COVID-19 je způsoben oxidem grafenu, který se do těla dostává několika způsoby

červenec 2021

 

Zpravodajský portál La Quinta Columna vydal naléhavou zprávu a doufá, že zpráva se dostane k co největšímu množství lidí, zejména k těm, kteří se zabývají zdravotními a právními službami.

Statistik v oblasti biologie Ricardo Delgado, Dr. José Luis Sevillano a tým vědců a profesorů pracovali na výzkumu, který potvrdil přítomnost nanočástic oxidu grafenu ve vakcinačních lahvičkách.

V programu č. 63 tým ukázal několik fotografií z provedených analýz, konkrétně se jedná o výsledky pozorování pomocí optické a transmisní elektronové mikroskopie. Výsledky získané pomocí dalších technologií jsou určeny pro další programy v budoucnu. Tým rovněž oznámil, že zpráva o provedených analýzách, které určily přítomnost oxidu grafenu, bude brzy oficiálně zveřejněna.

Portál La Quinta Columna vydal video s naléhavým oznámením, jehož přepis Vám nabízíme níže.

----------------------------------------------------------

Přinášíme vám data důležitá pro vaše zdraví, fyzickou integritu a zdraví vašeho prostředí.
Roušky, které jsou v současné době používány a nabízeny na trhu, obsahují oxid grafenu. Nanočástice oxidu grafenu se nenacházejí jen v rouškách, které byly podle zpráv z médií v minulosti staženy z prodeje, ale jsou obsaženy i ve štětičkách antigenních a PCR testů.

Všechny varianty vakcíny COVID – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson atd., obsahují také značnou dávku nanočástic oxidu grafenu. Tento závěr vyplývá z analýzy provedené pomocí elektronové mikroskopie a spektroskopie, kromě toho byly k analýze využity další technologie používané různými veřejnými univerzitami v naší zemi.

Vakcína proti chřipce obsahovala nanočástice oxidu grafenu, nové vakcíny proti chřipce a údajně nové nosní vakcíny proti COVIDu, které jsou v přípravě, obsahují také obrovské dávky nanočástic oxidu grafenu.

 

Oxid grafenu je toxin, který vyvolává vznik krevních sraženin. Způsobuje změny imunitního systému tím, že narušuje rovnováhu antioxidantu glutathionu v organismu. Pokud se dávka oxidu grafenu zvýší jakýmkoli způsobem, dojde ke kolapsu imunitního systému a následně k cytokinové bouři.

Oxid grafenu nahromaděný v plicích vyvolává oboustranný zápal plic tím, že se rovnoměrně rozšíří v dýchacích cestách. Oxid grafenu způsobuje kovovou pachuť. Možná vám to teď začíná dávat smysl. Vdechovaný oxid grafenu způsobuje zánět sliznic a tím ztrátu chuti a částečnou nebo úplnou ztrátu čichu.

Oxid grafenu získává uvnitř organismu silné magnetické vlastnosti. Toto vysvětluje magnetický jev, který již zažily miliardy lidí po celém světě poté, co jim byl oxid grafenu různými způsoby podán, mimo jiné i vakcínou.

Stručně řečeno, oxid grafenu je domnělý SARS-CoV-2, údajný nový koronavirus odpovědný za onemocnění zvané COVID-19. Proto nikdy nedošlo k izolaci a očištění nového koronaviru, což přiznává většina zdravotnických institucí nejvyšší úrovně v různých zemích, když se je na to zeptáme. Onemocnění COVID-19 je způsobeno oxidem grafenu, který je do těla vpraven několika způsoby.

Oxid grafenu je extrémně účinný a silný v aerosolech, stejně jako údajný SARS-CoV-2. Jako každý jiný materiál má i oxid grafenu „elektronické absorpční pásmo“. To znamená určitou frekvenci, nad kterou je materiál vybuzený a velmi rychle oxiduje. Tím dochází k rozmnožení toxické látky v těle oproti našim přirozeným antioxidačním zásobám glutathionu a je tím narušena rovnováha v organismu. Přesně toto frekvenční pásmo je vyzařováno v nových šířkách emisního pásma bezdrátové technologie 5G. Proto se rozmisťování antén 5G během pandemie nikdy nezastavilo, ve skutečnosti 5G patří k několika málo službám, které byly udržovány, navíc pod zvláštním dohledem státních bezpečnostních složek.

Domníváme se, že oxid grafenu se nacházel již ve vakcínách proti chřipce z roku 2019, byl použit jako adjuvans.

Během následných zkoušek technologie 5G v různých částech světa se rozvinulo onemocnění COVID-19 kvůli interakci vnějších elektromagnetických polí a oxidu grafenu v tělech lidí. Vzpomeňte si, že všechno začalo ve Wuhanu, což bylo první pilotní město na světě, které na konci listopadu 2019 zkušebně zavedlo technologii 5G. Jaká shoda náhod v prostoru a čase.

Všechny povídačky o luskounech a netopýrech sloužily k odvedení pozornosti. Účel, pro který je oxid grafenu zaváděn do těl lidí, je temnější, než si dovedete představit. Proto je potřeba, abyste měli tyto znalosti a přehodnotili informace, které dostáváte od nejvyšších vládních institucí. Říkají vám nebo vás dokonce nutí, abyste se chránili něčím, co naopak může nemoc vyvolat.

Nyní, když víme, že příčinou nemoci je chemický toxin a nikoli biologický činitel, budeme schopni zmírnit jeho dopady, a to pomocí zvýšení hladiny glutathionu. Glutathion je přírodní antioxidant, jehož zásoby máme v organismu.

Následující detaily vám pomohou dokonale porozumět zprávám z médií. Hladina glutathionu je extrémně vysoká u dětí. Nemoc tedy nemá téměř žádný dopad na dětskou populaci. Hladina glutathionu po 65 letech věku výrazně klesá. Proto se COVID-19 vyskytuje především u starších lidí. Velmi vysoké hladiny glutathionu mají lidé, kteří intenzivně sportují. Z tohoto důvodu mělo toto onemocnění pouze 0,22% sportovců.

Nyní je jasnější, proč nesčetné studie z praxe ukázaly, že podávání N-acetylcysteinu (který je prekurzorem glutathionu v těle) nebo přímo glutathionu velmi rychle vyléčilo nemoc COVID-19. Princip je jednoduchý, hladiny glutathionu byly zvýšeny, takže se organismus vypořádal s toxickým oxidem grafenu.

---------------------------------------------------------------

La Quinta Columna je tak dalším, koho neovládá strach a kdo poodhaluje zákulisí otevřeného bio-teroristického útoku státu, nebo přinejmenším spoluúčast vlád na bio-terorismu, který je prováděn na celosvětové populaci a představuje zločin proti lidskosti.

Proto je naprosto nezbytné a zásadní, abyste tato data zpřístupnili své lékařské komunitě – praktickým lékařům, ošetřovatelům, zdravotnickým službám, ale také místním médiím a tisku a vašemu okolí. La Quinta Columna odhaduje, že když bude spuštěna plánovaná technologie 5G, potom budou umírat masy lidí, a to v každé zemi.

Uvědomte si, že nyní nejsou naočkováni touto vakcínou s oxidem grafenu pouze starší lidé v pečovatelských domech, ale jak víte, také velká část veškeré populace.

Tělo má přirozenou schopnost odstranit tento toxin, proto vám (ti, kterým plně slepě důvěřujete) navrhují až tři dávky očkování ročně a každý rok, abyste udrželi potřebnou hladinu oxidu grafenu ve svých tělech (ironie).

 

zdroj: tadesco.org. Děkujeme všem, kteří již poznali svůj pravý původ a prohlížejí hru negativního stavu. Kteří jsou vděční za dar života a kteří touží žít v lásce, míru, jednotě, svobodě a zdraví. Děkujeme všem, kteří se podílejí na zpracovávání a šíření životně důležitých informací pro nevědomé lidstvo v této závěrečné fázi života na Zemi v záporné dimenzi bytí.

 

Lidé,

zkoumejte původ a pravdivost všeho, co vám vaši mocní, ke kterým vzhlížíte, neustále předkládají, co do vás hustí. Hustí to proto, aby to bylo hlučnější než PRAVDA. Aby to přehlušilo PRAVDU (která si nikdy pozornost nevynucuje, nikdy nikoho nepřehlušuje, nikdy nic nepožaduje, prostě jen JE), která pouze je a "čeká", až si jí všimnete, pakliže budete mít zájem ji poznat.

VY SE VŠAK STÁLE A STÁLE DOKOLA ROZHODUJETE PRO LEŽ.

STOKRÁT OPAKOVANÁ LEŽ SE VŽDY STÁVÁ PRAVDOU, pro ty, kteří žijí v nevědomosti.

KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ SVOBODNOU VŮLI A VOLBU. TO JE DAR STVOŘITELE. A JAK S TÍMTO DAREM LIDSTVO SVOBODNĚ NAKLÁDÁ, TO VIDÍTE DENNĚ SAMI, LIDÉ.

SOUČASNÝ STAV LIDSTVA NA ZEMI VE SMYSLU ŽIVOTA V MÍRU, DOSTATKU, ZDRAVÍ, LÁSCE, SVOBODĚ A HARMONICKÉM ŽIVOTĚ JE HRŮZNÝ A PŘED ZÁNIKEM.

LIDÉ, UVĚDOMTE SI, ŽE JAKMILE ZDE NA ZEMI V TÉTO ZÁPORNÉ DIMENZI BYTÍ PŘESTANETE MÍT SVOBODNOU VŮLI - JAKMILE TO SAMI DOVOLÍTE - TEPRVE PAK POZNÁTE, JAKÁ ROZHODNUTÍ JSTE ČINILI.

JENŽE PAK UŽ BUDE  POZDĚ. NÁSLEDKY VAŠICH VOLEB SE STANOU KRUTOU REALITOU VAŠEHO ZOUFALÉHO ŽIVOTA. ŽIVOTA V OTROCTVÍ, BOLESTECH, ZOUFALSTVÍ, CHUDOBĚ, UTRPENÍ, NEMOCECH, STRÁDÁNÍ A ŠÍLENÉHO OVLÁDÁNÍ VAŠICH MYSLÍ A VAŠICH ŽIVOTŮ TOTÁLNĚ. VAŠE ZOTROČENÍ VŠAK BUDE POUHÝM NÁSLEDKEM VAŠÍ SVOBODNÉ VOLBY.

PAK KAŽDÝ POZNÁ, ČEMU UVĚŘIL, ZATÍMCO VESELE A NEVĚDOMĚ ODEVZDÁVAL SVŮJ ZOUFALÝ ŽIVOT TĚM, KTEŘÍ SI S NÍM JEN HRÁLI. HRU O MOC. HRU O VŠECHNO.

A CO VY?

JDETE SI ZÍTRA PRO "DÁVKU POSILUJÍCÍ"?

KDYBY NEBYLY OVCE, NEBYLA BY VLNA. DRUHÁ VLNA... TŘETÍ VLNA...