Kanadská studie informuje, co dělá "spike protein" v těle očkovaných lidí. U někoho za šest dní, u jiného za šest měsíců - ale spolehněte se, dostane to všechny

 

Už počátkem června 2021 se na americkém internetu objevila informace o vědecké studii týmu kanadského profesora, který získal grant od kanadské vlády na prověření bezpečnosti vakcín proti Covid-19 používaných v Kanadě, přičemž studie měla původně sloužit jako alibi kanadské vládě, že všechny tři americké vakcíny od firem Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson jsou pro kanadské občany bezpečné. Studie probíhala od konce roku 2020 a výsledkem mělo být potvrzení, že vakcíny jsou bezpečné. Místo toho však studie odhalila, že vakcíny pracující na principu spike protein matricí, na které si lidské buňky mají vytvořit imunitu, fungují úplně jinak, než se očekávalo.

Součástí studie je i utajovaný interní materiál Pfizeru získaný od japonské vlády, který obsahuje popis mechanické činnosti vakcíny společnosti Pfizer na molekulární bázi. Přesný popis toho, co se začne dít po vstříknutí roztoku pod kůži. Tyto informace jsou pro mnoho čtenářů v ČR a na Slovensku úplně nové. Mechanika distribuce vakcíny v těle je opravdu děsivým příběhem.

 

Podle studie totiž Pfizer ve své dokumentaci uvádí, že spike proteiny doručené mRNA vakcínou do svalu mají zůstat ukotvené na místě a nesmí se nikam pohnout. Ano, tušíte správně, magnetická ramena lidí vznikají proto, aby vpíchnutý obsah nikam necestoval a na úrovni malých nanočástic se zakousl a zachytil ve tkáni a necestoval dále. Toto je zásadní poznatek. Spike protein nesmí - dle plánu Pfizeru - cestovat, musí zůstat ve svalu, což je jediné bezpečné místo, kde smí proběhnout zárodek funkce.

Zárodek funkce je laboratorní označení pro okamžik reakce vakcíny s organismem. Nosič mRNA je uvolněn do svalu a spike protein se má zachytit na nejbližší buňku ve svalu. Aby spike protein necestoval ze svalu do krevního oběhu, je na místě držen nějakou látkou, která ve studii kanadského profesora není uveřejněna, nedošlo k jejímu odtajnění ze strany dokumentu japonské vlády. Je velice pravděpodobné, že tím pomocným materiálem, který má spike protein udržet na místě ve svalu, je grafen, resp. jeho vysoce ferromagnetický oxid. Plát grafenu má ostré hrany, které se zaříznou do tkáně svalu a drží spike protein na místě.

(web: blíže o grafenu ve vakcínách nabízíme v záložkách  Očkované grafenové trosky,  Smrtící grafen ve vakcínách)

 

Spike protein se má po vstříknutí ukotvit a přichytit ve svalu za pomoci jisté kotvící látky.

 

Jenže toto ukotvení spike proteinu nemusí být bezpečné, grafenový plát se totiž může rozložit, a to hned několika látkami, které způsobují rozpad uhlíkové mřížky. Jednou z takových látek je Ivermectin, který chemicky rozkládá grafen a jeho oxidy čistě chemickou cestou. To samé provádí obyčejný křen, který obsahuje glykosidy. Glykosid chemicky redukuje oxid grafenu a plát grafenu se tak chemicky rozpadne. Oxid grafenu destabilizují i sulfáty obsažené v jiných vakcínách, které se dostanou do těla spolu s přeočkováním nebo s jiným zdrojem.

 

obr.: Distribuční tabulka Pfizeru, kam všude se uvolňuje a cestuje spike protein vakcíny proti covidu

Podle výše uvedné studie však toto kotvení spike proteinu z nějakých důvodů selhává a spike proteiny cestují po lidském těle, kde způsobují krevní sraženiny, vyvolávají infarkty myokardu, záněty srdečního svalu a další problémy kardiovaskulárního systému. Proč by se Pfizer snažil někde kotvit spike proteiny? Možná proto, že ví, že jinde v těle by vyvolávaly tyto nebezpečné procesy. Každá vakcína vytvoří v těle ovcované osoby ferromagnetický marker, který musí zůstat na místě. Pokud se začne rozkládat, rozpadat a cestovat po těle, je to problém.

Výzkumníci o vakcínách proti COVID-19 dříve předpokládali, že mRNA vakcíny se budou chovat jako tradiční vakcíny. Proteinový hrot (spike protein) vakcíny – zodpovědný za zárodek funkce – by zůstával většinou v místě vpichu v ramenním svalu nebo v místních lymfatických uzlinách. Nový výzkum vypracovaný skupinou vědců v čele se zmíněným kanadským profesorem však tuto teorii popírá, uvedl minulý týden kanadský výzkumník zabývající se zejména vakcínami proti rakovině.

 

Kanadská vláda pověřila profesora, aby vypracoval studii o bezpečnosti vakcín, ale dopadlo to úplně jinak

 

Byram Bridle, virový imunolog a docent na Guelphské univerzitě v Ontariu, kterému kanadská vláda vloni udělila grant ve výši 230 000 dolarů na výzkum vývoje vakcíny proti COVID-19, uvedl, že spolu se skupinou mezinárodních vědců podal žádost o informace japonské regulační agentuře, aby získal přístup ke studii biodistribuce (https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/pfizer-report-japanese-government-pdf) vakcíny společnosti Pfizer. Biodistribuční studie se používají ke zjištění, jak se injektovaná látka v těle pohybuje a ve kterých tkáních nebo orgánech se hromadí. Až na výjimky jsou biodistribuční studie přísně tajné a poskytují se jen vládním orgánům, obvykle státním úřadům pro kontrolu léčiv. “Je to vůbec poprvé, kdy vědci mají možnost vidět, kam se tyto vakcíny s messengerovou RNA (mRNA) po očkování dostanou,” řekl Bridle v rozhovoru s Alex Pierson (https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge), kde poprvé zveřejnil tyto údaje. “Je bezpečné předpokládat, že zůstává v ramenním svalu?” Krátká odpověď zní: “Rozhodně ne. Je to velmi znepokojující.”

 

Virus Sars-CoV-2 má na svém povrchu protein s hroty. Právě tento hrotový protein mu umožňuje infikovat naše těla, vysvětlil Bridle. “Proto jsme v našich vakcínách používali proteinový hrot,” řekl Bridle. “Vakcíny, které používáme, přimějí buňky v našich tělech, aby tento protein vyráběly a klonovaly. Pokud se nám podaří vytvořit imunitní odpověď proti tomuto proteinu, teoreticky bychom mohli zabránit tomu, aby tento virus infikoval tělo. To je teorie, která stojí za touto vakcínou.”

 

Profesor a jeho tým zjistil neuvěřitelné věci, ze kterých jde mráz po zádech. Spike protein se chová jako toxin, pokud se uvolní do krevního oběhu

 

“Nicméně při studiu závažného onemocnění COVID-19 se ukázalo, že srdeční problémy, spousta problémů kardiovaskulárního systému, krvácení a srážlivost, to vše je spojeno s COVID-19,” dodal. “Při tomto výzkumu se ukázalo, že proteinový hrot je sám o sobě téměř zcela a výhradně sám zodpovědný za poškození kardiovaskulárního systému, pokud se dostane z místa kotvení do krevního oběhu.” "Když se purifikovaný protein spike vstříkne do krve výzkumných zvířat, dojde u nich k poškození kardiovaskulárního systému, protein může proniknout přes hematoencefalickou bariéru a způsobit poškození mozku", vysvětlil Bridle.

 

Studie biodistribuce, kterou Bridle získal, ukazuje, že proteinový hrot se dostává do krve, kde cirkuluje několik dní po vakcinaci a poté se hromadí v orgánech a tkáních, včetně sleziny, kostní dřeně, jater, nadledvinek a v “poměrně vysokých koncentracích” ve vaječnících. “Již dlouho víme, že spike protein je patogenní protein,” řekl Bridle. “Je to toxin. Pokud se dostane do oběhu, může v našem těle způsobit poškození.” Velké množství studií prokázalo, že nejzávažnější účinky viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID, jako je srážení krve a krvácení, jsou způsobeny účinky samotného spike proteinu viru.

 

Spike protein po uvolnění z kotvení ve svalu vyvolává krevní sraženiny, krvácení a poškození mozku

 

Nedávná studie v časopise Clinical and Infectious Diseases vedená výzkumníky z Brigham and Women’s Hospital a Harvard Medical School (https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075) měřila vzorky plazmy odebrané třinácti příjemcům vakcíny Moderna 1 až 29 dní po první dávce a 1-28 dní po druhé dávce.

U jedenácti z těchto osob byly detekovatelné hladiny proteinu SARS-CoV-2 v krevní plazmě již jeden den po první dávce vakcíny, včetně tří osob, u nichž byly detekovatelné hladiny spike proteinu. Zjištěn byl také protein “podjednotky” zvaný S1, který je součástí spike proteinu. Spike protein byl detekován v průměru 15 dní po první injekci a u jednoho pacienta byl protein detekovatelný 29. den, jeden den po druhé dávce vakcíny, který zmizel o dva dny později. Výsledky ukázaly, že produkci antigenu S1 po první vakcinaci lze detekovat již první den a že je přítomna i mimo místo vpichu a související regionální lymfatické uzliny.

 

Za předpokladu, že průměrný objem krve dospělého člověka je přibližně pět litrů, odpovídá to vrcholové hladině přibližně 0,3 mikrogramu cirkulujícího volného antigenu u vakcíny určené pouze k expresi membránově ukotveného antigenu. V odborné studii publikované v časopise Nature Neuroscience (https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8) se u laboratorních zvířat, kterým byl do krevního oběhu vstříknut purifikovaný proteinový hrot, objevily kardiovaskulární problémy. Proteinový hrot také překročil hematoencefalickou bariéru a způsobil poškození mozku.

 

Obsah vakcíny se dostává do sleziny a žláz, včetně vaječníků a nadledvinek

 

Podle Bridleho bylo velkým omylem domnívat se, že protein neunikne do krevního oběhu. Bridle uvedl, že podle jejich zjištění je proteinový hrot sám o sobě téměř zcela zodpovědný za poškození kardiovaskulárního systému, pokud se dostane do oběhu. Jakmile se protein dostane do oběhu, může se navázat na specifické receptory ACE2, které jsou na krevních destičkách a buňkách, které vystýlají cévy. “Když se tak stane, může udělat jednu ze dvou věcí. Buď může způsobit shlukování krevních destiček, což může vést ke srážení krve – právě proto jsme zaznamenali poruchy srážlivosti spojené s těmito vakcínami. Anebo naopak může vést ke krvácení,” dodal.

 

Jak srážení krve, tak krvácení jsou spojeny s trombotickou trombocytopenií vyvolanou očkováním (VITT). Bridle také uvedl, že proteinový hrot v oběhu by vysvětloval nedávno hlášené srdeční problémy u očkovaných dospívajících. Stephanie Seneffová, vedoucí vědecká pracovnice Massachusettského technologického institutu, uvedla, že je nyní jasné, že obsah vakcíny se dostává do sleziny a žláz, včetně vaječníků a nadledvinek, je vylučován do prostředí a nakonec se dostane do krevního oběhu a způsobí systémové poškození. “Receptory ACE2 jsou běžné v srdci a mozku,” dodala. “A právě takto způsobuje protein hrotů kardiovaskulární a kognitivní problémy.“

 

Dětský revmatolog Dr. J. Patrick Whelan v prosinci 2020 varoval americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) (https://childrenshealthdefense.org/defender/moderna-pfizer-vaccines-blood-clots-inflammation-brain-heart/), že mRNA vakcíny mohou způsobit mikrovaskulární poškození mozku, srdce, jater a ledvin způsobem, který nebyl posouzen v bezpečnostních studiích. Ve veřejném prohlášení (https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Whelan-FDA-letter-re-EAU-Pfizer-.pdf) se Whelan snažil upozornit úřad FDA na možnost, že vakcíny určené k vytvoření imunity proti proteinu SARS-CoV-2 spike mohou místo toho způsobit poškození. Whelan se obával, že technologie mRNA vakcíny, kterou používají společnosti Pfizer a Moderna, má “potenciál způsobit mikrovaskulární poškození (zánět a malé krevní sraženiny zvané mikrotromby) mozku, srdce, jater a ledvin způsobem, který nebyl hodnocen v bezpečnostních studiích“.

 

Nanočástice grafenu pro kotvení spike proteinu se rozpadají v důsledku chemických látek přijímaných v podobě určitých léků nebo určité potravy. A proto obojí je třeba zakázat

 

Toto je závěr placeného grantu, který měl kanadské vládě poskytnout alibi o bezpečnosti vakcín. Kotvení spike proteinů ve svalu pomoci nanočástic grafenu, který je ferromagnetický, úniky a rozkládání grafenu Ivermectinem a jeho pohotový zákaz v České republice i na Slovensku, podivná nedostupnost křenu v obchodech v Německu, řetězce najednou začaly křen stahovat z nabídky, všechno to najednou do sebe začíná zapadat.

obr.: Alergická reakce organismu na kotvící látky vakcíny v místě vpichu

Někdo stojí frontu na vakcínu, aby se nechal naovcovat. Za šest měsíců dostane srdeční infarkt, když se sehne pro bednu s nářadím a zvedne ji. Srdeční infarkt, řekne lékař, s vakcínou to určitě nemá nic společného...

 

zdroj: aeronet.cz, provedeny drobné stylistické úpravy a zkrácení. Děkujeme všem, kteří ještě boj o své holé životy nevzdali a nezištně pomáhají ostatním tím, že jim poskytují životně důležité informace v této závěrečné fázi nadvlády negativního stavu na Zemi.