LIDÉ,

JIŽ MNOHO ČASU VÁM BYLO DÁNO NAVÍC K TOMU, ABYSTE POZNALI PRAVDU. ABYSTE PRAVDU POZNALI DŘÍVE, NEŽ VÁS POHLTÍ LEŽ, KTERÉ DOPOSUD STÁLE VĚŘÍTE.

JIŽ DLOUHOU DOBU MÁTE MOŽNOST SEZNÁMIT SE S TÍM, CO HRŮZNÉHO CHYSTÁTE SAMI SOBĚ SVOU NEVĚDOMOSTÍ A VLASTNÍM NEZÁJMEM O POZNÁNÍ PRAVDY O SOBĚ SAMÝCH. JIŽ MNOHO LET JSTE VŠAK PROMEŠKALI, NEBOŤ PŘESNĚ TOLIK LET NEVĚŘÍTE TOMU, CO OSTATNÍ SPECIÁLNĚ PRO VÁS OZNAČILI JAKO KONSPIRACI.

A PRÁVĚ TATO KONSPIRACE VÁS NYNÍ DOHÁNÍ. JIŽ POZNÁVÁTE JEJÍ SKUTEČNÉ, REÁLNÉ VLASTNOSTI A KVALITY NA VLASTNÍ KŮŽI. JIŽ BRZY KAŽDÝ, KDO SE TAK ROZHODNE, NA VLASTNÍ KŮŽI POZNÁ, ŽE KONSPIRACE, KTERÉ SE NYNÍ NA POKYN MOCNÝCH JEN SMĚJE A KTEROU POSLUŠNĚ ODSUZUJE,

JE POUHOU

PRAVDOU.

PRAVDOU, KTERÉ JSTE NEMĚLI NIKDY UVĚŘIT.

A NYNÍ ČEKÁTE NA ZÁZRAK.

ZA VAŠI HLOUPOST A ZA VÁŠ NEZÁJEM.

NEPŘIJDE, UJIŠŤUJEME VÁS.

NYNÍ JE ČAS SKLIZNĚ VAŠÍ VLASTNÍ PRÁCE.

 

ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ ČINY JE POUHOU PODSTATOU VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE, lidé.

Roman Prymula poprvé připustil možnost čipování lidí v souvislosti s evidencí statusu očkované osoby, aby se vědělo, jestli je očkovaná, testovaná nebo po prodělané nemoci Covid-19. Poradce premiéra a bývalý ministr zdravotnictví na CNN Prima News tak přiznal plán globalistů na využití pandemie pro potřeby Total Control a dělení obyvatelstva podle apartheidového klíče. Covidový pas se stane součástí každodenního života a práva občanů se budou odvozovat od očkovacího statusu uvedeném na papíře, v mobilní aplikaci, nebo na čipu!

 

Poradce premiéra ČR a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v nedělním pořadu Partie na CNN Prima News poprvé v historii a naživo připustil možnost čipování obyvatelstva v souvislosti s evidencí očkovaných osob proti Covid-19. V rozhovoru uvedl, že Evropská unie řeší otázku evidence a rozlišování obyvatelstva, aby bylo jasné, kdo je očkovaný, kdo je testovaný a kdo prodělal nemoc. Podle Romana Prymuly se v podstatě uvažuje v EU o třech různých certifikátech, které budou mít buď papírovou podobu, nebo se bude jednat o mobilní aplikace v telefonech, anebo dokonce o čipy, ve kterých bude očkovací, testovací a epidemiologický status trvale zaznamenán. Je to tak vůbec poprvé, kdy vysoce postavený činitel veřejně připustil, že se zvažuje čipování v souvislosti s nahráváním údajů o očkování dané osoby.

Roman Prymula vysvětlil, že o této věci se už dlouho diskutuje na úrovni Evropské unie, aby se zajistilo, že lidé, kteří budou očkovaní, budou mít vyšší benefity a celá ekonomika EU to bude moci využít a reflektovat. V pořadu CNN Prima News se řešila např. i otázka toho, že některé státy uvalují karantény při cestování i na očkované lidi, a to je prý špatně, protože to demotivuje lidi k očkování. Ti by měli mít naopak zaručeno, že tím, že se nechají očkovat, získají určité benefity.

Jenže dosud to nefunguje, protože není na evropské úrovni stanovena žádná společná metodika, jak by se měli očkovaní lidé evidovat, aby ta informace byla dostupná pro všechny členské státu EU a pro všechny státní orgány, ale i pro podnikatele, organizace a de facto veřejnost. A proto se na úrovni EU diskutuje o tom, jestli ty tzv. covidové pasy mají mít papírovou podobu jako tradiční cestovní pasy, anebo jestli to bude mít podobu mobilních aplikací, anebo dokonce podobu čipů, což by bylo "nejbezpečnější" řešení.

 

Nahrávání údajů o očkované osobě do jejího čipu, Evropská unie o tom diskutuje

 

Papírové doklady se dají falšovat, mobilní aplikace jsou náchylné k hackerským útokům, ale čip pod kůží zajistí prokazatelnou identitu a status dané osoby. Roman Prymula tak šikovně zavedl do povědomí občanů informaci, že o této možnosti čipování uvažuje přímo Evropská unie spolu s dalšími dvěma variantami, tedy nahrávání údajů o očkování do mobilů, anebo zaznamenávání do papírových covidových pasů.

 

 

V pořadu Partie se rovněž de facto řešila otázka “konečného řešení” pohybu obyvatelstva v souvislosti s očkováním lidí. Do Evropy míří tři nové mutace viru. Tou první mutací je britská varianta, nedávno se objevila jihoafrická mutace a poslední informace hovoří o velice agresivní a zákeřné brazilské mutaci Covidu-19, přičemž není jasné, jestli současné vakcíny budou na tyto mutace fungovat. V této situaci tedy Evropská unie zvažuje první obrys a nástřel Total Control, který by měl spočívat ve vytvoření databáze očkovaných obyvatel EU, přičemž informace z této databáze by se používaly pro kontrolu pohybu obyvatelstva.

Obr.: Covidový pas v mobilu a letenky s cestovním pasem, brzy už nezbytná kombinace na letištích

 

Vytvoření takové databáze není problém, ale problémem je vytvoření aplikační vrstvy nad touto databází. Jinými slovy, jaké zařízení a jaká technologie bude informace z této databáze čerpat a využívat ke kontrole pohybu obyvatelstva. Pilotní příklad vidíme na Trutnovsku v ČR. Okres je v karanténě a policisté kontrolují příjezdy a odjezdy všech aut. Policisté kontrolují pracovní smlouvy, listiny, což velice zdržuje a tvoří se kolony. Kontrola pohybu obyvatelstva je tak pro policii velice pracná a zdlouhavá.

 

Namísto papírových průkazek a dlouhých front při silničních kontrolách se bude jen přikládat zápěstí ke čtečce, která bude zvedat závoru

 

Ovšem po nasazení mobilních nebo dokonce čipových řešení se celá věc úplně změní a zjednoduší. Lidé pouze přiloží zápěstí ke čtečce NFC čipů a ve zlomku vteřiny je jasné, jestli osoba je očkovaná, jestli má test, jaká je její identita, kde je zaměstnána, a jestli může okres opustit nebo do něj vstoupit. Dokonce na místě nemusí být ani policista, bude tam pouze automatická závora a kamerový systém. Neočkovaný člověk z okresu a ani do okresu nevyjede, resp. nevjede.

A otázkou teď je aplikační řešení, jestli lidé budou přikládat ke čtečkám zápěstí s čipem, anebo jenom mobilní telefony s NFC aplikací. Pokud nemáš certifikát v čipu nebo na mobilu, z okresu nevyjedeš, jsi nevolník v rámci covidového neofeudalismu, nesmíš se stěhovat a bez souhlasu covidové šlechty ani cestovat. Doslova jako v dobách feudalismu před zavedením Tolerančního patentu a zrušení robotního práva v Rakousko-Uhersku. Ani tehdy nevolníci nesměli bez souhlasu šlechty opouštět léno, nesměli cestovat mimo kraj šlechtického pána, nesměli se stěhovat.

 

Neofeudalismus v moderním kabátu, nesmíš opustit okres bez souhlasu covidové šlechty

 

Globalisté tak pouze oprášili myšlenku nevolnictví v dobách feudalismu a kontrolu pohybu obyvatelstva oblékli do nového moderního kabátu v podobě mobilních propustek a čipů jako vypálených cejchů. Všimněte si, že sotva se začalo v Evropě a obecně na celém světě očkovat, ve stejný okamžik se začaly objevovat prý údajně nebezpečné mutace. Britská mutace, která propukla u izolovaných seniorů v pečovatelském domě v německém Osnabrücku poté, co senioři dostali druhé dávky vakcíny Pfizer-BioNTech, je pouze vrcholem a špičkou "konspiračního" ledovce.

Lidem trochu přemýšlejícím začalo být nejasné, jak mohli tři měsíce izolovaní senioři dostat britskou mutaci viru, když nikdo ze seniorů ve Velké Británii nebyl a nikdo z ošetřujícího personálu v zařízení pozitivitu zjištěnou nemá. Mutace nezpůsobuje vliv přírody a prostředí, ale samotné vakcíny. Tyto nebezpečné mutace se totiž všechny objevily až po zahájení očkování ve Velké Británii, v Jihoafrické republice a v Brazílii. A k čemu to povede?

 

Nové mutace mířící do Evropy vyvolají proces brutální hysterie a tlaku na obyvatelstvo, aby se nechalo očkovat a zabránilo tragédii. Odmítači budou dříve či později kladeni na stejnou úroveň jako teroristé

 

Tyto nové mutace povedou ještě k větší hysterii v roce 2021 a ještě k většímu utahování šroubů a brutálnímu tlačení lidí do očkování, a to takovým způsobem, že kdo nebude mít vakcínu, bude na něj dříve či později pohlíženo jako na teroristu, který ohrožuje úmyslně ostatní a tzv. zodpovědné spoluobčany. Fašizace se potom rozroste do takových rozměrů, že očkovaní lidé začnou neočkované spoluobčany nenávidět a napadat, zaměstnavatelé je budou šikanovat, vykazovat ze zaměstnání.

Obchodní řetězce začnou neočkovaným lidem zakazovat vstupy do obchodů (nejdříve pochopitelně ty nadnárodní), ty milosrdné obchody vstup neočkovaným povolí, ale pouze s respirátorem FFP2, čímž se respirátor stane novodobou židovskou hvězdou, která bude tyto lidi ihned označovat a odlišovat.

Tato fašizace povede k tomu, že i ti velcí odmítači vakcín se nechají naočkovat, aby se vyhnuli takovému veřejnému pranýřování a zostuzování, když by museli nosit roušky v době, kdy nikdo je už z očkovaných lidí nosit nebude. U každého vstupu do obchodu bude čtečka, lidé budou přikládat mobily a čipy, které bezdrátově přečtou záznam o identitě člověka a o jeho očkovacím statusu.

Pokud přijde někdo bez čipu nebo bez mobilu, bude si muset nasadit respirátor. Technologické řešení je úplně to poslední. Všimněte si, že jakmile se začalo očkovat, řeší se evidence očkovaných lidí a covidové průkazy nahrané do nějakého nosiče, ať už je to papír, mobilní telefon, nebo čip. Samozřejmě, to je hlavní cíl celé pandemie. Vytvoření globálního resetu....

2/2021, zdroj: aeronet.cz

 

a nastolení Nového světového řádu ve jménu totální kontroly a ovládání lidstva.

 

A. Fauci a B. Gates se mohou usmívat. Mají proč. Celý svět hraje podle jejich not.