Španělská studie zjistila, že vakcína společnosti Pfizer obsahuje vysoké množství toxického oxidu grafenu, ale mainstreamová média i farma společnosti to ostře odmítají jako hoax. Čínští vědci již v roce 2016 publikovali vědeckou studii, která prokázala, že oxidy grafenu fungují jako naprosto výjimečný vakcinační stimulant děsivého charakteru! Grafen rozbíjí buňky, ničí mitochondrie a tím spouští naprosto bezprecedentní poplach imunitního systému! Grafen může způsobit těžké krevní sraženiny, záněty v orgánech, může poškodit neurální sítě v mozku a v neposlední řadě z vás dělá chodící ID průkaz

Španělští vědci zjistili, že vakcína proti koronaviru (COVID-19) společnosti Pfizer-BioNTech obsahuje oxid grafenu (https://www.naturalhealth365.com/mrna-jabs-content-3898.html). Výzkumný tým z katedry inženýrství univerzity v Almerii nedávno zveřejnil zprávu s názvem Detekce oxidu grafenu ve vodní suspenzi. V této publikaci se objevuje název Graphine in Oxygen: Observační studie v optické a elektronové mikroskopii. V této studii španělští vědci zjistili, že každá dávka zkoumané vakcíny společnosti Pfizer obsahuje přibližně 747 nanogramů oxidu grafenu (https://z3news.com/w/graphene-oxide-the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed/).

Oxid grafenu (https://www.sciencetimes.com/articles/32203/20210711/covid-19-vaccines-mostly-graphene-oxide-heres-what-experts.htm), materiál vytvořený z grafitu, je známou toxickou látkou. Předchozí studie ukázaly, že materiály na bázi grafenu, jako je oxid grafenu, mohou způsobovat toxicitu závislou na dávce. Může poškozovat játra a ledviny, podněcovat tvorbu granulomů v plicích, snižovat životaschopnost buněk a vyvolávat apoptózu neboli předem naprogramovanou buněčnou smrt formou likvidace mitochondrie v buňce, čímž dojde k buněčné smrti mitochondriální DNA.

obr.: Pásek čirého grafenu

 

Studie na zvířatech zjistily, že při vstřikování oxidu grafenu do těla se toxická látka ukládá v plicích, játrech, slezině a ledvinách. Výzkumníci rovněž zaznamenali potíže s vyčištěním materiálu z těla. Mnoho respirátorů na obličej, které prodávají nejen čínské společnosti, je potaženo nebo zpevněno grafenem. Nošení obličejového respirátoru potaženého grafenem může způsobit vážné plicní problémy, varuje Health Canada (https://www.naturalnews.com/2021-06-03-face-masks-coated-graphene-lung-problems.html). Španělští vědci ve své zprávě odhalují zjištění značného množství oxidu grafenu ve stěrech používaných při polymerázové řetězové reakci (PCR testech) a testech antigenů. Tyto testy se přitom používají k detekci COVID-19.

 

Odhalení přítomnosti grafenu ve vakcínách potvrdila studie španělské univerzity

 

Odhalení týkající se španělské zprávy a oxidu grafenu ve vakcínách společnosti Pfizer vyšlo poprvé najevo poté, co o něm informoval konzervativní komentátor Stew Peters ve svém pořadu The Stew Peters Show. Peters si do epizody svého pořadu z 8. července přivedl lékařskou výzkumnici s dvacetiletou praxí v oblasti léčiv Dr. Jane Rubyovou, aby promluvila o tom, co je oxid grafenu a jaké má účinky na lidský organismus. Peters se během svého pořadu zeptal Rubyové, zda je oxid grafenu jedovatý. Odpověděla: “Rozhodně je to jed.” Ruby poté vysvětlila některé způsoby, kterými je oxid grafenu pro člověka nebezpečný.

“Ničí doslova všechno uvnitř buňky. Mitochondrie doslova explodují. Vytváří tím situaci, kdy tělo jede na desetistupňový požární poplach a vzniká zánět, cytokiny, chemokiny. Je to neuvěřitelně prudké a přichází zánětlivá, tzv. cytokinová bouře a má to zvláštní afinitu k vytváření akutních zánětů plic, vytváří to zánětlivou bouři cytokinů v srdeční tkáni a v mozkové tkáni.” Na závěr Rubyová uvedla, že nevidí důvod, proč by měl být grafen ve vakcínách používán. S tím ale nesouhlasí náš kolega, lékař, který pro nás zpracoval posudek tohoto objevu a zjištění španělských vědců z univerzity v Almerii.

 

Grafen spouští po vpíchnutí do těla buněčnou smrt mitochondriální DNA a imunitní systém spustí poplach nejvyššího stupně. Tím se získá vysoká účinnost vakcíny, ale za strašnou cenu…

 

Podle našeho kolegy je ve farmaceutické obci oxid grafenu nejen znám, ale je spatřován jako progresivní volba pro radikální zvýšení účinků a spolehlivostí účinků většiny dnešních vakcín.

pozn. webu: Je podstatné si uvědomit, že vakcína proti onemocnění Covid-19 není "klasickou" inaktivovanou vakcínou. Vakcína proti onemocnění Covid-19 je vakcínou genovou! Její podstatou je nukleová kyselina (DNA nebo RNA), která nese informaci pro vznik konkrétní bílkoviny (antigenu). A právě tato bílkovina, kterou buňky očkovaného jedince (díky genetické informaci ribonukleových kyselin) vytvoří, má za úkol vyvolat imunitní odpověď organismu. (Jedná se většinou o bílkoviny, které jsou součástí virů, bakterií nebo také například nádorových buněk).

Oxid grafenu totiž díky své buněčné toxicitě umí něco, co nedokáže žádná jiná adjuvantní látka (tj. přídatná chemická látka, která zesiluje imunitní odpověď). Grafen začne napadat lidské buňky, přičemž primárním cílem útoku je buněčná mitochondrie, tedy jakési srdce každé buňky, které zajišťuje látkovou přeměnu v buňce na energii.

Obrazně řečeno je mitochondrie malou elektrárnou, která pohání buňku. A právě oxidy grafenu mitochondrii zničí, takže ta vybuchne jako při explozi, čímž vzniká smrt mitochondriální DNA v buňce a ta umírá. A právě na tuto událost zareaguje imunitní systém vyhlášením nejvyššího stupně poplachu a ohrožení, protože útok na mitochondriální DNA je v organismu považován za proces nejvyššího ohrožení integrity těla a imunitní systém vrhne proti místu, kde grafen toto způsobil, veškeré své síly.

obr.: Mechanika vyvolání prudké imunitní odezvy na grafen

 

Imunitní systém začne napadat všechny cizorodé látky v okolí tzv. události. V angličtině se "událost" nazývá “event” a v biologii je to situace, kdy imunitní systém vyhodnotí tuto událost jako ohrožení buněčného života v organismu. Imunitní systém začne napadat všechny tyto cizorodé agens, bez ohledu na jejich původ, tedy včetně cizích látek z vakcín či vakcinací syntetizovaných. Nastává mohutná odezva imunitního systému s vysokým stupněm důležitosti.

Název biologického cvičení Hopkinsovy univerzity uskutečněného na podzim 2019 nebyl vybrán náhodně - “Event 201”. Toto označení pochází z biologického výzkumu vakcín a označuje pořadové číslo události (eventu), čili odezvy imunitního systému na podnět, resp. na provokaci a útok. Během “eventu” se sleduje, jak imunitní systém zareaguje na podnět, na útok, jak silná odezva imunitního systému může nastat. A právě oxid grafenu je tím pravým nástrojem, kterým lze vyvolat v organismu poplach nejvyššího ohrožení a v konečné fázi tak lze dosáhnout vysoké účinnosti vakcín. Jenže, jak upozorňuje náš kolega lékař, za strašlivou cenu.

 

Imunitní systém při útoku proti grafenu vypustí do boje všechno, co má k dispozici. Celý arzenál zbraní, které vás mohou zabít v důsledku autoimunitní cytokinové bouře

 

Během této "události" ("eventu") zahájí organismus v těle hned několik opatření. Kromě vypuštění antigenů a napadání virů (a dalších konkrétních podstat vakcín) spustí organismus mohutnou produkci cytokinů, chemokinů a dalších látek hormonálního původu, jejichž úkolem je připravit tělo na mohutný boj s agresorem. Tento boj spočívá v pokusu o izolaci agresora formou zánětů, kdy cytokiny a chemokiny napadnou orgány v místech, kde dojde k detekci přítomnosti "nevítaných hostů". Po napadení dojde k propuknutí zánětů, čímž se imunitní systém snaží izolovat a zničit tyto cizí, ohrožující látky.

A to není všechno. Cytokiny a chemokiny přistoupí k dalšímu prozřetelnému činu - začnou ucpávat cévy. Dají vznik krevním sraženinám, v cévách vznikají trombózy. Důvod je namístě: cytokiny a chemokiny chytře napadají viry přímo v cévním řečišti a začnou je obalovat, aby se nemohly konektovat a připojovat na další a další buňky. Je to totální obranná fáze organismu. Pokud jsou již cévy zanesené (a to u všech lidí jsou ve větší či menší míře vždy), pak jsou tyto tromby extrémně nevítanými hosty. Na řadu přicházejí srdeční či mozkové infarkty, embolie...

obr.: Koronavirus pod elektronovým mikroskopem při útoku na buňku

 

Grafen vyvolává prudkou reakci imunitního systému, která může být pro člověka smrtelná. A to pouze kvůli tomu, aby vakcína měla vysokou účinnost a aby si vytvořené antigeny imunitní systém zapsal a zapamatoval ve spojitosti s Eventem XXX, tedy s pořadovým číslem události, která ohrozila mitochondriální DNA buněk, na což imunitní systém zareagoval vyhlášením nejvyššího stupně poplachu.

 

A to není vše. Grafen je za normálních okolností antimagnetický materiál a nijak nereaguje na magnetické nebo elektromagnetické pole. Ovšem to neplatí o oxidech grafenu, které vzhledem k odlišné struktuře a polarizaci mají silnou paramagnetickou odezvu na přítomnost magnetického či elektromagnetického pole. Není proto divu, že lidé se stávají po očkování magnetickými, že jim drží na ramenech magnetické předměty, školní magnetky, magnetické fotografie z ledniček, neodymové magnety atd.

Z těla se grafen dostává velmi obtížně. Obvykle zůstane v organismu natrvalo a vroste do lidské tkáně, do lidských orgánů. To se normálně děje i u jiných látek, např. ftaláty, některé polymery, vybrané alkalické kovy, azbest, olovo, rtuť a další prvky a látky, ale ochota magnetické polarizace oxidů grafenu v magnetickém či elektromagnetickém poli otevírá především dlouhodobé hrozby nejen pro lidské zdraví, ale i soukromí a bezpečnost.

 

Oxidy grafenu vytvoří z každého člověka unikátní magnetický čárový kód s nekonečnou entropií kombinací pro celou populaci na planetě
 

V těle člověka se oxidy grafenu přichytí a vrostou do tkání a orgánů na různých místech, čímž vznikne nekonečná entropie (pravděpodobnost) možných kombinací poloh, které půjde pomocí skenovacího zařízení unikátně přiřadit každé osobě podle magnetické hysterézní křivky jejího těla. Křivka identifikuje člověka při průchodu detektorem s přesností v podstatě na 100% a tím vznikne sledovací systém, kterého se nepůjde zbavit. Nepůjde odstranit, vyoperovat, jediná ochrana bude ochranný oblek s pokovenou fólií, který bude sloužit jako ochrana před čtečkou magnetické hysteréze. Pokud si to neumíte představit, jak to funguje, představte si magnetický proužek na platební kartě.

 

obr.: ED Scanner v Abú Dhabí skenuje procházející lidi ve dveřích. Výsledek je odesílán ochrance na mobilní telefon. Skener prozařuje lidi ve dveřích a detekuje elektromagnetické odezvy viru. Viru, anebo grafenu?

 

Při protažení karty terminálem se z magnetického proužku načtou unikátní data o vaší kartě. Jednotlivá zrnka magnetického materiálu jsou v proužku seskupena tak, že při protažení proužku čtečkou se získají pokaždé unikátní čísla a data. Tím proužkem však již nebude černý pásek na zadní straně vaší platební karty, ale budete to vy a vaše celé tělo, ve kterém jsou grafenové částice rozmístěny unikátním způsobem. Vaším “protažením” skenerem ve dveřích se pokaždé zobrazí vaše unikátní číslo, jen to vaše. Tato technologie je terminálním nástrojem šelmy pro sledování populace.

zdroj: aeronet.cz.

Webem vsechno-je-jinak provedeny drobné stylistické i věcné úpravy. Poznámky webu uvedeny v této barvě písma. Děkujeme aeronetu za nezištnou práci pro ostatní bytosti, které se ještě chtějí zachránit ze spárů negativního stavu.