MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM PŘIPRAVUJÍ ČIPOVOU PAST A DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH

 

 

 

 

 

 

 

Obama: Všechny zdroje jsou v mých rukou

Obamovo protiústavní exekutivní nařízení:

Pro účely „národní bezpečnosti“ mám absolutní moc nad všemi a vším

(pozn. webu: Barack Obama - americký politik, prezident Spojených států amerických v letech 2009 - 2017 (předchůdce: George W. Bush, nástupce: Donald Trump)

 

"V pátek 16. března Obama vydal další ze série protiústavních exekutivních nařízení. Exekutivní nařízení ‘Národní obrana a připravenost zdrojů’ dovoluje vládě zabavit majetek bez spravedlivého procesu pod řízením Janet Napolitano a Oddělení národní bezpečnosti. Jednotlivé oblasti působnosti jsou pak delegovány příslušným ministrům – zemědělství, energie, přepravy, obrany a obchodu.

Obamovo exekutivní nařízení dovoluje prezidentovi provést akce nezbytné k zajištění dostupnosti adekvátních zdrojů a produkčních možností, včetně služeb a kritických technologií, pro požadavky národní obrany v případě potenciální hrozby pro bezpečnost Spojených států.“ Jakýkoliv zákon vydaný exekutivou je přitom dle Ústavy vytvořený mimo jurisdikci a je dle definice vlastizradou, neboť Ústava Spojených států jasně a nezpochybnitelně říká „Veškerá legislativní moc bude dána Kongresu Spojených států, který se bude skládat ze Senátu a Sněmovny reprezentantů“, nikoliv tedy prezidentovi. Jedná se v podstatě o stanné právo, avšak v tomto případě je možné ho aplikovat i bez vyhlášení války (které už tak jako tak není v módě), například při ekonomickém stavu nouze, známém také jako ekonomický kolaps

Co přesně toto protiústavní nařízení umožňuje? Dává prezidentovi moc na konfiskaci a alokaci v podstatě čehokoliv, od vodních zdrojů, potravin, zařízení na produkci potravin, hospodářských zvířat, farmářského vybavení, hnojiv, veškerých forem energie, přepravy, služeb a továren včetně potřebných materiálů, kdykoliv to uzná za vhodné. Umožňuje také vymáhat brannou povinnost a vágně zmiňuje organizování amerických občanů do pracovních táborů k naplnění „pracovních požadavků“ pro účely „národní obrany.“ Nutno dodat, že interpretace „národní obrany“ je plně v kompetenci prezidenta Spojených států. Jedná se o absolutní moc nad všemi zdroji USA, včetně těch lidských.

To vše se děje krátce poté, co byla schválena Obamova NDAA (National Defense Authorization Act), která poskytuje legální mechanismus pro použití armády proti aktivistům a jiným cílům, které si dá vláda do hledáčku.

Jak kdysi řekl John Adams, první viceprezident (1789–1797) a druhý prezident USA (1797–1801), samotný základ ústavy spočívá v konceptu soukromého vlastnictví. „V okamžiku, kdy je do společnosti vpuštěna myšlenka, že soukromý majetek není stejně posvátný jako zákony Boží, anarchie a tyranie započne.[Právo na] soukromý majetek musí být zabezpečeno, jinak svoboda nemůže existovat.“ ".

Zdroj: Reformy.cz, 23.3.2012

 

Válečné právo v době míru?

"Prezident Barack Obama minulý pátek podepsal exekutivní příkaz nazvaný "National Defense Resources Preparedness" (Připravenost zdrojů k národní obraně). Zpravodajská média si nejsou jista, jaký je přesný smysl informací v příkazu obsažených, a zejména běžný občan je ponechán, aby si sám zjistil, co to znamená.

Příkaz vyjmenovává položky jako pravomoc exekutivních složek federální vlády a jejích agentur "identifikovat požadavky pro mimořádné situace všeho druhu, včetně zásadních vojenských a civilních požadavků." Táž sekce nazvaná "Obecné funkce" také vypočítává, jak tyto složky a agentury mohou zajistit dostupnost domácích zdrojů a průmyslu pro účely zajištění národní bezpečnosti. Signalizuje to či ono, že se Amerika nachází na pokraji další války - a bude to válka s jiným státem, nebo s americkými občany?

První krok směrem aplikaci válečného práva proti soukromým občanům se objevil 31. prosince, když prezident podepsal zákon National Defense Authorization Act of 2012. Tato norma vyvolala počáteční poplach, protože ačkoliv je jejím hlavním cílem poskytnout armádě nezbytné financování, obsahuje ustanovení, jež umožňují časově neomezené zadržování soukromých občanů bez obvinění

Další poplašný signál přišel 8. března, když prezident podepsal zákon H.R. 347, neboli Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011. Tento zákon mezi jiným omezuje protesty a politické funkce. To je urážlivé, protože USA byly založeny na protestu a revoluci.

Možná že by každý z těchto zákonů, posuzován jednotlivě, nebyl příčinou ke znepokojení, ale celek všech tří naznačuje, že federální vláda si přisvojuje více kontroly nad civilním obyvatelstvem, než jí bylo kdykoliv v minulosti dopřáno. Páteční prezidentský příkaz podle některých znamená, že exekutiva je připravena uplatňovat válečné právo v době míru".

Zdroj: Britské listy, 23.3.2012

 

komentář (autora): Můžeme se dál uklidňovat tím, že se nic neděje, že ti, kteří varují před nástupem diktatury v USA jsou jen paranoidní jedinci v zajetí šílených konspiračních teorií. Bible však jasně hovoří o tom, že Spojené státy budou hrát v událostech doby konce jednu z hlavních úloh a rozhodně to nebude úloha kladná. Pod záminkou boje proti terorismu pokračují USA v oklešťování práv a svobod svých občanů a v přijímání zákonů, které jim přesně podle biblických proroctví umožní nutit obyvatele Země k poslušnosti a uctívání první šelmy ze 13. kapitoly knihy Zjevení.

Současný vývoj ve Spojených státech se netýká pouze Američanů. Bude mít vliv na celý svět. (Vždyť Amerika je přece vzorem pro zbytek světa, viďte, přátelé, zeptejte se svých dětí, co je učí ve škole a také těch, co si toto mysleli v roce 1989 a co způsobili...) Existuje však cesta, jak se nestat obětí "dravých šelem" a "draka". Přimkněte se k Panu Ježíši Kristu a přijměte jeho nabídku záchrany. Pokud budete stát na jeho straně, zvítězíte. Jedině díky němu můžete přežít konec světa.

 

Zdroj: NeuveritelnaOdhaleni.czhttps://neuveritelnaodhaleni.cz/zaujalo-me/obama-vsechny-zdroje-jsou-v-mych-rukou.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující článek pochází z nezávislého zpravodajského blogu (viz níže). V podstatě komentuje informace uvedené v předchozím článku. Ponechali jsme jej bez úprav, je na Vás, přátelé, nakolik Vám informace pomohou k získání náhledu na celou záležitost (článek je dle našeho vyciťování poněkud více subjektivně zabarvený a někdy možná bez adekvátních bližších vysvětlení).

 

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM PŘIPRAVUJÍ ČIPOVOU PAST NA DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH

O B A M A
PODEPSAL PŘÍKAZ PRO TOTÁLNÍ KONTROLU NAD CIVILNÍMI AKTIVITAMIOMEZOVÁNÍ OSOBNÍCH SVOBOD SE DĚJE TIŠE A VEŘEJNOST MLČÍ

19.3.2012
Nový prezidentský exekutivní příkaz podepsaný 16. března 2012 dává Obamovi moc zabavit všechny formy dopravy, jídla a jakýchkoliv civilních služeb, včetně zdravotnictví, pro národní obranu, stejně tak rekrutovat potřebné osoby pro Národní obrannou rezervu. Tohle je příkaz, který uskutečňuje totální kontrolu nad vším od domácích zahrad po jakoukoliv formu dopravy, aby donutil lidi pracovat jako kolektiv. 

 

Barack Obama podepsal příkaz k mobilizaci a konfiskaci veškerého majetku, včetně potravin Američanů
OBAMA podepsal anti – protestní zákon

Jen pár dní po pročištění Kongresu americký prezident Barack Obama podepsal ve čtvrtek zákon H.R. 347, čímž oficiálně udělal federálním přestupkem způsobování nepokojů na určitých politických událostech – tím prakticky zkriminalizoval v USA protesty. RT minulý měsíc uvedla, že H.R. 347, Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011, drtivě prošel Sněmovnou reprezentantů, když jen 3 zákonodárci byli proti. Ve čtvrtek prezident Obama pod zákon připsal své jméno a povolil vládě zavést zákon, kterého se spousta Američanů obává, protože by pohřbil právo shromažďování a protestování, jak je zaručeno americkou Ústavou.

 

OBAMA podepsal stanné právo NDAA
(The National Defence Authorization Act)

Návrh senátního zákona 1867 – The National Defence Authorization Act – otevřeně „legalizuje“ čin americké vlády uvěznit a vraždit OSW protestující, jakož i moderátory talk show, blogery, novináře a kohokoli, kdo zastává tzv. „protivládní“ postoj. Jedná se o otevřené a nestoudné vyhlášení války všem, kteří nesouhlasí s tím, že gangsteři TSA sahají lidem do kalhot, či že Goldman Sachs začala přebírat jednotlivé země. Je to otevřené vyhlášení války rovněž těm, kteří protestují proti tajnému zatýkání a mučení amerických občanů a proti jiným projevům naprosté tyranie, jež byla rozpoutána vládou, jež se dostala zcela mimo kontrolu.

Ti, kdo jako pštrosi strkali hlavu do písku a nechtěli vidět přicházející policejní stát, by se nyní měli probudit a čelit realitě. To, že se nyní američtí senátoři pokusí záměrně a svéhlavě schválit zákon, který legalizuje uvěznění na neurčitou dobu, mučení a vraždy amerických občanů bez řádného soudního řízení a to vše na americkém území! – není ničim jiným než vlastizrádným zločinem. Toto je, jak by řekli naši otcové-zakladatelé, vyhlášení války americkému lidu. Tento návrh zákona odhaluje zákeřný plán zavést právní rámec, jenž ukončí Listinu práv, umožní vraždit protestující a umožní zničení Ameriky prostřednictvím zcela brutálního policejního státu.

 

A ovečky přesto dále spí

Začínám být již unavený z toho, jak stále varují Američany, aby se probudili a pohlédli na to, co se právě teď odehrává přímo před jejich očima. Můžete si o tom přečíst.

A ano, jak bylo nyní potvrzeno, uvěznění na neurčitou dobu a vraždy se týkají rovněž amerických občanů na ulicích amerických měst. Jak prohlásil senátor Lindsey Graham jasně na půdě senátu: …1031, prohlášení o pravomoci týkající se uvěznění se týká rovněž amerických občanů a označuje celý svět jako bitevní pole, včetně mateřské země“ .

To znamená včetně Ameriky. To doplňuji pro ty, kteří stále přemýšlejí, co termín mateřská země vlastně znamená. Tato fráze byla přejata ze slovníku nacistického Německa, které je, jak jste si možná mohli povšimnout, zdrojem většiny legislativy v rámci tohoto zákona.

ACLU (American Civil Liberties Union – p.p.) k tomuto návrhu zákona uvádí: „Pravomoci vyplývající z tohoto zákona jsou tak rozsáhlé, že americká armáda může být použita dokonce proti vlastním občanům. A může se tak stát daleko od jakéhokoli skutečného bitevního pole, tedy rovněž uvnitř Spojených států“ (www.aclu.org).

Domácí fronta
Válka americké vlády proti americkému lidu

Pokud tento návrh zákona projde, (návrh zákona byl schválen 2. prosince v americkém senátu šokujícím poměrem 93:7- p.p.) a bude podepsán prezidentem, znamenalo by to, že americký válečný stroj by mohl být použit proti americkému lidu – proti liberálům, konzervativcům, libertariánům… proti komukoli. Pokud začnete zpochybňovat vládu, stává se z vás pojednou „nepřátelský bojovník“ a budou citovat tento zákon jako ospravedlňení pro to, aby vám mohli vpálit kulku do hlavy, rozstřílet vaše malé protestní shromáždění nebo vás doslova převálcovat tanky (které se ale nezastaví tak, jako se zastavily čínské tanky na náměstí Nebeského klidu, když se jeden statečný občan, jenž bojoval proti čínským tyranům v roce 1989, těmto tankům postavil na odpor).

Úkladné vraždění amerických protestujících (např. Occupy Wall Street?) je nyní implementováno do podoby zákona jako něco, na co má vláda „právo“. Samozřejmě rovněž vaše práva na svobodu projevu, na řádné soudní řízení, jakož i právo vlastnit zbraň a další práva, to vše bylo v rámci tohoto procesu vymazáno. Pouze vláda má nyní práva. Věděli jste to? Otroci národa, (t.j. občané) byli zbaveni veškerých práv, včetně práva pěstovat potraviny pro vlastní potřebu, organizovat piknik, či dokonce nakupovat čerstvé potraviny od farmářů.

 

Vlády běžně vraždí mnohem více lidí než teroristé

Právě nyní by měl být každý učitel historie v Americe zcela pobouřen tím, co se děje, protože učitelé historie dobře vědí, co poté vždy následuje. Pokud nějaká vláda „legalizuje“ vraždění svých vlastních občanů, nevyhnutelně následuje masová vražda ve stylu holokaustu.

Tyrané vždy rádi „legalizují“ své masové vraždění ještě dříve než stisknou kohoutek. Jen si pročtěte histoirii – Stalina, Hitlera, Pol Pota, Maa a jiné. Ve všech případech nejprve nechali tito tyrané s potěšením zavést právní rámce pro masové vraždění, které poté rozpoutali proti vlastním lidem. Takovýto právní rámec se nápadně podobá návrhu senátního zákona 1867, který má být nyní schválen.

To nám rovněž může připomenout matematickou skutečnost, že, statisticky řečeno, vlády bývají mnohem více smrtící než teroristé. Jestliže se teroristům někdy podaří zavraždit pár tisíc lidí, vlády běžně vraždí desítky MILIONŮ.

To se nazývá genocida a existuje pro to mnoho dobře zdokumentovaných příkladů v dějinách, kdy vlády páchaly genocidy rok za rokem, jedna země za druhou.

Tedy pokud by americký lid měl alespoň trochu kuráž, musel by se nyní začít organizovat, musel by začít organizovat vlastní lokální domobranu a musel by začít pátrat po zbraních ve vládních vozidlech! Bývají to přece především vládní agenti, kteří jsou ze statistického hlediska největším rizikem co se týče masových vražd a americký senát pravděpodobně brzy toto masové vraždění legalizuje.

Na letištích bychom měli my občané začít prohledávat zaměstnance TSA a prověřovat, zda-li u sebe nemají ilegální drogy, dětskou pornografii, či ukradenou elektroniku. Ve vládních budovách bychom měli my občané mít možnost prohledávat vcházející a vycházející zaměstnance, abychom se ujistili, že se nebudou pokoušet vyhodit do vzduchu vlastní budovy jako způsob, jak obvinit jakéhokoli nepřítele, jehož se snaží zdiskreditovat – patrioty, konzervativce, „konspirační teoretiky“ nebo kohokoli jiného.

Už to prostě není konspirační teorie, že vláda chce mít legální právo otevřeně vraždit americké občany na ulicích Ameriky. Je to napsáno přímo v návrhu senátního zákona. Je to zveřejněno zcela otevřeně. Takže všichni ti, kteří se stále ještě snaží vše popírat prostřednictvím směšných frází o konspiračních teoreticích mohou nyní zavřít klapačku a jít se třeba...... Je čas čelit realitě. Naprostá tyranie policejního státu je tady. Je to napsáno černé na bílém, je to jasné jako den.

Ti z vás, kteří jsou stále ještě posedlí zúženým viděním světa – módou, tančením s hvězdami, vařením v mikrovlnných troubách, podvodnými zprávami v běžných médiích, budou brzy vytřeseni ze svých pohodlných lenošek a odhozeni do žumpy tyranie, která se objeví na jejich prahu. Jen by měli vědět, že až si pro ně přijdou, nebude nikoho, kdo by se za ně přimluvil, protože mlčeli, když se toto vše chystalo. Ani já pro vás nebudu k dispozici, protože budu v Texasu předávat nouzové zásoby potravin v místních kostelech a pomáhat všem těm protestujícím, kteří byli zraněni při vojenském útoku americké vlády – samozřejmě pouze těm, kteří budou po takovémto útoku stále ještě naživu. 

Myslíte si, že se nic takového nemůže stát? Proč by to tedy americký senát nechával zapsat do podoby zákona, pokud by neměli v úmyslu vraždit Američany? Možná by bylo lepší, kdyby jste nyní zpozorněli, otevřeli oči a skutečně pohlédli na to, co se právě nyní odehrává v U.S. senátu.

Čtěte mezi řádky, vážení. Není tak obtížné získat přehled o tom, co se děje. Už jen samotná myšlenka, že americký senát vůbec zvažuje věznit a vraždit americké občany na americkém území prostřednictvím amerických jednotek, je naprostým a absolutním zločinem proti americkému lidu.

U.S. senát se chystá vyhlásit VÁLKU americkému lidu. A to nemyslím jako metaforu. Snaží se z toho udělat vojenskou válku, kdy každý, kdo oponuje americké vládě – dokonce i tehdy, když nemá nic společného s terorismem – je nyní legitimním terčem pro přesně zaměřený pumový útok, pro zavraždění, či se může stát terčem těžké vojenské techniky (t.j. tanků, které budou rolovat po vašich cestách).

Mám rovněž několik dobrých zpráv: člen kongresu Dennis Kucinich veřejně vystoupil proti tomuto návrhu zákona (i když sám není členem senátu). Rovněž tak senátor Rand Paul. Jeho otec Ron Paul se rovněž postavil na odpor vůči ilegálnímu uvěznění, které tento zákon v sobě obsahuje. Existují signály, že pokud tento návrh zákona projde, prezident Obama by ho mohl vetovat! Pokud by tak opravdu učinil, byla by to jedna z nejdůležitějších akcí ochrany svobod občanů jeho administrativy. Ale moc na to nesázejte. Vždyť víte, čeho jsou tihle politici schopni – jsou jako opilí mocí a líbí se jim vládnout masám za pomoci jakéhosi ďábelského šílenství. Mějte na paměti:

Obama již má svůj „seznam smrti“ Američanů, kteří mají být zavražděni mimo území Spojených států, ale tento nový návrh zákona 1867 by umožnil uplatnit toto právo rovněž na americké půdě.

Tak se může klidně stát, že jednou zavoláte do rádia a vyslovíte, řekněme, svůj nesouhlas s prezidentem. A druhý den umístí odstřelovač amerického námořnictva svoji zbraň ráže .338 ve vzdálenosti několika set metrů od vašeho domu. Bude tam na vás čekat a sledovat vás, jak se díváte na Andersona Coopera (večerní pořad CNN – p.p.), v němž moderátor zvrací propagandu ve večerních zprávách a odstřelovač poté prostě jen stiskne spoušť... Toto vše bude podle nového zákona 1867 LEGÁLNÍ, protože budou moci tvrdit, že jste byl „spolupracovníkem teroristů“ , který zpochybňoval moudrost exekutivního vedení Ameriky. Pokud jednou dojde k odstranění řádného soudního řízení, může vláda opodstatnit vše, včetně otevřeného vraždění svých vlastních občanů.

Toto je veškerý smysl ZÁKONA v zemi. Zákony popisují specifická legální práva, jež jsou udělena občanům, ale to nejdůležitější na nich je, že popisují LIMITY moci vlády. Jsou to tyto limity, které se nyní vláda snaží zcela vymazat a změnit tak Ameriku v naprostou vojenskou diktaturu/fašistickou zemi, kde jsou uplatňovány zákony pouze vůči občanům, nikoliv vůči vládě. Jsou to prakticky stejná slova, která utrousil Newt Gingrich během nedávné debaty, v níž prohlásil, že právo na řádné soudní řízení by mělo být aplikováno na ty, kteří čelí obviněním, jež se týkají běžných kriminálních aktivit jako jsou krádeže a loupeže, ale právo na řádné soudní řízení by nemělo být uplatňováno v případě, jak prohlásil Gingrich, kdy se jedná o „válku“! A americký senát má nyní v úmyslu vyhlásit, že celé Spojené státy, „mateřská země“ jsou bojištěm v nikdy nekončící válce. Už tomu rozumíte? Tito tyrané se nyní snaží prohlásit – že celé USA jsou bojištěm, kde NIKDO nemá nárok na řádný proces, kde neplatí Listina práv, kde nemají lidé žádnou právní ochranu, nic! A pokud se Gingrich stane prezidentem, pak budeme vystaveni úplné a naprosté militerizaci všeho v Americe, včetně dalšího vystupňování války proti drogám, která byla již dávno odhalena jako naprosté selhání a úplný podvod.

Pokud tento návrh zákona projde a bude podepsán prezidentem, budou USA oficiálně ve válce proti svým vlastním lidem a můžeme očekávat, že vláda začne okamžitě páchat atentáty pod falešnou vlajkou, aby ospravedlnila mnohaletou kampaň úplné genocidy proti všem, kteří odmítají podřídít se (nyní potvrzeným) tyranům a ničitelům svobody z Washingtonu.

Přátelé, ocitli jsme se již na samém pokraji, ztrácíme Ameriku... 

Vyšlo: zvedavec.org, zdroj: Myslete vlastní hlavou, nezávislý zpravodajský blog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přejeme Vám včasné rozpomenutí se na pravou skutečnost.

Auron a Ema

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také možnosti řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem a životem všech ostatních, včetně života celé planety Země, Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte, resp. co hledá lidstvo jako celek.

Rozhodnutí je jen na Vás.