Další klíčový projev prezidenta Ruské federace Vladimira Putina z 30. září 2022 přinesl server aeronet.news. Uvádíme celý článek, jehož součástí je překlad celého projevu V. Putina i krátké uvedení do tématu genderového deviantismu, o kterém V. Putin také hovoří.

Exkluzivní překlad projevu Vladimira Putina na ceremoniálu v Kremlu u příležitosti historického aktu přístupu 4 oblastí Ukrajiny do státního svazku s Ruskou federací! Ruský prezident poprvé zaútočil proti Komisi 300 a jejímu projektu genderového deviantismu! Poprvé bylo v Kremlu odhaleno, co na Západě globální elity zamýšlejí s národy a jejich dětmi! Rusko je poslední baštou ochrany tradiční rodiny a válka se nevede jen na Ukrajině, ale ve skutečnosti v každé rodině! Západní hegemonie končí a nic už nebude jako dřív! Projev byl největší konceptuální náloží v historii Putinových vystoupení!

1. říjen 2022

 

...připravil jsem pro vás exkluzivní video s titulkovaným překladem celého projevu Vladimira Putina v Kremlu z pátku 30. září 2022, který zazněl před slavnostním podpisem smluv o přistoupení 4 ukrajinských oblastí do státního svazku s Ruskou federací. Přestože česká média přinesla simultánní překlady projevu, pro mně jsou vždy hlavní a zásadní pouze originály projevů v původním znění, ve kterých lze ověřit syntaktický obsah projevu s přesnou nuancí, než jsou simultánní živé překlady. Projev Vladimira Putina byl sice podobný mnoha jeho projevům z nedávné minulosti, ale přesto byl úplně jiný.

(video viz. zdroj: https://aeronet.news/video-exkluzivni-preklad-projevu-vladimira-putina-na-ceremonialu-v-kremlu-u-prilezitosti-historickeho-aktu-pristupu-4-oblasti-ukrajiny-do-statniho-svazku-s-ruskou-federaci/)

Vůbec poprvé totiž z jeho úst zazněla kritika konceptuálního plánu Komise 300 na redukci populace planety Země skrze proces genderového deviantismu, což je jeden z nejodpornějších procesů destrukčního řízení Komise 300, o které píšu ve své nové nadcházející knize (odkaz viz. zdroj) se stejným názvem. Pokud žijete v USA nebo máte kontakty na někoho v USA, tak jistě víte, co probíhá na tamních školách na všech stupních. Je to introdukce genderového deviantismu, kdy učební osnovy připravují neziskovky a učí děti, že heterosexuální vztahy jsou toxické, rasistické, jsou nástrojem bělošské nadřazenosti a rodiče jsou prý touto toxicitou nakaženi, takže děti jsou učeny, aby neposlouchaly své rodiče, pokud jde o otázky genderismu.

 

Válka proti kolektivnímu Západu je válkou o záchranu tradiční rodiny

 

Chlapci jsou učeni nosit dívčí šaty jako Drag Queens a dívky zase opačně, aby se oblékaly jako chlapci. Současně jim školy říkají, že mají právo “Pro-Choice” ve smyslu práva volby změny pohlaví, aby souhlasilo s jejich převleky, takže chlapci po převlečení do dívčích šatů a dívky převlečené do chlapeckých šatů jsou učeni, že mají právo si nechat chirurgicky změnit pohlaví, když se cítí být opačným pohlavím. Když se to dozví rodiče, naběhnou do školy a spustí řev, ale škola upozorní policii, sociálku a děti jsou rodičům odebrány. Toto probíhá v USA, v Kanadě, ve Velké Británii, v Norsku a v mnoha dalších západních zemích. Rodiče již nesmí mít kontrolu nad sexuálním vývojem svých dětí.

 

Tuto agendu prosazuje Komise 300 skrze Světové ekonomické fórum Klause Schwaba. Cílem těchto deviantních procesů je indukce infertility, tedy neplodnosti populace. Jedná se totiž de facto o dobrovolné kastrace, aby se děti nechaly dobrovolně přešít na prahu dospělosti a považovaly to za svoje právo, aby si myslely, že to tak chtějí, ale ve skutečnosti jde o součást masivního projektu na snížení reprodukčního čísla západní populace.

Přešití lidé jsou samozřejmě neplodní. A když se podíváte, jak od 1. stupně základních škol tyto informace tlačí do hlav malých dětí v USA, jak média a internet tlačí pořady a filmy o woke genderismu do filmové tvorby, tak si musíte uvědomit, že jde o pilotní projekt na destrukci americké republiky zevnitř. Amerika nebude likvidace ušetřena, pozor! Agresivita americké moci v Evropě je pouze projevem pádu systému Pax Americana. Není proto divu, že američtí nacisté z USA utíkají do Evropy a snaží se usadit znovu zpátky ve Střední Evropě. Pokud nemáte čase na zhlédnutí videa s projevem Vladimira Putina, tak tady níže máte přepis.

 

Projev Vladimira Putina k příležitosti přistoupení 4 oblastí Ukrajiny k Ruské federaci

 

Vážení občané Ruska, občané Doněcké a Luhanské lidové republiky, obyvatelé Záporožské a Chersonské oblasti, poslanci Státní dumy a senátoři Ruské federace!

 

Víte, že referenda se konala v Doněcké a Luhanské lidové republice, v Záporožské a Chersonské oblasti. Jejich výsledky byly shrnuty, výsledky jsou známy. Lidé se rozhodli jednoznačně.

 

Dnes podepisujeme smlouvy o přijetí Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Záporožské oblasti a Chersonské oblasti do Ruska. Jsem si jist, že Federální shromáždění podpoří ústavní zákony o přijetí a vytvoření čtyř nových regionů, čtyř nových subjektů Ruské federace, protože taková je vůle milionů lidí.

 

A to je samozřejmě jejich nezadatelné právo, které je zakotveno v článku 1 Charty OSN, který přímo hovoří o zásadě rovných práv a sebeurčení národů.

 

Opakuji: je to nezadatelné právo národa, je založeno na historické jednotě, ve jménu které zvítězily generace našich předků, těch, kteří od počátků starověké Rusi po staletí budovali a bránili Rusko. Zde, v Novorossiji, bojovali Rumjancev, Suvorov a Ušakov, Kateřina II. a Potěmkin zakládali nová města. Naši dědové a pradědové zde bojovali na život a na smrt během Velké vlastenecké války.

Vždy budeme vzpomínat na hrdiny “ruského jara”, na ty, kteří se nesmířili s neonacistickým státním převratem na Ukrajině v roce 2014, na všechny, kteří zemřeli za právo mluvit svým rodným jazykem, za zachování své kultury, tradic a víry a za právo na život. Jsou to bojovníci Donbasu, mučedníci z Oděsy a oběti nelidských teroristických útoků kyjevského režimu. Jsou to dobrovolníci a milice, jsou to civilisté, děti, ženy, staří lidé, Rusové, Ukrajinci, lidé nejrůznějších národností. To je skutečný lidový vůdce Doněcka Alexandr Zacharčenko, to jsou bojoví velitelé Arsen Pavlov a Vladimir Žoga, Olga Kočura a Alexej Mozgovoj, to je prokurátor Luhanské republiky Sergej Gorenko. To je výsadkář Nurmagomed Hadžimagomedov a všichni naši vojáci a důstojníci, kteří zemřeli statečnou smrtí během speciální vojenské operace. Jsou to hrdinové. Hrdinové velkého Ruska. Žádám vás, abyste jejich památku uctili minutou ticha.

 

Děkuji.

 

Za volbou milionů lidí v Doněcké a Luhanské lidové republice, v Záporožské a Chersonské oblasti stojí náš společný osud a tisíciletá historie. Lidé předávají toto duchovní pouto svým dětem a vnukům. Navzdory všem zkouškám si svou lásku k Rusku nesou po celá léta. A tento pocit v nás nikdo nemůže zničit. Proto starší generace, ty, které se narodily po tragédii rozpadu Sovětského svazu, hlasovaly pro naši jednotu, pro naši společnou budoucnost.

V roce 1991 v Bělověžském pralese, aniž by se zeptali na vůli obyčejného občana, přijali představitelé tehdejších stranických elit rozhodnutí o rozpadu SSSR a lidé se ze dne na den ocitli odříznuti od své vlasti. To roztrhalo a rozdělilo naši národní jednotu zaživa a změnilo se v národní katastrofu. Stejně jako kdysi po revoluci byly v zákulisí rozřezány hranice sovětských republik, poslední představitelé Sovětského svazu rozdělili naši velkou zemi navzdory přímé vůli většiny v referendu v roce 1991, prostě tím, že postavili národy před hotovou věc.

Přiznávám, že si ani plně neuvědomovali, co dělají a k jakým důsledkům to nakonec nevyhnutelně povede. Ale na tom už nezáleží. Sovětský svaz je pryč, minulost nelze vrátit. A Rusko ji dnes nepotřebuje, neusilujeme o ni. Není však nic silnějšího než odhodlání milionů lidí, kteří se svou kulturou, vírou, tradicemi a jazykem považují za součást Ruska a jejichž předkové po staletí žili v jednom státě. Nic není silnějšího než odhodlání těchto lidí vrátit se do své pravé, historické vlasti.

Dlouhých osm let byli lidé v Donbasu vystaveni genocidě, ostřelování a blokádě, zatímco v Chersonu a Záporoží se snažili zločinně vštípit nenávist k Rusku, ke všemu ruskému. Kyjevský režim nyní během referend vyhrožoval učitelkám a ženám, které pracovaly ve volebních komisích, represemi a zastrašoval miliony lidí, kteří přišli vyjádřit svou vůli. Ale nezlomený lid Donbasu, Záporoží a Chersonu promluvil.

 

Chci, aby mě úřady v Kyjevě a jejich skuteční páni na Západě slyšeli, a chci, aby si všichni pamatovali: lidé žijící v Luhansku a Doněcku, Chersonu a Záporoží se navždy stávají našimi občany.

Vyzýváme kyjevský režim, aby okamžitě zastavil palbu, veškeré nepřátelské akce, válku, kterou rozpoutal v roce 2014, a vrátil se k jednacímu stolu. Jsme na to připraveni, bylo to řečeno mnohokrát. Ale o volbě lidí v Doněcku, Luhansku, Záporoží a Chersonu se diskutovat nebude, ta byla učiněna, Rusko ji nezradí. A dnešní kyjevské úřady se k tomuto svobodnému projevu vůle lidu musí chovat s respektem a ničím jiným. Jedině to může být cesta k míru.

 

Budeme bránit naši zemi všemi silami a prostředky, které máme k dispozici, a uděláme vše pro to, abychom našim lidem zajistili bezpečný život. To je velké osvobozenecké poslání našeho lidu.

Obnovíme zničená města a obce, obytné domy, školy, nemocnice, divadla a muzea, obnovíme a rozvineme průmyslové podniky, továrny, infrastrukturu, sociální a důchodový systém, zdravotnictví a školství.

Samozřejmě budeme pracovat na zlepšení bezpečnosti. Společně se postaráme o to, aby občané v nových regionech pocítili podporu celého ruského lidu, celé země, všech republik, všech okresů a krajů naší velké vlasti.

 

Vážení přátelé, kolegové!

 

Dnes bych se chtěl obrátit na vojáky a důstojníky, kteří se účastní speciální vojenské operace, na vojáky Donbasu a Novorosie, na ty, kteří po vydání dekretu o částečné mobilizaci vstupují do ozbrojených sil, plní svou vlasteneckou povinnost, kteří sami přicházejí na vojenské registrační a odvodní úřady z výzvy svého srdce. Chtěl bych také promluvit k jejich rodičům, manželkám a dětem a říci, za co naši lidé bojují, proti jakému nepříteli stojíme, který vrhá svět do nových válek a krizí a čerpá z této tragédie vlastní krvavé výhody.

 

Naši krajané, naši bratři a sestry na Ukrajině – rodné části našeho sjednoceného národa – na vlastní oči viděli, co vládnoucí kruhy takzvaného Západu připravují pro celé lidstvo. Zde totiž jednoduše odhodili masky a ukázali svou skutečnou odvahu.

 

Po rozpadu Sovětského svazu se Západ rozhodl, že se svět, my všichni, budeme muset navždy smířit s jeho diktátem. Ještě v roce 1991 si Západ myslel, že se Rusko z těchto zmatků nikdy nevzpamatuje a že se samo rozpadne. Téměř se tak stalo – pamatujeme si 90. léta, ta strašná 90. léta, hladová, studená a beznadějná. Rusko se však udrželo, oživilo, posílilo a získalo zpět své právoplatné místo ve světě.

Zároveň Západ hledal a stále hledá novou příležitost, jak nás zasáhnout, oslabit a rozložit Rusko, jak o tom vždy snil, rozdrobit náš stát, poštvat naše národy proti sobě, odsoudit je k chudobě a zániku. Prostě jim nedochází, že na světě existuje tak velká, rozlehlá země se svým územím, přírodním bohatstvím, zdroji a s lidmi, kteří nejsou schopni a nikdy nebudou žít podle příkazů někoho jiného.

Západ je ochoten podstoupit cokoli, aby si zachoval neokoloniální systém, který mu umožňuje parazitovat, v podstatě okrádat svět na úkor dolarové moci a technologického diktátu, vybírat od lidstva skutečnou daň, získávat hlavní zdroj nezaslouženého bohatství, hegemonickou rentu. Zachování této renty je jejich klíčovým, skutečným a zcela zištným motivem. Proto je v jejich zájmu úplná de-suverenizace. Proto jejich agrese proti nezávislým státům, proti tradičním hodnotám a kulturám, pokusy podkopat mezinárodní a integrační procesy, nové světové měny a centra technologického rozvoje, které jsou mimo jejich kontrolu. Je pro ně nesmírně důležité, aby se všechny země vzdaly své suverenity ve prospěch Spojených států.

 

Vládnoucí kruhy některých zemí s tím dobrovolně souhlasí, dobrovolně souhlasí s tím, že se stanou vazaly; jiné jsou podplaceny nebo zastrašeny. A pokud selžou, zničí celé země a zanechají za sebou humanitární katastrofy, pohromy, trosky, miliony zničených, znetvořených lidských osudů, teroristické enklávy, zóny sociální katastrofy, protektoráty, kolonie a polokolonie. Je jim to jedno, pokud dostanou své dávky.

 

Rád bych znovu zdůraznil: skutečným důvodem hybridní války, kterou “kolektivní Západ” vede proti Rusku, je chamtivost a snaha udržet si neomezenou moc. Nechtějí, abychom byli svobodní, chtějí nás vidět jako kolonii. Nechtějí rovnocennou spolupráci, ale loupež. Nechtějí nás vidět jako svobodnou společnost, ale jako dav bezduchých otroků.

V našem myšlení a filozofii vidí přímou hrozbu pro sebe, a proto útočí na naše filozofy. Naše kultura a umění jsou pro ně hrozbou, proto se je snaží zakázat. Náš rozvoj a prosperita je ohrožují i pro ně – konkurence roste. Oni Rusko vůbec nepotřebují, potřebujeme ho my.

 

Rád bych vám připomněl, že nároky na světovou nadvládu byly v minulosti nejednou zničeny odvahou a houževnatostí našeho lidu. Rusko bude vždy Ruskem. Budeme i nadále bránit naše hodnoty a naši vlast.

 

Západ spoléhá na beztrestnost, na to, že mu to projde. Ve skutečnosti mu to až dosud procházelo. Strategické bezpečnostní dohody jsou házeny do koše, dohody uzavřené na nejvyšší politické úrovni jsou prohlašovány za falešné, pevné sliby nerozšiřovat NATO na východ, na které naši bývalí představitelé skočili, se změnily ve špinavou přetvářku, smlouvy o protiraketové obraně a raketách středního doletu byly jednostranně zrušeny pod vymyšlenými záminkami.

 

Ze všech stran slyšíme jen to, že Západ prosazuje řád založený na pravidlech. Odkud se vzaly? Kdo tato pravidla vůbec viděl? Kdo je vyjednal? Podívejte, tohle je prostě nesmysl, totální podvod, dvojí nebo trojí metr! Jsou prostě určeny pro hlupáky.

 

Rusko je velkou tisíciletou mocností, civilizační zemí, a nehodlá žít podle takto zmanipulovaných, falešných pravidel.

 

Byl to takzvaný Západ, kdo pošlapal zásadu nedotknutelnosti hranic, a nyní podle vlastního uvážení rozhoduje, kdo má právo na sebeurčení a kdo ne, kdo ho není hoden. Proč se tak rozhodli a kdo jim takové právo dal, není jasné. Není jim to jasné.

Proto mají divoký vztek na volbu lidí na Krymu, v Sevastopolu, Doněcku, Luhansku, Záporoží a Chersonu. Tento Západ nemá morální právo ji hodnotit a dokonce ani mluvit o svobodě demokracie. Nemají a nikdy neměli!

 

Západní elity popírají nejen národní suverenitu a mezinárodní právo. Jejich hegemonie má výrazně totalitní, despotický a apartheidní charakter. Drze rozdělují svět na své vazaly, na takzvané civilizované země a všechny ostatní, kteří by se podle návrhů dnešních západních rasistů měli zařadit na seznam barbarů a divochů. Falešné nálepky – “darebácká země”, “autoritářský režim” – jsou již na místě, označují celé národy a státy, a to není nic nového. Na tom není nic nového: západní elity zůstaly takové, jaké byly – kolonialistické. Diskriminují, rozdělují lidi na první a druhé třídy.

Nikdy jsme nepřijali a nepřijmeme tento politický nacionalismus a rasismus. A co jiného než rasismus je rusofobie, která se nyní šíří po celém světě? Co jiného než rasismus je bezvýhradné přesvědčení Západu, že jeho civilizace, jeho neoliberální kultura, je nezpochybnitelným vzorem pro celý svět? “Kdo není s námi, je proti nám.” Dokonce to zní divně.

Dokonce i západní elity přenášejí pokání za vlastní historické zločiny na všechny ostatní a požadují od občanů svých zemí a jiných národů, aby se omluvili za to, za co oni sami nemají vůbec žádnou vinu – například za období koloniálních výbojů.

 

Stojí za to připomenout, že Západ zahájil svou koloniální politiku již ve středověku, následoval světový obchod s otroky, genocida indiánských kmenů v Americe, vyplenění Indie, Afriky, války Anglie a Francie proti Číně, které ji přinutily otevřít své přístavy obchodu s opiem. To, co dělali, bylo, že přiváděli celé národy k drogám, záměrně vyhlazovali celá etnika kvůli půdě a zdrojům a pořádali skutečný hon na lidi jako na zvěř. Je to proti samotné lidské přirozenosti, proti pravdě, svobodě a spravedlnosti.

 

A my jsme hrdí na to, že to byla právě naše země, která ve 20. století vedla protikoloniální hnutí, jež dalo mnoha národům světa možnost rozvoje, snížení chudoby a nerovnosti, překonání hladu a nemocí.

Rád bych zdůraznil, že jedním z důvodů staleté rusofobie a neskrývané zloby těchto západních elit vůči Rusku je právě to, že jsme se během koloniálních výbojů nenechali okrádat a nutili Evropany k vzájemně výhodnému obchodu. Toho bylo dosaženo tím, že se v Rusku vytvořil silný centralizovaný stát, který se rozvíjel, posilován velkými morálními hodnotami pravoslaví, islámu, judaismu a buddhismu a ruskou kulturou a ruským slovem, které jsou otevřené všem.

Je známo, že plány na intervenci v Rusku byly opakovaně připravovány, snažili se využít jak doby nesnází na počátku 18. století, tak období převratů po roce 1917 – neuspěli. Koneckonců, Západu se podařilo získat ruské bohatství na konci XX. století, kdy byl stát zničen. Nazývali nás přáteli a partnery, ale ve skutečnosti s námi zacházeli jako s kolonií – v rámci nejrůznějších schémat z naší země odčerpávali biliony dolarů. Všichni si všechno pamatujeme, na nic jsme nezapomněli.

 

A v těchto dnech se lidé v Doněcku a Luhansku, v Chersonu a Záporoží vyslovili pro obnovení naší historické jednoty. Děkujeme!

 

Západní země již po staletí tvrdí, že přinášejí ostatním národům svobodu a demokracii. Je to přesně naopak: místo demokracie je to útlak a vykořisťování, místo svobody zotročování a násilí. Celý unipolární světový řád je ze své podstaty antidemokratický a nesvobodný, je to lež a pokrytectví skrz naskrz.

 

USA jsou jedinou zemí na světě, která dvakrát použila jaderné zbraně a zničila japonská města Hirošimu a Nagasaki. Mimochodem, vytvořili precedens.

 

Připomínám, že USA spolu s Angličany proměnily během druhé světové války Drážďany, Hamburk, Kolín nad Rýnem a mnoho dalších německých měst v ruiny, aniž by to bylo vojensky nutné. A to demonstrativně, bez, opakuji, vojenské nutnosti. Cíl byl jediný: stejně jako v případě jaderného bombardování Japonska zastrašit naši zemi i celý svět.

 

Spojené státy zanechaly na obyvatelích Koreje a Vietnamu strašlivou stopu v podobě barbarského “kobercového bombardování”, napalmu a chemických zbraní.

 

USA stále okupují Německo, Japonsko, Korejskou republiku a další země a zároveň je cynicky nazývají rovnocennými spojenci. Podívejte, zajímalo by mě, co je to za alianci? Celý svět ví, že vedoucí představitelé těchto zemí jsou špehováni a jejich představitelé jsou odposloucháváni nejen ve svých kancelářích, ale i ve svých domovech. Je to skutečná škoda. Hanba těm, kteří to dělají, a hanba těm, kteří jako otroci mlčky a bezvýhradně polykají tuto nehoráznost.

 

Rozkazy a hrubé, urážlivé výkřiky na adresu svých vazalů euroatlantické solidarity, vývoj biologických zbraní a pokusy na živých lidech, včetně Ukrajiny, označují za ušlechtilý lékařský výzkum.

 

Právě jejich destruktivní politika, války a drancování vyvolaly dnešní obrovský nárůst migračních toků. Miliony lidí strádají, jsou zneužíváni a umírají po tisících, když se snaží dostat do Evropy.

 

Z Ukrajiny se vyváží chléb. Kam směřuje pod záminkou “zajištění potravinové bezpečnosti nejchudších zemí světa”? Kam směřuje? Vše jde do evropských zemí. Pět procent z nich šlo pouze do nejchudších zemí světa. Opět další mystifikace a zjevný podvod.

 

Americká elita ve skutečnosti využívá tragédie těchto lidí k oslabení svých soupeřů, ke zničení národních států. To platí i pro Evropu, pro identitu Francie, Itálie, Španělska a dalších zemí se staletou historií.

Washington požaduje další a další sankce proti Rusku a většina evropských politiků poslušně souhlasí. Jasně chápou, že USA tím, že tlačí na EU, aby zcela odřízla ruské energetické a jiné zdroje, prakticky deindustrializují Evropu a přebírají evropský trh – oni všemu rozumí, tyto evropské elity, všemu rozumí, ale raději slouží cizím zájmům. To už není podřízenost, ale přímá zrada jejich národů. Ale Bůh s nimi, to je jejich věc.

 

Anglosasům však sankce nestačí, přešli k sabotážím – je to neuvěřitelné, ale je to fakt – a organizováním výbuchů na mezinárodních plynovodech Nord Stream, které vedou po dně Baltského moře, vlastně začali ničit evropskou energetickou infrastrukturu. To je jasné každému, kdo z toho má prospěch. Kdo z toho má prospěch, to samozřejmě udělal.

 

Diktát USA je založen na hrubé síle, na právu pěsti. Někdy je to pěkně zabalené, jindy bez obalu, ale podstata je stejná – síla pěsti. Z toho vyplývá rozmístění a udržování stovek vojenských základen ve všech koutech světa, rozšiřování NATO a pokusy o vytvoření nových vojenských aliancí, jako je AUKUS a podobně. Aktivně se také pracuje na politicko-vojenském propojení Washingtonu, Soulu a Tokia. Všechny státy, které mají nebo usilují o skutečnou strategickou suverenitu a jsou schopny zpochybnit hegemonii Západu, jsou automaticky klasifikovány jako nepřátelé.

 

Na těchto principech jsou postaveny vojenské doktríny USA a NATO, které nepožadují nic menšího než totální nadvládu. Západní elity prezentují své neokoloniální plány stejně pokrytecky, dokonce s předstíranou mírumilovností, mluví o jakémsi zadržování, a takové záludné slovo přechází z jedné strategie do druhé, ale ve skutečnosti znamená jediné: podkopávání jakýchkoli suverénních center rozvoje.

 

O zadržování Ruska, Číny a Íránu jsme již slyšeli. Domnívám se, že další na řadě jsou další země v Asii, Latinské Americe, Africe, na Blízkém východě a také současní partneři a spojenci USA. Víme, že když se jim něco nelíbí, uvalují sankce i na spojence – jednou na jednu banku, podruhé na druhou, jednou na jednu firmu, podruhé na druhou. Je to praxe a bude se rozšiřovat. Zaměřují se na všechny, včetně našich nejbližších sousedů – zemí SNS.

 

Zároveň je zřejmé, že Západ si již dlouhou dobu jen přeje. Když například zahájili bleskovou válku sankcí proti Rusku, mysleli si, že si opět mohou vybudovat celý svět na povel. Ukazuje se však, že taková jasná perspektiva nevzrušuje každého – kromě naprostých politických masochistů a obdivovatelů jiných nekonvenčních forem mezinárodních vztahů. Většina států odmítá jim jít na ruku a raději volí rozumný způsob spolupráce s Ruskem.

 

Takovou neposlušnost od nich Západ zjevně nečekal. Prostě si zvykli jednat podle šablony, brát vše bezostyšně silou, vydíráním, uplácením, zastrašováním a přesvědčovat sami sebe, že tyto metody budou fungovat navždy, jako by byly strnulé a zamrzlé v minulosti.

 

Takové sebevědomí je přímým důsledkem nejen notoricky známé představy o vlastní výjimečnosti – i když je jistě překvapivě jednoduchá -, ale také skutečného hladu po informacích na Západě. Pravda byla utopena v oceánu mýtů, iluzí a falzifikátů za použití nesmírně agresivní propagandy, lhaní jako Goebbels. Čím je lež neuvěřitelnější, tím rychleji jí lidé uvěří – podle tohoto principu fungují.

 

Lidi však nelze živit tištěnými dolary a eury. Těmito kusy papíru je nenakrmíte a virtuální, nafouknutá kapitalizace západních sociálních sítí nemůže vytápět jejich domovy. To vše je důležité, co říkám, ale neméně důležité je to, co jsem právě řekl: papíry nikoho nenakrmíte – je potřeba jídlo, a tyto nafouknuté kapitalizace také nikoho neohřejí – je potřeba energie.

 

Proto musí politici v Evropě přesvědčovat své spoluobčany, aby jedli méně, koupali se méně často a oblékali se doma tepleji. A ti, kteří si začnou klást spravedlivé otázky “proč je to tak? – okamžitě prohlásí za nepřátele, extremisty a radikály. Přenášejí vinu na Rusko a říkají: to je zdroj všech vašich potíží. Opět lžou.

 

Co chci zdůraznit? Je důvod se domnívat, že západní elity nebudou hledat konstruktivní řešení globální potravinové a energetické krize, která vznikla jejich vinou, právě kvůli jejich dlouhodobé politice, dávno před naší speciální vojenskou operací na Ukrajině, v Donbasu. Nemají v úmyslu řešit problémy nespravedlnosti a nerovnosti. Existuje obava, že jsou připraveni používat jiné, známé recepty.

 

A zde je třeba připomenout, že Západ se z rozporů počátku 20. století dostal díky první světové válce. Odměna za druhou světovou válku umožnila Spojeným státům konečně překonat následky velké hospodářské krize a stát se největší ekonomikou na světě, čímž se na planetě prosadila síla dolaru jako světové rezervní měny. Západ překonal krizi 80. let – a ta se v 80. letech ještě prohloubila – do značné míry tím, že si přivlastnil dědictví a zdroje Sovětského svazu, který se nakonec zhroutil. To je fakt.

 

Nyní, aby se dostali ze spleti rozporů, potřebují všemi prostředky rozbít Rusko a další státy, které si zvolily suverénní cestu rozvoje, aby mohly ještě více drancovat cizí bohatství a na úkor toho se uzavřít, ucpat své díry. Pokud se tak nestane, nevylučuji, že se pokusí přivést systém ke kolapsu, na který bude možné vše svést, nebo se, nedej bože, rozhodnou použít známou formuli “válka vše odepíše”.

 

Rusko si uvědomuje svou odpovědnost před mezinárodním společenstvím a udělá vše pro to, aby takové horké hlavy přivedlo k rozumu.

 

Je jasné, že současný neokoloniální model je z dlouhodobého hlediska odsouzen k zániku. Ale na druhou stranu, jeho skuteční páni se ho budou držet až do konce. Nemají prostě světu co nabídnout, kromě pokračování stejného systému drancování a vydírání.

 

V podstatě plivou na přirozené právo miliard lidí, většiny lidstva, na svobodu a spravedlnost, na to, aby sami rozhodovali o své budoucnosti. Nyní přešli k radikálnímu popírání morálky, náboženství a rodiny.

 

Odpovězme si na několik velmi jednoduchých otázek. Teď se chci vrátit k tomu, co jsem řekl, a chci se také obrátit na všechny naše občany, nejen na kolegy v sále, ale na všechny ruské občany: chceme mít v naší zemi, v Rusku, místo “máma a táta” “rodiče číslo jedna”, “číslo dvě”, “číslo tři” – to jsme se úplně zbláznili? Chceme, aby děti v našich školách, počínaje základní školou, byly vystaveny zvrácenostem, které vedou k degradaci a zániku? Chceme, aby se učili, že existují i jiná pohlaví než muži a ženy, a aby jim byla nabídnuta operace na změnu pohlaví? Chceme tohle pro naši zemi a naše děti? To vše je pro nás nepřijatelné, máme jinou vlastní budoucnost.

 

Opakuji, že diktatura západních elit je namířena proti všem společnostem, včetně národů západních zemí. Je to výzva pro všechny. Toto naprosté popření člověka, rozvrácení víry a tradičních hodnot, potlačení svobody nabývá rysů “náboženství obráceného” – otevřeného satanismu. V Kázání na hoře Ježíš Kristus, když odsuzoval falešné proroky, řekl: “Po jejich ovoci je poznáte.” A tyto jedovaté plody jsou již lidem zřejmé, a to nejen u nás, ale ve všech zemích, včetně mnoha lidí na Západě.

 

Svět vstoupil do období revoluční transformace, která je zásadní. Vznikají nová centra rozvoje, která představují většinu – většinu! – světového společenství a jsou připraveny své zájmy nejen deklarovat, ale i hájit, a v multipolaritě vidí příležitost k posílení své suverenity, a tím k získání skutečné svobody, historické perspektivy, práva na nezávislý, tvůrčí, originální rozvoj, na harmonický proces.

 

Po celém světě, včetně Evropy a Spojených států, jak jsem již řekl, máme mnoho podobně smýšlejících lidí a cítíme, že nás podporují. V různých zemích a společnostech se rozvíjí osvobozenecké, antikoloniální hnutí proti unipolární hegemonii. Její subjektivita se bude jen zvyšovat. Právě tato síla bude určovat budoucí geopolitickou realitu.

 

Vážení přátelé!

 

Dnes bojujeme za spravedlivou a svobodnou cestu především pro sebe, pro Rusko, za to, aby diktát, despocie byly navždy minulostí. Jsem přesvědčen, že země a národy chápou, že politika založená na výjimečnosti kohokoli, na potlačování jiných kultur a národů je ze své podstaty zločinná, že musíme tuto hanebnou stránku obrátit. Započatý rozpad západní hegemonie je nezvratný. A opakuji: nebude to stejné jako dříve.

 

Bojiště, na které nás osud a dějiny povolaly, je bojištěm za náš národ, za velké historické Rusko. (potlesk) Za velké historické Rusko, za budoucí generace, za naše děti, vnuky a pravnuky. Musíme je chránit před zotročením, před zrůdnými experimenty, které se snaží ochromit jejich mysl a duši.

 

Dnes bojujeme za to, aby nikoho nenapadlo, že by Rusko, náš národ, náš jazyk, naše kultura mohly být vymazány z dějin. Dnes potřebujeme konsolidaci celé společnosti a tato konsolidace může být založena pouze na suverenitě, svobodě, stvoření a spravedlnosti. Naše hodnoty jsou lidskost, milosrdenství a soucit.

 

A na závěr bych rád uvedl slova pravého vlastence Ivana Alexandroviče Iljina: “Považuji-li Rusko za svou vlast, znamená to, že miluji, rozjímám a myslím rusky, zpívám a mluvím rusky; že věřím v duchovní síly ruského lidu. Jeho duch je mým duchem, jeho osud je mým osudem, jeho utrpení je mým smutkem, jeho rozkvět je mou radostí.”

 

Za těmito slovy se skrývá velká duchovní volba, kterou se po více než tisíc let ruské státnosti řídilo mnoho generací našich předků. Dnes jsme tuto volbu učinili my, občané Doněcké a Luganské lidové republiky a obyvatelé Záporožské a Chersonské oblasti. Rozhodli se být se svým národem, být se svou vlastí, prožívat její osud a vítězit spolu s ní.

 

Pravda je za námi, Rusko je za námi!

(pokr. článku aeronetu):

Konceptuální palba z Kremlu proti Londýnským kancelářím

 

Amerika je totiž právě likvidována zevnitř Komisí 300 skrze několik řídících procesů a kromě neřízené a likvidační migrace do USA je to právě genderový deviantismus. Deviace se stavá ismem, tedy politicky protěžovaným systémem řízení populace. Je to stejné jako s covidismem, tedy nemoc covid se stala “ismem” a covidismus se tudíž stal politickou a nikoliv už jen zdravotnickou otázkou.

 

Toto téma v projevu Vladimira Putina odhalilo, že Ruský židovský kongres vyhlásil otevřenou válku Londýnským kancelářím Komise 300. Až dosud se v projevech Vladimir Putin držel v konceptuálních tématech trochu zpátky a při zemi, ale jeho projev v pátek vytáhl na světlo právě jeden z hlavních bojových nástrojů Domu Sion na Velký reset globalizace, a to je nástroj genderové revoluce.

 

Ve skutečnosti to nemá s revolucí nic společného, je to model genderového deviantismu s cílem vnutit nově vychované generaci dobrovolné změny pohlaví a s nimi spojené psychosomatické neplodnosti anebo až chirurgické kastrace spojené se změnou pohlaví, ale pouze takovým způsobem, aby to lidé chtěli udělat dobrovolně.

 

Když škola vychová dítě s názorem, že heterosexuální styk muže a ženy vytváří toxickou uhlíkovou a dusíkovou zátěž planety, tak takové dítě když dospěje, tak první co udělá, je změna pohlaví na nejbližší klinice. A nemyslete si, že v USA tento projekt běží na školách jako nějaký bizár, právě naopak. Stává se to oficiálním obsahem osnov všech stupňů škol, nejen soukromých, ale právě že už i těch státních. Nejde tak jenom o válku Západu proti Rusku, je to i válka globalistů proti tradiční rodině!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Děkujeme aeronetu.news a jeho týmu za jeho nezištnou práci na probouzení spících lidí.

LIDÉ, RODIČE!

ZAJÍMÁTE SE O TO, CO MÁ VAŠE DÍTĚ V UČEBNICÍCH, CO SE UČÍ PAPOUŠKOVAT, CO JE DO NĚJ DENNĚ SOFISTIKOVANĚ CPÁNO? UŽ PŘES TŘICET LET SE NEZAJÍMÁTE O TO, ŽE SE NA PŘÍKAZ ZÁPADU PŘEPISUJÍ DĚJINY (ANO, PRÁVĚ TY DĚJINY, KTERÉ VYTVOŘILI VAŠI OTCOVÉ, MATKY, VAŠI DĚDOVÉ A BABIČKY, VAŠI PŘEDCI A PRAPŘEDCI), ŽE SE UČÍ NEHORÁZNÉ NESMYSLY, ŽE SE UČÍ JEN BRÁT, DOBÝVAT, PŘEDHÁNĚT, SOUTĚŽIT, NENÁVIDĚT, DĚLAT ROZDÍLY, ODSUZOVAT, MORALIZOVAT, UTÍKAT, ZNEUŽÍVAT, VYUŽÍVAT A NAKONEC POSLUŠNĚ OTROČIT PRO SYSTÉM, KTERÝ SI JEJ TAKTO K OBRAZU SVÉMU VYCHOVAL.

ANO, VAŠE DĚTI SE UČÍ LŽI O SOBĚ SAMÝCH, O SVÉ PODSTATĚ, O VÁS, O TOM, KDO BUDOVAL A CHRÁNIL NEJEN NAŠI ZEMI. UČÍ SE SELEKTIVNÍ LÁSCE, NEBOŤ NEVÍ, CO JE LÁSKA, ANI KDO TUTO LÁSKU ROZSÉVAL A CHRÁNIL TAKÉ V TÉTO NAŠÍ ZEMI. VAŠE DĚTI JIŽ NEROZUMÍ SLOVU "MÍR" , TOTO SLOVO V NICH NEVYVOLÁVÁ ŽÁDNÉ EMOCE, NEMAJÍ DŮVOD JE ANI VYSLOVOVAT A OSLAVOVAT, NATOŽ CHTÍT PROŽÍVAT.

JE TO VAŠE VOLBA. VAŠE SVOBODNÁ VOLBA. PAK NEBUĎTE PŘEKVAPENÍ, AŽ VÁS ZCELA UDUSÍ NÁSLEDKY TÉTO VAŠÍ NEVĚDOMOSTI, NEČINNOSTI, VAŠEHO NEZÁJMU O TO, CO SE VE SKUTEČNOSTI VE VAŠEM SVĚTĚ DĚJE. NÁSLEDKY, KTERÉ ZATÍM HORKO TĚŽKO ODSTRKUJETE A UMLČUJETE, V DOMNĚNÍ, ŽE SE VÁS NETÝKAJÍ, ŽE JSTE SI JE NEUTVOŘILI, ŽE VÁS JIMI OSTATNÍ JEN OTRAVUJÍ.

Lidé, kteří ještě stále přehlížíte, jak rychle a nechutně mocní za oponou pokračují v realizaci svých šílených plánů, PROBUĎTE SE!!! Legrace už dávno skončila. Pohlédněte přímo a skrz to, co považujete za neškodnou legraci či dokonce za projev svobody.

VĚDOMÍ S VÁMI.

VĚDOMÍ VÁMI.