Chcete-li změnu, pak si ji zvolte

Žijete svůj život? Vstáváte a každý den se na něco těšíte, nebo jste se spokojili s tím, že se vyrovnáváte a přežíváte život, který vás opravdu netěší? Jako malé děti jste věděli, že jste na tuto planetu přišli tvořit, cítit se naživu a prospívat. Mnozí z vás však byli pomalu, ale jistě uzpůsobeni k tomu, aby čekali na svou radost, pracovali pro svou odměnu a trpěli a obětovali se. Mnozí z vás byli podmíněni ostatními, kteří považovali za ušlechtilé, svaté a spravedlivé odkládat vlastní radost, vlastní život.

 

Učili vás, že dezert si můžete vychutnat až poté, co dojíte večeři. Učili vás, že si můžete hrát až poté, co dokončíte domácí úkoly. Učili vás, že ʺživot není snadnýʺ, ʺnikdo vám nic nepodává na stříbrném podnoseʺ, ʺbez bolesti nejsou žádné ziskyʺ, ʺživot není snadnýʺ, ʺpeníze nerostou na stromechʺ, ʺmusíte platit daněʺ a celou řadu dalších přesvědčení, která si po generace předávali ti, kteří se nechtěně odpojili od radostné a ničím podmíněné energie Zdroje.

I když se jedná o konvenční lidskou ʺmoudrostʺ, z pohledu Pravého Života, tedy vaší vlastní duchovní podstaty, je to nesmysl. Přišli jste napojeni na systém pravdivého vedení, který vám dává dobré pocity z toho, co je pro vás dobré, a nepříjemné pocity z toho, co dobré není. Postupem času jste se však naučili odkládat své vlastní vnitřní pocity stranou, odmítat je a hledat venku, u druhých, aby vám ʺdávaliʺ pocity, aby vám říkali, jaké pocity jsou "dobré", jaké jsou "špatné", aby vám říkali, co a kdy máte cítit a jak máte jednat. Vyhledáváte souhlas druhých. Vzhlížíte ke smečce, abyste se ujistili, že jste společensky přijatelní. Vzhlížíte k odborníkům, abyste zjistili, jak žít svůj život. Děláte vše, co po vás společnost požaduje, a přesto nejste ani šťastní, ani zdraví...

Pokud chcete, aby byl váš život radostný a pravdivý, pak se rozhodněte pro tuto změnu. Rozhodněte se, že se k němu opět vrátíte. Vaše prozření toho, že vnější svět nemůže naplnit vaše srdce ani vám navrátit vaše zdraví, je základním předpokladem této změny a počátkem vaší cesty k sobě samým. Spojte se se svým Nitrem, tedy se svou vlastní - duchovní podstatou. Víte všechno, co potřebujete k tomu, abyste dosáhli všech svých cílů.

Vaše práce na sobě samých vyžaduje váš "čas". Dokážete si udělat čas na to, abyste byli tím, čím opravdu jste a opět to vnímali a prožíva? Chcete věnovat svůj "čas" na své léčení, na své vysvobozování se z okovů negativního stavu, na své spojení s vlastní podstatou? Pak ztište svou vnější mysl a odevzdejte se lásce, která k vám neustále proudí. Zdroj vašeho života se stará o všechno, co je pro vás nejradostnější, nejzdravější, nejšťastnější, nejhojnější a nejlaskavější. Zdroj vás nasměrovává a ukazuje vám cestu, po které vy sami toužíte jít. Vaši andělé vás vždy mohou vést po cestě, po které toužíte jít, je-li to vaše upřímné přání.

Při tichém sezení a odložení svých klamných představ se znovu spojíte se svými pocity. Některé z nich budou příjemnou inspirací. Některé z nich budou pocity, které vám naznačují, co nechcete dělat, kudy nechcete jít, co můžete změnit. Možná pocítíte zklamání, se kterým jste se spokojili, nebo frustraci či netrpělivost, kterou cítíte kolem chování druhého člověka. Možná pocítíte svůj vlastní hněv nebo smutek. Vnímat své pocity je dobré. Dobré pro to, abyste si uvědomili, že jimi nejste. Vy nejste svými pocity, a vaším hlavním úkolem je přestat se s nimi ztotožňovat. Jste tím, kým pocity pouze protékají, komu mohou pomáhat usměrňovat vaše životní kroky, za předpokladu, že nejste paralyzováni jejich silou a nejste jejich obětí. V každém případě své pocity při svých meditacích jen vnímejte, pozorujte. Nehodnoťte je, neposuzujte, nepřipisujte jim žádné významy. Nezabývejte se jimi, nerozebírejte je, nedovolte své mysli splétat příběhy a nejrůznější vysvětlení toho, co jsou zač, co s nimi budete dělat, s čím souvisí... Své pocity nechávejte přicházet a odcházet. Neztotožňujte se s nimi, pouze je pozorujte. Změny, které díky této vaší činnosti nastanou, mají nedozírné následky pro vaše další životní směrování. Vaše volby budou jiné, nezatížené vašimi zklamáními, vaším strachem, vaší nerozhodností, vaším smutkem z toho, že se nemůžete vymanit z řetězů svých neúspěchů, myšlenek a emocí. Začnete zbystřovat svou mysl a zaměřovat ji na to jediné, co je důležité a skutečné. Na přítomnost vašeho života.

Drazí, víme, že jsou chvíle, kdy se nacházíte v životní situaci, která se vám nelíbí, v blízkosti lidí, na kterých vám nezáleží, nebo čelíte problémům, které nevíte, jak vyřešit. Pocit bezmoci, bezmocnosti, oběti, rezignace, vzteku, lítosti nebo smutku je součástí vašeho pozemského života, který jste si sami vybrali prožít. Své myšlenky a pocity nepopírejte, neutíkejte od nich, neodmítejte je ani neodsuzujte. Přijměte jejich přítomnost a pohlédněte na ně, tak, jako filmová kamera natáčí to, co je, a nepřidává žádné další reakce či komentáře. Jakmile si upřímně uvědomíte, jak na tom jste, můžete skutečně začít tvořit lépe. Vaše mysl bude svobodná, lehká a naprosto zdravá. Začne tvořit podle své původní, nezatížené, zdravé matrice. Vrátíte své mysli sílu a schopnost tvořit bez omezení.

Váš život se odehrává právě teď. Nezačíná, když všechno vypadá dokonale. Nezačíná poté, co jste se upracovali k smrti, abyste naplnili bankovní účet nebo se konečně dočkali důchodu. Váš život nezačíná, až budou děti ve škole, až se konečně ustálí ekonomika nebo až bude svět stabilní. Váš život se odehrává tady a teď, dnes, v tomto dechu. Vnímejte své pocity a pak je postupně, jednu volbu za druhou, začněte zlepšovat. Jakmile zvýšíte své vibrace, vrátí se k vám vše, od čeho jste se sami vzdálili.

Vrátíte se k sobě samým a k životu, který toužíte prožívat.