ÚROVNĚ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ

 

„CHCETE-LI ZNÁT PRAVDU,

TAK VŠECHNO, CO VÁM VNUCOVALI A VNUCUJÍ -

VE ŠKOLE, V ZAMĚSTNÁNÍ, V MÉDIÍCH A JINDE -

JE PŘESNĚ NAOPAK.

TAK JEDNODUŠE MŮŽETE znovu znát = POznat PRAVDU.

JE JEDNODUCHÁ.

 

SLOŽITÉ A KOMPLIKOVANÉ JSOU OVLÁDACÍ PROGRAMY,

KTERÝMI VÁS DRUHÁ STRANA DRŽÍ

V HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI A OTROCTVÍ.“

 

 

Podkladem textu je část sdělení, které přijal Ivo A. Benda, 24. 4. - 9. 5. 2004, 7. 11. 2004, během cesty vlakem

 

"Úvodem, Ivo A. Benda:

 

Od roku 1991 jsem se z literatury o mimozemšťanech postupně dozvídal o masivním ovládání lidstva na planetě Zemi Silami temna z jiných – Temných světů – jako LOUTKOVÝ SVĚT. Toto byl jeden ze zásadních důvodů, proč jsem od roku 1997 zcela a naplno začal pracovat PROTI nim, sám pracujíc jako informatik od roku 1985 v zaměstnání jsem tohle mohl snadno pochopit. Mnohé věci tedy znám a používám řadu let, a zde je s Vesmírnými Přáteli pro vás, další zájemce, uvádím jako DOPLNĚNÍ ke všem našim zdrojům na www.vesmirni-lide.cz. Upozorňuji čtenáře, že ovládání se nezbavíte JEN tím, že si tyto informace přečtete, ale jen a pouze realizací LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY, což je PRÁCE SVĚTELNÁ PRO BLIŽNÍ SVÉ POD VEDENÍM STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A TEDY I VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA Z PRAVÉHO STVOŘENÍ. Jakékoliv JINÉ činnosti jsou jen MARNÝM PODNIKÁNÍM, které můžete realizovat i miliardy let, dle libosti!!!  Ovládání se těžko odhaluje, nicméně jako zaručený lakmusový papírek slouží např. 5000 stran a 1500 obrázků na našich www.vesmirni-lide.cz, které ovládačům zaručeně a bezpečně NARUŠUJÍ jejich ovládací postupy a oni se jimi MUSÍ velmi neradi intenzivně zabývat v zájmu výroby dalších nových funkčních odpovídajících ovládacích programů (včetně tisíců přesných záznamů, archivů), tak jsou jimi také zaplavováni – tedy těmi vibracemi pravdy, lásky a moudrosti. To je také narušuje a pomáhá jim z vysvobození, neboť jsou také v rozsáhlé ovládací pyramidě. Toto sdělení považuji tedy za třešničku na dortu světelných informací, aby u nikoho ze čtenářů nevznikla mýlka, jak chápeme ovládání lidstva na planetě Zemi".

HISTORIE OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ (HOP) negativních entit z Temných světů je dlouhá miliardy let v éře panování negativního stavu v části zóny vymístění, v asi 100 000 Temných loutkových světech, kde udržují stovky miliard jiných nevědomých entit v různých ovládacích stupních v negativním stavu značného ovládání – LOUTEK (nikoli ale na 100 %). Lze je vnímat jako PAVUČINY - SÍTĚ, které spřádají neustále PAVOUCI (PSEUDOTVŮRCI – aktivátoři negativního stavu). Současně při ovládání lidí vzniká u nich STRACH, což je hrubovibrační energie, kterou se krmí ovládači. Více o historii negativního stavu najde zájemce v knihách NOVÉ ZJEVENÍ od PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Cílem každého ovládacího programu je VRACET a DRŽET ovládanou entitu v přesně dané úrovni nevědomosti, míře ovládání a v míře negativity, které jsou za tím účelem definovány. Současně je tedy hlavním účelem NEDOVOLIT VYSVOBOZENÍ OVLÁDANÉ ENTITĚ ZPĚT DO PRAVÉHO STVOŘENÍ – NEBE, PRAVÉHO DOMOVA, KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH CESTOU POZITIVNÍHO A LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA A TOMU ODPOVÍDAJÍCÍCH POZITIVNÍCH VOLEB.

 

Aby mohl každý ovládací program dobře fungovat, je nutné naprosté či maximální SKRYTÍ tohoto faktu, celého procesu ovládání. Proto se vyspělí ovládači jen velmi neradi ukazují, nejlepší ovládání funguje při naprosté nevědomosti ovládaných ohledně tohoto procesu. Proto ovládané entity nemají ve většině ponětí o tom, CO se s NIMI děje a CO se děje v ZÁKULISÍ, ZA ovládanou scénou. Žádný ovládací program tedy nikdy neobsahoval a nebude obsahovat postupy založené na lásce, pravdě, moudrosti, dobru a míru. Z negativního principu neobsahují a nikdy nebudou obsahovat pravdu o tomto ovládaní a o způsobu vysvobození z pasti negativního stavu a navrácení Domů, do pravého Stvoření. V našich uměleckých dílech – hrách je toto zobrazeno především formou černé či jiné masky na tváři ovládající entity.

 

Dnes, kdy již známe počítačové technologie, technologie bezdrátových komunikačních prostředků – mobilů – dnes již masově rozšířených, lze snadno každému objasnit, že Síly temna s historií milionů let a znalostmi původně také od Stvořitele Prvotního všeho a všech, mají mnohonásobně vyšší technologickou i dimenzionální převahu, neboť z vnitřních částí zóny vymístění se ovládá nejlépe!

Pro obyvatele planety Země je historie ovládání také dlouhá (7 miliónů let), a spočívá v sestavování a používání ovládacích programů šitých specificky na úrovně LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY (grafy a schemata k tématu duchovní cesty na www.vesmirni-lide.cz)!.


(Klíčové a podrobnější informace k duchovní cestě, resp. duchovnímu vývoji člověka, včetně vysvětlení uvedených schemat, nabízíme v záložce DUCHOVNÍ CESTA, pozn.webu)

Z mnoha duchovních úrovní, kterých pozemšťané individuálně dosahují (či nedosahují), vyplývá zásadní fakt, že existují bilióny ovládacích programů, přesně utvořených "na míru" té či oné úrovně, toho či onoho člověka, jeho samotné existence, která má být - podle PLÁNU SIL TEMNA - tímto ovládáním naprosto OVLIVNĚNA a PRAKTICKY ZNIČENA.

V tomto textu uvedeme jen základní úrovně ovládání, podle úrovní Lidské duchovní cesty.

 

Vaše vlastní vyciťování, přátelé, vás povede na cestě odhalování vašeho vlastního ovládání v praktickém životě.

 

Rozlišujeme dvě základní úrovně ovládacích programů:

 

1. úroveň: DATASYSTÉM (DA)

80% činností lidí, několik let předem

 

V těchto úrovních ovládání hraje roli také podíl autonomního ovládání pomocí DATASYSTÉMU rozsáhlého stroje – pseudoinformačního systému řízeného počítači s rozsáhlými databázemi a programovaného negativními entitami. Ten se podílí na základním ovládacím mechanismu všude a za každých situací. Je starý miliardy let shodně s dobou existence Sil temna v čele s pseudotvůrci a jejich nutným ovládáním Království temnoty. Už z této informace vyplývá jeho OBROVSKÁ PROPRACOVANOST, SLOŽITOST (vlastnost negativního stavu) A ROZSÁHLOST aplikována ve stotisících temných světech. Na planetě Zemi je dnes využit v rozsahu 80% všech činností lidí a je připravován pseudotvůrci, ještírky a dalšími negativními entitami NĚKOLIK LET předem (do cca 10 let).

 

Protože SÍLY SVĚTLA mají ke všem Temným světům INFORMAČNĚ NEOMEZENÝ PŘÍSTUP (provádějí pomoc a drží mantinely zel a nepravd v nich, viz např. knihy Nebe a peklo - Emanuel Swedenborg, Nové zjevení Pána Ježíše Krista - Petr D. F., www.vesmirni-lide.cz), VĚDÍ několik let PŘEDEM DLE TÉTO MÍRY (cca 80%), CO A JAK MAJÍ SÍLY TEMNA NAPLÁNOVÁNO V OVLÁDÁNÍ LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI. PODLE TOHO pak MOHOU SÍLY SVĚTLA PROVÁDĚT VE SPOLUPRÁCI SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH POMOC POZEMŠŤANŮM A KOREKCE PŮSOBENÍ SIL TEMNA Z HLEDISKA VŠECH ENERGIÍ VYMEZENOU DUCHOVNÍMI ZÁKONY NEZASAHOVÁNÍ. Navíc běžným cestováním v čase si SÍLY SVĚTLA předem ověřují v konkrétní realitě skutečný stav procesu, a tak je vše POD KONTROLOU Z HLEDISKA TOHO, CO SI LIDÉ VOLÍ (do toho Síly světla nezasahují, pouze intuitivními impulsy pozemšťanům radí).

Zástupci pozitivního stavu, zrození z Pravých světů s pozitivním posláním, si pomocí všech těchto informací ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ v domovských světech v Nebi natrénovali před inkarnací svůj život tak, aby mohli co nejvíce splnit své poslání Světla a lásky. Délka tréningu odpovídá několik let až cca 400 let našeho času (viz kniha Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Petr D. F). V knize Poslové úsvitu, kapitole 10, zase najdete termín „Středisko operací“: „SVĚTELNÁ RODINA pochází ze STŘEDISKA OPERACÍ - zdroje v této Galaxii, který působí jako vysílací stanice.

obr.: Samofungující ovládací programy. Peněžní ovládací systém je plně dostačující (pro svou primitivitu) pro více než 90 procent pozemšťanů. Kdo by totiž odolal něčemu, co nemá vůbec žádnou skutečnou hodnotu...

obr: Nedostatek. Bída. Falešná představa NEDOSTATKU - dokonalý ovládací program. Masový. Na více jak 90% lidí plně dostačující. "Dejme 9 mincí 10 lidem a uvidíte, jak funguje samozáhuba..." ŘÍZENÉ a CÍLENÉ ZACHOVÁVÁNÍ DOSTATEČNÉ ÚROVNĚ BÍDY CELOSVĚTOVÉHO CHARAKTERU JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ TEMNÉ STRANY a jejich přátel - pozemských vlád a iluminátů!!!

obr.: Preference USA. Cena za zastavení hladu ve světě: 30 bilionů amerických dolarů. Roční výdaje USA vynaložené na zbrojení ("obranu" země, resp. zabezpečení vzniku a řízení všech válek světa za účelem jeho konečného ovládnutí): 737 bilionů amerických dolarů.

obr.: OTROKÁRNY zvané PRÁCE. Více jak 98% lidí si myslí, že jejich práce, resp. PRÁCE PRO NEGATIVNÍ STAV je skutečnou hodnotou. Nevědí, že jsou dokonale ovládáni a důkaz je ten, že si myslí, že opravdu vytvářejí hodnoty. VE SKUTEČNOSTI JEJICH PRÁCE HODNOTNÁ VŮBEC NENÍ, NEBOŤ PODPORUJE - JAK SVÝM ÚČELEM, TAK PROSTŘEDKY - VŠE NEGATIVNÍ, CELÝ NEGATIVNÍ STAV!!! Práce pro celek, práce smysluplná a pozitiví NEMŮŽE MÍT NIKDY TUTO (ANI JINOU OBDOBNOU) POZEMSKOU PODOBU - podobu OTROKÁREN, NEKONEČNÝCH PRACOVNÍCH DOB, VYKOŘISŤOVÁNÍ! Člověk je NUCEN pracovat TAK, ABY NEMĚL ANI ČAS - ANI ENERGII - PŘIJÍT NA PRAVDU: ROZPOMENOUT SE NA PRAVÉ HODNOTY, DUCHOVNÍ, TY, KTERÉ VYVĚRAJÍ Z JEHO VLASTNÍ DUCHOVNÍ, PRAVÉ PODSTATY. 

"ČLOVĚK ZAMĚSTNANÝ" JE ČLOVĚK DOKONALE OVLÁDANÝ, NEVĚDOMÝ, NEMOCNÝ A POSLUŠNÝ.

Více než 98% lidí je plně ovládáno činností zvanou bezduché "zaměstnání", resp. PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU.

obr.: Náboženství, církve - jeden z masových ovládacích programů s konkrétním, smrtícím záměrem. ZÍSKAT DOKONALE OVLÁDANÉ LOUTKY, KTERÉ VE JMÉNU ÚDAJENÉHO (FALEŠNÉHO) DOBRA A FALEŠNÉ PRAVDY PŮJDOU JAKO POSLUŠNÉ STÁDO AŽ DO KONCE. Světová nábožeství získávají MOC NAD MASAMI LIDÍ, KTEŘÍ VĚŘÍ FALEŠNÝM HODNOTÁM, JEŽ NIKDY NEEXISTOVALY A EXISTOVAT NEMOHOU, PROTOŽE NEPOCHÁZEJÍ OD NEJVYŠŠÍHO: Strach z trestajícícho Boha, strach ze smrti, z takzvaných hříchů, z neuposlechnutí toho či onoho přikázání, nekonečné množství zákazů, příkazů, rituálů a mší, křtů a tzv. církevních "svátků", které prý vyžadují konkrétní činnosti, případně také oběti - (OBĚTI! - přátelé, probuďte své duše, Stvořitel nikdy nic takového nevytvořil a nikdy nemůže požadovat!) - toť ovládací nástroje světových nábožeství - NEGATIVNÍ STRANY oblečené do roucha "svatého" (blíže níže).

 

 

2. úroveň: INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ (IO)

10% činností lidí, několik dní, týdnů a měsíců předem

 

Zvláštní roli hraje INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, pro které je typická jeho REAKČNÍ DOBA – pozemský čas, za který lze příslušný ovládací program ovládané scény připravit. Jednodušší OP lze provést za 1 den, složitější asi za 3 dny – dle míry složitosti a počtu zapojení různých prvků do ovládané scény. Čím více mají Síly temna k dispozici dní, měsíců, roků, tím propracovanější ovládací program je. V současném světě je ze všech činností lidí 10% řízeno individuálním ovládáním, připraveného NĚKOLIK DNÍ, TÝDNŮ či MĚSÍCŮ předem. Jde o "korekce datasystému", které je nutno (pro Síly temna) činit v případě, kdy se někteří lidé sami vysvobozují DUCHOVNÍ CESTOU, případně se jedná o situace nepředvídané Pseudotvůrci (ve skutečnosti vždy první kroky provádí Stvořitel a Síly světla, Síly temna provádí až reakce na tyto kroky).

 

Důležitou součástí OCHRANY (kromě láskyplnosti) proti této formě ovládání je tedy NEPLÁNOVAT, resp. činit MINIMÁLNÍ, NEZBYTNÉ PLÁNOVÁNÍ – ČÍM MÉNĚ, TÍM LÉPE, NEJLÉPE VŮBEC. Tato změna životního stylu pozemšťana (příliš neplánovat a nedostávat se tak do situací silného ovládání) je součástí POZITIVNÍCH A STÁLE NOVÝCH KROKŮ - PŘÍSTUPŮ na cestě duchovního růstu každého z nás.

Když se podíváme na Spirálu vývoje lidských bytostí na jejich Duchovní cestě (obr. 688), lze vidět, že Pseudotvůrci při udržování svého LOUTKOVÉHO KRÁLOVSTVÍ TEMNOTY (ovládání ale nikdy nedosahuje 100%) musí stále vyvíjet a používat takové (i nové) ovládací programy, které jsou specifické jednak pro každou úroveň této spirály a dále specifické pro psychicko – sociální parametry dané entity. Při tom hraje svou roli i znalost SLABÝCH a SILNÝCH VLASTNOSTÍ ovládané entity, a to s výhledem do tisíců a stovek minulých i budoucích životů, který je Silám temna do značné míry k dispozici.

Celkově lze uvedené úrovně ovládacích programů rozdělit do 3 hlavních částí – skupin dle pozice na Duchovní cestě:

 

 

1.

Pro výchozí bod Duchovní cesty (0. duchovní otáčka):

MATERIÁLNÍ – HMOTOVÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY (MHOP)

 

Pro pozici výchozího bodu Duchovní cesty - tedy pro pozemšťany, kteří se nacházejí na této (nejnižší) úrovni svého duchovního růstu -  je používán MATERIÁLNÍ – HMOTOVÝ OVLÁDACÍ PROGRAM, který zde i v současnosti realizují VLÁDY, MÉDIA, ŠKOLSTVÍ, VĚDA, SPORT (běžně politika, peníze, kariéra, reklamy, ekonomie.. ve vědě např. u nás úspěšně p. Grygar, který naprogramoval milionům lidí, že Vesmír je studený, mechanický, mrtvý a bez vyspělých civilizací (vždyť by se ozvali) během 17 dílného seriálu ČT „Okna vesmíru dokořán“, a i nadále pokračuje metodou „čekání na ještírky z temnot, až si je osahá a změří“) a další přidružené organizace. Patří tam největší vějíř – škála ovládacích programů, které můžete vidět na každém kroku. Základem materiálního – hmotového ovládacího systému jsou PENÍZE, resp. PENĚŽNÍ SYSTÉM (viz dále – PENĚŽNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM), pomocí kterého datasystém může snadno programy a databázemi ovládat každého jedince přes PORUŠOVÁNÍ Kosmických zákonů Lásky. PENĚŽNÍ SYSTÉM má být zachován i v případě budované ČIPOVÉ TOTALITY, a to UVNITŘ počítačového systému na planetě Zemi (fyzické peníze - platidla zmizí). Součástí tohoto systému ovládání je, že „věřím ve hmotu, tedy v to, co si mohu osahat, změřit“. Je to jen fikce, neboť tito lidé ve skutečnosti věří i v to, co si osahat nemohou (rádiové, TV vlny, vlny mobilů atp.). „Věřím v peníze, ty mě zabezpečují, šatí, živí, ukazují jiným, jaký jsem“.

 

Prakticky až na výjimky je zde na 100% používán DATASYSTÉM (stroj). Na planetě Zemi je takto ovládáno 52% obyvatelstva, přes 3 miliardy lidí na 95%.

 

2.

Pro 1. otáčku Duchovní cesty:

CÍRKEVNÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY (COP)

Pro pozici 1. otáčky Duchovní cesty - tedy pro pozemšťany, kteří se nacházejí na této úrovni svého duchovního růstu (1. duchovní otáčka) - jsou typické CÍRKEVNÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY, které mají opět známou podobu v tisících náboženstvích a jejich frakcích, včetně religionistiky (věda o náboženstvích, ta k nim neodlučitelně patří). Klíčovým ovládacím prvkem zavedeným uměle hlavně u katolické církve (1 miliarda členů na světě) je UKŘIŽOVANÝ JEŽÍŠ KRISTUS, což je výchozí logo, nálepka, ale i zářič hrubovibračních energií propojující na jakéhokoliv trpícího na kříži ve středověku, který se z miliard sošek a obrázků neustále již 2 tisíce let line do těl nevědomých pozemšťanů a ponižuje jim neustále jejich vibrace. Ve skutečnosti Ježíš Kristus nikdy ukřižován nebyl, on také nikoho neukřižoval, ale hlásal poselství dobra a lásky – CO VYSÍLÁTE, TO SE VÁM VRACÍ – KOSMICKÝ ZÁKON. Od začátku pokoušení Silami temna – již v dětství, nepřijímal negativní energie, jeho Duch a duše se tedy nemohly zapouzdřit (na tom se podílí každý svým dílem, neboť nic není samo). Dalším ovládacím nástrojem je mnohými církvemi chybně vykládaná a překrucována BIBLE (původně slovo Boží, kde by měly být největší pravdy a moudrosti), kde v současnosti je pravdivých již jen 30 %, ale jen v ZAKÓDOVANÉM významu, z důvodu, aby pseudotvůrci tyto informace nemohli zneužít. Pravý obsah se dozvídal čtenář jen dle stupně svého duchovního vývoje – stupeň niterné komunikace s Pánem Ježíšem Kristem. Pod každou větou z těch 30 % je skryto MNOHO SPRÁVNÝCH VÝZNAMŮ. Další části v Bibli jsou přidány Silami temna (hlavně epištoly) a jiné části původní Bible byly jimi ODSTRANĚNY – např. „3 kapitoly“ - učení o preexistenci a o putování duší a učení o inkarnaci (provedeném na Pátém ekumenickém koncilu v Konstantinopoli (dnes Istanbul) v 8 zasedáních od 8.1. do 2.6. roku 553 z donucení nikoli papežem, ale císařem Východořímské říše Justiniánem – podrobně na www.vesmirni-lide.cz ve stahování textů č. 7). Tedy důležité učení o preexistenci a putování duší a učení o inkarnaci bylo trvale NAHRAZENO katolickou církví učením o JEDNOM lidském životě, po kterém jde duše navěky buď do nebe nebo do pekla mohutný ovládací nástroj strachu v rukou katolické církve

Běžným, tisíce let používaným a masovým ovládacím programem církví (hlavně katolické) je PROGRAM POHŘBU při úmrtí – ukončení inkarnace člověka. Řadou nástrojů je vytvořena obrovská emoce smutku hrubovibrační energie, která je intenzivně a skupinově – řízeně posílána odcházející duši (myšlenkou, jménem, představou – napojují se na duši zemřelého a posílají jí tyto negativní hrubovibrační energie). Jak už může čtenář vědět (např. z knihy NEBE A PEKLO od Emanuela Swedenborga nebo z knihy NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA od Petra Daniela Francucha, (také na www.vesmirni-lide.cz)), duše je při umírání – opouštění fyzického těla VŽDY nejprve v komunikaci s Anděly Světla, kteří jí pomáhají při tomto procesu a dále si s ní povídají – je to forma testu, kdy sama duše si zvolí, zda si s nimi chce či nechce povídat (rozumí si s nimi či ne). Pokud duše nechce, Andělé světla – členové Aštarovy Velké vesmírné flotilyprůvodci duší těl astrálních, je opouštějí, a přicházejí druzí – temné bytosti, které si opět s tou duší povídají a odvádějí do příslušné úrovně temných světů. Tedy čtenář může vidět, že PROGRAMEM POHŘBU je duše negativními energiemi od mnoha lidí současně OVLIVŇOVÁNA a POSÍLÁNA DO TEMNÝCH SVĚTŮ zóny vymístění!!!  (Na www.vesmirni-lide.cz, ve stahování textů č. 7, můžete najít OPAČNÉ - POZITIVNÍ ÚMRTNÍ PARTE, které oznamuje, že dotyčná duše si zde splnila své světelné poslání lásky a dobra a vrací se zpět DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ do SVÉ DUCHOVNÍ RODINY (modré písmo, doplněné obrázky Ježíše atd.) Text ovlivňuje čtenáře, kteří této duši posílají odpovídající jemnovibrační energie lásky! Před úmrtím je možné dotyčné osobě pouštět velmi pozitivní hudbu, např. krásné pozitivní písně o Ježíši, a číst texty, např. NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA).

 

Podobných negativních programů je v církvích mnoho (křest, mše, veškeré rituály, zákazy, příkazy, veškeré činnosti, které mají negativní záměr, průběh, výsledek...)!

 

DATASYSTÉM (DA) je používán na 88%, individuální ovládání (IO) je na 12%. Na planetě Zemi je takto ovládáno 40% obyvatelstva – 3 miliardy lidí na 90 - 95%.

3.

Pro 2. - 7. otáčku Duchovní cesty:

EZOTERICKÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY (EOP)

 

Pro pozice 2. - 7. otáčky Duchovní cesty - tedy pro pozemšťany, kteří se nacházejí na těchto úrovních svého duchovního růstu - jsou kromě předchozích OP typické specifické EZOTERICKÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY. Tyto ovládací programy můžete vidět v oblastech KAMENY, NUMERO, ASTRO, REIKI, KARTY, VĚŠTĚNÍ, OSUD, LÉČITELSTVÍ (velké spektrum činností, kde na celkově nemocném lidstvu se může realizovat velké množství lidí!), MEDITACE, CHANELLING, SEBEPOZNÁNÍ, ATLANTIDA, DUCHOVNÍ SMĚRY A FILOSOFIE (opět tisíce filosofií a směrů; časopisy Regenerace, Regena, Medium, Meduňka, Phoenix a příslušné tisíce přednášek, výstav (Ezotera – miluj svůj život – ale jaký – negativní či pozitivní?) a tiskovin, nyní webových stránek na internetu – zájemce se pomocí těchto energií určitě nevyléčí, ale onemocní ještě více (vnějšně krátkodobě někdy „vyléčen“, ale hra času pak ukáže pravdu), RELIGIONISTIKA, ZÁHADY, UFO, MIMOZEMŠŤANÉ, PARAPSYCHOLOGIE, PARANORMÁLNÍ JEVY (Magazín 2000, Fantastická fakta, Ufomagazín (sk) … a příslušné tisíce přednášek, výstav a tiskovin) atp. Jsou pouze 3 obory, které lze realizovat na planetě Zemi ve 3. dimenzi ve smyslu pozitivní pomoci bližním svým: obor MEDITAČNÍ, LÉČITELSKÝ a TELEINFORMAČNÍ. Všechny ostatní obory, i když mají určitý potenciál – zrnka pravdy, celkově NEPOMÁHAJÍ duchovnímu růstu, ale VRACEJÍ bytost lidskou zpět. V dalších oborech totiž nelze pozitivně pomáhat bližním vzhledem k obrovskému ponížení vědomí a duchovnosti lidstva zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi! Ve vyšších dimenzích lze pomáhat i v dalších oborech, ale tomu musí odpovídat celkový duchovní stupeň a odpovídající vibrační prostředí a podmínky, které zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi zóny vymístění NEJSOU dostupné. Jistěže také ve třech zmíněných oborech je většina jedinců, kteří pracují negativně – ovládáni Silami temnoty. Pouze MENŠÍ počet lidí z těchto oborů pracuje správně – odvádí práci světelnou pod správným vedením Silami světla, nejmenší počet z uvedených tří oborů je teleinformatiků. Jak je zjevné také dle nízkých počtů pozemšťanů pracujících pro POZITIVNÍ STAV, pro SVĚTLO, Síly temna JSOU VELICE DOBŘE INFORMOVÁNY o DUCHOVNÍM STAVU KAŽDÉHO POZEMŠŤANA - o jeho duchovním poklesu nebo snad (k jejich nelibosti) RŮSTU. Síly temna mají velice přesné a včasné informace o tom, jak se někteří loutkolidé vysvobozují DUCHOVNÍ CESTOU (prací světelnou, pomocí pro bližní své) z jejich pekelného vlivu, a tak velice hbitě a vyděšeně VYTVÁŘÍ NA VŠECHNY TYTO VYSVOBOZOVACÍ FÁZE ČLOVĚKA své OVLÁDACÍ PROGRAMY, kterými se snaží minimálně UDRŽET dotyčného jedince na té úrovni, na jaké byl doposud. Jen aby se nezačal vzpírat a rozpomínat na to, kým je a jaký je jeho pravý původ...

 

Na planetě Zemi je takto ovládáno 8% obyvatelstva – 520 milionů lidí na 10 - 85%, kde struktura otáček je:

 

2. otáčka 2,2 % lidí 80 % ovládání, z toho DA (datasystém) - 77 %, IO (individuální ovládání) - 23 %

3. otáčka 1,8 % lidí 75 % ovládání, z toho DA - 65 %, IO - 35 %

4. otáčka 1,5 % lidí 70 % ovládání, z toho DA - 54 %, IO - 46 %

5. otáčka 1,5 % lidí 68 % ovládání, z toho DA - 43 %, IO - 57 %

6. otáčka 1,3 % lidí 25-65 % ovládání, z toho DA - 31 %, IO - 69 %

7. otáčka 0,0015 % (106 000, tj. 33 000 dospělých a 73 000 dětí) lidí 20-10 % ovládání, z toho DA - 20 %, IO - 80 % - odpouzdřený Duch a duše.

 

Každý ovládací program je postaven bez výjimky na tom, že musí obsahovat ZRNKA PRAVDY z příslušné úrovně poznání na Duchovní cestě, jinak by NEBYL ovládacím programem a bytost lidská by o něj ani nezavadila, pokud by obsahoval jen samé 100% falzifikace. Lze to přirovnat k DRUHU NÁVNADY, jakou používá rybář, léčitelé znají HOMEOPATII a ETIKOTERAPII, lékaři znají OČKOVÁNÍ proti virům – jde o stejný princip – používá se malá, někdy i nepatrná, titěrná část pravdivých – ODPOVÍDAJÍCÍCH charakteristik s daným objektem zásahu, aby se na něj mohl sám chytit. Takže při každé vyšší úrovni poznání pozemšťanů o Duchovních zákonech, struktuře Stvoření, uspořádání našeho světa, dalších světů, společností, vztahů i mimozemských civilizací jsou tyto ovládací programy přesně šité na míru těchto znalostí (resp. neznalostí).

Je to podobné, jako když si představíte pravdivou a důležitou knihu o lidské situaci s texty a obrázky, kterou dáte do místnosti. Síly temna nemají možnost ji zlikvidovat kvůli mantinelům – ochranám od Stvořitele Prvotního všeho a všech realizovaným skrze Vesmírné lidi Sil světla. V takovém případě Síly temna usilovně vypracovávají tisíce, ba miliony jiných knih – modifikovaných tak, že ve většině z nich ponechají opravdu jen zrnka pravdy - vytržená slova a obrázky a většina knihy obsahuje celkově zcela zkroucené, zkažené a zprzněné informace. Takže potom mysl bytosti lidské je tímto zaplavena – druh vibrace energií a propojující kanál, a vracena zpět po spirále Duchovní cesty, pokud uzná, že takto zkroucené a zkažené informace jsou správné (nepoužívá správně vyciťování srdcem). Jde o skutečně PŘESNĚ PROPRACOVANÉ PROGRAMY postavené na sofistikovaných algoritmech, jaké znají například informatici a počítačoví programátoři.

 

Spirála úrovně ovládacích programů kopírující růst lidského vědomí na Duchovní cestě je vytvářena negativními entitami s cílem BRZDIT a VRÁTIT bytost lidskou ZPĚT do výchozího bodu Duchovní cesty. Proto tato spirála má OPAČNOU ORIENTACI (levotočivá – proti směru hodinových ručiček) oproti spirále růstu lidského vědomí (pravotočivá – ve směru hodinových ručiček).

Síly temna VRACEJÍ a DRŽÍ bytost lidskou ve výchozím bodě tak, že programují scény – situace tak, aby je pozemšťan NEZVLÁDAL, tím mu vytvářejí s jeho přispěním BLOKY v hlavním kanále a čakerním systému, rozpojují šroubovice DNA a tím má tento pozemšťan stále méně pravých informací od Stvořitele Prvotního všeho a všech a od Vesmírných lidí Pravého Stvoření. Současně tímto přeprogramovávají čisté geny - programy ve fyzickém těle na zatížené geny - programy schopné spuštění k provádění zel a nepravd. Ve středověku zvyšovali % zatížených genů ze 20 na 50%, nyní (v roce 2004) je tato hodnota 80% zatížených genů v průměru u 6,5 miliardy lidí planety Země a dále je zvyšována. V letech 1960 až 2000 pracovaly v USA 4 přední univerzity na projektu LIDSKÝ GENOM – rozkódování funkce programů v lidských genech (zaměřování na to VNĚJŠÍ – opět řízené z Temných světů). Výsledkem je rozkódování funkcí jen 27% genů, zbývajících 73% genů „NIC NEZNAMENÁ“ – neobsahuje žádné důležité informace, instrukce (15.4.2004 8:44 hodin – oznámil v pořadu ČT2 prof. Pačes). Ve skutečnosti je to většina těch ZATÍŽENÝCH GENŮ, ale oni to nepochopili, protože jim chybí duchovní znalosti ZÁKONŮ LÁSKY A DOBRA (viz NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA). Neví, že cílem ovládání lidstva je mj. vytvořit zatížené geny jako programy – software, k dalšímu masivnímu ovládání, a k tomu sloužila a slouží celá historie lidstva na planetě Zemi (geny se dědičně předávají, jak čisté, tak zatížené).

Jaké ovládací programy můžeme ve svém životě rozpoznat?

 

Protože většina lidí (92%) je ovládána na 90 - 95%, tito lidé běžně NEJSOU SCHOPNI toto odhalit a považují svůj život za pravý a zákonitý, přirozený. Nejprůhlednějším projevům ovládání říkají „zákon schválnosti“. Také používají „to tak mělo být, to nelze změnit“. Dokonce mnozí z nich si myslí, že mají tzv. „OSUD“, který nemohou změnit. To je ovšem obrovský omyl. „Osud“ je vlastně ten ovládací program, a ten mohou kdykoli změnit, pokud budou chtít!

 

Někteří lidé ve vyšší fázi duchovního vývoje jsou schopni ROZLIŠOVAT VYCIŤOVÁNÍM zákonité a nezákonité jevy a procesy ve svém životě a jen někteří jedinci pak pomocí informací od Vesmírných lidí, Pána Ježíše Krista (knihy NOVÉ ZJEVENÍ) jsou schopni toto poznat a zpracovat. Přitom Stvořitel Prvotní všeho a všech a Vesmírní lidé Sil světla poskytují každému člověku mnoho pomocných informací k odhalení této pravdy o ovládání lidí, a to ve formě knih, písní, tanců, pohádek, a jiných uměleckých děl. Z tisíců zdrojů uvedu namátkou, kromě všech 5000 stran a 1500 obrázků na www.vesmirni-lide.cz, doporučené pohádky a filmy, v nichž je různým způsobem zachycena pravda. (Jen málokdo z lidí však je schopen - více spíše ochoten - tuto pravdu objevit a uvést ve vědomé zjištění, pozn. webu).

............................................................

Film MATRIX (1. díl) – podrobně uvedeno ovládání lidstva programem Matrix, protože v jedné z budoucích verzí si lidstvo zničilo přírodu a životní prostor planety, proto nejen jejich Duchy a duše, ale i fyzická těla ovládači umístili do POUZDER a zneužívají jejich mysl k pseudotvorbě virtuální reality s tím, že nikdo z virtuálních lidí o tom nemá ani ponětí – opakuji, nejde o dnešní stav lidí, ale o možný budoucí stav pseudospolečnosti při zničení přírody).

 

Pohádky (filmy) NESMRTELNÁ TETA, O VODNÍKOVI, O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, O ZTRACENÉ LÁSCE (devítidílný seriál), SPEJBL A HURVÍNEK (a mnoho jiných loutkových her, kde je jasně naznačeno negativní ovládání, a lidé toto mají rádi, protože se s tím ztotožňují a objevují se v tom).

SEXMISE – ovládání lidí v podzemí planety s argumentem, že příroda a povrch planety je neobyvatelný, radioaktivita atp., ve skutečnosti je to podvod, někteří ovládači bydlí tajně na obyvatelném povrchu planety, protože jim to „vyhovuje“.

 

Z nepřeberného množství knih, které ovládání lidí naznačují a částečně odhalují (většinou ale bez toho, kdo a jak ovládá – obr. 811, sdělení 1761) lze uvést:

 

PŘIJÍMÁNÍ BOHA (kniha, Neale Donald Walsch, 2000).

ČTYŘI DOHODY (kniha, Don Miguel Ruiz, 1997) „jste ochočováni, sen planety, lidí“ (jste ovládáni, ovládací program planety, lidí) „mitote“ toltécký výraz iluze, „mája“ indický výraz iluze (celá naše mysl je mlhou, vše, čemu věříme, veškeré pojmy a naprogramování naší mysli, nevidíme pravdu, protože jsme slepí, oslepují nás všechny falešné představy, které máme v mysli; kázeň válečníka: Kontrola vlastního chování, válečník bojuje proti ovládacím programům ve své vlastní mysli) navazuje na Castanedu.

 

MATRIX, MÝTUS O NAŠÍ DOBĚ – ÚDĚL VYVOLENÉHO (kniha, Jake Horsley, 2003) „humatoni“ (loutky, které jsou konkrétně ovládány – uvedeny přesně nejužívanější ovládací programy, opět - válečník bojuje proti ovládacím programům ve své vlastní mysli), opět navazuje na Castanedu.

 

Z uměleckých her lze uvést IRSKÉ TANCE (Michael Flatley, 1998 - 2004), kde je skvěle odhaleno ovládání Silami temna a propad Atlantské společnosti (irské, keltské zdroje).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Některými z mnoha autorů, kteří správně informovali ve svých dílech (knihách, divadelních hrách) o negativním a ovládacím stavu lidstva, a kteří nabízí správné řešení, jsou např. Emanuel Swedenborg, William Shakespeare, Castaneda, Neale Donald Walsch, Jake Horsley, Don Miguel Ruiz, Petr Daniel Francuch (jeho knihy NOVÉHO ZJEVENÍ Pána Ježíše Krista – nejlépe rozpracované).

 

 

ZÁKLADNÍ TYPY OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ (pod kterými jsou tisíce konkrétních OP):

 

1. ROZDĚL A PANUJ (RP)

 

Hlavním – nosným ovládacím programem je „ROZDĚL A PANUJ“ – tj. IZOLACE A SEPARACE LIDÍ DO „SKUPIN, TŘÍD, VRSTEV, KAST, POLITICKÝCH STRAN". Je založen na ROZEŠTVÁVÁNÍ LIDÍ. V takové situaci jsou lidé dobře ovladatelní. Každý to dobře zná, není nutno rozepisovat, program je použit zcela všude a za každých okolností a nutí VŠECHNY lidi, aby sami ovládali jiné a aby se vytvořila patřičná ovládací struktura a hierarchie. Základním prvkem jsou miliony VNĚJŠÍCH ORGANIZACÍ (VO), kde je vedoucí s výhodami, a další podřízení – OVLÁDACÍ PYRAMIDA. Součástí tohoto OP jsou vnucované SMLOUVY (SM), které již svou podstatou zařazují lidi do pozice lhářů a podvodníků. V Pravém Stvoření nic takového ani v nejmenším náznaku neexistuje.

 

 

2. ZAOPATŘOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZAOP)

 

Dalším zásadním ovládacím programem je „ZAOPATŘOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM“, který díky miliony let trvající fabrikaci lidských fyzických těl může dobře fungovat – člověk musí velmi pracně a lopotně otročit na základní životní potřeby – JÍDLO (a mnoho jídla a tekutin opět neefektivně vyloučí nevyužito), ŠACENÍ, STŘECHU NAD HLAVOU, TOPENÍ, SVÍCENÍ, DOPRAVU (drahá, hrubé vibrace a hluk) atd. V případě jídla je zaveden MASOVÝ OVLÁDACÍ PROGRAM – tj. zavedení a živení tisíců druhů jídel s masem a patřičně ochucovaných tisíci způsoby, zato bezmasá jídla (souladná se Zákony lásky) – těch je velmi málo, navíc je lidé málo ochucují (i s „odůvodněním“, že nesmí být ochucována - také toto je ovládání - aby nebyla tak chutná A TEDY ABY SE TOLIK NEJEDLA).  Vědci o této zdravé stravě tvrdí, že je nezdravá a tak ostatní – školy, média stále prosazují lži a nepravdy. V Pravém Stvoření Pravé bytosti – Andělé – nemají vylučovací systém našeho typu (minimální přebytky energií vyloučí zářením a vůní), prostředí na planetách – v domovských světech je vždy přesně uzpůsobeno potřebám těl bytostí, takže nemusí topit, svítit (všude je světlo ze všeho a všech, svítí nebe, planeta z půdy, svítí bytosti z těl), atd., těla Andělů mohou mohutně cestovat mezi planetami, hvězdami a Vesmíry, Vesmírní lidé - Andělé z páté (a dalších vyšších) dimenze používají mateřské vesmírné lodě s malými vesmírnými loděmi, sami běžně mohou myšlenkou se vznášet a pohybovat, včetně pohybu (odhmotnění) předmětů. Vesmírní lidé - Andělé z vyšších dimenzí (hlavně nehmotných – intermediální a duchovní nebe) žádné vesmírné lodě nepotřebují – zcela se myšlenkami pohybují se svou sférou mezi vesmíry, dimenzemi, galaxiemi a planetami.

 

3. OVLÁDACÍ PROGRAM NEVĚDOMOSTI (OPN)

 

OVLÁDACÍ PROGRAM NEVĚDOMOSTI jeNIKDO NIC NEVÍ, NIKDO SE NIC NEDOZVÍ jehož součástí je rození do naprosto nemohoucího, neschopného a neznalého těla mimina. Lze tak snadno člověka již ve školách naprogramovat tak, aby správně loutkoval a otročil v pseudospolečnosti, ale nic se přitom nedozvěděl o svém skutečném stavu a stavu lidstva a jeho původu na planetě Zemi. V dospělosti je pak bytost lidská držena ZAMĚSTNÁVACÍM OVLÁDACÍM PROGRAMEM a ODVÁDĚCÍM OVLÁDACÍM PROGRAMEM stále v řízené nevědomosti.

V Pravém Stvoření není nevědomý stav.

Tam neexistuje fráze: "Kdo ví...", "To nikdo neví...", "Ještě, že to nevíme...", "To nemáme vědět..."

 

Každý člen vysokých duchovních společenství VÍ, že NEVĚDOMOST NEEXISTUJE (KAŽDÝ TOTIŽ VÍ VŠECHNO, KAŽDÁ BYTOST, PROTOŽE KAŽDÁ BYTOST VŽDY BYLA, JE A BUDE VŠÍM, CO EXISTUJE!!!), a tak je smyslem jeho života čisté poznávání JEDINÉ Pravdy. Jedině poznáváním Pravdy, všech zákonů, které existují v nekonečném kosmu, je možný duchovní růst každé bytosti. Objevování Pravdy je základem Duchovního růstu. Každý člen pozitivních, nebeských společenství má primární zájem na tom, aby stejné úrovně vědění, resp. poznávání Pravdy, dosahovali všichni. Neboť VYSPĚLOST SPOLEČNOSTI se pozná podle ÚROVNĚ a VYSPĚLOSTI KAŽDÉHO JEJÍHO ČLENA (pozn. webu).

 

4. ZAMĚSTNÁVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZOP)

 

Tento ovládací program je postaven na myšlence, že když bytost lidskou zaměstnáte (čímkoliv), tak NEBUDE mít čas na sebe, svůj duchovní rozvoj, rozvoj vztahů s jinými lidmi, poznání přírody, osobní vzdělávání... NIKDO NEMÁ ČAS. Tím se nemůže vysvobodit z pasti negativního stavu – stále otročí, je unaven, ale i naštván, že si za výdělek nepořídí, co by chtěl - neustále produkuje hrubé vibrace. Součástí tohoto programu je program ZAMĚSTNÁNÍ – NEZAMĚSTNANOST – buď budeš otročit hodně, nebo budeš mít existenční problémy. Současně je každý člověk zaměstnán nedůležitými činnostmi z hlediska svého duchovního růstu, a TO HLAVNÍ MU STÁLE UNIKÁ. Např. při vstupu ČR do EU pan Klaus Václav oznámil na hoře Blaník důležité poselství: Budete stále hodně pracovat. Neříká to jen on, ale všichni další čelní představitelé. Tedy NEBUDE ZKRÁCENA PRACOVNÍ DOBA – STÁLE BUDETE OTROCI HMOTY, ale pracovní příležitosti jsou stále ve větší míře stavěny na VÍC než 8 hodin práce denně, takže na jedné straně lidé vytvářejí hodnoty, ale na straně druhé je NEMAJÍ KDY A JAK UŽÍVAT, navíc je jim odebírána značná část pracovní energie na negativní účely - pojištění (pouze v negativních světech si bytosti myslí, že nemají nic jisté, proto je nutností se pojistit - nejlépe na VŠECHNO (dokonalý důkaz neznalosti základních kosmických zákonitostí a důkaz lidské naivity, že "OSUD přece NEOVLIVNÍM, TAK CO...tak se aspoň pojistím, ať z toho neblahého osudu aspoň něco mám...", dále například nesmyslné zdaňování všeho, co potřebuje člověk k holému životu. Na úrovni individuálního žití se jedná o nesmyslné hromadění, touha něco vlastnit, mít, touha po soukromém majetku. Hromadění hmoty (nízkovibrační energie) Všude, kam se podíváte, hlavně také v samotných v bytech, auta stojící na ulicích a v garážích (automobilová doprava je zcela primitivní způsob přemisťování se z místa na místo, je nebezpečná, zdraví škodlivá, životní prostředí devastující). Lidé sami jednoho dne (někteří dříve, jiní později) poznají, jak primitivní a hlavně NEREÁLNÝ je hmotný svět a vše hmotné, co jej tvoří. Jako další stupeň ovládání se velice rychle zavádí mohutné čipové ovládací systémy – karty a čipy zvlášť – všude, do všeho, do všech výrobků (příprava), špionážní systémy - a tento drahý systém si opět lidé zaplatí sami jak v daních, tak v nákladech výrobků a služeb.

Cenu NEJVYŠŠÍ se lidé dozví v OKAMŽIKU, KDY JI SAMI BUDOU PLATIT. BUDE TO CENA VLASTNÍHO ŽIVOTA.

VĚTŠINA LIDÍ JI ZAPLATÍ. PROTOŽE V TÉ CHVÍLI UŽ NEBUDE MOŽNOST ÚNIKU (blíže v záložce ČIPOVÁ TOTALITA, pozn. webu).

 

5. ODVÁDĚCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (OOP)

 

Pokud člověk díky vlastnímu duchovnímu růstu získává pravé informace a prací světelnou pravou se vysvobozuje z pasti negativního stavu, Síly temna nasazují ODVÁDĚCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM – ve skupině EZOTERICKÝCH OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ. Cílem je, aby bytost lidská byla ODVEDENA od práce světelné – pomoci bližním svým, konáním pozitivních činů, a aby byla zaměstnána VNĚJŠNĚ PODOBNÝMI ČINNOSTMI, které ale již nejsou prací světelnou a pomocí bližním svým. Tento záměrně odváděný člověk se tak stává dalším ovládačem jiných lidí, kteří jsou tak bržděni ve svém duchovním růstu (zvláště nebezpečné a rozsáhlé aktivity jsou v oblasti informační a léčitelské. Jde např. o většinu ezoterických akcí, které jsou ovládány Silami temna).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OVLÁDACÍ PROGRAM VNĚJŠÍ KOMUNIKACE (OPVK)

 

Tento program má za cíl LIKVIDOVAT PRAVOU NITERNOU KOMUNIKACI SRDCEM DUCHOVNÍM - 4. ČAKRA, VYCIŤOVÁNÍ, nahrazovat ji VNĚJŠÍ - OVLÁDANOU KOMUNIKACÍ technicky realizovanou mnoha způsoby, včetně technických prostředků - MÉDIÍ, takže se vyvolává dojem, že člověk má obrovské množství správných informací. Ve skutečnosti MÁ ČLOVĚK OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ OVLÁDACÍCH, absolutně FALEŠNÝCH INFORMACÍ. Důležitou součástí jsou dnes televizory, mobily, počítače, skrze které rafinovaně ODVÁDĚJÍ komunikaci lidí OD VNITŘNÍHO NÁSTROJEVNĚJŠÍM NÁSTROJŮM – tento způsob je nejrafinovanější a nejnebezpečnější. K tomuto slouží vedle ZAOPATŘOVACÍHO A ODVÁDĚCÍHO OVLÁDACÍHO PROGRAMU (aby neměl na sebe čas, čas na přírodu (otvírá srdeční čakru)), množství podpůrných ovládacích programů, které mají hrubými vibracemi ZAVŘÍT srdeční – 4. čakru. (Hrubovibrační média, různé strachy, stresy – nezvládnuté situace v životě, reklamy - návody na zla a nepravdy, nošení mobilů na hrudi (batohy), ozařování obrazovkami televizorů a počítačů, vysílačů GSM - mobilů, Tv, radiových vln...). Prakticky každý přístroj (včetně aut) svými hrubými vibracemi PONIŽUJE VIBRACE mnoha těl lidí a zavírá srdeční čakru (srdečnost, upřímnost). Všechny motory jsou postaveny na negativních principech – výbuch – spalovací, štěpení – atomový reaktor – a při těchto procesech opět vždy vznikají hrubé vibrace energií. BĚŽNÝM LIDEM není dovoleno používat měřící přístroje na tyto vibrace, přístroje na měření hluku, jedů - chemie, radioaktivity atp. (vojáci a lékaři je mají, ale nepoužívají je pozitivně). Např. opakované zprávy v médiích o nebezpečí souvisejícího s klíšťaty v přírodě mají za cíl, aby lidé nechodili do přírody vůbec, či minimálně, nebo uzavřeni v oblecích a namazáni chemickými prostředky proti nim, aby tak nebyl pohyb v přírodě příjemný a pohodlný. V neposlední řadě, aby se lidé obávali přírody a její "moci", aby na ni nadávali, na dobu, na lidi, na všechno.... OPĚT PRODUKCE HRUBÝCH VIBRACÍ A NEUSTÁLÉ PŘIŽIVOVÁNÍ NEGATIVNÍHO STAVU! (Mimochodem, pozitivní lidé ani při napadení klíštětem nemohou být infikováni nemocí, neboť jejich láska a vysoké vibrace je chrání před vším negativním).

 

 

 

 

 

 

 

7. PENĚŽNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (POP)

 

Celá lidská "historie" je postavena na PENĚZÍCH a OBCHODĚ, resp. na „ZISKU“. Rovněž ve školách se tupě a stále tupěji vyučuje (vzdělávací instituce a jejich zástupci - mocný prostředek a zdroj šíření lží), že bezpeněžní společnost je primitivní, prvobytně pospolná společnost, kde se "obchoduje" s výrobky za výrobky. To je obrovská lež a podvod – další ovládač lidí, aby to snad nikoho nenapadlo realizovat (a prozřít k pozitivitě bytí)! Způsob, kdy se nabízí služby a výrobky BEZE směny – bez obchodu, tedy ZDARMA, bez nucení či požadování něčeho, dle potřebnosti, je jaksi "mimo hru mocných", dokonce "mimo hru" rodičů dětí, mimo hru "naší moderní společnosti"! Proč, ptáte se ještě stále?

Mimo peněžní systém, tedy skrze pozitivní dávání, resp. výměnu služeb (ten umí to, ten zase ono, společnost tak má VŽDY dostatek, neboť každý její člen je naprosto plnohodnotný "jen" tím, že JE TÍM, KÝM OPRAVDU JE (a jedině proto může konat dobro a pozitivní práci, tedy NEZIŠTNĚ, NE PRO ZISK, ne PRO SLÁVU, PRO MOC...!)) totiž vede důležitá cesta k vysvobození z pasti negativního stavu! V Pravém Stvoření se s výrobky a službami nikde neobchoduje a ani to nikoho z důvodu naprostého VĚDOMÍ nenapadne (s penězi či bez nich).

(Různě ve světě se občas objeví - v informačně blokovaných podmínkách (média nedělají reklamu, případně jen negativní) SVÉPOMOCNÉ AKTIVITY, které jsou důležitým narušujícím prvkem peněžního systému a osvobozující z kleští peněz. Jde např. o: https://letokruh.webpark.cz , www.ecn.cz/gaia , www.inaekonomika.cz s množstvím dalších stránek. Také naše stránky www.vesmirni-lide.cz jsou budovány ve značné míře svépomocně, najdete zde další nástroje ve sdělení 1885 cz, 1931 sk PETICE ZA ZRUŠENÍ PENĚZ a ve sdělení 1622 cz, 1667 sk PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ).

Síly temna totiž také připravují „zrušení peněz“, ale jen "naoko", jen těch fyzických, tedy převedení peněžních toků do elektronického systému počítačů a sítí – čipové totality, kterou usilovně budují již několik desítek let!!! (blíže například v záložce Za oponou - Totalitní světovláda, pozn. webu).V rámci fungování tohoto systému očekávají ovládači další zefektivnění ovládání a zotročení lidí. Každý jedinec svým každodenním projevem a životním stylem zobrazuje SVŮJ VZTAH k peněžnímu či bezpeněžnímu systému. Součástí peněžního ovládacího programu jsou i myšlenky na peníze – kalkulace, kolik co stojí, ceny zboží, rozpracované na „haléře přesně“ od „ekonomů“, aby se tak člověk dokonale zmátl a aby měl stále důvod a nutkání řešit ceny, slevy, útratu či ušetření.

pozn. webu:

V neposlední řadě, přátelé, je třeba zmínit také jednu z nejzákeřnějších negativních energií pocházející z tohoto zdroje, resp. ovládacího programu PĚNĚŽNÍHO: STRACH O PŘEŽITÍ. STRACH, ŽE NEBUDETE MÍT NA ŽIVOBYTÍ, NA ZAPLACENÍ BYTU, JÍDLA.... JAKMILE BY JSTE SE Z TOHOTO OVLÁDACÍHO SYSTÉMU POKUSILI UNIKNOUT.

STRACH JE NEJZÁKEŘNĚJŠÍ NEGATIVNĚ NABITÁ ENERGIE, KTERÁ NIČÍ VŠE.

STRACH, který vyvěrá ze samotné EXISTENCE PENĚŽNÍHO SYSTÉMU, KTERÝ SI VŠAK VYTVOŘILI SAMI LIDÉ A KTEŘÍ SAMI MU PŘISOUDILI PODSTATU SAMOTNÉHO BYTÍ, JE ENERGIÍ SMRTI.

A TOTO JE PODSTATA NEJEN PENĚŽNÍHO OVLÁDACÍHO PROGRAMU. MOCNÝ STRACH A TAKÉ NAŠE NESMYSLNÁ HONBA ZA PENĚZI, "LÁSKA" K BOHATSTVÍ, "LÁSKA" K PENĚZŮM - TOTO BOHATĚ KRMÍ NEGATIVNÍ ENTITY. TOTO DOSTAČUJE NEGATIVNÍM ENTITÁM K TOMU, ABY SVÉ DÍLO BRZY "DORAZILY".

 

8. ZNEMOŽŇUJÍCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZNOP)

 

Jde o operativní ovládací program, který zabezpečuje ZNEMOŽNĚNÍ či ZESMĚŠNĚNÍ toho člověka, který odhaluje ošklivou tvář negativního stavu a který současně předává pozitivní řešení – vysvobození z pasti negativního stavu. Programy jsou používány tam, kde jiné ovládací programy nezabírají, nebo zabírají málo. Hlavně jsou tedy používány na lidi, kteří úspěšně postupují po duchovní cestě a vysvobozují se tak z pasti negativního stavu cestou lásky, dobroty a moudrosti.

Ano, přátelé, komu je příjemné zesměšňování...

Kolik lidí vydrží ve jménu LÁSKY A PRAVDY urážky, zesměšňování a odmítání od těch, kteří byli třeba i po celý jejich dosavadní život "PŘÁTELI" či "dobrými známými"...

Kolik lidí zůstane při pravdě a bude PRAVDU OBHAJOVAT i ve chvíli, kdy jim půjde třeba i o trapas...

o vyhazov z práce...?

Z negativní otrokárny?

KOLIK LIDÍ tehdy OVLÁDNE NEJZÁKEŘNĚJŠÍ NEGATIVNÍ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE SVĚTU -

STRACH?

 

KOLIK LIDÍ ODOLÁ NEGATIVNÍMU STAVU A NEOPUSTÍ PRAVDU ANI VE "CHVÍLI PRAVDY"?

 

9. PROPOJOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY (PROP)

 

Opět v hojné míře používané ovládací programy, které POMOCÍ PROPOJOVACÍCH KANÁLŮ PROPOJUJÍ na jakékoliv negativní události – scény, které se již odehrály, odehrávají nebo se teprve odehrají. Vlastním propojením hrubovibrační energie ze scény na člověka dochází k zaplavování jeho myslí – těl těmito energiemi a tedy ponižování a disharmonizování jejich vibrací. Jako propojovací nástroje jsou hojně používány MÉDIA (TV, rozhlas, tisk), INTERNET (už jenom www = 666 = propojování na pseudotvůrce), MOBILY, KNIHY, OBRAZY, AUDIO NOSIČE, VIDEO NOSIČE, CD NOSIČE, REKLAMY (největší hustota v obchodních centrech a ve velkých městech, kolem dálnic atp.). Například NÁZEV FIRMY (restaurace "U Čerta", podnik Škoda) propojuje na stejné energie a entity, tedy napojuje veškeré souvislosti firmy na negativní entity, působí vevnitř firmy – do dění ve firmě a hlavně do myslí řídících pracovníků firmy, které jsou ale přímo ovládány negativními entitami z temných světů!). Jako příklad, který lidé vůbec neznají, lze uvést jména posledních automobilů firmy ŠKODA – AUTO a.s. – OCTAVIA, FABIA, SUPERB – tato jména propojují na římské vojevůdce a vrahy (Octavius, Fabius, Superbus) a tedy na válečné události, které oni vedli. Ochranou je nesledování reklam a nepoužívání negativních propojovacích kanálů (slov, myšlenek) v běžném životě (resp. vědomé nahrazování negativních slov pozitivními alternativami).

 

INTERNET – SÍŤ je v posledních pár letech základní nástroj vyššího typu ovládání, kde se loutky rychleji, snadněji a efektivněji napojují na další propracované ovládací programy (98 % všeho na internetu). Probíhá přechod z drátového na bezdrátový internet – základ ČIPOVÉ TOTALITY, po implantaci těch volných čipů do všeho a všech. Patří zde i mobilní telefony, nyní již k dispozici s obrazovými informacemi a s rozsáhlým přenosem datových souborů. Někdo si myslí, že internet je výborný, svobodný nástroj na sdílení informací, je to opět omyl, neboť se stále více UZAVÍRAJÍ možnosti šíření po internetu, bojem proti tzv. spamu – „nevyžádané poště“.

 

SOFTWARE – PROGRAMOVÉ PROSTŘEDÍ v počítačích je také dodán Silami temna v MNOHA VERZÍCH tak, aby uživatelé NEMOHLI snadno převádět programy a data mezi sebou a rychle je šířit. Jsou bržděni PRACNÝMI PŘEVODY A KONVERZEMI uživatelských programů a dat mezi těmi mnoha verzemi a druhy programových prostředí – monopolními nástroji, notoricky známými jako WINDOWS, OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK atp.).

Specifickým propojovacím kanálem mohou být také například ČÁROVÉ KÓDY na výrobcích, jehož součást - škodlivý propojovač na pseudotvůrce - číslo 666 (2 krajní a středová čára = 6, vymezující čáry vlastního druhu výrobku) zavedly jednotně světové obchodní společnosti. Právě v některých časopisech věnujících se léčitelství (MEDIUM apod.) se objevily chybné články, ukazující, že čárové kódy jsou škodlivé, ve skutečnosti jsou škodlivé jen ty oddělovací čáry 666, které propojují na pseudotvůrce (to v těch článcích nebylo). Tyto časopisy dávaly návod – „věnujte se čárovým kódům“ – škrtejte je čarou (někdo vymyslel i srdíčko) atp. Toto je však další ovládací program – tím, že se jim VĚNUJETE, nejenže vás negativně ozařují bez vašeho vědomí, ale navíc tím, že se jim věnujete ve své mysli, se na ně napojujete! Rovněž čas, který této aktivitě věnujete, je marným utrácením, neboť se okrádáte o čas na žití kvalitního života (vlastní duchovní růst, rozvíjení vztahů, pomoc bližním).  Navíc, již několik let se zdárně přibližujeme konci rychleji: továrny firem INTEL, TOSHIBA a dalších neúnavně a zákeřně chrlí biliony „blešek“ – 0,3 mm velkých čipů – nejprve určených do obalů a do výrobků (od největších po nejmenší) včetně potravin, ve finální - vysněné - fázi budovaných do těl všech LIDÍ.  Také v čipech je k mání propojovací kanál na negativní entity (666). Jak by mohl chybět jejich podpis...

Účinnou a JEDINOU MOŽNOU ochranou před nejrůznějšími propojovacími kanály na negativní stav jako takový je vedení POZITIVNÍHO, LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA a vědomé odstraňování těchto negativních nástrah ze svého života (co nejmenší expozice, vlastní ochrana). Patří zde například také minimalizace návštěv obchodů, hypermarketů (pozitivní lidé se v nich sami necítí dobře, správně vyciťují oslabující negativní energie, hrubé vibrace, kterými jsou tato místa kumulace negativních energií doslova zaplavena), dále ROZPOZNÁVÁNÍ negativních nástrah (všeho, co má negativní, oslabující znaky). S uvědoměním si, že pozitivní člověk nepotřebuje nic z toho, co nabízí negativní strana, přichází DŮVĚRA V SEBE a rozpomenutí se na NEPODMÍNĚNOST BYTÍ. Přichází také SKROMNOST(člověk zjistí, že nepotřebuje obrovské množství věcí, kterými byl doposud obklopen a považoval je dříve za nepostradatelné), soběstačnost a svépomoc (vypomáhání si navzájem mezi lidmi mimo peněžní a obchodní systém, blíže např. https://letokruh.webpark.cz , www.ecn.cz/gaia , www.inaekonomika.sk).

 

10. OVLÁDACÍ PROGRAMY ZÁHADY (OPZ)

 

Jedná se opět o velmi rafinované ovládací programy na lidi ze skupin ZÁHADY, FANTASY a UFO, které jsou založeny na lidské nevědomosti a nezájmu najít PRAVDU. Mají za cíl napojovat lidská vědomí na velmi hrubovibrační energetické zdroje (negativní entity obecně, nejnebezpečnější je pak napojování přímo na negativní mimozemské rasy a jejich Temné světy). Tímto propojováním lidské mysli s negativitou jsou bytosti lidské, které zapomněly na lásku a dobro, pravdu a moudrost, takto definitivně připravovány a orientovány na sestup dolů, do Temných světů zóny vymístění. Tyto ovládací programy mají podobu mnoha filmů (např. Hvězdné války), knih, časopisů i přednášek a TV seriálů (např. Akta X). Jde o hrubovibračně nejsilnější a nejmanipulativnější OP, který ve většině případů "končí" pro daného člověka duchovním poklesem, kterého se již jen těžko vzdává, resp. se z něj vymaňuje. Jeho ovládání, jeho falešná víra v něco tak negativně silného, jsou pro dotyčného člověka často konečnou metou, které je schopen dosáhnout. Bezmezně věří tomu, co jej přitahuje - jsou to právě hrubé vibrace, neskutečně silné, které jej poutají ke LŽI. Člověk pak není schopen a už vůbec ne ochoten přijmout fakt, že jeho "víra" byla falešná, že neexistuje nic z toho, čemu tak zoufale věří.

NEJČASTĚJI PRÁVĚ ZÁJEM O UFO (vždy se totiž jedná o NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ RASY, O POZITIVNÍCH mimozemských civilizacích TITO LIDÉ VŮBEC NEVĚDÍ - O POZITIVNÍCH TITO LIDÉ VE SKUTEČNOSTI NECHTĚJÍ SLYŠET, NEGATIVNÍ LIDÉ totiž CHTĚJÍ JEN AGRESIVITU, NEBEZPEČÍ, SMRT, VŠE, CO JE NEGATIVNÍ A NEBEZPEČNÉ!!!!!) je tím zájmem, který je ovládá. Tito jedinci se mylně domnívají, že znají PRAVDU. Tato jejich falešná pravda je však ničí, ovládá a umořuje svými negativními vibracemi. Tito lidé často ovlivňují a ovládají ostatní, a tak se neustále rozšiřuje okruh "zájemců o svůj vlastní konec". Přitahují na sebe STEJNÉ ENERGIE, tedy hrubé vibrace Ještěrů, kteří z nich mají nefalšovanou "RADOST", neboť tak nehladoví a mohou konat své negativní činy (včetně únosů lidí) s maximálním usnadněním. Lidé, kteří se zabývají, zajímají o negativní mimozemské civilizace, jsou velice snadnými cíli řádění Ještěrů z pekel, neboť oplývají stejnými vibracemi (negativními, hrubými). Pak platí jednoduchý vesmírný zákon zcela zřetelně pro všechny včetně "nevěřících Tomášů": "STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ".

Ani na existenci negativních mimozemšťanů se však každý "nechytí" - bytost lidská musí být dostatečně předpřipravena předchozími OP, aby byla dostatečně ovladatelná, aby špatně rozlišovala pravdu od lži, aby nevyciťovala (negativní strana zablokuje tuto schopnost na maximální možnou míru, neustále na člověka působí (vždy však jen do míry, do jaké sám člověk připustí!!!), na jeho myšlení, cítění, jednání, zdraví...

 

Příznaky ovládání

 

Vždy se jedná celkově o nekvalitní život, s problémy, nemocemi, otroctvím. NEUSTÁLÉ, SEBEZNIČUJÍCÍ, OTROCKÉ ZAOPATŘOVÁNÍ EXISTENČNÍCH PODMÍNEK – bydlení, živení, šacení, doprava a další služby a požitky. Ovládaný člověk je zoufalý, nešťastný, nespokojený, náladový, nemotivovaný, neprožívá PRAVOU radost ze života, nedokáže vnímat své pocity, nerozumí sám sobě. Zažívá neúspěchy (které připisuje ostatním, včetně "nepříznivým podmínkám či okolnostem, za které nemůže"), prožívá neštěstí, nešťastné náhody, nehody. Je nemocný, nedokáže si sám poradit. Má pocit odloučenosti, samoty. Touží po společnosti, má pocit, že potřebuje předvším ostatní (kamarády, přátele, rodinu) pro to, aby vůbec žil, aby vůbec "fungoval" a mohl být považován za zdravého a schopného, úspěšného a "normálního" jedince. Prožívá STRACH z toho, že NEOBSTOJÍ POŽADAVKŮM VŠEDNÍHO DNE. Prožívá STRACH, že nezvládne plnit PODMÍNKY ŽIVOTA (tento ovládaný člověk NEVÍ, ŽE ŽIVOT NENÍ NIČÍM PODMÍNĚN, ANI JEHO PRACÍ, ANI TÍM, JESTLI NĚČÍM BUDE ČI NEBUDE....).

Ovládaný člověk prožívá neustále nějaký NEDOSTATEK (falešný pocit, neboť žádný NEDOSTATEK neexistuje!!!): NEDOSTATEK ČASU, NEDOSTATEK PENĚZ, PŘÁTEL, ŠTĚSTÍ, POCHOPENÍ... NEDOSTATEK ZDRAVÍ, NEDOSTATEK LÁSKY. NEDOSTATEK SAMOTNÉHO ŽIVOTA...

(pozn. webu).

Podrobně k ovládání také v knize NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

Kdyby lidé POROVNALI životy NEOVLÁDANÝCH BYTOSTÍ z Pravých světů, ihned by odhalili tuto "zradu" na sobě samých a začali by aktivně řešit svou situaci. Jako příklad uveďme středověké otroky, kteří také nemohli svůj stav porovnat se stavem neotroctví, a tak jej nemohli snadno řešit. Například hladovějící lidé v Africe svůj hlad v podstatě neřeší, protože si již jaksi neuvědomují, že mají hlad, nemají zkušenost ani vědomí, že lze žít bez hladu (nezažili nic jiného, nezažili opak, nevědí o životě v rozvinutých zemích, nevidí to například ani v televizi, neboť žádnou nemají). PRVNÍM krokem k řešení problému je UVĚDOMĚNÍ SI problému. Ovladači právě toto uvědomění lidem NEUMOŽŇUJÍ, a tak úspěšně brání ovládaným lidem problém dále POJMENOVAT A NÁSLEDNĚ TAKÉ ŘEŠIT!

TOTO JE DŮLEŽITÝ PRVEK OVLÁDÁNÍ – NEPROZRAZENÍ KONKRÉTNÍHO STAVU, VE KTERÉM SE SAMOTNÝ ČLOVĚK NACHÁZÍ!

Co se týče lidí pozitivních, lidí duchovně vyspělejších (než většina v současném světě na naší planetě) a láskyplných, kráčejících lidskou duchovní cestou vzhůru, ovládači (negativní entity) jsou při práci s těmito probouzejícími se jedinci (bránících se úspěšně ovládání, narušujících negativní stav) nuceni používat (kromě běžných postupů, které platí na 97% lidí) čistě individuální ovládání, více také například operativní kontaminaci při individuálním ovládání.

Situace, které nemůže negativní strana příliš dobře naplánovat, na které nemá čas vymyslet konkrétní ovládání (jsou to situace, které dotyčný člověk příliš neplánuje dopředu, kdy tedy nemůže ani druhá strana vědět přesně, co člověk opravdu udělá, co má v plánu), jsou pro negativní entity velice nepříjemné. Temná strana nemá na tyto situace připraveny adekvátní ovládací programy (nemá čas) a řeší tyto situace jednoduchou kontaminací vět, kterou provádí operativně, protože nezná dopředu kroky pozemšťana z důvodu používání správného vedení Silami světla. (Lidé směřující správným směrem po duchovní cestě, tedy vzhůru, vědí moc dobře, že jediný možný způsob, jak zabránit svému ovládání, resp. také ovládání ze strany OKOLÍ, je NEPLÁNOVAT PŘÍLIŠ DOPŘEDU. Plánovat aktivity maximálně na jeden až dva dny dopředu, toť jeden z účinných technik bránění se nepříjemným situacím, které realizují Síly Temna). V rámci kontaminace vět jde především o změny či vložení jednoduchých slov do vět, které pak dostávají jiný či zcela jiný význam. Vkládání slov - například příslovcí JENOM, HNED - IHNED, RYCHLE, VŽDY... je častým znamením, že dotyčný člověk podléhá operativnímu ovládání.

Není snadné produkovat verbálně své čisté myšlenky, není snadné nepřidávat znaky a produkty Temné strany do svého jednání, myšlení, mluvení - ve chvílích, kdy zapomínáte, že můžete být ovládáni. Samozřejmě také jedinci, kteří se nachází například již v závěrečné části Duchovní cesty (6., 7. otáčka), mají práci s odhalováním svého ovládání a také s odoláváním svému ovládání. I u těchto lidí, kteří již zvládli většinu duchovních zkoušek svého pozemského bytí a dokázali nalézt a realizovat své pozemské poslání, se míra ovládání pohybuje často kolem 10 procent, což je však oproti 90 - 95% ovládání drtivé většiny lidí míra minimální (tato desetiprocentní míra ovládání souvisí mimo jiné se "zbývajícím" množstvím zatížených genů (zbývajícím z těch, které si již dotyčný člověk ZVLÁDL sám - svým duchovním růstem - přepracovat). Úplné přepracování zatížených genů (tedy všech zatížených genů) na geny nezatížené již není v možnostech fyzického bytí na této planetě (žijeme v temném vesmíru, v záporné dimenzi bytí, není zde možné dosáhnout absolutního očištění, v pekelných světech - tedy i tomto našem - musí být vždy určitá část "špinavá". Jinak by negativní stav, resp. nikdo v něm nemohl existovat). Přepracování všech zatížených genů je však smyslem dalších životů každého člověka, resp. životů v pozitivních, vyšších dimenzích...

Bližší vysvětlení vám, přátelé, v případě vašeho zájmu rádi poskytneme.

 

Příklady ovládání, individuální "příznaky"

 

Při hovoru s člověkem (např. při chůzi), on otáčí hlavu na opačnou stranu, takže téměř nic není rozumět. Cílem je vyvolat nedorozumění, hádky (značná míra ovládání).

 

"Komunikuje s Vesmírnými lidmi JENOM pan Meier, nikdo jiný..." Klíčová informace (když už je vyzrazena), tak je takto zkažena, je doplněna lží, nejlépe zlikvidována téměř zcela. Tento postup znevážení pravdy je velice úspěšný co do ovlivňování myšlení ostatních lidí. Pokud někdo věří, že mu říkáte Pravdivou informaci, pak jej většinou nenapadne, že stejné množství pravdy je vyváženo stejným množstvím lži, a to v rámci třeba jediné klíčové věty. Tak je lež úspěšně rozšiřována - ve jménu Pravdy, říkají ostatní.

 

"Světelné materiály na přednášce Ivo A. Bendy jsou JENOM tam". (Pokud byly rozebrány, pak již určitě nikde nejsou a nebudou – vnitřní chybný závěr ovládaného člověka.)

 

"Vesmírní lidé komunikují (a ukazují se) JENOM S NĚKTERÝMI lidmi (některým lidem), s jinými (jiným) ne". (Vnitřní chybný závěr ovládaného člověka.)

 

"Evakuováni budou lidé JENOM vyvolení". (Pochopeno mylně, že budou evakuováni jen ti, které zvolí Vesmírní lidé. To není pravda.) Ve skutečnosti platí: Evakuováni budou lidé, kteří si sami toto zvolí, tedy kteří SE SAMI vyvolí (svým pozitivním životem, svými vibracemi, které evakuaci vůbec umožňují, a kteří si tak budou v rozhodném okamžiku sami přát).

 

Když jdete na ulici s velkým nápisem www.vesmirni-lide.cz na světlé látce, někteří kolemjdoucí se nechají tak ovládat, že nejsou schopni ten nápis zahlédnout, stále otáčejí oči a hlavu někam jinam, z jakéhokoliv (ne náhodného) důvodu. U některých lidí používá Temná strana odváděcí program támhle letí ptáček (pozornost člověka odvede například pobíhající pes, konkrétní mimořádná událost na ulici, záměrně nápadný člověk atd. U mnoha lidí (nízká duchovní úroveň) není třeba z důvodu jejich snadné a vysoké ovladatelnosti (95% a více) nasazení odváděcího programu, takový člověk se stále dívá jinam. Přesto je šíření světelných informací (obrázků, webů, klíčových slov, spojení...) prostřednictvím oděvů velmi účinnou a vhodnou prací světelnou. Na ulicích, na nádražích, letištích, na zastávkách... tam, kde je zvýšená fluktuace lidí, je vždy větší možnost "ozáření" světelnými informacemi, vysílání pozitivní energie masám lidí je tak velice žádoucí a silné.

Pro každého člověka je důležité vědět, že Síly temna hrají s KAŽDÝM člověkem hru "NA KOČKU A MYŠ". Tuto hru mají Síly temna dokonale připravenou a naplánovanou (a dokonale řízenou počítači) pro KAŽDÉHO Z NÁS na tisíce životů dopředu. 

Síly temna počítají s každým ovládaným jedincem, s jejich příspěvkem vykonané práce - to jest jejich OTROCTVÍM. Temné síly počítají primárně s možností, že jim vše bude vycházet. Počítají s konkrétním množstvím STRACHU A VŠECH DALŠÍCH HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ, které DOTYČNÝ - OVLÁDANÝ - ČLOVĚK VYPRODUKUJE BĚHEM SVÉHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA a kterými se - velice výživně - ŽIVÍ. Velká úspěšnost jejich špinavé práce pomáhá Temným silám neustále zvyšovat a zrychlovat své úsilí směřující k brzkému cíli -- KONCI života na naší Zemi, který si - s jejich spoluprací - VOLÍ SAMOTNÉ LIDSTVO. Negativní entity postupně ZABLOKUJÍ čakerní systém své oběti (ovládaného člověka, tj. 97% z nás), tedy blokují jediný přístup k PRAVÝM INFORMACÍM Z PRAVÉHO STVOŘENÍ. Na každý život pozemšťana mají Temné síly připraven PLÁN BLOKŮ, aby docházelo k maximálnímu ODPOJENÍ OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A OD PRAVÝCH BYTOSTÍ - VESMÍRNÝCH LIDÍ Z PRAVÉHO STVOŘENÍ, svého PŮVODNÍHO DOMOVA. A tak ovládaný člověk nevnímá NIC JINÉHO, NEŽ SVÉ OVLÁDÁNÍ. Není schopen se vymanit, neboť si své OVLÁDÁNÍ VŮBEC NEUVĚDOMUJE. Má zablokován PŘÍSTUP k PRAVDĚ, a většinou jej ani NENAPADNE ZAČÍT TUTO NEBEZPEČNOU SITUACI MĚNIT.

 

Nevědomý člověk často nevidí PRAVDU, která se skrývá za jeho vlastním ovládáním. Uveďme například úspěšné podnikatele nebo obdobné pseudoprofese dnešního světa, kteří jsou přesvědčeni o tom, že za jejich úspěchem stojí jejich vlastní vynalézavost, chytrost, vzdělání, či snad moudrost...(hovoříme nyní o činnostech lidí, které nejsou pozitivní, které mají za cíl primárně zisk, úspěch, kterými škodí či znevýhodňují ostatní, kterými tvoří nerovné podmínky mezi lidmi... tedy o lidských činnostech, které jednoduše JSOU V ROZPORU S KOSMICKÝMI ZÁKONY, resp. ZÁKONEM LÁSKY). Temné síly jsou však tím, kdo stojí za úspěchem takového nešťastného - úspěšného či bohatého pozemšťana. Temné síly s radostí přihrávají, resp. vytvářejí nejvhodnější podmínky (mohou být často nazývány "šťastnými náhodami") pro dosažení úspěchu a slávy dotyčného. Vytvářejí jim uměle VÝHODY, konkrétní situace příhodné k dosažení konkrétního cíle (včetně plánování okolí), implantují jim konkrétní znalosti, umožňují získávat potřebné (negativní!) dovednosti, či rozvíjet potřebné schopnosti, které však dotyčný člověk poté MUSÍ VYUŽÍT VE PROSPĚCH NEGATIVNÍHO STAVU. Dotyčný ovládaný člověk však toto sám - z pozice své ovládanosti - CHCE, jeho touha po tom, co si jen mylně myslí, že chce, jej oslepuje, a tak se mu zákonitě jeho negativní plány dočasně "DAŘÍ".

Ovládaný člověk (úspěšný, který však napáchal za svého života více zla než dobra, například tím, že okrádal druhé, nečinil žádnou pozitivní, nezištnou práci, žil jen pro zisk, slávu a moc, žil v blahobytu a přepychu, v nadbytku...) po ukončení svého života (tohoto pseudoživota) však pěkně VRÁTÍ, co si půjčil. Negativní entity promítnou DUŠI tohoto člověka jeho "úspěšný" život, kde však záměrně BUDE VIDITELNÁ jen ČÁST PRAVDY, resp. člověk (duše) uvidí, jak mu bylo celý život "POMÁHÁNO" k jeho úspěchům, slávě. Duši nezbyde, než uznat, že mu bylo (jako člověku) pomáháno a že je nyní DLUŽEN, a tak bude muset souhlasit s požadavkem negativní strany - tj. vrácení této velkorysé půjčky, kterou si duše za pozemského života vybrala. Další a další životy se tak bude tento člověk hrabat v pekelných světech, aby si tam "odpracoval" zapůjčený úspěch. ENERGIE NEGATIVNÍCH ENTIT BYLA JEN VYPŮJČENÁ. TEMNÉ SÍLY NEJSOU DOBROČINNÝ SPOLEK, A PROTO UZNÁVAJÍ svůj oblíbený ZÁKON: NĚCO ZA NĚCO. TEMNÉ SÍLY budou vždy POŽADOVAT VRÁCENÍ ENERGIE ZPĚT, A TO S ÚROKY, jako správní podnikatelé.... A tak následně tito lidé (jež byli jako pozemšťané tak úspěšní, možná, že dodnes i jejich jméno straší na nějakém archivovaném pozemském dokumentu) OTROČÍ V MNOHA SVÝCH DALŠÍCH ŽIVOTECH, LAPENI (NIC NEŽ JEJICH SVOBODNÁ VOLBA) V PASTI NEGATIVNÍHO STAVU.

Přátelé,

 

inkarnovali jste se na Zemi, aby jste se rozpomněli.

Jste tady, aby jste cítili PRAVDU, žili PRAVDU a BYLI PRAVDOU.

 

Pokud CÍTÍTE své ovládání, pokud si každý den uvědomujete, že něco, co DĚLÁTE, dělat bytostně NECHCETE,

- PAK JSTE ODHALILI SVÉ OVLÁDÁNÍ.

 

Pokud CÍTÍTE své ovládání, pokud si každý den uvědomujete, že něco, co ŘÍKÁTE, ŘÍKAT NECHCETE,

- PAK JSTE ODHALILI SVÉ OVLÁDÁNÍ.

 

Pokud CÍTÍTE své ovládání, pokud si každý den uvědomujete, že na co MYSLÍTE, MYSLET NECHCETE,

- PAK JSTE ODHALILI SVÉ OVLÁDÁNÍ.

 

 

PAK MÁTE POSLEDNÍ ÚKOL.

ZASTAVIT SVÉ OVLÁDÁNÍ A ŽÍT JEN PRAVDOU.

ZAČNĚTE ŽÍT V SOULADU S KOSMICKÝMI ZÁKONY A VAŠE OVLÁDÁNÍ BUDE PRO TEMNOU STRANU STÁLE OBTÍŽNĚJŠÍ A OBTÍŽNĚJŠÍ.

 

BUĎTE PRAVDOU V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA.

NEMYSLETE, JAK NECÍTÍTE.

NEŘÍKEJTE, CO SI NEMYSLÍTE.

NEKONEJTE, CO NECHCETE.

BUĎTE TÍM, KÝM OPRAVDU JSTE.

VAŠE PRAVÁ PODSTATA NEDOVOLÍ NEGATIVNÍMU STAVU OVLÁDAT VÁS.

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS...

NEKONEČNÝ VESMÍR A JEDINÁ NEKONEČNÁ ENERGIE

LÁSKA