Slovenský místopředseda vlády v televizi uvedl, že nová generace vakcín na bázi mRNA zasahuje do lidské DNA. V pozadí za vznikem vakcín mRNA stojí převratná a současně děsivá technologie genetických nůžek zvaná CRISPR, která dokáže pomocí naprogramovaných RNA sekvencí zaživa editovat DNA člověka, jako se na počítači stříhá a edituje video. A není k tomu potřeba jehla, injekce, stačí naprogramované CRISPR nůžky dostat jakoukoliv cestou do těla. Postačí globalistům sestříhání DNA v celé populaci?

únor 2021

Slovenský místopředseda vlády a ministr hospodářství Richard Sulík šokoval minulou neděli na slovenské veřejnoprávní televizi RTVS výrokem, že nové vakcíny, tedy vakcíny typu mRNA, zasahují do lidské DNA. Je to první politik v Evropské unii, který veřejně přiznal zásahy nových vakcín do DNA, protože dosud politici ostře a tvrdě odmítali, že by nové vakcíny jakkoliv zasahovaly do lidského genomu. Dosud bylo prohlašováno, že nové vakcíny pouze stimulují imunitní systém na principu množení kopií deaktivovaných maket virů uvnitř buněk, které jsou potom do těla vypuštěny a imunitní systém si má na nich natrénovat odezvu. Jenže až dosud bylo striktně popíráno, že by vakcíny nové generace jakkoliv zasahovaly do lidské DNA. Nové mRNA vakcíny firem Pfizer-BioNTech a Moderna jsou přitom přímo odvozeny z výzkumu CRISPR.

(https://time.com/5927342/mrna-covid-vaccine/)

 

Pokud skutečně vakcína zasahuje do DNA, potom máme před sebou už nejenom vakcínu nové generace, ale i naprosto převratnou biologickou zbraň hromadného ničení - řízení, tedy anglicky nikoliv Weapon of Mass Destruction (WMD), ale Weapon of Mass Control (WMC). Nové vakcíny typu mRNA pracují s modifikovanou RNA, která je odvozena od převratné technologie genetických nůžek CRISPR, na jejichž objevu a vývoji se podílela molekulární bioložka a genetička Jennifer Doudna.

 

Před 6 lety vznikla technologie na editování a stříhání lidské DNA jako ve videoeditoru, dnes slovenský místopředseda vlády přiznává, že nové covidové vakcíny zasahují do lidské DNA

 

Doudna v roce 2015 na platformě TED přednesla legendární projev vyzývající vědeckou obec, aby vyhlásila moratorium na pokusy s technologií CRISPR na lidských embryích a obecně na lidském genomu jako takovém. Autorky technologie CRISPR, Jennifer Doudna a Emmanuelle Charpentier obdržely v roce 2020 Nobelovu cenu za chemii, a to právě za objev a vyrobení genetických nůžek CRISPR, protože se jedná o převratnou technologii a svatý grál genetiky. Jennifer Doudna v projevu na TED již v roce 2015 vše popsala laické veřejnosti. (Její vystoupení lze zhlédnout na https://www.ted.com/talks/jennifer_doudna_how_crispr_lets_us_edit_our_dna. Lze si nastavit české titulky).

 

Genetické nůžky změní osud celé populace na této planetě. Jedná se o nástroj, který umožňuje snadno a rychle stříhat, odstraňovat, vkládat a spojovat části DNA, zkrátka je editovat jako na počítači, když stříháte video v nějakém editačním programu. Nůžky mohou odstranit geny z DNA rakovinových buněk a tím člověka úplně vyléčit, nůžky mohou vložit do DNA člověku geny, které mu naopak chybí od narození, a tyto nůžky umožňují i výměnu genů za jiné, takže část DNA se vyřízne, vznikne mezera, do ní se vloží nová část DNA a celé se "to sešije" zpátky dohromady.

 

Technologie genetických nůžek umožní editovat žijící i dosud nenarozené lidi k obrazu svého editora

 

Samozřejmě mluvíme o biochemickém stříhání, editování a sešívání v obrazné rovině. Nicméně výsledek je tentýž, technologie CRISPR poskytuje lidstvu něco, co dosud neumělo, tedy pracovat s DNA a měnit živé organismy, editovat je za jejich života, ale i před jejich narozením. Manželský pár si může zvolit, jestli chce mít dívku nebo chlapce, jaké má mít oči, vlasy, barvu, vzrůst, jak silné má mít kosti. A s tím se pojí využití pro vojensko-průmyslový komplex. Je možné upravit DNA, aby člověk měl mohutné a silné kosti a svaly, aby neměl strach, svědomí, empatii, aby měl zpomalený metabolismus, aby byl imunní vůči jedům atd. Vede nás to nejen k etickým otázkám, ale také k obrovské hrozbě.

Jennifer Doudna

 

Technologie nůžek CRISPR spočívá v doručení kompozitu upravené RNA s proteinem Cas9 do kontaktu s cílovou DNA. Protein Cas9 za normálních okolností vyrábějí bakterie a pomocí tohoto proteinu se brání proti virům. V případě genetického inženýrství se Cas9 získává laboratorně. Jakmile útočný virus vstříkne do těla bakterie svou RNA, bakterie aktivuje svůj vlastní CRISPR systém, což jsou v podstatě zmíněné proteiny Cas9, které rozstřihnou viry přesně v místě, tak, aby došlo k zahubení viru.

CRISPR ale nestříhá a nelikviduje viry v bakterii náhodně, ale s naprostou a naprogramovanou přesností, přímo v místě helixu, tedy šroubovice DNA, kde je to předem bakterií určeno. Technologie CRISPR převzatá od bakterií je tak základem převratné technologie na editaci lidské DNA, kdy je možné naprogramovat RNA-Cas9, aby editovala přesně určené DNA v přesně určených orgánech, na přesném místě šroubovice DNA.

 

Oblak “nůžek” vysypaných z letadla přeprogramuje a sestříhá DNA milionů lidí, to není utopie nebo sci-fi, to je po objevu CRISPR reálně možné

 

CRISPR dokáže nejen šroubovici DNA přeříznout napůl, ale umí provádět tzv. double cut, tedy vyříznutí úseku DNA ve smyslu od – do, a do uvolněného místa umí vložit novou informaci, případně mezeru odstranit a spojit znovu DNA dohromady, čímž se DNA zkrátí. Tato technologie umožňuje neuvěřitelné věci, daleko za hranicí etických mantinelů.

Technologie umožňuje přidávání nebo odebírání chromozomů, vytváření nových živočišných druhů. A to už není nástroj člověka, to je nástroj  architektů planety. Hrozba této technologie spočívá v její možné weaponizaci, kdy virus vypuštěný do prostoru může úmyslně obsahovat naprogramované CRISPR instrukce, což způsobí změny DNA v milionech lidí vystavených této bojové látce.

Obrazné přirovnání schopnosti CRISPR editovat helix DNA

 

CRISPR začne geneticky editovat lidi vystavené tomuto viru, začne jim pozměňovat jejich DNA, ale nemusí jít o editace s cílem člověka zabít, ale třeba "jen" pozměnit jeho chování, myšlení, jednání, uvažování, pozměnit jeho kognitivní vnímání, snížit produkci adrenalinu, dopaminu, zpacifikovat odpor nepřítele. A tím se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu.

K provedení genetické editace DNA člověka není zapotřebí jehla a vakcína, protože k tomu stačí dostat do lidského těla RNA kompozit CRISPR s proteinem Cas9 jakoukoliv cestou, buď na nějakém nosiči, jako je virus, nebo na povrchu média, třeba nějaké špejle strčené do krku či nosu a tam chvíli poválené. Mnoho lidí se ptá, proč česká a slovenská vláda tak moc usiluje o strkání špejlí do nosu českým a slovenským dětem.

Pravdu si skládejte sami.

 

Strkat dětem špejle do nosů, když nepatří mezi ohrožené skupiny? Teror, bizarní zvrácenost, plýtvání prostředky, anebo plán na “editaci” dětí? Nakolik zasahují špejle do lidské DNA?

 

Minulý rok došlo k udělení Nobelovy ceny za technologii genetického editoru CRISPR. V roce 2021 místopředseda slovenské vlády odpálí bombu, že nové vakcíny mRNA zasahují do lidské DNA. Nyní stojíme před zoufale chtěným (samotnými nevědomými rodiči - vše tak jde podle plánu) obnovením školní výuky pod podmínkou, že děti budou dvakrát týdně testovány a budou si i samy (to vydrží delší dobu) strkat špejle do nosů (možná je i cucat jako bonbony).

Stále mějme na paměti, že děti nejsou a nikdy nebyly ohroženou skupinou. Malé děti jsou v genetickém vývoji a pokud budou vystaveny působení genetického editoru CRISPR, budou výsledky patrné za pár měsíců. Děti se začnou měnit, jejich chování, myšlení, jejich zájmy, jejich reakce, nálady, jejich zdravotní stav. Ten, kdo bude bdělý, to bude brzy pozorovat. (Kdo to však bude dávat do souvislosti s testováním? Kdo se tím bude zabývat? Rodiče, myslíte? Co děláte nyní, abyste poznali pravdu? Abyste chránili své děti? Kupujete jim roušky a modlíte se - už aby se otevřely školy, ať mažou vaše ratolesti do škol, doma už to s nimi nejde vydržet? A tak budete rádi pokračovat v přijímání všeho, co vám mocní pánové přikáží. Jak předvídatelné. Jak jednoduché to s vámi mocní mají, nevědomí lidé).

Děti politiků v ČR a v SR samozřejmě testovány špejlemi nebudou, ty mají výjimku, ovšem ostatní děti budou čelit teroru a rýpání do nosu 2x týdně. Česká vláda je plně v područí mocných tohoto světa. Naše kolektivní volba.

 

Opakování špejlových testů má s velkou pravděpodobností za úkol oslabit a poškrábat dětem sliznici v nosu, aby něco mohlo snadněji proniknout skrze sliznici do lidského těla. Virus se nedostává do těla přes kyselý žaludek polknutím, ale difúzí přes sliznici v nosu, nosohltanu, anebo v plicích. Malý virus RNA se specifickým proteinem dokáže editovat lidskou DNA. Tak děsivé zjištění technologie CRISPR má naprosto zásadní dopady na vše, co jsme dosud o viru věděli. Pokud někdo rozpráší z letadel oblak modfikovaných virů nesoucích CRISPR RNA, potom se jedná o válečný akt a použití zbraně hromadného řízení.

 

Dívejte se okolo sebe, jak se lidé mění, zejména jejich chování, pohledy na vás a jednání

 

Člověk to pozná až ve chvíli, když zjistí, že je neschopen odporu, že nebrání rodinu, ani své děti, že se nestaví na odpor, že se něco stalo a nemá sílu a ochotu vstát z gauče, vyjít do ulic, že nemá sílu odporovat svému zotročení.

Editace genů produkujících adrenalin, serotonin a dopamin, vypnutí lidí, přeprogramování, a to na plošné úrovni. Do toho projev Jennifer Doudny, která hovoří o potřebě testů a zkoušek, kterými je potřeba zajistit, že technologie je bezpečná, že nedojde k tomu, že by genetické nůžky začaly stříhat něco jiného, co nemají...

zdroj: aeronet.cz

Každá civilizace na Zemi zatím vždy dosáhla svého konečného pádu. Důvod byl a zůstane vždy jediný.

Jakmile technická úroveň přeskočí úroveň DUCHOVNÍ, výsledkem je vždy ZÁNIK.

Lidstvo samo sebe zničí svou vlastní technologií, která NENÍ postavena na duchovních základech Lásky, Jednoty, Pokory, Uvědomění.

Pouze duchovní uvědomění LIDSTVA dokáže zaručit, že žádná pozemská technologie nebude zneužita proti svým vlastním vynálezcům.

Jak jednoduché. Jak prozíravé.