Nikdo nemůže uhasit oheň!

Nikdo nemůže uhasit oheň!
Ačkoli na pozemské úrovni temnota řádí a odhaluje se v celé své přirozenosti, v jediné pravé skutečnosti nehmotných sfér temnota ztrácí sílu, Pseudotvůrci jsou již dávno uvězněni a jejich řídící úloha tak neustále oslabuje na všech úrovních nehmotných i hmotných světů. Pekelná, výživná a všudypřítomná síť jejich věrných - mocných tohoto světa a těch mocnějších mimo náš svět - však po celou dobu jede podle plánu, a proto je tento váš pozemský svět v současném bodu, tedy před zánikem. Lidstvo si tvoří časový moment, kdy zlo bude muset opustit tento svět společně s těmi, kteří ho vyzařují. Kteří si ho neustále volí a neustále ho množí.

Na NOVÉ ZEMI vyzařuje síla z lidí, kteří jsou schopni žít lásku a lásku rozdávat. K tomu se vše vyvíjí, tam vede cesta, tam vedou kroky těch, kteří si tak sami volí. Nikdo nemůže zastavit vývoj, ať už je jakýkoli, nikdo nemůže uhasit oheň, který pohlcuje rozklad tohoto světa.

Seberte tedy odvahu a zůstaňte věrní svým původním záměrům! Vytrvat mohou jen ti, kteří odhodili hlubokou kotvu důvěry v Boha. Hluboko ve svém srdci víte, proč jste teď tady, hluboko ve vaší duši je spalující touha po míru, lásce a jednotě. Plamen poznání hoří hluboko ve vás.

Milovaní, je čas si vzpomenout na svůj původ a na své schopnosti, je čas opustit své falešné představy, na kterých jste postavili váš rozpadající se svět. Je čas prožít, kým opravdu jste.

Vzchopte se a dostaňte se ještě hlouběji, hlouběji než kdy jindy, do vlastního Nitra, do své Duše!

Rozběhněte se a skočte přes propast nevědomosti! Nic není více ochromující než vaše pochyby, nic vás neoslabuje více než nedostatek důvěry v Boha. V sebe samé.

Kopejte hlouběji a hlouběji, dokud nenajdete to, co jste tajně hledali celé věky: SEBE V CELÉ SVÉ SÍLE A KRÁSE. Jde o víc než o váš domácí úkol, jde o to osvobodit se z okovů negativního stavu, otevřít znovu své srdce, naplnit své pravé - světelné poslání a vrátit se do svého Pravého Domova.

Rozhodli jste se ukončit svou účast na hrůzné pozemské hře negativního stavu s vašimi životy. Nyní kráčíte zpátky Domů. Setrvejte ve svém úsilí. Zvyšujte vibrace svých těl, které vám umožní návrat Domů. Kráčejte odvážně a s Láskou v srdci. Probouzejte srdce ostatních bytostí, které zoufale volají o pomoc.
Cesta vašeho čistého srdce, cesta vaší pomoci sobě a ostatním - to je cesta, která vede ke všem vašim snům. Cesta Lásky je jediná cesta pro ty, jejichž duše jsou plné touhy po životě, tedy po Bohu. Je to cesta Domů.

Jsme neustále s vámi. Vaši světelní přátelé