Rusové asi opravdu trefili 13. května v Chmelnyckém sklad s britskými bojovými hlavicemi s ochuzeným uranem a radiační mrak už dorazil do Polska! Ukrajinské úřady začaly ve středu distribuovat v Chmelnycké oblasti instrukční letáky pro obyvatelstvo na omezení dopadů radiace! Monitorovací stanice v polské Lublini hlásí enormní nárůst izotopů bizmutu, který vzniká rozpadem ochuzeného uranu! V důsledku exploze muničního skladu se radioaktivní izotopy dostaly vysoko do atmosféry, což by se na bojišti při běžném použití proti tankům zřejmě nestalo!

17. května 2023

Celé 4 dny se vedly spekulace o tom, co se vlastně stalo 13. května během dvojice mohutných explozí 649. leteckého muničního skladu ozbrojených sil Ukrajiny ve městě Chmelnyckyj, které se nachází nedaleko polských hranic. Ruský raketový úder, který proběhl ráno po 6. hodině místního času, způsobil dvě obrovské separátní exploze a ruské velení suše oznámilo, že úder byl veden na 649. letecký sklad AFU, ve kterém byla umístěna dodávka zbraní a munice z Velké Británie. Sklad obsahoval obrovské zásoby protitankových podkaliberních střel s ochuzeným uranem z britské produkce. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Tyto střely měly být použity později pro tu ohlášenou a nedávno odloženou velkou ofenzívu AFU. Ruská armáda sklad dlouhodobě monitorovala a čekala, až bude naplněn po okraj municí.

 

Bezpečnostní a přehledové kamery natočily exploze muničního skladu a mnoho lidí bylo vyděšeno, protože zejména první exploze vytvořila mohutný hřib, který připomínal jadernou bombu. Jenže, záhy po úderech se ve městě spustila doslova panika a lidé obsypali místní lékárny a vykoupili veškeré jódové tablety. Tomu se nelze divit, protože místní lidé věděli, že v těch skladech je uskladněna munice s ochuzeným uranem, místní zástupci AFU a armádní činitelé se tím dokonce chlubili, že mají teď dostatek zbraní na ofenzívu proti Rusům a že podkaliberní střely s ochuzeným uranem budou otevírat ruské tanky snadno jako plechovky od sardinek.

 

Uskladnění munice s ochuzeným uranem se nedá utajit, lampasáci z místní posádky se s tím svěří kamarádům, manželkám, prostě se to roznese úplně stejně jako všude jinde, kde prostě taková věc se nedá utajit. Jenže po celou dobu od toho 13. šlo pouze o spekulace, nikde nebylo žádné hmatatelné potvrzení a důkaz, protože Kyjev tvrzení Ruské armády popřel, že ve skladu žádný ochuzený uran nebyl.

 

Poláci už hlásí radioaktivní oblak izotopů bizmutu, normy jsou překročeny o stovky procent!

 

Potvrzení přišlo až nyní poté, co polská radiační monitorovací stanice v Lublini provozovaná univerzitou Marie Sklodowské (Maria Curie-Sklodowska University – UMCS) (https://www.umcs.pl/pl/radioaktywnosc-informacje-rozszerzone,21785.htm) začala měřit neuvěřitelná čísla izotopů bizmutu 214, která vystřelila na 6 až 7-násobné úrovně od dlouhodobého normálu, a to mezi 15. a 16. květnem, tedy 2 dny po explozích v leteckém skladu v Chmelnyckém. Na jeden den se úrovně normalizovaly, ale ve středu 17. května naměřila stanice tzv. remisi, tedy další opakovaný nárůst radiačních izotopů bizmutu.

A že se nejedná o náhody nebo omyl v měření radiace, to potvrzují na Telegramu dnes ve středu obyvatelé Chmelnycké oblasti, kteří začali dostávat od ukrajinského úřadu pro ochranu veřejného zdraví letáky s instrukcemi, jak se mají zaopatřit proti radiaci, že nemají otevírat okna a mají si připravit pro jistotu osobní věci, balíčky, pro případnou evakuaci. Na polských serverech už běží diskuse o tom, k čemu vlastně došlo a proč došlo k radiaci, když se pořád tvrdilo, že munice s ochuzeným uranem nepředstavuje žádné riziko.

Ten problém podle polských expertů spočívá v tom, že za normální situace by se ty podkaliberní střely s ochuzeným uranem použily proti ruským tankům a exploze těch střel uvnitř tanku by byla de facto z velké části pohlcena vnitřní konstrukcí tanku. Ty izotopy by způsobily místní radiaci, přičemž většina těch izotopů by se zachytila na korbách zničených tanků, případně by se dostaly do půdy.

 

Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví začalo v Chmelnycké oblasti distribuovat instrukční letáky o ochraně před radiací

 

Jenže, pokud dojde k explozi muničního skladu, ve kterém jsou uskladněny zbraně s ochuzeným uranem, potom dojde k tomu, že masivní exploze a detonační hřib vynese po explozi tyto radioaktivní izotopy vysoko do atmosféry a vlivem vzdušného proudění se začne tento radioaktivní mrak šířit a cestovat po Evropě. Je totiž velký rozdíl, když ochuzený uran shoří uvnitř zničeného tanku, a když se ten uran po mamutí explozi rozpráší do atmosféry a začne cestovat nad kontinentem.

Navíc se jedná o koncentrovaný mrak, přičemž za normálních okolnosti na bojišti by k takové koncentraci ochuzeného uranu a izotopů z rozpadu DU nikdy nedošlo. Výsledkem je tak situace, kdy monitorovací stanice UMCS v polské Lublini vzdálená vzdušnou čarou cca. 370 km od Chmelnyckého najednou monitoruje nárůst radiace izotopů bizmutu o stovky procent, ale evropské úřady mlčí, protože nechtějí poškodit válečné úsilí Ukrajiny a Velké Británie, která je hlavním viníkem a pachatelem této radiace. V oběžníku pro obyvatelstvo Chmelnycké oblasti se m.j. píše toto:

 

V souvislosti s hrozbou radiačního nebezpečí ve městě Chmelnyckyj a jeho okolí by měla být přijata následující opatření:

Při oznámení nebezpečné situace nepropadejte panice, poslechněte si zprávy. Varujte své sousedy, pomáhejte postiženým, dětem a lidem staršího věku.

Získejte informace o čase a místě sběru obyvatel k evakuaci.

Snižte průnik radioaktivních látek do bytu (včetně celého domu)

Zavřete okna a dveře, utěsněte škvíry.

Připravte se na možnou evakuaci: zabalte potraviny a do kufru si vložte doklady, cennosti a peníze, prostředky první pomoci, léky, minimum spodního prádla, oděvy, zásobu prádla na 2-3 dny. Jednoduché nástroje pro sanitární zpracování (praní mýdlem v ruce apod.)

Před odchodem z bydliště odpojte všechny spotřebiče elektrické energie.

Odpojte spotřebiče ze zásuvek, vypněte plyn a vodu.

Pamatujte si!

Pro potraviny používejte výhradně výrobky, které byly skladovány v uzavřených prostorách a nebyly vystavené radioaktivní kontaminaci; nejezte zeleninu vypěstovanou na kontaminované půdě; nepijte mléko od krav pasoucích se na kontaminovaných pastvinách. Nepijte vodu z otevřených zdrojů a zásobníků vody.

Oficiální oznámení ohledně radiačního nebezpečí:

Zakryjte studny. Vyhněte se dlouhodobému pobytu v kontaminované oblasti.

 

Reakce ukrajinských úřadů je podezřelá vzhledem k tomu, že Kyjev dosud tvrdil, že ve zničeném skladu v Chmelnyckém žádný ochuzený uran nebyl

 

Situace v Chmelnyckém je kritická, místní lékárny mají veškerý jód vyprodaný, přestože v tomto případě jsou tyto tablety k ničemu, protože jódová profylaxe je ochranou proti usazování izotopů jódu 131 ve štítné žláze a v tomto případě jde o izotopy bizmutu 214, který s jódem nemá nic společného. Pokud jde o rozpad ochuzeného uranu, tak produktem rozpadu jsou kromě bizmutu také izotopy uranu, thoria, radonu, polonia, olova a dalších prvků. Více informací uvádí kanadský úřad pro jadernou bezpečnost (https://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/fact-sheets/depleted-uranium-perspective.cfm?pedisable=true).

Izotopy bizmutu 214 se ale z DU munice uvolňují rychle a snadněji se šíří vzduchem. Pokud ruská raketa třískne do ukrajinského skladu naplněného britskou municí, nečekejte nic hezkého, protože není jasné, co do těch podkaliberních střel Britové přidali, aby uškodili Rusům při té ofenzívě co nejvíce. Do těch podkaliberních střel se dá vložit jako vložka nejen klasický DU pelet, ale i jiné svinstvo, radiační bordel třeba z britských jaderných elektráren.

Říká se tomu “additional DU warfare payload” a to znamená něco, co je do pouzdra podkaliberní munice s ochuzeným uranem přidáno navíc. Kromě toho, Ukrajinci si mohli tu munici sami klidně “vylepšit”, protože to umí. Podomácku si vyrábí proti Rusům zakázané chemické zbraně, které z dronů potom shazují na ruské vojáky, a proto přidat do britské DU munice nějaký bordel z ukrajinských jaderných elektráren nebude pro ně žádný problém.

Takže, co to znamená v souhrnu? No přece to, že nad Evropou se nyní již průkazně valí radioaktivní mrak s izotopy bizmutu 214, Poláci to už potvrzují měřením a ukrajinské ministerstvo zdravotnictví už rozšiřuje v Chmelnyckém instrukční letáky před radiací. Jak je to možné? Vždyť Londýn ujišťoval, že DU munice radioaktivní není a nepředstavuje ohrožení zdraví! Copak se to stalo, že najednou Poláci v Lublini měří radioaktivní izotopy bizmutu? Ukrajinci vědí, co v tom skladu bylo a co tam vyletělo do vzduchu. A podle toho instrukčního oběžníku je jasné, že Rusové tou raketou trefili opravdu DU munici, která teď bude poletovat nad Evropou.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Děkujeme panu VK za nezištnou práci ve prospěch všech.

Článek a další klíčové informace, které se nikdy nesmíte z masmédií dozvědět, čtěte na:

https://aeronet.news/rusove-asi-opravdu-trefili-13-kvetna-v-chmelnyckem-sklad-s-britskymi-bojovymi-hlavicemi-s-ochuzenym-uranem-a-radiacni-mrak-uz-dorazil-do-polska-ukrajinske-urady-zacaly-ve-stredu-distribuovat/

Budete čekat dál, lidé?

Na co?

Až za vás někdo vyřeší následky vaší vlastní nevědomosti, kterou každý den obhajujete své bídné životy a veškeré zlo na Zemi?

Pak čekejte. Nikdy se tak nestane.

Není nikdo, kdo může převzít odpovědnost za vaše životy.

NAŠTĚSTÍ.

Brzy se dočkáte plodů své tvorby.

Nevědomost je sladká.

Do chvíle, než okusíte její zralé plody.