ZBAVTE SE STRACHU. BRÁNÍ NÁM VE SPOJENÍ S NÁMI.

Pokračujte. Nepochybujte. Vyciťujte.

 

 

Zdravíme vás, pozemšťané.

Zdravíme vás z našich lodí, v nichž se vznášíme nad vašimi městy, ať už bdíte nebo spíte. Jsme neustále v kontaktu, naše nebeská posádka je ve spojení s vaší posádkou pozemní, která se však stále mění a utváří, podle toho, jak sami na sobě pracujete a jak jste proto schopni komunikovat a spolupracovat s námi. Jsme neustále nad vámi v kosmických lodích a zaznamenáváme každý váš krok, který činíte ve smyslu tvoření "budoucnosti", tedy přítomnosti.

Mnozí z vás se v této době stávají připravenými. Připravenými na další fázi kontaktu ve vašem světě.

Vaše příprava je u některých narušována vlastními pochybnostmi. Pochybnosti nepocházejí z našeho světa a jsou záležitostí nízkých vibrací vašeho světa. Pochybnosti o vás samotných, o vaší síle či o vaší odpovědnosti za svůj život vás srážejí dolů. Pochybnosti jdou ruku v ruce se strachem. Jakmile se vás dotkne, ztrácíte kontakt se svou pravou myslí, se svým Nitrem, se vším, co vám umožňuje to nejdůležitější a jediné - váš duchovní růst.

Kroky, které na Zemi po mnoho let činíte a které vás přivedly do současné nanejvýš nepříznivé fáze života na ní, byly vždy a jsou projevem vaší svobodné vůle a volby. Vaše svobodná vůle je nástrojem vaší odpovědnosti. Následky vašich voleb jsou přirozeným odrazem a výsledkem těchto vašich voleb. Jsou tedy nezbytnou součástí vašeho přirozeného vývoje. Přirozeného ve smyslu vaší svobodné vůle a volby.

Mnozí z vás toužíte vrátit se do pravých světů Stvořitele, ale mnozí z vás se stále držíte strachu a jste jím ovládáni. Mnozí z vás se stále zříkáte odpovědnosti za svůj svět. Obojí je v rozporu s našimi vibracemi. Vzhledem k zákonu přitažlivosti je pro nás poněkud obtížné komunikovat s vaší realitou, dokud si stále držíte strachy ve svém nevědomí. Dokud nepřijímáte odpovědnost za své životy a stále jen čekáte se založenýma rukama, až někdo přijde a vše napraví nebo vás snad vašeho strachu zbaví.

obr.: Většina náboženství je založena na strachu, který má být podle nich hnací silou dobrého chování jejich oveček. Poslušnost vynucená strachem - tak si většina náboženství udržuje svou moc. Lidé si vymysleli trestajícího boha, aby měli na koho svádět svá selhání, své neúspěchy a neštěstí, své chybné volby. Poslušné či neposlušné ovečky většiny náboženství jsou obětí svého vlastního boha. Bezmocné, bezbranné a hříšné. Takového boha si lidstvo vymyslelo, takovému se klaní.

Zatímco jediný Bůh stále trpělivě čeká na jejich spojení....

.

Mnozí jste stále v područí strachu. Strach je největším vaším nepřítelem, který vás ovládá a nedovoluje vám projevovat svou bytost ve své pravosti, nedovoluje vám být tím, čím opravdu jste, nedovoluje vám konat, co konat máte v zájmu plnění svého pravého pozemského poslání.

Stejně jako póly magnetu, které se navzájem odpuzují, vaše frekvence strachu v nás vyvolává přirozený odpor a odstrkuje nás. Sami se tak oddělujete od nás, i když toužíte po spojení s námi. Nikdo jiný než vy sami však za vás tuto změnu nemůže učinit. Vy rozhodujete sami za sebe. Vy jste pánem svých vibrací.

S potěšením však také sledujeme, že značná část z vás strach přijala, uchopila a jednou provždy se ho zbavila, další na tomto upřímně a čistě pracují. To vám umožňuje vstoupit do naší dimenze, naší reality a naší časové linie. Proto vám doporučujeme, abyste se v průběhu roku, kdy se tato sluneční dráha posouvá vpřed, ponořili do hloubky a odčerpali nesouladné vibrace z vašeho podvědomí. Cokoli, co vás vyvádí z míry, cokoli, co ve vás vyvolává strach, úzkost, pocit nedostatečné vlastní hodnoty nebo jakoukoli jinou nepříjemnou vibraci, je znamením, že je třeba ještě něco udělat.
To je příležitost pro lidi na Zemi. Časové linie se rozdělují a na obzoru je příležitost vstoupit do realit a existencí, v nichž poznáte, co je pravý život.


Nevyhýbejte se tedy ani stínům, nezavírejte oči před tím, co jste sami vytvořili, co se vám nepovedlo, nevyhýbejte se odpovědnosti. Podívejte se na své dílo, byť dílo hrůzy, a přijměte svůj podíl na něm. Podívejte se přímo, čistě, bez odporu a bez nenávisti k těm, kteří na tomto díle pracovali s vámi. Jste na jedné lodi.

Rozmyslete si dobře, zda budete vinu za všechny chyby a hrůzy tohoto světa svalovat na toho či tamty a zda se budete falešně uklidňovat myšlenkou, že vy a ti zlí k sobě nepatříte, že jste pouhé oběti, které "to" nikdy nechtěly a nikdy by "to nedopustily". Dopustili jste to. Jste na jedné lodi.

Ale nic není konečné. Nic není uzavřené. I z tohoto nepříznivého bodu můžete začít znovu čerpat a znovu budovat nové. Nové, které překoná to, co jste nezvládli.

 

A tak konejte práci, kterou je třeba vykonat ve jménu pravdy, Lásky ke všemu a ke všem, a vašeho vlastního vývoje. Nepokládejte ruce do klína a nečekejte nečinně na zázrak. K vám pak určitě sám od sebe nepřijde. Konejte, co je nezbytné pro otevírání očí a srdcí všech, kteří stejně jako vy touží po životě v míru, radosti a nezištné lásce. Nepřijímejte hotové pravdy jen proto, že je přijímá většina nebo dokonce jen proto, ať neztratíte přízeň těch, kteří jim věří také. Toto je ta odvaha, kterou potřebujete ke změně, po které tolik voláte!

Nebojte se mluvit pravdu, o kterou ostatní nemají zájem, protože není pohodlná, nebo ji někdo zakázal. Pokud se bojíte mluvit pravdu nebo souhlasíte se lží, pak jste znovu podlehli strachu. A jste na začátku.

Lidé pozemští, vyciťujte. Vyciťujte pravdu o tom, co se kolem vás děje a proč.

 

Vaše probuzená mysl a vaše vědomí toho, kým opravdu jste, je předpokladem našeho společného setkání a spojení našich sil. Pokud si tak zvolíte, již brzy se setkáme tam, čemu vy říkáte RÁJ.

Poznejte, kým opravdu jste. Plňte si své světelné pozemské poslání. Buďte Láskou a Pravdou, rozsévejte radost, vděčnost a mír. Pak se vaše cesta míru spojí s tou naší a povznese celý svět. Celý nekonečný Vesmír.

Na shledanou!

S Láskou vaši mimozemští i pozemští přátelé, 2023