Přátelé,

 

jsme šťastni, že společně s vámi můžeme pomáhat ostatním bytostem v pochopení jejich vlastní Podstaty a v jejich duchovním růstu - smyslu pozemského života každého z nás...

 

Tyto webové stránky vznikly za účelem nezištné pomoci lidem, kteří se touží vysvobodit z pasti negativního stavu a kteří touží vrátit se Domů, do Pravých světů Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

Veškerá naše činnost je zcela dobrovolná, radostná a nevýdělečná. Pokud by jste, přátelé, chtěli podpořit tuto světelnou činnost, můžete tak učinit prostřednictvím šíření světelných informací mezi lidmi, materiální nebo také finanční podporou.

Veškerá VAŠE nezištná pomoc směřuje opět k pomoci ostatním bytostem.

Je projevem JEDNOTY VŠEHO A VŠECH ve Vesmíru - jednoty a lásky Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

 

Veškeré světelné informace jsou určeny k volnému šíření, neboť jsou životně důležité pro každou lidskou bytost. V případě Vašeho zájmu Vám můžeme také (v rámci našich aktuálních možností) poskytnout informační materiál (např. letáčky) k šíření světelných informací.

 

V případě Vašeho zájmu poskytnout finanční dar určený na nezištnou práci světelnou (šíření světelných informací prostřednictvím tohoto webu, letáků, uskutečňování přednášek a další světelné činnosti směřující k probouzení lidstva) uvádíme níže bankovní spojení:

 

číslo účtu: Česká republika: Fio banka a.s.:  27 00 77 92 88 / 2010

Zahraniční podpora: IBAN: CZ 78201 0000000 2700 779 288

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


 

Za veškerou Vaši podporu a Lásku srdečně DĚKUJEME

 

Ema a Auron

 

... LÁSKA JE KLÍČEM ke SVĚTLU, k PRAVDĚ, ke ZDRAVÍ, k RADOSTI...

...k VĚČNÉMU ŽIVOTU.

 

PRÁCE SVĚTELNÁ NA SOBĚ SAMÉM

a PRÁCE SVĚTELNÁ NEZIŠTNÁ PRO DRUHÉ

JE CESTOU DUCHOVNÍHO RŮSTU a PLNÉHO ZDRAVÍ.

ŽÍT LÁSKYPLNÝM, POZITIVNÍM ŽIVOTEM -

- to je cíl vaší DUŠE, jež se na chvíli zahalila do pozemského těla, aby mohla napravit své chybné volby,

splnit si své poslání,

duchovně růst

a šťastně se vrátit DOMŮ.