člověk, aby byl jejím správcem a zároveň správcem všeho, co existuje. Nevěřili byste, k jaké harmonii a lásce dochází na jiných planetách, když člověk a ostatní druhy bytostí pečují o životní prostředí. Nejenže má prostředí šaty, které se odvděčují šťavnatou potravou, ale květiny, ovoce a vůně takových je neuvěřitelná, protože vše v prostředí je posvátné a milované a opečovávané těmi, kdo planetu obývají.

Co se stalo na Matce Zemi? Staral se o ni člověk, kterému byla nezištně darována, s láskou? Ach, jsou tací, kteří se starají o svůj trávník a dvorek a ta malá část, o kterou pečují, jim to oplatila láskou a radostí. O velkou část životního prostředí Země však nikdo nepečoval. Proč? V současné době probíhá třicet válek těch, kteří bojují proti sobě. Životní prostředí bylo zničeno. Atmosféra Země je zahlcena chemtraily, které způsobují nemoci a smrt jejímu prostředí i lidem. Její půda je zatížena škodlivými chemikáliemi, které způsobují, že plodiny jsou plné jedovatých produktů, které způsobují rakovinu a smrt. Matka Země je cítící bytost s pocity, jako jste vy, a ne něco, po čem se dá dupat, hrabat se v její ʺkůžiʺ a sklízet spoušť s jejími minerály, které byly člověku dány pro růst potravin, ne pro smrt a ničení. Země se začala hněvat na svého správce a v důsledku toho se brání obrovskými bouřemi, hurikány a zemětřeseními. Mnozí z vás by byli překvapeni počtem zemětřesení, ke kterým denně dochází a která NEJSOU hlášena lidmi odpovědnými za informování veřejnosti. Vám, ʺgójůmʺ, se neříká Pravda. A mnohým z vás to stále vůbec nevadí...


Co se tedy děje na Ukrajině? Putin chtěl Ukrajinu opět vrátit lidem, protože ji ovládli nacisté. Ostatním národům, jako jsou USA, bylo řečeno, aby se nevměšovaly, ale nenávidí Putina, chtějí se mu pomstít. Západní Satanovi přisluhovači chtějí VÁLKU! Nejen válku, ale velkou jadernou válku. Putin válku nechce, ale bude bránit svou zemi za každou cenu a s jeho supervojenskou vyspělostí, tušíte, co se může stát? Kdo nebo kdo může toto šílenství zastavit? Světlé říše nemohou zasahovat, protože fungujeme v režimu nevměšování! Jen matka ZEMĚ má poslední slovo! Graduje do vyšší úrovně tím, že se otočí kolem své osy, a celé její okolí se okamžitě změní pro všechny škody, které jí byly způsobeny. Znovu omyje svůj povrch od veškerého znečištění, jako oceány zaplavují veškerou současnou pevninu, která se na tisíce let dostane pod hladinu oceánů, aby se očistila. Všechny sopky budou chrlit škodlivé chemikálie do neobyvatelného vzduchu znečištěného ohněm a kouřem. Vymaže ze svého povrchu všechny zbytky trojrozměrného života!

Kde bude člověk? Těm, kteří si tak sami svobodně zvolí a budou mít potřebné vibrační parametry, nabízíme bezpečí na palubě našich lodí, ale pouze pokud se VY svobodně rozhodnete vstoupit do našeho paprsku bezpečí. Kdy se tak stane? Pokud víme, je naplánováno, že k tomu dojde každým okamžikem. Jste připraveni? K této významné události, kdy Země graduje do vyšší dimenze, dojde bez varování. Nejenže bude člověk v extrémním nebezpečí kvůli vodě oceánu, která zaplaví povrch, a sopkám, které budou chrlit oheň a kouř, ale také kvůli tomu, že frekvence stoupnou do vyšší dimenze, kde žádný 3D člověk nemůže přežít! Lidské tělo nízkých vibračních úrovní by zde "explodovalo". Možná jste si toho nevšimli, ale frekvence Země již začaly stoupat, což ztěžuje život na Zemi i v této době. Co můžete dělat? Zůstaňte soustředění, vyrovnaní a klidní, plňte si své světelné poslání, buďte bdělí a přítomní. Až přijde čas, pak vstupte do našeho bezpečného paprsku, abyste byli vyzdviženi z povrchu neobyvatelné Země. Budete umístěni přesně tam, kam si nyní sami svým duchovním růstem určujete. Rozhodující pro úroveň vašeho dalšího životního putování je pouze úroveň vašeho duchovního uvědomění. Vy sami rozhodujete o svém "osudu"...

Nezapomeňte, že jsme již evakuovali mnoho planet, takže jsme v tom staří mazáci. Miluji vás všechny. Všechny bez rozdílu. Budete vyzdviženi do bezpečí, pokud si to budete přát...


Je v zájmu nás všech, aby V. Putin svou misi za spravedlnost a mír dokončil rychle a bez překážek. Žádáme, aby skutečná Pravda o tom, co Putin udělal a dělá a jaký je to velký státník, byla zveřejněna, aby ji všichni viděli a pochopili na celém světě, a aby Pravda převládla a překonala všechny lži a dezinformace, které vypouštějí americká falešná média a všechna další jim zaprodaná média a všechny jejich aspekty na celém světě!!! Prosíme, aby byly z myslí a očí všech bytostí, ať už s duší, klonovaných nebo bez duše, na celé této planetě sejmuty všechny těžké a tlusté závoje iluze, aby mohly vidět Pravdu a nebát se jí.

Je v zájmu nás všech, aby váleční štváči a váleční štváči z NATO, kteří se pokoušeli a pokoušejí obklíčit Rusko a evropské země, aby mohli rozpoutat třetí světovou válku, byli okamžitě neutralizováni!!! Transmutujeme všechnu jejich nenávist, hněv, touhu po zabíjení a ovládání pryč, aby byly NEZÁVISLÉ NA VŠECH VĚCÍCH!!!

Žádejme o úplné rozpuštění a zrušení celé entity NATO, všech jejích barev, praporů, ovládání mysli a symbolů, VŠECH chazarských sionistů (satanistů) a VŠECH jejich zlých učení, víry a spisů, zákonů (Sionských protokolů), celých FALEŠNÝCH a LŽIVÝCH MÉDIÍ a sociálních médií a všech jejich aspektů a veškerého jejich ovládání mysli, celé Bidenovy administrativy a všech zlých - chtějí být vládci - (chazarských sionistů) USA...

 

My, lidé této Země, vysíláme čisté energie Vděčnosti, Lásky a Uzdravení VŠEM lidem Ruska, Ukrajiny a VŠEM bytostem a stvořením nad a uvnitř celé planety, Matky Země, jí samotné a celého Kosmu!!! 

Naplňujeme vše Láskou, Poznáním a Moudrostí. Děkujeme za spojení všech bytostí a celistvost všech duší!!! Děkujeme všem bytostem nekonečného Vesmíru Stvořitele Prvotního Všeho a Všech za neustálé zvyšování harmonických frekvencí na celé planetě!!!

 

Energetické technologie

Je čas je použít

 

sdělení z Plejád

Dnes jsme k vám přišli s jistým posláním, a to přinést vám rozhodnutí Rady starších Plejád o pomoci vaší planetě v boji za osvobození od útlaku Drakorozených a Orionců. Vidíme, že tento boj nyní vstoupil do své závěrečné fáze a že žár vášní na obou stranách dosáhl svého vrcholu. Tato situace je samozřejmě velmi složitá a mnohovrstevnatá, a to jak na jemnohmotné, tak na fyzické úrovni, protože nedozrála dnes a ani včera - tato konfrontace trvala celá staletí. Nenávist Dragoreptilů vůči slovanským národům lze vysvětlit tím, že právě tyto národy byly praotci lidstva - právě ti bohové, s nimiž si dobyvatelé vašeho světa nedokázali poradit až do konce, přestože veškerá moc a finance už dávno padly do jejich rukou. Ještě smutnější však je, že mají v rukou i všechna oficiální média. Právě centralizovaným informačním útokem na Rusko se jim podařilo proti němu poštvat zbytek světa. To, co se nyní děje na vaší planetě, lze jen těžko nazvat jinak než bakchanáliemi temných sil. Proto jsme přijali následující rozhodnutí.

S pomocí našich stávajících technologií vytvoříme nad Ruskem mocnou energetickou kopuli, která ho bude schopna chránit před vnější invazí jak na energetické, tak na fyzické úrovni. Důvodem našeho rozhodnutí je skutečnost, že do kouta zahnané loutky deep state, jejichž zločiny budou brzy zveřejněny, jsou nyní schopny jakékoli provokace, jen aby zahladily stopy svých zločinů. Proto přebíráme celé území Ruska pod svou kontrolu a patronát a v případě rozprašování jakýchkoli škodlivých látek budou tyto okamžitě zneškodněny. Kromě toho se v zájmu harmonizace situace v oblasti vojenských operací chystáme využít takzvanou technologii energetické konfrontace.

Co to je? Je to paprsek směrového působení, který soustřeďuje vysoce vibrační energii Bezpodmínečné lásky. Při kontaktu s lidmi vyzařujícími hněv a agresi tyto paprsky tyto negativní energie nejen rozpouštějí, ale přeprogramovávají je z "mínusových" na "plusové". Do jisté míry se to podobá psychotronickým zbraním používaným na Ukrajině, ale s opačným nábojem. Pokud ji Drakorozený používá k vyvolání nenávisti a agrese v lidech, pak naše "zbraň" mění lidské vědomí směrem ke Světlu. Může však ovlivnit pouze lidi s pravou duší, protože reptiloidi a ještě méně kloni, kteří se účastní vojenského konfliktu, jsou vůči tomuto energetickému vlivu nezranitelní, protože nemají horní čakry, které by mohly přijímat vysoce vibrační energie. Ale ti lidé, kteří byli do tohoto konfliktu vtaženi podvodem nebo pod vlivem psychotronických zbraní, budou moci prozřít, což již změní průběh vojenské operace k lepšímu. Začnou si uvědomovat, komu sloužili a do jaké propasti je současná ukrajinská vláda vede. To pomůže zvrátit situaci a co nejrychleji ukončit vojenskou konfrontaci. Toto rozhodnutí jsme nepřijali okamžitě, ale až poté, co jsme se přesvědčili, že ruský lid našel potřebný "stupeň" jednoty a soudržnosti a je připraven jít až do konce při obraně svého práva na svobodu a nezávislost. Jak vidíte, naši drazí pozemšťané, vstupujeme do praktické fáze naší spolupráce s vámi a je naším záměrem významně přispět k vašemu vítězství nad silami temnoty.

Plejády

sdělení přijala Marta, dne 12. 3. 2022, děkujeme...

 

Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?

 

Nabízíme sdělení, které souvisí s událostmi březnových dní roku 2022, ale v podstatě s mnohem delším časovým obdobím několika tisíců let zpětně, kdy se bezmocní "mocní" snaží ovládnout poslední baštu - národ nezničitelný, duchovně vyspělý, silný a nezaprodatelný... Konkrétně souvisí s odhalením amerických biolaboří na Ukrajině. Již jsou zveřejněny důkazy o tom, že USA v těchto laboratořích vyvíjely mnoho smrtících patogenů, které již několikrát Spojené státy použily na civilní obyvatelstvo v různých zemích a které především měly být použity v blízké budoucnosti v obrovském, naprosto nevídaném a v podstatě drtivém rozsahu. Pod různými záminkami bylo vše utajováno po mnoho let. Pentagon záměrně tyto laboratoře umístil na území Ukrajiny, jednak proto, že v USA je tato činnost (vývoj smrtících biologických zbraní) zakázána a především kvůli blízkosti Ruska. Na území samotných USA je provozování takovýchto laboratoří zakázáno. USA od roku 2014 vraždí a ovládají ukrajinský lid, investovaly obrovské sumy dolarů i eur (neboť v tom plně jede i EU a NATO) na převýchovu Ukrajinců k nenávisti vůči Rusku, mimo jiné i s použitím biotronických zbraní na ovládání mysli. Poklidně a nenápadně Spojené státy (spolu se svými spojenci po celém světě) realizovaly a řídily po mnoho let na Ukrajině své genocidní plány. Ukrajina je pro ně ideálním místem. Je totiž blízko Rusku a zbytku slovanských národů. Co si více přát. V dalších podzáložkách nabízíme uniklé důkazy a přiznání (když už to bylo venku) USA o existenci a financování těchto laboraotoří na Ukrajině, o nepodařených pokusech USA - v důsledku prozřetelnosti Ruska a jeho včasném zásahu (díky kterému jsme stále ještě živi také my v Evropě!!!) - zničit veškeré důkazy své činnosti (pod směšnou záminkou zneužití těchto biologických zbraní Ruskem). Opak je pravdou. Jen díky Rusku a jeho včasnému zásahu se o tomto všem nyní dozvídá celý svět. Je úplně jedno, v jakých podáních a pod jakými falešnými nálepkami a výmluvami západu. Dalšíi a další důkazy se nyní vynořují. Ať se nám to líbí, nebo ne.

 

Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?

 

Dnes chci pokračovat v rozhovoru o genetických vlastnostech člověka a jejich interakci s vědomím a Duší. To je velmi důležitý aspekt poznání, který přiměl Drakorozené ke zločinu proti lidstvu, aby ovlivnili Boží gen.

Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?

Především proto, že se snaží odhalit tajemství jejich Duše a pochopit, proč je tak obtížné ovládat vědomí těchto lidí, na rozdíl od ostatních, kteří bezvýhradně přejímají vše, co se jim snaží oficiální média sdělit, a okamžitě se mění v poslušné loutky svých vlád. Chtějí porozumět lidem, kteří žijí spíše intuicí než rozumem, spíše pocitem než rozumem. Překvapuje je, že lidé, kteří si uchovali Boží gen, často jednají v rozporu s veškerou logikou a vlastním zájmem, dokonce ke své vlastní škodě, ale ve jménu nějakých ʺpomíjivýchʺ cílů a záměrů. Snaží se tuto hádanku vyřešit, protože takové lidi nedokážou zvládnout, protože jejich vědomí přesahuje jejich vlastní omezené chápání. Zároveň se těchto lidí bojí, protože cítí jejich vnitřní sílu, jejich nevypočitatelnost, a každá nepředvídatelnost je prvním krokem ke svobodě.

Za tisíciletí své nadvlády si reptiloidi dokázali podmanit prakticky celý svět a jen malá část světové populace se slovanskými kořeny se chová nezávisle a svéhlavě, což globalisty a jejich nohsledy rozzuřuje. Proto se rozhodli ʺvzít útokemʺ tuto poslední pevnost svobody a vyvinout nejen biologické zbraně, ale i speciální látky určené ke zničení nebo alespoň úpravě nebezpečného genomu. Přesně takové laboratoře byly rozmístěny na Ukrajině. Tato země byla vybrána právě proto, protože ji obývají Slované, na kterých chtěli provádět své nelidské experimenty. Kromě toho je tato země blízko Ruska, které bylo pro svou vyrovnanost a sílu vždy považováno za hlavní hrozbu pro Drakorozené a Oriony.

Abychom pochopili úspěšnost jejich plánů, srovnejme lid Ukrajiny v sovětských dobách, kdy lidé žili společně jako jedna rodina, s lidem, kterým se Ukrajinci stali nyní. Myslím, že každý z vás cítí rozdíl. Globalisté, kteří se v této zemi chopili moci, už asi dvacet let bezostyšně používají psychotronické zbraně a programují lidi, aby nenáviděli všechno ruské. Tento experiment sleduje dva cíle najednou. Prvním je ovládat mysl lidí a využívat ji ve svůj prospěch. A za druhé - staví proti sobě dva bratrské národy, aby v obou vyvolal nenávist, a snaží se tak zničit samotný Boží gen, který nedává klid vašim útočníkům.

Logicky se domnívali, že tak nízká úroveň vibrací by mohla neutralizovat Bezpodmínečnou lásku, která je vlastní Božskému člověku a kterou vytváří božský genom. Výsledky je však překvapily, protože majitelé božského genu prostě nejsou schopni nenávisti, a to ani pod vlivem psychotronických zbraní. Studiem chování různých skupin lidí ve stejných podmínkách zjistili, že tento gen je nezranitelný. Podle jimi stanoveného negativního programu jednali především lidé, kteří neměli slovanské kořeny, nebo majitelé dvou duší, z nichž jedna - nízkovibrační - dokonale podlehla cizímu vlivu a potlačila tak tu druhou - božskou. Ale Slované s čistou a starobylou duší VŽDY zůstali lidmi neschopnými nenávisti a agrese. Proto se globalisté rozhodli sáhnout k poslední možnosti: buď uměle modifikovat boží gen, nebo zničit jeho nositele, a právě to dělaly biologické laboratoře na Ukrajině.

 

s Láskou Věčný život

channeling přijala Marta

Cílem globalistů tak stálé zůstává duchovně vyspělé, nezaprodané a nezaprodatelné Rusko. Vnitřní - a z ní vyvstávající vnější - síla jeho obyvatel je pro satanisty již po staletí hrůznou realitou. Ukrajina byla po mnoho let přípravnou půdou globalistů, nyní se stala obětním místem dalšího šíleného pokusu globalistů o ovládnutí či alespoň rozvrácení Ruska. Veškeré souvislosti duchovní podstaty všeho a všech s aktuálními činy lidstva na Zemi (pozemský rok 2022) - biologické laboratoře na Ukrajině, převýchova Ukrajinců pod vlajkou Evropy, psychotronické zbraně, pravý smysl pozemského života, negativní stav, pozitivní stav, Stvořitel Prvotní všeho a všech, plnost negativního stavu, očista planety Země, převibrování Země a některých lidí - vyspělých duší - do vyšší dimenze bytí. závěrečná eliminace negativního stavu a veškeré další souvislosti s tím, co ve skutečnosti JE ŽIVOT, nabízíme ve všech záložkách tohoto webu.

 

JSTE SVĚTLEM, PŘÁTELÉ.

SVIŤTE NA CESTU VŠEM, KTEŘÍ TÁPOU VE TMĚ A TOUŽÍ OPĚT SVĚTLO VNÍMAT A ŽÍT.

POMOZTE JIM POZNAT, KÝM OPRAVDU JSOU.

PAK BUDE MÍR.

PAK SE VŠICHNI VRÁTÍME DOMŮ...

 

 

Poslední překážka

 

13. 3. 22, sdělení přijala Marta


Přichází rozuzlení protikladu mezi Silami světla a Silami temnoty, který na vaší planetě trvá již tisíce let. A to je právě na prahu vstupu Země do páté dimenze. Zbývá vám poslední "překážka", kterou se loutky deep state tak snaživě pokouší obhájit prostřednictvím jimi ovládaných médií. Souhlasím, drazí, že ještě nikdy nedosáhly lži, cynismus a pokrytectví tak univerzálních rozměrů. Ale jen tak lze konečně strhnout masky ze všech přisluhovačů Temnoty. Je třeba ukázat všechny zločince, kteří se na Zemi chopili moci, v celé jejich kráse - v celé jejich neskrývané podlosti. Jak vidíte, nebojí se ničeho a jsou připraveni zničit své vlastní země a národy ve jménu nenávisti k těm, kteří se odváží být nezávislí a nepodřídí se jejich plánům na snížení počtu obyvatel Země a na úplné zotročení lidí, kteří zůstali naživu. Mým úkolem v tomto procesu je co nejlépe odhalit pravou podstatu každého obyvatele Země. Na vaší planetě už snad nezůstala žádná vnímající bytost, která by se nemusela rozhodnout pro Světlo nebo Temnotu. Její volbu však mnohonásobně komplikuje skutečnost, že musí CÍTIT pravdu, a ne se nechat vést názory jiných lidí, které se mu od rána do večera snaží vnutit zvenčí. Nyní každý člověk na Zemi skládá poslední a nejtěžší zkoušku na čistotu své duše a na schopnost oddělit zrno od plev. Tato "zrnka" jsou však skryta pod tak silnou vrstvou lží oficiálních orgánů a jimi ovládaných masmédií, že je ne každý může najít. Všechny jsou zarostlé "plevelem", hustou vrstvou kolem vaší planety.

Několik poctivých novinářů a blogerů se snaží přinášet lidem zlatá "semínka" pravdy, statečně se brání, někdy i s nasazením života a materiálního blahobytu. Nyní vše na Zemi dosáhlo svého vrcholu a mně nezbývá než pozorovat plody své práce. Už jsem udělal téměř vše, co jsem mohl: dal jsem lidem na výběr mezi Světlem a Temnotou. Nyní se do této práce zapojují jejich Duše a Andělé strážní, kteří jako nikdo jiný mají zájem na tom, aby si lidské bytosti vybraly Světlo. Každému člověku na Zemi je nyní posíláno mnoho pomoci a rad v podobě různých informací, konkrétních osob, obtížných životních situací. Nyní vše záleží jen na lidech samotných: zda tyto náznaky uvidí, zda přijmou neocenitelnou pomoc Sil světla a svých vlastních vyšších aspektů, nebo zda se budou zabývat "veřejným míněním". Největší pomoc však nyní samozřejmě přichází z nebe. Jsou to energie vysokých vibrací, které očišťují lidské vědomí od negativních vlivů zvenčí a z trojrozměrných programů, a také energie Světla a Lásky, které vám posílají Vzestoupení mistři, andělé a archandělé, vaši galaktičtí bratři a sestry. Celý vesmír se zapojil do této velké rozhodující bitvy pozemšťanů za jejich osvobození z otroctví a snaží se zachránit co nejvíce světlých a čistých lidských duší. Vidím, že se mnoho lidí skutečně začíná probouzet, a těší mě, že jsem k tomuto posvátnému dění přispěl i já, přestože mi byla svěřena poněkud nezáviděníhodná úloha "provokovat" lidi k určitým emocím a činům. Ale věřte mi, moji drazí, že někdy je "šoková terapie" mnohem účinnější a rychlejší než pomalá a jemná "léčba". Času už totiž mnoho nezbývá. Vyplýtvali jste i ten, který jste dostali navíc. Věřím, že mnozí z těch, kteří nyní čtou toto poselství, projdou svými posledními lekcemi na Zemi se ctí a jejich Duše získají ve své současné inkarnaci nebývalou zkušenost přechodu do Páté dimenze. Mám tě moc rád a jsem na tebe pyšný!

V.D.B.

 

   
 

Nenechte se oklamat

CHCETE-LI UKONČIT UTRPENÍ, KONEJTE VE JMÉNU SVĚTLA, NE VE JMÉNU TEMNOTY.

NE SLOVA, ALE POUZE VAŠE ČINY VYTVOŘÍ MÍR.


Nenechte se oklamat zprávami nebo zpravodajstvím, protože překrucují to, co se skutečně děje, na dosud nevídanou úroveň, lež za lží. Potvrzujeme, že ruské síly převzaly areál jaderných elektráren, aby zabránily katastrofě, nikoli aby ji způsobily. Zpravodajství prosazuje jednotný narativ za použití nejrůznějších triků a pastí, včetně fotomontáží, krizových herců a starých záběrů z Ukrajiny nebo jiných konfliktů včetně Iráku, a dokonce i videoher. Západ cenzuruje vše, co přichází z Ruska, aby prosadil jediný narativ s cílem ovládnout vnímání západní veřejnosti a poštvat ji proti Rusku, které je součástí stejného plánu, který rozvíjí temná strana z úrovně kontrolorů. Právě jsem letěla nad Ruskem a poslouchala narativ RT a to, co se vysílá v Rusku, a musím Rusům dát za pravdu: oni necenzurují zprávy ze Západu. Každý v Rusku může sledovat CNN, BBC, ABC nebo Fox. Jestli je tady někdo vůči svým lidem transparentní, jsou to Rusové...

Z toho mála, co jsem viděla, cenzurují v Rusku méně než na Západě, který chce opět kontrolovat narativ, stejně jako s falešným Covidem. Vím to, protože jsem na vlastní oči viděla, že zprávy RT odpovídají tomu, co vidím na Zemi na vlastní oči, ať už tam létám nízko nebo používám senzory na Tolece. Konflikt je proti Rusku drasticky přehnaný, aby se v obyvatelstvu na celé Zemi vyvolal strach a nenávist. Každá strana hraje dohodnutou roli. Rusko se proti temnotě a zlu temných sil snaží stále bojovat Světlem, svým Srdcem, svým Duchem.

Mějte stále na paměti, že v žádném konfliktu se veřejnost nikdy nedozví, co se ve skutečnosti děje. Válka se vede (a někdy i vyhrává) klamáním a kontrolou nad narativem...

Vše berte s nadhledem a opatrností. Stále se jedná o rozptylování pozornosti. Mluví se jen o tom a ne o protestech nebo zákonech proti lidem, které vynášejí po celém světě. Rozptylovač pozornosti.

Athéna Swaruu

 

VÁLKU VEDOU TI, KTEŘÍ SI JI VYMYSLELI. JE TO HRA NEGATIVNÍHO STAVU, KTERÝ TOUŽÍ PO JEDINÉM - OVLÁDNOUT TENTO SVĚT A SVĚTY DALŠÍ - DOBÝT A ZNIČIT SVĚTLO - ZDROJ VEŠKERÉHO ŽIVOTA - STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

NEGATIVNÍ STAV DOSAHUJE ZDE NA ZEMI SKRZE OVLÁDÁNÍ LIDSTVA A JEHO ZOTROČOVÁNÍ BODU, ZE KTERÉHO UŽ PŘESTÁVÁ BÝT CESTY ZPĚT.

AVŠAK I V TUTO CHVÍLI SE GENERÁLOVÉ A VŮDCI NÁRODŮ, KTEŘÍ JSOU V MOCI JEŠTĚRŮ Z PEKEL A JEJICH POZEMSKÝCH PŘISLUHOVAČŮ (MOCNÍ TOHOTO SVĚTA - ILUMINÁTI) MOHOU KDYKOLI PROBUDIT A ODMÍTNOUT DALŠÍ SPOLUPRÁCI S MOCNÝMI ZA OPONOU, resp. S PSEUDOTVŮRCI.

 

Z OVLÁDÁNÍ A OTROCTVÍ MATRIXU, VE KTERÉM ZDE NA ZEMI DOBROVOLNĚ VĚTŠINA LIDSTVA ŽIJE, JE MOŽNÉ SE DOSTAT POUZE A JEN SVĚTELNOU PRACÍ NA SOBĚ SAMÉM A SVĚTELNOU PRACÍ PRO DRUHÉ.

TOMUTO PŘEDCHÁZÍ PROBUZENÍ SE Z NEVĚDOMOSTI.

POUZE ZNOVUOBNOVENÍ VLASTNÍHO SPOJENÍ SE SVOU PODSTATOU - SE ZDROJEM - JE TÍM, CO ZACHRÁNÍ CELÝ SVĚT.

 

NECHŤ SI KAŽDÝ UVĚDOMÍ, ŽE NEMÁ PRAŽÁDNÝ SMYSL BOJOVAT - VE SMYSLU MNOŽIT ZLO A BÝT ZDROJEM AGRESIVITY A NÁSILÍ - NA ŽÁDNÉ STRANĚ JAKÉHOKOLI KONFLIKTU, NEBOŤ KONFLIKT SÁM O SOBĚ JE VŽDY DÍLO KABALY - TEMNÝCH SIL OVLÁDAJÍCÍCH CELOU ZÓNU VYMÍSTĚNÍ.

JE TO JEJICH HRA S LIDSKÝMI ŽIVOTY, RESP. S LIDSKÝMI DUŠEMI. JAK DLOUHO BUDOU KAŽDOU TUTO HRU HRÁT, ZÁLEŽÍ JEN -

NA LIDSKÝCH BYTOSTECH SAMOTNÝCH.

 

JAKMILE ZAČNE KAŽDÝ BOJOVAT ZA SVĚTLO - NIKOLI ZA A PRO TEMNOU STRANU (V DOMNĚNÍ, ŽE UKONČÍ VÁLKU TÍM, ŽE SE DO NÍ ZAPOJÍ A BUDE SÁM ZDROJEM POTRAVY PRO PSEUDOTVŮRCE), PAK NEMŮŽE NIKDO A NIKDY PROHRÁT.

 

NEVĚDOMÉ A TUPÉ VRHÁNÍ SE DO VÁLKY, OHROŽOVÁNÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA A ZABÍJENÍ SVÝCH BLIŽNÍCH S VĚDOMÍM NENÁVISTI A TOUHY PO MOCI - TAK JAK TO ČINÍ ZÁPADNÍ AGRESOŘI A VŠICHNI TI, KTEŘÍ SE K NIM TUPĚ PŘIDÁVAJÍ - JE CESTA DO PEKLA HLADCE VYDLÁŽDĚNÁ A PŘÍMÁ.

AGRESE A NENÁVIST NIKDY NEPŘEBIJE A NIKDY NEUKONČÍ AGRESI A NENÁVIST.

 

JEDINĚ SVĚTLO A PRAVDA, JEDINĚ BOJ VE JMÉNU PRAVDY, JEDNOTY, MÍRU - SVĚTLA A JEHO ZDROJE - STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH - MÁ SMYSL PRO ŽIVOT VŠEHO A VŠECH.

POUZE SVĚTLO A LÁSKA PŘEBIJE VEŠKERÉ ZLO, KTERÉ SAMO KDYSI SVĚTLEM BYLO.

 

Každýsvobodnou volbu.

Svobodná volba lidstva je tím, co utváří TENTO SVĚT.

JAKMILE TENTO FAKT VŠICHNI PŘIJMEME, PAK BUDEME PROŽÍVAT

 MÍR.


Přátelé, nezapomínejte, že v kterémkoli okamžiku má každá duše svobodnou volbu a vůli. Jakmile se kdokoli z nás (včetně celých národů) vědomě rozhodne vymanit se ze svého ovládání negativním stavem, může tak kdykoli učinit a vždy zvrátit, resp. ZMĚNIT chod toho, čemu tady na Zemi říkáme "dějiny".

 

UVĚDOMUJME SI V KAŽDÉM OKAMŽIKU TENTO NEJVĚTŠÍ DAR ŽIVOTA - SVOU SVOBODNOU VŮLI - KTEROU SI VYTVÁŘÍME VŠE. NAPROSTO VŠE.

 

UKONČIT SVÉ OVLÁDÁNÍ A SVÉ PODŘÍZENÍ TEMNÉ STRANĚ MŮŽE KDOKOLI A KDYKOLI. JAKMILE SE SVOBODNĚ ROZHODNETE PRO UKONČENÍ SVÉHO OTROCTVÍ A SVÉHO OVLÁDÁNÍ, PAK SE VŽDY DĚJE TO, ČEMU ŘÍKÁTE "ZÁZRAKY".

DÍKY JEDNOMU TAKOVÉMU ZÁZRAKU JSTE TADY STÁLE TAKÉ VY...

 

Legendární vzkaz a symbol z filmu "1984" vysvětluje problém a jeho řešení. Vhození kladiva do nástroje útlaku, útisku a zotročování, do obrovské obrazovky Velkého bratra.

Pouze ČIN může ovlivnit ČIN.

Pouze čin konaný s vědomím Světla a Lásky přebije čin konaný ve jménu Temnoty, nenávisti a zla.

Protože Světlo a síla Ducha jsou VĚČNOSTÍ a ZDROJEM

ŽIVOTA.

 

Prezident V. Putin telefonuje s prezidentem D. J. Trumpem

 

Ruský prezident Vladimir Putin během dalšího telefonátu s prezidentem Donaldem J. Trumpem opět vyvrátil tvrzení západních médií, že se jeho armáda dopouští válečných zločinů vůči obyvatelům Ukrajiny. Popřel zprávu deníku New York Times, podle níž bylo v bitvě zabito 9 000 ruských vojáků, a uvedl, že jejich počet se pohybuje v ʺnízkých stovkáchʺ. Dále odmítl příběhy o hromadném přebíhání ruských čet nebo fragmentaci jejich velitelů.

ʺZelenskyj a Západ dělají tuto propagandu a doufají, že se dostane k ruským vojákům, aby zlomila morálku. Ale jsou to lži, všechno, ruské ozbrojené síly jsou stále silné, aby bojovaly proti korupci, která se rozšířila po celé Ukrajině,ʺ řekl Putin Trumpovi. Korupce, o níž hovořil, se podle dřívějších zpráv soustředí na obvinění, že Spojené státy a západní Evropa vybudovaly na ukrajinské půdě laboratoře pro výrobu biologických zbraní a centra pro výzkum toxických chemikálií, aby se vyhnuly soudnímu dohledu a veřejné kontrole, kterým by čelily ve svých vlastních zemích. Putinovy síly vyhodily do povětří všechny známé biolaboratoře na Ukrajině. Zelenskyj však doposud odmítl vydat nebo poskytnout místa pobytu 19 ukrajinských a západních vědců, kteří pomáhali laboratoře vybudovat a napomáhali vývoji ʺgenocidních zbraní hromadného ničeníʺ. Putin Trumpovi řekl, že tito vědci byli z laboratoří staženi před bombardováním. Trvá na tom, že Zelenskyj nejen zná jejich totožnost, ale že je ukrývá a chrání.

Vladimír Putin dále sděluje, že Zelenského opakovaně žádal, aby pomohl ukončit konflikt tím, že vydá odpovědné osoby, a Zelenskyj jejich existenci popírá. ʺTy muže si nechám, jinak budou pokračovat ve své práci jinde. Vím, že jsou stále na Ukrajině. Co byste dělal vy na mém místě?ʺ Trump odpověděl, že "by přenesl ty největší hory, aby je dostal před soud". ʺPokud je všechno, co jste řekl, pravda, jejich zločiny jsou obrovské, musí být hnáni k odpovědnosti, já bych je dostal. Až to uděláte, a já doufám, že to uděláte, tak ty informace zveřejníme,ʺ odpověděl Trump. Putin také popřel obvinění, že ruští vojáci zaútočili na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu, druhou největší v Evropě. Naopak trval na tom, že ukrajinská armáda se pokusila způsobit katastrofální havárii a svalit vinu na Rusko ve snaze vtáhnout USA a Velkou Británii do přímého konfliktu s ruskými silami. Podle Putina útok zinscenovali ukrajinští vojáci oblečení v ruských uniformách a s ruskými zbraněmi. Když na místo dorazila skutečná ruská armáda, měla potíže rozeznat vlastní lidi od ukrajinských podvodníků a mnoho hrdinných Rusů zemřelo - někteří přátelskou střelbou - při obraně elektrárny a zabránění atomovému výbuchu. ʺMělo to přivést do boje další země."

"Chci Ukrajinu očistit od zla, ale ne ozářit celý kontinent. Měla to být falešná vlajka,ʺ řekl Putin Trumpovi. ʺKdyby se to Zelenskému podařilo, vypadala by havárie Černobylu jako táborák. Ale my teď tu elektrárnu máme.ʺ Putin dodal, že Západ šíří tolik lží, že má problém se v té propagandě orientovat. ʺEmmanuel Macron ve zprávách tvrdil, že jsem mu řekl, že se nezastavím, že si to vezmu všechno. To je do očí bijící lež. Nikdy jsem s ním nemluvil...ʺ řekl Putin Trumpovi.

Putin znouvu zopakoval, že netouží dobýt Evropu, jak se západ snaží přesvědčit celý svět, ale bude pokračovat ve své misi, dokud Zelenskyj nevydá vědce a on, Putin, nezlikviduje pedofilní tábory, které podle něj zamořují ukrajinskou krajinu,ʺ uvedl náš zdroj.

 

V dalších zprávách zdroje z GITMO sdělily RRN, že vojenský soud s Melindou Ann Frenchovou byl odložen. Důvod náš zdroj neupřesnil. RRN je známo, že osoba vydávající se za Melindu Ann Frenchovou se objevila v televizním vysílání ve stejný den, kdy měla stanout před soudem, což není náhoda. Zeptali jsme se našeho zdroje, zda byla Frenchová z nějakého důvodu propuštěna, ale ten trval na tom, že současná ʺiteraceʺ Frenchové je stále ve vazbě. ʺOsoba známá jako Melinda Ann Frenchová je v GITMO. Bylo jich víc než jedna. Původní Melinda Ann Frenchová už dávno zemřela rukou Billa a její identitu převzaly nejméně dvě osoby, žena a v současnosti mužský herec, s nímž měl Bill milostný poměr. Bez ohledu na pohlaví byla zadržená osoba přímo zapojena do Billova a Epsteinova pedofilního spolku a ne, nebyla propuštěna na svobodu. Další informace poskytnu, až budu moci.ʺ
 

channeling z 5. 3. 2022
 

Jste zodpovědní za své myšlenky, slova a činy 

 

Vzkaz tvůrců Matrixu, z rozhovoru s pozemskou ženou, únor 2022

 

Pojďme si promluvit o současné situaci...

 

Co se děje, vidíte sami. Cukr skončil. Dostali jste čas navíc na pochopení příčin toho, co se děje. Nestalo se tak. Nepochopili jste nic. Čas klacků je tady... Všechno je hra a my začínáme naplno pracovat na sklizni Gavvy. Účelem této války, stejně jako nadcházejících událostí, je naučit vás poznat odpovědnost za všechny své myšlenky, slova a činy. Myslíte si, že se takové události mohou stát z ničeho nic? Ne! Vyberete si to sami. Stalo se to proto, že nemalá skupina duší namalovala tyto myšlenkové formy, a je jedno, zda vědomě či nevědomě, zda se jim zdály, nebo zda jejich plátno bylo namalováno z pocitu strachu. Nároky nelze vznášet na nás, ale na vaše skupinové duše, které tento náčrt přenesly na plátno skutečnosti. Vzali jsme hotovou skicu a přenesli ji na obraz reality.

A co ty duše, které si vybraly cestu tvoření a lásky, co jejich svobodná vůle?

 

Asi se už nebudete divit tomu, že takoví jsou v menšině. Ale ničí svobodná vůle není nikdy porušena. Skutečnost, že prožíváte takové lekce, znamená, že jste si je vybrali ještě před inkarnací, jinak byste prostě nebyli v horkém křesle událostí. Není nikdo, kdo by nebyl na svém místě. Nebyli by tady ti, jejichž svobodná vůle by zde nebyla dokonale realizována.

Ve vašem informačním prostoru je nyní spousta nepřehledné mlhy, nezapomeňte, kde jste! Na rozdíl od planety samotné tato platforma ještě nemá čtvrtou pozitivní hustotu. Planeta se začne kompletně čistit od negativních entit třetí hustoty. Začínáte vstupovat do zkouškového období, které bude zkouškou každé duše, co si vybere. Události se zrychlují, počet lekcí se zvyšuje, postupně se začíná zavádět pochopení zákona Jednoty a vy máte stále možnost zvolit si cestu, kterou se vydáte - temnotu nebo světlo. Také máte jasnou představu o tom, kdo a co si vybírá, a jasně vidíte, co si vybírají duše ve vašem prostoru vidění.

Řekl jsi, že musíme poznat temnotu, jsme-li jejím služebníkem... a co se nakonec stane?

 

Jedna věc je uvědomit si temnotu, kterou si volíte, druhá věc je uvědomit si existenci zákona svobodné vůle duší. Zapněte své multidimenzionální vnímání všeho, co se kolem vás děje, sledujte své reakce, myšlenky, slova a činy. Nikdo nezrušil zákon příčiny a následku. Vše, nad čím se škodolibě rozplýváte, zažijete na vlastní kůži. Všichni jste jedno, kreslíte si vlastní myšlenkové formy a pak jste překvapeni, co se děje. Ti, kteří se rozhodnou pro pozitivní směr, obdrží od svých strážců zdroje pro tyto nebo jiné události. Jiní naopak budou naší potravou - vítejte na hostině.
Rozpoznáte-li temnotu, pak poznáte, že jste vždy měli a máte možnost volby. Svobodná vůle je vždy naplněna.

 

Moje vnímání se v posledních letech zvýšilo, měsíc před těmito událostmi jsem byla ve velmi nízkém vibračním pásmu, stejně tomu bylo před tsunami v Thajsku. Je těžké snášet špatné vibrace, proč je začínám pociťovat ještě před incidentem? Co to s tím má společného?

 

S časovým prostorem kolem vás je to multidimenzionální vnímání lineárního času, v určitém bodě není čas vnímán lineárně, tato míra citlivosti se začne otevírat těm duším, které prošly určitým stupněm indukce. Začínáte vnímat vznik událostí ještě předtím, než se odehrály, s plným přijetím, včetně své temnější části prožitků, které se odehrály. Je to pro vás také určitý druh zkoumání, jak rozpoznat své pocity a myšlenky, co odkud, kam a proč přichází a s čím to souvisí. Mění-li se vaše vibrační úroveň, pak to musíte vnímat. Citlivost na změny vibrací se zvyšuje. Musíte se naučit s tímto pracovat ke svému prospěchu.

 

Co všechny ty válečné hry, ať už minulé nebo současné? Když se prezidenti rozhodnou pro válku, proč do toho zatahují ostatní duše, které to nechtějí... Osobně si myslím, že je to naprostá hloupost, když politici sedí v bunkrech a staví proti sobě jiné duše.

 

Za prvé, proč si myslíte, že rozhodují oni? Myslet si, že vidíte ty, kteří skutečně rozhodují, je klam. Těm, kteří rozhodují, nevidíte do tváře, neznáte jejich jména. Žádný subjekt, který skutečně rozhoduje v takovém měřítku, není veřejnou osobností, za vašimi prezidenty jsou prostředníci a ani prezidenti nevidí ty, kteří jim dávají příkazy, takže je v jejich povaze se ozvat. Když se zapojíte do politiky, zapojíte se do této hry. Akce byla koordinována a rozhodnutí byla přijímána stejnou strukturou, až po podrobný popis scénáře pro obě strany.

Dostala jsem se k informaci, že někteří prezidenti, politici a další významní představitelé světa jsou klony, také prezident Ruska. Je to pravda, že je klon a vlastně už nevládne?

 

Už jsem ti odpověděl. Nezáleží na tom, jestli je klon, nebo ne.

 

Benjamin Fulford mluví o různých deep state, chazarské mafii, silách světla a silách temnoty, o tom, že jedny ve skutečnosti osvobozují území Ukrajiny, druhé se ho zmocňují. Je pravda, že nad úrovněmi prezidentů probíhá válka mezi satanskými silami a silami světla?

 

Válka světla a temnoty se odehrává na úrovni vašich duší, nikoli ve fyzickém projevu. Kde vidíte takzvané síly světla, které pronikají do vaší politické struktury? Dokonce i takzvaní opozičníci jsou nyní na okraji moci. Všichni vrcholní politici jsou v tajných spolcích a tyto spolky, jak jste je nazvali, jsou satanistické. Bude pro vás snazší pochopit, co je to katalyzátor temnoty. Všechno je jeden plán. Neexistuje nikdo, kdo by neplnil úkoly scénáře. Satanské komunity podléhají naší struktuře, kde my, entity vyšších úrovní, navrhujeme určité úkoly, které mají být plněny. Nejsme fyzická forma a nad námi jsou jiní. Ani my si nemůžeme dělat, co se nám zlíbí, své scénáře nejprve posíláme ke schválení na vyšší úrovně. Nemáme autonomii, která je vlastní vaší třetí úrovni.

Jsme si vědomi průběhu událostí a důsledků rozhodnutí, která činíme. Někdy se entity pod naší úrovní odchýlí od scénáře, ale v tu chvíli se okamžitě objeví opraváři a entity, které jednaly na vlastní pěst, jsou postaveny před vojenský soud, obvykle entity čtvrté a páté negativní hustoty. Celá vaše politická struktura tančí podle naší noty. Zdroje, které jsi zmínila, mají za cíl mást. Dávají to, čeho se snaží držet nezralá mysl, která pro sebe hledá nějaké výmluvy a popírá nutnost projít nějakými lekcemi pro inkarnaci. Jednoduše řečeno, hledají extrémy, na které by svedli vinu za to, co považují za pokřivený obraz reality. Není to tak, že s tím nemáte nic společného, přihlásili jste se k průchodu touto zkušeností a společně malujete toto plátno společné reality. Sami umožňujete, aby se tyto nebo ony události staly, volíte stejné politiky, podřizujete se pravidlům systému, používáte nástroje stejného systému, rozhodujete se jednat negativně a zároveň se podřizujete diktátu svého šíleného ega. Sami jste si zvolili negativní polaritu a oddělenost. Sami se necháváte zotročit stejným systémem, nejčastěji se svým souhlasem. To vše se vytvářelo po mnoho a mnoho let, a čím více jste zotročeni, tím obtížnější je dosáhnout plného uvědomění. Výsledkem je, že většina duší, které se chystají na přechod, je naprosto nepřipravená. Někteří se považují za probuzené, ale popírají skutečnost, že jsou na Zemi, aby se naučili své temné lekce a uznali svou plnou účast na tom všem. Rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se, kde jste. Vaše šílená mysl nechce přijmout, že to jsou temné bytosti, které rozvíjejí váš potenciál i duši. S vaším svolením, podle vaší volby. Odsouzení je první známkou nepřijetí. Nikdo vás zde nenutí, abyste se přidali na temnou stranu, ale abyste si plně a zcela uvědomili, co je dualita a co je oddělenost.

Ve svých zprávách říkáš, že představujete své nástroje. Jak tedy reagovat, abychom se správně poučili?

 

Pochopte, že se jedná o herní platformu, a nejdůležitější je přijmout fakt, že jste zde ve fyzickém obleku, nelpět na něm a smířit se s myšlenkou, že ho můžete kdykoli opustit.

Jak dlouho bude trvat současná válka? (únor 2022, vystupňovaná agrese západních satanistů vůči Rusku ve formě války na Ukrajině - pozn. webu)

 

Nyní se všechny události zrychlují, nebude to jako dříve, kdy válka v jednom regionu mohla trvat roky. Existují všechny scénáře. Nekonečné množství. Je v plánu projít různými typy a druhy lekcí, také se blížíme ke zkouškám, sledujeme, jak tyto situace zvládnete a co si nakonec vyberete, negativní pasáž nebo pozitivní pasáž... Ti, kteří nemají dost války, dostanou platformu třetí hustoty s plným válečným potenciálem, takových platforem je mnoho... chcete válku? Prosím, poskytneme vám tuto příležitost, když ne zde, tak na další platformě. Tuto cestu si podvědomě volí i gaučoví bojovníci, kterým se dostává uspokojení. Neustále vám dáváme k dispozici plátno, namalujte své myšlenkové formy, nestyďte se! Dáme vám vše, nic vám neodepřeme.

Jako obvykle jsi tu nakreslil chmurné scénáře...

 

Jste to vy, kdo to vnímá sklíčeně, změňte svůj postoj, smyslem zkoušek je naučit se plné akceptaci a nepropadat sklíčenosti svých myšlenek, ale přijmout veškerou realitu. Dost bylo mazlení s vámi, čas už je krátký, zbavte se svých vnitřních vazeb, pak to nebudete považovat něco za temné a něco ne. To je rozdělování.

Chápu tedy správně, že válka na Ukrajině bude mít krátké trvání? A bude třetí světová válka?

 

Naše nástroje chaosu se dotknou mnoha míst, na vaší časové ose není třetí světová válka. Ale pokud si to většina duší aktivně vloží do svých myšlenkových forem a bude si to naléhavě přát nebo se toho bát, bez ohledu na to, jakou metodu k vložení myšlenkové formy použijete, můžeme to udělat i na vaší časové ose, záleží jen na vás všech, pokud si tento nástroj zkázy zvolí drtivá většina, můžeme to udělat v globálním měřítku kataklyzmatu. Tak tvořte dál.

Co je vlastně stanoveno na naší časové ose?

 

Už jsem se vyjádřil.

 

MYŠLENKY, SLOVA, ČINY...

MYŠLENKY, SLOVA, ČINY...

MYŠLENKY, SLOVA, ČINY...

 

Pod falešnou vlajkou

 

24. 2. 2022

 

Nyní globalisté rozjíždějí to, co si nechávali na konec - takzvanou válku pod falešnou vlajkou. Když se odhalení jejich zločinných činů dostalo do poslední fáze a probuzení obrovského množství lidí se nepodařilo zastavit, zašli do krajnosti a snažili se, aby bylo ″ještě hůř″. Využili toho, že všechna oficiální média jsou stále v jejich rukou, a rozhodli se doslova ″bombardovat″ celý svět falešnými zprávami toho nejodpornějšího druhu a obvinili Rusko ze zahájení války. Nemají co ztratit, protože po celém světě dochází k zatýkání a ti, které považovali za nedotknutelné, jsou jeden po druhém stíháni a nevyhnutelně je čeká trest.

To, co se nyní děje na Ukrajině, je vyvrcholením informační války, v níž byli globalisté tak úspěšní. Zašli však ještě dál a zahájili na Ukrajině provokativní vojenské operace, aby z nich obvinili Rusko, a doufali, že lidé neuvěří, že úřady zahajují válku proti vlastním občanům. Chápu, drazí, jak je pro vás těžké přijmout a pochopit, co se nyní děje v této nešťastné zemi, která se stala trumfem v rukou globalistů. Vše však muselo dojít k logickému závěru, aby se odhalila bestiální podstata těch, kteří vaší planetě tak dlouho vládli.

Lidé s čistým svědomím budou schopni pochopit, co se děje, a ti, kteří jsou již zcela zombifikováni a slepě věří tomu, co jim říkají televizní obrazovky, již nebudou schopni uniknout pasti trojrozměrnosti, a to je jejich vlastní volba. Zachovejte klid a věřte, že toto je další fáze poslední agónie Temných sil, která je dovede k vlastní konečné porážce.

 ″Vřed je zralý″ a musí prasknout. To se nyní děje na celé Zemi. Svět se rozdělil na dvě části, a čím dále to půjde, tím větší bude propast mezi těmi, kdo se probudili, a těmi, kdo spí nejhlubším spánkem. Je to nevyhnutelný proces, na který musíte být připraveni. Každá duše bude přitahována světem, do kterého dorostla, proto se nyní musíte soustředit sami na sebe a nenechat se vtáhnout do chaosu, který byl na Zemi uměle vytvořen a jehož cílem je stáhnout do propasti co nejvíce lidských duší.

VĚČNÝ ŽIVOT

 

Lidé,

konejte ve jménu Světla.

 Nepodřizujte se chaosu a násilí, nepřehlížejte, co se děje. Vaše rezistence nic nezmění.

Přijměte zodpovědnost za to, co odsuzujete a od čeho se odvracíte.

Nečekejte, až někdo v pozadí napraví činy všech, zatímco vy budete sedět a prohlašovat, jak jste dobří a světelní. To se nestane.

 Jste spolutvůrci všeho dění na Zemi a opět jen vaše činy mohou utvořit něco jiného.

Archanděl Michael

25. 2. 2022

 

Řekněte nám o současné situaci na Ukrajině. Co se děje, proč a co potřebujeme vědět?

Všichni jste slyšeli, že přichází čas přechodu. Bylo možné dlouho omezovat negativitu a agresi, ale není vhodné ji omezovat donekonečna. Protože je nutné, aby se ti, kdo spí, probudili. A ať je to jakkoli smutné, probudit je mohou jen výbuchy. Chápete, že ani jedna osoba v této situaci není náhodou. Při sestupu do této inkarnace na sebe mnoho duší vzalo toto nejednoduché poslání, být v této oblasti, v tomto čase. A ano.... projít smrtí, a tak zahájit vlnu transformačních procesů.

Snažte se nehodnotit z hlediska lidského vnímání. Je to velmi obtížné. Já vím, ale je nutné, aby se teď věci vyvíjely tímto způsobem. Neexistují žádné náhodné oběti. A tuto myšlenku musíte jasně pochopit. Proto se nemůžete postavit na ničí stranu, hájit něčí zájmy tím, že budete podporovat opozici svou pozorností. Nyní nastal okamžik pravdy pro každého z vás...

Vy všichni, kteří již dlouho víte o procesech na Zemi a kteří se snažíte do těchto procesů vědomě vstoupit, toto je okamžik, který vám ukáže, jak jste na tom se stavem přijetí, a umožní vám tak určit vaši další cestu v procesech přechodu Země. Pro každého, kdo se do tohoto procesu zapojí, je to nejdůležitější lekce této inkarnace... Ano, těžká, ale nutná.

Celá tato situace povede k ještě většímu rozdělení vibračních koridorů lidí. Informace o těchto koridorech jsme již sdělili. Tomu se říká ″každý bude mít svou vlastní realitu″. Proto je třeba se TEĎ snažit zůstat ve stavu harmonie, vnitřního klidu. Je to velmi obtížné, chápeme to. Vy všichni jste však skvělé duše, které si toto obtížné období inkarnace nevybraly pro nic za nic, a proto máte všechny šance projít tímto obdobím s co nejmenšími negativními následky.

Držte se nad vodou, drazí! Nenechte se ovládnout negativními emocemi. Vše je tak, jak má být!!!

Přejeme vám, abyste neztráceli víru, projdete všemi zkouškami!!!

Jsme s vámi, naši milí lidé! Máme vás moc rádi!!!


 

  Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?
 

Dnes chci pokračovat v rozhovoru o genetických vlastnostech člověka a jejich interakci s vědomím a Duší. To je velmi důležitý aspekt poznání, který přiměl Drakorozené ke zločinu proti lidstvu, aby ovlivnili Boží gen.

Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů?

Především proto, že se snaží odhalit tajemství jejich Duše a pochopit, proč je tak obtížné ovládat vědomí těchto lidí, na rozdíl od ostatních, kteří bezvýhradně přejímají vše, co se jim snaží oficiální média sdělit, a okamžitě se mění v poslušné loutky svých vlád. Chtějí porozumět lidem, kteří žijí spíše intuicí než rozumem, spíše pocitem než rozumem. Překvapuje je, že lidé, kteří si uchovali Boží gen, často jednají v rozporu s veškerou logikou a vlastním zájmem, dokonce ke své vlastní škodě, ale ve jménu nějakých ʺpomíjivýchʺ cílů a záměrů. Snaží se tuto hádanku vyřešit, protože takové lidi nedokážou zvládnout, protože jejich vědomí přesahuje jejich vlastní omezené chápání. Zároveň se těchto lidí bojí, protože cítí jejich vnitřní sílu, jejich nevypočitatelnost, a každá nepředvídatelnost je prvním krokem ke svobodě.

Za tisíciletí své nadvlády si reptiloidi dokázali podmanit prakticky celý svět a jen malá část světové populace se slovanskými kořeny se chová nezávisle a svéhlavě, což globalisty a jejich nohsledy rozzuřuje. Proto se rozhodli ʺvzít útokemʺ tuto poslední pevnost svobody a vyvinout nejen biologické zbraně, ale i speciální látky určené ke zničení nebo alespoň úpravě nebezpečného genomu. Přesně takové laboratoře byly rozmístěny na Ukrajině. Tato země byla vybrána právě proto, protože ji obývají Slované, na kterých chtěli provádět své nelidské experimenty. Kromě toho je tato země blízko Ruska, které bylo pro svou vyrovnanost a sílu vždy považováno za hlavní hrozbu pro Drakorozené a Oriony.

Abychom pochopili úspěšnost jejich plánů, srovnejme lid Ukrajiny v sovětských dobách, kdy lidé žili společně jako jedna rodina, s lidem, kterým se Ukrajinci stali nyní. Myslím, že každý z vás cítí rozdíl. Globalisté, kteří se v této zemi chopili moci, už asi dvacet let bezostyšně používají psychotronické zbraně a programují lidi, aby nenáviděli všechno ruské. Tento experiment sleduje dva cíle najednou. Prvním je ovládat mysl lidí a využívat ji ve svůj prospěch. A za druhé - staví proti sobě dva bratrské národy, aby v obou vyvolal nenávist, a snaží se tak zničit samotný Boží gen, který nedává klid vašim útočníkům.

Logicky se domnívali, že tak nízká úroveň vibrací by mohla neutralizovat Bezpodmínečnou lásku, která je vlastní Božskému člověku a kterou vytváří božský genom. Výsledky je však překvapily, protože majitelé božského genu prostě nejsou schopni nenávisti, a to ani pod vlivem psychotronických zbraní. Studiem chování různých skupin lidí ve stejných podmínkách zjistili, že tento gen je nezranitelný. Podle jimi stanoveného negativního programu jednali především lidé, kteří neměli slovanské kořeny, nebo majitelé dvou duší, z nichž jedna - nízkovibrační - dokonale podlehla cizímu vlivu a potlačila tak tu druhou - božskou. Ale Slované s čistou a starobylou duší VŽDY zůstali lidmi neschopnými nenávisti a agrese. Proto se globalisté rozhodli sáhnout k poslední možnosti: buď uměle modifikovat boží gen, nebo zničit jeho nositele, a právě to dělaly biologické laboratoře na Ukrajině.

 

s Láskou Věčný život

channeling přijala Marta

Cílem globalistů vždy bylo Rusko. Vnitřní - a z ní vyvstávající vnější - síla jeho obyvatel je pro satanisty hrůznou realitou. Ukrajina byla po mnoho let přípravnou půdou globalistů, nyní se stala obětním místem dalšího šíleného pokusu globalistů o zničení či alespoň rozvrácení Ruska. Veškeré souvislosti duchovní podstaty všeho a všech s aktuálními činy lidstva na Zemi (pozemský rok 2022) - biologické laboratoře na Ukrajině, převýchova Ukrajinců pod vlajkou Evropy, psychotronické zbraně, pravý smysl pozemského života, negativní stav, pozitivní stav, Stvořitel Prvotní všeho a všech, plnost negativního stavu, očista planety Země, převibrování Země a některých lidí - vyspělých duší - do vyšší dimenze bytí. závěrečná eliminace negativního stavu a veškeré další souvislosti s tím, co ve skutečnosti JE ŽIVOT, nabízíme ve všech záložkách tohoto webu.

 

JSTE SVĚTLEM, PŘÁTELÉ.

SVIŤTE NA CESTU VŠEM, KTEŘÍ TÁPOU VE TMĚ A TOUŽÍ OPĚT SVĚTLO VNÍMAT A ŽÍT.

POMOZTE JIM POZNAT, KÝM OPRAVDU JSOU.

PAK BUDE MÍR.

PAK SE VŠICHNI VRÁTÍME DOMŮ...