VAROVÁNÍ PROTI OČKOVÁNÍ Z VYSOKÝCH MÍST. KAM ZMIZELY MILIONY OBĚTÍ COVID INJEKCÍ?

 

Vedoucí Evropské poradní skupiny organizace WHO (World Health Organization, Světová zdravotnická organizace) profesor Christian Perronne veřejně prohlásil, že všichni „očkovaní“ musí přejít na zimu do karantény, jinak riskují vážné onemocnění. Toto prohlášení učinil poté, co zhodnotil stále se zhoršující situaci v Israeli, kde je již převážná většina populace očkována. Dr. Perronne je specialista na tropické patologie a nové infekční nemoci.

„Neočkovaní nebezpeční nejsou, zato očkovaní ohrožují i druhé,“ říká. „To je dokázáno v Israeli. Jsem ve spojení s mnoha lékaři v Israeli a tito mají velké problémy, těžké případy v nemocnicích, a to všecko jsou očkovaní lidé. V Británii je to stejné – jakmile je někde rozsáhlý vakcinační program, nastávají obrovské problémy.“

Israelský lékař Kobi Haviv prohlásil při rozhovoru s televizí:

„95% všech vážně nemocných jsou očkovaní. Plně očkovaní lidé tvoří 85-90% všech těch, kteří potřebují převoz do nemocnice. Otevíráme stále více covidových oddělení. Účinnost očkování klesá nebo se zcela ztrácí.“

"... Každá další dávka vakcíny tuto situaci několikanásobně zhorší..."

(https://rense.com/general96/quarantine-on-winter.php, původní zdroj byl již pravděpodobně cenzurován!)

 

Dva vysoce postavení pracovníci FDA dali výpověď

 

Z dostupných informací (https://anti-empire.com/fda-resignations-mean-the-hour-or-reckoning-is-coming/) se v této souvislosti dovídáme, že dva dlouholetí zaměstnanci FDA (Federální administrace léčiv) Marion Gruber, PhD., vedoucí výzkumu a Dr. Phil Krause, zástupce ředitele Oddělení očkování, dali výpověď. Oba zodpovídali za rozhodnutí, týkající se nových „očkování.“ Dát výpověď z tak dobře placených a zajištěných míst je ovšem velmi neobvyklé. Je také možnost, že byli ze svých pozic vytlačeni kvůli nesouhlasu s postojem jejich zaměstnavatele, což je FDA, který sleduje politickou linku, ne tu zdravotní.

Ze zprávy (https://brownstone.org/articles/the-meaning-of-the-fda-resignations/) dále vychází:

Vědci, čímž myslíme skutečné vědce, dobře ví, že vůbec nic z toho, co je v současné době podnikáno proti tak zvané „koroně“ nemůže tuto nemoc a její šíření zastavit. Na základě dlouholetých zkušeností nepomůže proti chřipkám, nachlazením a podobným nemocem, které mají „zvířecí zásobníky“ vůbec nic. Ty se musí nechat projít svým vývojem, až postupně samy zaniknou.

Stejně tak zanikla i koronavirová chřipka, někdy v půli května 2020. To, co přišlo potom a přetrvává až do dnešní doby, to je politická a mediální chřipka, neboli chřipka vytvářená řečmi, jinak taky propaganda, ale ne korona.

...

Skutečnost, že dva odborníci FDA nejenže vystoupili po mnoha letech z této prestižní organizace, ale spolu s 16 dalšími lékaři, profesory a badateli poslali dopis do významného lékařského časopisu "The Lancet", kde varují před současnými „vakcínami,“ dává celé situaci velmi závažný význam. V dopise pro jmenovaný časopis (který vyšel 13. září 2021) se také zmiňují o tom, že další a další očkování (takzvané „boosters“, u nás se zavádí pojem "posilující dávka") se mohou zdát potřebná, protože se začnou vyskytovat nové typy korony a odezva imunitního systému už nebude dostatečná (neboť bude podstatně snížena vakcínami)....

 

Problém s očkováním není jen samotné očkování

 

Problém je ten, že naočkovat nás nejrůznějšími jedy a prokazatelně škodlivým materiálem je rozhodnutí někoho jiného, čímž je lidem upírána možnost rozhodovat o svém vlastním zdraví. Toto privilegium je předáváno politickým úřadům, které mají ve své moci armádu a policii, takže nás mohou k očkování donutit. To je velmi špatné pro nás a pro naši budoucnost, protože takové diktátorské zásahy mají tendenci být v průběhu doby jen a jen horší. Dnes je to chřipka, zítra to může být něco jiného a politický nátlak se bude jen stupňovat.

Už ta skutečnost, že na začátku to byly dva týdny karantény, pak přišly další dva týdny, pak měsíce, spolu s nimi nefunkční a škodlivé roušky, zločinná a protilidská karanténa, nebezpečné a nic neříkající PCR testy, zákaz cestování, zavření hranic, zavřené školy, plexisklem zabarikádované pokladny v obchodech, nádobky s desinfekčními prostředky u vchodů a nakonec všespásné očkování – uvědomujete si, že z původních dvou týdnů to brzy budou dva roky nesmyslných zákazů a příkazů? To všechno přišlo pomalu, postupně, přesně podle nějakého velmi "chytrého" plánu a po celém světě naráz. Už to by mělo být každému podezřelé. Týden po týdnu byly utahovány šroubky, kterými zajišťovali rakev s naší svobodou, s naším volným výběrem, zatímco mlýny propagandy chrlily výhružné a vyděračské zprávy s každodenní pravidelností.

Ani skutečnost, že žádné z těchto opatření nefungovalo, že naopak je situace stále horší, tyto tyrany nezastavilo. Napřed byly roušky doporučeny, později byly přikázány. PCR testy byly také napřed dobrovolné, poté vynucené v návaznosti na zajištění "práva" na konkrétní činnost. A tak to šlo stále dál, nic z toho nebylo nikdy vědecky podloženo, byly to čistě jen politické výmysly těch, kteří skáčou, jak někdo jiný píská. Když už byly učiněny nezávislé studie, které potvrdily neúčinnost těchto opatření a škodlivost takzvaného „očkování,“ byly ihned korporační censurou potlačeny a lidé, kteří tyto zprávy předávali nevědomé veřejnosti, byli a stále ve větší míře jsou pronásledováni, diskreditováni, nebo rovnou odstraňováni.

Uvědomte si, lidé, že již s největší pravděpodobností žijeme ve fašistickém státě, analogickém tomu německému za 2. světové války. Fašismus je systém, kde velké korporace diktují vládě, co má dělat. Jaký bude výsledek tentokrát, když se nikdo nepoučil?

 

Ublížení „vakcínami“ je přitom tak zjevné

 

Ti, kteří pátrají po skutečné pravdě a kteří tupě nepřijímají hlasité a pozornost si vynucující lži mocných jako svůj každodenní chléb, dnes poznávají jednotlivé hrůzné díly celé hrůzostrašné hry mocných.

Dr. Charles Hoffe říká:

Pouze malá část injekčně vpravené látky prostřednictvím vakcíny zůstane v místě vpichu. Všechno ostatní je převzato lymfatickým systémem a přepraveno do krevního oběhu. Všech 40 bilionů miniaturních balíčků mRNA, které tímto způsobem dostaneme do těla, jsou navrženy k tomu, aby vnikly do buněk. Ty nejbližší a nejsnáze dostupné buňky jsou ve vnitřním povrchu cév, tam jdou nejdříve. Uvnitř buněk se balíčky otevřou a vypustí cizí geny, které podnítí každou buňku, aby začala vyrábět pro nás jedovatou hrotovou bílkovinu (spike protein). Každá buňka je schopna vytvořit obrovské množství této bílkoviny a tato produkce není nikdy ničím zastavena, protože mRNA pokyny neobsahují příkaz na ukončení této činnosti.

Imunitní systém rozezná cizí jedovaté látky a začne proti nim vyrábět protilátky. Mezitím buňky, přecpané další a další hrotovou bílkovinou vytvoří nerovnosti na povrchu dříve hladkých stěn cév a to vede k formování malých krevních sraženin. Je to naprosto přirozený proces, krev se snaží těmito sraženinami zaplnit rány v cévní stěně, aby nedošlo k jejímu proděravění a následnému krvácení. Ani CT sken, ani angiogram, nebo MRI nedokážou tyto miniaturní sraženiny odhalit. Je nutno je hledat asi 4 až 7 dnů po injekci pomocí D-Dimer procesu.

Postupně dojde k narušení důležitých orgánů v těle. Některé z nich, jako například srdce, mozek, mícha a plíce se nikdy nezregenerují. Když jsou tímto zásahem narušeny, je to trvalé poškození. A pak jsou lidé najednou bez dechu, protože tisíce kapilár v plicích jsou zablokovány sraženinami a krev se nedostává do plic. Dojde ke zvýšenému krevnímu tlaku a z historie víme, že ti, kteří si tuto poruchu vyvinou, obvykle umírají na srdeční mrtvici do tří let.

S každou další injekcí je tato škoda pouze větší.

----------------------------------------------------------------------------------

Dr. Charles Hoffe se znepokojením zjišťuje, že 62% lidí, kteří obdrželi vakcínu Covid mRNA (která je vakcínou experimentální!) mají pozitivní testy na krevní sraženiny. Tyto lidi pravděpodobně během tří let postihne srdeční selhání a zemřou, protože se u nich od této chvíle rozvíjí vaskulární rezistence skrze jejich poškozené plíce.

ZPRÁVU KANADSKÉHO LÉKAŘE HOFFE NABÍZÍME V OBSAHOVÉM BLOKU NÍŽE (anglický text)

--------------------------------------------------------------------------------

Důkazy o hrůzných následcích experimentálních vakcín, které si do těl dobrovolně dávají miliardy lidí po celém světě, jsou všemi prostředky popírány, likvidovány a umlčovány!

 

Americká lékařka Dr. Mollie James vystoupila veřejně proti vládním nařízením na očkování. Říká, že mnoho dalších lékařů s ní souhlasí, ale veřejně to říct si netroufají, protože pak ztratí zaměstnání, ztratí oprávnění provozovat medicínu, přestanou být uznáváni v profesionálních kruzích a dokonce jsou pronásledováni, trestáni a mnozí i předčasně odstraňováni ze světa. Lékaři si dokonce netroufají hlásit škodlivý vliv těchto vpichů, protože i za to mohou být stíháni.

---------------------------------------------------

(Seznamte se, přátelé, například s tímto svědectvím zdravotnice USA: https://cz24.news/p-c-roberts-covidova-lez-roste-jako-pinocchiuv-nos-top-info-sdilejte/, rozhovor na: https://www.lewrockwell.com/2021/09/no_author/whistleblower-nurse-destroys-delta-narrative-vaccinated-patients-fill-hospital/)

---------------------------------------------

Na své klinice v New Yorku Dr. James pozoruje denně nárůst mozkových mrtvic, srdečních mrtvic, krevních sraženin, autoimunních a neurologických nemocí, které všechny vznikly po takzvaném „očkování.“ Je prokazatelné, že většina úmrtí jsou právě následkem tohoto zásahu.

Podle jejích slov americký systém VAERS, který se zabývá shromažďováním vlivů léčiv a očkování pro statistické účely, nehlásí správná čísla. Dr. James říká, že jejich informace jsou asi stokrát podhodnoceny. To znamená, že cokoliv hlásí, je nutno násobit číslem 100. To je víc než strašlivé, protože když VAERS hlásí počet úmrtí za měsíc červenec 2021 více než 2000 (o kolik víc neříkají), tak můžeme usuzovat, že jich bylo více než 200 000 za jeden jediný měsíc. To dělá miliony za celý průběh „očkování.“

"Pokud se zmíníme o škodlivém vlivu „vakcín“ na sociálních sítích nebo vydáme k tomuto tématu video, jsme ihned censurováni, jsou nám zakázány další příspěvky a náš účet je zrušen. Nemocnice léčí očkované Ivermectinem, zatímco neočkovaní jsou dáváni na ventilátory, kde rychle umírají. Veškerá úmrtí jsou nemocnicemi manipulována ještě v tom směru, že ti, co byli očkovaní a zemřeli, jsou hlášeni jako neočkovaní. Už dříve nám lhali, když tvrdili, jak jsou nemocnice přeplněny a přitom u vchodu stáli vojáci a policisté, kteří bránili vstupu, snad aby nikdo nezjistil, že uvnitř je prázdno. Byla jsem sama v jedné takové nemocnici. Takže se dá předpokládat, že nám lžou i dnes a budou lhát nadále."

(Připomeňte si, přítelé, například: Prázdné rakve, prázdné nemocnice)

Snad to jediné místo, které ještě není na internetu censurováno, jsou komentáře čtenářů. A tam se dovídáme o stovkách a tisících úmrtí a ublížení na těle a na duši, která způsobily „vakcíny.“ Některé internetové stránky chtěly sbírat informace o těch, kteří nebyli očkováni a zemřeli na covid a namísto toho byly doslova zaplaveny zprávami očkovaných, kteří hlásili vedlejší účinky a úmrtí. Tisíce těchto hlášení se objevilo a vše byli pouze očkovaní. Skoro každý z nás tady na klinice zná někoho, kdo zemřel na následky „očkování“ proti Covidu, ale pochybuji, že někdo zná někoho, kdo zemřel na Covid neočkovaný.

Když uvážíme, že Evropská unie má asi 448 milionů lidí a řekněme, že z nich je 50% očkovaných, tak kdyby pouhý jeden člověk ze 20 na následky tohoto vpichu zemřel, tak to dělá 11 200 000 mrtvých! Více než 11 milionů lidí! To ovšem pak není divu, že celosvětově není dostatek pracovníků a i počet studentů na školách podstatně klesl.

 

Množství mrtvých dosvědčuje nesmyslnost pandemie

 

Ředitel pohřebního ústavu v Anglii John O’Looney je ve styku se 45 dalšími řediteli pohřebních ústavů v jeho okolí. Zná se rovněž s velkým množstvím lékařů, profesorů, badatelů, sestřiček a jiných zdravotníků, takže je dobře obeznámen s celkovou situaci. Mrtvé připravuje na pohřeb sám s manželkou a na embalmování používá staršího kolegu. Takže přímo manipuluje s těly zemřelých, dotýká se jich, umývá je, obléká. Když začalo strašení s pandemií, všichni ho varovali, jak nebezpečná a nakažlivá nemoc to je. Přesto za celou dobu nepoužil roušku, ani žádnou jinou ochrannou pomůcku a přitom nebyl nemocen ani on, ani manželka, ani jeho pomocník.

video na: https://www.youtube.com/watch?v=LIWul_nbMu8

Říká, že za celý rok 2020 bylo velmi málo úmrtí, méně než rok předtím. Malý nárůst byl někdy mezi březnem a dubnem (tehdy byla oznámena pandemie), ale jinak nešlo o nic neobvyklého, přestože media neustále strašila s příšernou, smrtící chřipkou. Pak vydal britský politik Matt Hancock příkaz přemístit staré lidi z nemocnic do starobinců a všichni byli i bez testování označeni, že mají Covid. Starobince tehdy koupily obrovské množství sedativa Midazolam a tento začali starým lidem hromadně dávat. Ti pak umírali v neuvěřitelném množství. O’Looney byl pak volán každý den do některého z  ústavů, aby vyzvedl mrtvoly, což bylo velice neobvyklé. Říká, že něco takového je asi tak pravděpodobné, jako vyhrát loterii třikrát po sobě.

John O´Looney dále říká, že všichni ti mrtví byli označeni, že zemřeli na Covid, a přitom nebyli žádným způsobem testováni. On sám se v těchto institucích nesetkal s jediným lékařem – vůbec nikdo se o ně nestaral. Když dostali těžký případ, třeba rakovinu, napíchali do pacienta Midazolam a morfium, dali mu umělou výživu a nechali ho zemřít hladem. Toto trvalo několik týdnů a pak bylo opět velmi málo mrtvých až do konce roku, že pohřební ústavy začínaly mít finanční potíže.

6. ledna 2021 se začalo očkovat a během několika dnů vylétla úmrtnost prudce nahoru. Říkali tomu druhá vlna koronaviru, a tentokrát to byli mrtví nejrůznějšího stáří, většinou z nemocnic, a všichni byli očkovaní. Někteří mrtví byli také z obytných částí, kde zemřeli na zanedbání, protože kvůli Covidu je nechtěl žádný lékař ošetřovat; lékařská péče přestala existovat.

Přes léto 2021 byl poměrně klid, ale hned začátkem září úmrtí znova vypukla: neuvěřitelné množství mrtvých a tím stejným procházely všechny pohřební ústavy v jeho okruhu do asi 100 km radiusu. Hlavní příčiny úmrtí byly: srdeční mrtvice, mozkové mrtvice, krevní sraženiny a selhání několika orgánů najednou. Všechno zjevné následky „očkování.“

„Teď dokonce zkoušejí očkovat děti a vymýšlejí si nové varianty chřipky málem každý týden – tady nejsou žádné nové varianty,“ říká. „To všecko je následek očkování.“ Přesto se obává, že se nakonec politikové vytasí s krizovými herci, kteří budou hrát roli nešťastných rodičů, jejichž dítě zemřelo na Covid, jen aby nás donutili, abychom nechali děti očkovat. A přitom – kolik dětských úmrtí bylo v jeho okolí za celá léta jeho práce v pohřebních službách? Ani jedno! Kdyby jedno jediné dítě zemřelo, o tom by se mluvilo široko daleko.

John O’Looney je toho názoru, že to všecko je snaha o depopulaci. Je to snaha zabít co nejvíce lidí a sterilizovat děti, aby se nemohly množit. Když sterilizují dvanáctileté dítě, to se projeví až tak za 10 let a pak už je pozdě cokoliv udělat, protože mezitím už budou sterilizovány všechny ostatní děti. Tito lidé nás prostě vraždí a ostatní ředitelé pohřebních ústavů to také ví a mají strach z toho, co bude dál.

 

„Vím, že jsem nesmírně ohrožen tím, co tady veřejně říkám a je možné, že moje dny jsou tímto sečteny,“ říká ředitel. „Když tito vrahové zabíjejí lidi ve velkém, tak nebudou váhat ani chvilku, když přijde na to, odpravit mne, ale nemohu jinak, musím varovat lidi, protože toto je obrovský zločin a já si nemohu vzít na svědomí, že budu mlčet. Žádný Covid neexistuje. Není žádná pandemie,“ dodává „a já jsem toho důkaz. Umýval jsem a oblékal obrovské množství těch, kteří údajně na Covid zemřeli, mnozí ještě zcela nevychládli, a neonemocněl jsem.“

Podle jeho slov je ekonomická situace celého světa velmi špatná, a přesto jsou budovány obrovské věznice, vězeňské tábory, takzvané karanténové tábory, které pojmou až 30 000 lidí. Tyto tábory jsou pro neočkované. Hned vedle tábora je obrovské krematorium. Takže ten zájem je zjevný, zavřou za mříže všecky neočkované, zařídí, aby hromadně umírali a budou je spalovat hned na místě.

Musíme se proti tomuto všemu postavit. Musíme protestovat, musíme se hájit. Musíme dát politikům vědět, že s něčím takovým nesouhlasíme. Až nás jednoho dne přijdou vyzvednout s autem se zakrytými okny a zavřou nás do některého z takových táborů, pak bude pozdě si stěžovat, naříkat a lamentovat nad tím, že jsme nic neudělali dříve.

 

Miliony obětí očkování mizí, nikdo neví kam

 

Stejným způsobem FEMA (Federální nouzový management) v Americe buduje desítky táborů, všechny obehnané vysokým, dvojitým, ale i trojitým plotem s žiletkovým zakončením a hlídacími věžemi v rozích. Přesně jako bývalé koncentráky, jenže tyto nebudou pracovní tábory, ale tábory smrti. Tam rovněž skladují obrovské množství rakví. Nejsou to obyčejné rakve, do každé z nich se vejde několik lidí.

https://www.afinalwarning.com/554383.html

 

Podle mnohých důkazů odvážných lidí po celém světě je již více než zjevné, že zde probíhají přípravy na obrovská úmrtí a tyto přípravy probíhají již několik let. V Texasu bylo objeveno místo, které může zcela dobře být hromadné pohřebiště, anebo příprava na budoucí hromadné pohřebiště - viz. video z roku 2009 (https://www.bitchute.com/video/ccqUO5Mr9bAR/)

 

Pozn. webu: Internační tábory pro ty, kteří se dobrovolně nebudou chtít podřídit nastupujícímu totalitnímu řádu (odmítnutím vakcinace počínaje), se budují již několik desítek let PO CELÉM SVĚTĚ! Mnoho, velice mnoho zemí již má vybudované (nebo buduje) tyto tábory smrti, to vše podle pokynů a příkazů mocných, kterým jsou vlády jednotlivých zemí (kterým tak slepě důvěřujete) plně podřízeny. Přátelé, již brzy se mnoho, až příliš mnoho z vás bude divit, až zjistí, kdo všechno s mocnými tuto hru o naše životy hraje a kde všude budou fungovat tyto terminální příbytky pro ty, kteří se nebudou chtít vzdát svých svobod a práv.

 

Je prokazatelné a jisté, že miliony lidí v Americe mizí, ztrácí se a už o nich nikdo neslyší. Celé vesnice zmizí málem přes noc a nikdo neví kam. Je nedostatek pracovníků, řidičů a jiných zaměstnanců. Je rovněž velký pokles studentů ve školách a všecko nasvědčuje tomu, že opravdu ubývá lidí. Jakým způsobem ubývají a kam mizí, to zatím nikdo my tady nevíme. Není to snadné zjistit, když vláda je spoluúčastník a pomáhá všecko skrývat, Big Tech censuruje veškeré zprávy, nemocnice jsou zkorumpované a všechna světová média jsou ovládána z pozadí, neznámo kým, takže nikdo z nich neprozradí, co ví.

Když uvážíme, že v jednom z těchto koncentračních táborů bylo nalezeno 500 000 rakví, do každé z nichž se vejde asi 5 lidí, tak to je 2,5 milionů mrtvých pouze v jednom takovém táboře. Celkem je těchto táborů v Americe více než sto. Vím to celkem dobře, mám jejich seznam.

Autor: JANE K. (zdroj: https://cz24.news/varovani-proti-ockovani-z-vysokych-mist-kam-zmizely-miliony-obeti-covid-injekci/)

 

web: Děkujeme všem, kteří ani v této fázi hry s lidstvem nejsou ovládáni strachem, odkrývají pravdu a šíří ji mezi nevědomé lidstvo. I kdyby se jeden další z nás stihl včas probudit, tato vaše práce měla smysl. Ostatně bude ho mít již navždy. DĚKUJEME.

 

varování před vakcinací dr. hoffe.pdf (79952)

 

https://www.infowars.com/posts/shock-doctor-warns-that-majority-of-vaccinated-patients-could-havepermanent-heart-damage-some-may-die-within-three-years/

 

Shock: Doctor Warns That Majority Of Vaccinated Patients Could Have
Permanent Heart Damage, Some May Die Within Three Years

by Adan Salazar - July 22nd 2021, 7:34 am

 

Dr. Charles Hoffe found 62% percent of patients who received COVID mRNA jab test positive for
blood clots...'The concern...is those people will probably all develop right-sided heart failure within
three years and die because they now have increased vascular resistance through their lungs.
A Canadian doctor demands further study into the link between Covid-19 vaccines and blood
clots after his research found clots in a majority of vaccinated patients, some of whom he says
could be dead within three years. During a Zoom meeting with other medical professionals, Dr.
Charles Hoffe explained he’s been running a study on recently vaccinated patients, having them take Ddimer blood tests to determine whether they have blood clots.

 

[WATCH THE 9:21 VIDEO EMBEDDED WITHIN THE LINK]

 

“So far I’ve got 62 percent positive elevated D-dimer, which means that the blood clots are not rare,”
Hoffe informed fellow physicians. “That’s what the so-called experts keep telling us: ‘The clots are
rare.’ The big ones are rare, but the small ones are clearly happening in the majority of people, 62
percent.”
Dr. Hoffe says the clots, which could number in the thousands and are hard to detect due to their
microscopic size, are caused by messenger RNA molecules in the vaccine which cause spike proteins to
form, which in turn attach to the cell walls of a cell impeding blood flow and damaging blood vessels.
So normally the cells that surround your blood vessels have to be very, very smooth to enable good and
unimpeded flow of blood, but as soon as you’ve got all these little spike proteins that become part of
the cell wall it’s now a rough surface. It’s going to be like a very coarse sandpaper. It’s now what the
platelets are going to interpret as a damaged vessel. It’s no longer smooth. It’s rough. So clotting is
inevitable because the platelets that come down that vessel are going to hit a rough spot and assume
this must be a damaged vessel. This vessel needs to be blocked to stop the bleeding. That’s how our
clotting works. So…because of this and because of the nature of this, clots are inevitable, because of
these spike proteins in the capillary networks.
The damaged vessels don’t regenerate like other tissues and organs and instead remain permanently
damaged, and because the clots are so tiny and scattered they bypass typical medical detection
methods.
Hoffe, who was put under a gag order by the Canadian government after warning about the concerning
trend, says this process could be why nearly all vaccinated people experience similar negative side
effects.
“In fact, all of the frequent side effects of the shot, which are headache, nausea, dizziness, fatigue,
could all be signs of cerebral thrombosis on a capillary level. I mean…literally you could be having
thousands and thousands of tiny, tiny little clots in your brain that won’t show on a scan, but they will
give you those exact symptoms,” Hoffe stated.
The doctor also detailed how six of his vaccinated patients have all suffered “reduced effort tolerance,”
meaning they get tired quicker while doing normal everyday activities.
“So I believe that these people blocked up thousands and thousands of capillaries in their lungs, in
these six people. So I believe these people now have permanently damaged lungs because…I mean,
that’s why they get out of breath,” Dr. Hoffe related.
Hoffe says the damaged vessels and damaged lung tissue are a big problem that would lead to
“pulmonary artery hypertension,” or high blood pressure in the lungs and death within three years due
to increased vascular resistance.
“The concern is: because these vessels are now permanently damaged in a person’s lungs, when the
heart tries to pump blood through all those damaged vessels there’s increased resistance trying to pump
the blood through those lungs.”
“So those people are going to develop something called ‘pulmonary artery hypertension’ – high blood
pressure in their lungs, and the concern with that is that those people will probably all develop rightsided
heart failure within three years and die because they now have increased vascular resistance
through their lungs.”
During the virtual meeting, other doctors in the Zoom call appeared shocked and somber at Dr. Hoffe’s
tragic news. If Hoffe’s research turns out to be right, the Covid vaccine could be the mass-culling
depopulation event the globalists have been waiting for.