Nikdo nemůže uhasit oheň!

Nikdo nemůže uhasit oheň!
Všichni, kdo právě pobýváme v této pozemské inkarnaci, poznáváme a ochutnáváme šílenou povahu a pachuť negativního stavu, přesně podle své svobodné volby a vůle. Na pozemské úrovni
temnota řádí a odhaluje se v celé své přirozenosti a síle, každý poznává její povahu a zákeřnost. Každý má tu čest postavit se tváří v tvář negativnímu stavu a buď jej poznat a prozřít, nebo se nechat klamat dál, do úplného konce, ke kterému negativní stav sám směřuje.

Pseudotvůrci byli již dávno Nejvyšším uvězněni, avšak jak můžeme všichni celá staletí a tisíciletí na této Zemi prožívat, pekelná, výživná a všudypřítomná síť jejich věrných - mocných tohoto světa a těch mocnějších mimo náš svět - pracuje pilně a neúnavně dále na úplném zotročení lidstva a na vítězství v boji s Nejvyšším.

Díky každodenním volbám lidské civilizace a jejímu duchovnímu úpadku na této Zemi jede vše neustále podle plánu negativního stavu, a proto je tento váš pozemský svět v současném bodu, tedy před zánikem.

Lidstvo si samo, neustále a svobodně tvoří časový moment, kdy negativní stav na Zemi dosáhne své plnosti a bude Nejvyšším ukončen, kdy negativní stav opustí tento současný svět společně s těmi, kteří ho živí, uctívají, množí a vyzařují. Kteří si ho neustále volí.

NOVÁ ZEMĚ, která se stane Pravým domovem pro vědomé lidské bytosti, jejichž vibrace jim umožní žít v pozitivních světech, již čeká na své obyvatele. Na ty z vás, kteří jsou schopni lásku žít a lásku rozdávat. K tomu se vše vyvíjí, tam vede cesta, tam vedou kroky těch, kteří si tak sami volí. Nikdo nemůže zastavit vývoj, ať už je jakýkoli, nikdo nemůže uhasit oheň, který pohlcuje rozklad tohoto světa.

Seberte tedy odvahu a zůstaňte věrní svým původním záměrům! Vytrvat mohou jen ti, kteří odhodili hlubokou kotvu důvěry ve Stvořitele - v sebe samé. Hluboko ve svém srdci víte, proč jste teď tady, hluboko ve vaší duši je spalující touha po míru, lásce a jednotě. Plamen poznání hoří hluboko ve vás.

Milovaní, je čas si vzpomenout na svůj původ a na své schopnosti, je čas opustit své falešné představy, na kterých jste postavili váš rozpadající se svět. Je čas prožít, kým opravdu jste.

Vzchopte se a dostaňte se ještě hlouběji, hlouběji než kdy jindy, do vlastního Nitra, do své Duše!

Rozběhněte se a skočte přes propast nevědomosti! Nic není více ochromující než vaše pochyby, nic vás neoslabuje více než nedostatek důvěry v Boha. V sebe samé.

Kopejte hlouběji a hlouběji, dokud nenajdete to, co jste tajně hledali celé věky: SEBE V CELÉ SVÉ SÍLE A KRÁSE. Jde o víc než o váš domácí úkol, jde o to osvobodit se z okovů negativního stavu, otevřít znovu své srdce, naplnit své pravé - světelné poslání a vrátit se do svého Pravého Domova.

Rozhodli jste se ukončit svou účast na hrůzné pozemské hře negativního stavu s vašimi životy. Nyní kráčíte zpátky Domů. Setrvejte ve svém úsilí. Zvyšujte vibrace svých těl, které vám umožní návrat Domů. Kráčejte odvážně a s Láskou v srdci. Probouzejte srdce ostatních bytostí, které zoufale volají o pomoc.
Cesta vašeho čistého srdce, cesta vaší pomoci sobě a ostatním - to je cesta, která vede ke všem vašim snům. Cesta Lásky je jediná cesta pro ty, jejichž duše jsou plné touhy po životě, tedy po Bohu. Je to cesta Domů.

Jsme neustále s vámi. Vaši světelní přátelé