obr.: ...tito pánové se stále ještě usmívají (2018 už jen dva)... Práce negativních mimozemských entit v neprospěch poZemšťanů je v JEJICH VLASTNÍM ZÁJMU. Sami ilumináti podporují vznik a fungování tajných základen negativních mimozemšťanů na Měsíci i na Zemi a zatím se stále těší ze vzájemné "spolupráce" . Spolupráce smrti. Nic než svobodná volba lidí.

 

Přátelé,

 

nabízíme vám další informace, které vám umožní pochopení dalších souvislostí týkajících se spolupráce poZemšťanů s negativními mimozemskými rasami. Je žádoucí, aby každý člověk byl informován o tom, co se přímo týká jeho vlastního života, co přímo PODMIŇUJE (byť falešně) jeho život na planetě Zemi. Aby tak každý mohl zjistit, že žije falešný pseudoživot, a to jen proto, aby si uvědomil existenci reality PRAVÉ a začal jí žít.

Je to žádoucí také pro to, aby se každý sám mohl VĚDOMĚ rozhodnout, co bude ovlivňovat JEHO ŽIVOTNÍ REALITU a co NE. Každý tedy musí nejdříve vědět (resp. rozpomenout se), že tuto MOŽNOST VŮBEC MÁ.

Z PODSTATY BYTÍ VYPLÝVÁ, ŽE ŽÁDNÁ INFORMACE, ŽÁDNÁ OKOLNOST BYTÍ, ŽÁDNÁ PRAVDA NEMŮŽE BÝT NIKDY NIKOMU UKRYTA.

NEJDE TO. JAK BY SE NEJVYŠŠÍ - STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH, tedy vše, co existuje, UKRYL SÁM PŘED SEBOU?

A PROČ BY TO DĚLAL?

POKUD JE TEDY V NAŠEM ŽIVOTĚ NĚCO, CO NĚKDO Z NĚJAKÉHO DŮVODU SKRÝVÁ, ZATAJUJE, PŘEKRUCUJE ČI JEDNODUŠE NEZVĚŘEJŇUJE OSTATNÍM, PAK JE TO ČISTÝ DŮKAZ JEDINÉHO:

NENÍ TO PRAVÉ. NENÍ TO POZITIVNÍ, NENÍ TO PRAVÝ ŽIVOT.

SKRÝVÁ SE POUZE ZLO, NEPRAVOST, NEGATIVITA.

UTAJOVÁNÍ PRAVDY (nebo lži, chcete-li) JE JASNÝM DŮKAZEM NEGATIVITY, existence a špinavé práce PEKELNÉHO STAVU, KTERÝ SI S VĚTŠINOU POZEMŠŤANŮ HRAJE DOSLOVA NA SCHOVÁVANOU.

 

NĚKDO SI STÁLE BUDE MYSLET, ŽE "TO VŠECKO TAK PROSTĚ MÁ BÝT"... "TAKOVÝ JE ŽIVOT"...

DOBŘE TEDY, TAKOVÝ JE ŽIVOT VÁŠ, PŘESNĚ TAKOVÝ, JAKÝ SI UTVOŘÍTE.

VÁŠ ŽIVOT JE TAKOVÝ, V JAKÝ VĚŘÍTE.

JESTLIŽE BUDEME PROŽÍVAT a poté ROZLIŠOVAT TO, CO PRAVÉ NENÍ, UVĚDOMÍME SI PRAVOU PODSTATU BYTÍ a BUDEME PROŽÍVAT to, co PRAVÉ JE.

TAJNÉ INFORMACE NEEXISTUJÍ. NIC TAJNÉHO NEEXISTUJE.

JAKMILE SI TO UVĚDOMÍTE, PAK ZJISTÍTE, ŽE

VŠECHNO JE JINAK.

Jedním z mnoha "tajemství", na které běžný poZemšťan v souladu se zákony negativního stavu "nemá nárok" právě proto, že se týká jeho vlastního vykořisťování a jeho vlastního zániku - je existence tajných, podzemních základen negativních mimozemšťanů na naší planetě Zemi. 

 

Vzhledem k tomu, co víte, přátelé, o povaze negativního stavu a jeho současné (relativní a dočasné) nadvládě na planetě nula - naší Zemi v naší dimenzi bytí, bude pro vás docela "pochopitelné", PROČ POTŘEBUJÍ NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ BYTOSTI nějaké to ZÁZEMÍ NA NAŠÍ ZEMI.

HORKO TĚŽKO BY SE JIM v náš neprospěch PRACOVALO JEN NA JEJICH DOMOVSKÝCH, ZNIČENÝCH PLANETÁCH, které zdaleka NEDISPONUJÍ takovými PŘÍHODNÝMI PODMÍNKAMI PRO VŠECHNO jejich zvěrstvo tak, jako jimi disponuje právě naše planeta Země, byť planeta nula a navíc planeta již téměř zničená také...

Ale proč do práce dojíždět (na jejich zničené planety, byť domů), když mohou negativní mimozemšťané zůstat na svém pracovišti... na Zemi? Ubytování zdarma, no neberte to...

Negativní mimozemšťané by však nedokázali tato svá díla - tajné základny - vybudovat a udržovat BEZ SPOLUPRÁCE POZEMŠŤANŮ. Primárně samozřejmě BEZ JEJICH "SVOLENÍ" ke stavbě BY SI NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ MOC NEŠKRTLI - možná, že ano, ale pravděpodobně s jiným průběhem "úspěšnosti".

EXISTENCE A FUNGOVÁNÍ TAJNÝCH, MIMOZEMSKÝCH PODZEMNÍCH ZÁKLADEN NA ZEMI JSOU SAMOTNÝM DŮKAZEM SPOLUPRÁCE S LIDSKÝMI KOLABORANTY, KTEŘÍ DALI K TOMUTO VŠEMU SOUHLAS A POSKYTLI ROVNĚŽ NEMALÉ ÚSILÍ K REALIZACI TÉTO SMRTÍCÍ PASTI.

PROČ? ptáte se?

Obyčejné - NĚCO ZA NĚCO.

Pozemšťané chtějí válčit... MEZI SEBOU.

Negativní mimozemšťané chtějí také válčit... S NÁMI.

STMELUJE nás tedy společný CÍL.

 

OBĚ STRANY SE SHODUJÍ NA SPOLEČNÉM SOUPEŘI.

TATO VZÁCNÁ SHODA SJEDNOCUJE.

TO SE TO PAK VÁLČÍ!!!

A TAK SE SJEDNOTILI.

NEGATIVNÍ POZEMSKÉ MOCNOSTI S NEGATIVNÍMI MIMOZEMSKÝMI MOCNOSTMI.

AŤ JSOU SILNĚJŠÍ.

SAMI PROTI SOBĚ.

"Nejznámější" ze základen negativních mimozemských ras, na které působí šedí a reptiliáni společně s lidskými kolaboranty, se v současné době nacházejí například na Novém Zélandu (oblast Pine Gap), v Austrálii, ve Střední a jižní Africe. Také evropská města nezůstala bez povšimnutí, například v podzemí Moskvy či Denveru právě probíhají a finišují usilovné práce...

 

A co "nevinný" Měsíc - "zbytečně nevyužité místo"?

obr.: stará fotografie Měsíce, trčící anténa, výška přesahuje 100 metrů (1966, americká sonda Lunar Orbiter 1): anténa instalovaná negativními mimozemšťany nad vlastní základnou umístěnou pod povrchem Měsíce (přivrácená strana). Ojedinělé vyzrazení se (pravděpodobně jim to jinak nevyšlo).

 

Není snad vhodnějšího místa pro nekalou činnost všeho druhu než právě "nevinný" MĚSÍC. Co ten zmůže? Co s ním ostatní zmůžou? No, teď už nikdo nic, protože pro ostatní je dávno zadaný. Obzvlášť pečlivě jsou zadány obě strany Měsíce z pohledu Země - přivrácená i ta odvrácená. Negativní mimozemšťané zde mají monumentální základny, které jim slouží jako naprosté a téměř dokonalé útočiště (a to DOSLOVA - útočiště) pro své zákeřné záměry, které realizují nejen na pozemšťanech. Na Měsíci mají svůj "domov" ovládací nástroje (antény a veškeré aplikace technologií k tomuto cíli určených), kterými každého pozemšťana VELICE ZDÁRNĚ OVLÁDAJÍ. Chloubou negativních mimozemských ras - a zároveň naprostou ostudou pozemšťanů co do selhání v zajištění světové bezpečnosti a zmaření celosvětového míru - pak jsou samozřejmě jejich společné základny na Měsíci, ve kterých kolaborují negativní mimozemšťané s pozemskými lidmi již od 40. let minulého století. Připomeňme, že Měsíc je umělý objekt, neotáčí se kolem své vlastní osy, proto vidí poZemšťané pouze jeho jednu - přivrácenou - stranu. Pozemšťané (kromě těch, kteří vědí, ale musejí mlčeti zlato) nemají ani tušení, co se děje na přivrácené straně, natož co se děje a vyskytuje na jeho odvrácené straně - vybudovaná města na povrchu i pod povrchem Měsíce, základny, bohatá infrastruktura... a spousta ANTÉN - na co, to už víte, přátelé, stačí se podívat, jaký jste žili či žijete život, co hodláte dělat třeba zítra, nebo pozítří....

Na k Zemi přivrácené straně Měsíce jsou pochopitelně veškeré objekty pěkně pod povrchem, aby zvědavé oko běžné poZemské nedohlédlo a nezhrozilo se, co se tam děje, co NA NÁS PADÁ A NENÁPADNĚ NÁM SERVÍRUJE. Právě pod povrchem, V PODZEMÍ přivrácené strany Měsíce se již dlouho zahřívají ANTÉNY, které OVLÁDAJÍ LIDSTVO PLANETY ZEMĚ. Je žádoucí, aby se antény na ovládání lidstva nacházely na přivrácené, bližší straně, účinnost se tímto velice vydatně zvyšuje.

ANO, TY ANTÉNY, KTERÉ NÁS TAK ÚSPĚŠNĚ A TAK "NENÁPADNĚ" OVLÁDAJÍ.

ANO, TY ANTÉNY, KTERÝMI NÁS JEŠTĚŘI KAŽDOU SEKUNDU UDRŽUJÍ V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD PRAVDY.

Na odvrácené straně Měsíce pochopitelně nemají negativní entity co skrývat, tam jsou relativně v bezpečí. Roztočili to tam tedy naplno. Vybudovaná města a sofistikované systémy řídících jednotek, které jsou nepostradatelné pro zákeřnou práci negativních mimozemšťanů, jsou přímo na povrchu, o čemž se může přesvědčit (například z fotografií pořízených již mnoha nezávislými zdroji) každý pozemšťan. Chce-li znát pravdu. Jak jen je možné, že tyto fotografie nejsou běžně k dispozici, nejsou prezentovány veřejnosti? Copak existuje něco "tajného", co má být před veřejností skryto? Ale no tak, přátelé... Antéty na ovládání vaší mysli přece fungují opravdu dobře, nemyslíte...? Nezbývá vám tedy, než uvěřit...

ANO, TY ANTÉNY, KTERÉ NÁS TAK ÚSPĚŠNĚ A TAK "NENÁPADNĚ" OVLÁDAJÍ.

ANO, TY ANTÉNY, KTERÝMI NÁS JEŠTĚŘI KAŽDOU SEKUNDU UDRŽUJÍ V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD PRAVDY.

obr. vlevo: Odvrácená strana Měsíce. Vybudovaná města s bohatou infrastrukturou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajnou americkou podzemní základnu, Oblast Aera 51, kde Američané spolupracují s mimozemšťany, již kdekdo zná. Ovšem Amerika se zlem nikdy netroškaří, a tak si dovoluje oznámit, že takovýchto základen má v zásobičce více. V pustině Nového Mexika se prý nachází ještě jiný komplex, kde se zlí, agresivní mimozemšťané pěstují jako žampiony a kde "lékaři" provádějí šílené genetické pokusy...

------------------------------------------------------------------------------------

 

Mimozemská základna v Dulce u Nového Mexika v USA

 

Toto společně zařízení CIA a negativních mimozemšťanů bylo popsáno jako "obrovský labyrint, s obrovskými kachličkovanými stěnami, které se táhnou do nekonečna“...

UTAJENÁ kolonie mimozemšťanů!

V podzemním komplexu v Dulce pracuje 18 tisíc negativních reptilních mimozemšťanů!

Následující "materiál" (informace) je získán od lidí, kteří znají základnu v Dulce. Jsou to lidé, kteří pracovali v laboratořích, unesení lidé, kteří byli na základnu dopraveni, lidé, kteří asistovali při stavbě základny - stavební dělníci, personál zpravodajských služeb (NSA, CIA, FBI apod.) a v téměř poslední řadě také badatelé UFO.

Podle svědeckých výpovědí je základna v Dulce mimozemská podzemní instalace, kousek od města Dulce v Novém Mexiku. Sahá téměř dvě míle pod Archuleta Mesa v Jicarillské rezervaci apačských Indiánů. Říká se, že základna je první a hlavní společnou biogenetickou laboratoří vlády Spojených států a mimozemšťanů. Je známo, že existují i jiné takové základny v Coloradu, v Nevadě a Arizoně.

obr.: Mapa systému podzemních tunelů v západní části U.S., dle svědectví Thomase Castella

 

Jde o multipodlažní středisko, které sahá sedm pater pod zem a podle dostupných zpráv má centrální „HUB“, (HUB – komplexní souhrn služeb pro podporu růstu partnerských organizací a jejich byznysu), který je pod kontrolou bezpečnostních úředníků základny. Bezpečnostní úroveň potřebná k přístupu do různých sekcí vzrůstá, jakmile se člověk chce dostat do nižších podlaží. Jistý člověk, který pracoval na základně, měl "bezpečnostní označení ULTRA 7" a říká: „Bylo tam sedm podlaží, ale není vyloučeno, že jich mohlo být více.“
Po celém komplexu jsou rozmístěny videokamery, kterých je přes 3 000 a které nepřetržitě snímají místa s vysokým stupněm bezpečnosti (vchody a východy). Existuje tam přes 100 "tajných" východů ústících poblíž nebo kolem Dulce. Mnoho jich je kolem Archuleta Mesa, ostatní vedou jižně okolo jezera Dulce a některé vedou až na východ k Lindrith. Sekce umístěné hluboko v komplexu jsou spojené systémem přírodních jeskyní.

PODLAŽÍ 1

První podlaží slouží k parkování, jsou zde garáže a prostory pro údržbu a opravy. Parkují zde všechna vozidla střediska v Dulce. Nikdo neprojede dovnitř, aniž by jej nezkontrolovala bezpečnostní služba. Navíc musí člověk předložit jak vjezdovou kartu, tak přístupové číslo. Říká se, že na cestě vedoucí do těchto garáží jsou magnetické senzory, stejné, jako jsou ty, které jsou rozmístěny kolem podzemní tajné základny Oblast Area 51.

PODLAŽÍ 2 

Zde se nacházejí garáže a depa pro vlaky, pro podzemní kyvadlovou dopravu, tzv. shuttle, stroje pro ražení tunelů. Probíhá zde údržba a servis pro disk. Je to místo, kde parkuje nejvíce shuttles. Většina z tunelových systémů vede k několika mimozemským podzemním základnám. Jsou to Area 19, Area 51, Plant 42, Green river Dungway, na Edwardsovu leteckou základnu, na Page, do arizonského střediska, na základny pod Taosem v Novém Mexiku, na Datil v Novém Mexiku, do Colorada Springs v Coloradu, do Creed v Coloradu, do Sandia, pak do Carlsbad v Novém Mexiku a také na mezinárodní letiště v Denveru a některé tunely také až do Los Alamos do podzemní základy, kde mají např. v držení špionážní letoun Aurora. Na těchto a dalších podzemních vojenských základnách nemají jen špionážní letoun Aurora prošpikovaný mimozemskými technologiemi (dáreček ještěrů z pekel), ale i jiné, další létající stroje vyvíjené ve spolupráci s negativními mimozemšťany reptiliány, humanoidy, hmyzoidy a dalšími.

PODLAŽÍ 3

Toto podlaží čítá ubytovací kapacity a komplexní služby pro dělníky a testovací subjekty. Tato oblast je také hlavní řídícím místem, kde je umístěna většina počítačů a odkud se řídí celá základna.

 

PODLAŽÍ 4

4. podlaží slouží k výzkumu lidské aury, jakožto i všech aspektů telepatie, hypnózy a snů. Někteří říkají, že zde vědí, jak oddělit bioplazmatické tělo od fyzického těla, aby se do něj umístila podstata (matrix) životní síly mimozemské entity po odstranění duše - podstaty (matrixu) životní síly člověka. Podle dostupných zpráv jsou zde negativní mimozemšťané schopni uvolnit (zpřístupnit) telepatii a psychiku umožňujíce lidem a zvířatům používat sílu, aniž by potřebovali svaly v těle.

PODLAŽÍ 5

Toto patro ukrývá ubytovací prostory pro rasy „šedých“ a pro rasy „reptoidů“ využívaných k výzkumům, stejně jako těm lidským.

 

PODLAŽÍ 6

Podlaží šest se soukromě nazývá „Hala nočních můr“ (Dům hrůzy). Zde jsou genetické laboratoře, kde se provádějí experimenty na rybách, tuleních, ptácích, myších a lidech, které jsou zeširoka pozměňovány od jejich původních forem. Jsou zde lidé s mnoha rukama a mnoha nohama a několik klecí a kádí lidských kreatur vypadajících jako netopýři dosahující výšky až 7 stop. Mimozemšťané učí pozemšťany genetice; věcem jak prospěšným, tak nebezpečným. Toto podlaží je určeno také pro klonování Šedých, kteří se nemohou reprodukovat jejich "přirozeným" způsobem a musejí si klonováním zajišťovat svou populaci.

PODLAŽÍ 7

I na sedmém patře se můžete setkat s lidmi v klecích. Řada za řadou, tisíce lidí, pozůstatků lidské směsice a embrya humanoidů uchovávána v chladných nádobách v různých stádií vývoje, nádrže s humanoidy. Jeden dělník říkal: „Podlaží 7 je nejhorší. Často jsem se setkával s lidmi v klecích, obvykle zmatených nebo zdrogovaných, ale někdy křičeli a prosili o pomoc. Bylo nám řečeno, že jsou šílení, že je to beznadějné a jsou prý zapojeni do vysoce riskantních drogových testů v rámci léčení jejich šílenství. Bylo nám řečeno, abychom s nimi vůbec nikdy nemluvili. Zpočátku jsem této verzi věřil..."

Nakonec, v roce 1978, malá skupina dělníků odhalila pravdu. Tím začaly v roce 1979 tzv. „války v Dulce“, kdy došlo k ohromným přestřelkám, zahynulo minimálně 66 tajných agentů. Na určitý čas se kvůli těmto střetům musela základna údajně uzavřít, ale teď již opět funguje bez zjevných problémů. Poučena z těchto "nezdarů" vláda zpřísnila bezpečnostní i jiná opatření.

 

Počátky... jako vždy - padné...

 

Městečko Dulce v leží v severní části amerického státu Nové Mexiko nedaleko indiánské rezervace Jicarilla. Žije v něm asi 900 obyvatel a bylo by nezajímavým místem, nebýt skutečnosti, že pod povrchem pouště se rozkládá neuvěřitelný objekt - obrovská a utajená podzemní základna gigantických rozměrů, která obsahuje mimo jiné biogenetickou laboratoř americké vlády a negativních mimozemských bytostí, jejímž účelem je provádět šílené pokusy na zvířatech a lidech.

Začalo to docela nevinně. V roce 1976 si farmáři v okolí malého města Dulce stěžovali na úhyn dobytka. Nešlo o nic velkého, na pastvinách vždy našli jen pár mrtvých kusů, ale nikdo si to nedokázal vysvětlit. Zvířata byla do poslední chvíle zdravá, na těle neměla známky po střelných poraněních nebo po útoku nějaké šelmy. Jen býkům často chyběly pohlavní orgány.

V oblasti kolem Dulce se vyskytoval velký počet zohavených zvířat.

Vláda a negativní mimozemšťané používali zvířata pod falešnou záminkou - pro jakési zkoušky týkající se životního prostředí a biologických experimentů. Jak se přesvědčili později sami pozemšťané, negativní mimozemšťané také potřebovali velké množství krve, na své genetické experimenty a pro svou vlastní výživu. 

V knize „ET a UFO – oni potřebují nás, my nepotřebujeme je“ od Virgila „Posty“ Amstronga autor popisuje, jak jeho přátelé, Bob a Sharon se jednou v noci zastavili ve městě Dulce na večeři. „Vyslechli místní obyvatele, jak otevřeně a hlasitě diskutují o tom, jak mimozemšťané unášejí obyvatele z města z důvodů experimentů.“ Mimozemšťané si brali proti vůli občanů z Dulce lidi jako „pokusná morčata“ a zaváděli jim do hlav a těl implantáty (mozkové neurální čipy RFID a do těl klasické čipy RFID). Lidé z města z toho byli vystrašení a rozzlobení, ale zdálo se, že tyto „zdroje“ povolila negativním mimozemšťanům samotná vláda.

 

Třpytivá hmota

Případem se začal zabývat místní policista Gabe Valdez, který v červenci roku 1978 k vyšetřování přizval několik vědců včetně vědce ve výslužbě Howarda Burgeese. Ti si dlouho lámali hlavy a až při nasvícení ultrafialovým světlem zjistili podivná znamení. Mrtvé krávy měly na pravé straně hlavy, krku a předních nohách zbytky jakési třpytivé hmoty. Při analýze ale nenašli nic než extrémně vysokou koncentraci hořčíku a draslíku.

V té době se v okolí začalo množit pozorování podivných světel na noční obloze a Valdeze se zmocnil nepříjemný pocit, že se v jeho „revíru" děje něco hodně zvláštního.

Brzy dostal nečekanou posilu. O případ se začal zajímat obchodník z Albuquerque, vynálezce a milovník záhad Paul Bennewitz, který tvrdil, že sestrojil zařízení na odposlech mimozemské komunikace. Valdez byl zprvu skeptický, ale ze zvědavosti ho nechal pracovat. Bennewitz záhy zachytil zvláštní signály vycházející zpod kopce nedaleko Dulce. Bennewitz byl přesvědčený, že se tam ukrývá mimozemský komplex.

 

Později, Paul Benewitz ve své zprávě o  zkoumání základny v Dulce napsal: „Vojáci vcházeli dovnitř a ven každé léto, což začalo v roce 1947. Místní domorodci si vzpomínají na totéž. Postavila se také cesta – přímo před lidmi z Dulce a nákladní auta dlouhou dobu zajížděla dovnitř a ven. Později byla cesta zatarasena a pak zničena…Nákladní vozy byly označeny společností „Smith“ pocházející z Paragosa Springs v Coloradu. Taková organizace nyní neexistuje, ale v záznamech ano…..Myslím si, že základna byla postavena pod krycím projektem dřevařské společnosti, avšak nikdy nepřevážela žádné klády. Pouze velká zařízení.“

 

Bennewitz začal být postupem času až posedlý myšlenkou na zničení tohoto mimozemského komplexu. Jak provést úspěšný útok na základnu nakonec popsal v pojednání Projekt Beta. Valdez si nejspíš myslel, že je Bennewitz psychicky narušený podivín, ale pak se na scéně objevil Thomas Castello...

 

Thomas Castello

Bývalý příslušník letectva a dlouholetý člen amerických tajných služeb Thomas Castello počátkem 80. let potvrdil, že se u města Dulce skutečně nachází rozsáhlý podzemní komplex. Pracoval tam jako ostraha od roku 1977 a podle jeho svědectví byla skutečnost ještě divočejší, než si Bennewitz představoval. V sedmi obrovských podzemních podlažích prý žije a pracuje až 18 tisíc reptilních, velmi zlých, bezcitných mimozemšťanů, kteří vznikají v jakýchsi líhních. To vše pod dohledem lidí.

 

Podle Castella se nejhorší pověsti těšilo šesté patro, kde se prováděly pokusy s křížením lidí, zvířat a reptilních bytostí mezi sebou, včetně pokročilých genetických pokusů nejen na lidech a reptilních typech negativních mimozemšťanů, ale také na kravách, tuleních nebo ptácích. Nacházely se tam nádrže a klece obsahující „produkty" těchto experimentů, například lidské stvůry s mnoha končetinami a humanoidi připomínající netopýry nebo ještěry.

 

"Dokumenty DULCE", které měly být odcizeny uvnitř tajného podzemního zařízení společně s třiceti černobílými fotografiemi a videofilmem, skutečně existují. Klíčovou osobností v této záležitosti je Thomas Castello, který svého času zastával velmi vysokou funkci v řadách tajné bezpečnosti v rámci řízení podzemní základny DULCE. Z jistých, velmi vážných důvodů se tento člověk jednoho dne rozhodl alespoň částečně vynést tajemství tohoto zařízení na povrch. Nakonec se tedy rozhodl opustit toto zařízení společně se závažnými důkazy o jeho činnosti.

Pomocí malé kamery vytvořil třicet fotografií zobrazující různorodé prostory uvnitř komplexu. Celý dokumentační soubor byl tvořen originálem a pěti skupinami kopií, které se mu za velmi dramatických okolností podařilo propašovat jedním ze stovky východů na povrch Země. Thomas měl celou akci velmi dobře naplánovanou. A tak ihned po opuštění základny směřoval k předem určenému úkrytu. Před tím však chtěl vyzvednout manželku a svého malého syna. Ovšem když dorazil na místo, kde se měl spojit s manželkou, zjistil, že byl prozrazen a na místě spatřil vládní vozidlo a agenty. Jeho manželka a dítě byli uneseni. Thomase údajně prozradil jeho spolupracovník K. LOMAS. Agenti měli úmysl donutit Thomase vrátit se do podzemního zařízení s tím, že dostane nazpět svou manželku a syna. Jenomže Thomas nebyl naivní a velmi dobře věděl jaký by ho čekal osud v biologickém výzkumném zařízení. Podařilo se mu utéct.

Asi málokoho překvapí, že se poté po Thomasi Castello slehla zem. Jeho rukou namalovaný plánek základny po něm zůstal jako důkaz jeho slov a jeho zkušeností...

Lidstvo děkuje Thomasi Castellu za jeho odvahu postavit se na stranu pravdy. Děkujeme, Thomasi, za zveřejnění pravdy, které lidstvu mimo jiné dává možnost změnit své konání, v opačném případně připravit se na události blízké budoucnosti.

 

Únosy NEGATIVNÍMI mimozemšťany

 

Únosy lidí jsou předpokladem pro zdárné plnění cílů na základnách. (Zdůrazňujeme, že ÚNOSY LIDÍ PROVÁDĚJÍ POUZE NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ RASY. Pozitivní, mírumilovné mimozemské rasy lidi nikdy neunášejí, neubližují jim ani je nijak neovládají.)

Pokusy na lidech nejrůznějšího a nejhrůznějšího charakteru jsou na tajných základnách hlavní aktivitou, z níž jsou negativní mimozemšťané "živi" a "zdrávi". Pokusy na lidech, křížení, klonování lidí a dalších živočišných druhů, odebírání životní energie, implantace čipů do lidských těl... předpokladem je zdárný ÚNOS VHODNÉHO POZEMŠŤANA.

Většina případů únosů negativními mimozemšťany, které jsou ohlášeny v USA i jinde po světě, se "drží" klasického scénáře: lidé (většinou bez doprovodu jiných osob) spatří na obloze podivná světla a než se nadějí, stojí před nimi bytosti z jiného světa. Poté jsou uneseni na palubu kosmické lodi, kde podstupují řadu podivných "vyšetření". Po těchto únosech jsou poznamenáni trvalými "znaky".

Vyšetřovatel UFO Paul Bennewitz se zaměřil koncem 80. let na jistou zprávu o únosu ve státě Nové Mexiko.

Oběť únosu, Christa Tiltonová z Oklahomy, prohlásila, že ji v roce 1987 unesli dva malí mimozemšťané. V hypnotickém stavu ji pak tito únosci donutili nastoupit do kosmické lodi a odletěli na tajemné místo ve svahu hory. Tam se Christa setkala s mužem oblečeným do červeného pláště ve vojenském stylu. Odtud ji převezli do tunelu plného počítačových stanovišť a bezpečnostních kamer, aby ji posléze přepravili v dopravním vozíku do jiné oblasti, kde jí nutili stát na zařízení podobné váze, které však mělo místo stupnice počítačový monitor.

Vyděšená oběť dostala identifikační průkaz a bylo jí řečeno, že právě sestoupila do 1. podlaží podzemního objektu. Její děsivá muka poté pokračovala a Tiltonová nakonec sestoupila až do 5. podlaží základny, kde prý spatřila další příslušníky podivného mimozemského druhu, který ji unesl, a také řadu kosmických lodí. V jedné obrovské místnosti spatřila počítačem řízená měřidla připojena k nádržím, které páchly po formaldehydu. A přestože nikdo Titlové neukázal obsah, dokázala později nakreslit jejich vnější vzhled. 

Právě tyto kresby zaujaly tenkrát již zmiňovaného Bennewitze, který už podobné náčrtky viděl. Kresby Tiltonové se totiž téměř shodovaly s řadou náčrtků, které zkoumal o pár měsíců dříve a které tvořily část spisů Dokumenty z Dulce (vypracovanými Thomasem Castellem).

Oběť únosu negativními mimozemšťany z července roku 1987, Christa Tiltonová z Oklahomy, dokázala důkladně a detailně popsat počítačové zařízení i bezpečnostní systém plný kamer v této tajné základně. V tomto několikapatrovém komplexu spatřila dle výpovědi i podivné lidské, ale upravené bytosti a obrovské nádrže, na které byly připojeny světla. Popis i náčrtky paní Tiltonové poté velmi šokovaly zasvěcené odborníky. Thomas Castello, který byl v letech 1977 až 1979 bezpečnostním důstojníkem na této tajné základně, se rozhodl promluvit.

Podle dokumentů a videokazet, které ukořistil na svém pracovišti, vypracoval sám rozsáhlou zprávu ,,Dokumenty z Dulce,, kde odhaluje skrývané skutečnosti této základny. Uvádí, že celá základna má 7 podlaží, ty nejpřísnější bezpečnostní opatření a v celém gigantickém objektu bylo přes 18 000 velmi podivných lidských bytostí, nepočítaje vojenský, vědecký a lékařský personál. Jak dále přiznal, na šestém podlaží se prováděly experimenty na mnoha zvířatech, ale také na lidech. Slova důstojníka Castella přitom nezávisle, ale velmi přesně korespondují s výpovědí unesené oběti Christy Tiltonové.

Celé šesté podlaží bylo plné nádrží obsahujících znetvořené nebo geneticky upravené lidi s mnoha rukama a mnoha nohama a také několik klecí s extrémně vysokými bytostmi. Byly zde tisíce lidí a lidem podobných kříženců, uskladněných v chladu.

Jak Castello prohlásil na konferenci r. 1987: ,,Často jsem se setkával s lidmi v klecích. Obvykle byli omámeni nebo utišeni léky, ale někdy křičeli a žadonili o pomoc. Nám bylo řečeno, že jde o nevyléčitelné šílence, kteří se účastní vysoce riskantních pokusů s léky, jež mají vyléčit nepříčetnost. Dostali jsme příkaz, abychom s nimi nikdy nemluvili‘‘.

Svědectví zaměstnance základny, bezpečnostního důstojníka Thomase Castella a jedné z obětí únosů do této základny – paní Tiltonové, potvrzují i další dva fakty. V letech 1976 - 1978 postihla bezprostřední okolí základny v Dulce vlna znetvoření dobytka, který se ze dne na den povaloval v řadách zcela experimentálně rozkuchán kolem Dulce. Šlo o tak masové a stále se opakující případy, že je sem přijely zkoumat vědecké týmy z celého světa a celou věc šetřila státní policie. Přestože z pochopitelných důvodů americká vláda odmítá přiznat existenci jakéhokoliv podzemního objektu v Dulce, výzkumný tým, který v Dulce sondoval povrch, analyzoval a potvrdil, že pod povrchem v Dulce se nacházejí skutečně hluboké prostory.

 

-----------------------------------------------------------------------------

V roce 1973 se v USA odehrál případ únosu Betty Andreassonové ze South Ashburnham. Podle její výpovědi viděla v hypnóze při svém únosu v prostoru i další unesené lidi. Popsala, že viděla, jak z jakési unesené ženy vytahují dva plody. Do jednoho poté vbodali dlouhé jehly do hlavy a poté plod uložili do jakési nádrže, kde byl udržován při životě na jakýchsi přístrojích.

------------------------------------------------------------------------------------

Ovšem i jiní lidé z různých částí světa popisují, že při svém únosu zde tyto nádrže a přístroje viděli, mnohdy i celé řady těchto nádrží se stovkami lidských těl. 

---------------------------------------------------------------------------------

V prosinci 1977 byla v USA unesena paní Debbie Tomeyová z města Copley Woods. Tehdy jí bylo voperováno do dělohy něco neznámého. Krátce po této události se tato žena stala bezdůvodně těhotnou. Neuměla si to vysvětlit. Po několika měsících těhotenství však prožila další únos. Když se z něj probrala ve své posteli, zjistila, že její břicho už není naduté a dítě, které v něm záhadně nosila, přes noc zmizelo z jejího těla. Gynekologové se nezmohli po posouzení celé záležitosti na nic více, než na politování této situace, neboť se s ničím podobným dosud nesetkali. Vyloučen byl samozřejmě i jakýkoliv druh samovolného potratu. Podle hypnózy probíhal třetí ,,únos,, přímo v jejím domě, kam jí přinesli v noci ukázat její dítě. Jak Debbie Tomeyová s hrůzou vypověděla, v rukou drželi malého ohavného vrásčitého tvora, tvrdili, že je to její dítě a usilovali o vzorky mateřského mléka.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Podobných případů, kdy byli lidé uneseni a různými způsoby "lékařsky zasaženi", je velmi mnoho. A velmi šokující případy takovýchto tajných genetických experimentů na ženách pochází i z České republiky. Například v roce 1997 vzrušil případ paní Magdaleny S. z Prahy, která zcela bez příčiny otěhotněla a pod ultrazvukovým vyšetřením lékaři dlouhou dobu nemohli rozluštit, cože je to za plod v jejím těle. Vše vyvrcholilo předčasným porodem mrtvého těla geneticky zohaveného lidského tvora nemajícího žádnou genovou vazbu s rodičkou. Celý případ tehdy šokoval lékařskou komunitu a sám ošetřující lékař paní Magdaleny S. prohlásil, že kdyby měl na veřejnosti říci pravdu o tom, co si myslí, že to je, zřejmě by přišel o svůj titul. Celým případem se tehdy zabývala i naše televize.

Na základě případů z celého světa se zdá, že ženy jsou zneužívány jako dočasné nosiče budoucího plodu pro zabezpečení jeho nejdůležitějších životních funkcí a poté jsou tyto plody záměrně odebírány přímo z těl matek. Tyto případy jsou registrovány stále více a více a vždy mají, až na drobnosti, stejný průběh, a to jsou-li z USA, Ruska nebo Afriky.

 

PROČ ÚNOSY

 

Účelem únosů (který se týká již statisíců až miliónů lidí po celém světě, nejvíce však v USA) byly ve skutečnosti (jak se ostatně již ukázalo a díky samotným uneseným také prokázalo), tyto CÍLE:

1. Vložení sférického zařízení (velikost cca 3 mm, mimozemský RFID čip) přes nosní dutinu uneseného člověka do mozku (konkrétních center). Toto zařízení pak směle používají negativní mimozemšťané na biologické monitorování, sledování a na ovládání mysli unesených lidí.  

 

2. Implementace posthypnotické sugesce za účelem provedení určité činnosti v průběhu jistého časového období, k jejíž aktivaci dojde během následujících 2 až 5 let. 

 

3. "Neúplné ukončení" života některých lidí, aby jejich těla sloužila jako živoucí zdroje biologického materiálu a látek pro EBE.

(Připomeňme, že některé rasy negativních mimozemšťanů jsou zdegenerované natolik, že nejenže pozbyly reprodukční schopnosti, ale také jejich trávicí trakt je v havarijním stavu. Nejsou schopni přijímat živiny skrze trávicí ústrojí, proto využívají "alternativních" možností zisku energie - produkované živými lidskými bytostmi (udržovanými ve speciálním stavu - živoucích mrtvol). K těmto postupům získávání energie patří údajně také koupele, během nichž přijímají negáči energii a živiny skrze kůži. Některé zdroje uvádějí, že zelená barva negáčů svědčí o akutním nedostatku energie, který musí vždy rychle "dorovnat").

4. Ukončení života jedinců, kteří představují hrozbu pro pokračování činnosti EBE – negativní mimozemské entity.

V této souvislosti připomeňme, přátelé, zásadní pravdu. Lidské bytosti, které žijí pozitivním způsobem života a jsou tedy pro EBE nebezpeční (absolutně nežádoucí ať už z důvodu, že sdělí ostatním, jaká je pravda, nebo zmaří jakkoli jejich práci - například ŠÍŘENÍM SVĚTLA) dostávají OCHRANY OD ANDĚLŮ NEBE A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. NEMOHOU BÝT TEDY NIKDY NAPADENI NEGATIVNÍMI ENTITAMI. POZITIVNÍ LIDÉ JSOU CHRÁNĚNI A NEGATIVNÍ BYTOSTI NA NĚ JEDNODUŠE NEMAJÍ ŽÁDNÉ PROSTŘEDKY.

 

5. Unesení lidí na domovské, zničené planety NEGATIVNÍCH mimozemšťanů, do podzemí (bez možnosti návratu), kde jsou buď využívaní jako otroci ("lepší" varianta) nebo uvěznění v elektroprotonových plazmatických pouzdrech (horší varianta), kde je z nich vysávána životní energie.

6. Provádění pokusů genetického inženýrství

7. Impregnace lidských žen a předčasné ukončení těhotenství za účelem získání hybridního nemluvněte

Ženy v řadě států na Zemi (včetně ČR a SR) ohlašují, že byly uneseny Šedými mimozemšťany a byla jim odebrána vajíčka či přerušeno těhotenství v raném stadiu. Zmiňují také, že později viděly své hybridní děti.

„Mrzačení dobytka, ke kterému docházelo masivně během let 1973 - 1983 a které bylo veřejně oznámeno médiích - v novinách i časopisech (včetně dokumentárního filmu, který byl vyroben Lindou Howe pro televizní pobočku CBS, ‚KMGH-TV‘, v Denveru), existovalo kvůli sběru tkání pro mimozemšťany.

Mrzačení zahrnovalo odebírání genitálií; konečníky byly vykrojeny až do tlustého střeva – a oči, jazyky a krky byly všechny chirurgicky odstraněny, s extrémní přesností. V některých případech byly tyto řezy provedeny mezi buňkami – což je postup, jakého nejsme doposud v tomto oboru schopni docílit. V mnoha případech mrzačení nebyla v mrtvolách zvířat nalezena vůbec žádná stopa po krvi, nicméně u nich nebyl nalezen ani vůbec žádný cévní kolaps vnitřních orgánů. 

To samé PLATILO PRO MRZAČENÍ LIDÍ.

Tuto negativní zkušenost má z roku 1956 například seržant Jonathan P. Lovette, který byl nalezen na raketové testovací střelnici White Sands 3 dny poté, kdy byl major vojenského letectva svědkem jeho únosu objektem ve tvaru disku. Seržantovo tělo vykazovalo známky zjevného operativního zásahu: jeho genitálie byly odstraněny, konečník byl vyřezán chirurgicky přesnou, jako by „zástrčkou“ až do tlustého střeva, oči byly odstraněny a všechna krev byla odstraněna rovněž – a znovu bez cévního kolapsu.

(Z některých důkazů je zřejmé, že negativní entity používají konkrétní operace v případě, když je oběť (zvířecí nebo lidská) stále naživu).

 

Svědectví... ale kdo by "to řešil..."

 

Když začaly pukat informační bariéry a začalo se hlásit stále více obětí, které žádaly vysvětlení, začali se osmělovat i svědomití aktéři těchto únosů (např. bezp. důstojník T. Castello, jehož jsme zmiňovali, který dobrovolně opustil základnu a zveřejnil ukořistěné dokumenty a důkazy). Jsou evidována i svědectví "obyčejného" proškoleného pracovního personálu na těchto základnách, který měl tam pod zemí odvádět svoji specifickou práci bez dalšího zasvěcení, ale jehož zástupci se tam stali svědky velmi závažných událostí. Přestože jsou vázáni mlčenlivostí, nemohli se na to dále dívat a něco tak strašného dále tajit. Sami se pak ale stali obětmi sledování a perzekucí za své výpovědi.

Například 19.února 1989 vystoupil v přímém přenosu v americkém rozhlase v Las Vegas muž, elektrikář najatý do podzemní základny v Mercury ve státě Nevada jako dělník. S utajením identity přiznal, že pracoval v hloubce 900 metrů spolu s dalšími dělníky na elektroinstalaci pod firmou Reynolds Electronics, ale jejich výplatu jim vyplácel zcela jiný, jim utajený subjekt. Vše se zdálo být výnosná a běžná práce, než v určitém prostoru převzala velení nad dělníky vojenská policie. Ta začala postupně dělníky uzamykat do vymezených pracovních sektorů a vyhrožovat. Jak přiznal: ,,Nevím co se děje, klidně si pracujeme a náhle vše nabralo jiný směr, vyhrožují nám... Před několika týdny jsme byli v jednom prostoru, kam jsme došli přes několik ocelových dveří směrem k jihu. Na té trase jsme montovali světla v místnostech, které vypadaly jako řídící pracoviště. Náhle z výtahu vyběhli vojáci a vyhnali nás z toho místa do nějaké místnosti….Viděli jsme tam osoby s velkými hlavami a malými těly, kteří vešli do toho místa a za nimi lékaři v bílých zástěrách….Tak vystrašený jsem ještě v životě nebyl….Bojím se o svůj život, protože jsem viděl, co se stalo… Naše vláda lže!….Máme tady pod zemí šest malých osob podobných člověku!‘‘

 

z Itálie:

V Itálii se k těmto tématům také "statečně" postavili. Dne 21.dubna 1997 odvysílala italská televize dokument nazvaný Záhady. Nikdo možná tehdy ještě netušil, jakou světovou pozornost to vyvolá. Dokument ukazoval výsledky tajných genetických pokusů, které americká armáda provádí na lidech. Byl zde odvysílán videozáznam, který na tajné základně Dulce odcizil její bývalý bezpečnostní důstojník Thomas Castello. Thomas Castello, ale s ním i Derek Hennessy, který stejně jako Castello dokázal nezávisle a přitom detailně shodně popsat, co viděl v tajných laboratořích, jsou od jisté doby nezvěstní. Hovoří se o tom, že se jich vláda zbavila jako nepohodlných svědků. Italská televize, která promítala odcizený videozáznam, nechala diváky zhlédnout, jak kamera snímá řady skleněných nádrží s uměle při životě udržovanými zárodky a částmi těl podobných lidským. Komentář uváděl, že jde o výsledky klonování lidí, prováděného s podporou americké federální vlády. Videozáznam ukazoval i části tajné podzemní základny. Tento záznam byl odborně analyzován pomocí počítače, zda nejde o podvrh a zjištění bylo velmi znepokojivé - záběry jsou autentické. Na záběru byl dokonce identifikován i jeden známý vědec.

Když byl v tomto vysílaném dokumentu umožněn divákům živý vstup s odborníkem z New Yorku, Seanem Davidem Mortonem, který záběry komentoval, v okamžiku, kdy Morton začal prozrazovat, že obrazovka zachycuje skutečné lidské klony, moderátorka Foschiniová okamžitě Mortona přerušila a spojení s New Yorkem se náhle uprostřed řeči přerušilo. Hlas moderátorky překryl i Mortonova závěrečná slova. Nikdo tehdy asi neměl zájem na tom, aby diváci věděli více pravdy, než je zdrávo. Ale přestože nenechali Mortona domluvit, jeho slova byla zachycena alespoň na pásku v televizním studiu a podařilo se je rekonstruovat: ,,Náš informátor, který v laboratoři pracoval, nám řekl, že v oněch skleněných válcích přežíval jakýsi druh inteligentních bytostí.‘‘

Později byl s Mortonem učiněn rozhovor s médii, kterým uvedl: ,,Hovořil jsem o lidských bytostech a jejich částech, což asi moderátorku i vědce značně překvapilo. Jsem si však jist tím, co říkám, protože film byl počítačově analyzován… nepochybně se jedná o autentický záznam. Nejen to, existuje také další záznam, celkem 17 minut záběrů jasně ukazujících těla zrozená křížením lidí… Posledně jmenovaný film ukazuje i vědce, kterého se nám podařilo identifikovat. Podle mého názoru se klonováním lidí zabývají /v USA/ dvě laboratoře, jedna se nachází v Dulce a druhá ve White Sands.‘‘ Tolik slova Seana Davida Mortona.

(zdroj: euportal.parlamentnilisty.cz)

------------------------------------------------------------------------------------

 

Shrnutí k pokusům realizovaným v tajných základnách

 

Proč pokusy? Klonování lidí za účelem vyšlechtění hybridních otroků.

K čemu otroci? Pro ovládnutí světa negativními entitami, jejich vpád do Nebeských společností pozitivních vesmírných civilizací (přes multidimenzionální bránu v 9. dimenzi).

Tajné vlády experimentují na lidech také v největším světovém biogenetickém výzkumném středisku v Los Alamos. Největší část tohoto střediska je ukryta v podzemí, vlády zde spolupracují s negativními mimozemšťany již pěknou řádku let. Podzemní dráhy (pro shuttles) jsou propojeny tunelovým systémem s dalšími mimozemskými podzemními základnami, a to pod celými USA. 

POKUD NEPOČÍTÁME smrtící MOC NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ, PAK LZE ZJEDNODUŠENĚ ŘÍCI, ŽE VŠE SE DĚJE POD DOHLEDEM A SPRÁVOU POZEMŠŤANŮ - TAJNÝCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ (CIA, NSA, FBI aj.), resp. jejich nadřízených, tj. ILUMINÁTŮ!!!!

TATO HRSTKA MOCNÝCH MÁ PO CELÉM SVĚTĚ SVÉ STEJNĚ PROHNILÉ POMOCNÍKY V PODOBĚ ZÁSTUPCŮ JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ. V KAŽDÉ ZEMI SE DĚJE PŘESNĚ TO, CO MÁ. PODLE KONKRÉTNÍHO PLÁNU. MOCNÍ "SE STARAJÍ". STARAJÍ SE O ŽIVOTY VŠECH. STARAJÍ SE O RYCHLÝ KONEC VŠECH. KAŽDÁ ZEMĚ JE OVLÁDÁNA DLE SPECIFICKÉHO PLÁNU - SPRÁVA, EKONOMIKA, ARMÁDA, VZDĚLÁNÍ, OBCHOD, ZAMĚSTNANOST, KULTURA... - ÚROVEŇ KAŽDÉ DETERMINANTY ŽIVOTA V DANÉ ZEMI JE V PLNÉ MOCI pouhé HRSTKY MOCNÝCH. VLÁDY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ JSOU LOUTKAMI V RUKÁCH TĚCHTO MOCNÝCH. NĚKTEŘÍ ZÁSTUPCI STÁTŮ (vlády, tajné organizace) O TOMTO OVLÁDÁNÍ a ZÁMĚRU VÍ, JINÍ NE. VÝSLEDEK JE VŠAK STEJNÝ.

TAK JEŠTĚ CHVÍLI TOTO POTRVÁ. NEŽ JEŠTĚŘI Z PEKEL BUDOU MÍT PŘIPRAVENOU PŮDU PRO ZAHÁJENÍ KONCE.

 

Podobně jako Šedí, tak i americká vláda má pod velením tajné experimenty, mj. také oplodňování žen, kdy jim jsou po třech měsících odstraňovány vzniklé hybridní plody a poté urychlován jejich růst v laboratořích. Hlavní experimentální činností na základnách jsou manipulace s DNA a následné genetické programování, do plodů jsou vsazovány implantáty (čipy RFID) a následně jsou ovládány na dálku skrze přenosy radiové frekvence.
Mnoha lidem (uneseným negativními mimozemšťany) jsou implantovány do mozku přijímače (mozkové neurální čipy RFID). Ty se chovají jako telepatické komunikační „kanály“ a jako telemetrická zařízení pro manipulaci mozku. Tento "projekt" byl vyvinut a iniciován Agenturou pro pokročilý výzkum projektů obrany (DARPA). Dvě z těchto procedur byly RHIC (Radio-hypnotické intercerebrální ovládání) a EDOM (Elektronické rozkládání paměti).

Aby netroškařili, vyvinuli mocní tohoto světa (pod taktovkou těch mnohem mocnějších mimo náš svět) také ELF (mimořádně nízká frekvence) a EM (elektromagnetické) frekvenční a vlnové rozmnožovací zařízení, které ovlivňuje nervy a může zapříčinit spoustu zdravotních obtíží "na počkání" (resp. "na přání") - nauseu, únavu, podrážděnost, strach nebo i smrt. Technologie, která umožňuje takovýto zásah do biodynamických vztahů v organismu může mimo jiné změnit genetickou strukturu, nebo také léčit.

Americký náměstek pro energii John Herrington jmenoval laboratoře Lawrence Berkeleye a Národní laboratoř v Los Alamos v Novém Mexiku, aby zastřešily nová pokročilá genetická výzkumná centra jako součásti projektu pro dešifrování lidského genomu.
 

„Projekt lidského genomu může mít ten největší přímý dopad na lidstvo jakékoli vědecké iniciativy, která stojí dnes před námi“, řekl David Shirley, ředitel Berkeleyovy laboratoře. 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto a mnoho dalších výzkumů pokračují mimo jiné také v biogenetických laboratořích v tajné podzemní základně v Dulce.

 

Zprávy od pracovníků, kteří viděli bizarní experimenty

 

Svědci často hlásili obrovské nádrže naplněné jantarově zbarvenou tekutinou, v nichž BYLY UVNITŘ MÍCHÁNY ČÁSTI LIDSKÝCH TĚL.

„Viděl jsem několikanohé „lidi“, kteří vypadali jako napůl člověk a napůl chobotnice. Také reptiliánsko-lidské bytosti a zuřivé kreatury, které měly ruce jako lidské a křičely jako děti, napodobovaly lidská slova. Také tu byly velké směsice lidských ještěrů zavřených v klecích. Jsou tam ryby, tuleni, ptáci a myši o kterých můžete jen sotva uvažovat, že patří do svého druhu. Je tam také několik klecí a nádrží, kde jsou okřídlení humanoidé, groteskní potvory podobné netopýrům… ale 3,5 až 7 stop vysocí. Dále bytosti vypadající jako příšery a také drako-reptoidé.“  

Když byla pravda o tom, že zde byli „vyráběni“ lidé z unesených žen zcela jasná a že ženy byly oplodňovány proti jejich vůli, zformovala se tajná skupina odporu. Avšak nestalo se nic. Buď byli zlikvidováni nebo „zmizeli za podivných okolností.“

"Jak již bylo řečeno, na konci roku 1979 došlo v základně ke konfrontaci se zbraněmi, speciální armádní jednotka se pokusila osvobodit několik našich lidí, kteří byli v tomto zařízení uvězněni, a kteří si uvědomili, co se tam opravdu děje. Podle jednoho zdroje bylo při tom zabito 66 vojáků  a podstatná část lidských vědců a vojenských zaměstnanců a naši lidé osvobozeni stejně nebyli. Středisko se na nějakou dobu uzavřelo, ale v současné době je opět plně aktivní".

William Cooper říká: „Odehrál se tak střet, při kterém bylo zabito 66 lidí, našich lidí z National Recon Group (Národní průzkumná skupina) a skupiny DELTA (speciální vojenské komando vycvičené na nejtěžší bojové akce), která je zodpovědná za bezpečnost všech projektů spojených s mimozemšťany.
Skupina DELTA (za podpory zpravodajských aktivit) byla viděna s odznaky, které mají černý trojúhelník na červeném pozadí. DELTA je čtvrtým písmenem řecké abecedy. Má tvar trojúhelníku a znázorňuje jisté Zednářské znaky. Každá základna má svůj vlastní symbol. Symbol základny v Dulce je trojúhelník s řeckým písmenem „Tau“ (T) a pak je symbol převrácen, takže trojúhelník ukazuje dolů.

Bezpečnostní úředníci nosí kombinézy se symbolem Dulce na přední horní levé straně. Standardní ruční zbraň je „flash gun“ (patrně zbraň vystřelující oslňující blesk pozn.přek.), je dobrá jak proti lidem, tak i proti mimozemšťanům. Osobní karty se vkládají do otvorů pro karty u dveří a výtahů, mají symbol Dulce nahoře nad fotkou. Vládní šéfové používají karty s velkou státní pečetí, kde jsou slova Řád Nového Světa v latině.  

"Na podlaží 2 je každý svážen nahý a pak mu je dána uniforma. Návštěvníkům jsou dány uniformy bělejší barvy. Před všemi utajenými oblastmi jsou váhy vestavěné pod prahem dveřní kontroly. Osobní karta se musí shodovat s váhou a kódem nebo se dveře neotevřou. Jakákoli nepřesnost ve váze (jakákoli změna nad tři libry) (1 libra = 0,454 kilogramů) přivolá bezpečnost. Nikomu není povoleno nosit cokoli dovnitř ani ven. Veškeré zásobování je prováděno přes bezpečnostní systém dopravy. Ve středisku se hojně objevuje řeč v mimozemských symbolech.

Během stavby základny, která se stavěla ve stadiích po mnoho let, asistovali mimozemští návštěvníci na rozvržení a při výběru stavebních materiálů. Mnoho z věcí, které dělníci montovali, bylo z technologií, kterým nemohli rozumět, přesto byly plně funkční, když se daly dohromady. Například: Výtahy nemají kabely. Jsou řízeny magneticky. Magnetický systém je zabudovaný uvnitř zdí.
Neexistuje tam žádné konvenční elektrické ovládání. Vše je řízeno vyspělou magnetickou silou. Ve zprávách se objevuje, že „když umístíte velký magnet na vchod, způsobí se okamžité přerušení. Technici budou muset vyjít ven a systém znovu nahodit".

 

Experimenty manipulace mysli lidí

 

... z dalších svědectví přímých účastníků života na základnách nebo účastníků dalších tajných vládních projektů:

 

"V Dulce se studovaly implantáty k ovládání mysli (RFID čipy),  bio-psí faktory (psí - z řečtiny, označení pro paranormální jevy), zařízení ELF (mimořádně nízké frekvence) schopné upravovat nálady, spánek a ovládat srdeční činnost.
DARPA (Agentura pro pokročilý výzkum projektů obrany) používá tyto techniky k manipulaci s lidmi. Zakládají „projekty“ nastavující priority, koordinují úsilí a vedou mnoho účastníků v tomto podnikání. Např. „Jasonova skupina“ (55 vědců) studuje společné projekty na základně Sandia.
Jiné projekty se konají na základně Groom Lake v Nevadě, také známé jako Area 51. Jsou to: ELMINT (Elektromagnetické zpravodajství), Code Empire, Code Eva, Program HIS (Systém hybridní inteligence), BW/CW, (Biologická válka/Chemická válka) IRIS (Systém infračerveného vetřelce), BI-PASS, REP-TILES.

V Dulce na podlaží 4 se provádějí studie zkoumající lidskou auru a zabývající se aspekty snů, hypnózy a telepatie. Umí zde zacházet a manipulovat s bioplazmatickým tělem lidí. Mohou snižovat srdeční tep pomocí hlubokých spánkových vln delta, přivodit statickou ránu a pak přeprogramovat přes neurologické-počítačové spojení. Mohou dát do oběhu údaje a naprogramovat je do vaší mysli a stanovit vaši reakci na tento stav (tzv. „oplodnění informací“, čemuž se říká „Snová knihovna“)".

 

Jaká vláda, takový lid...

Jaký lid, taková vláda...

 

Jeden z nejlepších pilotů, který létal snad na všem, co existovalo v té době, John Lear, se začal zajímat o téma UFO po rozhovoru s přítelem v americkém vojenském letectvu, Gregem Wilsonem, který byl svědkem přistání UFO na vojenské letecké základně Bentwaters, nedaleko Londýna, ve Velké Británii, během něhož 3 malí „šedí“ negativní mimozemšťané jednoduše zašli k veliteli letky.

Od té doby se Lear začal více šťourat ve vyzvědačských sférách a vyšetřoval obvinění, že výkonné a vojensko-průmyslového odvětví „vlády“ Spojených států o mimozemských silách ví a má s nimi tajné dohody. Lear důrazně tvrdí, že mimozemšťané jsou zde a že mnoho z nich nám nepřeje vůbec nic dobrého.

„Začalo to po druhé světové válce... My (spojenecké síly) jsme z Německa po konci 2. světové války obnovili některé mimozemské technologie – ale ne všechno, co měli – některé z nich zmizely. Dostali jsme z toho nějakou paprskovou zbraň (ray gun)….“  Zdá se, že někdy v pozdních 30. letech Německo našlo létající talíř. Co se s ním stalo, nevíme..."

V pozdních 40. letech minulého století se přihodilo několik havárií letajících talířů - jeden v Roswellu v Novém Mexiku, jeden v Aztecu v Novém Mexiku a jeden u Lareda v Texasu, asi 50 km uvnitř hranice s Mexikem.

„Zvažte, chcete-li, pozici vlády Spojených států v té době. Oni si o sobě pyšně mysleli, že jsou nejmocnějším národem na Zemi, jelikož zrovna vyrobili atomovou bombu – úspěch tak úžasný, že by to trvalo Rusku 4 roky, aby je dohnalo, a to pouze a jedině s pomocí zrádců demokracie. Postavili tryskáč, který v letu překročil rychlost zvuku. Postavili tryskové bombardéry s mezikontinentálním rozsahem, který mohl nést zbraně enormního ničení. Byla to poválečná éra – a budoucnost se zdála být skvělá. A teď si představte, jaké to asi muselo být pro tyto vůdce, kteří všichni byli svědky paniky po rozhlasovém vysílání Orsona Wellse, „Válka světů“, v roce 1938, kdy tisíce Američanů zpanikařily při prezentované invazi na Zemi od bytostí z jiné planety.

Představte si tedy jejich hrůzu, když viděli na vlastní oči mrtvá těla těchto děsivých malých stvoření s obrovskýma očima, plazí kůží a s prsty, které vypadaly jako drápy. Představte si jejich šok, když se pokoušeli zjistit, jak byly tyto divné „talíře“ poháněny a oni nemohli najít vůbec žádnou část, která by se alespoň trochu podobala komponentům, které znali: žádné válce ani písty, žádné vakuové trubice nebo turbíny či hydraulické pohony. Pouze a jenom až plně pochopíte tuto ohromující bezmocnost, které vláda čelila v pozdních 40. letech, pak tedy možná pochopíte jimi vnímanou potřebu celkového důkladného a rozsáhlého utajování, jež zahrnovalo použití „smrtící síly“. 

 

Zmatená vláda 29. července 1952 bezmocně sledovala, jak letka „létajících talířů“ přeletěla nad Washingtonem, D.C. a zabzučela kolem Bílého domu, kolem budovy Kapitolu a Pentagonu. To vyžadovalo od vlády veškerou možnou představivost a umění zastrašování, aby tuto událost vypudila z paměti veřejnosti.

Během korejské války došlo k tisícům pozorování a vojenské letectvo získalo díky haváriím strojů negativních mimozemšťanů několik dalších talířů. Některé z nich byly skladovány na vojenské letecké základně Wright-Patterson a některé na leteckých základnách poblíž míst havárií.

 

Jeden talíř byl tak obrovský a logistické problémy s jeho přepravou tak rozsáhlé, že byl zakopán na místě havárie a je tam dodnes. 

Příběhy o přepravě havarovaných talířů přes dlouhé vzdálenosti jsou legendární – "... lidé se pohybovali pouze v noci, koupili i kompletní farmy, rozsekali lesy, blokovali hlavní dálnice a někdy v tandemu řídili 2 nebo 3 vozidla s nízkou ložnou plochou s mimozemskou zátěží až třicet metrů v průměru.“  

(Týmy ALPHA nebo BLUE ze základny Wright-Patterson byly těmi, které byly nejčastěji mobilizovány na provádění těchto operací - havárie UFO. Ufologická legenda tvrdí, že na základně Wright Patterson v Ohiu existuje tajný sklad s několika podzemními podlažími, který je doslova přeplněn mimozemskými vozidly, technickým vybavením a také mimozemskými těly „v ledu“.

 

Že vlády o ničem neví? Od kdy?

 

K prvním komunikacím mezi negativními, agresivními mimozemšťany a zástupci vlády USA došlo již v roce 1954 během Eisenhowerovy administrativy.  

V "mimozemsky plodném" období mezi lety 1969 a 1971 skupina MJ-12 jménem vlády USA pilně uzavírala dohody s negativními mimozemskými rasami, takzvanými EBE („EBE“ je zkracený výraz pro „mimozemskou biologickou entitu“, jak byly pojmenovány Detleym Bronkem, původním členem MJ-12 a 6. prezidentem univerzity Johnem Hopkinsem).

V těchto „dohodách“ šlo v podstatě vždy o jedno hlavní: Za poskytnuté mimozemské „technologie“ získají EBE povolení k únosům lidí.

Jinými slovy: Vláda USA se zavázala „ignorovat“ probíhající únosy lidí a tajit veškeré informace například také o mrzačení dobytka.

Po jedné z těchto dohod bylo uzavřeno na dobu asi jednoho roku (mezi lety 1972 a 1974) jedno z nejtajnějších testovacích středisek národa, Groom Lake. S pomocí EBE a pro EBE zde bylo postaveno obrovské podzemní zařízení.

V tomto zařízení byla sestavena a uvedena v provoz ona „vyjednaná“ technologie. Mohla být řízena/operována pouze samotnými EBE. Netřeba dodávat, že tato moderní technologie nemohla být použita proti samotným EBE – i kbyby to bylo zapotřebí. 

Tou hlavní „dohodou“ bylo jednoduché a skromné "NĚCO ZA NĚCO". Za poskytnuté mimozemské „technologie“ (ve skutečnosti jejich odpad a šrot) bude vláda „ignorovat“ únosy lidí a tutlat informace o mrzačení dobytka. EBE (jako bonus) ujistily naivní a chamtivé americké MJ-12, že únosy (obvykle trvající asi 2 hodiny) nebyly a nebudou nic jiného než průběžné monitorování rozvojových civilizací.

 

„Americká vláda si zpočátku nebyla vědoma dalekosáhlých důsledků oné „dohody“. Její představitelé raději začali falešně věřit, že únosy jsou v podstatě neškodné. Postupně jim docházelo, že únosy se budou odehrávat "tak jako tak" (zdali s nimi souhlasí nebo ne), a tak si ze zoufalství pouze "vyprosili" aktuální seznam unesených, který by EBE v pravidelných intervalech dodávaly skupině MJ-12 a Radě pro národní bezpečnost".....

(z internetových zdrojů)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mezi lety 1979 a 1983 bylo pro MJ-12 stále více zřejmé, že se věci neodehrávají tak, jak bylo plánováno. Vyšlo najevo, že se unášelo mnohem více lidí (v tisících), než bylo uvedeno v "oficiálním seznamu únosů".

Skupina MJ-12 byla pravděpodobně nepříjemně překvapena z hrůzné reality, kterou její zástupci utvořili pro celou zemi, resp. pro celý svět v souvislosti se spoluprací s EBE. Předtím důvěřivě a "nenápadně" propagovali filmy jako „Blízká setkání třetího druhu“ a „E.T.“, aby si veřejnost zvykla na „podivně vypadající“ mimozemšťany, kteří jsou soucitní, laskaví a jsou skutečně našimi „vesmírnými bratry“.

 

Vláda v podstatě „prodala“ EBE veřejnosti a nyní zoufale hledala způsob, jak tuto svou loutkohru se světem smazat.

Mimochodem, v roce 1968 byl údajně sestaven plán, podle jehož scénáře se veřejnost měla v průběhu následujících 20 let "nenásilně dozvědět" o existenci mimozemšťanů a jejich působení na Zemi. Tento plán by vyvrcholil několika dokumentárními programy, jež by byly uvolněny během období 1985 -1987. Tyto dokumentární programy by vysvětlovaly historii a záměry EBE. Ovšem prozření skutečných záměrů EBE a absolutní bezmoc vládní MJ-12 tyto záměry zastavit zhatily tyto chystané vládní plány na další "oblbnutí" lidstva.

Během schůzek v „Lóžovém klubu“ (tajné místo, "nenápadná" chata s vlastním golfovým hřištěm, pohodlným přespáváním, se soukromou přistávací dráhou výhradně pro členy MJ-12) nastaly horečné debaty o jakémkoli možném řešení prakticky neřešitelné situace. Část skupiny MJ-12 údajně navrhovala celou záležitost ohledně spolupráce s negativními mimozemšťany přiznat veřejnosti a poprosit lid o pochopení a podporu při dalších krocích.

Druhá část (většina) skupiny MJ-12 vylučovala možnost zveřejnění celé záležitosti s tím, že žádného výsledku tím nedosáhnou. Naopak navrhli další plán - pokračovat ve vývoji zbraní, které by mohly být použity proti EBE a to pod rouškou „SDI – strategické obranné iniciativy (hvězdné války)“.

Dle pečlivého plánu postupného uvolňování informací se veřejnost dozvídala něco málo ze zákeřných a sobeckých chyb, jež napáchala její vláda. Bylo dokonce zhotoveno několik dokumentárních filmů, včetně videonahrávek, jež měly veřejnost "učit" chápat snahy milující a chránící vlády lidu. 

Badatel UFO žijící v Kalifornii, William Moore, napsal „The Roswell Incident“. Tato kniha, vydaná v roce 1980, podrobně popisuje celou havárii, obnovování vraku a následné zatajování přítomnosti mimozemšťanů, resp. 4 mimozemských těl.

Na videokazetě W. Moora je mimo jiné také rozhovor novinářů s vojenským důstojníkem spolupracujícím s MJ-12. Tento vojenský důstojník odpovídá na otázky týkající se historie MJ-12, zatajování přítomnosti letajících talířů na Zemi a jejich rekonstrukce. Také hovoří o zajatých mimozemšťanech, nazvaných EBE-1, EBE-2 a EBE-3, jež jsou drženi v zařízeních označených jako YY-II v Los Alamos v Novém Mexiku. Dalším z mnoha zařízení tohoto typu je zařízení na vojenské letecké základně Edwards v Mojave v Kalifornii.

Další údajně existující videokazetou je rozhovor s EBE.

 

Zmiňovaný důstojník dále zmiňuje několik dalších jmen: Harold Brown, Richard Helms, generál Vernon Walters, Dr. Allen z JPL (Laboratoře tryskových pohonů) a Dr. Theodore van Karman - někteří ze současných i minulých členů MJ-12.

„Je děsivé si jenom pomyslet, že předpokládáme, že všichni vědci pracují pro nás (ve společných základnách), když jsou ve skutečnosti kontrolováni mimozemšťany.“

"Chybou bylo, že my Američané jsme si mysleli, že k nám negativní mimozemšťané přijdou zvenku. Ve skutečnosti oni jsou už tady. POZVALI JSME SI JE a vykopali jsme si vlastní hrob, tak hloupí jsme byli!!! Jsou v podzemních základnách – všude po celém světě. Je zjevné, že mimozemšťané postavili mnoho základen bez našeho vědomí, kde provádějí ohavné genetické pokusy na zvířatech, lidských bytostech a „improvizovaně tvoří“ stvůry podle svých vlastních navrhů".

Mají mimozemské bytosti v úmyslu, poté, co provedly statisíce nebo více únosů (možná miliony po celém světě) a postavily nespočetnou řadu tajných podzemních základen (Groom Lake, Nevada; Sunspot, Datil, Roswell a Pie Town v Novém Mexiku, jen abych jmenoval alespoň některé) vrátit se kosmem nazpátek tam, odkud přišli? Anebo se máme z těchto samozřejmých příprav domnívat, že se chystají k velkému tahu?"

"...Anebo zde máme zlověstnější a pravděpodobnější situaci, totiž že přípravy na invazi jsou v plném proudu. Řádně naplánovaná a provedená invaze na Zemi ze strany civilizace, která je tisíce let před námi, by s největší pravděpodobností byla předpřipravena do posledního detailu i s celou logistikou ještě  před tím, než by si hrstka lidí uvědomila, co se děje...!?"

 

"Milionům lidí po celém světě byl implantován čip RFID velikosti od 50 mikronů až do 3 mm. Je vložen do mozku skrze nosní dutinu. Účinně ovládá dotyčné osoby".

"...Tyto implantáty budou v blízké budoucnosti aktivovány – pro nám (poZemšťanům) zatím neznámý mimozemský účel".

 

Známý ufolog Budd Hopkins vyprávěl světu unikátní případ, kdy 30. listopadu 1989 v New Yorku, před zraky mnoha svědků došlo k přemístění paní Lindy K. třemi humanoidy. Byla unesena z okna bytu a přemístěna do létajícího talíře, který se vznášel nad Brooklynským mostem. Mnozí ze svědků měli za to, že šlo o natáčení filmu. Poprvé tak mimozemšťané doslova demonstrovali únos před zraky publika. Když Lindu K. vrátili, vyprávěla podrobnosti o svém pobytu na lodi s humanoidy. Z její nosní přepážky byl vyňat cizorodý předmět. Dle mínění Budda Hopkinse zasluhují únosy lidí mimozemšťany seriózní zkoumání navzdory skeptikům. Není možné, aby tisíce lidí na planetě Zemi fantazírovalo stejným způsobem. A koneckonců, sami by si implantáty pod kůži nevpravili.

"Nejlepší radu, kterou vám mohu dát, je tato: Když uvidíte létající talíř negativních entit a jste ohromeni jeho zjevnou přehlídkou technologie a nádherných světel s krásnými barvami – utíkejte, jako by vám v patách hořelo!"
3. června 1988, Las Vegas, Nevada

 

 

Přátelé,

 

jak už víte, základna Dulce není zdaleka jedinou utajovanou základnou, v níž kolaborují negativní mimozemské entity s POZEMŠŤANY, samozřejmě pod naprostým velením prvních jmenovaných.

Jak už víte, po celém světě je několik těchto utajovaných kójí smrti a utrpení, v nichž hrstka poZemšťanů nazývaných vědci, vládní představitelé, výkonní pracovníci, bezpečnostní a další "jedineční" a "nenahraditelní" ochránci práv a svobod každé země, zaprodala životy VŠECH ostatních poZemšťanů.

Ve jménu MOCI, TOUHY PO OVLÁDNUTÍ SVĚTA.

Ve jménu pseudoSVOBODY.

V tuto chvíli, přátelé, kdy čtete tyto řádky, se dějí na naši Zemi hrůzostrašné věci, které se týkají KAŽDÉHO POZEMŠŤANA.

NEVĚDOMOST NEOMLOUVÁ. NEVĚDOMOST NEOMLOUVÁ z GLOBÁLNÍCH DŮSLEDKŮ TĚCHTO ČINŮ.

...protože NEVĚDOMOST NEEXISTUJE.

KAŽDÁ BYTOST VÍ VŠE.

VŽDYCKY VĚDĚLA VŠE.

POKUD NEVÍ, JE TO POUZE JEJÍ VOLBA. VOLBA FALEŠNÉ PŘEDSTAVY, kterou V SOBĚ ŽIVÍ A KTERÉ VĚŘÍ.

VOLBA KAŽDÉ BYTOSTI.

 

VŠE, CO SE DĚJE, JE VOLBA.

VŠE, CO "SE DĚJE" VÁM (ve skutečnosti "skrze vás"), JE VAŠE VOLBA.

VŠE, CO SE DĚJE ZA ZEMI, JE VOLBA POZEMŠŤANŮ.

NEMŮŽEME OBVIŇOVAT TOHO ČI ONOHO ZE SVÝCH VLASTNÍCH NEZDARŮ.

LIDSTVO NEMŮŽE OBVIŇOVAT NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANY ČI DALŠÍ NEGATIVNÍ ENTITY ZA JEJICH VYDAŘENÉ ČINY NA NÁŠ ÚKOR.

MY JSME TI, KTEŘÍ SI VŠE ZVOLILI.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SI LIDSTVO JAKO CELEK A ZÁROVEŇ KAŽDÝ JEDEN Z NÁS VOLÍ VŠE, CO "SE MU DĚJE".

VOLÍ SI SVŮJ "OSUD", chcete-li.

NELZE SE ZBAVIT ODPOVĚDNOSTI.

NELZE SE TOTIŽ ZBAVIT SVOBODY.

JSME NAPROSTO SVOBODNÉ BYTOSTI. PROTO JSME ODPOVĚDNÍ ZA NAPROSTO VŠE, CO SE NÁM V ŽIVOTĚ DĚJE.

NELZE SE ZBAVIT ODPOVĚDNOSTI ZA VÝSLEDEK, K JAKÉMU SE DOPRACUJE LIDSTVO NA ZEMI JAKO CELEK.

 

Negativní mimozemské entity PRÁVĚ ZDOKONALUJÍ A DOKONČUJÍ SVÉ SMRTÍCÍ, DRTIVÉ PLÁNY NA OVLÁDNUTNÍ LIDSTVA.

...A VY SI ZÍTRA KLIDNĚ PŮJDETE DO PRÁCE...

...VÁS SE TO NETÝKÁ...

...VÁS SE TO NETÝKÁ...???

Také HLAD JE SOUČÁSTÍ POLITIKY MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA, jejímiž dobrovolnými otroky jsou jednotlivé země!

Udržování hladu ve světě je ZÁMĚR s konkrétními charakteristikami (kde, do jaké míry bude udržován, kolik lidí musí zabít a do kdy atd.)

TOTO JE ROVNĚŽ SOUČÁSTÍ KOOPERACE NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH RAS A POZEMŠŤANŮ, KTERÉ NEVĚDOMÉ LIDSTVO NAZÝVÁ MOCNÝMI A KTEŘÍ ŘÍDÍ VAŠE ŽIVOTY!!!

ŽE SE VÁS TO NETÝKÁ? ŽE JSTE V ČESKÉ REPUBLICE, KDE HLAD NENÍ?

PROBUĎTE SE, LIDÉ! SVÝM PASIVNÍM POSTOJEM K VLASTNÍMU ŽIVOTU, IGNOROVÁNÍM DĚNÍ KOLEM VÁS, SVÝM KAŽDODENNÍM OTROČENÍM PRO NEGATIVNÍ STAV A NEZÁJMEM POZNAT PRAVDU PODPORUJETE TUTO ŠPINAVOU PRÁCI MOCNÝCH A SAMI SE ŘÍTÍTE DO PEKELNÝCH SVĚTŮ!

VAŠE VOLBA.

 

NEMŮŽE SE VÁS TO NETÝKAT. 

JSTE SOUČÁSTÍ CELKU.

 

ZAČNĚTE, přátelé. ZAČNĚTE ŠÍŘIT PRAVDU MEZI LID. PROTOŽE POUZE JEDEN KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE ZMĚNIT REALITU, KTERÉ ŘÍKÁ ŽIVOT.

JEDINÁ ZBRAŇ, KTEROU JE MOŽNO POUŽÍT NA NEGATIVNÍ STAV, JE

 

LÁSKA.

"OBYČEJNÁ" LÁSKA.

Projevujte ji v každém okamžiku svého života.

Buďte láskou.

 

Nepodporujte zlo v žádné formě.

Ten, kdo zlo neodmítá, ten, kdo zlo ignoruje, ten ho schvaluje a přijímá.

 

Buďte světlem a láskou, BEZ OHLEDU NA SÍLU NEGATIVNÍHO STAVU.

Předávejte světelné informace dále a rozptylujte tmu negativního stavu.

Pouze tak se všichni dostaneme radostně Domů.

 

Přejeme vám šťastný návrat DOMŮ, přátelé.

NOVÁ ZEMĚ v 5. dimenzi bytí je připravena přijmout ze zóny vymístění - z naší planety Země v minus třetí dimenzi - všechny pozemšťany, kteří mají parametry (duchovní úroveň) pro harmonický život v pozitivních dimenzích bytí a kteří si to sami budou přát.

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Pokud se chcete informovat, jak souvisí zmíněné informace s duchovní podstatou Pravého života, jaký je jejich duchovní dopad na životy nás všech a jaká řešení pozemských problémů nabízí Přátelé z Vesmíru, kteří vše starostlivě sledují, přijměte naše pozvání k návštěvě formou individuálních setkání nebo přednášek, které uskutečňujeme.