PRAVDA EXISTUJE, AŤ V NI VĚŘÍTE, NEBO NE.

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) PRÁVĚ DOVRŠUJÍ SVÉ NEGATIVNÍ SNAHY A PŘIPRAVUJÍ PSEUDOLIDSTVU NA ZEMI SMRTÍCÍ PAST!

 

Vědom si důsledků,

PREZIDENT VLADIMÍR PUTIN PROMLUVIL

Již delší dobu mají lidé na Zemi možnost prozřít a vzít na vědomí fakt, že věci nejsou tak, jak se jeví. Jenže koho to zajímá... Zatím.

 

pozemšťané: JE MOŽNÉ, ŽE ZÁSTUPCI ELIT SVĚTA JSOU OVLÁDÁNI NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY A ŽE MNOZÍ Z NICH JSOU SAMOTNÝMI MIMOZEMŠŤANY?

 

"Ano, to je naprostá pravda. Velmi mnoho z vašich celebrit, politiků a takzvaných mocných světa bylo fyzicky odstarněno (zavražděno), uvězněno nebo v lepším případě umlčeno a pod hrozbou smrti vyhoštěno někam na samotu, odklizeno do pozadí. Byli nahrazeni negativními mimozemšťany v lidské podobě. Tyto zlé, reptilní bytosti z kosmu, dokáží za určitých podmínek měnit podobu, vzhled a mohou na sebe vzít vzezření jakéhokoliv člověka, klidně i tu vaši..."

(ze sdělení vesmírných přátel komunikujících s pozemšťany)

Obr: Reptiloidní anglická královna Alžběta II. (vládne Spojenému království od roku 1952 - doposud (2019) s velkou pravděpodobností opečovává svůj vlastní hrob, tedy své pravé fyzické tělo. Také ona si denně pochutnává na dětské krvi, aby mohla jako reptilní mimozemská bytost ještě nějakou dobu v současné lidské podobě plnit svou funkci. Má toho ještě dost co chce "zařídit" v neprospěch a zkázu lidstva.

........................................................................................

PREZIDENT VLADIMÍR PUTIN PROMLUVIL

 

rok 2014

...a neuvěří...

Důkazy jednoduše existují.

Důkazy jsou dokonce i hmatatelné.

Co lidé ještě potřebují, aby uvěřili?Více zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/co-nam-taji/prvni-lide/

Prezident V. Putin prohlásil, že anglická královna Alžběta II. není člověk.

Prezident Ruské federace Vladimír Putin viděl na vlastní oči přeměnu královny Alžběty II. na reptilní bytost.

Podle jeho vlastních slov je královna reptilián, který používá tomuto druhu vlastní schopnost mimikry - přeměny do lidské podoby. V. Putin viděl její přeměnu na reptilní bytost a zpět na člověka na vlastní oči. Putin je přesvědčen, že to bylo varování adresované jemu osobně.

Prezident Vladimír Putin se setkal s královnou Alžbětou II. na oslavě 70. výročí Day D (Den D, vylodění spojenců v Normandii). Setkání proběhlo přímo v Normandii, ve Francii, v roce 2014. Prezident V. Putin se během setkání neustále zdržoval od královny co nejdále, jak to bylo vzhledem k situaci možné. Byl ostře kritizován médii mimo jiné také za to, že nepomohl královně ani do schodů.

Důvod pro toto chování musel mít Putin závažný, když byl ochoten dát v šanc svou vlastní image spojenou s diplomatickými povinnostmi.

Zdroje blízké prezidentu Putinovi oznámily, že důvodem pro toto podivné prezidentovo chování je reakce na šok, který prezident zažil jen chvíli před zahájením tohoto významného setkání. Viděl totiž na vlastní oči, jak královna změnila svou podobu. Údajně se jí přeměnil obličej, na "dlouhou, plazí tvář odporné, šedivé barvy s něčím, co připomíná ptačí zobák".

Podle jeho slov královna takto změnila svou podobu několikrát za sebou během chvíle a dokonce také později během fotografování s dalšími významnými osobnostmi (Barack Obama, generální guvernér SIr Jerry Mateparae), kdy s ní byl v těsném kontaktu a královně pomáhal zaujmout místo.

Prezident V. Putin se domnívá, že se jednalo o výhrůžku, varování, které bylo směrováno konkrétně a cíleně jemu, resp. jeho zemi.

Prezident Putin hovořil o této události se svými poradci a domnívá se, že královna chtěla jasně demonstrovat svou sílu a vyslat vzkaz, že nikomu není radno si s ní zahrávat. Považuje to za varování, aby ani ho nenapadlo bojovat s dominantním rodem plazů - s Ilumináty, ve kterém je ona sama velekněžkou.

„Ruce se jí změnily v ještěří, ve chvíli, kdy jí pomáhali vylézt po schodech. Když se usmála, byly vidět zuby, ostré a dlouhé plazí zuby, které jasně zářily...“

zdroj: www.yournewswire.com (publikováno 9. května 2016)

Pro doplnění k tématu:

Podobných svědectví je mnoho, přátelé, a tak není náhoda, že se stále více "neuhlídají" a dostávají "ven" (samozřejmě ne skrze světová masmédia, ale jen díky odvážným jedincům, kterým - jakmile se k těmto informacím a svědkům různých utajovaných událostí dostanou, není lhostejné, že je lidstvo klamáno, ohlupováno a drženo v nevědomosti mocnými. Tito lidé sami vyhledávají možnosti (nezávislé internetové či jiné nezávislé mediální zdroje), jak zveřejnit co nejdříve odhalenou pravdu). Negativní stav utahuje smyčku kolem svého výtvoru - pseudolidstva, protože se blíží konečné zúčtování sil Temna se silami Světla. Tento boj si vyžádaly (blíže viz. Lidská duchovnost) síly temna (negativní stav) a zahájily bitvu o každou duši, v konečném důsledku o absolutní vládu nad veškerým Stvořením Nejvyššího. Lidstvo se aktuálně (rok 2018) nachází v poslední fázi své existence na této Zemi a pro ty z vás, kteří se probouzíte ze svého ovládání, je nezbytné otevřít nejen OČI, ale hlavně své NITRO. Pravda je všem dostupná, ať se negativní stav snaží jakkoli tomu zabránit. Ostatně zveřejňování článků jako je tento a mnoho dalších, které si v novinách nikdy nepřečtete a ve zprávách mainstreamových médií nikdy neuslyšíte, poskytují možnost vidět souvislosti a chápat mnohé z toho, co na Zemi lidstvo provádí.

Tyranské síly temna, které dočasně řídí tento svět, vám důkazy o svých černých praktikách, jak získávají vaši poslušnost a vaše otroctví, nikdy neposkytnou. Tuto taktiku budou používat až do chvíle svého úplného, dočasného, krátkého, relativního vítězství (dosažení plnosti negativního stavu a jeho závěrečná eliminace Nejvyšším).

Spousta svědectví lidí napříč mnoha národy a společenskými vrstvami o tom, jak před nimi změnili lidé podobu na ještěří, zůstane do konce existence naší planety Země v této záporné dimenzi bytí (již to není dlouhá doba) nezvěřejněno. Negativní stav (v čele s pseudotvůrci) bude - až do chvíle, kdy to bude sám potřebovat (v jisté fázi jeho nadvlády se to dozví všichni a najednou) - eliminovat možnosti masivního uvědomění lidstva o těchto a podobných jim vlastních praktikách (únosy lidí, vesmírné technologie, ovládací programy aplikované denně na lidi, genetické pokusy na lidech atd.).

Mějte však na paměti - vy všichni - zástupci negativního stavu - že PRAVDU NIKDY NAVĚKY NEUMLČÍTE. PRAVDA SE V KONEČNÉ FÁZI ODHALÍ VŠEM, tomu, KDO JÍ VĚŘIL, i tomu, KDO JI ODMÍTAL.

PRAVDA JE TOTIŽ KAŽDÉHO VLASTNÍ PODSTATA.

A K SE zákonitě VRÁTÍ KAŽDÝ.


Jak je možné, že Vladimír Putin se nebojí mluvit o těchto naprosto tajných záležitostech?

 

Vladimír Putin, i když vládne rozlehlé Ruské říši s jadernými zbraněmi, obrovským nerostným bohatstvím a velkolepou mocí (také samozvané "nejmocnější" USA si dávno nevědí rady v otázce zničení Ruska), je na jedno přece jen "krátký". Nemá moc, ani potřebné technologie, které by se mohly rovnat či konkurovat technologiím z vesmíru, těm, které již dávno řídí náš svět "díky" spolupráci vlád některých pozemských "mocností" s negativními mimozemskými civilizacemi. Ruský prezident nemá nic, co by mohlo jeho zemi ochránit před rasami reptiliánských, humanoidních a hmyzoidních negativních, velmi agresivních, zlých mimozemšťanů, kteří již dlouho ovládají primárně západní polokouli (jejich bašta, odpovídající vibrace) svou angloamerickou pseudokulturou. A nemá v plánu se nechat lapit a nechat svou bohatou a silnou zemi zpustošit a ovládnout, tak, jako již podlehlo mnoho zemí našeho světa.

Tato skutečnost absolutní bezmocnosti vůči mimozemským vlivům platí primárně samozřejmě pro samotné USA a jejich spojence, kteří zákonitě (platné jsou v celém Stvoření pouze duchovní zákony, s nimiž souvztaží naprosto vše, včetně schopností, inteligence, moudrosti, technologické vyspělosti či nevyspělosti civilizací atd.!) nebudou nikdy schopni ani konkurovat vesmírným technologiím, natož se s nimi vůbec kdy utkat. Toho si jsou dobře vědomy obě strany.

Obr.: Americký letoun sestavený jen díky vzoru a návodu negativních mimozemských entit a který pozemšťané považují za "výkvět" technologických možností. Vyspělé technologie (resp. minimum toho, čím disponují sami negativní mimozemšťané a které tak byli ochotni pozemšťanům poskytnout) byly neg. mimozemšťany poskytnuty pozemšťanům formou "něco za něco". Jedná se především o společnou kooperaci v tajných podzemních základnách zde na planetě Zemi, kterých mají negativní mimozemšťané díky spolupráci s ubohými pozemšťany již vícero. Například Američané dodávají negativním mimozemštanům své lidi nejen jako pomocný personál do těchto základen (vědecké pracovníky, význačné odborníky z nejrůznějších technologických, vojenských, lékařských a dalších oborů), ale také k jednomu z hlavních zájmů negativních entit: genetické pokusy a manipulace na lidských bytostech (Američané již řadu let umožňují (na oplátku) negativním mimozemšťanům (existuje písemná dohoda uzavřená mezi US vládou a negat. mimozemšťany!) únosy svých vlastních obyvatel - Američanů! Vše pochopitelně vlády ututlávají, zatajují a mistrně "odklizují" všechny nežádoucí následky této smrtící hry s vlastními obyvateli.

Obr.: Nebo si opravdu myslíte, že by někoho z pozemšťanů napadlo "z ničeho nic" sestavit takový typ letounu, s tak dokonalými parametry a vlastnostmi, které nikdy předtím lidstvo nemělo? Jsou to negativní mimozemšťané, kteří pozemšťanům za "výhodných" podmínek poskytli možnost něco takového poznat, včetně nezbytné pomoci při sestrojení! To, co negativní vesmírné civilizace poskytly pozemšťanům, je pro pozemské vědce všech oborů výkvět nejmodernější technologie a vrcholného pokroku, zatímco pro samotné negativní entity to je pouze zastaralý a prakticky již nepoužitelný šrot! (Proto ho mohly s klidným vědomím a svědomím, že jsou mnohem napřed, poskytnout hloupým, zaostalým, avšak silně mocichtivým pozemšťanům).

Pozemští vědci však nemají ani tušení, co jsou skutečné, vyspělé technologie. JEN POZITIVNÍ , DUCHOVNĚ VYSPĚLÉ VESMÍRNÉ CIVILIZACE disponují těmi nejdokonalejšími, které předčí naprosto všechna díla negativního stavu. DUCHOVNÍ vyspělost a DUCHOVNÍ úroveň vždy předchází a determinuje vyspělost technologickou a veškerou jinou! Důkazem nechť je stav, ve kterém se nachází planeta Země a lidstvo, které ji nechutně a krutě nikoli obývá, ale dobývá - tedy ti, kteří jsou za vše odpovědni. Duchovní úroveň lidí na Zemi je minimální, proto existují války a utrpení nejrůznějšího druhu, proto nelétáme běžně do Vesmíru, do jiných dimenzí, proto běžně necestujeme v čase, proto nemáme léky na nemoci, které z nevědomosti nazýváme "nevyléčitelné", proto neumíme komunikovat s jinými vesmírnými civilizacemi a s Nejvyšším, proto neznáme MÍR a podstatu veškerého bytí. Proto se řítíme do vlastního absolutního konce. A většině obyvatel Země to stále ještě nevadí...

NEJVYŠŠÍ, tj. DUCHOVNÍ - KOSMICKÉ zákony platí absolutně. Technologie vyspělých, pozitivních mimozemských civilizací by mohly okamžitě a zcela zničit, zlikvidovat vše, co je dílem negativního stavu,  byť jakkoli "vyspělého". (Jak už však víte, toto není jejich záměr, jejich práce, jejich úkoly jsou v souvislosti se skutečnou a pravou pomocí  planetě Zemi a jejím obyvatelům zaměřeny jiným směrem  - jsou totiž vždy v naprostém souladu s Nejvyššími kosmickými zákony - v čele s dodržováním zákona SVOBODNÉ VŮLE A VOLBY a nezasahování do vývoje jiných civilizací!).

SVOBODNÁ VŮLE samotného PSEUDOLIDSTVA NA ZEMI je tím, co nemůže být NIKDY porušeno či vzato (byť tato svobodná vůle lidstva vede samo sebe k vlastnímu zániku) a je zároveň tím, co ŘÍDÍ VEŠKERÉ dění na Zemi a co bude tvořit, řídit a určovat veškerý další osud Země do poslední chvíle její existence v této záporné dimenzi bytí.

 

Vladimír Putin se alespoň pokouší držet krok a nalézá "nejrozumnější" (pouze z pozice negativního stavu) řešení pro zajištění bezpečnosti vlastní země. Již dávno proto také zahájil spolupráci s jinou, další skupinou negativních, agresivních mimozemšťanů, kteří mu nabídli to, po čem by mohly toužit obě strany - on i oni. (Existuje spousta druhů a ras mimozemských civilizací, jak negativních, tak pozitivních (větší zájem z řad mocných vlád našeho světa je evidentně stále o spolupráci s negativními mimozemšťany, zaměřenými na stejné cíle: boj o moc, nadvláda, agresivita, válka, tyranie, ovládnutí světa a veškeré konání v rozporu s nastolením světového míru a hodnot udržitelného života (tolerance, jednota, harmonie, spolupráce, moudrost, duchovní vědomí...) - blíže v záložkách tohoto webu). Tak, jako lidstvo na Zemi (pozemšťané) bojuje proti SOBĚ o MOC, totéž provádějí negativní mimozemské rasy: ty však válčí jednak mezi sebou (různé rasy bojují o moc), zároveň však také s pozemšťany, resp. dělají vše, aby je měly tam, kde je mít potřebují. Proto negativní mimozemšťané využívají "nejvýhodnějších" možností, jak dosáhnout spolupráce pseudolidí zde na Zemi k dosažení obou cílů, resp. k usnadnění dosažení totálního ovládnutí lidí na Zemi (resp. bytostí v celé zóně vymístění). Je zbytečné zdůrazňovat, že pozemšťané příliš na výběr (zda spolupracovat či nespolupracovat - tj. být zničen o něco dříve) nemají.

Je zřejmé, že pokud by V. Putin nespolupracoval s jinou skupinou negativních mimozemšťanů, jeho odvaha by nemohla být tak obrovská a jeho pozice by již dávno nebyla tolik jistou. Vladimír Putin je, zdá se, poněkud chytřejší, než americká slota agresivních pseudodemokratů. Na rozdíl od Američanů Vladimír Putin nespolupracuje s negativními mimozemšťany v tak obrovské míře. Jeho opravdu mimořádné diplomatické schopnosti, inteligence a především jeho smysl pro loajalitu a bezpečnost ve své vlastní zemi vede jeho "lepší" úmysly. Ruská federace s těmito negativními mimozemšťany spolupracuje jen do té míry, aby měla zajištěnu bezpečnost své země před západními agresory z řad pozemšťanů, v podstatě před tou skupinou negativních mimozemšťanů, která pohlcuje a ovládá západ a jeho globalisty, jež sami touží ovládnout celý svět. Putin takové cíle (ovládnout celý svět) evidentně nemá.

 

Vladimír Putin si je dobře vědom toho, jaké následky měl rozpad tehdejšího Sovětského svazu, kdy v té době Moskva nespolupracovala s žádnými mimozemšťany, ale USA a západ ano. Tehdy vstoupil "do hry" také americký multimiliardář maďarského původu George Soros - sám reptilián (negativní mimozemská bytost s jeho fyzickou podobou), který byl zuřivě nápomocný drancování Ukrajiny během privatizačního procesu v roce 1990 a přispěl k nástupu moci místních oligarchů, stejně jako v Jelcinovském Rusku. Vladimír Putin se po svém nástupu k moci, s vědomím těchto podvodů a smrtících tahů západu, rozhodl zasáhnout. Ostatně co mu také zbývalo.

V. Putin zná velice dobře mocného vykořisťovatele, vykonavatele a pravou ruku skupiny Bilderberg, George Sorose, který má stále (rok 2018) vedoucí postavení v Radě pro zahraniční vtahy, Trilaterální komisi a dalších globalistických organizacích, přes jejichž "ušlechtilé" zájmy a činnost spoluřídí celý aparát Nového Světového Řádu (NWO).

 

Další článek, který vám žádná mainstreamová masmédia nikdy nenabídnou

 

Níže uvádíme další článek, dokazující, že V. Putin se jen tak něčeho nezalekne a na rozdíl od svých západních vykořisťovatelů má stále vůli a odvahu blížící se hrůzy ještě zvrátit, minimálně ovlivnit průběh konečné fáze lidstva na Zemi.

...a neuvěří...

Důkazy jednoduše existují.

Důkazy jsou dokonce i hmatatelné.

Co lidé ještě potřebují, aby uvěřili?Více zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/co-nam-taji/prvni-lide/

...a neuvěří...

Důkazy jednoduše existují.

Důkazy jsou dokonce i hmatatelné.

Co lidé ještě potřebují, aby uvěřili?Více zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/co-nam-taji/prvni-lide/

...a neuvěří...

Důkazy jednoduše existují.

Důkazy jsou dokonce i hmatatelné.

Co lidé ještě potřebují, aby uvěřili?Více zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/co-nam-taji/prvni-lide/

...a neuvěří...

Důkazy jednoduše existují.

Důkazy jsou dokonce i hmatatelné.

Co lidé ještě potřebují, aby uvěřili?Více zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/co-nam-taji/prvni-lide/

...a neuvěří...

Důkazy jednoduše existují.

Důkazy jsou dokonce i hmatatelné.

Co lidé ještě potřebují, aby uvěřili?Více zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/co-nam-taji/prvni-lide/

...a neuvěří...

Důkazy jednoduše existují.

Důkazy jsou dokonce i hmatatelné.

Co lidé ještě potřebují, aby uvěřili?Více zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/co-nam-taji/prvni-lide/

...a neuvěří...

Důkazy jednoduše existují.

Důkazy jsou dokonce i hmatatelné.

Co lidé ještě potřebují, aby uvěřili?Více zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/co-nam-taji/prvni-lide/

Obr: Prezident Ruské federace Vladimír Putin (vpravo) a zástupce reptilních negativních mimozemšťanů ve fyzické podobě vysokého hodnostáře globalistické skupiny Bilderberg - Georg Soros (vlevo). Samozřejmě také on musí konzumovat dětskou pupečníkovou krev, v této věci nemá ani on příliš na vybranou (chce-li ve fyzickém těle ještě něco velkolepého dokázat).


Předal Vladimír Putin jasnou zprávu, že svět ovládají reptiliáni - negativní mimozemské rasy?


zdroj: www.yournewswire.com, 9. duben 2016

 
 
"Ruský prezident V. Putin řekl, že není jedním z "nich", ale že reptiliáni se ho bojí a snaží se ho vlákat do svého „starověkého babylonského kultu“.

Šokující informace se dnes začala šířit z Kremlu v souvislosti s mimořádnou schůzkou, kterou včera svolal Vladimir Putin. Podle dostupných zdrojů ruský prezident během schůzky uvedl, že: „95% světové vládnoucí třídy nejsou lidé, ale chladnokrevní kříženci, hybridé, kteří jsou členy starověkého kultu.“

 

Během svého projevu na fóru nejvyšší úrovně orgánů státní správy, uskutečněném za zavřenými dveřmi v jeho rodném městě Petrohradu, Putin odpovídal na otázky ohledně úniku informací v souvislosti s "Panama Papers" a zdůraznil, kdo stojí za tímto spiknutím. Podle jeho slov je to americká vláda, její špionážní agentury a projekt OCCRP vedený a vlastněný Georgem Sorosem.

 

Podle zdrojů blízkých prezidentu: Putin udeřil pěstí do stolu a vykřikl: „George Sorosi, jsi prohnaný drakon (označení pro reptilní bytost - zástupce negativních mimozemšťanů) a toto vše je válka“. Následně Putin slíbil, že posílí sankce proti Sorosově "Open Society" ("Otevřené společnosti“).

 

Na otázku jednoho ze svých spolupracovníků "Co myslí tím "drakonem"?", Putin hlasitě povzdechl, zaměřil svým typickým pohledem přítomnou skupinu posluchačů a začal vysvětlovat,  že nic není tak, jak to vypadá, jak se jeví navenek, v souvislosti s tím, jak svět funguje, jak je ve skutečnosti řízen.

Následně se prezident ubránil několika "dobře myšleným" pokusům svých důvěrných spolupracovníků o to, aby dále nepokračoval na toto téma, a naopak dále řekl, že důkazy pro jeho tvrzení jsou všude kolem a že on osobně má podrobné a detailní znalosti souvisejících záležitostí (vlastní spolupráce s negativními mimozemšťany). Dále uvedl, že on sám není jedním z drakonů, ale drakoni že se ho bojí a pokoušejí se ho vlákat do svého "starodávného babylonského kultu".

„Důkazy, staré i současné, jsou obrovského rozsahu,“ řekl Putin.

Obr: Vladimir Putin, prezident Ruské federace (vpravo) a reptiloid (ještěr) George Soros, americký multimiliardář maďarského původu (vlevo)


Putin dále oznámil, že lidstvo je prostřednictvím ovládacích programů (z dílny drakonů) záměrně a silně ovládáno, aby se udržovalo v nevědomosti. Děje se to ovládacími programy implantovanými do mysli lidí nejen skrze média a politiku. Dokonalým příkladem tohoto manipulování společností je nedávný případ úniku informací z "Panama Papers" (Panamských dokumentů). Mocní tohoto světa (světová vládnoucí elita) uplatňuje tyranskou a naprosto zdrcující kontrolu nad světovými zdroji potravy, vody, přísunem vzduchu na planetě Zemi... Neustále a zákeřně ohlupují a klamou masy lidi na Zemi."

(zdroj: www.yournewswire.com)

pozn. webu: Ovládání lidí se děje nejen přes antény instalované na Měsíci (řízené ovládání negativními mimozemšťany přímo z Měsíce (mimochodem umělého objektu), ale také přes pozemské antény a vysílače instalované samotnými nevědomými, ovládanými lidmi, kteří nepátrají po tom, na co že se na každém druhém stavebním objektu musí tyčit hned několik antén. (Pro plnění účelu, jakému opravdu slouží, však stačí opravdu jedna, skutečně není nutné mít na jednom místě k takto jednoduchému účelu hned několik monster - to vše je pouhý důkaz, že tyto antény vůbec neslouží jen účelu, o jakém jsou všichni informováni). Pomocí těchto programů na ovládání mysli lidí (fungujících na principu elektromagnetických impulsů s cílovou tkání mozkovou), jako je například HAARP, probíhá v plné palbě také ovládání a destrukce lidstva pomocí chemtrails (stačí si vybrat onemocnění či rychlou smrt podle toxinu, který vašemu tělu "zachutná" nejlépe a nejrychleji), neurální ovládání a další sofistikované programy, o kterých nemají loutkolidé většinou ani ponění, jak dobře jsou ovládáni (holografické projekce, ovládací programy - peněžní, náboženské, stravovací, ekonomické, politické, média, zdravotnictví, vzdělávání...).

Tajná stínová vláda mocných tohoto světa, postavená nad jakýkoli pozemský (natož univerzální) zákon, to je vláda, která řídí náš (dočasný pozemský) svět. Mocným tohoto světa však po celou dobu historie lidstva na Zemi velí daleko mocnější entity - ty mimo tento náš svět - negativní mimozemské rasy v čele s PSEUDOTVŮRCI!

Přátelé,

svými vlastními volbami lidstvo na planetě Zemi dospělo do fáze příprav na závěrečnou eliminaci negativního stavu a kompletní očisty planety Země.

S ohledem na neustálé a další svobodné volby lidí na Zemi (a jejich přirozené následky) nezbývá mnoho času na POznání PRAVDY a vysvobození SE Z OVLÁDÁNÍ negativním stavem.

Lidé, mnozí z vás NEDĚLÁTE NIC JINÉHO A NEMYSLÍTE NA NIC JINÉHO, NEŽ NA VYDĚLÁVÁNÍ PENĚZ K TOMU, ABYSTE VŮBEC PŘEŽILI!!!

ZA CHVÍLI přitom ZEMŘETE.

OPRAVDU JEŠTĚ NEMÁTE POTŘEBU POZNAT PRAVDU O SMYSLU VLASTNÍHO ŽIVOTA?

OPRAVDU JEŠTĚ NEMÁTE ČAS POZNAT PRAVDU O SOBĚ SAMÝCH?

OPRAVDU SI STÁLE MYSLÍTE, ŽE VÁŠ SOUČASNÝ NEGATIVNÍ ŽIVOT prožívaný v otroctví, ve starostech, bolestech, obavách a nezodpovězených otázkách MÁ NĚJAKÝ skutečný SMYSL?

ŽE TAKTO VYPADÁ SKUTEČNÝ, PRAVÝ ŽIVOT?

" ...Dánský taxikář popsal, jak v roce 2014, když procházel se skupinou VIP hostů na schůzce klubu Bilderberg v Kodani, viděl, že někteří z nich měnili tvář a ruce – a rychle se měnili na plazy..."

 

Světová elita, která ovládá naši planetu, zavedla tyranskou kontrolu médií a kontrolu a sledování všech obyvatel planety Země. Jejími trvalými komoditami jsou již dávno kontrola nad potravinovými zdroji, vodou na Zemi a vzduchem. Mocní tohoto světa (pod vedením mocnějších mimo náš svět) ovládají lidstvo, aby se nikdy nemělo důvod ani možnost rozpomenout na pravdu. PRAVDU O SVÉM VLASTNÍM PŮVODU. O svém OVLÁDÁNÍ a o možnosti ZÁCHRANY z této zoufalé situace otroctví na planetě Zemi.

Důkazů ovládání lidstva SILAMI TEMNA je díky posunu pseudočlověčenstva do finální fáze jeho existence stále více. PRÁVĚ NYNÍ PROTO NASTALA POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY OSTATNÍ, kdo tak ještě neučinili (více jak 98% lidstva) ODHALIT PRAVDU.

Sílící SNAHY TEMNÉ STRANY jdou ruku v ruce s ADEKVÁTNÍM POSILOVÁNÍM AKTIVIT SIL SVĚTLA - sil DUCHOVNÍCH, PRAVÝCH, sil Pravdy a návratu DOMŮ, do NEBESKÝCH SVĚTŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

BUĎTE tedy BDĚLÍ, přátelé.

Již není čas žít podle not negativního stavu a dělat, že se vás svět okolo netýká.

VÁŠ SVĚT A VÁŠ ŽIVOT JE VAŠÍM VLASTNÍM DÍLEM.

ROZLIŠUJTE, co je ve vašem životě PRAVÉ a co FALEŠNÉ.

 

 

 

 

 

 

Obr: Také Barack Obama, prezident Spojených států amerických v letech 2009–2017,  je podle dostupných údajů a několika důkazů (např. svědectví účastníků jeho proslovů)  jedním z negativních mimozemšťanů - reptiloidů

Náš svět řídí úzká elita skutečně mocných - ilumináti, kteří jsou sami řízeni mocnějšími MIMO náš svět.

Začněte se informovat, lidé!

Předávejte informace ostatním, poučte své potomky. Zanedlouho se totiž bude každý jeden za sebe rozhodovat, na které straně bude stát v posledním okamžiku svého života na Zemi.

Ne, to není sci-fi.

To je realita, kterou nechcete poznat. Kterou označujete za vtipnou, drzou, šílenou, nechutnou, nebezpečnou či ujetou.

Je to realita VAŠEHO ŽIVOTA.

Ano, a JE nebezpečná, jen díky vaší nevědomosti a vašemu odmítání ji poznat.

Nechcete ji poznat.

Prý nemáte čas.

 

Jenže brzy poznají všichni, že

JSOU VĚCI, KTERÉ EXISTUJÍ, AŤ V NĚ VĚŘÍTE, NEBO NE.

PRAVDA EXISTUJE, NEZÁVISLE NA TOM, ZDA SE JÍ NYNÍ VYSMÍVÁTE, NEBO JÍ JDETE VSTŘÍC.

 

Typická dlouhověkost mocných - náhoda?

 

Stále si myslíte, že vysoký věk "důležitých" osob světa (členové iluminátů - klanu Rockefeller, Rothschild, královna Alžběta II., prezidenti a další představitelé zemí, národů, kultur, náboženství, ale také kultruní, umělecké a vědecké scény) je náhoda?

Již dávno bylo odhaleno, potvrzeno a prosáknuto na veřejnost, že jisté, velice mocné, vlivné a důležité (z pohledu udržování moci a dosažení cílů negativního stavu) osoby vykazují známky podivně podobné dlouhověkosti, vitality, krásy... stálé, uměle protahované MOCI. Díky lidem, kterým není pravda lhostejná, je tato skutečnost již také "venku".

K udržení dlouhověkosti pomáhá mnoha mocným tohoto světa osvědčený nápoj - pijí dětskou pupečníkovou krev (kmenové buňky, silné regenerační procesy), kterou během dne usrkávají jako juice. Vše funguje dokonale a zcela nenápadně, dodávky krve pro nejmocnější tohoto světa zatím, zdá se, přerušeny nebyly.

(Oběti negativních mimozemšťanů mají vždy společné poznávací znamení: Ať už se jednalo o nalezený mrtvý dobytek či lidské bytosti (únosy) často byla jejich těla nalezena "vysáknutá", bez krve. Tu negativní mimozemské rasy (různé druhy to mají různě) nezbytně potřebují ke své regeneraci. Blíže také v záložce "ZLÍ MIMOZEMŠŤANÉ").

Lidé,

 

otevřete oči a rozlišujte klamy, kterými jste v masovém měřítku krmeni masmédii, v otrockém zaměstnání, v rodině! Zamyslete se nad tím, jestli to, co denně vidíte, slyšíte, čtete, žijete... je pravda jen proto, že to dělají všichni ostatní, že je vám tak ochotně a "téměř zdarma" denně servírováno! Tento život zde na Zemi žijete v zóně vymístění, v NEGATIVNÍM stavu! Tady je vám zcela záměrně a podle plánu (negativního stavu) přednostně a nejhlasitěji vždy předkládána LEŽ. Ostatně souhlasili jste s tím. Proto jste tady na Zem přišli. Abyste se se pokusili včas probudit a nenechali se strhnout do pekelných světů pseudotvůrců!

Ovládaní loutkolidé stále věří tomu, co slyší, vidí, co říkají ostatní, obzvláště ti, kteří jsou - podle jejich vlastního názoru a názoru všech ostatních - oprávněni pravdu znát a šířit.

A tak loutkolidé stále věří svým vůdcům - svým rodičům, učitelům, politikům, kněžím, ekonomům, vědcům... všem, kteří za ně "uvažují" a kteří tak neustále řídí a kontrolují jejich "obyčejné" pseudoživoty...

Tato lež a nevědomost však přivede většinu pseudolidstva na této Zemi k nepříjemnému pozemskému KONCI.

 

Důkazů vašeho vlastního ovládání falešnými informacemi a zatajování pravdy je spousta, dokonce se s nimi denně setkáváte, v mnoha podobách! Je potřeba sundat růžové brýle davu a nesledovat otupěle hlavní mediální proud, celosvětová média, masmédia. Právě skrze ta jsou lidé drženi v nevědomosti a právě takto "nenápadně" - tím, že "se to říká všem"  vám předkládají takto hromadně pouze lži. Aby je určitě a bezpečně zaslechly ty masy lidí, které je s radostí, otupělostí a dokonce i s důvěrou (v jednotě je síla) sledují!

LEŽ SE VŽDY ŠÍŘÍ V MASOVÉM MĚŘÍTKU, jinak by to mohl negativní stav rovnou zabalit.

PŘEHODNOŤTE SVÉ NÁHLEDY, KTERÉ UTVÁŘÍ VAŠE NÁZORY, lidé!

NIC NENÍ TAK, JAK VYPADÁ! TO JE PRINCIP EXISTENCE NEGATIVNÍHO STAVU!

OSTATNĚ I VLADIMÍR PUTIN DAL VŠANC SVOU MOC A ŠEL S touto PRAVDOU NA TRH.

DÁVÁ JI ZDARMA. NA PRAVDU NEMUSÍTE STÁT ŘADY.

A PŘECE SI VĚTŠINA loutkoLIDÍ RADĚJI VYSTOJÍ ŘADU a denně si kupuje a konzumuje LEŽ...

NIC NEŽ VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

 

LIDÉ VĚŘÍ TOMU, CO JE DRAHÉ. CO SI MUSÍ KOUPIT. CO SI KUPUJÍ OSTATNÍ.  MNOHO LIDÍ VĚŘÍ, ŽE PRAVDU SI MUSÍ KOUPIT. DOKONCE VĚŘÍ, ŽE PŘÍSTUP K PRAVDĚ NEMŮŽE MÍT KAŽDÝ. NĚKTEŘÍ JSOU PŘESVĚDČENI, ŽE TO, CO JE ZADARMO, NENÍ PRAVDIVÉ, NENÍ VĚROHODNÉ, NENÍ ŽÁDOUCÍ, NENÍ BEZPEČNÉ, NENÍ DOBRÉ, NENÍ HODNOTNÉ...

LIDEM STÁLE UNIKÁ, ŽE PRAVDU SI NEMUSÍ KUPOVAT. PRAVDA JE ZADARMO A PRO VŠECHNY. PRAVDA SE NEUKRÝVÁ POD CENOVKOU, POD MNOŽSTVÍM LIDÍ, KTEŘÍ SI JI KUPUJÍ, ANI POD JINOU PODMÍNKOU PRO SVÉ ZÍSKÁNÍ.

ALE KDO BY TOUŽIL PO TOM, CO MOHOU MÍT VŠICHNI... A ZADARMO...


Veškerá světová média jsou ovládána západními mocnostmi v čele s USA (země s počátky a největší mírou nesvobody, zločinnosti, násilí a ovládání negativními mimozemskými bytostmi). Všechna prozápadní média - včetně českých a slovenských, které se již dávno zaprodaly tomuto úpadku a vlivu nejagresivnějších zemí světa - vám nikdy pravdu nesdělí! NEMOHOU! Jsou ovládána a řízena mocnějšími a jakýkoli odpor a selhání (propuštění NEŽÁDOUCÍ a zakázané informace) například televizních či rozhlasových médií jsou nepřípustné! Věřte, že také naše země - Česká republika - se klepe strachy z těchto mocností a do puntíku s třesoucími se koleny plní všechny příkazy a nařízení mocných MIMO NAŠI ZEMI, paradoxně se v nich vzhlíží a napodobuje negativní mocnosti v jejich zákeřném chování.

 

UJIŠŤUJEME VÁS, LIDÉ, ŽE ČASU NA PROZŘENÍ A POZNÁNÍ PRAVDY O VAŠEM VLASTNÍM ŽIVOTĚ JIŽ MNOHO NEZBÝVÁ.
Začněte, máte-li pocit, že MÁTE, protože za velice krátkou dobu bude většina z vás
 
ŠOKOVÁNA.
 
TÍM, CO ZASPALA.
 
 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také možnosti řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Rozhodnutí je jen na Vás.