Přátelé,

 

možná jste už měli příležitost seznámit se s projektem L.U.C.I.D., možná jste se dostali k informacím pravdivým, možná k těm úmyslně zesměšněným a zkresleným obavami (obavami z předčasného odhalení pravdy a následných komplikací) těch (mocných), kteří se pod něj podepisují a pilně jej připravují.

 

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM PŘIPRAVUJÍ ČIPOVOU PAST A DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH

Pojďte se seznámit blíže s projektem LUCID a vyciťujte sami pravdivost a reálnost stavu, který se již dávno započal a v současné době a blízké budoucnosti bude vrcholit. Každý detail tohoto projektu se TÝKÁ PRÁVĚ VÁS. JDE V NĚM O KAŽDÉHO JEDINCE. O VÁS. O VAŠE DĚTI. O VAŠE PŘÁTELE. O VAŠE SOUSEDY. O VŠECHNY. O TY, KTEŘÍ NEBUDOU NIC VĚDĚT. O TY, KTEŘÍ VĚDĚT BUDOU. JDE JIM O LIDI, KTEŘÍ OCHOTNĚ A BEZ ODPORU  PŘIJMOU VŠE, CO SE JIM PŘEDLOŽÍ. JDE JIM O TY, KTEŘÍ ODPOROVAT BUDOU. S TĚMI BUDOU MÍT VÍCE PRÁCE, ALE PŘEDPOKLÁDAJÍ, ŽE JE "ZVLÁDNOU" TAKÉ.

OTUPĚLOST A NEVĚDOMOST SOUČASNÝCH LIDÍ NEMÁ V HISTORII LIDSTVA OBDOBY. DÁ SE SHRNOUT DO HESLA:

"ŘÍKAJÍ TO VŠICHNI TAK JE TO PRAVDA"                                                   

"ŘÍKALI TO V TELEVIZI, TAK JE TO PRAVDA....."

Přátelé, i poslední informace, týkající se Vaší "bezpečnosti" a Vašich vlastních životů budou říkat v televizi.

Tam však budou říkat jen to, co samotní mocní povolí, co je v zájmu samotných mocných, resp. co není v zájmu vás, loutkolidí. Co uznají za publikováníhodné.

BUDE TO PRO VÁS PRAVDA?

 

PROJEKT LUCID 666
Univerzální systém kontroly očipování všech lidí RFID čipy

Kolonizace, uchvácení Země a zotročení lidí negativními mimozemskými rasami (ještěry z pekel) a světová globální totalita

Univerzální "kriminální" identifikační systém nahradí veškeré doklady

Podle Bible a zvláště podle biblického proroctví svatého Jana hladová šelma, Antikrist, uchopí svět potichu a zcela nepozorovaně. Do té doby budou všichni hodovat a bavit se, jakoby se nic nedělo. Na obsazení planety a ovládnutí lidstva nebude třeba žádných válek ani revolucí. Je možné, že v okamžiku, až si lidstvo skutečně uvědomí nebezpečí, bude již pozdě tento stav zvrátit. Projekt Lucid počítá s očipováním RFID čipy a dálkovým ovládáním všech lidí.

 

Blížící se zánik současné civilizace a vznik nové, láskyplné společnosti v pravém Stvoření Nebe v 5.dimenzi s lidmi, kteří se pro to rozhodnou

 

Planeta Země prochází transformací do vyšší dimenze bytí, rozhodla se převibrovat z 3. dimenze do 5. dimenze. V tuto chvíli se již nachází ve 4. dimenzi bytí a dále zvyšuje své vibrace. Do 5. dimenze bytí si s sebou může vzít jen bytosti, které budou mít odpovídající vibrace shodné s vibrací 5. dimenze. Sílící očistné procesy planety Země ve formě záplav, sucha, vichřic, zemětřesení a dalších přírodních úkazů jsou jen začínající průvodní jevy očisty naší milované planety. Přibývající množství přírodních a společenských katastrof, které čím dál častěji zažíváme (tak, jak planeta přechází do vyšší dimenze a likviduje staré a nepřizpůsobivé struktury), jsou jen počátkem konečného procesu převibrování planety Země. V blízké budoucnosti se můžeme "spolehnout" (při zachování současného chování, myšlení a jednání lidstva) na mnohem intenzivnější a globálnější přírodní "katastrofy". Planeta Země se čistí od zamoření všemožného druhu, které tady zanesli lidé, kteří ji měli chránit a vyjadřovat dík, neboť jim poskytuje domov a naprosto vše, co ke svému životu potřebují. Planeta Země se rovněž čistí od hrubých vibrací lidí, pocházejících z jejich negativního myšlení, jednání, z jejich samotného negativního bytí. Planeta Země již dále nemůže a nebude snášet ubližování, které jí způsobují lidé, a tak se v blízké budoucnosti očistí nejen od nánosu "bahna", ale také od těchto negativních a zlo způsobujících lidí, a přesune se do vyšší dimenze. Vše, co bylo zde na Zemi vytvořeno negativním stavem, bude navěky eliminováno. Většina obyvatel planety Země prožije závěrečnou eliminaci negativního stavu (a jí předcházející celkovou očistu Země) na vlastní kůži (pozitivní pozemšťané s potřebnými vibračními parametry budou VČAS evakuováni Anděly z Nebe nebo (již nyní se toto děje) převibrují na vyšší úroveň bytí, do pozitivní dimenze, tj. na Novou Zemi v 5. dimenzi. Nebudou muset být přímými účastníky konce negativního stavu na planetě Zemi v této záporné dimenzi bytí).

Před tímto vyvrcholením ještě proběhne dočasná kolonizace, obsazení planety a zotročení jejích obyvatel ještěry z pekel (negativní mimozemské rasy). V té době nastanou různé válečné konflikty, může nastat celosvětový jaderný konflikt nebo celosvětová ekologická katastrofa. Při očistných procesech planety se mohou poškodit (a pravděpodobně se i poškodí) jaderné, chemické elektrárny, jaderné, biologické a chemické zbrojní arzenály do takové míry, že zamoří zemský povrch a lidé budou zažívat veliké utrpení nebývalých rozměrů a nedozírných následků, nezvratného charakteru. Po příchodu negativních mimozemských ras zde na Zemi nastanou další negativní události globálních rozměrů. Negativní mimozemské rasy velmi rafinovaně obelstí celé lidstvo, budou se vydávat za bohy, anděly a zachránce lidstva. Budou nabízet pomoc, vysvobození z problémů, ve kterých se budeme topit, budou nabízet své vyspělé technologie, poznatky, budou nabízet vyléčení, mír, řád, svobodu (o kterou nám sami chvíli předtím připraví). Díky jejich velmi vyspělým technologiím a duchovním poznatkům, o kterých lidé nemají ani potuchy, budou podávat důkazy svých lživých slov, budou konat "zázraky", kterými lidstvo obelstí. A neznalí jim uvěří.

Vše nasvědčuje tomu, že tyto události skutečně nastanou. Pokud totiž lidé nezmění sve jednání, myšlení a chování, pak si tuto realitu sami utvoříme. Každým okamžikem tvoříme. Jako individuální bytosti (svůj relativně individuální život) a zároveň kolektivně, tvoříme jako celek. Jednání každého z nás utváří "osud" společnosti jako celku. Proto jsme v KAŽDÉM OKAMŽIKU ŽIVOTA ZODPOVĚDNÍ ZA VŠE, CO SE NA SVĚTĚ DĚJE. Této SVOBODNÉ VŮLE SE NELZE ZBAVIT. TUTO SVOBODU VOLBY JSME DOSTALI OD STVOŘITELE NEJVYŠŠÍHO A NELZE SE JÍ ZŘÍCI. JE PODSTATOU SAMOTNÉHO ŽIVOTA. Přátelé, máme nejvyšší čas na rozpomenutí se. Ne jen na čtení sci-fi příběhů, které se nikdy nestanou. Zcela záměrně a dobrovolně jste se inkarnovali na planetu Zemi právě do této doby, do období, kdy už se bude blížit konec. Byla to jedna z nekonečného množství možností, jak se bude vyvíjet lidstvo na této planetě Zemi v zóně vymístění. A stalo se. Proč asi, přátelé, jste SAMI CHTĚLI A VYBRALI SI, že budete chtít být přítomni tomu všemu? Abyste se dívali a tiše přihlíželi? Abyste čekali na záchranu? Nebylo to proto, že jste si toužili splnit své světelné poslání a udělali vše (v rámci vašich pozemských možností a s přihlédnutím na své vlastnosti a schopnosti, které jste si sami vybrali pro svůj úkol) pro záchranu lidstva a planety? Abyste lidem řekli pravdu právě v okamžiku, kdy půjde o vše?

NEJSTE TADY NÁHODOU, TO UŽ PŘECE VÍTE, PŘÁTELÉ...

Světová totalitní vláda a obsazení planety negativními mimozemskými rasami

Projekt LUCID (Universal "Criminal" Identification System)

Tajný plán na kolonizaci a uchvácení Země podle sdělení Andělů Nebe lidem planety Země

 

Globalizace se rozběhla na plné obrátky a technologie dosáhla vysoké úrovně, že je schopna i malá skupina kriminálníků a teroristů spojená s mafií prorostlou nejvyššími místy, vědci, nadnárodními koncerny kapitalistů a vládními kruhy ovládnout nenápadně celý svět. Až donedávna existovaly o tomto projektu mezi některými lidmi jen dohady a velmi kusé informace. Nyní se však rychle a podrobně šíří díky varováním Andělů nebes, prostřednictvím jejich kontaktérů v různých částech světa, kteří jejich poselství předávají nejvyšším představitelům a šíří jej mezi lidmi. Někteří tyto zprávy berou velmi vážně, jiní se jim posmívají jako bludům a nesmyslům. Každý, ať si udělá názor sám.

 

Nová doba - nová strategie

 

Nebude třeba žádných otevřených válek, ani útoků. Moderní teroristé kříčí a volají na všechny strany "chyťte teroristy" a předvádí lidem divadlo tak, aby odpoutali pozornost od svých plánů a zamaskovali je do prospěšných činností. Nová válečná strategie se po kyberprostoru přesunula i v realitě do skryté, nenápadné, sofistikované podoby. Jde pouze o čas, kdy se jim jejich úsilí podaří začít realizovat. Nejmodernější technika jim dává do rukou nebezpečné zbraně v podobě téměř neomezených možností.

Nyní již konečně na veřejnost prosakují informace, že tajné laboratoře skupin šílených fanatiků mají vyvíjet ve spolupráci s farmaceutickými koncerny, vědci, vývojářskými firmami, politiky, armádou, tajnými službami a médii v USA i Evropě čipové a satelitní technologie, prostřednictvím nichž by bylo možno každého člověka sledovat a psychicky (emocionálně a mentálně) jej dálkově ovládat a v konečném stádiu se zmocnit vlády nad každým jedním člověkem a nad celým světem. V USA to mají být přísně střežená vojenská území, kam nesmí nikdo proniknout a kde se již léta má tento projekt vyvíjet.

Technická dokumentace k tomuto projektu byla dodána negativními mimozemšťany - padlými anděly (známými šedozelenými humanoidy s velkou hlavou a velkýma černýma očima), se kterými mají tito lidé uzavřený pakt (lidé pracují na realizaci projektu a oni jej řídí a kontrolují). Tito padlí andělé (ještěři z pekel) usilují o ovládnutí a kolonizaci celého Vesmíru a lidstva a uchvácení Země jim k tomu má sloužit jako jeden z nástrojů. Nemají (prozatím) na člověka přímý vliv, protože Země je (prozatím) pod ochranou Andělů světla (pozitivních vesmírných civilizací) a nemůže být ještěry přímo napadena.

V roce 1998 byli tito ještěři z pekel zcela fyzicky vytlačeni z kosmického prostoru okolo Země až za naši Sluneční soustavu a nemohou se zde již fyzicky dostat, ani unášet lidi. Kde ovšem ještě mohou přistát na naší planetě jsou některé americké vojenské základny, kde mají stále tito negativní mimozemšťané podepsané smlouvy o spolupráci, samozřejmě s pozemšťany. Andělé nebe jim ovšem nechali jen úzký koridor nahoru a dolů se základny a na základnu, takže fyzicky ublížit běžným lidem mimo tyto zmíněné vojenské základny nemohou. Mohou však působit na dálku mentálně a emočně přes antény na Měsíci, prostřednictvím zlých duchů, energií a zvláštních existencí, a také skrze pozemšťany, jak přes běžné lidi (rodina, přátelé, zaměstnání...), tak přes mocné v nejvyšších kruzích, kteří na jejich "zdánlivě" výhodnou nabídku vždy rádi přikývnou. Nabízejí absolutní moc nad lidstvem a k tomu svoje technologie. Přípravy tohoto projektu absolutní nadvlády a kontroly lidstva mají probíhat tajně, skrytě a nenápadně. O projektu neví ani mnozí z těch, kteří na něm sami spolupracují, pomáhají jej vyvíjet a realizovat. Vše má zůstat až do konce v naprostém utajení, aby nikdo nekladl odpor.

Ve všech očkovacích vakcínách proti novým, UMĚLE VYTVOŘENÝM (!) nemocem mají být kromě speciálního jedovatého roztoku otupující myšlení a cítění instalovány ve formě nanočástic motherboardy - mikroskopické smart kartičky (čipy) s identifikačními údaji určené pro zasunutí dovnitř těla člověka. Prozatím není pro negativní entity vůbec těžké najít záminku, jak do těl lidí tyto implantáty vpravit pokud možno  dobrovolně. Pokud nezabere jedna uměle vytvořená pandemie, buď se tato dosavadní pandemie prodlouží, nebo se vytvoří nové viry a současně s nimi i jedovaté "falešné" očkovací látky. Pokud nezabere ani tohle, vytvoří se další pandemie, aby lidé dostali strach a rádi přijali očkovací látky. Je důležité v lidech vyvolat pocit strachu a pokud by se nepovedlo očipovat lidi očkovacími vakcinami, poslouží zcela dobře i strach z terorismu, z válečného konfliktu, z revolty, kriminality, anarchie atd. Je přece potřeba rozlišit "ty hodné" od "těch zlých", tohle je přece v zájmu lidstva, v zájmu národní bezpečnosti...A k tomu nejlépe dopomůže identifikační čip v těle každého člověka. Jakákoliv záminka je dobrá a nezáleží na tom, jaká to je. ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY. CO Z TOHO, ŽE I ÚČEL JE FALEŠNÝ.

Již dnes se v USA čipují zaměstnanci korporací, vězni, děti a také v Evropě se vážně uvažuje o očipování všech dětí. Záminkou je jejich ochrana.

 

Shrňme si tedy specifické znaky "nenápadného" zotročení lidstva:

Vše má proběhnout zcela nenásilně, postupně a pod záminkou prospěšných a nutných opatření v zájmu bezpečnosti, ekonomických a jiných výhod, zdraví obyvatel, pro které bude osobní čipová smart karta nutná. Tak, aby tento projekt budil co nejmenší odpor, bude realizován jakoby mimochodem, aby si co nejméně lidí uvědomovalo, že jde o zásadní porušení lidské svobody a pošlapání lidské důstojnosti. Jako první by měly být povinně očkovány kojící a těhotné ženy, děti, důchodci a lidé s vlivem ve společnosti. Jakmile budou naočkováni a zmanipulováni, bude prostřednictvím nich nařízeno očkování pro ostatní. Pokud to nepůjde dobrovolně, tak pod sankcemi, které se budou zvyšovat. V konečném stádiu bude očkování povinné pro všechny a ten, kdo odmítne, bude umístěn do připravených koncentračních center, kde bude izolován a zbaven svéprávnosti.

Očipování pomocí fingovaného očkování proti uměle vytvořeným nemocem je jen jedna varianta. Další variantou je vytvoření potřeby nutnosti sloučit identifikační průkazy do jednoho elektronického čipu instalovaného do těla člověka (náhrada za identifikační průkazy, kreditní karty i papírové peníze apod.). Nehledě na důvod, hlavním cílem je umístění tohoto čipu přímo do těl lidí a nejlépe bez jejich vědomí, aby nikdo nekladl odpor. Dalším cílem je pozměnění genetické struktury lidí tak, aby byli snáze dálkově ovladatelní. To vše v tichosti, nenápadně a zcela bez jejich vědomí.

 

Univerzální "kriminální" identifikační systém

Tento tajný Univerzální "kriminální" identifikační systém (LUCID) s hlavním nástrojem - čipem (RFID) má několik fází. Prozatím jsou v centru zájmu občanské průkazy. Probíhá odstranění stávajících doplňkových údajů z občanských průkazů. Tyto údaje je nutno rozšířit a doplnit do nově vybudované centrální databáze osobních údajů, ke které budou mít úřady přístup. Poté tyto údaje umístit také do speciálního čipu a ten vložit do elektronických občanských průkazů (čipové občanské průkazy). Zde se budou shromažďovat i další údaje, mj. o tělesných dispozicích, ale i zvyklostech jedince. Tento čip bude monitorován satelity. Tento čipový občanský průkaz nahradí i jiné průkazy, platební karty a peníze, takže na vše bude stačit jen tento průkaz. KDO BY ODOLAL!!!

V závěrečné fázi by tyto průkazy měly být zrušeny zcela a čip s univerzálním číslem jedince implantován nebo naočkován přímo do těla člověka. Tím bude člověk být moci na dálku zcela ovládán, jak emočně, tak mentálně, prostřednictvím mikrovlnných impulzů vysílaných do jeho mozku a nervové soustavy.

Ve stádiu budování a pevného zakotvování je také celosvětová prostorová síť, ve které se prostřednictvím satelitních a čipových technologií bude "pro potřeby bezpečnosti, marketingu a obchodu" monitorovat a nepřetržitě sledovat každá věc a jedinec, nejen jeho momentální pohyb, ale i jeho každodenní aktivity. Každý výrobek a každá věc, která se bude prodávat bude očipována (chodíte do Kauflandu, přátelé? Tam se už ďáblovi upsali a vy neodejdete domů, aniž byste si do bytu či domu nepřinesli také čip. Nevědomý management je nebezpečný management). Člověk by se měl stát jednotkou v budoucí centrální databázi, která vznikne spojením menších lokálních databází soukromých, osobních a biometrických údajů. Prostřednictvím průkazů s biometrickými údaji (otisky prstů apod.) dávají lidé k dispozici svoji vlastní identitu a možnost k obchodu s ní, šíří se však i další způsoby, jak od lidí získat podvodně jejich osobní údaje a identitu (špionážní kamery, viry, skenery, čtečky, phishing, internetové seznamky).

Ovládáním prvních lidí, kteří se nechají pod jakoukoli záminkou tělesně očipovat, bude toto zařízení napojeno na mikrovlnné bezdrátové technologie, prostřednictvím kterých by měl být každý napojen na centrální databázový systém vzniklý propojením lokálních databází a napojený na satelity, které mají být již dnes v provozu. Takto bude možné nejen ukrást každému jeho identitu a jakékoli soukromí, ale působit na každého jedince jak mentálně, tak emocionálně, tyto pochody řídit a ovládat je, případně dotyčného zcela vyřadit, usmrtit a eliminovat, podle potřeby nově vzniklé centrální celosvětové vlády - manipulačního centra.

Bližší informace k totalitní světovládě a jejím počátkům (20. století) nabízíme v záložce ČIPOVÁ TOTALITA nebo také v záložce ZA OPONOU (Totalitní světovláda).

 

 

AŽ TO SKONČÍ

Po krachu tohoto projektu, následně po očištění planety Země od negativních lidí, vibrací a veškerého zamoření a znečištění a po definitivním přechodu planety do vyšší dimenze zanikne tato stará civilizace a začne nová epocha bytí lidských bytostí již bez negativního stavu, plná lásky, dobra, pravdy, štěstí, klidu a míru a šťastného, zdravého života. Tato nová společnost se bude ovšem týkat jen těch lidí, kteří si to VĚDOMĚ zvolí  právě teď, ještě v této dimenzi, v této době, v tomto životě a kteří dokáží povýšit své vibrace natolik, aby mohli převibrovat s planetou Zemičkou do 5.dimenze PRAVÉHO STVOŘENÍ NEBE.

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A MOCNĚJŠÍ MIMO NĚJ nás mají, přátelé, plně pod kontrolou, aniž bychom si to uvědomovali (většina z vás). CELÝ PROJEKT JE NEJEN NA PAPÍŘE, ALE JIŽ V PLNÉ REALIZACI. Na všechny druhy PROBLÉMŮ SOUČASNÉHO LIDSTVA SE STAČÍ "SPOLEHNOUT" NA L.U.C.I.D. Takto jsou jednotlivé nástroje tohoto projektu také prezentovány. 

L.U.C.I.D. odstraní KRIMINALITU, TERORISMUS, NÁSILÍ, NÁBOŽENSKOU NESNÁŠENLIVOST, NEMOCI, CHUDOBU, ZACHRÁNÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ...PROSTĚ PRÝ ZACHRÁNÍ SVĚT. A MY PRÝ NUTNĚ POTŘEBUJEME ZACHRÁNIT SVĚT...

L.U.C.I.D. to SKUTEČNĚ DOKONÁ. Kdo si myslí, že se ho to netýká, je nejen dokonale ovládán, ale zároveň dobrovolně A VĚDOMĚ nevědomý. Neboť již žijete v realitě zvané L.U.C.I.D.

 

Časopis CHIP 12/2002:

 

„České radiokomunikace dokončily síť optických kabelů propojujících severní oblasti České republiky. Téměř 600 kilometrová trať je napojena na stávající část páteřní sítě ČR (Praha – Brno) a v Ostravě, Hradci Králové a v Ústí na Labem. Umožňuje přenášet digitální signály rychlostí až 10 Gb/s ; technologickým řešením je SDH společnosti Lucent Technologies. Prvním zákazníkem se stal TransGasNet.“

 

Lucent Technologies figuruje jako jeden z hlavních aktérů v PROJEKTU L.U.C.I.D.!

Blíže o nástrojích projektu LUCID nabízíme v podzáložce TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA a záložce ČIPOVÁ TOTALITA.

 

Přátelé, pokud se chcete informovat, jak souvisí „Velký bratr", celosvětová totalitní vláda, resp. čipování všeho a všech s duchovní podstatou Pravého života KAŽDÉHO Z NÁS a jaký je jejich DOPAD na životy nás všech,  jsme tady pro vás. Rádi se s Vámi setkáme osobně nebo prostřednictvím přednášek, které uskutečňujeme.

Těšíme se na Vás

Vesmírní přátelé, Auron a Ema