MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM v rámci DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH PŘIPRAVUJÍ pozemskou ŽIVOTNÍ PAST!

obr.: ANGLICKÁ KRÁLOVNA ALŽBĚTA II. se sklání nad svým vlastním originálem... ...hledajíce svou původní genetickou výbavu v nezprzněné podobě...?

obr.: V ŽIVÉM VYSÍLÁNÍ se stalo něco velice podivného a nejednalo se o technický problém. Verze "Hilary Clinton" neuhlídala chybu v Matrixu. Snad si toho nikdo nevšiml...?

 

 

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) PILNĚ PRACUJÍ NA DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH.

KLONUJÍ A NÁRAMNĚ SE U TOHO BAVÍ... SKORO JAKO zbytek světa, který nic neví...

 

Mocní tohoto světa se ve své jediné životní snaze – získat absolutní moc nad celým světem – již dávno zaprodali negativním mimozemšťanům a spojili se s nimi, neboť mají společný cíl. Jednota spojuje. Jejich cílem je OVLÁDNUTÍ LIDSTVA NA ZEMI a ZAVEDENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU. V KONEČNÉ FÁZI JEJICH SNŮ PAK JDE O DOBYTÍ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Nečekejte, lidé, že budete jakkoli hromadně (prostřednictvím médií, resp. zaprodaných hromadných sdělovacích prostředků) informováni o této situaci, jež se týká životů každého člověka - tedy právě toho vašeho -, nečekejte, že budete včas a pravdivě, povinně a hromadně informováni o zrůdné práci těch, ke kterým mnozí nevědomí lidé vzhlíží a jejichž cílem je brzké ukončení vaší vlastní pseudosvobody. Informace týkající se vašeho konce se přeci nezveřejňují, jak by to tady pak vypadalo...no uznejte sami...

Klíčovým faktorem, jež od nepaměti přímo ovlivňuje a utváří veškeré dění na Zemi (v této záporné, minus třetí dimenzi bytí) je naivita moci - choroba napadající nejen mozky mocných, ale také mozky (a další součásti těl) stále početnější většiny nevědomých, ovládaných, "obyčejných" poZemšťanů. Naivita mocných tohoto světa (ilumináti) představuje jejich těžké neodhadnutí síly protivníka.

Samotným mocným tohoto světa se spolupráce s negativními mimozemskými rasami již dávno vymkla kontrole. Ti nejmocnější naší planety Země živí již poslední zbytky naděje, že by nad svými soupeři někdy mohli zvítězit (připomeňme, že původní zájem (dobýt celý svět) sjednotil obě tyto skupiny mocných). Raději si všichni nasazují růžové brýle, aby mohli už jen sladce snít o svých původních vizích. Jednou z vizí mocných tohoto světa byla růžovounká myšlenka (halucinace): "Spojíme se s nimi (negativními mimozemšťany), využijeme jejich zákeřnosti a jejich stejného cíle (dobýt svět), budeme je (negativní mimozemšťany) mít pod kontrolou, využijeme jejich schopností a technologií k našim záměrům, budeme řídit svět a oni budou našimi nejbližšími pomocníky, umí toho poměrně dost... to jim musí stačit, je to přece "naše Země"..."

A hle, ono to nějak nevyšlo, protože pozemští mocní (nejmocnější na své planetě, jak si do té doby mysleli) netušili, s jakým kalibrem sepsali dohodu smrti. No nic, tak to aspoň natáhnou na co nejdelší dobu, ať do hrobů nejdou jako první...

Mocní tohoto světa již dávno pochopili, že jsou v zajetí ještě mocnějších pánů mimo tento svět (tuto planetu Zemi), a tak už jen sní o tom, že budou ušetřeni (jakýpak důvodek by mohly mít negativní mimozemské entity k tomuto milosrdnému aktu) nastupujícího i toho závěrečného pekla na Zemi (se kterým již byli také samotnými negativními mimozemšťany okrajově informováni). Mocní tohoto světa (pozemské elity, jež řídí celý svět, skrze jednotlivé národy) možná a snad stále ve skrytu své zvrácenosti doufají v dobré úmysly (především se rozdělit o kořist, resp. o světovou nadvládu) negativních mimozemšťanů, jež by tito mohli konečně začít projevovat. Dočkají se?

Mocní tohoto světa jsou evidentně bezmocní a již jen čekají, jak s nimi jejich pánové (negativní mimozemské elity) naloží, jak je "odmění" za jejich naivitu, za jejich vypočítavost a touhu po moci, která však zdaleka nedosahuje takových možností na úspěch, jako ta mimozemská...

obr.: Německá kancléřka Angela Merkelová (resp. její umělá verze klona nebo reptiliána) si raději nasazuje růžové brýle... alespoň navenek ať jde se svými davy, které nesmí poznat pravdu. Paní kancléřka, stejně jako v minulosti pan Adolf Hitler, dokázala, aby za ní šly tupě davy nevědomých, poslušných oveček a souhlasily s jejich vlastní zkázkou... ó, jak se opakuje historie znovu a znovu...Následky chybných voleb, které záměrně (na příkaz USA, které si nepřejí nic než rozvrácenou a ubohou Evropu, aby mohly konečně začít vládnout světu) paní Merkelová koná (nekontrolovatelný chaos v zemi, násilí a hrůzostrašná kriminalita - to jsou důsledky její vlády, jež zahrnují povolení vpádu již bezmála jednoho milionu uprchlíků do Německa, 2014 až 2017), již pociťuje nejen celá Evropa. Paní Merkelová však dobře ví, co dělá. Přesně podle plánu. Chaos, nepřátelství, nemoci, zločinnost a další charakteristiky nemocného světa jsou předpokladem k ovládnutí celého světa mocnými. Ať už je paní Merkelová klonem, reptilní bytostí nebo originálem, již získala určité výhody pro vlastní prospěch a pohodlné přežití, a tak může dále hrát divadlo se zbytkem světa.. Růžové brýle jsou dost výstižnou rekvizitou vyjadřující stav celého současného SVĚTA. OBYVATEL PLANETY ZEMĚ, kteří si stále myslí, že vše, co se děje, je žádoucí, pravdivé a zveřejňované. Růžové brýle má lidstvo nejen na očích, neboť LEŽ považují za PRAVDU.

Jaká vláda, takový lid. Jaký lid, taková vláda. Lidstvo samo sebe již velice brzy zahubí. Nic než svobodná VOLBA lidstva.

obr.: Donald J. Trump, 45. prezident USA, (od 20. 1. 2017) již tak často neuklidňuje sebe ani svůj nadřazený národ mocnými slovy nezničitelnosti své země a její absolutní nadvlády nad celým světem. Již zakopl o hochy z jiné galaxie a tentokrát mu k vyžebrání milosti pro jeho zlem prožranou zem nestačilo ani jeho osobité kouzlo hospodského povaleče a rváče. Co se to jen stalo... Američané si tak přáli spolupracovat s negativními mimozemskými entitami co nejdéle a hle, zdá se, že spolupráce se chýlí ke konci. Ke konci velkého snu o jediné světové vládě, té americké...

"Kam jsem to do pr... vlezl... I really had a dream... (skutečně jsem měl sen...)

Proč o ničem nevíte?

 

Pro pochopení souvislostí je důležité si uvědomit, přátelé, že nežijeme v demokratickém uspořádání světa, kde "prostý" a rovný lid má rozhodující slovo v otázkách života samotného lidu, každého - rovnocenného - člena společnosti. Věříme, že registrujete, že lidé na naší planetě (do kterékoli země se podíváte) si nejsou rovni, že rovnost ani jednota (nepleťme si JEDNOTU BYTÍ za vlastenectví, hrdou a ješitnou (nesmyslnou) příslušnost k jednomu národu) na Zemi neexistují v žádné formě. (Již rozdělení světa na národy, země dokazuje NEJEDNOTNOST, nepřátelství a touhu být nadřazený, odlišný v ne pozitivním pojetí... nepleťme si ani individualitu za individualismus). Falešné, nepravé hodnoty současného světa, toť negativní aspekty pseudoživota, jež mezi lidstvem panují a řídí současný chorý svět. Věříme, že tuto skutečnost jste již zaregistrovali, neboť v ní sami žijete. V každém okamžiku svého života máte možnost prožívat chybné (ale zcela svobodné a dobrovolné) volby lidstva (včetbě vašich individuálních), které se odrážejí v zoufalém stavu žití nejen v "naší" zemi. Nikdo nemůže říci, že současný svět je svět pozitivní, láskyplný a perspektivní.

Je na Zemi místo, kde láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí? Kdepak bychom asi vzali pravou definici či čistý pocit lásky, když v každém, v každičkém okamžiku bytí na Zemi páchají lidé ZLO, jež brání (svými hrubými vibracemi) tyto čisté pocity vůbec zaregistrovat a pocítit? Kdepak je láska člověka k člověku, kdepak je alespoň touha po šťastném a radostném bytí ve vzájemné jednotě, svobodě, míru a toleranci? Už dokonce zmizela (z vnějšího světa lidí) i samotná touha, jak hluboce lidstvo ztratilo víru ve své vlastní schopnosti, v Lásku a v Pravý život, odkud přišlo. Lidstvo se není ochotno rozpomenout na svou DUCHOVNÍ podstatu, která by lidem sama řekla, jaký je skutečný smysl života a co se bude dít, pokud se vydají opačným směrem, proti naplňování tohoto smyslu, směrem po boku negativního stavu, v jehož vodách se už nyní téměř topí. Každý má svobodnou volbu, každý se tedy může vydat jakýmkoli směrem, byť tím DOČASNĚ koná proti kosmickým zákonům, ze kterých sám vzešel a které jsou podstatou všeho. (Nelze kosmické zákony - jediné platné - porušovat donekonečna. Pokud bytost popře Stvořitele Nejvyššího, resp. kosmické zákony v okamžiku konečného zúčtování Dobra a Zla na Zemi (blíže v záložce Pseudotvůrci a dalších), pak již nebude moci nikdy konat ani ve jménu zla, neboť to již nebude nikdy znovu existovat). Je zcela přirozené, že kdyby každý znal následky svých voleb (což samozřejmě v každém okamžiku může), nemohl by nikdo činit takové zlo, jaké činí. Následky svých voleb samozřejmě zná úplně každý. Ve své DUŠI má každá bytost veškerou Pravdu navěky uloženu. Ne každý však po tomto rozpomenutí touží, ne každý se touto jedinou, skutečně důležitou prací zabývá, ne každého toto v pozemském životě plném zábavy, honby za majetkem a dokonce za vlastním falešným přežitím zajímá.... Nic než svobodná volba každého z nás...

Rada Vesmírných přátel zní: procitněte, přátelé, právě teď procitněte ze svého každodenního sna pseudoreality, ve kterém vás uměle udržuje negativní stav. S vaším souhlasem, samozřejmě. Souhlasíte s tímto žitím jen proto, že souhlasíte se svou vlastní nevědomostí. Jste ovládáni a máte stále méně času na odhalení této skutečnosti. Každý den však dostáváte od pozitivního stavu (ze svého NITRA, z pravého Domova) mnoho indicií, které vám napovídají, že něco ve vašem životě není podle vašich vlastních představ, že něco není v pořádku. Vy však neposloucháte. Nevnímáte. Nežijete. Pouze pseudožijete. Žijete ve falešném světě, světě lží, podvodů, nenávisti, moci, machinací, násilí. Žijete ve světě, ve kterém lidé bojují pouze o moc, majetek a... o HOLÉ PŘEŽITÍ. V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO BYTÍ BOJUJETE O ENERGIE. Ano, vy také. Opravdu jste si toho nevšimli?

Vítejte ve světě, ve kterém KAŽDÝ DEN BOJUJETE O SVÉ VLASTNÍ PŘEŽITÍ. Ve svých otrockých zaměstnáních (kde jste opravdovými otroky systému, resp. mocných, třebaže se sami mocní cítíte, jakékoli "vysoké" "postavení" máte), bojujete o střechu nad hlavou (nebo se nebojíte, že nebudete mít na nájem?) bojujete o jídlo (nebo opravdu nepočítáte, jestli vám zbyde dost peněz do další výplaty, opravdu se nehoníte za něčím "v akci"?), bojujete o svá práva (odmítnout zlo, chtít si odpočinout, mít volný den pro radost, právo na učinění chyby, na změnu názoru, na rovný přístup...), bojujete za práva svých dětí, svých bližních, bojujete SAMI SE SEBOU. Bojujete za svůj co nejdelší ODCHOD Z TOHOTO SVĚTA.

To je váš svět. Svět, v němž TOLERUJETE VLÁDU NEGATIVNÍHO STAVU, PRO KTERÝ denně OTROČÍTE. To je váš svět, ve kterém jste pouhou loutkou, jejímiž provázky hýbou MOCNÍ TOHOTO SVĚTA. To je svět, který jste si utvořili. Žijete ve světě svých vlastních falešných představ, které se vám zdají reálné jen proto, že jste uvěřili jejich pravdivosti a skutečnosti. Každý den prožíváte a prociťujete veškeré charakteristiky negativního stavu (kterému sami umožňujete jeho existenci a působení), negativního stavu, který v současnosti - "díky" lidem planety Země - vládne. A většina lidí si stále myslí, že "vše je tak, jak má být", že "je tak, jak je, jinak to přece nejde..."

V tomto stavu jste však ve skutečnosti ZDROJEM a součástí největší iluze svého života a udržovatelem zla na Zemi (blíže také v záložce Všechno je jinak nebo ve Světelném čteníčku).

Na Zem jste přišli proto, abyste tuto ILUZI svého současného života ještě v tomto životě ROZEZNALI a použili ji k účelu, pro jaký vznikla.

Abyste se rozpomenuli, že VŠECHNO kolem Vás JE JINAK.

Zatím se však většina obyvatel planety Země ve svých falešných iluzích topí, neboť uvěřili jejich reálnosti. Lidé stále věří tomu, že existují potřeby a podle této víry žijí své životy, přežívají ze dne na den, v domnění, že něčeho není dostatek. Lidé stále věří tomu, že existuje neúspěch a podle této víry konají ve svých životech. Lidé stále věří tomu, že existuje nejednotnost a podle této víry se chovají a jednají ve svých životech. Lidé stále věří tomu, že existuje NEVĚDOMOST a touto vírou živí a následně omlouvají veškeré své negativní skutky, které činí v neprospěch všech. Na základě svých falešných představ lidé žijí své falešné životy v nevědomosti, strachu, nemocech, utrpení, závisti, zlosti, chudobě i nadbytku, moci i bezmoci, lásce i nenávisti. Jen díky víře lidí v reálnost falešných představ je celý svět na planetě Zemi v minus třetí dimenzi bytí přesně takový, jaký v tuto chvíli "je".

NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA KAŽDÉHO ČLOVĚKA.

Veškerou negativitu, jež má na Zemi aktuálně relativní nadvládu, považuje většina lidí za součást a důkaz vysoké úrovně vývoje lidstva. Mezitím však stále jen pokračuje a finišuje konečný ÚPADEK lidstva na Zemi (jež začal mnohem dříve, blíže například v záložce Pseudotvůrci), na planetě, která již z posledních sil drží hrubé vibrace produkované LIDMI na úrovni podmínek v životu a která stále dává lidem šanci na záchranu. Jak je možné, že lidé nevidí? Jak je možné, že lidé neslyší? Jak je možné, že lidé dokonce ani nevnímají?

VY už odpověď znáte, přátelé. Vy víte, že je to těžké OVLÁDÁNÍ LIDÍ, SKRZE KTERÉ SE NEGATIVNÍMU STAVU NEUSTÁLE DAŘÍ DRŽET LIDI DALEKO OD PRAVDY. Už víte, proč lidé neslyší, nevidí, nevnímají. (Pokud si chcete osvěžit tyto klíčové informace, doporučujeme například záložku Ovládací programy sil temna).

Lidé si svobodně a v každém okamžiku svého bytí volí jednu (ne však jedinou možnou) cestu. KONEC. Lidé si skrze své negativní, chybné, ale vždy svobodné volby volí svůj vlastní zánik a mnohým to, zdá se, stále nevadí.

 

KLONY LIDÍ JSOU JEN SLABŠÍM ODVAREM NANEJVÝŠ HORKÉ SPECIALITY MÍCHANÉ MOCNÝMI TOHOTO SVĚTA I MIMO NĚJ (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ RASY)

REPTILIÁNI (NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ) NA SEBE BEROU PODOBU LIDÍ, ABY MOHLI V JEJICH TĚLE A JEJICH JMÉNEM POKRAČOVAT V CÍLENÉ PODPOŘE FUNGOVÁNÍ A NADVLÁDY NEGATIVNÍHO STAVU. V PÁCHÁNÍ ZLA VŠEHO DRUHU.

 

Negativní stav (blíže například také v záložce Pseudotvůrci) završuje své konečné snahy o ovládnutí Země. Negativní stav zintenzivňuje své úsilí a jde - tupě a zákeřně - za svým cílem. Nový světový řád je na dosah a zástupci negativního stavu již prostírají k nejvelkolepější oslavě historie planety Země v této minus třetí dimenzi bytí - oslavě vítězství (ve skutečnosti ukončení existence) negativního stavu.

Protože je hmotné tělo lidí na Zemi velice málo spolehlivým (a už vůbec ne výkonným) nástrojem k dosažení cílů pozemských i mimozemských elit (velice krátká "životnost" fyzických těl, pouhých osmdesát či devadesát let a pak "frk pryč"), mimozemští zástupci negativního stavu již také zapracovali na tom, aby své přímé podřízené - MOCNÉ TOHOTO SVĚTA (ilumináty, pozemské elity, s nimiž mají negativní mimozemšťané sepsány tisíce tajných dohod (blíže například také v záložce Mimozemské základny)) udrželi co nejdéle živými také v rámci pozemského bytí. Uznejme, že tento tah je (na naše omezené poměry i chápání) geniální, neboť konečně přišel někdo (jedno, ze které části Vesmíru nebo s jakou "akční" cenou), kdo nabízí vaši vlastní věčnost ještě dříve, než si stačíte uvědomit, že a proč po ní toužíte. No neberte to...

Elity mocných pozemšťanů jsou již částečně obeznámeny s jedinečnými vlastnostmi a plány svých mimozemských "přátel" (negativních mimozemšťanů), udržují s nimi blízké a pravidelné kontakty, pracují na společných cílech (ovládnutí světa) a řídí svět přesně tak, jak jejich pánové - negativní mimozemské rasy - CHTĚJÍ A ROZKAZUJÍ (mimo jiné na tajných mimozemských základnách rozmístěných po celém světě, kde kooperují pozemšťané a mimozemské bytosti nejen při klonování a dalších hrůzných experimentech).

Je pochopitelné, že do scénáře této "hry o planetu Zemi" (připomínáme, že mluvíme o Zemi v této záporné dimenzi, minus třetí, tedy negativní dimenzi bytí) se negativním mimozemským entitám ani samotným mocným tohoto světa do plánu příliš nehodí důsledek zhýralého způsobu pozemského života - infarktek, smrtelná žlučníková kolika, stařecká či jiná demence, úraz nebo snad rakovinka všeho možného. Jsou totiž pozemšťané (nejen vysoce postavení politici a další světové osobnosti), kteří jsou pro tyto mocné ŽÁDANÍ, neboť jsou tak výborným "prezentátorem" a rozšiřovatelem negativního stavu na Zemi, že by byla škoda, přeškoda, kdyby museli odejít na onen svět. Ještě přece mohou stihnout učinit mnoho, přemnoho ZLA, když je lidé tak milují, když k nim tak vzhlíží, když mají takový vliv... Jak si s tímto negativní stav poradí? Už poradil, buďte si jistí.

Světové elity mocných pozemšťanů (vrcholní představitelé některých zemí, zástupci tajných vládních i nevládních světových organizací, ale také osobnosti z nejrůznějších oblastí lidského pseudoživota, které se jednoduše z konkrétního a maximálně sofistikovaného důvodu hodí do plánu mocných mimo náš svět) se už mohou těšit ze své nesmrtelnosti, resp. rekordní dlouhověkosti. Na scénu totiž přicházejí jejich vlastní KLONY nebo - v případě lepšího či jistějšího úspěchu - jejich reptilní náhrady ("obětuje" se sám negativní mimozemšťan a stane se tím, kým potřebuje). Ne, to není sci-fi, přátelé, nezaměňujte své vlastní vyciťování pravdy za hlas svého zmanipulovaného, zvnějšku ovládaného rozumu.

Pokud potřebuje negativní stav pro své konkrétní záměry na Zemi konkrétní osobu konkrétního pozemšťana, pak mají negativní mimozemské entity dvě (dvě hlavní, o kterých teď chceme hovořit) možnosti: Podle potřeby (vzhledem ke konkrétním záměrům, které s touto osobou mají) negativní entity (ve spolupráci s pozemskými kolaboranty - většinou lékaři nejrůznějších oborů a vědci) buď konkrétního člověka naklonují (žádná těžká práce, věřte tomu), nebo za něj přímo nasadí svůj slizký a zrůdný druh. Umělé klony nebo samotní negativní mimozemšťané pak jsou těmi, které považujete za tak zajímavě dlouho žijící, známé světové osobnosti, tak populární, tak kontroverzní, tak mocné, tak schopné, tak nedotknutelné, tak chráněné, tak nenahraditelné...

Níže uvádíme jen pár příběhů ze stále narůstajícího (a ne náhodou profláknutého) množství "záhad" se stejným scénářem. Přečtení těchto příběhů vám může pomoci pochopit záměr a metody současné nadvlády negativního stavu na Zemi a další souvislosti s vnímáním falešné reality lidského pseudoživota. Tyto informace vám, přátelé, samozřejmě nijak nepomohou k duchovnímu růstu, ale mohou vás nasměrovat k lepšímu rozlišování pravdy, podpořit vaši vnímavost a odolnost vůči rafinovaným lžím. Mohou vám pomoci pochopit souvislosti s lidskými volbami, s budoucím děním na Zemi, kterého budete ještě účastni. Díky tomuto uvědomění a prozření můžete začít uvažovat o těch "směšných kachnách", o kterých jste si dříve mysleli, že jsou nesmyslnými výplody konspiračních teoretiků, nemocných bláznů nebo těch, kteří trapně a nechutně touží po popularitě či moci.

Vyciťujte, přátelé, jak vše souvisí se vším. Také v tomto ohledu je negativní stav na holičkách, protože ten, kdo toto pochopí, kdo pochopí souvislosti naprosto VŠECH událostí na Zemi skrze VŠECHNY události, které se DĚJÍ KAŽDÉMU JEDNOMU JEDNOTLIVCI, přijde na to, jak se začít vymaňovat z ovládání a svého vlastního propadu do pekelných sfér. Přijde na to, že stačí VYCIŤOVAT A VNÍMAT NAPROSTO VŠECHNY OKOLNOSTI SVÉHO VLASTNÍHO BYTÍ. A nenechat se vlákat do pasti negativního stavu. (Blíže také záložka Ovládací programy)

Otevřete tedy nejen své fyzické (nejméně spolehlivé) smysly, přátelé, a začněte pracovat na svém duchovním růstu také tím, že začnete VĚDOMĚ odmítat ZLO a DÍLO negativního stavu.

Jste svědkem násilí? Projevte absolutní LÁSKU. Jste účastníkem sporu? Vyjádřete mír a toleranci. Provinil jste se vy, nebo viníte ostatní? Odpusťte sobě a ostatním. Pociťujete SMUTEK? Začněte prožívat RADOST. Jednoduše se rozhodněte a pak to začněte PROŽÍVAT.

Vše je otázkou vaší VOLBY, přátelé. VŠE VE VAŠEM ŽIVOTĚ, včetně všeho, co SKUTEČNĚ PROŽÍVÁTE, je otázkou VAŠÍ VOLBY.

Myslíte, že nemůžete být šťastní, pokud nebudete dělat to či ono?

Podmínky NEEXISTUJÍ.

Vy nejprve JSTE ŠŤASTNI, proto (pak) děláte to či ono.

(Ani vaše vlastní štěstí nebo jakýkoli jiný pocit či stav bytí není podmíněn jinou, vnější okolností, žádnou podmínkou. Například ani strach není důsledkem, není chudáčkem, kterého jste nechtěli mít a přesto se na vás, nelida jeden, vrhnul "proti vaší vůli". Vy jste se nejprve museli rozhodnout, že budete mít strach, proto jej máte. (Blíže k tomuto základnímu rozpomenutí v záložce Všechno je jinak nebo Hovory s Bohem, nebo také další čteníčko)).

 

Tak tedy seznamte se, přátelé, s dalšími NEGATIVNÍMI skutečnostmi vašeho pseudoživota, které VÁS OVLIVŇUJÍ V KAŽDÉM OKAMŽIKU VAŠEHO BYTÍ, o to více, pokud jste jim otevřeni svou NEVĚDOMOSTÍ, která vaše další OVLÁDÁNÍ jen umožňuje.

Také VY JSTE TOTIŽ SOUČÁSTÍ VŠEHO, co existuje.

VY JSTE TOTIŽ VŠÍM, CO EXISTUJE.

ODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT SE NELZE ZBAVIT.

Odpovědnost za každé vlastní rozhodnutí je vyjádřením absolutní SVOBODY každé sentientní bytosti.

-------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou z velké části převzaty z několika nezávislých webů, které mnozí lidé ani nevyhledávají. Většinou o nich nevědí a pokud ano, pak nevěří tomu, co se neříká v televizi, v rádiu, v hospodě... Převážná většina lidí chce a ještě nějakou dobu bude (ve svůj neprospěch) přijímat jen hotové pseudopravdy - LŽI z informací, které tak "srdečně" a téměř zdarrna nabízí veřejnoprávní mediální prostředky. Ještě jednou připomínáme, že pravé a pravdivé informace se z mainstreamových médií nikdy nedozvíte. Je to záměr a plán mocných, kteří řídí také to, co bude kdy lidstvu prozrazeno, zveřejněno a co ne. Proto vám, přátelé, radíme: nenechávejte se ovládat jako loutky tím, co se vám předkládá na podnose a co můžete zapíjet u večerních či denních zpráv pivem a zajídat vepřem, knedlem a zelem. Pravda se na podnose nenosí. Pravda je tam, kde vám druzí říkají, že není. VŠUDE. Vidíte ji, jen pokud nejste zaslepeni LŽÍ.

 

Hillary Clinton, Angela Merkel a královna Alžběta nejsou lidé

Jsou to buď klony, nebo negativní mimozemšťané, kteří vzali na sebe jejich podobu. A nejenom oni, těchto lidí - nelidí - chodí po světě mnohem více, než si myslíte.

Pro koho mohou být tak "důležití", že je nutné je používat v trošku upravené "verzi"?

Když se na tyto zmíněné osoby na první pohled podíváte, většinou vás hned nenapadne, že se nedíváte na "originální" bytosti, které svým fyzických zrakem vidíte. Jenže dávejte pozor, pokud chcete vidět skutečnost místo pseudoreality.

Tak jako jste si rychlostí střely zvykli na mobily či počítače (hleďte, za jak málo let všichni jako loutky ovládají tuto primitivní techniku a již si ani nedokáží představit spokojený život z nedávné doby, kdy tuto techniku ke svému skutečně plnohodnotnému a zdravému životu vůbec nepotřebovali), tak si zvykejme také na klony lidí, kteří žijí mezi námi. Ano, máte pravdu, je tady drobný rozdíl. Zatímco nové (primitivní) technologie (počítače, mobily a další šrot, jež nám negativní mimozemšťané velice rádi poskytli - jak jinak, než pro naše vlastní zlo) a jejich používání nám bylo doslova implantováno do každé buňky těl, s klony a reptilními rasami negativních mimozemšťanů, kteří vstoupili do poslední fáze ovládnutí naší Země, se zachází poněkud sofistikovaněji. Nové technologie nás mají oblbnout, ovládnout a dostat přesně tam, kam mají. To se stále daří, dokonce rychleji, než "negáči" předpokládali. Ovšem existence klonů lidí a reptiliánů mezi námi zase tak zábavná (pro lidstvo) není, nemusí se líbit všem, a proto je třeba s touto "technologií" zacházet opatrně. Žádná média, žádná profláknutí. Žádná selhání nejsou přípustná.

 

Sami si tvoříme vše, co máme a co prožíváme.

Klony a reptilní mimozemské bytosti místo lidí jsou skutečností současného světa. Je to tak. Ať chcete, nebo ne. Ať se bráníte, smějete, žárlíte... ať nadáváte, jak chcete. Žádné science fiction nebo tak módní a alergii vyvolávající "konspirační teorie" v tom nehledejte. Pravda je jednoduchá. Pravda se za nic nevydává. Pravda se neskrývá. Pravdu může vnímat KAŽDÝ. Každý, v každém okamžiku svého bytí. Ostatně proto jste tady přišli, přátelé. Abyste skrze to, co pravdou není (skrze falešnost svého pozemského života), zjišťovali to, co pravda JE.

JSME VE FÁZI VLÁDNUTÍ NEGATIVNÍHO STAVU NA ZEMI, KDY NĚKTEŘÍ SVĚTOVÍ VŮDCI A DALŠÍ "ŽÁDOUCÍ" OSOBNOSTI JSOU AKTUÁLNĚ NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ BUĎ VE FORMĚ VLASTNÍCH KLONŮ, NEBO JSOU JIŽ PLNĚ NAHRAZENI MIMOZEMSKOU ENTITOU.

Jsme ve fázi vývoje světa, přátelé, kdy někteří lidé již nejsou svou původní (zrozenou na Zem) verzí, pouze se takto jeví svému okolí. Toto je další zákeřný tah mocných, tah, kterým se přibližují k vytouženému cíli. Vnímavý člověk vycítí, že téměř všichni lidé na Zemi tento tah svou nevědomostí podporují a přispívají k jeho úspěchu. Nic než svobodná volba každého člověka na Zemi.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující texty, komentáře a odkazy pocházejí z různých internetových zdrojů, které si nehrají na veřejnoprávní a cenzurované, ale jejichž cílem je podávat informace, které lidem veřejnoprávní čili mocnými ovládané hromadné sdělovací prostředky tají a nikdy nezveřejní.

 

Jsou A. Merkelová a H. Clintonová ještě lidé? Jsou to vůbec oni? Rozhodně ne, lidé to určitě nejsou!!!

Mnoho lidí se aktuálně ptá a mnoho lidí hledá jasnou odpověď. Například jak je možné, že z člověka leze zelená tekutina (https://www.youtube.com/watch?v=wSZkHd8T1nk)

(obr. Hillary Clinton) Tady asi není něco v pořádku. Můžeme jen spekulovat, jestli je to špatně vyšlechtěný a naprogramovaný klon nebo zdá je to zástupce negativních mimozemšťanů (ještěr z pekel) v lidském těle. Jedno je však jisté, o člověka nejde.

Podle některých informací Hillary může být negativním mimozemšťanem s její podobou, ale může mít souběžně i svého jednoho či více klonů, který byl naprogramován v době, kdy nebyla dlouhou dobu na veřejnosti pro údajné vážné poranění hlavy v roce 2012. Na veřejnost se vrátila nikoli unavená starší paní, ale svižná žena vzhledem o 20 let mladší, štíhlá a usměvavá (což prý dříve nebyla). Je známo, že mnoho naklonovaných lidí nemá jen jednoho svého klona, ale má jich několik.

Videa i fota porovnávají její vzhled "předtím a poté". "Povedené dílo plastické chirurgie..", řekne si většina lidí a pokračuje ve svém nevědomém životě...

Pokud jde o zdravotní stav Hillary Clinton, v roce 2014 svět například zaujal její zajímavý záchvat/zkrat při televizním rozhovoru.

Další příklad, týkající se tentokrát německé kancléřky Angely Merkelové...

Je Angela Merkelová ještě ČLOVĚK? Takhle se přece člověk nechová. Kamery a fotoaparáty zachytily něco podivného

Při otevření švýcarského tunelu Gotthard Tunnel, který je v nejhlubším místě přibližně dva kilometry pod Alpami, byla kromě zahajovacího ceremoniálu na programu také první jízda vlakem, kterým se rovněž svezli vylosovaní šťastlivci. V první třídě se vezla politická elita. Angela Merkelová, která už stihla rozbít Evropu, dala pod zemí krátký rozhovor reportérovi německé Tagesschau.

Co se stalo?

Sledujte na videu pozorně její oči (10. sekunda). Nejedná se o fotomontáž, jak si můžete ověřit i na původním záběru odvysílaném německou televizí (https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-14323.html) v archivu (čas přibližně od 13:06).

Mimochodem, Hillary Clintonové "se stalo" 27. září s očima prakticky to samé.

obr.: vlevo Hillary Clinton, vpravo Angela Merkel

obr.: H. Clinton, během rozhovoru v přímém přenosu

obr.: H. Clinton, podivný záchvat během rozhovoru v přímém přenosu

https://www.youtube.com/watch?v=3A82RKVCR0I

https://www.youtube.com/watch?v=W1MkxknEAdo

 

 

Je Hillary Clinton mrtvá nebo živá?

Zemřela a nahradili ji klonem, nebo si její podobu na sebe vzal negativní mimozemšťan?

Proč Česká televize mlčí? Americká televize ABC má jasno!

obr.: H. Clinton. Kterápak je originál?

 

... Americká televize ABC po této informaci přerušila vysílání. Od té chvíle všichni mlčí...

Neuvěřitelné drama se odehrává okolo zdravotního stavu a budoucnosti Hillary Clinton. Včera večer americká televize ABC, konkrétně její 7. kanál v New Yorku, v domovském státě Hillary Clinton, přinesl šokující informaci v hlavním vysílacím čase v pořadu Eyewitness News (zprávy očitých svědků), že Hillary Clinton je po smrti. Vzápětí stanice usekla vysílání.

obr.: Kopie Clinton na pohřbu svého originálu?

Známý moderátor Joe Torres oznámil, že přináší bleskovou zprávu o smrti demokratické kandidátky. Televizní stanice na to reagovala odpojením vysílání. Ovšem daleko hrozivější je to, co následovalo potom. Naprosto nic! Média v USA mlčí, volební kampaň Clintonové mlčí, nikdo se k této věci nechce vyjadřovat. Vedení redakce Infowars.com, ústředního serveru americké alternativy okolo Alexe Jonese, se proto rozhodlo, že zavolá do redakce ABC a pokusí se zjistit, co se doopravdy stalo. Informaci podle všeho vložil někdo do čtecího zařízení, ze kterého moderátoři zpráv čtou texty.

obr.: Stanice ABC, kanál 7, oznamuje bleskovou zprávu o úmrtí H. Clinton

 

Není ale vůbec jasné, jestli tato informace se do čtecího zařízení dostala omylem, úmyslem, nebo zda-li jde o pravdivou informaci, kterou ale ještě neměla televize zveřejnit, protože k tomu není správná chvíle. Další podivností je, že nešlo jenom o případnou "chybu" na čtecím zařízení, ale i v grafickém studiu redakce, kdy někdo změnil panelovou grafiku moderátorského pultu do červené barvy s nápisem „Breaking News“, tedy blesková zpráva. A to je další ruční práce, kterou musí nařídit režie. To jednoznačně ukazuje na to, že nemohlo jít jen o chybu na čtecím zařízení. Velmi podivné reakce editora ABC, který redakci Infowars docela podivným způsobem vysvětloval celou kauzu, zcela jasně ukazují, že mainstreamová televize ABC, která je dlouhodobě považována za informační hlásnou troubu Demokratické strany (podobně jako Fox News má nálepku hlásné trouby Republikánů), neuvedla tuto zprávu asi omylem, ale jde o informaci z interního zdroje. A teď opravdu velký pozor. Důležitá souvislost s jinou událostí.

Hillary má dvojnici, která ji už možná i nahradila…

obr.: Záměna. Vlevo žena s vráskami kolem očí, tmavší pleti, o několik hodin později před bytem dcery Chelsea žena bez vrásek, se světlejší pletí a zakulaceným nosem na špičce

 

Lidé z okolí kampaně Clintonové začali upozorňovat na americké alternativě, že video s telefonickým rozhovorem Clintonové a Andersonem Cooperem na CNN zachycuje hlas ženy, který nepatří Hillary Clinton. Zde na AE News tento telefonický rozhovor je zachycen na začátku reportáže ve videu v tomto článku (původní článek, zde bez videa, pozn. webu). Jiná videa na YouTube si všímají, že Hillary, která byla odvezena z ceremoniálu v New Yorku a Hillary, která o několik hodin později opouští byt své dcery Chelsea, jsou dvě různé ženy, s různými rysy tváře a naprosto odlišným vlasovým porostem, nosy a stavem pleti.

Stejně tak je podivné, že Hillary volala Andersonu Cooperovi do CNN po telefonu a ani jednou nezakašlala. Pokud budeme uvažovat, že má zápal plic, což je život ohrožující zdravotní stav, tak je velmi zvláštní, že při volání do televize má vyrovnaný hlas bez známky problémů. Informaci o tom, že Hillary má dvojníka, přinesl i list The Huffington Post. Stejně tak britský DailyMail informoval o téměř dokonalé dvojnici

obr.: Hillary C. střídá jiná "žena"

 

Hillary střídá žena bez vrásek a s kulatější špičkou nosu

 

Lidé si všímají, že při svědčení v Kongresu ve věci jejích emailů seděla za stolem velmi zestárlá žena, zatímco v televizi se ukazuje velmi často osoba s dokonale vyhlazenou tváří, jinak rostlými vlasy a jiným účesem. Informace o smrti Hillary Clinton může být velice pravděpodobnou, ale je otázkou, jestli místo po ní nepřevezme její dvojnice. Tahle možnost zdá se býti naprosto šílenou. Kdyby ovšem… kdyby ovšem v nedávné minulosti ke stejnému a zdánlivě absurdnímu podvrhu už nedošlo!!! Původ a identita Baracka Obamy je známým příkladem toho, že do role prezidenta mohou elity jako loutku dosadit i naprostého cizince, udělat mu papíry, minulost, rodný list, kompletně všechno. Barry Soetoro je dnes Barack Obama.

obr.: B. Obama (44. americký prezident) je ve skutečnosti reptilní (negativní mimozemská) bytost.

Pod lampou je největší tma

Pod lampou je největší tma. Toto přísloví přesně ukazuje drsnou skutečnost okolo Hillary Clinton. Televize ABC tvoří páteř amerického zpravodajského mainstreamu a do jejího vysílání se nesmí žádné hoaxy a nepotvrzené zprávy dostat. A taky nikdy nedostanou!!! Televize má desítky kontrolních mechanismů a několik lidí současně kontroluje obsah toho, co je poskytováno moderátorům do živého vysílání. Výmluva, že někdo „omylem“ v režii ABC zadal do čtecího zařízení informaci o bleskové zprávě k smrti Hillary Clinton, je stejně tak nesmyslná, jako kdyby Česká televize v Událostech oznámila, že zemřel její oblíbenec Václav Havel, aniž by to měla stokrát a stokrát ověřené. Stanice ABC je totiž úzce propojena s Demokratickou stranou a nelze uvěřit tomu, že by pohřbili Hillary Clinton v hlavním vysílacím čase omylem. Televize ABC má své velmi dobré a kvalitní zdroje nejen přímo v blízkosti Hillary Clinton, ale všude, a takováto zpráva, odvysílaná v hlavním čase, nemůže být omyl!

obr.: Hillary Clinton je najednou zázračně mladší

 

Tolik tedy ke zprávě ABC. Amerika se v těch hodinách chvěla napětím.

Televize ABC nedělá takovéto chyby, vždyť patří k největším a nejvíce profesionálním televizním a rozhlasovým společnostem v USA, denně sledovaným miliony Američanů. A teď si představme tu situaci: večer si milióny lidí vyslechnou tuto zprávu o úmrtí své hlavní prezidentské kandidátky, pak je dlouho klid a nejistota, takže usínají a nevědí, jaké ta zpráva bude mít zítra pokračování. Je Hillary mrtvá či živá?

Dá se říct, že Amerika se v těch hodinách chvěla napětím. Byla-li zpráva pravdivá, budou si demokraté muset hledat jiného kandidáta. A byla-li vylhaná, jde o informační blamáž nedozírných rozměrů – vždyť stejně dobře mohla ABC vypustit falešnou zprávu o zahájení třetí světové války nebo o napadení země zlou, agresivní rasou mimozemšťanů (čímž by tuto válku a totální paniku skutečně mohla vyvolat). V obou případech by toto prohlášení mělo nedozírné důsledky.

Nespali tedy po této zprávě mnozí Američané, a společně s nimi jsem nespal ani já. A pustil jsem si zpravodajství České televize, když ještě byla tma. A pak když se rozednívalo. A pořád nic. A teprve před sedmou ranní jsem se dočkal kratičkého oznámení, že Hillary Clinton je zdravá. Ovšem bez jakékoliv informace o tom, že by ta novina měla souvislost s večerním oznámením ABC o tom, že je mrtvá. To se nám zamlčelo. A proč? Protože nám za prvé po souvislostech nic není. A za druhé a s předpokladem, že Hillary je naživu, co bychom si my, Češi, kdyby se ta věc rozmazávala, pomysleli o informační či technologické úrovni médií v zemi našeho zaoceánského vzoru, za kterému stále slepě vzhlížíme jako loutky na své ovladače?

Takže zatloukat, zatloukat, zatloukat – a když už je všechno ztraceno – zatloukat dál! Za poplatky pro ČT od každého z nás!

obr.: Česká televize je v plné moci a ovládání ještěrů z pekel. Hrstka zainteresovaných to tuší, téměř všichni netuší vůbec a naprosto nic o tom, že lid krmí lží, předkládá falešné, nepravdivé, zkreslené a překroucené informace a že v každém okamžiku dělají její pracovníci pouze to, co je jim POVOLENO a co  MAJÍ. (O to horší je, že mnozí o překrucování informací dobře vědí a přesto to činí). Každý dělá To, co zajistí a prohloubí absolutní NEVĚDOMOST NÁRODA. To, co je pro brzký zánik lidstva žádoucí.

obr.: Jeden z nekonečných twitterů zabývajících se Hillary Clinton, tentokrát řeší její ukazováček, který je na jedné z fotek delší než prsteníček. "To není Hillary".

-------------------------------------------------------------------

 

Je královna Alžběta ještě člověk nebo dalším podařeným dílem ILUMINÁTŮ a jejich mimozemských vůdců?

Je vůbec britská královna ještě naživu, nebo je místo ní nasazen klon či velmi zlý reptiliánský mimozemšťan, který si vzal její podobu?

Vše nasvědčuje tomu, že anglická královna Alžběta II byla nahrazena velmi zlým, agresivním typem reptiliánského mimozemšťana.

Diváci jsou silně znepokojeni. Během přímého přenosu vysílání oslavy narozenin se jí na krku začala objevovat ještěří kůže, přesně taková, jakou mají ještěři z pekel (negativní mimozemšťané). 

obr.: Další chyba v matrixu? Ojoj, jakápak chybička se vloudila do kůžičky královničky...ta lidská kůže je tak nepohodlná... snad si toho nikdo nevšiml...?

 

Lidé pozorující královnu Alžbětu oslavující v sobotu své 90. narozeniny vedli na Twitteru zajímavé diskuze na téma, zda je královna člověk. Následně tyto diskuze byly urychleně odstraněny. Mocní tohoto světa tentokrát zasáhli velmi rychle. Otázka ohledně původu královny byla již vznesena v rámci konspiračních teorií, ovšem podle Davida Ickeho máme konečně důkaz, že tomu tak opravdu je!

Ovšem během vysílání televize BBC se na Twitteru objevily první dohady. Někteří tvrdí, že viděli na záběrech oči se žlutým pruhem uprostřed, jiní viděli šupinaté drápy a také se objevili lidé, kteří královnu údajně viděli jako ještěrku. Nejdůležitější na tom všem je, že nehledě na to, co lidé v tom krátkém zkratu královny stačili zaregistrovat, skutečně k něčemu došlo, že něco opravdu nebylo s královnou v pořádku. Nechovala se rozhodně po určitou dobu jako člověk! Vypadá to, že technologie reptilních ještěrů z pekel dostala menší trhlinu, chvilkový zkrat, a my jsme tohle všechno mohli pozorovat.

Stovky lidí prý viděly, jak se královna mění v ještěra, posty na Twitteru rychle zmizely.

V sobotu se Británií přehnala vlna zpráv o údajné přeměně nejdéle vládnoucí královny britských dějin v cosi, co silně připomínalo ještěra….

Na Twitteru lidé přidávali hashtag #ReptilianGueen, který se stal trendem.

 

Uživatel, který si nepřeje být jmenován (aby nepřišel o svůj účet, jelikož jde o podnikatele s přibližně dvaceti tisíci sledujícími), uvedl, že se díval na příspěvky s výše uvedeným hashtagem a pozoroval, jak byl jeden profil za druhým systematicky odstraňován z této sociální sítě.

 

Zde je pár zachráněných tweetů, než byly odstraněny:

obr. tweet: Právě jsem viděl, jak se královna změnila v reptiliána. Přísahám, že si nevymýšlím...

obr. tweet: BBC2, nechutně žertujete, nebo královna opravdu změnila svou podobu? Viděl jsem to. Královna reptilián

obr. tweet: Chy... Když královna mávala, její ruce zezelenaly a zešupinovatěly... viděli jste to taky? Je to reptilián?

obr. tweet: Lidi??? Viděli jste ruce královny Alžběty? Vypadalo to jako maska na Halloween! Královna reptilián.

obr. tweet: Budete si myslet, že jsem blázen, když řeknu, že jsem právě viděl, jak královna změnila podobu? Kéž bych mohl říct, že si dělám srandu...

 

Odborníci tvrdí, že stále více lidí se stává svědky přeměny, resp. změny podoby člověka, a to i v přímých přenosech jejich působení. A to už nemůže být náhoda! Nezapomínejte, přátelé, že dva lidé sledující stejný obraz nemusí vidět to samé.

Twitter neuvedl důvod, proč odstranil tweety a také účty.

 

 z dalšího internetového zdroje:

 

Je britská královna Alžběta II. již po smrti?

obr.: A opět mi vykouklo ještěří oko... ach jo, co mi to udělalli za šmejda...

 

9.1. 2017

"Na oficiálních internetových stránkách britské královské rodiny se na krátkou chvíli objevilo oznámení, podle něhož královna Alžběta včera ráno zesnula ve spánku. Pak bylo náhle staženo, ale ještě předtím si internetoví uživatelé pořídili screenshoty tiskové zprávy, kterou rovněž zaznamenal Google.

V oficiálním prohlášení, zveřejněném na žádost prince Charlese královniným tajemníkem pro komunikaci s tiskem, se psalo, že královna Alžběta zemřela ve spánku v Sandringham House poté, co „v minulých týdnech velmi zeslábla vzhledem k silnému kašli a infekci dýchacích cest, jíž trpěla o Vánocích“.

obr.: Screenshot tiskové zprávy oznamující královnino úmrtí

 

Podle zprávy byli s královnou v době její smrti v Sandringhamu princ Charles (který je ovšem mimochodem taky již nastrčená figurka – je to reptiliánský ještěr z pekel) a princezna Anna. V oznámení bylo uvedeno i to, že na trůn nastoupí princ Charles (klasický boj o moc, o vládnoucí pozice):

„Dnes večer proběhne setkání korunovační rady, která oznámí nástup prince Charlese, jakožto nového vladaře, na trůn. Jeho korunovace proběhne později v tomto roce po příslušném období truchlení.“

 Tisková zpráva byla ze stránek (royal.uk) vymazána krátce poté, co se na nich objevila, což je velmi zvláštní a vyvolalo to jednoznačné podezření, že nebyla určena očím veřejnosti."

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva je nesporným důkazem toho, že věci nejsou tak, jak se jeví navenek. Mocní tohoto světa a ti mocnější mimo tento svět neúnavně a neustále ovládají masy lidí, a to téměř "bez zbytečného křiku a násilí". Nevědomí a ustaraní lidé sami jdou do brány pekelné a svou nevědomost nehodlají měnit za poznání skutečné pravdy.

Ostatně mocní jim PRAVDU rozhodně neřeknou. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že k PRAVDĚ se může dostat každý. Pravda prostě JE! A to, co je, nemůže nebýt! To si můžete být jistí.

A pojďme dále, dále, dále... Co více ještě chceme, než záblesky Pravdy, kterých si může všimnout každý...

 

Lady Gaga tvrdí, že princ Charles není člověk

 

8. 12. 2016

Lady Gaga se s princem Charlesem setkala 7. prosince na výročním koncertě Royal Variety Performance. Výstřední zpěvačku bulvár zkritizoval za nedodržování pravidel etiket vůči následníkovi trůnu.

Nyní se ukázalo, že k tomu měla dobrý důvod: Lady Gaga se Charlesovi začala vyhýbat poté, co prý na krátkou chvíli radikálně změnil podobu :

„Náhle byl vysoký dva a půl metru, žluté oči mu zvláštním způsobem poblikávaly a kůži měl šupinatou a zbarvenou asi jako leguán.“

Princ z Walesu se údajně takto „dvakrát nebo třikrát“ změnil poté, co se zpěvačce představil.

Lady Gaga tvrdí, že ho viděla měnit podobu i v publiku, když zpívala píseň A Million Reasons.

„Obličej se mu rychle měnil z lidského na ještěří a zpátky. Ve světle z druhé strany místnosti jsem viděla, jak se mu lesknou ještěří zuby.“

Lady Gaga řekla členům personálu a svým blízkým spolupracovníkům, že se domnívá, že ji tím chtěl princ Charles upozornit, varovat a dát jí jednoznačně najevo, aby si nezahrávala s dominantní reptilo-iluminátskou pokrevní linií, v níž tento člen královské rodiny zastává vysokou kněžskou funkci.

autor článku dále píše: Zkušenost Lady Gaga souzní s mým vlastním výzkumem reptilo-iluminátů a s různými ostatními svědectvími.

Posledních pět let se věnuji zkoumání těžko postižitelných tyranských sil, které vládnou našemu světu. Procestoval jsem více než 80 zemí a nikdy mě nepřestane překvapovat, kolik lidí z různých vrstev společnosti mi vypráví, jak se jim někdo na kratičký okamžik přímo před očima změnil v reptiliána.

Slyšel jsem to mimo jiné od amerických moderátorů zpráv, od etiopských pasáků koz a od australských Aboriginců.

Jeden dánský taxikář mi říkal, že jednou jel kolem skupiny VIP hostů na setkání skupiny Bilderberg v Kodani v r. 2014 a viděl, jak se jim obličeje a některým i ruce a nohy mění v ještěří.

V Peru mi jedna uznávaná jasnovidka vyprávěla, že kdykoli se dívá na některý mezinárodní zpravodajský kanál, vídá, jak se mocní politikové (či osobnosti různých společenských struktur) jako Obama, Angela Merkelová a Justin Trudeau, Britney Spears a jiní mění v ještěry.

obr.: Zaměnili Britney. Co se to děje s Britney?

obr.: Oči B. Spears (americké popové zpěvačky, představitelky mnoha skandálů a zprzněných negativních hodnot) jsou oči reptiliánské bytosti, jež se za Britney vydává

-----------------------------------------------------------------------------------------


Někteří vrcholní politici, umělci a další žádoucí pozemšťané jsou již buď pouhými klony, nebo jsou to reptiliáni (mimozemšťané), kteří na sebe vzali lidskou podobu těchto původních pozemšťanů

Důvody jsou prosté: snížená schopnost originálu plnit nadále své funkce (kterými se již na Zemi "proslavil", příčinou může být nemoc, nehoda), selhávání originálu (v původních, nastavených úkolech - primárně se vždy jedná o silnou manifestaci a reprezentaci negativního stavu jako takového) nebo obyčejná smrt originálu, který by zaživa mohl na Zemi ještě nějakou dobu dělat pěkný binec (který velice úspěšně za svého života, během výkonu své funkce konal). Někteří pozemšťané jsou prostě tak výhodní pro konání dlouhodobého zla (obzvlášť ti, kteří jsou dokonale ovládáni, kteří vedou určitou skupinu lidí k přijímání lží, tedy ti, kteří ovlivňují davy - politici, herci a někteří další umělci, vědci...), že je nevýhodný nesmysl nechat je upadnout do ztracena nebo je nechat v hrobě a dopustit na jejich místo dát někoho (kdo by byl "na řadě"), kdo by mohl zcela zmařit snahy těch, kteří již udělali v této věci velký kus práce a také ostatních, kteří počítají s nevědomostí a hloupostí lidstva až do konce (snahy negativních mimozemských entit i ostatních mocných tohoto světa).

Například i americký prezident B. Obama se v nedávném přímém přenosu choval nanejvýš podivně, připomínal robota, jemuž "se zaseknul program". Během projevu začal koktat, opakoval neustále počáteční slabiky slov, nemohl nalézt další vhodná slova, kamuflážoval svůj stav hovorovým blábolem "okie dokers" a trvalo mu nějakou dobu, než se vzpamatoval. 

Je známo, že politici mají pro své projevy vždy k dispozici čtecí zařízení. Samozřejmě se může stát (nepochybně ne příliš často, zda-li vůbec), že toto zařízení selže a politik (v naprosté většině případů výborný řečník) je tak odkázán na své vlastní "bláboly". Jak je známo, B. Obama je vynikající, mimořádně úspěšný a vlivný politik, řečník, zkrátka verbálně maximálně zdatný. Proto můžeme říci, že takto by se na výpadek čtecího zařízení zachoval málokterý profesionál, jehož denním chlebem je řečnění, předčítání, klamání davu, přesvědčování..., pokud bychom takového vůbec našli. Žádná improvizace se však nekonala, naopak, konal se mimořádný zkrat, chyba v programu, na kterou sám B. Obama vůbec nereagoval.

Podívejte se na jeden z nejznámějších zkratů B. Obamy: https://www.youtube.com/watch?v=SPh8TMQMPVM

-------------------------------------------------------------------------

A co dál? Co se dá ještě říci? Že záleží vždy jen na vás, co považujete za skutečné a co za falešné.

Ti, kteří nechtějí věřit tomu, co se jim zdá až příliš šílené, si budou až do své pozemské smrti myslet, že lži kolem nich jsou pravdou a pravda je lží, kterou pak také prožívají. Tito si budou myslet, že H. Clinton je vážně nemocná paní, možná s příznaky počínající Parkinsonovy choroby a dalších chronických, obtížně léčitelných chorob, které nijak nesouvisí s děním tohoto světa, natož mimo něj. Tito lidé si budou myslet, že B. Obama (někdejší americký prezident) či V. Putin (současný ruský prezident, resp. jeho již několikátá verze) jsou stále obyčejní lidé, kteří si toho na svá bedra naložili trošku moc a proto už z toho "blbnou", proto jsou trošku "mimo", proto možná berou silné léky (které mění jejich osobnost a také fyzický zjev na počkání). Jak myslíte. Nikdo vás nemůže přesvědčit. Ani to není žádoucí. Pravda je to, čemu věříte, bez ohledu na to, jestli to Pravdou je, či není. Pravda je pro vás to, čemu věříte vy a co dovolíte, aby vytvářelo okolnosti vašeho vlastního života. Vy sami rozhodujete v každém okamžiku svého bytí, co budete považovat za skutečné a co za falešnou realitu, v níž jste ustrnuli.

Těžce ovládaní lidé, kteří nechtějí věřit, neuvěří, byť by před nimi stál sám negativní mimozemšťan a zval je k sobě, do svých pekelných doupat. Tento člověk by sám sebe přesvědčil, že se mu to jen zdálo, dokonce bude schopen si diagnostikovat i nějakou chorobu, poslechnout lékaře, nechat se zavřít do "léčebného" ústavu ve jménu vlastní "bezpečnosti"...

Ti, kteří nechtějí věřit, v tomto životě neuvěří.

Pravda existuje, ať se jí vyhýbáte, jak umíte. Pravda existuje, ať se vám líbí nebo ne. Pravda JE, ať v ni věříte, nebo NEvěříte.

K pravdě se dostane KAŽDÝ. Pravda není otázkou důkazů. Dříve nebo později - zcela dle volby každého člověka - to zjistí každý.

---------------------------------------------------------------------------------

A kdo dále? Kdo další je tak důležitý pro negativní entity, že jej potřebují v pozemské funkční verzi déle "naživu" a ve fit formě pro pokračování dobře rozjetého vlaku jménem "moc, jednota, síla"?

Vladimír (Vladimirovič) Putin (2. a 4. prezident Ruské federace), resp. jeho třetí klon se stále snaží docílit toho, pro co byl naklonován. Jak se mu daří, můžete sledovat sami v rámci aktuálního světového dění (rok 2017). Stojí pevně za svými cíli, drží dost silné provazy moci nad kusem světa. Kdo umí, ten umí...

Je neúnavný. Nestárnoucí. Relativně zdráv a stále funkční. Jak by ne, vždyť ví, co opravdu chce a to jej jistě posiluje. Pro jistotu (a jeho klidný důchod, pokud je ještě živ) je již v jeho vlastní funkci jeho vlastní, stejně úspěšný klon. Programu se zatím drží do puntíku. No, geny se nezapřou...

obr.: Vladimír Putin (prezident Ruské federace) je už 3. klon svého původního originálu a jak vidno, klonování světoví vědci (možná ani jejich učitelé - negativní mimozemšťané) na jedničku ještě neovládají

-----------------------------------------------------------------------------------

Vezměme si ještě někoho z jiné branže: velmi populární americká zpěvačka, herečka, producentka, textařka, módní návrhářka Beyoncé je už několik let mrtvá, ovšem její klon (nebo reptilní mimozemská bytost?) neúnavně pracuje dále. Takovýchto "monster" chodí po celém světě tisíce a nemusí se vždy jednat o vysoce populární či známé osobnosti.

obr.: Beyoncé - americká zpěvačka, herečka a dvacetinásobná držitelka prestižní ceny Grammy

 

Podle některých údajů Beyoncé zemřela před šestnácti lety a její dnešní podoba je podvod. Mnoho lidí to ví, ještě více však tomu nevěří. Přesně podle plánu... Producent Beyoncé měl údajně po její smrti povolit, resp. rozhodnout o vytvoření její kopie. Pomocí kmenových buněk se zapracovalo na tom, aby tato ikona byla "nesmrtelná", aby dál a dále byla zdrojem mocného show byznysu, zcestných hodnot, fyzické, povrchní krásy, slávy, moci, touhy po všem, co nesouvisí s pravým životem. A věřte, že tyto "maličkosti" jsou v hlavním zájmu mocných, a proto také v zájmu převážné většiny obyvatel Země. Vy si MÁTE MYSLET tak, jak chce negativní stav a co si myslí ostatní. Vy MÁTE ŽÍT, jak chce negativní stav a jak žijí ostatní. Vy MÁTE CHTÍT, co chce negativní stav a co chtějí ostatní. Vy máte být poslušné ovečky, jež přijímají zcestné hodnoty a podporují tak téměř dokonalé fungování NEGATIVNÍHO STAVU.

Prodloužení doby moci, zisku, slávy, úspěchu... prodloužení působení výkladní skříně díla negativního stavu ve formě žijící existence populárních osobností (tahák pro konkrétní - dostatečně početnou - část populace), to je oč tu kráčí a co stojí za námahu s klonováním, případně se zábavou reptilní bytosti, která na sebe vezme podobu této populární osobnosti. Pokračování ŽIVOTA těch, kteří podporují negativní stav, kteří manifestují jeho praktiky, jeho vlastnosti a jeho sílu, to je oč tu kráčí. Je jasné, že v okolí této ženy (a spousty dalších) je neustále dostatek těch, v jejichž VLASTNÍM ZÁJMU bylo a je udržet ji naživu a ve stavu, kdy je schopna pokračovat v nastolených výkonech, v ovlivňování davů, prezentování falešných hodnot... pokračovat v tanci, jejímž vírem jsou peníze a sláva na úkor pravých hodnot.  Smrt Beyoncé by znamenala konec tohoto všeho. Konec bohatství, moci, slávy, konec slavné kariéry a bohatství spousty lidí, kteří se pohybovali v jejím okolí. A to je nepříjemné, viďte, vy, o kterých je řeč...

Můžete začít přemýšlet o příčinách i následcích tohoto a všech dalších obdobných činů. Tak, jako to udělali ti, kteří se rozhodli pro zachování Beyoncé v jakékoli jiné podobě a formě. Za vším hledej peníze, toť dobrá rada současného světa, když neznáte odpověď na jakoukoli otázku, jež vyvstává z podstaty negativního stavu. A tak byla nejen tato "umělkyně" nahrazena klonem nebo reptilní bytostí, mnohdy jsou lidé nahrazování obojími.

obr.: Současná podoba Beyoncé podle mnoha zdrojů trošku "vázne" za původní skutečností, ale kdo by to řešil. Talent a umělecké geny se nakopírovaly správně. A to je, oč tu kráčí...

Není nic zvláštního, že se klon někdy o něco málo liší od původního originálu. V rámci samotného procesu klonování se většinou tvoří více kopií, v určitém časovém období, a někdy se současně umístí na různá místa planety (pro případ rychlého použití, nebo dosluhování starého klona).

Proč více klonů?

Pokud se klonuje dospělá osoba, klon je nutné celkem rychle "vyšlechtit", rychle ztrácí vitalitu, životní sílu, rychle stárne a umírá, dokonce o hodně rychleji než "normální" (původní) člověk. Pravdou je, že pozemští vědci a další odborníci, jež klonování provádí, nemají ještě zdaleka tuto celou složitou technologii zvládnutou, jejich klony vykazují časné a časté destrukční sklony a oxidační procesy, jež urychlují stárnutí. Narychlo vyšlechtěné klony mívají mnohdy výpadky paměti, bývá zasažen jejich verbální projev (zakoktávají se, nedokáží najít vhodná slova na mnohdy banální otázky), rovněž jejich reakce na běžné životní situace mohou být často neadekvátní (dnešní doba naštěstí pro ně je benevolentní, neboť všechno "free" a "cool", včetně free projevů a naprosto šokujících reakcí je v podstatě žádoucí (senzací není nikdy dost) a zapadající do moderní, svobodné doby pokroku, individualismu a oslavy negativního stavu). Klon bývá často zaskočen tím, co je pro běžného člověka naprosto banální (například dětské, přímé otázky, vtipy), neboť na tyto situace už není naprogramován, to už v podstatě nepatří do repertoáru jeho integrovaného obvodu, neboť s tím už se nemusí ani dostat do styku). Klony se tak někdy chovají zcela překvapivě pro své okolí, tápou v běžných životních situacích a mnohdy proto reagují naprosto nesmyslně (řeknou nesmyslnou odpověď, neodpoví vůbec, jakoby se zaseknou...)

Také oblast emocí je ještě celkem nezvládnutým domácím úkolem těch, kdo klonují, což je vzhledem ke složitosti (a původní klonované osobě, jejíž emoce se rovněž vztahují na to prožité, s čímž nemá klon tak přímou zkušenost) celkem pochopitelné. Klony nejsou připraveny na mnohé situace, na projevy mnoha pocitových situací a reakcí, proto si lidé mohou především v této oblasti všimnout prvních příznaků, že "to není on"!

Reakce klonované osoby jsou pro bystrého pozorovatele (především člověka, který původní osobu velice dobře znal, v mnoha situacích zažil její reakce) možností, jak vytušit, že něco není v pořádku. Její změněné chování se totiž někdy přehlédnout nedá.

Nejen těmito pro většinu pozorovatelů nenápadnými nuancemi lze rozpoznat klona od člověka. Je zapotřebí si všímat, dávat věci do souvislostí, neboť současný stav na planetě Zemi je v takové fázi, kdy žádná závazná pravidla pro vaše vlastní přežití neplatí. Není nic, co by negativní stav nemohl udělat a není nic, čeho by jste vy měli být ušetřeni (mimo poznání Pravdy). Hlavním hudebním nástrojem negativního stavu je KLAM a lež. Vaše falešné představy a vaše klamy jste si však utvořili sami. Negativní stav pouze "skromně využívá" vaší jedinečné vnímavosti na tyto nástroje a vaší nevědomosti, ve které dobrovolně zůstáváte. Proto jsou také KLAM A LEŽ vaším denním "chlebem". A rozhodli jste se, že v nich budete žít. Jestli přežijete, záleží na tom, kdy objevíte jejich nepravost. Záleží jen na vás. Vše záleží jen na vás. Váš vlastní život je otázkou vašich VOLEB, které činíte v KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA.

K výše zmíněnému dodejme, že pokud se klonuje člověk v dětském věku, tedy pokud se tento klon vyvíjí "se vším všudy" již od dětství, tento klon stárne podobně, za "výhodnějších" podmínek, jako původní originál (pseudovědci by nám mohli vyprávět, kdyby chtěli...).

V převážné většině případů ale potřebují mocní tohoto světa klonovat dospělé osoby a osoby v seniorském věku (není těžké si domyslet proč, podívejte se na ilumináty a další skupiny mocných tohoto světa... jak je jen možné, že mají takový tuhý kořínek a dožívají se běžně přes devadesát let?)

Větší počet klonů jedné osoby je v podstatě jistotou, že některý bude co nejvěrnější a nejpřesnější kopií originálu. Ten se může operativně použít, kdyby jeden selhával. Negativní stav je připraven, přátelé, je vždy o krok napřed. Ale to už jistě víte...

 

MIB - muži v černém nejsou jen filmové postavy

O mužích v černém (Men in black, MIB) jsme již informovali například v záložce Negativní mimozemské civilizace. Na tomto místě ještě doplňujeme souvislost MIB s klonováním, kdy právě MIB jsou velice často pečlivě vyšlechtěnými klony pozemšťanů a nebo přímo samotní reptiliáni (negativní mimozemšťané reptilní rasy).

Netřeba zmiňovat, že vládní američtí agenti MIB nejsou filmovými postavičkami, ale skutečnými bytostmi, které na Zemi plní zcela specifické úkoly, úkoly, jež nikdo jiný plnit nemůže. MIB jsou agresivní lidské loutky (zcela ovládané nejrůznějšími sofistikovanými ovládacími programy ovládání mysli), mnohdy to však jsou naprosto dokonale geneticky vyšlechtěné klony nebo také samotní negativní mimozemšťané (reptilní rasy), kteří si oblékli lidské tělíčko a vyšli "do ulic". MIB jsou naprosto dokonale ovládáni a plní rozkazy přesně podle naprogramovaných scénářů.

MIB působí po celém světě, neboť celý svět, každý kout je stejně důležitý, jako kterýkoli jiný, v případě, že jej chcete dobýt celý. Nejvíce však prozatím operují v USA a Kanadě, tam mají zatím nejvíce špinavé práce, což je pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, jak to v těchto zemích vypadá a jaké falešné postavení mají vzhledem k ostatním koutům světa.

Pravdu se nebudete učit z žádných učebnic ani skript. Pravda se nepodbízí ani nenutí...

 

Jak řekl George Orwell už před desetiletími: V čase všeobecného klamu se pravda stává revolučním činem. Tu situaci už zde máme. Když totiž dnes řeknete v kdekoli ve světě (nejen v Americe, kde veškeré zlo začalo a kde také bude zakončeno) pravdu, stali jste se dodavatelem falešných informací a zrádcem a jste navíc označeni za bláznivého konspirátora. Se vším občanským rizikem, které je s tím spojeno.

Orwellovské redefinování konspirační teorie:  když jsme se zrovna nedívali, proběhla definice konspirační teorie Orwellovskou redefinicí.

Konspirační teorie už neznamená událost vysvětlená konspirací. Místo toho to teď znamená jakékoliv vysvětlení nebo i fakt, který se odchýlil od vládního vysvětlení a vysvětlení této vládě zaprodaných médií (tedy odchýlení od lži, předkládané lidu ve prospěch udržení moci těchto mocných). Například on-line vysílání RT byla dána na úroveň konspiračním teoriím ze strany New York Times jednoduše proto, že RT referuje o zprávách a názorech, o kterých  New York Times nereferuje a americká vláda je neschvaluje. Jinými slovy, jakmile se pravda stane vládě a celému vládnoucímu aparátu a tajným elitám nepohodlnou, tak se pravda velice rychle redefinuje jako konspirační teorie, čímž dojde vždy k absurdnímu a směšnému vysvětlení (čehokoli), které bychom měli ignorovat (pokud jsme normální... normálně OVLÁDANÍ). A ono to funguje. Kdo nechce být za blázna, tak souhlasí s většinou a hlavně s mocnými. Kdo nechce mít problémy, raději se pravdy vzdá. Je to jednodušší a hlavně "jisté". Můžete dál s jistotou pracovat na svém vlastním propadu do pekelných světů. Hodně štěstí.

obr.: Že by další nalíčená konspirace chorých mozků nebo provalené přísně tajné interview americké tajné vládní skupiny (MJ 12) s EBE 2 (mimozemské biologické entity jimi pojmenované) z poloviny padesátých let...

 

Světová vládnoucí třída má nad mainstreamovými médii naprostou moc. Je to pochopitelné, pokud si uvědomíme, o co jim kráčí. Nelze pustit mezi lid cokoli, co by ohrozilo MOC mocných, co by způsobilo, že by lidé poznali, že všechno JE JINAK.

A tak si většina nevědomého lidstva bude nadále plně důvěřovat tomu, co slyší a vidí, co říkají druzí, co říká většina. Nevědomé lidstvo bude až do konce dělat to, co si přejí ti, kteří ovládají svět.

obr.: Zprávy. Vždy jen ty vyvolené a záměrně upravené (a s předem stanovenými pravidly případného online přenosu), které mají a mohou být zveřejněny. Vše podle dokonalého plánu mocných. Zveřejňování i naoko "nevýhodných" informací (například těch, které si myslíme, že mocným spíš škodí) jsou naprosto dokonalým záměrem s jasným cílem mocných. Nenechte se zmást. Vše funguje až příliš dobře, nezdá se vám? Kéž by to i pro vás byl jasný a varovný důkaz toho, že nefunguje vůbec nic. Všechno je jinak. A většina lidí se to v tomto životě nedozví. Jejich volba.

A tak se dále koukejme na události. Události dní. Měsíců. Roků. Vašich životů. Opravdu si myslíte, že s médii a v médiích žijete v Pravdě a s Pravdou? Vláda a mocní tohoto světa by vám mohli vykládat... Ale nechtějí. Chtějí vás držet v absolutní nevědomost. V tom je totiž vaše síla. V tom je také síla jejich.

Lidé, kteří si volí být nevědomí, netuší, že to, co je jim masmédii každý den předkládáno k vidění, slyšení a k žití, není PRAVDA.

Lidé, kteří si volí svou nevědomost, zůstávají neškodným cílem účinného ovládání a výživnou potravou pro mocné tohoto světa a Ještěry z pekel, jejich pány.

"Říkali to v televizi... říkali to v Americe... učili jsme se to ve škole... tak je to pravda!"

???????

 

Přátelé,

ve svém zájmu, v zájmu svého vlastního probouzení a vysvobozování z pasti negativního stavu: dávejte si do souvislostí aspekty svého života. Negativita vládne vašemu životu, vašemu bytí a vy si stále myslíte, že to tak má být...

Jaká je skutečně kvalita vody, vzduchu, potravinových zdrojů?

obr. Ovládají vás. Ovládají vaši mysl. Servírují vám jedovaté potraviny, vodu a vzduch. Implantují vám myšlenky, které považujete za své. A vám to vůbec nevadí. Vy o tom vůbec nevíte. Ani to vám nevadí...

obr.: Denně na vás sypou jedy. Dejte si tu práci a podívejte se ráno, až půjdete ustaraní do práce, co vám létá nad hlavou. Sypou vám smrtící koktejl k snídani, obědu i večeři a vám to vůbec nevadí. Vy si klidně jdete do práce. Klidně se smějete na své děti, které jste do tohoto doupěte smrti přivedli. A vám to vůbec nevadí. Nic vám nevadí. Aspoň se tak tváříte. A jednáte. A žijete.

 

Ale právě teď nastal okamžik, kdy se musíte rozhodnout. Rozhodujete se o pokračování své vlastní nevědomosti a svého intenzivního ovládání, nebo jejich ukončení. Je řada na vás, teď už totiž víte, kam směřujete. Teď už víte, jaké máte volby. Už víte, že svým negativním životem podporujete negativní stav, protože se mylně domníváte, že vám nic jiného nezbývá. Už víte, že nevědomost neexistuje. Už víte, že nevědomost je falešná představa, která se vám zdála tak lákavá a nenáročná, že jste si ji vybrali jako kvalitu svého života a proto ji taky prožíváte. Už víte, že falešná nevědomost vás nepřivede tam, kam toužíte dojít. Už víte, že můžete svou nevědomost kdykoli ukončit. Máte co do činění s negativním stavem, který řídí současný negativní svět a život na planetě Zemi v této záporné dimenzi bytí. Chtěli jste prožít pozemský život právě za těchto podmínek a věřili jste, že dokážete včas odhalit nepravost negativity a splnit svou misi.


Vaší pozemskou misí není prožití života v nevědomosti, v ovládání a v otroctví. Zatím jste stále otroci negativního stavu, denně otročíte pro základní životní potřeby, denně ponižujete své vibrace negativními myšlenkami, slovy a činy, denně se propadáte do pekelných světů, kam jste před svou inkarnací na Zem neměli v plánu se dostat.
Svými každodenními volbami a svým každodenním životem nevědomého (a nezajímajícího se) člověka podporujete své vlastní ovládání (skrze ovládací programy, blíže v záložce Ovládací programy) a fungování negativního stavu a jeho konečné vítězství. Budete to ale vy, kteří prohrají své životy. I to někteří z vás prožijí, neboť si to sami zvolí. Nic než každého svobodná volba.

Máte možnost se rozhodnout. Neustále rozhodujete o všem, co se "vám děje".

Vaše VOLBY jsou tím, co tvoří váš vlastní život.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA ROZHODUJETE O TOM, JAK BUDE VYPADAT TEN NÁSLEDUJÍCÍ.

Současný stav na Zemi je takový, že SVÝMI VOLBAMI sami lidé DOVOLUJÍ JEŠTĚRŮM Z PEKEL, aby řídili jejich životy a vysávali z nich životní energii pro své drtivé záměry.

Proto negativní stav na Zemi stále vyhrává. Jeho dílčí výhry jsou zároveň dílem každého z vás. Hrajete za něj? Hrajete, proto 

nejste spokojeni se svým životem. Proto jste "spokojeni" se svým životem, tak, že přežíváte, nadáváte, smutníte, zoufáte, trpíte nemocemi, bezmocí, prožíváte neklid, nejistotu... nikdy se nezastavíte....

 

Už dlouho jen PŘEŽÍVÁTE...

Proto hledáte PRAVDU. Věříte, že někde JE. Víte o ní, jen si myslíte, že ji NEZNÁTE. Celý život si myslíte, že se vám Pravda skrývá, že se Vám vyhýbá, že ji ani nemůžete znát... Že není pro vás...

Tak tedy opět slyšte, že PRAVDA se nikdy neskrývá. Nikomu se nevyhýbá. Pravda JE.

Hledáte Pravdu, která JE VŠUDE a NENÍ UKRYTA.

PRAVDU MÁTE V SOBĚ.

VY SAMI JSTE PRAVDOU.

VAŠE PODSTATA PRAVDA JE.

Klonování pozemšťanů, kteří jsou pro negativní stav a jeho fungování z nejrůznějších důvodu nezbytní (většinou se jedná o mocné tohoto světa a další osoby, jejichž existence a činnost velice jasně a intenzivně manifestuje a podporuje fungování celého negativního stavu), je v plném proudu. Nahrazování pozemšťanů (ať už těch, kteří opustili tento pozemský svět, nebo jej ještě v utajení obývají) mimozemskými bytostmi - reptiliány - je v plném proudu. Měli byste to už vědět.

Nemusíte tomu věřít. Nemusíte totiž vůbec nic.

Pravda existuje, ať jí věříte, nebo ne. To je vlastnost pravdy. Pravda JE. Pouze JE. Nedá se potvrdit ani vyvrátit. Není žádný důvod. Pravda JE.

Pro vás, přátelé, je nejdůležitější, abyste v tomto životě našli, co si myslíte, že hledáte. Abyste se rozpomenuli na to, že nehledáte vůbec nic. VŠECHNO TOTIŽ MÁTE. VŽDYCKY JSTE MĚLI. VŠECHNO TAKÉ VÍTE. VŽDYCKY JSTE VŠECHNO VĚDĚLI.

Již jste informováni o existenci klonů a reptiliánů v lidské podobě, ve světě, který právě obýváte. Už dávno víte, že VEŠKERÉ SVĚTOVÉ DĚNÍ NENÍ A NEMŮŽE BÝT NIKDY NÁHODNÉ.

Nezapomeňte, přátelé, PROČ JSTE PŘIŠLI NA ZEM. Nezapomeňte, PROČ JSTE SE INKARNOVALI DO této ZÁPORNÉ, MINUS TŘETÍ DIMENZE BYTÍ PLANETY ZEMĚ.

NENECHTE SE OVLÁDAT A ZAČNĚTE PRACOVAT NA SVÉM DUCHOVNÍM RŮSTU.

Začněte prožívat PRAVOST SVÉ VLASTNÍ EXISTENCE.

ŽIJTE PRAVDOU A LÁSKOU. PAK JSTE CHRÁNĚNI PŘED VŠEMI NÁSTRAHAMI NEGATIVNÍHO SVĚTA.

TOTO JE JEDINÝ ÚKOL, KTERÝ JSTE ZDE PŘIŠLI SPLNIT...

ŽÍT POZITIVNÍ ŽIVOT A DUCHOVNĚ RŮST.

VZPOMÍNÁTE?

Přejeme vám nádherné prožívání toho, kým opravdu jste.

Ema a Auron, vaši pozemští přátelé

 

 

Přátelé, pokud se chcete informovat, jak souvisí veškeré světové události s duchovní podstatou Pravého života, jaký je jejich duchovní dopad na životy nás všech a jakou skutečnou pomoc nám nabízí Přátelé z Vesmíru, kteří vše láskyplně sledují, přijměte naše pozvání k návštěvě formou individuálních sezení nebo přednášek, které uskutečňujeme.

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také možnosti řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.