Přátelé,

 

pojďme se prostřednictvím krátké exkurze do negativních myšlenek - negativního života - nevědomých (vědomě a dobrovolně nevědomých) poZemšťanů seznámit s dílčími výsledky práce negativního stavu. Ten slaví. Kdy mu dojde šampáňo, záleží jen na každém jednom z nás...

"...Vím, že musím snášet život, jaký je, protože život prostě je, jaký je. Nemůže být jiný. Nemůže být takový, jaký si každý přeje. To by přece nebylo možné..."

"...Žiju ve strachu, jestli obstojím požadavkům každého, všedního dne. Jestli ten den vůbec přežiju. Někdy se bojím vůbec bdít, bojím se dne, který mě čeká..."

"...Nemám sílu ani chuť dělat něco jinak, protože vím, že stejně nic jinak nebude. Všechno je, jaké je. To je realita. To je život."

"...Nějak přežít, co nejvíce si užít života, co nejdéle vydržet - to je smysl života... A mít děti, rodinu, hlavně nějakou práci a peníze, nejlépe i barák. To je to, oč tu kráčí. Jednomu vedle druhého."

"...Smysl života je šťastně a ve zdraví se dožít smrti. Smrt je pak další věc, se kterou se musím smířit jako s krutou realitou. Nejlépe na to zapomenout. Ať vůbec přežiju...

...Ostatně mám na to celý život..."

...a něco "výživného" na zakončení negativního řetězce negativních myšlenek negativních, zoufalých poZemšťanů:

 

"JEŠTĚ, ŽE NEVÍM, JAKÁ JE VLASTNĚ PRAVDA. JESTĚ, ŽE NEMÁM ČAS SE ZABÝVAT TÍM, JESTLI NÁHODOU NENÍ NĚCO JINAK, NEŽ SE ZDÁ BÝT. STEJNĚ PRAVDU NIKDO NEZNÁ..."

 

"URČITĚ JE NĚCO, CO NEMÁM VĚDĚT, A TAK TO ASI MÁ BÝT. JÁ JSEM SILNÝ, DOKÁŽU SE S TÍM SMÍŘIT. ŽIVOT JE NESPRAVEDLIVÝ, ALE KDYŽ SE S TÍM SMÍŘÍM, TAK SE MI BUDE ŽÍT LÍP."

 

"ANO, DOKÁŽU SE SMÍŘIT S TÍM, ŽE NĚCO ČLOVĚK PROSTĚ NEMŮŽE VĚDĚT. I KDYBY TO BYL SAMOTNÝ SMYSL ŽIVOTA. TO VÍ JEN NĚKDO. TO VÍ JEN "TEN NAHOŘE". A ON NECHCE, AŤ TO VÍME. MUSÍME SE S TÍM SMÍŘIT. TO NENÍ PROBLÉM. VŠAK MY JSME JEN MALÁ KOLEČKA V OOOBROVSKÉM ORLOJI..."

Jak jednoduché a hloupé je zříci se vlastní odpovědnosti za svůj život. Za celý svět. A raději uvěřit, že s tím jeden stejně nic neudělá. Je to osvobozující, je to náš "styl". Ostatně byli jsme k němu vychováni. Systémem, který potřebuje držet každou duši v nevědomosti. Daří se mu, jak jinak, negativní stav je stále ještě v dominantním módu.

Tak dost, přátelé.

Chcete-li se z toho zmatku, zoufalství a zbavování se odpovědnosti dostat, je třeba připustit fakt, že vaše NEVĚDOMOST je JEN VAŠE VOLBA. PRAVDA JE VŠEM NA DOSAH. OSTATNĚ JE VE VÁS SAMOTNÝCH. JE VAŠÍ ŽIVOTNÍ ENERGIÍ. Vaše záležitost, místo nekonečné životní energie Stvořitele Prvotního Všeho a Všech si neustále dobrovolně volíte svou vlastní, pomalou a zákeřnou destrukci - to jest negativní stav, který vám životní energii neustále ubírá, vysává ji z vás. A vy se stále jen divíte, jak to, že je všechno tak, jak to je... Negativní stav, který si z nevědomosti neustále volíte pro své každodenní zoufalé přežívání a pro který denně otročíte, vám PRAVDU NIKDY NEPOVÍ a VĚČNÝ ŽIVOT NIKDY NEDÁ. Ostatně to ani neumí, neboť je opakem, zvrácením všeho, co JEDINÉ je SKUTEČNÉ A VĚČNÉ. Je opakem věčného života, opakem pravdy, lásky, moudrosti a dobra. Opakem všeho pravého, tedy pozitivního.

Negativní stav existuje jen proto, aby vám neustále předkládal vše OPAČNÉ, ZLÉ, NEBEZPEČNÉ, ZPRZNĚNÉ, FALEŠNÉ, UHOBÉ, ZNIČUJÍCÍ, ZOUFALÉ, BOLESTNÉ, HRŮZNÉ A DOČASNÉ a aby si toto loutkolidé neustále sami volili jako svůj životní styl. Daří se mu, jak můžete "ocenit", pohlédnete-li na život svůj a na život ostatních bytostí kolem vás.

KAŽDÝ VŠAK MÁ MOŽNOST VOLBY.

KAŽDÝVŽDY MOŽNOST VOLBY.

JIŽ TÉMĚŘ DVA TISÍCE LET MÁ KAŽDÝ MOŽNOST KDYKOLI SI ZVOLIT negativní nebo pozitivní stav. Každý má možnost zvolit si svou vlastní nevědomost nebo plné vědomí svého vlastního života. 

Je nejvyšší čas poznat, že PRAVDU MŮŽE POZNAT KAŽDÝ, JAKKOLI SILNÝ JE NEGATIVNÍ STAV.

Ostatně JEDNOU pravdu POZNÁ OPRAVDU KAŽDÝ.

I ten, který se nyní bravurně a hrdě vyhýbá, aby nemusel měnit svůj život, své pohodlí. Svůj strach. Své nemoci. Své starosti. Své problémy. Svůj stres. Svou JISTOTU, že vše bude stejné až do vaší SMRTI. A pak vám že vám prý už bude stejně všechno jedno.

Už jste si na své problémy zvykli, viďte. Chyběly by vám...

TAK TEDY DOST PRO TY, kteří NEVĚŘÍ, že TO, CO PRÁVĚ ŽIJÍ - tento pozemský ŽIVOT, život VE ŠPÍNĚ, BÍDĚ, NÁSILÍ, NENÁVISTI, NEROVNOSTI, NETOLERANCI, LŽI A OTROCTVÍ, život maskovaný falešnou vrchností, která vládne ostatním jen pro své vlastní blaho - JE SKUTEČNÉ, JEDINÉ MOŽNÉ A PRAVÉ.

Vy, tito pozemšťané, se probouzíte a toužíte poznat pravdu, kterou vám celý svět ovládaný negativním stavem od narození tají. Vy cítíte, že vám v tomto životě, tady na Zemi něco nehraje. Vy to cítíte, protože jste přišli s pozitivních, nebeských světů. Vy to cítíte, protože jste PRAVÍ. Proto vám negativní stav nemůže nikdy "vonět", jako voní těm, kteří jej milují, kteří jsou jeho produkty, jeho výtvory, jeho dobrovolní otroci.

Pro ty, kteří jste se rozhodli, že pravdu POZNÁTE v tomto pozemském životě, radíme:

Je nutné připustit, že

 

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

VŠECHNO JE JINAK

 

Pro tuto Pravdu jste si na Zem přišli, přátelé.

Moc jste si přáli stihnout se v tomto životě rozpomenout...

...na to, že žijete falešný život, který vychází z Vašich

FALEŠNÝCH PŘEDSTAV

o každé okolnosti Vašeho pseudoživota.

Buďte klidní, přátelé.

Tento okamžik jste si nevybrali náhodou.

Za chvíli se začnete rozpomínat na "obyčejnou" PRAVDU.

Rozpomenete se, že Váš život je pouhou falešnou iluzí, kterou prožíváte, protože jste uvěřili její pravdivosti a reálnosti.

Vše, co jste ve svém životě považovali za pravdivé a reálné, je ve skutečnosti pouze KLAM a je pro vás jen proto reálný, protože jste si jej sami utvořili a věříte v jeho skutečnost.

Jste uvězněni ve hmotě a hmotou a tuto hmotu považujete za skutečnou.

Hmotný svět je pro vás jedinou realitou, kterou dokážete svým pozemským chápáním přijmout. Proto považujete hmotný svět za reálný a jediný možný.

Vaše VOLBA.

Za chvíli se rozpomenete na to, že Pravda je všechno to, co jste doposud považovali za neexistující.

Skutečná Pravda je to, co jste v tomto životě doposud NEPROŽILI. (Pokud ano, už byste pravdu poznali).

 

Buďte zcela klidní, přátelé, Vaše rozpomínání Vám umožní prožívat nejkrásnější okamžiky Vašeho poZemského života.

Následující rozpomínání nabízíme v jednotlivých podzáložkách, v pořadí, v jakém v historii lidstva ve skutečnosti vznikaly, aby plnily účel, pro jaký vznikly.

Jsme si jisti, že se pobavíte.

Jsme si jisti, že pochopíte.

Jsme si jisti, že tento okamžik bude jedním z vašich nejkrásnějších ve vašem poZemském životě.

Rozpomínání Vám s láskou připravil Neale Donald Walsch, který se na Pravdu jednoduše zeptal. Koho, ptáte se?

Ano, víte koho.

Bůh hovoří se všemi. Žádný člověk není vhodnější k povídání si s Bohem, než ten druhý, žádný okamžik není vhodnější k naslouchání Nejvyššímu, než každý jiný.

Jde pouze o to, KDO poslouchá.

Bůh hovoří ke všem. Bůh je vším a všemi.

 

Jdeme na to.

Jdeme na jedno z největších překvapení vašeho pozemského života, pro které jste si tady přišli, přátelé.

Následující podzáložky vám pouze opět připomenou, že

VŠECHNO JE JINAK