MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM PŘIPRAVUJÍ ČIPOVOU PAST A DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH

K tomuto již plně používají další zbraň - technologie negativních mimozemšťanů (ještěrů z pekel) -

technologie na OVLÁDÁNÍ lidské MYSLI

OSOBA ZACÍLENÁ V PRAZE MIKROVLNÝMI TECHNOLOGIEMI NA OVLÁDÁNÍ LIDSKÉ MYSLI.

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA SI PROPŮJČILI TUTO TECHNOLOGII OD NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ. JE SAMOZŘEJMÉ, ŽE NE ZADARMO.

Přátelé,

 

k vaší ucelenější informovanosti o aktuálním stavu lidstva na Zemi uvádíme také jeden z mnoha otřesných případů použití psychotronických (neurálních) zbraní na civilním obyvatelstvu, a to u nás, v České republice, samozvané svobodné zemi, po vzoru divokého západu, kde svoboda neexistuje (a nikdy v této minus třetí dimenzi bytí neexistovala) v žádné formě, ani jako pohádkové zaklínadlo.

Mocní tohoto světa - pod přímým velením negativních mimozemských ras -  pomalu, ale jistě a pevně uzavírají smyčku kolem nevědomého lidstva. Dotažení této smyčky bude již velice brzy (prozatím tomuto výsledku SVOBODNÁ VŮLE A VOLBA LIDSTVA NA ZEMI PLNĚ ODPOVÍDÁ) znamenat úplné ovládnutí a zotročení všech lidí na planetě Zemi (tedy zbytku lidí, kteří přežijí všechny současně probíhající i budoucí uměle vyvolané katastrofy, epidemie, také po odečtení obětí uměle a záměrně udržovaného hladu ve světě a po drastickém snížení populace pomocí zbraně jménem CHEMTRAILS a taky zbraní z řad těch novějších, o které je řeč v níže uvedeném článku - neurální, psychotronické ovládání pomocí HAARP).

MASY PŘÍPADŮ OVLÁDÁNÍ LIDÍ V NEJRŮZNĚJŠÍCH PODOBÁCH A FORMÁCH odehrávajících se po celém světě JSOU JIŽ DESÍTKY LET ZÁMĚRNĚ UTAJOVÁNY a v případě "provalení" ZESMĚŠŇOVÁNY, ZATRACOVÁNY, ZNEVAŽOVÁNY a zařazovány do odpadkových košů NESMYSLNÝCH, SMĚŠNÝCH ČI LÍTOST VZBUZUJÍCÍCH sci-fi příběhů, lékařských diagnoz a dalších - pro ostatní prý zcela bezvýznamných či dokonce škodlivých či nebezpečných - společensky neblahých a netolerovatelných faux pas  -  tedy OMYLŮ.

OMYLŮ?

OPRAVDU TOMU VĚŘÍTE?

VĚŘÍTE TĚM, KTEŘÍ VÁS VEDOU, KTEŘÍ VÁS KAŽDÝ DEN VYKOŘISŤUJÍ, ZOTROČUJÍ A USMRCUJÍ?

Podobných případů, jako uvádíme níže, se jen v naší zemi odehrálo za posledních padesát let veliké množství, řádově tisíce případů. Tyto záměrné a cílené neurální útoky (které jsou ještě natolik nové a pro většinu populace zcela neznámé, že se těší velké úspěšnosti, nezájmu okolí a nemožnosti včas se zachránit) mívají dost podobné scénáře i výsledky, jsou velmi rafinované a skryté. Resp. jsou tak bijící na poplach, že je nikdo nezaregistruje, nikdo se jimi nemá potřebu zabývat, nikdo nemá potřebu je řešit. Nikdo NEMÁ MÍT TU POTŘEBU.

Mocní tohoto světa již zdárně aplikují tyto pokročilé technologie (propůjčené od negativních mimozemských entit) umožňující ovládání mysli lidí například ve vojenství, armádě, obraně a v rámci všemožných "tajných" operací celosvětového měřítka. Mnohé země (pod nadvládou negativních mimozemských ras) již dlouho používají tento zákeřný a zbabělý, smrtící tah na své vlastní vojáky, speciální armádní jednotky (psychotronické zbraně byly použity například také ve válce v Perském zálivu v letech 1990 až 1991 k ochromení irácké armády. Zatímco "běžní" vojáci se rychle a bez boje vzdávali, "speciálně vycvičené" (tj. naprosto ovládané) irácké jednotky se bránily) a vyrábějí tak z nich téměř dokonalé, nemyslící a necítící zabijáky. Manipulace s vědomím, neurálním ovládáním se týká rovněž zástupců výzvědných zpravodajských služeb daných zemí (například tajní agenti MIB), technologie byly nasazeny také na "běžné", "nepohodlné" lidi, svědky, kteří viděli například UFO nebo něco jiného, co VIDĚT "NEMĚLI", kteří ví více, než povolují mocní světa...

Jednoduše řečeno, jakýkoli člověk na světě, který se dostane k PRAVDĚ příliš BLÍZKO, je V HLEDÁČKU MOCNÝCH. Ti jej okamžitě lokalizují, identifikují (skutečně to dělají dnes a denně, přátelé, již dlouho nejste neznámé osoby, ať se nacházíte kdekoli, ostatně svým životním stylem to jen usnadňujete) a "zpracují" k záměru svému. Na dotyčného, mimořádně "nežádoucího" člověka JE OKAMŽITĚ NASAZENA některá ze silnějších zbraní (běžné ovládací programy, které stačí na většinu lidstva na tohoto člověka nezabírají), například TATO ZÁKEŘNÁ ZBRAŇ - NEURÁLNÍ OVLÁDÁNÍ MYSLI, které je stále jen obtížně prokazatelné, neboť se až příliš podobá "obyčejným" a "směšným" psychiatrickým diagnózám, jež dobývají SAMOTNÝ NEMOCNÝ svět.

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A JEJICH ŠÉFOVÉ (negativní mimozemské entity, Ještěři v temných světech) MAJÍ STÁLE ŽNĚ. ŽNĚ LIDSKÝCH DUŠÍ. JAK DLOUHO BUDE TRVAT TOTO OBDOBÍ RADOSTI MOCNÝCH Z BLÍŽÍCÍHO SE KONCE svobodného LIDSTVA, ZÁLEŽÍ POUZE A JEN NA LIDSTVU SAMOTNÉM.

DLOUHO VŠAK UŽ LIDSTVO NA ROZMYŠLENOU NEMÁ. JAK UŽ VÍTE, PŘÁTELÉ, ZLO SE DÁ KONAT JEN PO DOBU, PO KTEROU PLNÍ SVŮJ ÚČEL. V TOMTO PŘÍPADĚ - POKUD ZLO na Zemi, JEHOŽ ZDROJEM JE SAMOTNÉ LIDSTVO, UMOŽŇUJE POUČENÍ SAMOTNÉHO LIDSTVA Z DŮSLEDKŮ JEHO VLASTNÍCH CHYBNÝCH VOLEB. A TENTO ČAS SE VELICE RYCHLE NAPLŇUJE. ZANEDLOUHO NEBUDE DŮVOD POKRAČOVAT V HRŮZÁCH, KTERÉ LIDSTVO TVOŘÍ A KTERÝM TÝRÁ SEBE A VŠECHNO ŽIVÉ, CO EXISTUJE, VČETNĚ SAMOTNÉ PLANETY ZEMĚ. ZANEDLOUHO SE LIDSTVO SAMO PŘESVĚDČÍ, ŽE NEMUSÍ KONAT VÍCE ZLA, ABY ZJISTILO, KAM JE PŘIVEDLO. UŽ TO NEBUDE MOŽNÉ ani ÚČELNÉ (blíže také v záložce Evakuace a očista, Pseudotvůrci).

LIDSTVO TAK NEMÁ NEKONEČNĚ DLOUHOU DOBU NA KONÁNÍ ZLA. POKUD MÍRA NEGATIVITY DOSÁHNE BODU, KTERÝ BUDE ZNAMENAT KONEC, PAK SI TENTO KONEC LIDSTVO SVOBODNĚ PROŽIJE. NIKDO NEZASAHUJE ANI NIKDY NEBUDE ZASAHOVAT DO VOLEB LIDÍ. NIKDO TO NEMŮŽE UDĚLAT. NEČEKEJTE STÁLE NA NĚCO NEBO NĚKOHO, KDO ZA NÁS NAPRAVÍ NAŠE CHYBNÉ VOLBY. NIKDO NEMŮŽE ZMAŘIT VŮLI LIDSTVA. ANI BŮH, přátelé. PROČ BY MĚL ZMAŘIT NAŠI SVOBODNOU VŮLI, KTEROU NÁM DAL? PROČ BY MĚL BÝT PROTI NÁM, TEDY PROTI SOBĚ? TO NIKDY NEUDĚLÁ. PROČ BY TO DĚLAL...

ZANEDLOUHO POZNÁ SAMO LIDSTVO, CO SI ZVOLILO. POUČENÍ BUDE MÍT PŘESNĚ TAKOVOU INTENZITU A FORMU, JAKOU SI LIDÉ SAMI VYTVOŘÍ A ZVOLÍ.

BYLY TO VŠAK PO CELOU DOBU EXISTENCE LIDSTVA JEHO VOLBY SVOBODNÉ A ZÁMĚRNÉ.

Zpět k ovládání...

Často si mocní vybírají "vhodné" jedince, na kterých tyto technologie "pouze" zkoušejí, neboť vývoj těchto technologií jde neustále kupředu a je zapotřebí mít dostatek relevantních a reliabilních výsledků pokusů. Čas na masové ovládání lidstva se přiblížil a mocní si ve finální fázi nemohou dovolit příliš mnoho neúspěšných pokusů, resp. nefungujících loutkolidí, kteří si budou prosazovat i přes nastavené ovládání (primárně srkze čipy v tělech) svou vlastní vůli.

K ovládání mysli stačí co do hmotného vybavení, které by nevědomé lidstvo mohlo zahlédnout, málo. ANTÉNY. "A dejme je co nejvýše, na střechy budov, loutkolidé se totiž nahoru málokdy dívají. Nebudou se tím tedy příliš často zabývat. V úrovni jejich zraku a níže je přece tolik zajímavých věcí..."

Opravdu je TOLIK ANTÉN NA STÁLE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ BUDOV a MÍST NEZBYTNÝCH NA OBYČEJNÝ INTERNETOVÝ ČI TELEFONNÍ SIGNÁL?

LOUTKY JSOU VŠICHNI LIDÉ, KTEŘÍ TOUTO VLASTNÍ NEVĚDOMOSTÍ DOKAZUJÍ SVOU OVLÁDANOST!

 

Tak tedy: Ovládání mysli lidí se děje již dlouhou dobu. Také u vás, v místě vašeho bydliště. Děje se v každém okamžiku vašeho bytí na Zemi, ve všech koutech světa. Děje se plošně, přes antény na střechách budov, přes vysokovýkonné antény na kopcích v terénu, přes družice až po zatím nejvýkonnější antény pod povrchem Měsíce. Území Měsíce je však království a majetek negativních mimozemštanů, takže termíny exkurzí zatím nečekejte a nebojte se:

Jste STÁLE POD KONTROLOU. 

"NEBOJTE SE..."

JSTE NEUSTÁLE SLEDOVÁNI.

Každý ČLOVĚK, KAŽDÝ člověk je neustále sledován a ovládán negativními entitami v pověření mocných loutkolidí tohoto světa. Jak už víte, ovládání funguje primárně skrze OVLÁDACÍ PROGRAMY, o kterých vás podrobněji informujeme také na tomto webu. Pokud se někdo vymyká běžným ovládacím programům, které jsou dostačující pro plné ovládání a poslušnost u převážné VĚTŠINY populace, pak negativní entity nasazují INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ.

Pokud se někdo "hodí více" v rámci individuálního ovládání pro ovládání mysli, o kterém je řeč nyní, pak není vhodnějších podmínek pro akci, než jaké panují právě NYNÍ. PROBÍHÁ DOBA KUMULACE VŠECH NEGATIVNÍCH SNAH. JAK LIDSKÝCH, TAK TĚCH KOLABORANTSKÝCH S LIDSKÝMI - Ještěrů z pekel, Pseudotvůrců.

SMRTÍCÍ ANTÉNY

HAARP

 

Negativní entity mívají občas důvod nasadit na nějakého člověka "nový typ" ovládání, ačkoli je tento člověk uspokojivě ovládaný už v rámci plošného ovládání skrze běžné ovládací programy. Tento člověk je pro negativní stav jednoduše nejjednodušším terčem, neboť zákeřnější ovládání bude fungovat určitě. OVLÁDÁNÍ SKRZ HAARP, tedy neurální, psychotronické ovládání extrémně znepříjemňuje život ovládanému člověku a oproti běžnému ovládání 98% lidí (jehož cílem je v podstatě udržovat člověka ve stavu poslušné, spící loutky, která dokonale splývá s davem a nijak se nevymyká) je pro všechny zúčastněné nápadné, znatelné a znemožňující běžný život ve společnosti. Podobně jako paní Jaroslava, jejíž příběh uvádíme níže, je takto ovládaný člověk vyloučen ze společnosti (která je paradoxně rovněž dokonale ovládána).

Opět však zdůrazňujeme, přátelé, že KLÍČOVÝM FAKTOREM, který vůbec UMOŽŇUJE, ABY ČLOVĚK MOHL BÝT NEGATIVNÍMI ENTITAMI OVLÁDÁN A ABY TOTO OVLÁDÁNÍ VŮBEC FUNGOVALO, je MÍRA JEHO DUCHOVNOSTI. TEDY JEHO DUCHOVNÍ VYSPĚLOST, resp. NEVYSPĚLOST. JEHO DOSAŽENÉ DUCHOVNÍ UVĚDOMĚNÍ.

 

POKUD ČLOVĚK KRÁČÍ PO DUCHOVNÍ CESTĚ VZHŮRU, nejenže o ovládacích programech VÍ, snaží se je ROZPOZNAT a neumožňovat své vlastní ovládání, ale také se postupně stává proti tomuto ovládání "imunní". ROVNĚŽ DOSTÁVÁ VÍCE A VÍCE OCHRAN OD ANDĚLŮ, OD STVOŘITELE NEJVYŠŠÍHO. SVOU VLASTNÍ POZITIVITOU (odlišné vibrační parametry než má většina negativních lidí, pozitivní lidé vyzařují jemnovibrační, silné energetické pole, které tak působí doslova jako štít) NEDOVOLUJE OVLÁDACÍM PROGRAMŮM, ABY BYLY ÚČINNÉ. (Samozřejmě toto platí opět do MÍRY jeho pozitivity, mnoho lidí kráčejících po duchovní cestě vzhůru, kteří se snaží a vědomě pracují na svém duchovním růstu, se například stále potýkají s některými ovládacími programy, ale vědomě a záměrně se snaží postupně redukovat své ovládání a jeho dopad na jejich vlastní duchovní růst. Je to práce obtížná, ale VŠICHNI JSTE TADY KVŮLI TÉTO PRÁCI NA SOBĚ PŘIŠLI, přátelé, VŠICHNI JSTE SI TO PŘÁLI A SLÍBILI JSTE, ŽE TO PRO VÁS BUDE HRAČKA...)

 

PAK JE JAKÁKOLI MAGIE NEGATIVNÍCH ENTIT ABSOLUTNĚ NEMOŽNÁ. MOHOU SE ZBLÁZNIT, ALE NENADĚLAJÍ NIC.

MÍRA POZITIVITY A DUCHOVNÍ VYSPĚLOSTI KAŽDÉHO ČLOVĚKA JE TAK ZÁSADNÍ A KLÍČOVÁ V ÚČINNOSTI OVLÁDÁNÍ A V JEHO MOŽNÉM FUNGOVÁNÍ VŮBEC.

Světové mocnosti pod velením USA (země vykazující z celé planety Země nejintenzivnější negativní, hrubé vibrace a podílející se tak největší měrou na zamořování a ohrožování celého Vesmíru) mají pro konkrétní účely OVLÁDÁNÍ LIDÍ rozmístěny po celém světě antény. Celý tento "tajně veřejný" projekt si dokonce nazvali vznešeným názvem HAARP a NIKDE SE NEDOZVÍTE, ŽE HAARP MÁ SKUTEČNĚ TAKÉ TENTO  -  HLAVNÍ - VÝZNAM.

PRAVDU SE NIKDY NEDOZVÍTE OD TĚCH, KTEŘÍ JI TAJÍ. ALE TO UŽ VÍTE, PŘÁTELÉ...

High Frequency Active Auroral Research Program (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkumný program).

Jak se můžete dozvědět z oficiálních informací stovek zdrojů, program "měl zkoumat ionosféru s perspektivou vývoje pokročilé ionosferické technologie pro zlepšení komunikačních a navigačních systémů jak pro civilní, tak i pro vojenský sektor (včetně sledování a rozvědky)."

SKutečnost, že zákeřná technologie HAARP je masově používána na ovládání počasí, ovlivňování a navozování klimatických změn, spouštění přírodních pohrom - povodně, sucha, zemětřesení... je pro mnohé již samozřejmá a známá. Připomeňme například také až úsměvnou skutečnost, že světové mocnosti využívají Haarp k navozování žádoucího počasí například v souvislosti s některými masovými a "důležitými" akcemi v jejich zemi (Olympijské hry, vojenské přehlídky, válečné tahy, záměrné udržování sucha za účelem ovládání dané země atd.)

JENŽE TO NENÍ VŠE. O TĚCHTO PRAKTIKÁCH SE DÁ DLOUZE A POUZE HOVOŘIT A TECHNICKY, VĚDECKY JE ROZPITVÁVAT, JAK PRACUJÍ RADARY PÁSEM KRÁTKÝCH A ULTRA KRÁTKÝCH VLN, MAGNETOMETRY atd. atd. TO VŠAK laickou VEŘEJNOST NEZAJÍMÁ, a tak ÚDAJNĚ NENÍ DŮVOD TOTO TÉMA PŘÍLIŠ ZVEŘEJŇOVAT A MEDIALIZOVAT...

 

A SPÍCÍ LIDÉ UPADAJÍ DO HLUBŠÍHO A HLUBŠÍHO KÓMATU SVÉ SLADKÉ NEVĚDOMOSTI.

NIKDE SE NEDOZVÍTE, ŽE HAARP EXISTUJE (podle některých zdrojů a informací prý už dokonce tento "výzkum" skončil, už není co zkoumat, resp. není co odhalovat veřejnosti) PRO JEŠTĚ JEDEN DŮLEŽITÝ, ZCELA JINÝ DŮVOD.

(POČKÁTE, AŽ VÁM TO ŘEKNOU V TELEVIZI? NEBO NA INTERNETU, KDE "PUSTÍ" (pokud to nebude vzpoura odvážných jedinců) JEN TO, CO "PUSTÍ" DO TELEVIZE?)

HAARP JE - MIMO SVŮJ ZVEŘEJŇOVANÝ ZÁMĚR - NÁSTROJEM K OVLÁDÁNÍ MYSLI LIDÍ A mnoho lidí TO STÁLE NEZAJÍMÁ. ALE BUDE. BUDE, PROTOŽE JIŽ BRZY VŠICHNI POZEMŠŤANÉ BUDOU CHTÍT VRÁTIT SVÉ ŽIVOTY. BUDOU POŽADOVAT VRÁCENÍ SVÉHO ZDRAVÍ, SVÉHO ŠTĚSTÍ, SVÝCH DNŮ, KTERÉ SI NECHALI VZÍT NEVĚDOMOU A NESMYSLNOU ČINNOSTÍ. NĚKTEŘÍ SNAD BUDOU POŽADOVAT VRÁCENÍ PENĚZ JAKO ÚJMY, ŽE SE NECHALI TAK DLOUHO VODIT ZA NOS A NEVĚDĚLI O TOM?

POZDĚ BYCHA HONITI, ŘEKNOU VÁM MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ MIMO NĚJ, KTEŘÍ SI S VÁMI V TUTO CHVÍLI A V KAŽDOU DALŠÍ, KTEROU SPÍTE ČI BDÍTE, ZÁKEŘNĚ A HUMORNĚ POHRÁVAJÍ.

KAŽDÝ DEN VÁS DOKONALE OVLÁDAJÍ A VY SI STÁLE MYSLÍTE, ŽE váš ŽIVOT JE OPRAVDU VE VAŠÍ REŽII.

Odpovězte si na jednoduchou otázku: DĚLÁTE OPRAVDU v každém okamžiku svého života TO, CO DĚLAT CHCETE?

JSTE V KAŽDÉM OKAMŽIKU TÍM, ČÍM OPRAVDU JSTE?

VÍTE, KDO OPRAVDU JSTE?

TEDY HAARP je venku. Jenže MOCNÍ netroškaří a potřebují se pojistit, že VŠE BUDE AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU PROBÍHAT DLE JEJICH PLÁNU...

To by však k zákeřnému ovládání lidstva nestačilo, proto používají další - velice účinnou a globální - smrtící zbraň - rozprašování CHEMTRAILSových jedů, aby lidé rovnou také umírali... (k ovládnutí světa totiž mocní potřebují mimo jiné radikálně snížit přemnoženou populaci na Zemi). Jak už víte, přátelé, chemtrails je rozprašování jedovatých, extrémně toxických chemikálií (především těžké kovy a další jedovaté sloučeniny) a biologických agens (plísně, viry, bakterie) ze vzduchu na Zem (z letadel, o jejichž přeletu nad územím konkrétně České republiky nemá vláda ani tušení. Česká republika pouze pravidelně sčítá počet letadel, která prolétávají naším vzdušným prostorem - samozřejmě jen proto, že za každé letadélko - za každé svoleníčko -  dostáváme zaplaceno - nutno uvést, že oproti jiným zemím jsme nejlevnější, také proto je naše země oblíbenou chemtrailsovou trasou mnoha světových vrahů! CO NAD NAŠÍM ÚZEMÍM TATO LETADLA dělají - O TOM NEMÁ ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVENSTVO ANI TUŠENÍ, NEBOŤ LETADLA NEMAJÍ ŽÁDNOU POVINNOST TOTO UVÁDĚT A ČESKOU REPUBLIKU TO EVIDENTNĚ ANI NEZAJÍMÁ!!!) Jedy působí na vše živé na Zemi, na Vás, na Vaše děti (ještě stále se NEdivíte, že každá další generace vykazuje slabší imunitu a přináší intenzivnější a zákeřnější formy nákaz všeho druhu?), Vaše zvířecí miláčky, Vaše jídlo, které pochází z přírodních (rostlinných či živočišných) zdrojů... Chemtrailsové jedy mají hlavní cíle: kromě zmiňované přímé úmrtnosti výrazné a trvalé oslabení imunitního systému člověka, navození těžkých fyzických a psychických chorob, výrazné zkracování délky života a tím pádem - ZAJIŠTĚNÍ "ÚRODNÉ PŮDY" - OSLABENÝ ORGANISMUS - pro LEPŠÍ FUNGOVÁNÍ MIKROVLN V RÁMCI OVLÁDÁNÍ HAARP.

"Díky" rozprašování toxinů známých jako Chemtrails se do všech sférických struktur Země (nejen tedy do atmosféry) dostává mimo jiné obrovské množství těžkých kovů na úrovni nanočástic.

Na každé televizní či rozhlasové vysílání je zapotřebí nějaká ta anténa, která je vždy z kovu. Pokud se v atmosféře nachází dostatečné množství těžkých kovů, je vytvořena téměř dokonalá síť přijímačů pro zachycení velmi sofistikovaných programů. Programů na ovládání LIDÍ. Není obtížné se dopracovat k logickému závěru, že pokud jsou těžké kovy obsaženy v lidském těle - a ty jsou, proto je taky na nás rozprašují - pak se každý člověk stává přijímačem (stejně jako mobilní telefon) a je tedy v síti. Je snadno identifikovatelný, lze jej přesně zacílit a aplikovat na něj speciální programy na ovládnutí jeho mysli a následně celé jeho osobnosti. Člověk se postupně stává loutkočlověkem. Tyto těžké kovové nanočástice rozprašované skrz chemtrails aerosoly automaticky zachycují elektromagnetické rádiové, uměle vytvořené frekvence, které v sobě nesou ovládací a přikazové programy. To vytvoří určitou rezonanci v těle a tato frekvence s kódem, který byl do ní vložen, spustí v mozku ovládací program. 

-------------------------------------------------------------------------------

Z internetového zdroje k problematice ovládání skrze elektromagnetické vlny:

 

Elektronické ovládání mysli má počátky v projektu Pandora, který financovala CIA. Při tomto výzkumném projektu bylo použito účinků modulovaného mikrovlnného záření, pomocí něhož byla ovlivňována činnost mozku. Vedoucím výzkumníkem projektu byl dr. R. Adey.

Výzkum dr. Rosse Adeye v Ústavu pro výzkum mozku na Kalifornské univerzitě prokázal, že lidské chování a reakce je možno ovládat pomocí impulsově modulovaného mikrovlnného elektromagnetického (EM) záření. Impulsově modulované mikrovlny jsou obzvlášť vhodné jako nosiče signálů, neboť dokáží proniknout lebkou, která je vůči EM záření dosti odolná. Mikrovlnný paprskek pak může sloužit k přenášení signálů, podobně jako radiové signály mohou přenášet hudbu či řeč.

Jedním z cílů výzkumu bylo "umístit" zvuky a řeč "dovnitř" mozku pokusné osoby. Toto vnitromozkové slyšení by oběť mohlo přivést i k šílenství, neboť zvuky vysílané do jejího mozku by nikdo jiný neslyšel. Další výzkum se měl přesvědčit o tom, co je zapotřebí k přenosu dat přímo do mozku oběti pomoci mikrovlnných paprsků. Zjistilo se, že záleží na frekvenci, amplitudě a množství záření.

 

Kam se hrabou lidské smysly...

 

Mikrovlnný systém ovšem neslouží pouze k experimentům, ke sledování či zastavování davu. Existují i jiné systémy, které využívají mikrovlnného záření k elektronické špionáži - ke zjištění přítomnosti osob v budovách, k bezkontaktnímu průzkumu jejich struktury a vybavení, ke zničení elektroniky v nich nebo k rušení. Mohou to být oči i uši.

Nová technologie, která využívá mikrovlny a vysokofrekvenční signály, umožnila sestrojení přístrojů, jež se dokáží "dívat" skrze zdi a vidí i do lidských těl podobně jako rentgen. Tato technologie byla vyzkoušena už přinejmenším před deseti lety. Příslušníci bezpečnostních ("bezpečnostních") služeb s její pomocí dokáží sledovat podezřelého v jeho vlastním domě a zaznamenávat všechny jeho pohyby. TATO ČINNOST PATŘÍ UŽ NĚKOLIK LET K ZÁKLADNÍM ČINNOSTEM tajných vládních (a hlavně také mimovládních) organizací a služeb pro GLOBÁLNÍ KONTROLU LIDSTVA, která se rozjíždí ve velkém. DARPA neponechala vývoj náhodě a v roce 2006 spatřil světlo světa poměrně miniaturní kapesní RADAR SCOPE na dvě tužkové baterie jako "rugged" verze kukátka pro pohled přes zeď či jinou překážku. Finální verze dostala název EMMDAR (ElectroMagnetic Motion-Detection And Ranging). Stejně tak vznikla další aplikace: radarové minohledačky AN/PSS-14 (HSTAMIDS: Handheld Standoff Mine Detection System) a Autonomous Mine Detection Sensor (AMDS), kombinující Ground Penetrating Radar (GPR) a detektor kovů spolu s unikátním vyhodnocovacím software. Detekují jak kovové, tak nekovové protipěchotní i protitankové miny.

Systém na ochranu VIP vozidel před sledováním v přenosném provedení či systém na sledování pohybu osob v budovách vyvinula německá zbrojařská firma DIEHL BGT Defence GmbH & Co. KG, součást zbrojního koncernu Rheinmetal.

----------------------------------------------------------------------

V roce 2017 dosáhl "pokrok" (pokrok směrem ke zkáze lidstva, resp. k jeho sebelikvidaci) úrovně, kdy jsou testovány přenosné, ruční zbraně, které jsou určeny k ovládání chování, myšlení, jednání a prožívání člověka. Dokáží během okamžiku učinit z člověka šílence, který poslouchá implantované příkazy svého zasaženého mozku. Tyto zbraně patří samozřejmě stále do kategorie "přísně tajné", a proto v televizi reportáž na toto téma v nejbližší době nečekejte. Tajné služby (jejich vyvolení zaměstnanci) s touto neurální zbraní v ruce většinou sledují člověka - svou oběť a v příhodné chvíli zaútočí. Pravda, zbraň prý prozatím nemá příliš velký dosah, je nutné mít vyhlédnutou oběť poměrně blízko. Útočník tak často útočí například ze střechy protější budovy,  z nedalekého kopce či poblíž zaparkovaného auta.

A co když se oběti daří unikat?

Vnímavý, navíce třeba také informovaný člověk samozřejmě může poměrně brzy zaregistrovat, že je ovládán, že něco není v pořádku, že jeho myšlenky či mentální obrazy, zvukové a zrakové vjemy atd. nejsou jeho, že se "něco děje". Má proto snahu skrýt se, utéct nejlépe co nejdále od místa svého běžného působení. Utíká většinou do jiné země, kde věří, že nebude nalezen. Toto řešení samozřejmě žádným řešením není. Není snadnější práce pro tajné služby, než nalézt tohoto člověka kdekoli na světě se nachází. A nemusí mít toho u sebe příliš. Holt, přátelé, nezapomeňte, že jste se dopracovali k vlastnosti svého svobodného světa jménem NEBEZPEČNOST NADE VŠE. TEDY I NADE SOUKROMÍ A SVOBODU.

NEBOJTE SE, JSTE NEUSTÁLE SLEDOVÁNI. TAK ZNÍ HESLO DOBY, V NÍŽ UŽ NEJEN KAMERY, o jejichž důmyslném umístění NEMÁTE MNOHDY ANI TUŠENÍ, ALE PŘEDEVŠÍM ANTÉNY, KTERÉ VÁS OBKLOPUJÍ a další vymoženosti "moderní", tedy úpadkové doby, kterými se pyšníte, protože neznáte jejich nebezpečí, JSOU TĚMI, DÍKY KTERÝM UŽ NIKDY NEBUDETE ZAŘAZENI DO KATEGORIE NEZNÁMÝCH, NEIDENTIFIKOVANÝCH A NELOKALIZOVATELNÝCH, ať se hnete kamkoli a kdykoli.

Buďte klidní... Neustále vás sledujeme...

Vaše tajné služby.

-----------------------------------------------------------

 

Není záměrem tohoto webu sbírat a uvádět tisíce případů lidí, kteří byli zákeřnou, neurální zbraní zasaženi, ovládnutí a mnohdy zcela zničeni. Nemyslíme si totiž, že čím více takových příběhů si lidé přečtou nebo my zde zveřejníme, tím více tomu lidé uvěří. Není to tak. Drtivá většina lidí planety Země (více než 98 procent) je ovládána standardními ovládacími programy (a samozřejmě o tom nemá ani tušení, což je důkaz jejich ovládanosti), proto tito lidé ihned ZPOCHYBNÍ, POPŘOU A ZESMĚŠNÍ jakékoli pravdivé informace, ke kterým mají předem naprogramované chování a reakce. A hlavně: Popřou vždy právě ty informace, které se týkají jejich probuzení, jejich záchrany, které by je samotné mohly probudit a ZACHRÁNIT!!! Zato ty informace a akce dne, které je ničí a udržují v ovládanosti, přijímají v každé chvíli za své, těmi se neustále zaobírají, řeší je, sledují, čtou, jedí... žijou jimi. TOTO JSOU ZNAKY OVLÁDÁNÍ: PRAVÉ INFORMACE ZPOCHYBNIT, ZESMĚŠNIT, POPŘÍT. TOTO JE PŘESNĚ NAPROGRAMOVANÉ JEDNÁNÍ, KTERÉ OVLÁDANÍ LIDÉ dokonale ovládají. PROTO TOLIK LIDÍ NEZNÁ PRAVDU, AČKOLI O NI DENNĚ ZAKOPÁVAJÍ. HLUCHOTA, SLEPOTA, IGNORACE, NENÁVIST A HLAVNĚ OTROCTVÍ, to je obraz více jak 98% lidí na Zemi, to jsou příznaky nemoci zvané ovládání.

NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA KAŽDÉHO ČLOVĚKA.

Kvanta příběhů obyčejných lidí, kteří byli uneseni negativními mimozemšťany do jejich talířů a na jejich planety a na nichž byly dělány pokusy (včetně voperování mikročipu), byla smetena do koše. Mocní vždy udělají vše pro to, aby tyto důkazy nebyly dále šířeny, aby byly zakázány ke zveřejnění (blíže o únosech také v záložce Mimozemské základny). Takto se samo lidstvo likviduje, že SAMO POPÍRÁ PRAVDU, KTERÁ SE OBČAS VYJEVÍ NA POVRCH. ALE ANI TU OVLÁDANÉ LIDSTVO NEBUDE NIKDY POVAŽOVAT ZA RELEVANTNÍ. PŘESNĚ TAK FUNGUJÍ OVLÁDANÉ LOUTKY - LIDÉ. PŘESNĚ A DOKONALE FUNGUJÍ, TAK, JAK VŮDCI VELÍ. COPAK SE VY, BĚŽNÍ LOUTKOLIDÉ, ZAJÍMÁTE O TYTO ZÁLEŽITOSTI, O KTERÝCH SE NEPÍŠE V NOVINÁCH, NEMLUVÍ V TELEVIZI, NETLACHÁ V HOSPODÁCH?

NEZAJÍMÁTE. VŽDYŤ BY JSTE BYLI PRO SMÍCH. VIĎTE.

VŠÍMÁTE SI, ŽE DĚLÁTE  PŘESNĚ TO, CO MÁTE?

NENÍ TO ZVLÁŠTNÍ? NENÍ DIVNÉ, ŽE SE KOLEM VÁS, LIDEM, JAKO JSTE VY, DĚJÍ VĚCI, ZE KTERÝCH JDE HRŮZA, A VY SI KLIDNĚ KRÁČÍTE DO PRÁCE, KLIDNĚ SI VEČER PUSTÍTE TELKU, KLIDNĚ SI MYJETE SVÉ AUTO, KLIDNĚ SI NAKOUPÍTE A ODJEDETE NĚKAM ZA ZÁBAVOU...ať nemáte čas na NĚCO PŘIJÍT....Ať se neustále bavíte, pracujete, myslíte, mluvíte, platíte, plánujete... ať jste neustále SOUČÁSTÍ NEGATIVNÍHO STAVU, TEDY JSTE MIMO. MIMO PRAVDU. Ať SI SAMI NEDÁTE NIKDY PŘÍLEŽITOST ZJISTIT, ŽE NĚCO JE JINAK... ŽE VŠECHNO JE JINAK.

MYSLÍTE SI OPRAVDU, ŽE SE VÁS NETÝKÁ TO, CO SE DĚJE JINDE A JINÝM?

Opravdu si myslíte, že toto není Váš problém? Že za toto Vy - slušní a poctiví lidé - nemůžete?

Nevědomost a nezájem pochopit Pravdu ovládá lidstvo po celém světě.

 

KAŽDÝ.

KAŽDÝ Z NÁS JE SPOLUÚČASTEN NA TOM, JAKÝ JE SVĚT.

PROTOŽE LIDSTVO SAMO JE TÍM, KDO SVĚT TVOŘÍ. KDO TVOŘÍ KAŽDOU OKOLNOST VEŠKERÉHO SVÉHO BYTÍ.

KAŽDÝ JEDEN Z NÁS JE TÍM, KDO V KAŽDÉM OKAMŽIKU TVOŘÍ A MĚNÍ SVĚT.

KAŽDÝ JEDEN Z NÁS SE PODÍLÍ NA KAŽDÉ ZMĚNĚ, KTEROU LIDSTVO JAKO CELEK TVOŘÍ.

KAŽDÝ JEDEN Z NÁS MŮŽE KDYKOLI A KDEKOLI UDĚLAT COKOLI PRO TO, ABY ZMĚNIL REALITU.

KAŽDÝ Z NÁS TO NEUSTÁLE DĚLÁ...

JAKMILE SI UVĚDOMÍTE SVOU SÍLU A SVÉ NEOMEZENÉ MOŽNOSTI, UKONČÍTE SVOU OVLÁDANOST.

JAKMILE ZAČNETE VIDĚT PRAVDU A ŽÍT V PRAVDĚ, PAK MĚNÍTE SVĚT.

 

PROTOŽE V TU CHVÍLI UŽ V NĚM BUDE NĚCO JINAK.

VY BUDETE JINÍ.

A VŠE, CO BUDE VYCHÁZET Z VÁS, Z VAŠEHO JINÉHO PŘÍSTUPU KE SVĚTU, BUDE JINÉ.

 

Posíláme lidem vzkaz od Boha:

 

HLEDÁTE NOVÝ SVĚT.

PŘESTAŇTE JEJ HLEDAT. ZAČNĚTE JEJ TVOŘIT.

(Bůh)

A jak to je s přijímáním pravdy v současnosti?

Jak to, že PŘEVÁŽNÁ ČÁST LIDSTVA PLANETY ZEMĚ ŽIJE V NEVĚDOMOSTI?

 

V první řadě je to jeho SVOBODNÁ VOLBA. Je SVOBODNÁ VOLBA KAŽDÉHO ČLOVĚKA, JESTLI CHCE PRAVDU ZNÁT A ZNÁ JI, ČI NIKOLIV.

JAKKOLI je pravda mocnými utajována, VŽDY se k ní může KAŽDÝ ČLOVĚK dostat. Ať už zvnějšku nebo zevnitř (mnohem rychlejší a spolehlivější cesta). Vždy má KAŽDÝ ČLOVĚK, kdekoli na tomto světě se nachází, příležitost probudit se ze svého dobrovolného zapomnění a nepadnout do pekelných světů.

Ptáte se, jak se máte dostat k pravdě? Znamená to hledat a nalézat pravé informace v závějích těch falešných, rozlišovat pravdivé informace od lží a manipulativních nepravd, podrobovat veškeré události a předkládané informace (tedy vnější zdroje, které jsou zveřejňovány, které denně bombardují vaše vědomí i podvědomí) SVÉMU VLASTNÍMU VYCIŤOVÁNÍ A VYHODOCENÍ, bez toho, abyste přijímali HOTOVÉ "PRAVDY", KTERÉ VÁM KAŽDÝ DEN MOCNÍ SERVÍRUJÍ A KTERÉ zotročené LIDSTVO PŘIJÍMÁ ZA SVÉ, NEBOŤ SI MYSLÍ, ŽE JINÁ PRAVDA NEEXISTUJE. NEPŘIJÍMEJTE HOTOVÉ PRAVDY (z médií nebo z jakýchkoli jiných zdrojů) BEZ VAŠEHO VLASTNÍHO VYCIŤOVÁNÍ. Mnoho lidí věří tomu, co říkají druzí, jen proto, že to říká většina nebo ti, které považuje většina za jediné, kteří pravdu znají a "mají oprávnění" ji předávat ostatním. Heslo mnoha lidí zní: "ŘÍKAJÍ to všichni, říkají to v televizi.. tak je to pravda". A protože se tímto většina lidí opravdu ve svých životech řídí, pak stačí jediná lež k ovládnutí všech. Přesně v tomto stadiu vývoje se nachází současný život na Zemi.

Znovu a znovu Vám s láskou radíme, přátelé, že PRAVDU nerozlišíte svými smysly, ani mozkem, svými vědomostmi (mnoho vzdělaných a dle názoru většiny "chytrých lidí" je zcela "mimo" ve svém životě, za pravdu považují všechny lži doby, nedokáží vycítit nesmyslnost ani svého vlastního jednání (například nesmyslnost své honby za slávou, úspěchem, kariérou, ziskem, mocí)). Možnosti fyzického světa a fyzických nástrojů k nalézání pravdy jsou omezené právě svou fyzickou podstatou (která není pravou realitou, jak již také víte).

Zevnitř, ZE SVÉHO VLASTNÍHO, VNITŘNÍHO ZDROJE, přátelé, se tedy k pravdě dostanete VŽDY. Mozek ani fyzické smysly VÁM MOC NEPOMOHOU. Ty naplňují své omezené možnosti pouze v rámci fyzického světa, který, jak už víte, je velice omezen co do možností NALÉZAT SKUTEČNOU PRAVDU. VY SAMI JSTE JEDINÝM PRAVÝM ZDROJEM PRAVDY. VAŠE PODSTATA ZNÁ TU JEDINOU PRAVDU, ZE KTERÉ POCHÁZÍ VŠE, CO EXISTUJE.

A protože naprostá většina lidí to neví, nechce vědět, nemá čas to vědět, pak to stále dobrovolně neví. Záleží jen na nich, kdy se ROZHODNOU UKONČIT SVOU NEVĚDOMOST A SVŮJ PÁD DO TEMNOT PEKELNÝCH SVĚTŮ, KAM SE TOUTO NEVĚDOMOSTÍ ŘÍTÍ. NEVĚDOMOST JE VŠAK SVOBODNÁ VOLBA KAŽDÉ BYTOSTI, TAK JAKO SAMOTNÝ ŽIVOT. Pokud tedy člověk začne cítit, že PRAVDA JE JINÁ, NEŽ NÁM UKAZUJÍ, NEŽ NÁM ŘÍKAJÍ, NEŽ NÁS UČÍ, NEŽ TA, KTEROU NÁS DENNĚ KRMÍ, pak STAČÍ ZAČÍT. Začít vyciťovat PRAVDU. Spolehněte se na svou PODSTATU. NA SVOU DUŠI. TA VÁS NEZRADÍ. TA NEZNÁ NIC NEŽ PRAVDU, PROTO VÁM NEMŮŽE NEPOMOCI.

 

Tak tedy začněte, přátelé, začněte přijímat PRAVÉ informace, které vás mohou nasměrovat tam, kam po celý život toužíte jít. OPRAVDU NESTAČÍ KAŽDÝ DEN OTROČIT, TUPĚ VYKONÁVAT TO, CO OD VÁS OVLÁDANÁ SPOLEČNOST ŽÁDÁ, OPRAVDU PRO NALEZENÍ PRAVDY NESTAČÍ ŘÍDIT SE POKYNY MÉDIÍ, CHOVAT SE, JEDNAT, MLUVIT TAK, JAK SE VYŽADUJE, JAK JE PRÁVĚ "IN", JAK TO DĚLAJÍ DRUZÍ, JAK "TO ŘÍKAJÍ V TELEVIZI". NEBOŤ TOTO VŠE PO VÁS CHTĚJÍ JEN LOUTKY, OVLÁDANÉ STEJNĚ JAKO VY SAMI, KTERÉ MAJÍ ZA SVŮJ ÚKOL TOTO VŠE IMPLANTOVAT VŠEM OSTATNÍM. I TĚM, KTEŘÍ JEŠTĚ PŘÍPADNĚ ODOLÁVAJÍ. NEUSTÁLE ODVÁDĚT VŠECHNY OD PRAVDY CO NEJDÁL...

VĚTŠINA PODLEHLA. TÉMĚŘ CELÁ POPULACE ZEMĚ JE TAM, KDE VE SKUTEČNOSTI NECHTĚLA BÝT. NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA TĚCHTO LIDÍ.

Lidé uctívají nějakou pravdu jen proto, že by "nebylo slušné" ji po stovkách let uctívání přestat uctívat...

"Když to kdysi lidé považovali za pravdu, tak to je jistě pravda navěky...", říká ovládané lidstvo a Ještěři z pekel plní své cíle...

A i kdyby se časem přesvědčili sami lidé, že uctívali lež místo pravdy, stejně by si tuto lež ponechali jako novou pravdu. Už "z tradice a úctě k minulosti". K chybám minulosti, která se neustále opakuje... A která přivedla lidstvo až k moderní současnosti - na pokraj zkázy.

 

V podstatě jsme stále tam, kde jsme byli v období například středověku, kdy lidé byli stejně ovládáni a KAŽDÉ NOVÉ, PRAVÉ MYŠLENCE se bránili "zuby nehty". Pro lidstvo na Zemi (bez ohledu na dobu) je TYPICKÉ, ŽE NECHCE PŘIPUSTIT PRAVDU, POKUD BY MĚLA NARUŠIT JEJICH "PRAVDU" PŮVODNÍ, něco, ČEMU lidé VĚŘILI OD NEPAMĚTI A CO tedy NEMAJÍ POTŘEBU ani chuť MĚNIT. NAKONEC UŽ JEN ZE ZVYKU LIDSTVO UCTÍVÁ PRAVDY, KTERÉ VŠAK PRAVDAMI NEJSOU A JEJICHŽ UCTÍVÁNÍ PŘIVEDLO LIDSTVO vždy TAM, KAM nechtělo dojít.

NEMUSÍME ZDŮRAZŇOVAT, ŽE SOUČASNÝ STAV LIDSTVA NA ZEMI JE KATASTROFÁLNÍ, PŘEVLÁDÁ NEGATIVITA, NENÁVIST, NÁSILÍ, CHUDOBA, narůstá VÁLČENÍ, BOJ O MOC, BOJ O HOLÉ PŘEŽITÍ... přiznejte si, přátelé, že PRÁVĚ také VY BOJUJETE KAŽDÝ DEN O NĚCO TAK SAMOZŘEJMÉHO, JAKO JE VAŠE VLASTNÍ PŘEŽITÍ. BOJUJETE O ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY. BOJUJETE O TO, ABYSTE MĚLI NA JÍDLO, BYDLENÍ, OŠACENÍ, ZDRAVOTNÍ PÉČI. BOJUJETE o VLASTNÍ PŘEŽITÍ V SAMOTNÉM SVĚTĚ A STÁLE SI MYSLÍTE, ŽE TO JE SKUTEČNÝ ŽIVOT! BOJUJETE O NESMYSLNOU PRÁCI, VE KTERÉ OTROČÍTE PRO POUHÝ A NESMYSLNÝ ZISK DRUHÝCH, ALE ZÁROVEŇ O SVÉ HOLÉ PŘEŽITÍ. OPRAVDU SI MYSLÍTE, ŽE "TAKOVÝ JE ŽIVOT"?

BOJ O PŘEŽITÍ.

TOTO JE SVĚT, KTERÝ SI VYTVOŘILO MODERNÍ LIDSTVO. TO LIDSTVO, KTERÉ PRÝ UCTÍVÁ NEJVYŠŠÍ PRAVDY.

TOTO JE SVĚT, V NĚMŽ PRÝ JSOU "LÁSKA" A "PRAVDA" UNIVERZÁLNÍMI HODNOTAMI NADE VŠECHNY.

Tedy nejen ve středověku a dobách následujících nechtěli lidé připustit pravdu, jen proto, že se neslučovala s tím, co bylo platné doposud. Že by znamenala vzdát se něčeho, co společnost považovala za neměnnou součást svých životů. Ovládací programy na popírání pravdy, odmítání připustit, že NĚCO JE JINAK, ovládací programy na umlčování pravdy fungují dodnes a mají stále zákeřnější projevy a důsledky. Své ví také pokrokoví učenci a myslitelé své doby, například Galileo Galilei, který prohásil, že Země se točí, čímž si vysloužil příslib upálení, pokud svůj výrok neodvolá. Svůj výrok tedy odvolal, nicméně jasný důkaz zakázané PRAVDY byl na světě. Za podobné myšlenky (které by znamenaly přijetí nové PRAVDY, jež lidstvo konkrétní doby nechtělo přijmout), byl v Galileově době upálen například Giordano Bruno (1548 - 1600). Ten šel ještě dál, protože nepokládal za střed vesmíru ani Slunce, jak tvrdil Galileo Galilei, ale mluvil o nekonečném vesmíru, ve kterém je mnoho Sluncí. To už se jevilo jako naprosto nepřijatelné. Navíc nebyl ochoten, na rozdíl od Galilea, odvolat své učení a podrobit se. Takže byl mocnou katolickou inkvizicí upálen. A hotovo. A bylo po pravdě.

Jak můžeme vidět a prociťovat v dnešní době, vůbec nikam jsme se v nalézání a především v pro lidstvo klíčovém PŘIJÍMÁNÍ PRAVDY neposunuli. DOKONCE NAOPAK. Už se neobjevují ani ti, kteří jsou ochotni skutečnou PRAVDU hlásat, neboť dnes máme zavedeny tresty mnohem sofistikovanější, nepříjemnou pomalou smrt způsobující. Mocní tohoto světa (pod taktovkou těch mocnějších mimo náš svět) učiní celkem rychle z těchto případných poslů Pravdy choré, bláznivé, nemocné, nebezpečné jedince, postarají se o to, aby nemohli pracovat, vydělávat si na obživu, na základní životní potřeby. Udělají z nich lidi BEZ DOMOVA, PSANCE nebo HLEDANÉ ZLOČINCE (připomeňte si E. Snowdena, který nemá příliš na vybranou, co a KDE s PRAVDOU UDĚLÁ).

A kdo by pak věřil například člověku bez domova, jež se choulí před zimou někde v závětří, že zná SKUTEČNOU PRAVDU?

 

Mocní světa a mocnější mimo náš svět vládnou a ovládají lidstvo stále stejně, svými krutými, nelidskými a pekelnými nástroji smrti, jen o trošku záludněji, zákeřněji, rafinovaněji a sofistikovaněji, tak, jak si zaslouží dnešní MODERNÍ doba.

Lidstvo kráčí stále tam, kam to směrovalo v minulosti.

Akorát zvýšilo rychlost. Do pekelných světů.

 

V roce 1647 zveřejňuje fenomenální polský astronom Johannes Hevelius (1611-1687) ve své knize Selenographia první mapu Měsíce a stává se tak zakladatelem měsíční topografie. Kniha obsahuje 110 ilustrací včetně dvoustránkové mapy Měsíce, jejichž podkladem bylo čtyřleté pozorování teleskopem.
Johannes Hevelius sestavil koncem 70. let 17. století dalekohled dlouhý 42 metrů. 26. září 1697 založil kdosi úmyslně v jeho domě požár, při němž observatoř i jeho knihy shořely. Primitivní praktiky intrikování, zastrašování, omezování a likvidace jak pokrokových spisů, tak dotyčných osob fungují beze změn dodnes. Jak v dobách minulých, tak i dnes - každý, kdo se přiblížil pravdě, která nebyla pro mocné žádoucí, měl život velice znepříjemněn. Vědci, badatelé, osvícenci, lidé s vyšším duchovním porozuměním, například také bylinkářky a různí přírodní léčtelé a léčitelky - takzvané čarodějnice - si za své vyšší duchovní vědomí a znalost vyšších principů pravdy odnesli většinou utrpení, hanobení, boj o život a ve většině případů smrt. Přitom například tyto takzvané "čarodějnice", léčitelky, bylinkářky byly bytosti s vyšším duchovním porozuměním než většina společnosti a sdělovaly lidem pravdu o duchovních principech pravého života! Ukazovaly jim cestu ze zajetí negativního stavu, cestu k pravému životu, k Pravdě a lásce.

Za tyto služby lidstvu je čekala (jak bylo dobrým zvykem tehdejší katolické inkvizice v rámci BOJE PROTI PRAVDĚ) nevýslovná odměna. Každý dobrý skutek, myšlenka, informace o pravém životě, o andělích, o veliké zázračné moci léčivých bylinek, o tom, kdo je pravý BŮH, kdo skutečně může pomoci a vyléčit... každá snaha o pro probuzení lidstva a o duchovní růst bližních byla po zásluze potrestána UPÁLENÍM. Upálení na hranici tak bylo považováno samotnou CÍRKVÍ za bezpečný a nejvhodnější způsob BOJE PROTI PRAVDĚ. A lidé věřili, nezkoumali, zda-li je konání správné. Jak by také mohli, VŽDYŤ TO DĚLALA CÍRKEV! A TA SE PŘECE NEMÝLÍ, TA PŘECE ZNÁ PRAVDU A BOJUJE SE ZLEM A NENÁVISTÍ. A TAK ZABÍJÍ TY, KTEŘÍ BY NÁHODOU ZNALI PRAVDU JINOU, TU, KTERÁ SE NEZTOTOŽŇUJE S TOU JEJICH, LŽIVOU, KTERÁ JE VŠAK TAK ÚČINNÁ V OVLÁDÁNÍ POSLUŠNÝCH OVEČEK.

 

NEPŘIPOMÍNÁ VÁM TO, PŘÁTELÉ, DNEŠNÍ MODERNÍ DOBU? ANO, JE TO PŘESNĚ TAK, JAK JE TOMU DNES. NIKAM SE LIDSTVO NEPOSUNULO. NAOPAK, LIDSTVO KLESÁ STÁLE DO HLUBŠÍCH PEKELNÝCH SVĚTŮ.

NIC NEŽ JEHO SVOBODNÁ VOLBA.

MODERNÍ LIDSTVO SI NA POČEST UTRPENÍ ZA PRAVDU HRAJE NA ČARODĚJNICE, PŘEVLÉKÁ DO JEJICH OBLEČKŮ SVÉ DĚTI A VEDE JE K OBROVSKÉ ZÁBAVĚ JARNÍCH DNŮ -  PÁLENÍ ČARODĚJNIC. OBROVSKÁ SRANDA, VIĎTE!

VÍ NĚKDO, NA CO SI TO VLASTNĚ LIDSTVO HRAJE? LIDÉ NEVĚDOMÍ PÁLÍ ČARODĚJNICE I DNES A NEVÍ ANI DNES, JAK TO VLASTNĚ BYLO. LIDÉ VE VAŠEM OKOLÍ SE NÁRAMNĚ BAVÍ A VE SVÉ OVLÁDANOSTI VŮBEC NEPŘEMÝŠLÍ (NATOŽ ABY VYCIŤOVALI PRAVDU), CO VE SKUTEČNOSTI DĚLAJÍ, CO PODPORUJÍ A KAM SE SVÝMI ČINY (včetně své zábavy) ŘÍTÍ.

NAPODOBOVÁNÍM TOHOTO HRŮZNÉHO A HLOUPÉHO ČINU, KTERÝ KDYSI PÁCHALI MOCNÍ, JEŽ SE BÁLI O SVOU MOC, SE SAMI LIDÉ NAPOJUJÍ NA NEGATIVNÍ ENTITY, PODPORUJÍ A PROHLUBUJÍ NEGATIVNÍ STAV V SOBĚ A UMOŽŇUJÍ JEŠTĚRŮM Z PEKEL SNADNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ!

A TAK SE DNEŠNÍ "MODERNÍ" LIDÉ (nebyli jste se letos také pobavit na úkor utrpení těch, kterým říkali čarodějnice?) VYSMÍVAJÍ  A BAVÍ NA ÚKOR UPÁLENÝCH LIDÍ, KTEŘÍ VĚDĚLI VÍCE NEŽ OSTATNÍ. A KTEŘÍ VĚDĚLI, JAK SE LIDSTVO MŮŽE ZACHRÁNIT.

DÍKY HLOUPOSTI LIDSTVA - TENKRÁT I NYNÍ - TO NEVÍ TÉMĚŘ NIKDO ANI DNES.

obr.: Ohromná zábava... Tupá zábava moderního - nevědomého lidstva. Proč si k tomu nedat pivečko... a nekoupit dětem balónek...

A JAK SE MODERNÍ LIDSTVO ZBAVUJE DNES NEPOTŘEBNÝCH A NEBEZPEČNÝCH JEDINCŮ, kteří ZNAJÍ PRAVDU?

(Dnes je na upalování málo dřeva... Nebo kyslíku...?)

 

Zbavovat se pravdy je dnes stejně společensky závažnou záležitostí mocných, jako tomu bylo vždy. Upálení na hranici se akorát zaměnilo za modernější způsob - za společenské znemožnění a izolaci v nápravných odděleních psychiatrických zařízení.

"Zabalíme to do duševní poruchy, zařadíme do nějaké kategorie a máme hotovo. Dnes si přece nemůžeme dovolit hru na Pravdu. Dnes je Pravda tabu".

Stejně jako dříve, ovšem. Z člověka, který zná PRAVDU odlišnou od té, kterou uznává většina ovládaných loutkolidí, a který by ji chtěl veřejně hlásat, udělají duševně pomateného člověka trpícího halucinacemi, fantazijními bludy... Není pro negativní stranu jednoduššího řešení, než z takového probuzeného člověka (který by chtěl říci lidem, jak ovládaní jsou a jak se z tohoto ovládání vymanit), udělat například člověka bez domova, zločince, nezaměstnaného, vězně. VÁŠ ŽIVOT JE V RUKOU MOCNÝCH, přátelé, DO TÉ DOBY A DO TÉ MÍRY, DO JAKÉ SAMI DOVOLUJETE. VAŠE VOLBA.

Jakmile mocní tohoto světa (pod vedením těch mnohem mocnějších mimo náš svět) najdou a lokalizují (otázka několika minut, ať se nacházíte kdekoli, nezapomínejte, že jste neustále sledováni) osobu, která výrazným způsobem narušuje jejich nastavený systém globálního ovládání lidstva, mají jediný úkol. Postarat se o tuto osobu. Jakýkoliv způsob je povolen, pokud nezabere silný ovládací program ušitý na míru, zastrašování, ovládání mysli, společenské znemožnění či sociální vyloučení, pak přichází na řadu osvědčený způsob umlčení pravdy, tj. likvidace dotyčné osoby.

 

Jak v minulosti, tak i dnes se potvrzuje, že když se spojí dobrovolná NEVĚDOMOST DAVU s nenávistí, chamtivostí, lhostejností, bezcitností a kapitalistickou nenasytností po moci a majetku, jen těžko společnost přijme skutečnou Pravdu, pokud by tato Pravda měla znamenat změnu v jejím dosavadním myšlení, způsobu žití či snad dokonce vydobytém postavení. Každé nové učení, každý nový objev, každá nová myšlenka, které jakýmkoli způsobem oponují těm zavedeným, těm uctívaným a samozvaně neměnným, které jakkoli narušují zaběhnutý způsob myšlení a chování lidí, BYLY jak v minulosti, tak i dnes považovány za kacířství, rouhání a nebezpečí pro samotnou NEVĚDOMOST, ve které LIDSTVO TOUŽÍ (díky svým falešným představám) ZŮSTAT.

Praktiky na potírání PRAVDY se neustále rozmáhají, ale dnes již často ne ve jménu Boha nejvyššího, ale ve jménu MOCI, ve jménu VLÁDY mocných tohoto světa, VE JMÉNU TÉ NEJVYŠŠÍ -  FALEŠNÉ ideje – "národní bezpečnosti".

VÝSLEDKY OVLÁDÁNÍ LIDSTVA V RÁMCI POTÍRÁNÍ PRAVDY NA PLANETĚ ZEMI TAK MŮŽETE VIDĚT A PROCIŤOVAT KAŽDÝ DEN V PLNÉ SÍLE. STAČÍ SE PROBUDIT A ZAČÍT opět DĚLAT TO, ČEMU VĚTŠINA Z VÁS ŘÍKÁ "ŽÍT".

 

Technologie ovládání davu - o tom v televizi neuslyšíte, spolehněte se...

 

Dnešní ovládací a zastrašovací programy a technologie se samozřejmě nedají srovnávat se středověkými praktikami, co do rozsahu a formy negativního vlivu na život člověka a společnost vůbec. Dnes jsou tyto technologie velmi sofistikované, na bázi mikrovln - takzvané radiofrekvenční zbraně nebo zbraně používající směrované energie, které manipulují lidským chováním mnoha neobvyklými způsoby. O této technologii, resp. jeho dopadu, se již v roce 2000 psalo v dokumentu Evropského parlamentu, nazvaném „Technologie ovládání davu“:

Toto kriminální použití elektromagnetických nebo jiných energetických polí k útokům na dav občanů nebo na menší skupinu občanů nebo přímo na jednoho konkrétního člověka končí vždy zmanipulováním dané osoby, ztráty vlastní suverenity a uplného uchvácení jeho samotného, který nad sebou ztratí totální kontrolu. Žel, tyto zacílené osoby, kterým bylo na dálku manipulováno lidskou nervovou soustavou radiofrekvenčním zářením po určitou dobu a to soustavně a nepřetržitě, se tomu nemohou za žádných okolností ani žádným konvenčním civilním způsobem ubránit a často končí beze všeho v psychiatrických zařízeních, kde jsou mylně a zjednodušeně označeny za psychotiky, schizofreniky či osoby s bipolární poruchou (dříve maniodepresivní psychóza). Běžná česká psychiatrie totiž nezná souvislost mezi nestandardním chováním a vyspělými vojenskými zbraněmi na ovládání mysli. A vlastně to nepovažuje ani za možné a reálné, že by někdo vůbec dokázal zneužívání radiofrekvenčních zbraní vůči lidem a navíc vůči civilním občanům. Tohle považují za absurdní nesmysl hodný nějakých pořádných „koňských“ dávek antidepresiv.

(Je lehce domyslitelné, že pokud by snad některý z lékařů/psychiatrů přece jen věděl, jaká je pravda, nemůže své přesvědčení nikdy zveřejnit, natož řešit. Pokud by se chtěl podělit s ostatními, jak se věci mají, a přiznat pravdu, že o tom ví (či jen sdílí tento názor, že uvádí možnost neurotického ovládání svého pacienta jako pravděpodobné a reálné) velice brzy by se sám ocitl v roli pacienta putujícího do psychiatrické léčebny. Je logické, že by byl rovněž v hledáčku některé z psychotronických zbraní, o kterých tak toužil povídat).

........................................................................

Pojem ZACÍLENÁ OSOBA

z dalších internetových zdrojů:

Řekněme si ještě, co vlastně znamená termín "zacílená osoba". Jde o jakýsi „tajný program na deprivaci člověka“. Tento nezákonný kriminální program používá vysoce sofistikovanou technologii elektromagnetických nebo jiných energetických polí k útokům na občany.

Pomocí ní se doslova vytváří tzv. „schizofrenik, blázen, vrah, bezdomovec, alkoholik, feťák, terorista, nebo voják, tajný agent atd..., tedy osoba ovládaná krutě jako loutka bez ducha, absolutně oddaná vládě mocných, schopná bez svého vlastního rozhodnutí, uvážení a promyšlení udělat cokoli, co se jí nařídí“. Program se používá i na skupiny obyvatel a na davy občanů při nevyžádaných demonstracích či nepokojích a v neposlední řadě i na armády protivníka při válečných konfliktech.

Tento vojenský program je využíván k totálnímu vyřazení původně zdravého člověka z běžného života. K tomu se používá mnoho technik:

 - ovládání mysli

 - vkládání obrazů do očního nervu

- přehrávání scén "před očima“ (čili tzv. telenotie, vysílání syntetické obrazové telepatie do mozku – televizní vysílání přímo do mysli)

- synchronizovaná komunikace s TV či rádiem

- ovládání hlasu a mluvy zacílené osoby (vnucené příkazy do podvědomí – zacílená osoba říká vnucené věty)

- příkazy (ovládání zacílené osoby na dálku – oběť udělá cokoli, co „oni“ přikáží – bez možnosti odporu)

- ovládání sluchových vjemů

- psaní telepaticky nadiktovaných, tzv. falešných dopisů a vzkazů 

 

Existují další a další metody, o kterých se určitě nedozvíte z televize ani z novin či rozhlasu. Jsou to metody, jimiž lidstvo postupně a tupě likviduje samo sebe. NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA LIDÍ.

Takto zacílený člověk začne pro své okolí záhy vykazovat „psychiatrické“ rysy, psychiatry často označované jako „psychóza“. Postižený zpočátku buď vůbec nechápe, co se s ním děje, anebo i když už to chápe, tak nemá žádnou možnost se někomu svěřit, protože se pro své okolí chová „divně“ a může být i „nebezpečný“.

Bezradná rodina, příbuzní či přátelé pak usuzují, že dotyčnému mohou pomoci pouze hospitalizací v nějaké psychiatrické léčebně, a to, že dotyčný vypráví o „napadení svého mozku“, vůbec neberou vážně.

To, co v těchto případech považuje většina psychiatrů za „halucinace“ a jasný projev nějakého druhu „schizofrenie“, bývá často řada nebo sled ovládacích technik mozku, které odněkud (např. přes vojenský satelit) řídí mozkové týmy. Ty pomocí dálkové pozemní i satelitní technologie zaměří váš mozek a pak už není úniku. Jste pak vystaveni definitivnímu vyřazení z normální lidské společnosti a balancujete na pokraji zoufalství, sebevraždy a stavu absolutní lidské trosky.

Poslední fáze "péče" společnosti o takto zasaženého člověka představuje povinné užívání těžkých antipsychotik typu Zyprexa, skrze které se v podstatě člověk stává jakýmsi „zvířátkem“, většinou neschopným jakékoli činnosti, práce, běžného společenského života.

Jedná se tedy celkově o metodu nenápadné likvidace určené osoby a dostáváme tak další přímý důkaz absolutně nefungující SPOLEČNOSTI jako CELKU. Absolutně nefungujících společenských vztahů, nemocné společnosti, která SAMA NEZNÁ CESTU VEN, Z NEGATIVNÍHO STAVU, KTERÉMU NEUSTÁLE SAMA DOVOLUJE VLÁDNOUT A OVLÁDAT SEBE - LIDSTVO.

 

A co na to společnost?

 

Jako v minulosti, tak i dnes - má zcela jiné zájmy, než řešit své vlastní přežití na Zemi.

Společnost nemá žádné poznatky o SKUTEČNÉ PRAVDĚ, nezná PRAVDU, která by přinesla světlo, řád, vzájemnou pomoc, lásku a MÍR každému jejímu členu bez výjimky. NEZNÁ PRAVOU PŘÍČINU PROBLÉMŮ, PROTO NEZNÁ ANI JEJICH ŘEŠENÍ.

MĚ SE TO NETÝKÁ....říkají si lidé.... JÁ MÁM SVÝCH PROBLÉMŮ DOST....

PRAVDA JE VŠAK JINÁ.

VÁS SE TO TÝKÁ.

KAŽDÝ JE SOUČÁSTÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ VZEŠLA Z MYŠLENÍ A KONÁNÍ KAŽDÉHO JEJÍHO ČLENA.

KAŽDÝ JE SOUČÁSTÍ CELKU. POKUD JE JAKÁKOLI ČÁST CELKU NARUŠENA, PAK JE NARUŠEN CELEK. PAK NEMŮŽE FUNGOVAT VŮBEC NIC.

A nefunguje. Jen svět ještě taktak drží pohromadě, jen naoko vypadá svět a život v něm, včetně života každého jednotlivce, jako funkční a v pořádku. Je to zdání. Cítíte to také, přátelé, víme to. I vy cítíte, že je VŠECHNO ŠPATNĚ. Že vše, co lidstvo dělá, nemá žádný PRAVÝ SMYSL, nemá účel a postrádá lásku, úctu a pokoru. Podívejte se kolem sebe. Pekárny pečou (za otrockých podmínek pro zaměstnance), autobusy jezdí (zaměstnanci pracují za naprosto otrockých podmínek), děti se plouží do škol (kde se nikdy nedozví pravdu o sobě ani o světě), lidé spěchají do samoúčelné práce, která je stresuje (jen aby měli na holý život), obchody vymývají mozky lidem (aby lidé neměli čas na něco přijít)... Lidé jako loutky plní každý den jen to, co si myslí, že mají. Vše se hroutí. Máme přebytky, neboť je vyrábíme, počítáme zisky, majetek, hmotné statky... Jak je pak možné, že jinde ve světě je nedostatek, bída, hlad? Že "jsou tam blbí a neumí se postarat"?, "jejich problém, že žijou tam, kde žijou..."?

 

Jak je možné, že samo lidstvo není jednotné? Že si přestalo uvědomovat svou jednotu se vším? Jak je možné, že si člověk myslí, že se musí starat jen o sebe, aby přežil? Je neuvěřitelné, že si lidé myslí, že to, co se děje jinde, mimo jejich životní území, se jich vůbec netýká. Nedávno jsme slyšeli větu "To (ten hlad a válku) mají ti tam...", "To není naše starost, že je jinde bída, to si musí vyřešit sami, my jsme tady a děláme všechno dobře..."

Říkají to v televizi, tak je to pravda, viďte? Ale nezapomínejte, přátelé, že to, jak žijí kdekoli jinde na Zemi, je výsledek voleb a činů KAŽDÉHO ČLENA SPOLEČNOSTI. Je to kolektivní práce, jsme na jedné lodi jménem Země. A někdo si stále myslí, že to tak není...

Uvnitř každého systému utvořeného člověkem to vře a každý systém drží jen taktak, naoko. A vy si myslíte, že všechno funguje... Nahlédněte někdy dovnitř... I o Vaší práci si ostatní myslí, že je skvělá a nejlepší, dokud nenahlédne pod pokličku vroucího kotle...

Brzy prozřou i ti, kteří zapomněli, jak to všechno ve skutečnosti je...

 

"Ano, máte svých problémů dost, protože právě TOTO JE DŮKAZ TOHO, JAK JE CELÝ VÁŠ SYSTÉM NEFUNKČNÍ.

KAŽDÝ MÁ SVÝCH PROBLÉMŮ DOST.... TATO VĚTA JE SAMOTNÝM DŮKAZEM TOHO, ŽE VŠE JE ŠPATNĚ.

NIKDO NEMÁ MÍT PROBLÉMY..."

NIKDO VE FUNGUJÍCÍ A ZDRAVÉ SPOLEČNOSTI NEMÁ NEDOSTATEK, NETRPÍ BÍDOU A NOUZÍ, NENÍ NEMOCEN.

 

TAKTO ŽIJÍ DUCHOVNĚ VYSPĚLÉ SPOLEČNOSTI, O KTERÝCH VĚTŠINA POZEMŠŤANŮ NEMÁ ANI PONĚTÍ.

TAKTO ŽIJÍ VYSPĚLÉ SPOLEČNOSTI VE VYŠŠÍCH DIMEZNÍCH BYTÍ, V NEBESKÝCH SVĚTECH (OD 5. DIMENZE VÝŠE).

SAMI LIDÉ TAK SVOU NESPOKOJENOSTÍ, SVÝMI PROBLÉMY, SVÝMI NEZDARY, SVÝMI CHOROBAMI SAMI PŘIZNÁVAJÍ, ŽE SPOLEČNOST JE NA POKRAJI VLASTNÍ ZKÁZY.

ALE KDO BY SE STARAL... KAŽDÝ MÁ "SVÝCH" PROBLÉMŮ DOST...

NEBOJTE, UŽ NE NA DLOUHO.

VŠECHNY VAŠE PROBLÉMY BRZY ZMIZÍ, SPOLEČNĚ S VÁMI. ODEJDETE SE SVÝMI PROBLÉMY TAM, KAM SI SAMI ZVOLÍTE. TAM, KAM S NIMI ODEJÍT MŮŽETE. DO POZITIVNÍCH SVĚTŮ TO ALE NEBUDE. POKUD SE NEBUDETE CHTÍT VZDÁT SVÝCH PROBLÉMŮ, POKUD NEZAČNETE NYNÍ a TADY PRACOVAT SAMI NA SOBĚ, NA SVÉM VLASTNÍM DUCHOVNÍM RŮSTU (kvůli kterému jste zde na Zem přišli), PAK NEBUDETE SE SVOU VOLBOU OPĚT SPOKOJENI. PAK SE NEMŮŽETE VRÁTIT DO POZITIVNÍCH SVĚTŮ, PAK SE BRZY DOMŮ NEDOSTANETE.

VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

VAŠE VEŠKERÉ BYTÍ SE VŠEMI OKOLNOSTMI NEJSOU NIČÍM JINÝM, NEŽ VAŠÍ SVOBODNOU VOLBOU.

 

JAK Z TOHO VEN?

 

NENÍ jiné řešení, než to, které jste vždycky znali, přátelé. Neexistují žádné miliony různých způsobů, možných či méně možných, není žádné šarlatánské, nepochopitelné řešení, které je běžnému člověku nedostupné či dokonce tajné. ŘEŠENÍ JE VŽDY K DISPOZICI. VŠUDE A VŠEM. TEN, KDO CHCE NALÉZT A ABSOLVOVAT CESTU ZE SVÉHO OVLÁDÁNÍ, MŮŽE TOTO KDYKOLI USKUTEČNIT.

Všechny problémy lidstva pramení z toho, že lidé zapomněli, kým opravdu jsou a odkud přišli. Zapomněli na jediný platný a existující vesmírný zákon, zákon života.

Zákon LÁSKY.

NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA.

 

Pokud pochopíte klíčový zákon Vesmíru, pak máte řešení na talíři.

Jediné, co je zapotřebí k pozitivní změně POUŽÍVAT, je OTEVŘENÉ SRDCE.

Projevujte LÁSKU v každém okamžiku svého života. Lásku ke všemu a ke všem. Tak měníte svět. Síla energie lásky je nezměrná, přátelé. Láska přebíjí vše. Není nad energii LÁSKY. Proto VAŠE láska, kterou vyzařujete a kterou vědomě předáváte ostatním, je tím, co může uzdravovat, posilňovat, vysvobodit, zachránit. Energie nezná vzdálenost nebo čas. To, co vysíláte v každém okamžiku svého života a kamkoli si usmyslíte, se nikdy neztrácí. Plní přesně to, co plnit má. Podle své povahy. Podle místa určení. Projevujte lásku těm, kteří ji potřebují, projevujte vděčnost za to, co máte, projevujte pokoru ke svému životu a úctu ke všemu a všem - pak zvítězíte. Nedělejte to však s myšlenkou tohoto cíle. Nedělejte to zištně. Dělejte to až tehdy, kdy budete cítit, že projevujete to, čím opravdu jste, bez ohledu na svůj prospěch, bez ohledu na splnění toho, co se od vás očekává. Buďte silní ve své vůli duchovně růst. Pracujte na sobě, kráčejte po duchovní cestě vzhůru a ucítíte, že tím pomáháte všem ostatním. Konejte dobro v jakékoli formě a podobě a ucítíte, že pomáháte především sobě. Pak to budete VY.

Abyste v životě rozlišovali důležité a pravdivé informace, pak si dejte pozor na sílu davu, přátelé. Kdyby měl dav pravdu, nebyl by svět takový, jaký dnes je, tedy na pokraji zkázy. VYCIŤUJTE SRDCEM, přátelé, VEŠKERÉ INFORMACE, které vás doslova bombardují. NEZAPOJUJTE MOZEK jako hlavní a jediný existující indikátor PRAVDY. Mozek vám PRAVDU NIKDY NEŘEKNE. MOZEK PRAVDU NEZNÁ. Je to SRDCE, které JEDINÉ ZNÁ PRAVDU. PROTOŽE PRAVDOU JE.

Vyciťujte pravost a pravdivost pseudoinformací, které vám předkládají MOCNÍ a jejich poslíčkové - vědci, učitelé, kněží, lékaři, ekonomové, vaše vlády... takzvaní odborníci všeho druhu. Tito lidé ve většině případů NEZNAJÍ NIC. Právě tito lidé PRAVDU NEZNAJÍ. NEBOŤ K NALEZENÍ SVÉ PRAVDY nikdy nepoužívají svou podstatu. Jen kalkulující mozek, jež přijímá vše, co mu tam kdo naservíruje. To je "normální", to je zdravá funkce mozku. Rovněž vědecká obec, její výzkumy, resp. HONBA ZA HMOTNÝMI DŮKAZY však má za úkol celou společnost zmást, přivést na falešné stopy a pravdy. Hmota a materialismus, hmotné důkazy všeho, co bychom mohli chtít nalézt - to jsou falešné důkazy života pro většinu spící populace poZemšťanů. "Pokud chybí hmotné důkazy, pak to neexistuje" - toť bible těch, kteří se nazývají pozemskými vědci a kteří jsou ovládáni právě za tímto účelem - popírat vše, co nesouvisí s fyzickou existencí. Tu naopak mají považovat za jedinou reálnou a existující.

Hmota a víra v materii přivedla lidstvo TAM, KDE SE NYNÍ NACHÁZÍ. Lidstvo nevěří ničemu, na co si nemůže sáhnout, co nemůže vidět svým omezeným zrakem, slyšet svým omezeným sluchem, osahat si hmatem... - LIDSTVO VĚŘÍ JEN TOMU, NA CO STAČÍ JEHO omezené, fyzické SMYSLY. Proto si myslí, že není nic než fyzično. To další totiž prý nejde "dokázat", a to je důvod k jejich největšímu omylu - že nic jiného neexistuje. POKUD EXISTUJE NĚCO, CO NELZE VIDĚT, SLYŠET, HMATAT, ČICHAT, CHUTNAT, PAK TO NEEXISTUJE, pak to NENÍ PRAVÉ, říká stále dokola nevědomé lidstvo. Proto lidstvo POPÍRÁ základní kosmické PRAVDY a také pravdy O DUCHOVNÍCH SFÉRÁCH BYTÍ. LIDSTVO POPÍRÁ PRAVDU O SOBĚ. LIDSTVO POPÍRÁ SVOU VLASTNÍ PODSTATU, která je DUCHOVNÍ.

DOKUD TO LIDSTVO BUDE DĚLAT, DOKUD SI LIDSTVO NEUVĚDOMÍ SVOU VLASTNÍ PODSTATU A NEZAČNE JEDNAT V SOULADU S NÍ, NIKDY SE NEZBAVÍ HRŮZ, KTERÉ SI SAMO VYTVÁŘÍ.

LIDSTVO POPÍRÁ svůj PRAVÝ DOMOV - DUCHOVNÍ SVĚT, ZE KTERÉHO PŘIŠLO A KAM SE TOUŽÍ NAVRÁTIT.

KAM SE LIDSTVO TEDY DOSTALO, KAM POKROČILO VE SVÉM "VÝVOJI", jak nazývá svůj úpadek?

PODÍVEJTE SE NA SVĚT JAKO NA CELEK, přátelé. MŮŽETE OPRAVDU ŘÍCI, ŽE TO JE SVĚT? SVĚT ZDRAVÝ, RADOSTNÝ, BEZPEČNÝ, NÁDHERNÝ, POZITIVNÍ, LÁSKYPLNÝ, MÍROVÝ, PŘÁTELSKÝ, ROVNÝ, JEDNOTNÝ A BUDOUCNOSTÍ VONÍCÍ?

Proto Vám radíme, přátelé:

 

NEVĚŘTE TOMU, CO VIDÍTE.

NEVĚŘTE TOMU, CO SLYŠÍTE.

NEVĚŘTE TOMU, CO SE UČÍTE.

NEVĚŘTE TOMU, CO VÁM ŘÍKAJÍ DRUZÍ.

Kdyby to, co vidíte, co slyšíte, co jste se naučili nebo to, co říkají druzí bylo PRAVDOU, pak byste NIC NEHLEDALI.

Pak byste NEČETLI TYTO ŘÁDKY A NEHLEDALI ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY. NEHLEDALI BYSTE PRAVDU.

Tedy cesta existuje.

Spoléhejte sami na sebe. Poslouchejte svou duši. Komunikujte s Přáteli s Vesmíru (pozitivními vesmírnými bytostmi) a se Stvořitelem a budete znát všechno, opravdu všechno, co potřebujete a po čem toužíte.

Vyciťujte. Vyciťujte pravdivost veškerého dění kolem vás.

Vyciťujte pravdivost také těchto slov, které Vám nabízíme.

Podrobujte je SVÉMU VLASTNÍMU VYCIŤOVÁNÍ.

 

VYCIŤUJTE PRAVDIVOST VEŠKERÝCH PŘEDKLÁDANÝCH INFORMACÍ, které vám denně SERVÍRUJÍ MOCNÍ TOHOTO SVĚTA i ti, kteří jsou pouhými LOUTKAMI V JEJICH KRUTÉ LOUTKOSCÉNĚ. VAŠI UČITELÉ. VAŠI LÉČITELÉ. VAŠI NADŘÍZENÍ. VAŠI RODIČE. VAŠE DĚTI. VAŠE "VZORY". VAŠI DUCHOVNÍ VŮDCI. VAŠI PŘÁTELÉ. Servírují Vám je také VŠICHNI TI, KTERÉ DOPOSUD OBDIVUJETE, KTERÝM SE KLANÍTE možná JEN PROTO, ŽE MAJÍ JMÉNO, VZDĚLÁNÍ, TITUL, FUNKCI nebo dokonce MAJETEK. KE KTERÝM VZHLÍŽÍTE JEN PROTO, ŽE DRUZÍ DĚLAJÍ TOTÉŽ A ŽE SI MYSLÍTE, ŽE MAJÍ PRAVDU A ŽE TO TAK MÁ BÝT. ŽE TO TAK MÁTE DĚLAT. ŽE TO MUSÍTE DĚLAT, TAK, JAKO OSTATNÍ.

 

Dříve nebo později - jednou však určitě (výsledek je zaručen) - pozná každý, KAŽDÝ ČLOVĚK, že VŠECHNO JE JINAK. Že žil tady na Zemi v iluzorních, falešných představách, které on sám učinil reálnými, protože uvěřil, že reálné jsou (blíže k tvoření reality, resp. pseudoreality také v záložce VŠECHNO JE JINAK).

Nedržte se křečovitě svých názorů, svých pravd, svých rituálů, svého - pseudoŽIVOTA. V každém okamžiku, přátelé, buďte otevření jakémukoli impulsu, který by vás mohl navést na cestu Pravdy. Ten impuls, ta myšlenka se může lišit od toho, co jste si mysleli doposud. Může se lišit od toho, co jste dělali doposud. Může se lišit od toho, jak jste doposud ŽILI. MŮŽE SE LIŠIT OD TOHO, O ČEM JSTE byli PŘESVĚDČENI, že je "pravdivé". Ten impuls může přijít kdykoli. Ve skutečnosti přichází v každém okamžiku Vašeho života. Ale ještě jste jej ani jednou nezachytili...

V každém okamžiku buďte připraveni se rozloučit se svými starými "pravdami", pokud ucítíte, že Pravda žije jinak. Nebojte se rozloučit se svou lží jen proto, že Vám nic nezbyde, že Vám po ní bude smutno. Nebojte se přestat uctívat své falešné pravdy, nebojte se ZMĚNIT SVÉ NÁZORY, SVÁ PŘESVĚDČENÍ, SVŮJ ŽIVOT, v případě, že CÍTÍTE, ŽE TO UDĚLAT MÁTE. Mozek vás v takových chvílích bude svádět. Vaše okolí Vám v tom bude bránit. Budete se muset rozhodnout, kterou cestu zvolíte. Váš rozum vás bude tlačit k tomu, aby jste to nedělali, protože MOZEK NECHCE PRACOVAT S NOVOU VERZÍ, nechce opustit to, CO JE PRO NĚJ NOTORICKY ZNÁMÉ, BEZPEČNÉ, VÝHODNÉ... prostě NEMĚNNÉ. Je to jeho "přirozenost". Uspali jste svůj mozek, takže ROZUMEM PRAVDU NEZJISTÍTE, přátelé.

HLEDEJTE A NALÉZEJTE PRAVDU. JAKMILE JI ZAČNETE OPRAVDU HLEDAT, ZJISTÍTE, ŽE JSTE JI VŽDYCKY MĚLI, ŽE JSTE JI VŽDYCKY ZNALI A ŽE NENÍ CO BY JSTE HLEDAT MĚLI. Zjistíte, ŽE JSTE SE OD PRAVDY NIKDY NEVZDÁLILI. JEN JSTE JI IGNOROVALI. JEN JSTE JI PŘEHLÍŽELI. A NAMÍSTO NÍ JSTE SI UTVOŘILI FALEŠNOU PRAVDU ZE LŽI, KTERÉ JSTE CHTĚLI - z nejrůznějších důvodů - UVĚŘIT.

TATO SKUTEČNOST JE DALŠÍM POTVRZENÍM, ŽE PRAVDU POZNÁVÁTE JEN SKRZE SEBE SAMÉ.

NEPŘIJÍMEJTE HOTOVÉ NÁZORY, HOTOVÉ SOUDY. NESPOKOJUJTE SE S VÝSLEDKY LIDSKÉ ČINNOSTI a lidského MYŠLENÍ JEN PROTO, ŽE DRUZÍ JE POVAŽUJÍ ZA HOTOVÉ A NEMĚNNÉ. NEHODNOŤTE DRUHÉ PODLE TOHO, JAK JE HODNOTÍ DRUZÍ.

 

Buďte bdělí, lidé, a nepřijímejte hotové pravdy jen proto, že si myslíte, že sami by jste na jiné nepřišli. NEPŘIJÍMEJTE HOTOVÉ PRAVDY JEN PROTO, ŽE SI MYSLÍTE, ŽE JEJICH AUTOŘI SE NEMOHOU MÝLIT. NEPŘIJÍMEJTE HOTOVÉ PRAVDY. POKUD TO DĚLÁTE, ZŘÍKÁTE SE ODPOVĚDNOSTI. ODPOVĚDNOSTI ZA  SVŮJ ŽIVOT. ZA VŠE, CO VÁŠ ŽIVOT UTVÁŘÍ. ZŘÍKÁTE SE ODPOVĚDNOSTI za SVÉ NÁZORY, ZA SVÉ VOLBY A ROZHODNUTÍ, které díky těmto názorům činíte. PROTOŽE JE JEDNODUŠŠÍ PŘIJMOUT NÁZOR DRUHÝCH. JE MNOHEM JEDNODUŠŠÍ PŘIJMOUT NÁZOR DRUHÝCH, NEŽ SE DOPRACOVAT K TOMU SVÉMU.

A NA TOMTO VAŠEM CHYBNÉM JEDNÁNÍ JE ZALOŽEN VÝSLEDEK VAŠEHO ŽIVOTA, SE KTERÝM NEJSTE EVIDENTNĚ SPOKOJENI.

A tak vám tedy, přátelé, radíme: prověřujte svým CITEM každou okolnost svého života. Pak možná zjistíte, že váš život je řízen NĚKÝM JINÝM jen proto, že to SAMI DOVOLUJETE. KONÁNÍ MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA NENÍ V SOULADU S LÁSKOU, MÍREM, TOLERANCÍ, ROVNOSTÍ A MOUDROSTÍ. KONÁNÍ MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA, KTERÝM BEZMEZNĚ VĚŘÍTE JAKO SVÝM VŮDCŮM, JE V ROZPORU SE SAMOTNÝM ZACHOVÁNÍM ŽIVOTA.

KDYŽ SE O NĚČEM NEMLUVÍ A NEPÍŠE, NEZNAMENÁ TO, ŽE TO NEEXISTUJE.

KDYŽ NĚCO NEVIDÍTE NEBO NESLYŠÍTE, NEZNAMENÁ TO, ŽE TO NEEXISTUJE.

Zpět k psychotronickým zbraním...

 

PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ na ovládnutí mysli lidí se vyvíjejí dlouhá desetiletí a již během socialistického období byly uváděny do praxe první funkční prototypy těchto zbraní. V tomto období a v dobách studené války měl tehdější Sovětský svaz velký náskok v těchto  technologiích a také v současné době má Rusko stále mírný náskok (před USA i Čínou). Náskok nevelký, protože po rozpadu Sovětského svazu tehdejší vedení Ruské federace prodalo část těchto technologií Spojeným státům. Rusko však nezapře svou odvahu a sílu a neustále a neúnavně vyvíjí nové a dokonalejší psychotronické zbraně na ovládnutí mysli lidí a počasí. Oproti USA navíc Rusko pracuje poněkud odlišnými technologickými postupy, které dovolují například také nižší spotřebu výrobní energie. Proto Rusko nepotřebuje tak monstrózní antény jako mají Američané (HAARP).

Mimochodem, CHEMTRAILS v Rusku také na obloze příliš často nehledejte. Tam vám, přátelé, nebezpečí z letadélek nehrozí. Rusové nepotřebují tyto smrtící - předevších americké a spojenecké - návštěvy, jednoduše si dokáží udržet pořádek ve svém vzdušném prostoru. Na rozdíl od unavené České republiky, jejíž vláda má taktak sílu pohlídat si, kolik letadel nad námi přelétá, neboť za každé letadélko, které si dovolí naší zemí profrčet, dostáváme korunky do vyprahlé české pokladnice. A protože jsme právě my - Česká republika - skromní - velice LEVNÍ - máme tu čest nechat si každý den čechrat vlásky takovým obrovským množstvím letadel, že jeden jen čeká, kdy jedno nedá přednost zprava a udělají "ŤUK".  PROČ tato letadla přelétávají nad naším územím, resp. CO ZDE OPRAVDU DĚLAJÍ, to už je NAD SÍLY TĚŽCE PRACUJÍCÍCH LÍDRŮ ČESKÉ REPUBLIKY, TÍM UŽ NEMAJÍ ANI ČAS SE ZABÝVAT.  VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY TO NEVÍ A ZATÍM NA TOM NEMÍNÍ NIC MĚNIT!!! A tak letadla našich světových bližních denně vyprazdňují na naše těla SVÉ BOHATÉ ZÁSOBNÍKY SMRTÍCÍCH JEDŮ.

A VY SI KLIDNĚ JDETE DO PRÁCE, "VŠAK CO, ZA PÁR LET STEJNĚ UMŘEME VŠICHNI..." říká si většina loutkolidí a PODEPISUJE SE TAK NA SVŮJ VLASTNÍ ÚMRTNÍ LIST. NIC NEŽ VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

"USA by nás přece nikdy neohrozily, jsou to přece naši přátelé"... Milí občané České (už ne nadlouho) republiky. Davy lidí věří. Davy lidí jsou loutky, kterým stačí hřejivé teplo myšlenky, že se o naše životy "starají" druzí. Jak se starají - dochystávají masové hroby - to už je vedlejší. "Nějak to dopadne...", ukončí přátelé u piva téma politické a přejdou na fotbálkové či třeba bulvárové.

Odpovědnost nikdy nebyla tak nesmyslným pojmem jako v demokratickém světě, jako v období před zobrazením důsledků negativních voleb lidí na Zemi.  A vy jste na to naletěli.

Už před dvaceti lety byli Američané schopni přesně zacílit ze svých HAARP zařízení (umístěných ve skandinávských zemích) konkrétniho člověka, a to až v Itálii.  (USA samozřejmě nemá HAARP antény jen na Aljašce, ale všude po světě, oblíbenými místy jsou "tajné" ostrovy v Pacifiku)

Je zcela logické (myšleno převrácenou logikou negativního stavu), že klíčové a životně důležité informace jsou před lidmi utajovány a budou až do poslední chvíle, do které to bude možné. Média jsou stejně jako jednotlivci OVLÁDÁNA MOCNÝMI TOHOTO SVĚTA. Každá země má své vlastní otroky, kteří ROZHODUJÍ O TOM, CO SE BUDE V TELEVIZI VYSÍLAT A CO SE TAM NIKDY NESMÍ DOSTAT!

JEN NAIVNÍ A NEVĚDOMÝ ČLOVĚK SI MYSLÍ, ŽE SE Z TELEVIZE DOZVÍ PRAVDU O TOM, CO SE PO CELÉM SVĚTĚ SKUTEČNĚ DĚJE.

Média jsou ZCELA (!) ovládána Ještěry, jsou VLASTNĚNA OLIGARCHY, v zastoupení například vysokých škol, vědeckých pracovišť, samozvanými zástupci lidu (například vládních činitelů, funkcionářů z řad nejrůznějších organizací, společností). Tyto instituce (případně menší skupiny) jsou samy financovány těmito ilumináty (mocnými), a proto SKÁČÍ PŘESNĚ A JEN TAK, JAK JEJICH ŠÉFOVÉ PÍSKAJÍ A DOVOLUJÍ. Lidé po CELÉ ZEMI se Z MÉDIÍ DOZVÍ POUZE TO, CO MOCNÍ CHTĚJÍ, ABY SE LIDÉ DOZVĚDĚLI. PŘESNĚ TO, CO UMOŽNÍ A ZAJISTÍ HLADKÝ PRŮBĚH JEJICH VLÁDNUTÍ, CO NEOHROZÍ JEJICH MOC UPLATŇOVANOU NAD CELÝM SVĚTEM.

A tak se lidé mohou ve sdělovacích prostředcích dozvědět od takzvaných "specialistů", že žádné chemtrails neexistuje (většinou to zabalí do kategorie konspiračních teorií, na to lid slyší, tomu se stále vysmívá), že neexistují mimozemšťané, natož psychotronické zbraně na ovládání lidstva. Tomuto přiřadí přívlastek science fiction a na otázku diváka či redaktora, zda do budoucna všichni lidé dostanou čip (aby mohly veškeré tyto zbraně fungovat na 99,9999 %) se s neskrývanou ironií zmíní o chorých mozcích z řad nevzdělaného lidu, které by bylo bezpečnější podrobit psychiatrickému vyšetření dříve, než "zblbnou" další. A tak má nejen tento konkrétní "zklidňovač Čechů" (do televize záměrně pozvaný konkrétní pseudovědec, pseudoprofesor, pseudoodborník s konkrétním, předem stanoveným cílem hry), ale rovněž poslušná a otrocká Česká (či kterákoli jiná) televize (která udělá a vysílá a mluví jen to, co jí mocní dovolí) vyděláno. Spokojenost na obou stranách, veřejné mínění uklidněno lží nejtěžšího kalibru, televize může "fungovat" dále a vše je ok.

MOCNÍ budou vždy dělat MAXIMUM pro to, aby se lidé k pravdě nedostali. A pokud ano, tak aspoň NE VČAS.

Dnes se pod vládou mocných skrývá především "nevinné" ovlivňování těch, na které davy lidí slyší, koho davy lidí obdivují a kým se nechávají vést. Skrze politiky, známé osobnosti, církev, vědce, učitele a další přisluhovače negativního stavu tak máme obraz současné civilizace. NENECHTE SE ZMÁST, přátelé, JSME VE FÁZI LIDSKÉHO VÝVOJE, KDY TO, CO SE JEVÍ POZITIVNÍ A POTŘEBNÉ, JE DVOJNÁSOBNĚ NEGATIVNÍ A ZÁKEŘNĚ VYKOŘISŤUJÍCÍ VŠECHNY, kteří tomu věří a jsou součástí tohoto programu.

NEPŘIJÍMEJTE HOTOVÉ NÁZORY, "PRAVDY" ANI ČINY JEN PROTO, ŽE JSOU OBALENY ZLATEM...

V minulosti všemocná církev a králové, v současném světě ve fázi úpadku a zániku pak ilumináti a negativní mimozesmké entity - to jsou ti, kteří rozhodují o tom, jak vypadá a nevypadá svět. Vy, lidé, jste pouhé LOUTKY v této loutkoscéně. Děláte přesně to, co máte - dle plánu vašich ovládačů - dělat. A HLE, VY TO OPRAVDU DĚLÁTE. MNOZÍ JEŠTĚ NEPŘIŠLI NA TO, ŽE DĚLAJÍ TO, CO PO NICH CHTĚJÍ DRUZÍ, ŽE VYKONÁVAJÍ NEGATIVNÍ ČINNOSTI (a nazývají to smysluplnou prací), KTERÉ NEUSTÁLE ŽIVÍ A PODPORUJÍ CELÝ NEGATIVNÍ STAV. Lidé otročí pro zisk mocných a ještě za to těmto mocným děkují za to, že sami dostanou na základní životní potřeby, tedy na přežití. PŘEŽITÍ, které však ve skutečnosti nemůže být podmíněno. Toto je další důkaz existence falešné představy o PODMÍNĚNOSTI, ale téměř nikdo se NESTARÁ....

Zde na webu uvádíme jen jeden z mnoha příběhů obyčejných lidí, kteří nedělali ve svém životě nic jiného, než žili nevědomý život ovládaných loutek a byli tak velice vhodnými kandidáty na specifický, zákeřný, nový druh ovládání mocnými  - neurální ovládání. Z mnoha příběhů, jež se prodraly na světlo světa, uvádíme ten z České republiky, neboť mnozí si opravdu myslí, že nás, Čechů, se nic takového netýká. Ovládání pomocí neurálních zbraní se však týká všech, kamkoli se hnete, tam můžete být zacíleni.

Většina lidí se dokonce domnívá, že my "jsme dostatečně daleko" a nás se to tedy netýká. Po rozpadu východního socialistického bloku se Česko díky směšné a smrtící propagandě stalo obdivovateli a posluhovači USA a jako praví poddaní a otupělí kapitalistickým vykořisťováním jsme se "svobodně" zavázali plnit veškerá přání našich přátel amerických, kteří přece vědí nejlépe, jak se věci mají...

Naše země podepsala ortel smrti pro své občany a povolila bratrům z USA dělat si s námi, co hrdlo ráčí. Mají od nás povoleno vykonávat na našich lidech pokusy nejrůznějšího charakteru (v zájmu "bezpečnosti", samozřejmě).

Česká republika je hloupoučce zaprodaná Spojeným státům americkým a je jednou z mnoha poslušných, otrockých zemí, kde si Američané mohou dělat, co chtějí. Aplikace ovládacích programů, jejichž vznik i fungování řídí mocní tohoto světa a mimo tento svět a veškerá další zvěrstva včetně CHEMTRAILS NAD VAŠIMI HLAVAMI A DO VAŠICH TĚL, HAARP, OTROCKÝCH PODMÍNEK ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PŘEŽÍVÁNÍ NEJSILNĚJŠÍCH (oproti hodnotám ROVNOSTI, DOSTATKU A UŽITKU PRO VŠECHNY) - TO VŠECHNO JE VÝSLEDKEM PRÁCE OTUPĚLÝCH, NEVĚDOMÝCH LIDÍ NAŠÍ ZEMĚ, KTEŘÍ VŮBEC NETUŠÍ, CO DĚLAJÍ. STEJNĚ TAK VŠAK NETUŠÍ, CO SE NA NĚ CHYSTÁ!!!!!

Naopak, v Česku se striktně dodržuje politika TUTLÁNÍ A OBDIVU K AMERICKÉ SVOBODĚ A DEMOKRACII, KTERÁ TAM PRÝ FUNGUJE A KE KTERÉ MY ÚDAJNĚ STÁLE JEN S OBDIVEM VZHLÍŽÍME. ANo, vzlížíme s obdivem na terorismus, který přitáhli i do Evropy, vzlížíme s obdivem na americké vojenství, armádu, která absolvuje poslední úpravy a přípravy na CELOSVĚTOVOU VÁLKU A OVLÁDNUTÍ CELÉHO SVĚTA. A nám, České republičce, se tato hra na kočku a myš stále líbí. NEUVĚŘITELNÉ, JAK OVLÁDÁNÍ FUNGUJE...

JE ZŘEJMÉ, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA NENÍ A UŽ NIKDY NEBUDE ZEMÍ SVOBODNOU A UŽ VŮBEC NE BEZPEČNOU.

ČESKÁ REPUBLIKA HRAJE STEJNOU HRU SMRTI JAKO USA, KDE SE TATO HRA ZAČALA HRÁT JAKO PRVNÍ (A KDE BUDE TAKÉ jako první zahájen UKONČOVACÍ CEREMONIÁL CELÉ LOUTKOSCÉNY (závěrečná eliminace lidstva).

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO CELEK USMRCUJE SVÉ OBČANY, OTEVŘELA HRANICE POZEMSKÉ I MIMOZEMSKÉ K TOMU, ABY UMOŽNILA "HLADKÝ PRŮBĚH" TÉTO SVÉ OSUDOVÉ CHYBNÉ VOLBY.

NIKDO, NIKDO NEMŮŽE ŘÍCI: "JÁ ZA TO NEMŮŽU, TO ONI".

NIKDO NEMŮŽE ŘÍCI: "TO JSEM NECHTĚL".

 

JE TO VOLBA VŠECH. JSME OBČANY DANÉ ZEMĚ A KAŽDÝ JEDEN JSME ZODPOVĚDNI ZA TO, CO SE ZDE DĚJE. 

JAKÝ LID, TAKOVÁ VLÁDA.

JAKÁ VLÁDA, TAKOVÝ LID.

Na závěr

Naším hlavním úkolem v souvislosti s novými neurálními zbraněmi je poukázat na to, že CESTA VEN EXISTUJE. Nepředkládáme Vám informace o zániku civilizace proto, abychom tuto pravdu jen zveřejňovali, blábolili o ní, rozebírali, sbírali nejakutálnější novinky a komentovali je podle módních trendů společnosti, poukazovali na to, že "tak už to prostě je, to jsme to dopracovali...", jak můžete číst a slyšet ze všech ostatních zdrojů, které VÁM NIKDY NEŘEKNOU, JAK Z TOHO VLASTNĚ VEN, co může člověk jako VY dělat, aby nebyl jen přímým účastníkem (nebo prý - jak uvádějí jinde - obětí) a figurkou v šachové partii MOCNÝCH.

Naším HLAVNÍM ÚKOLEM JE PŘIPOMENOUT VÁM, ŽE I PŘES SVÉ SOUČASNÉ OVLÁDÁNÍ JSTE STÁLE SCHOPNI VYCÍTIT PRAVDU A MÁTE MOC ZASTAVIT SVÉ OVLÁDÁNÍ. MÁTE MOC A PŘÍLEŽITOST NĚCO DĚLAT PRO SEBE A PRO OSTATNÍ, POMÁHAT JIM, STEJNĚ TAK, JAKO SOBĚ. JE DOKONCE VAŠÍ POVINNOSTÍ (kterou jste si sami "udělili" před svou inkarnací na Zemi) UDĚLAT VŠE PRO TO, ABY JSTE ŠÍŘILI SVĚTLO, LÁSKU A MÍR MEZI LID, právě V TÉTO DOBĚ ÚPADKU A BLÍŽÍCÍHO SE KONCE.

Lidem, kteří padli do pasti těžkého ovládání (98% poZemšťanů), nabízíme CESTU VEN Z TÉTO PASTI.

CESTA VEN JE CESTOU KE SVÉ VLASTNÍ PODSTATĚ.

JEDINÁ CESTA VYSVOBOZENÍ SE Z PASTI NEGATIVNÍHO STAVU, VE KTERÉ KAŽDÝ ŽIJE (byla to jeho svobodná volba, každý si to sám vybral, z konkrétního důvodu a za specifickým účelem), je LÁSKA. To je totiž to jediné, co opravdu existuje. A protože si celý svět namluvil, že je to jinak, žije ve falešných představách, které tvoří svět přesně takový, jaký je.

 

POKUD NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA, PAK JE LÁSKA JEDINÉ, CO EXISTUJE A PAK JE TATO LÁSKA VŠÍM, CO EXISTUJE.

V ABSOLUTNÍ LÁSCE NENÍ MOŽNÁ JAKÁKOLI FORMA OVLÁDÁNÍ ani jakákoli forma NEGATIVITY, NEBOŤ LÁSKA JE ABSOLUTNÍ SVOBODA.

 ŽÍT LÁSKYPLNÝ ŽIVOT, VĚDOMÝ A POZITIVNÍ - TO JE JEDINÁ CESTA VEN.

Do té doby, než bude mít ČLOVĚK ČIP V TĚLE, JE MOŽNÉ SE VYMANIT Z OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ. S čipem v těle už to nepůjde. Ovládání bude natolik silné (99,9%), že SAMOTNÉ UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍHO OVLÁDÁNÍ SE STANE PRO ČLOVĚKA SMRTÍCÍM. ČIP PŘEČTE VAŠE MYŠLENKY, VAŠE PŘÍPADNÉ ÚMYSLY SE ZAČÍT BRÁNIT SVÉMU OTROCTVÍ A VY NEBUDETE RADĚJI ANI CHTÍT TYTO SVÉ MYŠLENKY NA SVOBODU MÍT. PAK UŽ NEBUDE CESTA VEN.

POZEMŠTÍ lékaři NEUMÍ (neboť NECHTĚJÍ!) ZMĚNIT NIC NA SKUTEČNOSTI, že OVLÁDÁNÍ JE NEJZÁKEŘNĚJŠÍ "CHOROBOU", na KTEROU EXISTUJE POUZE JEDEN LÉK. TEN PRAVÝ. KTERÝ - jak jsou přesvědčeni - ANI NEEXISTUJE, NATOŽ ŽE BY JEJ MĚLI NALÉZT A POUŽÍVAT K VYLÉČENÍ LIDSTVA A ZÁCHRANĚ ŽIVOTA NA ZEMI.

Lékaři, kteří se pokouší ve jménu své ODBORNÉ NEVĚDOMOSTI "léčit" ovládání lidí antidepresivy či dalšími psychofarmaky, jen tímto PROHLUBUJÍ zákeřný DOPAD OVLÁDÁNÍ NA JEDINCE. VYŽIVUJÍ PŮDU - všechna těla takto "léčeného" ČLOVĚKA - pro další a další, intenzivnější ovládání.

Negativní entity a mocní tohoto světa dobře vědí, že jen s čipem dokáží ovládnout člověka na 99,99...%, pro kterého se toto ovládání stane smrtícím. Nikdy si nenechejte dát čip, nenechte se OKLAMAT rouškou BEZPEČNOSTI, ZDRAVOTNÍCH "VÝHOD" a dalších NEEXISTUJÍCÍCH VÝHOD. VÝHOD SMRTI. 

Jak zjistit, že jste ovládáni neurální zbraní a co dělat, když zaregistrujete ovládání své či někoho jiného?

 

VYCIŤUJTE. Vyciťujte, co je VAŠE a co k vám nepatří.

Mozkem to ale nepůjde nikdy. Mozek není na vyciťování, ten je na kalkul, zpracovává jen to, co do něj "narveme" zvnějšku.

Když se vám do hlavy začnou řítit myšlenky, které "nejsou vaše", které jste sami "nepozvali", pak začněte jednat.

Když pocítíte, že váš mozek produkuje něco, co neznáte, co nechcete, co vám není příjemné, pak zbystřete, dokud nejste zasaženi zcela.

Když vás začnou atakovat myšlenky, které nepochází ze Zdroje (Stvořitele Prvotního všeho a všech, Andělů Nebe, blíže o tom, jak poznáte PRAVÉ MYŠLENKY od těch pocházejících z negativní strany nabízíme v dalších kapitolách tohoto webu), pak neodkládejte práci na sobě samém.

Může se jednat o jakékoliv myšlenky s negativním nábojem, také vidění událostí pro vás cizího původu a nejasného významu, nutkavé jednání, nové zájmy, které nesouvisí s tím, co by jste ve skutečnosti opravdu rádi dělali nebo co aktuálně prožíváte.

Ve chvíli, kdy pocítíte něco, co "není vaše vlastní", vědomě se tím pokuste přestat zabývat. Ano, je to těžší, než si zajít do hospody na pivo nebo sednou k televizi a zabavit se něčím jiným, ale jiné řešení neexistuje. VY JSTE TI, KTEŘÍ TO SAMI MUSEJÍ DOKÁZAT. VĚDOMĚ A AKTIVNĚ. PROTOŽE SE TO aktuálně TÝKÁ VÁS. VY JSTE OVLÁDÁNI A JEDINĚ VY TO MŮŽETE UKONČIT. NIKDO NEŘÍKÁ, ŽE JE JEDNODUCHÉ NAPRAVIT SVÉ CHYBNÉ VOLBY, KTERÉ JSTE UČINILI. ALE PROTO JSTE TADY PŘIŠLI. ABY JSTE TO DOKÁZALI, v případě, že už jste podlehli.

Požádejte o pomoc (resp. vyjádřete vděčnost za pomoc, kterou jste již obdrželi) a o ochranu od ovládání Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Můžete se také spojit s Anděly (pozitivní vesmírné bytosti), kteří touží pomoci Vám, jen čekají, až sami vyjádříte tuto touhu. Stvořitel a Andělé Vám VŽDY POMOHOU, přátelé milí, je to jejich poslání, stejně tak, jako jejich podstata bytí. Mohou Vám pomoci energií, radou, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který bude adekvátní jen a jen Vaší individuální duchovní úrovni (míra možné pomoci vždy odpovídá dosažené duchovní úrovni jedince, která ovlivňuje samotnou účinnost a možnost pomoci.

Pokud nezačnete pracovat včas na zbavování se svého ovládání, pak neustále rozšiřujete a vyživujete půdu pro kvalitnější a zákeřnější ovládání. Pak JSTE  OVLÁDÁNÍ PŘÍSTUPNÍ, JSTE SNADNÝM CÍLEM. OBROVSKÝM TERČEM VIDITELNÝM ODKUKOLI A ZASÁHNUTELNÝM I ZAČÁTEČNÍKEM STŘELCEM.

Zbavujte se všeho, co cítíte, že není vaše, co nevyjadřuje VÁS SAMOTNÉ, co se Vám příčí, co Vás zneklidňuje, co Vás rozčiluje, ubíjí, co Vás děsí, co Vám přikazuje, ať děláte to či ono a vy to tak vůbec nechcete. Zbavujte se VĚDOMĚ TOHO VŠEHO, neboť v opačném případě bude těchto úderů masově přibývat, jedna myšlenka přitáhne další dvě a pak se z kruhu ovládání nedostanete.

A JAK UŽ VÍTE, NIKDO, NIKDO VÁS Z NĚJ NEDOSTANE. JEN VY SAMI. LÉKAŘI UŽ VŮBEC NE, NEBOŤ TI DOKÁŽÍ TAKTO ZASAŽENÉHO ČLOVĚKA LÉČIT POUZE JAKO BLÁZNA, NE JAKO ZDRAVÉHO A BYSTRÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ SI UVĚDOMIL, ŽE NENÍ SÁM SEBOU.

Pokud nezačnete jednat, vaše ovládání bude nabývat na síle, agresivitě, rafinovanosti a posléze už ani VY SAMI NEROZLIŠÍTE, CO JE A CO NENÍ VAŠE, JAKÉ MYŠLENKY A POCITY JSOU VAŠE A KTERÉ NE.

A tak drobná, obyčejná a známá rada na závěr:

Když Vám někdo řekne "skoč z okna", skočíte?

Když vám někdo řekne "dej si aplikovat čip", dáte si?

 

Jednejte vždy v souladu s Vaším vnitřním hlasem.

Jednejte vždy v souladu s Vaší podstatou - Vaší duší. Jedině tak nebudete překvapeni, co že jste si to zvolili... jak to, že je něco tak, jak jste nechtěli....

POKUD ROZLIŠUJETE TŘI ZÁKLADNÍ PRAVÉ POCITY - RADOST, PRAVDU, LÁSKU -  PAK NEMŮŽETE BÝT OVLÁDÁNI, PROTOŽE VÍTE, CO JE PRAVÉ A CO PRAVÉ NENÍ. PAK VÍTE, CO VÁŠ ŽIVOT PODPORUJE A CO JEJ NIČÍ A DEVASTUJE.

NIKDY NEMŮŽETE CÍTIT OPRAVDOVOU, SKUTEČNOU RADOST Z NĚČEHO, CO NECHCETE DĚLAT, ČÍM SE VŮBEC NECHCETE ZABÝVAT, CO NIČÍ VÁS I DRUHÉ. NECHŤ JE TOTO PRO VÁS DALŠÍM ZNAMENÍM, ŽE NĚCO NENÍ V POŘÁDKU.

TO, ŽE NEJSTE SE SVÝM ŽIVOTEM ZCELA SPOKOJENI, JE PRO VÁS ZNAMENÍ, ŽE TAK NEMÁTE, resp. NECHCETE ŽÍT, ŽE TO ČI ONO NEMÁTE DĚLAT. NĚKDY SI MYSLÍTE, ŽE MUSÍTE, A PROTO TO DĚLÁTE. PROTO JSTE NESPOKOJENÍ, PROTO JSTE NEMOCNÍ, PROTO JSTE UNAVENÍ, PROTO NEJSTE SAMI SEBOU. PROTOŽE NEPOSLOUCHÁTE SVOU DUŠI, PROTO JE VÁŠ ŽIVOT JEDNOU STRASTIPLNOU CESTOU, KTEROU PROKLÍNÁTE A CHVÁLÍTE ZÁROVEŇ, KTERÉ SE BOJÍTE, KTEROU BY JSTE NEJRADĚJI UKONČILI NEBO Z NÍ SEŠLI....

 

TŘI PRAVÉ POCITY, které Vás VŽDY POVEDOU K CÍLI A K ZÁCHRANĚ, SI NIKDY NESPLETETE, přátelé. NEJDE TO. Tyto tři pocity jsou PRAVÉ A máte je SAMI ZAKÓDOVANÉ VE SVÉ DUŠI. VAŠE DUŠE JE VŽDYCKY ROZEZNÁ. SPOLÉHEJTE JEN NA SVOU DUŠI. V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA. PROTOŽE VY JSTE DUŠÍ. NEJSTE TĚLEM FYZICKÝM. JSTE DUŠÍ, DUCHOVNÍ BYTOSTÍ.

PŘI JAKÉKOLI POCHYBNOSTI O TOM, ZDA JE VAŠE MYŠLENKA PRAVÁ NEBO NENÍ (tedy zda cítíte RADOST, PRAVDU NEBO LÁSKU - JEDINÉ PRAVÉ POCITY), SE ZASTAVTE. ZASTAVTE SE V TOM, CO PRÁVĚ DĚLÁTE, ČÍM SE ZABÝVÁTE A CO VÁS PRÁVĚ ODVÁDÍ OD PŘIJÍMÁNÍ PRAVDIVÝCH, POZITIVNÍCH ENERGIÍ. PŘESTAŇTE DĚLAT COKOLI, CO PRÁVĚ DĚLÁTE. PROTOŽE V TU CHVÍLI NEBUDE NIC DŮLEŽITĚJŠÍHO, NEŽ VAŠE ZASTAVENÍ A ZACHYCENÍ PRAVDY.

Informujte ostatní o tom, co se děje, co se týká všech a poskytněte jim cenné rady, pokud o ně stojí.

Informujte ostatní o tom, o čem se v médiích, ve školách, v hospodách... NEMLUVÍ. Začněte MLUVIT O TOM, CO JE SKUTEČNĚ PODSTATNÉ A MŮŽE OSTATNÍ ZACHRÁNIT.

ŠIŘTE SVĚTELNÉ INFORMACE A INFORMACE O ZÁKEŘNÝCH ČINECH MOCNÝCH MEZI LID, bez ohledu NA TO, CO BUDOU OSTATNÍ ŘÍKAT, CO SI BUDOU MYSLET. PROTOŽE NÁZORY OSTATNÍCH NEJSOU VŮBEC PODSTATNÉ,  NEMOHOU VÁS NIKDY ZAJÍMAT, POKUD SE JEDNÁ O VÁŠ VLASTNÍ DUCHOVNÍ RŮST A O ŠÍŘENÍ DUCHOVNÍ PRAVDY! AŽ PŘIJDE KONEČNÉ POZEMSKÉ ZÚČTOVÁNÍ, BUDOU TITO NEVĚŘÍCÍ LIDÉ PROSIT O VĚDĚNÍ A ZÁCHRANU, KTERÉ SE NYNÍ BUDOU VYSMÍVAT a kterou BUDOU ŠPINIT.

PRACUJTE NA SVÉM DUCHOVNÍM RŮSTU (blíže v kapitolce Duchovní cesta), PROTOŽE JEDINĚ TAK OMEZÍTE ČI ZCELA ZASTAVÍTE MOŽNOSTI SVÉHO VLASTNÍHO OVLÁDÁNÍ.

BUĎTE BDĚLÍ, přátelé, NEBOŤ HODINA H SE BLÍŽÍ.

TEN, KDO BUDE VĚDĚT, CO PŘIJDE, BUDE O KROK NAPŘED.

ZAČNĚTE IHNED PRACOVAT NA SOBĚ.

ČAS VYMĚŘENÝ SAMOTNÝM LIDSTVEM PRO PŮSOBENÍ NEGATIVNÍHO STAVU A ČAS PRO JEHO ZAVRŠENÍ SE NAPLŇUJE.

 

Tedy nezapomeňte, přátelé...

 RADOST, PRAVDA, LÁSKA

Vše ostatní nepochází od Nejvyššiho, vše ostatní pochází od jiného zdroje....

Přejeme Vám brzké vymanění z okovů ovládání a RADOSTNÝ NÁVRAT DOMŮ.

Nic než Světlo

 

……………………………………………………………………………………….

Případ paní Jaroslavy

Nepochybujeme o tom, že následující příběh je pro drtivou většinu lidí obyčejným případem psychiatrického pacienta trpícího nějakou formou schizofrenie či vedeného pod jinou psychiatrickou diagnozou, tak moderním hodnocením zdraví pro současný "moderní" a "vyspělý" svět. A hotovo. Ano, hotovo je pro tuto drtivou většinu populace, ale v tom případě však jen dočasně. K Pravdě se jednou dostane KAŽDÝ ČLOVĚK, ať se jí nyní brání, jakkoli brilantně ve své nevědomosti a ovládanosti dokáže.

Následující příběh (a mnoho dalších, které mají společné téma - ovládání lidské mysli, ovládání chování a zdraví) NENÍ příběhem obyčejného schizofrenního pacienta hodného léčby v psychiatrické léčebně, resp. devastovaného psychofarmaky z důvodu lidské (V TOMTO PŘÍPADĚ PŘEDEVŠÍM LÉKAŘSKÉ) nevědomosti a neschopnosti zjistit PRAVDU.

Je to však opět důkaz síly negativního stavu, který dokáže vyzrát na své loutky - hloupé, DOBROVOLNĚ NEVĚDOMÉ lidstvo. Lidstvo koná přesně tak, jak negativní entity chtějí. Celé lidstvo je ovládáno JEŠTĚRY Z PEKEL, a tak lidstvu nečiní žádný problém skákat, jak ještěři z pekel pískají. Ještěři chtějí, aby "něco vypadalo přesně tak, jak má" a ono to tak zatím opravdu JE.

JEŠTĚŘI SLAVÍ. NEUSTÁLE SLAVÍ. LIDSKOU HLOUPOST A POSLUŠNOST.

MÍSTO ABY POZEMŠTÍ SAMOZVANÍ ODBORNÍCI ZVANÍ VĚDCI, LÉKAŘI, UČITELÉ, PSYCHIATŘI, FYZIKOVÉ a další POZEMSKÉ LOUTKY POZEMSKÝCH OMEZENÝCH "VĚD" ODHALOVALI SKUTEČNOU PRAVDU O PODSTATĚ VŠECH VĚCÍ A ALESPOŇ POZEMSKÝCH JEVŮ (když o těch mimozemských nemají "díky" svým omezeným hmotným, fyzickým možnostem zkoumání a chápání sebemenší zdání), JSOU V DOKONALÉM PODRUČÍ JEŠTĚRŮ A JEJICH VÝSLEDKY PRÁCE VŮBEC NESOUVISÍ S NALÉZÁNÍM SKUTEČNÉ PODSTATY VĚCI!

 

Z dokumentu Evropského parlamentu, nazvaného „Technologie ovládání davu“:

"Toto kriminální použití elektromagnetických nebo jiných energetických polí k útokům na dav občanů nebo na menší skupinu občanů nebo přímo na jednoho konkrétního člověka končí vždy zmanipulováním dané osoby, ztráty vlastní suverenity a uplného uchvácení jeho samotného, který nad sebou ztratí totální kontrolu. Žel tyto zacílené osoby, kterým bylo na dáku manipulováno lidskou nervovou soustavou radiofrekvenčním zářením po určitou dobu a to soustavně a nepřetržitě, se tomu nemohou za žádných okolností ani žádným konvenčním civilním způsobem ubránit a často končí beze všeho v psychiatrických zařízeních, kde jsou mylně a zjednodušeně označeny za psychotiky, schizofreniky či osoby s bipolární poruchou (dříve maniodepresivní psychóza). Běžná česká psychiatrie totiž nezná souvislost mezi nestandardním chováním a vyspělými vojenskými zbraněmi na ovládání mysli. A vlastně to nepovažuje ani za možné a reálné, že by někdo vůbec dokázal zneužívání radiofrekvenčních zbraní vůči lidem a navíc vůči civilním občanům..."

Tohle považují za absurdní nesmysl hodný pořádných „koňských“ dávek antidepresiv.

A tak se ještě nějakou dobu opět a zase bude stávat, že každého člověka, který se "vymyká" běžnému chápání či škatulkování do konkrétních norem té či oné pozemské pseudovědy, zařadí ti "vyvolení, vyškolení" (negativními entitami k obrazu svému!) přesně tam, kam MAJÍ. Mimo "realitu" zvanou LOUTKOSCÉNA, ve které populace lidí zvaná poZemšťané JEŠTĚ NĚJAKOU KRÁTKOU DOBU DOŽIJE NA PLANETĚ ZEMI.

 

NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA LIDÍ.

 

Z úřednice z Prahy udělali šílence

 

PROJEKT ALFA

Příběh paní Jaroslavy

(internetový zdroj: exopolitika.cz, ponecháno bez pravopisných a stylistických oprav)

 

Paní Jaroslava bydlí v Praze a zažila si hotové peklo. Vše se začalo odehrávat v roce 1998. Svědkyně to nazývá obdobím šílenství.

Ten den začala být „divná“ již odpoledne v zaměstnání – pracovala na státním úřadě v Praze. Odpoledne asi kolem 14.00 hod. se cítila „divně“. Hnalo ji to ven. Odešla dříve ze zaměstnání. Bez vysvětlení kolegyním, prostě odešla. Dostavily se podivné „myšlenky“. Po celou dobu zhruba 10 let se jí v hlavě buď v myšlenkách anebo později formou hlasu objevovali lidé, které v životě potkala či je znala. V myšlenkách měla, že ji venku čeká někdo ze společnosti Nová Akropolis. Chodila bez cíle po parku a v hlavě, podle jejích slov, „se jí mlely šílenosti“ – toky nepolapitelných myšlenek.

Náhle se ocitá až na Národní třídě a neví, jak se tam dostala. Stála tam naproti obchodnímu domu a stále ji pronásledovaly skrumáže nesmyslných myšlenek. Musela dokonce před tím zalézt pod auto. Avšak po chvíli vylezla a rychle se rozběhla Národní třídou na Střelecký ostrov. V myšlenkách se jí odehrávaly nesmyslné příkazy – jako že se nesmí po cestě na nikoho dívat, pak si nepamatuje, jak se dostala domů. Následně doma začala dětem místo přípravy svačiny vařit teplou vodu, odcházely totiž do školy (svědkyně byla rozvedená, staršímu synovi bylo tenkrát 16, chodil na obchodní akademii, a mladšímu bylo 14).

Děti paní Jaroslavu podezřele sledovaly a byly zcela vytřeštěné z toho, co se jí děje.
Začala mít další nepochopitelné myšlenky, jako že se jí v koupelně objevily rukavice, něco se jí mělo ztratit a stále jí „šlo“ něco v hlavně, o čemž uvádí, že to nebyly její myšlenky.

Měla pocit, že se něco stalo se společností, že se ministerstvo zhroutilo, že přestalo existovat. Přestal jí fungovat plyn, takže netopila a byla jí zima.

Přišla na návštěvu Alešova kamarádka. Jaroslava byla doma sama a řekla jí, že děti nemá, že se jí ztratily, že nepřišly domů. Bydlela tenkrát ve Vysočanech. Ona slečna byla dost zmatená odpověďmi paní Jaroslavy, takže spolu vyšly ven, došly až k matce této slečny a ta pak pomáhala Jaroslavě telefonovat, kde má děti. Pak se paní Jaroslava vrátila domů. V této chvíli také paní Jaroslava začala ztrácet přehled o čase.

Přišly se na ni podívat dvě kolegyně ze zaměstnání, protože o sobě nedala žádnou zprávu. V té době měla doma již přes černou sedačku přehozena bílá prostěradla, protože na ní nebyla schopna sedět. Chovala se divně a ony odešly. Děj však pokračuje dál klíčovou scénou, jelikož poté se svědkyně svlékla, zabalila se do prostěradla a vyšla nahá a bosa ven. Přijímala totiž myšlenky, že je jogín. Procházela se po chodníku, a pak šla zpět do domu a před sousedkami, které stály na schodech, si klekla a „klaněla se jako jogín“. Na otázky sousedek, co se s ní děje, nebyla schopna odpovědět. Patrně šokované sousedky zavolaly záchranku, protože za chvíli nato přijela policie i záchranka a Jaroslava byla odvezena do Bohnic.

Nejprve pobyla na pavilónu 27. Měla však stále myšlenky, že ji vysvobodí Bůh, anebo že ji někam přenese, proto neustále lezla na okno. Měla si stoupnout na rohožku, která ji odnese – a ona tomu věřila. Byla prý naprosto ovládána. Tvrdí, že všechno, co dělá i nyní, je řízené.

 

Posléze se dostává na pavilón 5, prý ten nejhorší pavilón. Svědkyně je dodnes vedena jako duševně nemocná a pobírá invalidní důchod od roku 2002 na těžkou schizofrenii. Její stav se na tomto pavilónu zhoršoval – nedokázala ležet ani spát, jenom chodila sem a tam. Sednout si a najíst se bylo pro ni obrovské utrpení. Byla to prý silná energie, která ji kompletně rozhodila nervovou soustavu. Cítila tok mohutné energie.

Tam ji přijeli navštívit její matka s bratrem. Stěžuje si, že od matky dostala místo jídla (antipsychotická farmaka podávaná v psychiatrických léčebnách vyvolávají často stavy nezvladatelného hladu a zároveň s tím se stává, že pacienti nedostanou dostatek jídla – pozn. redakce), jak dostávali ostatní, jen stíny a řasenku. Pod silnými antipsychotiky má jedinec velký hlad a tím začíná přibírat i na váze.

Později se paní Jaroslava dostává na volnější pavilón 30, kde se ale její stav začal zhoršovat, a když nebyla schopna se zařadit do režimu a v jejích myšlenkách se opět začaly odehrávat nesmyslné úseky dějů, např. že bude v nějaké místnosti nahá a že se ostatní na ni budou koukat apod., a když v noci začala vycházet z pokoje ven a balila se do prostěradla, byla přeložena zpět do pavilónu 20.

Posléze se dostává domů, ale její zdravotní stav se po „prášcích“ nezlepšil. Z mnoha prášků si pamatuje jen Zyprexu. Nervový stav byl stále stejný, neustále jí „šlo“ něco v hlavě. Údajně ji týrali přes děti.

Teprve až před 5 lety (tedy v roce 2003) se dozvěděla, kdo jsou to ti „ONI“. Prý je napojená na UFO, to začaly v její hlavě „hlasy“. Z toho jejich myšlenkového chaosu a řízení se zcela sesypala. Byla úplně vyčerpaná z energií, které jí posílali do hlavy. Měli jí promítat do očí obrazy, jak její děti umírají na rakovinu, obrazy byly v šedočerných barvách – jako černobílý film.

Elektronická šikana

V té době se dále ozval „hlas“, který ji začal uklidňovat, že děti jsou v pořádku. Monotónně a dokola. „Hlas“ byl mužský, byl však velmi hlasitý, jako když máte nahlas rádio. Dali jí to do hlavy příliš hlasitě. Byla to levá polovina hlavy. Mluvil česky anebo slovensky. „Hlas“ byl starší, tak nad 60 let, jednoduchý, primitivní, mluvil plynule, ale opakoval slova, aby týral. Tykal jí, někdy používal vulgární slova. Pak se vzpamatovala, protože údajně neměli zájem o to, aby jim zcela odpadla.

„Hlasy“ ji také přinutily k tomu, aby vyhazovala různé věci. Vyhodila některé věci z bytu a opět se ocitla v léčebně v Bohnicích, kde byla celkově asi 13-krát. Pavilón 10 pak začal patřit na Karlov (Praha 1), tak docházela tam.

„Hlasy“ pak začaly s paní Jaroslavou probírat vztahy zpětně do minulosti rodiny. Začalo se od babičky její matky. Bylo to jako vyprávění. Matku paní Jaroslavy prý nejvíce zajímalo, kolik bude mít Jaroslava invalidní důchod, aby jí nemusela pomáhat a pouze za ní jezdila ze Slovenska asi 3-krát do roka vypomoci s dětmi.

Později do hlavy paní Jaroslavy přichází „příkazový hlas“, aby přestala platit nájemné a inkaso, tak s platbami přestala. Jaroslava „hlasy“ nemohla odmítnout, protože byla naprosto ovládaná. Uvádí také, že se o otázky mimozemských civilizací zajímala jen okrajově. Zajímala se i o zdravou výživu a tvrdí, že z toho všeho „oni“ při ovládání čerpali.

obr.:HAARP: "Je to totální kontrola mysli. Kontrola vašeho myšlení, názorů, paměti. Kontrola vaší "osobnosti". Korupce vašich myšlenek. Destrukce vaší DUŠE. Stephen Marley, 2007

 

Dále jí začali tvrdit, že ona je nějaký 13-tý jogín a „hlasy“ jí začaly vyprávět, že kdysi byla jakási „bohyně Sisifo v Atlantidě“. Hlasy jí představily v jejích očích obraz sebe sama, jak je v bílé říze a vedle ní v černém stojí onen člověk ze společnosti, „sekty“ Nová Akropolis, který to tam vedl a který ji údajně tenkrát zabil.…

Nemůže ani sama číst. Čte za ni onen „hlas“. „Hlas/hlasy“ popisuje jako lidské, s poněkud „technologickým zvukem“, ale někdy „hlas/hlasy“ vnímá zcela čistě bez elektronického zkreslení.

Děti paní Jaroslavy odlétaly každé léto do Austrálie, protože tam byl jejich otec a paní Jaroslava zůstávala doma sama. Její matka si jednou usmyslela, že ji vyvede do jiného prostředí, to bylo na chalupu na Slovensko, kde matka žila. Paní Jaroslava v té době nebyla schopna naprosto nic dělat, jako kdyby byla zbavena schopnosti všech mechanických činností, takže např. umýt si hlavu byl obrovský problém. Dojít si nakoupit byl velký fyzický problém. Matka pro ni přijela se svým bratrem a podivně se chovali. Matka totiž byla podezřele usměvavá, což nebývala. V tu chvíli začala Jaroslava opět přijímat „hlasy“ o tom, že se provinila proti vesmíru a že za to bude pykat po všechny své další životy. Má převzít veškeré lidské prohřešky a bude trpět donekonečna. Celé toto „nekonečno“ bude hledat své děti. Často viděla před očima, jak jí někde někdo mučí děti anebo jak jí umírají děti. Např. starší syn jí takto umřel 3-krát a mladší také 3-krát, ale pokaždé se náhle doma objevili, takže svědkyně byla zděšená, jak to, že tu jsou. Dlouho si také myslela, že starší syn již nežije a říkala to i ostatním. Jsou to stále ty šedobílé obrazy před očima.

Její oči prý také používali při sledování TV. Svědkyně se sice na TV nemůže soustředit, ale někdy se dívají s ní a soustředí se za ni. Např. v současné době (2008) svědkyně sleduje seriál „Ztraceni“ a ten si prý „oni“ ("ty hlasy") pochvalují.

Paní Jaroslava tedy jela s matkou a jejím bratrem na Slovensko na chatu a po cestě se divně chovali a mluvili nesouvisle, svědkyně uvádí, že i oni dostali do hlavy programy a bylo jí řečeno, že „oni“ jsou na ně napojeni. „Oni“ Jaroslavě ještě upřesnili, že napojená na „ně“ je ona sama, její matka, matčin bratr, dále jedna její kolegyně, kterou prý zachytili později, to když pracovala v Národní knihovně, a tvrdili, že je napojena ještě i jedna její kamarádka, ale svědkyně si tím není jista.

Celý pobyt na Slovensku paní Jaroslava popisuje jako jeden velký spletenec podivných událostí a zmatení. Na Slovensku byla matka na Jaroslavu velmi zlá. Jednou večer si jí sedla na postel a začala zpívat. Je to totiž operetní zpěvačka a byla i divadelnicí, v době pobytu na Slovensku jí bylo již 76 let. Pak „hlas“ v hlavě řekl Jaroslavě, ať odejde ven. Byla to příkazová energie. Tam dostala velmi silný energetický tok, že z toho spadla do potoka. Tak se stalo, že se udeřila do žebra, ale sebrala se, odhodila boty, aby se jí lépe běželo pryč a utíkala v noční košili dolů vesnicí. Kolemjdoucí na ni volali, kam běží. Běžela směrem na Žiar nad Hronom a ještě dvakrát ji tato energie porazila do příkopu.

Nešťastnice paní Jaroslava – pod řízením dálkovou ovládací zbraní (ze satelitu, z vesmírné lodě apod.) činila bizarní kousky a působila jako šílenec.

Paní Jaroslava také říká, že „hlasy“ ji různě zkoušely a jednou týraly bezdomovectvím. Musela žít na ulici na příkaz „hlasů“!

Paní Jaroslava uvádí, že kvůli těmto „hlasům“ vlastně nemá žádné sny, popisuje to termínem „oni mi vyprázdnili sny“. Avšak „oni“ ji údajně také dokázali přenášet formou dematerializace a rematerializace. Přesouvala se z místa na místo, přestože tam prý vůbec nešla. Měli rovněž schopnost manipulovat s časem a realitou. „Přesouvali“ před ní domy nebo celá sídliště za zcela jiná a tím ji mátli. Domnívá se, že i její matku přenášeli.

V polovině roku 2006 jí „hlasy“ řekly, že jí do bytu míří tajná policie, vzala si ty nejdůležitější věci a odešla.

Jednou byli na chalupě. Matka paní Jaroslavy odchází z obývací místnosti a říká, že se večer „rozpráva z Bohom“ a hrdě odkráčí. Svědkyně si pomyslela, že je to přece nesmysl, vždyť Bůh s nikým nemluví.

„Hlasy“ dále říkaly, že jí porodily staršího syna, protože ona již toho nebyla schopna. Dítě z ní vyšlo, aniž by tlačila. „Hlasy“ ji sledují odmala, jednou s ní probíraly zážitky zpět až do dětství.

 

Program na devalvaci osobnosti

V únoru 2007 se její stavy začaly zlepšovat. „Hlasy“ sice neustaly, ale mají již jiný program. Vždycky to totiž nazývaly programy. Nyní je to prý o tom, že ji opět vracejí zpět do života. Pouštějí jí do uší různé frekvence šumění, které slyší o různých stupních intenzity. Je to jemné znění. Rozlišuje šum na stupně. Při prvním se dá i usnout. Druhý stupeň je horší a třetí je na zešílení. Šum pulzuje ve vlnách, ale velmi hlasitě. Je to něco, jako když se dostanete pod dráty vysokého napětí.

Vysvětlovali jí, že je napojena na nějaký inteligentní mozek, který je schopen mluvit, do něhož „oni“ vkládají nějakým způsobem určitý námět – program, který jí směřuje do hlavy. Např. jednou jí přikázali, že bude dělat divadlo. Otevřela pusu a začala mluvit, šel z ní 3 hodiny nahlas divadelní text, který předtím vůbec neznala.
„Hlasy“ jí také říkaly, že ji poslouchají a že znají její byt.

Jaroslava uvádí, že si ji „hlasy“ vybraly proto, že si její matku zachytily někde kolem 14-tého až 16-tého roku matčina života. Protože ta byla velmi ctižádostivá, talentovaná, chtěla v životě něco dokázat a „oni“ se na ni napojili a „starají“ se o ni dodnes. Matka tyto hlasy nemá, má údajně jiný program. Dostala prý spoustu nadání, jsou totiž schopni rozvinout u člověka nadání. Byla vynikající operetní sólistkou. Byla tedy tehdy nepříčetná z toho, že se jí rodí dítě. Byla to totiž krásná žena s dlouhými černými vlasy. Měla zelené oči.

„Hlasy“ paní Jaroslavě začaly říkat, že žije za trest. Prý za to, že se narodila. Její matka totiž byla také i vynikající herečkou a Jaroslava se jí narodila ve 24 letech. Tím její matka přišla o kariéru a Jaroslava se stala pro ni přítěží. Matka ji nechtěla. „Hlasy“ Jaroslavě řekly, že její matka je vyvolená. Matka se krátce po porodu rozvedla se svým manželem, který byl umělec a vzala si vojáka. Malou Jaroslavu s sebou vláčela do divadla, neměla ji kam dát. Byla prý surovou a bezcitnou matkou. Paní Jaroslava má ještě bratra, ale ten žije už s jiným manželem její matky.

„Hlasy“ a příkazy v hlavě paní Jaroslavy mají prý jediný smysl, trestají ji, baví se a zkoušejí na ní nové technologie. „Hlasy“ jí také vysvětlovaly, že „oni“ tady jsou proto, „že nás stvořili“, tedy že svědkyně je jejich a mohou si s ní dělat, co chtějí. Zkoumají zde život některých lidí, vyberou si život někoho, o něhož se „starají“ a pomáhají mu, aby poznali, jak lidé žijí.

Jaroslava vlastně nemá své myšlení, je zbavena procesu myslet a všechno jí říkají „oni“. Udělali z ní úplnou loutku na provázku. Např. kdysi ji řídili takto:

Teď vezmi prádlo a dej ho do pračky. Teď jdi do kuchyně a vezmi si mýdlo….“

„Hlasy“ říkají, že se blíží 10 let jejich působení u paní Jaroslavy a že ten, kdo to vede (říkají mu „Starej“), používají totiž často pouliční hantýrku, jí možná její program ukončí. Ale slibů prý bylo mnoho. Prý se tam „u nich“ odpojila nějaká skupina, která s tímto projektem týrání nesouhlasí.

Mají prý zaměřen celý její byt. Hráli si třebas tím, že jí na chvíli změnili několikrát prostor bytu. Odešla např. do obýváku a náhle se vrátila a byla v původním pokoji, který byl dávno přestaven. Jako by ten pokoj „zfotili“ a stvořili, a pak vrátili zase zpět. Změnili třebas na chvíli skříně, zprava doleva a Jaroslava z toho byla vždy velmi dezorientovaná.
Vědí prý úplně všechno o lidech, s nimiž přišla do styku. Jejich poměry, stav, povolání atd. Monitorují úplně všechny její kontakty.

Paní Jaroslava o „hlase v hlavě“ nikdy s nikým nemluvila. Až v Projektu Alfa.
Zážitky tzv. únosu do UFO ani implantáty tato svědkyně prý nemá.

 

Zdroj: exopolitika.cz

Tým Projektu Alfa se s paní Jaroslavou setkal 8. září 2008

Děkujeme svědkyni, že se na nás obrátila.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na závěr uvádíme aktuální zmínku o tom, jak se věci v souvislosti s výše uvedeným mají v dnešní, "moderní" době, v "moderním", "vyspělém" světě 21. století, kdy se každý člověk a každá země stará sám (sama) o sebe, neboť neví dne ani hodiny,  jestli přežije. Problémy přesahující hranice státu jakoby neexistovaly, resp. existují, ale opravdu mimo hranice naší země, a tudíž "my nemůžeme zasahovat..., ...sami jsme v krizi..."

Neboť tak lidstvo pokročilo (nepokročilo) k pochopení jeho vlastní podstaty, k pochopení (nepochopení) toho, že NIKDO NENÍ ODDĚLEN OD CELKU a že CELEK MŮŽE "PŘEŽÍT" POUZE PROSTŘEDNICTVÍM "PŘEŽITÍ" KAŽDÉ JEHO ČÁSTI. A proto se nikdo nestará o druhé, proto se setkáváme s názory typu:

"Někde stále umírají hlady? To se nás netýká, naštěstí to není u nás, to se týká jiné země. My jsme si to všechno zařídili lépe, my máme "štěstí", že ho nemáme...To si musí řešit u nich..."

Jaké NEPOCHOPENÍ A LHOSTEJNOST O VLASTNÍ BUDOUCNOST lidí řídí tento svět a vede jej ke zkáze...

NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA LIDÍ...

 

Umírají i dnes, zběsilý hon na čarodějnice - domnělé pomocnice ďábla - je stále platný!

 

Pokud se někdo někomu znelíbil, důvod se vždy našel. A to plně platí i v dnešní době, akorát se používají rafinovanější, "modernější" prostředky. Zde uvádime jeden příběh z německých kronik, jeden z mnoha nesmyslných úpálení nebo umučení z doby středověku (internetový zdroj)

 

V roce 1617, tedy před 400 lety, celá ta hysterická vlna vyvrcholila,“ řekl německý historik Gemski televizi RBB.

Roku 1618 zatkli pekaře Gürgena Croneho a Emerentiu Flörickeovou. Mladou dvojici nařkli, že pečou chleba a housky chutnající natolik skvěle, že to nedělají určitě jinak než s pomocí Satana.

Crone vydechl naposledy 24. dubna 1618 ve sklepě proměněném na mučírnu. Těhotná Emeretia mohla ještě porodit. Pak ji také mučili a 31. července zaživa upálili na hranici za městem, protože náměstí obklopovaly dřevěné budovy a riziko požáru bylo příliš vysoké.

obr.: Dobové znázornění upalování čardějnic na německé rytině z roku 1555

 

A současnost? TOTO JE ŽHAVÁ SOUČASNOST!!!

V současnosti: . „V mnoha zemích Latinské Ameriky, jižní Asie a především Afriky stále pronásledují ty, které ostatní označí za čarodějnice či šamany. Vědci odhadují, že od roku 1960 tak přišlo o život víc obětí než ve středověké Evropě, kde se tato obvinění stala osudnými pro více než šedesát tisíc lidí“...

To jen lidé, kteří jsou dokonale ovládáni hmotným světem a nejsou s to všímat si a vnímat nic než sebe (případně své nejbližší), nevědí nic o tom, co se děje na planetě Zemi, ano, na té, která je JEJICH DOMOVEM.

 

A co se týče "civilizovaného" zapadního světa...? Zde se již hon na čarodějnice poněkud rafinovaně změnil. Z upalování, ukamenování či mučení zde máme vznešeně znějící psychiatrické diagnózy, ekonomické znemožnění vlastního přežití (postarají se o to, aby člověk z NĚJAKÉHO důvodu přišel o práci, o byt, neměl pravidelný zdroj financí na obživu, skončil na ulici) nebo rovnou žalář.

A proč? Protože k takovému člověku pak již NIKDO nevzhlíží. Takovému člověku na "okraji společnosti" (jaký moderní výraz absolutní nejednotnosti si pokrokové lidstvo utvořilo) jen pramálo lidí uvěří. Takový člověk "na okraji společnosti" "přece nemůže znát PRAVDU"!

Takový člověk vyřazený z běžného provozu loutkoscény světa je poté neškodný, zcela "bezpečný" pro negativní stav...

Lidé,

 

začněte na sobě pracovat, začněte pracovat na SVÉM VLASTNÍM DUCHOVNÍM RŮSTU a vymaňujte se z ovládání negativního stavu, dokud ještě nemáte v těle čip!!!

Vaše vlastní nevědomost vede ke zkáze nejen VÁS, ale také všechny ostatní.

Každý je zodpovědný za Výsledek.

NIKDO NEMŮŽE ŘÍCI: "To jsem nevěděl... To druzí mohli něco změnit, já ne..."

 

PRAVDA SE NESKRÝVÁ, NIKOMU A NIKDE.

K PRAVDĚ SE MŮŽE DOSTAT KAŽDÝ ČLOVĚK.

VĚTŠINU POZEMSKÉHO ČASU KE SVÉMU PROBUZENÍ, K NALEZENÍ PRAVDY A K VYKONÁVÁNÍ PRÁCE SVĚTELNÉ, kvůli které jste tady na Zem přišli, JSTE JIŽ PROMARNILI.

Proto již neváhejte a nezačínejte až zítra.

ZAČNĚTE HNED TEĎ.

BUĎTE NEUSTÁLE SVĚTLEM, PRÁVĚ NYNÍ, KDY TMA A NEGATIVITA mají relativní NADVLÁDU NAD SVĚTEM. VY ŽIJTE SVĚTLEM, ŠIŘTE SVĚTLO A NAPLŇTE TAK SMYSL SVÉHO POZEMSKÉHO BYTÍ.

DOKÁŽEŠ TO. PRÁVĚ TY TO DOKÁŽEŠ, dítě mé.

VÍM TO...

Těším se na Tebe Doma, v Pravém Stvoření

Světlo

 

Přátelé, pokud se chcete informovat, jak souvisí tyto události s duchovní podstatou Pravého života, jaký je jejich duchovní dopad na životy nás všech a jaká řešení těchto problémů nabízí Přátelé z Vesmíru, kteří vše láskyplně sledují, přijměte naše pozvání k návštěvě formou individuálních sezení nebo přednášek, které uskutečňujeme.

Těšíme se na Vás

Ema a Auron