Odbočte z koleje, po které nechcete dál jet

červenec 2023

 

Snažíte se ve svém životě něco změnit... Snažíte se změnit vše, co neslouží vyšším zájmům, jimž chcete sloužit...

Někteří z vás již začínají chápat, že jen tehdy, až "změníte" sami sebe, až opět začnete být tím, kým OPRAVDU jste, jedině tehdy změníte své prožívání reality, pseudoreality vašeho světa... Jakmile začnete prožívat skutečný projev své pravé podstaty, pak změníte vše ve svém světě. Pak změníte svět. Začnete přirozeně tvořit to, co je pravé, skutečné, věčné a potřebné. Vaše vlastní probuzení se stává příčinou i následkem tvoření nového světa postaveného na věčných a nezničitelných základech nezištné Lásky, Harmonie, Míru, Vděčnosti, Rovnosti a Moudrosti.

O to vše se mnozí z vás snažíte, ale máte pocit, že se nikam nedostáváte, že se nikam neposouváte, že změny nepřicházejí, že žádné změny nevytváříte... Překážky se vám staví do cesty jedna za druhou a bez ohledu na to, kolikrát vesmír požádáte o pomoc, máte pocit, že zůstáváte uvízlí a bezmocní...

Aby se cokoli pohlo, musíte "pohnout" sami sebou. Pohněte tou myšlenkou, která tvoří vaši relitu, již prožíváte. Pohněte tou myšlenkou, kterou vytváříte to, co sami nechcete, to, co vám znesnadňuje váš život. Vaše myšlenky jsou založeny na vašich systémech přesvědčení a bez ohledu na to, jestli jsou vaše systémy pravdivé či nepravdivé, funkční či nefunkční, tvůrčí či destruktivní, vysíláte vibrace odpovídajících myšlenek a tvoříte tak svůj svět. Vaše chování a jednání je "pouhým" odrazem vašich myšlenek. Chcete-li změnit chování (ať už své či ostatních), je zapotřebí změnit myšlení.

Člověk nepřestane vykonávat zlé činy jen proto, že mu řeknete, aby je nekonal. Pokud jeho vlastní myšlenky jsou příčinou zla, které následně koná, pak jej bude konat znovu a znovu. Chování lidských bytostí se nezmění, budou-li mít stejné myšlení. Jakmile změníte své myšlení, změní se i vaše chování, neboť jeho hnací silou jsou jen a jen vaše myšlenky a vaše přesvědčení.

 

To, čemu věříte a jak myslíte, to vytváříte. Každá vaše následující myšlenka krmí systémy přesvědčení, které zastáváte. Vaše myšlenky v každém okamžiku určují, co budete vy i ostatní prožívat. Čím nižší, čím více hrubovibrační jsou vaše myšlenky, tím více se oslabujete ve své schopnosti tvořit a tak oslabujete svou vlastní schopnost věřit a znát, že věci můžete změnit. V konečném důsledku znemožňujete sami sobě tvořit takovou realitu, kterou chcete skutečně prožívat. Na individuální i globální úrovni. Ve skutečnosti je to totéž, neboť nic není od sebe odděleno. Oddělenost neexistuje.

 

Lidské bytosti,

jste láskyplné a mocné. Jste to vy, kdo máte všechny schopnosti k tomu, abyste tvořili svou vlastní realitu. Abyste změnili svůj svět, chcete-li jej opravdu změnit.

Láskyplně vám v rámci pomoci na této vaší cestě připomínáme...

 

Buďte vděční za to, co máte, i když se vám to zdá málo. Litování toho, co nemáte, ukrývá a živí přesvědčení o nedostatku a chudobě. Vaše vděčnost způsobí pravý opak, vesmír vám poskytne vše, po čem skutečně "toužíte", jak říkáte zde na Zemi. Vděčnost, kterou prociťujete, přitáhne vše, za co jste vděční a co právě proto máte již v tom okamžiku, kdy se vám jeví, že to nemáte. Vaše připoutanost k penězům a majetku vám brání prožívat radost z dostatku a uvědomovat si jej.

 

Sledujte své myšlenky a omezte či nejlépe opusťte všechny hrubovibrační, negativní myšlenky - ty, které vás oslabují, které vás zneklidňují, znejisťují, rozčilují... které nejsou v souladu se zákony Lásky, Radosti, Míru a Dostatku. Opusťte všechny falešné a zprzněné vzorce myšlení, které blokují vaše spojení se s vlastním Nitrem a poznávání Nejvyšší Pravdy. Opusťte své falešné představy, které kotví a paralyzují vaše mylná přesvědčení a tím vám znemožňují růst, poznávat nové souvislosti Bytí a duchovně se vyvíjet.

 

Pusťte minulost, dovolte jí odejít a rozpustit se, aby vám došlo, že neexistuje, že existuje jen a jen ve vaší pseudomysli. Minulost ani budoucnost neexistují. To už víte. Postavte se svým démonům a svým stinným stránkám čelem! Přestaňte se jich bát, překročte je a jděte dál. Bez ohledu na to, čím jste kdy byli a co jste kdy udělali.

Nezáleží na tom, co jste udělali nebo neudělali. Jediné, na čem záleží, je to, kam se právě teď rozhodnete jít, kam se právě v tomto okamžiku rozhodujete, že nasměrujete své kroky.

Nemůžete se pohnout vpřed, pokud jste uvízli ve své minulosti. Nemůžete se pohnout a začít tvořit, ani pokud žijete budoucností, která je jen falešnou představou, již jste si vytvořili za účelem úniku z minulosti. Ani to vám však nic nepřinese. Jediné, co je skutečné, je PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK. Vše, co se "stalo" nebo se "stane", se nestalo v minulosti nebo se nestane v budoucnosti. Vše se vždy stalo či stane v jediném skutečném okamžiku - v přítomném okamžiku. Je neuvěřitelné, že tento jediný skutečný okamžik - přítomnost - vnímáte nejméně či dokonce téměř vůbec, zatímco jste plně obtěžkáni a uvězněni v minulosti a budoucnosti.

Čím dříve to poznáte - po-znáte, tj. znovu budete znát, to, co už dávno víte a co jste vždy věděli, tím dříve začnete prožívat to, po čem celý svůj pozemský život stále jen toužíte...

Zvyšujte své vibrace, vibrace svých buněk, každičké buňky vašeho těla, každé části vaší věčné jemnohmontné a dočasné hrubohmotné podstaty.

Opusťte vše, co vás oslabuje. Věci, myšlenky, lidé, místa, činnosti, jídlo, emoce, touhy... Zoufalství, touha po moci, bohatství, závist, nemoc, nenávist, pomsta, lítost, smutek, hněv... Hrubé vibrace, které vás oslabují a ničí, poznáte. Poznáte je "na sto honů". Nedělají vám dobře a vy to moc dobře víte. Nemůžete to nepociťovat, nemůžete to nevědět. Můžete to pouze ignorovat a naprogramovat si do mysli přesvědčení, že hrubé vibrace potřebujete, že s nimi musíte žít, že jsou "v pořádku", abyste byli "in" a abyste "přežili". Jak však přežíváte, to sami vidíte. Své životy přežíváte, nikoli PROŽÍVÁTE. A děláte to již po tisíciletí. Celá vaše Země je nasáklá hrubými vibracemi, jejichž příčinou jste vy sami. 

Změňte to. Chcete-li žít a nechat žít, změňte to. Na této Zemi ale nemáte na tuto akci nekonečný čas.

Snažte se neinvestovat do drbů, dramat a starostí jiných lidí a snažte se zůstat co nejvíce nesoudící. Nesuďte, neposuzujte, neodsuzujte. Nechte každého jít svou vlastní cestou. Nepomlouvejte a nehodnoťte neustále druhé. Ó, jak zábavná a důležitá je pro vás na Zemi tato vaše každodenní činnost! Změňte to, chcete-li se dostat vpřed.

Jezte dobré jídlo, pijte dostatek vody, dopřejte si dostatek spánku a vykonávejte činnost a práci, která je vyjádřením toho, kým opravdu jste. Vykonávejte činnost, která je projevem vaší Radosti z Bytí, která upevňuje vaše zdraví a šíří Lásku, Radost, Mír a Klid mezi ostatní.

 

Mějte klidnou mysl. 

Jen vy sami můžete způsobit, že se věci "stanou", neboť si je sami utvoříte.

 

Buďte křišťálově jasní ve svých záměrech a konkrétní v tom, o co Vesmír s pokorou a úctou žádáte. 

Důvěřujte. Důvěřujte bez pochybností sobě. Vaše důvěra ve své vlastní schopnosti jsou projevem vaší důvěry v Lásku Nejvyššího.