MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM PŘIPRAVUJÍ ČIPOVOU PAST A DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH

K tomuto již plně používají další zbraň.

Technologie negativních mimozemšťanů - ještěrů z pekel

 

TECHNOLOGIE NA OVLÁDÁNÍ MYSLI LIDÍ

Nikoli konspirační teorie, ale realita.

Polský ministr obrany připustil existenci elektromagnetických zbraní působících na lidskou psychiku. Účinek rychlostí světla.

Mohou je vyrobit i teroristé?

Evropské instituce na dopisy nereagují

 

převzato z internetového zdroje, 2016

12.4.2016

...

Mojmír Babáček si všímá zprávy, kterou na rozdíl od Polska česká média ignorovala a ptá se, zda se na utajování fenoménu psychotronických zbraní vědomě podílí i Česká republika a Evropská unie. Z toho jasně vyplývá, že ano, jinak by o tom začala media velmi rychle a agresivně informovat, protože každá senzace se hodí a je vítána.

 

V polovině března navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeusze Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma "Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus". Jedna z posluchaček se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech a ministr odpověděl, že jeho ministerstvo provádí analýzu, jejímž cílem je zjistit, ve kterých oblastech Polska žijí lidé, kteří si stěžují na taková napadení a že podle dosavadních informací přichází nejvíce stížností z Dolního Slezska a severozápadu Polska a že více bude vědět zhruba za půl roku.

 

Polský ministr obrany promluvil

 

Tato informace proběhla prakticky všemi polskými médii. Polský ministr obrany tak byl prvním vrcholným politickým představitelem jak v Evropské unii, tak na celém světě, který nepopřel existenci elektromagnetických zbraní a skutečnost, že působí na lidský organismus a jsou nejspíš zkoušeny na lidech. 

Lidské tělo je přitom plné slaných tekutin, které jsou elektrolytem, a elektromagnetické vlny v nich proto vyvolávají elektrické proudy. Slané tekutiny vyplňují i vlákna nervových tkání a pokud se do nich vyšlou mikrovlny, pulsované ve frekvencích, ve kterých funguje lidská nervová soustava, je činnost lidské nervové soustavy, která funguje zčásti na bázi elektrických proudů, řízena zvenčí těmito pulsovanými mikrovlnami.

První vědecké pokusy v tomto oboru proběhly v Rusku už ve 30. letech minulého století a po zveřejnění několika úspěšných pokusů v 60. letech na Západě (s umělým vyvoláním neschopnosti soustředění nebo s vysíláním zvuků a později i slov přímo do mozku), byl další výzkum utajen.

Jasným důvodem byla možnost použití této technologie ve válce. Umožňuje totiž jak zabíjení i velkých mas lidí na dálku, tak vysílání podvědomých vzkazů nebo příkazů do jejich mozků, které mohou změnit jejich chování. Napřiklad v roce 1997 vydal Ústav strategických studií při americké Vysoké škole vojenské studii s názvem "Revoluce ve vedení války a konflikt v blížící se válce", ve které se psalo o "druhu psychotechnologie, která tvořila jádro revoluce ve vedení války... technologie změnila způsob použití síly, věci jako osobní odvaha se staly zbytečnými". Ve studii byl předložen futuristický scénář, který popisoval, jak "USA postupně opustily kolektivní úsilí."

 

Válečné technologie

"Skoro všichni spojenci se svými staromódními armádami, formovanými předtím, než došlo k revoluci ve vedení války, se ukázali být spíš přítěží než pomocí.." a pokračoval slovy:

"Po celém světě byli pomocí všeobecné integrované databáze vyhledáni ti, kteří by mohli podporovat povstání. Byli zařazeni do kategorií "možný" nebo "aktivní" a pro každého byla individuálně vytvořena a soustředěna na něj sofistikovaná počítačová simulace osobnosti – byl na něj vytvořen speciální ovládací program". Americká armáda tak vypracovala koncept světového systému ovládaného americkou totalitní mocí nového typu.

Viceprezident Ligy nezávislých sovětských vědců Viktor Sedleckij zveřejnil 27.8.1991, krátce po neúspěšném puči proti Michajlu Gorbačovovi, v ruském deníku Komsomolskaja pravda v článku "Avtory programy Zmobie obnoruženy v Kyjeve" prohlášení, ve kterém psal, že během puče byly použity "psychotronické biogenerátory", které "působí na levou a pravou hemisféru kůry hlavního mozku" a že systém selhal, protože "pučisté, kteří s ním neměli zkušenosti, nevěděli o tom, že aby dosáhli potřebné reakce, nesměli dovolit, aby se 'zpracovaní' vojáci smísili s davem na ulici". Psal také, že je sám autorem jednoho takového psychotronického biogenerátoru a že v Kyjevě byla zahájena jejich sériová výroba.

 

Rusko a zákaz psychotronických zbraní

 

Koncem 90. let psal ruský poslanec Vladimír Lopatin v knize "Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska" (Psychotronnoje oružie i bezopasnosť Rossiji), že je nutné zabránit tomu, aby byli lidé používáni jako bioroboti. V té době usilovalo Rusko o mezinárodní zákaz těchto zbraní. Jejich úsilí ale narazilo na nezájem USA připojit se k mezinárodní konvenci, která by podobně jako u chemických a biologických zbraní zavedla celosvětový zákaz vývoje a používání zbraní ovládajících činnost lidské nervové soustavy.

Evropská unie nakonec USA podlehla natolik, že přijala v rámci NATO doktrinu nesmrtonosných zbraní, mezi něž byly zahrnuty i takzvané radiofrekvenční zbraně nebo zbraně používající směrované energie, "které mohou údajně manipulovat lidské chování mnoha neobvyklými způsoby", jak se v té době psalo v dokumentu Evropského parlamentu, nazvaném "Technologie ovládání davu."

Další fáze této "psychotronické války" začala v roce 2012, kdy si Rusko připustilo, že v roce 2018, po dobudování americké protiraketové obrany, přestane být jeho jaderný arzenál pro USA hrozbou, která by je odstrašila od toho, aby se jejich armáda dostala do konfliktu s ruskou armádou. Ruská státní tisková kancelář Ria Novosti tehdy zveřejnila slova ruského ministra obrany Anatolije Serďjukova, který řekl: "Vývoj nových zbraní, založených na nových fyzikálních principech, zbraní používajících směrovanou energii, geofyzikálních zbraní, zbraní používajících vlnovou energii, genetických zbraní, psychotronických zbraní atd., je součástí státního programu obstarávání zbraní na léta 2011 až 2020".

Rusko tak dalo USA otevřeně najevo, že jim bude schopné vzdorovat i v případě, že ztratí schopnost ohrozit americké území jadernými zbraněmi. Rusko i USA totiž uvedly do provozu radarové systémy, které dokáží využít ionosféry k tomu, aby vysílala na velké oblasti planety vlny, pulsované ve frekvencích činnosti lidského mozku a ke stejnému účelu jsou schopny používat i satelitů. V jejich možnostech tak je, zabít rychlostí světla celé populace.

 

Psychotronická válka

 

Tyto zbraně se nepochybně zkoušejí na nic netušících lidech, aby se jejich operátoří naučili s nimi zacházet a v možné budoucí válce neriskovali, že dopadnou stejně jako ti nezkušení v době puče proti Michajlu Gorbačovovi, jejichž snaha skončila fiaskem. Polský ministr obrany svými slovy o existenci elektromagnetických zbraní a jejich používání na lidech dal světu příklad, ale také potvrdil krizi, do které se svět ve 21. století nového letopočtu dostal díky americké touze získat nad ním globální kontrolu.

Technologie, které jsou schopné vyhubit velké masy obyvatel této planety rychlostí světla, technologie, které jsou schopny zlikvidovat základní, přirozený vztah lidí ke světu, založený na autentickém vnímání prostředí, ve kterém žijí a vytváření si vlastních názorů na svět, založených na této zkušenosti... -  technologie, které jsou schopny zlikvidovat vývoj společnosti, založený na svobodě myšlení občanů, v současné době existují, aniž by o nich lidé věděli a mohou být kdykoli použity. Ukazuje se tak, že pokud má ve světě převažovat demokracie, nemůže být podvazována touhou jednoho státu po absolutní vojenské nadvládě, moci ve světě a zotročení lidí. 

Manipulace s nervovou soustavou

 

Jedinou účinnou cestou, jak zabránit tomu, aby prudký růst vědeckého poznání (připomeňme si, že jak Evropská unie tak USA vynakládají v posledních letech miliardové částky na výzkum mozku) nebyl nakonec využit proti lidem nebo dokonce ke zkáze lidského života na Zemi je, aby si demokratické státy přestaly konkurovat vojenskou mocí, což v současné době znamená, že USA by měly přestat s budováním vojenských základen na hranicích s Ruskem a přesouváním svých flotil do blízkosti čínského pobřeží a vojáci by měli přenechat vývoj světa a jeho lidských obyvatel v demokratických oblastech lidského mírového vývoje.

V minulém roce zaslalo Evropské komisi a Evropskému parlamentu 10 evropských organizací dopis, inspirovaný českým Spolkem za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením, ve kterém je upozorňovaly, že tyto zbraně mohou být vyrobeny i zručnými amatéry a žádaly je, aby byly vytvořeny zákony, které by zakazovaly jejich výrobu a používání, jak soukromým osobám, tak vládním organizacím a aby byly vytvořeny instituce, jejichž náplní práce by bylo odhalovat výrobu a používání zbraní umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy. Na dopisy zatím nedostaly seriózní a kvalifikovanou odpověď.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve velkých českých médiích se o slovech polského ministra obrany neobjevila ani zmínka, podílí se na utajování existence těchto zbraní, a nejspíš i jejich zkoušení na lidech, i Česká republika.

Dívejte se kolem sebe, přátelé.

Jen se dívejte.

Podívejte se co nejdříve, třeba hned, kde všude se objevily "najednou" nezbytné antény... Antény na střechách budov, o kterých se mylně domníváte, že tam byly instalovány "KVŮLI dobrému SIGNÁLU"... nebo je libo verze o "RYCHLEJŠÍM INTERNTETU A PŘENOSU NEJRŮZNĚJŠÍCH DAT"?

Také tyto "obyčejné" a "neškodé" antény a všechny další technologie, které vám údajně mají pouze usnadnit život či zajistit vaše "bezpečí" (čipy, kamery, chytré telefony (kdo by nechtěl být neustále sledován a neustále poskytovat své otisky prstů centrální světové databázi a tajným službám), scanery, otisky prstů v rámci vaší otrocké docházky do zaměstnání...), jsou ve skutečnosti pouze zákeřnou realizací pekelných záměrů mocných tohoto světa a těch mocnějších mimo náš svět - realizací jejich velkolepého plánu na ovládnutí lidstva této planety Země v zóně vymístění.

VY MLČKY STÁLE PŘJÍMÁTE VŠE, CO NEGATIVNÍ STAV SERVÍRUJE, A KROK PO KRŮČKU KLESÁTE DO PASTI NEGATIVNÍHO STAVU.

ŽE NEMÁTE ČAS? ČAS ZACHRÁNIT SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT? ČAS NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT V PLNÉM ZDRAVÍ A LÁSCE?

NAPROSTO VŠE, CO TVOŘÍ ŽIVOT VÁŠ, STEJNĚ JAKO ŽIVOT KAŽDÉHO DALŠÍHO ČLOVĚKA NA TÉTO PLANETĚ ZEMI, SOUVISÍ PŘÍMO S VÁMI, S VAŠIMI KAŽDODENNÍMI VOLBAMI, S VAŠÍM OSOBNÍM ŽIVOTEM, KTERÝ SI DEN PO DNI ODŽÍVÁTE A NEUSTÁLE SVOU NEVĚDOMOSTÍ A SVÝM OTROCTVÍM UPEVŇUJETE POZICI NEGATIVNÍ STAVU.

VAŠE PROBLÉMY VÁM ZŮSTANOU, BUDETE-LI SI DÁLE VOLIT PRO SVŮJ ŽIVOT NEGATIVNÍ STAV.

OSTATNĚ PROTO BYL NEGATIVNÍ STAV AKTIVOVÁN. ABY VÁM DOKÁZAL, JAK DOKONALE NEGATIVNÍ A ZÁKEŘNÝ JE.

A ŽE VÁS BUDE DRŽET VE SVÝCH SPÁRECH DO POSLEDNÍHO DECHU.

ČÍ TEN DECH BUDE, ZÁLEŽÍ JEN NA KAŽDÉM JEDNOM Z VÁS.

Jste NEUSTÁLE zaneprázdnění svými negativními myšlenkami, které vás neustále ovládají, drží v zajetí, klamou, drtí, unavují, vyčerpávají... TO JE ZÁMĚR.

Odkud tyto destruktivní myšlenky pocházejí, už ale víte.

    JAK S NIMI NALOŽÍTE, JE POUZE VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

 

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM PŘIPRAVUJÍ ČIPOVOU PAST A DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH

JEN NA KAŽDÉM JEDNOM Z VÁS, přátelé, je POSTAVENA BUDOUCNOST CELÉHO LIDSTVA NAŠÍ PLANETY.

 

Přátelé, pokud se chcete informovat, jak souvisí tyto události s duchovní podstatou Pravého života, jaký je jejich duchovní dopad na životy nás všech a jaká řešení těchto problémů nabízí Přátelé z Vesmíru, kteří vše starostlivě sledují, přijměte naše pozvání k návštěvě formou individuálních sezení nebo přednášek, které uskutečňujeme.

Těšíme se na Vás
Ema a Auron