Americká CDC zahájila děsivé obvolávání neočkovaných Američanů podle databáze neočkovaných osob. Žádá občany, aby se nechali očkovat, anebo čelili následkům. Vzápětí americké ministerstvo zdravotnictví vyvěsilo nové nabídky práce pro zaměstnance na pozice zřízenců a asistentů v izolačních kempech pro rizikové neočkované osoby! A navíc FEMA začala po celých USA chystat ke zprovoznění internační tábory pro miliony Američanů! Proč pět zemí bývalého Britského impéria sdružených v alianci Five Eyes realizuje nejděsivější kopie nacistických procesů řízení obyvatelstva z dob Třetí říše?

 

Ve čtvrtek 30. září 2021 vysílal Alex Jones na Infowars nejnovější informace o událostech, ke kterým došlo v USA v posledních hodinách. Je nanejvýš nutné pochopit nový rozměr společenského teroru, který je implementován globalisty v pěti anglosaských zemích, které se podílely na financování vzestupu Adolfa Hitlera k moci. Skrytý nacismus v těchto pěti zemích je definovaný nenávistí ke svobodným lidem a především ke slovanským národům a Rusku jmenovitě.

Nenávist, která se přisuzuje neokonzervativcům, však pochází z pohrobků nacismu a z importu špiček nacistické Třetí říše po II. sv. válce do pěti anglosaských zemí - USA, Kanady, Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu sdružených do špionážní organizace Five Eyes (v překladu Pět Očí). Tyto ideové a ideologické špičky nacistů vytvořily v těchto 5 zemích po II. sv. válce stínové zákulisní vlády. Ta nejznámější z nich je americká Majestic 12 (MJ-12), která je přezdívána jako CABAL. Obrovská moc těchto nacistických zákulisních vlád je v jejich přímém napojení na Syndikát v nejvyšší, tedy okultní rovině řízení.

obr.: Aliance zemí Five Eyes - Anglosaské země bývalého Britského impéria

 

Tyto zákulisní vlády se až dosud držely v pozadí, maskovaly se Pentagonem, armádou, diplomatickými silami, zákulisními taktikami. Navenek veškerou moc držely "demokratické" a volené vlády a sbory. Po spuštění procesu COVID-19 však došlo k neuvěřitelné změně. Došlo k vyslání povelu a všechny vlády začaly jako otočením knoflíku kolektivně likvidovat své národní ekonomiky a terorizovat své obyvatelstvo způsobem, jakým by se choval okupační nepřítel k cizímu obyvatelstvu okupované země.

Zavádění teroru, sledování, kontrolování pohybu, omezování lidských práv, omezování vstupu do škol, do zaměstnání, do veřejné dopravy, nucení k drastickému ponižování a k výtěrům nosů za účelem odběru genetického materiálu, drakonické testování experimentálních roztoků na široké populaci jako na pokusných zvířatech, blokování dostupnosti laciných a účinných léků, aby se lidé nemohli snadno z nemoci vyléčit, ale aby jako pokusné oběti při vivisekci vydržely naživu a v bolestech co nejdéle.

 

Kdysi Total Einsatz, dnes Total Control. Obojí nacistické procesy řízení populace s cílem transformace svobodné společnosti do totalitního systému

 

Staří lidé prosí a naříkají v nemocnicích, avšak lékaři mají přísný zákaz podávat Ivermectin, hrozila by jim profesní, ale i fyzická likvidace jako v USA, kde záhadně umírají praktičtí lékaři, nejen ti, kteří lidem podávali Ivermectin. Ministři zdravotnictví začínají připomínat spíše nacistické důstojníky, kteří omezují lid a práva lidí jako dozorci v koncentračním táboře. Ve skutečnosti jde o jasné nacistické procesy řízení. Ty poznáte snadno.

obr.: Telefonát CDC vyzývající k očkování

 

V první fází nacisté zavádějí ideové dělení obyvatelstva na dvě skupiny. Na ty dobré, které se podřídily, a na ty ostatní, odporující. Zavádí apartheid. V druhé fázi přichází Total Control, Total Einsatz, prostě totální kontrola obyvatelstva. Třetím poznávacím znamením nacistických procesů řízení je Arbeit Macht Frei. Občan nemá povoleno nic jiného, než je pohyb do práce a z práce.

Žádné cestování, žádné restaurace, žádná kina, divadla nebo koncerty, žádné spolčování, žádné cigarety, ani kouření v hospodách. Pouze do práce a z práce, protože kola průmyslu a válečného úsilí se nesmí zastavit. Čtvrtým poznávacím znamením je změna občana na nevolníka a později otroka, který postupně zjišťuje, že jeho život se eliminuje pouze na otrocké postavení ve vymezeném ohradníku vlastní existence, protože kamkoliv jinam vkročí, tak slyší: “Ihre Papiere, bitte!“

 

Špionážní aliance anglosaských zemí Five Eyes je řízena zákulisními nacistickými kádry a jejich nacistickými nástroji řízení

 

Slyší to nejen na hranicích, ale i při vstupu do nákupního centra, do obchodu s potravinami, slyší to každé ráno při nástupu do práce u zaměstnavatele, slyší to každé ráno ve škole, pokud je student, slyší to na nádraží, při nástupu do vlaku, autobusu, slyší to na ulici při náhodné kontrole. A pátým poznávacím znamením jsou koncentrační tábory pro ty, kteří se odmítnou těmto čtyřem poznávacím znamením nacistických procesů řízení podřídit.

A teď si zkuste těchto pět hlavních znaků z uvedeného příkladu přeložit z dob Třetí říše do dnešních reálií a pod těmi papíry si představte covidové pasy. Najednou s hrůzou zjistíte, že se to v ničem neliší a že žijete v nacistickém společenském zřízení, kde jednotlivec, pokud se vzpírá, je izolován v koncentračním kempu. Lidská práva jsou jen prázdnými slovy. Ústava je bezvýznamným cárem papíru.

 

Největší teror procesu COVID-19 na obyvatelstvu probíhá právě v uvedených pěti zemích bývalého Britského impéria, protože globalisté tyto země považuji nikoliv za nejschopnější provést transit společenského řízení od pseudodemokracie k Total Control společnosti, ale považují je kvůli nacistickým stínovým vládám za “všehoschopné” bez jakéhokoliv odmlouvání či přemlouvání. Všimněte si, ve kterých zemích spustili jako první současné koncentrační kempy? Ano, kempy jsou připraveny v Austrálii, nově na Novém Zélandu, ve Velké Británii se provádí přípravy na základě uměle vyvolané palivové krize, v Kanadě se rozjíždí teror podobný Austrálii a v samotných USA to bude největší.

Americký zdroj informoval, že americká CDC začala obvolávat neočkované Američany s výzvou, aby se nechali očkovat. Šokovaní Američané se ptají, odkud telefonní operátoři CDC vzali jejich telefonní čísla a informace o tom, že nejsou očkovaní. Operátoři odpovídají, že tyto informace mají z databáze CDC, která vede seznamy očkovaných Američanů a ve spojení s federální databází obyvatelstva pak zjišťují, kdo ještě vakcínu nemá. Operátoři přitom také povinně upozorňují, že pokud se tito lidé nenaočkují, budou čelit jistým následkům.

 

Americká CDC začala svolávat neočkované Američany k vakcinaci, je to poslední výzva, jinak budou čelit konsekvencím a koncentračním táborům budovaným na vymýcených planinách uprostřed lesů

 

A o jaké konsekvence, tedy následky při neuposlechnutí výzvy k očkování, se bude jednat? Až příliš jasnou odpověď poskytují nejnovější pracovní inzeráty, které na pracovních serverech v USA vyvěsilo ministerstvo zdravotnictví. Právě teď (podzim 2021) začala náborová kampaň pro zřízence a operátory internačních táborů pro rizikové osoby bez očkování. Nástupní plat je od 3 200 do 4 200 USD měsíčně a jedná se o pozice tzv. asistentů, ale i řidičů dodávek pro svoz rizikových osob, kdy kabina řidiče bude vzduchotěsně oddělena od nákladového prostoru s rizikovou osobou. Řidiči budou sbírat lidi po celých státech a odvážet je do internačních kempů, které již k otevření začala připravovat FEMA.

Očkovaní lidé začnou brzy na dveře neočkovaných Američanů psát nápisy, že tady je neočkovaný, stejně jako Němci malovali na dveře obchodů a bytových domů Židů nápisy “Juden Hier!” V čem se to liší od svozu Židů do koncentračních táborů v dobách Třetí říše? Liší se to pouze v dekoraci a v obsazené roli. Dekorací již není Davidova hvězda na kabátu Žida, ale nálepka na čele neočkované osoby, že je High Risk. Pokud Američan odmítne vakcínu, CDC tuto informaci povede v databázi a záměrně ji rozšíří do místa bydliště odmítače. Samozřejmě nenápadně, vše se svede na  hackery, kteří se nabourali do databáze a "tajné" informace vypustili.

 

FEMA uprostřed lesů kácí mýtiny a zřizuje v nich od populace odlehlé covidové koncentrační kempy, stejně jako nacisté za II. světové války budovali vyhlazovací KZ koncentráky daleko od civilizace

 

Lidé po celých USA sdílí fotografie a videa o tom, jak FEMA začíná aktivovat koncentrační tábory vybudované po celých Státech v posledních patnácti letech. Ale nejen to, buduje v lesích další, zcela nové. Kdo nebude očkovaný, bude označen za High-Risk osobu (vysoce rizikovou) pro komunitu ostatních obyvatel. Bude pro něj zavolána dodávka, která dotyčného člověka naloží a odveze do koncentračního tábora uprostřed lesů.

 

obr.: Jeden z budovaných internačních táborů ve státě Washington (obrázek z krátkého videa občana projíždějícího touto oblastí, součástí jsou záběry na pokácené a zdevastované plochy lesa a tato cedule s upozorněním "Pro veřejnost uzavřeno")

 

Dnes se změní pouze slovní označení, na domech odpíračů bude nápis “Tady bydlí neočkovaný!” Ve chvíli, kdy se obsazují pracovní pozice pro zaměstnance sběrných a koncentračních táborů v USA, je v podstatě hotovo. Tento proces nacistického řízení je již tak daleko, že ani Američané nechápou, co je vlastně čeká. (otázka webu: Proč k těmto americkým ovcím, které se nechávají dobrovolně a s přesvědčením o své neohrožené svobodě a nejlepší demokracii světa vést až ke svému vlastnímu zániku, stále tolik vzhlížíme? Proč Vaše děti oslavují satanisty a podporují svým myšlením, chováním a jednáním (s ne náhodnou a nezbytnou podporou vzdělávací politiky) zlo a zkázu?) Kdo se nenechá očkovat, nebude se u něj zjišťovat, jestli je nebo není nakažený, jestli něco šíří nebo nešíří. Omyl. Agenda pokročila!

 

Neočkovaný člověk dostane nášivku na kabát High-Risk o do několika týdnů dostane rozkaz k transportu do izolačního tábora

 

Samotný fakt, že odmítnete vakcínu, z vás automaticky udělá High-Risk osobu jako takovou. Nikdo již nebude prověřovat, jestli máte nákazu nebo jste zdraví jako řípa. Bez vakcíny budete High-Risk a brzy dostanete povolávací rozkaz k transportu do koncentračního tábora, tedy pardon, do izolačního centra, abychom to nazvali tak, jak to nazývají globalisté. Jenže název zařízení nehraje roli, jsou-li praktiky vzniku a účelu takového centra doslova a do detailu okopírované z nacistických koncentračních táborů.

Američané jsou sice majiteli desítek milionů zbraní, ale zbraň sama o sobě nemá nožičky a nebude bojovat za svobodu sama. Tu zbraň musí pozvednout člověk, ale k tomu Američané nemají odvahu, protože si zatím nesáhli na dno. Stále ještě relativně dobře žijí, teror v USA prozatím nedosáhl takové úrovně, aby Američané už neměli co ztratit a povstali proti teroru. A tohle se týká celé západní civilizace.

Dokud si západní národy nesáhnou na dno, ať už svých sil, svých majetků kvůli daním z nemovitosti, nebo svých nákupních vozíků, tak do té doby budou globalisté za použití nacistických procesů řízení stínových vlád pěti nejmocnějších anglosaských zemí zavádět novodobý totalitní systém Total Control, který bude transformovat svobodné národy a jejich lidi do nevolníků a otroků, přičemž ti, kteří se postaví na odpor, skončí jako High-Risk osoby v koncentračních kempech pro neočkované odpírače, kde budou vystaveni převýchově a drženi tam tak dlouho, dokud nesvolí se svým očkováním.

A na branách těch táborů bude nápis Vaccination Sets You Free (Vakcinace osvobozuje). Nacistické procesy řízení vycházejí z primitivní 6. priority řízení, pokud byste pátrali po jejich konceptuálním původu. Jsou to procesy násilí a brutální síly, která se maskuje za bezpečnost lidu, za vyšší prozřetelnosti, za čistou rasu, za zdravou populaci... jednoduše se maskuje za různé záminky, ale pořád to jsou pouze procesy řízení skrze násilí, tedy jde o proces na 6. prioritě.

 

Dokud si národy nesáhnou na úplné dno, k žádnému odporu a povstání proti nacistickému teroru nedojde

TOTO NAŠE ROZHODNUTÍ (NEPOSTAVIT SE NA ODPOR, DOKUD JE JEŠTĚ NADĚJE NA ZÁCHRANU) SE VŠAK STANE NAŠÍ NEJVĚTŠÍ, A TEDY OSUDOVOU CHYBOU.

 

Globalisté budou mít čisté rukavičky. Bílé rukavičky. Špinavou práci provedou nacisté v řadách stínových vlád pěti vítězných anglosaských mocností z dob II. světové války. Kdo potom vyhrál II. světovou válku, když v zemích Evropy, kde těchto pět anglosaských zemí řídí vojensky slovanské země, se najednou dětí učí, že Sovětská armáda byla okupační armádou a v roce 1945 přijela evropské země namísto osvobození okupovat? Odkud se berou procesy odstraňování sovětských maršálů z podstavců na pražských náměstích?

pozn. webu: Odkud se bere váš nezájem o pravdu a její předávání nejen vašim dětem? Odkud se bere váš nevděk a vaše nenávist k tomu, že vůbec žijete, že máte děti, že díky ruským bratřím a sestrám víte, co je mír, jednota, láska, bezpečí? Všechno jste věděli, někteří jste vše na vlastní kůži zažili, vše vám vaši rodiče a prarodiče popravdě sdělili a předávali. A jak rychle jste sami sobě přikázali vyměnit pravdu za lež, kterou Vám již přes třicet let servírují satanisté, západní mocnosti, kterým bylo vždy úplně jedno, jestli válku nějaké ubohé Československo a vy s ním přežijete nebo ne? Proč vaši US bratři došli jen do Plzně a dali si plzeň, a dál nehnuli prstem?

obr.: Důsledek rehabilitace nacistických procesů řízení v Evropě. Šéf BIS Michal Koudelka s Tenetovou medailí CIA za spolupráci na rozvracení poválečného upořádání v Evropě po roce 1945, aby SSSR a potažmo Rusko bylo nejen v ČR vykreslováno jako okupant a nikoliv jako osvoboditel v roce 1945

Odkud se berou zpravodajské pohádkové hry o dvou ruských špionech, kteří mažou tuhle čalamádu na kliku jakéhosi špiona v Salisbury, támhle vyhazují do povětří české muniční sklady, a to ještě nadvakrát, protože poprvé to nějak nevyšlo? Odkud se berou šéfové české kontrašpionáže, kteří v Langley od šéfky CIA přebírají medaile za spolupráci? Proč se Česko, oběť zrady z Mnichova 1938, paktuje s pohrobky nacistů ve stínových vládách USA a Velké Británie? Proč v ČR dochází k rehabilitaci Sudeťáků, jejich odsunu a k oceňování medailemi od Sudeťáků pro bývalé české ministry kultury?

 

Rehabilitace nacismu má urychlit snahu globalistů o ustanovení Nového světového řádu, kde člověk nebude občanem, ale de facto vězněm pod trvalým sledováním a dozorem

 

Všechno to do sebe zapadá jako skládačka. Nacistické procesy řízení tak mají dovést světovou globalizaci ke konečnému cíli nastavení nového světového pořádku, a to formou násilí a teroru, který je na 6. prioritě nejrychlejší, pokud se provádí odhodlaně a s obrovskou silou. Je to doslova jako finální tah globalistů na branku, kdy v této fázi se používají procesy na 6. prioritě, protože se očekává, že národy jsou již vařené, vyděšené, unavené, zblbnuté, zpracované a nepostaví se na odpor.

Ano, v takové fázi lze proces na 6. prioritě provést, protože kde není odpor, tam lze považovat procesy řízení na 6. prioritě za zcela nejefektivnější. Je potřeba si uvědomit, že odpor vzniká obvykle tehdy, když člověk, jedinec, skupina nebo celek populace již nemá co ztratit. Tam obvykle vzniká odpor a odboj, přičemž globalisté to dobře vědí. Odpor totiž má být zavčas pohlcen a pacifikován, a to právě koncentračními tábory pro odpírače Total Control. Dokud si národy nesáhnou až na dno...

 

zdroj: aeronet.cz. Děkujeme všem, kteří šíří pravdu, bez ohledu na sílu lží, kterými krmí masy lidí negativní stav.