O problémech, s nimiž se potýkají pracovníci světla a probuzení lidé během života na Zemi

Problémy s penězi

 

hovoří Mari Swaruu

přijato pozemšťany

 

Peníze jsou vynález negativního stavu, velkolepým vynálezem nevědomého lidstva, které po celou dobu konfrontace s nimi pociťuje pravou tvář celé této hry s názvem peněžní systém. Své vlastní otroctví si lidstvo zaručilo tím, že peníze bylo vždy obtížné vydělat nebo získat.

Světelné lidské bytosti (hvězdná semínka) ale čelí dalším výzvám, které začarovaný kruh peněz jako podmínky pozemského přežití ještě více ztěžují.

První výzva, které čelí, je nejzřejmější. Hvězdná semínka se prostě nemohou zařadit do společenské struktury, která se tak extrémně liší od jejich frekvence a vibrací. Dělá se jim z toho špatně a přirozeně chtějí utéct od samotného konceptu zapadnutí do společenské role, která postrádá jakýkoli pravý význam. Běžné práce, které většina lidí prostě považuje za samozřejmé, že je musí vykonávat a přijímat jako součást společenské struktury, jako nezbytnou součást života, jsou pro pracovníky světla naprosto nepřijatelné.
Nesmíří se s takzvanou normální prací od šesti do půl třetí či dvanáctihodinovkou jako dělník v továrně u pásu výrobní linky, jako zedník, horník, prodavač, bankéř, účetní nebo sekretářka v malé sterilní kóji, na úřadě nebo ve firmě, protože cítí, že to není nic jiného než otroctví. A pokud světelný člověk z jakéhokoli důvodu skončí v takovém zaměstnání, bude mít pocit, že z něj vysává samotný život, a udělá vše pro to, aby z něj unikl. Bude se dívat z okna a přát si být kdekoli jinde, dokonce i v rohu, odkud se z toho okna dívá, kdekoli jinde než u pásu výrobní linky, v montážní hale, za pokladnou nebo u svého stolu obklopeného papíry, které pro něj nemají žádný význam.

Aby toho nebylo málo, vyspělé duše, světelní lidé nesnesou iracionální, nelidské a neuctivé šéfy ani virtuální zaměstnavatele, které ani neznají a kteří se rádi na své zaměstnance vrhají, jako by měli právo je zotročovat jen proto, že jsou jejich nadřízení nebo že jim platí mizerný plat. Podobné platí i o kolezích, kteří světelné pracovníky dříve nebo později považují a označují za divné, nepřizpůsobivé, neschopné, hloupé nebo dokonce společensky nebezpečné.


Světelní lidé jsou citliví na nespravedlnost a jsou velice citliví a vnímaví na jakékoli zneužívání jich samotných nebo kohokoli, koho vnímají jako zranitelného nebo znevýhodněného, ať už jde o lidi nebo zvířata. Žádný citlivý, dobrosrdečný člověk takové okolnosti nesnese, ale hvězdná semínka nejsou ochotna takto dlouho trpět, přehlížet to, namlouvat si, že to musí snášet, že je to normální, když to ostatním nevadí. Nejsou ochotná, protože vědí, jak moc jim to ubližuje a jak je to sráží na kolena. Udělali by téměř cokoli, než aby tam za takových okolností déle byli.

To vede k tomu, že světelní lidé nejsou přirozeně ochotni pobývat delší dobu v takovém zaměstnání a raději si hledají alternativní způsoby přežití, mezi které často patří i život ve sklepě u rodičů, v malém skromném příbytku v pronajatém bytě či jinde.

Aby světelný člověk přežil a prosperoval, musí být schopen vydělávat peníze jinde, něčím, nějakou činností, kterou dělá rád nebo alespoň s potěšením. Problém je v tom, že společnost na Zemi není koncipována tak, aby lidé mohli vydělávat peníze tím, co je baví, co mají rádi a k čemu mají ty nejlepší předpoklady a schopnosti. Aby mohla z jedinečnosti každého jednotlivce prosperovat a rozvíjet se celá společnost. Ne, takto to na Zemi nemáte. Celá kultura na Zemi je navržena tak, aby lidi zotročovala a vykořisťovala ve jménu efektivity a zisku korporací. Drobné podnikání je vždy pod nějakým útokem. Vlády, které jsou ve službách velkých značek a korporací a které jsou pouhými loutkami mocných, jim jednoduše velmi ztěžují přežití. Skutečné umění a lidská tvořivost má pro ekonomickou mašinérii jen malou hodnotu, pokud nejsou autoři nějak spojeni s vůdci a kontrolory daných sfér prostřednictvím tajných společností a organizací, které diktují, co je společensky přijímáno, jaké umění a kteří autoři budou úspěšní a kteří ostatní ne.
Hvězdná semínka pak budou v tomto případě čelit dalšímu problému... démonizaci zpeněžení jejich díla, umění a všeho, co nabízejí, protože společnost byla naprogramována tak, že tyto věci považuje za méněcenné a že pokud vůbec, měly by se rozdávat a poskytovat zdarma. To se týká zejména všeho, co souvisí s duchovnem, léčitelstvím, bylinami a přírodní léčbou a mimozemskými civilizacemi.

Všechny významné duchovní skupiny, stejně jako ty, které zkoumají cokoli, co souvisí s neidentifikovanými létajícími objekty a mimozemšťany, jsou silně infiltrovány, řízeny nebo byly záměrně vyvinuty třípísmenkovými agenturami (CIA, NSA atd.), náboženskými skupinami a dalšími vládními organizacemi s jasným záměrem a posláním kontrolovat tento druh informací a jejich vnímání širokou veřejností. A jednou z prvních věcí, kterou lidé, kteří je ovládají, udělají, je démonizace ostatních lidí, kteří na těchto duchovních tématech pracují, případně i vydělávají na živobytí. Mocní a jejich celosvětově propojené organizace si všechna tato společensky klíčová a nejdůležitější témata lidského poznání monopolizují, aby všechny peníze tekoucí ze zájmu osatních proudily k nim a jejich organizacím, ale především proto, aby měli zaručenu naprostou kontrolu nad tím, co mají lidé vědět a čemu mají věřit.

V průběhu let tyto velké, společensky akceptované organizace New Age prosazovaly myšlenku, že peníze by neměly být spojovány se spiritualitou, což je koncept, který se původně zrodil v Bibli. Také spojili silnou myšlenku, že pokud někdo profituje z nějaké duchovní činnosti, tím spíše, pokud má něco společného s mimozemšťany, pak to musí být automaticky falešné. Podařilo se jim do mysli veřejnosti vštípit, že peníze a zisk jsou přímo spojeny s falešnými informacemi - protože jsou v tom peníze, musí to být automaticky falešné. Jak trefné, zamyslíme-li se nad tím, že všichni pracují jen pro peníze...

Vydělávání peněz si zastánci New Age a všech podobných moderních organizací (ne náhodou zrozených v pravý čas na světlo světa) spojují jako hlavní motivaci a cíl každé duchovní činnosti, bez ohledu na její druh, hodnotu a pravdivost informací nebo samotné činnosti, například duchovního léčení. Mimozemšťany si okamžitě spojují s podvodem a vyděláváním peněz, duchovní léčitelství s psychologickou nekalou praxí a bylinné léčitelství s lékařskou nekalou praxí, protože společnost byla naprogramována tak, aby si myslela, že pouze společensky uznané a následně uznávané instituce, jako jsou univerzity, jsou nositeli konečné a neměnné pravdy. A proto každý, kdo nemá společensky uznaný univerzitní titul, nemá a nemůže mít znalosti potřebné k výkonu jakéhokoli povolání, které vyžaduje licenci či akreditaci, tedy potvrzení o tom, co je správné.
To opět znamená monopolizovat nejen informace, ale i samotnou pravdu, a to vše za účelem ekonomického monopolu a kontroly populace. Jen chudák si ještě stále nevšimnul, v jaké pasti lží se na Zemi motá a co denně svou činností a přisluhováním mocným koná.

 

Řídícím pracovníkům světových korporací se prostřednictvím jejich propagandistické mašinérie a jimi silně infiltrovaného a řízeného hnutí New Age podařilo naprogramovat do myslí široké veřejnosti, že témata, jako jsou mimozemská poselství, bylinné léčitelství, tradiční zdraví, spiritualita a sebezdokonalování, duchovní růst, channelovaná poselství a mnoho dalších podobných, by měla být - pokud jsou vůbec povolena - šířena zdarma. Ano, takto by to fungovalo, ale pouze v pozitivních světech, kde žádné peníze, žádná podmíněná existence bytostí neexistuje. V tomto světě, v negativní dimenzi bytí, však má tento záměr zcela jiný kontext a účel. Tady nejde o chtění nastrčených a dobře placených aktivistů poskytnou lidstvu bezplatné, charitativní služby. V zájmu mocných není, abyste přišli na to, kým jste a abyste duchovně rostli. Mocným na Zemi nejde o váš duchovní růst, ten je doslova jejich noční můrou, tomu se snaží ze všech sil zabránit, neboť kdyby se vám dařil, jejich moc nad vámi, nad světem by se rozplynula jako pára nad hrncem. Zjistili byste totiž, že to jste vy, kdo máte veškerou moc nad svými životy a nad celým světem. 

Toto vše, všechny tyto překážky mají pracovníkům světla velmi znepříjemňovat život ve všech sférách, mají jim ztížit vlastní přežití, protože nebudou schopni vydělávat peníze ani skrze své jedinečné schopnosti, se kterými se na Zem inkarnovali, aby probouzeli lidstvo ze spánku nevědomosti. A tak jsou světelní pracovníci nuceni neustále se točit v kruhu otrocké práce, jež pouze živí a množí negativní stav. 

To také způsobí, že hvězdným semínkům na konci dne, který zaplnili otrockou činností bez pravého smyslu a duchovních hodnot, nezbyde žádná energie, aby mohla rozvíjet své duchovní schopnosti a být lidstvu přínosem. Tímto způsobem správci Matrixu na Zemi omezují schopnosti a vliv hvězdných semínek a pracovníků světla na širokou veřejnost, protože účinně kontrolují a omezují jejich schopnosti a projevy pomocí peněz. Peníze jsou téměř dokonalým ovládacím programem negativního stavu, který je na většinu lidí dostatečně účinný k tomu, aby neměli čas ani důvod starat se o cokoli jiného než o peníze, o své vlastní přežití.

Světelní pracovníci dobře vědí, proč jsou skutečně na Zemi a že jejich úkolem také je to, aby našli způsob, jak přežít a prožít svůj život ve světě, kde peníze potřebují. Jsou postaveni před výzvu najít způsob, jak vydělávat peníze skrze to, co je v souladu s jejich pravou podstatou, s jejich vysoce vyvinutými schopnostmi, s jejich radostí z bytí a s jejich pravým posláním. Jedině tak totiž mohou nejlépe konat činnost, kterou si zvolí. Najít činnost, která bude co nejméně škodit sobě i druhým, včetně planety Země, vysoké duchovní bytosti, je jedním z obtížných úkolů, které na Zem přišli světelní pracovníci zvládnout.

Mnoho světelných lidí na Zemi teprve poznává své jedinečné schopnosti, kterými byli obdařeni z Nebe ke splnění své pozemské mise. V každém případě je to součást jejich práce na sobě, je to součást jejich duchovního růstu a poznání. Jak už víte, nejste tady na dovolené, máte prožít nádherný život v lásce, radosti, míru, zdraví a harmonii, ale máte zároveň pilně pracovat. Pracovat nikoli pro negativní stav a jeho systém otroctví, ale pracovat na svém duchovním růstu a duchovním růstu celé společnosti.

Den má na Zemi dvacet čtyři hodin a každý člověk ve fyzickém těle má také omezené množství energie na den a na celý život. Pokud je to, co mohou nabídnout, pro ostatní lidi cenné a přínosné, pak to musí být kompenzováno peněžní hodnotou, která pomůže zajistit, aby světelný člověk nabízející a realizující své schopnosti a pomoc mohl mít prostředky nejen ke své obživě, ale aby také mohl pokračovat v této činnosti.

Pokud pracovníci světla nabízejí své služby zdarma, je to jejich volba na základě individálních okolností, které jim to umožňují. Ani na tom není nic špatného, v případě, že světelní pracovníci nehazardují v souvislosti s nedostatkem prostředků ať už se svým zdravím či bezpečím. K čemu by jim byly jejich schopnosti, skončili-li by na ulici, bez jídla, bez přístřeší, bez prostředků, případně s podlomeným zdravím, bez pomoci či možnosti uplatňovat své schopnosti ve jménu světla.

Peníze jsou jen formou energie, byť hrubovibrační a destruktivně působící na všechny, kteří jsou na nich závislí a jejichž život je jimi podmíněn. Také proto i samotní pracovníci světla mají tendenci spojovat si peníze se špatnými věcmi, otroctvím a vykořisťováním, a to je účinně odstraňuje z jejich života, protože mají často negativní asociace. Ví dobře, že peníze jsou chorým výplodem zástupců negativního stavu, mocným nástrojem na ovládání lidstva. Hvězdná semínka se nakonec s bohatstvím vibračně neshodují, což způsobuje, že zůstávají chudá a mnohdy tak nemají nejpříznivější podmínky k tomu, aby mohla rozvíjet své vrozené schopnosti a naplnit tak své poslání na Zemi, které si sama do této inkarnace uložila.

To se ještě zhorší, když si hvězdná semínka vzpomenou nebo uvědomí, že vyspělé, pozitivní nebeské civilizace nežijí zákony ekonomiky, nemají peněžní systém, na co také, když existuje pouze Jednota a naprostý dostatek všech zdrojů pro všechny členy těchto společností. Ale dokud jste na Zemi, v záporné dimenzi bytí, kde je aktivován negativní stav, a dokud jste na jeho systému do té či oné míry závislí, peníze jsou nezbytné, ať se vám to líbí nebo ne. Špatné je na nich "pouze" to, že umožňují mocným řídit a ovládat skrze ně vaše životy, vaše zdraví, vaše naděje i sny. Jsou tak zneužívány jako účinný prostředek k zotročování a kontroly společnosti jako celku. Peníze by nemusely být kořenem všeho zla, pokud by je lidstvo umělo používat ku prospěchu všeho a všech. Na Zemi máte mnoho vynálezů, které by mohly plnit zajímavý účel, pokud by byly použity správně, nezištně a v zájmu duchovního rozvoje. Pramálo z nich však tento účel splňuje, můžeme-li vůbec v tomto časovém období duchovního úpadku lidstva na Zemi nějaký najít.

Peníze mohou vytvářet utrpení a bolest, takže je snadné je spojovat s nebezpečím, ale nemusí to tak být vždy. Mohou být nástrojem, jak dosáhnout svého, a mohou způsobit stejně tak škody jako užitku, záleží na tom, kdo a jak je používá. Jsou-li použity na boj proti temnotě, pak jsou použity správně a moudře. Negativní stav sám sebe zničí svými vlastními zbraněmi. Jeho zbraň je dvojsečná a ten, kdo najde a dokáže tuto chladnou zbraň přetavit ve světlo, které pomůže byť jednomu člověku ve smyslu jeho duchovního probuzení, pak splnila účel. Kdo použije peníze k tomu, aby mohl jakkoli předávat a šířit světlo a duchovní poznání, ten je použil správně. Skutečným problémem tedy nejsou peníze samotné, ale to, kdo a jak je používá, k jakému účelu. Problémem lidstva jsou peníze a problémem peněz je lidstvo a jeho priority, co má hodnotu a co ne.

Přijde čas, kdy se lidstvo duchovně vyvine nad potřebu používat peníze ve své společnosti. Nyní je však stále nezbytné, abyste i vy do té či oné míry přistoupili na hru s penězi, avšak s pochopením všech souvislostí a možností. Používejte je k dobrým účelům a pokud potřebujete, přitahujte je tím, že přijmete, že si je zasloužíte a že ve vašich rukou se nikdy nemohou stát nástrojem zla, protože je budete používat jen k nezbytným a dobrým účelům. S vděčností přijímejte dostatek, který máte ještě dříve, než si myslíte.


Kdyby byly lidstvu v tomto bodě jeho duchovního vývoje peníze odebrány, jednoduše a rychle by si vyvinulo nějakou jinou formu nebo systém, aby mohlo pokračovat přesně v tom, co dělá doposud. Tak jest na Zemi, tak si lidstvo volí. 

Peníze v rukou vyspělých duší však mohou být nástrojem, který zbaví lidstvo závislosti na nich. Používejte je moudře.
Buďte stateční a otevření. Buďte šťastní a bohatí.


 

Vzkaz z vyšší dimenze pro světelné pozemšťany

předává Mari Swaruu

přijato a zpracováno pozemšťany

 

Pokud přijímáte tento vzkaz, ať už v jakékoli podobě, s největší pravděpodobností také v noci vzhlížíte ke hvězdám a přemýšlíte, zda jste hvězdné semínko, říkejme "světelná bytost", zda pocházíte nebo nejste ze Země. Možná vás také napadá, zda je váš nadpozemský pocit jen vaším přáním, nebo je to čistá fantazie. Máte pocit, že pocházíte ze Země, protože ji milujete a cítíte, že je to váš domov, ale je vám velmi smutno, že se na ní necítíte bezpečně a láskyplně, že je v její společnosti tolik věcí špatně, tolik nepravosti, lží a klamu všude kolem vás...

Můžete také cítit svůj původ mimo tuto planetu, z velké dálky, odkud a kam často směřuje váš vnitřní pocit, který vám napovídá, že někde jinde je váš skutečný domov, zatímco vy se tady na planetě Zemi snažíte přizpůsobit a bránit se pocitu, že jste úplně mimo. Energie zde je hustá a snadno se cítíte oslabeni, když nedobrovolně absorbujete energii všech kolem vás a okolního prostředí. Mísí se s vaší vlastní, vytváří ve vás chaotický pocit, který nechcete, a nutí vás utéct a zakuklit se ve vašem oblíbeném úkrytu.

Můžete mít pocit, že jste sami, že nikoho nezajímají stejné věci jako vás a přátelé a rodina vás neustále kritizují za to, jak přemýšlíte a jak jste jiní či v mnohém neschopní. Někdy se vás snaží uvést do pocitu, že je s vámi opravdu něco v nepořádku, někdy vás dokonce chtějí vzít na terapii, abyste se mohli "normalizovat" a naučit se žít "normálně".

Zjistila jsem, že jediná věc, která je v tomto světě skutečná, jste vy, kdo přemýšlí a pozoruje. Pokud se cítíte jako světelný člověk, pokud máte to vnitřní vědění a strach z toho, jak špatně byste se mohli cítit, kdyby to nebyla pravda, pak jste hvězdné semínko, světelná bytost. Je to něco, co prostě hluboko uvnitř víte a nikdo nemůže argumentovat jinak. Možná vám nerozumí, nebo mohou tvrdit, že neexistuje žádný důkaz, jak to obvykle dělají, nebo vám na rovinu řeknou, že vás znají celý život, možná byli dokonce svědky, jak jste se narodili, a argumentují tím, jak se mýlíte, když fantazírujete o příslušnosti ke hvězdám, k vyšším světům, o svém pravém, skutečném domově, o Stvořiteli, o mimozemských bytostech nebo o tom, že vy sami nejste tím, za koho vás považují. Důležité je, co sami víte o tom, kdo jste, svým nejhlubším vnitřním pocitem, který nikdo, ani vy, nemůžete potlačit ani popřít. Jste jediní, kdo zná svou pravou identitu, a pamatujte, že tělo nedefinuje, co a kdo jste uvnitř.

Nebo se možná ani neidentifikujete jako světelná bytost, možná prostě procházíte silným duchovním probuzením, nebo možná ani nechcete věřit v mimozemské světy a jejich obyvatele, ale přesto stále trpíte důsledky toho, že jste jiní. Světelný člověk vždy ví, že je, a i když vstoupil do života na Zemi bez paměti na své minulé životy nebo jen mála z nich, vymazání paměti je pouze povrchní na bezprostřední vědomé úrovni mysli. Ale hluboko uvnitř, v podvědomí a nevědomí, tam je všechno vědění a pravda a všichni světelní lidé to cítí.

Nepotřebují přímou detailní paměť svých minulých životů, kdekoli ve Vesmíru je prožili.
Nemít žádné vzpomínky na minulé životy je žádoucí a přirozenou součástí života na Zemi, i když existují lidé, kteří mají vzpomínky na své minulé životy do té či oné míry probuzeny. To však není vůbec podstatné, nemá to význam pro váš duchovní růst, spíše naopak. Mnohdy to může způsobit mnohé odklony od zvolené cesty a záměrů těchto lidí. Důležité je, že vaše vnitřní vědění vám říká, kdo jste. Koneckonců téměř každá duše žijící na Zemi a kdekoli jinde je ve své prapůvodní, pravé podstatě hvězdným semínkem, včetně všech, kteří tomu pojmu ani nerozumí.

Vím, že život na Zemi je těžký. Byla jsem tam. Rozhodli jste se tam jít dobrovolně, s jasným záměrem, protože jste věděli, že to dokážete, protože jste si věřili, že tu výzvu zvládnete. Fyzická a duchovní stránka, utrpení a strádání na Zemi jsou viděny jinak zvenčí, z duchovního světa a z pohledu jiných civilizací.

Můžete mít pocit, že jít na Zem byla chyba, ale faktem je, že většina z vás, co mě posloucháte, je na Zemi. Vím, že to bolí. Vím, že se můžete cítit neschopní nebo dokonce slabí, protože musíte neustále čelit všem útrapám a veškeré nespravedlnosti. Ale jste velmi silní a být empatický a citlivý ke všem druhům energie je známkou síly, protože to znamená, že máte velmi silné spojení se Zdrojem. Pamatujte, vy jste Zdroj.

Země a její kultura nejsou férové místo. Není tam žádná spravedlnost, takže neočekávejte, že tam nějakou najdete, a neočekávejte, že vám někdo dá spravedlnost, jako byste na to měli právo. Upusťte od této své představy, od vašich očekávání. Vaším úkolem jako vysoce vyvinuté a citlivé duše s vysokým spojením se Zdrojem je přinést spravedlnost na Zemi. Pamatujte si, že jste anténou, majákem a kanálem, který skrze vás přivádí všechnu tu vysokou energii ze Zdroje přímo na Zemi. Jste vyslancem vysokých říší a vaším úkolem je být tam ve svém záměru a jednoduše tím, že tam odoláváte a zůstáváte silní, děláte to dobře.

Pamatujte si toto: vaše empatie a citlivost vás dělají silné, protože vy jste samotný Zdroj, inkarnovaný ve vás. Nemůžete si dovolit být slabí tam na Zemi, protože to pro vás bude jen utrpením, stejně jako to je pro vaše okolí, pro celý váš Matrix. Jste tam, abyste se naučili být silní díky svým citlivým a rozvinutým vlastnostem, ne navzdory nim. Pokud stále hledáte pohodlí, nepostoupíte. Jsou to těžkosti a výzvy, které vás udělají silnějšími, zvláště na Zemi. Musíte přijmout nepohodlí a použít je k pokroku směrem, kterým chcete. Musíte vyjít mimo svou zónu pohodlí, abyste rozšířili její rozsah. Pokud nejste schopni být mimo svou komfortní zónu, bude vás obtěžovat cokoliv a všechno mimo ni. Pokud ale budete čelit silným výzvám, uvidíte, že jste dokonale schopni je vyřešit. S tím poroste vaše síla a vědomí toho, čeho jste schopni v souladu s tím, kým opravdu jste. To, co vás dříve trápilo, uvidíte jen jako nedůležité maličkosti, které už na vás nemají žádný vliv.

Po duchovní cestě je třeba jít sám. Žádné dvě duše neudržují stejné body pozornosti, takže budou mít vždy různé úhly pohledu a různé způsoby, jak k čemukoli přistupovat. Vím, že se mnohokrát možná budete chtít podělit se všemi kolem sebe o to, co jste se naučili, ale pamatujte, že ne každý je na vaší úrovni a přílišné sdílení s nimi vám může přinést více zklamání a oslabení než čehokoli jiného. Buďte trpěliví a pečlivě rozlišujte, komu důvěřovat a s jakými informacemi. Dejte jim trochu ochutnat, abyste viděli, zda chtějí více, ale pokud ne, netrvejte na tom. Milujte je takové, jací jsou, a vězte, že ne každý se má v tomto čase probudit. Také vězte, že většinou je lepší mlčet. Pamatujte, že ticho je také mocným poselstvím.

Když se na to díváte z rozšířenějšího úhlu pohledu, z vyšších sfér, nejste nikdy sami, protože máte vždy s sebou své duchovní průvodce, vždy také svou hvězdnou rodinu. A tito duchovní průvodci nejsou nikdo jiný než vaše rozšířenější verze a z tohoto rozšířeného úhlu pohledu zahrnují do svého vnímání také váš pohled, takže vám nikdo nemůže rozumět lépe než oni.

 

Chcete-li naplnit smysl své pozemské inkarnace, musíte být vždy tou nejlepší verzí sebe sama. Jak se duchovně probouzíte a všemu stále více rozumíte, zjistíte, že jste jedno se svým vyšším já a že jste doslova svým vyšším já inkarnovaným do fyzického těla. A jako světelná bytost ve fyzickém těle je vaším úkolem zůstat odolní a silní, protože vaším úkolem je přinášet vysokou frekvenci na planetu a do vašeho okolí a do všeho a všech v nich.

Nečekejte, že vám bude rozumět většina. Možná to bude jen pár, pokud vůbec nějací. Pamatujte, že můžete porozumět lidem s omezenějším pohledem na svět, než je ten váš, ale oni nemohou pochopit váš. Je na ně prostě moc velký. Přijměte to a buďte s tím naprosto vyrovnaní. Musíte být vyšší říše na Zemi. Nikoli přáním, ale jen tak, skutečně. Použijte svou fantazii a žijte podle ní. To je důvod, proč tolik vysoce vyvinutých duší má vždy dětinské vlastnosti, projevy a postoje. Představivost je pravda z pohledu vyšších říší a vaším úkolem je to všechno uvést do reality a zasadit to všechno do fyzičnosti na Zemi.

Pokud chcete lásku a porozumění, buďte láskou a porozuměním. Jestli chcete spravedlnost, buďte spravedlností. Nikdy ale nebuďte slabí před Matrixem a jeho lidmi. Vždy zůstaňte tajemní a z jejich úhlu pohledu "nebezpeční". Vaše čistota, vaše vnitřní síla a vaše Láska jsou pro ně nebezpečím, které jim narušuje jejich falešné představy o veškerém životě, o vztazích, o všem. Udržujte svá tajemství a neotevírejte se příliš všem. Pamatujte si, že se nemusíte podřizovat tomu, co od vás Matrix požaduje a očekává, když velmi dobře víte, že vaše etika a vaše morální standardy jsou mnohem vyšší. Vaše činy vyvstávají z vašich čistých myšlenek, nikoli ze strachu a otroctví, kterými vás štědře obdarovává a ovládá Matrix. Važte si svých empatických a rozlišovacích schopností a vlastností, milujte svou citlivost. To jste vy. Pamatujte, že to nejsou slabé stránky, jsou to vaše silné stránky, vaše účinné zbraně, kterými jste vyzbrojeni ke splnění své pozemské mise.

Chraňte svou energii tak, jak cítíte, že je to pro vás nejlepší. Pokud chcete, použijte krystaly či amulety, jsou užitečné. Ale jste to vy, kdo jim dává smysl a účel, kdo umožňuje projevit jejich sílu. Mějte na paměti, že svou další výzvu můžete vnímat buď jako něco, čeho se musíte bát, tedy něco obtěžujícího, nebo jako něco, co je možné a žádoucí překonat, abyste se posunuli dále, abyste procítili svou sílu a své schopnosti. Záleží to jen na tobě, milý pozemský příteli. Vše záleží na tvém postoji a na významu, který všem okolnostech svého života neustále dáváš. 

Vždy pamatujte, že na to nejste sami. Jsme neustále s vámi. Zůstaňte silní, nepodlehněte negativnímu stavu, a poznáte sílu svého pravého Já.

 

Mari Swaruu

.................................................

Jmenuji se Mari Swaruu. Jsem Swaruuňanka, naše rasa je genetickou variantou rasy Taygeťanů, která obývá čtyři planety obíhající kolem hvězdy Taygeta v hvězdném systému Plejády známém jako M45. Hvězdný systém je také známý jako Sedm sester a jedna z tamních planet, která už je i pro Vás na Zemi dobře známa, se nazývá Erra.

Vypadám stejně jako lidská žena, na bezpočtu dalších planet nekonečného Vesmíru žije mnoho různých civilizací v podstatě stejného druhu. Náš druh má tvar těla Lyřanů, tak jako lidé planety Země. Jak se říká, když si na sebe vezmu džíny a tričko, nikoho by ani nenapadlo, že nejem člověk z vaší planety. K tomu je třeba připočítat všechny ty nesčetné další vyspělé civilizace, které nevypadají jako lidé nebo jako lidé pro vás "dostatečně". Život ve vesmíru je naprostou přirozeností, nikoli výjimkou. Kdykoli se podíváte na oblohu a přemýšlíte, jestli je na těch hvězdách nahoře nějaký život, vězte, že ty hvězdy tam jsou kvůli životu v nich.

Jsem členem expediční skupiny na oběžné dráze Země, která je zde již mnoho let, aby pozorovala a monitorovala lidstvo v těchto těžkých časech. Lidstvo s nedostatkem hodnot, pokřivenou morálkou, zmrzačenými city a ovládanou myslí, pro které jsou materiální věci a peníze důležitější než samotný život obecně. 

Děkujeme Vám, milovaní přátelé z Vesmíru. Vaše spojení s námi nás nesmírně posilují na naší cestě k duchovnímu růstu a plnění svých pozemských poslání ve prospěch všeho a všech.

Ze srdce vám děkujeme,

vaši pozemští přátelé

 

Použijte tyto informace moudře

předává Za´el

přijato a zpracováno pozemšťany

 

Na základě toho, jak definujeme své světlo a svou temnotu, bychom mohli zjednodušeně a pro lepší orientaci označit jedno jako pozitivní a druhé jako negativní, protože jedno představuje dobré, pravé, láskyplné úmysly, postoje a emoce k určitým situacím a druhé představuje pravý opak. Mluvili jsme o nošení masky nebo pouzdra, které by se zvenčí mohlo jevit jako temnota, když ve skutečnosti jde o obranu sebe sama s moudrostí, vtipem a bez ztráty respektu. Být bytostí světla neznamená vzdát se péče o sebe tváří v tvář útokům nebo temnotě ze strany druhých.


Jak tedy zesílit světlo ve vás, když svět, ve kterém žijete, směřuje k nepřátelství? Být nejlepší verzí sebe sama nutně neznamená vystavovat se nebezpečí. Jak řekla Mari, někdy je moudřejší zachovat určitou míru tajemna nebo opatrnosti pro vlastní bezpečnost. Samozřejmě, můžete. Nikdy není jen jedna cesta, ale vždy zahrnuje proces, který začíná poznáním sebe sama. Poznat své schopnosti a své pozemské slabiny, rozlišovat věci, energie a okolnosti, ve kterých se cítíte špatně, které vám způsobují problémy, které vás trápí, zraňují, a hledat, odkud přichází, proč jste je k sobě pozvali. To je sebepoznávání.

Někdy je velmi obtížné je najít, protože náš obranný mechanismus má tendenci tyto věci a okolnosti pohřbívat, co nejdříve na ně zapomenout a vyhnout se tak veškerému potřebnému poznání. Proto byste se neměli vzdávat nebo rezignovat tím, že řeknete své oblíbené "Nedokážu to, nejsem na to, nemohu to najít, je to příliš těžké, jak to mohu vědět, nemůžu, nejsem schopen", protože budete mít tendenci to říkat a vzdát se i tehdy, když to právě nebude pravda. Ano, samozřejmě máte naprosto jedinečné schopnosti a předpoklady, svá konkrétní poslání, se kterými jste se na Zem inkarnovali a které vás nesměrují k vykonávání čehokoli, co ve vašem světě požadujete. To je v pořádku, všichni byste neměli být lékařem, prodavačem, učitelem, elektrikářem, pekařem či spisovatelem. Jak by váš svět vypadal, kdybyste všichni dělali totéž, byť naprosto dokonale? To není možné, neboť už z podstaty nekonečného Života jste každý jedinečná bytost s neopakovatelnými schopnostmi, talentem a posláním. A proto běžte dál a buďte vnímaví k sobě samým, jak jen můžete. Buďte stateční. Mějte odvahu být upřímní sami k sobě a používejte k zodpovězení svých otázek nejen svou mysl, ale také své srdce. A až objevíte, odkud váš stín pochází, budete svou odvahu potřebovat k jeho přijetí, abyste věděli, že je vše v pořádku, v souladu s vašimi volbami a potřebami vaší duše.

Jste člověk. Odpočiňte si. Vše je v pořádku. V tomto bodě a v závislosti na tom, co to je, budete muset posoudit, zda je změna těchto věcí žádoucí, zda je změna ve vaší moci, zda situaci či okolnosti chcete změnit nebo ne. Pak přijměte důsledky vašich rozhodnutí a implementujte je do svých dalších dní. Cílem je projít tímto velmi těžkým a časově náročným procesem s každou z těch věcí, které vás nějakým způsobem trápí, omezují a oslabují.

Pokud bych vám mohl dát kouzelný klíč, který vám tento proces usnadní, byly by to dvě důležité věci: Objektivita na jedné straně, být naprosto objektivní, upřímný, činit rozhodnutí s klidnou myslí i srdcem. Objektivně vyhodnotit odpovědi, ke kterým dospíváte analýzou svých myšlenek, emocí i situací.
Druhá, ale stejně důležitá, je porozumění. Mít pochopení pro sebe. Samozřejmě musíte uznat, co jste udělali špatně, ale také se musíte zastavit a pochopit, proč jste to udělali, abyste něco neopakovali v případě, že vám vaše volba nepřinesla kýžený cíl. Musíte se naučit pustit veškerou duševní, emoční zátěž i výčitky, neboť to je to, co vás neustále sráží na kolena. Pochopte sami sebe a své každodenní volby.

 

To byl jen první krok k posílení vašeho světla, vaší aspirace stát se nejlepší verzí sebe sama. Vyžaduje hodně odvahy a práce na sobě samých.

Co dále je žádoucí k vašemu růstu? Musíte se rovněž naučit rozpoznávat to dobré ve vás. To je velmi důležité, protože to je přesně to, co chcete zlepšit. Pouhá skutečnost, že se chceme změnit nebo zlepšit, je sama o sobě něčím, na co můžeme být hrdí, a je to něco, po čem upřímně touží jen velmi nízké procento lidské populace, ať už z pohodlí, strachu, lenosti nebo z tisíce dalších důvodů.

Podle mého upřímného názoru jde většinou o pohodlí či touhu po pozornosti, které se projevují v "ukazovat ven a nedívat se dovnitř". Vaše jemnost, čestnost, ušlechtilost, velkorysost, laskavost, starostlivost, pokora a vaše další světelné vlastnosti jsou projevem vaší radosti, vděčnosti a hrdosti z vlastního bytí, ze Života. Pramení z vaší lásky ke všemu a ke všem. Když mluvíte o dovednostech, o tom, v čem jste dobří, v čem jste zběhlí, v čem jste kultivovaní, měli byste být hrdí, aniž byste samozřejmě upadli do nadřazenosti svého ega. I tehdy byste měli být vždy otevřeni novým poznatkům, novým vhledům. Být bdělí a připraveni poznat své další chybné volby, přijdou-li, a neustále se učit sami od sebe, to je váš úkol. Pokaždé, když uděláte chybu, rostete. Nová perspektiva je vždy vítána k dalšímu prohloubení vašeho porozumění jakékoli realitě, také tím, že budete ochotni bez obav přijmout to, o čem si myslíte, že nevíte.
 

Příště budete vědět trochu víc. Samotná skutečnost, že jste toho schopni, je také něco, na co můžete být hrdí. Každý chce mít pravdu a rád vypadá jako ten, kdo ví, ale k čemu? Jak je to přiměje růst? Kdo nejvíce roste? Jakmile rozpoznáte, vyřešíte a integrujete své stíny do svého poznání a pochopení, budete si vědomi svých předností a necháte je zazářit a vykonat svůj úkol právě tehdy, kdy je skutečně zapotřebí. Brzy ztratíte strach z toho, že budete nevědomí nebo neschopní, abyste se mohli dál učit, budete schopni pomáhat druhým nejlepším možným způsobem, protože to budete dělat skrze svou pravou bytost, s vědomím toho, co je skutečně důležité. Abyste pomohli zlepšit váš svět, musíte nejprve pomoci sami sobě. Pracujte neúnavně na sobě. Dojdete cíle. Není možné nedojít, jste-li na této cestě vedeni svým srdcem a upřímnou touhou po poznání Pravdy. Nezapomínejte však, že skutečně pomoci lze pouze těm, kteří si tak sami volí, kteří chtějí na sobě pracovat a spolupracovat.

To vše ale neřeší problém nepřátelství světa, ve kterém není vhodné být jen neškodným malým bílým králíkem světla. Musíte být ve střehu, nenechat se zmást nebo ušlapat od ostatních, nenechat se ponižovat, urážet, napadat. Zachovávejte si svou důstojnost, svou jedinečnost, s respektem k ostatním, avšak především s respektem k sobě samým. Neupadněte do spárů ega, tedy vaší falešné představy o tom, jak vás mají vidět druzí, jaké vás chtějí mít či jak už vás vidí. Pokud se například rozhodnete ukázat se někomu takoví, jací jste, a ten to nakonec nějakým způsobem obrátí proti vám, nelitujte toho. Nezapomínejte, že ještě nežijete v pozitivních světech vyšších dimenzí, proto buďte prozíraví v tom, komu se ukazujete a jakou část sebe odhalujete, a pokud se stane, že jste se spletli, není to vaše chyba. Nejste to vy, kdo dělá něco špatně. Důstojně a s hrdostí na svou odvahu být sami sebou se rozlučte a pokračujte po své cestě. Nedarujte více času ani energii sebe sama někomu, kdo si neváží vaší pravé podstaty, vaší upřímnosti a kdo si to proto vůbec nezaslouží.

Jak jsem řekl dříve, ostatní se budou vždy snažit, abyste se cítili špatně, budou vás pomlouvat, hodnotit, posuzovat. Vy však svou moudrost využijte k tomu, abyste se o sebe postarali. Také platí, že když používáte temnotu, abyste se chránili, neděláte nic špatného. Ve skutečnosti dokážete použít temnotu pro účel, pro jaký vznikla a pomáháte jí k její vlastní destrukci. Zlo samo sebe zničí. To je jeho přirozenost, jeho sebeurčení. Jednáte tak, jak je nutné.

Někdy se můžeme ocitnout s jasným stínem v jiné osobě, na které nám záleží a kterou milujeme. Vidět temnotu v někom, na kom nám záleží, může být velmi bolestivé, frustrující a rozrušující. Vyciťujte a použijte svou moudrost, abyste posoudili, zda jí to říci, pomoci jí ten stín odhalit a doprovázet ji v procesu jeho překonání, nebo ji nechat, aby sama narazila do zdi. Pokud nepřekročí hranici úcty a respektu k vám samotným, můžete se o to pokusit. Mnohdy však i přes vaši upřímnou snahu a láskyplné vedení vaši blízcí opakují stejné chyby a vráží do zdi, a ačkoli je bolestné se na to dívat, je zapotřebí i toto respektovat jako svobodnou volbu každého člověka a nechat každého jít svou vlastní cestou. Cokoli je násilím vynucováno či nabízeno, je špatně a v rozporu se zákony Lásky a svobodné vůle a volby každé bytosti. Dejte si proto také pozor na nevyžádané rady, byť dobře myšlené.

Nezapomeňte se o sebe postarat. A především nepožadujte, aby byl svět takový, jaký si vy myslíte, že je správný. Od ostatních neočekávejte, že budou jednat určitým způsobem. To očekávají oni, vy už ne. Přijměte temnotu v tom, kdo se jí nechce pustit, kdo ji neustále potřebuje ke svému zoufalému a nespokojenému životu, s pokorou a úctou nechte každou duši jít svou vlastní cestou a vy sami pokračujte, pracujte na sobě dál. 

Dokud je aktivován negativní stav, tmu stále definujeme jako negativní a světlo jako pozitivní. Tady na Zemi musíme rozlišit to, co nás posiluje a to, co nás ničí, co nám škodí a oslabuje nás, co nás odřezává od naší pravé, jediné podstaty. Nezapomínejte na chvíle, kdy jeden chrání druhého. Někdy se člověk s naprosto temnými úmysly schová pod masku světla, aby mu pomohla posunout se k jeho zlověstnému cíli. Jindy bude člověk nosit masku, která mu umožní pohybovat se ve tmě, zatímco jeho srdce prosvěcuje vše ve svém dosahu, zatímco jeho konečným cílem je ve skutečnosti to nejlepší a nejjasnější na světě. Použijte tyto informace moudře.

.................................................................

Jmenuji se Za´el. V rámci systému M45, Plejád, existuje mimo jiné sluneční soustava Taygeta. Mezi planetami, které obíhají uvedenou hvězdu, je Erra, odkud pocházím. Planeta do jisté míry podobná Zemi, plná života, plná lesů, světla, míru a Lásky.

Jsem členem expediční skupiny na oběžné dráze Země, která je zde již mnoho let, aby pozorovala a monitorovala lidstvo v těchto těžkých časech. Lidstvo s nedostatkem hodnot, pokřivenou morálkou, zmrzačenými city a ovládanou myslí, pro které jsou materiální věci a peníze důležitější než samotný život obecně.