Ne slova, ale skutky

 

Ne slova, ale skutky

(channeling, přijala Marta, září 2021)

 

Budeme vycházet z předpokladu, že jste dostali dostatek teoretických znalostí a nyní je čas, aby ti z vás, kteří jsou skutečně připraveni na Přechod, k němu přistoupili nikoli slovy, ale činy.

Především jde o úroveň vašeho vědomí. Pro někoho z vás ještě nemusí být stabilní, ale přesto je možné rozlišit základní parametry vědomí člověka, který dosáhl úrovně umožňující přechod do páté dimenze.

Parametry:

1. Nemožnost návratu do předchozího života

Člověk se zpravidla cítí jako černá ovce mezi svými příbuznými, přáteli a kolegy, kteří stále žijí zájmy trojrozměrného světa s jeho materiálními starostmi a problémy, myslí ve stereotypech a jsou zcela pod vlivem masmédií. Tento svět mu připadá tak neskutečný, absurdní a primitivní, že už nemůže ani pomyslet na to, že by se do něj vrátil a žil svůj starý filištínský život. Samozřejmě musel urazit dlouhou a někdy bolestivou cestu, než si to uvědomil, plaval proti proudu, ničil staré sítě, ztrácel přátele a známé, s nimiž se mu obtížně komunikovalo - tak vzdálené byly jejich životní cesty a tak hluboká vibrační propast je dělila. V důsledku toho se ocitá v určité izolaci, ale tato izolace ho neděsí, naopak se mu zdá, že po zbavení se nadbytečného břemene přebytečných a zastaralých vztahů se může zhluboka nadechnout a nasměrovat veškerý svůj duchovní potenciál k vytouženému cíli - k přechodu spolu se Zemí na novou úroveň existence.

2. Vibrační stabilita

Pro člověka je stále obtížné udržet si stejnou úroveň vibrací, protože život ve společnosti neustále přináší své korekce. Je však velmi důležité stanovit si určitý vibrační koridor, pod který není dovoleno klesnout. Až dosáhnete takové úrovně vibrací, která vám umožní být v harmonickém stavu, musíte tyto pocity zafixovat ve svém vědomí - měli byste si vytvořit určitý vibrační standard, o který byste měli usilovat. Zpravidla se jedná o vibrační úroveň čtvrté úrovně, na které je lidské vědomí blízké jednopolárnímu světu bez oddělování, posuzování a jakýchkoli negativních energií.
Můžete být kreativní a vymýšlet vlastní způsoby, jak se udržet v žádoucích vibračních hranicích.
Představte si stupnici s kritickým bodem 4,5 pod který už nemůžete klesnout. To je hranice, která odděluje čtvrtou dimenzi od páté. Pokuste se vstoupit do meditativního stavu a vnímejte tuto úroveň vibrací. Zafixujte si ji v mysli, abyste se k ní mohli snadno vrátit, jakmile pocítíte, že vaše vibrace klesají. Postupně můžete posunout ukazatel na této stupnici směrem k páté dimenzi a zvýšit tak své měřítko, ale dělejte to postupně a promyšleně, aniž byste události nutili, ale také je nezpomalovali.

3. Výživa

Na první pohled by se mohlo zdát, že jídlo je čistě materiální pojem, protože sytí vaše fyzické tělo. Ve skutečnosti každá potravina v sobě nese určité vibrace a její požití ovlivňuje celkovou energetickou úroveň lidského těla. Na úsvitu lidstva lidé jedli pouze rostlinnou stravu, která byla součástí přírody, a proto nesla ″živou″ energii. Konzumace zvířecích těl byla ″vynálezem″ reptiloidů, kteří ji aktivně zaváděli do lidské společnosti, až si nakonec lidé zvykli jíst maso zvířat a ptáků. To jsou již produkty velmi nízkých vibrací, protože byly získány zabíjením živých bytostí. Bez ohledu na to, jakou formou bylo zabití provedeno, v okamžiku smrti vždy dochází k obrovskému uvolnění energie strachu o život, která se doslova ″otiskne″ do každé buňky těla zabitého zvířete. Tato energie strachu se při tepelném ošetření nerozpouští, nýbrž proudí do lidského těla, aby tam začala působit destruktivně. Mnozí z vás si jistě všimli, že vášniví jedlíci masa jsou zpravidla velmi materiální a přízemní lidé, pro které je duchovní stránka života prakticky uzavřená. I když se snaží dosáhnout nové úrovně svého vývoje, je to pro ně mnohem pomalejší než pro vegetariány. Jejich tělo je ″znečištěno″ nízkovibračními látkami živočišného původu. Pokud je strávené maso zvířete postupně odstraněno z fyzického těla, jeho energetická složka zůstává v lidském těle po dlouhou dobu, protože si nachází výživné prostředí.
Člověk žijící ve světě trojrozměrnosti zpravidla není zvyklý ovládat své emoce a energie jim odpovídající se ″usazují″ v jeho jemnohmotných tělech. Neposlední místo mezi těmito energiemi zaujímá energie strachu, kterou je posedlý téměř každý člověk moderní společnosti. V důsledku toho je podle zákona podobnosti energie strachu zabitých zvířat přitahována vibracemi k energii strachu samotného člověka, což jeho energii ještě více zatěžuje. Strach často vyvolává agresi jako obrannou reakci člověka na jakékoli nebezpečí, v důsledku čehož se masožravci stávají agresivnějšími. Navenek tato agrese nemusí být viditelná, ale vnitřní stav člověka s nízkou vibrací je vždy nestabilní. Stává se zranitelnějším a často je prostě posedlý strachem a nejistotou, a někdy naopak projevuje přílišnou bojovnost. Každý snědený kus masa vnáší do energetického pole člověka prvek negativní energie, který vetknutý do energetického pole člověka výrazně snižuje jeho vibrace.

4. Nápoje

To, co člověk pije, má na jeho vědomí stejný vliv jako to, co jí. To platí zejména pro alkoholické nápoje. Právě ony a v jakékoli dávce mají zhoubný vliv na lidské vědomí a zbavují ho čistoty, která je nedílnou součástí božství. Každý alkoholický nápoj obsahuje enzymy, které ovlivňují lidský mozek.
Enzymy se dostanou do krve, roznesou se po celém těle, otráví ho a kontaminují cizorodými prvky.
Zvláště škodlivý vliv mají na lidský mozek, protože ten je jako fyzický orgán zodpovědný za čistotu lidského vědomí. Nic nesnižuje vibrace člověka tak jako alkoholické nápoje. Jsou to produkty Drakoreptiloidů, stejně jako pojídání masa. Cílem bylo snížit vibrace člověka na maximum a zastřít jeho vědomí. Pouze zbavením člověka jeho přirozené božské složky si mohli podmanit jeho vůli a učinit z něj poslušný nástroj ve svých rukou. Vznikly tak celé instituty vinařství, pivovarnictví, výroby silných alkoholických nápojů. To vše se dostalo do módy, bylo prezentováno jako všelék na mnoho nemocí, a dokonce i lékaři začali ″předepisovat″ alkohol v malých dávkách, aby údajně posílili organismus. Ve skutečnosti alkoholické tinktury z různých rostlin škodí stejně. Alkoholové roztoky mají pouze konzervační účinek, ale nezachycují léčebný účinek žádné konkrétní rostliny. Pro člověka, který se snaží projít do páté dimenze je nejpřirozenějším nápojem především čistá voda. Bylinné odvary jsou také užitečné, ale s ohledem na individuální zvláštnosti každého člověka.
V dávných dobách byli lidé zkušenými bylinkáři. Každá rostlina a každý kořen jim dodávaly léčivou sílu. Dnes jsou tyto znalosti téměř ztraceny a jen několik nadšenců se je snaží obnovit a uplatnit ve svém životě. Pokud jde o šťávy, mohou být stejně jako bylinné lektvary pro někoho velmi prospěšné a pro jiného škodlivé. Hlavním kritériem při výběru džusu by tedy měla být vaše intuice. Naučte se naslouchat svému tělu a svým nebeským průvodcům a také berte v úvahu, že každý džus je koncentrátem toho či onoho ovoce, někdy pro vaše tělo nadměrným. Dodržujte smysl pro proporce ve všem. Totéž platí pro tonizující nápoje, jako je čaj, káva a kakao. Pro mnoho lidí se staly jakýmsi rituálem, zvykem. Přehodnoťte svůj postoj k nim a konzumujte je jen tehdy, když si to vaše tělo opravdu žádá. V každém případě by vám jejich pití mělo přinést fyzické potěšení. Pokud se po něm cítíte lehce a svěže, je to váš nápoj.
Rozdíl mezi zdravým a alkoholickým nápojem pocítíte, pokud si vzpomenete, jak jste se cítili po hektické večeři v minulosti.

5. Přehodnocení životních priorit

Týká se naprosto všech oblastí vašeho života. Abyste však odhalili, co je pro vás nejdůležitější, je třeba přehodnotit celý svůj dosavadní život a postupně odstraňovat vrstvu za vrstvou to, co je pro vás zbytečné a nedůležité, aby zůstala jen podstata - ″jádro″ - váš skutečný cíl.
Proč je důležité to udělat právě teď - na prahu přechodu? Po odhození všech zbytečných těžkých ″obleků″, které vám dobře sloužily ve třetí dimenzi, musíte do nové dimenze vstoupit lehcí, čistí a obnovení. Jestliže dříve v okamžiku odtělesnění a přechodu člověka do jemnohmotné úrovně existence zůstalo jeho fyzické tělo na Zemi a zůstalo pouze jeho vědomí, nyní mají mnozí z vás možnost přejít do nové dimenze ve svém fyzickém těle. Na oplátku byste však měli v odcházející realitě zanechat všechny atributy trojrozměrného světa, které vás provázely během mnoha inkarnací v dualitě. Jinými slovy, zbavení se všech dosavadních vzorců myšlení a chování by se mělo stát závazkem a zárukou, že jste na přechod připraveni.
Mnozí z těch, kteří nyní čtou toto poselství, ušli dlouhou cestu sebezdokonalování a duchovní práce, která vás přivedla mnohem blíže k vašemu vytouženému cíli. Zbývá jen poslední snaha: prohlédnout si celou svou prošlou cestu ještě jednou, ale už očima člověka ze čtvrté dimenze, který zachytí ty drobnosti a nuance, které vám při prvním ″čtení″ vašeho života unikly.
Podívejme se na příklad průměrného člověka s průměrným příjmem, který sice neluxuje, ale také si nic neodepře. Takový člověk zpravidla dodržuje určité standardy ″krásného″ života a snaží se držet krok s ostatními: má dobrou práci, slušné auto, několikrát do roka si dovolí cestovat po zemi nebo do zahraničí.
Začněme prací - opravdu vám přináší radost a uspokojení, nebo se jí držíte jen kvůli penězům? Jste ochotni se jí vzdát kvůli jiné práci, která vás baví, ale není tak dobře placená? Totéž platí pro auto, cestování a další atributy ″úspěšného″ života. Potřebujete prestižní značku vozu, nebo chápete, že je to hold módě a stačil by levný, ale praktický vůz?
A cestování na obvyklá ″populární″ a přeplněná místa? Nenudí vás? Opravdu vás baví, nebo je děláte ze zvyku, ale z velké části vás omrzely a nepřinášejí vám takovou radost jako kdysi?
Při přehodnocování svých životních priorit byste si vlastně měli položit jedinou otázku: Co to dává mé Duši? Ve světech vyšších dimenzí, počínaje čtvrtou, žije člověk převážně Duší, nikoliv Myslí, a má zcela jiné potřeby. Duše je šťastná z věčných a nehynoucích hodnot a mysl je šťastná z hmotných hodnot. Abyste je mohli spojit v současné fázi své existence - na přechodu mezi dvěma světy, je třeba přehodnotit priority svého života, zbavit se všech nepotřebných věcí, které byly inspirovány výplody Mysli, a ponechat si to nejcennější - věci drahé vaší Duši.

6. Bezpodmínečná víra ve vlastní síly

Tento pojem zahrnuje soběstačnost, pocit sebeúcty a schopnost moudře, klidně a bez nadměrných emocí hájit svá práva.
Soběstačnost je především důvěra ve vlastní správnost a naprostá nezávislost na mínění druhých. Samozřejmě se nezískává okamžitě. Člověku jsou vlastní pochybnosti, protože lidé v jeho okolí se zpravidla snaží obhájit svůj názor na jakoukoli, i tu nejbezvýznamnější otázku. Je to stejný projev duality, která vládne v trojrozměrném světě. Vzpomeňte si na rčení ″Pravda se rodí v hádce″. Ve skutečnosti se v hádce rodí jen antagonismus a rozpory. Prosazováním vlastního názoru člověk zpravidla uspokojuje své ego a snaží se prosadit. Kromě toho málokdo umí naslouchat a slyšet svého partnera. Kultura komunikace se ve vaší společnosti bohužel téměř vytratila, protože lidé spolu ″mluví″ myslí, nikoli duší. Komunikace s Duší je spíše tichou interakcí na úrovni srdce a intuice. Je to případ, kdy si lidé rozumí beze slov.
Pro blízké lidi je mnohem příjemnější a užitečnější, když spolu mlčí, než když spolu mluví, protože jakmile se komunikace dostane do fyzické roviny, zasahuje do ní Mysl. To samozřejmě neznamená, že by spolu lidé neměli vůbec komunikovat, ale komunikace by měla být velmi selektivní - taková, která se navzájem obohacuje, a nevyvádí z rovnováhy. Ideální komunikace je, když se lidé dělí o své zkušenosti, zajímavé příběhy ze svého života i ze života druhých, aniž by vnucovali své vlastní závěry, ale umožnili druhému, aby si vyvodil své vlastní.

Každá komunikace by měla být založena na sebeúctě a respektu k druhé osobě, což znamená přijetí jakéhokoli názoru, i když se liší od vašeho. Díky tomuto způsobu komunikace se člověk drží svého názoru, aniž by se dostal do sporu nebo se snažil ″podřídit″ druhou osobu. Zároveň nedovolí, aby mu druhá osoba vnucovala svůj názor. Je velkým uměním vést rozhovor klidným a harmonickým směrem, i když se diskutuje o těch nejtěžších otázkách. Právě o tom je soběstačnost: udržet si své vlastní ″hranice″ a neporušovat hranice druhých, nechat druhého člověka, aby měl svůj vlastní názor.
Takový člověk má dostatek zkušeností a znalostí, ke kterým dlouho a vytrvale kráčí, a nikdo ho nemůže z jeho zvolené cesty srazit nebo otřást jeho důvěrou ve správnost jeho volby.
Zároveň však chápe, že ostatní mohou mít zcela jinou cestu - cestu, na kterou mají právo a kterou naopak respektuje.

 

zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-ne-na-slovakh-a-na-dele/#ixzz76j82eVa1. Děkujeme...