Miliardář Bill Gates v roli spasitele objíždí svět s vakcínou, na kterou má spoluvlastnická práva, a chystá se očkovat celou světovou populaci. Množí se důkazy o tom, že jsme účastníky a svědky největšího podvodu v dějinách.

Stále více důkazů z různých míst světa dosvědčuje, že za mediální iluzí pandemie stojí stejná skupina lidí jako za útokem z 11. září.

Rakve bez těl, prázdné nemocnice, falešné záběry médií neexistujících míst a situací. Malý počet mtvých.

TO JE REALITA FALEŠNÉ KORONAVIROVÉ PANDEMIE, PLNĚ ŘÍZENÁ JEŠTĚRY Z PEKEL A JEJICH POZEMSKÝMI SLUHY - MOCNÝMI TOHOTO SVĚTA

 

Celosvětová média hlavního proudu usilovně pracují na příběhu, že USA (a některé další potřebné země) jsou sevřeny obří pandemií, kvůli níž se v přeplněných nemocnicích hromadí mrtvá těla, která auta nestačí převážet do spaloven. Tyto informace jsou na programu dne v měsíci dubnu 2020.

FAKTA

V médiích (plně pod kontrolou samotných mocných) se objevují falešné zprávy o počtech mrtvých, o nemocnicích praskajících ve švech. Zahraniční zdroje (nikoli hlavního proudu) pátrající po pravdě přinášejí důkazy o falšování televizních záběrů z nemocnic a o scénách nahraných v Hollywoodu pro dokonalé dokreslení celé pandemické show.

Obrovskou lež, monstrózní podvod nevídaných rozměrů připomíná údajná pandemie koronaviru. Média napříč planetou udržují tuto iluzi naživu, ale již jim dochází dech. V USA, tváří v tvář prázdným nemocnicím, zneužívají televizní média záběry z Itálie a na americkém ostrově Hart pohřbívají prázdné rakve.

Prázdné rakve na ostrově Hart (Hart Island)

Celý svět jednoho dubnového dne (rok 2020) oblétly obrazové záběry z newyorského říčního ostrova Hart, kde bylo zřízeno masové pohřebiště také pro údajné tisíce obětí pandemie koronaviru. Ostrov již 150 let slouží jako pohřebiště, kde se pochovávají mrtvá těla těch občanů USA, o které se po dva měsíce od jejich smrti nepřihlásí žádní příbuzní. A je jich tak mnoho, že ostrov překypuje lidskými těly, bez ohledu na dobu. Nyní jde tento ostrov opět na dračku, neboť údajné počty mrtvých na nemoc Covid-19 jsou katastrofické. Podle amerických zpráv jsou zde aktuálně pohřbívány ty oběti nemoci Covid-19, o které se nepřihlásí nikdo z příbuzných po dobu dvou týdnů od jejich úmrtí.

Mrtvá těla v dřevěných rakvích se pohřbívají sendvičově na sebe do vybagrovaných příkopů. Samotnou ukládku tradičně provádí - PODLE OFICIÁLNÍ VERZE PUBLIKOVANÉ MÉDII - trestanci z místních věznic v biohazard kombinézách, kteří rakve ukládají do výkopu a lopatami zahrnují zeminou.

Podle uniklých informací (zveřejněných zahraničními weby) je však skutečnost jiná. Na práci spojenou s pohřbíváním konkrétně v odbobí koronavirové pandemie je najatá agentura, která dodala prověřené jedince vázané slibem mlčenlivosti.

USA dokonce v zájmu zachování věrohodnosti celé akce natočily krátké záběry, které mají za úkol rozšířit strach a úzkost obyvatel po celém světě a dokázat závažnost celé situace. Příliš se jim to však nepovedlo. Tak, jako téměř vše, na co naši američtí spojenci sáhnou.

Záběry pohřbívání rakví se zemřelými na nemoc COVID-19 totiž zachytily něco, co asi mělo zůstat skryto.

 

V určitém časovém úseku celého zveřejněného videa (lze zhlédnout na https://www.arfa.cz/rakve-bez-tel-prazdne-nemocnice-falesne-zabery-medii-a-hlavne-zoufale-maly-pocet-zemrelych-je-koronavirus-jedna-velka-lez-a-monstrozni-podvod/#.Xq68oJkzXIU) je vidět situace, kdy nakladač na vidlicích přiváží dvě dřevěné rakve a pracovníci v bílých kombinézách je z nakladače zvedají, přenáší kousek dál a ukládají do příkopu vedle dalších již uložených rakví. Na první pohled vše v pořádku, ale pro profesionála z pohřební služby úsměvné, byť šokující záběry.

Metráková rakev lehká jako krabice od bot

Dva muži totiž zvedli z nakladače metrákovou rakev ve dvou lidech a poměrně lehce ji položili k ostatním rakvím. Kdokoliv někdy zvedal a nesl rakev s mrtvým tělem člověka či jiné odpovídající břemeno, ví, jak těžce se toto břemeno ve dvou lidech vůbec zvedá, s jakým postavením těla musí tito lidé při manipulaci pracovat. V záběru videa je vidět, jak jeden z mužů pomalu, při ohnutých zádech a bez podřepu pokládá metrákovou rakev. Ano, v rakvi se právě mohla nacházet váhově lehká oběť, snad dětská, avšak tělo dospělého člověka velice těžko.

Obr.: Ukládání rakve, záběr z dronu

 

Vezmeme-li v úvahu, kolik dětských obětí koronavirus má (mizivé procento) a jaká je pravděpodobnost, že nemají žádné příbuzné, kteří by se o ně v tomto období přihlásili (a proto byly pohřbívány na ostrov Hart), je situace nanejvýš podezřelá.

Rakev stlučená z prken má asi 20 až 25 kilogramů, průměrná váha těla dospělého člověka je 80 až 90 kg, podle individuálních dispozic. Taková hmotnost vyžaduje specifickou manipulaci, která při pohledu na pracovníky pohřebiště na americkém ostrově Hart schází. Primární otázkou pro svět tak zůstává, CO VE SKUTEČNOSTI V RAKVÍCH JE, JE-LI TAM VŮBEC NĚCO. Tou klíčovou otázkou pak je: Proč se toto divadlo hraje a kdo je jeho autory?

Obr.: Zahrabávání rakví

Obr.: Foto pořízené dronem z ostrova Hart v New Yorku, kde se údajně mají ukládat tisíce mrtvých těl - obětí Koronaviru - do masového hrobu

 

PODVOD STOLETÍ? NE, JEN DESETILETÍ.

JE TO JEN ZAČÁTEK VŠECH DALŠÍCH, KTERÉ  BUDOU V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI JAKO NA BĚŽÍCÍM PÁSE NÁSLEDOVAT.

JE ODSTARTOVÁNO.

NEGATIVNÍ STAV ZAHÁJIL POSLEDNÍ FÁZI SVÉ VLÁDY ZDE NA ZEMI VE SVÉ, ZÁPORNÉ DIMENZI  BYTÍ.

HODLÁ PRÁVĚ V NEJBLIŽŠÍCH LETECH ZAVRŠIT SVÉ PLÁNY, NA KTERÝCH PRACUJE NĚKOLIK TISÍC LET.

 

Obr.: Počet obětí jednotlivých příčin ve světě v období od 1. ledna do 25. března 2020. Údaje jsou v tisících.

Klíčové v ovládání lidstva je zaměřit pozornost. Pokud požadovaný objekt pozornosti není tak nápadný, velký či skutečný, aby tuto pozornost lidstva vzbudil sám o sobě, pak se o něm musí hodně mluvit. Když dostatečně dlouho a dostatečně přesvědčivě (bez ohledu na pravdivost) předkládáte konkrétní informaci, pak se stane centrem pozornosti, uvěří se jí a ovlivní život davu. A tak i malé, bezvýznamné události stávají se velkými a klíčovými. Také takto pracují mocní s lidskou ovladatelností.

 

Pro televize jednotlivých zemí se stává velkým problémem plnit příkazy mocných (svých živitelů) a udržet se svými prázdnými nemocnicemi dojem pandemie. Hlavní zpravodajství se již uchylují k falešným informacím nejhrubšího zrna. Obrázky odjinud. Tuto metodu používá i Česká televize, ale většinou má povoleno vystačit si s odporem proti volnému pohybu, problémy s nošením roušek a nářky podnikatelů a obchodníků nad nenahraditelnými ztrátami, hospodářskou krizí a ekonomickou smrtí všeho a všech.

Příkaz mocných zní až příliš jasně: Nejsou mrtví? Tak je vyrobte!

Zdaleka nejen v nemocnicích v Pensylvánii je navzdory kritické situaci prezentované médii prázdno. Tamní redaktoři jsou nuceni vytvářet falešné záběry a reportáže, jen aby udrželi dojem kritické situace a posilovali masivní paniku. Naštěstí jsou ještě i v USA jedinci, kteří se dívají vědomě a tak nejeden obyvatel USA opakovaně upozorňuje na záhadné záběry US televizních stanic, které jsou nápadně totožné se záběry dříve odvysílanými v jiných částech světa.

A nejeden obyvatel USA natáčí a zveřejňuje záběry prázdných odběrových míst, nemocnic, čekáren pohotovostí a dalších zařízení, o kterých se veřejně uvádí, že praskají ve švech a kolabují pod náporem kritické situace, jež nemá obdoby.

USA používají nahrávky a videa z Itálie (Bergamo), aby vytvářely a udržovaly dostatečnou paniku pro své důvěřivé a vyděšené americké občany.

 

Televize CBS News již podruhé použila záběry z italské nemocnice (Bergamo) na dokreslení své reportáže, ve které tvrdí, že nemocnice v Pensylvánii je ochromena a kolabuje pod náporem pacientů s nemocí COVID-19.

 

Nemocnice nejsou ochromeny. Je v nich poloprázdno. V reakci na reportáž mainstreamové televize se do nemocnice v Pensylvánii vypravili dobrovolníci a natočili na mobily poloprázdnou nemocnici. Žádní umírající, žádná mimořádná situace. Nic. Klid. Prázdno.

Někdy zajdou média hlavního proudu příliš daleko. Například když TV CBC odvysílala reportáž z newyorské nemocnice s “ilustračními” záběry z nemocnice v Itálii.

Obr.: V horní části obraz reportáže americké televize (s popiskem Americké epicentrum nákazy, 25. března). Dolní část obrázku představuje původní záběry z italské nemocnice (22. března). Americká televize si vypůjčila obrazový materiál italské nemocnice. Nemá co dát ze svého.

 

Stovky občanů USA, kteří nevěří mediální verzi o pandemii, vyšly v posledních dnech do místních nemocnic. Ukázalo se, že ani venku, ani uvnitř nemocnic se nic zvláštního neděje, panuje tam klid. Mnohé nemocnice a přilehlá místa, která mají praskat pod náporem nemocných, připomínají spíše města duchů.

Mezinárodní hra na pandemii se ve spolupráci s předsedou WHO (Světové zdravotnické organizace) vydařila mocným jen z části. Otázkou, kterou nyní akutně řeší, tak je: Co dál? Virus nesplnil naše očekávání na sto procent. Musíme nastartovat plán B.

Globalisté spokojeni rozhodně nejsou, pandemie nedosáhla očekávaných rozměrů a výsledků. Z jejich pohledu prozatím nelze přistoupit k razantním krokům na omezení lidských práv a svobod.

Obr.: Bill Gates, šílený globalista, který se svými šéfy za oponou zosnoval celou pandemii Coronaviru s hlavním cílem: zotročení lidstva v čipové totalitě a jeho totální kontrola

 

Opravdu na světě a nyní především v New Yorku, o kterém se záměrně neustále mluví pořád dokola, umírají stovky a tisíce lidí denně?

Radnice oficiálně uvádí, že márnice v New Yorku jsou přeplněné, nestíhají, a tak přednost v nich dostávají zemřelí, kteří mají pozůstalé. Lidé, kteří zemřou a nikdo se o jejich těla nepřihlásí, putují do masového hrobu na Hartově ostrově. Jenže informace z Hartova ostrova hovoří o tisících rakví a je minimálně na pováženou, že takové množství údajných obětí zemřelo v naprostém osamocení a bez příbuzných, kteří by se o jejich těla chtěli sami postarat.

Přímo na ostrov Hart se pár hodin po odvysílání děsivých zpráv o masovém pohřbívání na ostrově vypravili reportéři britského deníku The Sun, avšak ti nezaznamenali žádnou aktivitu – pouze příjezd skupiny dobrovolníků. Obrátili se tedy na radnici New Yorku se žádostí o vysvětlení. Nedostali žádnou odpověď. Podobně klidná a nanejvýš podezřelá situace panuje i v nemocnicích a kostelích nejen v New Yorku, ale po celých Spojených státech. Jsou takřka prázdné, protože pacienti s COVID-19 nejsou a ti, co jsou nemocní na něco jiného, se do nemocnic bojí.

Podezření se však odhaluje i v Německu. Prázdné nemocnice hlásí zvídaví tamní občané, kde konkrétní nemocnice mají podle německých médií úpět pod náporem pacientů s Coronavirem.

 

TYTO INFORMACE V TELEVIZI NEUSLYŠÍTE. V TISKU, KTERÝ SI DENNĚ KUPUJETE A ČTETE S MYŠLENKOU, ŽE JSTE "IN", SE JE NEDOČTETE. MÉDIA JSOU V PLNÉ MOCI TĚCH, KTEŘÍ VÁS OVLÁDAJÍ A KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VAŠI NEVĚDOMOST A VAŠI POSLUŠNOST K REALIZACI SVÝCH CÍLŮ. TO UŽ MÁTE DÁVNO VĚDĚT.

SKUTEČNOU PRAVDU VÁM NIKDO NENASERVÍRUJE POD NOS. JAK JSTE SI JEŠTĚ NEVŠIMLI, SERVÍROVÁNO JE VÁM POUZE TO, CO MÁTE VĚDĚT, CO SI MÁTE MYSLET, ČEMU MÁTE VĚŘIT. MÁTE - V ZÁJMU MOCNÝCH, KTEŘÍ VÁS NEUSTÁLE DRŽÍ CO NEJDÁLE OD PRAVDY. NESTAREJTE SE DÁLE, NEVADÍ, JDE JEN O VÁS A O VAŠE DĚTI.

 

Cílem mocných je vyvolat celosvětový STRACH. K tomu jim dokonale slouží JEJICH média. Ta jsou pro ovládání mas klíčová. V nevědomosti je síla.

STRACH je nejmocnějším nástrojem mocných na ovládání lidstva. Víte to sami moc dobře. Jakmile máte strach, děláte (nebo neděláte) věci, které byste nedělali či dělat nechtěli. Každý den. Každý rok. Celý život.

STRACH je trumf mocných, který dokáže dokonale ovládnout masy lidí, zabezpečit jejich poslušnost a v konečném důsledku je poštvat proti sobě.

 

Větší nebezpečí než koronavirus samotný je ve skutečnosti epidemie strachu, která je úmyslně a zákeřně zasévána do vašich životů. Šíření strachu mají celosvětově pochopitelně na starosti primárně média, především televize, jejíž moderátoři se například nyní, v době koronavirové, objevují na obrazovce v rouškách. Tím vysílají k nám všem jasný vzkaz: "Je tady epidemie. Věřte tomu. Děláme to taky. Co říkáme a děláme, je správné."

Strach je zbraň mocných. Jakmile ho bude dostatek, pak budou lidé dostatečně ovladatelní. Pak kývnou na všechno. Strach překoná vše. I případnou nedůvěru v to, co vám budou nabízet. Každý se o tom již brzy, brzičko přesvědčí na vlastní kůži.

Proč média šíří paniku

 

Primárním důvodem mediální hysterie je snaha udržet sledovanost. Ta “díky” pandemii vyrostla do závratných výšin. Jakmile máte k dispozici davy, pak teprve můžete postupovat dále. Pak můžete zasadit strach a šířit jej exponencionální rychlostí, víte-li, jak na to. A následně dosahovat svých cílů.

Jako neuvěřitelně trefný se nyní, v této době konečného zúčtování lidských bytostí se sebou navzájem, jeví starý budhistický příběh:

Kdysi dávno jeden starý, moudrý muž seděl pod stromem. Kolem šel duch nemoci. Moudrý muž se ho zeptal: „Kam jdeš?“ Duch nemoci odpověděl: „Jdu do města usmrtit sto lidí“. Na své zpáteční cestě se duch nemoci zastavil u starého muže a ten mu pravil: „Řekl jsi mi, že jdeš usmrtit sto lidí, ale poutníci vyprávějí, že zahynulo víc jak deset tisíc“. Duch nemoci, nyní již epidemie, spokojeně odpověděl: "Usmrtil jsem jen sto. Ty ostatní zabil jejich strach.“

Nemoc COVID-19, kterou způsobuje koronavirus a která způsobila celosvětovou pandemii, má ve skutečnosti (za konkrétní časové období) 100 krát méně obětí než rakovina, 20 krát méně obětí než AIDS a 10 krát méně obětí než malárie nebo chřipka. Na COVID-19 zemře celosvětově dvakrát méně lidí než matek při porodu, méně než je obětí dopravních nehod za shodné období.

Jenže vy se právě teď nemáte podivovat počtům obětí rakoviny, AIDS či hladovějících bližních v rozvojových zemích, kterým záměrně není a nikdy nebude ochoten svět pomoci, byť se některé země (jedna obzvlášť hlasitě) pyšní svou nadvládou nad všemi a vším.

TEĎ MÁTE ZAMĚŘIT SVOU POZORNOST NA COVID-19 A DĚSIT SE ÚMRTNOSTI NA TUTO CHOROBU. TEĎ MÁTE PŘEPNOUT NA TO, CO JE V ZÁJMU MOCNÝCH.

A HLE, UDĚLALI JSTE TO. ZAJÍMÁTE SE POUZE O KORONAVIRUS, SLEDUJETE STATISTIKY, DIVÍTE SE, DĚSÍTE SE, POČÍTÁTE, PŘEDSTAVUJETE SI, CHRÁNÍTE SE, NAKUPUJETE, ŘEŠÍTE SVÉ ZTRÁTY, SVOU SOCIÁLNÍ IZOLACI, CHLUBÍTE SE SVOU POSLUŠNOSTÍ V ZÁJMU KORONAVIROVÉ DISCIPLÍNY.

ACH, TEN KORONAVIRUS. NIKOLI ACH, TA RAKOVINA, ACH, TY INFARKTY. ŽE SE NA NĚ UMÍRÁ MNOHEM VÍCE? ALE TO UŽ JE STARÉ, TEĎ JSME ZAUJATI KORONAVIREM.

Hysterie kvůli epidemii, jejíž statistiky jsou vytvářeny uměle, přesně dle příkazů mocných, bude trvat tak dlouho, dokud média budou mít příkaz vaši hysterii udržovat a živit. Dokud bude plnit svůj účel a dokud bude žádoucí, pak bude na pořadu dne.

Obr.: Křivka počtu zemřelých se letos výrazně nezměnila, snad mírně dolů, protože ubylo chřipky

 

"Vyléčení lidé nepřipadají v úvahu!"

 

Ve válečné pokladnici dvanácti nejmocnějších členů Big Pharma (ve které samozřejmě nechybí "lidumil" Bill Gates se svou ženou Melindou) je víc jak bilion dolarů. Nepředstavitelné množství peněz, které pro mocné znamenají jen jedno: Moc.

Farmaceutická lobby - Big Pharma - je označení pro placené zástupce velkých farmaceutických a biomedicínských společností, kteří se snaží ovlivnit rozhodování zejm. vlád tak, aby byla legislativa výhodná pro jejich obchodní činnost. Snaha ovlivnit rozhodování může být akceptovatelná, jako například snaha ovlivnit legislativu tak, aby zajišťovala dostatečnou ochranu duševního vlastnictví farmaceutických firem, nebo snaha o legislativní usnadnění spolupráce s vysokými školami. Některé snahy farmaceutické lobby však mohou být značně kontroverzní, například snaha o zahrnutí nového léku do široce hrazené terapie např. na základě veřejného zdravotního pojištění zejména v případě, kdy k léku existuje podstatně levnější plnohodnotná náhrada, nebo snaha o omezení odpovědnosti při neočekávaném poškození pacienta lékem..." - tato definice wikipedie zdaleka nevystihuje a ani nemůže odhalit PRAVDU. SKUTEČNÉ ZÁMĚRY A ČINY zástupců BPharma jsou naprosto děsivé. V této hře mocných jde jen o to, jak rychle podlehne každý člověk na Zemi jejich zbraním - to jest všemu, čemu říkáte "léky" a čemu říkáte "zdravé" a "dobré".

obr.: Farmaceutické společnosti nevytváří léky. Vytváří zákazníky

 

Big Pharma buduje rozsáhlý, nesmírně nákladný systém výroby vlastních testů, protivirových léků a očkovacích látek pro cílené použití v blízké budoucnosti. Jakmile to bude v zájmu mocných, jakmile přijde ten správný čas, epidemie (nebo jiná záminka ke smrtící "pomoci" lidstvu této planety) přijde znovu (stačí zavelet) a realizace všech vysokých a "ušlechtilých" cílů mocných se bude skrze všechny tyto smrtící korporace přímo účastnit KAŽDÝ JEDEN Z NÁS. PO CELÝ ZBYTEK TOHOTO ŽIVOTA.

Farmakologickou bonanzou století JSOU vakcíny. Podle článku v internetovém zpravodajství televize CNBC trh s očkovacími látkami je už šestkrát větší nežli před dvaceti lety. Roční hodnota práce tohoto trhu ve "prospěch" vašeho zdraví se pohybuje ve výši 35 miliard dolarů. I v nejchudších zemích činí návratnost této "solidarity" 44 dolarů za každý investovaný dolar.

Není se co divit, že mocný Iluminát Bill Gates neustále mluví o své vizi postkovidového světa a neskrývá svůj zájem naočkovat celosvětovou populaci (v přesně stanoveném pořadí) jedovatou vakcínou s nanočipem.

 

Bill Gates: „Co budeme muset zavést jsou certifikáty, osvědčující, kdo se uzdravil a kdo byl očkován… Nechcete přece, aby lidé (rozumějme neimunizovaní) cestovali po zemích, kde pandemie, bohužel, není ještě pod kontrolou… Takže bude zapotřebí digitální imunitní průkaz, který umožní globální pohyb...“

 

Kdo nebude očkován, nebude smět překročit hranice. Jakou formu bude mít Průkaz digitální imunity, o které mluví Gates? Možnosti jsou různé a jedna z nich je digitální čip, implantovaný pod kůži.

Čip společně s vakcínou. Akce jedna plus jedna. Kdo odolá?

 

Na vytvoření digitálního identifikačního systému, který bude přesahovat hranice národních vlád (!), již pracuje společnost ID2020. Vhodnou možností, jak zavést globálně digitální identitu, je podle společnosti očkování.

Společnost ID2020 již Průkaz digitální imunity testuje a výsledky představila na výročním zasedáním v New Yorku. Testy proběhly v Bangladéši ve spolupráci s Globální aliancí pro očkování (GAVI). Záměrem celé akce je dostat čip pod kůži všem lidem na světě, vhodné bude začít již u kojenců, jak prosazuje aliance ID2020.

Tímto průkazem by měly podle Billa Gatese disponovat všechny osoby, které přichází v zaměstnání do styku s větším množstvím osob a nezáleží na tom, jestli jde o zákazníky, nebo o spolupracovníky.

"Strach bude opět tím, kterému podlehne i ten, kdo bude chtít odolávat nátlaku dobrovolné povinnosti. O implantaci strachu do mozku téměř každého z nás se postarají média ovládaná a řízená mocnými, ano, právě těmi, kteří stojí za všemi detaily tvého pseudoživota, příteli. Nakonec nás i ty dobrovolně požádaš o vakcínu, a co více, rád si ji i zaplatíš".

 

Plán mocných je takový, že do konce tohoto desetiletí (do roku 2030) bude magická "ochranná" látka implantována x-miliardám lidí. Zároveň s vakcínou jim bude jako bonus implantován osobní mikročip. Není ve vašem zájmu, abyste věděli, co všechno se dá do tak malé, podkožní nano-známky naládovat. Vlády zemí budou tuto past v konečné fázi (někteří i dříve) milovat, protože získají téměř neomezené možnosti kontroly nad svými občany, o jaké se Velkému bratru ani nesnilo.

Toto je skutečnost pod krycím jménem Agenda ID2020. Mluví se o ní již dlouho, ale zelenou dostala až v lednu 2020 na zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Nechyběly hlasy mocných za oponou - loutky s pozemskými jmény Bill Gates, Big Pharma, Rockefelleři, Rothchildové, Warburkové, anglická královská dynastie, Soros a další přisluhovači mocným mimo náš svět.

AGENDA ID2020 je elektronický program, který použije všeobecné očkování jako zástěrku pro zavedení digitální totožnosti. Poté, co Světová zdravotnická organizace prohlásila Covid-19 za pandemii, otevírá se možnost, že na její doporučení se očkování proti Covid-19 stane povinné. Co je povinné zákonem, je vynutitelné soudem.

A příklad důsledků vaší případné neposlušnosti? Nejoblíbenějším a nejúčinnějším trestem mocných, kteří vás budou mít pod kontrolou, bude to, že vaše konto bude kdykoli zablokováno nebo zrušeno. Trest za nepřístojné chování, nebo za to, že plavete proti proudu, neděláte, co máte, kdy máte, nevolíte, koho máte, nenakupujete, co máte, neříkáte, co máte, NEMYSLÍTE SI TO, CO SI MYSLET MÁTE. Budete otroky svých pánů. V zaměstnání i v soukromém životě, který už ve skutečnosti žádný nebude. Na rozkaz mocných nebudete ošetřeni u lékaře, puštěni na veřejná místa, včetně obchodů. Budete-li jakkoli neposlušní, nebude nic jednoduššího než vás "odstřihnout". Od života. Feudalismus ve srovnání s tímto se bude jevit jako svoboda a radost, varuje známý britský ekonom a finanční odborník Peter Koenig v obsáhlé stati „The Coronavirus Covid-19 Pandemic: The Real Danger is Agenda ID2020 (Koronavirová pandemie Covid-19: Skutečné nebezpečí je program ID2020).

Program digitální totožnosti má být letos vyzkoušen v Bangladéši. Anir Chowdhury, politický poradce tamní vlády, k tomu řekl:

„Uskutečňujeme pokrokový přístup k digitální identitě, který umožňuje jednotlivcům kontrolu nad jejich osobními údaji, přičemž dále zlepšujeme stávající zařízení. Naše vláda si uvědomuje, že koncepce digitálního systému osobní totožnosti přinese dalekosáhlé důsledky pro přístup jednotlivců ke službám a k obživě a jsme nadšeni, že se staneme pionýry tohoto postupu.“

A přesně takto, vedeni svou udržovanou nevědomostí (díky médiím - nástrojům mocných k realizaci jejich cílů) budou občané jednotlivých národů svými vlastními (svobodně a demokraticky zvolenými) pány vedeni k vlastní zkáze. Inu, jaký lid, taková vláda. Jaká vláda, takový lid.

Nevědomost a souhlas s vlastní ovladatelností jsou nezbytnou ctností a profesními předpoklady těch, kteří jsou mocnými dosazováni do vládních pozic jednotlivých národů. Ti představitelé národů a jednotlivých organizací (vládních i nevládních), kteří činí v zájmu mocných, jsou na svých pozicích (vedení států) udržováni. Na oplátku dostávají to, po čem touží - moc a bohatství. Nebrali byste to také?

Vše, naprosto vše ve vašem každodenním životě, a to bez jakékoli nadsázky, je řízeno mocnými ZA OPONOU.

Také ty, většino světové populace, která se každý den necháváš ze své dobrovolné nevědomosti lapit do spárů mocných, budeš bezmezně věřit své vládě i ve chvíli, kdy ti bude nabízet tvé vlastní otroctví. Budeš jim věřit do té doby, než na vlastní kůži pocítíš následky svých vlastních voleb, které nebudeš vítat.

Mnoho, až příliš mnoho bude těch, kteří skutečnou pravdu vědomě procítí až ve chvíli, kdy odevzdají příliš mnoho na to, aby se ještě v tomto životě mohli ze spárů negativního stavu a svých falešných ideí vysvobodit.

Elity světa a jejich nadřízení - negativní mimozemšťané - vás mají v plné moci. Jen proto, že jim to dovolujete, lidé.

Věříte médiím a věříte mocným, právě proto, že jsou tak mocní. Důvěřujete těm, kteří vás denně klamou, právě proto, že jsou tak mocní a mají tu moc.

Vaše volba, lidé. Vaše svobodná volba.

Tvůj život, příteli, je výsledek tvých svobodných voleb, které činíš v každém okamžiku svého bytí.

Nebuď pak překvapen výsledkem, jaký si utvoříš.

Nebuď překvapen svou vlastní tvorbou.

MÁŠ SVOBODNOU VŮLI.

NIKDY JI NEPŘESTANEŠ MÍT.

MÁŠ KDYKOLI MOŽNOST SE ZE SVÉHO OVLÁDÁNÍ VYSVOBODIT.